Transcript
Page 1: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

KOMUNALNA OPREMA I SJENICENABAVA: POPRATNA DOUMENTACIJA

PROJEKT: VODENE TAJNE SLUNJA NARUČITELJ: TZ SLUNJ

Page 2: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

KLUPAlokacija: prema projektnoj dokumentacijimaterijali: drvo, metalna ploča /teh. opis/dorada: tehnički opis

osnovni prikaz/poglediMJ: 1:15

BC C

B

A A

180.0 43.0

46.5

A

C

B42

Page 3: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

BC C

B

A A

20.5

10.2

118.8

10.2

20.5

180.0

4.630.0 110.7 30.0

4.6

40.0

1.5

321.

55.

01.

840

.035

6.8

8.51.5

40.01.5

8.5

8.5

43.0

8.5

60.0

6.8

22.3

2.0

22.3

6.8

6.8

46.5

6.8

60.0

A

C

B

40.0

42

KLUPAosnovni prikaz/presjeciMJ: 1:15

Page 4: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

KLUPAprikaz karakterističnih detaljaMJ: 1:15

BC C

B

A A

2.1

2.2

1.1 1.2

1.3

Page 5: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

15400

15

430

350

R10

R10

R10

68

223

50 95°

95°

80°

20205

18

60

1800

350

100

100

1532

115

80°

15400

15

100

22320

223

1800

KLUPAdetalj 1.1-1.3dimenzioniranje elemenata/specifikacija materijala/obradaMJ: 1:5

1

1

1

2

2

2

1 horizontalni element /sjedištematerijal: hrastov masivobrada: termičko-kemijska impregnacija

2 vertikalni element /nosačimaterijal: Fe ploča 15 mmizrada: cnc formatiranje/savijanje obrada: bruniranje

Page 6: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

KLUPAdetalj 1.1-1.3prikaz ugradnje/specifikacija elemenataMJ: 1:5

1

2

25

58 120 45 45 120 58

200

15 49 151 151 49 15

149 151 151 149 600

351

2543

200

1532

115

63

124 52 124

1549 151 151 49

15

255025

1

2

12

1 spoj: drveno sjedište/metalni nosačivijak M15/u masiv ugrađena matica

2 spoj: metalni nosači/AB stopaanker/navojna šipka M15, protuklizna matica

Page 7: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

OZNAKAmaterijal: Fe lim 1 mmdorada: plastifikacija/ispis lokacijeizvedba: cnc formatiranje i doradamontaža: ljepljenjem na upuštenu poziciju u masivu

106

6995°

306

68318

80°

105 KLUPAdetalj 2.1-2.3prikaz oznake elementaMJ: 1:5

318

Page 8: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

STOLlokacija: prema projektnoj dokumentaciji /2 klupe i stolmaterijali: drvo, metalna ploča /teh. opis/dorada: tehnički opis

osnovni prikaz/poglediMJ: 1:15

B

C C

B

A A

A

C

B180.0 73.2 62.0

62.0

71.0

Page 9: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

B

C C

B

A A

A

C

B

14.3

10.2

131.1

10.2

14.3

180.0

4.630.0 110.7 30.0

4.6

9.0

14.8

1.0

14.8

1.0

14.8

1.0

14.8

9.0

10.8

58.5

10.8

80.0

9.0

62.0

9.0

10.8

58.5

10.8

40.0

1.5

63.0

1.5

5.0

40.0

71.0

STOLosnovni prikaz/presjeciMJ: 1:15

Page 10: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

STOLprikaz karakterističnih detaljaMJ: 1:15

B

C C

B

A A

1.21.1

1.3

Page 11: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

14810

14810

14810

148

15555

15

R10 R10

R10

R10

1563

01550

100

100

1563

015

80°

660

50

14810

14810

14810

148

15555

15585

100

1800

detalj 1.1-1.3dimenzioniranje elemenata/specifikacija materijala/obradaMJ: 1:5

1 horizontalni element /sjedištematerijal: hrastov masivobrada: termičko-kemijska impregnacija

2 vertikalni element /nosačimaterijal: Fe ploča 15 mmizrada: cnc formatiranje/savijanje obrada: bruniranje

STOL

1

2

1

2

1

2

10

Page 12: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

46 7526 26

9526 26

9526 26

75 46

64 151 155 151 64

1520

0

1520

0

124 52 124

51 51

2525

15

64 151 155 151 64

124

5012

6

STOLdetalj 1.1-1.3prikaz ugradnje/specifikacija elemenataMJ: 1:5

1 spoj: drveno sjedište/metalni nosačivijak M15/u masiv ugrađena matica

2 spoj: matalni nosači/AB stopaanker/navojna šipka M15, protuklizna matica

1

2

2

1

2 157.5157.5

1515

1515

15157.5

157.515

15

7.5

15

15

15

Page 13: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

A

C

A

CC

B

B

C A295

384

692.0

osnovni prikaz/poglediMJ: 1:50

SJENICAlokacija: prema projektnoj dokumentaciji /2 klupe i stolmaterijali: drvo, limeni pokrov /teh. opis/

