Transcript
 • 8/18/2019 Komplikasi Dan Daftar Pustaka

  1/2

  G. Komplikasi

  komplikasi yang mungkin timbul akibat epilepsi antara lain:

  a) Cedera kepala,

   b) Cedera mulut,

  c) Luka bakar dan

  d) Fraktur.

 • 8/18/2019 Komplikasi Dan Daftar Pustaka

  2/2

  DAFTAR PUSTAKA

   Nurarif A dan Kusuma H. !"#  Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan diagnosis Medis dan

   Nanda Nic-Noc, $og%akarta: &ediaction

  'ttp:((eprints.undip.ac.id("(*(A+-AN/01-A$-!"!""!"*!"#2abK1-.pdf 

  'ttp:((333.eka'ospital.com(uploads(0pilepsi4+r.45uliana.pdf