Download pdf - Kedah SPM 2014 Bc

Transcript
 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

  TAHUN 2014

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

  MODUL 1

  BAHASA CINA

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  ( + )

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  2

  ()

  1

  1.

  2.

  3.

  4. 20 2

  5. 0

  6. 0

  7.

  135 - 139 1

  140 144 2

  145 - 149 3

  150 - 154 4

  155159 5

  160 170 10

  171 20

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  3

  1. 22

  2.

  [65 ]

  1

  130

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  4

  ?

  !

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  5

  ... ...

  -

  130

  1

  1

  2

  1 1 1 1

  1 1

  1

  1 1 1

  /

  1 1

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  6

  // /

  1 1 112

  2 7

  40

  ?

  ?

  ?

  ?

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  7

  !?

  !?

  10

  11 10

  12

  13

  ,

  14

  15

  16 10 ?

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  8

  17

  10

  18

  19

  20 10

  !

  2. [3 ]

  /

  3. [4 ]

  i /

  ii

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  9

  4. [4 ]

  i

  ii

  5. a [5 ]

  /

  b [2 ]

  / / / /

  6. a

  [2 ]

  /

  b [3 ]

  / / / / /

  7. a) [3 ]

  / /

  b) [2 ]

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  10

  812

  ;;

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  11

  8.

  [4 ]

  9. [4 ]

  10. [2 ]

  / /

  11. [2 ]

  12. [5 ]

  [25 ]

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  12

  13 - 17

  ""

  "

  "

  "

  "

  (.)

  :

  ""

  13. [4 ]

  14. [5 ]

  /

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  13

  15. [4 ]

  16. [2 ]

  a

  b

  [2 ]

  // /

  ""

  "

  "

  "

  "

  "

  "

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  14

  1719

  17. [3 ]

  18. [3 ]

  19. [2 ]

  / /

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  15

  [10 ]

  2022

  20. _______________________________________

  a) [2 ]

  b) [2 ]

  21.

  [3 ]

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  16

  22. [3 ]

  a)

  b)

  2

  /

  3

  3

  i /

  ii

  4

  4

  i

  4

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  17

  ii

  5 a

  /

  b

  / / / /

  5

  2

  6

  a)

  /

  2

  b

  / / / /

  /

  3

  7 a)

  / /

  3

  b)

  2

  8

  4

  9

  4

  10

  / /

  2

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  18

  11

  2

  12

  5

  13

  4

  14

  /

  5

  15

  4

  16

  a

  2

  b

  //

  / /

  2

  17

  3

  18

  3

  19

  / /

  2

 • C 2014 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

  19

  20 _______________________________________

  a)

  2

  b)

  2

  21

  3

  22 a)

  3

  b)

  3