Transcript
 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  1/20

  MODALITI DE ORGANIZAREA CONINUTURILORNVMNTULUI

  PROMOVAREA INTERDISCIPLINARITIIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  2/20

  Tendina spre ni!a!e "n #n$a%!ere n es!e n$&'

  Peda($(ia !$!a)i!&ii "n #n$a%!ere a *$s! e+pri,a!&

  de P)ini- .P!erea %i ,&reia na!rii "n !$a!easpe#!e)e ei n/) i,presi$nea0& pe a#e)a #are se,),e%!e s& $ #$n!e,p)e "n de!a)i) p&ri)$r %i n"n !$!a)i!a!ea ei'1 Historia naturalis2 #ar!ea a VII/a2 #ap' I'

  Pen!r C$,enis2 peda($(i#a ni!&ii era n re,edi pen!r )a

  s*3%ierea %!iinei "n dis#ip)ine *&r& )e(&!r& "n!re e)e' Pr$(res) %!iinei se rea)i0are prin spe#ia)i0are2 "ns&a#!a),en!e se #a!& $ s$)ie pen!r insp$r!a4i)a *&r3,iarea d$,enii)$r #n$a%!erii %i a $a,eni)$r de %!iin&'

  Tradiii a)e #er#e!&rii

  in!erdis#ip)inare

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  3/20

  Lei4ni0 *a#e $ p)ed$arie pen!r

  in!erdis#ip)inari!a!e- pr$(res) "n #n$a%!ere

  n se p$a!e $4ine de#3! prin nirea e*$r!ri)$r$a,eni)$r de %!iin&2 prin!r/$ $r(ani0are ae*$r!ri)$r )$r'

  5)es Mi#6e)e!2 "n pri,a 7,&!a!e a se#' 8I82

  "n!r/n Discurs despre unitatea tiinei p)e#ade )a ideea #& .,0e)e sn! sr$ri1 %i ssinea#& sar#ina $a,eni)$r de %!iin& es!e s&srprind& i,pn&!$area ar,$nie a #n$a%!erii,ane'

  Lei4ni0 %i Mi#6e)e!

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  4/20

  Ni#i$ ra,r& a #n$a%!erii 9 )i,4i)e2

  )i!era!ra2 is!$ria2 :0i#a2 ,a!e,a!i#i)e 9n ar !re4i s& :e s!dia!& desp&rind/$de #e)e)a)!e'

  Era in!eresa!2 a%a dp& #, re0)!& din

  7rna)) )i2 s& #$,pn& n dis#rspri;i!$r )a .ni!a!ea is!$riei nea,)i$,enes#1'

  5' Mi#6e)e!2 ?

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  5/20

  De $rdin $n!$)$(i# 9 "n p)an e+is!enia) ),ea

  ni se de0;&)ie #a $ !$!a)i!a!e2 #a n @$s,$s

  na!ra) %i s$#ia)' De $rdin epis!e,$)$(i# 9 in!erdis#ip)inari!a!ea

  re0)!& din a#eas!& ;a)$ri0are "n p)anepis!e,$)$(i# a ideii de !$!a)i!a!e $n!$)$(i#&'

  L,ea es!e #$,p)e+&2 ;iaa es!e #$,p)e+&2ea n p$a!e : srprins& "n ,$d ade#;a! din!r/n n(6i par!i#)ar de ;edere2 #i d$ar din!r/$,)!i!dine de n(6iri de ;edere#$,p)e,en!are'

  Ar(,en!e pen!r $

  a4$rdare in!erdis#ip)inar&

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  6/20

  De $rdin s$#ia) 9 Pr$#ese)e de s$#ia)i0are2 de in!e(rare

  s$#ia)&2 pr$4)e,a!i#a ),ii #$n!e,p$rane re#)a,& #ne#esi!a!e $ (3ndire in!erdis#ip)inar&'

