Transcript
Page 1: H H EYPΩΠH ΣE ΣHMEIO KAMΠ H E A · στον καθένα με αναστολή. Οι άλλοι τρεις αθώοι από όλες κα-τηγορίες. h eypΩΠh Σe Σhmeio

H ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ KΟΥΦΟΝΤΙΝΑ

ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟNα του δοθεί άδεια

τώρα

Απώλεια βάρους 125 κιλών γενικευμένη αδυναμία ορ-

θοστατική υπόταση αφυδάτωση αυξημένη παρουσία οξέος στο αίμα και πτώση του Ph παρουσι-άζει ∆ημήτρης Κουφοντίνας O Kουφοντίνας ξεκίνησε απεργία πείνας στις 2 Mαΐου Με επιβα-ρυμένη την υγεία του υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή του ή για μη αναστρέψιμες βλάβες

∆ιάβαζε σελ 4

ΑΘΩΟΙ ΟΙ 9 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Aθώοι κρίθηκαν από το τριμε-λές εφετείο κακουργημάτων

οι 9 πολιτικοί πρόσφυγες από την Tουρκία για όλες τις κακουρ-γηματικές πράξεις που τους απο-δίδονταν

Tους συνέλαβαν πριν 17 μήνες στις του 2017 τις παρα-μονές της επίσκεψης Eρντογάν στην Aθήνα και τους κατηγόρη-σαν ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική δολοφονική επίθεση O Tσίπρας και ο Kοτζιάς τότε έκαναν εξω-τερική πολιτική δίνοντας laquoπεσκέ-σιraquo στο laquoσουλτάνοraquo τα κεφάλια των κομμουνιστών πολιτικών προσφύγων

Έξι από τους κατηγορούμε-νους κηρύχθηκαν ένοχοι για τα αδικήματα της απλής οπλοκα-τοχής της κατοχής κροτίδων και της πλαστογραφίας για τα οποία καταδικάστηκαν σε συ-νολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 900 ευρώ στον καθένα με αναστολή Οι άλλοι τρεις αθώοι από όλες κα-τηγορίες

H EYPΩΠH ΣE ΣHMEIO KAMΠHΣH EΛΛA∆A ΣE ΣTAYPO∆POMI

2060 για τα χρέη των Πασοκο-∆ε-ξιών και Συριζαίων αλλά και νέα βάρη θα επιχειρηθεί να φορτωθούν στις πλάτες των εργαζόμενων μα-ζών καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας επιδείνωσης

Στα ιστορικά και δομικά αδιέξο-δα του καπιταλισμού λύση δεν είναι τα τερατουργήματά του ο εθνικι-σμός και ο φασισμός το κατρακύλι-σμα στη ναζιστική βαρβαρότητα και τον αγριανθρωπισμό την τυραννία τη δικτατορία και τον αιματηρό πόλε-μο στο εξωτερικό και στο εσωτερικό κάθε χώρας Tη ναζιστική λέπρα την έχει γνωρίσει ο πλανήτης οι ευρω-παϊκοί και οι βαλκανικοί λαοί και πολύ πικρά ο ελληνικός λαός

Mια διεθνιστική πολιτική εί-ναι αναγκαία να αναπτυχθεί από τα κάτω από την εργατική τάξη τη νε-ολαία τους διανοούμενους και τον εργαζόμενο λαό

Tο EEK και για τις ευρωεκλογές και για τις δημοτικές και περιφερει-

15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα Φύλλο 689 Σάββατο 18 Μαΐου 2019 Τιμή 150 euro

Κυκλοφορεί κάθε δεύτεροΣάββατο

Σrsquo αυτό το φύλλοΈκτακτη συνάντηση για την Ευρώπη

σελ 8-9

Και οι φόνοι γυναικών συνεχίζονται

σελ 2

Στην τράπεζατου σφαγέα

σελ 12

Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΕΕΚ

σελ 7

από 10 χρόνια και κάνουν μανιασμέ-νη την πάλη για τις πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και των οδών μεταφοράς της ενέργειας

Kαι καθώς πλησιάζουμε στην 26η Mαΐου τα κόμματα της άρ-χουσας τάξης με πρωταγωνιστές στην Eλλάδα τον Mητσοτάκη και τον Tσίπρα κι από κοντά οι υπόλοι-ποι επιδίδονται σε μια ακατάσχετη ανούσια λογομαχία και λογοκοπία Λες και δεν τους μάθαμε από παλιά κι από την εποχή που εφάρμοζαν τα μνημόνια χρεοκοπίας και φτω-χοποίησης το πρώτο και δεύτερο των ΠAΣOK-N∆ και το τρίτο των ΣYPIZANEΛ Mετά την κάλπη τα σπασμένα θα κληθεί να τα πληρώ-σει πάλι το εύπιστο κοινό αν παγι-δευτεί από την υποσχεσιολογία H κοκορομαχία Mητσοτάκη - Tσίπρα χρησιμοποιείται για να επισκιάσει το γεγονός ότι όχι μόνο δεν βγαί-νουμε από τα μνημόνια όπως λέει το αφήγημα ότι όχι μόνο γενιές και γενιές θα πληρώνουν μέχρι το

H Eυρώπη βρίσκεται σε ση-μείο καμπής με το απο-συνθετικό Brexit και εθνι-κισμούς από την μιά αλλά

και τις τροχιοδεικτικές βολές για μια μεγάλη αναγέννηση των αγώνων από την άλλη όπως δείχνει το κίνη-μα των Kίτρινων Γιλέκων στη Γαλλία ndash αλλά και πέρα από την Eυρώπη το νέο επαναστατικό κύμα που αναπτύσ-σεται στην Aλγερία και το Σουδάν

Ένας άλλος αγωνιστικός δρόμος υπάρχει ο δρόμος της κοινωνικής αντίστασης της εξέγερσης και της επανάστασης ενάντια σε τυράνους τη μπουρζουαζία και τους γραφει-οκράτες των Bρυξελλών και των εθνικών καπιταλιστικών τάξεων Ένας δρόμος μαχητικός ασυμβίβα-στος διεθνιστικός ndash για μια εργατική σοσιαλιστική διέξοδο της Eυρώπης και της χώρας μας από την καπιταλι-στική κρίση και τα συμπαρομαρτού-ντα της την φτώχεια την ανεργία τις ελαστικές σχέσεις εργασίας την περιθωριοποίηση την υποβάθμιση του επιπέδου ζωής τους δηλητηρι-ώδεις εθνικισμούς το φασισμό και τον πόλεμο

Παραμονές Eυρωεκλογών και είναι σαφές ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση μένει παράλυτη στα διαδραματιζό-μενα στα στενά του Oρμούζ όπου οι HΠA κλιμακώνουν την αντι-Iρανι-κή εκστρατεία τους απειλώντας να απλώσουν τις φλόγες του πολέμου σε ολόκληρη της Mέση Aνατολή αλλά και στη Mεσόγειο και το Aιγαίο

H πολιτική της ψευτο-αριστερής κυβέρνησης ΣYPIZA (αλλά και όλων των καπιταλιστικών κομμάτων και της ελληνικής μπουρζουαζίας) συ-στοίχισης με τα παρανοϊκά πολεμικά σχέδια του ακροδεξιού Tραμπ και του επίσης ακροδεξιού Nετανιάχου του Iσραήλ (συμμαχία Iσραήλ ndash Eλ-λάδας ndash Kύπρου ndash Aιγύπτου) μόνο να επεκτείνει το πολεμικό σφαγείο μπορεί

Στο υπόβαθρο βρίσκεται η άλυτη παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που παραμένει άλυτη για περισσότερα

ακές εκλογές καλεί σε συμμετο-χή H βασική πάλη είναι έξω από τις κάλπες και τα κοινοβούλια στα εργοστάσια στους τόπους δουλειάς στους δρόμους στις συνοικίες στα χωριά Όμως οι πολιτικές επιπτώσεις των εκλο-γών δυσμενείς ή ευνοϊκές έχουν τον αντίκτυπό τους στην ταξική πάλη Tο δυνάμωμα της επανα-στατικής διεθνιστικής αριστε-ράς στις εκλογικές αναμετρήσεις ασφαλώς θα έχει τις επιπτώσεις του στις μάχες της επόμενης μέ-ρας Γιrsquo αυτό λέμε

Μαυρίστε τη ∆εξιά και ακρο-δεξιά και όλα τα αστικά κόμματα

Τσακίστε τους φασίστες στους δρόμους και στις κάλπες

Kαταψηφίστε τον Σύριζα της κωλοτούμπας της υποταγής σε ΕΕ HΠΑ ΝΑΤΟ και κεφάλαιο

Όχι στο σταλινικό γραφειοκρα-τισμό του Περισού

Συνέχεια στη σελ 5

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

για τις μάχες που έρχονται

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 3 σελίδα 2 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

Στις 12052019 η αντιρατσιστι-κή και αντιφασιστική συνέλευση

Κορίνθου πραγματοποίησε εκδήλω-ση με κύριο θέμα τις Γυναικοκτονίες στη χώρα μας και πως απαντά το σύγ-χρονο φεμινιστικό κίνημα σε αυτό Τρεις ομιλήτριες στο πάνελ η Σίσσυ Βωβου από την φεμινιστική συλλο-γικότητα του laquoμωβraquo η Πηνελόπη Πετροπούλου από την συνέλευση της 8η Μάρτη και η Ελευθερία Σοφια-νοπούλου από την ελευθεριακή συλ-λογικότητα Fiore Nero παρουσίασαν περιστατικά βίας κατά των γυναικών τοπικά αλλά και διεθνώς το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας καθώς και τις κινηματικές διαστάσεις και διεκδική-σεις που έχει πάρει μέχρι σήμερα Επίσης αναφέρθηκαν στα αποτρό-παια εγκλήματα που έχουν γίνει κατά των γυναικών ανεξαρτήτως κοινω-νικοοικονομικής τάξης και δεν έχουν εκδικαστεί ανάλογα

Η συμμετοχή του κόσμου μας ξάφνιασε θετικά όσον αφορά την προσέλευσή του όσο και την ενερ-γή συμμετοχή του στη συζήτηση μετά τις τοποθετήσεις από το πά-νελ Η Κορινθιακή κοινωνία φά-νηκε ότι είναι αρκετά προβληματι-σμένη όσον αφορά το πατριαρχικό μοντέλο μέσα σε αυτήν και τον ρόλο που παίζει στην καθημερινό-τητά μας Τέλος εκφράστηκε έντο-να η ανάγκη για μια πιο εκτεταμέ-νη καταγραφή των περιστατικών στις παρούσες συνθήκες αλλά και τα αίτια της αύξησης αυτών Ταυ-τόχρονα τονίστηκε η ανάγκη μιας πιο οργανωμένης πάλης στην πόλη μας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε η νεοσύστατη ομά-δα Σελάνα - Πρωτοβουλία γυναι-κών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Ηλιάνα Βαλσαμή

Δεκαπενθήμερο όργανο της ΚΕ του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος(ΕΕΚ - Τροτσκιστές)Κυκλοφορεί στα κεντρικά περίπτερα και στα βιβλιοπωλεία σε όλες τις μεγάλες πόλειςΕκδίδεται από την ΕΜΕ - ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΑστική μη κερδοσκοπική εταιρία

ΑρχισυντάκτηςΘ Κουτσουμπός

Διεύθυνση ΕφημερίδαςΚαποδιστρίου 38 10431 ΑθήναΤηλ 2130364692 Κιν 6988197284ΣελιδοποίησηΒιβλιοτεχνία ΟΕΖωοδόχου Πηγής 52Α ΕξάρχειαΤηλ 210 3801844 vivliotexniahotmailcom

EκτύπωσηΚΛΕΝΙΚ ΕΕΣπηλιάς 5 Μεταμόρφωση ΑττικήςΕτήσια συνδρομή-ενίσχυσηΕσωτερικού 45euroΕυρώπη 60euroΥπόλ Χώρες 75euroΤσεκ-εμβάσματα στη διεύθυνσηlaquoΝέα ΠροοπτικήraquoΘ ΚουτσουμπόςΚαποδιστρίου 38 10431 Αθήνα

Η αλήθεια για τα lsquoθετικάrsquo μέτρα Τσίπρα

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και στον ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

στην επαναστατικήμαρξιστικήεφημερίδα

που παλεύει

ΓΙΝΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ

ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότηταενάντια στον εθνικισμό το ρατσισμό το φασισμό

τον πόλεμογια το σοσιαλισμό και την εξουσία των εργατικών

σουμβουλίωνγια την οργάνωση του επαναστατικού διεθνιστικού

κόμματος της εργατικής τάξης για την επανίδρυση της Τετάρτης Διεθνούς

Και οι φόνοι γυναικών συνεχίζονται

Η υπόθεση του κατά συρροή δολοφόν ου γυναικών στη Κύπρο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και εξακολου-

θεί να σοκάρει καθώς νέα στοιχεία βγαίνουν καθημερινά στο φως της δημοσιότητας

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανακάλυψη των πιο απεχθών εγκλημάτων που έγιναν ποτέ στο νησί ξεκίνησαν την Κυριακή στης 14 Απριλίου του 2019 όταν τουρίστες βρίσκουν τη σορό γυναίκας σε φρε-άτιο του μεταλλείου της Κοκκινίγειας στο Μιτσερό της Κύπρου Η σορός ανήκει στην 38χρονη MaryRose Tiburcio από τις Φιλιππίνες που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη το Μάιο του 2018 μαζί με την 6χρονη κόρη της Sierra Graze Seucaliuc Από τότε μέχρι σήμερα ο 35χρονος γυναικο-κτόνος Νίκος Μεταξάς υπολοχαγός στην Εθνική φρουρά Κύπρου έχει ομολογήσει τις δολοφονίες και τους διαμελισμούς 7 γυναικών Εκτός από την Mary Rose και την κόρη της ο Μεταξάς έχει ομολογήσει πως σκότωσε και την 28χρονη Αριάν Παλάνας την 30χρονη Μαρικάρ Βαλτέζ την 36χρονη Λίβια Φλορε-ντίνα Μπουνέα την 8χρονη κόρη της Μπουνέα Έλενα-Ναταλία και μια γυναίκα με καταγωγή είτε από το Νε-πάλ είτε από τις Ινδίες

Τα θύματα καθόλου τυχαία ήταν όλα μετανάστριες οι περισσότερες εργάτριες τις οποίες δύσκολα θα τις αναζητούσε κάποιος από το πε-ριβάλλον τους Ο δράστης επέλεγε τις συγκεκριμένες γυναίκες ούτως ώστε να διαφύγει τη σύλληψη αφού για τις περισσότερες από αυτές ακόμα και μετά τις δηλώσεις εξαφά-νισής τους η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για να τις αναζητήσει Γυναί-κες που τόσο για τον δράστη όσο και για τις laquoαστυνομικές αρχέςraquo παρέ-μεναν ασήμαντες τόσο όσο βρίσκο-νταν στη ζωή όσο και μετά το θάνατό τους Γυναίκες και παιδιά που για να μάθουμε τα ονόματά τους έπρεπε να χάσουν την ζωή τους από το χέρι ενός στυγνού εγκληματία Γυναίκες και παιδιά που έφτασαν στην Κύπρο στην προσπάθειά τους να βελτιώ-σουν την ζωή τους και που τελικά την έχασαν από από έναν ακόμα σεξιστή δολοφόνο για τον οποίο οι ζωές

Η διαδικασία μέ την οποία ο δο-λοφόνος στοχοποιούσε τα θύματα του ήταν κοινή Ερχονταν σε επαφή μαζί τους ύστερα από γνωριμία η οποία γινόταν μέσα από μέσα κοινω-νικής δικτύωσης στα οποία χρησι-μοποιούσε ψεύτικα προφίλ Μετά τις δολοφονίες οι οποίες γίνονταν με στραγγαλισμό κατά την διάρκεια της ερωτικής επαφής όπου όπως ο ίδιος παραδέχτηκε το έκανε για να έρθει σε σεξουαλική διέγερση τις διαμέ-λιζε και ξεφορτωνόταν τα πτώματα είτε τοποθετώντας τα μέσα σε βαλί-τσες τις οποίες εν συνεχεια πέταγε στην κόκκινη λίμνη είτε τα πέταγε σε περιοχές που δύσκολα κάποιος θα τα ανακάλυπτε

Ο αριθμός των γυναικών που έχει δολοφονήσει παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος καθώς οι laquoκυ-πριακές αρχέςraquo έχουν καταγράψει δεκάδες εξαφανισμένες μετανά-στριες τα τελευταία 2 χρόνια και κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιες από αυτές είναι ήδη νεκρές από το χέρι του ίδιου ή κάποιου άλλου πα-τριάρχη γυναικοκτόνου Άλλωστε η στυγνή δήλωση του Μεταξά ότι ηδονίζεται με το να σκοτώνει γυ-ναίκες φωτογραφίζει τα ξεκάθαρα χαρακτηριστικά του εγκλήματος Φόνοι που αφορούν στο φύλο των θυμάτων

Οι συγκεκριμένες γυναικοκτονί-ες πέρα από ρατσιστικά και σεξιστικά χαρακτηριστικά είχαν και ταξικά κα-θώς το καθεστώς εργασίας της Κύ-πρου ειδικά για γυναίκες που προ-έρχονται από τις Φιλιππίνες ευνοεί κάθε είδους κακομεταχείρισής τους αφού όλα τα απαραίτητα έγγραφά τους παραμένουν ιδιοκτησία του κάθε αφεντικού

Αξίζει επίσης να σημειωθεί και ο ρόλος του αστικού τύπου ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει το δολοφονικό χαραχτήρα του Μεταξά με το laquoβουλγάρικο αίμαraquo που δήθεν τρέχει στις φλέβες του αποδίδοντας έτσι την κουλτούρα του βιασμού και

αυτών των γυναικών ήταν ασήμα-ντες μπροστά στην εξουσιαστική κυριαρχία που του κληροδότησαν τόσο οι φασιστικές - εθνικιστικές του καταβολές όσο και η πατριαρχία με τρόπο ώστε να πιστεύει ότι του ανήκαν όχι μόνο τα σώματα αυτών των γυναικών αλλά και οι ίδια τους η ζωή Άραγε η αστική δικαιοσύνη με τον κατασταλτικό της μηχανισμό θα λειτουργούσε με την ίδια αδιαφορία αν στην θέση αυτών των γυναικών βρισκόταν μια πλούσια κυρία ή κά-ποιος ομογενής άντρας

Η απάντηση είναι όχι και για αυτό θεωρούμε πως η παραίτηση του υπουργού δικαιοσύνης που έγινε δεκτή ύστερα από συνάντηση του τελευταίου στις 2 Μαΐου με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη όπως επίσης και η παύση του αρχηγού της Αστυνομίας την επόμενη μέρα είναι τελείως προσχηματικά Ο κρατικός μηχανισμός πάντα στην υπηρεσία των κυρίαρχων επέτρεπε στον δο-λοφόνο να κινείται ανενόχλητος για τρία ολόκληρα χρόνια αφαιρώντας ζωές ευάλωτων γυναικών που κα-θόλου τυχαία ανήκαν όλες σε ευά-λωτες πληθυσμιακές ομάδες

τον σεξισμό στο τόπο καταγω-γής και όχι στην πατριαρχία Ο ρατσισμός όμως και ο δια-χωρισμός των ανθρώπων σε κανονικούς και μη κανονικούς ενισχύθηκε και από τις δηλώ-σεις ψυχίατρου ndash σεξολόγου ο οποίος είχε αναφέρει πως ο υποτακτικός χαραχτήρας των γυναικών αυτών είναι στην κουλτούρα του τόπου τους

Η χρονιά εφέτος ξεκίνησε με την νεκρή φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη και κλιμακώνεται σταδιακά με δεκάδες γυναίκες που δολοφονούνται καθημε-ρινά Ο εθνικισμός η πατρι-αρχία ο σεξισμός και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που τα ενισχύει και τα αναπαρά-γει θα πρέπει να γκρεμιστούν από τα θεμέλιά τους και θα τα γκρεμίσουμε εμείς στη μνήμη όλων εκείνων που χάθηκαν αλλά και όλων εκείνων που κινδυνεύουν να χαθούν ώρα με την ώρα διεκδικώντας ξανά και ξανά να μην μείνει λιγότερη καμία από μας

ΒΚ

Πολύ θετικά για τους εργο-δότες και ελάχιστα θετικά για τα φτωχά λαϊκά στρώ-ματα είναι τα μέτρα τα

οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-γός Αλέξης Τσίπρας στις αρχές του τρέχοντος μηνός

Ο λόγος για τις εξαγγελίες για την μείωση του ΦΠΑ στον τουρι-σμό και την εστίαση από το 23 στο 13 την επιδότηση των ει-σφορών κύριας ασφάλισης κατά 25 -80 για τους νέους μισθω-τούς έως 29 ετών αλλά και την καταβολή της lsquorsquo13ης σύνταξηςrsquorsquo σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας

Πρώτα από όλα όπως φαίνεται από τα παραπάνω 2 στα 3 μέτρα (μείωση ΦΠΑ επιδότηση εισφο-ρών) αφορούν τις επιχειρήσεις και μόλις 1 στα 3 τους συνταξιούχους (καταβολή της lsquorsquo13ης σύνταξηςrsquorsquo)

Η μείωση του ΦΠΑ θα οφελήσει προπαντός τους επιχειρηματίες και μάλιστα δύο κλάδων της οικονομί-ας (τουρισμός -εστίαση) οι οποίοι έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζι-κής προσέλευσης τουριστών στην Ελλάδα

Επίσης η επιδότηση των ει-σφορών υπέρ ΕΦΚΑ για τους νέ-ους μισθωτούς θα πάει στις τσέπες των αφεντικών οι οποίοι θα γλι-τώσουν το 5 -15 του συνόλου των εισφορών που καταβάλλουν

Mε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Ενότητα Ερ-γαζόμενων στο Τεχνικό Επιμελητήριο αντιτίθεται

στη διαδικασία αξιολόγησης Το ζή-τημα αφορά όλους τους εργαζόμε-νους στον δημόσιο τομέα Η ανα-κοίνωση λέει

Συναδέλφισες ndashοι Για άλλη μια χρονιά η κυβέρνηση ζητά από τους υπαλλήλους στο δημό-σιο να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης Μια διαδικασία που σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ρίχνει τα βάρη της κακοδαιμονίας του δημοσίου στους υπαλλήλους και τους άμεσους προϊσταμένους

Μια διαδικασία που σχεδιάστηκε για να δημιουργεί καχυποψία μεταξύ των εργαζόμενων και ανταγωνισμό Μια διαδικασία που συγκαλύπτει την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας και την υποχρηματοδότηση με-ταθέτοντας το ζήτημα στην δήθεν προσωπική ανεπάρκεια και όχι στις αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα που αφορούν στη σχεδιασμένη απα-ξίωση όλου του δημόσιου φορέα

Μήπως έστω ρωτήθηκε ο υπάλ-ληλος στο Περιφερειακό Τμήμα που στελεχώνει μόνος του ένα ολόκλη-ρο Περιφερειακό πως καταφέρνει και παίρνει την ετήσια άδεια Μή-πως ρωτήθηκε ο υπάλληλος αυτός που κάνει τη δουλειά του προϊστα-μένου και του υφισταμένου ταυ-τόχρονα καλύπτοντας υπηρεσιακά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε ένα ευρύτατο γνωστικό πεδίο πως τα καταφέρνει

Ρωτήθηκε μήπως ο υπάλληλος που αγωνίζεται να ανταπεξέλθει σε ένα συνεχώς επικαιροποιημένο αντικείμενο προσπαθώντας να κα-λύψει τα ζητήματα που έχει ο πολί-

(κύριας ασφάλισης επικουρικής υγείας ανεργίας)

Όσον αφορά στη λεγόμενη 13η σύνταξη δεν πρόκειται καν γιrsquo αυτό Η μέση lsquorsquo13η σύνταξηrsquorsquo θα ανέλθει στο 46 της μέσης μηνιαίας κύριας σύ-νταξης Συνεπώς μιλάμε για 12 και μισή σύνταξη και όχι για 13η Υπενθυ-μίζεται πως η παλιά 13η σύνταξη κατα-βαλλόταν σε δύο δόσεις μία το Πάσχα και μία το καλοκαίρι Επίσης η νέα 13η σύνταξη θα δοθεί κλιμακωτά

Το 100 θα λάβουν μόνοι όσοι παίρνουν σύνταξη έως 500 ευρώ οι οποίοι αποτελούν κοντά το 13 -14 του συνόλου των συνταξιούχων

Όλοι οι άλλοι θα λάβουν το 30 έως το 70 Το κόστος της εν λόγω καταβολής ανέρχεται σε 830 εκατ ευρώ ποσό που είναι υποτετραπλάσιο των περικοπών των αποδοχών των συνταξιούχων (ΕΚΑΣ επικουρικές μερίσματα εφάπαξ εισφορές υγείας νέες κύριες) τις οποίες έκανε ο ΣΥΡΙ-ΖΑ την περίοδο 2015 -2019 Οι περι-κοπές αυτές ανήλθαν σχεδόν στα 35 - 4 δισ ευρώ

Τα κεφάλαια αυτά αντιστοιχούν στο 7 της πανεθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης Εξάλλου οι συνταξιούχοι πριν το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή επί κυβερνή-

Ας αναρωτηθούμε συνάδελφοι όταν κλείνουν σημαντικές υπηρεσί-ες του ΤΕΕ με το νέο οργανόγραμ-μα τι ακριβώς θα αξιολογήσει ο κάθε υπάλληλος σε αυτή την έωλη διαδικασία Μήπως ρωτηθήκαμε ποια μορφή θα έχει το ΤΕΕ συνο-λικά το Τμήμα ή η ∆ιεύθυνση που ανήκουμε

Όχι μόνο δεν ερωτηθήκαμε αλλά αγνοήθηκαν αποφάσεις του Συλλόγου και των Συνε-λεύσεών μας

Ρωτήθηκαν οι συνάδελφοι στη Βιβλιοθήκη του ΤΚΜ που laquoεξαφα-νίζεταιraquo αν είναι αυτό απαραίτητο Μήπως ρωτήθηκαν οι συνάδελφοι των Επιστημονικών Εκδόσεων των Επιστημονικών Επιτροπών της ∆ιεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης στην Αθήνα για το έργο τους πριν τις καταργήσουν ή τις συγχωνεύσουν Ρωτηθήκα-με αν είναι απαραίτητο το laquoΤμήμα Εσωτερικού Ελέγχουraquo που δημι-ουργείται Στη θέση μας ρωτήθηκε η Remaco

της ή ο μηχανικός που προσφεύγει στο ΤΕΕ τι χρειάζεται γι αυτό

Μήπως ρώτησε η Κυβέρνηση τι σημαίνει η περικοπή της χρηματο-δότησης του ΤΕΕ για το φορέα και τους εργαζόμενους

Μήπωςhellip μήπωςhellip συνάδελφοι τα ερωτήματα δεν τελειώνουν Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα ερωτήματα που προκύπτουν από την πολιτική της απαντά με την απεργοσπαστική τροπολογία της Γεροβασίλη και τον εκφοβισμό

Εμείς πρέπει να απαντήσου-με σε κυβέρνηση και τρόικα με συλλογικό αγώνα και αλλη-λεγγύη απεργώντας ndash απέχο-ντας από την αξιολόγηση του ν 45902019 (Arsquo 17) δηλώνο-ντας στο ∆Σ του ΣΕΤΕΕ ότι απερ-γούμε σύμφωνα με τις αποφάσεις του ∆Σ και της Α∆Ε∆Υ

Στη θέση του ανταγωνισμού της laquoαξιολόγησηςraquo να προτάξουμε τον αγώνα για

bull Να ακυρωθεί η αξιολόγηση Να καταργηθεί ο ν 45902019

σεων ΠΑΣΟΚ-Ν∆ το 2010-2014 έχουν χάσει πάνω από το 20 των αποδοχών τους μέσω της κατάρ-γησης της 13ης -14ης σύνταξης και των διαδοχικών περικοπών στις συντάξεις πάνω από τα 1000 ευρώ

Σrsquo αυτές φυσικά δεν περιλαμ-βάνονται οι έμμεσες απώλειες εισο-δήματος των συνταξιούχων από τις αυξήσεις στους φόρους το lsquorsquoχαρά-τσιrsquorsquo στα ακίνητα τις αυξήσεις των τιμολογίων της ∆ΕΗ κλπ

Συνεπώς η κουτσουρεμένη 13η σύνταξη την οποία θα δώσει πριν τις ευρωεκλογές η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί μία ελάχιστη ενίσχυση του εισοδήματος μετά από μία 10ετη λεηλασία του Και αυτό υπό την γιγάντια πίεση των συ-νταξιούχων αλλά και συνολικά του λαού που βλέπει πως η lsquorsquoέξοδοςrsquorsquo από τα Μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τη ζωή του

Το γεγονός ότι ακόμα και η εμε-τική Ν∆ των πιο άγριων περικοπών στις συντάξεις (σσ επί Σαμαρά καταργήθηκαν τα ∆ώρα των συ-νταξιούχων) λέει lsquorsquoναιrsquorsquo στην νέα 13η σύνταξη δείχνει το θετικό για το λαό συσχετισμό δυνάμεων Αυτό θα αποδειχθεί ακόμα περισσότερο πηγαίνοντας προς τις εθνικές κάλ-πες καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει και άλλα lsquorsquoθετικάrsquorsquo μέτρα

∆Κ

bull Ένταξη του ΤΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του από το δημόσιο bull Μείωση του χρόνου εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς επαναφο-ρά του 13ου και 14 ου μισθού bull Οργανόγραμμα στο οποίο θα έχουν λόγο οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ αλλά και οι σύλλογοι μηχανικών χωρίς συρρίκνωση των δομών του ΤΕΕ και μείωση των οργανικών θέ-σεων bull Ισότητα στις αμοιβές των εργα-ζομένων (υπερωρίες) να καταβλη-θούν τα δεδουλευμένα των εργαζο-μένων στις εκλογές bull Γιατρό εργασίας και Τεχνικό Ασφα-λείας στα Περιφερειακά Τμήματα bull Να καταργηθούν τα μνημόνια να διαγραφεί το χρέος στους διεθνείς τοκογλύφους

352019

Αγωνιστική ΕνότηταΕργαζόμενων στο ΤΕΕ

lthttpsagonistikienotitablogspotcomgt

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 5 σελίδα 4 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΜΑΡΙ∆ΑΚεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις

∆ευτέρα 20 Μάη bull πλατεία Υμηττού 730 μμΤετάρτη 22 Μάη bull πλατεία ∆άφνης 730 μμ

AΛΛHΛEΓΓYHΣTON ΦYΛAKIΣMENO

AΠEPΓO ΠEINAΣ ∆HMHTPH KOYΦONTINA

Να του δοθεί αμέσως η άδεια που δικαιούται

ldquoΜπροστά στην Πάτρα και τη ∆υτική Ελλάδαrdquo Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων και των διεκδικήσεων τους

ΙΛ ΙΟΝ

Κορυφώνεται η προεκλογική καμπάνια της ΑΡΚΙ

Το ΕΕΚ υποστηρίζει

ΔΗΛΩΣΗτου Δημήτρη

Kουφοντίνα μετά την απόρριψη της αίτησης για άδεια από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Βόλου

laquo∆εν λειτούργησαν ως δι-καστές δημοκρατίας αλλά ως πρωτοδίκες εμφυλίου Ανέλαβαν ως απρόσωπος κρατικός μηχανισμός την εκτέλεση της εντολής από την κυβέρνηση τη γνωστή οικογένεια και την πρε-σβεία που διαφεντεύει τη χώρα

Το θέμα δεν αφορά πια μια ατομική άδεια αλλά την επίθεση στο δικαίωμα του λόγου και της έκφρασης στα δικαιώματα του κρα-τούμενου στα δικαιώματα του λαού Πέραν αυτών εί-ναι και ζήτημα αγωνιστικής αξιοπρέπειας

Η απεργία πείνας είναι ύστατο μέσο πάλης είναι το μέσο που τίμησαν με τους αγώνες και τις θυσίες τους τόσοι και τόσοι αγωνιστές παλεύοντας μέχρι το τέλος Θα ήμουν πολύ μικρός αν δεν ακολουθούσα μέχρι το τέλος αυτόν τον μεγάλο δρόμο

Γιrsquo αυτό συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι το τέλος

Αρνούμαι κάθε ιατρική βοήθεια και απαλλάσσω τους αγαπημένους μου από την ευθύνη της απόφα-σης να με επαναφέρουν οι γιατροί σε περίπτωση που χάσω τη συνείδηση

Ευχαριστώ τις συντρό-φισσες και τους συντρό-φους και κάθε προοδευτι-κό άνθρωπο που στέκεται κοντά όχι σε εμένα αλλά σε μια δίκαιη υπόθεση

∆ημήτρης Κουφοντίνας2ο υπόγειο

Νοσοκομείου Βόλου

10 Μάη του 2019raquo

των πολλαπλών εκλογών θέλει να αποφύγει την όποια κριτική από τους συμμάχους της και τα ΜΜΕ που στην συντριπτική πλειοψηφία τους υποστηρίζουν την ∆εξιά

H αντιμετώπιση του ∆ημήτρη Kουφοντίνα από το κράτος τις δι-καστικές αρχές και την κυβέρνηση φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα το κράτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αναδύθηκε το 2002 και παρά τις αλλαγές κυβερνήσε-ων εξακολουθεί να βάζει τη σφρα-γίδα του Ένα κράτος οπλισμένο με πλήθος αντεργατικών και αντιδρα-στικών νόμων όπως του 187A ένα κράτος κι ένα δικαστικό σύ-στημα που εδώ και χρόνια αφήνει να σέρνεται η δίκη της ναζιστικής συμμορίας αφήνοντας ελεύθερους τους αρχηγούς της XA και τον δο-λοφόνο Ρουπακιά ενώ μεθοδεύει να πέσει στα μαλακά ο Κορκονέας δολοφόνος του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου

Στον φυλακισμένο ∆ημήτρη Kουφοντίνα αρνείται το δικαίωμα που έχουν OΛOI οι φυλακισμένοι ∆ύο μέτρα και δύο σταθμά Για τον ναζιστικό υπόκοσμο τήρηση του νόμου κατά γράμμα Για τους αγω-νιστές πολιτικούς κρατούμενους παραβίαση ακόμη και των υφιστά-μενων νόμων

Eίναι σαφές ότι το θέμα δεν αφορά έναν μόνο φυλακισμένο για τον οποίο μπορεί να υπάρχει

T ο Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα καταγγέλλει τις εισαγ-γελικές και δικαστικές αρχές

και τον πολιτικό τους προϊστάμενο στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης και την κυβέρνηση Tσίπρα για την απάν-θρωπη αντιμετώπιση του φυλακι-σμένου ∆ημήτρη Kουφοντίνα

Ο ∆ημήτρης Kουφοντίνας κάνει από τις 2 Mαΐου απεργία πείνας και καθώς η υγεία του είναι επιβαρυ-μένη από την 17ετή φυλάκιση η ζωή του κινδυνεύει H κυβέρνηση ΣYPIZA θα είναι άμεσα υπεύθυνη για ότι συμβεί

Ο φυλακισμένος αγωνιστής έχει όλες τις νομικές προϋποθέ-σεις για να πάρει άδεια Aυθαίρετα και παρά την αντίθετη άποψη της διεύθυνσης των φυλακών και της κοινωνικής λειτουργού ο εισαγ-γελέας και μετά τον εισαγγελέα το δικαστικό συμβούλιο Bόλου απέρριψε την αίτηση ολιγοήμερης άδειας εξόδου σύμφωνα με τον κώδικα των φυλακών Σημειώνεται ότι σε έξι (6) προηγούμενες άδειες που του εδόθηκαν ο ∆ Kουφοντί-νας τήρησε όλους τους κανόνες

Eίναι προφανές ότι για την πα-ρούσα άρνηση δεν ευθύνεται μόνο η πρεσβεία των HΠA και η γνωστή αντίθεση τού Mητσοτακέικου H κυ-βέρνηση Tσίπρα που διανύει περί-οδο ειδυλλίου με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και το Iσραήλ του ακροδεξιού Νετανιάχου και εν όψει

η οποιαδήποτε γνώμη κριτική ή αντίρρηση Το καθεστώς εξαίρε-σης αυτή η laquoμαύρη τρύπαraquo στο νο-μικό σύστημα συνιστά απειλή κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλου του λαού των εργαζομένων και των αγωνιζόμενων ανθρώπων Mια δράκα Iαβέρηδων του νομικού συστήματος αυτοί οι στυλοβάτες του κράτους της κατοχής και του εμφυλίου σε σύμπνοια με άλλες δυνάμεις της αντεπανάστασης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας απεργάζονται νέα δεσμά για όλον τον λαό και κάθε αγωνιζόμε-νο κομμάτι του

Aλληλεγγύη στον φυλακισμένο ∆ημήτρη Kουφοντίνα Άδεια τώρα

H κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για τη ζωή του

Nα καταργηθούν οι τρομονόμοι ο 187A και τα τρομοδικαστήρια που γεμίζουν τις φυλακές με αγω-νιστές που παλιότερα θα δικάζονταν για πλημμεληματικές πράξεις

Tσακίστε το κράτος και την κυβέρνηση των καπιταλιστών με laquoαριστερόraquoή δεξιό επίχρισμα ndash Εξουσία εργατική στηριγμένη στις συνελεύσεις και σε αιρετά και ανα-κλητά εργατικά-λαϊκά συμβούλια

OΛOI ΣTHN ΠOPEIA 14 MAH 2019 ΠPOΠYΛAIA

Αθήνα 12-5-2019Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα

κών σχημάτων με την υποστή-ριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΕΕΚ έχει γίνει η ευκαιρία για μια πλατιά εξόρμηση σε γειτονιές και χώρους δουλειάς Στόχος της πάλης είναι να κάνουμε σα-φές ότι δεν πρόκειται για δύο ακόμα ψηφοδέλτια αλλά για μια διαφορετική φωνή η οποία δεν χωράει στα στενά πλαίσια της διαχείρισης και του μοιράσμα-τος της φτώχειας

Η προεκλογική καμπάνια είναι μια ευκαιρία απεύθυνσης στην κοινωνική δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα την εργατική τάξη και τη νεολαία

Κόντρα στον ορυμαγδό των ψεύτικων υποσχέσεων των παλιών συνταγών της δια-χείρισης με καινούριο περιτύ-λιγμα προκαλεί εντύπωση ότι δεν χωράμε στο ρόλο του δη-μοτικού συμβούλου των πελα-τειακών σχέσεων αλλά προ-βάλλουμε μια πολιτική θέση και ένα δρόμο ασυμβίβαστου αγώνα

Οι περιφερειακές εκλο-γές είναι μια ευκαιρία να τε-

Αλλά το Ρήγμα δεν είναι απλά ένα εκλογικό σχήμα Είναι ένα μαχόμενο τοπικό κινηματικό σχήμα που μά-χεται για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της περιοχής ενάντια στο φα-σισμό και τον ιμπεριαλισμό τις ΗΠΑ και την ΕΕ και ενά-ντια στην αντεργατική πο-λιτική της κυβέρνησης των μνημονίων ∆ίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεράσπιση και προστασία του Άλσους του Μπαρουτάδικου Το Ρήγμα ήταν η μόνη δημοτική παράταξη που αντιτάχθηκε στο σχέδιο της δημοτικής αρχής (Μπίρμπας ndash Σύρι-ζα) να ρίξει κι άλλο τσιμέντο στο Άλσος χτίζοντας στο Πατινάζ ένα βρεφονηπιακό σταθμό κόστους 25 εκα-τομμύρια ευρώ Φυσικά το Ρήγμα τάσσεται υπέρ της δημιουργίας βρεφονηπια-

Το γάντι των δημοτικών και πε-ριφερειακών εκλογών έχει ση-

κώσει η αντικαπιταλιστική και επα-ναστατική αριστερά με την κάθοδο δύο μαχητικών σχημάτων στην Πά-τρα και τη ∆υτική Ελλάδα

Η νεοσύστατη ldquoΑντικαπιτα-λιστική Ανατροπή στην Πάτρα - Ανταρσία σε κυβέρνηση ndash ΕΕ - κεφάλαιοrdquo διεκδικεί τη ψήφο των πολιτών της Πάτρας ldquoγια να πάρουμε πίσω τις ζωές μας με τους αγώνες μαςrdquo Επικεφαλής του ψη-φοδελτίου είναι ο Θόδωρος Μπε-λεζώνης και το σχήμα εκπροσωπεί-ται μέσα από μια πενταμελή ομάδα η οποία θα εναλλάσσεται στο δημο-τικό συμβούλιο

Η ldquoΑριστερή Παρέμβαση στη ∆υτική Ελλάδαrdquo με επικεφαλής τον Χρήστο Κοσίνα ως υποψήφιο περιφερειάρχη και κεντρικό σύνθη-μα ldquoΧαράζουμε δρόμο ανατροπήςrdquo έχει επιδείξει έργο μέσα και έξω από το περιφερειακό συμβούλιο παλεύοντας για τα συμφέροντα των εργαζομένων και πρωτοστατώντας στο αντιπολεμικό και αντιρατσιστι-κό κίνημα στην περιοχή

Η συμμετοχή στις επερχόμενες τοπικές εκλογές των δύο μαχητι-

Το Ρήγμα στα ∆υτικά συνεχίζει την καμπάνια σε γειτονιές του

Αιγάλεω με περιοδείες μοίρασμα υλικού και συζητήσεις με κόσμο και αφισοκολλήσεις ενώ ετοιμάζεται για την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση την Τρίτη 21 Μάη στην πλατεία Εσταυρωμένου στις 8 μμ

Στο εκλογικό του περίπτερο στην πλατεία Εσταυρωμένου (με-τρό Αιγάλεω) υπάρχουν σύντρο-φοι σχεδόν όλη την ημέρα και κάθε μέρα απrsquo όπου μπορεί κανείς να συ-ζητήσει να πάρει πληροφορίες και εκλογικό υλικό

Την Παρασκευή 175 στον Ρε-μπετοκαφενέ έγινε γιορτή για οι-κονομική ενίσχυση του σχήματος Περιοδείες με μοίρασμα του προ-γράμματος έγιναν στην Πλατεία Λέ-λας Καραγιάννη πλ ∆αβάκη στην περιοχή μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα και Αναγέννησης στους εργαζόμε-νους του δήμου σε λαϊκές αγορές καταστήματα και καφετέριες

Λαμίας το ψηφοδέλτιο της laquoΑριστερής Παρέμβασης στη Στερεά Ελλάδαraquo για τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου Είναι η δεύτερη φορά που το περιφερειακό σχήμα συμμετέχει στις εκλογές για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την συμμετοχή του ΕΕΚ Στις προηγούμενες εκλο-γές είχε εκλέξει έναν περιφε-ρειακό σύμβουλο

Υποψήφια Περιφερειάρ-χης είναι η Πολυζώη Νίκη καθηγήτρια ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέλος ∆Σ ΕΛΜΕ Φωκίδας Το ψηφοδέλτιο συ-γκροτήθηκε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ του ΕΕΚ Ανένταχτους αγωνιστές της αριστεράς ανθρώπους του καθημερινού μόχθου εργαζό-μενουςες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα άνεργουςες επιστήμονες αυτοαπασχολού-μενους συνταξιούχους συν-δικαλιστέςστριες αγωνιστές και αγωνίστριες των τοπικών κινημάτων και του νεολαιΐστι-κου κινήματος

Μέρα - τη μέρα κλιμακώ-νεται η καμπάνια της

Αριστερής Κίνησης Ιλίου (ΑΡΚΙ) ενόψει των δη-μοτικών εκλογών της 26ης Μάη Επόμενος ldquoκόμβοςraquo είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΑΡΚΙ την Τρίτη 21 Μάη ώρα 7 μμ στην Κεντρική Πλατεία του ∆ήμου

Βασικός ομιλητής θα είναι ο επι-κεφαλής του συνδυασμού σύντρο-φος ∆ημήτρης Γεωργίου Στο μεταξύ η τοπική οργάνωση του ΕΕΚ στο Ίλιον αλλά και τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ σε Ίλιον Καματερό - Αγίους Αναργύρους και Πετρούπολη εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστήρι-ξης της ΑΡΚΙ και του σ Γεωργίου

Η κάλπη της 26ης Μάη δεν αναμένεται lsquorsquoεύκο-

ληrsquorsquo για τη σημερινή δημοτική αρχή του Νίκου Ζενέτου του οποίου η παράταξη (∆ημοκρατική Συνεργα-σία) διοικεί την πόλη από το 1982 αρχής γενομένης με τον Βασίλη Κου-κουβίνο Ο ίδιος ο Ζενέτος εκλέγεται ανελλιπώς από το 2006

∆Κ

Συνέχεια από τη σελ 1

Παρά το μπλοκάρισμα της ενωτικής καθόδου του EEK με την Aνταρσύα

εξ αιτίας του βέτο που έβαλαν οι ακόλου-θοι της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΓΣEEA∆E∆Y (βλέπε την απόφαση του ΠΓ του EEK στη σελ 7) το EEK καλεί να ψηφιστούν κριτικά τα ψηφοδέλτια της ANTAPΣYA στις ευρωεκλογές (με ψήφο στις ενωτικές αντιιμπεριαλιστικές αντικα-πιταλιστικές αντικυβερνητικές δυνάμεις και όχι στους ακόλουθους της γραφειο-κρατίας της ΓΣEE)

Ψηφίστε τα ψηφοδέλτια που στηρί-ζει το EEK σε δήμους και στις περιφέρει-ες (βλέπε σελ 5) Για να χτίσουμε ταξικά φρούρια αντίστασης κέντρα πάλης και αντεπίθεσης σε κάθε δήμο σε κάθε γει-τονιά

∆υναμώστε το EEK για το χτίσιμο ενός αντιγραφειοκρατικού επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης ελευθερι-ακού και κομμουνιστικού που θα ενώνει τους αγώνες στην Eλλάδα στα Bαλκάνια στην Eυρώπη και σrsquo όλο τον κόσμο μέσα από το ξαναχτίσιμο της επαναστατικής ερ-γατικής ∆ιεθνούς - της Tέταρτης ∆ιεθνούς

λειώνουμε με αυτούς που μας χρεοκόπησαν και μαύρισαν τις ζωές μας όπως ο νυν πε-ριφερειάρχης Κατσιφάρας είτε φοράει τώρα τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλοτε εκείνη του ΠΑΣΟΚ

Και στο δήμο λέμε να μη γυρίσουμε πίσω από τον Πε-λετίδη αλλά να πάμε μπροστά όχι μόνο καλές προθέσεις Τα προβλήματα είναι επείγοντα και χρειάζονται λύσεις χωρίς κανέ-να συμβιβασμό με τις κυβερνη-τικές και μνημονιακές επιταγές με κάθε κόστος

Η κεντρική προεκλογική συ-γκέντρωση της Αριστερής Πα-ρέμβασης στη ∆υτική Ελλάδα και της Αντικαπιλιστικής Ανα-τροπής στην Πάτρα και τη ∆υ-τική Ελλάδα θα πραγματοποι-ηθεί από κοινού την Τρίτη 21 Μαΐου στις 7 μμ στην πλατεία Γεωργίου

Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα

Κατατέθηκε την Κυριακή 55 2019 στο πρωτοδικείο

κού σταθμού ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΣΟΣ και μάλιστα έχει υποδείξει οικόπεδα ή κτήρια στην περιοχή ∆υστυχώς οι άλλες παρατάξεις έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο παραπέρα τσιμεντοποίησης του Άλσους

Στην τσιμεντοποίηση όμως του Μπαρουτάδικου αντιστέκονται πολλοί κά-τοικοι και ήταν ενδεικτική η συμμετοχή ανθρώπων της γειτονιάς το Σάββατο 11 Μαίου όταν μέλη της Λαϊ-κής Συνέλευσης (ανάμεσά τους και μέλη του Ρήγματος) φύτεψαν δενδρύλλια αφού πρώτα καθάρισαν τον χώρο από τα σκουπίδια Με χαρά γιαγιάδες μαμάδες και παι-δάκια φρόντιζαν να φυτευ-τούν τα δενδράκια ενώ αρ-γότερα συλλογικά (και συ-ντροφικά) έγινε συλλογική κουζίνα με σουβλάκια κλπ

Σε μια σειρά ∆ήμους και Περιφέρειες το ΕΕΚ υποστηρίζει τοπικά δημοτικά

και περιφερειακά σχήματα στα οποία συμ-μετέχει Στηρίζει επίσης κινήσεις με τις οποίες βρίσκεται σε πολιτική συνεργασία Σε περιοχές στις οποίες δεν συμμετέχει με μέλη του στα τοπικά σχήματα το ΕΕΚ προ-τείνει να δοθεί κριτική ψήφος σε αριστε-ρά αγωνιστικά και με κύρος σχήματα με αντικαπιταλιστική αντι-ιμπεριαλιστική και αντιφασιστική και αντικυβερνητική δράση

∆ΗΜΟΙΑΘΗΝΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΕΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ∆ΥΤΙΚΑΒΥΡΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ∆ΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ∆ΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥΙΛΙΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΛΙΟΥΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟ∆ΑΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΑΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΕΚΕΦΑΛΑΙΟΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ AΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η laquoΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟ∆Αraquo είναι κομμάτι της ανατρεπτικής αριστεράς Αναζητάμε μια άλλη αριστερά εργατική δημοκρατική μετωπική που δεν θα εκπροσωπήσει απλά εκλογικά την οργή αλλά θα προσπαθήσει να τη μετατρέψει σε κίνημα ανατροπής

Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα πολιτι-κής αντίστασης και ανυπακοής στην πολι-τική ΕΕ ndash κεφαλαίου -ΗΠΑ

Στηρίζουμε την εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης όπως και κάθε συλλογική οντό-τητα αντίστασης και διεκδίκησης που συ-γκροτήθηκε στη γειτονιά

Στη Νέα Σμύρνη χαιρόμαστε να μας χαι-ρετανε σε γλώσσες που δεν ξέρουμε δεν φοβόμαστε μήπως μας επιτεθεί κάποιος laquoμετανάστηςraquo Οι άνεργοι οι πρόσφυγες οι άστεγοι οι εξαρτημένοι όσοι ζουν στο περιθώριο λόγω σεξουαλικών προτιμήσε-ων είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΡΗΓΜΑΣΤΑΔΥΤΙΚΑ

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 7 σελίδα 6 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Θεόδωρου Μεγαλοοικονόμου

Να ετοιμαστούμεΝα ετοιμαστούμεγια τις μάχες που έρχονταιγια τις μάχες που έρχονται

Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΕΕΚ για τις EυρωεκλογέςlaquoΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑraquoH πραγματικότητα πίσω από την προπαγάνδα για την υγεία

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη επιτυ-χία στις 11 Μάη στην πλατεία

Αγίου ∆ημητρίου στους Αμπελοκή-πους η προεκλογική συγκέντρωση της κίνησης με θέμα την υγεία την κατάρρευση του ΕΣΥ τα ναρκωτικά Μίλησαν Ο Μιχάλης Ρίζος γιατρός πρόεδρος του σωματείου εργαζο-μένων στο laquoΑττικόνraquo η Κατερίνα Μάτσα ψυχίατρος κοινωνικών ια-τρείων αλληλεγγύης πρώην διευ-θύντρια του 18 ΑΝΩ και η Λυδία Κατή φοιτήτρια νοσηλευτικής

∆ημοσιεύουμε ένα μέρος της εισήγησης του μάχιμου γιατρού Μ Ρίζου που αποδομεί την εικόνα που ο Σύριζα με τα παπαγαλάκια του παρουσιάζει για την συμβολή του στη laquoδιάσωσηraquo του ΕΣΥ

laquoΣτην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορ-φώνει ένα νέο μοντέλο υγείας συμ-βατό με τις ανάγκες του σύγχρονου καπιταλισμού με τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα βασικό πυλώνα του τα μικρο-μεσαία ιατρεία κατεστραμμένα και το δημόσιο υβρίδιο εμπορευματοποιη-μένων υπηρεσιών για τους έχοντες και υποβάθμισης για τους πολλούς και καταφρονεμένους

Ας δούμε συγκεκριμένα- Οι δημόσιοι προϋπολογι-

σμοί παραμένουν μνημονιακοί και ταξικοί Τα ελάχιστα ποσά που δό-θηκαν παραπάνω για την υγεία πάνε για την ξεχρέωση των προμηθευτών και όχι του λαού (γιrsquo αυτό και οι διοι-κητές των νοσοκομείων του ΕΟΠΥΥ

Πρωτοφανείς ρατσιστικές δη-λώσεις από τον Νίκο Σοφιανό του ΚΚΕ Ζητά εκκένωση των

καταλήψεων για πρόσφυγες και ένταση της αστυνομικής καταστολής προσφύγων και μεταναστών στο κέ-ντρο της Αθήνας

Ο δημοτικός συνδυασμός Αντι-καπιταλιστική Ανατροπή στην Αθή-να (ΑΑ) πήρε μέρος σε μια συγκέ-ντρωση κατοίκων που είχε οργανώ-σει την Πέμπτη 95 ο εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής Αγ ΠαύλουΣταθμού Λαρίσης

Η συγκέντρωση στην οποία πα-ραβρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής έγινε στην πλατεία γύρω από την εκκλησία του Αγ Παύλου η οποία βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής (που είναι απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης)

Είχαν κληθεί με επίσημη πρό-σκληση μόνο τέσσερις υποψήφι-οι δήμαρχοι ο Μπακογιάννης ο Ηλιόπουλος ο Γερουλάνος και ο Σοφιανός του ΚΚΕ Έγινε ωστόσο δεκτό από τους οργανωτές μετά

χώρο μέχρι το 2021 στο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε στην Κο-μισιόν) οι δαπάνες για την υγεία θα μειωθούν από 52 στο 47 του ΑΕΠ (όπως και όλες τις δημόσιες επενδύσεις)

- Η συμμετοχή του λαού στη φαρμακευτική δαπάνη από το 9 εκτινάχτηκε στο 30 τα τελευταία 5 χρόνια

- Και όπου απουσιάζει το κρά-τοςhellip πλακώνουν οι χορηγοί Μεγά-λοι ιδιωτικοί όμιλοι και εφοπλιστικά ιδρύματα που βάζουν χέρι στο ΕΣΥ στην αρχή ως δωρητές - φιλάνθρω-ποι και μετά ως μέτοχοι - συνιδιο-κτήτες Έχουν αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στον ιατροτεχνολογικό εξοπλι-σμό και τις προμήθειες με βάση τα συμφέροντα φαρμακευτικών εταιρει-ών και όχι τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής υγείας Το σκάνδαλο No-vartis είναι μόνο η κορυφή του παγό-βουνου Κανονική ιδιωτικοποίη-

από την κλασικά προεκλογικού χαρακτήρα υποσχετική φρασεολο-γία γενικολογία και αοριστολογία μέχρι το σερβίρισμα με την κατά το δυνατόν πιο ήπια μορφή της laquoκλει-σθενικήςraquo φορομπηκτικής laquoμεταraquo-μνημονιακής διαχείρισης η οποία είναι προδιαγεγραμμένη ανεξάρτη-τα από το ποιος θα βγει δήμαρχος - με έμφαση φυσικά στο ζήτημα της ασφάλειας και την ενίσχυση της αστυνόμευσης όλων των ειδών με την δημοτική αστυνομία την ΕΛΑΣ κλπ

Εννοείται ότι ξεχώρισε η πα-ρέμβαση τη Ντίνας Ρέππα έγινε με τρόπο που πραγματικά ακουμπούσε και απαντούσε (κάτω από ένα ριζι-κά διαφορετικό πρίσμα και οπτική) στην laquoαυθόρμητη συνείδησηraquo των παρευρισκομένων κατοίκων στα όποιας μορφής ξενόφοβα αντανα-κλαστικά στον διάχυτο φόβο και στο βαθύ αίσθημα ανασφάλειας που διαπερνά τις ζωές όλων και πη-

κλπ μετατρέπονται σε λογιστές - ελεγκτές των πλεονασματικών στό-χων) Στους εργαζόμενους δεν έχει επιστραφεί τίποτα από τα κλεμμένα των μνημονίων

Από το 2013 (συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ) μέχρι και το 2019 (ΣΥΡΙ-ΖΑ) η κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκε κατά 303 Μόνο επί συγκυβέρ-νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ο κρατικός προϋπολογισμός έχει περικοπεί κατά 432 εκατ ευρώ Ο πρώτος laquoμεταμνημονιακόςraquo προϋπολογισμός για το 2019 μειώνει την κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια νο-σοκομεία κατά 65 εκατ ευρώ ενώ διατηρεί την αύξηση των ασφαλιστι-κών εισφορών των συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη κατά 780 εκατ ευρώ

Παρά τα θηριώδη πλεονάσματα μέχρι (55 δις ευρώ) - (τόσο προσδι-όρισε η κυβέρνηση το δημοσιονομικό

από laquoεπίμονο αίτημαraquo της ΑΑ να πάρει κανονικά το λόγο και η Ντίνα Ρέππα

Τέθηκαν από τους οργανωτές (όπως και εν συνεχεία από παρεμ-βαίνοντες κατοίκους) μια σειρά από ερωτήματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα ασφάλειας στην καθη-μερινότητα και με την εγκληματι-κότητα με τα ερειπωμένα και ετοι-μόρροπα διατηρητέα ή μη κτίρια (είναι γεμάτη η περιοχή αυτή και όχι μόνο αυτή) για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους για την πιο επωφε-λή χρήση διαφόρων κτιρίων για τα σχολεία για τους τοξικοεξαρτη-μένους της πλατείας Βάθη για την αυξανόμενη παρουσία προσφύγων και μεταναστών για την διάσπαρ-τη λειτουργία διαφόρων ΜΚΟ που σχετίζονται με το προσφυγικό κλπ

∆εν έχει ιδιαίτερο νόημα νrsquo ανα-φερθεί κανείς στα όσα είπαν οι υποψήφιοι που ανεξαρτήτως κομ-ματικής ταυτότητας κυμαίνονταν

ση Το Νοσοκομείο Σαντορίνης είναι ο προπομπός για το μέλλον των δο-μών Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν πλέον ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις Όσες δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό θα κλείνουν Με αυτό το κριτήριο φτιάχνουν τους νέ-ους οργανισμούς των νοσοκομείων και σχεδιάζουν την ολοήμερη (ιδιω-τική) λειτουργία τους

Οι ελαστικές σχέσεις απα-σχόλησης διευρύνονται και σήμερα κυμαίνονται περίπου στο 25 του συνόλου του προσωπικού Τμήμα-τα και κλινικές κλείνουν γιατί δεν καλύπτουν το laquoκόστος λειτουργίας τουςraquo ενώ ολόκληρο το 2018 δεν προκηρύχθηκε ούτε μια θέση μό-νιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία

Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) εντάσ-σεται στην γενικότερη πολιτική της

γάζει από την βαθιά και αξεπέραστη κρίση του συστήματος αλλά που ως πρώτη αυθόρμητη αντίδραση προβάλλεται στον laquoάλλοraquo στον δι-πλανό στον εξαρτημένο στον πρό-σφυγα Και είναι σημαντικό ότι παρrsquo ότι δεν είχε επίσημα προσκληθεί και η παρουσία της στο laquoπάνελraquo ήταν laquoεμβόλιμηraquo στο τέλος χειροκροτή-θηκε και πλησιάστηκε για συζήτηση από πολλούςές

Πέρα από αυτό όμως αν έχει κάτι πραγματική σημασία να συ-γκρατήσει κανείς από την εκδήλωση αυτή δεν είναι άλλο από τη παρέμ-βαση του Σοφιανού που κυριολε-κτικά αν και ξέρουμε πολύ καλά τι είναι σταλινισμός μας άφησε όλους και όλες εμβρόντητουςες Είπε ο Σοφιανός (κατά λέξη)

- Μια συμμορία Βορειοαφρικα-νών λυμαίνεται το κέντρο

- Γιατί δεν παρεμβαίνει η αστυ-νομία να ελευθερώσει τους κατει-λημμένους χώρους τα κτίρια στην

για παραπέρα μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών Η ΕΕ κυβερνήσεις και αστοί επιστήμονες έχουν κοινή θέση ότι από την ΠΦΥ εξαρτάται η μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών αποκατά-στασης της υγείας για το λαό

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις πο-λυδιαφημισμένες ΤΟΜΥ έχει ο οι-κογενειακός γιατρός ο οποίος θα λειτουργεί σαν laquoκόφτηςraquo -και μάλι-στα έναντι ποινής- προκειμένου το laquoκόστοςraquo του κάθε ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει το όριο του πετσο-κομμένου προϋπολογισμού Ακόμη και στην πλήρη ανάπτυξή του στις ΤΟΜΥ προβλέπεται 10λεπτη laquoεξέτα-σηraquo ανά ασθενή από ένα γιατρό που έχει σύμβαση εργασίας για 2 χρόνια με τα ελάχιστα laquoβασικά πακέταraquo να μην παρέχονται καν λόγω ελλείψεων σε υποδομές εξοπλισμό προσωπικό

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα μαζί με αντιφασιστικές ορ-γανώσεις και πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς καταγγέλλει την από-πειρα της ναζιστικής συμμορίας να εμφανιστεί στις γειτονιές της Αθή-νας και συγκεκριμένα στον Κολωνό όπου είχε προγραμματιστεί ομιλία του υπόδικου ναζιστή Η Κασιδιάρη την Παρασκευή 155 Το αντιφασι-στικό κίνημα κίνημα ήταν αποφασι-σμένο να μην επιτρέψει την επανεμ-φάνιση των ναζιστών στην περιοχή

Αχαρνών 22 στην Αχαρνών και Σουμερλή και το Plaza - έτσι το είπε Plaza (είναι το City Plaza Και όπως γνωρίζομε όλα αυτά τα κτίρια είναι καταλήψεις που φιλοξενούν πρό-σφυγες)

-Η Αχαρνών από πλ Βάθης μέχρι Αγ Παντελεήμονα είναι μια μακριά Λαϊκή Αγοράhellip γιατί δεν πα-ρεμβαίνει η αστυνομία (υπrsquo όψιν ότι πρόκειται για την περιοχή όπου από πολλά χρόνια έχουν καταστήματα μετανάστες πολλοίές Ρομά που-λούν στο δρόμο διάφορα τρόφιμα λαχανικά φρούτα κλπ)

Η όποια εγκληματικότητα και παραβατικότητα για τον Σοφιανό οφείλεται στους μετανάστες και στους πρόσφυγες Σrsquo αυτούς μόνο αναφέρθηκε

∆εν νομίζουμε ότι χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο (γιατί μι-λούν από μόνες τους) αυτές οι πρω-τοφανείς ρατσιστικές δηλώσεις του Σοφιανού μέλους του ΠΓ του ΚΚΕ - δηλαδή δηλώσεις του ΚΚΕ

Συνέχεια στη σελ 10

Οι Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 αποτελούν κρίσιμο σημείο καμπής στην άλυτη κρίση που μετατρέπει γορ-

γά την Ευρώπη σε πεδίο μάχης Η ιμπεριαλιστική ΕΕ βρίσκεται

σε διαδικασία αποσύνθεσης όπως δείχνει και το χάος με το Brexit τα ρήγματα ανάμεσα σε Βορρά και Νότο Ανατολική και ∆υτική Ευρώ-πη ακόμα και στον ίδιο τον γαλλο-γερμανικό άξονα Κινδυνεύουν οι λαοί της από τα λαοκτόνα μέτρα της αλλά κι από τον κίνδυνο να ταφούν στα ερείπιά της Παραμένουν ανε-πούλωτες οι πληγές που άνοιξε η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση κά-νοντας την ΕΕ εξαιρετικά ευάλωτη καθώς τώρα η κρίση επιδεινώνεται η παγκόσμια οικονομία βουλιάζει παραπέρα μαίνεται ο εμπορικός πό-λεμος HΠΑ-Κίνας οξύνεται η αντι-παράθεση του ιμπεριαλισμού με την Ρωσία πυκνώνουν τα μαύρα σύννε-φα σε Μέση Ανατολή και Βαλκάνια

Την ίδια στιγμή η κοινωνική εξαθλίωση κι η φοβερή ανισότη-τα ωθούν στην ταξική πόλωση και στη χρεοκοπία του παραδοσιακού αστικού πολιτικού συστήματος δι-ακυβέρνησης με εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία δεξιών και σοσιαλδημοκρατών Η άκρα ∆εξιά και οι φασίστες σηκώνουν κεφάλι αλλά κι ένα νέο κύμα λαϊκών αγώ-νων ξεκινά με την Γαλλία των ldquoκί-τρινων γιλέκωνrdquo κατά του Μακρόν και την μαζική κινητοποίηση των ερ-γατών της Ουγγαρίας ενάντια στον ldquoνόμο-σκλαβιάςrdquo του ακροδεξιού Όρμπαν να είναι μόνο το προανά-κρουσμα

Οι Ευρωεκλογές του 2019 συν-δυάζονται σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ με περιφερειακές τοπικές κοι-νοβουλευτικές εκλογές ακόμα και δημοψηφίσματα φέρνοντας ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό κατακερμα-τισμό στους θεσμούς της επιδει-νώνοντας την πολιτική κρίση του συστήματος και των κυβερνήσεών του προκαλώντας κρίσεις καθε-στωτικές κρίσεις εξουσίας

Το ΕΕΚ καλεί να υποστηρι-χτεί η διεθνιστική γραμμή που πρόβαλε το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφ-σκυrdquo στην πρόσφατη ldquoΕπεί-γουσα για την Ευρώπηrdquo στις 4 Μαΐου 2019

Μαύρο σε όλα τα κόμματα του κεφαλαίου φιλοΕΕ κι ldquoευ-ρωσκεπτικιστικάrdquo

Ούτε ldquoευρωπαϊσμόςrdquo ούτε ldquoευρωσκεπτικισμόςrdquo προλετα-ριακός διεθνισμός

Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε χώρα σε κάθε πόλη και γειτονιά Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο δράσης

Η ΕΕ της πείνας της ανεργί-ας της καταστολής του πολέμου δεν μεταρρυθμίζεται ανατρέπε-ται από τους εργαζόμενους τους άνεργους τους απόκληρους Το ldquoΦρούριο Ευρώπηrdquo που πνίγει στη Μεσόγειο τους πρόσφυ-

νεοφιλελευθερισμός του ldquoΚούληrdquo Μητσοτάκη της εφταήμερης δου-λειάς σκλάβων και της σκλαβιάς της δουλειάς-λάστιχο

Το ΕΕΚ λέει

Μαύρο στον αγριανθρωπισμό της ∆εξιάς του ldquoΚούληrdquo του Άδωνη του τσεκουροφόρου ΒορίδηΌχι και στον ΣΥΡΙΖΑ της κωλο-τούμπας της υποταγής σε ΕΕ HΠΑ ΝΑΤΟ και κεφάλαιο Υπάρχει εναλλακτική Να γίνει εναλλακτική εξουσίας η ίδια η εργατική τάξη επικε-φαλής όλων των φτωχών και νεόφτωχων λαϊκών μαζών μέσα από τους αγώνες της και την οργά-νωσή της με πολιτική ανεξαρτησία από τα κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό ανεξάρτητα από τις γραφειοκρατίες που μιλούν στο όνομά της και στο όνομα της Αριστεράς που την δυ-σφημίζουν

Απαιτείται να παλέψουμε με αυτήν την προοπτική Να προετοι-μαστούμε και να οργανώσουμε την ταξική αντεπίθεση στους αγώνες πριν μέσα και μετά τις εκλογές Καταλύτης μπορεί και πρέπει να γί-νει η συσπείρωση-ενίσχυση της επαναστατικής Αριστεράς χωρίς ταλαντεύσεις χωρίς συμβιβα-σμούς κορυφών χωρίς καιρο-σκοπισμούς απέναντι στην ΓΣΕΕ και την ldquoκυβερνώσα Αριστεράrdquo χωρίς γραφειοκρατικά καπελώ-ματα για την ταξική αντεπίθε-ση της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων

Για μια σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση με σοσιαλιστικά μέτρα λαϊκής σωτηρίας από την

γες-θύματά της ή τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης πρέ-πει να κατεδαφιστεί

Για την διεθνιστική σοσιαλι-στική ενοποίηση των λαών στα Βαλκάνια στην περιοχή στην Ευρώπη στον κόσμο

Στην Ελλάδα αλλά και σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες οι Ευρωεκλογές συνδυάζονται με πε-ριφερειακές και δημοτικές εκλογές και γίνονται πρόκριμα για κυβερ-νήσεις μετά από κοινοβουλευτικές εκλογές Σε συνθήκες κρίσης δια-κυβέρνησης και μάλιστα ενόψει επι-δείνωσης της ίδιας της οικονομικής κρίσης οποιαδήποτε αστική κυβέρ-νηση τελικά σχηματιστεί ldquoαυτοδύ-ναμηrdquo ή συνασπισμού θα είναι ταυ-τόχρονα εξαιρετικά εύθραυστη αλλά κι επιθετική απέναντι στις μάζες παίρνοντας νέα μέτρα κοινωνικού κανιβαλισμού σε μια ήδη ερειπωμέ-νη κοινωνία για να σώσει το κλυδω-νιζόμενο σύστημα Οι προεκλογικές τους υποσχέσεις δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που γράφονται Οι όποιες παραχωρήσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν σημάνει μεσάνυχτα στις κάλ-πες είναι ελάχιστες απέναντι στις ογκούμενες ανάγκες και ανά πάσα στιγμή αναστρέψιμες Η λογική του ldquoμικρότερου κακούrdquo οδηγεί όπως δείχνει η πείρα στην ldquoκωλοτούμπαrdquo και στο μεγαλύτερο κακό Είναι πα-γίδα Παγίδα κι απάτη οι ισχυρισμοί ότι οι ldquoπροοδευτικές συμμαχίεςrdquo με ρετάλια της ανύπαρκτης κεντροαρι-στεράς και της ldquoδημοκρατικήςrdquo τάχα ∆εξιάς είναι φραγμός στην άκρα ∆ε-ξιά και το νεοφιλελευθερισμό ∆εν πρέπει να πέσουμε στον εκβιασμό ή νεοφιλελευθερισμός ldquoμε ανθρώ-πινο πρόσωποrdquo ή ο απάνθρωπος

πείνα και την ανεργία με μιαν εργατική εξουσία στηριγμένη στα όργανα λαϊκής αυτοοργάνω-σης και πάλης

Σrsquo αυτό το πνεύμα με κομμου-νιστική ειλικρίνεια και αποφασι-στικότητα στράφηκε το ΕΕΚ προς τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να δώσουμε από κοινού και την μάχη των Ευρωεκλογών Επισημάνα-με τις προγραμματικές συγκλίσεις αλλά και τις αποκλίσεις καθώς και το πρόβλημα αξιοπιστίας που δη-μιουργούσε η κρίση μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κατέβαινε διασπα-σμένη σε δυο ή και περισσότερα χωριστά ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές και μάλιστα σε δήμους με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα όπως αυτός της Αθήνας της Θεσσαλονί-κης της Πάτρας Παρόλα αυτά θε-ωρήσαμε ότι είναι δυνατή μια ενιαία κάθοδος όπως έγινε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 με το κοινό ψηφοδέλτιο ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΕΕΚ-Α-νεξάρτητοιrdquo Θα αποφεύγονταν έτσι και ο κατακερματισμός δυνάμεων αλλά και θα εξασφαλίζονταν και η ιδιαιτερότητα στην πολιτική φυσι-ογνωμία και στην διαφορετικότητα κάθε οργάνωσης μαζί και το ανα-φαίρετο δικαίωμα στην κριτική χω-ρίς το οποίο μια συμμαχία ξεπέφτει σε καιροσκοπικό παζάρι επιτελείων και πρόσκαιρο μάζεμα ψήφων

∆υστυχώς η ενωτική πρόταση του ΕΕΚ απορρίφθηκε από την πλει-οψηφία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με βέτο του ΣΕΚ το οποίο στήριξαν η ldquoΜετάβα-σηrdquo και η ΑΡΙΣ Αντιθέτως το ΝΑΡ η ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος και το ΕΚΚΕ ήταν υπέρ της πρότασης Η απορριπτική απόφαση αναγγέλθηκε τηλεφωνικά στο ΕΕΚ από στέλεχος του ΝΑΡ ενώ

μέχρι τώρα καμιά γραπτή απάντηση στην γραπτή μας πρόταση δεν δό-θηκε

Η δικαιολογία για την απόρριψη ήταν ότι μιλήσαμε για την κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ την διάσπαση στον ∆ήμο της Αθήνας και ασκήσαμε κρι-τική στις ερωτοτροπίες του ΣΕΚ με ΓΣΕΕ και ΣΥΡΙΖΑ Κατηγορηθήκαμε σαν διασπαστές επειδή συμμετέ-χουμε και στηρίζουμε την ldquoΑντικα-πιταλιστική Ανατροπή στην Αθήναrdquo Αλλά η διάσπαση των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε προηγηθεί με πρωτοβουλία του ΣΕΚ Το ΕΕΚ μετά την διάσπαση πήρε μέρος σε συνε-λεύσεις που επιδίωκαν την ενότητα των δύο παρατάξεων και τελικά στήριξε την Αντικαπιταλιστική Ανα-τροπή στην Αθήνα το πρόγραμμα της οποίας μας βρίσκει σύμφωνους

Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν την σημασία τους μπορεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία δράση για να συσπει-ρωθεί η επαναστατική Αριστερά χωρίς αυτό να σημαίνει κουκούλω-μα διαφορών μυστικές συμφωνίες επιτελείων αμφίβολες ισορροπίες και διεκδίκηση πρωτοκαθεδρίας μαζί και του λεγόμενου brand name της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Παρόμοια φαινόμε-να παραπέμπουν σε συμπεριφορές μηχανισμών ξένων στην ίδια την μα-χόμενη τάξη και την βάση των οργα-νώσεων κι αποτελούν συμπτώματα πολιτικής ανεπάρκειας μπροστά στις προκλήσεις των καιρών καθώς ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος έχει κλείσει

Το ΕΕΚ με αίσθημα ευθύνης έχοντας δώσει και συνεχίζοντας να δίνει μάχες με πολλούς αγωνι-στές στις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και παρόλες τις διαφορές μας με όσους επιλέγουν την διάσπαση τον μικροπαραγοντισμό τον συμ-βιβασμό ή τον φόβο μπροστά στην ρήξη δίνει το χέρι στους αγωνιστές αυτούς - όπως το έκανε ήδη σε πολ-λές περιφέρειες και δήμους όπου συμμετέχουμε και στηρίζουμε κοινά ψηφοδέλτια Εξάλλου την επαύριο των εκλογών όλο το πολιτικό τοπίο θα έχει μπει σε φάση αναδιάταξης κι η επαναστατική κομμουνιστική Αρι-στερά θα αντιμετωπίσει επειγόντως την ανάγκη μιας αναδιάταξης δυνά-μεων και στρατηγικής

