Transcript
 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  1/28

  ISL 1ISL 1TAMADUN ISLAMTAMADUN ISLAM

  DAN TAMADUN ASIADAN TAMADUN ASIA

  NAMA AHLI KUMPULAN :

  AKMAL ADIBAH BT DZAYAOLAKMALSITI AMINAH BT WAHAB

  NOR FAZLINA BT OTHMAN

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  2/28

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  3/28

  PENGENALANPENGENALAN

  Dalam usaha memahami pertembungan antaratamadun Barat dengan tamadun Jepun, kitaharuslah mengkaji latar belakang Jepun tradisionaldan sebab-sebab kedatangan kuasa-kuasa Barat.

  Seterusnya kita akan mengkaji prosespertembungan Barat-Jepun yang menimbulkanpersoalan mengapa dan bilakah ianya berlaku.

  Kita juga akan melihat implikasi kedatangan Barat

  kepada Jepun dari tiga bidang iaitu sosio budaya,politik dan ekonomi.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  4/28

  HubunganHubungan dengandengan KuasaKuasa BaratBarat dandan

  KemasukanKemasukanAgamaAgama KristianKristian..

  Pada tahun 1542, kapal Cina yang membawa tigaorangPortugis hanyut berdekatanPulau Kyushu.

  Perkara ini menjadikanPortugis sebagai kuasaEropah pertama yang tiba di Jepun.

  Pada tahun 1557, Portugis bertapak di Macao dan

  mula menjalankan perdagangan di Kagoshima.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  5/28

  Orang Portugis mendesak Daimyo-daimyotempatan memberi kebebasan agama Kristiankepada mubaligh Kristian Portugis untuk bertapak di

  situ sebagai syaratPortugis terus berdagang di sana. Tujuh tahun kemudian, Sir Francis Xavier, seorang

  mubaligh Kristian telah tiba di Kagoshima.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  6/28

  Ketibaan orangPortugis ke Jepun seiring denganperistiwa kemuncak perang saudara yangdiakibatkan oleh kelemahan keshogunan yang

  mengawal keadaan negara Jepun. Orang Portugis memainkan peranan membekalkan

  senjata dan senapang semasa peperangan ini danmengambil kesempatan untuk membawa masukagama Kristian.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  7/28

  Maharaja jepun memutuskan bahawa agamaKristian bercanggah dengan masyarakat jepun.

  Pada tahun 1857, semua mubaligh kristian

  diarahkan pulang ke negara asal.

  Munculnya gerakan anti Kristian.

  Faktor kemunculan anti kristian ialah :

  Paderi kristian memusnahkan Chandi shinto dan Kuilbudha.

  Kedudukan pope setaraf dengan Maharaja Jepun.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  8/28

  Dokratin kristian mukan sahaja melemahkankepercayaan terhadap tuhan tetapi mencabaridealogi jepun.

  Pada tahun 1600 M seramai 300 000 memelukkristian.

  Daimyo-daimyo yang beragama kristian memaksa

  pengikutnya memeluk kristian sebagai tandamembantah kesyogunan tokugawa.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  9/28

  Pada tahun 1615, Ieyasu Tokugawa memulakan kempenanti kristian dan bertindak membunuh mubaligh-mubaligh Portugis.

  Bertujuan memaksa rakyat meninggalkan Kristian. Agama kristian diharamkan dan rakyat yang beragama

  kristian akan dibunuh. Dasar pemencilan Jepun (isolasi) dilaksnakan dan Jepun

  dibuka kepada Korea, Belanda dan Cina.

  Ianya berlangsung semenjak tahun 1638- 1853. Namun begitu pada kurun ke-19 golongan intelek mula

  mempersoalkan dan mempertikaikan kepimpinanKesyogunanTokugawa.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  10/28

  KRONOLOGIPEMBUKAANKRONOLOGIPEMBUKAAN

  PINTU JEPUNPINTU JEPUN

  Perasaan tidak puas hati terhadap pimpinan Kesyogunan

  Tokugawa menyebabkan kebangkitan menentang pemerintah.