  De $rdin psi6$peda($(i#- ' Ed#aia2 #a a#!i;i!a!e sis!e,a!i#&2 #$n%!ien!& %i

  $r(ani0a!&2 de #$re)are %i in!e(rare2 prespne $ an,i!$eren&2 ni!a!e' Ca %i :)$s$:a2 ea ar !re4i s&/i $*ere $,)i$ ;i0ine de ansa,4) aspra rea)i!&ii' n a*ara a#es!ei;i0ini de ansa,4) Be)!ans#6an( n p!e, srprindesens) e+is!enei %i a) ;ieii ,ane'

  Ar(,en!e pen!r $

  a4$rdare in!erdis#ip)inar&

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  7/20

  Perspe#!i;a in!radis#ip)inar& 9 are a;an!a7) #&

  $*er& pr$*es$r)i %i e)e;)i o structur care

  respect ierarhia cunotinelor anteriordobnditeDina!' Ea per,i!e #e) ,ai 4ine!rans*er) #n$%!ine)$r'

  Perspe#!i;a in!erdis#ip)inar& 9 #$ns!& ."n a

  $r(ani0a "n;&&,3n!) "n a%a *e) "n#3! s&*rni0e0e e)e;i)$r $#a0ia de a se *a,i)iari0a #prin#ipii (enera)e sa $rien!a!e "n #$n!e+!e #3!,ai ;aria!e p$si4i)1 Dina!

  A;an!a7e

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  8/20

  Perspe#!i;a p)ridis#ip)inar& sa !e,a!i#& 9 ,ai

  ,)!e dis#ip)ine a!$n$,e a4$rdea0& $ !e,& sa

  $ pr$4)e,& an,e' Perspe#!i;a se *$)$se%!e ,)!"n "n;&&,3n!) pri,ar' Te,a es!e a4$rda!& "n()$4a)i!a!ea sa2 din ,ai ,)!e perspe#!i;e2asi(r3nd/se de#$,par!i,en!area #n$%!ine)$r'Peri#$)) es!e a#e)a de a #&dea "n!r/$ si,p)i:#are

  e+#esi;&' Perspe#!i;a !ransdis#ip)inar& 9 are #a pn#! de

  in!rare n ,a!eria2 #i de,ersri)e in!e)e#!a)e2a*e#!i;e %i psi6$,$!$rii a)e e)e;)i'

  A;an!a7e

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  9/20

  Conceptual 9 de,ers) in!erdis#ip)inar es!e

  #en!ra! pe $ )is!& de #$n#ep!e #$,ne ,ai

  ,)!$r dis#ip)ine' Metodologic9 a##en!) se pne pe !rans*er)

  e ,e!$de de )a $ dis#ip)in& )a a)!a' Axiologic 9 se r,&re%!e !rans*er) ni

  sis!e, de ;a)$ri de )a $ dis#ip)in& )a a)!a2!rans*$r,area ;a)$ri)$r "n ,$de)e a!i!dina)e%i #$,p$r!a,en!a)e' Va)$ri)e pr$,$;a!e sn!#e)e spe#i:#e s$#ie!&ii de,$#ra!i#e'

  Tipri de

  in!erdis#ip)inari!a!e

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  10/20

  Pr$,$;area in!erdis#ip)inari!&ii n an)ea0&

  dis#ip)ine)e2 $ri (ranie)e din!re e)e'

  In!erdis#ip)inari!a!ea are )a 4a0& rea)i!a!eae+is!enei nei #$,p)e,en!ari!&i "n!re dis#ip)ine)e%!iini:#e'

  De,ers) in!erdis#ip)inar "n "n;&&,3n! de;inepred$,inan! pe ,&sr& #e a;ans&, #&!re #)ase)e

  de )i#e' In!erdis#ip)inari!a!ea n #$ns!i!ie $ ,$d& n$&

  sa ;ren pana#e pen!r pr$4)e,e # #are se#$n*rn!& %#$a)a'

  Repere ,e!$d$)$(i#e pri;indpr$,$;area in!erdis#ip)inari!&ii "n

  "n;&&,3n!

