Transcript
 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  1/13

  INSTRUMENTE DE MASURARE IN DETERMINAREA

  TEMPERATURII AERULUI

  Caciulita Stefan Cristian

  Grupa 115

  Planificare teritoriala

  Profesor coordonator Gri!ore Elena

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  2/13

  CUPRINS

  1"Definitie

  #"Unitati de $asura

  %"Locul deter$inarii

  &"Instru$ente de $asura

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  3/13

  Capitolul 1 Definitie

  Temperatura este o marime fizica utilizata pentru a caracteriza starea de incalzirea unui mediu sau a diferitelor corpuri, valoarea ei depinzand de scaratermometrica in care este exprimata.

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  4/13

  Catolul # Unitati de $asura

  Temperatura aerului este o însuşire fizică care defineşte gradul de încălzire sau

  răcire al acestuia. Acest element se măsoară în grade C, K, F şi este definit cu

  ajutorul a o serie de parametri temeperatura medie multianuală, lunară, zilnică,

  maximă, minimă, extreme a!solute, amplitudine, număr de zile caracteristice

  "zile de iarna, de îng#e$, de vară, tropicale, nop$i geroase şi tropicale% etc.

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  5/13

  Capitolul % Locul deter$inarii

    Temperatura aerului se măsoară în adăpostul meteorologic, conceput dupăcriterii standard ale &rganiza iei 'ondiale de 'eteorologie. Acesta reprezintă oț

  incintă înc#isă, dar ventilată, situată pe platforma meteorologică, la ( m fa ă deț

  suprafa a solului. Astfel, temperatura măsurată în aceste condi ii nu esteț ț

  influen ată de proximitatea cladirilor, traficului rutier, vegeta iei a!undente, etc.ț ț

  Temperatura este o mărime care variază continuu de la un punct la altul, astfel

  încăt, în func ie de loca ia în care este măsurată poate prezenta diferen e nota!ileț ț ț

  fa ă de valorile raportate la sta iile meteorologice din proximitate.ț ț

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  6/13

  Capitolul & Instru$ente de $asura

  Ter$o$etrul $eteorolo!ic ordinar 'psi(ro$etric)

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  7/13

  ) are o constructie simpla fiind alcatuit dintr)un rezervor cu mercur "de formasferica, troconica sau cilindrica%, un tu! capilar de sticla si o scara termometrica) termometrul ordinar se instaleaza pe un stativ special in primul adapost

  meteorologic, fiind folosit la determinarea temperaturii si umezelii aerului. *in

  acest motiv si denumirea de +termometru uscat sau +psi#rometru.

  Ter$o$etrul de $ini$a si $a*i$a Si*+,ellani

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  8/13

  ) in component sa intra un tu! capilar in forma de +-, dotat la am!ele capete cucate un rezervor cilindric, care contine alcool sau toluen.

  ) la statiile meteorologice acest termometru de minima si maxima se foloseste ca

  termometru de rezerva

  Ter$o$etrul de $ini$a 

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  9/13

  ) se instaleaza in primul adapost meteorologic, pe furca inferioara a stativului determometre, in pozitie orizontala, cu piesa receptoare orientata spre stanga, fata

  de cel care efectueaza determinarea.) are ca lic#id alcoolul.

  ) determinarea celei mai co!orate temperaturi a aerului prin imtermediul

  termometrului de minima se face la orele de o!servatii climatologice /, 0, /1,

  /2 si doar la orele 0 si /2 la statiile meteorologice cu program redus

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  10/13

  Ter$o$etre inre!istratoare 'ter$o!rafe)

  ) termografele se instaleaza in cel de)al doilea adapost meteorologic de pe platforma "impreuna cu #igrografele%, avand piesa receptoare la ( cmdeasupra suprafetei active.) sunt formate din trei parti principale

  ) partea receptoare care percepe variatiile de temperatura) partea transmitatoare ce transmite si amplifica deformarea piesei receptoare

  )partea inregistratoare ce cuprinde un tam!ur cilindric in interior 

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  11/13

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  12/13

 • 8/19/2019 Instrumente de Masurare in Determinarea Temperaturii Aerului

  13/13

  ) in functie de tipul piesei receptoare la statiile meteorologice din 3omania se

  folosesc termografe cu lama !imetalica si termografe cu tu! 4ourdon.5a celedin prima categoria "termografele 6un7alor, 38ssel, Fisc#er, 3ic#ard, termografede conceptie ruseasca%, piesa receptoare este o lama !imetalica cur!ata, rezultata

  din sudarea a doua lame de metal cu coeficienti de dilatare diferiti "una este dinotel cu coeficient de dilatare ridicat, iar cealalta din inavar%.Aceste proprietatiale celor doua lame metalice determina, in functie de variatiile de temperatura,deformarea acestora intr)un sens cand temepratura creste si in sens invers candtemperatura scade. Aceste deformari ale piesei receptoare se transmit si seamplifica de sistemul de parg#ii de care se leaga si care face legatura cu acelinregistrator, pe care apar toate variatiile de temperatura produse zilnic sausaptamanal.) 9n sc#im!, termografele cu tu! 4ourdon "tip 3. Fuess, 6. 3ic#ard% sunt mai

   putin raspandite, folosind un tu! metalic plat, arcuit, ca piesa receptoare. 9ninteriorul acestuia se afla un lic#id t#ermometric de genul alcoolului amilic,toluenului sau petrolului lampant.:istemul de parg#ii se termina cu o penitainregistratoare, de forma unei piramide triung#iulare, in care se pune cernealaamestecata cu aniline "lic#id uleios incolor o!tinut prin distilarea indigoului%,

   pentru a nu ing#ta la temperature scazute.) termograma reprezinta diagrama pe care penita inregistratoare inscri!evariatiile continue ale temperaturii aerului. :c#ima!rea termogramelor se facezilnic sau saptamanal dupa o!servatia climatologica de la ora /1.


Recommended