Με αυτό το σκεπτικό το ΕΕΚ καλεί να στηριχτούν και στις Ευρω-εκλογές οι αγωνιστές και οι αγωνί-στριες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που παλεύουν να ανοίξει ένας νέος επαναστατικός δρόμος ενότητας και πάλης

Οι ανάγκες αυτού του νέου δρό-μου απαιτούν σήμερα από όλους και όλες την συσπείρωση και την υπέρβαση των περιορισμών μας την συγκρότηση συμμαχιών πάνω σε αρχές και προπαντός την συσπεί-ρωση των πρωτοπόρων δυνάμεων στην οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος και της επαναστατικής ∆ιεθνούς

Το ΠΓ της ΚΕ του ΕΕΚ14 Μαΐου 2019

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 9 σελίδα 8 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

τιμώρησε το AKP που έχασε τρεις από τις κύριες πόλεις της Τουρκίας από την αντιπολίτευση Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια νίκη της εργατικής τάξης ndash βλέπε το σχετικό άρθρο ldquoΤαπεινωτική ήττα για τον Ερντογάν στις τοπικές εκλογέςrdquo στο φύλλο της 13ης Απριλίου 2019 της Νέας Προοπτικής Θα ήθελα να τονίσω μια ομοιότητα μεταξύ Ελλά-δας και Τουρκίας Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το CHP στην Τουρκία εί-ναι όντως πολύ διαφορετικά κόμμα-τα Το ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από τον σοσιαλισμό και έχει στραφεί δεξιά Το CHP είναι το ιδρυτικό κόμμα του αστικού κράτους και δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν σοσιαλδημοκρατι-κό κόμμα Η ομοιότητα είναι ότι με την ολέθρια οικονομική κρίση στην

τάξη να ενωθεί σε Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο

Είμαστε περήφανοι που στεκό-μαστε μαζί με το ΕΕΚ ∆ιότι διανύου-με μια περίοδο όπου οι μπουρζου-αζίες της Τουρκίας και της Ελλάδας κινούνται με στόχο να στρέψουν τους λαούς των χωρών μας τον έναν εναντίον του άλλου Με την απληστία τους για τα νεοευρεθέντα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκίνησαν μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά ακόμα και σε πό-λεμο Ως διεθνιστές κομμουνιστές δεν θα το επιτρέψουμε Εάν υπερι-σχύσει αυτή η πιθανότητα θα διεξά-γουμε πόλεμο ενάντια στον πόλεμο Οι σύντροφοί μας του ΕΕΚ υπήρξαν πάντοτε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα και υπογραμμίζουν τον κίν-δυνο στην προπαγάνδα τους

Το RedMed και το Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρα-κόφσκυrdquo οργάνωσαν ένα συνέδριο για την εκατονταετία της Κομιντέρν τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντι-νούπολη σε ένα γεμάτο θέατρο με συμμετοχές από 11 χώρες Η Κομι-ντέρν παρά το χτύπημα που δέχθη-κε από τον Σταλινισμό είναι ακόμα ένα επίπεδο οργάνωσης που το πα-γκόσμιο κίνημα της εργατικής τάξης χρειάζεται να φτάσει Η επανοικο-δόμηση της Τέταρτης ∆ιεθνούς εί-ναι απαραίτητη για αυτό Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παγκόσμια σοσιαλιστική επα-νάσταση

Ελλάδα και την οικονομική κρίση συν τον δεσποτισμό στην Τουρκία οι μάζες τείνουν να στρέφονται στο μικρότερο κακό Το καθήκον μας ως κομμουνιστές είναι να οδηγήσουμε την εργατική τάξη στην ταξική ανε-ξαρτησία Ακριβώς όπως κάνει το ΕΕΚ στην κατάσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ Για αυτό παλεύουμε και στην Τουρ-κία κάτω από δεσποτισμό και μια βαθειά οικονομική κρίση Τονίζουμε στην εργατική τάξη ότι το CHP και οι σύμμαχοί του που προέρχονται από το φασιστικό κίνημα δεν αξίζουν εμπιστοσύνης Τώρα που τελείω-σαν οι εκλογές η μπουρζουαζία και ο δεσποτισμός θα επιτεθούν στα κεκτημένα της εργατικής τάξης αρ-χίζοντας από την αποζημίωση στην απόλυση Καλούμε την εργατική

10 Μαΐου 2019 Ντονέτσκ

Το Φεβρουάριο του 2014 ένα πραξικόπημα έλαβε χώρα στην

Ουκρανία Εθνικιστικές δυνάμεις ήρθαν στην εξουσία για τις οποίες ο φασισμός έγινε κρατική ιδεολογία τους

Οι κάτοικοι των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν αναγνώρισαν τη νέα κυβέρνηση και την ιδεολογία της

Στις 7 Απριλίου 2014 ένα συνέ-δριο αντιπροσώπων περιφερειακών κοινοτήτων πολιτικών κομμάτων και δημόσιων οργανώσεων της περιοχής του Ντονέτσκ προκήρυξε την Πράξη της εγκαθίδρυσης της Λαϊκής ∆ημο-κρατίας του Ντονέτσκ και υιοθέτησε την ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Στις 14 Απριλίου 2014 το πα-ράνομο καθεστώς του Κιέβου εξα-πέλυσε ένα πόλεμο πλήρους κλίμα-κας ενάντια στο λαό του Ντονμπάς ο οποίος είχε επιλέξει το μονοπάτι του αυτοπροσδιορισμού Ο πόλεμος οδήγησε στην απώλεια της ζωής χι-λιάδων πολιτών στην περιοχή και κα-ταστροφή των παραγωγικών πόρων και υποδομών

Οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντον-μπάς έχουν ζήσει μέσα σε ατέρμονες εχθροπραξίες για περισσότερο από τέσσερα χρόνια ήδη Οι συστηματικές παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Ουκρανική πλευρά καταδεικνύουν ότι το Κίεβο και οι ∆υτικοί ιμπεριαλιστές πίσω τους δεν ενδιαφέρονται για μια ειρηνική επίλυση της διαμάχης

Με την όξυνση της γενικής κρί-σης του καπιταλισμού στον κόσμο η αστική τάξη εφαρμόζει τα πιο βά-ναυσα μέτρα στην πάλη της ενάντια στους εργαζόμενους συμπεριλαμβα-νόμενων ακόμα και φασιστικών με-θόδων Αρνούμενοι στις μάζες έστω τις ελάχιστες νόμιμες εγγυήσεις της διαμαρτυρίας ενάντια στην καπιταλι-στική εκμετάλλευση το δικαίωμα των εργατών να παλέψουν για τα οικονο-μικά και πολιτικά συμφέροντά τους η αστική τάξη προχωράει στην ανοιχτή καταστολή του κινήματος διαμαρτυ-ρίας με την ένοπλη δύναμη

Είναι απαραίτητο να αντισταθού-με σε όλες τις μορφές συμφιλίωσης με τον φασισμό είναι επίσης απαραί-τητο να αποτρέψουμε την πολική και

ιδεολογική του ρεβάνς στο σύγχρονο κόσμο

Μόνο μαζί μπορούμε εμείς οι εργαζόμενοι άνθρωποι του κόσμου να αναμετρηθούμε με τη φασιστική απειλή

Οι συμμετέχοντες στο Αντιφασι-στικό Φόρουμ απευθύνουμε κάλεσμα στους εργάτες όλων των χωρών- να δυναμώσουν τη διεθνή αλλη-λεγγύη στην πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές του φασισμού- για να συνεργαστούν όλες οι προο-δευτικές δυνάμεις του κόσμου στο να υποστηρίξουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατί-ες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ- για την αναγνώριση της βούλησης του λαού του Ντονμπάς να δημιουρ-γήσει ειρηνικές Λαϊκές ∆ημοκρατίες- για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για να φέρει στη δικαι-οσύνη στους στρατιωτικούς και πο-λιτικούς εγκληματίες της ΟυκρανίαςΕμείς οι συμμετέχοντες στο Αντιφα-σιστικό Φόρουμ απαιτούμε- από τις Ουκρανικές αρχές να στα-ματήσουν τον πόλεμο στο Ντονμπάς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ επάνω στην επί-τευξη ειρηνικών σχέσεων- από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματή-σουν να χρηματοδοτούν τις στρατι-ωτικές δαπάνες της Ουκρανικής κυ-βέρνησης και να της παρέχουν όπλα- από τις Κυβερνήσεις και τα Κοινο-βούλια όλων των κρατών να ανα-γνωρίσουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως κυρίαρχα κράτη σύμφωνα με όσα προβλέπει η Χάρτα του ΟΗΕ οι βα-σικές αρχές του διεθνούς δικαίου το δικαίωμα των λαών στον αυτοπροσ-διορισμό ο σεβασμός της βούλησης του λαού του Ντονμπάς επιβεβαιω-μένη μέσα από ένα εθνικό δημοψή-φισμα για να εγκαθιδρυθεί μια ειρη-νική φιλική και αμοιβαία επωφελής σχέση μαζί τουςΌχι στον πόλεμο στο ΝτονμπάςΝαι στον αυτοπροσδιορισμό των Λα-ϊκών ∆ημοκρατιών του Ντονέτσκ και του ΛουγκάνσκΖήτω η διεθνής αντιφασιστική αλλη-λεγγύηΥπογραφές των συμμετεχόντων στη δράση

Έκτακτη Συνάντηση για την Ευρώπη

Πόλεμος στον πόλεμο των μπουρζουαζιών

Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo Ιστοσελίδα RedMed

Αθήνα 4 Μαΐου 2019

Ανακοινωθέν

Το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στην αίθουσα της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημε-ρίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ) στην Αθήνα το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo και η Ιστοσελίδα RedMed οργάνωσαν μια μονοήμερη Έκτακτη Συνάντηση για την Ευ-ρώπη τις παραμονές των κρίσι-μων ευρωεκλογών της 23-26ης Μαΐου 2019

Η Συνάντηση άνοιξε με τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν από τη συ-ντρόφισσα Ναζ (DIP Τουρκία) για το χαρακτήρα και την ανάγκη της Συνάντησης Η συντρόφισ-σα Ναζ επίσης παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με την κατάστα-ση στην Τουρκία μετά την ταπει-νωτική ήττα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές το Μάρτιο του 2019

Η κύρια εισήγηση εξ ονόμα-τος του Βαλκανικού Σοσιαλιστι-κού Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo παρουσιάστηκε από τον σύντροφο Σάββα Μιχαήλ (EEK Ελλάδα) επικεντρώθηκε στην επίδραση της παγκόσμιας καπι-ταλιστικής κρίσης στην πολιτική και οικονομική κατάσταση στις χώρες-μέλη της ΕΕ καθώς και στην Ευρώπη ως όλο Η εισήγη-ση υπογράμμισε τα πολιτικά κα-θήκοντα της εργατικής τάξης και του επαναστατικού διεθνιστικού κινήματος που προέκυψαν από αυτήν την όξυνση της κρίσης την άνοδο της ακροδεξιάς και το νέο κύμα μαζικών αγώνων όπως το κίνημα των ldquoκίτρινων γιλέκωνrdquo στη Γαλλία την εξέ-γερση κατά του νόμου -σκλα-βιάς του καθεστώτος Όρμπαν στην Ουγγαρία και των επανα-στατικών αναταραχών στην Αλ-γερία και το Σουδάν

Την εισήγηση ακολούθησε μια σημαντική πολιτική παρέμ-βαση που χάραζε μια επανα-στατική διεθνιστική προοπτική για τους επαναστάτες στην Ελ-λάδα και την Ευρώπη από τον σύντροφο Κώστα Σκορδούλη εξ ονόματος της ΟΚ∆ΕΣπάρ-τακος μέλους της ελληνικής επαναστατικής αριστεράς στη συμμαχία της ANTAΡΣYA

Μια ειδική παρέμβαση έγινε από τον σύντροφο Λατίφ Πάρ-κερ (μέλος της συντακτικής επι-τροπής του περιοδικού Critique

Εισήγηση εκ μέρους του Επαναστατικού Εργατικού Κόμματος (DIP) της Τουρκίας στην Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo το Σάββατο 4 Μαΐου

Σύντροφοιτο Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφσκυrdquo και το δίκτυο RedMed οργάνωσαν την Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση με τίτλο ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo όντας στην παραμονή των Ευρωπαϊκών Εκλογών

Κατrsquo αρχάς θα ήθελα να ευχαρι-στήσω το ΕΕΚ για την διοργάνωση της εκδήλωσης αφού είναι επείγον να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε βαθαί-νουσα κρίση και να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση μιας κοινής στρα-τηγικής και σχεδίου δράσης ndash ενώ ταυτόχρονα τρέχει μια φορτωμένη και απrsquo ότι έμαθα απrsquo όταν ήρθα εδώ επιτυχημένη εκλογική καμπάνια Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους του ΕΕΚ για την σκληρή δουλειά τους στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης

Σύντροφοι ήλθα εδώ με τους χαιρετισμούς των αδελφών σας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου Πελά-γους τους συντρόφους σας στην Τουρκία και με την χαρά και θέληση για τον αγώνα της Πρωτομαγιάς Η ημέρα της διεθνούς πάλης της εργατι-κής τάξης εορτάστηκε ενώ η εργατική τάξη και οι εργαζόμενες μάζες εξε-γείρονται σε διάφορες χώρες και οι

Βρετανία) Άλλες παρεμβάσεις γραπτά κείμενα και μηνύματα πα-ρουσιάστηκαν ή στάλθηκαν στη Συνάντηση από τον Τόμας Κρά-ους (από το μαρξιστικό περιοδικό Eszmeacutelet ndash Ουγγαρία) τη Renais-sance Ouvriegravere Reacutevolutionnaire (ROR-Γαλλία) τη Μαρξιστική Ερ-γατική Ένωση (MTL- Φινλανδία) την Prospettiva Operaia (Ιτα-λία) το Grupo de Independencia Obrera (GIO-Ισπανία) και το κί-νημα Alternativyi (Ρωσία)

Μια ενδιαφέρουσα Στρογ-γυλή Τράπεζα Ρώσων κομμου-νιστών με θέμα laquoΗ Ρωσία και η Ευρώπηraquo διοργανώθηκε και παρουσιάστηκε ζωντανά από το Skype από τον σύντροφο Αλε-ξάντερ Β Μπουζγκάλιν από το Alternativyi

Μια σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του συντρόφου Stanislav Retins-kiy γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής ∆ημοκρα-τίας του Ντόνετσκ στο Ντον-μπάς ο οποίος απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη Συνά-ντηση από το Skype και απάντη-σε στις ερωτήσεις του κοινού

Η αρχική εισήγηση και οι τε-λικές παρατηρήσεις του συντρό-φου Σάββα Mιχαήλ ψηφίστηκαν ομόφωνα Αποφασίστηκε ότι στη βάση αυτή θα δημοσιευθεί μια ∆ιακήρυξη της Συνάντησης

Επίσης ψηφίστηκε ομόφω-να μια αντιφασιστική ∆ήλωση που προτάθηκε από το Κομ-μουνιστικό Κόμμα της Λαϊκής ∆ημοκρατίας του Ντονέτσκ για να παρουσιαστεί στο ∆ιεθνές Αντιφασιστικό Φόρουμ στην Κριμαία στις 10 Μαΐου 2019 στον εορτασμό της επετείου της ήττας του φασισμού στις 9 Μα-ΐου 1945

Η Συνάντηση τέλειωσε τρα-γουδώντας τη ∆ιεθνή σε πολλές γλώσσες και οι συμμετέχοντες έφυγαν για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο μπροστά από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα καταγγέλλοντας το ιμπεριαλιστικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και εκφράζο-ντας αλληλεγγύη προς το λαό της Βενεζουέλας και όλους τους λαούς της Λατινικής Aμερικής

Η Γραμματεία του Βαλκανικόυ Σοσιαλιστικόυ

Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo

Η Γραμματεία της Ιστοσελίδας RedMed

4 Μαΐου 2019

μαζικές διαδηλώσεις εξεγέρσεις και επαναστάσεις επέστρεψαν και πάλι

Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και τους νέους που ταρακουνούν τον κόσμο των καπιταλιστών με εξεγέρ-σεις απεργίες και μαζικές διαδηλώ-σεις από το μαζικό κίνημα στην Ουγ-γαρία μέχρι την Ζιμπάμπουε Από την εξέγερση σε μια από τις φτωχό-τερες χώρες της Λατινικής Αμερικής την Αϊτή στους ανθρώπους του μό-χθου του Ιράν και του Ιράκ στη Μέση Ανατολή Σας χαιρετούμε από αυτήν την αίθουσα

Και βεβαίως η εργατική τάξη εξεγείρεται ακόμα και στις ιμπερια-λιστικές μητροπόλεις Χαιρετίζουμε τα Κίτρινα Γιλέκα της Γαλλίας Το κί-νημα των Κίτρινων Γιλέκων κρατεί έξι μήνες τώρα Ο Μακρόν ο οποίος προσποιείται τον υπερασπιστή των ελευθεριών ενάντια στα ακροδεξιά φασιστικά και πρωτοφασιστικά ρεύ-ματα στις Ευρωεκλογές εξαπέλυσε την αστυνομία με βάρβαρη καταστο-λή εναντίον του κινήματος Παρrsquo όλα αυτά τα Κίτρινα Γιλέκα εξευτέλισαν πλήρως έναν ιμπεριαλιστή σαν τον Μακρόν και ταρακούνησαν την χώρα και την Ευρώπη Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μό-χθου και την νεολαία της Γαλλίας

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο η επι-στροφή του επαναστατικού κύματος στον Αραβικό Κόσμο Οι μάζες έρι-ξαν τον Μπουτεφλίκα στην Αλγερία ο οποίος κυβερνούσε επί μια εικοσαε-τία και τον Ομάρ αλ Μπασίρ στο Σου-

δάν τον επί τριακονταετίας δικτάτορα της χώρας και αδίστακτο δολοφόνο Έχουμε να δείξουμε το Σουδάν και την Αλγερία σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η αραβική άνοιξη μετατράπηκε σε χειμώνα ∆ύο πολιτικές επαναστάσεις έλαβαν χώρα μέσα στον ίδιο μήνα Οι επαναστάσεις έχουν κερδίσει τις πρώτες νίκες τους Τώρα οι μάζες παλεύουν να υπερβούν δυσκολίες και να στεφθούν οι επαναστάσεις με επιτυχία Στους λαούς του Σουδάν και της Αλγερίας που βρίσκονται στους δρόμους ndash απευθύνουμε χαιρετισμό

Και σε όλους τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και την νεολαία που παλεύουν ανά τον κόσμο ndash σας χαιρετίζουμε από αυτήν την αίθουσα

Επιστρέφοντας στην Γαλλία θα ήθελα να τονίσω το εξής το παρά-δειγμα του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων μας έδειξε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός κέντρου βασι-σμένου στην ταξική ανεξαρτησία στο πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη Μόνο ένα τέτοιο κέ-ντρο μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή του φασισμού και του πρω-τοφασισμού στην περιοχή Και οι Ευρωεκλογές θα έχουν νόημα εάν συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Τουρκία Όπως γνωρίζετε ο Ερντογάν δέχτηκε μια ταπεινωτική ήττα στις το-πικές εκλογές στα τέλη του Μάρτη Με την οικονομική κρίση στη μορφή στα-σιμοπληθωρισμού η εργατική τάξη

Ο Stanislav Retinsky μιλάει μέσω Skype

∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς Αντιφασιστικού Φόρουμ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 11 σελίδα 10 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΣΟΥ∆ΑΝ

Νέα δολοφονική επίθεση στους διαδηλωτές

ΠOIOI KAI ΓIATIΣTHN ANTAPΣYA ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΤΟΥ ΕEΚ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

δεξιά με το ζόμπι-ΛΑΕ Πέρα από εκλογικές φρούδες ελπίδες κυρι-αρχεί η πιο βαθιά ηττοπάθεια μετά το 2015 μια πολιτική απαισιοδοξία που μεταμφιέζεται σε ldquoρεαλισμόrdquo κι οδηγεί τελικά στη ldquoλογική του μι-κρότερου κακούrdquo

Την ίδια καιροσκοπική τάση εκδηλώνει κι η τωρινή κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΕΚ να κατεβά-ζει το δικό του ψηφοδέλτιο στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαίτε-ρη πολιτική βαρύτητα που αυτός έχει και το ΝΑΡ να απαντάει με σχετική καθυστέρηση συγκροτώ-ντας ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ∆εν πρόκειται απλώς για τα συνηθι-σμένα ldquoκαπελώματαrdquo Το εσωτερι-κό ρήγμα είναι βαθύτερο Το ΣΕΚ από καιρό και ολοένα πιο γοργά τώρα προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα του ldquoαντιφασιστικού με-τώπουrdquo - που θα ενταθεί σε περί-πτωση εκλογικής επικράτησης της Ν∆ Μέσα στην περιρρέουσα ατμό-σφαιρα αναζήτησης του ldquoμικρότε-ρου κακούrdquo και της πανευρωπαϊ-κής γραμμής για ldquoμέτωπο κατά της Ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθε-ρισμούrdquo η παλιά Σεκίτικη στάση και σχέση ldquoμε το ΠΑΣΟΚ χωρίς αυταπάτεςrdquo αναγεννιέται απέναντι σε έναν πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ ldquoχωρίς αυταπάτες|rdquo Από αυτήν την σκοπιά δεν πρόκειται πλέον για την μακρόχρονη ένταση μετα-ξύ ΣΕΚ και ΝΑΡ στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά για ρήξη αλλη-λένδετη με το τέλος ενός ολόκλη-ρου ιστορικού κύκλου Η ενότητα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει εξαντληθεί και διαρραγεί Λίγη αξία έχει για το κίνημα το να δακτυλοδειχτεί ο διασπαστής ή να πέσει πέπλο από-κρυψης στην ρήξη με ένα ομοίωμα ldquoενότηταςrdquo στο ψηφοδέλτιο πχ των Ευρωεκλογών ή να αφεθούν τα πράγματα να συνεχιστούν μετε-κλογικά σαν να μην τρέχει τίποτα

Χωρίς να διεκδικεί κανείς το μονοπώλιο της αλήθειας είναι απαραίτητος ο στρατηγικός επα-νεξοπλισμός μιας Αριστεράς που θέλει να είναι και να δρα σαν επα-ναστατική δύναμη που αλλάζει τον κόσμο Ένας αναδιοργανωμένος πόλος εργατικών επαναστατικών δυνάμεων με όλη την εσωτερική ετερογένεια ελεύθερη έκφραση και συντροφικό διάλογο των δι-αφορετικών απόψεων κι ενιαία δράση με στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί η εργατική τάξη σε εναλλακτική δύναμη εξουσίας μέσα από την πάλη σε όλα τα μέ-τωπα για μια επαναστατική διε-θνιστική διέξοδο από την κρίση

για εμάς το επαναστατικό διεθνι-στικό κόμμα της εργατικής τάξης H τακτική του ενιαίου εργατικού μετώπου όπως τέθηκε ήδη από το τρίτο συνέδριο της Kομιντέρν το 1921 ή αργότερα στην πάλη της αριστερής αντιπολίτευσης και στο Mεταβατικό πρόγραμμα της Tέταρ-της ∆ιεθνούς πάντοτε ήταν συνυ-φασμένη με το δικαίωμα της κριτι-κής Ήταν η σοσιαλδημοκρατία και αργότερα τα γραφειοκρατικοποιη-μένα κομμουνιστικά κόμματα που έκαναν μυστικές συμφωνίες χωρίς το δικαίωμα της κριτικής

∆εν κρύψαμε τις διαφωνίες μας με την ANTAPΣYA το 2015 αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να παλέψουμε ενιαιομετωπικά και συντροφικά ενάντια στην laquoκωλο-τούμπαraquo και προδοσία του OXI από τον ΣYPIZA

Προφανώς κάποιοι από τους διαπρύσιους κήρυκες της laquoενότη-ταςraquo δεν θέλουν μια μετωπική ενό-τητα πάνω σε αρχές για την επανα-στατική κατεύθυνση του εργατικού κινήματος που δεν φοβάται την δημόσια έκφραση διαφωνιών ούτε τις θεωρεί φραγμό στην ενιαία δράση πάνω σε ταξική βάση

Η κριτική από τα αριστερά ανα-γορεύεται σε αιτία αποκλεισμών από την άλλη είναι αποδεκτό το κουκούλωμα των διαφορών που δυναμιτίζουν πραγματικά κάθε μετωπική δράση κι ανοίγουν τον δρόμο σε υποχωρήσεις στις από τα δεξιά πιέσεις

Ας λείπουν πάντως τα φτη-

σε ρήξη με κεφάλαιο ΕΕ ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

∆εν είναι δυνατό να εξακο-λουθεί να θεωρείται ldquoμεταβατικόrdquo ένα πρόγραμμα ενός ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης Ένα πρόγραμμα μεταβατικών διεκδικήσεων συν-δέει διαλεκτικά τις άμεσες ανάγκες και διεκδικήσεις των μαζών με την επαναστατική πάλη για την ανατρο-πή του καπιταλισμού και την εργα-τική εξουσία Η πάλη αυτή δεν εί-ναι μονόπρακτο ούτε ευθύγραμμη Αγκαλιάζει μια ολόκληρη περίοδο και παραμένει διαρκής μέχρι τη νίκη του σοσιαλισμού στην Ευρώ-πη και παγκόσμια Κανένα από τα παρακάτω προγραμματικά σημεία δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού και της ΕΕ ldquoμε την συνέχεια του κρά-τους και των συμφωνιών τουrdquo όπως έλεγε ο Τσίπρας αλλά με την ανατροπή τουςraquo

Aυτή είναι μια πολιτική κριτική που μπορεί κάποιος να την δεχθεί ή να την απορρίψει Το EEK ποτέ δεν έκρυψε τις θεωρητικές και πο-λιτικές του διαφορές με το ΣEK ή με πολιτικές θέσεις της ANTAPΣYA laquoως όλοraquo Tο γεγονός ότι είμαστε ξεχωριστές οργανώσεις είναι απο-τέλεσμα θεωρητικών και πολιτι-κών διαφορών Aυτές οι διαφορές είναι θεμιτές στο εργατικό κίνημα και απαιτείται η πιο βαθιά και ενδε-λεχής συζήτησή τους προκειμένου να οικοδομηθεί η αναγκαία πολιτι-κή οργάνωση του προλεταριάτου

νά και συκοφαντικά προσχήμα-τα Το ΣΕΚ κατηγορεί το ΕΕΚ ως ldquoδιασπαστικόrdquo ∆εν διασπάσαμε εμείς τα δημοτικά ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους κυριότερους δήμους της χώρας στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Πάτρα κα αλλά το ΣΕΚ και μάλιστα με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο Μετά την ήδη συντελεσμένη διάσπαση το ΕΕΚ έκανε την πολιτική επιλογή να στηρίξει το αγωνιστικό συλλο-γικό μη δημαρχοκεντρικό σχήμα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα με το οποίο υπάρχει προγραμματική συμφωνία πάνω στις αρχές της επαναστατικής αρι-στεράς κι όχι το μονοπαραταξιακό προσωποκεντρικό ψηφοδέλτιο του ΣΕΚ με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέ-τρο Κωνσταντίνου

H δική μας θέση είναι παρά τις πολιτικές ιδεολογικές και ιστορι-κές διαφορές είμαστε υπέρ ενός ενιαίου ταξικού μετώπου πάλης όλων των τάσεων και οργανώσε-ων της εργατικής τάξης την ίδια στιγμή που παλεύουμε για την οι-κοδόμηση του επαναστατικού κόμ-ματος στη χώρα μας και της εργατι-κής ∆ιεθνούς στον κόσμο

Σε κάθε περίπτωση θα συνα-ντηθούμε στους αγώνες στους τα-ξικούς αγώνες και όχι στις laquoκοινω-νικές συμμαχίεςraquo με την κακόφημη ηγεσία της ΓΣEE στους αντιφα-σιστικούς αγώνες όχι με τους δη-μαρχαίους και συριζαίους στους διεθνιστικούς αγώνες ενάντια

στον ιμπεριαλισμό και την ντόπια μπουρζουαζία

2 Ύστερα από αυτήν την εξέ-λιξη το Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα ανακοινώνει την απόφασή του να μην κατέβει ανεξάρτητο στις ευρωεκλογές της 26ης Mαΐου Kα-θώς είμαστε ήδη σε κινητοποίηση για τις δημοτικές και περιφερεια-κές εκλογές σε μεγάλο αριθμό δή-μων και περιφερειών για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το οικονο-μικό βάρος της συμμετοχής μας και στις ευρωεκλογές κρίνεται αφενός δυσβάσταχτο και αφετέρου ασύμ-φορο ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών

Επιμένουμε να απαιτούμε από την ηγεσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια γραπτή απάντηση στην απόρριψη της ενωτικής πρότασης του ΕΕΚ τεκμηριωμένη πολιτικά Το απαι-τούμε όχι απλώς για δικό μας λο-γαριασμό αλλά για λογαριασμό των ίδιων των αγωνιστών - μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι όλων όσων εν-διαφέρονται κι αγωνιούν για το μέλλον της επαναστατικής αριστε-ράς και για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά τις Ευρωεκλογές Μια κατrsquo όνομα ldquoεπαναστατική αριστεράrdquo που επαναλαμβάνει τις γραφειο-κρατικές συμπεριφορές της καθε-στωτικής αριστεράς και θα μιλάει για συμμαχίες αλλά μόνο προς τα δεξιά θα είναι αναντίστοιχη των μεγάλων προκλήσεων που αντιμε-τωπίζει η εργατική τάξη και ο λαός

Kαλούμε τους συντρόφους όλη την εργατική τάξη όλους τους καταπιεσμένους κι αποκληρους μαζί και τους επαναστάτες εργάτες της τέχνης και της διανόησης

bull να ενισχύσουν την πάλη του τροτσκιστικού EEK για την πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης την απαλλαγή της από τη μέγγενη των γραφειοκρατικών μηχανισμών ελέγχου στα συνδικάτα και στην πολιτική ζωή την απαλλαγή πρώτα πρώτα από τη γραφειοκρατία κρα-τικοδίαιτων και εργοδοτικών συν-δικαλιστών της ΓΣEE

bull να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος της εργατικής τάξης και της επαναστατικής εργατικής ∆ιεθνούς στόχο για τον οποίο παλεύουμε από κοινού με τις άλ-λες οργανώσεις των διεθνών μας συντρόφων της Συντονιστικής Eπιτροπής για την Eπανίδρυση της Tέταρτης ∆ιεθνούς

H Kεντρική Eπιτροπή του EEKAθήνα 29-4-2019

Τ ο βράδυ της ∆ευτέρας 13 Μαΐου και ενώ ο κόσμος συνέρρεε στην καθιστική δι-

αμαρτυρία έξω από το Γενικό Επιτε-λείο Στρατού στο Χαρτούμ μετά την λήξη της νηστείας ldquoάγνωστοιrdquo άνοι-ξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά διαδηλωτές -ανάμεσά τους και έναν αξιωματικό του σουδανι-κού στρατού- και τραυματίζοντας δεκάδες Το προσωρινό στρατιωτι-κό συμβούλιο του Σουδάν κατηγο-ρεί υποστηρικτές του καθεστώτος Μπασίρ και την παραστρατιωτική οργάνωση ldquo∆υνάμεις Υποστήριξηςrdquo (γνωστή για την δολοφονική της δράση καθrsquo όλη την διάρκεια της επανάστασης αλλά και για τον ρόλο της στην γενοκτονία του Νταρφούρ) για την επίθεση αλλά οι εκπρόσω-ποι των διαδηλωτών κατηγορούν για την επίθεση τις δυνάμεις ασφα-λείας Η επίθεση αυτή διεξήχθη λίγες μόνο ώρες αφού η Γενική Ει-σαγγελία του Σουδάν απήγγειλε κα-τηγορίες στον πρώην δικτάτορα αλ Μπασίρ για ηθική αυτουργία στην δολοφονία των δεκάδων διαδηλω-τών -κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό πλέον των εκατό- από την αρχή της επανάστασης πέρυσι τον ∆εκέμβρη

Παρrsquo όλα αυτά συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου και των εκπροσώπων των επαναστατών αν και με δυσκολία και συνεχείς διακο-πές και πιέσεις αμφοτέρωθεν Μέ-χρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε επέλθει συμφωνία για μια τριετή μεταβατική περίοδο και για την σύνθεση της προσω-ρινής βουλής η οποία θα αποτε-λείται κατά 23 από εκπροσώπους των επαναστατών και κατά 13 από εκπροσώπους του στρατού Συνε-χίζεται όμως σφοδρή διαμάχη των δύο πλευρών για το ποιός θα έχει την πλειοψηφία στην προσωρινή κυβέρνηση

Συνέχεια από τη σελ 6

Ο όρος laquoσταλινοφασίσταςraquo πι-θανόν να θεωρείται από πολ-

λούς laquoπολιτικά και επιστημονι-κάraquo ως laquoμη ορθόςraquo Απλώς όταν ακούς τον Σοφιανό σου laquoβγαίνειraquo αυθόρμηταhellip

Πάντως ο επίλογος στην πα-ρέμβαση της Ντίνας Ρέππα (την

1 Έχοντας συνείδηση ότι οι προσεχείς ευρωεκλογές της 26ης Mάη δεν είναι laquoμία από τα ίδιαraquo αλλά κρίσιμο σημείο κα-μπής στην ανάπτυξη της κρίσης της ιμπεριαλιστικής Eυρωπαϊκής Ένωσης σε αλληλεπίδραση με την παγκόσμια καπιταλιστική κρί-ση αλλά με την ταξική πάλη στην Eυρώπη (και την Eλλάδα) κι ακό-μη έχοντας συνείδηση της ανα-γκαιότητας να υψωθεί μια όσο το δυνατόν μαζικότερη επαναστατι-κή διεθνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στην Eυρώπη-Φρούριο δύναμη και ταξικής πάλης ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και των ιμπεριαλιστικών πολέμων στον αναπτυσσόμενο ρατσισμό εθνικισμό και φασισμό το EEK απευθύνθηκε στις δυνάμεις της ANTAPΣYA προκειμένου να συ-γκροτήσουμε ένα ενιαίο ταξικό μέτωπο αντίστασης και ταξικής αντεπίθεσης στην Eλλάδα στα Bαλκάνια και την Eυρώπη

H ανάλυσή μας για την κατά-σταση και οι πολιτικές μας κατευ-θύνσεις εκτίθενται στο κείμενο της Kεντρικής Eπιτροπής του EEK με τίτλο laquoH κρίση η Eυρωπαϊ-κή Ένωση και οι Eυρωεκλογές του 2019raquo που δημοσιεύτηκε στο φ685 της Nέας Προοπτι-κής στις 1632019 Mε βάση αυτή τη δημόσια έκφραση των θέσεών μας είχαμε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ANTAP-ΣYA στις 19 Mαρτίου (στα γρα-φεία του EKKE με συμμετοχή αντιπροσώπων από EEK NAP ΣEK OK∆E-Σπάρτακος EKKE) Προφορικά εκεί και γραπτά λί-γες μέρες αργότερα καταθέσαμε την πρότασή μας (βλέπε Γράμμα EEK Προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 25-3-2019 - δημοσιεύτηκε στη NΠ φ686 30 Mαρτίου 2019)

Tόσο προφορικά όσο και γραπτά παρουσιάσαμε με ειλι-κρίνεια τα σημεία σύγκλισης που πράγματι υπάρχουν μεταξύ μας και στη βάση των οποίων μπο-ρεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς στις Ευρωεκλογές παρόλες τις υπαρκτές διαφορές ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε μια επαναστατική εναλλακτική ελπί-δας απέναντι στο πλαστό δίλημ-μα ldquo∆εξιά ή ΣΥΡΙΖΑrdquo

Με κομμουνιστική ευθύτητα δεν κρύψαμε τις γνωστές προ-γραμματικές αποκλίσεις μεταξύ ΕΕΚ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ Συνοψίζο-νται στο ζήτημα της πάλης για την εργατική εξουσία στο ζήτη-

Ταυτόχρονα τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Κατάρ έχουν ρί-ξει πακτωλούς χρημάτων στον κορ-βανά του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου για την ανακούφιση της τεράστιας έλλειψης σε πετρέλαιο και τρόφιμα ενώ και η Αίγυπτος -όπως και πολλές άλλες χώρες- έσπευσαν να προσφέρουν την στήριξή τους στο προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Ο στόχος είναι προφανής οι χώρες του αραβικού κόσμου τρέμουν την αναζωπύρωση ενός νέου κύματος αραβικών επαναστάσεων που ήδη έχει μεταδοθεί από το Σουδάν στην Αλγερία και την Λιβύη Τρέμουν την ημέρα όπου η επανάσταση θα χτυ-πήσει και την δική τους πόρτα Η Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα έχει και έναν επιπλέον λόγο που παλεύ-ει να ισχυροποιήσει τον προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Το Σουδάν ήταν ο κύριος σύμμαχος της Σαουδι-κής Αραβίας στην εμπλοκή της στον πολύχρονο εμφύλιο στην Υεμένη και τρέμει στην ιδέα να αναγκαστεί να συνεχίσει την ιμπεριαλιστική επέμ-βαση στην χώρα χωρίς τους Σουδα-νούς για τροφή για τα κανόνια

Μέχρι τώρα διαφαίνεται ότι το Σουδάν θα προχωρήσει σε μια πο-λιτική μετάβαση τύπου Αιγύπτου 2011 αλλά τα τρία χρόνια της προ-σωρινής κυβέρνησης είναι πάρα πολλά σε μια πολιτική κατάσταση όπου οι εξελίξεις τρέχουν και αλ-λάζουν ανά ημέρα ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια νέα φάση επιδεί-νωσης της παγκόσμιας καπιταλιστι-κής κρίσης Όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση στο Σουδάν όμως ένα είναι το σίγουρο ολόκληρος ο αραβικός κόσμος είναι εκ νέου μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ndash και όταν συμβεί αυτό δεν θα πάρει μαζί της μόνο την ευρύτερη περιο-χή αλλά τον κόσμο όλο πρώτα απrsquo όλους την Ευρώπη

Mar V

οποία ακολούθησε το χειροκρό-τημα) αφού σχολίασε τα περί των ερειπωμένων κτιρίων που σχεδόν όλα μπορούν να διατηρηθούν νrsquo αναπλαστούν και να γίνουν κατοικί-ες για άστεγους πρόσφυγες κλπ ήταν ότι laquoένα μόνο κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί τα γραφεία της μιας και μόνης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή που είναι η Χρυσή Αυγήraquo

μα της ιμπεριαλιστικής ΕΕ για τη διάλυσή της όχι με συστροφή στο κράτος-έθνος αλλά με μια διεθνιστική πολιτική τις ενωμέ-νες σοσιαλιστικές πολιτείες της Eυρώπης όπως ήταν το σύνθημα της Kομιντέρν ή την ldquoσοσιαλιστι-κή ενοποίηση από τα κάτω και τα αριστερά στα Βαλκάνια την περι-οχή την Ευρώπη και τον κόσμοrdquo (σύμφωνα και με την παλιά αλλά πάντα επίκαιρη διατύπωση του προγράμματος του ΜΕΡΑ)

Επίσης θέσαμε εύλογα ερω-τήματα για τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από την κάθοδο διαφορετικών ψηφοδελτίων από δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαί-τερη πολιτική βαρύτητα που αυ-τός ο ∆ήμος έχει αλλά και στην Θεσσαλονίκη και αλλού Τέλος εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην απεύθυνση του Καλέσματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε δυνάμεις εκτός επαναστατικής Αριστεράς που τοποθετούνται δεξιότερα του ΚΚΕ

Για την λύση της αντίθεσης ανάμεσα στις συγκλίσεις και αποκλίσεις με γνώμονα πάντα την ανάγκη και την δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Ευρω-εκλογές (όπως τούτο ήδη φάνη-κε σε μια σειρά από δήμους και περιφέρειες που κατεβαίνουμε σε κοινά ψηφοδέλτια) προτείνα-με τη δημιουργία συνεργασίας στο πρότυπο των κοινοβουλευ-τικών εκλογών του Σεπτεμβρί-ου 2015 όπου κατεβήκαμε σαν μπλοκ ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ-Ανε-ξάρτητοιrdquo στη βάση της ισοτιμί-ας και του σεβασμού της ανεξάρ-τητης πολιτικής φυσιογνωμίας κάθε δύναμης

Στη συνάντηση της 19ης Mαρτίου (στα γραφεία του EKKE) γίναμε μάρτυρες μιας οξείας επίθεσης του εκπροσώπου του ΣEK ο οποίος κυριολεκτικά δι-αστρέβλωνε τις θέσεις του EEK παρουσιάζοντάς μας ως εχθρι-κή και διασπαστική προς την ANTAPΣYA οργάνωση και πο-λιτική Στη συνάντηση εκείνη οι εκπρόσωποι του EKKE και της OK∆E-Σπάρτακος τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας με το EEK O εκ-πρόσωπος του NAP αρνήθηκε να τοποθετηθεί ως ΝΑΡ λέγοντας ότι εκπροσωπεί την ANTAPΣYA laquoως όλοraquo και ότι θα μας δοθεί απάντηση

Mετά από καθυστέρηση αρ-κετών ημερών η απάντηση μας δόθηκε τηλεφωνικά το Σάββατο

13 Απριλίου από τον ίδιο αυτόν σύντροφο του ΝΑΡ που μας είπε ότι για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ laquoδεν εί-ναι ώριμες οι συνθήκες για μια τέτοια συνεργασίαraquo χωρίς κα-μιάν άλλη εξήγηση Ζητήσαμε να έχουμε γραπτά την απάντηση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΕΕΚ Μέχρι τώρα παραμονή της Πρω-τομαγιάς καμιά γραπτή απάντη-ση δεν ήρθε παρόλο που επίμονα την ζητήσαμε

Μόνον έμμεσα πληροφορη-θήκαμε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άμεση ενημέρω-ση της διαδικασίας και της συ-ζήτησης που έγινε στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι υπέρ της συνεργασίας με το EEK τά-χθηκαν το NAP η OK∆E-Σπάρτα-κος και το EKKE Kατά τάχθηκαν το ΣEK η METABAΣH αλλά και η ΑΡΙΣ

Το βασικό σημείο που χρη-σιμοποιήθηκε για να στηριχθεί η αρνητική θέση προς την προ-τεινόμενη συνεργασία είναι το σημείο 4 της προαναφερθείσας απόφασης της KE του EEK του Mάρτη 2019

laquo στην εξωκοινοβουλευτι-κή Αριστερά που θέλει να ονο-μάζεται κι ldquoεπαναστατικήrdquo ή στο μαλακότερο ldquoριζοσπαστικήrdquo ένα μεγάλο τμήμα της τον καιρό της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ πήγε με ενθουσιασμό με το ρεύμα βλέ-ποντας κάποιο σκαλοπάτι για ρι-ζοσπαστικότερες εξελίξεις Προ-σκολλήθηκαν έτσι στην ldquoαριστερή της πτέρυγαrdquo Μετά το Βατερλώ του καλοκαιριού της συνθηκολό-γησης το 2015 δεν βγάλανε κα-νένα μάθημα Ορισμένοι διασπώ-ντας από τα δεξιά την ΑΝΤΑΡ-ΣΥΑ και κυνηγώντας πάντα το φάντασμα ενός ldquoαριστερότερουrdquo ΣΥΡΙΖΑ χώθηκαν στην ΛΑΕ του Λαφαζάνη Σrsquo αυτήν μείνανε ή μέ-νουν μερικοί (η ∆ΕΑ η ΑΡΑΣ η ΑΡΑΝ κλπ) ακόμα κι όταν η ΛΑΕ φυλλορρόησε και βούλιαξε στον εθνικισμό με τον Λαφαζάνη να κάνει εμφανίσεις ακόμα και στο φασιστοκάναλο του Πλεύρη Η ΛΑΕ αξιοθρήνητη πια σκιά του παρελθόντος ψάχνει απεγνωσμέ-να για ψήφους δεξιά κι αριστερά για να επιβιώσει μια και γνωρίζει ότι απειλείται με εξαφάνιση μετά από ένα προβλεπόμενο εκλογι-κό φιάσκο τον Μάιο Παρόλα τα χάλια κάποιοι αγωνιστές ακόμα και τώρα παγιδεύονται στη σύγ-χυση Ορισμένοι μάλιστα έχουν διασπάσει το ΝΑΡ για να στήσουν τις δικές τους ldquoγέφυρεςrdquo προς τα

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 13 σελίδα 12 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Σάββα Μιχαήλ

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Στην τράπεζα του σφαγέα

Η πορεία μέσα στους κακοτρά-χαλους δρόμους της Ιστορίας και το χρονικό της γίνονται δρόμος πολιτι-κής συνειδητοποίησης κι αυτοσυνει-δησίας Ανακάλυψη του Εαυτού πέρα από το εξατομικευμένο Εγώ ενός Εαυτού στη βάση της πινδαρικής αρ-χής γένοιrsquoοίος εσσί μαθών4

Στην αρχή τα ιστορικά γεγονό-τα του Ιουνίου 1955 αιφνιδιάζουν έναν απολίτικο Ροδόλφο Ουόλς που παίζει σκάκι σε ένα καφέ της Λα Πλάτα και που δεν θέλει να ξέ-ρει τίποτα για όσα αναστατώνουν την ζωή των άλλων αλλά τώρα και την δική του ldquoΟ Βάγε δεν μrsquo ενδια-φέρει Ο Περόν δεν μrsquo ενδιαφέρει η επανάσταση δεν μrsquo ενδιαφέρει Μόνο να επιστρέψω στο σκάκι rdquo5 Ο ίδιος άνθρωπος στην συγκλονιστική Ανοιχτή Επιστολή στην Χούντα του Βιντέλα στις 24 Μαρτίου 1977 θα την αψηφήσει προαναγγέλλοντας την συνέχιση της λαϊκής αντίστα-σης την διάρκεια της επανάστασης ldquoοι αιτίες που εδώ και είκοσι χρόνια και πλέον κινούν την αντίσταση του αργεντίνικου λαού δεν έχουν εξαφα-νιστεί αντίθετα έχουν βαθύνει με την ανάμνηση των καταστροφών που προκλήθηκαν και την αποκάλυψη των κτηνωδιών που διαπράχθηκανrdquo Και το τέλος της Επιστολής και της ζωής του το σφραγίζει με τα λόγια ldquoμένοντας πιστός στην δέσμευση που ανέλαβα πριν από πολύ καιρό να καταθέτω την μαρτυρία μου σε δύσκολους καιρούς Ροδόλφο Ου-όλςrsquordquo6

[Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh (έκδοση Ακυβέρνητες Πολιτείες στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης Πέμπτη 9 Μαΐου 2019]

Μέσα στο σύστημα δεν υπάρχει δικαιοσύνη Rodolfo Walsh

1 Ο Hegel είχε παρομοιάσει την Ιστορία με την τράπεζα του σφαγέα1 Το επιβεβαιώνει με τον τρόπο του και το κλασικό πια βιβλίο Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh του Αργε-ντίνου συγγραφέα και αγωνιστή που ζήτησε την αλήθεια και την δικαιοσύ-νη για να συναντήσει την ανείπωτη φρίκη της κρατικής βίας τον αγρι-ανθρωπισμό της ακροδεξιάς δικτα-τορίας και τον μαρτυρικό θάνατο της κόρης του και τον δικό του στα βάρβαρα χέρια της αντεπανάστασης

Το βιβλίο αφορά όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας ldquoένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της βαρβαρό-τητάς μαςrdquo2

Πρόκειται για την εν ψυχρώ σφαγή αθώων πάμφτωχων εργα-τών που έκαναν το λάθος να συνα-ντηθούν σε λάθος ώρα σε λάθος τόπο τον Ιούνιο του 1955 στο σπίτι ενός άλλου αθώου φτωχοδιάβολου για να ακούσουν μαζί από το ραδι-όφωνό του ένα ματς και σύρθηκαν τελικά από την αστυνομία για να εκτελεστούν σε έναν σκουπιδότοπο στο Χοσέ Λεόν Σουάρες

Η όλη επιχείρηση έγινε κακήν κακώς με τα μάουζερ των αστυνομι-κών να σκοτώνουν πέντε να τραυμα-τίζουν βαριά έναν άλλο και να αφή-νουν έξι επιζώντες να τρέχουν στα χωράφια και προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν Η διαταγή ήρθε από την κορυφή του κράτους και τον τότε Πρόεδρο Αραμπούρου στο όνομα της δημοκρατίας και στα πλαίσια της βίαιης καταστολής μιας απόπει-ρας των περονικών να επανέλθουν πραξικοπηματικά στην εξουσία από την οποία τους είχε ανατρέψει πρω-τύτερα ένα άλλο πραξικόπημα Το αντιπερονικό υποκινούμενο από τις HΠΑ και την ντόπια αστική ολιγαρχία πραξικόπημα πομπωδώς αυτο-ονο-μάστηκε ldquoRevolucioacuten Libertadorardquo Απελευθερωτική Επανάστα-ση Ο λαός το αποκάλεσε σωστά Revolucioacuten Fusiladora Επανάσταση των τουφεκισμών

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το κεφάλαιο εμπεριέχει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που καθι-στούν όχι μόνο την Ιστορία της Αρ-γεντινής και της Λατινικής Αμερικής αλλά συνολικά την μέχρι τώρα Ιστο-ρία της ταξικής κοινωνίας Ιστορία της βαρβαρότητας Ιστορία όμως και της ταξικής πάλης ενάντια στην βαρβαρότητα για να μπει τέλος στην

προσωπούν αυτές οι κυβερνήσεις στέ-κεται αλληλέγγυα σε εκείνους τους δο-λοφόνους αποδέχεται τη δολοφονία ως δικό της έργο και δεν την τιμωρεί απλώς επειδή δεν προτίθεται να τιμω-ρήσει τον ίδιο τον εαυτό τηςrdquo9

Έτσι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αραμπούρου που είχε υπογράψει την διαταγή εκτέλεσης των 12 αθώων η κυβέρνηση η αστυνομία ο στρατός οι δικαστές τα ΜΜΕ βγάλανε λάδι τους ενόχους της σφαγής -τον εαυτό τους Το ερώτημα που τίθεται ανα-γκαία σύμφωνα με τον Ουόλς είναι ldquoποια η διαφορά ανάμεσα σrsquo αυτήν την αντίληψη περί δικαιοσύνης και σrsquo εκεί-νη που δημιούργησε τους θαλάμους αερίων του ναζισμούrdquo10

Τις συνέπειες αυτής της ταξικής δικαιοσύνης και του αστικού καθε-στώτος που στηρίζει που οδηγούν στα ναζιστικά εγκλήματα θα καταγγείλει ο Ροδόλφο Ουόλς και στην Ανοιχτή Επι-στολή στην Χούντα όπου περιγράφει και καταγγέλλει τα φρικτά της εγκλή-ματα που καταλήγουν ldquoστην παρόρμη-ση για συντριβή της ανθρώπινης ουσί-ας ώσπου να την καταστρέψει κι έτσι να χάσει ο άνθρωπος κάθε αξιοπρέ-πεια όπως έχασε και ο δήμιος όπως την έχετε χάσει κι εσείςrdquo11 Είναι στο σημείο αυτό που ο Ροδόλφο Ουόλς συναντάει τον ορισμό του φασιστικού εγχειρήματος που έδωσε το 1934 ο Εβραίος φιλόσοφος Emmanuel |Levi-nas η καταστροφή του ανθρώπι-νου μέσα στον άνθρωπο

4 Στις 29 Μαΐου 1970 οι αριστεροί περονικοί αντάρτες Μοντονέρος απα-γάγουν τον αντιπερονικό αντιστράτη-γο Αραμπούρου που όταν ήταν Πρό-εδρος της Αργεντινής κι επικεφαλής της Revolucioacuten Fusiladora υπέγραψε την διαταγή της εκτέλεσης των αθώ-ων εργατών στις 9 Ιουνίου 1956 και στη συνέχεια αθώωσε τους δολοφό-νους μαζί και τον εαυτό του Το πρωί της 1ης Ιουνίου 1970 θα τον εκτε-λέσουν

Ο Ροδόλφο Ουόλς θα μιλήσει για ldquoιστορική δικαιοσύνηrdquo12 σε αντιπαράθεση με την ldquoτυφλή δικαιο-σύνηrdquo που μετάτρεψε τους ενόχους σε αθώους και τα αθώα θύματα σε ενόχους ∆εν μένει στην διαπίστωση αυτή Ανιχνεύει τις ταξικές της ρίζες Ο εκτελεσμένος Αραμπούρου ldquoυπήρ-ξε εκτελεστής μιας ταξικής πολιτικής της οποίας η βάση -η εκμετάλλευση- είναι από μόνη της απάνθρωπη και οι βαρβαρότητές της γεννιούνται από αυτή όπως τα κλαδιά από τον κορ-μό[hellip] Ο Αραμπούρου ήταν αναγκα-σμένος να τουφεκίζει και να προγράφει ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο που οι επίγονοί του ως σήμερα είναι αναγκα-σμένοι να βασανίζουν και να δολοφο-νούν απλώς εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύουν μια καταχρηστική μειοψηφία που μονάχα μέσω τη εξα-πάτησης και της βίας καταφέρνει να διατηρείται στην εξουσία rdquo13

Ο Ουόλς κάνει τον απολογισμό αυτής της ταξικής πολιτικής ldquoμια

14 Μαΐου 1948 Ολες οι με-γάλες δυνάμεις της επο-

χής (ΗΠΑ Μ Βρετανία Σοβιετική Ένωση) αναγνωρίζουν το Ισραήλ μια κρατική οντότητα που οικο-δομήθηκε με τη βία τον πόλεμο τις σφαγές όπως στο Ντέιρ Για-σίν από τη σιωνιστική φασιστική οργάνωση Ιργκούν την εκδίωξη χιλιάδων Παλαιστινίων από τις εστίες τους

Και φτάνουμε στο σήμερα 71 χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφική ημέρα για τον Πα-λαιστινιακό λαό όπου μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας καπιτα-λιστικής κρίσης ο Τραμπ έχει ήδη ολοκληρώσει το έγκλημα μετα-φέροντας την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσα-λήμ όπου στα μπουντρούμια του σιωνιστικού κράτους βρίσκονται πάνω από 6500 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι με εκατοντάδες από αυτούς να είναι παιδιά όπου δο-λοφονίες λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας με τους νεκρούς μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους να φτάνουν τους 250 και τους τραυματίες να αγγίζουν τον εξωφρενικό αριθμό των 29000 όπου τα τύμπανα του πολέμου ηχούν εκκωφαντικά στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη με πολλούς νεκρούς σε καθημερινή βάση και εκατο-ντάδες χιλιάδες να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την laquoπολιτισμένη ∆ύσηraquo αναζητώ-ντας μια αξιοπρεπή ζωή

Ο παλαιστινιακός λαός έχει πληρώσει και δυστυχώς συνεχί-ζει να πληρώνει την laquoατυχίαraquo του να έχει γεννηθεί και να ζει σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαια και φυσικό αέριο που αποτελεί επί-σης ιστορικό σταυροδρόμι γεω-στρατηγικών οδών στην τομή τρι-ών ηπείρων και δύο θαλασσών

της Μεσογείου και του Ινδικού ωκεανού Τα δεινά που υφίστα-ται αφορούν τους λαούς και την εργατική τάξη όλου του κόσμου γιατί κανένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όταν δίπλα του καταπιέζονται και αδικούνται άλ-λοι λαοί

Μόνο το τριήμερο 5-6-7 Μαΐ-ου με αφορμή εκτόξευση ρουκε-τών από την Λωρίδα της Γάζας και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση βομβαρδίζοντας παλαιστινιακά εδάφη και σκοτώνοντας είκοσι τρία άτομα συμπεριλαμβανομέ-νων δύο εγκύων γυναικών και δύο βρεφών Κανονικό σφαγείο Την ίδια στιγμή για να εξωραΐσει την εικόνα του προς τον υπόλοιπο κόσμο διοργανώνει τη φιέστα της Eurovision

Με την ευκαιρία της 71ης επε-τείου από την ημέρα της Νάκμπα (Kαταστροφή) η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινια-κό λαό διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Μαΐου επιτυχημένη πορεία με εκατοντάδες αγωνιστές από την πλατεία της Πανόρμου προς την πρεσβεία του σιωνιστικού κράτους ενώ πραγματοποίησε παρέμβαση στη συναυλία που έγινε κατά της διοργάνωσης της Eurovision από το Ισραήλ στις 5 Μαΐου σε συναυλικό χώρο στην οδό Λιοσίων

To EEK έχει καλέσει σε ενιαία αντι-ιμπεριαλιστική αντι-σιωνι-στική δράση για την απελευθέρω-ση όλων των Παλαιστινίων που βρίσκονται κρατούμενοι στις φυ-λακές Είμαστε αντίθετοι στη με-ταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ Παλεύουμε για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ που έχτισαν οι ιμπε-ριαλιστές Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη μη θρησκευτική και σο-

σιαλιστική δημοκρατία σε όλο το έδαφος της ιστο-ρικής Παλαιστίνης όπου ανεξάρτητα από θρησκεία και φυλή θα μπορούν να ζήσουν Μουσουλμάνοι Εβραίοι και Χριστιανοί Για μια σοσιαλιστική ομο-σπονδία των λαών της Μέσης Ανατολής

Καταγγέλουμε τη στά-ση της κυβέρνησης ΣΥ-ΡΙΖΑ που περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική κυβέρνηση έχει συντα-χθεί με τον ιμπεριαλισμό και αποτελεί μέρος του αντεπαναστατικού άξονα με τον δικτάτορα της Αι-γύπτου Αλ Σίσι τον ακρο-δεξιο Νετανιάχου και τον φασίστα Λίμπερμαν του Ισραήλ

Χαλβατζής Aλέξης

3 Οι διαδοχικοί τίτλοι των τριών με-ρών του βιβλίου Τα Πρόσωπα - Τα Γε-γονότα - Οι Αποδείξεις σημαδεύουν και τις τρεις διαδοχικές φάσεις της πορεί-ας προς την αλήθεια των ιστορικών συμβάντων και την αυτογνωσία Συ-νάμα είναι και η ακριβώς αντίστροφη πορεία από εκείνη που ακολουθούν οι εκπρόσωποι του κράτους

Ο Ροδόλφο Ουόλς ξεκινάει από τα Πρόσωπα των θυμάτων της εξου-σίας σχεδιάζοντας τα πορτραίτα τους και την πορεία τους στην μοιραία συνάντηση με τον παράλογο κρατικό παραλογισμό Αντίθετα ldquoη κυβέρ-νηση δεν είχε την παραμικρή ιδέα πια ήταν τα θύματά τηςrdquo7

Ο Ουόλς ερευνά εξονυχιστικά τα Γεγονότα και διασταυρώνει μαρτυρί-ες Το κράτος αδιαφορεί πανηγυρικά εγκληματώντας και δρα με όλη ldquoτην ανευθυνότητα την τύφλωση την ατι-μία της Επιχείρησης Σφαγήrdquo

Ο Ουόλς ζητά και βρίσκει τις Αποδείξεις που επαληθεύουν το τί πραγματικά συνέβηκε στους απόκλη-ρους της ζωής όταν τους συνέλαβε η αστυνομία εκείνη την τρομερή νύ-χτα του Ιουνίου 1956 Αντίθετα ldquoΗ αστυνομία του Μπουένος Άιρες είχε προσπαθήσει να συλλάβει και τους υπόλοιπους φυγάδες και να εξαφανί-σει τις αποδείξειςrdquo8

Το βαθύτερο συνολικό συμπέ-ρασμα που βγάζει ο Ροδόλφο Ουόλς από ldquoτο ακραίο περιστατικό μια εντε-λώς αδικαιολόγητης βαρβαρότηταςrdquo είναι καταπέλτης

ldquoΗ κοινωνική τάξη την οποία εκ-

ldquoλέπρα μέσα στον πολιτισμόrdquo3 για την οποία μιλούσε ο Καρλ Μαρξ

2 Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό βιβλίο Το είπανε μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα a non fi ction novel Μια προσεκτικότερη ανάγνωση μπορεί όμως να ανακαλύψει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό αστυνομικό ρεπορτάζ από κάποιον πεισματάρη κι άφοβο δημοσιο-γράφο που δίνει πριν τον Truman Capote στο πετυχημένο ρεπορτάζ του την μορφή ενός roman-veacuteriteacute ενός ldquoμυθιστορήματος-αλήθειαrdquo κάτι μεταξύ καλής δημοσιογραφικής έρευνας και λογοτεχνικής εξιστόρη-σης πραγματικών γεγονότων

Η ιδιοτυπία του εμβληματικού βι-βλίου του Ουόλς δεν ακυρώνει την λογοτεχνική του φύση Τον συγγρα-φέα τον συνοδεύει συχνά ο τίτλος του ldquoαντι-Μπόρχεςrdquo ∆εν συμφω-νούμε Πρώτα και κύρια η υπαρκτή και έκδηλη πολιτική αντίθεση μεταξύ του εχθρού της αντιπερονικής δικτα-τορίας Ουόλς και του συντηρητικού αντιπερονισμού του Μπόρχες δεν μπορεί να προεκτείνεται γραμμικά μηχανικά στο επίπεδο της τέχνης όπως σωστά τόνιζε ο Λέων Τρότσκυ στα κείμενά του για την Λογοτεχνία και Επανάσταση Άλλα κριτήρια είναι εκείνα με τα οποία κρίνεται η πολιτική στάση ενός καλλιτέχνη κι άλλα η καλ-λιτεχνική ποιότητα του έργου του που πάντα περιέχει ένα ldquoουτοπικό πλεό-νασμαrdquo που ξεπερνάει τις πολιτικές -ιδεολογικές του πεποιθήσεις

χώρα εξαρτημένη και βαλτωμένη μια εργατική τάξη υποταγμένη μια εξέγερση που ξεσπάει παντού Αυτή η εξέγερση φτάνει τελικά ως τον Αραμπούρου τον φέρνει αντιμέτωπο με τις πράξεις του παραλύει το χέρι που υπέγραφε κρατικά δάνεια προγραφές και εκτελέσεις ανθρώπωνrdquo14

Ο Χέγκελ από την σκο-πιά του θα έλεγε Weltge-schichte ist Weltegericht - η Ιστορία του Κόσμου είναι το ∆ικαστήριο του Κόσμου

5 Ο Ροδόλφο Ουόλς στη διάρκεια αυτής της δραματικής του συνάντη-σης με την Ιστορία έγινε αριστερός περονικός κι αντάρτης Μοντονέρο Στο βιβλίο του Επιχείρηση Σφαγή δι-ακρίνονται οι ελπίδες σε μιαν ldquoεπι-στροφή στον κριτικό περονισμό και τον Περόνrdquo αλλά κι εντοπίζεται ldquoη αξι-οσημείωτη αμφισημίαrdquo πχ στο πρό-γραμμα του Βάγε που δίνει ldquoαπόλυτες εγγυήσεις στα ξένα κεφάλαιαrdquo15 κλπ

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις θα ποδοπατήσουν τις ελπίδες Η θριαμ-βευτική επιστροφή του Περόν από την εξορία του στην Ισπανία στην Αργεντινή συνοδεύτηκε ήδη στην τεράστια συγκέντρωση υποδοχής του με την εντολή του ίδιου του Caudillo για άμεσο αφοπλισμό των Μοντονέρος αποκατάσταση του νό-μου και της τάξης διασφάλιση της ldquoσυνέχειας του κράτουςrdquo

Η κυβέρνηση της Ιζαμπελίτα Πε-ρόν στην οποία συμμετείχαν και οι μετέπειτα πραξικοπηματίες δεν ήταν παρά το προανάκρουσμα της δικτα-τορίας Βιντέλα

Μετά την κατάρρευση της δικτα-τορίας το 1984 και την διακυβέρνη-ση των ριζοσπαστών ακολούθησε η νεοφιλελεύθερη επέλαση των μέ-τρων της κυβέρνησης των περονι-κών του Μένεμ που κατέληξε κακήν κακώς στην χρεοκοπία της χώρας και στην συνέχεια στην εξέγερση του ldquoΑργεντινάσοrdquo

Οι επόμενες περονικές κυβερνή-σεις των Κίρχνερ λειτούργησαν σαν φραγμός στην επαναστατική διαδι-κασία του Αργεντινάσο συνέχισαν την αντιλαϊκή πολιτική κι άνοιξαν τον δρόμο στον αντιπερονικό δεξιό φι-λο-ιμπεριαλιστή και νεοφιλελεύθερο Μάκρι - που κι αυτός ξεπούλησε ξανά την χώρα και τον λαό της στο ∆ΝΤ φέρνοντας πάλι την Αργεντινή στην παρούσα χρεοκοπία

Η περονική γραφειοκρατία οι ερ-γατοπατέρες της οι κυβερνήτες της στις Πολιτείες έδωσαν στήριξη στο ∆ΝΤ και στον Μάκρι Μια πτέρυγά της ελπίζει τώρα σε μιαν επιστροφή της Κριστίνα Κίρχνερ με τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 Ο λαός όμως κι η εργατική τάξη δεν έχουν να περιμέ-νουν κάτι καλύτερο από εκείνο που βρήκαν με την επιστροφή του Περόν ή με την νίκη του Μένεμ ή του ίδιου του Νέστορ Κίρχνερ και της γυναί-κας του Κριστίνα Προπαντός τώρα

Εκεί που ίσως συναντιούνται οι πολιτικά αντίθετοι Αργεντίνοι συγγρα-φείς είναι ο ίδιος ο Λαβύρινθος για τον οποίο ο Μπόρχες μας δώρησε ένα ανυπέρβλητο ποιητικό όραμα κι ο Ου-όλς την πυρετώδη γραφή ενός ldquohard boil novelrdquo agrave la Dashiell Hammet μέσα στο οποίο θα χαθεί κι ο ίδιος

Το βιβλίο του Ουόλς είναι το οδοιπορικό αναζήτησης της αλή-θειας της Ιστορίας Της εισόδου μέσα από την στενή πόρτα μιας τραγικής της στιγμής βαθειά στον λαβύρινθο Μιας πορείας στις στοές του λαβυρίνθου ενάντια σε όλους τους Μινώταυρους ενάντια στις αν-θρωποθυσίες των Κυριάρχων Μια αναζήτηση μέχρις εσχάτων έως την αλήθεια για την Ιστορία και την υπε-ράσπιση της ιστορικής δικαιοσύνης έστω κι αν αυτό απαιτεί το μέγιστο τίμημα τον θάνατο Έναν θάνατο όμως που επέρχεται για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης δηλα-δή για χάρη της ζωής

Ο συγγραφέας ο ίδιος σώματι και ψυχή εμπλέκεται σε ότι αναζητά σε ότι γράφει Μεταμορφώνεται από αντι-ήρωας της καθημερινότητας από απολίτικος δημοσιογράφος και συγγραφέας λαϊκών αστυνομικών μυθιστορημάτων σε ήρωα της ίδιας του της γραφής αλλά και σε έναν ήρωα της ταξικής πάλης που χωρίς φανφάρες χαρίζει χωρίς αντάλλαγ-μα την ζωή του υπέρ της ζωής των ταπεινών και καταφρονεμένων για μια ζωή άλλη σε ένα κόσμο αλλαγμέ-νο χωρίς τάξεις και καταπίεση

καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση συγκεντρώνει μαύρα σύννεφα και στην Λατινική Αμερική με το λε-γόμενο ldquoροζ κύμαrdquo το Pink Tide των κεντροαριστερών κυβερνήσεων να έχει ξεφουσκώσει άδοξα τον φασί-στα Μπολσονάρο να εκλέγεται Πρό-εδρος της Βραζιλίας κι η Αμερική του Τραμπ να κλιμακώνει την επέμβασή της κατά του λαού της Βενεζουέλας αλλά και της Κούβας με πραξικοπή-ματα και επαπειλούμενο πόλεμοhellip

Υπάρχει όμως κι ο αντίθετος πό-λος οι λαϊκές μάζες που με τις δικές τους κινητοποιήσεις απέκρουσαν τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα του Γουαϊδό του ανδρείκελου του Τραμπ του Μπόλτον και της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας το πρωτοφανές γυναι-κείο κίνημα των εκατομμυρίων σε Βραζιλία και Αργεντινή οι αυτόχθο-νες του Αμαζονίου που αμφισβητούν τον Μπολσονάρο μέσα στην ίδια την Μπραζίλια η Γενική Απεργία στην Αϊτή και την Κοσταρίκα η άνοδος της αρ-γεντίνικης επαναστατικής Αριστεράς

Αυτές οι μάζες των εργατών των φτωχών χωρικών των απόκληρων στις παραγκουπόλεις των αυτοχθό-νων που ξεριζώνονται από τους προ-γονικούς τους τόπους αυτοί οι απελ-πισμένοι του κόσμου τούτου είναι η ελπίδα για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου για την ιστορική δικαιο-σύνη που ζητούσε ο Ροδόλφο Ουόλς καταθέτοντας την μαρτυρία του και το μαρτύριό του σε δύσκολους καιρούς

Μάιος 2019

Σημειώσεις

1 GF Hegel Phaumlnomenologie des Geistes2 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή μετά-φραση Κρίτων Ηλιόπουλος Ακυβέρνητες Πολιτείες Θεσσαλονίκη 2018 σ 1233 Karl Marx Arbeitslohn 1847 Kleine Oumlkonomishsche Schrist en Dietz Verlag 1955 σ 2454 Πίνδαρος Πυθιόνικος 2 725 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή ό π σ 1936 όπ σ 247 7 όπ σ 1268 όπ σ1419 όπ σ 19710 όπ σ 19511 όπ σ 23612 όπ σ 199 και εξής13 όπ σ201-20214 όπ σ 20315 όπ σ 74

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 15 σελίδα 14 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

EKΘEΣH ZΩΓPAΦIKHΣKYPIAKOY KATZOYPAKH

laquoΑντιγόνηraquo από την Ομάδα Σημείο Μηδένστο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

M ε παρουσία πλή-θους κόσμου έγι-ναν τα εγκαίνια της

έκθεσης έργων ζωγραφικής του Kυριάκου Kατζουράκη την Tρίτη 7 Mαΐου στο Mέ-γαρο Eϋνάρδου στο κέντρο της Aθήνας (Aγ Kωνστα-ντίνου 20 και Mενάνδρου) Eίναι μια εξαιρετική ζωγρα-φική από τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη

Στην έκθεση αρθρώνεται η συνομιλία του Kυριάκου Kατζουράκη με τη Γκουέρ-νικα το μνημειώδες και εμ-βληματικό έργο που δημι-ούργησε ο Πάμπλο Πικάσο το 1937 στη διάρκεια της αναμέτρησης της επανάστα-σης με τη φασιστική αντε-πανάσταση στην Iσπανία και λίγο πριν την έναρξη του Brsquo Παγκόσμιου πολέμου

H Γκουέρνικα για τον Kατζουράκη δεν αποτελεί απλώς πηγή έμπνευσης ούτε το υπόβαθρο αλλά ένα ζωντανό σώμα αλληλοδι-είσδυσης και συνομιλίας της τέχνης σε μια νέα κρίσιμη καμπή της ιστορίας H συνο-μιλία διαμεσολαβείται μέσω μιας φρέσκιας μελέτης της ρώσικης πρωτοπορίας και του κονστρουκτιβισμού με αφετηρία τα τεκταινόμενα του παρόντος της εποχής της κρίσης και των ερωτημάτων που θέτει H κόκκινη σφήνα του Λισίτσκι είναι συνοδός μιας ομάδας έργων της έκ-θεσης

Ένα απόσπασμα από αυτά που συνοδεύουν σχεδόν όλα τα έργα ή τις ενότητες έργων είναι χαρακτηριστικό του Kα-τζουράκη Tου Kατζουράκη όχι μόνο ως ζωγράφου αλλά και ως τεχνίτη του λόγου Συγχρόνως αποκαλύπτει τη μέθοδο εργασίας του

laquoKOKKINO TPIΓΩNO vs ΓKOYEPNIKA

Kάθε φορά που ξεκινάω ένα έργο περνάω ώρες μπροστά στο άσπρο τελάρο κοιτάζοντάς το Bασικά προ-σπαθώ να διώξω τις προκα-τασκευασμένες ιδέες Αυτή τη φορά μου είχε καρφωθεί στο μυαλό η φράση ενός φί-λου laquoενεργειακή φτώχειαraquo και ήταν αδύνατο να μην τη σκέφτομαι Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιά-ξω την κεντρική λάμπα του ταβανιού της Γκουέρνικα και ένα καλώδιο τυλιγμένο από τα κάτω ένα φως που χωρίς ηλεκτρική ενέργεια φωτίζει Aυτή είναι η δύναμη της ζω-γραφικής εξάλλου ndashη μόνη ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι του ζωγράφου Σιγά σιγά τοποθέτησα ένα πάτωμα που κρέμεται από τις τέσσε-ρις γωνίες του έναν σκηνικό χώρο για να υποδεχτεί τη laquoζωγραφική παράστασηraquo Έστησα ένα διάλογο με στοι-χεία από το έργο του φίλου μου Πάμπλο σαν μια διαλυ-μένη Γκουέρνικα H σύνθεση στηρίζεται στο κάτω μέρος επάνω στο σώμα του σκο-τωμένου μαχητή Aπό το στή-θος του βγαίνει το κόκκινο τρίγωνο σαν στιβαρή επανα-στατική ενέργεια και σαν να σπρώχνει το πεθαμένο κα-λώδιο να ξεδιπλωθεί και να δώσει ηλεκτρισμό στη λάμπα επάνω η οποία έχει αρχίσει να χλωμιάζει Eν ολίγοις έκανα μια καθαρά σουρεα-λιστική αναπαράσταση ελπί-ζοντας να έχει την απλότητα μιας παιδικής ματιάς που γιrsquo αυτήν όλα είναι δυνατά να γίνουν

Aπό τότε το κόκκινο τρί-γωνο έρχεται και ξανάρχεται

σε πολλούς πίνακες αυτής της ενότητας Eίναι το τρίγω-νο του Eλ Λισίτσκι από τον πίνακά του Mε την κόκκινη σφήνα νικήστε τους λευκούς (1920) που έγινε σύμβο-λο της σοβιετικής επανά-στασης του rsquo17 (O Λισίτσκι είναι μεγάλος εμψυχωτής του κονστρουκτιβισμού Έχει συνεχή επαφή με τον Γκρό-πιους τον Mις βαν ντερ Pόε τον Bαν Nτέσμπουργκ Tο μεγάλο του σχέδιο είναι μια laquo∆ιεθνής του κονστρουκτι-βισμούraquo laquoΌτι γίνεται στην Eυρώπη σε εργαστηριακό επίπεδο στη Pωσία γίνεται μαζικά μέσα από τη θέληση της ιστορίαςraquo γράφει ο Eλ Λισίτσκι για να υποδηλώσει τις τεράστιες δυνάμεις που απελευθέρωσε για την τέχνη η σοσιαλιστική εξουσία)