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  11/20

  P)anri)e %i pr$(ra,e)e ar !re4i s& :e rea)i0a!e de

  comisii unice, interdisciplinare%i n de #&!re #$,isii

  ,$n$dis#ip)inare' Pr$(ra,e)e %i ,ana)e)e %#$)are !re4ie s& :e as!*e)a)#&!i!e "n#3! s&/i per,i!& #$pi))i s& *a#& ,)!ip)e)e(&!ri # #eea #e e) a vzut, a simit i a apreciat5' DeFe' Pr$#es) de "n;&&,3n! !re4ie s& p)e#e2

  adi#& s& r,&reas#& e+periena2 in!erese)e %i ne;$i)ee)e;)i' Ed#a!$r) !re4ie s& :e pre$#pa! nu demateria n sine, ci de interaciunea dintre ea inevoile i capacitile actuale ale elevilor5' DeFe'

  Cerine

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  12/20

  DeFe es!e de p&rere #& %#$a)a !re4ie s&

  r,&reas#& adaptarea studiilor la nevoile vieiipen!r

  a ",4n&!&i ;iaa n$as!r& #$,n&2 "n a%a *e) "n#3!;ii!$r) s& :e speri$r #a)i!a!i; !re#!)i' DeFe a;er!i0ea0& #& .re0)!a!e)e pr$as!e #e) ,ai des

  "n!3)ni!e a)e #$,p)i#&rii e+#esi;e a ,a!erii)$r %#$)are %ia)e spra"n#&r#&rii s!dii)$r %i )e#ii)$r n sn!

  *r&,3n!area2 "n#$rdarea ner;$as& %i #n$a%!ereasper:#ia)& #are r,ea0&2 #i e%e#) p$si4i)i!&ii de apne )i,pede "n e;iden& #eea #e es!e i,p)i#a! rea) "n#n$a%!erea %i #$n;in(erea *$r,a!& despre )#r1'

  Cerine

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  13/20

  Din a#es! ,$!i; es!e ne;$ie s& re#r(e, a!n#i #3nd

  si!aia $ #ere )a )e#ii de re#api!)are %i de sis!e,a!i0are a,a!eriei preda!e #are s& prespn& %i $ ree;a)are a

  a#es!eia din ,)!ip)e n(6iri de ;edere2 prin in!er,edi)nei a4$rd&ri in!erdis#ip)inare'

  Pr$*es$rii !re4ie s& ape)e0e *re#;en! )a a%a/n,i!e)e#$re)aii in!erdis#ip)inare' E+is!& ,)!ip)e )e(&!ri #aree+is!& "n!re %!iine)e na!ra)e2 "n!re dis#ip)ine)e s$#i$/

  ,ane2 e!#' Da#& nii s#rii!$ri a *$s! %i :)$s$:2 p$)i!$)$(i2,a!e,a!i#ieni2 !e+!e)e )$r a %i e)e ;a)ene ,)!ip)e2 p!3nd: s!dia!e din!r/$ perspe#!i;& in!erdis#ip)inar&' Hi4)i$(ra:are#$,anda!& !re4ie s& se #$n*$r,e0e %i ea i,pera!i;)ipred&rii in!erdis#ip)inare'

  Cerine

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  14/20

  i per,i! e)e;)i s& a#,)e0e in*$r,aii despre

  $4ie#!e2 pr$#ese %i *en$,ene #are ;$r :

  sis!e,a!i0a!e "n anii r,&!$ri de %#$a)&' C)ari:#& ,ai 4ine $ pr$4)e,&2 $ !e,&' P$i "ne)e(e

  $p!i, p$e0ia )i H)a(a #n$s#3nd :)$s$:a )i' Per,i! ap)i#area #n$%!ine)$r "n a)!e #$n!e+!e2

  in#)si; !re#erea de )a !e$rie )a pra#!i#&2 "n

  4ene:#i) nei "n;&&ri e:#ien!e' a#i)i!ea0& !rans*er) de in*$r,aii de )a $ dis#ip)in&

  de s!di )a a)!a'

  A;an!a7e)e #$re)aii)$r

  in!erdis#ip)inare

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  15/20

  S!i,)ea0& pr$#ese)e in!e)e#!a)e a)e e)e;i)$r2

  (3ndirea )$r di;er(en!&2 des#6ide $ri0$n!)