  Jepun tertarik dengan kemajuan Barat dan membenarkankemasukan buku-buku Barat kecuali buku-buku Kristian.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  11/28

  1793- percubaan awal untuk membuka pintu Jepun oleh

  Rusia tetapi mengalami kegagalan.

  3 Julai 1853, Komander matthew Calbraith Perry

  dibenarkan menghantar surat dari presiden Amerika

  syarikat yang ditujukan kepada maharaja jepun.

  Kandungan Isi Surat

  Menyampaikan hasrat amerika syarikat untukmembuka pelabuhan untuk berdagang.

  Hak untuk membeli arang batu tertentu.

  Mendapat jaminan bahawa kappal yyang karam

  berdekatan akan diberikan perlindungan dan layanan

  yang sempurna.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  12/28

  Surat tersebut sampai dalam masa 6 hari.

  Daimyo ingin mengekalkan dasar menutup pintu.

  Namun ditentang oleh Kesyogunan Tokugawa dan

  mendapat persetujuan daripada maharaja.

  1793- percubaab awal untuk membuka pintu jepun oleh

  Rusia tetapi mengalami kegagalan.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  13/28

  13 Februari 1854 - Komondor Perry kembali ke Jepun

  bersama skuadron yang mengandungi tujuh kapal.

  31 Mac 1854 termatrinya Perjanjian Kanawaga hasil

  persetujuan kedua-dua piha.

  ISI PERJANJIAN KANAGAWA

  Membuka pelabuhan Shimoda dan Hekodate sebagai tambahankepada pelabuhan Nagasaki.

  Menghantar pulang kelasi kapal karam Amerika di pelabuhan

  tersebut.

  Membenarkan seorang konsul Amerika di pelabuhan Shimoda.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  14/28

  IMPLIKASI INTERAKSIIMPLIKASI INTERAKSI

  TAMADUN JEPUN DAN BARATAMADUN JEPUN DAN BARATT

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  15/28

  ASPEK YANGDIPENGARUHIASPEK YANGDIPENGARUHI

  ASPEK

  Politik

  Sosiobudaya

  Kepercayaan

  dan agama

  Ekonomi

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  16/28

  POLITIKPOLITIK

  Kemerosotan dan kejatuhan sistem kesyogunan.

  Pembukaan pintu Jepun kepada hubungan dankemasukan asing mendapat tentangan daripada

  daimyo-daimyo dan pembesar fuedal. Masyarakat Barat hilang kepercayaan kepada Syogun

  Tokugawa dan dan memberikan sokongan kepada antiSyogunTokugawa.

  Pada tahun 1868 bermula pemerintahan MaharajaMutsuhito dan menggelarkan kerajaannya sebagaiKerajaanMeiji dan melaksanakan dasarpemulihanMeiji.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  17/28

  PENTADBIRANPENTADBIRAN

  Menghapuskan sistem feudal dan memperkenalkanundang-undang Barat.

  Antaranya ialah:

  Pelajaran wajib Penyusunan jabatan kerajaan pusat

  Mengetepikan halangan-halangan dan kelas sosial

  Membenarkan perjalanan ke luar negara

  Membenarkan penerbitan majalah dan akhbar

  Memulakan perniagaan

  Matlamat jangka panjang pemerintahan Meiji ialahdasar penaklukan.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  18/28

  SOSIOBUDAYASOSIOBUDAYA

  Jepun merupakan masyarakat yamg lemah lembut,bersopan-santun dan penyabar manakalamasyarakat Barat begitu lantang dan terbuka.

  Selain itu, masyarakat Jepun begitu merendah dirimanakala masyarakat Barat sangat berbangga diri.