Tο πάθος μου είναι να φτιάχνω αφηγήματα και ιστο-ρίες Όπως και στο σινεμά που κάνω όλα είναι εφικτά θάνατος δεν είναι θάνατος ο πολιτισμός είναι αθάνατος ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον άνθρωπο περισσότερο απrsquo οτιδήποτε άλλο κι αυτό τον καθιστά ανίκητο Στην τέχνη μπορείς να ανατρέπεις τα πά-ντα Eκ φύσεως λοιπόν η τέ-χνη είναι ανατρεπτικήraquo

Mε την κόκκινη σφήνα λοιπόν έφοδος στον ουρανό ndash της τέχνης και τηςhellip ουτο-πίας Γιατί ο ουτοπικός όπως λέει μια σκηνή της ταινίας του USSAK που προβάλλε-ται στον χώρο της έκθεσης είναι ο laquoαπόλυτος υλιστήςraquo πολύ πιο ρεαλιστής από τους παγιδευμένους στα ιδεαλιστι-κά σχήματα λάτρεις του laquoεφι-κτούraquo

Θόδωρος Kουτσουμπός

Ποιητικές laquoσφήνεςraquoμε μεγάλη αγωνία να ορίσει το δί-καιο και το άδικο το σωστό και το λάθος τον θύτη και το θύμα χωρίς να υπάρχει καμία εξωκοσμική αρχή να δώσει σαφείς και οριστικές απα-ντήσεις Πρόκειται για την Τραγωδία της ∆ημοκρατίας ∆εν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος αναθέτοντας την ευθύνη πολιτών και πόλης σε κά-ποιον θεό ή σωτήρα laquoΉ θα είμαστε ήσυχοι ή θα είμαστε ελεύθεροιraquo έγραφε ο Θουκυδίδης

Η Αρχαία Ελληνική ΤραγωδίαΗ αρχαία Τραγωδία είναι τελε-

τουργικό θέατρο προς τιμήν του θεού ∆ιόνυσου θεού της γονιμότη-τας και της βίας της μεταμόρφωσης και των ενστίκτων Βγαίνει μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας Μελετάει τη Ζωή στα ακραία όρια της Φύσης της Ύπαρξης και της Ιστορίας Είναι ένα βιοπολιτι-κό θέατρο που ασκεί δριμύτατη κρι-τική στο δημοκρατικό πολίτευμα που

το γέννησε με σκοπό το ίδιο αυτό πολίτευμα να βαθαίνει διαρκώς τα χειραφετητικά του χαρακτηριστικά

Η Τραγωδία παιδί και μήτρα της Φιλοσοφίας και της ∆ημοκρατίας είναι θέατρο καθολικής αμφισβή-τησης Μας προσκαλεί σε μια ριζική επαναξιολόγηση όλων των αξιών της ζωής με το βλέμμα στραμμένο στον ενεργό και χειραφετημένο πο-λίτη σε διαρκή εγρήγορση

Συντελεστές της παράστασηςΜετάφραση ∆ημήτρης ∆ημητριάδηςΣκηνοθεσία - ∆ιαμόρφωση χώρου

- Επιμέλεια κοστουμιών Σάββας Στρούμπος

Μουσική Λεωνίδας ΜαριδάκηςΦωτισμοί Κώστας Μπεθάνης∆ραματολόγος Μαρία ΣικιτάνοPhoto credits Αντωνία Κάντα∆ημιουργία αφίσας Soul DesignΕπικοινωνία παράστασης Μαριάννα Παπάκη

∆ιανομή ρόλωνΑντιγόνη Έβελυν ΑσουάντΚρέων Κωνσταντίνος ΓώγουλοςΤειρεσίας - Κορυφαία Χορού Έλλη Ιγγλίζ

Ισμήνη - Αγγελιαφόρος Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Αίμων Γιάννης ΓιαραμαζίδηςΕυρυδίκη - Κορυφαία Χορού Ρόζυ Μονάκη

Φύλακας - Εξάγγελος Στέλιος Θεοδώρου - Γκλίναβος

Χορός η Ομάδα∆ιάρκεια παράστασης 95 λεπτά

ΠληροφορίεςΘέατρο Άττις - Νέος ΧώροςΛεωνίδου 12 Μεταξουργείο ΑθήναΠερίοδος παραστάσεων από την Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 για δέκα μόνο παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 H σύντομη εαρινή περίοδος των παραστάσεων λήγει την Kυριακή 19 Mαΐου Tον Nοέμβριο θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος αφού προηγηθεί περιοδία σε Θεσσαλονίκη Kατερίνη Kρήτη και σε περιοχές της Aττικής Πληροφορίες - Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2103225207

Mια συγκλονιστική Aντιγόνη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσου-με την Tετάρτη 8 Mαΐου στο Θέ-

ατρο Άττις (Nέος Xώρος) H Aντιγόνη η γυναίκα θαρραλέα απέναντι στην εξουσία και την ανδροκρατία απέναντι στις διατα-γές και τους νόμους διεκδικώντας με τί-μημα τη ζωή της το δίκαιο

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν μετά τους δύο επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων του έργου του Μπέκετ laquoΠεριμένοντας τον Γκοντόraquo παρουσιάζει τώρα την laquoΑντιγό-νηraquo του Σοφοκλή

O σκηνοθέτης της παράστασης Σάβ-βας Στρούμπος σημειώνει χαρακτηρι-στικά

Βλέπουμε την laquoΑντιγόνηraquo ως Τραγω-δία για τη ∆ιεκδίκηση της Ζωής

Η ακατάβλητη επιθυμία της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της παρά τις διαταγές του Κρέοντα δεν τη συνδέει μονάχα με τον κόσμο των νεκρών της και της οικογένειάς της Ξεκινώντας από τη διεκδίκηση της ταφής απέναντι στην κρατική εξουσία οδηγείται στη διεκδί-κηση νέων όρων για την επανεκκίνηση της Ζωής στην πόλη μετά τον πόλεμο Η Αντιγόνη επιχειρεί να ενώσει Μνήμη και Πόλη Ύπαρξη και Ιστορία Εξέγερση και Κοινωνία

Ο Κρέων φέρει το τρίπτυχο δύναμης της ανδρικής - κρατικής εξουσίας ως απόλυτη αρχή πατριαρχία ndash στρατοκρα-τία ndash φαλλοκρατία Όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του Κατά τη γνώμη του όλοι και όλα τον απειλούν όλοι χρη-ματίζονται για να υποσκάψουν την εξου-σία του

Η Αντιγόνη αντιτίθεται αντιστέκε-ται Η στάση της δεν αφορά μονάχα την οικογενειακή διάσταση του ζητήματος Στον οίκο των Λαβδακιδών κάθε πρά-ξη είναι άμεσα πολιτική γιατί επηρεάζει άμεσα την πόλη Ο κατrsquo επιλογή θάνατος της Αντιγόνης αποτελεί κραυγή Ζωής Επιλέγει τον θάνατο γιατί θέλει να ζήσει ασυμβίβαστα

Η παράστασή μας παίζεται αμέσως μετά από έναν πόλεμο ∆εν βλέπουμε τον Μύθο στο βάθος του παρελθόντος αλλά στο Μέλλον Μπορεί η ζωή να επανεκκινή-σει μετά τον πόλεμο Μπορεί ο άνθρωπος να διεκδικήσει εκ νέου τους όρους της ζωής του Ο πόλεμος αφορά την οικουμέ-νη και δεν έχει χωρικό όριο Το ίδιο και η τραγωδία Μέσα από την οπτική του πολέ-μου συναντάμε την οντολογική και βιοπο-λιτική προσέγγιση του έργου ως αστερι-σμό τραγωδιών μέσα στην τραγωδία

- Η τραγωδία του εξεγερμένου Ανθρώπου Αντιγόνη

- Η τραγωδία της Εξουσίας Κρέων

- Η τραγωδία του Συγκρουσιακού ανθρώπου Ισμήνη

- Η τραγωδία του Λόγου Αίμων

- Η τραγωδία της Προφητείας Τειρεσίας

- Η τραγωδία του βραχυκυκλωμένου ανθρώπου Ευρυδίκη

- Η τραγωδία της Υποτακτικότητας Φύλακας

- Η τραγωδία της ∆ημοκρατίας Χορός

Ο Χορός διαρκώς αναζητά το μέ-τρο Θέτει ερωτήματα αμφισβητεί και αυτό-αμφισβητείται κρίνει και κρίνεται αναιρεί και αυτό-αναιρείται Προσπαθεί

H ποιητική συλλογή Σωρείτης είναι η δεύ-τερη του Kυριάκου Mουτίδη μετά το Ίσαμε (2018)

Kάνοντας laquoσφήνεςraquo όπως με τη μηχανή ο σύ-ντροφος του EEK και της ΣBEO∆ σφηνώνει λέξεις ενώνει λέξεις τις κόβει καταπίνει φωνήεντα και μας δίνει ποίηση

Όπως οι laquoσφήνεςraquo στους δρόμους με τη μη-χανή οι ποιητικές σφήνες πληγώνουν πονάνε αφήνουν σημάδιαhellip

laquoΓραφωhellip γατι που ξερνα χορταριαμπαλες χολης σαλιου και γαστρικων υγρωνNομιζετε εσεις οτι εχω χρονοNα πατησω φρενοΝασκησω λογισμοNα καλωπισω τις λέξειςOχιhellip τις φτυνωτις εμέσω στο χαρτίδεν προλαβαίνωοπως σφηνες στο παπακιανάμεσα σε τρολευ φορτηγα ταξιεγω και το κακο αιμα της ποληςhellip κίνδυνος ndash συναγερμος ndash κινδυνοςhellipraquo (σελ 3)

Στο ∆ενδρόσπιτο γράφειlaquoΣτο δεντρόσπιτοΠου παρατηρουσα τη γειτονιαΤους αδιαφορους καυγάδες τουςΤη μαχη για το καθημερινό τιποταΤα εντομα της ευλεκτης δεξαμενηςΗ υποσχεση του αργοσυρτου παροντος Η εκσουδετερωση φανταστικων εχθρων Κλωτσιες κραυγες μια χορευτικη σκιαμαχια ανοιγε στον αερα μιας ασπρομαυρης πραγματικοτηταςπετας σερνεσαι χωριςλαμπρα ρουχα και χρυσα φτεραOMΩΣ ΠIΣTEYΩ στα πλασματαΓεννηθηκα μαζι τουςΤα πλασματα που ζωγραφιζουν τη δυστυχια με

κουταλιες μελιΧανονται στα συρταρια μουστο δρομο πισω απο το υποστεγοτων αερόστατων που σου μιλουν φθαρμενες μηχανεςπου καταπινουν φωνηεντακαθε μηχανη ειναι θνητηετσι πολεμησαμε ορμησαμε με ιαχεςhellip ) (σελ 15)

Kι ένα ακόμη ενδεικτικό της ποίησης του Kυριάκου Mουτίδη

laquoXανονται στον χρονοΕιναι καποιες πηξεις στιγμωνΠου γεννουν Αλλοκοτες καταστασεις και λεξειςΤελικαhellipΠριν θαθελα να σας δηλωσω οτι εχω γεννηθειΜε ολη την λεπρα αυτης της κοινωνιαςΠανω μουΠιο μολυσμενος δε γινεταιΟπως λεπια απο ψαρι ειναι σφηνωμενα Στο κορμι μου ολα τα προπατορικα ΑμαρτηματαΠηγματα ιδρωτα και αιμα οτι φτιαχνεις Και ολα μετρανε χρονο και μηχανηhellip (σελ 63)

H ποιητική δουλειά του Kυριάκου Mουτίδη παρουσιάστηκε σε μια ζεστή βραδιά την

Kυριακή 21 Aπρίλη -σε παλιότερες εποχές αυτή την εθνοσωτήριο ημέρα όλοι οι συμμε-τέχοντες στην ποιητική βραδιά θα είχαν πάει φυλακή ή εξορία ή λίγο πιο πέρα στο σφαγείο της Μπουμπουλίνας- στη Λοκομοτίβα από τον υπογραφόμενο ενώ η ηθοποιός Iωάννα Mπι-λήρη και ο ίδιος ο KM απάγγειλαν ποιήματα της συλλογής Aρκετοί σύντροφοι και φίλοι συμμετείχαν στη συζήτηση laquoΠέρασα καλά έννοιωσα όμορφαraquo είπε ένας φίλος αποτυπώ-νοντας εύγλωττα την ατμόσφαιρα της βραδιάς

Θόδωρος Kουτσουμπός

τέχν

η

Kυριάκος Mουτίδης Σωρείτης ποιητική συλλογή εκδόσεις Locomotiva 2019 σελ76

στο Πλάζα στην πραγματικότητα δημιούργησε τις νομισματικές προϋποθέσεις για να προχωρή-σει η Ουάσιγκτον στην μεγαλύ-τερη απελευθέρωση (νομικάθεσμικά) της κίνησης κεφαλαίων στην ιστορία του καπιταλισμού μετά το 1929

Περίπου 40 χρόνια ενω-ρίτερα σε μία αλλη συμφωνία ndashάλλης κλίμακας και διαφορε-τικών συνθηκώνndash σrsquo αυτή του Μπρέττον Γούντς οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει την συναλλαγματική και νομισματική σταθεροποίηση σε παγκόσμια κλίμακα με την σταθε-ροποίηση της σχέσης χρυσού - δολαρίου Και μέσω αυτής είχαν χρηματοδοτήσει την καπιταλιστι-κή ανοικοδόμηση στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο εγκαθιδρύοντας το δολάριο σαν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το 1985 η συμφωνία στο Πλάζα έγινε η πλατφόρμα πάνω στην οποία δρομολογήθηκε η μεγαλύτερη απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων διε-θνώς αυτό που αργότερα ονο-μάσθηκε ldquoπαγκοσμιοποίησηrdquo αλλά στην πραγματικότητα ξε-κίνησε σαν η παγκοσμιοποίηση του χρηματιστικού κεφαλαίου

αίτηση Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4122019 Oι μαχόμενες καθαρίστρι-ες συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι την τελι-κή δικαίωση

Θυμίζουμε ότι στις 10 Ιουνίου του 2014 ο αστυνομικός ∆ροσίδης χτύπησε πισώπλατα με σιδερογροθιά την αγω-νιζόμενη καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών Φωτεινή Νικηταρά Tότε η σκηνή εκείνης της σιδηρογροθιάς έγινε πρωτοσέλιδο σε μεγάλες εφημερίδες όπως οι New York Times

Στο μεταξύ σε μια από τις δίκες αντι-περισπασμού των αστυνομικών δύο μέ-ρες αργότερα στις 15 Mαΐου επρόκειτο να δικαστεί η Φωτεινή Nικηταρά και δύο αλληλέγγυοι με την κατηγορία ότιhellip έδει-ραν μια ολόκληρη αστυνομική διμοιρία ndash αλλά και αυτή η δίκη αναβλήθηκε

Ο 18μηνος αγώνας των καθαρι-στριών που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση της τότε κυβέρνησης Σα-μαρά ndash Βενιζέλου αντιμετωπίστηκε με πράξεις αγριότητας εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων - αγριότητα που αντανακλούσε το πολιτικό αδιέξοδο της συγκυβέρνησης και την αδυναμία της να κάμψει το κίνημα των απολυμένων καθαριστριών

Η διαθεσιμότητα του αστυνομικού ∆ροσίδη έγινε αιτία για την εκδικητική και βίαιη δράση ενός άλλου αστυνομι-κού του Τσοκαναρίδη που τραυμάτισε σοβαρά την καθαρίστρια Λίτσα Αλεξάκη και συνέλαβε αναίτια την καθαρίστρια Βάσω Γκόβα Ο Τσοκαναρίδης πρό-σφατα στις 4 Απριλίου 2019 καταδι-κάστηκε σε 8μηνη φυλάκιση Ήταν μια σημαντική δικαίωση των αγωνιστριών καθαριστριών και του κινήματος που πάλεψε για την τιμωρία της αστυνομικής αυθαιρεσίας

Mε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία για τη δικαίωση των αγωνιζόμενων κα-θαριστριών αναφέρει

laquoΑπαιτούμε

Να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο αστυνο-μικός των ΜΑΤ που χτύπησε την καθαρί-στρια Φωτεινή Νικηταρά και να διωχθεί από την αστυνομίαΝα πάψει κάθε δίωξη κατά των αγωνιζό-μενων καθαριστριώνΝα καταργηθούν τα ειδικά σώματα κατα-στολής (ΜΑΤ ∆ΙΑΣ ΥΜΕΤ)

lthttpsdikaiosikatharistrionblogspotcomgt

video με το χτύπημα στην εργάτρια Φωτεινή Νικητρά httpsyoutu

be2NMc9At2yqE

ΘΚ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Τηλ 2130364692 κιν 6988197284 E-mail eekathforthnetgr

Kωδικός 3768

Το ΕΕΚ στο Internet στη διεύθυνση wwweekgr

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ - ΚΙΝΑΣ

Γιατί είναι αδύνατη η επιστροφή στο 1985

Αναβολή της δίκης του αστυνομικού

με τη σιδηρογροθιά

Οι αλλεπάλληλες ανακοι-νώσεις για δασμούς σε κινεζικά προϊόντα από

τις ΗΠΑ και η ανταπάντηση της Κίνας με δασμούς σε αμερικα-νικά προϊόντα έχει οδήγησει σε κορύφωση την αναταραχή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ldquoβουτιέςrdquo στα όρια του κραχ στα χρηματιστήρια στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας του Mαΐου

Η πίεση ήταν τέτοια που υπο-χρέωσε τον Τράμπ σε δηλώσεις κατευναστικές όσον αφορά τις προοπτικές των διαπραγματεύ-σεων που παρrsquo όλα αυτά συνε-χίζονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου

Στο μεταξύ όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν αύξηση των δασμών από 10 σε 25 σε εξαγωγές ύψους 200 δις δολ της Κίνας προς τις ΗΠΑ και η Κίνα ανακοί-νωσε την επιβολή δασμών σε εισαγωγές 60 δις δολ αμερικα-νικών προϊόντων στην Κίνα

Τα επόμενα 24ωρα αναμένε-ται να ξεκαθαριστεί αν πράγματι υπάρχει κάποιου είδους πρόθε-ση υπαναχώρησης μεταξύ των δύο πλευρών ή όχι

Η ανησυχία και οι δραματι-κές αντιδράσεις από την πλευρά των αγορών κεφαλαίου προοιω-νίζονται εξαιρετικά βίαιες αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε κατάρρευση όπως φάνηκε στις αρχές της εβδομάδας

Στο μεταξύ στον διεθνή οι-κονομικό τύπο έχει αρχίσει να εξελίσσεται μία προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πραγματικοί κίν-δυνοι -οικονομικοί και γεωπο-λιτικοί- και το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας - ΗΠΑ σε περί-πτωση που δεν γίνει δυνατή μία συμφωνία

Ή ακόμα και τι είδους συμ-φωνία θα μπορούσε να υπάρξει αν οι δύο πλευρές κατάφερναν να ldquoσυμφωνήσουνrdquo

Μία από τις ldquoθεωρίεςrdquo που έχουν δεί το φως της δημοσι-ότητας από σοβαρούς αστούς αναλυτές είναι ότι ΗΠΑ και Κίνα θα μπορούσαν να κινηθούν στα όρια μιας σύμφωνίας τύπου Πλάζα 1985 όταν με την ασφυ-κτική πίεση των ΗΠΑ επιβλήθηκε μία νομισματική συμφωνία στα-θεροποίησης των συναλλαγμα-τικών ισοτιμιών κυρίως μεταξύ μάρκουγιέν και δολαρίου με βασικούς ldquoχαμένουςrdquo τότε το γιέν και το μάρκο

Πράγματι η συμφωνία του Πλάζα (πρόκειται για το όνομα του ξενοδοχείου της Νέας Υόρ-κης στο οποίο είχε υπογραφεί η συμφωνία) φάνηκε τότε σαν να ανέκοψε τα αλλεπάλληλα κύματα αναταραχών στις διεθνείς αγο-ρές κεφαλαίων προϊόντων και συναλλάγματος στα μέσα της δε-καετίας του 80

Αλλά όχι για πολύ αφού δύο χρόνια (1987) μετά ξέσπα-σε νέος κύκλος αναταραχών με πρώτη στάση την ldquoΜαύρη ∆ευ-τέραrdquo στις 19 Οκτώβρη όταν τα χρηματιστήρια κατέρρευσαν μέσα σε μία μέρα η Γουώλ Στρήτ έπεσε κατά 22 το City 26 το Χογκ Κογκ 45 Η άμεση αντίδραση της Fed με την δήλωση Γκρίνσπαν ότι θα δώσει ότι κεφάλαια χρειάζονται για να μη υπάρξει κρίση ρευστότη-τας ανέκοψε τις συνέπειες Οι προσπάθειες να ερμηνευθεί η ldquoμαύρη ∆ευτέραrdquo στον διεθνή οικονομικό τύπο έχουν αφήσει πολλά κενά και ερωτηματικά

Όμως ήταν η πρώτη κρίση μετά το Πλάζα όχι η τελευταία

Τι είχε συμβεί Η συμφωνία

Tην ∆ευτέρα 1352019 στο Αrsquo Αυτόφωρο Μονομελές Πλημ-μελειοδικείο Αθηνών επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά η δίκη των καθαριστριών Φωτεινής Νικηταρά και Κωνσταντίνας

Παπουτσή κατά αστυνομικού οργάνου που τους προκάλεσε σωματική βλάβη στις 1062014 κατά την διάρκεια του πολύμηνου και εμβλη-ματικού αγώνα για την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστρι-ών του υπουργείου οικονομικών

Η Φωτεινή Νικηταρά είχε χτυπηθεί από αστυνομικό των ΜΑΤ πι-σώπλατα με σιδηρογροθιά Ο ίδιος χτύπησε και την Κωνσταντίνα Παπουτσή με κλωτσιά στο πόδι Η δίκη δεν μπόρεσε να περατωθεί γιατί η υπεράσπιση του αστυνομικού ζήτησε αναβολή για να εξετα-σθεί η γνησιότητα του βίντεο όπου φαίνεται να χτυπά την Κωνσταντίνα Παπουτσή από τα ειδικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ μετά από εισαγγελική

προκαλώντας την κατακόρυφη άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών Μια άνοδο για πρώτη φορά τόσο αναντίστοιχη με εκείνη της παραγωγικής δια-δικασίας μία άνοδο που τρο-φοδότησε την ldquoφούσκαrdquo που έσκασε για πρώτη φορά στις 19101987 για να ακολου-θήσουν πολλά άλλα ισχυρά ldquoεπεισόδιαrdquo μέχρι το 2008

Η τεράστια διαφορά μεταξύ του 1985 και του 2019 είναι ότι η υπερσυσσώρευση του χρημα-τιστικού κεφαλαίου έκτοτε παρά τις αλλεπάλληλες ldquoφούσκεςrdquo που έσκασαν ποτέ δεν ldquoξεπέρα-σεrdquo την κρίση που την γέννησε ήτοι την κατάρρευση της συμ-φωνίας του Μπρέττον Γούντς τον Αύγουστο του 1971

Αντίθετα κάθε βήμα ndashαπό τις κεντρικές τράπεζες- για να αντι-μετωπισθούν οι συνέπειες των σπασμών μέσα από τους οποί-ους εξελισσόταν προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση του ldquoχρέουςrdquo ιδιωτικού και κρατικού σε διαστάσεις τερα-τώδεις που να καθιστούν πλέον απολύτως ασύμβατη και αδύνα-τη την ldquoαξίωσήrdquo του μέσα από την εκμετάλλευση της εργασίας

Αυτή η ldquoποιοτικήrdquo και ldquoποσο-τικήrdquo διαφορά καθιστά αδύνατη μια συμφωνία τύπου Πλάζα με στόχο μία νομισματική συμφω-νία μεταξύ γουάν ndash δολαρίου και προφανώς ευρώ και γιεν Μια συμφωνία που σύμφωνα με τους αστούς αναλυτές θα μπορούσε να εκτονώσει τις αντιθέσεις και να εξισορροπήσει τις αντιφά-σεις που εκδηλώνονται αυτές τις μέρες με τον παροξυσμό του εμπορικού πολέμου τιμών και δασμών

Γ Aγγ

Page 2: H H EYPΩΠH ΣE ΣHMEIO KAMΠ H E A · στον καθένα με αναστολή. Οι άλλοι τρεις αθώοι από όλες κα-τηγορίες. h eypΩΠh Σe Σhmeio

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 3 σελίδα 2 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

Στις 12052019 η αντιρατσιστι-κή και αντιφασιστική συνέλευση

Κορίνθου πραγματοποίησε εκδήλω-ση με κύριο θέμα τις Γυναικοκτονίες στη χώρα μας και πως απαντά το σύγ-χρονο φεμινιστικό κίνημα σε αυτό Τρεις ομιλήτριες στο πάνελ η Σίσσυ Βωβου από την φεμινιστική συλλο-γικότητα του laquoμωβraquo η Πηνελόπη Πετροπούλου από την συνέλευση της 8η Μάρτη και η Ελευθερία Σοφια-νοπούλου από την ελευθεριακή συλ-λογικότητα Fiore Nero παρουσίασαν περιστατικά βίας κατά των γυναικών τοπικά αλλά και διεθνώς το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας καθώς και τις κινηματικές διαστάσεις και διεκδική-σεις που έχει πάρει μέχρι σήμερα Επίσης αναφέρθηκαν στα αποτρό-παια εγκλήματα που έχουν γίνει κατά των γυναικών ανεξαρτήτως κοινω-νικοοικονομικής τάξης και δεν έχουν εκδικαστεί ανάλογα

Η συμμετοχή του κόσμου μας ξάφνιασε θετικά όσον αφορά την προσέλευσή του όσο και την ενερ-γή συμμετοχή του στη συζήτηση μετά τις τοποθετήσεις από το πά-νελ Η Κορινθιακή κοινωνία φά-νηκε ότι είναι αρκετά προβληματι-σμένη όσον αφορά το πατριαρχικό μοντέλο μέσα σε αυτήν και τον ρόλο που παίζει στην καθημερινό-τητά μας Τέλος εκφράστηκε έντο-να η ανάγκη για μια πιο εκτεταμέ-νη καταγραφή των περιστατικών στις παρούσες συνθήκες αλλά και τα αίτια της αύξησης αυτών Ταυ-τόχρονα τονίστηκε η ανάγκη μιας πιο οργανωμένης πάλης στην πόλη μας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε η νεοσύστατη ομά-δα Σελάνα - Πρωτοβουλία γυναι-κών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Ηλιάνα Βαλσαμή

Δεκαπενθήμερο όργανο της ΚΕ του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος(ΕΕΚ - Τροτσκιστές)Κυκλοφορεί στα κεντρικά περίπτερα και στα βιβλιοπωλεία σε όλες τις μεγάλες πόλειςΕκδίδεται από την ΕΜΕ - ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΑστική μη κερδοσκοπική εταιρία

ΑρχισυντάκτηςΘ Κουτσουμπός

Διεύθυνση ΕφημερίδαςΚαποδιστρίου 38 10431 ΑθήναΤηλ 2130364692 Κιν 6988197284ΣελιδοποίησηΒιβλιοτεχνία ΟΕΖωοδόχου Πηγής 52Α ΕξάρχειαΤηλ 210 3801844 vivliotexniahotmailcom

EκτύπωσηΚΛΕΝΙΚ ΕΕΣπηλιάς 5 Μεταμόρφωση ΑττικήςΕτήσια συνδρομή-ενίσχυσηΕσωτερικού 45euroΕυρώπη 60euroΥπόλ Χώρες 75euroΤσεκ-εμβάσματα στη διεύθυνσηlaquoΝέα ΠροοπτικήraquoΘ ΚουτσουμπόςΚαποδιστρίου 38 10431 Αθήνα

Η αλήθεια για τα lsquoθετικάrsquo μέτρα Τσίπρα

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και στον ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

στην επαναστατικήμαρξιστικήεφημερίδα

που παλεύει

ΓΙΝΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ

ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότηταενάντια στον εθνικισμό το ρατσισμό το φασισμό

τον πόλεμογια το σοσιαλισμό και την εξουσία των εργατικών

σουμβουλίωνγια την οργάνωση του επαναστατικού διεθνιστικού

κόμματος της εργατικής τάξης για την επανίδρυση της Τετάρτης Διεθνούς

Και οι φόνοι γυναικών συνεχίζονται

Η υπόθεση του κατά συρροή δολοφόν ου γυναικών στη Κύπρο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και εξακολου-

θεί να σοκάρει καθώς νέα στοιχεία βγαίνουν καθημερινά στο φως της δημοσιότητας

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανακάλυψη των πιο απεχθών εγκλημάτων που έγιναν ποτέ στο νησί ξεκίνησαν την Κυριακή στης 14 Απριλίου του 2019 όταν τουρίστες βρίσκουν τη σορό γυναίκας σε φρε-άτιο του μεταλλείου της Κοκκινίγειας στο Μιτσερό της Κύπρου Η σορός ανήκει στην 38χρονη MaryRose Tiburcio από τις Φιλιππίνες που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη το Μάιο του 2018 μαζί με την 6χρονη κόρη της Sierra Graze Seucaliuc Από τότε μέχρι σήμερα ο 35χρονος γυναικο-κτόνος Νίκος Μεταξάς υπολοχαγός στην Εθνική φρουρά Κύπρου έχει ομολογήσει τις δολοφονίες και τους διαμελισμούς 7 γυναικών Εκτός από την Mary Rose και την κόρη της ο Μεταξάς έχει ομολογήσει πως σκότωσε και την 28χρονη Αριάν Παλάνας την 30χρονη Μαρικάρ Βαλτέζ την 36χρονη Λίβια Φλορε-ντίνα Μπουνέα την 8χρονη κόρη της Μπουνέα Έλενα-Ναταλία και μια γυναίκα με καταγωγή είτε από το Νε-πάλ είτε από τις Ινδίες

Τα θύματα καθόλου τυχαία ήταν όλα μετανάστριες οι περισσότερες εργάτριες τις οποίες δύσκολα θα τις αναζητούσε κάποιος από το πε-ριβάλλον τους Ο δράστης επέλεγε τις συγκεκριμένες γυναίκες ούτως ώστε να διαφύγει τη σύλληψη αφού για τις περισσότερες από αυτές ακόμα και μετά τις δηλώσεις εξαφά-νισής τους η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για να τις αναζητήσει Γυναί-κες που τόσο για τον δράστη όσο και για τις laquoαστυνομικές αρχέςraquo παρέ-μεναν ασήμαντες τόσο όσο βρίσκο-νταν στη ζωή όσο και μετά το θάνατό τους Γυναίκες και παιδιά που για να μάθουμε τα ονόματά τους έπρεπε να χάσουν την ζωή τους από το χέρι ενός στυγνού εγκληματία Γυναίκες και παιδιά που έφτασαν στην Κύπρο στην προσπάθειά τους να βελτιώ-σουν την ζωή τους και που τελικά την έχασαν από από έναν ακόμα σεξιστή δολοφόνο για τον οποίο οι ζωές

Η διαδικασία μέ την οποία ο δο-λοφόνος στοχοποιούσε τα θύματα του ήταν κοινή Ερχονταν σε επαφή μαζί τους ύστερα από γνωριμία η οποία γινόταν μέσα από μέσα κοινω-νικής δικτύωσης στα οποία χρησι-μοποιούσε ψεύτικα προφίλ Μετά τις δολοφονίες οι οποίες γίνονταν με στραγγαλισμό κατά την διάρκεια της ερωτικής επαφής όπου όπως ο ίδιος παραδέχτηκε το έκανε για να έρθει σε σεξουαλική διέγερση τις διαμέ-λιζε και ξεφορτωνόταν τα πτώματα είτε τοποθετώντας τα μέσα σε βαλί-τσες τις οποίες εν συνεχεια πέταγε στην κόκκινη λίμνη είτε τα πέταγε σε περιοχές που δύσκολα κάποιος θα τα ανακάλυπτε

Ο αριθμός των γυναικών που έχει δολοφονήσει παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος καθώς οι laquoκυ-πριακές αρχέςraquo έχουν καταγράψει δεκάδες εξαφανισμένες μετανά-στριες τα τελευταία 2 χρόνια και κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιες από αυτές είναι ήδη νεκρές από το χέρι του ίδιου ή κάποιου άλλου πα-τριάρχη γυναικοκτόνου Άλλωστε η στυγνή δήλωση του Μεταξά ότι ηδονίζεται με το να σκοτώνει γυ-ναίκες φωτογραφίζει τα ξεκάθαρα χαρακτηριστικά του εγκλήματος Φόνοι που αφορούν στο φύλο των θυμάτων

Οι συγκεκριμένες γυναικοκτονί-ες πέρα από ρατσιστικά και σεξιστικά χαρακτηριστικά είχαν και ταξικά κα-θώς το καθεστώς εργασίας της Κύ-πρου ειδικά για γυναίκες που προ-έρχονται από τις Φιλιππίνες ευνοεί κάθε είδους κακομεταχείρισής τους αφού όλα τα απαραίτητα έγγραφά τους παραμένουν ιδιοκτησία του κάθε αφεντικού

Αξίζει επίσης να σημειωθεί και ο ρόλος του αστικού τύπου ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει το δολοφονικό χαραχτήρα του Μεταξά με το laquoβουλγάρικο αίμαraquo που δήθεν τρέχει στις φλέβες του αποδίδοντας έτσι την κουλτούρα του βιασμού και

αυτών των γυναικών ήταν ασήμα-ντες μπροστά στην εξουσιαστική κυριαρχία που του κληροδότησαν τόσο οι φασιστικές - εθνικιστικές του καταβολές όσο και η πατριαρχία με τρόπο ώστε να πιστεύει ότι του ανήκαν όχι μόνο τα σώματα αυτών των γυναικών αλλά και οι ίδια τους η ζωή Άραγε η αστική δικαιοσύνη με τον κατασταλτικό της μηχανισμό θα λειτουργούσε με την ίδια αδιαφορία αν στην θέση αυτών των γυναικών βρισκόταν μια πλούσια κυρία ή κά-ποιος ομογενής άντρας

Η απάντηση είναι όχι και για αυτό θεωρούμε πως η παραίτηση του υπουργού δικαιοσύνης που έγινε δεκτή ύστερα από συνάντηση του τελευταίου στις 2 Μαΐου με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη όπως επίσης και η παύση του αρχηγού της Αστυνομίας την επόμενη μέρα είναι τελείως προσχηματικά Ο κρατικός μηχανισμός πάντα στην υπηρεσία των κυρίαρχων επέτρεπε στον δο-λοφόνο να κινείται ανενόχλητος για τρία ολόκληρα χρόνια αφαιρώντας ζωές ευάλωτων γυναικών που κα-θόλου τυχαία ανήκαν όλες σε ευά-λωτες πληθυσμιακές ομάδες

τον σεξισμό στο τόπο καταγω-γής και όχι στην πατριαρχία Ο ρατσισμός όμως και ο δια-χωρισμός των ανθρώπων σε κανονικούς και μη κανονικούς ενισχύθηκε και από τις δηλώ-σεις ψυχίατρου ndash σεξολόγου ο οποίος είχε αναφέρει πως ο υποτακτικός χαραχτήρας των γυναικών αυτών είναι στην κουλτούρα του τόπου τους

Η χρονιά εφέτος ξεκίνησε με την νεκρή φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη και κλιμακώνεται σταδιακά με δεκάδες γυναίκες που δολοφονούνται καθημε-ρινά Ο εθνικισμός η πατρι-αρχία ο σεξισμός και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που τα ενισχύει και τα αναπαρά-γει θα πρέπει να γκρεμιστούν από τα θεμέλιά τους και θα τα γκρεμίσουμε εμείς στη μνήμη όλων εκείνων που χάθηκαν αλλά και όλων εκείνων που κινδυνεύουν να χαθούν ώρα με την ώρα διεκδικώντας ξανά και ξανά να μην μείνει λιγότερη καμία από μας

ΒΚ

Πολύ θετικά για τους εργο-δότες και ελάχιστα θετικά για τα φτωχά λαϊκά στρώ-ματα είναι τα μέτρα τα

οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-γός Αλέξης Τσίπρας στις αρχές του τρέχοντος μηνός

Ο λόγος για τις εξαγγελίες για την μείωση του ΦΠΑ στον τουρι-σμό και την εστίαση από το 23 στο 13 την επιδότηση των ει-σφορών κύριας ασφάλισης κατά 25 -80 για τους νέους μισθω-τούς έως 29 ετών αλλά και την καταβολή της lsquorsquo13ης σύνταξηςrsquorsquo σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας

Πρώτα από όλα όπως φαίνεται από τα παραπάνω 2 στα 3 μέτρα (μείωση ΦΠΑ επιδότηση εισφο-ρών) αφορούν τις επιχειρήσεις και μόλις 1 στα 3 τους συνταξιούχους (καταβολή της lsquorsquo13ης σύνταξηςrsquorsquo)

Η μείωση του ΦΠΑ θα οφελήσει προπαντός τους επιχειρηματίες και μάλιστα δύο κλάδων της οικονομί-ας (τουρισμός -εστίαση) οι οποίοι έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζι-κής προσέλευσης τουριστών στην Ελλάδα

Επίσης η επιδότηση των ει-σφορών υπέρ ΕΦΚΑ για τους νέ-ους μισθωτούς θα πάει στις τσέπες των αφεντικών οι οποίοι θα γλι-τώσουν το 5 -15 του συνόλου των εισφορών που καταβάλλουν

Mε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Ενότητα Ερ-γαζόμενων στο Τεχνικό Επιμελητήριο αντιτίθεται

στη διαδικασία αξιολόγησης Το ζή-τημα αφορά όλους τους εργαζόμε-νους στον δημόσιο τομέα Η ανα-κοίνωση λέει

Συναδέλφισες ndashοι Για άλλη μια χρονιά η κυβέρνηση ζητά από τους υπαλλήλους στο δημό-σιο να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης Μια διαδικασία που σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ρίχνει τα βάρη της κακοδαιμονίας του δημοσίου στους υπαλλήλους και τους άμεσους προϊσταμένους

Μια διαδικασία που σχεδιάστηκε για να δημιουργεί καχυποψία μεταξύ των εργαζόμενων και ανταγωνισμό Μια διαδικασία που συγκαλύπτει την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας και την υποχρηματοδότηση με-ταθέτοντας το ζήτημα στην δήθεν προσωπική ανεπάρκεια και όχι στις αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα που αφορούν στη σχεδιασμένη απα-ξίωση όλου του δημόσιου φορέα

Μήπως έστω ρωτήθηκε ο υπάλ-ληλος στο Περιφερειακό Τμήμα που στελεχώνει μόνος του ένα ολόκλη-ρο Περιφερειακό πως καταφέρνει και παίρνει την ετήσια άδεια Μή-πως ρωτήθηκε ο υπάλληλος αυτός που κάνει τη δουλειά του προϊστα-μένου και του υφισταμένου ταυ-τόχρονα καλύπτοντας υπηρεσιακά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε ένα ευρύτατο γνωστικό πεδίο πως τα καταφέρνει

Ρωτήθηκε μήπως ο υπάλληλος που αγωνίζεται να ανταπεξέλθει σε ένα συνεχώς επικαιροποιημένο αντικείμενο προσπαθώντας να κα-λύψει τα ζητήματα που έχει ο πολί-

(κύριας ασφάλισης επικουρικής υγείας ανεργίας)

Όσον αφορά στη λεγόμενη 13η σύνταξη δεν πρόκειται καν γιrsquo αυτό Η μέση lsquorsquo13η σύνταξηrsquorsquo θα ανέλθει στο 46 της μέσης μηνιαίας κύριας σύ-νταξης Συνεπώς μιλάμε για 12 και μισή σύνταξη και όχι για 13η Υπενθυ-μίζεται πως η παλιά 13η σύνταξη κατα-βαλλόταν σε δύο δόσεις μία το Πάσχα και μία το καλοκαίρι Επίσης η νέα 13η σύνταξη θα δοθεί κλιμακωτά

Το 100 θα λάβουν μόνοι όσοι παίρνουν σύνταξη έως 500 ευρώ οι οποίοι αποτελούν κοντά το 13 -14 του συνόλου των συνταξιούχων

Όλοι οι άλλοι θα λάβουν το 30 έως το 70 Το κόστος της εν λόγω καταβολής ανέρχεται σε 830 εκατ ευρώ ποσό που είναι υποτετραπλάσιο των περικοπών των αποδοχών των συνταξιούχων (ΕΚΑΣ επικουρικές μερίσματα εφάπαξ εισφορές υγείας νέες κύριες) τις οποίες έκανε ο ΣΥΡΙ-ΖΑ την περίοδο 2015 -2019 Οι περι-κοπές αυτές ανήλθαν σχεδόν στα 35 - 4 δισ ευρώ

Τα κεφάλαια αυτά αντιστοιχούν στο 7 της πανεθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης Εξάλλου οι συνταξιούχοι πριν το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή επί κυβερνή-

Ας αναρωτηθούμε συνάδελφοι όταν κλείνουν σημαντικές υπηρεσί-ες του ΤΕΕ με το νέο οργανόγραμ-μα τι ακριβώς θα αξιολογήσει ο κάθε υπάλληλος σε αυτή την έωλη διαδικασία Μήπως ρωτηθήκαμε ποια μορφή θα έχει το ΤΕΕ συνο-λικά το Τμήμα ή η ∆ιεύθυνση που ανήκουμε

Όχι μόνο δεν ερωτηθήκαμε αλλά αγνοήθηκαν αποφάσεις του Συλλόγου και των Συνε-λεύσεών μας

Ρωτήθηκαν οι συνάδελφοι στη Βιβλιοθήκη του ΤΚΜ που laquoεξαφα-νίζεταιraquo αν είναι αυτό απαραίτητο Μήπως ρωτήθηκαν οι συνάδελφοι των Επιστημονικών Εκδόσεων των Επιστημονικών Επιτροπών της ∆ιεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης στην Αθήνα για το έργο τους πριν τις καταργήσουν ή τις συγχωνεύσουν Ρωτηθήκα-με αν είναι απαραίτητο το laquoΤμήμα Εσωτερικού Ελέγχουraquo που δημι-ουργείται Στη θέση μας ρωτήθηκε η Remaco

της ή ο μηχανικός που προσφεύγει στο ΤΕΕ τι χρειάζεται γι αυτό

Μήπως ρώτησε η Κυβέρνηση τι σημαίνει η περικοπή της χρηματο-δότησης του ΤΕΕ για το φορέα και τους εργαζόμενους

Μήπωςhellip μήπωςhellip συνάδελφοι τα ερωτήματα δεν τελειώνουν Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα ερωτήματα που προκύπτουν από την πολιτική της απαντά με την απεργοσπαστική τροπολογία της Γεροβασίλη και τον εκφοβισμό

Εμείς πρέπει να απαντήσου-με σε κυβέρνηση και τρόικα με συλλογικό αγώνα και αλλη-λεγγύη απεργώντας ndash απέχο-ντας από την αξιολόγηση του ν 45902019 (Arsquo 17) δηλώνο-ντας στο ∆Σ του ΣΕΤΕΕ ότι απερ-γούμε σύμφωνα με τις αποφάσεις του ∆Σ και της Α∆Ε∆Υ

Στη θέση του ανταγωνισμού της laquoαξιολόγησηςraquo να προτάξουμε τον αγώνα για

bull Να ακυρωθεί η αξιολόγηση Να καταργηθεί ο ν 45902019

σεων ΠΑΣΟΚ-Ν∆ το 2010-2014 έχουν χάσει πάνω από το 20 των αποδοχών τους μέσω της κατάρ-γησης της 13ης -14ης σύνταξης και των διαδοχικών περικοπών στις συντάξεις πάνω από τα 1000 ευρώ

Σrsquo αυτές φυσικά δεν περιλαμ-βάνονται οι έμμεσες απώλειες εισο-δήματος των συνταξιούχων από τις αυξήσεις στους φόρους το lsquorsquoχαρά-τσιrsquorsquo στα ακίνητα τις αυξήσεις των τιμολογίων της ∆ΕΗ κλπ

Συνεπώς η κουτσουρεμένη 13η σύνταξη την οποία θα δώσει πριν τις ευρωεκλογές η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί μία ελάχιστη ενίσχυση του εισοδήματος μετά από μία 10ετη λεηλασία του Και αυτό υπό την γιγάντια πίεση των συ-νταξιούχων αλλά και συνολικά του λαού που βλέπει πως η lsquorsquoέξοδοςrsquorsquo από τα Μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τη ζωή του

Το γεγονός ότι ακόμα και η εμε-τική Ν∆ των πιο άγριων περικοπών στις συντάξεις (σσ επί Σαμαρά καταργήθηκαν τα ∆ώρα των συ-νταξιούχων) λέει lsquorsquoναιrsquorsquo στην νέα 13η σύνταξη δείχνει το θετικό για το λαό συσχετισμό δυνάμεων Αυτό θα αποδειχθεί ακόμα περισσότερο πηγαίνοντας προς τις εθνικές κάλ-πες καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει και άλλα lsquorsquoθετικάrsquorsquo μέτρα

∆Κ

bull Ένταξη του ΤΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του από το δημόσιο bull Μείωση του χρόνου εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς επαναφο-ρά του 13ου και 14 ου μισθού bull Οργανόγραμμα στο οποίο θα έχουν λόγο οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ αλλά και οι σύλλογοι μηχανικών χωρίς συρρίκνωση των δομών του ΤΕΕ και μείωση των οργανικών θέ-σεων bull Ισότητα στις αμοιβές των εργα-ζομένων (υπερωρίες) να καταβλη-θούν τα δεδουλευμένα των εργαζο-μένων στις εκλογές bull Γιατρό εργασίας και Τεχνικό Ασφα-λείας στα Περιφερειακά Τμήματα bull Να καταργηθούν τα μνημόνια να διαγραφεί το χρέος στους διεθνείς τοκογλύφους

352019

Αγωνιστική ΕνότηταΕργαζόμενων στο ΤΕΕ

lthttpsagonistikienotitablogspotcomgt

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 5 σελίδα 4 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΜΑΡΙ∆ΑΚεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις

∆ευτέρα 20 Μάη bull πλατεία Υμηττού 730 μμΤετάρτη 22 Μάη bull πλατεία ∆άφνης 730 μμ

AΛΛHΛEΓΓYHΣTON ΦYΛAKIΣMENO

AΠEPΓO ΠEINAΣ ∆HMHTPH KOYΦONTINA

Να του δοθεί αμέσως η άδεια που δικαιούται

ldquoΜπροστά στην Πάτρα και τη ∆υτική Ελλάδαrdquo Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων και των διεκδικήσεων τους

ΙΛ ΙΟΝ

Κορυφώνεται η προεκλογική καμπάνια της ΑΡΚΙ

Το ΕΕΚ υποστηρίζει

ΔΗΛΩΣΗτου Δημήτρη

Kουφοντίνα μετά την απόρριψη της αίτησης για άδεια από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Βόλου

laquo∆εν λειτούργησαν ως δι-καστές δημοκρατίας αλλά ως πρωτοδίκες εμφυλίου Ανέλαβαν ως απρόσωπος κρατικός μηχανισμός την εκτέλεση της εντολής από την κυβέρνηση τη γνωστή οικογένεια και την πρε-σβεία που διαφεντεύει τη χώρα

Το θέμα δεν αφορά πια μια ατομική άδεια αλλά την επίθεση στο δικαίωμα του λόγου και της έκφρασης στα δικαιώματα του κρα-τούμενου στα δικαιώματα του λαού Πέραν αυτών εί-ναι και ζήτημα αγωνιστικής αξιοπρέπειας

Η απεργία πείνας είναι ύστατο μέσο πάλης είναι το μέσο που τίμησαν με τους αγώνες και τις θυσίες τους τόσοι και τόσοι αγωνιστές παλεύοντας μέχρι το τέλος Θα ήμουν πολύ μικρός αν δεν ακολουθούσα μέχρι το τέλος αυτόν τον μεγάλο δρόμο

Γιrsquo αυτό συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι το τέλος

Αρνούμαι κάθε ιατρική βοήθεια και απαλλάσσω τους αγαπημένους μου από την ευθύνη της απόφα-σης να με επαναφέρουν οι γιατροί σε περίπτωση που χάσω τη συνείδηση

Ευχαριστώ τις συντρό-φισσες και τους συντρό-φους και κάθε προοδευτι-κό άνθρωπο που στέκεται κοντά όχι σε εμένα αλλά σε μια δίκαιη υπόθεση

∆ημήτρης Κουφοντίνας2ο υπόγειο

Νοσοκομείου Βόλου

10 Μάη του 2019raquo

των πολλαπλών εκλογών θέλει να αποφύγει την όποια κριτική από τους συμμάχους της και τα ΜΜΕ που στην συντριπτική πλειοψηφία τους υποστηρίζουν την ∆εξιά

H αντιμετώπιση του ∆ημήτρη Kουφοντίνα από το κράτος τις δι-καστικές αρχές και την κυβέρνηση φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα το κράτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αναδύθηκε το 2002 και παρά τις αλλαγές κυβερνήσε-ων εξακολουθεί να βάζει τη σφρα-γίδα του Ένα κράτος οπλισμένο με πλήθος αντεργατικών και αντιδρα-στικών νόμων όπως του 187A ένα κράτος κι ένα δικαστικό σύ-στημα που εδώ και χρόνια αφήνει να σέρνεται η δίκη της ναζιστικής συμμορίας αφήνοντας ελεύθερους τους αρχηγούς της XA και τον δο-λοφόνο Ρουπακιά ενώ μεθοδεύει να πέσει στα μαλακά ο Κορκονέας δολοφόνος του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου

Στον φυλακισμένο ∆ημήτρη Kουφοντίνα αρνείται το δικαίωμα που έχουν OΛOI οι φυλακισμένοι ∆ύο μέτρα και δύο σταθμά Για τον ναζιστικό υπόκοσμο τήρηση του νόμου κατά γράμμα Για τους αγω-νιστές πολιτικούς κρατούμενους παραβίαση ακόμη και των υφιστά-μενων νόμων

Eίναι σαφές ότι το θέμα δεν αφορά έναν μόνο φυλακισμένο για τον οποίο μπορεί να υπάρχει

T ο Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα καταγγέλλει τις εισαγ-γελικές και δικαστικές αρχές

και τον πολιτικό τους προϊστάμενο στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης και την κυβέρνηση Tσίπρα για την απάν-θρωπη αντιμετώπιση του φυλακι-σμένου ∆ημήτρη Kουφοντίνα

Ο ∆ημήτρης Kουφοντίνας κάνει από τις 2 Mαΐου απεργία πείνας και καθώς η υγεία του είναι επιβαρυ-μένη από την 17ετή φυλάκιση η ζωή του κινδυνεύει H κυβέρνηση ΣYPIZA θα είναι άμεσα υπεύθυνη για ότι συμβεί

Ο φυλακισμένος αγωνιστής έχει όλες τις νομικές προϋποθέ-σεις για να πάρει άδεια Aυθαίρετα και παρά την αντίθετη άποψη της διεύθυνσης των φυλακών και της κοινωνικής λειτουργού ο εισαγ-γελέας και μετά τον εισαγγελέα το δικαστικό συμβούλιο Bόλου απέρριψε την αίτηση ολιγοήμερης άδειας εξόδου σύμφωνα με τον κώδικα των φυλακών Σημειώνεται ότι σε έξι (6) προηγούμενες άδειες που του εδόθηκαν ο ∆ Kουφοντί-νας τήρησε όλους τους κανόνες

Eίναι προφανές ότι για την πα-ρούσα άρνηση δεν ευθύνεται μόνο η πρεσβεία των HΠA και η γνωστή αντίθεση τού Mητσοτακέικου H κυ-βέρνηση Tσίπρα που διανύει περί-οδο ειδυλλίου με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και το Iσραήλ του ακροδεξιού Νετανιάχου και εν όψει

η οποιαδήποτε γνώμη κριτική ή αντίρρηση Το καθεστώς εξαίρε-σης αυτή η laquoμαύρη τρύπαraquo στο νο-μικό σύστημα συνιστά απειλή κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλου του λαού των εργαζομένων και των αγωνιζόμενων ανθρώπων Mια δράκα Iαβέρηδων του νομικού συστήματος αυτοί οι στυλοβάτες του κράτους της κατοχής και του εμφυλίου σε σύμπνοια με άλλες δυνάμεις της αντεπανάστασης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας απεργάζονται νέα δεσμά για όλον τον λαό και κάθε αγωνιζόμε-νο κομμάτι του

Aλληλεγγύη στον φυλακισμένο ∆ημήτρη Kουφοντίνα Άδεια τώρα

H κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για τη ζωή του

Nα καταργηθούν οι τρομονόμοι ο 187A και τα τρομοδικαστήρια που γεμίζουν τις φυλακές με αγω-νιστές που παλιότερα θα δικάζονταν για πλημμεληματικές πράξεις

Tσακίστε το κράτος και την κυβέρνηση των καπιταλιστών με laquoαριστερόraquoή δεξιό επίχρισμα ndash Εξουσία εργατική στηριγμένη στις συνελεύσεις και σε αιρετά και ανα-κλητά εργατικά-λαϊκά συμβούλια

OΛOI ΣTHN ΠOPEIA 14 MAH 2019 ΠPOΠYΛAIA

Αθήνα 12-5-2019Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα

κών σχημάτων με την υποστή-ριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΕΕΚ έχει γίνει η ευκαιρία για μια πλατιά εξόρμηση σε γειτονιές και χώρους δουλειάς Στόχος της πάλης είναι να κάνουμε σα-φές ότι δεν πρόκειται για δύο ακόμα ψηφοδέλτια αλλά για μια διαφορετική φωνή η οποία δεν χωράει στα στενά πλαίσια της διαχείρισης και του μοιράσμα-τος της φτώχειας

Η προεκλογική καμπάνια είναι μια ευκαιρία απεύθυνσης στην κοινωνική δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα την εργατική τάξη και τη νεολαία

Κόντρα στον ορυμαγδό των ψεύτικων υποσχέσεων των παλιών συνταγών της δια-χείρισης με καινούριο περιτύ-λιγμα προκαλεί εντύπωση ότι δεν χωράμε στο ρόλο του δη-μοτικού συμβούλου των πελα-τειακών σχέσεων αλλά προ-βάλλουμε μια πολιτική θέση και ένα δρόμο ασυμβίβαστου αγώνα

Οι περιφερειακές εκλο-γές είναι μια ευκαιρία να τε-

Αλλά το Ρήγμα δεν είναι απλά ένα εκλογικό σχήμα Είναι ένα μαχόμενο τοπικό κινηματικό σχήμα που μά-χεται για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της περιοχής ενάντια στο φα-σισμό και τον ιμπεριαλισμό τις ΗΠΑ και την ΕΕ και ενά-ντια στην αντεργατική πο-λιτική της κυβέρνησης των μνημονίων ∆ίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεράσπιση και προστασία του Άλσους του Μπαρουτάδικου Το Ρήγμα ήταν η μόνη δημοτική παράταξη που αντιτάχθηκε στο σχέδιο της δημοτικής αρχής (Μπίρμπας ndash Σύρι-ζα) να ρίξει κι άλλο τσιμέντο στο Άλσος χτίζοντας στο Πατινάζ ένα βρεφονηπιακό σταθμό κόστους 25 εκα-τομμύρια ευρώ Φυσικά το Ρήγμα τάσσεται υπέρ της δημιουργίας βρεφονηπια-

Το γάντι των δημοτικών και πε-ριφερειακών εκλογών έχει ση-

κώσει η αντικαπιταλιστική και επα-ναστατική αριστερά με την κάθοδο δύο μαχητικών σχημάτων στην Πά-τρα και τη ∆υτική Ελλάδα

Η νεοσύστατη ldquoΑντικαπιτα-λιστική Ανατροπή στην Πάτρα - Ανταρσία σε κυβέρνηση ndash ΕΕ - κεφάλαιοrdquo διεκδικεί τη ψήφο των πολιτών της Πάτρας ldquoγια να πάρουμε πίσω τις ζωές μας με τους αγώνες μαςrdquo Επικεφαλής του ψη-φοδελτίου είναι ο Θόδωρος Μπε-λεζώνης και το σχήμα εκπροσωπεί-ται μέσα από μια πενταμελή ομάδα η οποία θα εναλλάσσεται στο δημο-τικό συμβούλιο

Η ldquoΑριστερή Παρέμβαση στη ∆υτική Ελλάδαrdquo με επικεφαλής τον Χρήστο Κοσίνα ως υποψήφιο περιφερειάρχη και κεντρικό σύνθη-μα ldquoΧαράζουμε δρόμο ανατροπήςrdquo έχει επιδείξει έργο μέσα και έξω από το περιφερειακό συμβούλιο παλεύοντας για τα συμφέροντα των εργαζομένων και πρωτοστατώντας στο αντιπολεμικό και αντιρατσιστι-κό κίνημα στην περιοχή

Η συμμετοχή στις επερχόμενες τοπικές εκλογές των δύο μαχητι-

Το Ρήγμα στα ∆υτικά συνεχίζει την καμπάνια σε γειτονιές του

Αιγάλεω με περιοδείες μοίρασμα υλικού και συζητήσεις με κόσμο και αφισοκολλήσεις ενώ ετοιμάζεται για την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση την Τρίτη 21 Μάη στην πλατεία Εσταυρωμένου στις 8 μμ

Στο εκλογικό του περίπτερο στην πλατεία Εσταυρωμένου (με-τρό Αιγάλεω) υπάρχουν σύντρο-φοι σχεδόν όλη την ημέρα και κάθε μέρα απrsquo όπου μπορεί κανείς να συ-ζητήσει να πάρει πληροφορίες και εκλογικό υλικό

Την Παρασκευή 175 στον Ρε-μπετοκαφενέ έγινε γιορτή για οι-κονομική ενίσχυση του σχήματος Περιοδείες με μοίρασμα του προ-γράμματος έγιναν στην Πλατεία Λέ-λας Καραγιάννη πλ ∆αβάκη στην περιοχή μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα και Αναγέννησης στους εργαζόμε-νους του δήμου σε λαϊκές αγορές καταστήματα και καφετέριες

Λαμίας το ψηφοδέλτιο της laquoΑριστερής Παρέμβασης στη Στερεά Ελλάδαraquo για τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου Είναι η δεύτερη φορά που το περιφερειακό σχήμα συμμετέχει στις εκλογές για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την συμμετοχή του ΕΕΚ Στις προηγούμενες εκλο-γές είχε εκλέξει έναν περιφε-ρειακό σύμβουλο

Υποψήφια Περιφερειάρ-χης είναι η Πολυζώη Νίκη καθηγήτρια ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέλος ∆Σ ΕΛΜΕ Φωκίδας Το ψηφοδέλτιο συ-γκροτήθηκε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ του ΕΕΚ Ανένταχτους αγωνιστές της αριστεράς ανθρώπους του καθημερινού μόχθου εργαζό-μενουςες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα άνεργουςες επιστήμονες αυτοαπασχολού-μενους συνταξιούχους συν-δικαλιστέςστριες αγωνιστές και αγωνίστριες των τοπικών κινημάτων και του νεολαιΐστι-κου κινήματος

Μέρα - τη μέρα κλιμακώ-νεται η καμπάνια της

Αριστερής Κίνησης Ιλίου (ΑΡΚΙ) ενόψει των δη-μοτικών εκλογών της 26ης Μάη Επόμενος ldquoκόμβοςraquo είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΑΡΚΙ την Τρίτη 21 Μάη ώρα 7 μμ στην Κεντρική Πλατεία του ∆ήμου

Βασικός ομιλητής θα είναι ο επι-κεφαλής του συνδυασμού σύντρο-φος ∆ημήτρης Γεωργίου Στο μεταξύ η τοπική οργάνωση του ΕΕΚ στο Ίλιον αλλά και τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ σε Ίλιον Καματερό - Αγίους Αναργύρους και Πετρούπολη εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστήρι-ξης της ΑΡΚΙ και του σ Γεωργίου

Η κάλπη της 26ης Μάη δεν αναμένεται lsquorsquoεύκο-

ληrsquorsquo για τη σημερινή δημοτική αρχή του Νίκου Ζενέτου του οποίου η παράταξη (∆ημοκρατική Συνεργα-σία) διοικεί την πόλη από το 1982 αρχής γενομένης με τον Βασίλη Κου-κουβίνο Ο ίδιος ο Ζενέτος εκλέγεται ανελλιπώς από το 2006

∆Κ

Συνέχεια από τη σελ 1

Παρά το μπλοκάρισμα της ενωτικής καθόδου του EEK με την Aνταρσύα

εξ αιτίας του βέτο που έβαλαν οι ακόλου-θοι της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΓΣEEA∆E∆Y (βλέπε την απόφαση του ΠΓ του EEK στη σελ 7) το EEK καλεί να ψηφιστούν κριτικά τα ψηφοδέλτια της ANTAPΣYA στις ευρωεκλογές (με ψήφο στις ενωτικές αντιιμπεριαλιστικές αντικα-πιταλιστικές αντικυβερνητικές δυνάμεις και όχι στους ακόλουθους της γραφειο-κρατίας της ΓΣEE)

Ψηφίστε τα ψηφοδέλτια που στηρί-ζει το EEK σε δήμους και στις περιφέρει-ες (βλέπε σελ 5) Για να χτίσουμε ταξικά φρούρια αντίστασης κέντρα πάλης και αντεπίθεσης σε κάθε δήμο σε κάθε γει-τονιά

∆υναμώστε το EEK για το χτίσιμο ενός αντιγραφειοκρατικού επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης ελευθερι-ακού και κομμουνιστικού που θα ενώνει τους αγώνες στην Eλλάδα στα Bαλκάνια στην Eυρώπη και σrsquo όλο τον κόσμο μέσα από το ξαναχτίσιμο της επαναστατικής ερ-γατικής ∆ιεθνούς - της Tέταρτης ∆ιεθνούς

λειώνουμε με αυτούς που μας χρεοκόπησαν και μαύρισαν τις ζωές μας όπως ο νυν πε-ριφερειάρχης Κατσιφάρας είτε φοράει τώρα τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλοτε εκείνη του ΠΑΣΟΚ

Και στο δήμο λέμε να μη γυρίσουμε πίσω από τον Πε-λετίδη αλλά να πάμε μπροστά όχι μόνο καλές προθέσεις Τα προβλήματα είναι επείγοντα και χρειάζονται λύσεις χωρίς κανέ-να συμβιβασμό με τις κυβερνη-τικές και μνημονιακές επιταγές με κάθε κόστος

Η κεντρική προεκλογική συ-γκέντρωση της Αριστερής Πα-ρέμβασης στη ∆υτική Ελλάδα και της Αντικαπιλιστικής Ανα-τροπής στην Πάτρα και τη ∆υ-τική Ελλάδα θα πραγματοποι-ηθεί από κοινού την Τρίτη 21 Μαΐου στις 7 μμ στην πλατεία Γεωργίου

Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα

Κατατέθηκε την Κυριακή 55 2019 στο πρωτοδικείο

κού σταθμού ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΣΟΣ και μάλιστα έχει υποδείξει οικόπεδα ή κτήρια στην περιοχή ∆υστυχώς οι άλλες παρατάξεις έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο παραπέρα τσιμεντοποίησης του Άλσους

Στην τσιμεντοποίηση όμως του Μπαρουτάδικου αντιστέκονται πολλοί κά-τοικοι και ήταν ενδεικτική η συμμετοχή ανθρώπων της γειτονιάς το Σάββατο 11 Μαίου όταν μέλη της Λαϊ-κής Συνέλευσης (ανάμεσά τους και μέλη του Ρήγματος) φύτεψαν δενδρύλλια αφού πρώτα καθάρισαν τον χώρο από τα σκουπίδια Με χαρά γιαγιάδες μαμάδες και παι-δάκια φρόντιζαν να φυτευ-τούν τα δενδράκια ενώ αρ-γότερα συλλογικά (και συ-ντροφικά) έγινε συλλογική κουζίνα με σουβλάκια κλπ

Σε μια σειρά ∆ήμους και Περιφέρειες το ΕΕΚ υποστηρίζει τοπικά δημοτικά

και περιφερειακά σχήματα στα οποία συμ-μετέχει Στηρίζει επίσης κινήσεις με τις οποίες βρίσκεται σε πολιτική συνεργασία Σε περιοχές στις οποίες δεν συμμετέχει με μέλη του στα τοπικά σχήματα το ΕΕΚ προ-τείνει να δοθεί κριτική ψήφος σε αριστε-ρά αγωνιστικά και με κύρος σχήματα με αντικαπιταλιστική αντι-ιμπεριαλιστική και αντιφασιστική και αντικυβερνητική δράση

∆ΗΜΟΙΑΘΗΝΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΕΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ∆ΥΤΙΚΑΒΥΡΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ∆ΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ∆ΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥΙΛΙΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΛΙΟΥΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟ∆ΑΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΑΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΕΚΕΦΑΛΑΙΟΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ AΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η laquoΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟ∆Αraquo είναι κομμάτι της ανατρεπτικής αριστεράς Αναζητάμε μια άλλη αριστερά εργατική δημοκρατική μετωπική που δεν θα εκπροσωπήσει απλά εκλογικά την οργή αλλά θα προσπαθήσει να τη μετατρέψει σε κίνημα ανατροπής

Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα πολιτι-κής αντίστασης και ανυπακοής στην πολι-τική ΕΕ ndash κεφαλαίου -ΗΠΑ

Στηρίζουμε την εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης όπως και κάθε συλλογική οντό-τητα αντίστασης και διεκδίκησης που συ-γκροτήθηκε στη γειτονιά

Στη Νέα Σμύρνη χαιρόμαστε να μας χαι-ρετανε σε γλώσσες που δεν ξέρουμε δεν φοβόμαστε μήπως μας επιτεθεί κάποιος laquoμετανάστηςraquo Οι άνεργοι οι πρόσφυγες οι άστεγοι οι εξαρτημένοι όσοι ζουν στο περιθώριο λόγω σεξουαλικών προτιμήσε-ων είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΡΗΓΜΑΣΤΑΔΥΤΙΚΑ

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 7 σελίδα 6 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Θεόδωρου Μεγαλοοικονόμου

Να ετοιμαστούμεΝα ετοιμαστούμεγια τις μάχες που έρχονταιγια τις μάχες που έρχονται

Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΕΕΚ για τις EυρωεκλογέςlaquoΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑraquoH πραγματικότητα πίσω από την προπαγάνδα για την υγεία

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη επιτυ-χία στις 11 Μάη στην πλατεία

Αγίου ∆ημητρίου στους Αμπελοκή-πους η προεκλογική συγκέντρωση της κίνησης με θέμα την υγεία την κατάρρευση του ΕΣΥ τα ναρκωτικά Μίλησαν Ο Μιχάλης Ρίζος γιατρός πρόεδρος του σωματείου εργαζο-μένων στο laquoΑττικόνraquo η Κατερίνα Μάτσα ψυχίατρος κοινωνικών ια-τρείων αλληλεγγύης πρώην διευ-θύντρια του 18 ΑΝΩ και η Λυδία Κατή φοιτήτρια νοσηλευτικής

∆ημοσιεύουμε ένα μέρος της εισήγησης του μάχιμου γιατρού Μ Ρίζου που αποδομεί την εικόνα που ο Σύριζα με τα παπαγαλάκια του παρουσιάζει για την συμβολή του στη laquoδιάσωσηraquo του ΕΣΥ

laquoΣτην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορ-φώνει ένα νέο μοντέλο υγείας συμ-βατό με τις ανάγκες του σύγχρονου καπιταλισμού με τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα βασικό πυλώνα του τα μικρο-μεσαία ιατρεία κατεστραμμένα και το δημόσιο υβρίδιο εμπορευματοποιη-μένων υπηρεσιών για τους έχοντες και υποβάθμισης για τους πολλούς και καταφρονεμένους

Ας δούμε συγκεκριμένα- Οι δημόσιοι προϋπολογι-

σμοί παραμένουν μνημονιακοί και ταξικοί Τα ελάχιστα ποσά που δό-θηκαν παραπάνω για την υγεία πάνε για την ξεχρέωση των προμηθευτών και όχι του λαού (γιrsquo αυτό και οι διοι-κητές των νοσοκομείων του ΕΟΠΥΥ

Πρωτοφανείς ρατσιστικές δη-λώσεις από τον Νίκο Σοφιανό του ΚΚΕ Ζητά εκκένωση των

καταλήψεων για πρόσφυγες και ένταση της αστυνομικής καταστολής προσφύγων και μεταναστών στο κέ-ντρο της Αθήνας

Ο δημοτικός συνδυασμός Αντι-καπιταλιστική Ανατροπή στην Αθή-να (ΑΑ) πήρε μέρος σε μια συγκέ-ντρωση κατοίκων που είχε οργανώ-σει την Πέμπτη 95 ο εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής Αγ ΠαύλουΣταθμού Λαρίσης

Η συγκέντρωση στην οποία πα-ραβρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής έγινε στην πλατεία γύρω από την εκκλησία του Αγ Παύλου η οποία βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής (που είναι απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης)

Είχαν κληθεί με επίσημη πρό-σκληση μόνο τέσσερις υποψήφι-οι δήμαρχοι ο Μπακογιάννης ο Ηλιόπουλος ο Γερουλάνος και ο Σοφιανός του ΚΚΕ Έγινε ωστόσο δεκτό από τους οργανωτές μετά

χώρο μέχρι το 2021 στο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε στην Κο-μισιόν) οι δαπάνες για την υγεία θα μειωθούν από 52 στο 47 του ΑΕΠ (όπως και όλες τις δημόσιες επενδύσεις)

- Η συμμετοχή του λαού στη φαρμακευτική δαπάνη από το 9 εκτινάχτηκε στο 30 τα τελευταία 5 χρόνια

- Και όπου απουσιάζει το κρά-τοςhellip πλακώνουν οι χορηγοί Μεγά-λοι ιδιωτικοί όμιλοι και εφοπλιστικά ιδρύματα που βάζουν χέρι στο ΕΣΥ στην αρχή ως δωρητές - φιλάνθρω-ποι και μετά ως μέτοχοι - συνιδιο-κτήτες Έχουν αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στον ιατροτεχνολογικό εξοπλι-σμό και τις προμήθειες με βάση τα συμφέροντα φαρμακευτικών εταιρει-ών και όχι τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής υγείας Το σκάνδαλο No-vartis είναι μόνο η κορυφή του παγό-βουνου Κανονική ιδιωτικοποίη-

από την κλασικά προεκλογικού χαρακτήρα υποσχετική φρασεολο-γία γενικολογία και αοριστολογία μέχρι το σερβίρισμα με την κατά το δυνατόν πιο ήπια μορφή της laquoκλει-σθενικήςraquo φορομπηκτικής laquoμεταraquo-μνημονιακής διαχείρισης η οποία είναι προδιαγεγραμμένη ανεξάρτη-τα από το ποιος θα βγει δήμαρχος - με έμφαση φυσικά στο ζήτημα της ασφάλειας και την ενίσχυση της αστυνόμευσης όλων των ειδών με την δημοτική αστυνομία την ΕΛΑΣ κλπ

Εννοείται ότι ξεχώρισε η πα-ρέμβαση τη Ντίνας Ρέππα έγινε με τρόπο που πραγματικά ακουμπούσε και απαντούσε (κάτω από ένα ριζι-κά διαφορετικό πρίσμα και οπτική) στην laquoαυθόρμητη συνείδησηraquo των παρευρισκομένων κατοίκων στα όποιας μορφής ξενόφοβα αντανα-κλαστικά στον διάχυτο φόβο και στο βαθύ αίσθημα ανασφάλειας που διαπερνά τις ζωές όλων και πη-

κλπ μετατρέπονται σε λογιστές - ελεγκτές των πλεονασματικών στό-χων) Στους εργαζόμενους δεν έχει επιστραφεί τίποτα από τα κλεμμένα των μνημονίων

Από το 2013 (συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ) μέχρι και το 2019 (ΣΥΡΙ-ΖΑ) η κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκε κατά 303 Μόνο επί συγκυβέρ-νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ο κρατικός προϋπολογισμός έχει περικοπεί κατά 432 εκατ ευρώ Ο πρώτος laquoμεταμνημονιακόςraquo προϋπολογισμός για το 2019 μειώνει την κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια νο-σοκομεία κατά 65 εκατ ευρώ ενώ διατηρεί την αύξηση των ασφαλιστι-κών εισφορών των συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη κατά 780 εκατ ευρώ

Παρά τα θηριώδη πλεονάσματα μέχρι (55 δις ευρώ) - (τόσο προσδι-όρισε η κυβέρνηση το δημοσιονομικό

από laquoεπίμονο αίτημαraquo της ΑΑ να πάρει κανονικά το λόγο και η Ντίνα Ρέππα

Τέθηκαν από τους οργανωτές (όπως και εν συνεχεία από παρεμ-βαίνοντες κατοίκους) μια σειρά από ερωτήματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα ασφάλειας στην καθη-μερινότητα και με την εγκληματι-κότητα με τα ερειπωμένα και ετοι-μόρροπα διατηρητέα ή μη κτίρια (είναι γεμάτη η περιοχή αυτή και όχι μόνο αυτή) για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους για την πιο επωφε-λή χρήση διαφόρων κτιρίων για τα σχολεία για τους τοξικοεξαρτη-μένους της πλατείας Βάθη για την αυξανόμενη παρουσία προσφύγων και μεταναστών για την διάσπαρ-τη λειτουργία διαφόρων ΜΚΟ που σχετίζονται με το προσφυγικό κλπ

∆εν έχει ιδιαίτερο νόημα νrsquo ανα-φερθεί κανείς στα όσα είπαν οι υποψήφιοι που ανεξαρτήτως κομ-ματικής ταυτότητας κυμαίνονταν

ση Το Νοσοκομείο Σαντορίνης είναι ο προπομπός για το μέλλον των δο-μών Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν πλέον ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις Όσες δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό θα κλείνουν Με αυτό το κριτήριο φτιάχνουν τους νέ-ους οργανισμούς των νοσοκομείων και σχεδιάζουν την ολοήμερη (ιδιω-τική) λειτουργία τους

Οι ελαστικές σχέσεις απα-σχόλησης διευρύνονται και σήμερα κυμαίνονται περίπου στο 25 του συνόλου του προσωπικού Τμήμα-τα και κλινικές κλείνουν γιατί δεν καλύπτουν το laquoκόστος λειτουργίας τουςraquo ενώ ολόκληρο το 2018 δεν προκηρύχθηκε ούτε μια θέση μό-νιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία

Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) εντάσ-σεται στην γενικότερη πολιτική της

