Transcript

KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKANSuzaina binti Mat Sopari Nurhayanti binti Hamidun Nurul Alwani binti Abdul Razak

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN DIARI RAKAMAN VIDEO DAN KASET

LAPORAN JURNAL LOG

KAEDAHSLID NOTA LAPANGAN BORANG CATATAN TEMUBUAL FOTOGRAFI PORTFOLIO

SENARAI SEMAK PEMERHATIANKaedah pengumpulan data secara terus/langsung Digunakan untuk menyemak rakaman video, foto, portfolio dan slaid Menyenaraikan item-item untuk menilai kemahiran atau tingkah laku yang diperhatikan Kemahiran yang boleh diperhatikan ialah menulis, mengeja dan membaca

Contoh senarai semak pemerhatian tingkah laku bermasalah dalam kelas :Bil1 2 3 4 5

Tingkah laku bermasalah murid APukul kawan Ambil barang kawan Ganggu kawan Tidak mendengar arahan Koyakkan buku

KekerapanI IIIII II III I

Jumlah1 5 2 3 1

Bersifat langsung Dapat memaksimumkan pengumpulan data Dapat melihat perkembangan responden

KELEMAHAN

KEKUATAN

Data senarai semak pemerhatian sukar direkodkan Memakan masa Memerlukan latihan terlebih dahulu Sering berdepan dengan isu kesahihan

RAKAMAN VIDEO DAN KASET Digunakan untuk melihat tingkah laku, kemahiran dan interaksi responden. Dilakukan pada tempat yang dipilih, sesuai dengan keperluan kajian Hasil rakaman dianalisis guna senarai semak atau catatan nota lapangan Rakaman juga perlu ditranskripsikan

Tips untuk membuat rakaman : Pastikan aras bunyi sesuai Pastikan video dan kaset diperiksa/disediakan lebih awal Pastikan rakaman berjalan dengan lancar dari semasa ke semasa Dengar rakaman semula dan masukkan bahagian yang tertinggal jika perlu

Contoh : Aktiviti permainan menggunakan lego dalam kelas Fokus : Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak Nama Murid Hari/Tarikh Masa Bil. Perkara : : : : :

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Membina hubungan pada permulaan aktiviti Bertukar-tukar pendapat untuk membina Menghormati pendapat kawan Berkongsi permainan lego yang dimiliki dengan kawan Menghargai hasil kerja sendiri Menghargai hasil kerja kawan

Ya

Tidak

Perkembangan sosioemosi kanak-kanak boleh diperoleh dengan menganalisis rakaman video yang dirakam

LOG Salah satu alat yang digunakan untuk buat penilaian berdasarkan pemerhatian ke atas responden 1 rekod mudah dan ringkas Log harian- catatan ringkas berkaitan seorang responden ketika menunjukkan tingkah laku yang berlainan daripada biasa Mengandungi maklumat yang terhad

Contoh dan format penulisan log harian:

Tarikh Pemerhatian ke Aspek pemerhatian

: : : Dalam kelas semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Sambungan.Bil 1 Nama murid Khairul Fareez Yana Dayah Ezan Pemerhatian Mendengar penerangan guru dan menyiapkan latihan Mendengar penerangan guru tetapi tidak menyiapkan latihan Tidak mendengar penerangan guru tetapi memerhatikan kawan Tidak faham apa yang diterangkan oleh guru, tidak tahu apa yang perlu dibuat Mendengar penerangan guru tetapi tidak mahu membuat latihan Catatan

2 3 4 5

Kesimpulan : Log dianalisis secara berasingan mengikut responden yang dipilh Analisis dilaksanakan dengan melihat perkembangan responden setiap hari sehingga ke suatu jangka masa yang ditetapkan Log boleh digunakan untuk responden tertentu sahaja

NOTA LAPANGAN Penulisan yang dibuat oleh penyelidik berdasarkan apa yang didengar, dilihat, pengalaman yang dilalui dan pemikiran yang timbul semasa mengumpul dan membuat refleksi terhadap data Merupakan catatan hasil pemerhatian yang dijalankan

Kandungan Nota Lapangan Deskriptif Catatan peristiwa yang berlaku pada lokasi yang diperhatikan dan pada situasi yang dipilih penyelidik Reflektif Memberi gambaran dan menilai perkara yang diberi perhatian Fokus kepada soal spekulasi, perasaan, masalah, idea, tanggapan dan prasangka Penyelidik membuat refleksi ke atas peristiwa yang dicatatkan

Format penulisan Nota Lapangan:Tarikh : Masa : Kelas : Tempat : Keadaan/situasi : Catatan peristiwa: Secara deskriptif apa yang diperhatikan Refleksi : Analisis dan penyelidik membuat kesimpulan berdasarkan persoalan kajian dan mengikut keperluan penyelidik

Kesimpulan : Catatan nota lapangan dianalisis menggunakan senarai semak, naratif dan memperihalkan semula apa yang diperhatikan Senarai semak akan dianalisis menggunakan kekerapan dan peratus.


Recommended