Transcript
Page 1: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

1

Ispitivanje i defektoskopija konstrukcijaMehaničko ispitivanje nemetala

v.as.mr. Samir Lemeš <[email protected]>

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 2/59

Mehaničko ispitivanje nemetala

Ispitivanje polimeraIspitivanje drvetaIspitivanje papira

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 3/59

Ispitivanje polimera

Šta je polimer?Gdje se koristi?PrimjeriKako se ispituju?

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 4/59

Ispitivanje polimera

Polimer je tvar sastavljena od molekula visoke relativne molekularne mase čija se struktura sastoji od višestruko ponavljanih jedinica niske relativne molekularne mase (monomera). Jedna molekula polimera naziva se makromolekula.

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 5/59

Ispitivanje polimera

Podjela polimera:TermosetoviTermoplastikaGume i elastomeri

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 6/59

Ispitivanje polimera

Termoplastika – topi se prilikom zagrijavanja i obrađuje se u tečnom stanju raznim metodama: ekstrudiranjem ili brizganjem. Polietilen, Polivinil hlorid (PVC), Polipropilen, Polistiren.

Page 2: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

2

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 7/59

Ispitivanje polimeraPolietilen – kontejneri, električni izolatori, boce proizvedene puhanjem(PET)PVC – oluci, prozorski okviri, električne cijevi (tvrdi PVC) - koferi, obuća, podne obloge, crijeva za zalijevanje (plastificirani PVC) Polistiren – dugmad i tipke za električne aparate, kućišta uređajaPoliakril – odjeća i tekstil

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 8/59

Ispitivanje polimera

Termoset (smole, resin) Obuhvataju epoksi i fenolne smole i poliuretanZa razliku od termoplastike, ne mogu se otapati više puta i tako oblikovatiTermoplastika ima širu upotrebu od termoseta

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 9/59

Ispitivanje polimera

Fenol – električni uređaji, kleme, kućišta prekidača, konektoriEpoksi smole – zaštitne i dektrativne obloge, kompozitni materijali ojačani vlaknimaAmino smole (Urea i melamin) –adhezivi, čamci, podne obloge i dijelovi namještaja

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 10/59

Ispitivanje polimeraPrirodna gumaSintetička (silikonska) guma je elastomerStiren-butadien guma – pneumatici za automobileNeopren – izolacija na žicama i kablovima, industrijska crijeva i trake, zaptivači u automobilskoj industrijiSilikonska guma - zaptivači

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 11/59

Ispitivanje polimera

Polimerni materijali se vezuju kovalentnim vezama između ugljika C i vodonika H, kao i sekundarnim vezama između lanaca molekula

primjer: Polietilen

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 12/59

Ispitivanje polimera

Kod linearnih polimera polimerni lanci su raspoređeni linearnoMogu biti isprepleteni ili pravilno raspoređeni

Page 3: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

3

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 13/59

Ispitivanje polimera

Linearni razgranati polimeri nastaju kad reakcije tokom polimerizacije formiraju grane koje smanjuju gustoću polimera

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 14/59

Ispitivanje polimera

Kod keramike ili metala javljaju se ponavljajući kristali takvi da svaki pojedini kristal sadrži sve atome od kojih se sastoji taj materijalKod polimera sastavne jedinice su monomeri

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 15/59

Ispitivanje polimeraStepen kristalizacije utiče na mehaničke osobine svih polimeraŠto je više kristalne strukture, materijal je krući, tvrđi, gušći i manje fleksibilan, otporniji na otapala i na toplotuStepen kristalizacije utiče i na optičke osobine; refkletovano svjetlo između kristalne i amorfne strukture smanjuje transparentnost

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 16/59

Ispitivanje polimera

Kristalizirani polimer ima dvije komponente: kristaliziranu i amorfnu

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 17/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje polimera na zatezanje

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 18/59

Ispitivanje polimera

Sa dijagrama se vidi da se zatezne osobine polietilena mijenjaju u zavisnosti od brzine naprezanjaKod bržeg naprezanja nema vremena da dođe do hladnog puzanja (kad se lanci molekula reorganizuju paralelno pravcu naprezanja)

Page 4: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

4

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 19/59

Ispitivanje polimeraProizvodnja proizvoda od polimera podrazumijeva topljenje i tok polimeraUobičajene tehnike:Brizganje (Injection Moulding)Ekstrudiranje (Extrusion)Puhanje (Blow Moulding)Svi postupci podrazumijevaju tečenje i topljenje

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 20/59

Ispitivanje polimera

Kapilarna reometrija mjeri vidljivi viskozitet (otpor tečenju) na raznim brzinama smicanja i na raznim temperaturamaRezultati se koriste za određivanje parametara obrade, kontrolu kvaliteta po lotovima, mjerenje degradacije i termalne stabilnosti

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 21/59

Ispitivanje polimera

Kapilarnareometrija

izlazni materijal

kalup za ekstrudiranje

klip površine A

grijači

otopljeni polimer

sila F

prečnikcilindra

d

brzinav

prečnik kapilaradc

dužina kapilaraLc

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 22/59

Ispitivanje polimera

MELT FLOW INDEXER je sličan kapilarnom reometru Radi samo na fisknoj tački i ne dozvoljava ocjenu materijala pod normalnim uslovima ekstrudiranja ekstrudirani materijal

alat

klip

grijačiistopljeni polimer

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 23/59

Ispitivanje polimeraTermalna analiza: Diferencijalna skanirajuća kalorimetrija se koristi za utvrđivanje šta se dešava s polimerima pri zagrijavanjuTermalni prelazi su promjene koje se dešavaju u polimeru zagrijavanjem (npr. topljenje kristalizarnog polimera)Posmatraju se:

Temperatura termalnog prelazaTemperatura kristalizacijeTemperatura topljenja

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 24/59

Ispitivanje polimera

Page 5: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

5

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 25/59

Ispitivanje polimera

Temperatura staklenog prelaza

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 26/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 27/59

Ispitivanje polimeraIznad temperature staklenog prelaza polimeri postaju jako pokretniKad postignu određenu temperaturu, imat će dovoljno energije za uređenu strukturu (kristale)U ovom području polimeri generišu toplotu

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 28/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 29/59

Ispitivanje polimeraDinamička mehanička analiza određuje:

modul elastičnosti G' modul viskoziteta G''koeficijent prigušenja (tan D)

kao funkcije temperature, frekvencije ili vremenaObično se prikazuje grafička zavisnost G', G'' i tan D od temperatureDMA identifikuje prelazna područja plastike, kao što su stakleni prelaz i može se koristiti za kontrolu kvaliteta ili razvoj proizvodaDMA ima bolju rezoluciju od DSC (Differential Scanning Calorimetry)

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 30/59

Ispitivanje polimeraDinamička mehanička analiza

Modul krutosti

Modulviskoziteta

Koeficijentprigušenja

Page 6: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

6

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 31/59

Ispitivanje polimeraTermogravimetrijska analiza (TGA) se vrši na uzorcima da se odrede promjene mase sa promjenom temperatureTGA se koristi kod polimera da se odredi temperatura degradacije, apsorbovana vlaga, nivo organiskih i anorganskih komponenti u materijalu, tačke razgradnje eksploziva i ostaci otapala

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 32/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 33/59

Ispitivanje polimeraVisokobrzinski udarni test se koristi za određivanje čvrstoće, krivulje sila/deformacija i ukupne apsorpcije energije udaraKako dosta materijala (posebno termoplastika) ima manju udarnu čvrstoću na nižim temperaturama, potrebno je simulirati stvarne uslove eksploatacije

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 34/59

Ispitivanje polimera

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 35/59

Ispitivanje drveta

Mehanička ispitivanjaAkustična ispitivanjaElektromagnetska ispitivanjaNuklearna ispitivanjaIspitivanja zaštitnog premaza

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 36/59

Ispitivanje drveta

Mehanička ispitivanja:statičko savijanjeotpor bušenjuotpor prodiranjuigle

Page 7: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

7

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 37/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje savijanjem

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 38/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 39/59

Ispitivanje drveta

Otpor prodiranju igle

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 40/59

Ispitivanje drveta

Akustične metode:Tajmer talasa naprezanja (stress wave timer)UltrazvukAkustična emisijaVibracije (uzdužne, poprečne, torzione)

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 41/59

Ispitivanje drveta

Tajmer talasa naprezanja (stress wave timer) mjeri brzinu propagacije zvuka kroz drvoOtkriva unutrašnje defekteOdređuje integritet strukture stabla

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 42/59

Ispitivanje drveta

Page 8: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

8

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 43/59

Ispitivanje drveta

Akustična tomografija

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 44/59

Ispitivanje drveta

Akustična tomografija

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 45/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje MDF pločaultrazvukom

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 46/59

Ispitivanje drveta

Elektromagnetne metode:mjerenje sadržaja vlagemikrotalasna mjerenjatermografija

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 47/59

Ispitivanje drveta Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 48/59

Ispitivanje drveta

Page 9: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

9

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 49/59

Ispitivanje drveta

Nuklearna ispitivanja:x-zrakegama-zrake(CT)Magnetna rezonanca

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 50/59

Ispitivanje drvetaAkustična ispitivanja:Ispitivanje živog drvećaOtkrivanje defekataIzbor drveta za izradu muzičkih instrumenataAkustične osobine drveta: brzina zvuka, akustična impedanca, prigušenje (logaritamski dekrement δ)

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 51/59

Ispitivanje drvetaLogaritamski dekrement δ

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 52/59

Ispitivanje drvetaLogaritamski dekrement δ

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 53/59

Ispitivanje drveta

Brzina zvuka kroz drvo sa defektima je manja

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 54/59

Ispitivanje drveta

Akustična tomografija

Page 10: Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija Mehaničko ... Mehanicke osobine nemetala.pdf · materijali ojačani vlaknima Amino smole (Urea i melamin) – adhezivi, čamci, podne obloge

10

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 55/59

Ispitivanje drveta

Ispitivanje sile izvlačenja vijka iz drveta

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 56/59

Ispitivanje papira

Papir je složeni ortotropni, anizotropni i higroskopan materijalVelike varijacijeosobina: potreban veći brojuzoraka

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 57/59

Ispitivanje papiraMasa, sadržaj vlageDebljinaZatezna čvrstoćaCijepanjeHigroekspanzijaHrapavostTransparentnostBojaUpijanje vode

Papir "pamti" vlagu – svaka promjena vlažnosti ponovo mijenja osobineOsobine u različitim pravcima su različite

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 58/59

Ispitivanje papira

Mjerenje debljine

Mjerenjezateznečvrstoćekidalicom

Ispitivanje i Ispitivanje i defektoskopija defektoskopija konstrukcijakonstrukcija

Mehaničko ispitivanje nemetala 59/59

Ispitivanje papira

Ispitivanje na pritisak(izvijanje)

Refleksijasvjetlosti


Recommended