γάζει από την βαθιά και αξεπέραστη κρίση του συστήματος αλλά που ως πρώτη αυθόρμητη αντίδραση προβάλλεται στον laquoάλλοraquo στον δι-πλανό στον εξαρτημένο στον πρό-σφυγα Και είναι σημαντικό ότι παρrsquo ότι δεν είχε επίσημα προσκληθεί και η παρουσία της στο laquoπάνελraquo ήταν laquoεμβόλιμηraquo στο τέλος χειροκροτή-θηκε και πλησιάστηκε για συζήτηση από πολλούςές

Πέρα από αυτό όμως αν έχει κάτι πραγματική σημασία να συ-γκρατήσει κανείς από την εκδήλωση αυτή δεν είναι άλλο από τη παρέμ-βαση του Σοφιανού που κυριολε-κτικά αν και ξέρουμε πολύ καλά τι είναι σταλινισμός μας άφησε όλους και όλες εμβρόντητουςες Είπε ο Σοφιανός (κατά λέξη)

- Μια συμμορία Βορειοαφρικα-νών λυμαίνεται το κέντρο

- Γιατί δεν παρεμβαίνει η αστυ-νομία να ελευθερώσει τους κατει-λημμένους χώρους τα κτίρια στην

για παραπέρα μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών Η ΕΕ κυβερνήσεις και αστοί επιστήμονες έχουν κοινή θέση ότι από την ΠΦΥ εξαρτάται η μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών αποκατά-στασης της υγείας για το λαό

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις πο-λυδιαφημισμένες ΤΟΜΥ έχει ο οι-κογενειακός γιατρός ο οποίος θα λειτουργεί σαν laquoκόφτηςraquo -και μάλι-στα έναντι ποινής- προκειμένου το laquoκόστοςraquo του κάθε ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει το όριο του πετσο-κομμένου προϋπολογισμού Ακόμη και στην πλήρη ανάπτυξή του στις ΤΟΜΥ προβλέπεται 10λεπτη laquoεξέτα-σηraquo ανά ασθενή από ένα γιατρό που έχει σύμβαση εργασίας για 2 χρόνια με τα ελάχιστα laquoβασικά πακέταraquo να μην παρέχονται καν λόγω ελλείψεων σε υποδομές εξοπλισμό προσωπικό

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα μαζί με αντιφασιστικές ορ-γανώσεις και πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς καταγγέλλει την από-πειρα της ναζιστικής συμμορίας να εμφανιστεί στις γειτονιές της Αθή-νας και συγκεκριμένα στον Κολωνό όπου είχε προγραμματιστεί ομιλία του υπόδικου ναζιστή Η Κασιδιάρη την Παρασκευή 155 Το αντιφασι-στικό κίνημα κίνημα ήταν αποφασι-σμένο να μην επιτρέψει την επανεμ-φάνιση των ναζιστών στην περιοχή

Αχαρνών 22 στην Αχαρνών και Σουμερλή και το Plaza - έτσι το είπε Plaza (είναι το City Plaza Και όπως γνωρίζομε όλα αυτά τα κτίρια είναι καταλήψεις που φιλοξενούν πρό-σφυγες)

-Η Αχαρνών από πλ Βάθης μέχρι Αγ Παντελεήμονα είναι μια μακριά Λαϊκή Αγοράhellip γιατί δεν πα-ρεμβαίνει η αστυνομία (υπrsquo όψιν ότι πρόκειται για την περιοχή όπου από πολλά χρόνια έχουν καταστήματα μετανάστες πολλοίές Ρομά που-λούν στο δρόμο διάφορα τρόφιμα λαχανικά φρούτα κλπ)

Η όποια εγκληματικότητα και παραβατικότητα για τον Σοφιανό οφείλεται στους μετανάστες και στους πρόσφυγες Σrsquo αυτούς μόνο αναφέρθηκε

∆εν νομίζουμε ότι χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο (γιατί μι-λούν από μόνες τους) αυτές οι πρω-τοφανείς ρατσιστικές δηλώσεις του Σοφιανού μέλους του ΠΓ του ΚΚΕ - δηλαδή δηλώσεις του ΚΚΕ

Συνέχεια στη σελ 10

Οι Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 αποτελούν κρίσιμο σημείο καμπής στην άλυτη κρίση που μετατρέπει γορ-

γά την Ευρώπη σε πεδίο μάχης Η ιμπεριαλιστική ΕΕ βρίσκεται

σε διαδικασία αποσύνθεσης όπως δείχνει και το χάος με το Brexit τα ρήγματα ανάμεσα σε Βορρά και Νότο Ανατολική και ∆υτική Ευρώ-πη ακόμα και στον ίδιο τον γαλλο-γερμανικό άξονα Κινδυνεύουν οι λαοί της από τα λαοκτόνα μέτρα της αλλά κι από τον κίνδυνο να ταφούν στα ερείπιά της Παραμένουν ανε-πούλωτες οι πληγές που άνοιξε η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση κά-νοντας την ΕΕ εξαιρετικά ευάλωτη καθώς τώρα η κρίση επιδεινώνεται η παγκόσμια οικονομία βουλιάζει παραπέρα μαίνεται ο εμπορικός πό-λεμος HΠΑ-Κίνας οξύνεται η αντι-παράθεση του ιμπεριαλισμού με την Ρωσία πυκνώνουν τα μαύρα σύννε-φα σε Μέση Ανατολή και Βαλκάνια

Την ίδια στιγμή η κοινωνική εξαθλίωση κι η φοβερή ανισότη-τα ωθούν στην ταξική πόλωση και στη χρεοκοπία του παραδοσιακού αστικού πολιτικού συστήματος δι-ακυβέρνησης με εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία δεξιών και σοσιαλδημοκρατών Η άκρα ∆εξιά και οι φασίστες σηκώνουν κεφάλι αλλά κι ένα νέο κύμα λαϊκών αγώ-νων ξεκινά με την Γαλλία των ldquoκί-τρινων γιλέκωνrdquo κατά του Μακρόν και την μαζική κινητοποίηση των ερ-γατών της Ουγγαρίας ενάντια στον ldquoνόμο-σκλαβιάςrdquo του ακροδεξιού Όρμπαν να είναι μόνο το προανά-κρουσμα

Οι Ευρωεκλογές του 2019 συν-δυάζονται σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ με περιφερειακές τοπικές κοι-νοβουλευτικές εκλογές ακόμα και δημοψηφίσματα φέρνοντας ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό κατακερμα-τισμό στους θεσμούς της επιδει-νώνοντας την πολιτική κρίση του συστήματος και των κυβερνήσεών του προκαλώντας κρίσεις καθε-στωτικές κρίσεις εξουσίας

Το ΕΕΚ καλεί να υποστηρι-χτεί η διεθνιστική γραμμή που πρόβαλε το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφ-σκυrdquo στην πρόσφατη ldquoΕπεί-γουσα για την Ευρώπηrdquo στις 4 Μαΐου 2019

Μαύρο σε όλα τα κόμματα του κεφαλαίου φιλοΕΕ κι ldquoευ-ρωσκεπτικιστικάrdquo

Ούτε ldquoευρωπαϊσμόςrdquo ούτε ldquoευρωσκεπτικισμόςrdquo προλετα-ριακός διεθνισμός

Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε χώρα σε κάθε πόλη και γειτονιά Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο δράσης

Η ΕΕ της πείνας της ανεργί-ας της καταστολής του πολέμου δεν μεταρρυθμίζεται ανατρέπε-ται από τους εργαζόμενους τους άνεργους τους απόκληρους Το ldquoΦρούριο Ευρώπηrdquo που πνίγει στη Μεσόγειο τους πρόσφυ-

νεοφιλελευθερισμός του ldquoΚούληrdquo Μητσοτάκη της εφταήμερης δου-λειάς σκλάβων και της σκλαβιάς της δουλειάς-λάστιχο

Το ΕΕΚ λέει

Μαύρο στον αγριανθρωπισμό της ∆εξιάς του ldquoΚούληrdquo του Άδωνη του τσεκουροφόρου ΒορίδηΌχι και στον ΣΥΡΙΖΑ της κωλο-τούμπας της υποταγής σε ΕΕ HΠΑ ΝΑΤΟ και κεφάλαιο Υπάρχει εναλλακτική Να γίνει εναλλακτική εξουσίας η ίδια η εργατική τάξη επικε-φαλής όλων των φτωχών και νεόφτωχων λαϊκών μαζών μέσα από τους αγώνες της και την οργά-νωσή της με πολιτική ανεξαρτησία από τα κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό ανεξάρτητα από τις γραφειοκρατίες που μιλούν στο όνομά της και στο όνομα της Αριστεράς που την δυ-σφημίζουν

Απαιτείται να παλέψουμε με αυτήν την προοπτική Να προετοι-μαστούμε και να οργανώσουμε την ταξική αντεπίθεση στους αγώνες πριν μέσα και μετά τις εκλογές Καταλύτης μπορεί και πρέπει να γί-νει η συσπείρωση-ενίσχυση της επαναστατικής Αριστεράς χωρίς ταλαντεύσεις χωρίς συμβιβα-σμούς κορυφών χωρίς καιρο-σκοπισμούς απέναντι στην ΓΣΕΕ και την ldquoκυβερνώσα Αριστεράrdquo χωρίς γραφειοκρατικά καπελώ-ματα για την ταξική αντεπίθε-ση της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων

Για μια σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση με σοσιαλιστικά μέτρα λαϊκής σωτηρίας από την

γες-θύματά της ή τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης πρέ-πει να κατεδαφιστεί

Για την διεθνιστική σοσιαλι-στική ενοποίηση των λαών στα Βαλκάνια στην περιοχή στην Ευρώπη στον κόσμο

Στην Ελλάδα αλλά και σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες οι Ευρωεκλογές συνδυάζονται με πε-ριφερειακές και δημοτικές εκλογές και γίνονται πρόκριμα για κυβερ-νήσεις μετά από κοινοβουλευτικές εκλογές Σε συνθήκες κρίσης δια-κυβέρνησης και μάλιστα ενόψει επι-δείνωσης της ίδιας της οικονομικής κρίσης οποιαδήποτε αστική κυβέρ-νηση τελικά σχηματιστεί ldquoαυτοδύ-ναμηrdquo ή συνασπισμού θα είναι ταυ-τόχρονα εξαιρετικά εύθραυστη αλλά κι επιθετική απέναντι στις μάζες παίρνοντας νέα μέτρα κοινωνικού κανιβαλισμού σε μια ήδη ερειπωμέ-νη κοινωνία για να σώσει το κλυδω-νιζόμενο σύστημα Οι προεκλογικές τους υποσχέσεις δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που γράφονται Οι όποιες παραχωρήσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν σημάνει μεσάνυχτα στις κάλ-πες είναι ελάχιστες απέναντι στις ογκούμενες ανάγκες και ανά πάσα στιγμή αναστρέψιμες Η λογική του ldquoμικρότερου κακούrdquo οδηγεί όπως δείχνει η πείρα στην ldquoκωλοτούμπαrdquo και στο μεγαλύτερο κακό Είναι πα-γίδα Παγίδα κι απάτη οι ισχυρισμοί ότι οι ldquoπροοδευτικές συμμαχίεςrdquo με ρετάλια της ανύπαρκτης κεντροαρι-στεράς και της ldquoδημοκρατικήςrdquo τάχα ∆εξιάς είναι φραγμός στην άκρα ∆ε-ξιά και το νεοφιλελευθερισμό ∆εν πρέπει να πέσουμε στον εκβιασμό ή νεοφιλελευθερισμός ldquoμε ανθρώ-πινο πρόσωποrdquo ή ο απάνθρωπος

πείνα και την ανεργία με μιαν εργατική εξουσία στηριγμένη στα όργανα λαϊκής αυτοοργάνω-σης και πάλης

Σrsquo αυτό το πνεύμα με κομμου-νιστική ειλικρίνεια και αποφασι-στικότητα στράφηκε το ΕΕΚ προς τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να δώσουμε από κοινού και την μάχη των Ευρωεκλογών Επισημάνα-με τις προγραμματικές συγκλίσεις αλλά και τις αποκλίσεις καθώς και το πρόβλημα αξιοπιστίας που δη-μιουργούσε η κρίση μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κατέβαινε διασπα-σμένη σε δυο ή και περισσότερα χωριστά ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές και μάλιστα σε δήμους με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα όπως αυτός της Αθήνας της Θεσσαλονί-κης της Πάτρας Παρόλα αυτά θε-ωρήσαμε ότι είναι δυνατή μια ενιαία κάθοδος όπως έγινε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 με το κοινό ψηφοδέλτιο ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΕΕΚ-Α-νεξάρτητοιrdquo Θα αποφεύγονταν έτσι και ο κατακερματισμός δυνάμεων αλλά και θα εξασφαλίζονταν και η ιδιαιτερότητα στην πολιτική φυσι-ογνωμία και στην διαφορετικότητα κάθε οργάνωσης μαζί και το ανα-φαίρετο δικαίωμα στην κριτική χω-ρίς το οποίο μια συμμαχία ξεπέφτει σε καιροσκοπικό παζάρι επιτελείων και πρόσκαιρο μάζεμα ψήφων

∆υστυχώς η ενωτική πρόταση του ΕΕΚ απορρίφθηκε από την πλει-οψηφία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με βέτο του ΣΕΚ το οποίο στήριξαν η ldquoΜετάβα-σηrdquo και η ΑΡΙΣ Αντιθέτως το ΝΑΡ η ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος και το ΕΚΚΕ ήταν υπέρ της πρότασης Η απορριπτική απόφαση αναγγέλθηκε τηλεφωνικά στο ΕΕΚ από στέλεχος του ΝΑΡ ενώ

μέχρι τώρα καμιά γραπτή απάντηση στην γραπτή μας πρόταση δεν δό-θηκε

Η δικαιολογία για την απόρριψη ήταν ότι μιλήσαμε για την κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ την διάσπαση στον ∆ήμο της Αθήνας και ασκήσαμε κρι-τική στις ερωτοτροπίες του ΣΕΚ με ΓΣΕΕ και ΣΥΡΙΖΑ Κατηγορηθήκαμε σαν διασπαστές επειδή συμμετέ-χουμε και στηρίζουμε την ldquoΑντικα-πιταλιστική Ανατροπή στην Αθήναrdquo Αλλά η διάσπαση των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε προηγηθεί με πρωτοβουλία του ΣΕΚ Το ΕΕΚ μετά την διάσπαση πήρε μέρος σε συνε-λεύσεις που επιδίωκαν την ενότητα των δύο παρατάξεων και τελικά στήριξε την Αντικαπιταλιστική Ανα-τροπή στην Αθήνα το πρόγραμμα της οποίας μας βρίσκει σύμφωνους

Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν την σημασία τους μπορεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία δράση για να συσπει-ρωθεί η επαναστατική Αριστερά χωρίς αυτό να σημαίνει κουκούλω-μα διαφορών μυστικές συμφωνίες επιτελείων αμφίβολες ισορροπίες και διεκδίκηση πρωτοκαθεδρίας μαζί και του λεγόμενου brand name της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Παρόμοια φαινόμε-να παραπέμπουν σε συμπεριφορές μηχανισμών ξένων στην ίδια την μα-χόμενη τάξη και την βάση των οργα-νώσεων κι αποτελούν συμπτώματα πολιτικής ανεπάρκειας μπροστά στις προκλήσεις των καιρών καθώς ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος έχει κλείσει

Το ΕΕΚ με αίσθημα ευθύνης έχοντας δώσει και συνεχίζοντας να δίνει μάχες με πολλούς αγωνι-στές στις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και παρόλες τις διαφορές μας με όσους επιλέγουν την διάσπαση τον μικροπαραγοντισμό τον συμ-βιβασμό ή τον φόβο μπροστά στην ρήξη δίνει το χέρι στους αγωνιστές αυτούς - όπως το έκανε ήδη σε πολ-λές περιφέρειες και δήμους όπου συμμετέχουμε και στηρίζουμε κοινά ψηφοδέλτια Εξάλλου την επαύριο των εκλογών όλο το πολιτικό τοπίο θα έχει μπει σε φάση αναδιάταξης κι η επαναστατική κομμουνιστική Αρι-στερά θα αντιμετωπίσει επειγόντως την ανάγκη μιας αναδιάταξης δυνά-μεων και στρατηγικής

Με αυτό το σκεπτικό το ΕΕΚ καλεί να στηριχτούν και στις Ευρω-εκλογές οι αγωνιστές και οι αγωνί-στριες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που παλεύουν να ανοίξει ένας νέος επαναστατικός δρόμος ενότητας και πάλης

Οι ανάγκες αυτού του νέου δρό-μου απαιτούν σήμερα από όλους και όλες την συσπείρωση και την υπέρβαση των περιορισμών μας την συγκρότηση συμμαχιών πάνω σε αρχές και προπαντός την συσπεί-ρωση των πρωτοπόρων δυνάμεων στην οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος και της επαναστατικής ∆ιεθνούς

Το ΠΓ της ΚΕ του ΕΕΚ14 Μαΐου 2019

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 9 σελίδα 8 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

τιμώρησε το AKP που έχασε τρεις από τις κύριες πόλεις της Τουρκίας από την αντιπολίτευση Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια νίκη της εργατικής τάξης ndash βλέπε το σχετικό άρθρο ldquoΤαπεινωτική ήττα για τον Ερντογάν στις τοπικές εκλογέςrdquo στο φύλλο της 13ης Απριλίου 2019 της Νέας Προοπτικής Θα ήθελα να τονίσω μια ομοιότητα μεταξύ Ελλά-δας και Τουρκίας Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το CHP στην Τουρκία εί-ναι όντως πολύ διαφορετικά κόμμα-τα Το ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από τον σοσιαλισμό και έχει στραφεί δεξιά Το CHP είναι το ιδρυτικό κόμμα του αστικού κράτους και δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν σοσιαλδημοκρατι-κό κόμμα Η ομοιότητα είναι ότι με την ολέθρια οικονομική κρίση στην

τάξη να ενωθεί σε Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο

Είμαστε περήφανοι που στεκό-μαστε μαζί με το ΕΕΚ ∆ιότι διανύου-με μια περίοδο όπου οι μπουρζου-αζίες της Τουρκίας και της Ελλάδας κινούνται με στόχο να στρέψουν τους λαούς των χωρών μας τον έναν εναντίον του άλλου Με την απληστία τους για τα νεοευρεθέντα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκίνησαν μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά ακόμα και σε πό-λεμο Ως διεθνιστές κομμουνιστές δεν θα το επιτρέψουμε Εάν υπερι-σχύσει αυτή η πιθανότητα θα διεξά-γουμε πόλεμο ενάντια στον πόλεμο Οι σύντροφοί μας του ΕΕΚ υπήρξαν πάντοτε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα και υπογραμμίζουν τον κίν-δυνο στην προπαγάνδα τους

Το RedMed και το Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρα-κόφσκυrdquo οργάνωσαν ένα συνέδριο για την εκατονταετία της Κομιντέρν τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντι-νούπολη σε ένα γεμάτο θέατρο με συμμετοχές από 11 χώρες Η Κομι-ντέρν παρά το χτύπημα που δέχθη-κε από τον Σταλινισμό είναι ακόμα ένα επίπεδο οργάνωσης που το πα-γκόσμιο κίνημα της εργατικής τάξης χρειάζεται να φτάσει Η επανοικο-δόμηση της Τέταρτης ∆ιεθνούς εί-ναι απαραίτητη για αυτό Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παγκόσμια σοσιαλιστική επα-νάσταση

Ελλάδα και την οικονομική κρίση συν τον δεσποτισμό στην Τουρκία οι μάζες τείνουν να στρέφονται στο μικρότερο κακό Το καθήκον μας ως κομμουνιστές είναι να οδηγήσουμε την εργατική τάξη στην ταξική ανε-ξαρτησία Ακριβώς όπως κάνει το ΕΕΚ στην κατάσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ Για αυτό παλεύουμε και στην Τουρ-κία κάτω από δεσποτισμό και μια βαθειά οικονομική κρίση Τονίζουμε στην εργατική τάξη ότι το CHP και οι σύμμαχοί του που προέρχονται από το φασιστικό κίνημα δεν αξίζουν εμπιστοσύνης Τώρα που τελείω-σαν οι εκλογές η μπουρζουαζία και ο δεσποτισμός θα επιτεθούν στα κεκτημένα της εργατικής τάξης αρ-χίζοντας από την αποζημίωση στην απόλυση Καλούμε την εργατική

10 Μαΐου 2019 Ντονέτσκ

Το Φεβρουάριο του 2014 ένα πραξικόπημα έλαβε χώρα στην

Ουκρανία Εθνικιστικές δυνάμεις ήρθαν στην εξουσία για τις οποίες ο φασισμός έγινε κρατική ιδεολογία τους

Οι κάτοικοι των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν αναγνώρισαν τη νέα κυβέρνηση και την ιδεολογία της

Στις 7 Απριλίου 2014 ένα συνέ-δριο αντιπροσώπων περιφερειακών κοινοτήτων πολιτικών κομμάτων και δημόσιων οργανώσεων της περιοχής του Ντονέτσκ προκήρυξε την Πράξη της εγκαθίδρυσης της Λαϊκής ∆ημο-κρατίας του Ντονέτσκ και υιοθέτησε την ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Στις 14 Απριλίου 2014 το πα-ράνομο καθεστώς του Κιέβου εξα-πέλυσε ένα πόλεμο πλήρους κλίμα-κας ενάντια στο λαό του Ντονμπάς ο οποίος είχε επιλέξει το μονοπάτι του αυτοπροσδιορισμού Ο πόλεμος οδήγησε στην απώλεια της ζωής χι-λιάδων πολιτών στην περιοχή και κα-ταστροφή των παραγωγικών πόρων και υποδομών

Οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντον-μπάς έχουν ζήσει μέσα σε ατέρμονες εχθροπραξίες για περισσότερο από τέσσερα χρόνια ήδη Οι συστηματικές παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Ουκρανική πλευρά καταδεικνύουν ότι το Κίεβο και οι ∆υτικοί ιμπεριαλιστές πίσω τους δεν ενδιαφέρονται για μια ειρηνική επίλυση της διαμάχης

Με την όξυνση της γενικής κρί-σης του καπιταλισμού στον κόσμο η αστική τάξη εφαρμόζει τα πιο βά-ναυσα μέτρα στην πάλη της ενάντια στους εργαζόμενους συμπεριλαμβα-νόμενων ακόμα και φασιστικών με-θόδων Αρνούμενοι στις μάζες έστω τις ελάχιστες νόμιμες εγγυήσεις της διαμαρτυρίας ενάντια στην καπιταλι-στική εκμετάλλευση το δικαίωμα των εργατών να παλέψουν για τα οικονο-μικά και πολιτικά συμφέροντά τους η αστική τάξη προχωράει στην ανοιχτή καταστολή του κινήματος διαμαρτυ-ρίας με την ένοπλη δύναμη

Είναι απαραίτητο να αντισταθού-με σε όλες τις μορφές συμφιλίωσης με τον φασισμό είναι επίσης απαραί-τητο να αποτρέψουμε την πολική και

ιδεολογική του ρεβάνς στο σύγχρονο κόσμο

Μόνο μαζί μπορούμε εμείς οι εργαζόμενοι άνθρωποι του κόσμου να αναμετρηθούμε με τη φασιστική απειλή

Οι συμμετέχοντες στο Αντιφασι-στικό Φόρουμ απευθύνουμε κάλεσμα στους εργάτες όλων των χωρών- να δυναμώσουν τη διεθνή αλλη-λεγγύη στην πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές του φασισμού- για να συνεργαστούν όλες οι προο-δευτικές δυνάμεις του κόσμου στο να υποστηρίξουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατί-ες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ- για την αναγνώριση της βούλησης του λαού του Ντονμπάς να δημιουρ-γήσει ειρηνικές Λαϊκές ∆ημοκρατίες- για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για να φέρει στη δικαι-οσύνη στους στρατιωτικούς και πο-λιτικούς εγκληματίες της ΟυκρανίαςΕμείς οι συμμετέχοντες στο Αντιφα-σιστικό Φόρουμ απαιτούμε- από τις Ουκρανικές αρχές να στα-ματήσουν τον πόλεμο στο Ντονμπάς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ επάνω στην επί-τευξη ειρηνικών σχέσεων- από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματή-σουν να χρηματοδοτούν τις στρατι-ωτικές δαπάνες της Ουκρανικής κυ-βέρνησης και να της παρέχουν όπλα- από τις Κυβερνήσεις και τα Κοινο-βούλια όλων των κρατών να ανα-γνωρίσουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως κυρίαρχα κράτη σύμφωνα με όσα προβλέπει η Χάρτα του ΟΗΕ οι βα-σικές αρχές του διεθνούς δικαίου το δικαίωμα των λαών στον αυτοπροσ-διορισμό ο σεβασμός της βούλησης του λαού του Ντονμπάς επιβεβαιω-μένη μέσα από ένα εθνικό δημοψή-φισμα για να εγκαθιδρυθεί μια ειρη-νική φιλική και αμοιβαία επωφελής σχέση μαζί τουςΌχι στον πόλεμο στο ΝτονμπάςΝαι στον αυτοπροσδιορισμό των Λα-ϊκών ∆ημοκρατιών του Ντονέτσκ και του ΛουγκάνσκΖήτω η διεθνής αντιφασιστική αλλη-λεγγύηΥπογραφές των συμμετεχόντων στη δράση

Έκτακτη Συνάντηση για την Ευρώπη

Πόλεμος στον πόλεμο των μπουρζουαζιών

Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo Ιστοσελίδα RedMed

Αθήνα 4 Μαΐου 2019

Ανακοινωθέν

Το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στην αίθουσα της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημε-ρίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ) στην Αθήνα το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo και η Ιστοσελίδα RedMed οργάνωσαν μια μονοήμερη Έκτακτη Συνάντηση για την Ευ-ρώπη τις παραμονές των κρίσι-μων ευρωεκλογών της 23-26ης Μαΐου 2019

Η Συνάντηση άνοιξε με τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν από τη συ-ντρόφισσα Ναζ (DIP Τουρκία) για το χαρακτήρα και την ανάγκη της Συνάντησης Η συντρόφισ-σα Ναζ επίσης παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με την κατάστα-ση στην Τουρκία μετά την ταπει-νωτική ήττα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές το Μάρτιο του 2019

Η κύρια εισήγηση εξ ονόμα-τος του Βαλκανικού Σοσιαλιστι-κού Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo παρουσιάστηκε από τον σύντροφο Σάββα Μιχαήλ (EEK Ελλάδα) επικεντρώθηκε στην επίδραση της παγκόσμιας καπι-ταλιστικής κρίσης στην πολιτική και οικονομική κατάσταση στις χώρες-μέλη της ΕΕ καθώς και στην Ευρώπη ως όλο Η εισήγη-ση υπογράμμισε τα πολιτικά κα-θήκοντα της εργατικής τάξης και του επαναστατικού διεθνιστικού κινήματος που προέκυψαν από αυτήν την όξυνση της κρίσης την άνοδο της ακροδεξιάς και το νέο κύμα μαζικών αγώνων όπως το κίνημα των ldquoκίτρινων γιλέκωνrdquo στη Γαλλία την εξέ-γερση κατά του νόμου -σκλα-βιάς του καθεστώτος Όρμπαν στην Ουγγαρία και των επανα-στατικών αναταραχών στην Αλ-γερία και το Σουδάν

Την εισήγηση ακολούθησε μια σημαντική πολιτική παρέμ-βαση που χάραζε μια επανα-στατική διεθνιστική προοπτική για τους επαναστάτες στην Ελ-λάδα και την Ευρώπη από τον σύντροφο Κώστα Σκορδούλη εξ ονόματος της ΟΚ∆ΕΣπάρ-τακος μέλους της ελληνικής επαναστατικής αριστεράς στη συμμαχία της ANTAΡΣYA

Μια ειδική παρέμβαση έγινε από τον σύντροφο Λατίφ Πάρ-κερ (μέλος της συντακτικής επι-τροπής του περιοδικού Critique

Εισήγηση εκ μέρους του Επαναστατικού Εργατικού Κόμματος (DIP) της Τουρκίας στην Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo το Σάββατο 4 Μαΐου

Σύντροφοιτο Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφσκυrdquo και το δίκτυο RedMed οργάνωσαν την Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση με τίτλο ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo όντας στην παραμονή των Ευρωπαϊκών Εκλογών

Κατrsquo αρχάς θα ήθελα να ευχαρι-στήσω το ΕΕΚ για την διοργάνωση της εκδήλωσης αφού είναι επείγον να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε βαθαί-νουσα κρίση και να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση μιας κοινής στρα-τηγικής και σχεδίου δράσης ndash ενώ ταυτόχρονα τρέχει μια φορτωμένη και απrsquo ότι έμαθα απrsquo όταν ήρθα εδώ επιτυχημένη εκλογική καμπάνια Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους του ΕΕΚ για την σκληρή δουλειά τους στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης

Σύντροφοι ήλθα εδώ με τους χαιρετισμούς των αδελφών σας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου Πελά-γους τους συντρόφους σας στην Τουρκία και με την χαρά και θέληση για τον αγώνα της Πρωτομαγιάς Η ημέρα της διεθνούς πάλης της εργατι-κής τάξης εορτάστηκε ενώ η εργατική τάξη και οι εργαζόμενες μάζες εξε-γείρονται σε διάφορες χώρες και οι

Βρετανία) Άλλες παρεμβάσεις γραπτά κείμενα και μηνύματα πα-ρουσιάστηκαν ή στάλθηκαν στη Συνάντηση από τον Τόμας Κρά-ους (από το μαρξιστικό περιοδικό Eszmeacutelet ndash Ουγγαρία) τη Renais-sance Ouvriegravere Reacutevolutionnaire (ROR-Γαλλία) τη Μαρξιστική Ερ-γατική Ένωση (MTL- Φινλανδία) την Prospettiva Operaia (Ιτα-λία) το Grupo de Independencia Obrera (GIO-Ισπανία) και το κί-νημα Alternativyi (Ρωσία)

Μια ενδιαφέρουσα Στρογ-γυλή Τράπεζα Ρώσων κομμου-νιστών με θέμα laquoΗ Ρωσία και η Ευρώπηraquo διοργανώθηκε και παρουσιάστηκε ζωντανά από το Skype από τον σύντροφο Αλε-ξάντερ Β Μπουζγκάλιν από το Alternativyi

Μια σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του συντρόφου Stanislav Retins-kiy γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής ∆ημοκρα-τίας του Ντόνετσκ στο Ντον-μπάς ο οποίος απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη Συνά-ντηση από το Skype και απάντη-σε στις ερωτήσεις του κοινού

Η αρχική εισήγηση και οι τε-λικές παρατηρήσεις του συντρό-φου Σάββα Mιχαήλ ψηφίστηκαν ομόφωνα Αποφασίστηκε ότι στη βάση αυτή θα δημοσιευθεί μια ∆ιακήρυξη της Συνάντησης

Επίσης ψηφίστηκε ομόφω-να μια αντιφασιστική ∆ήλωση που προτάθηκε από το Κομ-μουνιστικό Κόμμα της Λαϊκής ∆ημοκρατίας του Ντονέτσκ για να παρουσιαστεί στο ∆ιεθνές Αντιφασιστικό Φόρουμ στην Κριμαία στις 10 Μαΐου 2019 στον εορτασμό της επετείου της ήττας του φασισμού στις 9 Μα-ΐου 1945

Η Συνάντηση τέλειωσε τρα-γουδώντας τη ∆ιεθνή σε πολλές γλώσσες και οι συμμετέχοντες έφυγαν για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο μπροστά από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα καταγγέλλοντας το ιμπεριαλιστικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και εκφράζο-ντας αλληλεγγύη προς το λαό της Βενεζουέλας και όλους τους λαούς της Λατινικής Aμερικής

Η Γραμματεία του Βαλκανικόυ Σοσιαλιστικόυ

Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo

Η Γραμματεία της Ιστοσελίδας RedMed

4 Μαΐου 2019

μαζικές διαδηλώσεις εξεγέρσεις και επαναστάσεις επέστρεψαν και πάλι

Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και τους νέους που ταρακουνούν τον κόσμο των καπιταλιστών με εξεγέρ-σεις απεργίες και μαζικές διαδηλώ-σεις από το μαζικό κίνημα στην Ουγ-γαρία μέχρι την Ζιμπάμπουε Από την εξέγερση σε μια από τις φτωχό-τερες χώρες της Λατινικής Αμερικής την Αϊτή στους ανθρώπους του μό-χθου του Ιράν και του Ιράκ στη Μέση Ανατολή Σας χαιρετούμε από αυτήν την αίθουσα

Και βεβαίως η εργατική τάξη εξεγείρεται ακόμα και στις ιμπερια-λιστικές μητροπόλεις Χαιρετίζουμε τα Κίτρινα Γιλέκα της Γαλλίας Το κί-νημα των Κίτρινων Γιλέκων κρατεί έξι μήνες τώρα Ο Μακρόν ο οποίος προσποιείται τον υπερασπιστή των ελευθεριών ενάντια στα ακροδεξιά φασιστικά και πρωτοφασιστικά ρεύ-ματα στις Ευρωεκλογές εξαπέλυσε την αστυνομία με βάρβαρη καταστο-λή εναντίον του κινήματος Παρrsquo όλα αυτά τα Κίτρινα Γιλέκα εξευτέλισαν πλήρως έναν ιμπεριαλιστή σαν τον Μακρόν και ταρακούνησαν την χώρα και την Ευρώπη Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μό-χθου και την νεολαία της Γαλλίας

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο η επι-στροφή του επαναστατικού κύματος στον Αραβικό Κόσμο Οι μάζες έρι-ξαν τον Μπουτεφλίκα στην Αλγερία ο οποίος κυβερνούσε επί μια εικοσαε-τία και τον Ομάρ αλ Μπασίρ στο Σου-

δάν τον επί τριακονταετίας δικτάτορα της χώρας και αδίστακτο δολοφόνο Έχουμε να δείξουμε το Σουδάν και την Αλγερία σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η αραβική άνοιξη μετατράπηκε σε χειμώνα ∆ύο πολιτικές επαναστάσεις έλαβαν χώρα μέσα στον ίδιο μήνα Οι επαναστάσεις έχουν κερδίσει τις πρώτες νίκες τους Τώρα οι μάζες παλεύουν να υπερβούν δυσκολίες και να στεφθούν οι επαναστάσεις με επιτυχία Στους λαούς του Σουδάν και της Αλγερίας που βρίσκονται στους δρόμους ndash απευθύνουμε χαιρετισμό

Και σε όλους τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και την νεολαία που παλεύουν ανά τον κόσμο ndash σας χαιρετίζουμε από αυτήν την αίθουσα

Επιστρέφοντας στην Γαλλία θα ήθελα να τονίσω το εξής το παρά-δειγμα του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων μας έδειξε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός κέντρου βασι-σμένου στην ταξική ανεξαρτησία στο πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη Μόνο ένα τέτοιο κέ-ντρο μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή του φασισμού και του πρω-τοφασισμού στην περιοχή Και οι Ευρωεκλογές θα έχουν νόημα εάν συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Τουρκία Όπως γνωρίζετε ο Ερντογάν δέχτηκε μια ταπεινωτική ήττα στις το-πικές εκλογές στα τέλη του Μάρτη Με την οικονομική κρίση στη μορφή στα-σιμοπληθωρισμού η εργατική τάξη

Ο Stanislav Retinsky μιλάει μέσω Skype

∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς Αντιφασιστικού Φόρουμ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 11 σελίδα 10 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΣΟΥ∆ΑΝ

Νέα δολοφονική επίθεση στους διαδηλωτές

ΠOIOI KAI ΓIATIΣTHN ANTAPΣYA ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΤΟΥ ΕEΚ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

δεξιά με το ζόμπι-ΛΑΕ Πέρα από εκλογικές φρούδες ελπίδες κυρι-αρχεί η πιο βαθιά ηττοπάθεια μετά το 2015 μια πολιτική απαισιοδοξία που μεταμφιέζεται σε ldquoρεαλισμόrdquo κι οδηγεί τελικά στη ldquoλογική του μι-κρότερου κακούrdquo

Την ίδια καιροσκοπική τάση εκδηλώνει κι η τωρινή κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΕΚ να κατεβά-ζει το δικό του ψηφοδέλτιο στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαίτε-ρη πολιτική βαρύτητα που αυτός έχει και το ΝΑΡ να απαντάει με σχετική καθυστέρηση συγκροτώ-ντας ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ∆εν πρόκειται απλώς για τα συνηθι-σμένα ldquoκαπελώματαrdquo Το εσωτερι-κό ρήγμα είναι βαθύτερο Το ΣΕΚ από καιρό και ολοένα πιο γοργά τώρα προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα του ldquoαντιφασιστικού με-τώπουrdquo - που θα ενταθεί σε περί-πτωση εκλογικής επικράτησης της Ν∆ Μέσα στην περιρρέουσα ατμό-σφαιρα αναζήτησης του ldquoμικρότε-ρου κακούrdquo και της πανευρωπαϊ-κής γραμμής για ldquoμέτωπο κατά της Ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθε-ρισμούrdquo η παλιά Σεκίτικη στάση και σχέση ldquoμε το ΠΑΣΟΚ χωρίς αυταπάτεςrdquo αναγεννιέται απέναντι σε έναν πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ ldquoχωρίς αυταπάτες|rdquo Από αυτήν την σκοπιά δεν πρόκειται πλέον για την μακρόχρονη ένταση μετα-ξύ ΣΕΚ και ΝΑΡ στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά για ρήξη αλλη-λένδετη με το τέλος ενός ολόκλη-ρου ιστορικού κύκλου Η ενότητα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει εξαντληθεί και διαρραγεί Λίγη αξία έχει για το κίνημα το να δακτυλοδειχτεί ο διασπαστής ή να πέσει πέπλο από-κρυψης στην ρήξη με ένα ομοίωμα ldquoενότηταςrdquo στο ψηφοδέλτιο πχ των Ευρωεκλογών ή να αφεθούν τα πράγματα να συνεχιστούν μετε-κλογικά σαν να μην τρέχει τίποτα

Χωρίς να διεκδικεί κανείς το μονοπώλιο της αλήθειας είναι απαραίτητος ο στρατηγικός επα-νεξοπλισμός μιας Αριστεράς που θέλει να είναι και να δρα σαν επα-ναστατική δύναμη που αλλάζει τον κόσμο Ένας αναδιοργανωμένος πόλος εργατικών επαναστατικών δυνάμεων με όλη την εσωτερική ετερογένεια ελεύθερη έκφραση και συντροφικό διάλογο των δι-αφορετικών απόψεων κι ενιαία δράση με στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί η εργατική τάξη σε εναλλακτική δύναμη εξουσίας μέσα από την πάλη σε όλα τα μέ-τωπα για μια επαναστατική διε-θνιστική διέξοδο από την κρίση

για εμάς το επαναστατικό διεθνι-στικό κόμμα της εργατικής τάξης H τακτική του ενιαίου εργατικού μετώπου όπως τέθηκε ήδη από το τρίτο συνέδριο της Kομιντέρν το 1921 ή αργότερα στην πάλη της αριστερής αντιπολίτευσης και στο Mεταβατικό πρόγραμμα της Tέταρ-της ∆ιεθνούς πάντοτε ήταν συνυ-φασμένη με το δικαίωμα της κριτι-κής Ήταν η σοσιαλδημοκρατία και αργότερα τα γραφειοκρατικοποιη-μένα κομμουνιστικά κόμματα που έκαναν μυστικές συμφωνίες χωρίς το δικαίωμα της κριτικής

∆εν κρύψαμε τις διαφωνίες μας με την ANTAPΣYA το 2015 αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να παλέψουμε ενιαιομετωπικά και συντροφικά ενάντια στην laquoκωλο-τούμπαraquo και προδοσία του OXI από τον ΣYPIZA

Προφανώς κάποιοι από τους διαπρύσιους κήρυκες της laquoενότη-ταςraquo δεν θέλουν μια μετωπική ενό-τητα πάνω σε αρχές για την επανα-στατική κατεύθυνση του εργατικού κινήματος που δεν φοβάται την δημόσια έκφραση διαφωνιών ούτε τις θεωρεί φραγμό στην ενιαία δράση πάνω σε ταξική βάση

Η κριτική από τα αριστερά ανα-γορεύεται σε αιτία αποκλεισμών από την άλλη είναι αποδεκτό το κουκούλωμα των διαφορών που δυναμιτίζουν πραγματικά κάθε μετωπική δράση κι ανοίγουν τον δρόμο σε υποχωρήσεις στις από τα δεξιά πιέσεις

Ας λείπουν πάντως τα φτη-

σε ρήξη με κεφάλαιο ΕΕ ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

∆εν είναι δυνατό να εξακο-λουθεί να θεωρείται ldquoμεταβατικόrdquo ένα πρόγραμμα ενός ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης Ένα πρόγραμμα μεταβατικών διεκδικήσεων συν-δέει διαλεκτικά τις άμεσες ανάγκες και διεκδικήσεις των μαζών με την επαναστατική πάλη για την ανατρο-πή του καπιταλισμού και την εργα-τική εξουσία Η πάλη αυτή δεν εί-ναι μονόπρακτο ούτε ευθύγραμμη Αγκαλιάζει μια ολόκληρη περίοδο και παραμένει διαρκής μέχρι τη νίκη του σοσιαλισμού στην Ευρώ-πη και παγκόσμια Κανένα από τα παρακάτω προγραμματικά σημεία δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού και της ΕΕ ldquoμε την συνέχεια του κρά-τους και των συμφωνιών τουrdquo όπως έλεγε ο Τσίπρας αλλά με την ανατροπή τουςraquo

Aυτή είναι μια πολιτική κριτική που μπορεί κάποιος να την δεχθεί ή να την απορρίψει Το EEK ποτέ δεν έκρυψε τις θεωρητικές και πο-λιτικές του διαφορές με το ΣEK ή με πολιτικές θέσεις της ANTAPΣYA laquoως όλοraquo Tο γεγονός ότι είμαστε ξεχωριστές οργανώσεις είναι απο-τέλεσμα θεωρητικών και πολιτι-κών διαφορών Aυτές οι διαφορές είναι θεμιτές στο εργατικό κίνημα και απαιτείται η πιο βαθιά και ενδε-λεχής συζήτησή τους προκειμένου να οικοδομηθεί η αναγκαία πολιτι-κή οργάνωση του προλεταριάτου

νά και συκοφαντικά προσχήμα-τα Το ΣΕΚ κατηγορεί το ΕΕΚ ως ldquoδιασπαστικόrdquo ∆εν διασπάσαμε εμείς τα δημοτικά ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους κυριότερους δήμους της χώρας στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Πάτρα κα αλλά το ΣΕΚ και μάλιστα με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο Μετά την ήδη συντελεσμένη διάσπαση το ΕΕΚ έκανε την πολιτική επιλογή να στηρίξει το αγωνιστικό συλλο-γικό μη δημαρχοκεντρικό σχήμα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα με το οποίο υπάρχει προγραμματική συμφωνία πάνω στις αρχές της επαναστατικής αρι-στεράς κι όχι το μονοπαραταξιακό προσωποκεντρικό ψηφοδέλτιο του ΣΕΚ με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέ-τρο Κωνσταντίνου

H δική μας θέση είναι παρά τις πολιτικές ιδεολογικές και ιστορι-κές διαφορές είμαστε υπέρ ενός ενιαίου ταξικού μετώπου πάλης όλων των τάσεων και οργανώσε-ων της εργατικής τάξης την ίδια στιγμή που παλεύουμε για την οι-κοδόμηση του επαναστατικού κόμ-ματος στη χώρα μας και της εργατι-κής ∆ιεθνούς στον κόσμο

Σε κάθε περίπτωση θα συνα-ντηθούμε στους αγώνες στους τα-ξικούς αγώνες και όχι στις laquoκοινω-νικές συμμαχίεςraquo με την κακόφημη ηγεσία της ΓΣEE στους αντιφα-σιστικούς αγώνες όχι με τους δη-μαρχαίους και συριζαίους στους διεθνιστικούς αγώνες ενάντια

στον ιμπεριαλισμό και την ντόπια μπουρζουαζία

2 Ύστερα από αυτήν την εξέ-λιξη το Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα ανακοινώνει την απόφασή του να μην κατέβει ανεξάρτητο στις ευρωεκλογές της 26ης Mαΐου Kα-θώς είμαστε ήδη σε κινητοποίηση για τις δημοτικές και περιφερεια-κές εκλογές σε μεγάλο αριθμό δή-μων και περιφερειών για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το οικονο-μικό βάρος της συμμετοχής μας και στις ευρωεκλογές κρίνεται αφενός δυσβάσταχτο και αφετέρου ασύμ-φορο ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών

Επιμένουμε να απαιτούμε από την ηγεσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια γραπτή απάντηση στην απόρριψη της ενωτικής πρότασης του ΕΕΚ τεκμηριωμένη πολιτικά Το απαι-τούμε όχι απλώς για δικό μας λο-γαριασμό αλλά για λογαριασμό των ίδιων των αγωνιστών - μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι όλων όσων εν-διαφέρονται κι αγωνιούν για το μέλλον της επαναστατικής αριστε-ράς και για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά τις Ευρωεκλογές Μια κατrsquo όνομα ldquoεπαναστατική αριστεράrdquo που επαναλαμβάνει τις γραφειο-κρατικές συμπεριφορές της καθε-στωτικής αριστεράς και θα μιλάει για συμμαχίες αλλά μόνο προς τα δεξιά θα είναι αναντίστοιχη των μεγάλων προκλήσεων που αντιμε-τωπίζει η εργατική τάξη και ο λαός

Kαλούμε τους συντρόφους όλη την εργατική τάξη όλους τους καταπιεσμένους κι αποκληρους μαζί και τους επαναστάτες εργάτες της τέχνης και της διανόησης

bull να ενισχύσουν την πάλη του τροτσκιστικού EEK για την πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης την απαλλαγή της από τη μέγγενη των γραφειοκρατικών μηχανισμών ελέγχου στα συνδικάτα και στην πολιτική ζωή την απαλλαγή πρώτα πρώτα από τη γραφειοκρατία κρα-τικοδίαιτων και εργοδοτικών συν-δικαλιστών της ΓΣEE

bull να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος της εργατικής τάξης και της επαναστατικής εργατικής ∆ιεθνούς στόχο για τον οποίο παλεύουμε από κοινού με τις άλ-λες οργανώσεις των διεθνών μας συντρόφων της Συντονιστικής Eπιτροπής για την Eπανίδρυση της Tέταρτης ∆ιεθνούς

H Kεντρική Eπιτροπή του EEKAθήνα 29-4-2019

Τ ο βράδυ της ∆ευτέρας 13 Μαΐου και ενώ ο κόσμος συνέρρεε στην καθιστική δι-

αμαρτυρία έξω από το Γενικό Επιτε-λείο Στρατού στο Χαρτούμ μετά την λήξη της νηστείας ldquoάγνωστοιrdquo άνοι-ξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά διαδηλωτές -ανάμεσά τους και έναν αξιωματικό του σουδανι-κού στρατού- και τραυματίζοντας δεκάδες Το προσωρινό στρατιωτι-κό συμβούλιο του Σουδάν κατηγο-ρεί υποστηρικτές του καθεστώτος Μπασίρ και την παραστρατιωτική οργάνωση ldquo∆υνάμεις Υποστήριξηςrdquo (γνωστή για την δολοφονική της δράση καθrsquo όλη την διάρκεια της επανάστασης αλλά και για τον ρόλο της στην γενοκτονία του Νταρφούρ) για την επίθεση αλλά οι εκπρόσω-ποι των διαδηλωτών κατηγορούν για την επίθεση τις δυνάμεις ασφα-λείας Η επίθεση αυτή διεξήχθη λίγες μόνο ώρες αφού η Γενική Ει-σαγγελία του Σουδάν απήγγειλε κα-τηγορίες στον πρώην δικτάτορα αλ Μπασίρ για ηθική αυτουργία στην δολοφονία των δεκάδων διαδηλω-τών -κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό πλέον των εκατό- από την αρχή της επανάστασης πέρυσι τον ∆εκέμβρη

Παρrsquo όλα αυτά συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου και των εκπροσώπων των επαναστατών αν και με δυσκολία και συνεχείς διακο-πές και πιέσεις αμφοτέρωθεν Μέ-χρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε επέλθει συμφωνία για μια τριετή μεταβατική περίοδο και για την σύνθεση της προσω-ρινής βουλής η οποία θα αποτε-λείται κατά 23 από εκπροσώπους των επαναστατών και κατά 13 από εκπροσώπους του στρατού Συνε-χίζεται όμως σφοδρή διαμάχη των δύο πλευρών για το ποιός θα έχει την πλειοψηφία στην προσωρινή κυβέρνηση

Συνέχεια από τη σελ 6

Ο όρος laquoσταλινοφασίσταςraquo πι-θανόν να θεωρείται από πολ-

λούς laquoπολιτικά και επιστημονι-κάraquo ως laquoμη ορθόςraquo Απλώς όταν ακούς τον Σοφιανό σου laquoβγαίνειraquo αυθόρμηταhellip

Πάντως ο επίλογος στην πα-ρέμβαση της Ντίνας Ρέππα (την

1 Έχοντας συνείδηση ότι οι προσεχείς ευρωεκλογές της 26ης Mάη δεν είναι laquoμία από τα ίδιαraquo αλλά κρίσιμο σημείο κα-μπής στην ανάπτυξη της κρίσης της ιμπεριαλιστικής Eυρωπαϊκής Ένωσης σε αλληλεπίδραση με την παγκόσμια καπιταλιστική κρί-ση αλλά με την ταξική πάλη στην Eυρώπη (και την Eλλάδα) κι ακό-μη έχοντας συνείδηση της ανα-γκαιότητας να υψωθεί μια όσο το δυνατόν μαζικότερη επαναστατι-κή διεθνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στην Eυρώπη-Φρούριο δύναμη και ταξικής πάλης ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και των ιμπεριαλιστικών πολέμων στον αναπτυσσόμενο ρατσισμό εθνικισμό και φασισμό το EEK απευθύνθηκε στις δυνάμεις της ANTAPΣYA προκειμένου να συ-γκροτήσουμε ένα ενιαίο ταξικό μέτωπο αντίστασης και ταξικής αντεπίθεσης στην Eλλάδα στα Bαλκάνια και την Eυρώπη

H ανάλυσή μας για την κατά-σταση και οι πολιτικές μας κατευ-θύνσεις εκτίθενται στο κείμενο της Kεντρικής Eπιτροπής του EEK με τίτλο laquoH κρίση η Eυρωπαϊ-κή Ένωση και οι Eυρωεκλογές του 2019raquo που δημοσιεύτηκε στο φ685 της Nέας Προοπτι-κής στις 1632019 Mε βάση αυτή τη δημόσια έκφραση των θέσεών μας είχαμε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ANTAP-ΣYA στις 19 Mαρτίου (στα γρα-φεία του EKKE με συμμετοχή αντιπροσώπων από EEK NAP ΣEK OK∆E-Σπάρτακος EKKE) Προφορικά εκεί και γραπτά λί-γες μέρες αργότερα καταθέσαμε την πρότασή μας (βλέπε Γράμμα EEK Προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 25-3-2019 - δημοσιεύτηκε στη NΠ φ686 30 Mαρτίου 2019)

Tόσο προφορικά όσο και γραπτά παρουσιάσαμε με ειλι-κρίνεια τα σημεία σύγκλισης που πράγματι υπάρχουν μεταξύ μας και στη βάση των οποίων μπο-ρεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς στις Ευρωεκλογές παρόλες τις υπαρκτές διαφορές ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε μια επαναστατική εναλλακτική ελπί-δας απέναντι στο πλαστό δίλημ-μα ldquo∆εξιά ή ΣΥΡΙΖΑrdquo

Με κομμουνιστική ευθύτητα δεν κρύψαμε τις γνωστές προ-γραμματικές αποκλίσεις μεταξύ ΕΕΚ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ Συνοψίζο-νται στο ζήτημα της πάλης για την εργατική εξουσία στο ζήτη-

Ταυτόχρονα τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Κατάρ έχουν ρί-ξει πακτωλούς χρημάτων στον κορ-βανά του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου για την ανακούφιση της τεράστιας έλλειψης σε πετρέλαιο και τρόφιμα ενώ και η Αίγυπτος -όπως και πολλές άλλες χώρες- έσπευσαν να προσφέρουν την στήριξή τους στο προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Ο στόχος είναι προφανής οι χώρες του αραβικού κόσμου τρέμουν την αναζωπύρωση ενός νέου κύματος αραβικών επαναστάσεων που ήδη έχει μεταδοθεί από το Σουδάν στην Αλγερία και την Λιβύη Τρέμουν την ημέρα όπου η επανάσταση θα χτυ-πήσει και την δική τους πόρτα Η Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα έχει και έναν επιπλέον λόγο που παλεύ-ει να ισχυροποιήσει τον προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Το Σουδάν ήταν ο κύριος σύμμαχος της Σαουδι-κής Αραβίας στην εμπλοκή της στον πολύχρονο εμφύλιο στην Υεμένη και τρέμει στην ιδέα να αναγκαστεί να συνεχίσει την ιμπεριαλιστική επέμ-βαση στην χώρα χωρίς τους Σουδα-νούς για τροφή για τα κανόνια

Μέχρι τώρα διαφαίνεται ότι το Σουδάν θα προχωρήσει σε μια πο-λιτική μετάβαση τύπου Αιγύπτου 2011 αλλά τα τρία χρόνια της προ-σωρινής κυβέρνησης είναι πάρα πολλά σε μια πολιτική κατάσταση όπου οι εξελίξεις τρέχουν και αλ-λάζουν ανά ημέρα ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια νέα φάση επιδεί-νωσης της παγκόσμιας καπιταλιστι-κής κρίσης Όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση στο Σουδάν όμως ένα είναι το σίγουρο ολόκληρος ο αραβικός κόσμος είναι εκ νέου μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ndash και όταν συμβεί αυτό δεν θα πάρει μαζί της μόνο την ευρύτερη περιο-χή αλλά τον κόσμο όλο πρώτα απrsquo όλους την Ευρώπη

Mar V

οποία ακολούθησε το χειροκρό-τημα) αφού σχολίασε τα περί των ερειπωμένων κτιρίων που σχεδόν όλα μπορούν να διατηρηθούν νrsquo αναπλαστούν και να γίνουν κατοικί-ες για άστεγους πρόσφυγες κλπ ήταν ότι laquoένα μόνο κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί τα γραφεία της μιας και μόνης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή που είναι η Χρυσή Αυγήraquo

μα της ιμπεριαλιστικής ΕΕ για τη διάλυσή της όχι με συστροφή στο κράτος-έθνος αλλά με μια διεθνιστική πολιτική τις ενωμέ-νες σοσιαλιστικές πολιτείες της Eυρώπης όπως ήταν το σύνθημα της Kομιντέρν ή την ldquoσοσιαλιστι-κή ενοποίηση από τα κάτω και τα αριστερά στα Βαλκάνια την περι-οχή την Ευρώπη και τον κόσμοrdquo (σύμφωνα και με την παλιά αλλά πάντα επίκαιρη διατύπωση του προγράμματος του ΜΕΡΑ)

Επίσης θέσαμε εύλογα ερω-τήματα για τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από την κάθοδο διαφορετικών ψηφοδελτίων από δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαί-τερη πολιτική βαρύτητα που αυ-τός ο ∆ήμος έχει αλλά και στην Θεσσαλονίκη και αλλού Τέλος εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην απεύθυνση του Καλέσματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε δυνάμεις εκτός επαναστατικής Αριστεράς που τοποθετούνται δεξιότερα του ΚΚΕ

Για την λύση της αντίθεσης ανάμεσα στις συγκλίσεις και αποκλίσεις με γνώμονα πάντα την ανάγκη και την δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Ευρω-εκλογές (όπως τούτο ήδη φάνη-κε σε μια σειρά από δήμους και περιφέρειες που κατεβαίνουμε σε κοινά ψηφοδέλτια) προτείνα-με τη δημιουργία συνεργασίας στο πρότυπο των κοινοβουλευ-τικών εκλογών του Σεπτεμβρί-ου 2015 όπου κατεβήκαμε σαν μπλοκ ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ-Ανε-ξάρτητοιrdquo στη βάση της ισοτιμί-ας και του σεβασμού της ανεξάρ-τητης πολιτικής φυσιογνωμίας κάθε δύναμης

Στη συνάντηση της 19ης Mαρτίου (στα γραφεία του EKKE) γίναμε μάρτυρες μιας οξείας επίθεσης του εκπροσώπου του ΣEK ο οποίος κυριολεκτικά δι-αστρέβλωνε τις θέσεις του EEK παρουσιάζοντάς μας ως εχθρι-κή και διασπαστική προς την ANTAPΣYA οργάνωση και πο-λιτική Στη συνάντηση εκείνη οι εκπρόσωποι του EKKE και της OK∆E-Σπάρτακος τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας με το EEK O εκ-πρόσωπος του NAP αρνήθηκε να τοποθετηθεί ως ΝΑΡ λέγοντας ότι εκπροσωπεί την ANTAPΣYA laquoως όλοraquo και ότι θα μας δοθεί απάντηση

Mετά από καθυστέρηση αρ-κετών ημερών η απάντηση μας δόθηκε τηλεφωνικά το Σάββατο

13 Απριλίου από τον ίδιο αυτόν σύντροφο του ΝΑΡ που μας είπε ότι για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ laquoδεν εί-ναι ώριμες οι συνθήκες για μια τέτοια συνεργασίαraquo χωρίς κα-μιάν άλλη εξήγηση Ζητήσαμε να έχουμε γραπτά την απάντηση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΕΕΚ Μέχρι τώρα παραμονή της Πρω-τομαγιάς καμιά γραπτή απάντη-ση δεν ήρθε παρόλο που επίμονα την ζητήσαμε

Μόνον έμμεσα πληροφορη-θήκαμε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άμεση ενημέρω-ση της διαδικασίας και της συ-ζήτησης που έγινε στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι υπέρ της συνεργασίας με το EEK τά-χθηκαν το NAP η OK∆E-Σπάρτα-κος και το EKKE Kατά τάχθηκαν το ΣEK η METABAΣH αλλά και η ΑΡΙΣ

Το βασικό σημείο που χρη-σιμοποιήθηκε για να στηριχθεί η αρνητική θέση προς την προ-τεινόμενη συνεργασία είναι το σημείο 4 της προαναφερθείσας απόφασης της KE του EEK του Mάρτη 2019

laquo στην εξωκοινοβουλευτι-κή Αριστερά που θέλει να ονο-μάζεται κι ldquoεπαναστατικήrdquo ή στο μαλακότερο ldquoριζοσπαστικήrdquo ένα μεγάλο τμήμα της τον καιρό της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ πήγε με ενθουσιασμό με το ρεύμα βλέ-ποντας κάποιο σκαλοπάτι για ρι-ζοσπαστικότερες εξελίξεις Προ-σκολλήθηκαν έτσι στην ldquoαριστερή της πτέρυγαrdquo Μετά το Βατερλώ του καλοκαιριού της συνθηκολό-γησης το 2015 δεν βγάλανε κα-νένα μάθημα Ορισμένοι διασπώ-ντας από τα δεξιά την ΑΝΤΑΡ-ΣΥΑ και κυνηγώντας πάντα το φάντασμα ενός ldquoαριστερότερουrdquo ΣΥΡΙΖΑ χώθηκαν στην ΛΑΕ του Λαφαζάνη Σrsquo αυτήν μείνανε ή μέ-νουν μερικοί (η ∆ΕΑ η ΑΡΑΣ η ΑΡΑΝ κλπ) ακόμα κι όταν η ΛΑΕ φυλλορρόησε και βούλιαξε στον εθνικισμό με τον Λαφαζάνη να κάνει εμφανίσεις ακόμα και στο φασιστοκάναλο του Πλεύρη Η ΛΑΕ αξιοθρήνητη πια σκιά του παρελθόντος ψάχνει απεγνωσμέ-να για ψήφους δεξιά κι αριστερά για να επιβιώσει μια και γνωρίζει ότι απειλείται με εξαφάνιση μετά από ένα προβλεπόμενο εκλογι-κό φιάσκο τον Μάιο Παρόλα τα χάλια κάποιοι αγωνιστές ακόμα και τώρα παγιδεύονται στη σύγ-χυση Ορισμένοι μάλιστα έχουν διασπάσει το ΝΑΡ για να στήσουν τις δικές τους ldquoγέφυρεςrdquo προς τα

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 13 σελίδα 12 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Σάββα Μιχαήλ

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Στην τράπεζα του σφαγέα

Η πορεία μέσα στους κακοτρά-χαλους δρόμους της Ιστορίας και το χρονικό της γίνονται δρόμος πολιτι-κής συνειδητοποίησης κι αυτοσυνει-δησίας Ανακάλυψη του Εαυτού πέρα από το εξατομικευμένο Εγώ ενός Εαυτού στη βάση της πινδαρικής αρ-χής γένοιrsquoοίος εσσί μαθών4

Στην αρχή τα ιστορικά γεγονό-τα του Ιουνίου 1955 αιφνιδιάζουν έναν απολίτικο Ροδόλφο Ουόλς που παίζει σκάκι σε ένα καφέ της Λα Πλάτα και που δεν θέλει να ξέ-ρει τίποτα για όσα αναστατώνουν την ζωή των άλλων αλλά τώρα και την δική του ldquoΟ Βάγε δεν μrsquo ενδια-φέρει Ο Περόν δεν μrsquo ενδιαφέρει η επανάσταση δεν μrsquo ενδιαφέρει Μόνο να επιστρέψω στο σκάκι rdquo5 Ο ίδιος άνθρωπος στην συγκλονιστική Ανοιχτή Επιστολή στην Χούντα του Βιντέλα στις 24 Μαρτίου 1977 θα την αψηφήσει προαναγγέλλοντας την συνέχιση της λαϊκής αντίστα-σης την διάρκεια της επανάστασης ldquoοι αιτίες που εδώ και είκοσι χρόνια και πλέον κινούν την αντίσταση του αργεντίνικου λαού δεν έχουν εξαφα-νιστεί αντίθετα έχουν βαθύνει με την ανάμνηση των καταστροφών που προκλήθηκαν και την αποκάλυψη των κτηνωδιών που διαπράχθηκανrdquo Και το τέλος της Επιστολής και της ζωής του το σφραγίζει με τα λόγια ldquoμένοντας πιστός στην δέσμευση που ανέλαβα πριν από πολύ καιρό να καταθέτω την μαρτυρία μου σε δύσκολους καιρούς Ροδόλφο Ου-όλςrsquordquo6

[Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh (έκδοση Ακυβέρνητες Πολιτείες στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης Πέμπτη 9 Μαΐου 2019]

Μέσα στο σύστημα δεν υπάρχει δικαιοσύνη Rodolfo Walsh

1 Ο Hegel είχε παρομοιάσει την Ιστορία με την τράπεζα του σφαγέα1 Το επιβεβαιώνει με τον τρόπο του και το κλασικό πια βιβλίο Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh του Αργε-ντίνου συγγραφέα και αγωνιστή που ζήτησε την αλήθεια και την δικαιοσύ-νη για να συναντήσει την ανείπωτη φρίκη της κρατικής βίας τον αγρι-ανθρωπισμό της ακροδεξιάς δικτα-τορίας και τον μαρτυρικό θάνατο της κόρης του και τον δικό του στα βάρβαρα χέρια της αντεπανάστασης

Το βιβλίο αφορά όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας ldquoένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της βαρβαρό-τητάς μαςrdquo2

Πρόκειται για την εν ψυχρώ σφαγή αθώων πάμφτωχων εργα-τών που έκαναν το λάθος να συνα-ντηθούν σε λάθος ώρα σε λάθος τόπο τον Ιούνιο του 1955 στο σπίτι ενός άλλου αθώου φτωχοδιάβολου για να ακούσουν μαζί από το ραδι-όφωνό του ένα ματς και σύρθηκαν τελικά από την αστυνομία για να εκτελεστούν σε έναν σκουπιδότοπο στο Χοσέ Λεόν Σουάρες

Η όλη επιχείρηση έγινε κακήν κακώς με τα μάουζερ των αστυνομι-κών να σκοτώνουν πέντε να τραυμα-τίζουν βαριά έναν άλλο και να αφή-νουν έξι επιζώντες να τρέχουν στα χωράφια και προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν Η διαταγή ήρθε από την κορυφή του κράτους και τον τότε Πρόεδρο Αραμπούρου στο όνομα της δημοκρατίας και στα πλαίσια της βίαιης καταστολής μιας απόπει-ρας των περονικών να επανέλθουν πραξικοπηματικά στην εξουσία από την οποία τους είχε ανατρέψει πρω-τύτερα ένα άλλο πραξικόπημα Το αντιπερονικό υποκινούμενο από τις HΠΑ και την ντόπια αστική ολιγαρχία πραξικόπημα πομπωδώς αυτο-ονο-μάστηκε ldquoRevolucioacuten Libertadorardquo Απελευθερωτική Επανάστα-ση Ο λαός το αποκάλεσε σωστά Revolucioacuten Fusiladora Επανάσταση των τουφεκισμών

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το κεφάλαιο εμπεριέχει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που καθι-στούν όχι μόνο την Ιστορία της Αρ-γεντινής και της Λατινικής Αμερικής αλλά συνολικά την μέχρι τώρα Ιστο-ρία της ταξικής κοινωνίας Ιστορία της βαρβαρότητας Ιστορία όμως και της ταξικής πάλης ενάντια στην βαρβαρότητα για να μπει τέλος στην

προσωπούν αυτές οι κυβερνήσεις στέ-κεται αλληλέγγυα σε εκείνους τους δο-λοφόνους αποδέχεται τη δολοφονία ως δικό της έργο και δεν την τιμωρεί απλώς επειδή δεν προτίθεται να τιμω-ρήσει τον ίδιο τον εαυτό τηςrdquo9

Έτσι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αραμπούρου που είχε υπογράψει την διαταγή εκτέλεσης των 12 αθώων η κυβέρνηση η αστυνομία ο στρατός οι δικαστές τα ΜΜΕ βγάλανε λάδι τους ενόχους της σφαγής -τον εαυτό τους Το ερώτημα που τίθεται ανα-γκαία σύμφωνα με τον Ουόλς είναι ldquoποια η διαφορά ανάμεσα σrsquo αυτήν την αντίληψη περί δικαιοσύνης και σrsquo εκεί-νη που δημιούργησε τους θαλάμους αερίων του ναζισμούrdquo10

Τις συνέπειες αυτής της ταξικής δικαιοσύνης και του αστικού καθε-στώτος που στηρίζει που οδηγούν στα ναζιστικά εγκλήματα θα καταγγείλει ο Ροδόλφο Ουόλς και στην Ανοιχτή Επι-στολή στην Χούντα όπου περιγράφει και καταγγέλλει τα φρικτά της εγκλή-ματα που καταλήγουν ldquoστην παρόρμη-ση για συντριβή της ανθρώπινης ουσί-ας ώσπου να την καταστρέψει κι έτσι να χάσει ο άνθρωπος κάθε αξιοπρέ-πεια όπως έχασε και ο δήμιος όπως την έχετε χάσει κι εσείςrdquo11 Είναι στο σημείο αυτό που ο Ροδόλφο Ουόλς συναντάει τον ορισμό του φασιστικού εγχειρήματος που έδωσε το 1934 ο Εβραίος φιλόσοφος Emmanuel |Levi-nas η καταστροφή του ανθρώπι-νου μέσα στον άνθρωπο

4 Στις 29 Μαΐου 1970 οι αριστεροί περονικοί αντάρτες Μοντονέρος απα-γάγουν τον αντιπερονικό αντιστράτη-γο Αραμπούρου που όταν ήταν Πρό-εδρος της Αργεντινής κι επικεφαλής της Revolucioacuten Fusiladora υπέγραψε την διαταγή της εκτέλεσης των αθώ-ων εργατών στις 9 Ιουνίου 1956 και στη συνέχεια αθώωσε τους δολοφό-νους μαζί και τον εαυτό του Το πρωί της 1ης Ιουνίου 1970 θα τον εκτε-λέσουν

Ο Ροδόλφο Ουόλς θα μιλήσει για ldquoιστορική δικαιοσύνηrdquo12 σε αντιπαράθεση με την ldquoτυφλή δικαιο-σύνηrdquo που μετάτρεψε τους ενόχους σε αθώους και τα αθώα θύματα σε ενόχους ∆εν μένει στην διαπίστωση αυτή Ανιχνεύει τις ταξικές της ρίζες Ο εκτελεσμένος Αραμπούρου ldquoυπήρ-ξε εκτελεστής μιας ταξικής πολιτικής της οποίας η βάση -η εκμετάλλευση- είναι από μόνη της απάνθρωπη και οι βαρβαρότητές της γεννιούνται από αυτή όπως τα κλαδιά από τον κορ-μό[hellip] Ο Αραμπούρου ήταν αναγκα-σμένος να τουφεκίζει και να προγράφει ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο που οι επίγονοί του ως σήμερα είναι αναγκα-σμένοι να βασανίζουν και να δολοφο-νούν απλώς εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύουν μια καταχρηστική μειοψηφία που μονάχα μέσω τη εξα-πάτησης και της βίας καταφέρνει να διατηρείται στην εξουσία rdquo13

Ο Ουόλς κάνει τον απολογισμό αυτής της ταξικής πολιτικής ldquoμια

14 Μαΐου 1948 Ολες οι με-γάλες δυνάμεις της επο-

χής (ΗΠΑ Μ Βρετανία Σοβιετική Ένωση) αναγνωρίζουν το Ισραήλ μια κρατική οντότητα που οικο-δομήθηκε με τη βία τον πόλεμο τις σφαγές όπως στο Ντέιρ Για-σίν από τη σιωνιστική φασιστική οργάνωση Ιργκούν την εκδίωξη χιλιάδων Παλαιστινίων από τις εστίες τους

Και φτάνουμε στο σήμερα 71 χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφική ημέρα για τον Πα-λαιστινιακό λαό όπου μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας καπιτα-λιστικής κρίσης ο Τραμπ έχει ήδη ολοκληρώσει το έγκλημα μετα-φέροντας την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσα-λήμ όπου στα μπουντρούμια του σιωνιστικού κράτους βρίσκονται πάνω από 6500 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι με εκατοντάδες από αυτούς να είναι παιδιά όπου δο-λοφονίες λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας με τους νεκρούς μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους να φτάνουν τους 250 και τους τραυματίες να αγγίζουν τον εξωφρενικό αριθμό των 29000 όπου τα τύμπανα του πολέμου ηχούν εκκωφαντικά στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη με πολλούς νεκρούς σε καθημερινή βάση και εκατο-ντάδες χιλιάδες να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την laquoπολιτισμένη ∆ύσηraquo αναζητώ-ντας μια αξιοπρεπή ζωή

Ο παλαιστινιακός λαός έχει πληρώσει και δυστυχώς συνεχί-ζει να πληρώνει την laquoατυχίαraquo του να έχει γεννηθεί και να ζει σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαια και φυσικό αέριο που αποτελεί επί-σης ιστορικό σταυροδρόμι γεω-στρατηγικών οδών στην τομή τρι-ών ηπείρων και δύο θαλασσών

της Μεσογείου και του Ινδικού ωκεανού Τα δεινά που υφίστα-ται αφορούν τους λαούς και την εργατική τάξη όλου του κόσμου γιατί κανένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όταν δίπλα του καταπιέζονται και αδικούνται άλ-λοι λαοί

Μόνο το τριήμερο 5-6-7 Μαΐ-ου με αφορμή εκτόξευση ρουκε-τών από την Λωρίδα της Γάζας και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση βομβαρδίζοντας παλαιστινιακά εδάφη και σκοτώνοντας είκοσι τρία άτομα συμπεριλαμβανομέ-νων δύο εγκύων γυναικών και δύο βρεφών Κανονικό σφαγείο Την ίδια στιγμή για να εξωραΐσει την εικόνα του προς τον υπόλοιπο κόσμο διοργανώνει τη φιέστα της Eurovision

Με την ευκαιρία της 71ης επε-τείου από την ημέρα της Νάκμπα (Kαταστροφή) η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινια-κό λαό διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Μαΐου επιτυχημένη πορεία με εκατοντάδες αγωνιστές από την πλατεία της Πανόρμου προς την πρεσβεία του σιωνιστικού κράτους ενώ πραγματοποίησε παρέμβαση στη συναυλία που έγινε κατά της διοργάνωσης της Eurovision από το Ισραήλ στις 5 Μαΐου σε συναυλικό χώρο στην οδό Λιοσίων

To EEK έχει καλέσει σε ενιαία αντι-ιμπεριαλιστική αντι-σιωνι-στική δράση για την απελευθέρω-ση όλων των Παλαιστινίων που βρίσκονται κρατούμενοι στις φυ-λακές Είμαστε αντίθετοι στη με-ταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ Παλεύουμε για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ που έχτισαν οι ιμπε-ριαλιστές Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη μη θρησκευτική και σο-

σιαλιστική δημοκρατία σε όλο το έδαφος της ιστο-ρικής Παλαιστίνης όπου ανεξάρτητα από θρησκεία και φυλή θα μπορούν να ζήσουν Μουσουλμάνοι Εβραίοι και Χριστιανοί Για μια σοσιαλιστική ομο-σπονδία των λαών της Μέσης Ανατολής

Καταγγέλουμε τη στά-ση της κυβέρνησης ΣΥ-ΡΙΖΑ που περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική κυβέρνηση έχει συντα-χθεί με τον ιμπεριαλισμό και αποτελεί μέρος του αντεπαναστατικού άξονα με τον δικτάτορα της Αι-γύπτου Αλ Σίσι τον ακρο-δεξιο Νετανιάχου και τον φασίστα Λίμπερμαν του Ισραήλ

Χαλβατζής Aλέξης

3 Οι διαδοχικοί τίτλοι των τριών με-ρών του βιβλίου Τα Πρόσωπα - Τα Γε-γονότα - Οι Αποδείξεις σημαδεύουν και τις τρεις διαδοχικές φάσεις της πορεί-ας προς την αλήθεια των ιστορικών συμβάντων και την αυτογνωσία Συ-νάμα είναι και η ακριβώς αντίστροφη πορεία από εκείνη που ακολουθούν οι εκπρόσωποι του κράτους

Ο Ροδόλφο Ουόλς ξεκινάει από τα Πρόσωπα των θυμάτων της εξου-σίας σχεδιάζοντας τα πορτραίτα τους και την πορεία τους στην μοιραία συνάντηση με τον παράλογο κρατικό παραλογισμό Αντίθετα ldquoη κυβέρ-νηση δεν είχε την παραμικρή ιδέα πια ήταν τα θύματά τηςrdquo7

Ο Ουόλς ερευνά εξονυχιστικά τα Γεγονότα και διασταυρώνει μαρτυρί-ες Το κράτος αδιαφορεί πανηγυρικά εγκληματώντας και δρα με όλη ldquoτην ανευθυνότητα την τύφλωση την ατι-μία της Επιχείρησης Σφαγήrdquo