  #n$a%!erii' Ideea nei pred&ri in!erdis#ip)inare "n %#$a)a

  r$,3nes#& es!e de na!r& s& s4)inie0ene#esi!a!ea per*e#i$n&rii ne#$n!eni!e a

  #adre)$r dida#!i#e2 a des#6iderii )$r #&!re n$id$,enii prin *a#)!&i2 ,as!era!e2 d$#!$ra!e2prin !$! *e)) de pr$(ra,e ,eni!e n d$ar s&ad3n#eas#& pre(&!irea iniia)&2 #i s& $ %idi;ersi:#e'

  A;an!a7e)e #$re)aii)$r

  in!erdis#ip)inare

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  16/20

  Un discurs tiin ific cu privire la om trebuie s fie astzi cu

  necesitate interdisciplinar. Nici tiin ele omului i nici tiin ele

  naturii nu se pot limita la propria lor metodologie dac vor s seapropie n mod real de adevrul fiin ei umane. [] n func ie de dimensiunile sale multiple i de marea sa complexitaterealitatea uman nu poate fi adecvat cunoscut dect dacapelm la o pluralitate convergent de metode.! "#l. $anocz%&

  'e anume ne spune acest text( #naliza i)l* +iscursul tiin ific, inclusiv cel referitor la om, este

  actualmente, prin excelen , ra ional i interdisciplinar

  O,) 9 "n #en!r)

  de,ersri)$r in!erdis#ip)inare

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  17/20

  -nterdisciplinaritatea implic o deontologie

  a cercetrii n cadrul creia afirmareapropriei specificit i este indisolubil legatde recunoa terea onest a propriilor limitede aici apare nevoia dialogului, acolaborrii ntre cercettorii apar inndunor domenii diferite de cunoa tere

  Ce prespne sa i,p)i#&

  in!erdis#ip)inari!a!ea

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  18/20

  +ac omul este o fiin de o mare complexitate, atunci toate disciplinele care l studiaz

  sunt complementare. 'omplementaritatea nseamn raport, legtur, ceva care elimin din

  start att pericolul ma/or al unei izolri orgolioase n propriile grani e, al fragmentrii, dar i

  pe acela al unei amalgamri generatoare de confuzie. +e i speciali tii n tiin ele socio)

  umane investig0eaz fiin a uman cu propriile lor metode i mi/loace, totu i n secolul 12

  niciun cercettor nu) i mai permite s ignore descoperirile unor domenii de cunoa tere

  nvecinate. Umani tii nu pot abandona discursul metafizicunificator, de un ordin mai nalt,

  dar n acela i timp ei nici nu) i mai permit s opereze doar cu lucruri abstracte, imuabile i

  anistorice, inaccesibile tiin elor naturale. 3a fel de adevrat este i c biologii, fizicienii i

  c0imi tii ar trebui s se ntrebe din ce n ce mai mult cum se repercuteaz descoperirile lor

  asupra vie ii umane.

  i)$s$:a n p$a!e $pera d$ar

  # )#rri a4s!ra#!e

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  19/20

  n a#e)a%i !i,p %!iina are ne;$ie de

  dis#rs) :)$s$:#2 "n!r#3! sens) ;ieii%i a) rea)i!&ii es!e pre0en! e+#)si; "n#adr) dis#rs)i ,e!a:0i#'

  4olf0art 5anneberg face o observa ie interesant,

  n una din lucrrile lui, artnd c nu existinterdisciplinaritate " tiin & fr modestie"moral&6 n toate tiin ele este nevoie de smerenie.!

  O,) de %!iin& %i

  ,e!a:0i#a

 • 7/26/2019 Interdisciplinaritatea limbii romane

  20/20

  tiin a nu se poate rupe de con tiin ,

  pentru c, fiindu)ne permis un /oc decuvinte, uzul de tiin , lipsit de asisten a con tiin ei, conduce cu

  siguran la abuz, unul care poate fifatal pentru omenire.

  J!iin& %i #$n%!iin&