  Budaya tani Jepun sedikit sebanyak telahdipengaruhi Barat yang berasaskan ternakan.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  19/28

  PENDIDIKANPENDIDIKAN

  Jepun menghantar pelajar-pelajarnya ke Barat untukmendalami bidang-bidang:

  Sains

  Teknologi

  Perubatan

  ketenteraan

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  20/28

  SISTEMPERHUBUNGANDANSISTEMPERHUBUNGANDAN

  KOMUNIKASIKOMUNIKASI Impikasi penting pertembungan Barat dan Jepun

  adalah sistem perhubungan.

  Infrastruktur kereta api sebagai suatu alat yang

  penting.

  Sistem kereta api bermula pada tahun 1982 sejauhkira-kira 18 km.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  21/28

  Pada masa kini, sistem jalan kereta api merupakanantara termoden di dunia malah merupakan alatpengangkutan awan yang terpenting.

  Selain itu, kapal-kapal laut dan tentera telahdiperkenalkan oleh Barat.

  - peranan penting bagi Jepun semasamelaksanakan dasar penaklukan atau perluasan kusadi negara China, Senanjung Korea dan dalam PerangDunia Kedua.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  22/28

  Bidang komunikasi :

  Alat telegraf yang dihadiahkan kepada MaharajaJepun telah membuka jalan ke arah sistem

  pemodenan komunikasi Jepun.

  Akhirnya, satu sistem pos moden diperkenalkanbagi tujuan komunikasi.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  23/28

  SISTEMKEPERCAYAANDANSISTEMKEPERCAYAANDAN

  AGAMAAGAMA Titik permulaan- agama Kristian.

  Diperingkat awal, ramai yang menerima agama initetapi lama-kelamaan agama Kristian ini mendapat

  tentangan terutama pembesar-pembesar Jepun.

  Penentangan ini timbul kerna ianya dianggapbercanggah dengan fahaman Buddha dan adatistiadat Shintoisme Jepun.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  24/28

  SISTEMEKONOMISISTEMEKONOMI

  Memulihkan nilai mata wang.

  1872- perintah dikeluarkan untuk menubuhkansistem bank yang moden mencontohi bank-bank

  Amerika Syarikat.

  Bank kebangsaan pertama ditubuhkan (1873)dengan gabugan dua agensi kewangan kerajaanyang utama.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  25/28

  Perdagangan dengan dunia luar juga membawa banyakkeuntungan dan pertukaran wang asing ke negara

  Jepun.

  Bidang pemilikan tanah : hak milik individu cara Barat

  telah membuka mata Jepun dsalam proses pemodenan. Sebelum ini, tanah merupakan milik kepada pembesar-

  pembesar sahaja tetapi kini hak milik diberikan kepadasemua golongan masyarakat termasuk kaum petani.

  Kesan : sistem pembayaran cukai tanah yangmengantikan bayaran cukai kepada golongan feudal.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  26/28

  industri perkilangan dibuka. Contoh :

  - kilang-kilang besi waja

  - besi keluli

  Kilang-kilang ini membekalkan tenaga dan alat-alat

  kelengkapan peperabgan dalam usaha penaklukankuasa.

  Modal pinjaman daripada golongan kaya feudalsedia ada.

  Hal ini membolehkan negara Jepun memajukansektor perindustriannya.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  27/28

  RUMUSANRUMUSAN

  Pertembungan Barat dan Jepun memberi kesanpositif dan negatif.

  Melalui pertembungan ini negara Jepun telahmendapat manfaat dalam proses pemodenannegara.

  Menariknya, pencapaian ketamadunan inimenunjukkan negara Jepun tidak pernah dijajahatau dipengaruhi kuat terutama dari segi politik oleh

  kuasa-kuasa barat. Mereka telah banyak mempergunakan teknologi

  Barat, ilmu pengetahuan sains dan sebagainyauntuk memodenkan negara jepun.

 • 8/9/2019 Interaksi Tamadun Jepun Dengan Tamadun Barat

  28/28

  SEKIAN TERIMA KASIH.