Ο Ουόλς ζητά και βρίσκει τις Αποδείξεις που επαληθεύουν το τί πραγματικά συνέβηκε στους απόκλη-ρους της ζωής όταν τους συνέλαβε η αστυνομία εκείνη την τρομερή νύ-χτα του Ιουνίου 1956 Αντίθετα ldquoΗ αστυνομία του Μπουένος Άιρες είχε προσπαθήσει να συλλάβει και τους υπόλοιπους φυγάδες και να εξαφανί-σει τις αποδείξειςrdquo8

Το βαθύτερο συνολικό συμπέ-ρασμα που βγάζει ο Ροδόλφο Ουόλς από ldquoτο ακραίο περιστατικό μια εντε-λώς αδικαιολόγητης βαρβαρότηταςrdquo είναι καταπέλτης

ldquoΗ κοινωνική τάξη την οποία εκ-

ldquoλέπρα μέσα στον πολιτισμόrdquo3 για την οποία μιλούσε ο Καρλ Μαρξ

2 Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό βιβλίο Το είπανε μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα a non fi ction novel Μια προσεκτικότερη ανάγνωση μπορεί όμως να ανακαλύψει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό αστυνομικό ρεπορτάζ από κάποιον πεισματάρη κι άφοβο δημοσιο-γράφο που δίνει πριν τον Truman Capote στο πετυχημένο ρεπορτάζ του την μορφή ενός roman-veacuteriteacute ενός ldquoμυθιστορήματος-αλήθειαrdquo κάτι μεταξύ καλής δημοσιογραφικής έρευνας και λογοτεχνικής εξιστόρη-σης πραγματικών γεγονότων

Η ιδιοτυπία του εμβληματικού βι-βλίου του Ουόλς δεν ακυρώνει την λογοτεχνική του φύση Τον συγγρα-φέα τον συνοδεύει συχνά ο τίτλος του ldquoαντι-Μπόρχεςrdquo ∆εν συμφω-νούμε Πρώτα και κύρια η υπαρκτή και έκδηλη πολιτική αντίθεση μεταξύ του εχθρού της αντιπερονικής δικτα-τορίας Ουόλς και του συντηρητικού αντιπερονισμού του Μπόρχες δεν μπορεί να προεκτείνεται γραμμικά μηχανικά στο επίπεδο της τέχνης όπως σωστά τόνιζε ο Λέων Τρότσκυ στα κείμενά του για την Λογοτεχνία και Επανάσταση Άλλα κριτήρια είναι εκείνα με τα οποία κρίνεται η πολιτική στάση ενός καλλιτέχνη κι άλλα η καλ-λιτεχνική ποιότητα του έργου του που πάντα περιέχει ένα ldquoουτοπικό πλεό-νασμαrdquo που ξεπερνάει τις πολιτικές -ιδεολογικές του πεποιθήσεις

χώρα εξαρτημένη και βαλτωμένη μια εργατική τάξη υποταγμένη μια εξέγερση που ξεσπάει παντού Αυτή η εξέγερση φτάνει τελικά ως τον Αραμπούρου τον φέρνει αντιμέτωπο με τις πράξεις του παραλύει το χέρι που υπέγραφε κρατικά δάνεια προγραφές και εκτελέσεις ανθρώπωνrdquo14

Ο Χέγκελ από την σκο-πιά του θα έλεγε Weltge-schichte ist Weltegericht - η Ιστορία του Κόσμου είναι το ∆ικαστήριο του Κόσμου

5 Ο Ροδόλφο Ουόλς στη διάρκεια αυτής της δραματικής του συνάντη-σης με την Ιστορία έγινε αριστερός περονικός κι αντάρτης Μοντονέρο Στο βιβλίο του Επιχείρηση Σφαγή δι-ακρίνονται οι ελπίδες σε μιαν ldquoεπι-στροφή στον κριτικό περονισμό και τον Περόνrdquo αλλά κι εντοπίζεται ldquoη αξι-οσημείωτη αμφισημίαrdquo πχ στο πρό-γραμμα του Βάγε που δίνει ldquoαπόλυτες εγγυήσεις στα ξένα κεφάλαιαrdquo15 κλπ

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις θα ποδοπατήσουν τις ελπίδες Η θριαμ-βευτική επιστροφή του Περόν από την εξορία του στην Ισπανία στην Αργεντινή συνοδεύτηκε ήδη στην τεράστια συγκέντρωση υποδοχής του με την εντολή του ίδιου του Caudillo για άμεσο αφοπλισμό των Μοντονέρος αποκατάσταση του νό-μου και της τάξης διασφάλιση της ldquoσυνέχειας του κράτουςrdquo

Η κυβέρνηση της Ιζαμπελίτα Πε-ρόν στην οποία συμμετείχαν και οι μετέπειτα πραξικοπηματίες δεν ήταν παρά το προανάκρουσμα της δικτα-τορίας Βιντέλα

Μετά την κατάρρευση της δικτα-τορίας το 1984 και την διακυβέρνη-ση των ριζοσπαστών ακολούθησε η νεοφιλελεύθερη επέλαση των μέ-τρων της κυβέρνησης των περονι-κών του Μένεμ που κατέληξε κακήν κακώς στην χρεοκοπία της χώρας και στην συνέχεια στην εξέγερση του ldquoΑργεντινάσοrdquo

Οι επόμενες περονικές κυβερνή-σεις των Κίρχνερ λειτούργησαν σαν φραγμός στην επαναστατική διαδι-κασία του Αργεντινάσο συνέχισαν την αντιλαϊκή πολιτική κι άνοιξαν τον δρόμο στον αντιπερονικό δεξιό φι-λο-ιμπεριαλιστή και νεοφιλελεύθερο Μάκρι - που κι αυτός ξεπούλησε ξανά την χώρα και τον λαό της στο ∆ΝΤ φέρνοντας πάλι την Αργεντινή στην παρούσα χρεοκοπία

Η περονική γραφειοκρατία οι ερ-γατοπατέρες της οι κυβερνήτες της στις Πολιτείες έδωσαν στήριξη στο ∆ΝΤ και στον Μάκρι Μια πτέρυγά της ελπίζει τώρα σε μιαν επιστροφή της Κριστίνα Κίρχνερ με τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 Ο λαός όμως κι η εργατική τάξη δεν έχουν να περιμέ-νουν κάτι καλύτερο από εκείνο που βρήκαν με την επιστροφή του Περόν ή με την νίκη του Μένεμ ή του ίδιου του Νέστορ Κίρχνερ και της γυναί-κας του Κριστίνα Προπαντός τώρα

Εκεί που ίσως συναντιούνται οι πολιτικά αντίθετοι Αργεντίνοι συγγρα-φείς είναι ο ίδιος ο Λαβύρινθος για τον οποίο ο Μπόρχες μας δώρησε ένα ανυπέρβλητο ποιητικό όραμα κι ο Ου-όλς την πυρετώδη γραφή ενός ldquohard boil novelrdquo agrave la Dashiell Hammet μέσα στο οποίο θα χαθεί κι ο ίδιος

Το βιβλίο του Ουόλς είναι το οδοιπορικό αναζήτησης της αλή-θειας της Ιστορίας Της εισόδου μέσα από την στενή πόρτα μιας τραγικής της στιγμής βαθειά στον λαβύρινθο Μιας πορείας στις στοές του λαβυρίνθου ενάντια σε όλους τους Μινώταυρους ενάντια στις αν-θρωποθυσίες των Κυριάρχων Μια αναζήτηση μέχρις εσχάτων έως την αλήθεια για την Ιστορία και την υπε-ράσπιση της ιστορικής δικαιοσύνης έστω κι αν αυτό απαιτεί το μέγιστο τίμημα τον θάνατο Έναν θάνατο όμως που επέρχεται για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης δηλα-δή για χάρη της ζωής

Ο συγγραφέας ο ίδιος σώματι και ψυχή εμπλέκεται σε ότι αναζητά σε ότι γράφει Μεταμορφώνεται από αντι-ήρωας της καθημερινότητας από απολίτικος δημοσιογράφος και συγγραφέας λαϊκών αστυνομικών μυθιστορημάτων σε ήρωα της ίδιας του της γραφής αλλά και σε έναν ήρωα της ταξικής πάλης που χωρίς φανφάρες χαρίζει χωρίς αντάλλαγ-μα την ζωή του υπέρ της ζωής των ταπεινών και καταφρονεμένων για μια ζωή άλλη σε ένα κόσμο αλλαγμέ-νο χωρίς τάξεις και καταπίεση

καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση συγκεντρώνει μαύρα σύννεφα και στην Λατινική Αμερική με το λε-γόμενο ldquoροζ κύμαrdquo το Pink Tide των κεντροαριστερών κυβερνήσεων να έχει ξεφουσκώσει άδοξα τον φασί-στα Μπολσονάρο να εκλέγεται Πρό-εδρος της Βραζιλίας κι η Αμερική του Τραμπ να κλιμακώνει την επέμβασή της κατά του λαού της Βενεζουέλας αλλά και της Κούβας με πραξικοπή-ματα και επαπειλούμενο πόλεμοhellip

Υπάρχει όμως κι ο αντίθετος πό-λος οι λαϊκές μάζες που με τις δικές τους κινητοποιήσεις απέκρουσαν τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα του Γουαϊδό του ανδρείκελου του Τραμπ του Μπόλτον και της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας το πρωτοφανές γυναι-κείο κίνημα των εκατομμυρίων σε Βραζιλία και Αργεντινή οι αυτόχθο-νες του Αμαζονίου που αμφισβητούν τον Μπολσονάρο μέσα στην ίδια την Μπραζίλια η Γενική Απεργία στην Αϊτή και την Κοσταρίκα η άνοδος της αρ-γεντίνικης επαναστατικής Αριστεράς

Αυτές οι μάζες των εργατών των φτωχών χωρικών των απόκληρων στις παραγκουπόλεις των αυτοχθό-νων που ξεριζώνονται από τους προ-γονικούς τους τόπους αυτοί οι απελ-πισμένοι του κόσμου τούτου είναι η ελπίδα για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου για την ιστορική δικαιο-σύνη που ζητούσε ο Ροδόλφο Ουόλς καταθέτοντας την μαρτυρία του και το μαρτύριό του σε δύσκολους καιρούς

Μάιος 2019

Σημειώσεις

1 GF Hegel Phaumlnomenologie des Geistes2 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή μετά-φραση Κρίτων Ηλιόπουλος Ακυβέρνητες Πολιτείες Θεσσαλονίκη 2018 σ 1233 Karl Marx Arbeitslohn 1847 Kleine Oumlkonomishsche Schrist en Dietz Verlag 1955 σ 2454 Πίνδαρος Πυθιόνικος 2 725 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή ό π σ 1936 όπ σ 247 7 όπ σ 1268 όπ σ1419 όπ σ 19710 όπ σ 19511 όπ σ 23612 όπ σ 199 και εξής13 όπ σ201-20214 όπ σ 20315 όπ σ 74

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 15 σελίδα 14 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

EKΘEΣH ZΩΓPAΦIKHΣKYPIAKOY KATZOYPAKH

laquoΑντιγόνηraquo από την Ομάδα Σημείο Μηδένστο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

M ε παρουσία πλή-θους κόσμου έγι-ναν τα εγκαίνια της

έκθεσης έργων ζωγραφικής του Kυριάκου Kατζουράκη την Tρίτη 7 Mαΐου στο Mέ-γαρο Eϋνάρδου στο κέντρο της Aθήνας (Aγ Kωνστα-ντίνου 20 και Mενάνδρου) Eίναι μια εξαιρετική ζωγρα-φική από τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη

Στην έκθεση αρθρώνεται η συνομιλία του Kυριάκου Kατζουράκη με τη Γκουέρ-νικα το μνημειώδες και εμ-βληματικό έργο που δημι-ούργησε ο Πάμπλο Πικάσο το 1937 στη διάρκεια της αναμέτρησης της επανάστα-σης με τη φασιστική αντε-πανάσταση στην Iσπανία και λίγο πριν την έναρξη του Brsquo Παγκόσμιου πολέμου

H Γκουέρνικα για τον Kατζουράκη δεν αποτελεί απλώς πηγή έμπνευσης ούτε το υπόβαθρο αλλά ένα ζωντανό σώμα αλληλοδι-είσδυσης και συνομιλίας της τέχνης σε μια νέα κρίσιμη καμπή της ιστορίας H συνο-μιλία διαμεσολαβείται μέσω μιας φρέσκιας μελέτης της ρώσικης πρωτοπορίας και του κονστρουκτιβισμού με αφετηρία τα τεκταινόμενα του παρόντος της εποχής της κρίσης και των ερωτημάτων που θέτει H κόκκινη σφήνα του Λισίτσκι είναι συνοδός μιας ομάδας έργων της έκ-θεσης

Ένα απόσπασμα από αυτά που συνοδεύουν σχεδόν όλα τα έργα ή τις ενότητες έργων είναι χαρακτηριστικό του Kα-τζουράκη Tου Kατζουράκη όχι μόνο ως ζωγράφου αλλά και ως τεχνίτη του λόγου Συγχρόνως αποκαλύπτει τη μέθοδο εργασίας του

laquoKOKKINO TPIΓΩNO vs ΓKOYEPNIKA

Kάθε φορά που ξεκινάω ένα έργο περνάω ώρες μπροστά στο άσπρο τελάρο κοιτάζοντάς το Bασικά προ-σπαθώ να διώξω τις προκα-τασκευασμένες ιδέες Αυτή τη φορά μου είχε καρφωθεί στο μυαλό η φράση ενός φί-λου laquoενεργειακή φτώχειαraquo και ήταν αδύνατο να μην τη σκέφτομαι Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιά-ξω την κεντρική λάμπα του ταβανιού της Γκουέρνικα και ένα καλώδιο τυλιγμένο από τα κάτω ένα φως που χωρίς ηλεκτρική ενέργεια φωτίζει Aυτή είναι η δύναμη της ζω-γραφικής εξάλλου ndashη μόνη ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι του ζωγράφου Σιγά σιγά τοποθέτησα ένα πάτωμα που κρέμεται από τις τέσσε-ρις γωνίες του έναν σκηνικό χώρο για να υποδεχτεί τη laquoζωγραφική παράστασηraquo Έστησα ένα διάλογο με στοι-χεία από το έργο του φίλου μου Πάμπλο σαν μια διαλυ-μένη Γκουέρνικα H σύνθεση στηρίζεται στο κάτω μέρος επάνω στο σώμα του σκο-τωμένου μαχητή Aπό το στή-θος του βγαίνει το κόκκινο τρίγωνο σαν στιβαρή επανα-στατική ενέργεια και σαν να σπρώχνει το πεθαμένο κα-λώδιο να ξεδιπλωθεί και να δώσει ηλεκτρισμό στη λάμπα επάνω η οποία έχει αρχίσει να χλωμιάζει Eν ολίγοις έκανα μια καθαρά σουρεα-λιστική αναπαράσταση ελπί-ζοντας να έχει την απλότητα μιας παιδικής ματιάς που γιrsquo αυτήν όλα είναι δυνατά να γίνουν

Aπό τότε το κόκκινο τρί-γωνο έρχεται και ξανάρχεται

σε πολλούς πίνακες αυτής της ενότητας Eίναι το τρίγω-νο του Eλ Λισίτσκι από τον πίνακά του Mε την κόκκινη σφήνα νικήστε τους λευκούς (1920) που έγινε σύμβο-λο της σοβιετικής επανά-στασης του rsquo17 (O Λισίτσκι είναι μεγάλος εμψυχωτής του κονστρουκτιβισμού Έχει συνεχή επαφή με τον Γκρό-πιους τον Mις βαν ντερ Pόε τον Bαν Nτέσμπουργκ Tο μεγάλο του σχέδιο είναι μια laquo∆ιεθνής του κονστρουκτι-βισμούraquo laquoΌτι γίνεται στην Eυρώπη σε εργαστηριακό επίπεδο στη Pωσία γίνεται μαζικά μέσα από τη θέληση της ιστορίαςraquo γράφει ο Eλ Λισίτσκι για να υποδηλώσει τις τεράστιες δυνάμεις που απελευθέρωσε για την τέχνη η σοσιαλιστική εξουσία)

Tο πάθος μου είναι να φτιάχνω αφηγήματα και ιστο-ρίες Όπως και στο σινεμά που κάνω όλα είναι εφικτά θάνατος δεν είναι θάνατος ο πολιτισμός είναι αθάνατος ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον άνθρωπο περισσότερο απrsquo οτιδήποτε άλλο κι αυτό τον καθιστά ανίκητο Στην τέχνη μπορείς να ανατρέπεις τα πά-ντα Eκ φύσεως λοιπόν η τέ-χνη είναι ανατρεπτικήraquo

Mε την κόκκινη σφήνα λοιπόν έφοδος στον ουρανό ndash της τέχνης και τηςhellip ουτο-πίας Γιατί ο ουτοπικός όπως λέει μια σκηνή της ταινίας του USSAK που προβάλλε-ται στον χώρο της έκθεσης είναι ο laquoαπόλυτος υλιστήςraquo πολύ πιο ρεαλιστής από τους παγιδευμένους στα ιδεαλιστι-κά σχήματα λάτρεις του laquoεφι-κτούraquo

Θόδωρος Kουτσουμπός

Ποιητικές laquoσφήνεςraquoμε μεγάλη αγωνία να ορίσει το δί-καιο και το άδικο το σωστό και το λάθος τον θύτη και το θύμα χωρίς να υπάρχει καμία εξωκοσμική αρχή να δώσει σαφείς και οριστικές απα-ντήσεις Πρόκειται για την Τραγωδία της ∆ημοκρατίας ∆εν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος αναθέτοντας την ευθύνη πολιτών και πόλης σε κά-ποιον θεό ή σωτήρα laquoΉ θα είμαστε ήσυχοι ή θα είμαστε ελεύθεροιraquo έγραφε ο Θουκυδίδης

Η Αρχαία Ελληνική ΤραγωδίαΗ αρχαία Τραγωδία είναι τελε-

τουργικό θέατρο προς τιμήν του θεού ∆ιόνυσου θεού της γονιμότη-τας και της βίας της μεταμόρφωσης και των ενστίκτων Βγαίνει μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας Μελετάει τη Ζωή στα ακραία όρια της Φύσης της Ύπαρξης και της Ιστορίας Είναι ένα βιοπολιτι-κό θέατρο που ασκεί δριμύτατη κρι-τική στο δημοκρατικό πολίτευμα που

το γέννησε με σκοπό το ίδιο αυτό πολίτευμα να βαθαίνει διαρκώς τα χειραφετητικά του χαρακτηριστικά

Η Τραγωδία παιδί και μήτρα της Φιλοσοφίας και της ∆ημοκρατίας είναι θέατρο καθολικής αμφισβή-τησης Μας προσκαλεί σε μια ριζική επαναξιολόγηση όλων των αξιών της ζωής με το βλέμμα στραμμένο στον ενεργό και χειραφετημένο πο-λίτη σε διαρκή εγρήγορση

Συντελεστές της παράστασηςΜετάφραση ∆ημήτρης ∆ημητριάδηςΣκηνοθεσία - ∆ιαμόρφωση χώρου

- Επιμέλεια κοστουμιών Σάββας Στρούμπος

Μουσική Λεωνίδας ΜαριδάκηςΦωτισμοί Κώστας Μπεθάνης∆ραματολόγος Μαρία ΣικιτάνοPhoto credits Αντωνία Κάντα∆ημιουργία αφίσας Soul DesignΕπικοινωνία παράστασης Μαριάννα Παπάκη

∆ιανομή ρόλωνΑντιγόνη Έβελυν ΑσουάντΚρέων Κωνσταντίνος ΓώγουλοςΤειρεσίας - Κορυφαία Χορού Έλλη Ιγγλίζ

Ισμήνη - Αγγελιαφόρος Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Αίμων Γιάννης ΓιαραμαζίδηςΕυρυδίκη - Κορυφαία Χορού Ρόζυ Μονάκη

Φύλακας - Εξάγγελος Στέλιος Θεοδώρου - Γκλίναβος

Χορός η Ομάδα∆ιάρκεια παράστασης 95 λεπτά

ΠληροφορίεςΘέατρο Άττις - Νέος ΧώροςΛεωνίδου 12 Μεταξουργείο ΑθήναΠερίοδος παραστάσεων από την Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 για δέκα μόνο παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 H σύντομη εαρινή περίοδος των παραστάσεων λήγει την Kυριακή 19 Mαΐου Tον Nοέμβριο θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος αφού προηγηθεί περιοδία σε Θεσσαλονίκη Kατερίνη Kρήτη και σε περιοχές της Aττικής Πληροφορίες - Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2103225207

Mια συγκλονιστική Aντιγόνη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσου-με την Tετάρτη 8 Mαΐου στο Θέ-

ατρο Άττις (Nέος Xώρος) H Aντιγόνη η γυναίκα θαρραλέα απέναντι στην εξουσία και την ανδροκρατία απέναντι στις διατα-γές και τους νόμους διεκδικώντας με τί-μημα τη ζωή της το δίκαιο

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν μετά τους δύο επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων του έργου του Μπέκετ laquoΠεριμένοντας τον Γκοντόraquo παρουσιάζει τώρα την laquoΑντιγό-νηraquo του Σοφοκλή

O σκηνοθέτης της παράστασης Σάβ-βας Στρούμπος σημειώνει χαρακτηρι-στικά

Βλέπουμε την laquoΑντιγόνηraquo ως Τραγω-δία για τη ∆ιεκδίκηση της Ζωής

Η ακατάβλητη επιθυμία της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της παρά τις διαταγές του Κρέοντα δεν τη συνδέει μονάχα με τον κόσμο των νεκρών της και της οικογένειάς της Ξεκινώντας από τη διεκδίκηση της ταφής απέναντι στην κρατική εξουσία οδηγείται στη διεκδί-κηση νέων όρων για την επανεκκίνηση της Ζωής στην πόλη μετά τον πόλεμο Η Αντιγόνη επιχειρεί να ενώσει Μνήμη και Πόλη Ύπαρξη και Ιστορία Εξέγερση και Κοινωνία

Ο Κρέων φέρει το τρίπτυχο δύναμης της ανδρικής - κρατικής εξουσίας ως απόλυτη αρχή πατριαρχία ndash στρατοκρα-τία ndash φαλλοκρατία Όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του Κατά τη γνώμη του όλοι και όλα τον απειλούν όλοι χρη-ματίζονται για να υποσκάψουν την εξου-σία του

Η Αντιγόνη αντιτίθεται αντιστέκε-ται Η στάση της δεν αφορά μονάχα την οικογενειακή διάσταση του ζητήματος Στον οίκο των Λαβδακιδών κάθε πρά-ξη είναι άμεσα πολιτική γιατί επηρεάζει άμεσα την πόλη Ο κατrsquo επιλογή θάνατος της Αντιγόνης αποτελεί κραυγή Ζωής Επιλέγει τον θάνατο γιατί θέλει να ζήσει ασυμβίβαστα

Η παράστασή μας παίζεται αμέσως μετά από έναν πόλεμο ∆εν βλέπουμε τον Μύθο στο βάθος του παρελθόντος αλλά στο Μέλλον Μπορεί η ζωή να επανεκκινή-σει μετά τον πόλεμο Μπορεί ο άνθρωπος να διεκδικήσει εκ νέου τους όρους της ζωής του Ο πόλεμος αφορά την οικουμέ-νη και δεν έχει χωρικό όριο Το ίδιο και η τραγωδία Μέσα από την οπτική του πολέ-μου συναντάμε την οντολογική και βιοπο-λιτική προσέγγιση του έργου ως αστερι-σμό τραγωδιών μέσα στην τραγωδία

- Η τραγωδία του εξεγερμένου Ανθρώπου Αντιγόνη

- Η τραγωδία της Εξουσίας Κρέων

- Η τραγωδία του Συγκρουσιακού ανθρώπου Ισμήνη

- Η τραγωδία του Λόγου Αίμων

- Η τραγωδία της Προφητείας Τειρεσίας

- Η τραγωδία του βραχυκυκλωμένου ανθρώπου Ευρυδίκη

- Η τραγωδία της Υποτακτικότητας Φύλακας

- Η τραγωδία της ∆ημοκρατίας Χορός

Ο Χορός διαρκώς αναζητά το μέ-τρο Θέτει ερωτήματα αμφισβητεί και αυτό-αμφισβητείται κρίνει και κρίνεται αναιρεί και αυτό-αναιρείται Προσπαθεί

H ποιητική συλλογή Σωρείτης είναι η δεύ-τερη του Kυριάκου Mουτίδη μετά το Ίσαμε (2018)

Kάνοντας laquoσφήνεςraquo όπως με τη μηχανή ο σύ-ντροφος του EEK και της ΣBEO∆ σφηνώνει λέξεις ενώνει λέξεις τις κόβει καταπίνει φωνήεντα και μας δίνει ποίηση

Όπως οι laquoσφήνεςraquo στους δρόμους με τη μη-χανή οι ποιητικές σφήνες πληγώνουν πονάνε αφήνουν σημάδιαhellip

laquoΓραφωhellip γατι που ξερνα χορταριαμπαλες χολης σαλιου και γαστρικων υγρωνNομιζετε εσεις οτι εχω χρονοNα πατησω φρενοΝασκησω λογισμοNα καλωπισω τις λέξειςOχιhellip τις φτυνωτις εμέσω στο χαρτίδεν προλαβαίνωοπως σφηνες στο παπακιανάμεσα σε τρολευ φορτηγα ταξιεγω και το κακο αιμα της ποληςhellip κίνδυνος ndash συναγερμος ndash κινδυνοςhellipraquo (σελ 3)

Στο ∆ενδρόσπιτο γράφειlaquoΣτο δεντρόσπιτοΠου παρατηρουσα τη γειτονιαΤους αδιαφορους καυγάδες τουςΤη μαχη για το καθημερινό τιποταΤα εντομα της ευλεκτης δεξαμενηςΗ υποσχεση του αργοσυρτου παροντος Η εκσουδετερωση φανταστικων εχθρων Κλωτσιες κραυγες μια χορευτικη σκιαμαχια ανοιγε στον αερα μιας ασπρομαυρης πραγματικοτηταςπετας σερνεσαι χωριςλαμπρα ρουχα και χρυσα φτεραOMΩΣ ΠIΣTEYΩ στα πλασματαΓεννηθηκα μαζι τουςΤα πλασματα που ζωγραφιζουν τη δυστυχια με

κουταλιες μελιΧανονται στα συρταρια μουστο δρομο πισω απο το υποστεγοτων αερόστατων που σου μιλουν φθαρμενες μηχανεςπου καταπινουν φωνηεντακαθε μηχανη ειναι θνητηετσι πολεμησαμε ορμησαμε με ιαχεςhellip ) (σελ 15)

Kι ένα ακόμη ενδεικτικό της ποίησης του Kυριάκου Mουτίδη

laquoXανονται στον χρονοΕιναι καποιες πηξεις στιγμωνΠου γεννουν Αλλοκοτες καταστασεις και λεξειςΤελικαhellipΠριν θαθελα να σας δηλωσω οτι εχω γεννηθειΜε ολη την λεπρα αυτης της κοινωνιαςΠανω μουΠιο μολυσμενος δε γινεταιΟπως λεπια απο ψαρι ειναι σφηνωμενα Στο κορμι μου ολα τα προπατορικα ΑμαρτηματαΠηγματα ιδρωτα και αιμα οτι φτιαχνεις Και ολα μετρανε χρονο και μηχανηhellip (σελ 63)

H ποιητική δουλειά του Kυριάκου Mουτίδη παρουσιάστηκε σε μια ζεστή βραδιά την

Kυριακή 21 Aπρίλη -σε παλιότερες εποχές αυτή την εθνοσωτήριο ημέρα όλοι οι συμμε-τέχοντες στην ποιητική βραδιά θα είχαν πάει φυλακή ή εξορία ή λίγο πιο πέρα στο σφαγείο της Μπουμπουλίνας- στη Λοκομοτίβα από τον υπογραφόμενο ενώ η ηθοποιός Iωάννα Mπι-λήρη και ο ίδιος ο KM απάγγειλαν ποιήματα της συλλογής Aρκετοί σύντροφοι και φίλοι συμμετείχαν στη συζήτηση laquoΠέρασα καλά έννοιωσα όμορφαraquo είπε ένας φίλος αποτυπώ-νοντας εύγλωττα την ατμόσφαιρα της βραδιάς

Θόδωρος Kουτσουμπός

τέχν

η

Kυριάκος Mουτίδης Σωρείτης ποιητική συλλογή εκδόσεις Locomotiva 2019 σελ76

στο Πλάζα στην πραγματικότητα δημιούργησε τις νομισματικές προϋποθέσεις για να προχωρή-σει η Ουάσιγκτον στην μεγαλύ-τερη απελευθέρωση (νομικάθεσμικά) της κίνησης κεφαλαίων στην ιστορία του καπιταλισμού μετά το 1929

Περίπου 40 χρόνια ενω-ρίτερα σε μία αλλη συμφωνία ndashάλλης κλίμακας και διαφορε-τικών συνθηκώνndash σrsquo αυτή του Μπρέττον Γούντς οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει την συναλλαγματική και νομισματική σταθεροποίηση σε παγκόσμια κλίμακα με την σταθε-ροποίηση της σχέσης χρυσού - δολαρίου Και μέσω αυτής είχαν χρηματοδοτήσει την καπιταλιστι-κή ανοικοδόμηση στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο εγκαθιδρύοντας το δολάριο σαν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το 1985 η συμφωνία στο Πλάζα έγινε η πλατφόρμα πάνω στην οποία δρομολογήθηκε η μεγαλύτερη απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων διε-θνώς αυτό που αργότερα ονο-μάσθηκε ldquoπαγκοσμιοποίησηrdquo αλλά στην πραγματικότητα ξε-κίνησε σαν η παγκοσμιοποίηση του χρηματιστικού κεφαλαίου

αίτηση Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4122019 Oι μαχόμενες καθαρίστρι-ες συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι την τελι-κή δικαίωση

Θυμίζουμε ότι στις 10 Ιουνίου του 2014 ο αστυνομικός ∆ροσίδης χτύπησε πισώπλατα με σιδερογροθιά την αγω-νιζόμενη καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών Φωτεινή Νικηταρά Tότε η σκηνή εκείνης της σιδηρογροθιάς έγινε πρωτοσέλιδο σε μεγάλες εφημερίδες όπως οι New York Times

Στο μεταξύ σε μια από τις δίκες αντι-περισπασμού των αστυνομικών δύο μέ-ρες αργότερα στις 15 Mαΐου επρόκειτο να δικαστεί η Φωτεινή Nικηταρά και δύο αλληλέγγυοι με την κατηγορία ότιhellip έδει-ραν μια ολόκληρη αστυνομική διμοιρία ndash αλλά και αυτή η δίκη αναβλήθηκε

Ο 18μηνος αγώνας των καθαρι-στριών που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση της τότε κυβέρνησης Σα-μαρά ndash Βενιζέλου αντιμετωπίστηκε με πράξεις αγριότητας εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων - αγριότητα που αντανακλούσε το πολιτικό αδιέξοδο της συγκυβέρνησης και την αδυναμία της να κάμψει το κίνημα των απολυμένων καθαριστριών

Η διαθεσιμότητα του αστυνομικού ∆ροσίδη έγινε αιτία για την εκδικητική και βίαιη δράση ενός άλλου αστυνομι-κού του Τσοκαναρίδη που τραυμάτισε σοβαρά την καθαρίστρια Λίτσα Αλεξάκη και συνέλαβε αναίτια την καθαρίστρια Βάσω Γκόβα Ο Τσοκαναρίδης πρό-σφατα στις 4 Απριλίου 2019 καταδι-κάστηκε σε 8μηνη φυλάκιση Ήταν μια σημαντική δικαίωση των αγωνιστριών καθαριστριών και του κινήματος που πάλεψε για την τιμωρία της αστυνομικής αυθαιρεσίας

Mε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία για τη δικαίωση των αγωνιζόμενων κα-θαριστριών αναφέρει

laquoΑπαιτούμε

Να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο αστυνο-μικός των ΜΑΤ που χτύπησε την καθαρί-στρια Φωτεινή Νικηταρά και να διωχθεί από την αστυνομίαΝα πάψει κάθε δίωξη κατά των αγωνιζό-μενων καθαριστριώνΝα καταργηθούν τα ειδικά σώματα κατα-στολής (ΜΑΤ ∆ΙΑΣ ΥΜΕΤ)

lthttpsdikaiosikatharistrionblogspotcomgt

video με το χτύπημα στην εργάτρια Φωτεινή Νικητρά httpsyoutu

be2NMc9At2yqE

ΘΚ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Τηλ 2130364692 κιν 6988197284 E-mail eekathforthnetgr

Kωδικός 3768

Το ΕΕΚ στο Internet στη διεύθυνση wwweekgr

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ - ΚΙΝΑΣ

Γιατί είναι αδύνατη η επιστροφή στο 1985

Αναβολή της δίκης του αστυνομικού

με τη σιδηρογροθιά

Οι αλλεπάλληλες ανακοι-νώσεις για δασμούς σε κινεζικά προϊόντα από

τις ΗΠΑ και η ανταπάντηση της Κίνας με δασμούς σε αμερικα-νικά προϊόντα έχει οδήγησει σε κορύφωση την αναταραχή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ldquoβουτιέςrdquo στα όρια του κραχ στα χρηματιστήρια στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας του Mαΐου

Η πίεση ήταν τέτοια που υπο-χρέωσε τον Τράμπ σε δηλώσεις κατευναστικές όσον αφορά τις προοπτικές των διαπραγματεύ-σεων που παρrsquo όλα αυτά συνε-χίζονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου

Στο μεταξύ όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν αύξηση των δασμών από 10 σε 25 σε εξαγωγές ύψους 200 δις δολ της Κίνας προς τις ΗΠΑ και η Κίνα ανακοί-νωσε την επιβολή δασμών σε εισαγωγές 60 δις δολ αμερικα-νικών προϊόντων στην Κίνα

Τα επόμενα 24ωρα αναμένε-ται να ξεκαθαριστεί αν πράγματι υπάρχει κάποιου είδους πρόθε-ση υπαναχώρησης μεταξύ των δύο πλευρών ή όχι

Η ανησυχία και οι δραματι-κές αντιδράσεις από την πλευρά των αγορών κεφαλαίου προοιω-νίζονται εξαιρετικά βίαιες αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε κατάρρευση όπως φάνηκε στις αρχές της εβδομάδας

Στο μεταξύ στον διεθνή οι-κονομικό τύπο έχει αρχίσει να εξελίσσεται μία προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πραγματικοί κίν-δυνοι -οικονομικοί και γεωπο-λιτικοί- και το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας - ΗΠΑ σε περί-πτωση που δεν γίνει δυνατή μία συμφωνία

Ή ακόμα και τι είδους συμ-φωνία θα μπορούσε να υπάρξει αν οι δύο πλευρές κατάφερναν να ldquoσυμφωνήσουνrdquo

Μία από τις ldquoθεωρίεςrdquo που έχουν δεί το φως της δημοσι-ότητας από σοβαρούς αστούς αναλυτές είναι ότι ΗΠΑ και Κίνα θα μπορούσαν να κινηθούν στα όρια μιας σύμφωνίας τύπου Πλάζα 1985 όταν με την ασφυ-κτική πίεση των ΗΠΑ επιβλήθηκε μία νομισματική συμφωνία στα-θεροποίησης των συναλλαγμα-τικών ισοτιμιών κυρίως μεταξύ μάρκουγιέν και δολαρίου με βασικούς ldquoχαμένουςrdquo τότε το γιέν και το μάρκο

Πράγματι η συμφωνία του Πλάζα (πρόκειται για το όνομα του ξενοδοχείου της Νέας Υόρ-κης στο οποίο είχε υπογραφεί η συμφωνία) φάνηκε τότε σαν να ανέκοψε τα αλλεπάλληλα κύματα αναταραχών στις διεθνείς αγο-ρές κεφαλαίων προϊόντων και συναλλάγματος στα μέσα της δε-καετίας του 80

Αλλά όχι για πολύ αφού δύο χρόνια (1987) μετά ξέσπα-σε νέος κύκλος αναταραχών με πρώτη στάση την ldquoΜαύρη ∆ευ-τέραrdquo στις 19 Οκτώβρη όταν τα χρηματιστήρια κατέρρευσαν μέσα σε μία μέρα η Γουώλ Στρήτ έπεσε κατά 22 το City 26 το Χογκ Κογκ 45 Η άμεση αντίδραση της Fed με την δήλωση Γκρίνσπαν ότι θα δώσει ότι κεφάλαια χρειάζονται για να μη υπάρξει κρίση ρευστότη-τας ανέκοψε τις συνέπειες Οι προσπάθειες να ερμηνευθεί η ldquoμαύρη ∆ευτέραrdquo στον διεθνή οικονομικό τύπο έχουν αφήσει πολλά κενά και ερωτηματικά

Όμως ήταν η πρώτη κρίση μετά το Πλάζα όχι η τελευταία

Τι είχε συμβεί Η συμφωνία

Tην ∆ευτέρα 1352019 στο Αrsquo Αυτόφωρο Μονομελές Πλημ-μελειοδικείο Αθηνών επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά η δίκη των καθαριστριών Φωτεινής Νικηταρά και Κωνσταντίνας

Παπουτσή κατά αστυνομικού οργάνου που τους προκάλεσε σωματική βλάβη στις 1062014 κατά την διάρκεια του πολύμηνου και εμβλη-ματικού αγώνα για την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστρι-ών του υπουργείου οικονομικών

Η Φωτεινή Νικηταρά είχε χτυπηθεί από αστυνομικό των ΜΑΤ πι-σώπλατα με σιδηρογροθιά Ο ίδιος χτύπησε και την Κωνσταντίνα Παπουτσή με κλωτσιά στο πόδι Η δίκη δεν μπόρεσε να περατωθεί γιατί η υπεράσπιση του αστυνομικού ζήτησε αναβολή για να εξετα-σθεί η γνησιότητα του βίντεο όπου φαίνεται να χτυπά την Κωνσταντίνα Παπουτσή από τα ειδικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ μετά από εισαγγελική

προκαλώντας την κατακόρυφη άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών Μια άνοδο για πρώτη φορά τόσο αναντίστοιχη με εκείνη της παραγωγικής δια-δικασίας μία άνοδο που τρο-φοδότησε την ldquoφούσκαrdquo που έσκασε για πρώτη φορά στις 19101987 για να ακολου-θήσουν πολλά άλλα ισχυρά ldquoεπεισόδιαrdquo μέχρι το 2008

Η τεράστια διαφορά μεταξύ του 1985 και του 2019 είναι ότι η υπερσυσσώρευση του χρημα-τιστικού κεφαλαίου έκτοτε παρά τις αλλεπάλληλες ldquoφούσκεςrdquo που έσκασαν ποτέ δεν ldquoξεπέρα-σεrdquo την κρίση που την γέννησε ήτοι την κατάρρευση της συμ-φωνίας του Μπρέττον Γούντς τον Αύγουστο του 1971

Αντίθετα κάθε βήμα ndashαπό τις κεντρικές τράπεζες- για να αντι-μετωπισθούν οι συνέπειες των σπασμών μέσα από τους οποί-ους εξελισσόταν προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση του ldquoχρέουςrdquo ιδιωτικού και κρατικού σε διαστάσεις τερα-τώδεις που να καθιστούν πλέον απολύτως ασύμβατη και αδύνα-τη την ldquoαξίωσήrdquo του μέσα από την εκμετάλλευση της εργασίας

Αυτή η ldquoποιοτικήrdquo και ldquoποσο-τικήrdquo διαφορά καθιστά αδύνατη μια συμφωνία τύπου Πλάζα με στόχο μία νομισματική συμφω-νία μεταξύ γουάν ndash δολαρίου και προφανώς ευρώ και γιεν Μια συμφωνία που σύμφωνα με τους αστούς αναλυτές θα μπορούσε να εκτονώσει τις αντιθέσεις και να εξισορροπήσει τις αντιφά-σεις που εκδηλώνονται αυτές τις μέρες με τον παροξυσμό του εμπορικού πολέμου τιμών και δασμών

Γ Aγγ

Page 3: H H EYPΩΠH ΣE ΣHMEIO KAMΠ H E A · στον καθένα με αναστολή. Οι άλλοι τρεις αθώοι από όλες κα-τηγορίες. h eypΩΠh Σe Σhmeio

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 5 σελίδα 4 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΜΑΡΙ∆ΑΚεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις

∆ευτέρα 20 Μάη bull πλατεία Υμηττού 730 μμΤετάρτη 22 Μάη bull πλατεία ∆άφνης 730 μμ

AΛΛHΛEΓΓYHΣTON ΦYΛAKIΣMENO

AΠEPΓO ΠEINAΣ ∆HMHTPH KOYΦONTINA

Να του δοθεί αμέσως η άδεια που δικαιούται

ldquoΜπροστά στην Πάτρα και τη ∆υτική Ελλάδαrdquo Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων και των διεκδικήσεων τους

ΙΛ ΙΟΝ

Κορυφώνεται η προεκλογική καμπάνια της ΑΡΚΙ

Το ΕΕΚ υποστηρίζει

ΔΗΛΩΣΗτου Δημήτρη

Kουφοντίνα μετά την απόρριψη της αίτησης για άδεια από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Βόλου

laquo∆εν λειτούργησαν ως δι-καστές δημοκρατίας αλλά ως πρωτοδίκες εμφυλίου Ανέλαβαν ως απρόσωπος κρατικός μηχανισμός την εκτέλεση της εντολής από την κυβέρνηση τη γνωστή οικογένεια και την πρε-σβεία που διαφεντεύει τη χώρα

Το θέμα δεν αφορά πια μια ατομική άδεια αλλά την επίθεση στο δικαίωμα του λόγου και της έκφρασης στα δικαιώματα του κρα-τούμενου στα δικαιώματα του λαού Πέραν αυτών εί-ναι και ζήτημα αγωνιστικής αξιοπρέπειας

Η απεργία πείνας είναι ύστατο μέσο πάλης είναι το μέσο που τίμησαν με τους αγώνες και τις θυσίες τους τόσοι και τόσοι αγωνιστές παλεύοντας μέχρι το τέλος Θα ήμουν πολύ μικρός αν δεν ακολουθούσα μέχρι το τέλος αυτόν τον μεγάλο δρόμο

Γιrsquo αυτό συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι το τέλος

Αρνούμαι κάθε ιατρική βοήθεια και απαλλάσσω τους αγαπημένους μου από την ευθύνη της απόφα-σης να με επαναφέρουν οι γιατροί σε περίπτωση που χάσω τη συνείδηση

Ευχαριστώ τις συντρό-φισσες και τους συντρό-φους και κάθε προοδευτι-κό άνθρωπο που στέκεται κοντά όχι σε εμένα αλλά σε μια δίκαιη υπόθεση

∆ημήτρης Κουφοντίνας2ο υπόγειο

Νοσοκομείου Βόλου

10 Μάη του 2019raquo

των πολλαπλών εκλογών θέλει να αποφύγει την όποια κριτική από τους συμμάχους της και τα ΜΜΕ που στην συντριπτική πλειοψηφία τους υποστηρίζουν την ∆εξιά

H αντιμετώπιση του ∆ημήτρη Kουφοντίνα από το κράτος τις δι-καστικές αρχές και την κυβέρνηση φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα το κράτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αναδύθηκε το 2002 και παρά τις αλλαγές κυβερνήσε-ων εξακολουθεί να βάζει τη σφρα-γίδα του Ένα κράτος οπλισμένο με πλήθος αντεργατικών και αντιδρα-στικών νόμων όπως του 187A ένα κράτος κι ένα δικαστικό σύ-στημα που εδώ και χρόνια αφήνει να σέρνεται η δίκη της ναζιστικής συμμορίας αφήνοντας ελεύθερους τους αρχηγούς της XA και τον δο-λοφόνο Ρουπακιά ενώ μεθοδεύει να πέσει στα μαλακά ο Κορκονέας δολοφόνος του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου

Στον φυλακισμένο ∆ημήτρη Kουφοντίνα αρνείται το δικαίωμα που έχουν OΛOI οι φυλακισμένοι ∆ύο μέτρα και δύο σταθμά Για τον ναζιστικό υπόκοσμο τήρηση του νόμου κατά γράμμα Για τους αγω-νιστές πολιτικούς κρατούμενους παραβίαση ακόμη και των υφιστά-μενων νόμων

Eίναι σαφές ότι το θέμα δεν αφορά έναν μόνο φυλακισμένο για τον οποίο μπορεί να υπάρχει

T ο Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα καταγγέλλει τις εισαγ-γελικές και δικαστικές αρχές

και τον πολιτικό τους προϊστάμενο στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης και την κυβέρνηση Tσίπρα για την απάν-θρωπη αντιμετώπιση του φυλακι-σμένου ∆ημήτρη Kουφοντίνα

Ο ∆ημήτρης Kουφοντίνας κάνει από τις 2 Mαΐου απεργία πείνας και καθώς η υγεία του είναι επιβαρυ-μένη από την 17ετή φυλάκιση η ζωή του κινδυνεύει H κυβέρνηση ΣYPIZA θα είναι άμεσα υπεύθυνη για ότι συμβεί

Ο φυλακισμένος αγωνιστής έχει όλες τις νομικές προϋποθέ-σεις για να πάρει άδεια Aυθαίρετα και παρά την αντίθετη άποψη της διεύθυνσης των φυλακών και της κοινωνικής λειτουργού ο εισαγ-γελέας και μετά τον εισαγγελέα το δικαστικό συμβούλιο Bόλου απέρριψε την αίτηση ολιγοήμερης άδειας εξόδου σύμφωνα με τον κώδικα των φυλακών Σημειώνεται ότι σε έξι (6) προηγούμενες άδειες που του εδόθηκαν ο ∆ Kουφοντί-νας τήρησε όλους τους κανόνες

Eίναι προφανές ότι για την πα-ρούσα άρνηση δεν ευθύνεται μόνο η πρεσβεία των HΠA και η γνωστή αντίθεση τού Mητσοτακέικου H κυ-βέρνηση Tσίπρα που διανύει περί-οδο ειδυλλίου με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και το Iσραήλ του ακροδεξιού Νετανιάχου και εν όψει

η οποιαδήποτε γνώμη κριτική ή αντίρρηση Το καθεστώς εξαίρε-σης αυτή η laquoμαύρη τρύπαraquo στο νο-μικό σύστημα συνιστά απειλή κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλου του λαού των εργαζομένων και των αγωνιζόμενων ανθρώπων Mια δράκα Iαβέρηδων του νομικού συστήματος αυτοί οι στυλοβάτες του κράτους της κατοχής και του εμφυλίου σε σύμπνοια με άλλες δυνάμεις της αντεπανάστασης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας απεργάζονται νέα δεσμά για όλον τον λαό και κάθε αγωνιζόμε-νο κομμάτι του

Aλληλεγγύη στον φυλακισμένο ∆ημήτρη Kουφοντίνα Άδεια τώρα

H κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για τη ζωή του

Nα καταργηθούν οι τρομονόμοι ο 187A και τα τρομοδικαστήρια που γεμίζουν τις φυλακές με αγω-νιστές που παλιότερα θα δικάζονταν για πλημμεληματικές πράξεις

Tσακίστε το κράτος και την κυβέρνηση των καπιταλιστών με laquoαριστερόraquoή δεξιό επίχρισμα ndash Εξουσία εργατική στηριγμένη στις συνελεύσεις και σε αιρετά και ανα-κλητά εργατικά-λαϊκά συμβούλια

OΛOI ΣTHN ΠOPEIA 14 MAH 2019 ΠPOΠYΛAIA

Αθήνα 12-5-2019Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα

κών σχημάτων με την υποστή-ριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΕΕΚ έχει γίνει η ευκαιρία για μια πλατιά εξόρμηση σε γειτονιές και χώρους δουλειάς Στόχος της πάλης είναι να κάνουμε σα-φές ότι δεν πρόκειται για δύο ακόμα ψηφοδέλτια αλλά για μια διαφορετική φωνή η οποία δεν χωράει στα στενά πλαίσια της διαχείρισης και του μοιράσμα-τος της φτώχειας

Η προεκλογική καμπάνια είναι μια ευκαιρία απεύθυνσης στην κοινωνική δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα την εργατική τάξη και τη νεολαία

Κόντρα στον ορυμαγδό των ψεύτικων υποσχέσεων των παλιών συνταγών της δια-χείρισης με καινούριο περιτύ-λιγμα προκαλεί εντύπωση ότι δεν χωράμε στο ρόλο του δη-μοτικού συμβούλου των πελα-τειακών σχέσεων αλλά προ-βάλλουμε μια πολιτική θέση και ένα δρόμο ασυμβίβαστου αγώνα

Οι περιφερειακές εκλο-γές είναι μια ευκαιρία να τε-

Αλλά το Ρήγμα δεν είναι απλά ένα εκλογικό σχήμα Είναι ένα μαχόμενο τοπικό κινηματικό σχήμα που μά-χεται για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της περιοχής ενάντια στο φα-σισμό και τον ιμπεριαλισμό τις ΗΠΑ και την ΕΕ και ενά-ντια στην αντεργατική πο-λιτική της κυβέρνησης των μνημονίων ∆ίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεράσπιση και προστασία του Άλσους του Μπαρουτάδικου Το Ρήγμα ήταν η μόνη δημοτική παράταξη που αντιτάχθηκε στο σχέδιο της δημοτικής αρχής (Μπίρμπας ndash Σύρι-ζα) να ρίξει κι άλλο τσιμέντο στο Άλσος χτίζοντας στο Πατινάζ ένα βρεφονηπιακό σταθμό κόστους 25 εκα-τομμύρια ευρώ Φυσικά το Ρήγμα τάσσεται υπέρ της δημιουργίας βρεφονηπια-

Το γάντι των δημοτικών και πε-ριφερειακών εκλογών έχει ση-

κώσει η αντικαπιταλιστική και επα-ναστατική αριστερά με την κάθοδο δύο μαχητικών σχημάτων στην Πά-τρα και τη ∆υτική Ελλάδα

Η νεοσύστατη ldquoΑντικαπιτα-λιστική Ανατροπή στην Πάτρα - Ανταρσία σε κυβέρνηση ndash ΕΕ - κεφάλαιοrdquo διεκδικεί τη ψήφο των πολιτών της Πάτρας ldquoγια να πάρουμε πίσω τις ζωές μας με τους αγώνες μαςrdquo Επικεφαλής του ψη-φοδελτίου είναι ο Θόδωρος Μπε-λεζώνης και το σχήμα εκπροσωπεί-ται μέσα από μια πενταμελή ομάδα η οποία θα εναλλάσσεται στο δημο-τικό συμβούλιο

Η ldquoΑριστερή Παρέμβαση στη ∆υτική Ελλάδαrdquo με επικεφαλής τον Χρήστο Κοσίνα ως υποψήφιο περιφερειάρχη και κεντρικό σύνθη-μα ldquoΧαράζουμε δρόμο ανατροπήςrdquo έχει επιδείξει έργο μέσα και έξω από το περιφερειακό συμβούλιο παλεύοντας για τα συμφέροντα των εργαζομένων και πρωτοστατώντας στο αντιπολεμικό και αντιρατσιστι-κό κίνημα στην περιοχή

Η συμμετοχή στις επερχόμενες τοπικές εκλογές των δύο μαχητι-

Το Ρήγμα στα ∆υτικά συνεχίζει την καμπάνια σε γειτονιές του

Αιγάλεω με περιοδείες μοίρασμα υλικού και συζητήσεις με κόσμο και αφισοκολλήσεις ενώ ετοιμάζεται για την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση την Τρίτη 21 Μάη στην πλατεία Εσταυρωμένου στις 8 μμ

Στο εκλογικό του περίπτερο στην πλατεία Εσταυρωμένου (με-τρό Αιγάλεω) υπάρχουν σύντρο-φοι σχεδόν όλη την ημέρα και κάθε μέρα απrsquo όπου μπορεί κανείς να συ-ζητήσει να πάρει πληροφορίες και εκλογικό υλικό

Την Παρασκευή 175 στον Ρε-μπετοκαφενέ έγινε γιορτή για οι-κονομική ενίσχυση του σχήματος Περιοδείες με μοίρασμα του προ-γράμματος έγιναν στην Πλατεία Λέ-λας Καραγιάννη πλ ∆αβάκη στην περιοχή μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα και Αναγέννησης στους εργαζόμε-νους του δήμου σε λαϊκές αγορές καταστήματα και καφετέριες

Λαμίας το ψηφοδέλτιο της laquoΑριστερής Παρέμβασης στη Στερεά Ελλάδαraquo για τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου Είναι η δεύτερη φορά που το περιφερειακό σχήμα συμμετέχει στις εκλογές για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την συμμετοχή του ΕΕΚ Στις προηγούμενες εκλο-γές είχε εκλέξει έναν περιφε-ρειακό σύμβουλο

Υποψήφια Περιφερειάρ-χης είναι η Πολυζώη Νίκη καθηγήτρια ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέλος ∆Σ ΕΛΜΕ Φωκίδας Το ψηφοδέλτιο συ-γκροτήθηκε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ του ΕΕΚ Ανένταχτους αγωνιστές της αριστεράς ανθρώπους του καθημερινού μόχθου εργαζό-μενουςες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα άνεργουςες επιστήμονες αυτοαπασχολού-μενους συνταξιούχους συν-δικαλιστέςστριες αγωνιστές και αγωνίστριες των τοπικών κινημάτων και του νεολαιΐστι-κου κινήματος

Μέρα - τη μέρα κλιμακώ-νεται η καμπάνια της

Αριστερής Κίνησης Ιλίου (ΑΡΚΙ) ενόψει των δη-μοτικών εκλογών της 26ης Μάη Επόμενος ldquoκόμβοςraquo είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΑΡΚΙ την Τρίτη 21 Μάη ώρα 7 μμ στην Κεντρική Πλατεία του ∆ήμου

Βασικός ομιλητής θα είναι ο επι-κεφαλής του συνδυασμού σύντρο-φος ∆ημήτρης Γεωργίου Στο μεταξύ η τοπική οργάνωση του ΕΕΚ στο Ίλιον αλλά και τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ σε Ίλιον Καματερό - Αγίους Αναργύρους και Πετρούπολη εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστήρι-ξης της ΑΡΚΙ και του σ Γεωργίου

Η κάλπη της 26ης Μάη δεν αναμένεται lsquorsquoεύκο-

ληrsquorsquo για τη σημερινή δημοτική αρχή του Νίκου Ζενέτου του οποίου η παράταξη (∆ημοκρατική Συνεργα-σία) διοικεί την πόλη από το 1982 αρχής γενομένης με τον Βασίλη Κου-κουβίνο Ο ίδιος ο Ζενέτος εκλέγεται ανελλιπώς από το 2006

∆Κ

Συνέχεια από τη σελ 1

Παρά το μπλοκάρισμα της ενωτικής καθόδου του EEK με την Aνταρσύα

εξ αιτίας του βέτο που έβαλαν οι ακόλου-θοι της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΓΣEEA∆E∆Y (βλέπε την απόφαση του ΠΓ του EEK στη σελ 7) το EEK καλεί να ψηφιστούν κριτικά τα ψηφοδέλτια της ANTAPΣYA στις ευρωεκλογές (με ψήφο στις ενωτικές αντιιμπεριαλιστικές αντικα-πιταλιστικές αντικυβερνητικές δυνάμεις και όχι στους ακόλουθους της γραφειο-κρατίας της ΓΣEE)

Ψηφίστε τα ψηφοδέλτια που στηρί-ζει το EEK σε δήμους και στις περιφέρει-ες (βλέπε σελ 5) Για να χτίσουμε ταξικά φρούρια αντίστασης κέντρα πάλης και αντεπίθεσης σε κάθε δήμο σε κάθε γει-τονιά

∆υναμώστε το EEK για το χτίσιμο ενός αντιγραφειοκρατικού επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης ελευθερι-ακού και κομμουνιστικού που θα ενώνει τους αγώνες στην Eλλάδα στα Bαλκάνια στην Eυρώπη και σrsquo όλο τον κόσμο μέσα από το ξαναχτίσιμο της επαναστατικής ερ-γατικής ∆ιεθνούς - της Tέταρτης ∆ιεθνούς

λειώνουμε με αυτούς που μας χρεοκόπησαν και μαύρισαν τις ζωές μας όπως ο νυν πε-ριφερειάρχης Κατσιφάρας είτε φοράει τώρα τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλοτε εκείνη του ΠΑΣΟΚ

Και στο δήμο λέμε να μη γυρίσουμε πίσω από τον Πε-λετίδη αλλά να πάμε μπροστά όχι μόνο καλές προθέσεις Τα προβλήματα είναι επείγοντα και χρειάζονται λύσεις χωρίς κανέ-να συμβιβασμό με τις κυβερνη-τικές και μνημονιακές επιταγές με κάθε κόστος

Η κεντρική προεκλογική συ-γκέντρωση της Αριστερής Πα-ρέμβασης στη ∆υτική Ελλάδα και της Αντικαπιλιστικής Ανα-τροπής στην Πάτρα και τη ∆υ-τική Ελλάδα θα πραγματοποι-ηθεί από κοινού την Τρίτη 21 Μαΐου στις 7 μμ στην πλατεία Γεωργίου

Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα

Κατατέθηκε την Κυριακή 55 2019 στο πρωτοδικείο

κού σταθμού ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΣΟΣ και μάλιστα έχει υποδείξει οικόπεδα ή κτήρια στην περιοχή ∆υστυχώς οι άλλες παρατάξεις έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο παραπέρα τσιμεντοποίησης του Άλσους

Στην τσιμεντοποίηση όμως του Μπαρουτάδικου αντιστέκονται πολλοί κά-τοικοι και ήταν ενδεικτική η συμμετοχή ανθρώπων της γειτονιάς το Σάββατο 11 Μαίου όταν μέλη της Λαϊ-κής Συνέλευσης (ανάμεσά τους και μέλη του Ρήγματος) φύτεψαν δενδρύλλια αφού πρώτα καθάρισαν τον χώρο από τα σκουπίδια Με χαρά γιαγιάδες μαμάδες και παι-δάκια φρόντιζαν να φυτευ-τούν τα δενδράκια ενώ αρ-γότερα συλλογικά (και συ-ντροφικά) έγινε συλλογική κουζίνα με σουβλάκια κλπ

Σε μια σειρά ∆ήμους και Περιφέρειες το ΕΕΚ υποστηρίζει τοπικά δημοτικά

και περιφερειακά σχήματα στα οποία συμ-μετέχει Στηρίζει επίσης κινήσεις με τις οποίες βρίσκεται σε πολιτική συνεργασία Σε περιοχές στις οποίες δεν συμμετέχει με μέλη του στα τοπικά σχήματα το ΕΕΚ προ-τείνει να δοθεί κριτική ψήφος σε αριστε-ρά αγωνιστικά και με κύρος σχήματα με αντικαπιταλιστική αντι-ιμπεριαλιστική και αντιφασιστική και αντικυβερνητική δράση

∆ΗΜΟΙΑΘΗΝΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΕΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ∆ΥΤΙΚΑΒΥΡΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ∆ΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ∆ΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥΙΛΙΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΛΙΟΥΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟ∆ΑΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΑΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΕΚΕΦΑΛΑΙΟΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ AΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η laquoΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟ∆Αraquo είναι κομμάτι της ανατρεπτικής αριστεράς Αναζητάμε μια άλλη αριστερά εργατική δημοκρατική μετωπική που δεν θα εκπροσωπήσει απλά εκλογικά την οργή αλλά θα προσπαθήσει να τη μετατρέψει σε κίνημα ανατροπής

Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα πολιτι-κής αντίστασης και ανυπακοής στην πολι-τική ΕΕ ndash κεφαλαίου -ΗΠΑ

Στηρίζουμε την εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης όπως και κάθε συλλογική οντό-τητα αντίστασης και διεκδίκησης που συ-γκροτήθηκε στη γειτονιά

Στη Νέα Σμύρνη χαιρόμαστε να μας χαι-ρετανε σε γλώσσες που δεν ξέρουμε δεν φοβόμαστε μήπως μας επιτεθεί κάποιος laquoμετανάστηςraquo Οι άνεργοι οι πρόσφυγες οι άστεγοι οι εξαρτημένοι όσοι ζουν στο περιθώριο λόγω σεξουαλικών προτιμήσε-ων είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΡΗΓΜΑΣΤΑΔΥΤΙΚΑ

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 7 σελίδα 6 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Θεόδωρου Μεγαλοοικονόμου

Να ετοιμαστούμεΝα ετοιμαστούμεγια τις μάχες που έρχονταιγια τις μάχες που έρχονται

Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΕΕΚ για τις EυρωεκλογέςlaquoΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑraquoH πραγματικότητα πίσω από την προπαγάνδα για την υγεία

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη επιτυ-χία στις 11 Μάη στην πλατεία

Αγίου ∆ημητρίου στους Αμπελοκή-πους η προεκλογική συγκέντρωση της κίνησης με θέμα την υγεία την κατάρρευση του ΕΣΥ τα ναρκωτικά Μίλησαν Ο Μιχάλης Ρίζος γιατρός πρόεδρος του σωματείου εργαζο-μένων στο laquoΑττικόνraquo η Κατερίνα Μάτσα ψυχίατρος κοινωνικών ια-τρείων αλληλεγγύης πρώην διευ-θύντρια του 18 ΑΝΩ και η Λυδία Κατή φοιτήτρια νοσηλευτικής

∆ημοσιεύουμε ένα μέρος της εισήγησης του μάχιμου γιατρού Μ Ρίζου που αποδομεί την εικόνα που ο Σύριζα με τα παπαγαλάκια του παρουσιάζει για την συμβολή του στη laquoδιάσωσηraquo του ΕΣΥ

laquoΣτην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορ-φώνει ένα νέο μοντέλο υγείας συμ-βατό με τις ανάγκες του σύγχρονου καπιταλισμού με τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα βασικό πυλώνα του τα μικρο-μεσαία ιατρεία κατεστραμμένα και το δημόσιο υβρίδιο εμπορευματοποιη-μένων υπηρεσιών για τους έχοντες και υποβάθμισης για τους πολλούς και καταφρονεμένους

Ας δούμε συγκεκριμένα- Οι δημόσιοι προϋπολογι-

σμοί παραμένουν μνημονιακοί και ταξικοί Τα ελάχιστα ποσά που δό-θηκαν παραπάνω για την υγεία πάνε για την ξεχρέωση των προμηθευτών και όχι του λαού (γιrsquo αυτό και οι διοι-κητές των νοσοκομείων του ΕΟΠΥΥ

Πρωτοφανείς ρατσιστικές δη-λώσεις από τον Νίκο Σοφιανό του ΚΚΕ Ζητά εκκένωση των

καταλήψεων για πρόσφυγες και ένταση της αστυνομικής καταστολής προσφύγων και μεταναστών στο κέ-ντρο της Αθήνας

Ο δημοτικός συνδυασμός Αντι-καπιταλιστική Ανατροπή στην Αθή-να (ΑΑ) πήρε μέρος σε μια συγκέ-ντρωση κατοίκων που είχε οργανώ-σει την Πέμπτη 95 ο εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής Αγ ΠαύλουΣταθμού Λαρίσης

Η συγκέντρωση στην οποία πα-ραβρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής έγινε στην πλατεία γύρω από την εκκλησία του Αγ Παύλου η οποία βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής (που είναι απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης)

Είχαν κληθεί με επίσημη πρό-σκληση μόνο τέσσερις υποψήφι-οι δήμαρχοι ο Μπακογιάννης ο Ηλιόπουλος ο Γερουλάνος και ο Σοφιανός του ΚΚΕ Έγινε ωστόσο δεκτό από τους οργανωτές μετά

χώρο μέχρι το 2021 στο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε στην Κο-μισιόν) οι δαπάνες για την υγεία θα μειωθούν από 52 στο 47 του ΑΕΠ (όπως και όλες τις δημόσιες επενδύσεις)

- Η συμμετοχή του λαού στη φαρμακευτική δαπάνη από το 9 εκτινάχτηκε στο 30 τα τελευταία 5 χρόνια

- Και όπου απουσιάζει το κρά-τοςhellip πλακώνουν οι χορηγοί Μεγά-λοι ιδιωτικοί όμιλοι και εφοπλιστικά ιδρύματα που βάζουν χέρι στο ΕΣΥ στην αρχή ως δωρητές - φιλάνθρω-ποι και μετά ως μέτοχοι - συνιδιο-κτήτες Έχουν αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στον ιατροτεχνολογικό εξοπλι-σμό και τις προμήθειες με βάση τα συμφέροντα φαρμακευτικών εταιρει-ών και όχι τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής υγείας Το σκάνδαλο No-vartis είναι μόνο η κορυφή του παγό-βουνου Κανονική ιδιωτικοποίη-

από την κλασικά προεκλογικού χαρακτήρα υποσχετική φρασεολο-γία γενικολογία και αοριστολογία μέχρι το σερβίρισμα με την κατά το δυνατόν πιο ήπια μορφή της laquoκλει-σθενικήςraquo φορομπηκτικής laquoμεταraquo-μνημονιακής διαχείρισης η οποία είναι προδιαγεγραμμένη ανεξάρτη-τα από το ποιος θα βγει δήμαρχος - με έμφαση φυσικά στο ζήτημα της ασφάλειας και την ενίσχυση της αστυνόμευσης όλων των ειδών με την δημοτική αστυνομία την ΕΛΑΣ κλπ

Εννοείται ότι ξεχώρισε η πα-ρέμβαση τη Ντίνας Ρέππα έγινε με τρόπο που πραγματικά ακουμπούσε και απαντούσε (κάτω από ένα ριζι-κά διαφορετικό πρίσμα και οπτική) στην laquoαυθόρμητη συνείδησηraquo των παρευρισκομένων κατοίκων στα όποιας μορφής ξενόφοβα αντανα-κλαστικά στον διάχυτο φόβο και στο βαθύ αίσθημα ανασφάλειας που διαπερνά τις ζωές όλων και πη-

κλπ μετατρέπονται σε λογιστές - ελεγκτές των πλεονασματικών στό-χων) Στους εργαζόμενους δεν έχει επιστραφεί τίποτα από τα κλεμμένα των μνημονίων

Από το 2013 (συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ) μέχρι και το 2019 (ΣΥΡΙ-ΖΑ) η κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκε κατά 303 Μόνο επί συγκυβέρ-νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ο κρατικός προϋπολογισμός έχει περικοπεί κατά 432 εκατ ευρώ Ο πρώτος laquoμεταμνημονιακόςraquo προϋπολογισμός για το 2019 μειώνει την κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια νο-σοκομεία κατά 65 εκατ ευρώ ενώ διατηρεί την αύξηση των ασφαλιστι-κών εισφορών των συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη κατά 780 εκατ ευρώ

Παρά τα θηριώδη πλεονάσματα μέχρι (55 δις ευρώ) - (τόσο προσδι-όρισε η κυβέρνηση το δημοσιονομικό

από laquoεπίμονο αίτημαraquo της ΑΑ να πάρει κανονικά το λόγο και η Ντίνα Ρέππα

Τέθηκαν από τους οργανωτές (όπως και εν συνεχεία από παρεμ-βαίνοντες κατοίκους) μια σειρά από ερωτήματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα ασφάλειας στην καθη-μερινότητα και με την εγκληματι-κότητα με τα ερειπωμένα και ετοι-μόρροπα διατηρητέα ή μη κτίρια (είναι γεμάτη η περιοχή αυτή και όχι μόνο αυτή) για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους για την πιο επωφε-λή χρήση διαφόρων κτιρίων για τα σχολεία για τους τοξικοεξαρτη-μένους της πλατείας Βάθη για την αυξανόμενη παρουσία προσφύγων και μεταναστών για την διάσπαρ-τη λειτουργία διαφόρων ΜΚΟ που σχετίζονται με το προσφυγικό κλπ

∆εν έχει ιδιαίτερο νόημα νrsquo ανα-φερθεί κανείς στα όσα είπαν οι υποψήφιοι που ανεξαρτήτως κομ-ματικής ταυτότητας κυμαίνονταν

ση Το Νοσοκομείο Σαντορίνης είναι ο προπομπός για το μέλλον των δο-μών Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν πλέον ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις Όσες δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό θα κλείνουν Με αυτό το κριτήριο φτιάχνουν τους νέ-ους οργανισμούς των νοσοκομείων και σχεδιάζουν την ολοήμερη (ιδιω-τική) λειτουργία τους

Οι ελαστικές σχέσεις απα-σχόλησης διευρύνονται και σήμερα κυμαίνονται περίπου στο 25 του συνόλου του προσωπικού Τμήμα-τα και κλινικές κλείνουν γιατί δεν καλύπτουν το laquoκόστος λειτουργίας τουςraquo ενώ ολόκληρο το 2018 δεν προκηρύχθηκε ούτε μια θέση μό-νιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία

Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) εντάσ-σεται στην γενικότερη πολιτική της

γάζει από την βαθιά και αξεπέραστη κρίση του συστήματος αλλά που ως πρώτη αυθόρμητη αντίδραση προβάλλεται στον laquoάλλοraquo στον δι-πλανό στον εξαρτημένο στον πρό-σφυγα Και είναι σημαντικό ότι παρrsquo ότι δεν είχε επίσημα προσκληθεί και η παρουσία της στο laquoπάνελraquo ήταν laquoεμβόλιμηraquo στο τέλος χειροκροτή-θηκε και πλησιάστηκε για συζήτηση από πολλούςές

Πέρα από αυτό όμως αν έχει κάτι πραγματική σημασία να συ-γκρατήσει κανείς από την εκδήλωση αυτή δεν είναι άλλο από τη παρέμ-βαση του Σοφιανού που κυριολε-κτικά αν και ξέρουμε πολύ καλά τι είναι σταλινισμός μας άφησε όλους και όλες εμβρόντητουςες Είπε ο Σοφιανός (κατά λέξη)

- Μια συμμορία Βορειοαφρικα-νών λυμαίνεται το κέντρο

- Γιατί δεν παρεμβαίνει η αστυ-νομία να ελευθερώσει τους κατει-λημμένους χώρους τα κτίρια στην

για παραπέρα μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών Η ΕΕ κυβερνήσεις και αστοί επιστήμονες έχουν κοινή θέση ότι από την ΠΦΥ εξαρτάται η μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών αποκατά-στασης της υγείας για το λαό

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις πο-λυδιαφημισμένες ΤΟΜΥ έχει ο οι-κογενειακός γιατρός ο οποίος θα λειτουργεί σαν laquoκόφτηςraquo -και μάλι-στα έναντι ποινής- προκειμένου το laquoκόστοςraquo του κάθε ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει το όριο του πετσο-κομμένου προϋπολογισμού Ακόμη και στην πλήρη ανάπτυξή του στις ΤΟΜΥ προβλέπεται 10λεπτη laquoεξέτα-σηraquo ανά ασθενή από ένα γιατρό που έχει σύμβαση εργασίας για 2 χρόνια με τα ελάχιστα laquoβασικά πακέταraquo να μην παρέχονται καν λόγω ελλείψεων σε υποδομές εξοπλισμό προσωπικό

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα μαζί με αντιφασιστικές ορ-γανώσεις και πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς καταγγέλλει την από-πειρα της ναζιστικής συμμορίας να εμφανιστεί στις γειτονιές της Αθή-νας και συγκεκριμένα στον Κολωνό όπου είχε προγραμματιστεί ομιλία του υπόδικου ναζιστή Η Κασιδιάρη την Παρασκευή 155 Το αντιφασι-στικό κίνημα κίνημα ήταν αποφασι-σμένο να μην επιτρέψει την επανεμ-φάνιση των ναζιστών στην περιοχή

Αχαρνών 22 στην Αχαρνών και Σουμερλή και το Plaza - έτσι το είπε Plaza (είναι το City Plaza Και όπως γνωρίζομε όλα αυτά τα κτίρια είναι καταλήψεις που φιλοξενούν πρό-σφυγες)

-Η Αχαρνών από πλ Βάθης μέχρι Αγ Παντελεήμονα είναι μια μακριά Λαϊκή Αγοράhellip γιατί δεν πα-ρεμβαίνει η αστυνομία (υπrsquo όψιν ότι πρόκειται για την περιοχή όπου από πολλά χρόνια έχουν καταστήματα μετανάστες πολλοίές Ρομά που-λούν στο δρόμο διάφορα τρόφιμα λαχανικά φρούτα κλπ)

Η όποια εγκληματικότητα και παραβατικότητα για τον Σοφιανό οφείλεται στους μετανάστες και στους πρόσφυγες Σrsquo αυτούς μόνο αναφέρθηκε

∆εν νομίζουμε ότι χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο (γιατί μι-λούν από μόνες τους) αυτές οι πρω-τοφανείς ρατσιστικές δηλώσεις του Σοφιανού μέλους του ΠΓ του ΚΚΕ - δηλαδή δηλώσεις του ΚΚΕ

Συνέχεια στη σελ 10

Οι Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 αποτελούν κρίσιμο σημείο καμπής στην άλυτη κρίση που μετατρέπει γορ-

γά την Ευρώπη σε πεδίο μάχης Η ιμπεριαλιστική ΕΕ βρίσκεται

σε διαδικασία αποσύνθεσης όπως δείχνει και το χάος με το Brexit τα ρήγματα ανάμεσα σε Βορρά και Νότο Ανατολική και ∆υτική Ευρώ-πη ακόμα και στον ίδιο τον γαλλο-γερμανικό άξονα Κινδυνεύουν οι λαοί της από τα λαοκτόνα μέτρα της αλλά κι από τον κίνδυνο να ταφούν στα ερείπιά της Παραμένουν ανε-πούλωτες οι πληγές που άνοιξε η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση κά-νοντας την ΕΕ εξαιρετικά ευάλωτη καθώς τώρα η κρίση επιδεινώνεται η παγκόσμια οικονομία βουλιάζει παραπέρα μαίνεται ο εμπορικός πό-λεμος HΠΑ-Κίνας οξύνεται η αντι-παράθεση του ιμπεριαλισμού με την Ρωσία πυκνώνουν τα μαύρα σύννε-φα σε Μέση Ανατολή και Βαλκάνια

Την ίδια στιγμή η κοινωνική εξαθλίωση κι η φοβερή ανισότη-τα ωθούν στην ταξική πόλωση και στη χρεοκοπία του παραδοσιακού αστικού πολιτικού συστήματος δι-ακυβέρνησης με εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία δεξιών και σοσιαλδημοκρατών Η άκρα ∆εξιά και οι φασίστες σηκώνουν κεφάλι αλλά κι ένα νέο κύμα λαϊκών αγώ-νων ξεκινά με την Γαλλία των ldquoκί-τρινων γιλέκωνrdquo κατά του Μακρόν και την μαζική κινητοποίηση των ερ-γατών της Ουγγαρίας ενάντια στον ldquoνόμο-σκλαβιάςrdquo του ακροδεξιού Όρμπαν να είναι μόνο το προανά-κρουσμα