Page 14: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

B

B

AA

CC

2215 7

9210

927 15

22

22 238 2260 161 60

8025

1521

689

152080

256

124

8038

0

7510

8510

8510

15010

15010

55 20

75 520 75

670

101° 101°101°101°

10 160 10 160 10 10 300 10670

prikaz konstrukcije/presjek/pogledMJ: 1:50

SJENICA

1

3

4

2

21 glavni okvir konstrukcije/vertikalni nosač

materijal: ariš masivizrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementimadorada: termičko kemijska impregnacija

2 horizontalni element /gredematerijal: ariš masivizrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementimadorada: termičko kemijska impregnacija

3 spojni elementmaterijal: Fe ploča 15 mmizrada: cnc formatiranje/savijanje obrada: bruniranje

4 trakasti temelj povezan AB pločommaterijal: ABmontaža: ugradnje na lokacijiupušteni ankeri za prihvat metalnih stopa

B

Page 15: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

2215 7

9210

927 15

22

22 238 2260 161 60

8025

1521

689

152080

256

124

8038

0

7510

8510

8510

150

75 520

670

101° 101°

160 160

prikaz konstrukcije/presjek/pogledMJ: 1:20

SJENICA

Page 16: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

1719

1515

1515

1515

1515

1515

128

3.0

7.5

7.5

7.5

7.3

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

128.

0

31 226 367

157.5157.5

1515

1515

15157.5

157.515

15

7.5

15

15

15

15

15

15

15

10

25 642 25692

20120

17

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1521

415

2018

243

prikaz konstrukcije/obloge/pogledMJ: 1:50

SJENICA

1

1

1

2

2

1 obloga/bok/krovna potkonstrukcijamaterijal: ariš masivizrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementimadorada: termičko kemijska impregnacija

2 obloga/podmaterijal: ariš masivizrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementimadorada: termičko kemijska impregnacija

A

Page 17: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

1719

1515

1515

1515

1515

1515

128

3.0

7.5

7.5

7.5

7.3

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

128.

0

226 367

25 642 25692

1719

1515

1515

1515

1515

1515

128

3.0

7.5

7.5

7.5

7.3

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

128.

0

226

157.5157.5

1515

1515

15157.5

157.515

15

7.5

15

15

15

15

15

15

15

10

25

prikaz konstrukcije/obloge/pogledMJ: 1:20

SJENICA

Page 18: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

20120

17

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1521

415

2018

243

prikaz konstrukcije/obloge/pogledMJ: 1:20

SJENICA

20120

17

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1521

415

20

243

Page 19: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

A

C

A

CC

B

B

C A

221

196 197

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 42

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 42

144

144

prikaz konstrukcije/obloge/pogledMJ: 1:50

SJENICA

1

1

1 obloga/krovištematerijal: falcane limene trakemontaža: tipskim spojnicama na potkonstrukciju

1

Page 20: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

B

B

B

A A

A

C C

C

1035

050

015

03

60 80 60 250

8010

300

061R

R150

R100

R50

Ø80

300

1377

KANTA ZA OTPATKElokacija: prema projektnoj dokumentaciji materijali: drvo, lim /teh. opis/dorada: tehnički opis

osnovni prikaz/poglediMJ: 1:10

Page 21: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

C

prikaz materijali/poglediMJ: 1:10

KANTA

B

B

B

A A

A

C C

C

2

1

3

4

5

1 krov/poklopacmaterijal: Fe limizrada: cncdorada: plastifikacija prema boji lokacije

2 cilindar kantematerijal: inox limizrada: cnc

3 stupmaterijal: hrast/masivobrada: termičko kemijska impregnacija

4 baza materijal: Fe limizrada: cncdorada: plastifikacija prema boji lokacije

4 temeljna stopa materijal: AB

Page 22: KOMUNALNA OPREMA I SJENICE - Europski strukturni i ... · izrada: tesarski spojevi ojačani vijčanim elementima dorada: termičko kemijska impregnacija 3 spojni element materijal:

10150

1055 20

75

101°101°

300

B

A A

A

C C

B

B

C

100 100

200

195

205

10.020

.0

330

500

130

203

405

510

000.

0

4037

323

prikaz ugradnje/presjeciMJ: 1:10

KANTA

1

2

3

1 spoj: poklopac/stupvijak M5/u masiv ugrađena matica

3

2 spoj: okov cilindratipska otklopna spojnica

spoj: baza/AB stopaanker/navojna šipka M15/u masiv ugrađena matica


Recommended