Οι Ευρωεκλογές του 2019 συν-δυάζονται σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ με περιφερειακές τοπικές κοι-νοβουλευτικές εκλογές ακόμα και δημοψηφίσματα φέρνοντας ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό κατακερμα-τισμό στους θεσμούς της επιδει-νώνοντας την πολιτική κρίση του συστήματος και των κυβερνήσεών του προκαλώντας κρίσεις καθε-στωτικές κρίσεις εξουσίας

Το ΕΕΚ καλεί να υποστηρι-χτεί η διεθνιστική γραμμή που πρόβαλε το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφ-σκυrdquo στην πρόσφατη ldquoΕπεί-γουσα για την Ευρώπηrdquo στις 4 Μαΐου 2019

Μαύρο σε όλα τα κόμματα του κεφαλαίου φιλοΕΕ κι ldquoευ-ρωσκεπτικιστικάrdquo

Ούτε ldquoευρωπαϊσμόςrdquo ούτε ldquoευρωσκεπτικισμόςrdquo προλετα-ριακός διεθνισμός

Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε χώρα σε κάθε πόλη και γειτονιά Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο δράσης

Η ΕΕ της πείνας της ανεργί-ας της καταστολής του πολέμου δεν μεταρρυθμίζεται ανατρέπε-ται από τους εργαζόμενους τους άνεργους τους απόκληρους Το ldquoΦρούριο Ευρώπηrdquo που πνίγει στη Μεσόγειο τους πρόσφυ-

νεοφιλελευθερισμός του ldquoΚούληrdquo Μητσοτάκη της εφταήμερης δου-λειάς σκλάβων και της σκλαβιάς της δουλειάς-λάστιχο

Το ΕΕΚ λέει

Μαύρο στον αγριανθρωπισμό της ∆εξιάς του ldquoΚούληrdquo του Άδωνη του τσεκουροφόρου ΒορίδηΌχι και στον ΣΥΡΙΖΑ της κωλο-τούμπας της υποταγής σε ΕΕ HΠΑ ΝΑΤΟ και κεφάλαιο Υπάρχει εναλλακτική Να γίνει εναλλακτική εξουσίας η ίδια η εργατική τάξη επικε-φαλής όλων των φτωχών και νεόφτωχων λαϊκών μαζών μέσα από τους αγώνες της και την οργά-νωσή της με πολιτική ανεξαρτησία από τα κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό ανεξάρτητα από τις γραφειοκρατίες που μιλούν στο όνομά της και στο όνομα της Αριστεράς που την δυ-σφημίζουν

Απαιτείται να παλέψουμε με αυτήν την προοπτική Να προετοι-μαστούμε και να οργανώσουμε την ταξική αντεπίθεση στους αγώνες πριν μέσα και μετά τις εκλογές Καταλύτης μπορεί και πρέπει να γί-νει η συσπείρωση-ενίσχυση της επαναστατικής Αριστεράς χωρίς ταλαντεύσεις χωρίς συμβιβα-σμούς κορυφών χωρίς καιρο-σκοπισμούς απέναντι στην ΓΣΕΕ και την ldquoκυβερνώσα Αριστεράrdquo χωρίς γραφειοκρατικά καπελώ-ματα για την ταξική αντεπίθε-ση της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων

Για μια σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση με σοσιαλιστικά μέτρα λαϊκής σωτηρίας από την

γες-θύματά της ή τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης πρέ-πει να κατεδαφιστεί

Για την διεθνιστική σοσιαλι-στική ενοποίηση των λαών στα Βαλκάνια στην περιοχή στην Ευρώπη στον κόσμο

Στην Ελλάδα αλλά και σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες οι Ευρωεκλογές συνδυάζονται με πε-ριφερειακές και δημοτικές εκλογές και γίνονται πρόκριμα για κυβερ-νήσεις μετά από κοινοβουλευτικές εκλογές Σε συνθήκες κρίσης δια-κυβέρνησης και μάλιστα ενόψει επι-δείνωσης της ίδιας της οικονομικής κρίσης οποιαδήποτε αστική κυβέρ-νηση τελικά σχηματιστεί ldquoαυτοδύ-ναμηrdquo ή συνασπισμού θα είναι ταυ-τόχρονα εξαιρετικά εύθραυστη αλλά κι επιθετική απέναντι στις μάζες παίρνοντας νέα μέτρα κοινωνικού κανιβαλισμού σε μια ήδη ερειπωμέ-νη κοινωνία για να σώσει το κλυδω-νιζόμενο σύστημα Οι προεκλογικές τους υποσχέσεις δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που γράφονται Οι όποιες παραχωρήσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν σημάνει μεσάνυχτα στις κάλ-πες είναι ελάχιστες απέναντι στις ογκούμενες ανάγκες και ανά πάσα στιγμή αναστρέψιμες Η λογική του ldquoμικρότερου κακούrdquo οδηγεί όπως δείχνει η πείρα στην ldquoκωλοτούμπαrdquo και στο μεγαλύτερο κακό Είναι πα-γίδα Παγίδα κι απάτη οι ισχυρισμοί ότι οι ldquoπροοδευτικές συμμαχίεςrdquo με ρετάλια της ανύπαρκτης κεντροαρι-στεράς και της ldquoδημοκρατικήςrdquo τάχα ∆εξιάς είναι φραγμός στην άκρα ∆ε-ξιά και το νεοφιλελευθερισμό ∆εν πρέπει να πέσουμε στον εκβιασμό ή νεοφιλελευθερισμός ldquoμε ανθρώ-πινο πρόσωποrdquo ή ο απάνθρωπος

πείνα και την ανεργία με μιαν εργατική εξουσία στηριγμένη στα όργανα λαϊκής αυτοοργάνω-σης και πάλης

Σrsquo αυτό το πνεύμα με κομμου-νιστική ειλικρίνεια και αποφασι-στικότητα στράφηκε το ΕΕΚ προς τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να δώσουμε από κοινού και την μάχη των Ευρωεκλογών Επισημάνα-με τις προγραμματικές συγκλίσεις αλλά και τις αποκλίσεις καθώς και το πρόβλημα αξιοπιστίας που δη-μιουργούσε η κρίση μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κατέβαινε διασπα-σμένη σε δυο ή και περισσότερα χωριστά ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές και μάλιστα σε δήμους με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα όπως αυτός της Αθήνας της Θεσσαλονί-κης της Πάτρας Παρόλα αυτά θε-ωρήσαμε ότι είναι δυνατή μια ενιαία κάθοδος όπως έγινε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 με το κοινό ψηφοδέλτιο ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΕΕΚ-Α-νεξάρτητοιrdquo Θα αποφεύγονταν έτσι και ο κατακερματισμός δυνάμεων αλλά και θα εξασφαλίζονταν και η ιδιαιτερότητα στην πολιτική φυσι-ογνωμία και στην διαφορετικότητα κάθε οργάνωσης μαζί και το ανα-φαίρετο δικαίωμα στην κριτική χω-ρίς το οποίο μια συμμαχία ξεπέφτει σε καιροσκοπικό παζάρι επιτελείων και πρόσκαιρο μάζεμα ψήφων

∆υστυχώς η ενωτική πρόταση του ΕΕΚ απορρίφθηκε από την πλει-οψηφία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με βέτο του ΣΕΚ το οποίο στήριξαν η ldquoΜετάβα-σηrdquo και η ΑΡΙΣ Αντιθέτως το ΝΑΡ η ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος και το ΕΚΚΕ ήταν υπέρ της πρότασης Η απορριπτική απόφαση αναγγέλθηκε τηλεφωνικά στο ΕΕΚ από στέλεχος του ΝΑΡ ενώ

μέχρι τώρα καμιά γραπτή απάντηση στην γραπτή μας πρόταση δεν δό-θηκε

Η δικαιολογία για την απόρριψη ήταν ότι μιλήσαμε για την κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ την διάσπαση στον ∆ήμο της Αθήνας και ασκήσαμε κρι-τική στις ερωτοτροπίες του ΣΕΚ με ΓΣΕΕ και ΣΥΡΙΖΑ Κατηγορηθήκαμε σαν διασπαστές επειδή συμμετέ-χουμε και στηρίζουμε την ldquoΑντικα-πιταλιστική Ανατροπή στην Αθήναrdquo Αλλά η διάσπαση των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε προηγηθεί με πρωτοβουλία του ΣΕΚ Το ΕΕΚ μετά την διάσπαση πήρε μέρος σε συνε-λεύσεις που επιδίωκαν την ενότητα των δύο παρατάξεων και τελικά στήριξε την Αντικαπιταλιστική Ανα-τροπή στην Αθήνα το πρόγραμμα της οποίας μας βρίσκει σύμφωνους

Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν την σημασία τους μπορεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία δράση για να συσπει-ρωθεί η επαναστατική Αριστερά χωρίς αυτό να σημαίνει κουκούλω-μα διαφορών μυστικές συμφωνίες επιτελείων αμφίβολες ισορροπίες και διεκδίκηση πρωτοκαθεδρίας μαζί και του λεγόμενου brand name της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Παρόμοια φαινόμε-να παραπέμπουν σε συμπεριφορές μηχανισμών ξένων στην ίδια την μα-χόμενη τάξη και την βάση των οργα-νώσεων κι αποτελούν συμπτώματα πολιτικής ανεπάρκειας μπροστά στις προκλήσεις των καιρών καθώς ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος έχει κλείσει

Το ΕΕΚ με αίσθημα ευθύνης έχοντας δώσει και συνεχίζοντας να δίνει μάχες με πολλούς αγωνι-στές στις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και παρόλες τις διαφορές μας με όσους επιλέγουν την διάσπαση τον μικροπαραγοντισμό τον συμ-βιβασμό ή τον φόβο μπροστά στην ρήξη δίνει το χέρι στους αγωνιστές αυτούς - όπως το έκανε ήδη σε πολ-λές περιφέρειες και δήμους όπου συμμετέχουμε και στηρίζουμε κοινά ψηφοδέλτια Εξάλλου την επαύριο των εκλογών όλο το πολιτικό τοπίο θα έχει μπει σε φάση αναδιάταξης κι η επαναστατική κομμουνιστική Αρι-στερά θα αντιμετωπίσει επειγόντως την ανάγκη μιας αναδιάταξης δυνά-μεων και στρατηγικής

Με αυτό το σκεπτικό το ΕΕΚ καλεί να στηριχτούν και στις Ευρω-εκλογές οι αγωνιστές και οι αγωνί-στριες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που παλεύουν να ανοίξει ένας νέος επαναστατικός δρόμος ενότητας και πάλης

Οι ανάγκες αυτού του νέου δρό-μου απαιτούν σήμερα από όλους και όλες την συσπείρωση και την υπέρβαση των περιορισμών μας την συγκρότηση συμμαχιών πάνω σε αρχές και προπαντός την συσπεί-ρωση των πρωτοπόρων δυνάμεων στην οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος και της επαναστατικής ∆ιεθνούς

Το ΠΓ της ΚΕ του ΕΕΚ14 Μαΐου 2019

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 9 σελίδα 8 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

τιμώρησε το AKP που έχασε τρεις από τις κύριες πόλεις της Τουρκίας από την αντιπολίτευση Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια νίκη της εργατικής τάξης ndash βλέπε το σχετικό άρθρο ldquoΤαπεινωτική ήττα για τον Ερντογάν στις τοπικές εκλογέςrdquo στο φύλλο της 13ης Απριλίου 2019 της Νέας Προοπτικής Θα ήθελα να τονίσω μια ομοιότητα μεταξύ Ελλά-δας και Τουρκίας Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το CHP στην Τουρκία εί-ναι όντως πολύ διαφορετικά κόμμα-τα Το ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από τον σοσιαλισμό και έχει στραφεί δεξιά Το CHP είναι το ιδρυτικό κόμμα του αστικού κράτους και δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν σοσιαλδημοκρατι-κό κόμμα Η ομοιότητα είναι ότι με την ολέθρια οικονομική κρίση στην

τάξη να ενωθεί σε Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο

Είμαστε περήφανοι που στεκό-μαστε μαζί με το ΕΕΚ ∆ιότι διανύου-με μια περίοδο όπου οι μπουρζου-αζίες της Τουρκίας και της Ελλάδας κινούνται με στόχο να στρέψουν τους λαούς των χωρών μας τον έναν εναντίον του άλλου Με την απληστία τους για τα νεοευρεθέντα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκίνησαν μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά ακόμα και σε πό-λεμο Ως διεθνιστές κομμουνιστές δεν θα το επιτρέψουμε Εάν υπερι-σχύσει αυτή η πιθανότητα θα διεξά-γουμε πόλεμο ενάντια στον πόλεμο Οι σύντροφοί μας του ΕΕΚ υπήρξαν πάντοτε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα και υπογραμμίζουν τον κίν-δυνο στην προπαγάνδα τους

Το RedMed και το Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρα-κόφσκυrdquo οργάνωσαν ένα συνέδριο για την εκατονταετία της Κομιντέρν τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντι-νούπολη σε ένα γεμάτο θέατρο με συμμετοχές από 11 χώρες Η Κομι-ντέρν παρά το χτύπημα που δέχθη-κε από τον Σταλινισμό είναι ακόμα ένα επίπεδο οργάνωσης που το πα-γκόσμιο κίνημα της εργατικής τάξης χρειάζεται να φτάσει Η επανοικο-δόμηση της Τέταρτης ∆ιεθνούς εί-ναι απαραίτητη για αυτό Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παγκόσμια σοσιαλιστική επα-νάσταση

Ελλάδα και την οικονομική κρίση συν τον δεσποτισμό στην Τουρκία οι μάζες τείνουν να στρέφονται στο μικρότερο κακό Το καθήκον μας ως κομμουνιστές είναι να οδηγήσουμε την εργατική τάξη στην ταξική ανε-ξαρτησία Ακριβώς όπως κάνει το ΕΕΚ στην κατάσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ Για αυτό παλεύουμε και στην Τουρ-κία κάτω από δεσποτισμό και μια βαθειά οικονομική κρίση Τονίζουμε στην εργατική τάξη ότι το CHP και οι σύμμαχοί του που προέρχονται από το φασιστικό κίνημα δεν αξίζουν εμπιστοσύνης Τώρα που τελείω-σαν οι εκλογές η μπουρζουαζία και ο δεσποτισμός θα επιτεθούν στα κεκτημένα της εργατικής τάξης αρ-χίζοντας από την αποζημίωση στην απόλυση Καλούμε την εργατική

10 Μαΐου 2019 Ντονέτσκ

Το Φεβρουάριο του 2014 ένα πραξικόπημα έλαβε χώρα στην

Ουκρανία Εθνικιστικές δυνάμεις ήρθαν στην εξουσία για τις οποίες ο φασισμός έγινε κρατική ιδεολογία τους

Οι κάτοικοι των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν αναγνώρισαν τη νέα κυβέρνηση και την ιδεολογία της

Στις 7 Απριλίου 2014 ένα συνέ-δριο αντιπροσώπων περιφερειακών κοινοτήτων πολιτικών κομμάτων και δημόσιων οργανώσεων της περιοχής του Ντονέτσκ προκήρυξε την Πράξη της εγκαθίδρυσης της Λαϊκής ∆ημο-κρατίας του Ντονέτσκ και υιοθέτησε την ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Στις 14 Απριλίου 2014 το πα-ράνομο καθεστώς του Κιέβου εξα-πέλυσε ένα πόλεμο πλήρους κλίμα-κας ενάντια στο λαό του Ντονμπάς ο οποίος είχε επιλέξει το μονοπάτι του αυτοπροσδιορισμού Ο πόλεμος οδήγησε στην απώλεια της ζωής χι-λιάδων πολιτών στην περιοχή και κα-ταστροφή των παραγωγικών πόρων και υποδομών

Οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντον-μπάς έχουν ζήσει μέσα σε ατέρμονες εχθροπραξίες για περισσότερο από τέσσερα χρόνια ήδη Οι συστηματικές παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Ουκρανική πλευρά καταδεικνύουν ότι το Κίεβο και οι ∆υτικοί ιμπεριαλιστές πίσω τους δεν ενδιαφέρονται για μια ειρηνική επίλυση της διαμάχης

Με την όξυνση της γενικής κρί-σης του καπιταλισμού στον κόσμο η αστική τάξη εφαρμόζει τα πιο βά-ναυσα μέτρα στην πάλη της ενάντια στους εργαζόμενους συμπεριλαμβα-νόμενων ακόμα και φασιστικών με-θόδων Αρνούμενοι στις μάζες έστω τις ελάχιστες νόμιμες εγγυήσεις της διαμαρτυρίας ενάντια στην καπιταλι-στική εκμετάλλευση το δικαίωμα των εργατών να παλέψουν για τα οικονο-μικά και πολιτικά συμφέροντά τους η αστική τάξη προχωράει στην ανοιχτή καταστολή του κινήματος διαμαρτυ-ρίας με την ένοπλη δύναμη

Είναι απαραίτητο να αντισταθού-με σε όλες τις μορφές συμφιλίωσης με τον φασισμό είναι επίσης απαραί-τητο να αποτρέψουμε την πολική και

ιδεολογική του ρεβάνς στο σύγχρονο κόσμο

Μόνο μαζί μπορούμε εμείς οι εργαζόμενοι άνθρωποι του κόσμου να αναμετρηθούμε με τη φασιστική απειλή

Οι συμμετέχοντες στο Αντιφασι-στικό Φόρουμ απευθύνουμε κάλεσμα στους εργάτες όλων των χωρών- να δυναμώσουν τη διεθνή αλλη-λεγγύη στην πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές του φασισμού- για να συνεργαστούν όλες οι προο-δευτικές δυνάμεις του κόσμου στο να υποστηρίξουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατί-ες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ- για την αναγνώριση της βούλησης του λαού του Ντονμπάς να δημιουρ-γήσει ειρηνικές Λαϊκές ∆ημοκρατίες- για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για να φέρει στη δικαι-οσύνη στους στρατιωτικούς και πο-λιτικούς εγκληματίες της ΟυκρανίαςΕμείς οι συμμετέχοντες στο Αντιφα-σιστικό Φόρουμ απαιτούμε- από τις Ουκρανικές αρχές να στα-ματήσουν τον πόλεμο στο Ντονμπάς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ επάνω στην επί-τευξη ειρηνικών σχέσεων- από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματή-σουν να χρηματοδοτούν τις στρατι-ωτικές δαπάνες της Ουκρανικής κυ-βέρνησης και να της παρέχουν όπλα- από τις Κυβερνήσεις και τα Κοινο-βούλια όλων των κρατών να ανα-γνωρίσουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως κυρίαρχα κράτη σύμφωνα με όσα προβλέπει η Χάρτα του ΟΗΕ οι βα-σικές αρχές του διεθνούς δικαίου το δικαίωμα των λαών στον αυτοπροσ-διορισμό ο σεβασμός της βούλησης του λαού του Ντονμπάς επιβεβαιω-μένη μέσα από ένα εθνικό δημοψή-φισμα για να εγκαθιδρυθεί μια ειρη-νική φιλική και αμοιβαία επωφελής σχέση μαζί τουςΌχι στον πόλεμο στο ΝτονμπάςΝαι στον αυτοπροσδιορισμό των Λα-ϊκών ∆ημοκρατιών του Ντονέτσκ και του ΛουγκάνσκΖήτω η διεθνής αντιφασιστική αλλη-λεγγύηΥπογραφές των συμμετεχόντων στη δράση

Έκτακτη Συνάντηση για την Ευρώπη

Πόλεμος στον πόλεμο των μπουρζουαζιών

Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo Ιστοσελίδα RedMed

Αθήνα 4 Μαΐου 2019

Ανακοινωθέν

Το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στην αίθουσα της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημε-ρίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ) στην Αθήνα το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo και η Ιστοσελίδα RedMed οργάνωσαν μια μονοήμερη Έκτακτη Συνάντηση για την Ευ-ρώπη τις παραμονές των κρίσι-μων ευρωεκλογών της 23-26ης Μαΐου 2019

Η Συνάντηση άνοιξε με τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν από τη συ-ντρόφισσα Ναζ (DIP Τουρκία) για το χαρακτήρα και την ανάγκη της Συνάντησης Η συντρόφισ-σα Ναζ επίσης παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με την κατάστα-ση στην Τουρκία μετά την ταπει-νωτική ήττα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές το Μάρτιο του 2019

Η κύρια εισήγηση εξ ονόμα-τος του Βαλκανικού Σοσιαλιστι-κού Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo παρουσιάστηκε από τον σύντροφο Σάββα Μιχαήλ (EEK Ελλάδα) επικεντρώθηκε στην επίδραση της παγκόσμιας καπι-ταλιστικής κρίσης στην πολιτική και οικονομική κατάσταση στις χώρες-μέλη της ΕΕ καθώς και στην Ευρώπη ως όλο Η εισήγη-ση υπογράμμισε τα πολιτικά κα-θήκοντα της εργατικής τάξης και του επαναστατικού διεθνιστικού κινήματος που προέκυψαν από αυτήν την όξυνση της κρίσης την άνοδο της ακροδεξιάς και το νέο κύμα μαζικών αγώνων όπως το κίνημα των ldquoκίτρινων γιλέκωνrdquo στη Γαλλία την εξέ-γερση κατά του νόμου -σκλα-βιάς του καθεστώτος Όρμπαν στην Ουγγαρία και των επανα-στατικών αναταραχών στην Αλ-γερία και το Σουδάν

Την εισήγηση ακολούθησε μια σημαντική πολιτική παρέμ-βαση που χάραζε μια επανα-στατική διεθνιστική προοπτική για τους επαναστάτες στην Ελ-λάδα και την Ευρώπη από τον σύντροφο Κώστα Σκορδούλη εξ ονόματος της ΟΚ∆ΕΣπάρ-τακος μέλους της ελληνικής επαναστατικής αριστεράς στη συμμαχία της ANTAΡΣYA

Μια ειδική παρέμβαση έγινε από τον σύντροφο Λατίφ Πάρ-κερ (μέλος της συντακτικής επι-τροπής του περιοδικού Critique

Εισήγηση εκ μέρους του Επαναστατικού Εργατικού Κόμματος (DIP) της Τουρκίας στην Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo το Σάββατο 4 Μαΐου

Σύντροφοιτο Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφσκυrdquo και το δίκτυο RedMed οργάνωσαν την Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση με τίτλο ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo όντας στην παραμονή των Ευρωπαϊκών Εκλογών

Κατrsquo αρχάς θα ήθελα να ευχαρι-στήσω το ΕΕΚ για την διοργάνωση της εκδήλωσης αφού είναι επείγον να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε βαθαί-νουσα κρίση και να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση μιας κοινής στρα-τηγικής και σχεδίου δράσης ndash ενώ ταυτόχρονα τρέχει μια φορτωμένη και απrsquo ότι έμαθα απrsquo όταν ήρθα εδώ επιτυχημένη εκλογική καμπάνια Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους του ΕΕΚ για την σκληρή δουλειά τους στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης

Σύντροφοι ήλθα εδώ με τους χαιρετισμούς των αδελφών σας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου Πελά-γους τους συντρόφους σας στην Τουρκία και με την χαρά και θέληση για τον αγώνα της Πρωτομαγιάς Η ημέρα της διεθνούς πάλης της εργατι-κής τάξης εορτάστηκε ενώ η εργατική τάξη και οι εργαζόμενες μάζες εξε-γείρονται σε διάφορες χώρες και οι

Βρετανία) Άλλες παρεμβάσεις γραπτά κείμενα και μηνύματα πα-ρουσιάστηκαν ή στάλθηκαν στη Συνάντηση από τον Τόμας Κρά-ους (από το μαρξιστικό περιοδικό Eszmeacutelet ndash Ουγγαρία) τη Renais-sance Ouvriegravere Reacutevolutionnaire (ROR-Γαλλία) τη Μαρξιστική Ερ-γατική Ένωση (MTL- Φινλανδία) την Prospettiva Operaia (Ιτα-λία) το Grupo de Independencia Obrera (GIO-Ισπανία) και το κί-νημα Alternativyi (Ρωσία)

Μια ενδιαφέρουσα Στρογ-γυλή Τράπεζα Ρώσων κομμου-νιστών με θέμα laquoΗ Ρωσία και η Ευρώπηraquo διοργανώθηκε και παρουσιάστηκε ζωντανά από το Skype από τον σύντροφο Αλε-ξάντερ Β Μπουζγκάλιν από το Alternativyi

Μια σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του συντρόφου Stanislav Retins-kiy γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής ∆ημοκρα-τίας του Ντόνετσκ στο Ντον-μπάς ο οποίος απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη Συνά-ντηση από το Skype και απάντη-σε στις ερωτήσεις του κοινού

Η αρχική εισήγηση και οι τε-λικές παρατηρήσεις του συντρό-φου Σάββα Mιχαήλ ψηφίστηκαν ομόφωνα Αποφασίστηκε ότι στη βάση αυτή θα δημοσιευθεί μια ∆ιακήρυξη της Συνάντησης

Επίσης ψηφίστηκε ομόφω-να μια αντιφασιστική ∆ήλωση που προτάθηκε από το Κομ-μουνιστικό Κόμμα της Λαϊκής ∆ημοκρατίας του Ντονέτσκ για να παρουσιαστεί στο ∆ιεθνές Αντιφασιστικό Φόρουμ στην Κριμαία στις 10 Μαΐου 2019 στον εορτασμό της επετείου της ήττας του φασισμού στις 9 Μα-ΐου 1945

Η Συνάντηση τέλειωσε τρα-γουδώντας τη ∆ιεθνή σε πολλές γλώσσες και οι συμμετέχοντες έφυγαν για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο μπροστά από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα καταγγέλλοντας το ιμπεριαλιστικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και εκφράζο-ντας αλληλεγγύη προς το λαό της Βενεζουέλας και όλους τους λαούς της Λατινικής Aμερικής

Η Γραμματεία του Βαλκανικόυ Σοσιαλιστικόυ

Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo

Η Γραμματεία της Ιστοσελίδας RedMed

4 Μαΐου 2019

μαζικές διαδηλώσεις εξεγέρσεις και επαναστάσεις επέστρεψαν και πάλι

Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και τους νέους που ταρακουνούν τον κόσμο των καπιταλιστών με εξεγέρ-σεις απεργίες και μαζικές διαδηλώ-σεις από το μαζικό κίνημα στην Ουγ-γαρία μέχρι την Ζιμπάμπουε Από την εξέγερση σε μια από τις φτωχό-τερες χώρες της Λατινικής Αμερικής την Αϊτή στους ανθρώπους του μό-χθου του Ιράν και του Ιράκ στη Μέση Ανατολή Σας χαιρετούμε από αυτήν την αίθουσα

Και βεβαίως η εργατική τάξη εξεγείρεται ακόμα και στις ιμπερια-λιστικές μητροπόλεις Χαιρετίζουμε τα Κίτρινα Γιλέκα της Γαλλίας Το κί-νημα των Κίτρινων Γιλέκων κρατεί έξι μήνες τώρα Ο Μακρόν ο οποίος προσποιείται τον υπερασπιστή των ελευθεριών ενάντια στα ακροδεξιά φασιστικά και πρωτοφασιστικά ρεύ-ματα στις Ευρωεκλογές εξαπέλυσε την αστυνομία με βάρβαρη καταστο-λή εναντίον του κινήματος Παρrsquo όλα αυτά τα Κίτρινα Γιλέκα εξευτέλισαν πλήρως έναν ιμπεριαλιστή σαν τον Μακρόν και ταρακούνησαν την χώρα και την Ευρώπη Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μό-χθου και την νεολαία της Γαλλίας

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο η επι-στροφή του επαναστατικού κύματος στον Αραβικό Κόσμο Οι μάζες έρι-ξαν τον Μπουτεφλίκα στην Αλγερία ο οποίος κυβερνούσε επί μια εικοσαε-τία και τον Ομάρ αλ Μπασίρ στο Σου-

δάν τον επί τριακονταετίας δικτάτορα της χώρας και αδίστακτο δολοφόνο Έχουμε να δείξουμε το Σουδάν και την Αλγερία σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η αραβική άνοιξη μετατράπηκε σε χειμώνα ∆ύο πολιτικές επαναστάσεις έλαβαν χώρα μέσα στον ίδιο μήνα Οι επαναστάσεις έχουν κερδίσει τις πρώτες νίκες τους Τώρα οι μάζες παλεύουν να υπερβούν δυσκολίες και να στεφθούν οι επαναστάσεις με επιτυχία Στους λαούς του Σουδάν και της Αλγερίας που βρίσκονται στους δρόμους ndash απευθύνουμε χαιρετισμό

Και σε όλους τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και την νεολαία που παλεύουν ανά τον κόσμο ndash σας χαιρετίζουμε από αυτήν την αίθουσα

Επιστρέφοντας στην Γαλλία θα ήθελα να τονίσω το εξής το παρά-δειγμα του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων μας έδειξε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός κέντρου βασι-σμένου στην ταξική ανεξαρτησία στο πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη Μόνο ένα τέτοιο κέ-ντρο μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή του φασισμού και του πρω-τοφασισμού στην περιοχή Και οι Ευρωεκλογές θα έχουν νόημα εάν συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Τουρκία Όπως γνωρίζετε ο Ερντογάν δέχτηκε μια ταπεινωτική ήττα στις το-πικές εκλογές στα τέλη του Μάρτη Με την οικονομική κρίση στη μορφή στα-σιμοπληθωρισμού η εργατική τάξη

Ο Stanislav Retinsky μιλάει μέσω Skype

∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς Αντιφασιστικού Φόρουμ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 11 σελίδα 10 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΣΟΥ∆ΑΝ

Νέα δολοφονική επίθεση στους διαδηλωτές

ΠOIOI KAI ΓIATIΣTHN ANTAPΣYA ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΤΟΥ ΕEΚ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

δεξιά με το ζόμπι-ΛΑΕ Πέρα από εκλογικές φρούδες ελπίδες κυρι-αρχεί η πιο βαθιά ηττοπάθεια μετά το 2015 μια πολιτική απαισιοδοξία που μεταμφιέζεται σε ldquoρεαλισμόrdquo κι οδηγεί τελικά στη ldquoλογική του μι-κρότερου κακούrdquo

Την ίδια καιροσκοπική τάση εκδηλώνει κι η τωρινή κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΕΚ να κατεβά-ζει το δικό του ψηφοδέλτιο στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαίτε-ρη πολιτική βαρύτητα που αυτός έχει και το ΝΑΡ να απαντάει με σχετική καθυστέρηση συγκροτώ-ντας ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ∆εν πρόκειται απλώς για τα συνηθι-σμένα ldquoκαπελώματαrdquo Το εσωτερι-κό ρήγμα είναι βαθύτερο Το ΣΕΚ από καιρό και ολοένα πιο γοργά τώρα προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα του ldquoαντιφασιστικού με-τώπουrdquo - που θα ενταθεί σε περί-πτωση εκλογικής επικράτησης της Ν∆ Μέσα στην περιρρέουσα ατμό-σφαιρα αναζήτησης του ldquoμικρότε-ρου κακούrdquo και της πανευρωπαϊ-κής γραμμής για ldquoμέτωπο κατά της Ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθε-ρισμούrdquo η παλιά Σεκίτικη στάση και σχέση ldquoμε το ΠΑΣΟΚ χωρίς αυταπάτεςrdquo αναγεννιέται απέναντι σε έναν πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ ldquoχωρίς αυταπάτες|rdquo Από αυτήν την σκοπιά δεν πρόκειται πλέον για την μακρόχρονη ένταση μετα-ξύ ΣΕΚ και ΝΑΡ στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά για ρήξη αλλη-λένδετη με το τέλος ενός ολόκλη-ρου ιστορικού κύκλου Η ενότητα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει εξαντληθεί και διαρραγεί Λίγη αξία έχει για το κίνημα το να δακτυλοδειχτεί ο διασπαστής ή να πέσει πέπλο από-κρυψης στην ρήξη με ένα ομοίωμα ldquoενότηταςrdquo στο ψηφοδέλτιο πχ των Ευρωεκλογών ή να αφεθούν τα πράγματα να συνεχιστούν μετε-κλογικά σαν να μην τρέχει τίποτα

Χωρίς να διεκδικεί κανείς το μονοπώλιο της αλήθειας είναι απαραίτητος ο στρατηγικός επα-νεξοπλισμός μιας Αριστεράς που θέλει να είναι και να δρα σαν επα-ναστατική δύναμη που αλλάζει τον κόσμο Ένας αναδιοργανωμένος πόλος εργατικών επαναστατικών δυνάμεων με όλη την εσωτερική ετερογένεια ελεύθερη έκφραση και συντροφικό διάλογο των δι-αφορετικών απόψεων κι ενιαία δράση με στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί η εργατική τάξη σε εναλλακτική δύναμη εξουσίας μέσα από την πάλη σε όλα τα μέ-τωπα για μια επαναστατική διε-θνιστική διέξοδο από την κρίση

για εμάς το επαναστατικό διεθνι-στικό κόμμα της εργατικής τάξης H τακτική του ενιαίου εργατικού μετώπου όπως τέθηκε ήδη από το τρίτο συνέδριο της Kομιντέρν το 1921 ή αργότερα στην πάλη της αριστερής αντιπολίτευσης και στο Mεταβατικό πρόγραμμα της Tέταρ-της ∆ιεθνούς πάντοτε ήταν συνυ-φασμένη με το δικαίωμα της κριτι-κής Ήταν η σοσιαλδημοκρατία και αργότερα τα γραφειοκρατικοποιη-μένα κομμουνιστικά κόμματα που έκαναν μυστικές συμφωνίες χωρίς το δικαίωμα της κριτικής

∆εν κρύψαμε τις διαφωνίες μας με την ANTAPΣYA το 2015 αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να παλέψουμε ενιαιομετωπικά και συντροφικά ενάντια στην laquoκωλο-τούμπαraquo και προδοσία του OXI από τον ΣYPIZA

Προφανώς κάποιοι από τους διαπρύσιους κήρυκες της laquoενότη-ταςraquo δεν θέλουν μια μετωπική ενό-τητα πάνω σε αρχές για την επανα-στατική κατεύθυνση του εργατικού κινήματος που δεν φοβάται την δημόσια έκφραση διαφωνιών ούτε τις θεωρεί φραγμό στην ενιαία δράση πάνω σε ταξική βάση

Η κριτική από τα αριστερά ανα-γορεύεται σε αιτία αποκλεισμών από την άλλη είναι αποδεκτό το κουκούλωμα των διαφορών που δυναμιτίζουν πραγματικά κάθε μετωπική δράση κι ανοίγουν τον δρόμο σε υποχωρήσεις στις από τα δεξιά πιέσεις

Ας λείπουν πάντως τα φτη-

σε ρήξη με κεφάλαιο ΕΕ ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

∆εν είναι δυνατό να εξακο-λουθεί να θεωρείται ldquoμεταβατικόrdquo ένα πρόγραμμα ενός ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης Ένα πρόγραμμα μεταβατικών διεκδικήσεων συν-δέει διαλεκτικά τις άμεσες ανάγκες και διεκδικήσεις των μαζών με την επαναστατική πάλη για την ανατρο-πή του καπιταλισμού και την εργα-τική εξουσία Η πάλη αυτή δεν εί-ναι μονόπρακτο ούτε ευθύγραμμη Αγκαλιάζει μια ολόκληρη περίοδο και παραμένει διαρκής μέχρι τη νίκη του σοσιαλισμού στην Ευρώ-πη και παγκόσμια Κανένα από τα παρακάτω προγραμματικά σημεία δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού και της ΕΕ ldquoμε την συνέχεια του κρά-τους και των συμφωνιών τουrdquo όπως έλεγε ο Τσίπρας αλλά με την ανατροπή τουςraquo

Aυτή είναι μια πολιτική κριτική που μπορεί κάποιος να την δεχθεί ή να την απορρίψει Το EEK ποτέ δεν έκρυψε τις θεωρητικές και πο-λιτικές του διαφορές με το ΣEK ή με πολιτικές θέσεις της ANTAPΣYA laquoως όλοraquo Tο γεγονός ότι είμαστε ξεχωριστές οργανώσεις είναι απο-τέλεσμα θεωρητικών και πολιτι-κών διαφορών Aυτές οι διαφορές είναι θεμιτές στο εργατικό κίνημα και απαιτείται η πιο βαθιά και ενδε-λεχής συζήτησή τους προκειμένου να οικοδομηθεί η αναγκαία πολιτι-κή οργάνωση του προλεταριάτου

νά και συκοφαντικά προσχήμα-τα Το ΣΕΚ κατηγορεί το ΕΕΚ ως ldquoδιασπαστικόrdquo ∆εν διασπάσαμε εμείς τα δημοτικά ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους κυριότερους δήμους της χώρας στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Πάτρα κα αλλά το ΣΕΚ και μάλιστα με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο Μετά την ήδη συντελεσμένη διάσπαση το ΕΕΚ έκανε την πολιτική επιλογή να στηρίξει το αγωνιστικό συλλο-γικό μη δημαρχοκεντρικό σχήμα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα με το οποίο υπάρχει προγραμματική συμφωνία πάνω στις αρχές της επαναστατικής αρι-στεράς κι όχι το μονοπαραταξιακό προσωποκεντρικό ψηφοδέλτιο του ΣΕΚ με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέ-τρο Κωνσταντίνου

H δική μας θέση είναι παρά τις πολιτικές ιδεολογικές και ιστορι-κές διαφορές είμαστε υπέρ ενός ενιαίου ταξικού μετώπου πάλης όλων των τάσεων και οργανώσε-ων της εργατικής τάξης την ίδια στιγμή που παλεύουμε για την οι-κοδόμηση του επαναστατικού κόμ-ματος στη χώρα μας και της εργατι-κής ∆ιεθνούς στον κόσμο

Σε κάθε περίπτωση θα συνα-ντηθούμε στους αγώνες στους τα-ξικούς αγώνες και όχι στις laquoκοινω-νικές συμμαχίεςraquo με την κακόφημη ηγεσία της ΓΣEE στους αντιφα-σιστικούς αγώνες όχι με τους δη-μαρχαίους και συριζαίους στους διεθνιστικούς αγώνες ενάντια

στον ιμπεριαλισμό και την ντόπια μπουρζουαζία

2 Ύστερα από αυτήν την εξέ-λιξη το Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα ανακοινώνει την απόφασή του να μην κατέβει ανεξάρτητο στις ευρωεκλογές της 26ης Mαΐου Kα-θώς είμαστε ήδη σε κινητοποίηση για τις δημοτικές και περιφερεια-κές εκλογές σε μεγάλο αριθμό δή-μων και περιφερειών για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το οικονο-μικό βάρος της συμμετοχής μας και στις ευρωεκλογές κρίνεται αφενός δυσβάσταχτο και αφετέρου ασύμ-φορο ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών

Επιμένουμε να απαιτούμε από την ηγεσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια γραπτή απάντηση στην απόρριψη της ενωτικής πρότασης του ΕΕΚ τεκμηριωμένη πολιτικά Το απαι-τούμε όχι απλώς για δικό μας λο-γαριασμό αλλά για λογαριασμό των ίδιων των αγωνιστών - μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι όλων όσων εν-διαφέρονται κι αγωνιούν για το μέλλον της επαναστατικής αριστε-ράς και για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά τις Ευρωεκλογές Μια κατrsquo όνομα ldquoεπαναστατική αριστεράrdquo που επαναλαμβάνει τις γραφειο-κρατικές συμπεριφορές της καθε-στωτικής αριστεράς και θα μιλάει για συμμαχίες αλλά μόνο προς τα δεξιά θα είναι αναντίστοιχη των μεγάλων προκλήσεων που αντιμε-τωπίζει η εργατική τάξη και ο λαός

Kαλούμε τους συντρόφους όλη την εργατική τάξη όλους τους καταπιεσμένους κι αποκληρους μαζί και τους επαναστάτες εργάτες της τέχνης και της διανόησης

bull να ενισχύσουν την πάλη του τροτσκιστικού EEK για την πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης την απαλλαγή της από τη μέγγενη των γραφειοκρατικών μηχανισμών ελέγχου στα συνδικάτα και στην πολιτική ζωή την απαλλαγή πρώτα πρώτα από τη γραφειοκρατία κρα-τικοδίαιτων και εργοδοτικών συν-δικαλιστών της ΓΣEE

bull να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος της εργατικής τάξης και της επαναστατικής εργατικής ∆ιεθνούς στόχο για τον οποίο παλεύουμε από κοινού με τις άλ-λες οργανώσεις των διεθνών μας συντρόφων της Συντονιστικής Eπιτροπής για την Eπανίδρυση της Tέταρτης ∆ιεθνούς

H Kεντρική Eπιτροπή του EEKAθήνα 29-4-2019

Τ ο βράδυ της ∆ευτέρας 13 Μαΐου και ενώ ο κόσμος συνέρρεε στην καθιστική δι-

αμαρτυρία έξω από το Γενικό Επιτε-λείο Στρατού στο Χαρτούμ μετά την λήξη της νηστείας ldquoάγνωστοιrdquo άνοι-ξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά διαδηλωτές -ανάμεσά τους και έναν αξιωματικό του σουδανι-κού στρατού- και τραυματίζοντας δεκάδες Το προσωρινό στρατιωτι-κό συμβούλιο του Σουδάν κατηγο-ρεί υποστηρικτές του καθεστώτος Μπασίρ και την παραστρατιωτική οργάνωση ldquo∆υνάμεις Υποστήριξηςrdquo (γνωστή για την δολοφονική της δράση καθrsquo όλη την διάρκεια της επανάστασης αλλά και για τον ρόλο της στην γενοκτονία του Νταρφούρ) για την επίθεση αλλά οι εκπρόσω-ποι των διαδηλωτών κατηγορούν για την επίθεση τις δυνάμεις ασφα-λείας Η επίθεση αυτή διεξήχθη λίγες μόνο ώρες αφού η Γενική Ει-σαγγελία του Σουδάν απήγγειλε κα-τηγορίες στον πρώην δικτάτορα αλ Μπασίρ για ηθική αυτουργία στην δολοφονία των δεκάδων διαδηλω-τών -κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό πλέον των εκατό- από την αρχή της επανάστασης πέρυσι τον ∆εκέμβρη

Παρrsquo όλα αυτά συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου και των εκπροσώπων των επαναστατών αν και με δυσκολία και συνεχείς διακο-πές και πιέσεις αμφοτέρωθεν Μέ-χρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε επέλθει συμφωνία για μια τριετή μεταβατική περίοδο και για την σύνθεση της προσω-ρινής βουλής η οποία θα αποτε-λείται κατά 23 από εκπροσώπους των επαναστατών και κατά 13 από εκπροσώπους του στρατού Συνε-χίζεται όμως σφοδρή διαμάχη των δύο πλευρών για το ποιός θα έχει την πλειοψηφία στην προσωρινή κυβέρνηση

Συνέχεια από τη σελ 6

Ο όρος laquoσταλινοφασίσταςraquo πι-θανόν να θεωρείται από πολ-

λούς laquoπολιτικά και επιστημονι-κάraquo ως laquoμη ορθόςraquo Απλώς όταν ακούς τον Σοφιανό σου laquoβγαίνειraquo αυθόρμηταhellip

Πάντως ο επίλογος στην πα-ρέμβαση της Ντίνας Ρέππα (την

1 Έχοντας συνείδηση ότι οι προσεχείς ευρωεκλογές της 26ης Mάη δεν είναι laquoμία από τα ίδιαraquo αλλά κρίσιμο σημείο κα-μπής στην ανάπτυξη της κρίσης της ιμπεριαλιστικής Eυρωπαϊκής Ένωσης σε αλληλεπίδραση με την παγκόσμια καπιταλιστική κρί-ση αλλά με την ταξική πάλη στην Eυρώπη (και την Eλλάδα) κι ακό-μη έχοντας συνείδηση της ανα-γκαιότητας να υψωθεί μια όσο το δυνατόν μαζικότερη επαναστατι-κή διεθνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στην Eυρώπη-Φρούριο δύναμη και ταξικής πάλης ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και των ιμπεριαλιστικών πολέμων στον αναπτυσσόμενο ρατσισμό εθνικισμό και φασισμό το EEK απευθύνθηκε στις δυνάμεις της ANTAPΣYA προκειμένου να συ-γκροτήσουμε ένα ενιαίο ταξικό μέτωπο αντίστασης και ταξικής αντεπίθεσης στην Eλλάδα στα Bαλκάνια και την Eυρώπη

H ανάλυσή μας για την κατά-σταση και οι πολιτικές μας κατευ-θύνσεις εκτίθενται στο κείμενο της Kεντρικής Eπιτροπής του EEK με τίτλο laquoH κρίση η Eυρωπαϊ-κή Ένωση και οι Eυρωεκλογές του 2019raquo που δημοσιεύτηκε στο φ685 της Nέας Προοπτι-κής στις 1632019 Mε βάση αυτή τη δημόσια έκφραση των θέσεών μας είχαμε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ANTAP-ΣYA στις 19 Mαρτίου (στα γρα-φεία του EKKE με συμμετοχή αντιπροσώπων από EEK NAP ΣEK OK∆E-Σπάρτακος EKKE) Προφορικά εκεί και γραπτά λί-γες μέρες αργότερα καταθέσαμε την πρότασή μας (βλέπε Γράμμα EEK Προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 25-3-2019 - δημοσιεύτηκε στη NΠ φ686 30 Mαρτίου 2019)

Tόσο προφορικά όσο και γραπτά παρουσιάσαμε με ειλι-κρίνεια τα σημεία σύγκλισης που πράγματι υπάρχουν μεταξύ μας και στη βάση των οποίων μπο-ρεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς στις Ευρωεκλογές παρόλες τις υπαρκτές διαφορές ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε μια επαναστατική εναλλακτική ελπί-δας απέναντι στο πλαστό δίλημ-μα ldquo∆εξιά ή ΣΥΡΙΖΑrdquo

Με κομμουνιστική ευθύτητα δεν κρύψαμε τις γνωστές προ-γραμματικές αποκλίσεις μεταξύ ΕΕΚ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ Συνοψίζο-νται στο ζήτημα της πάλης για την εργατική εξουσία στο ζήτη-

Ταυτόχρονα τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Κατάρ έχουν ρί-ξει πακτωλούς χρημάτων στον κορ-βανά του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου για την ανακούφιση της τεράστιας έλλειψης σε πετρέλαιο και τρόφιμα ενώ και η Αίγυπτος -όπως και πολλές άλλες χώρες- έσπευσαν να προσφέρουν την στήριξή τους στο προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Ο στόχος είναι προφανής οι χώρες του αραβικού κόσμου τρέμουν την αναζωπύρωση ενός νέου κύματος αραβικών επαναστάσεων που ήδη έχει μεταδοθεί από το Σουδάν στην Αλγερία και την Λιβύη Τρέμουν την ημέρα όπου η επανάσταση θα χτυ-πήσει και την δική τους πόρτα Η Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα έχει και έναν επιπλέον λόγο που παλεύ-ει να ισχυροποιήσει τον προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Το Σουδάν ήταν ο κύριος σύμμαχος της Σαουδι-κής Αραβίας στην εμπλοκή της στον πολύχρονο εμφύλιο στην Υεμένη και τρέμει στην ιδέα να αναγκαστεί να συνεχίσει την ιμπεριαλιστική επέμ-βαση στην χώρα χωρίς τους Σουδα-νούς για τροφή για τα κανόνια

Μέχρι τώρα διαφαίνεται ότι το Σουδάν θα προχωρήσει σε μια πο-λιτική μετάβαση τύπου Αιγύπτου 2011 αλλά τα τρία χρόνια της προ-σωρινής κυβέρνησης είναι πάρα πολλά σε μια πολιτική κατάσταση όπου οι εξελίξεις τρέχουν και αλ-λάζουν ανά ημέρα ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια νέα φάση επιδεί-νωσης της παγκόσμιας καπιταλιστι-κής κρίσης Όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση στο Σουδάν όμως ένα είναι το σίγουρο ολόκληρος ο αραβικός κόσμος είναι εκ νέου μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ndash και όταν συμβεί αυτό δεν θα πάρει μαζί της μόνο την ευρύτερη περιο-χή αλλά τον κόσμο όλο πρώτα απrsquo όλους την Ευρώπη

Mar V

οποία ακολούθησε το χειροκρό-τημα) αφού σχολίασε τα περί των ερειπωμένων κτιρίων που σχεδόν όλα μπορούν να διατηρηθούν νrsquo αναπλαστούν και να γίνουν κατοικί-ες για άστεγους πρόσφυγες κλπ ήταν ότι laquoένα μόνο κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί τα γραφεία της μιας και μόνης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή που είναι η Χρυσή Αυγήraquo

μα της ιμπεριαλιστικής ΕΕ για τη διάλυσή της όχι με συστροφή στο κράτος-έθνος αλλά με μια διεθνιστική πολιτική τις ενωμέ-νες σοσιαλιστικές πολιτείες της Eυρώπης όπως ήταν το σύνθημα της Kομιντέρν ή την ldquoσοσιαλιστι-κή ενοποίηση από τα κάτω και τα αριστερά στα Βαλκάνια την περι-οχή την Ευρώπη και τον κόσμοrdquo (σύμφωνα και με την παλιά αλλά πάντα επίκαιρη διατύπωση του προγράμματος του ΜΕΡΑ)

Επίσης θέσαμε εύλογα ερω-τήματα για τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από την κάθοδο διαφορετικών ψηφοδελτίων από δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαί-τερη πολιτική βαρύτητα που αυ-τός ο ∆ήμος έχει αλλά και στην Θεσσαλονίκη και αλλού Τέλος εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην απεύθυνση του Καλέσματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε δυνάμεις εκτός επαναστατικής Αριστεράς που τοποθετούνται δεξιότερα του ΚΚΕ

Για την λύση της αντίθεσης ανάμεσα στις συγκλίσεις και αποκλίσεις με γνώμονα πάντα την ανάγκη και την δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Ευρω-εκλογές (όπως τούτο ήδη φάνη-κε σε μια σειρά από δήμους και περιφέρειες που κατεβαίνουμε σε κοινά ψηφοδέλτια) προτείνα-με τη δημιουργία συνεργασίας στο πρότυπο των κοινοβουλευ-τικών εκλογών του Σεπτεμβρί-ου 2015 όπου κατεβήκαμε σαν μπλοκ ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ-Ανε-ξάρτητοιrdquo στη βάση της ισοτιμί-ας και του σεβασμού της ανεξάρ-τητης πολιτικής φυσιογνωμίας κάθε δύναμης

Στη συνάντηση της 19ης Mαρτίου (στα γραφεία του EKKE) γίναμε μάρτυρες μιας οξείας επίθεσης του εκπροσώπου του ΣEK ο οποίος κυριολεκτικά δι-αστρέβλωνε τις θέσεις του EEK παρουσιάζοντάς μας ως εχθρι-κή και διασπαστική προς την ANTAPΣYA οργάνωση και πο-λιτική Στη συνάντηση εκείνη οι εκπρόσωποι του EKKE και της OK∆E-Σπάρτακος τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας με το EEK O εκ-πρόσωπος του NAP αρνήθηκε να τοποθετηθεί ως ΝΑΡ λέγοντας ότι εκπροσωπεί την ANTAPΣYA laquoως όλοraquo και ότι θα μας δοθεί απάντηση

Mετά από καθυστέρηση αρ-κετών ημερών η απάντηση μας δόθηκε τηλεφωνικά το Σάββατο

13 Απριλίου από τον ίδιο αυτόν σύντροφο του ΝΑΡ που μας είπε ότι για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ laquoδεν εί-ναι ώριμες οι συνθήκες για μια τέτοια συνεργασίαraquo χωρίς κα-μιάν άλλη εξήγηση Ζητήσαμε να έχουμε γραπτά την απάντηση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΕΕΚ Μέχρι τώρα παραμονή της Πρω-τομαγιάς καμιά γραπτή απάντη-ση δεν ήρθε παρόλο που επίμονα την ζητήσαμε

Μόνον έμμεσα πληροφορη-θήκαμε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άμεση ενημέρω-ση της διαδικασίας και της συ-ζήτησης που έγινε στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι υπέρ της συνεργασίας με το EEK τά-χθηκαν το NAP η OK∆E-Σπάρτα-κος και το EKKE Kατά τάχθηκαν το ΣEK η METABAΣH αλλά και η ΑΡΙΣ

Το βασικό σημείο που χρη-σιμοποιήθηκε για να στηριχθεί η αρνητική θέση προς την προ-τεινόμενη συνεργασία είναι το σημείο 4 της προαναφερθείσας απόφασης της KE του EEK του Mάρτη 2019

laquo στην εξωκοινοβουλευτι-κή Αριστερά που θέλει να ονο-μάζεται κι ldquoεπαναστατικήrdquo ή στο μαλακότερο ldquoριζοσπαστικήrdquo ένα μεγάλο τμήμα της τον καιρό της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ πήγε με ενθουσιασμό με το ρεύμα βλέ-ποντας κάποιο σκαλοπάτι για ρι-ζοσπαστικότερες εξελίξεις Προ-σκολλήθηκαν έτσι στην ldquoαριστερή της πτέρυγαrdquo Μετά το Βατερλώ του καλοκαιριού της συνθηκολό-γησης το 2015 δεν βγάλανε κα-νένα μάθημα Ορισμένοι διασπώ-ντας από τα δεξιά την ΑΝΤΑΡ-ΣΥΑ και κυνηγώντας πάντα το φάντασμα ενός ldquoαριστερότερουrdquo ΣΥΡΙΖΑ χώθηκαν στην ΛΑΕ του Λαφαζάνη Σrsquo αυτήν μείνανε ή μέ-νουν μερικοί (η ∆ΕΑ η ΑΡΑΣ η ΑΡΑΝ κλπ) ακόμα κι όταν η ΛΑΕ φυλλορρόησε και βούλιαξε στον εθνικισμό με τον Λαφαζάνη να κάνει εμφανίσεις ακόμα και στο φασιστοκάναλο του Πλεύρη Η ΛΑΕ αξιοθρήνητη πια σκιά του παρελθόντος ψάχνει απεγνωσμέ-να για ψήφους δεξιά κι αριστερά για να επιβιώσει μια και γνωρίζει ότι απειλείται με εξαφάνιση μετά από ένα προβλεπόμενο εκλογι-κό φιάσκο τον Μάιο Παρόλα τα χάλια κάποιοι αγωνιστές ακόμα και τώρα παγιδεύονται στη σύγ-χυση Ορισμένοι μάλιστα έχουν διασπάσει το ΝΑΡ για να στήσουν τις δικές τους ldquoγέφυρεςrdquo προς τα

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 13 σελίδα 12 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Σάββα Μιχαήλ

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Στην τράπεζα του σφαγέα

Η πορεία μέσα στους κακοτρά-χαλους δρόμους της Ιστορίας και το χρονικό της γίνονται δρόμος πολιτι-κής συνειδητοποίησης κι αυτοσυνει-δησίας Ανακάλυψη του Εαυτού πέρα από το εξατομικευμένο Εγώ ενός Εαυτού στη βάση της πινδαρικής αρ-χής γένοιrsquoοίος εσσί μαθών4

Στην αρχή τα ιστορικά γεγονό-τα του Ιουνίου 1955 αιφνιδιάζουν έναν απολίτικο Ροδόλφο Ουόλς που παίζει σκάκι σε ένα καφέ της Λα Πλάτα και που δεν θέλει να ξέ-ρει τίποτα για όσα αναστατώνουν την ζωή των άλλων αλλά τώρα και την δική του ldquoΟ Βάγε δεν μrsquo ενδια-φέρει Ο Περόν δεν μrsquo ενδιαφέρει η επανάσταση δεν μrsquo ενδιαφέρει Μόνο να επιστρέψω στο σκάκι rdquo5 Ο ίδιος άνθρωπος στην συγκλονιστική Ανοιχτή Επιστολή στην Χούντα του Βιντέλα στις 24 Μαρτίου 1977 θα την αψηφήσει προαναγγέλλοντας την συνέχιση της λαϊκής αντίστα-σης την διάρκεια της επανάστασης ldquoοι αιτίες που εδώ και είκοσι χρόνια και πλέον κινούν την αντίσταση του αργεντίνικου λαού δεν έχουν εξαφα-νιστεί αντίθετα έχουν βαθύνει με την ανάμνηση των καταστροφών που προκλήθηκαν και την αποκάλυψη των κτηνωδιών που διαπράχθηκανrdquo Και το τέλος της Επιστολής και της ζωής του το σφραγίζει με τα λόγια ldquoμένοντας πιστός στην δέσμευση που ανέλαβα πριν από πολύ καιρό να καταθέτω την μαρτυρία μου σε δύσκολους καιρούς Ροδόλφο Ου-όλςrsquordquo6

[Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh (έκδοση Ακυβέρνητες Πολιτείες στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης Πέμπτη 9 Μαΐου 2019]

Μέσα στο σύστημα δεν υπάρχει δικαιοσύνη Rodolfo Walsh

1 Ο Hegel είχε παρομοιάσει την Ιστορία με την τράπεζα του σφαγέα1 Το επιβεβαιώνει με τον τρόπο του και το κλασικό πια βιβλίο Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh του Αργε-ντίνου συγγραφέα και αγωνιστή που ζήτησε την αλήθεια και την δικαιοσύ-νη για να συναντήσει την ανείπωτη φρίκη της κρατικής βίας τον αγρι-ανθρωπισμό της ακροδεξιάς δικτα-τορίας και τον μαρτυρικό θάνατο της κόρης του και τον δικό του στα βάρβαρα χέρια της αντεπανάστασης

Το βιβλίο αφορά όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας ldquoένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της βαρβαρό-τητάς μαςrdquo2

Πρόκειται για την εν ψυχρώ σφαγή αθώων πάμφτωχων εργα-τών που έκαναν το λάθος να συνα-ντηθούν σε λάθος ώρα σε λάθος τόπο τον Ιούνιο του 1955 στο σπίτι ενός άλλου αθώου φτωχοδιάβολου για να ακούσουν μαζί από το ραδι-όφωνό του ένα ματς και σύρθηκαν τελικά από την αστυνομία για να εκτελεστούν σε έναν σκουπιδότοπο στο Χοσέ Λεόν Σουάρες

Η όλη επιχείρηση έγινε κακήν κακώς με τα μάουζερ των αστυνομι-κών να σκοτώνουν πέντε να τραυμα-τίζουν βαριά έναν άλλο και να αφή-νουν έξι επιζώντες να τρέχουν στα χωράφια και προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν Η διαταγή ήρθε από την κορυφή του κράτους και τον τότε Πρόεδρο Αραμπούρου στο όνομα της δημοκρατίας και στα πλαίσια της βίαιης καταστολής μιας απόπει-ρας των περονικών να επανέλθουν πραξικοπηματικά στην εξουσία από την οποία τους είχε ανατρέψει πρω-τύτερα ένα άλλο πραξικόπημα Το αντιπερονικό υποκινούμενο από τις HΠΑ και την ντόπια αστική ολιγαρχία πραξικόπημα πομπωδώς αυτο-ονο-μάστηκε ldquoRevolucioacuten Libertadorardquo Απελευθερωτική Επανάστα-ση Ο λαός το αποκάλεσε σωστά Revolucioacuten Fusiladora Επανάσταση των τουφεκισμών

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το κεφάλαιο εμπεριέχει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που καθι-στούν όχι μόνο την Ιστορία της Αρ-γεντινής και της Λατινικής Αμερικής αλλά συνολικά την μέχρι τώρα Ιστο-ρία της ταξικής κοινωνίας Ιστορία της βαρβαρότητας Ιστορία όμως και της ταξικής πάλης ενάντια στην βαρβαρότητα για να μπει τέλος στην

προσωπούν αυτές οι κυβερνήσεις στέ-κεται αλληλέγγυα σε εκείνους τους δο-λοφόνους αποδέχεται τη δολοφονία ως δικό της έργο και δεν την τιμωρεί απλώς επειδή δεν προτίθεται να τιμω-ρήσει τον ίδιο τον εαυτό τηςrdquo9

Έτσι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αραμπούρου που είχε υπογράψει την διαταγή εκτέλεσης των 12 αθώων η κυβέρνηση η αστυνομία ο στρατός οι δικαστές τα ΜΜΕ βγάλανε λάδι τους ενόχους της σφαγής -τον εαυτό τους Το ερώτημα που τίθεται ανα-γκαία σύμφωνα με τον Ουόλς είναι ldquoποια η διαφορά ανάμεσα σrsquo αυτήν την αντίληψη περί δικαιοσύνης και σrsquo εκεί-νη που δημιούργησε τους θαλάμους αερίων του ναζισμούrdquo10

Τις συνέπειες αυτής της ταξικής δικαιοσύνης και του αστικού καθε-στώτος που στηρίζει που οδηγούν στα ναζιστικά εγκλήματα θα καταγγείλει ο Ροδόλφο Ουόλς και στην Ανοιχτή Επι-στολή στην Χούντα όπου περιγράφει και καταγγέλλει τα φρικτά της εγκλή-ματα που καταλήγουν ldquoστην παρόρμη-ση για συντριβή της ανθρώπινης ουσί-ας ώσπου να την καταστρέψει κι έτσι να χάσει ο άνθρωπος κάθε αξιοπρέ-πεια όπως έχασε και ο δήμιος όπως την έχετε χάσει κι εσείςrdquo11 Είναι στο σημείο αυτό που ο Ροδόλφο Ουόλς συναντάει τον ορισμό του φασιστικού εγχειρήματος που έδωσε το 1934 ο Εβραίος φιλόσοφος Emmanuel |Levi-nas η καταστροφή του ανθρώπι-νου μέσα στον άνθρωπο

4 Στις 29 Μαΐου 1970 οι αριστεροί περονικοί αντάρτες Μοντονέρος απα-γάγουν τον αντιπερονικό αντιστράτη-γο Αραμπούρου που όταν ήταν Πρό-εδρος της Αργεντινής κι επικεφαλής της Revolucioacuten Fusiladora υπέγραψε την διαταγή της εκτέλεσης των αθώ-ων εργατών στις 9 Ιουνίου 1956 και στη συνέχεια αθώωσε τους δολοφό-νους μαζί και τον εαυτό του Το πρωί της 1ης Ιουνίου 1970 θα τον εκτε-λέσουν

Ο Ροδόλφο Ουόλς θα μιλήσει για ldquoιστορική δικαιοσύνηrdquo12 σε αντιπαράθεση με την ldquoτυφλή δικαιο-σύνηrdquo που μετάτρεψε τους ενόχους σε αθώους και τα αθώα θύματα σε ενόχους ∆εν μένει στην διαπίστωση αυτή Ανιχνεύει τις ταξικές της ρίζες Ο εκτελεσμένος Αραμπούρου ldquoυπήρ-ξε εκτελεστής μιας ταξικής πολιτικής της οποίας η βάση -η εκμετάλλευση- είναι από μόνη της απάνθρωπη και οι βαρβαρότητές της γεννιούνται από αυτή όπως τα κλαδιά από τον κορ-μό[hellip] Ο Αραμπούρου ήταν αναγκα-σμένος να τουφεκίζει και να προγράφει ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο που οι επίγονοί του ως σήμερα είναι αναγκα-σμένοι να βασανίζουν και να δολοφο-νούν απλώς εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύουν μια καταχρηστική μειοψηφία που μονάχα μέσω τη εξα-πάτησης και της βίας καταφέρνει να διατηρείται στην εξουσία rdquo13

Ο Ουόλς κάνει τον απολογισμό αυτής της ταξικής πολιτικής ldquoμια

14 Μαΐου 1948 Ολες οι με-γάλες δυνάμεις της επο-

χής (ΗΠΑ Μ Βρετανία Σοβιετική Ένωση) αναγνωρίζουν το Ισραήλ μια κρατική οντότητα που οικο-δομήθηκε με τη βία τον πόλεμο τις σφαγές όπως στο Ντέιρ Για-σίν από τη σιωνιστική φασιστική οργάνωση Ιργκούν την εκδίωξη χιλιάδων Παλαιστινίων από τις εστίες τους

Και φτάνουμε στο σήμερα 71 χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφική ημέρα για τον Πα-λαιστινιακό λαό όπου μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας καπιτα-λιστικής κρίσης ο Τραμπ έχει ήδη ολοκληρώσει το έγκλημα μετα-φέροντας την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσα-λήμ όπου στα μπουντρούμια του σιωνιστικού κράτους βρίσκονται πάνω από 6500 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι με εκατοντάδες από αυτούς να είναι παιδιά όπου δο-λοφονίες λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας με τους νεκρούς μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους να φτάνουν τους 250 και τους τραυματίες να αγγίζουν τον εξωφρενικό αριθμό των 29000 όπου τα τύμπανα του πολέμου ηχούν εκκωφαντικά στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη με πολλούς νεκρούς σε καθημερινή βάση και εκατο-ντάδες χιλιάδες να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την laquoπολιτισμένη ∆ύσηraquo αναζητώ-ντας μια αξιοπρεπή ζωή

Ο παλαιστινιακός λαός έχει πληρώσει και δυστυχώς συνεχί-ζει να πληρώνει την laquoατυχίαraquo του να έχει γεννηθεί και να ζει σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαια και φυσικό αέριο που αποτελεί επί-σης ιστορικό σταυροδρόμι γεω-στρατηγικών οδών στην τομή τρι-ών ηπείρων και δύο θαλασσών

της Μεσογείου και του Ινδικού ωκεανού Τα δεινά που υφίστα-ται αφορούν τους λαούς και την εργατική τάξη όλου του κόσμου γιατί κανένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όταν δίπλα του καταπιέζονται και αδικούνται άλ-λοι λαοί

Μόνο το τριήμερο 5-6-7 Μαΐ-ου με αφορμή εκτόξευση ρουκε-τών από την Λωρίδα της Γάζας και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση βομβαρδίζοντας παλαιστινιακά εδάφη και σκοτώνοντας είκοσι τρία άτομα συμπεριλαμβανομέ-νων δύο εγκύων γυναικών και δύο βρεφών Κανονικό σφαγείο Την ίδια στιγμή για να εξωραΐσει την εικόνα του προς τον υπόλοιπο κόσμο διοργανώνει τη φιέστα της Eurovision

Με την ευκαιρία της 71ης επε-τείου από την ημέρα της Νάκμπα (Kαταστροφή) η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινια-κό λαό διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Μαΐου επιτυχημένη πορεία με εκατοντάδες αγωνιστές από την πλατεία της Πανόρμου προς την πρεσβεία του σιωνιστικού κράτους ενώ πραγματοποίησε παρέμβαση στη συναυλία που έγινε κατά της διοργάνωσης της Eurovision από το Ισραήλ στις 5 Μαΐου σε συναυλικό χώρο στην οδό Λιοσίων

To EEK έχει καλέσει σε ενιαία αντι-ιμπεριαλιστική αντι-σιωνι-στική δράση για την απελευθέρω-ση όλων των Παλαιστινίων που βρίσκονται κρατούμενοι στις φυ-λακές Είμαστε αντίθετοι στη με-ταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ Παλεύουμε για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ που έχτισαν οι ιμπε-ριαλιστές Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη μη θρησκευτική και σο-

σιαλιστική δημοκρατία σε όλο το έδαφος της ιστο-ρικής Παλαιστίνης όπου ανεξάρτητα από θρησκεία και φυλή θα μπορούν να ζήσουν Μουσουλμάνοι Εβραίοι και Χριστιανοί Για μια σοσιαλιστική ομο-σπονδία των λαών της Μέσης Ανατολής

Καταγγέλουμε τη στά-ση της κυβέρνησης ΣΥ-ΡΙΖΑ που περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική κυβέρνηση έχει συντα-χθεί με τον ιμπεριαλισμό και αποτελεί μέρος του αντεπαναστατικού άξονα με τον δικτάτορα της Αι-γύπτου Αλ Σίσι τον ακρο-δεξιο Νετανιάχου και τον φασίστα Λίμπερμαν του Ισραήλ

Χαλβατζής Aλέξης

3 Οι διαδοχικοί τίτλοι των τριών με-ρών του βιβλίου Τα Πρόσωπα - Τα Γε-γονότα - Οι Αποδείξεις σημαδεύουν και τις τρεις διαδοχικές φάσεις της πορεί-ας προς την αλήθεια των ιστορικών συμβάντων και την αυτογνωσία Συ-νάμα είναι και η ακριβώς αντίστροφη πορεία από εκείνη που ακολουθούν οι εκπρόσωποι του κράτους

Ο Ροδόλφο Ουόλς ξεκινάει από τα Πρόσωπα των θυμάτων της εξου-σίας σχεδιάζοντας τα πορτραίτα τους και την πορεία τους στην μοιραία συνάντηση με τον παράλογο κρατικό παραλογισμό Αντίθετα ldquoη κυβέρ-νηση δεν είχε την παραμικρή ιδέα πια ήταν τα θύματά τηςrdquo7

Ο Ουόλς ερευνά εξονυχιστικά τα Γεγονότα και διασταυρώνει μαρτυρί-ες Το κράτος αδιαφορεί πανηγυρικά εγκληματώντας και δρα με όλη ldquoτην ανευθυνότητα την τύφλωση την ατι-μία της Επιχείρησης Σφαγήrdquo

Ο Ουόλς ζητά και βρίσκει τις Αποδείξεις που επαληθεύουν το τί πραγματικά συνέβηκε στους απόκλη-ρους της ζωής όταν τους συνέλαβε η αστυνομία εκείνη την τρομερή νύ-χτα του Ιουνίου 1956 Αντίθετα ldquoΗ αστυνομία του Μπουένος Άιρες είχε προσπαθήσει να συλλάβει και τους υπόλοιπους φυγάδες και να εξαφανί-σει τις αποδείξειςrdquo8

Το βαθύτερο συνολικό συμπέ-ρασμα που βγάζει ο Ροδόλφο Ουόλς από ldquoτο ακραίο περιστατικό μια εντε-λώς αδικαιολόγητης βαρβαρότηταςrdquo είναι καταπέλτης

ldquoΗ κοινωνική τάξη την οποία εκ-

ldquoλέπρα μέσα στον πολιτισμόrdquo3 για την οποία μιλούσε ο Καρλ Μαρξ

2 Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό βιβλίο Το είπανε μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα a non fi ction novel Μια προσεκτικότερη ανάγνωση μπορεί όμως να ανακαλύψει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό αστυνομικό ρεπορτάζ από κάποιον πεισματάρη κι άφοβο δημοσιο-γράφο που δίνει πριν τον Truman Capote στο πετυχημένο ρεπορτάζ του την μορφή ενός roman-veacuteriteacute ενός ldquoμυθιστορήματος-αλήθειαrdquo κάτι μεταξύ καλής δημοσιογραφικής έρευνας και λογοτεχνικής εξιστόρη-σης πραγματικών γεγονότων

Η ιδιοτυπία του εμβληματικού βι-βλίου του Ουόλς δεν ακυρώνει την λογοτεχνική του φύση Τον συγγρα-φέα τον συνοδεύει συχνά ο τίτλος του ldquoαντι-Μπόρχεςrdquo ∆εν συμφω-νούμε Πρώτα και κύρια η υπαρκτή και έκδηλη πολιτική αντίθεση μεταξύ του εχθρού της αντιπερονικής δικτα-τορίας Ουόλς και του συντηρητικού αντιπερονισμού του Μπόρχες δεν μπορεί να προεκτείνεται γραμμικά μηχανικά στο επίπεδο της τέχνης όπως σωστά τόνιζε ο Λέων Τρότσκυ στα κείμενά του για την Λογοτεχνία και Επανάσταση Άλλα κριτήρια είναι εκείνα με τα οποία κρίνεται η πολιτική στάση ενός καλλιτέχνη κι άλλα η καλ-λιτεχνική ποιότητα του έργου του που πάντα περιέχει ένα ldquoουτοπικό πλεό-νασμαrdquo που ξεπερνάει τις πολιτικές -ιδεολογικές του πεποιθήσεις

χώρα εξαρτημένη και βαλτωμένη μια εργατική τάξη υποταγμένη μια εξέγερση που ξεσπάει παντού Αυτή η εξέγερση φτάνει τελικά ως τον Αραμπούρου τον φέρνει αντιμέτωπο με τις πράξεις του παραλύει το χέρι που υπέγραφε κρατικά δάνεια προγραφές και εκτελέσεις ανθρώπωνrdquo14

Ο Χέγκελ από την σκο-πιά του θα έλεγε Weltge-schichte ist Weltegericht - η Ιστορία του Κόσμου είναι το ∆ικαστήριο του Κόσμου

5 Ο Ροδόλφο Ουόλς στη διάρκεια αυτής της δραματικής του συνάντη-σης με την Ιστορία έγινε αριστερός περονικός κι αντάρτης Μοντονέρο Στο βιβλίο του Επιχείρηση Σφαγή δι-ακρίνονται οι ελπίδες σε μιαν ldquoεπι-στροφή στον κριτικό περονισμό και τον Περόνrdquo αλλά κι εντοπίζεται ldquoη αξι-οσημείωτη αμφισημίαrdquo πχ στο πρό-γραμμα του Βάγε που δίνει ldquoαπόλυτες εγγυήσεις στα ξένα κεφάλαιαrdquo15 κλπ

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις θα ποδοπατήσουν τις ελπίδες Η θριαμ-βευτική επιστροφή του Περόν από την εξορία του στην Ισπανία στην Αργεντινή συνοδεύτηκε ήδη στην τεράστια συγκέντρωση υποδοχής του με την εντολή του ίδιου του Caudillo για άμεσο αφοπλισμό των Μοντονέρος αποκατάσταση του νό-μου και της τάξης διασφάλιση της ldquoσυνέχειας του κράτουςrdquo

Η κυβέρνηση της Ιζαμπελίτα Πε-ρόν στην οποία συμμετείχαν και οι μετέπειτα πραξικοπηματίες δεν ήταν παρά το προανάκρουσμα της δικτα-τορίας Βιντέλα

Μετά την κατάρρευση της δικτα-τορίας το 1984 και την διακυβέρνη-ση των ριζοσπαστών ακολούθησε η νεοφιλελεύθερη επέλαση των μέ-τρων της κυβέρνησης των περονι-κών του Μένεμ που κατέληξε κακήν κακώς στην χρεοκοπία της χώρας και στην συνέχεια στην εξέγερση του ldquoΑργεντινάσοrdquo

Οι επόμενες περονικές κυβερνή-σεις των Κίρχνερ λειτούργησαν σαν φραγμός στην επαναστατική διαδι-κασία του Αργεντινάσο συνέχισαν την αντιλαϊκή πολιτική κι άνοιξαν τον δρόμο στον αντιπερονικό δεξιό φι-λο-ιμπεριαλιστή και νεοφιλελεύθερο Μάκρι - που κι αυτός ξεπούλησε ξανά την χώρα και τον λαό της στο ∆ΝΤ φέρνοντας πάλι την Αργεντινή στην παρούσα χρεοκοπία

Η περονική γραφειοκρατία οι ερ-γατοπατέρες της οι κυβερνήτες της στις Πολιτείες έδωσαν στήριξη στο ∆ΝΤ και στον Μάκρι Μια πτέρυγά της ελπίζει τώρα σε μιαν επιστροφή της Κριστίνα Κίρχνερ με τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 Ο λαός όμως κι η εργατική τάξη δεν έχουν να περιμέ-νουν κάτι καλύτερο από εκείνο που βρήκαν με την επιστροφή του Περόν ή με την νίκη του Μένεμ ή του ίδιου του Νέστορ Κίρχνερ και της γυναί-κας του Κριστίνα Προπαντός τώρα

Εκεί που ίσως συναντιούνται οι πολιτικά αντίθετοι Αργεντίνοι συγγρα-φείς είναι ο ίδιος ο Λαβύρινθος για τον οποίο ο Μπόρχες μας δώρησε ένα ανυπέρβλητο ποιητικό όραμα κι ο Ου-όλς την πυρετώδη γραφή ενός ldquohard boil novelrdquo agrave la Dashiell Hammet μέσα στο οποίο θα χαθεί κι ο ίδιος

Το βιβλίο του Ουόλς είναι το οδοιπορικό αναζήτησης της αλή-θειας της Ιστορίας Της εισόδου μέσα από την στενή πόρτα μιας τραγικής της στιγμής βαθειά στον λαβύρινθο Μιας πορείας στις στοές του λαβυρίνθου ενάντια σε όλους τους Μινώταυρους ενάντια στις αν-θρωποθυσίες των Κυριάρχων Μια αναζήτηση μέχρις εσχάτων έως την αλήθεια για την Ιστορία και την υπε-ράσπιση της ιστορικής δικαιοσύνης έστω κι αν αυτό απαιτεί το μέγιστο τίμημα τον θάνατο Έναν θάνατο όμως που επέρχεται για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης δηλα-δή για χάρη της ζωής

Ο συγγραφέας ο ίδιος σώματι και ψυχή εμπλέκεται σε ότι αναζητά σε ότι γράφει Μεταμορφώνεται από αντι-ήρωας της καθημερινότητας από απολίτικος δημοσιογράφος και συγγραφέας λαϊκών αστυνομικών μυθιστορημάτων σε ήρωα της ίδιας του της γραφής αλλά και σε έναν ήρωα της ταξικής πάλης που χωρίς φανφάρες χαρίζει χωρίς αντάλλαγ-μα την ζωή του υπέρ της ζωής των ταπεινών και καταφρονεμένων για μια ζωή άλλη σε ένα κόσμο αλλαγμέ-νο χωρίς τάξεις και καταπίεση

καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση συγκεντρώνει μαύρα σύννεφα και στην Λατινική Αμερική με το λε-γόμενο ldquoροζ κύμαrdquo το Pink Tide των κεντροαριστερών κυβερνήσεων να έχει ξεφουσκώσει άδοξα τον φασί-στα Μπολσονάρο να εκλέγεται Πρό-εδρος της Βραζιλίας κι η Αμερική του Τραμπ να κλιμακώνει την επέμβασή της κατά του λαού της Βενεζουέλας αλλά και της Κούβας με πραξικοπή-ματα και επαπειλούμενο πόλεμοhellip

Υπάρχει όμως κι ο αντίθετος πό-λος οι λαϊκές μάζες που με τις δικές τους κινητοποιήσεις απέκρουσαν τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα του Γουαϊδό του ανδρείκελου του Τραμπ του Μπόλτον και της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας το πρωτοφανές γυναι-κείο κίνημα των εκατομμυρίων σε Βραζιλία και Αργεντινή οι αυτόχθο-νες του Αμαζονίου που αμφισβητούν τον Μπολσονάρο μέσα στην ίδια την Μπραζίλια η Γενική Απεργία στην Αϊτή και την Κοσταρίκα η άνοδος της αρ-γεντίνικης επαναστατικής Αριστεράς

Αυτές οι μάζες των εργατών των φτωχών χωρικών των απόκληρων στις παραγκουπόλεις των αυτοχθό-νων που ξεριζώνονται από τους προ-γονικούς τους τόπους αυτοί οι απελ-πισμένοι του κόσμου τούτου είναι η ελπίδα για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου για την ιστορική δικαιο-σύνη που ζητούσε ο Ροδόλφο Ουόλς καταθέτοντας την μαρτυρία του και το μαρτύριό του σε δύσκολους καιρούς

Μάιος 2019

Σημειώσεις

1 GF Hegel Phaumlnomenologie des Geistes2 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή μετά-φραση Κρίτων Ηλιόπουλος Ακυβέρνητες Πολιτείες Θεσσαλονίκη 2018 σ 1233 Karl Marx Arbeitslohn 1847 Kleine Oumlkonomishsche Schrist en Dietz Verlag 1955 σ 2454 Πίνδαρος Πυθιόνικος 2 725 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή ό π σ 1936 όπ σ 247 7 όπ σ 1268 όπ σ1419 όπ σ 19710 όπ σ 19511 όπ σ 23612 όπ σ 199 και εξής13 όπ σ201-20214 όπ σ 20315 όπ σ 74

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 15 σελίδα 14 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

EKΘEΣH ZΩΓPAΦIKHΣKYPIAKOY KATZOYPAKH

laquoΑντιγόνηraquo από την Ομάδα Σημείο Μηδένστο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

M ε παρουσία πλή-θους κόσμου έγι-ναν τα εγκαίνια της

έκθεσης έργων ζωγραφικής του Kυριάκου Kατζουράκη την Tρίτη 7 Mαΐου στο Mέ-γαρο Eϋνάρδου στο κέντρο της Aθήνας (Aγ Kωνστα-ντίνου 20 και Mενάνδρου) Eίναι μια εξαιρετική ζωγρα-φική από τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη

Στην έκθεση αρθρώνεται η συνομιλία του Kυριάκου Kατζουράκη με τη Γκουέρ-νικα το μνημειώδες και εμ-βληματικό έργο που δημι-ούργησε ο Πάμπλο Πικάσο το 1937 στη διάρκεια της αναμέτρησης της επανάστα-σης με τη φασιστική αντε-πανάσταση στην Iσπανία και λίγο πριν την έναρξη του Brsquo Παγκόσμιου πολέμου

H Γκουέρνικα για τον Kατζουράκη δεν αποτελεί απλώς πηγή έμπνευσης ούτε το υπόβαθρο αλλά ένα ζωντανό σώμα αλληλοδι-είσδυσης και συνομιλίας της τέχνης σε μια νέα κρίσιμη καμπή της ιστορίας H συνο-μιλία διαμεσολαβείται μέσω μιας φρέσκιας μελέτης της ρώσικης πρωτοπορίας και του κονστρουκτιβισμού με αφετηρία τα τεκταινόμενα του παρόντος της εποχής της κρίσης και των ερωτημάτων που θέτει H κόκκινη σφήνα του Λισίτσκι είναι συνοδός μιας ομάδας έργων της έκ-θεσης

Ένα απόσπασμα από αυτά που συνοδεύουν σχεδόν όλα τα έργα ή τις ενότητες έργων είναι χαρακτηριστικό του Kα-τζουράκη Tου Kατζουράκη όχι μόνο ως ζωγράφου αλλά και ως τεχνίτη του λόγου Συγχρόνως αποκαλύπτει τη μέθοδο εργασίας του

laquoKOKKINO TPIΓΩNO vs ΓKOYEPNIKA

Kάθε φορά που ξεκινάω ένα έργο περνάω ώρες μπροστά στο άσπρο τελάρο κοιτάζοντάς το Bασικά προ-σπαθώ να διώξω τις προκα-τασκευασμένες ιδέες Αυτή τη φορά μου είχε καρφωθεί στο μυαλό η φράση ενός φί-λου laquoενεργειακή φτώχειαraquo και ήταν αδύνατο να μην τη σκέφτομαι Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιά-ξω την κεντρική λάμπα του ταβανιού της Γκουέρνικα και ένα καλώδιο τυλιγμένο από τα κάτω ένα φως που χωρίς ηλεκτρική ενέργεια φωτίζει Aυτή είναι η δύναμη της ζω-γραφικής εξάλλου ndashη μόνη ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι του ζωγράφου Σιγά σιγά τοποθέτησα ένα πάτωμα που κρέμεται από τις τέσσε-ρις γωνίες του έναν σκηνικό χώρο για να υποδεχτεί τη laquoζωγραφική παράστασηraquo Έστησα ένα διάλογο με στοι-χεία από το έργο του φίλου μου Πάμπλο σαν μια διαλυ-μένη Γκουέρνικα H σύνθεση στηρίζεται στο κάτω μέρος επάνω στο σώμα του σκο-τωμένου μαχητή Aπό το στή-θος του βγαίνει το κόκκινο τρίγωνο σαν στιβαρή επανα-στατική ενέργεια και σαν να σπρώχνει το πεθαμένο κα-λώδιο να ξεδιπλωθεί και να δώσει ηλεκτρισμό στη λάμπα επάνω η οποία έχει αρχίσει να χλωμιάζει Eν ολίγοις έκανα μια καθαρά σουρεα-λιστική αναπαράσταση ελπί-ζοντας να έχει την απλότητα μιας παιδικής ματιάς που γιrsquo αυτήν όλα είναι δυνατά να γίνουν

Aπό τότε το κόκκινο τρί-γωνο έρχεται και ξανάρχεται

σε πολλούς πίνακες αυτής της ενότητας Eίναι το τρίγω-νο του Eλ Λισίτσκι από τον πίνακά του Mε την κόκκινη σφήνα νικήστε τους λευκούς (1920) που έγινε σύμβο-λο της σοβιετικής επανά-στασης του rsquo17 (O Λισίτσκι είναι μεγάλος εμψυχωτής του κονστρουκτιβισμού Έχει συνεχή επαφή με τον Γκρό-πιους τον Mις βαν ντερ Pόε τον Bαν Nτέσμπουργκ Tο μεγάλο του σχέδιο είναι μια laquo∆ιεθνής του κονστρουκτι-βισμούraquo laquoΌτι γίνεται στην Eυρώπη σε εργαστηριακό επίπεδο στη Pωσία γίνεται μαζικά μέσα από τη θέληση της ιστορίαςraquo γράφει ο Eλ Λισίτσκι για να υποδηλώσει τις τεράστιες δυνάμεις που απελευθέρωσε για την τέχνη η σοσιαλιστική εξουσία)

Tο πάθος μου είναι να φτιάχνω αφηγήματα και ιστο-ρίες Όπως και στο σινεμά που κάνω όλα είναι εφικτά θάνατος δεν είναι θάνατος ο πολιτισμός είναι αθάνατος ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον άνθρωπο περισσότερο απrsquo οτιδήποτε άλλο κι αυτό τον καθιστά ανίκητο Στην τέχνη μπορείς να ανατρέπεις τα πά-ντα Eκ φύσεως λοιπόν η τέ-χνη είναι ανατρεπτικήraquo

Mε την κόκκινη σφήνα λοιπόν έφοδος στον ουρανό ndash της τέχνης και τηςhellip ουτο-πίας Γιατί ο ουτοπικός όπως λέει μια σκηνή της ταινίας του USSAK που προβάλλε-ται στον χώρο της έκθεσης είναι ο laquoαπόλυτος υλιστήςraquo πολύ πιο ρεαλιστής από τους παγιδευμένους στα ιδεαλιστι-κά σχήματα λάτρεις του laquoεφι-κτούraquo

Θόδωρος Kουτσουμπός

Ποιητικές laquoσφήνεςraquoμε μεγάλη αγωνία να ορίσει το δί-καιο και το άδικο το σωστό και το λάθος τον θύτη και το θύμα χωρίς να υπάρχει καμία εξωκοσμική αρχή να δώσει σαφείς και οριστικές απα-ντήσεις Πρόκειται για την Τραγωδία της ∆ημοκρατίας ∆εν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος αναθέτοντας την ευθύνη πολιτών και πόλης σε κά-ποιον θεό ή σωτήρα laquoΉ θα είμαστε ήσυχοι ή θα είμαστε ελεύθεροιraquo έγραφε ο Θουκυδίδης

Η Αρχαία Ελληνική ΤραγωδίαΗ αρχαία Τραγωδία είναι τελε-

τουργικό θέατρο προς τιμήν του θεού ∆ιόνυσου θεού της γονιμότη-τας και της βίας της μεταμόρφωσης και των ενστίκτων Βγαίνει μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας Μελετάει τη Ζωή στα ακραία όρια της Φύσης της Ύπαρξης και της Ιστορίας Είναι ένα βιοπολιτι-κό θέατρο που ασκεί δριμύτατη κρι-τική στο δημοκρατικό πολίτευμα που

το γέννησε με σκοπό το ίδιο αυτό πολίτευμα να βαθαίνει διαρκώς τα χειραφετητικά του χαρακτηριστικά

Η Τραγωδία παιδί και μήτρα της Φιλοσοφίας και της ∆ημοκρατίας είναι θέατρο καθολικής αμφισβή-τησης Μας προσκαλεί σε μια ριζική επαναξιολόγηση όλων των αξιών της ζωής με το βλέμμα στραμμένο στον ενεργό και χειραφετημένο πο-λίτη σε διαρκή εγρήγορση

Συντελεστές της παράστασηςΜετάφραση ∆ημήτρης ∆ημητριάδηςΣκηνοθεσία - ∆ιαμόρφωση χώρου

- Επιμέλεια κοστουμιών Σάββας Στρούμπος

Μουσική Λεωνίδας ΜαριδάκηςΦωτισμοί Κώστας Μπεθάνης∆ραματολόγος Μαρία ΣικιτάνοPhoto credits Αντωνία Κάντα∆ημιουργία αφίσας Soul DesignΕπικοινωνία παράστασης Μαριάννα Παπάκη

∆ιανομή ρόλωνΑντιγόνη Έβελυν ΑσουάντΚρέων Κωνσταντίνος ΓώγουλοςΤειρεσίας - Κορυφαία Χορού Έλλη Ιγγλίζ

Ισμήνη - Αγγελιαφόρος Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Αίμων Γιάννης ΓιαραμαζίδηςΕυρυδίκη - Κορυφαία Χορού Ρόζυ Μονάκη

Φύλακας - Εξάγγελος Στέλιος Θεοδώρου - Γκλίναβος

Χορός η Ομάδα∆ιάρκεια παράστασης 95 λεπτά

ΠληροφορίεςΘέατρο Άττις - Νέος ΧώροςΛεωνίδου 12 Μεταξουργείο ΑθήναΠερίοδος παραστάσεων από την Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 για δέκα μόνο παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 H σύντομη εαρινή περίοδος των παραστάσεων λήγει την Kυριακή 19 Mαΐου Tον Nοέμβριο θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος αφού προηγηθεί περιοδία σε Θεσσαλονίκη Kατερίνη Kρήτη και σε περιοχές της Aττικής Πληροφορίες - Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2103225207

Mια συγκλονιστική Aντιγόνη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσου-με την Tετάρτη 8 Mαΐου στο Θέ-

ατρο Άττις (Nέος Xώρος) H Aντιγόνη η γυναίκα θαρραλέα απέναντι στην εξουσία και την ανδροκρατία απέναντι στις διατα-γές και τους νόμους διεκδικώντας με τί-μημα τη ζωή της το δίκαιο

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν μετά τους δύο επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων του έργου του Μπέκετ laquoΠεριμένοντας τον Γκοντόraquo παρουσιάζει τώρα την laquoΑντιγό-νηraquo του Σοφοκλή

O σκηνοθέτης της παράστασης Σάβ-βας Στρούμπος σημειώνει χαρακτηρι-στικά

Βλέπουμε την laquoΑντιγόνηraquo ως Τραγω-δία για τη ∆ιεκδίκηση της Ζωής

Η ακατάβλητη επιθυμία της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της παρά τις διαταγές του Κρέοντα δεν τη συνδέει μονάχα με τον κόσμο των νεκρών της και της οικογένειάς της Ξεκινώντας από τη διεκδίκηση της ταφής απέναντι στην κρατική εξουσία οδηγείται στη διεκδί-κηση νέων όρων για την επανεκκίνηση της Ζωής στην πόλη μετά τον πόλεμο Η Αντιγόνη επιχειρεί να ενώσει Μνήμη και Πόλη Ύπαρξη και Ιστορία Εξέγερση και Κοινωνία

Ο Κρέων φέρει το τρίπτυχο δύναμης της ανδρικής - κρατικής εξουσίας ως απόλυτη αρχή πατριαρχία ndash στρατοκρα-τία ndash φαλλοκρατία Όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του Κατά τη γνώμη του όλοι και όλα τον απειλούν όλοι χρη-ματίζονται για να υποσκάψουν την εξου-σία του

Η Αντιγόνη αντιτίθεται αντιστέκε-ται Η στάση της δεν αφορά μονάχα την οικογενειακή διάσταση του ζητήματος Στον οίκο των Λαβδακιδών κάθε πρά-ξη είναι άμεσα πολιτική γιατί επηρεάζει άμεσα την πόλη Ο κατrsquo επιλογή θάνατος της Αντιγόνης αποτελεί κραυγή Ζωής Επιλέγει τον θάνατο γιατί θέλει να ζήσει ασυμβίβαστα

Η παράστασή μας παίζεται αμέσως μετά από έναν πόλεμο ∆εν βλέπουμε τον Μύθο στο βάθος του παρελθόντος αλλά στο Μέλλον Μπορεί η ζωή να επανεκκινή-σει μετά τον πόλεμο Μπορεί ο άνθρωπος να διεκδικήσει εκ νέου τους όρους της ζωής του Ο πόλεμος αφορά την οικουμέ-νη και δεν έχει χωρικό όριο Το ίδιο και η τραγωδία Μέσα από την οπτική του πολέ-μου συναντάμε την οντολογική και βιοπο-λιτική προσέγγιση του έργου ως αστερι-σμό τραγωδιών μέσα στην τραγωδία

- Η τραγωδία του εξεγερμένου Ανθρώπου Αντιγόνη

- Η τραγωδία της Εξουσίας Κρέων

- Η τραγωδία του Συγκρουσιακού ανθρώπου Ισμήνη

- Η τραγωδία του Λόγου Αίμων

- Η τραγωδία της Προφητείας Τειρεσίας

- Η τραγωδία του βραχυκυκλωμένου ανθρώπου Ευρυδίκη

- Η τραγωδία της Υποτακτικότητας Φύλακας

- Η τραγωδία της ∆ημοκρατίας Χορός

Ο Χορός διαρκώς αναζητά το μέ-τρο Θέτει ερωτήματα αμφισβητεί και αυτό-αμφισβητείται κρίνει και κρίνεται αναιρεί και αυτό-αναιρείται Προσπαθεί

H ποιητική συλλογή Σωρείτης είναι η δεύ-τερη του Kυριάκου Mουτίδη μετά το Ίσαμε (2018)

Kάνοντας laquoσφήνεςraquo όπως με τη μηχανή ο σύ-ντροφος του EEK και της ΣBEO∆ σφηνώνει λέξεις ενώνει λέξεις τις κόβει καταπίνει φωνήεντα και μας δίνει ποίηση

Όπως οι laquoσφήνεςraquo στους δρόμους με τη μη-χανή οι ποιητικές σφήνες πληγώνουν πονάνε αφήνουν σημάδιαhellip

laquoΓραφωhellip γατι που ξερνα χορταριαμπαλες χολης σαλιου και γαστρικων υγρωνNομιζετε εσεις οτι εχω χρονοNα πατησω φρενοΝασκησω λογισμοNα καλωπισω τις λέξειςOχιhellip τις φτυνωτις εμέσω στο χαρτίδεν προλαβαίνωοπως σφηνες στο παπακιανάμεσα σε τρολευ φορτηγα ταξιεγω και το κακο αιμα της ποληςhellip κίνδυνος ndash συναγερμος ndash κινδυνοςhellipraquo (σελ 3)

Στο ∆ενδρόσπιτο γράφειlaquoΣτο δεντρόσπιτοΠου παρατηρουσα τη γειτονιαΤους αδιαφορους καυγάδες τουςΤη μαχη για το καθημερινό τιποταΤα εντομα της ευλεκτης δεξαμενηςΗ υποσχεση του αργοσυρτου παροντος Η εκσουδετερωση φανταστικων εχθρων Κλωτσιες κραυγες μια χορευτικη σκιαμαχια ανοιγε στον αερα μιας ασπρομαυρης πραγματικοτηταςπετας σερνεσαι χωριςλαμπρα ρουχα και χρυσα φτεραOMΩΣ ΠIΣTEYΩ στα πλασματαΓεννηθηκα μαζι τουςΤα πλασματα που ζωγραφιζουν τη δυστυχια με

κουταλιες μελιΧανονται στα συρταρια μουστο δρομο πισω απο το υποστεγοτων αερόστατων που σου μιλουν φθαρμενες μηχανεςπου καταπινουν φωνηεντακαθε μηχανη ειναι θνητηετσι πολεμησαμε ορμησαμε με ιαχεςhellip ) (σελ 15)

Kι ένα ακόμη ενδεικτικό της ποίησης του Kυριάκου Mουτίδη

laquoXανονται στον χρονοΕιναι καποιες πηξεις στιγμωνΠου γεννουν Αλλοκοτες καταστασεις και λεξειςΤελικαhellipΠριν θαθελα να σας δηλωσω οτι εχω γεννηθειΜε ολη την λεπρα αυτης της κοινωνιαςΠανω μουΠιο μολυσμενος δε γινεταιΟπως λεπια απο ψαρι ειναι σφηνωμενα Στο κορμι μου ολα τα προπατορικα ΑμαρτηματαΠηγματα ιδρωτα και αιμα οτι φτιαχνεις Και ολα μετρανε χρονο και μηχανηhellip (σελ 63)

H ποιητική δουλειά του Kυριάκου Mουτίδη παρουσιάστηκε σε μια ζεστή βραδιά την

Kυριακή 21 Aπρίλη -σε παλιότερες εποχές αυτή την εθνοσωτήριο ημέρα όλοι οι συμμε-τέχοντες στην ποιητική βραδιά θα είχαν πάει φυλακή ή εξορία ή λίγο πιο πέρα στο σφαγείο της Μπουμπουλίνας- στη Λοκομοτίβα από τον υπογραφόμενο ενώ η ηθοποιός Iωάννα Mπι-λήρη και ο ίδιος ο KM απάγγειλαν ποιήματα της συλλογής Aρκετοί σύντροφοι και φίλοι συμμετείχαν στη συζήτηση laquoΠέρασα καλά έννοιωσα όμορφαraquo είπε ένας φίλος αποτυπώ-νοντας εύγλωττα την ατμόσφαιρα της βραδιάς

Θόδωρος Kουτσουμπός

τέχν

η

Kυριάκος Mουτίδης Σωρείτης ποιητική συλλογή εκδόσεις Locomotiva 2019 σελ76

στο Πλάζα στην πραγματικότητα δημιούργησε τις νομισματικές προϋποθέσεις για να προχωρή-σει η Ουάσιγκτον στην μεγαλύ-τερη απελευθέρωση (νομικάθεσμικά) της κίνησης κεφαλαίων στην ιστορία του καπιταλισμού μετά το 1929

Περίπου 40 χρόνια ενω-ρίτερα σε μία αλλη συμφωνία ndashάλλης κλίμακας και διαφορε-τικών συνθηκώνndash σrsquo αυτή του Μπρέττον Γούντς οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει την συναλλαγματική και νομισματική σταθεροποίηση σε παγκόσμια κλίμακα με την σταθε-ροποίηση της σχέσης χρυσού - δολαρίου Και μέσω αυτής είχαν χρηματοδοτήσει την καπιταλιστι-κή ανοικοδόμηση στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο εγκαθιδρύοντας το δολάριο σαν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το 1985 η συμφωνία στο Πλάζα έγινε η πλατφόρμα πάνω στην οποία δρομολογήθηκε η μεγαλύτερη απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων διε-θνώς αυτό που αργότερα ονο-μάσθηκε ldquoπαγκοσμιοποίησηrdquo αλλά στην πραγματικότητα ξε-κίνησε σαν η παγκοσμιοποίηση του χρηματιστικού κεφαλαίου

αίτηση Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4122019 Oι μαχόμενες καθαρίστρι-ες συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι την τελι-κή δικαίωση

Θυμίζουμε ότι στις 10 Ιουνίου του 2014 ο αστυνομικός ∆ροσίδης χτύπησε πισώπλατα με σιδερογροθιά την αγω-νιζόμενη καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών Φωτεινή Νικηταρά Tότε η σκηνή εκείνης της σιδηρογροθιάς έγινε πρωτοσέλιδο σε μεγάλες εφημερίδες όπως οι New York Times

Στο μεταξύ σε μια από τις δίκες αντι-περισπασμού των αστυνομικών δύο μέ-ρες αργότερα στις 15 Mαΐου επρόκειτο να δικαστεί η Φωτεινή Nικηταρά και δύο αλληλέγγυοι με την κατηγορία ότιhellip έδει-ραν μια ολόκληρη αστυνομική διμοιρία ndash αλλά και αυτή η δίκη αναβλήθηκε

Ο 18μηνος αγώνας των καθαρι-στριών που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση της τότε κυβέρνησης Σα-μαρά ndash Βενιζέλου αντιμετωπίστηκε με πράξεις αγριότητας εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων - αγριότητα που αντανακλούσε το πολιτικό αδιέξοδο της συγκυβέρνησης και την αδυναμία της να κάμψει το κίνημα των απολυμένων καθαριστριών

Η διαθεσιμότητα του αστυνομικού ∆ροσίδη έγινε αιτία για την εκδικητική και βίαιη δράση ενός άλλου αστυνομι-κού του Τσοκαναρίδη που τραυμάτισε σοβαρά την καθαρίστρια Λίτσα Αλεξάκη και συνέλαβε αναίτια την καθαρίστρια Βάσω Γκόβα Ο Τσοκαναρίδης πρό-σφατα στις 4 Απριλίου 2019 καταδι-κάστηκε σε 8μηνη φυλάκιση Ήταν μια σημαντική δικαίωση των αγωνιστριών καθαριστριών και του κινήματος που πάλεψε για την τιμωρία της αστυνομικής αυθαιρεσίας

Mε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία για τη δικαίωση των αγωνιζόμενων κα-θαριστριών αναφέρει

laquoΑπαιτούμε

Να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο αστυνο-μικός των ΜΑΤ που χτύπησε την καθαρί-στρια Φωτεινή Νικηταρά και να διωχθεί από την αστυνομίαΝα πάψει κάθε δίωξη κατά των αγωνιζό-μενων καθαριστριώνΝα καταργηθούν τα ειδικά σώματα κατα-στολής (ΜΑΤ ∆ΙΑΣ ΥΜΕΤ)

lthttpsdikaiosikatharistrionblogspotcomgt

video με το χτύπημα στην εργάτρια Φωτεινή Νικητρά httpsyoutu

be2NMc9At2yqE

ΘΚ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Τηλ 2130364692 κιν 6988197284 E-mail eekathforthnetgr

Kωδικός 3768

Το ΕΕΚ στο Internet στη διεύθυνση wwweekgr

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ - ΚΙΝΑΣ

Γιατί είναι αδύνατη η επιστροφή στο 1985

Αναβολή της δίκης του αστυνομικού

με τη σιδηρογροθιά

Οι αλλεπάλληλες ανακοι-νώσεις για δασμούς σε κινεζικά προϊόντα από

τις ΗΠΑ και η ανταπάντηση της Κίνας με δασμούς σε αμερικα-νικά προϊόντα έχει οδήγησει σε κορύφωση την αναταραχή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ldquoβουτιέςrdquo στα όρια του κραχ στα χρηματιστήρια στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας του Mαΐου

Η πίεση ήταν τέτοια που υπο-χρέωσε τον Τράμπ σε δηλώσεις κατευναστικές όσον αφορά τις προοπτικές των διαπραγματεύ-σεων που παρrsquo όλα αυτά συνε-χίζονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου

Στο μεταξύ όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν αύξηση των δασμών από 10 σε 25 σε εξαγωγές ύψους 200 δις δολ της Κίνας προς τις ΗΠΑ και η Κίνα ανακοί-νωσε την επιβολή δασμών σε εισαγωγές 60 δις δολ αμερικα-νικών προϊόντων στην Κίνα

Τα επόμενα 24ωρα αναμένε-ται να ξεκαθαριστεί αν πράγματι υπάρχει κάποιου είδους πρόθε-ση υπαναχώρησης μεταξύ των δύο πλευρών ή όχι

Η ανησυχία και οι δραματι-κές αντιδράσεις από την πλευρά των αγορών κεφαλαίου προοιω-νίζονται εξαιρετικά βίαιες αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε κατάρρευση όπως φάνηκε στις αρχές της εβδομάδας

Στο μεταξύ στον διεθνή οι-κονομικό τύπο έχει αρχίσει να εξελίσσεται μία προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πραγματικοί κίν-δυνοι -οικονομικοί και γεωπο-λιτικοί- και το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας - ΗΠΑ σε περί-πτωση που δεν γίνει δυνατή μία συμφωνία

Ή ακόμα και τι είδους συμ-φωνία θα μπορούσε να υπάρξει αν οι δύο πλευρές κατάφερναν να ldquoσυμφωνήσουνrdquo

Μία από τις ldquoθεωρίεςrdquo που έχουν δεί το φως της δημοσι-ότητας από σοβαρούς αστούς αναλυτές είναι ότι ΗΠΑ και Κίνα θα μπορούσαν να κινηθούν στα όρια μιας σύμφωνίας τύπου Πλάζα 1985 όταν με την ασφυ-κτική πίεση των ΗΠΑ επιβλήθηκε μία νομισματική συμφωνία στα-θεροποίησης των συναλλαγμα-τικών ισοτιμιών κυρίως μεταξύ μάρκουγιέν και δολαρίου με βασικούς ldquoχαμένουςrdquo τότε το γιέν και το μάρκο

Πράγματι η συμφωνία του Πλάζα (πρόκειται για το όνομα του ξενοδοχείου της Νέας Υόρ-κης στο οποίο είχε υπογραφεί η συμφωνία) φάνηκε τότε σαν να ανέκοψε τα αλλεπάλληλα κύματα αναταραχών στις διεθνείς αγο-ρές κεφαλαίων προϊόντων και συναλλάγματος στα μέσα της δε-καετίας του 80

Αλλά όχι για πολύ αφού δύο χρόνια (1987) μετά ξέσπα-σε νέος κύκλος αναταραχών με πρώτη στάση την ldquoΜαύρη ∆ευ-τέραrdquo στις 19 Οκτώβρη όταν τα χρηματιστήρια κατέρρευσαν μέσα σε μία μέρα η Γουώλ Στρήτ έπεσε κατά 22 το City 26 το Χογκ Κογκ 45 Η άμεση αντίδραση της Fed με την δήλωση Γκρίνσπαν ότι θα δώσει ότι κεφάλαια χρειάζονται για να μη υπάρξει κρίση ρευστότη-τας ανέκοψε τις συνέπειες Οι προσπάθειες να ερμηνευθεί η ldquoμαύρη ∆ευτέραrdquo στον διεθνή οικονομικό τύπο έχουν αφήσει πολλά κενά και ερωτηματικά

Όμως ήταν η πρώτη κρίση μετά το Πλάζα όχι η τελευταία

Τι είχε συμβεί Η συμφωνία

Tην ∆ευτέρα 1352019 στο Αrsquo Αυτόφωρο Μονομελές Πλημ-μελειοδικείο Αθηνών επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά η δίκη των καθαριστριών Φωτεινής Νικηταρά και Κωνσταντίνας

Παπουτσή κατά αστυνομικού οργάνου που τους προκάλεσε σωματική βλάβη στις 1062014 κατά την διάρκεια του πολύμηνου και εμβλη-ματικού αγώνα για την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστρι-ών του υπουργείου οικονομικών

Η Φωτεινή Νικηταρά είχε χτυπηθεί από αστυνομικό των ΜΑΤ πι-σώπλατα με σιδηρογροθιά Ο ίδιος χτύπησε και την Κωνσταντίνα Παπουτσή με κλωτσιά στο πόδι Η δίκη δεν μπόρεσε να περατωθεί γιατί η υπεράσπιση του αστυνομικού ζήτησε αναβολή για να εξετα-σθεί η γνησιότητα του βίντεο όπου φαίνεται να χτυπά την Κωνσταντίνα Παπουτσή από τα ειδικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ μετά από εισαγγελική

προκαλώντας την κατακόρυφη άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών Μια άνοδο για πρώτη φορά τόσο αναντίστοιχη με εκείνη της παραγωγικής δια-δικασίας μία άνοδο που τρο-φοδότησε την ldquoφούσκαrdquo που έσκασε για πρώτη φορά στις 19101987 για να ακολου-θήσουν πολλά άλλα ισχυρά ldquoεπεισόδιαrdquo μέχρι το 2008

Η τεράστια διαφορά μεταξύ του 1985 και του 2019 είναι ότι η υπερσυσσώρευση του χρημα-τιστικού κεφαλαίου έκτοτε παρά τις αλλεπάλληλες ldquoφούσκεςrdquo που έσκασαν ποτέ δεν ldquoξεπέρα-σεrdquo την κρίση που την γέννησε ήτοι την κατάρρευση της συμ-φωνίας του Μπρέττον Γούντς τον Αύγουστο του 1971

Αντίθετα κάθε βήμα ndashαπό τις κεντρικές τράπεζες- για να αντι-μετωπισθούν οι συνέπειες των σπασμών μέσα από τους οποί-ους εξελισσόταν προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση του ldquoχρέουςrdquo ιδιωτικού και κρατικού σε διαστάσεις τερα-τώδεις που να καθιστούν πλέον απολύτως ασύμβατη και αδύνα-τη την ldquoαξίωσήrdquo του μέσα από την εκμετάλλευση της εργασίας

Αυτή η ldquoποιοτικήrdquo και ldquoποσο-τικήrdquo διαφορά καθιστά αδύνατη μια συμφωνία τύπου Πλάζα με στόχο μία νομισματική συμφω-νία μεταξύ γουάν ndash δολαρίου και προφανώς ευρώ και γιεν Μια συμφωνία που σύμφωνα με τους αστούς αναλυτές θα μπορούσε να εκτονώσει τις αντιθέσεις και να εξισορροπήσει τις αντιφά-σεις που εκδηλώνονται αυτές τις μέρες με τον παροξυσμό του εμπορικού πολέμου τιμών και δασμών

Γ Aγγ

Page 4: H H EYPΩΠH ΣE ΣHMEIO KAMΠ H E A · στον καθένα με αναστολή. Οι άλλοι τρεις αθώοι από όλες κα-τηγορίες. h eypΩΠh Σe Σhmeio

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 7 σελίδα 6 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Θεόδωρου Μεγαλοοικονόμου

Να ετοιμαστούμεΝα ετοιμαστούμεγια τις μάχες που έρχονταιγια τις μάχες που έρχονται

Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΕΕΚ για τις EυρωεκλογέςlaquoΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑraquoH πραγματικότητα πίσω από την προπαγάνδα για την υγεία

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη επιτυ-χία στις 11 Μάη στην πλατεία

Αγίου ∆ημητρίου στους Αμπελοκή-πους η προεκλογική συγκέντρωση της κίνησης με θέμα την υγεία την κατάρρευση του ΕΣΥ τα ναρκωτικά Μίλησαν Ο Μιχάλης Ρίζος γιατρός πρόεδρος του σωματείου εργαζο-μένων στο laquoΑττικόνraquo η Κατερίνα Μάτσα ψυχίατρος κοινωνικών ια-τρείων αλληλεγγύης πρώην διευ-θύντρια του 18 ΑΝΩ και η Λυδία Κατή φοιτήτρια νοσηλευτικής

∆ημοσιεύουμε ένα μέρος της εισήγησης του μάχιμου γιατρού Μ Ρίζου που αποδομεί την εικόνα που ο Σύριζα με τα παπαγαλάκια του παρουσιάζει για την συμβολή του στη laquoδιάσωσηraquo του ΕΣΥ

laquoΣτην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορ-φώνει ένα νέο μοντέλο υγείας συμ-βατό με τις ανάγκες του σύγχρονου καπιταλισμού με τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα βασικό πυλώνα του τα μικρο-μεσαία ιατρεία κατεστραμμένα και το δημόσιο υβρίδιο εμπορευματοποιη-μένων υπηρεσιών για τους έχοντες και υποβάθμισης για τους πολλούς και καταφρονεμένους

Ας δούμε συγκεκριμένα- Οι δημόσιοι προϋπολογι-

σμοί παραμένουν μνημονιακοί και ταξικοί Τα ελάχιστα ποσά που δό-θηκαν παραπάνω για την υγεία πάνε για την ξεχρέωση των προμηθευτών και όχι του λαού (γιrsquo αυτό και οι διοι-κητές των νοσοκομείων του ΕΟΠΥΥ

Πρωτοφανείς ρατσιστικές δη-λώσεις από τον Νίκο Σοφιανό του ΚΚΕ Ζητά εκκένωση των

καταλήψεων για πρόσφυγες και ένταση της αστυνομικής καταστολής προσφύγων και μεταναστών στο κέ-ντρο της Αθήνας

Ο δημοτικός συνδυασμός Αντι-καπιταλιστική Ανατροπή στην Αθή-να (ΑΑ) πήρε μέρος σε μια συγκέ-ντρωση κατοίκων που είχε οργανώ-σει την Πέμπτη 95 ο εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής Αγ ΠαύλουΣταθμού Λαρίσης

Η συγκέντρωση στην οποία πα-ραβρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής έγινε στην πλατεία γύρω από την εκκλησία του Αγ Παύλου η οποία βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής (που είναι απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης)

Είχαν κληθεί με επίσημη πρό-σκληση μόνο τέσσερις υποψήφι-οι δήμαρχοι ο Μπακογιάννης ο Ηλιόπουλος ο Γερουλάνος και ο Σοφιανός του ΚΚΕ Έγινε ωστόσο δεκτό από τους οργανωτές μετά

χώρο μέχρι το 2021 στο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε στην Κο-μισιόν) οι δαπάνες για την υγεία θα μειωθούν από 52 στο 47 του ΑΕΠ (όπως και όλες τις δημόσιες επενδύσεις)

- Η συμμετοχή του λαού στη φαρμακευτική δαπάνη από το 9 εκτινάχτηκε στο 30 τα τελευταία 5 χρόνια

- Και όπου απουσιάζει το κρά-τοςhellip πλακώνουν οι χορηγοί Μεγά-λοι ιδιωτικοί όμιλοι και εφοπλιστικά ιδρύματα που βάζουν χέρι στο ΕΣΥ στην αρχή ως δωρητές - φιλάνθρω-ποι και μετά ως μέτοχοι - συνιδιο-κτήτες Έχουν αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στον ιατροτεχνολογικό εξοπλι-σμό και τις προμήθειες με βάση τα συμφέροντα φαρμακευτικών εταιρει-ών και όχι τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής υγείας Το σκάνδαλο No-vartis είναι μόνο η κορυφή του παγό-βουνου Κανονική ιδιωτικοποίη-

από την κλασικά προεκλογικού χαρακτήρα υποσχετική φρασεολο-γία γενικολογία και αοριστολογία μέχρι το σερβίρισμα με την κατά το δυνατόν πιο ήπια μορφή της laquoκλει-σθενικήςraquo φορομπηκτικής laquoμεταraquo-μνημονιακής διαχείρισης η οποία είναι προδιαγεγραμμένη ανεξάρτη-τα από το ποιος θα βγει δήμαρχος - με έμφαση φυσικά στο ζήτημα της ασφάλειας και την ενίσχυση της αστυνόμευσης όλων των ειδών με την δημοτική αστυνομία την ΕΛΑΣ κλπ

Εννοείται ότι ξεχώρισε η πα-ρέμβαση τη Ντίνας Ρέππα έγινε με τρόπο που πραγματικά ακουμπούσε και απαντούσε (κάτω από ένα ριζι-κά διαφορετικό πρίσμα και οπτική) στην laquoαυθόρμητη συνείδησηraquo των παρευρισκομένων κατοίκων στα όποιας μορφής ξενόφοβα αντανα-κλαστικά στον διάχυτο φόβο και στο βαθύ αίσθημα ανασφάλειας που διαπερνά τις ζωές όλων και πη-

κλπ μετατρέπονται σε λογιστές - ελεγκτές των πλεονασματικών στό-χων) Στους εργαζόμενους δεν έχει επιστραφεί τίποτα από τα κλεμμένα των μνημονίων

Από το 2013 (συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ) μέχρι και το 2019 (ΣΥΡΙ-ΖΑ) η κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκε κατά 303 Μόνο επί συγκυβέρ-νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ο κρατικός προϋπολογισμός έχει περικοπεί κατά 432 εκατ ευρώ Ο πρώτος laquoμεταμνημονιακόςraquo προϋπολογισμός για το 2019 μειώνει την κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια νο-σοκομεία κατά 65 εκατ ευρώ ενώ διατηρεί την αύξηση των ασφαλιστι-κών εισφορών των συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη κατά 780 εκατ ευρώ

Παρά τα θηριώδη πλεονάσματα μέχρι (55 δις ευρώ) - (τόσο προσδι-όρισε η κυβέρνηση το δημοσιονομικό

από laquoεπίμονο αίτημαraquo της ΑΑ να πάρει κανονικά το λόγο και η Ντίνα Ρέππα

Τέθηκαν από τους οργανωτές (όπως και εν συνεχεία από παρεμ-βαίνοντες κατοίκους) μια σειρά από ερωτήματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα ασφάλειας στην καθη-μερινότητα και με την εγκληματι-κότητα με τα ερειπωμένα και ετοι-μόρροπα διατηρητέα ή μη κτίρια (είναι γεμάτη η περιοχή αυτή και όχι μόνο αυτή) για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους για την πιο επωφε-λή χρήση διαφόρων κτιρίων για τα σχολεία για τους τοξικοεξαρτη-μένους της πλατείας Βάθη για την αυξανόμενη παρουσία προσφύγων και μεταναστών για την διάσπαρ-τη λειτουργία διαφόρων ΜΚΟ που σχετίζονται με το προσφυγικό κλπ

∆εν έχει ιδιαίτερο νόημα νrsquo ανα-φερθεί κανείς στα όσα είπαν οι υποψήφιοι που ανεξαρτήτως κομ-ματικής ταυτότητας κυμαίνονταν

ση Το Νοσοκομείο Σαντορίνης είναι ο προπομπός για το μέλλον των δο-μών Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν πλέον ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις Όσες δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό θα κλείνουν Με αυτό το κριτήριο φτιάχνουν τους νέ-ους οργανισμούς των νοσοκομείων και σχεδιάζουν την ολοήμερη (ιδιω-τική) λειτουργία τους

Οι ελαστικές σχέσεις απα-σχόλησης διευρύνονται και σήμερα κυμαίνονται περίπου στο 25 του συνόλου του προσωπικού Τμήμα-τα και κλινικές κλείνουν γιατί δεν καλύπτουν το laquoκόστος λειτουργίας τουςraquo ενώ ολόκληρο το 2018 δεν προκηρύχθηκε ούτε μια θέση μό-νιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία

Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) εντάσ-σεται στην γενικότερη πολιτική της

γάζει από την βαθιά και αξεπέραστη κρίση του συστήματος αλλά που ως πρώτη αυθόρμητη αντίδραση προβάλλεται στον laquoάλλοraquo στον δι-πλανό στον εξαρτημένο στον πρό-σφυγα Και είναι σημαντικό ότι παρrsquo ότι δεν είχε επίσημα προσκληθεί και η παρουσία της στο laquoπάνελraquo ήταν laquoεμβόλιμηraquo στο τέλος χειροκροτή-θηκε και πλησιάστηκε για συζήτηση από πολλούςές

Πέρα από αυτό όμως αν έχει κάτι πραγματική σημασία να συ-γκρατήσει κανείς από την εκδήλωση αυτή δεν είναι άλλο από τη παρέμ-βαση του Σοφιανού που κυριολε-κτικά αν και ξέρουμε πολύ καλά τι είναι σταλινισμός μας άφησε όλους και όλες εμβρόντητουςες Είπε ο Σοφιανός (κατά λέξη)

- Μια συμμορία Βορειοαφρικα-νών λυμαίνεται το κέντρο

- Γιατί δεν παρεμβαίνει η αστυ-νομία να ελευθερώσει τους κατει-λημμένους χώρους τα κτίρια στην

για παραπέρα μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών Η ΕΕ κυβερνήσεις και αστοί επιστήμονες έχουν κοινή θέση ότι από την ΠΦΥ εξαρτάται η μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών αποκατά-στασης της υγείας για το λαό

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις πο-λυδιαφημισμένες ΤΟΜΥ έχει ο οι-κογενειακός γιατρός ο οποίος θα λειτουργεί σαν laquoκόφτηςraquo -και μάλι-στα έναντι ποινής- προκειμένου το laquoκόστοςraquo του κάθε ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει το όριο του πετσο-κομμένου προϋπολογισμού Ακόμη και στην πλήρη ανάπτυξή του στις ΤΟΜΥ προβλέπεται 10λεπτη laquoεξέτα-σηraquo ανά ασθενή από ένα γιατρό που έχει σύμβαση εργασίας για 2 χρόνια με τα ελάχιστα laquoβασικά πακέταraquo να μην παρέχονται καν λόγω ελλείψεων σε υποδομές εξοπλισμό προσωπικό

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα μαζί με αντιφασιστικές ορ-γανώσεις και πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς καταγγέλλει την από-πειρα της ναζιστικής συμμορίας να εμφανιστεί στις γειτονιές της Αθή-νας και συγκεκριμένα στον Κολωνό όπου είχε προγραμματιστεί ομιλία του υπόδικου ναζιστή Η Κασιδιάρη την Παρασκευή 155 Το αντιφασι-στικό κίνημα κίνημα ήταν αποφασι-σμένο να μην επιτρέψει την επανεμ-φάνιση των ναζιστών στην περιοχή

Αχαρνών 22 στην Αχαρνών και Σουμερλή και το Plaza - έτσι το είπε Plaza (είναι το City Plaza Και όπως γνωρίζομε όλα αυτά τα κτίρια είναι καταλήψεις που φιλοξενούν πρό-σφυγες)

-Η Αχαρνών από πλ Βάθης μέχρι Αγ Παντελεήμονα είναι μια μακριά Λαϊκή Αγοράhellip γιατί δεν πα-ρεμβαίνει η αστυνομία (υπrsquo όψιν ότι πρόκειται για την περιοχή όπου από πολλά χρόνια έχουν καταστήματα μετανάστες πολλοίές Ρομά που-λούν στο δρόμο διάφορα τρόφιμα λαχανικά φρούτα κλπ)

Η όποια εγκληματικότητα και παραβατικότητα για τον Σοφιανό οφείλεται στους μετανάστες και στους πρόσφυγες Σrsquo αυτούς μόνο αναφέρθηκε

∆εν νομίζουμε ότι χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο (γιατί μι-λούν από μόνες τους) αυτές οι πρω-τοφανείς ρατσιστικές δηλώσεις του Σοφιανού μέλους του ΠΓ του ΚΚΕ - δηλαδή δηλώσεις του ΚΚΕ

Συνέχεια στη σελ 10

Οι Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 αποτελούν κρίσιμο σημείο καμπής στην άλυτη κρίση που μετατρέπει γορ-

γά την Ευρώπη σε πεδίο μάχης Η ιμπεριαλιστική ΕΕ βρίσκεται

σε διαδικασία αποσύνθεσης όπως δείχνει και το χάος με το Brexit τα ρήγματα ανάμεσα σε Βορρά και Νότο Ανατολική και ∆υτική Ευρώ-πη ακόμα και στον ίδιο τον γαλλο-γερμανικό άξονα Κινδυνεύουν οι λαοί της από τα λαοκτόνα μέτρα της αλλά κι από τον κίνδυνο να ταφούν στα ερείπιά της Παραμένουν ανε-πούλωτες οι πληγές που άνοιξε η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση κά-νοντας την ΕΕ εξαιρετικά ευάλωτη καθώς τώρα η κρίση επιδεινώνεται η παγκόσμια οικονομία βουλιάζει παραπέρα μαίνεται ο εμπορικός πό-λεμος HΠΑ-Κίνας οξύνεται η αντι-παράθεση του ιμπεριαλισμού με την Ρωσία πυκνώνουν τα μαύρα σύννε-φα σε Μέση Ανατολή και Βαλκάνια

Την ίδια στιγμή η κοινωνική εξαθλίωση κι η φοβερή ανισότη-τα ωθούν στην ταξική πόλωση και στη χρεοκοπία του παραδοσιακού αστικού πολιτικού συστήματος δι-ακυβέρνησης με εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία δεξιών και σοσιαλδημοκρατών Η άκρα ∆εξιά και οι φασίστες σηκώνουν κεφάλι αλλά κι ένα νέο κύμα λαϊκών αγώ-νων ξεκινά με την Γαλλία των ldquoκί-τρινων γιλέκωνrdquo κατά του Μακρόν και την μαζική κινητοποίηση των ερ-γατών της Ουγγαρίας ενάντια στον ldquoνόμο-σκλαβιάςrdquo του ακροδεξιού Όρμπαν να είναι μόνο το προανά-κρουσμα

Οι Ευρωεκλογές του 2019 συν-δυάζονται σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ με περιφερειακές τοπικές κοι-νοβουλευτικές εκλογές ακόμα και δημοψηφίσματα φέρνοντας ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό κατακερμα-τισμό στους θεσμούς της επιδει-νώνοντας την πολιτική κρίση του συστήματος και των κυβερνήσεών του προκαλώντας κρίσεις καθε-στωτικές κρίσεις εξουσίας

Το ΕΕΚ καλεί να υποστηρι-χτεί η διεθνιστική γραμμή που πρόβαλε το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφ-σκυrdquo στην πρόσφατη ldquoΕπεί-γουσα για την Ευρώπηrdquo στις 4 Μαΐου 2019

Μαύρο σε όλα τα κόμματα του κεφαλαίου φιλοΕΕ κι ldquoευ-ρωσκεπτικιστικάrdquo

Ούτε ldquoευρωπαϊσμόςrdquo ούτε ldquoευρωσκεπτικισμόςrdquo προλετα-ριακός διεθνισμός

Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε χώρα σε κάθε πόλη και γειτονιά Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο δράσης

Η ΕΕ της πείνας της ανεργί-ας της καταστολής του πολέμου δεν μεταρρυθμίζεται ανατρέπε-ται από τους εργαζόμενους τους άνεργους τους απόκληρους Το ldquoΦρούριο Ευρώπηrdquo που πνίγει στη Μεσόγειο τους πρόσφυ-

νεοφιλελευθερισμός του ldquoΚούληrdquo Μητσοτάκη της εφταήμερης δου-λειάς σκλάβων και της σκλαβιάς της δουλειάς-λάστιχο

Το ΕΕΚ λέει

Μαύρο στον αγριανθρωπισμό της ∆εξιάς του ldquoΚούληrdquo του Άδωνη του τσεκουροφόρου ΒορίδηΌχι και στον ΣΥΡΙΖΑ της κωλο-τούμπας της υποταγής σε ΕΕ HΠΑ ΝΑΤΟ και κεφάλαιο Υπάρχει εναλλακτική Να γίνει εναλλακτική εξουσίας η ίδια η εργατική τάξη επικε-φαλής όλων των φτωχών και νεόφτωχων λαϊκών μαζών μέσα από τους αγώνες της και την οργά-νωσή της με πολιτική ανεξαρτησία από τα κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό ανεξάρτητα από τις γραφειοκρατίες που μιλούν στο όνομά της και στο όνομα της Αριστεράς που την δυ-σφημίζουν

Απαιτείται να παλέψουμε με αυτήν την προοπτική Να προετοι-μαστούμε και να οργανώσουμε την ταξική αντεπίθεση στους αγώνες πριν μέσα και μετά τις εκλογές Καταλύτης μπορεί και πρέπει να γί-νει η συσπείρωση-ενίσχυση της επαναστατικής Αριστεράς χωρίς ταλαντεύσεις χωρίς συμβιβα-σμούς κορυφών χωρίς καιρο-σκοπισμούς απέναντι στην ΓΣΕΕ και την ldquoκυβερνώσα Αριστεράrdquo χωρίς γραφειοκρατικά καπελώ-ματα για την ταξική αντεπίθε-ση της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων

Για μια σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση με σοσιαλιστικά μέτρα λαϊκής σωτηρίας από την

γες-θύματά της ή τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης πρέ-πει να κατεδαφιστεί

Για την διεθνιστική σοσιαλι-στική ενοποίηση των λαών στα Βαλκάνια στην περιοχή στην Ευρώπη στον κόσμο

Στην Ελλάδα αλλά και σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες οι Ευρωεκλογές συνδυάζονται με πε-ριφερειακές και δημοτικές εκλογές και γίνονται πρόκριμα για κυβερ-νήσεις μετά από κοινοβουλευτικές εκλογές Σε συνθήκες κρίσης δια-κυβέρνησης και μάλιστα ενόψει επι-δείνωσης της ίδιας της οικονομικής κρίσης οποιαδήποτε αστική κυβέρ-νηση τελικά σχηματιστεί ldquoαυτοδύ-ναμηrdquo ή συνασπισμού θα είναι ταυ-τόχρονα εξαιρετικά εύθραυστη αλλά κι επιθετική απέναντι στις μάζες παίρνοντας νέα μέτρα κοινωνικού κανιβαλισμού σε μια ήδη ερειπωμέ-νη κοινωνία για να σώσει το κλυδω-νιζόμενο σύστημα Οι προεκλογικές τους υποσχέσεις δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που γράφονται Οι όποιες παραχωρήσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν σημάνει μεσάνυχτα στις κάλ-πες είναι ελάχιστες απέναντι στις ογκούμενες ανάγκες και ανά πάσα στιγμή αναστρέψιμες Η λογική του ldquoμικρότερου κακούrdquo οδηγεί όπως δείχνει η πείρα στην ldquoκωλοτούμπαrdquo και στο μεγαλύτερο κακό Είναι πα-γίδα Παγίδα κι απάτη οι ισχυρισμοί ότι οι ldquoπροοδευτικές συμμαχίεςrdquo με ρετάλια της ανύπαρκτης κεντροαρι-στεράς και της ldquoδημοκρατικήςrdquo τάχα ∆εξιάς είναι φραγμός στην άκρα ∆ε-ξιά και το νεοφιλελευθερισμό ∆εν πρέπει να πέσουμε στον εκβιασμό ή νεοφιλελευθερισμός ldquoμε ανθρώ-πινο πρόσωποrdquo ή ο απάνθρωπος

πείνα και την ανεργία με μιαν εργατική εξουσία στηριγμένη στα όργανα λαϊκής αυτοοργάνω-σης και πάλης

Σrsquo αυτό το πνεύμα με κομμου-νιστική ειλικρίνεια και αποφασι-στικότητα στράφηκε το ΕΕΚ προς τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να δώσουμε από κοινού και την μάχη των Ευρωεκλογών Επισημάνα-με τις προγραμματικές συγκλίσεις αλλά και τις αποκλίσεις καθώς και το πρόβλημα αξιοπιστίας που δη-μιουργούσε η κρίση μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κατέβαινε διασπα-σμένη σε δυο ή και περισσότερα χωριστά ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές και μάλιστα σε δήμους με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα όπως αυτός της Αθήνας της Θεσσαλονί-κης της Πάτρας Παρόλα αυτά θε-ωρήσαμε ότι είναι δυνατή μια ενιαία κάθοδος όπως έγινε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 με το κοινό ψηφοδέλτιο ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ- ΕΕΚ-Α-νεξάρτητοιrdquo Θα αποφεύγονταν έτσι και ο κατακερματισμός δυνάμεων αλλά και θα εξασφαλίζονταν και η ιδιαιτερότητα στην πολιτική φυσι-ογνωμία και στην διαφορετικότητα κάθε οργάνωσης μαζί και το ανα-φαίρετο δικαίωμα στην κριτική χω-ρίς το οποίο μια συμμαχία ξεπέφτει σε καιροσκοπικό παζάρι επιτελείων και πρόσκαιρο μάζεμα ψήφων

∆υστυχώς η ενωτική πρόταση του ΕΕΚ απορρίφθηκε από την πλει-οψηφία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με βέτο του ΣΕΚ το οποίο στήριξαν η ldquoΜετάβα-σηrdquo και η ΑΡΙΣ Αντιθέτως το ΝΑΡ η ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος και το ΕΚΚΕ ήταν υπέρ της πρότασης Η απορριπτική απόφαση αναγγέλθηκε τηλεφωνικά στο ΕΕΚ από στέλεχος του ΝΑΡ ενώ

μέχρι τώρα καμιά γραπτή απάντηση στην γραπτή μας πρόταση δεν δό-θηκε

Η δικαιολογία για την απόρριψη ήταν ότι μιλήσαμε για την κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ την διάσπαση στον ∆ήμο της Αθήνας και ασκήσαμε κρι-τική στις ερωτοτροπίες του ΣΕΚ με ΓΣΕΕ και ΣΥΡΙΖΑ Κατηγορηθήκαμε σαν διασπαστές επειδή συμμετέ-χουμε και στηρίζουμε την ldquoΑντικα-πιταλιστική Ανατροπή στην Αθήναrdquo Αλλά η διάσπαση των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε προηγηθεί με πρωτοβουλία του ΣΕΚ Το ΕΕΚ μετά την διάσπαση πήρε μέρος σε συνε-λεύσεις που επιδίωκαν την ενότητα των δύο παρατάξεων και τελικά στήριξε την Αντικαπιταλιστική Ανα-τροπή στην Αθήνα το πρόγραμμα της οποίας μας βρίσκει σύμφωνους

Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν την σημασία τους μπορεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία δράση για να συσπει-ρωθεί η επαναστατική Αριστερά χωρίς αυτό να σημαίνει κουκούλω-μα διαφορών μυστικές συμφωνίες επιτελείων αμφίβολες ισορροπίες και διεκδίκηση πρωτοκαθεδρίας μαζί και του λεγόμενου brand name της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Παρόμοια φαινόμε-να παραπέμπουν σε συμπεριφορές μηχανισμών ξένων στην ίδια την μα-χόμενη τάξη και την βάση των οργα-νώσεων κι αποτελούν συμπτώματα πολιτικής ανεπάρκειας μπροστά στις προκλήσεις των καιρών καθώς ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος έχει κλείσει

Το ΕΕΚ με αίσθημα ευθύνης έχοντας δώσει και συνεχίζοντας να δίνει μάχες με πολλούς αγωνι-στές στις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και παρόλες τις διαφορές μας με όσους επιλέγουν την διάσπαση τον μικροπαραγοντισμό τον συμ-βιβασμό ή τον φόβο μπροστά στην ρήξη δίνει το χέρι στους αγωνιστές αυτούς - όπως το έκανε ήδη σε πολ-λές περιφέρειες και δήμους όπου συμμετέχουμε και στηρίζουμε κοινά ψηφοδέλτια Εξάλλου την επαύριο των εκλογών όλο το πολιτικό τοπίο θα έχει μπει σε φάση αναδιάταξης κι η επαναστατική κομμουνιστική Αρι-στερά θα αντιμετωπίσει επειγόντως την ανάγκη μιας αναδιάταξης δυνά-μεων και στρατηγικής

Με αυτό το σκεπτικό το ΕΕΚ καλεί να στηριχτούν και στις Ευρω-εκλογές οι αγωνιστές και οι αγωνί-στριες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που παλεύουν να ανοίξει ένας νέος επαναστατικός δρόμος ενότητας και πάλης

Οι ανάγκες αυτού του νέου δρό-μου απαιτούν σήμερα από όλους και όλες την συσπείρωση και την υπέρβαση των περιορισμών μας την συγκρότηση συμμαχιών πάνω σε αρχές και προπαντός την συσπεί-ρωση των πρωτοπόρων δυνάμεων στην οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος και της επαναστατικής ∆ιεθνούς

Το ΠΓ της ΚΕ του ΕΕΚ14 Μαΐου 2019

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 9 σελίδα 8 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

τιμώρησε το AKP που έχασε τρεις από τις κύριες πόλεις της Τουρκίας από την αντιπολίτευση Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια νίκη της εργατικής τάξης ndash βλέπε το σχετικό άρθρο ldquoΤαπεινωτική ήττα για τον Ερντογάν στις τοπικές εκλογέςrdquo στο φύλλο της 13ης Απριλίου 2019 της Νέας Προοπτικής Θα ήθελα να τονίσω μια ομοιότητα μεταξύ Ελλά-δας και Τουρκίας Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το CHP στην Τουρκία εί-ναι όντως πολύ διαφορετικά κόμμα-τα Το ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από τον σοσιαλισμό και έχει στραφεί δεξιά Το CHP είναι το ιδρυτικό κόμμα του αστικού κράτους και δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν σοσιαλδημοκρατι-κό κόμμα Η ομοιότητα είναι ότι με την ολέθρια οικονομική κρίση στην

τάξη να ενωθεί σε Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο

Είμαστε περήφανοι που στεκό-μαστε μαζί με το ΕΕΚ ∆ιότι διανύου-με μια περίοδο όπου οι μπουρζου-αζίες της Τουρκίας και της Ελλάδας κινούνται με στόχο να στρέψουν τους λαούς των χωρών μας τον έναν εναντίον του άλλου Με την απληστία τους για τα νεοευρεθέντα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκίνησαν μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά ακόμα και σε πό-λεμο Ως διεθνιστές κομμουνιστές δεν θα το επιτρέψουμε Εάν υπερι-σχύσει αυτή η πιθανότητα θα διεξά-γουμε πόλεμο ενάντια στον πόλεμο Οι σύντροφοί μας του ΕΕΚ υπήρξαν πάντοτε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα και υπογραμμίζουν τον κίν-δυνο στην προπαγάνδα τους

Το RedMed και το Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρα-κόφσκυrdquo οργάνωσαν ένα συνέδριο για την εκατονταετία της Κομιντέρν τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντι-νούπολη σε ένα γεμάτο θέατρο με συμμετοχές από 11 χώρες Η Κομι-ντέρν παρά το χτύπημα που δέχθη-κε από τον Σταλινισμό είναι ακόμα ένα επίπεδο οργάνωσης που το πα-γκόσμιο κίνημα της εργατικής τάξης χρειάζεται να φτάσει Η επανοικο-δόμηση της Τέταρτης ∆ιεθνούς εί-ναι απαραίτητη για αυτό Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παγκόσμια σοσιαλιστική επα-νάσταση

Ελλάδα και την οικονομική κρίση συν τον δεσποτισμό στην Τουρκία οι μάζες τείνουν να στρέφονται στο μικρότερο κακό Το καθήκον μας ως κομμουνιστές είναι να οδηγήσουμε την εργατική τάξη στην ταξική ανε-ξαρτησία Ακριβώς όπως κάνει το ΕΕΚ στην κατάσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ Για αυτό παλεύουμε και στην Τουρ-κία κάτω από δεσποτισμό και μια βαθειά οικονομική κρίση Τονίζουμε στην εργατική τάξη ότι το CHP και οι σύμμαχοί του που προέρχονται από το φασιστικό κίνημα δεν αξίζουν εμπιστοσύνης Τώρα που τελείω-σαν οι εκλογές η μπουρζουαζία και ο δεσποτισμός θα επιτεθούν στα κεκτημένα της εργατικής τάξης αρ-χίζοντας από την αποζημίωση στην απόλυση Καλούμε την εργατική

10 Μαΐου 2019 Ντονέτσκ

Το Φεβρουάριο του 2014 ένα πραξικόπημα έλαβε χώρα στην

Ουκρανία Εθνικιστικές δυνάμεις ήρθαν στην εξουσία για τις οποίες ο φασισμός έγινε κρατική ιδεολογία τους

Οι κάτοικοι των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν αναγνώρισαν τη νέα κυβέρνηση και την ιδεολογία της

Στις 7 Απριλίου 2014 ένα συνέ-δριο αντιπροσώπων περιφερειακών κοινοτήτων πολιτικών κομμάτων και δημόσιων οργανώσεων της περιοχής του Ντονέτσκ προκήρυξε την Πράξη της εγκαθίδρυσης της Λαϊκής ∆ημο-κρατίας του Ντονέτσκ και υιοθέτησε την ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Στις 14 Απριλίου 2014 το πα-ράνομο καθεστώς του Κιέβου εξα-πέλυσε ένα πόλεμο πλήρους κλίμα-κας ενάντια στο λαό του Ντονμπάς ο οποίος είχε επιλέξει το μονοπάτι του αυτοπροσδιορισμού Ο πόλεμος οδήγησε στην απώλεια της ζωής χι-λιάδων πολιτών στην περιοχή και κα-ταστροφή των παραγωγικών πόρων και υποδομών

Οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντον-μπάς έχουν ζήσει μέσα σε ατέρμονες εχθροπραξίες για περισσότερο από τέσσερα χρόνια ήδη Οι συστηματικές παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Ουκρανική πλευρά καταδεικνύουν ότι το Κίεβο και οι ∆υτικοί ιμπεριαλιστές πίσω τους δεν ενδιαφέρονται για μια ειρηνική επίλυση της διαμάχης

Με την όξυνση της γενικής κρί-σης του καπιταλισμού στον κόσμο η αστική τάξη εφαρμόζει τα πιο βά-ναυσα μέτρα στην πάλη της ενάντια στους εργαζόμενους συμπεριλαμβα-νόμενων ακόμα και φασιστικών με-θόδων Αρνούμενοι στις μάζες έστω τις ελάχιστες νόμιμες εγγυήσεις της διαμαρτυρίας ενάντια στην καπιταλι-στική εκμετάλλευση το δικαίωμα των εργατών να παλέψουν για τα οικονο-μικά και πολιτικά συμφέροντά τους η αστική τάξη προχωράει στην ανοιχτή καταστολή του κινήματος διαμαρτυ-ρίας με την ένοπλη δύναμη

Είναι απαραίτητο να αντισταθού-με σε όλες τις μορφές συμφιλίωσης με τον φασισμό είναι επίσης απαραί-τητο να αποτρέψουμε την πολική και

ιδεολογική του ρεβάνς στο σύγχρονο κόσμο

Μόνο μαζί μπορούμε εμείς οι εργαζόμενοι άνθρωποι του κόσμου να αναμετρηθούμε με τη φασιστική απειλή

Οι συμμετέχοντες στο Αντιφασι-στικό Φόρουμ απευθύνουμε κάλεσμα στους εργάτες όλων των χωρών- να δυναμώσουν τη διεθνή αλλη-λεγγύη στην πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές του φασισμού- για να συνεργαστούν όλες οι προο-δευτικές δυνάμεις του κόσμου στο να υποστηρίξουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατί-ες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ- για την αναγνώριση της βούλησης του λαού του Ντονμπάς να δημιουρ-γήσει ειρηνικές Λαϊκές ∆ημοκρατίες- για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για να φέρει στη δικαι-οσύνη στους στρατιωτικούς και πο-λιτικούς εγκληματίες της ΟυκρανίαςΕμείς οι συμμετέχοντες στο Αντιφα-σιστικό Φόρουμ απαιτούμε- από τις Ουκρανικές αρχές να στα-ματήσουν τον πόλεμο στο Ντονμπάς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ επάνω στην επί-τευξη ειρηνικών σχέσεων- από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματή-σουν να χρηματοδοτούν τις στρατι-ωτικές δαπάνες της Ουκρανικής κυ-βέρνησης και να της παρέχουν όπλα- από τις Κυβερνήσεις και τα Κοινο-βούλια όλων των κρατών να ανα-γνωρίσουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως κυρίαρχα κράτη σύμφωνα με όσα προβλέπει η Χάρτα του ΟΗΕ οι βα-σικές αρχές του διεθνούς δικαίου το δικαίωμα των λαών στον αυτοπροσ-διορισμό ο σεβασμός της βούλησης του λαού του Ντονμπάς επιβεβαιω-μένη μέσα από ένα εθνικό δημοψή-φισμα για να εγκαθιδρυθεί μια ειρη-νική φιλική και αμοιβαία επωφελής σχέση μαζί τουςΌχι στον πόλεμο στο ΝτονμπάςΝαι στον αυτοπροσδιορισμό των Λα-ϊκών ∆ημοκρατιών του Ντονέτσκ και του ΛουγκάνσκΖήτω η διεθνής αντιφασιστική αλλη-λεγγύηΥπογραφές των συμμετεχόντων στη δράση

Έκτακτη Συνάντηση για την Ευρώπη

Πόλεμος στον πόλεμο των μπουρζουαζιών

Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo Ιστοσελίδα RedMed

Αθήνα 4 Μαΐου 2019

Ανακοινωθέν

Το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στην αίθουσα της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημε-ρίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ) στην Αθήνα το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo και η Ιστοσελίδα RedMed οργάνωσαν μια μονοήμερη Έκτακτη Συνάντηση για την Ευ-ρώπη τις παραμονές των κρίσι-μων ευρωεκλογών της 23-26ης Μαΐου 2019

Η Συνάντηση άνοιξε με τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν από τη συ-ντρόφισσα Ναζ (DIP Τουρκία) για το χαρακτήρα και την ανάγκη της Συνάντησης Η συντρόφισ-σα Ναζ επίσης παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με την κατάστα-ση στην Τουρκία μετά την ταπει-νωτική ήττα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές το Μάρτιο του 2019

Η κύρια εισήγηση εξ ονόμα-τος του Βαλκανικού Σοσιαλιστι-κού Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo παρουσιάστηκε από τον σύντροφο Σάββα Μιχαήλ (EEK Ελλάδα) επικεντρώθηκε στην επίδραση της παγκόσμιας καπι-ταλιστικής κρίσης στην πολιτική και οικονομική κατάσταση στις χώρες-μέλη της ΕΕ καθώς και στην Ευρώπη ως όλο Η εισήγη-ση υπογράμμισε τα πολιτικά κα-θήκοντα της εργατικής τάξης και του επαναστατικού διεθνιστικού κινήματος που προέκυψαν από αυτήν την όξυνση της κρίσης την άνοδο της ακροδεξιάς και το νέο κύμα μαζικών αγώνων όπως το κίνημα των ldquoκίτρινων γιλέκωνrdquo στη Γαλλία την εξέ-γερση κατά του νόμου -σκλα-βιάς του καθεστώτος Όρμπαν στην Ουγγαρία και των επανα-στατικών αναταραχών στην Αλ-γερία και το Σουδάν

Την εισήγηση ακολούθησε μια σημαντική πολιτική παρέμ-βαση που χάραζε μια επανα-στατική διεθνιστική προοπτική για τους επαναστάτες στην Ελ-λάδα και την Ευρώπη από τον σύντροφο Κώστα Σκορδούλη εξ ονόματος της ΟΚ∆ΕΣπάρ-τακος μέλους της ελληνικής επαναστατικής αριστεράς στη συμμαχία της ANTAΡΣYA

Μια ειδική παρέμβαση έγινε από τον σύντροφο Λατίφ Πάρ-κερ (μέλος της συντακτικής επι-τροπής του περιοδικού Critique

Εισήγηση εκ μέρους του Επαναστατικού Εργατικού Κόμματος (DIP) της Τουρκίας στην Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo το Σάββατο 4 Μαΐου

Σύντροφοιτο Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφσκυrdquo και το δίκτυο RedMed οργάνωσαν την Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση με τίτλο ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo όντας στην παραμονή των Ευρωπαϊκών Εκλογών

Κατrsquo αρχάς θα ήθελα να ευχαρι-στήσω το ΕΕΚ για την διοργάνωση της εκδήλωσης αφού είναι επείγον να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε βαθαί-νουσα κρίση και να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση μιας κοινής στρα-τηγικής και σχεδίου δράσης ndash ενώ ταυτόχρονα τρέχει μια φορτωμένη και απrsquo ότι έμαθα απrsquo όταν ήρθα εδώ επιτυχημένη εκλογική καμπάνια Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους του ΕΕΚ για την σκληρή δουλειά τους στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης

Σύντροφοι ήλθα εδώ με τους χαιρετισμούς των αδελφών σας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου Πελά-γους τους συντρόφους σας στην Τουρκία και με την χαρά και θέληση για τον αγώνα της Πρωτομαγιάς Η ημέρα της διεθνούς πάλης της εργατι-κής τάξης εορτάστηκε ενώ η εργατική τάξη και οι εργαζόμενες μάζες εξε-γείρονται σε διάφορες χώρες και οι

Βρετανία) Άλλες παρεμβάσεις γραπτά κείμενα και μηνύματα πα-ρουσιάστηκαν ή στάλθηκαν στη Συνάντηση από τον Τόμας Κρά-ους (από το μαρξιστικό περιοδικό Eszmeacutelet ndash Ουγγαρία) τη Renais-sance Ouvriegravere Reacutevolutionnaire (ROR-Γαλλία) τη Μαρξιστική Ερ-γατική Ένωση (MTL- Φινλανδία) την Prospettiva Operaia (Ιτα-λία) το Grupo de Independencia Obrera (GIO-Ισπανία) και το κί-νημα Alternativyi (Ρωσία)

Μια ενδιαφέρουσα Στρογ-γυλή Τράπεζα Ρώσων κομμου-νιστών με θέμα laquoΗ Ρωσία και η Ευρώπηraquo διοργανώθηκε και παρουσιάστηκε ζωντανά από το Skype από τον σύντροφο Αλε-ξάντερ Β Μπουζγκάλιν από το Alternativyi

Μια σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του συντρόφου Stanislav Retins-kiy γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής ∆ημοκρα-τίας του Ντόνετσκ στο Ντον-μπάς ο οποίος απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη Συνά-ντηση από το Skype και απάντη-σε στις ερωτήσεις του κοινού

Η αρχική εισήγηση και οι τε-λικές παρατηρήσεις του συντρό-φου Σάββα Mιχαήλ ψηφίστηκαν ομόφωνα Αποφασίστηκε ότι στη βάση αυτή θα δημοσιευθεί μια ∆ιακήρυξη της Συνάντησης

Επίσης ψηφίστηκε ομόφω-να μια αντιφασιστική ∆ήλωση που προτάθηκε από το Κομ-μουνιστικό Κόμμα της Λαϊκής ∆ημοκρατίας του Ντονέτσκ για να παρουσιαστεί στο ∆ιεθνές Αντιφασιστικό Φόρουμ στην Κριμαία στις 10 Μαΐου 2019 στον εορτασμό της επετείου της ήττας του φασισμού στις 9 Μα-ΐου 1945

Η Συνάντηση τέλειωσε τρα-γουδώντας τη ∆ιεθνή σε πολλές γλώσσες και οι συμμετέχοντες έφυγαν για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο μπροστά από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα καταγγέλλοντας το ιμπεριαλιστικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και εκφράζο-ντας αλληλεγγύη προς το λαό της Βενεζουέλας και όλους τους λαούς της Λατινικής Aμερικής

Η Γραμματεία του Βαλκανικόυ Σοσιαλιστικόυ

Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo

Η Γραμματεία της Ιστοσελίδας RedMed

4 Μαΐου 2019

μαζικές διαδηλώσεις εξεγέρσεις και επαναστάσεις επέστρεψαν και πάλι

Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και τους νέους που ταρακουνούν τον κόσμο των καπιταλιστών με εξεγέρ-σεις απεργίες και μαζικές διαδηλώ-σεις από το μαζικό κίνημα στην Ουγ-γαρία μέχρι την Ζιμπάμπουε Από την εξέγερση σε μια από τις φτωχό-τερες χώρες της Λατινικής Αμερικής την Αϊτή στους ανθρώπους του μό-χθου του Ιράν και του Ιράκ στη Μέση Ανατολή Σας χαιρετούμε από αυτήν την αίθουσα

Και βεβαίως η εργατική τάξη εξεγείρεται ακόμα και στις ιμπερια-λιστικές μητροπόλεις Χαιρετίζουμε τα Κίτρινα Γιλέκα της Γαλλίας Το κί-νημα των Κίτρινων Γιλέκων κρατεί έξι μήνες τώρα Ο Μακρόν ο οποίος προσποιείται τον υπερασπιστή των ελευθεριών ενάντια στα ακροδεξιά φασιστικά και πρωτοφασιστικά ρεύ-ματα στις Ευρωεκλογές εξαπέλυσε την αστυνομία με βάρβαρη καταστο-λή εναντίον του κινήματος Παρrsquo όλα αυτά τα Κίτρινα Γιλέκα εξευτέλισαν πλήρως έναν ιμπεριαλιστή σαν τον Μακρόν και ταρακούνησαν την χώρα και την Ευρώπη Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μό-χθου και την νεολαία της Γαλλίας

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο η επι-στροφή του επαναστατικού κύματος στον Αραβικό Κόσμο Οι μάζες έρι-ξαν τον Μπουτεφλίκα στην Αλγερία ο οποίος κυβερνούσε επί μια εικοσαε-τία και τον Ομάρ αλ Μπασίρ στο Σου-

δάν τον επί τριακονταετίας δικτάτορα της χώρας και αδίστακτο δολοφόνο Έχουμε να δείξουμε το Σουδάν και την Αλγερία σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η αραβική άνοιξη μετατράπηκε σε χειμώνα ∆ύο πολιτικές επαναστάσεις έλαβαν χώρα μέσα στον ίδιο μήνα Οι επαναστάσεις έχουν κερδίσει τις πρώτες νίκες τους Τώρα οι μάζες παλεύουν να υπερβούν δυσκολίες και να στεφθούν οι επαναστάσεις με επιτυχία Στους λαούς του Σουδάν και της Αλγερίας που βρίσκονται στους δρόμους ndash απευθύνουμε χαιρετισμό

Και σε όλους τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και την νεολαία που παλεύουν ανά τον κόσμο ndash σας χαιρετίζουμε από αυτήν την αίθουσα

Επιστρέφοντας στην Γαλλία θα ήθελα να τονίσω το εξής το παρά-δειγμα του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων μας έδειξε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός κέντρου βασι-σμένου στην ταξική ανεξαρτησία στο πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη Μόνο ένα τέτοιο κέ-ντρο μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή του φασισμού και του πρω-τοφασισμού στην περιοχή Και οι Ευρωεκλογές θα έχουν νόημα εάν συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Τουρκία Όπως γνωρίζετε ο Ερντογάν δέχτηκε μια ταπεινωτική ήττα στις το-πικές εκλογές στα τέλη του Μάρτη Με την οικονομική κρίση στη μορφή στα-σιμοπληθωρισμού η εργατική τάξη

Ο Stanislav Retinsky μιλάει μέσω Skype

∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς Αντιφασιστικού Φόρουμ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 11 σελίδα 10 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΣΟΥ∆ΑΝ

Νέα δολοφονική επίθεση στους διαδηλωτές

ΠOIOI KAI ΓIATIΣTHN ANTAPΣYA ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΤΟΥ ΕEΚ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

δεξιά με το ζόμπι-ΛΑΕ Πέρα από εκλογικές φρούδες ελπίδες κυρι-αρχεί η πιο βαθιά ηττοπάθεια μετά το 2015 μια πολιτική απαισιοδοξία που μεταμφιέζεται σε ldquoρεαλισμόrdquo κι οδηγεί τελικά στη ldquoλογική του μι-κρότερου κακούrdquo

Την ίδια καιροσκοπική τάση εκδηλώνει κι η τωρινή κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΕΚ να κατεβά-ζει το δικό του ψηφοδέλτιο στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαίτε-ρη πολιτική βαρύτητα που αυτός έχει και το ΝΑΡ να απαντάει με σχετική καθυστέρηση συγκροτώ-ντας ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ∆εν πρόκειται απλώς για τα συνηθι-σμένα ldquoκαπελώματαrdquo Το εσωτερι-κό ρήγμα είναι βαθύτερο Το ΣΕΚ από καιρό και ολοένα πιο γοργά τώρα προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα του ldquoαντιφασιστικού με-τώπουrdquo - που θα ενταθεί σε περί-πτωση εκλογικής επικράτησης της Ν∆ Μέσα στην περιρρέουσα ατμό-σφαιρα αναζήτησης του ldquoμικρότε-ρου κακούrdquo και της πανευρωπαϊ-κής γραμμής για ldquoμέτωπο κατά της Ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθε-ρισμούrdquo η παλιά Σεκίτικη στάση και σχέση ldquoμε το ΠΑΣΟΚ χωρίς αυταπάτεςrdquo αναγεννιέται απέναντι σε έναν πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ ldquoχωρίς αυταπάτες|rdquo Από αυτήν την σκοπιά δεν πρόκειται πλέον για την μακρόχρονη ένταση μετα-ξύ ΣΕΚ και ΝΑΡ στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά για ρήξη αλλη-λένδετη με το τέλος ενός ολόκλη-ρου ιστορικού κύκλου Η ενότητα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει εξαντληθεί και διαρραγεί Λίγη αξία έχει για το κίνημα το να δακτυλοδειχτεί ο διασπαστής ή να πέσει πέπλο από-κρυψης στην ρήξη με ένα ομοίωμα ldquoενότηταςrdquo στο ψηφοδέλτιο πχ των Ευρωεκλογών ή να αφεθούν τα πράγματα να συνεχιστούν μετε-κλογικά σαν να μην τρέχει τίποτα

Χωρίς να διεκδικεί κανείς το μονοπώλιο της αλήθειας είναι απαραίτητος ο στρατηγικός επα-νεξοπλισμός μιας Αριστεράς που θέλει να είναι και να δρα σαν επα-ναστατική δύναμη που αλλάζει τον κόσμο Ένας αναδιοργανωμένος πόλος εργατικών επαναστατικών δυνάμεων με όλη την εσωτερική ετερογένεια ελεύθερη έκφραση και συντροφικό διάλογο των δι-αφορετικών απόψεων κι ενιαία δράση με στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί η εργατική τάξη σε εναλλακτική δύναμη εξουσίας μέσα από την πάλη σε όλα τα μέ-τωπα για μια επαναστατική διε-θνιστική διέξοδο από την κρίση

για εμάς το επαναστατικό διεθνι-στικό κόμμα της εργατικής τάξης H τακτική του ενιαίου εργατικού μετώπου όπως τέθηκε ήδη από το τρίτο συνέδριο της Kομιντέρν το 1921 ή αργότερα στην πάλη της αριστερής αντιπολίτευσης και στο Mεταβατικό πρόγραμμα της Tέταρ-της ∆ιεθνούς πάντοτε ήταν συνυ-φασμένη με το δικαίωμα της κριτι-κής Ήταν η σοσιαλδημοκρατία και αργότερα τα γραφειοκρατικοποιη-μένα κομμουνιστικά κόμματα που έκαναν μυστικές συμφωνίες χωρίς το δικαίωμα της κριτικής

∆εν κρύψαμε τις διαφωνίες μας με την ANTAPΣYA το 2015 αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να παλέψουμε ενιαιομετωπικά και συντροφικά ενάντια στην laquoκωλο-τούμπαraquo και προδοσία του OXI από τον ΣYPIZA

Προφανώς κάποιοι από τους διαπρύσιους κήρυκες της laquoενότη-ταςraquo δεν θέλουν μια μετωπική ενό-τητα πάνω σε αρχές για την επανα-στατική κατεύθυνση του εργατικού κινήματος που δεν φοβάται την δημόσια έκφραση διαφωνιών ούτε τις θεωρεί φραγμό στην ενιαία δράση πάνω σε ταξική βάση

Η κριτική από τα αριστερά ανα-γορεύεται σε αιτία αποκλεισμών από την άλλη είναι αποδεκτό το κουκούλωμα των διαφορών που δυναμιτίζουν πραγματικά κάθε μετωπική δράση κι ανοίγουν τον δρόμο σε υποχωρήσεις στις από τα δεξιά πιέσεις

Ας λείπουν πάντως τα φτη-

σε ρήξη με κεφάλαιο ΕΕ ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

∆εν είναι δυνατό να εξακο-λουθεί να θεωρείται ldquoμεταβατικόrdquo ένα πρόγραμμα ενός ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης Ένα πρόγραμμα μεταβατικών διεκδικήσεων συν-δέει διαλεκτικά τις άμεσες ανάγκες και διεκδικήσεις των μαζών με την επαναστατική πάλη για την ανατρο-πή του καπιταλισμού και την εργα-τική εξουσία Η πάλη αυτή δεν εί-ναι μονόπρακτο ούτε ευθύγραμμη Αγκαλιάζει μια ολόκληρη περίοδο και παραμένει διαρκής μέχρι τη νίκη του σοσιαλισμού στην Ευρώ-πη και παγκόσμια Κανένα από τα παρακάτω προγραμματικά σημεία δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού και της ΕΕ ldquoμε την συνέχεια του κρά-τους και των συμφωνιών τουrdquo όπως έλεγε ο Τσίπρας αλλά με την ανατροπή τουςraquo

Aυτή είναι μια πολιτική κριτική που μπορεί κάποιος να την δεχθεί ή να την απορρίψει Το EEK ποτέ δεν έκρυψε τις θεωρητικές και πο-λιτικές του διαφορές με το ΣEK ή με πολιτικές θέσεις της ANTAPΣYA laquoως όλοraquo Tο γεγονός ότι είμαστε ξεχωριστές οργανώσεις είναι απο-τέλεσμα θεωρητικών και πολιτι-κών διαφορών Aυτές οι διαφορές είναι θεμιτές στο εργατικό κίνημα και απαιτείται η πιο βαθιά και ενδε-λεχής συζήτησή τους προκειμένου να οικοδομηθεί η αναγκαία πολιτι-κή οργάνωση του προλεταριάτου

νά και συκοφαντικά προσχήμα-τα Το ΣΕΚ κατηγορεί το ΕΕΚ ως ldquoδιασπαστικόrdquo ∆εν διασπάσαμε εμείς τα δημοτικά ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους κυριότερους δήμους της χώρας στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Πάτρα κα αλλά το ΣΕΚ και μάλιστα με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο Μετά την ήδη συντελεσμένη διάσπαση το ΕΕΚ έκανε την πολιτική επιλογή να στηρίξει το αγωνιστικό συλλο-γικό μη δημαρχοκεντρικό σχήμα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα με το οποίο υπάρχει προγραμματική συμφωνία πάνω στις αρχές της επαναστατικής αρι-στεράς κι όχι το μονοπαραταξιακό προσωποκεντρικό ψηφοδέλτιο του ΣΕΚ με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέ-τρο Κωνσταντίνου

H δική μας θέση είναι παρά τις πολιτικές ιδεολογικές και ιστορι-κές διαφορές είμαστε υπέρ ενός ενιαίου ταξικού μετώπου πάλης όλων των τάσεων και οργανώσε-ων της εργατικής τάξης την ίδια στιγμή που παλεύουμε για την οι-κοδόμηση του επαναστατικού κόμ-ματος στη χώρα μας και της εργατι-κής ∆ιεθνούς στον κόσμο

Σε κάθε περίπτωση θα συνα-ντηθούμε στους αγώνες στους τα-ξικούς αγώνες και όχι στις laquoκοινω-νικές συμμαχίεςraquo με την κακόφημη ηγεσία της ΓΣEE στους αντιφα-σιστικούς αγώνες όχι με τους δη-μαρχαίους και συριζαίους στους διεθνιστικούς αγώνες ενάντια

στον ιμπεριαλισμό και την ντόπια μπουρζουαζία

2 Ύστερα από αυτήν την εξέ-λιξη το Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα ανακοινώνει την απόφασή του να μην κατέβει ανεξάρτητο στις ευρωεκλογές της 26ης Mαΐου Kα-θώς είμαστε ήδη σε κινητοποίηση για τις δημοτικές και περιφερεια-κές εκλογές σε μεγάλο αριθμό δή-μων και περιφερειών για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το οικονο-μικό βάρος της συμμετοχής μας και στις ευρωεκλογές κρίνεται αφενός δυσβάσταχτο και αφετέρου ασύμ-φορο ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών

Επιμένουμε να απαιτούμε από την ηγεσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια γραπτή απάντηση στην απόρριψη της ενωτικής πρότασης του ΕΕΚ τεκμηριωμένη πολιτικά Το απαι-τούμε όχι απλώς για δικό μας λο-γαριασμό αλλά για λογαριασμό των ίδιων των αγωνιστών - μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι όλων όσων εν-διαφέρονται κι αγωνιούν για το μέλλον της επαναστατικής αριστε-ράς και για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά τις Ευρωεκλογές Μια κατrsquo όνομα ldquoεπαναστατική αριστεράrdquo που επαναλαμβάνει τις γραφειο-κρατικές συμπεριφορές της καθε-στωτικής αριστεράς και θα μιλάει για συμμαχίες αλλά μόνο προς τα δεξιά θα είναι αναντίστοιχη των μεγάλων προκλήσεων που αντιμε-τωπίζει η εργατική τάξη και ο λαός

Kαλούμε τους συντρόφους όλη την εργατική τάξη όλους τους καταπιεσμένους κι αποκληρους μαζί και τους επαναστάτες εργάτες της τέχνης και της διανόησης

bull να ενισχύσουν την πάλη του τροτσκιστικού EEK για την πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης την απαλλαγή της από τη μέγγενη των γραφειοκρατικών μηχανισμών ελέγχου στα συνδικάτα και στην πολιτική ζωή την απαλλαγή πρώτα πρώτα από τη γραφειοκρατία κρα-τικοδίαιτων και εργοδοτικών συν-δικαλιστών της ΓΣEE

bull να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος της εργατικής τάξης και της επαναστατικής εργατικής ∆ιεθνούς στόχο για τον οποίο παλεύουμε από κοινού με τις άλ-λες οργανώσεις των διεθνών μας συντρόφων της Συντονιστικής Eπιτροπής για την Eπανίδρυση της Tέταρτης ∆ιεθνούς

H Kεντρική Eπιτροπή του EEKAθήνα 29-4-2019

Τ ο βράδυ της ∆ευτέρας 13 Μαΐου και ενώ ο κόσμος συνέρρεε στην καθιστική δι-

αμαρτυρία έξω από το Γενικό Επιτε-λείο Στρατού στο Χαρτούμ μετά την λήξη της νηστείας ldquoάγνωστοιrdquo άνοι-ξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά διαδηλωτές -ανάμεσά τους και έναν αξιωματικό του σουδανι-κού στρατού- και τραυματίζοντας δεκάδες Το προσωρινό στρατιωτι-κό συμβούλιο του Σουδάν κατηγο-ρεί υποστηρικτές του καθεστώτος Μπασίρ και την παραστρατιωτική οργάνωση ldquo∆υνάμεις Υποστήριξηςrdquo (γνωστή για την δολοφονική της δράση καθrsquo όλη την διάρκεια της επανάστασης αλλά και για τον ρόλο της στην γενοκτονία του Νταρφούρ) για την επίθεση αλλά οι εκπρόσω-ποι των διαδηλωτών κατηγορούν για την επίθεση τις δυνάμεις ασφα-λείας Η επίθεση αυτή διεξήχθη λίγες μόνο ώρες αφού η Γενική Ει-σαγγελία του Σουδάν απήγγειλε κα-τηγορίες στον πρώην δικτάτορα αλ Μπασίρ για ηθική αυτουργία στην δολοφονία των δεκάδων διαδηλω-τών -κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό πλέον των εκατό- από την αρχή της επανάστασης πέρυσι τον ∆εκέμβρη

Παρrsquo όλα αυτά συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου και των εκπροσώπων των επαναστατών αν και με δυσκολία και συνεχείς διακο-πές και πιέσεις αμφοτέρωθεν Μέ-χρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε επέλθει συμφωνία για μια τριετή μεταβατική περίοδο και για την σύνθεση της προσω-ρινής βουλής η οποία θα αποτε-λείται κατά 23 από εκπροσώπους των επαναστατών και κατά 13 από εκπροσώπους του στρατού Συνε-χίζεται όμως σφοδρή διαμάχη των δύο πλευρών για το ποιός θα έχει την πλειοψηφία στην προσωρινή κυβέρνηση

Συνέχεια από τη σελ 6

Ο όρος laquoσταλινοφασίσταςraquo πι-θανόν να θεωρείται από πολ-

λούς laquoπολιτικά και επιστημονι-κάraquo ως laquoμη ορθόςraquo Απλώς όταν ακούς τον Σοφιανό σου laquoβγαίνειraquo αυθόρμηταhellip

Πάντως ο επίλογος στην πα-ρέμβαση της Ντίνας Ρέππα (την

1 Έχοντας συνείδηση ότι οι προσεχείς ευρωεκλογές της 26ης Mάη δεν είναι laquoμία από τα ίδιαraquo αλλά κρίσιμο σημείο κα-μπής στην ανάπτυξη της κρίσης της ιμπεριαλιστικής Eυρωπαϊκής Ένωσης σε αλληλεπίδραση με την παγκόσμια καπιταλιστική κρί-ση αλλά με την ταξική πάλη στην Eυρώπη (και την Eλλάδα) κι ακό-μη έχοντας συνείδηση της ανα-γκαιότητας να υψωθεί μια όσο το δυνατόν μαζικότερη επαναστατι-κή διεθνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στην Eυρώπη-Φρούριο δύναμη και ταξικής πάλης ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και των ιμπεριαλιστικών πολέμων στον αναπτυσσόμενο ρατσισμό εθνικισμό και φασισμό το EEK απευθύνθηκε στις δυνάμεις της ANTAPΣYA προκειμένου να συ-γκροτήσουμε ένα ενιαίο ταξικό μέτωπο αντίστασης και ταξικής αντεπίθεσης στην Eλλάδα στα Bαλκάνια και την Eυρώπη

H ανάλυσή μας για την κατά-σταση και οι πολιτικές μας κατευ-θύνσεις εκτίθενται στο κείμενο της Kεντρικής Eπιτροπής του EEK με τίτλο laquoH κρίση η Eυρωπαϊ-κή Ένωση και οι Eυρωεκλογές του 2019raquo που δημοσιεύτηκε στο φ685 της Nέας Προοπτι-κής στις 1632019 Mε βάση αυτή τη δημόσια έκφραση των θέσεών μας είχαμε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ANTAP-ΣYA στις 19 Mαρτίου (στα γρα-φεία του EKKE με συμμετοχή αντιπροσώπων από EEK NAP ΣEK OK∆E-Σπάρτακος EKKE) Προφορικά εκεί και γραπτά λί-γες μέρες αργότερα καταθέσαμε την πρότασή μας (βλέπε Γράμμα EEK Προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 25-3-2019 - δημοσιεύτηκε στη NΠ φ686 30 Mαρτίου 2019)

Tόσο προφορικά όσο και γραπτά παρουσιάσαμε με ειλι-κρίνεια τα σημεία σύγκλισης που πράγματι υπάρχουν μεταξύ μας και στη βάση των οποίων μπο-ρεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς στις Ευρωεκλογές παρόλες τις υπαρκτές διαφορές ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε μια επαναστατική εναλλακτική ελπί-δας απέναντι στο πλαστό δίλημ-μα ldquo∆εξιά ή ΣΥΡΙΖΑrdquo

Με κομμουνιστική ευθύτητα δεν κρύψαμε τις γνωστές προ-γραμματικές αποκλίσεις μεταξύ ΕΕΚ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ Συνοψίζο-νται στο ζήτημα της πάλης για την εργατική εξουσία στο ζήτη-

Ταυτόχρονα τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Κατάρ έχουν ρί-ξει πακτωλούς χρημάτων στον κορ-βανά του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου για την ανακούφιση της τεράστιας έλλειψης σε πετρέλαιο και τρόφιμα ενώ και η Αίγυπτος -όπως και πολλές άλλες χώρες- έσπευσαν να προσφέρουν την στήριξή τους στο προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Ο στόχος είναι προφανής οι χώρες του αραβικού κόσμου τρέμουν την αναζωπύρωση ενός νέου κύματος αραβικών επαναστάσεων που ήδη έχει μεταδοθεί από το Σουδάν στην Αλγερία και την Λιβύη Τρέμουν την ημέρα όπου η επανάσταση θα χτυ-πήσει και την δική τους πόρτα Η Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα έχει και έναν επιπλέον λόγο που παλεύ-ει να ισχυροποιήσει τον προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Το Σουδάν ήταν ο κύριος σύμμαχος της Σαουδι-κής Αραβίας στην εμπλοκή της στον πολύχρονο εμφύλιο στην Υεμένη και τρέμει στην ιδέα να αναγκαστεί να συνεχίσει την ιμπεριαλιστική επέμ-βαση στην χώρα χωρίς τους Σουδα-νούς για τροφή για τα κανόνια

Μέχρι τώρα διαφαίνεται ότι το Σουδάν θα προχωρήσει σε μια πο-λιτική μετάβαση τύπου Αιγύπτου 2011 αλλά τα τρία χρόνια της προ-σωρινής κυβέρνησης είναι πάρα πολλά σε μια πολιτική κατάσταση όπου οι εξελίξεις τρέχουν και αλ-λάζουν ανά ημέρα ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια νέα φάση επιδεί-νωσης της παγκόσμιας καπιταλιστι-κής κρίσης Όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση στο Σουδάν όμως ένα είναι το σίγουρο ολόκληρος ο αραβικός κόσμος είναι εκ νέου μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ndash και όταν συμβεί αυτό δεν θα πάρει μαζί της μόνο την ευρύτερη περιο-χή αλλά τον κόσμο όλο πρώτα απrsquo όλους την Ευρώπη

Mar V

οποία ακολούθησε το χειροκρό-τημα) αφού σχολίασε τα περί των ερειπωμένων κτιρίων που σχεδόν όλα μπορούν να διατηρηθούν νrsquo αναπλαστούν και να γίνουν κατοικί-ες για άστεγους πρόσφυγες κλπ ήταν ότι laquoένα μόνο κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί τα γραφεία της μιας και μόνης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή που είναι η Χρυσή Αυγήraquo

μα της ιμπεριαλιστικής ΕΕ για τη διάλυσή της όχι με συστροφή στο κράτος-έθνος αλλά με μια διεθνιστική πολιτική τις ενωμέ-νες σοσιαλιστικές πολιτείες της Eυρώπης όπως ήταν το σύνθημα της Kομιντέρν ή την ldquoσοσιαλιστι-κή ενοποίηση από τα κάτω και τα αριστερά στα Βαλκάνια την περι-οχή την Ευρώπη και τον κόσμοrdquo (σύμφωνα και με την παλιά αλλά πάντα επίκαιρη διατύπωση του προγράμματος του ΜΕΡΑ)

Επίσης θέσαμε εύλογα ερω-τήματα για τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από την κάθοδο διαφορετικών ψηφοδελτίων από δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαί-τερη πολιτική βαρύτητα που αυ-τός ο ∆ήμος έχει αλλά και στην Θεσσαλονίκη και αλλού Τέλος εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην απεύθυνση του Καλέσματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε δυνάμεις εκτός επαναστατικής Αριστεράς που τοποθετούνται δεξιότερα του ΚΚΕ

Για την λύση της αντίθεσης ανάμεσα στις συγκλίσεις και αποκλίσεις με γνώμονα πάντα την ανάγκη και την δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Ευρω-εκλογές (όπως τούτο ήδη φάνη-κε σε μια σειρά από δήμους και περιφέρειες που κατεβαίνουμε σε κοινά ψηφοδέλτια) προτείνα-με τη δημιουργία συνεργασίας στο πρότυπο των κοινοβουλευ-τικών εκλογών του Σεπτεμβρί-ου 2015 όπου κατεβήκαμε σαν μπλοκ ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ-Ανε-ξάρτητοιrdquo στη βάση της ισοτιμί-ας και του σεβασμού της ανεξάρ-τητης πολιτικής φυσιογνωμίας κάθε δύναμης

Στη συνάντηση της 19ης Mαρτίου (στα γραφεία του EKKE) γίναμε μάρτυρες μιας οξείας επίθεσης του εκπροσώπου του ΣEK ο οποίος κυριολεκτικά δι-αστρέβλωνε τις θέσεις του EEK παρουσιάζοντάς μας ως εχθρι-κή και διασπαστική προς την ANTAPΣYA οργάνωση και πο-λιτική Στη συνάντηση εκείνη οι εκπρόσωποι του EKKE και της OK∆E-Σπάρτακος τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας με το EEK O εκ-πρόσωπος του NAP αρνήθηκε να τοποθετηθεί ως ΝΑΡ λέγοντας ότι εκπροσωπεί την ANTAPΣYA laquoως όλοraquo και ότι θα μας δοθεί απάντηση

Mετά από καθυστέρηση αρ-κετών ημερών η απάντηση μας δόθηκε τηλεφωνικά το Σάββατο

13 Απριλίου από τον ίδιο αυτόν σύντροφο του ΝΑΡ που μας είπε ότι για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ laquoδεν εί-ναι ώριμες οι συνθήκες για μια τέτοια συνεργασίαraquo χωρίς κα-μιάν άλλη εξήγηση Ζητήσαμε να έχουμε γραπτά την απάντηση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΕΕΚ Μέχρι τώρα παραμονή της Πρω-τομαγιάς καμιά γραπτή απάντη-ση δεν ήρθε παρόλο που επίμονα την ζητήσαμε

Μόνον έμμεσα πληροφορη-θήκαμε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άμεση ενημέρω-ση της διαδικασίας και της συ-ζήτησης που έγινε στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι υπέρ της συνεργασίας με το EEK τά-χθηκαν το NAP η OK∆E-Σπάρτα-κος και το EKKE Kατά τάχθηκαν το ΣEK η METABAΣH αλλά και η ΑΡΙΣ

Το βασικό σημείο που χρη-σιμοποιήθηκε για να στηριχθεί η αρνητική θέση προς την προ-τεινόμενη συνεργασία είναι το σημείο 4 της προαναφερθείσας απόφασης της KE του EEK του Mάρτη 2019

laquo στην εξωκοινοβουλευτι-κή Αριστερά που θέλει να ονο-μάζεται κι ldquoεπαναστατικήrdquo ή στο μαλακότερο ldquoριζοσπαστικήrdquo ένα μεγάλο τμήμα της τον καιρό της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ πήγε με ενθουσιασμό με το ρεύμα βλέ-ποντας κάποιο σκαλοπάτι για ρι-ζοσπαστικότερες εξελίξεις Προ-σκολλήθηκαν έτσι στην ldquoαριστερή της πτέρυγαrdquo Μετά το Βατερλώ του καλοκαιριού της συνθηκολό-γησης το 2015 δεν βγάλανε κα-νένα μάθημα Ορισμένοι διασπώ-ντας από τα δεξιά την ΑΝΤΑΡ-ΣΥΑ και κυνηγώντας πάντα το φάντασμα ενός ldquoαριστερότερουrdquo ΣΥΡΙΖΑ χώθηκαν στην ΛΑΕ του Λαφαζάνη Σrsquo αυτήν μείνανε ή μέ-νουν μερικοί (η ∆ΕΑ η ΑΡΑΣ η ΑΡΑΝ κλπ) ακόμα κι όταν η ΛΑΕ φυλλορρόησε και βούλιαξε στον εθνικισμό με τον Λαφαζάνη να κάνει εμφανίσεις ακόμα και στο φασιστοκάναλο του Πλεύρη Η ΛΑΕ αξιοθρήνητη πια σκιά του παρελθόντος ψάχνει απεγνωσμέ-να για ψήφους δεξιά κι αριστερά για να επιβιώσει μια και γνωρίζει ότι απειλείται με εξαφάνιση μετά από ένα προβλεπόμενο εκλογι-κό φιάσκο τον Μάιο Παρόλα τα χάλια κάποιοι αγωνιστές ακόμα και τώρα παγιδεύονται στη σύγ-χυση Ορισμένοι μάλιστα έχουν διασπάσει το ΝΑΡ για να στήσουν τις δικές τους ldquoγέφυρεςrdquo προς τα

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 13 σελίδα 12 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Σάββα Μιχαήλ

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Στην τράπεζα του σφαγέα

Η πορεία μέσα στους κακοτρά-χαλους δρόμους της Ιστορίας και το χρονικό της γίνονται δρόμος πολιτι-κής συνειδητοποίησης κι αυτοσυνει-δησίας Ανακάλυψη του Εαυτού πέρα από το εξατομικευμένο Εγώ ενός Εαυτού στη βάση της πινδαρικής αρ-χής γένοιrsquoοίος εσσί μαθών4

Στην αρχή τα ιστορικά γεγονό-τα του Ιουνίου 1955 αιφνιδιάζουν έναν απολίτικο Ροδόλφο Ουόλς που παίζει σκάκι σε ένα καφέ της Λα Πλάτα και που δεν θέλει να ξέ-ρει τίποτα για όσα αναστατώνουν την ζωή των άλλων αλλά τώρα και την δική του ldquoΟ Βάγε δεν μrsquo ενδια-φέρει Ο Περόν δεν μrsquo ενδιαφέρει η επανάσταση δεν μrsquo ενδιαφέρει Μόνο να επιστρέψω στο σκάκι rdquo5 Ο ίδιος άνθρωπος στην συγκλονιστική Ανοιχτή Επιστολή στην Χούντα του Βιντέλα στις 24 Μαρτίου 1977 θα την αψηφήσει προαναγγέλλοντας την συνέχιση της λαϊκής αντίστα-σης την διάρκεια της επανάστασης ldquoοι αιτίες που εδώ και είκοσι χρόνια και πλέον κινούν την αντίσταση του αργεντίνικου λαού δεν έχουν εξαφα-νιστεί αντίθετα έχουν βαθύνει με την ανάμνηση των καταστροφών που προκλήθηκαν και την αποκάλυψη των κτηνωδιών που διαπράχθηκανrdquo Και το τέλος της Επιστολής και της ζωής του το σφραγίζει με τα λόγια ldquoμένοντας πιστός στην δέσμευση που ανέλαβα πριν από πολύ καιρό να καταθέτω την μαρτυρία μου σε δύσκολους καιρούς Ροδόλφο Ου-όλςrsquordquo6

[Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh (έκδοση Ακυβέρνητες Πολιτείες στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης Πέμπτη 9 Μαΐου 2019]

Μέσα στο σύστημα δεν υπάρχει δικαιοσύνη Rodolfo Walsh

1 Ο Hegel είχε παρομοιάσει την Ιστορία με την τράπεζα του σφαγέα1 Το επιβεβαιώνει με τον τρόπο του και το κλασικό πια βιβλίο Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh του Αργε-ντίνου συγγραφέα και αγωνιστή που ζήτησε την αλήθεια και την δικαιοσύ-νη για να συναντήσει την ανείπωτη φρίκη της κρατικής βίας τον αγρι-ανθρωπισμό της ακροδεξιάς δικτα-τορίας και τον μαρτυρικό θάνατο της κόρης του και τον δικό του στα βάρβαρα χέρια της αντεπανάστασης

Το βιβλίο αφορά όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας ldquoένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της βαρβαρό-τητάς μαςrdquo2

Πρόκειται για την εν ψυχρώ σφαγή αθώων πάμφτωχων εργα-τών που έκαναν το λάθος να συνα-ντηθούν σε λάθος ώρα σε λάθος τόπο τον Ιούνιο του 1955 στο σπίτι ενός άλλου αθώου φτωχοδιάβολου για να ακούσουν μαζί από το ραδι-όφωνό του ένα ματς και σύρθηκαν τελικά από την αστυνομία για να εκτελεστούν σε έναν σκουπιδότοπο στο Χοσέ Λεόν Σουάρες

Η όλη επιχείρηση έγινε κακήν κακώς με τα μάουζερ των αστυνομι-κών να σκοτώνουν πέντε να τραυμα-τίζουν βαριά έναν άλλο και να αφή-νουν έξι επιζώντες να τρέχουν στα χωράφια και προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν Η διαταγή ήρθε από την κορυφή του κράτους και τον τότε Πρόεδρο Αραμπούρου στο όνομα της δημοκρατίας και στα πλαίσια της βίαιης καταστολής μιας απόπει-ρας των περονικών να επανέλθουν πραξικοπηματικά στην εξουσία από την οποία τους είχε ανατρέψει πρω-τύτερα ένα άλλο πραξικόπημα Το αντιπερονικό υποκινούμενο από τις HΠΑ και την ντόπια αστική ολιγαρχία πραξικόπημα πομπωδώς αυτο-ονο-μάστηκε ldquoRevolucioacuten Libertadorardquo Απελευθερωτική Επανάστα-ση Ο λαός το αποκάλεσε σωστά Revolucioacuten Fusiladora Επανάσταση των τουφεκισμών

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το κεφάλαιο εμπεριέχει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που καθι-στούν όχι μόνο την Ιστορία της Αρ-γεντινής και της Λατινικής Αμερικής αλλά συνολικά την μέχρι τώρα Ιστο-ρία της ταξικής κοινωνίας Ιστορία της βαρβαρότητας Ιστορία όμως και της ταξικής πάλης ενάντια στην βαρβαρότητα για να μπει τέλος στην

προσωπούν αυτές οι κυβερνήσεις στέ-κεται αλληλέγγυα σε εκείνους τους δο-λοφόνους αποδέχεται τη δολοφονία ως δικό της έργο και δεν την τιμωρεί απλώς επειδή δεν προτίθεται να τιμω-ρήσει τον ίδιο τον εαυτό τηςrdquo9

Έτσι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αραμπούρου που είχε υπογράψει την διαταγή εκτέλεσης των 12 αθώων η κυβέρνηση η αστυνομία ο στρατός οι δικαστές τα ΜΜΕ βγάλανε λάδι τους ενόχους της σφαγής -τον εαυτό τους Το ερώτημα που τίθεται ανα-γκαία σύμφωνα με τον Ουόλς είναι ldquoποια η διαφορά ανάμεσα σrsquo αυτήν την αντίληψη περί δικαιοσύνης και σrsquo εκεί-νη που δημιούργησε τους θαλάμους αερίων του ναζισμούrdquo10

Τις συνέπειες αυτής της ταξικής δικαιοσύνης και του αστικού καθε-στώτος που στηρίζει που οδηγούν στα ναζιστικά εγκλήματα θα καταγγείλει ο Ροδόλφο Ουόλς και στην Ανοιχτή Επι-στολή στην Χούντα όπου περιγράφει και καταγγέλλει τα φρικτά της εγκλή-ματα που καταλήγουν ldquoστην παρόρμη-ση για συντριβή της ανθρώπινης ουσί-ας ώσπου να την καταστρέψει κι έτσι να χάσει ο άνθρωπος κάθε αξιοπρέ-πεια όπως έχασε και ο δήμιος όπως την έχετε χάσει κι εσείςrdquo11 Είναι στο σημείο αυτό που ο Ροδόλφο Ουόλς συναντάει τον ορισμό του φασιστικού εγχειρήματος που έδωσε το 1934 ο Εβραίος φιλόσοφος Emmanuel |Levi-nas η καταστροφή του ανθρώπι-νου μέσα στον άνθρωπο

4 Στις 29 Μαΐου 1970 οι αριστεροί περονικοί αντάρτες Μοντονέρος απα-γάγουν τον αντιπερονικό αντιστράτη-γο Αραμπούρου που όταν ήταν Πρό-εδρος της Αργεντινής κι επικεφαλής της Revolucioacuten Fusiladora υπέγραψε την διαταγή της εκτέλεσης των αθώ-ων εργατών στις 9 Ιουνίου 1956 και στη συνέχεια αθώωσε τους δολοφό-νους μαζί και τον εαυτό του Το πρωί της 1ης Ιουνίου 1970 θα τον εκτε-λέσουν

Ο Ροδόλφο Ουόλς θα μιλήσει για ldquoιστορική δικαιοσύνηrdquo12 σε αντιπαράθεση με την ldquoτυφλή δικαιο-σύνηrdquo που μετάτρεψε τους ενόχους σε αθώους και τα αθώα θύματα σε ενόχους ∆εν μένει στην διαπίστωση αυτή Ανιχνεύει τις ταξικές της ρίζες Ο εκτελεσμένος Αραμπούρου ldquoυπήρ-ξε εκτελεστής μιας ταξικής πολιτικής της οποίας η βάση -η εκμετάλλευση- είναι από μόνη της απάνθρωπη και οι βαρβαρότητές της γεννιούνται από αυτή όπως τα κλαδιά από τον κορ-μό[hellip] Ο Αραμπούρου ήταν αναγκα-σμένος να τουφεκίζει και να προγράφει ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο που οι επίγονοί του ως σήμερα είναι αναγκα-σμένοι να βασανίζουν και να δολοφο-νούν απλώς εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύουν μια καταχρηστική μειοψηφία που μονάχα μέσω τη εξα-πάτησης και της βίας καταφέρνει να διατηρείται στην εξουσία rdquo13

Ο Ουόλς κάνει τον απολογισμό αυτής της ταξικής πολιτικής ldquoμια

14 Μαΐου 1948 Ολες οι με-γάλες δυνάμεις της επο-

χής (ΗΠΑ Μ Βρετανία Σοβιετική Ένωση) αναγνωρίζουν το Ισραήλ μια κρατική οντότητα που οικο-δομήθηκε με τη βία τον πόλεμο τις σφαγές όπως στο Ντέιρ Για-σίν από τη σιωνιστική φασιστική οργάνωση Ιργκούν την εκδίωξη χιλιάδων Παλαιστινίων από τις εστίες τους

Και φτάνουμε στο σήμερα 71 χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφική ημέρα για τον Πα-λαιστινιακό λαό όπου μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας καπιτα-λιστικής κρίσης ο Τραμπ έχει ήδη ολοκληρώσει το έγκλημα μετα-φέροντας την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσα-λήμ όπου στα μπουντρούμια του σιωνιστικού κράτους βρίσκονται πάνω από 6500 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι με εκατοντάδες από αυτούς να είναι παιδιά όπου δο-λοφονίες λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας με τους νεκρούς μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους να φτάνουν τους 250 και τους τραυματίες να αγγίζουν τον εξωφρενικό αριθμό των 29000 όπου τα τύμπανα του πολέμου ηχούν εκκωφαντικά στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη με πολλούς νεκρούς σε καθημερινή βάση και εκατο-ντάδες χιλιάδες να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την laquoπολιτισμένη ∆ύσηraquo αναζητώ-ντας μια αξιοπρεπή ζωή

Ο παλαιστινιακός λαός έχει πληρώσει και δυστυχώς συνεχί-ζει να πληρώνει την laquoατυχίαraquo του να έχει γεννηθεί και να ζει σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαια και φυσικό αέριο που αποτελεί επί-σης ιστορικό σταυροδρόμι γεω-στρατηγικών οδών στην τομή τρι-ών ηπείρων και δύο θαλασσών

της Μεσογείου και του Ινδικού ωκεανού Τα δεινά που υφίστα-ται αφορούν τους λαούς και την εργατική τάξη όλου του κόσμου γιατί κανένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όταν δίπλα του καταπιέζονται και αδικούνται άλ-λοι λαοί

Μόνο το τριήμερο 5-6-7 Μαΐ-ου με αφορμή εκτόξευση ρουκε-τών από την Λωρίδα της Γάζας και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση βομβαρδίζοντας παλαιστινιακά εδάφη και σκοτώνοντας είκοσι τρία άτομα συμπεριλαμβανομέ-νων δύο εγκύων γυναικών και δύο βρεφών Κανονικό σφαγείο Την ίδια στιγμή για να εξωραΐσει την εικόνα του προς τον υπόλοιπο κόσμο διοργανώνει τη φιέστα της Eurovision

Με την ευκαιρία της 71ης επε-τείου από την ημέρα της Νάκμπα (Kαταστροφή) η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινια-κό λαό διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Μαΐου επιτυχημένη πορεία με εκατοντάδες αγωνιστές από την πλατεία της Πανόρμου προς την πρεσβεία του σιωνιστικού κράτους ενώ πραγματοποίησε παρέμβαση στη συναυλία που έγινε κατά της διοργάνωσης της Eurovision από το Ισραήλ στις 5 Μαΐου σε συναυλικό χώρο στην οδό Λιοσίων

To EEK έχει καλέσει σε ενιαία αντι-ιμπεριαλιστική αντι-σιωνι-στική δράση για την απελευθέρω-ση όλων των Παλαιστινίων που βρίσκονται κρατούμενοι στις φυ-λακές Είμαστε αντίθετοι στη με-ταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ Παλεύουμε για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ που έχτισαν οι ιμπε-ριαλιστές Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη μη θρησκευτική και σο-

σιαλιστική δημοκρατία σε όλο το έδαφος της ιστο-ρικής Παλαιστίνης όπου ανεξάρτητα από θρησκεία και φυλή θα μπορούν να ζήσουν Μουσουλμάνοι Εβραίοι και Χριστιανοί Για μια σοσιαλιστική ομο-σπονδία των λαών της Μέσης Ανατολής

Καταγγέλουμε τη στά-ση της κυβέρνησης ΣΥ-ΡΙΖΑ που περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική κυβέρνηση έχει συντα-χθεί με τον ιμπεριαλισμό και αποτελεί μέρος του αντεπαναστατικού άξονα με τον δικτάτορα της Αι-γύπτου Αλ Σίσι τον ακρο-δεξιο Νετανιάχου και τον φασίστα Λίμπερμαν του Ισραήλ

Χαλβατζής Aλέξης

3 Οι διαδοχικοί τίτλοι των τριών με-ρών του βιβλίου Τα Πρόσωπα - Τα Γε-γονότα - Οι Αποδείξεις σημαδεύουν και τις τρεις διαδοχικές φάσεις της πορεί-ας προς την αλήθεια των ιστορικών συμβάντων και την αυτογνωσία Συ-νάμα είναι και η ακριβώς αντίστροφη πορεία από εκείνη που ακολουθούν οι εκπρόσωποι του κράτους

Ο Ροδόλφο Ουόλς ξεκινάει από τα Πρόσωπα των θυμάτων της εξου-σίας σχεδιάζοντας τα πορτραίτα τους και την πορεία τους στην μοιραία συνάντηση με τον παράλογο κρατικό παραλογισμό Αντίθετα ldquoη κυβέρ-νηση δεν είχε την παραμικρή ιδέα πια ήταν τα θύματά τηςrdquo7

Ο Ουόλς ερευνά εξονυχιστικά τα Γεγονότα και διασταυρώνει μαρτυρί-ες Το κράτος αδιαφορεί πανηγυρικά εγκληματώντας και δρα με όλη ldquoτην ανευθυνότητα την τύφλωση την ατι-μία της Επιχείρησης Σφαγήrdquo

Ο Ουόλς ζητά και βρίσκει τις Αποδείξεις που επαληθεύουν το τί πραγματικά συνέβηκε στους απόκλη-ρους της ζωής όταν τους συνέλαβε η αστυνομία εκείνη την τρομερή νύ-χτα του Ιουνίου 1956 Αντίθετα ldquoΗ αστυνομία του Μπουένος Άιρες είχε προσπαθήσει να συλλάβει και τους υπόλοιπους φυγάδες και να εξαφανί-σει τις αποδείξειςrdquo8

Το βαθύτερο συνολικό συμπέ-ρασμα που βγάζει ο Ροδόλφο Ουόλς από ldquoτο ακραίο περιστατικό μια εντε-λώς αδικαιολόγητης βαρβαρότηταςrdquo είναι καταπέλτης

ldquoΗ κοινωνική τάξη την οποία εκ-

ldquoλέπρα μέσα στον πολιτισμόrdquo3 για την οποία μιλούσε ο Καρλ Μαρξ

2 Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό βιβλίο Το είπανε μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα a non fi ction novel Μια προσεκτικότερη ανάγνωση μπορεί όμως να ανακαλύψει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό αστυνομικό ρεπορτάζ από κάποιον πεισματάρη κι άφοβο δημοσιο-γράφο που δίνει πριν τον Truman Capote στο πετυχημένο ρεπορτάζ του την μορφή ενός roman-veacuteriteacute ενός ldquoμυθιστορήματος-αλήθειαrdquo κάτι μεταξύ καλής δημοσιογραφικής έρευνας και λογοτεχνικής εξιστόρη-σης πραγματικών γεγονότων

Η ιδιοτυπία του εμβληματικού βι-βλίου του Ουόλς δεν ακυρώνει την λογοτεχνική του φύση Τον συγγρα-φέα τον συνοδεύει συχνά ο τίτλος του ldquoαντι-Μπόρχεςrdquo ∆εν συμφω-νούμε Πρώτα και κύρια η υπαρκτή και έκδηλη πολιτική αντίθεση μεταξύ του εχθρού της αντιπερονικής δικτα-τορίας Ουόλς και του συντηρητικού αντιπερονισμού του Μπόρχες δεν μπορεί να προεκτείνεται γραμμικά μηχανικά στο επίπεδο της τέχνης όπως σωστά τόνιζε ο Λέων Τρότσκυ στα κείμενά του για την Λογοτεχνία και Επανάσταση Άλλα κριτήρια είναι εκείνα με τα οποία κρίνεται η πολιτική στάση ενός καλλιτέχνη κι άλλα η καλ-λιτεχνική ποιότητα του έργου του που πάντα περιέχει ένα ldquoουτοπικό πλεό-νασμαrdquo που ξεπερνάει τις πολιτικές -ιδεολογικές του πεποιθήσεις

χώρα εξαρτημένη και βαλτωμένη μια εργατική τάξη υποταγμένη μια εξέγερση που ξεσπάει παντού Αυτή η εξέγερση φτάνει τελικά ως τον Αραμπούρου τον φέρνει αντιμέτωπο με τις πράξεις του παραλύει το χέρι που υπέγραφε κρατικά δάνεια προγραφές και εκτελέσεις ανθρώπωνrdquo14

Ο Χέγκελ από την σκο-πιά του θα έλεγε Weltge-schichte ist Weltegericht - η Ιστορία του Κόσμου είναι το ∆ικαστήριο του Κόσμου

5 Ο Ροδόλφο Ουόλς στη διάρκεια αυτής της δραματικής του συνάντη-σης με την Ιστορία έγινε αριστερός περονικός κι αντάρτης Μοντονέρο Στο βιβλίο του Επιχείρηση Σφαγή δι-ακρίνονται οι ελπίδες σε μιαν ldquoεπι-στροφή στον κριτικό περονισμό και τον Περόνrdquo αλλά κι εντοπίζεται ldquoη αξι-οσημείωτη αμφισημίαrdquo πχ στο πρό-γραμμα του Βάγε που δίνει ldquoαπόλυτες εγγυήσεις στα ξένα κεφάλαιαrdquo15 κλπ

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις θα ποδοπατήσουν τις ελπίδες Η θριαμ-βευτική επιστροφή του Περόν από την εξορία του στην Ισπανία στην Αργεντινή συνοδεύτηκε ήδη στην τεράστια συγκέντρωση υποδοχής του με την εντολή του ίδιου του Caudillo για άμεσο αφοπλισμό των Μοντονέρος αποκατάσταση του νό-μου και της τάξης διασφάλιση της ldquoσυνέχειας του κράτουςrdquo

Η κυβέρνηση της Ιζαμπελίτα Πε-ρόν στην οποία συμμετείχαν και οι μετέπειτα πραξικοπηματίες δεν ήταν παρά το προανάκρουσμα της δικτα-τορίας Βιντέλα

Μετά την κατάρρευση της δικτα-τορίας το 1984 και την διακυβέρνη-ση των ριζοσπαστών ακολούθησε η νεοφιλελεύθερη επέλαση των μέ-τρων της κυβέρνησης των περονι-κών του Μένεμ που κατέληξε κακήν κακώς στην χρεοκοπία της χώρας και στην συνέχεια στην εξέγερση του ldquoΑργεντινάσοrdquo

Οι επόμενες περονικές κυβερνή-σεις των Κίρχνερ λειτούργησαν σαν φραγμός στην επαναστατική διαδι-κασία του Αργεντινάσο συνέχισαν την αντιλαϊκή πολιτική κι άνοιξαν τον δρόμο στον αντιπερονικό δεξιό φι-λο-ιμπεριαλιστή και νεοφιλελεύθερο Μάκρι - που κι αυτός ξεπούλησε ξανά την χώρα και τον λαό της στο ∆ΝΤ φέρνοντας πάλι την Αργεντινή στην παρούσα χρεοκοπία

Η περονική γραφειοκρατία οι ερ-γατοπατέρες της οι κυβερνήτες της στις Πολιτείες έδωσαν στήριξη στο ∆ΝΤ και στον Μάκρι Μια πτέρυγά της ελπίζει τώρα σε μιαν επιστροφή της Κριστίνα Κίρχνερ με τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 Ο λαός όμως κι η εργατική τάξη δεν έχουν να περιμέ-νουν κάτι καλύτερο από εκείνο που βρήκαν με την επιστροφή του Περόν ή με την νίκη του Μένεμ ή του ίδιου του Νέστορ Κίρχνερ και της γυναί-κας του Κριστίνα Προπαντός τώρα

Εκεί που ίσως συναντιούνται οι πολιτικά αντίθετοι Αργεντίνοι συγγρα-φείς είναι ο ίδιος ο Λαβύρινθος για τον οποίο ο Μπόρχες μας δώρησε ένα ανυπέρβλητο ποιητικό όραμα κι ο Ου-όλς την πυρετώδη γραφή ενός ldquohard boil novelrdquo agrave la Dashiell Hammet μέσα στο οποίο θα χαθεί κι ο ίδιος

Το βιβλίο του Ουόλς είναι το οδοιπορικό αναζήτησης της αλή-θειας της Ιστορίας Της εισόδου μέσα από την στενή πόρτα μιας τραγικής της στιγμής βαθειά στον λαβύρινθο Μιας πορείας στις στοές του λαβυρίνθου ενάντια σε όλους τους Μινώταυρους ενάντια στις αν-θρωποθυσίες των Κυριάρχων Μια αναζήτηση μέχρις εσχάτων έως την αλήθεια για την Ιστορία και την υπε-ράσπιση της ιστορικής δικαιοσύνης έστω κι αν αυτό απαιτεί το μέγιστο τίμημα τον θάνατο Έναν θάνατο όμως που επέρχεται για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης δηλα-δή για χάρη της ζωής

Ο συγγραφέας ο ίδιος σώματι και ψυχή εμπλέκεται σε ότι αναζητά σε ότι γράφει Μεταμορφώνεται από αντι-ήρωας της καθημερινότητας από απολίτικος δημοσιογράφος και συγγραφέας λαϊκών αστυνομικών μυθιστορημάτων σε ήρωα της ίδιας του της γραφής αλλά και σε έναν ήρωα της ταξικής πάλης που χωρίς φανφάρες χαρίζει χωρίς αντάλλαγ-μα την ζωή του υπέρ της ζωής των ταπεινών και καταφρονεμένων για μια ζωή άλλη σε ένα κόσμο αλλαγμέ-νο χωρίς τάξεις και καταπίεση

καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση συγκεντρώνει μαύρα σύννεφα και στην Λατινική Αμερική με το λε-γόμενο ldquoροζ κύμαrdquo το Pink Tide των κεντροαριστερών κυβερνήσεων να έχει ξεφουσκώσει άδοξα τον φασί-στα Μπολσονάρο να εκλέγεται Πρό-εδρος της Βραζιλίας κι η Αμερική του Τραμπ να κλιμακώνει την επέμβασή της κατά του λαού της Βενεζουέλας αλλά και της Κούβας με πραξικοπή-ματα και επαπειλούμενο πόλεμοhellip

Υπάρχει όμως κι ο αντίθετος πό-λος οι λαϊκές μάζες που με τις δικές τους κινητοποιήσεις απέκρουσαν τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα του Γουαϊδό του ανδρείκελου του Τραμπ του Μπόλτον και της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας το πρωτοφανές γυναι-κείο κίνημα των εκατομμυρίων σε Βραζιλία και Αργεντινή οι αυτόχθο-νες του Αμαζονίου που αμφισβητούν τον Μπολσονάρο μέσα στην ίδια την Μπραζίλια η Γενική Απεργία στην Αϊτή και την Κοσταρίκα η άνοδος της αρ-γεντίνικης επαναστατικής Αριστεράς

Αυτές οι μάζες των εργατών των φτωχών χωρικών των απόκληρων στις παραγκουπόλεις των αυτοχθό-νων που ξεριζώνονται από τους προ-γονικούς τους τόπους αυτοί οι απελ-πισμένοι του κόσμου τούτου είναι η ελπίδα για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου για την ιστορική δικαιο-σύνη που ζητούσε ο Ροδόλφο Ουόλς καταθέτοντας την μαρτυρία του και το μαρτύριό του σε δύσκολους καιρούς

Μάιος 2019

Σημειώσεις

1 GF Hegel Phaumlnomenologie des Geistes2 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή μετά-φραση Κρίτων Ηλιόπουλος Ακυβέρνητες Πολιτείες Θεσσαλονίκη 2018 σ 1233 Karl Marx Arbeitslohn 1847 Kleine Oumlkonomishsche Schrist en Dietz Verlag 1955 σ 2454 Πίνδαρος Πυθιόνικος 2 725 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή ό π σ 1936 όπ σ 247 7 όπ σ 1268 όπ σ1419 όπ σ 19710 όπ σ 19511 όπ σ 23612 όπ σ 199 και εξής13 όπ σ201-20214 όπ σ 20315 όπ σ 74

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 15 σελίδα 14 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

EKΘEΣH ZΩΓPAΦIKHΣKYPIAKOY KATZOYPAKH

laquoΑντιγόνηraquo από την Ομάδα Σημείο Μηδένστο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

M ε παρουσία πλή-θους κόσμου έγι-ναν τα εγκαίνια της

έκθεσης έργων ζωγραφικής του Kυριάκου Kατζουράκη την Tρίτη 7 Mαΐου στο Mέ-γαρο Eϋνάρδου στο κέντρο της Aθήνας (Aγ Kωνστα-ντίνου 20 και Mενάνδρου) Eίναι μια εξαιρετική ζωγρα-φική από τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη

Στην έκθεση αρθρώνεται η συνομιλία του Kυριάκου Kατζουράκη με τη Γκουέρ-νικα το μνημειώδες και εμ-βληματικό έργο που δημι-ούργησε ο Πάμπλο Πικάσο το 1937 στη διάρκεια της αναμέτρησης της επανάστα-σης με τη φασιστική αντε-πανάσταση στην Iσπανία και λίγο πριν την έναρξη του Brsquo Παγκόσμιου πολέμου

H Γκουέρνικα για τον Kατζουράκη δεν αποτελεί απλώς πηγή έμπνευσης ούτε το υπόβαθρο αλλά ένα ζωντανό σώμα αλληλοδι-είσδυσης και συνομιλίας της τέχνης σε μια νέα κρίσιμη καμπή της ιστορίας H συνο-μιλία διαμεσολαβείται μέσω μιας φρέσκιας μελέτης της ρώσικης πρωτοπορίας και του κονστρουκτιβισμού με αφετηρία τα τεκταινόμενα του παρόντος της εποχής της κρίσης και των ερωτημάτων που θέτει H κόκκινη σφήνα του Λισίτσκι είναι συνοδός μιας ομάδας έργων της έκ-θεσης

Ένα απόσπασμα από αυτά που συνοδεύουν σχεδόν όλα τα έργα ή τις ενότητες έργων είναι χαρακτηριστικό του Kα-τζουράκη Tου Kατζουράκη όχι μόνο ως ζωγράφου αλλά και ως τεχνίτη του λόγου Συγχρόνως αποκαλύπτει τη μέθοδο εργασίας του

laquoKOKKINO TPIΓΩNO vs ΓKOYEPNIKA

Kάθε φορά που ξεκινάω ένα έργο περνάω ώρες μπροστά στο άσπρο τελάρο κοιτάζοντάς το Bασικά προ-σπαθώ να διώξω τις προκα-τασκευασμένες ιδέες Αυτή τη φορά μου είχε καρφωθεί στο μυαλό η φράση ενός φί-λου laquoενεργειακή φτώχειαraquo και ήταν αδύνατο να μην τη σκέφτομαι Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιά-ξω την κεντρική λάμπα του ταβανιού της Γκουέρνικα και ένα καλώδιο τυλιγμένο από τα κάτω ένα φως που χωρίς ηλεκτρική ενέργεια φωτίζει Aυτή είναι η δύναμη της ζω-γραφικής εξάλλου ndashη μόνη ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι του ζωγράφου Σιγά σιγά τοποθέτησα ένα πάτωμα που κρέμεται από τις τέσσε-ρις γωνίες του έναν σκηνικό χώρο για να υποδεχτεί τη laquoζωγραφική παράστασηraquo Έστησα ένα διάλογο με στοι-χεία από το έργο του φίλου μου Πάμπλο σαν μια διαλυ-μένη Γκουέρνικα H σύνθεση στηρίζεται στο κάτω μέρος επάνω στο σώμα του σκο-τωμένου μαχητή Aπό το στή-θος του βγαίνει το κόκκινο τρίγωνο σαν στιβαρή επανα-στατική ενέργεια και σαν να σπρώχνει το πεθαμένο κα-λώδιο να ξεδιπλωθεί και να δώσει ηλεκτρισμό στη λάμπα επάνω η οποία έχει αρχίσει να χλωμιάζει Eν ολίγοις έκανα μια καθαρά σουρεα-λιστική αναπαράσταση ελπί-ζοντας να έχει την απλότητα μιας παιδικής ματιάς που γιrsquo αυτήν όλα είναι δυνατά να γίνουν

Aπό τότε το κόκκινο τρί-γωνο έρχεται και ξανάρχεται

σε πολλούς πίνακες αυτής της ενότητας Eίναι το τρίγω-νο του Eλ Λισίτσκι από τον πίνακά του Mε την κόκκινη σφήνα νικήστε τους λευκούς (1920) που έγινε σύμβο-λο της σοβιετικής επανά-στασης του rsquo17 (O Λισίτσκι είναι μεγάλος εμψυχωτής του κονστρουκτιβισμού Έχει συνεχή επαφή με τον Γκρό-πιους τον Mις βαν ντερ Pόε τον Bαν Nτέσμπουργκ Tο μεγάλο του σχέδιο είναι μια laquo∆ιεθνής του κονστρουκτι-βισμούraquo laquoΌτι γίνεται στην Eυρώπη σε εργαστηριακό επίπεδο στη Pωσία γίνεται μαζικά μέσα από τη θέληση της ιστορίαςraquo γράφει ο Eλ Λισίτσκι για να υποδηλώσει τις τεράστιες δυνάμεις που απελευθέρωσε για την τέχνη η σοσιαλιστική εξουσία)

Tο πάθος μου είναι να φτιάχνω αφηγήματα και ιστο-ρίες Όπως και στο σινεμά που κάνω όλα είναι εφικτά θάνατος δεν είναι θάνατος ο πολιτισμός είναι αθάνατος ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον άνθρωπο περισσότερο απrsquo οτιδήποτε άλλο κι αυτό τον καθιστά ανίκητο Στην τέχνη μπορείς να ανατρέπεις τα πά-ντα Eκ φύσεως λοιπόν η τέ-χνη είναι ανατρεπτικήraquo

Mε την κόκκινη σφήνα λοιπόν έφοδος στον ουρανό ndash της τέχνης και τηςhellip ουτο-πίας Γιατί ο ουτοπικός όπως λέει μια σκηνή της ταινίας του USSAK που προβάλλε-ται στον χώρο της έκθεσης είναι ο laquoαπόλυτος υλιστήςraquo πολύ πιο ρεαλιστής από τους παγιδευμένους στα ιδεαλιστι-κά σχήματα λάτρεις του laquoεφι-κτούraquo

Θόδωρος Kουτσουμπός

Ποιητικές laquoσφήνεςraquoμε μεγάλη αγωνία να ορίσει το δί-καιο και το άδικο το σωστό και το λάθος τον θύτη και το θύμα χωρίς να υπάρχει καμία εξωκοσμική αρχή να δώσει σαφείς και οριστικές απα-ντήσεις Πρόκειται για την Τραγωδία της ∆ημοκρατίας ∆εν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος αναθέτοντας την ευθύνη πολιτών και πόλης σε κά-ποιον θεό ή σωτήρα laquoΉ θα είμαστε ήσυχοι ή θα είμαστε ελεύθεροιraquo έγραφε ο Θουκυδίδης

Η Αρχαία Ελληνική ΤραγωδίαΗ αρχαία Τραγωδία είναι τελε-

τουργικό θέατρο προς τιμήν του θεού ∆ιόνυσου θεού της γονιμότη-τας και της βίας της μεταμόρφωσης και των ενστίκτων Βγαίνει μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας Μελετάει τη Ζωή στα ακραία όρια της Φύσης της Ύπαρξης και της Ιστορίας Είναι ένα βιοπολιτι-κό θέατρο που ασκεί δριμύτατη κρι-τική στο δημοκρατικό πολίτευμα που

το γέννησε με σκοπό το ίδιο αυτό πολίτευμα να βαθαίνει διαρκώς τα χειραφετητικά του χαρακτηριστικά

Η Τραγωδία παιδί και μήτρα της Φιλοσοφίας και της ∆ημοκρατίας είναι θέατρο καθολικής αμφισβή-τησης Μας προσκαλεί σε μια ριζική επαναξιολόγηση όλων των αξιών της ζωής με το βλέμμα στραμμένο στον ενεργό και χειραφετημένο πο-λίτη σε διαρκή εγρήγορση

Συντελεστές της παράστασηςΜετάφραση ∆ημήτρης ∆ημητριάδηςΣκηνοθεσία - ∆ιαμόρφωση χώρου

- Επιμέλεια κοστουμιών Σάββας Στρούμπος

Μουσική Λεωνίδας ΜαριδάκηςΦωτισμοί Κώστας Μπεθάνης∆ραματολόγος Μαρία ΣικιτάνοPhoto credits Αντωνία Κάντα∆ημιουργία αφίσας Soul DesignΕπικοινωνία παράστασης Μαριάννα Παπάκη

∆ιανομή ρόλωνΑντιγόνη Έβελυν ΑσουάντΚρέων Κωνσταντίνος ΓώγουλοςΤειρεσίας - Κορυφαία Χορού Έλλη Ιγγλίζ

Ισμήνη - Αγγελιαφόρος Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Αίμων Γιάννης ΓιαραμαζίδηςΕυρυδίκη - Κορυφαία Χορού Ρόζυ Μονάκη

Φύλακας - Εξάγγελος Στέλιος Θεοδώρου - Γκλίναβος

Χορός η Ομάδα∆ιάρκεια παράστασης 95 λεπτά

ΠληροφορίεςΘέατρο Άττις - Νέος ΧώροςΛεωνίδου 12 Μεταξουργείο ΑθήναΠερίοδος παραστάσεων από την Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 για δέκα μόνο παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 H σύντομη εαρινή περίοδος των παραστάσεων λήγει την Kυριακή 19 Mαΐου Tον Nοέμβριο θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος αφού προηγηθεί περιοδία σε Θεσσαλονίκη Kατερίνη Kρήτη και σε περιοχές της Aττικής Πληροφορίες - Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2103225207

Mια συγκλονιστική Aντιγόνη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσου-με την Tετάρτη 8 Mαΐου στο Θέ-

ατρο Άττις (Nέος Xώρος) H Aντιγόνη η γυναίκα θαρραλέα απέναντι στην εξουσία και την ανδροκρατία απέναντι στις διατα-γές και τους νόμους διεκδικώντας με τί-μημα τη ζωή της το δίκαιο

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν μετά τους δύο επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων του έργου του Μπέκετ laquoΠεριμένοντας τον Γκοντόraquo παρουσιάζει τώρα την laquoΑντιγό-νηraquo του Σοφοκλή

O σκηνοθέτης της παράστασης Σάβ-βας Στρούμπος σημειώνει χαρακτηρι-στικά

Βλέπουμε την laquoΑντιγόνηraquo ως Τραγω-δία για τη ∆ιεκδίκηση της Ζωής

Η ακατάβλητη επιθυμία της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της παρά τις διαταγές του Κρέοντα δεν τη συνδέει μονάχα με τον κόσμο των νεκρών της και της οικογένειάς της Ξεκινώντας από τη διεκδίκηση της ταφής απέναντι στην κρατική εξουσία οδηγείται στη διεκδί-κηση νέων όρων για την επανεκκίνηση της Ζωής στην πόλη μετά τον πόλεμο Η Αντιγόνη επιχειρεί να ενώσει Μνήμη και Πόλη Ύπαρξη και Ιστορία Εξέγερση και Κοινωνία

Ο Κρέων φέρει το τρίπτυχο δύναμης της ανδρικής - κρατικής εξουσίας ως απόλυτη αρχή πατριαρχία ndash στρατοκρα-τία ndash φαλλοκρατία Όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του Κατά τη γνώμη του όλοι και όλα τον απειλούν όλοι χρη-ματίζονται για να υποσκάψουν την εξου-σία του

Η Αντιγόνη αντιτίθεται αντιστέκε-ται Η στάση της δεν αφορά μονάχα την οικογενειακή διάσταση του ζητήματος Στον οίκο των Λαβδακιδών κάθε πρά-ξη είναι άμεσα πολιτική γιατί επηρεάζει άμεσα την πόλη Ο κατrsquo επιλογή θάνατος της Αντιγόνης αποτελεί κραυγή Ζωής Επιλέγει τον θάνατο γιατί θέλει να ζήσει ασυμβίβαστα

Η παράστασή μας παίζεται αμέσως μετά από έναν πόλεμο ∆εν βλέπουμε τον Μύθο στο βάθος του παρελθόντος αλλά στο Μέλλον Μπορεί η ζωή να επανεκκινή-σει μετά τον πόλεμο Μπορεί ο άνθρωπος να διεκδικήσει εκ νέου τους όρους της ζωής του Ο πόλεμος αφορά την οικουμέ-νη και δεν έχει χωρικό όριο Το ίδιο και η τραγωδία Μέσα από την οπτική του πολέ-μου συναντάμε την οντολογική και βιοπο-λιτική προσέγγιση του έργου ως αστερι-σμό τραγωδιών μέσα στην τραγωδία

- Η τραγωδία του εξεγερμένου Ανθρώπου Αντιγόνη

- Η τραγωδία της Εξουσίας Κρέων

- Η τραγωδία του Συγκρουσιακού ανθρώπου Ισμήνη

- Η τραγωδία του Λόγου Αίμων

- Η τραγωδία της Προφητείας Τειρεσίας

- Η τραγωδία του βραχυκυκλωμένου ανθρώπου Ευρυδίκη

- Η τραγωδία της Υποτακτικότητας Φύλακας

- Η τραγωδία της ∆ημοκρατίας Χορός

Ο Χορός διαρκώς αναζητά το μέ-τρο Θέτει ερωτήματα αμφισβητεί και αυτό-αμφισβητείται κρίνει και κρίνεται αναιρεί και αυτό-αναιρείται Προσπαθεί

H ποιητική συλλογή Σωρείτης είναι η δεύ-τερη του Kυριάκου Mουτίδη μετά το Ίσαμε (2018)

Kάνοντας laquoσφήνεςraquo όπως με τη μηχανή ο σύ-ντροφος του EEK και της ΣBEO∆ σφηνώνει λέξεις ενώνει λέξεις τις κόβει καταπίνει φωνήεντα και μας δίνει ποίηση

Όπως οι laquoσφήνεςraquo στους δρόμους με τη μη-χανή οι ποιητικές σφήνες πληγώνουν πονάνε αφήνουν σημάδιαhellip

laquoΓραφωhellip γατι που ξερνα χορταριαμπαλες χολης σαλιου και γαστρικων υγρωνNομιζετε εσεις οτι εχω χρονοNα πατησω φρενοΝασκησω λογισμοNα καλωπισω τις λέξειςOχιhellip τις φτυνωτις εμέσω στο χαρτίδεν προλαβαίνωοπως σφηνες στο παπακιανάμεσα σε τρολευ φορτηγα ταξιεγω και το κακο αιμα της ποληςhellip κίνδυνος ndash συναγερμος ndash κινδυνοςhellipraquo (σελ 3)

Στο ∆ενδρόσπιτο γράφειlaquoΣτο δεντρόσπιτοΠου παρατηρουσα τη γειτονιαΤους αδιαφορους καυγάδες τουςΤη μαχη για το καθημερινό τιποταΤα εντομα της ευλεκτης δεξαμενηςΗ υποσχεση του αργοσυρτου παροντος Η εκσουδετερωση φανταστικων εχθρων Κλωτσιες κραυγες μια χορευτικη σκιαμαχια ανοιγε στον αερα μιας ασπρομαυρης πραγματικοτηταςπετας σερνεσαι χωριςλαμπρα ρουχα και χρυσα φτεραOMΩΣ ΠIΣTEYΩ στα πλασματαΓεννηθηκα μαζι τουςΤα πλασματα που ζωγραφιζουν τη δυστυχια με

κουταλιες μελιΧανονται στα συρταρια μουστο δρομο πισω απο το υποστεγοτων αερόστατων που σου μιλουν φθαρμενες μηχανεςπου καταπινουν φωνηεντακαθε μηχανη ειναι θνητηετσι πολεμησαμε ορμησαμε με ιαχεςhellip ) (σελ 15)

Kι ένα ακόμη ενδεικτικό της ποίησης του Kυριάκου Mουτίδη

laquoXανονται στον χρονοΕιναι καποιες πηξεις στιγμωνΠου γεννουν Αλλοκοτες καταστασεις και λεξειςΤελικαhellipΠριν θαθελα να σας δηλωσω οτι εχω γεννηθειΜε ολη την λεπρα αυτης της κοινωνιαςΠανω μουΠιο μολυσμενος δε γινεταιΟπως λεπια απο ψαρι ειναι σφηνωμενα Στο κορμι μου ολα τα προπατορικα ΑμαρτηματαΠηγματα ιδρωτα και αιμα οτι φτιαχνεις Και ολα μετρανε χρονο και μηχανηhellip (σελ 63)

H ποιητική δουλειά του Kυριάκου Mουτίδη παρουσιάστηκε σε μια ζεστή βραδιά την

Kυριακή 21 Aπρίλη -σε παλιότερες εποχές αυτή την εθνοσωτήριο ημέρα όλοι οι συμμε-τέχοντες στην ποιητική βραδιά θα είχαν πάει φυλακή ή εξορία ή λίγο πιο πέρα στο σφαγείο της Μπουμπουλίνας- στη Λοκομοτίβα από τον υπογραφόμενο ενώ η ηθοποιός Iωάννα Mπι-λήρη και ο ίδιος ο KM απάγγειλαν ποιήματα της συλλογής Aρκετοί σύντροφοι και φίλοι συμμετείχαν στη συζήτηση laquoΠέρασα καλά έννοιωσα όμορφαraquo είπε ένας φίλος αποτυπώ-νοντας εύγλωττα την ατμόσφαιρα της βραδιάς

Θόδωρος Kουτσουμπός

τέχν

η

Kυριάκος Mουτίδης Σωρείτης ποιητική συλλογή εκδόσεις Locomotiva 2019 σελ76

στο Πλάζα στην πραγματικότητα δημιούργησε τις νομισματικές προϋποθέσεις για να προχωρή-σει η Ουάσιγκτον στην μεγαλύ-τερη απελευθέρωση (νομικάθεσμικά) της κίνησης κεφαλαίων στην ιστορία του καπιταλισμού μετά το 1929

Περίπου 40 χρόνια ενω-ρίτερα σε μία αλλη συμφωνία ndashάλλης κλίμακας και διαφορε-τικών συνθηκώνndash σrsquo αυτή του Μπρέττον Γούντς οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει την συναλλαγματική και νομισματική σταθεροποίηση σε παγκόσμια κλίμακα με την σταθε-ροποίηση της σχέσης χρυσού - δολαρίου Και μέσω αυτής είχαν χρηματοδοτήσει την καπιταλιστι-κή ανοικοδόμηση στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο εγκαθιδρύοντας το δολάριο σαν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το 1985 η συμφωνία στο Πλάζα έγινε η πλατφόρμα πάνω στην οποία δρομολογήθηκε η μεγαλύτερη απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων διε-θνώς αυτό που αργότερα ονο-μάσθηκε ldquoπαγκοσμιοποίησηrdquo αλλά στην πραγματικότητα ξε-κίνησε σαν η παγκοσμιοποίηση του χρηματιστικού κεφαλαίου

αίτηση Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4122019 Oι μαχόμενες καθαρίστρι-ες συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι την τελι-κή δικαίωση

Θυμίζουμε ότι στις 10 Ιουνίου του 2014 ο αστυνομικός ∆ροσίδης χτύπησε πισώπλατα με σιδερογροθιά την αγω-νιζόμενη καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών Φωτεινή Νικηταρά Tότε η σκηνή εκείνης της σιδηρογροθιάς έγινε πρωτοσέλιδο σε μεγάλες εφημερίδες όπως οι New York Times

Στο μεταξύ σε μια από τις δίκες αντι-περισπασμού των αστυνομικών δύο μέ-ρες αργότερα στις 15 Mαΐου επρόκειτο να δικαστεί η Φωτεινή Nικηταρά και δύο αλληλέγγυοι με την κατηγορία ότιhellip έδει-ραν μια ολόκληρη αστυνομική διμοιρία ndash αλλά και αυτή η δίκη αναβλήθηκε

Ο 18μηνος αγώνας των καθαρι-στριών που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση της τότε κυβέρνησης Σα-μαρά ndash Βενιζέλου αντιμετωπίστηκε με πράξεις αγριότητας εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων - αγριότητα που αντανακλούσε το πολιτικό αδιέξοδο της συγκυβέρνησης και την αδυναμία της να κάμψει το κίνημα των απολυμένων καθαριστριών

Η διαθεσιμότητα του αστυνομικού ∆ροσίδη έγινε αιτία για την εκδικητική και βίαιη δράση ενός άλλου αστυνομι-κού του Τσοκαναρίδη που τραυμάτισε σοβαρά την καθαρίστρια Λίτσα Αλεξάκη και συνέλαβε αναίτια την καθαρίστρια Βάσω Γκόβα Ο Τσοκαναρίδης πρό-σφατα στις 4 Απριλίου 2019 καταδι-κάστηκε σε 8μηνη φυλάκιση Ήταν μια σημαντική δικαίωση των αγωνιστριών καθαριστριών και του κινήματος που πάλεψε για την τιμωρία της αστυνομικής αυθαιρεσίας

Mε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία για τη δικαίωση των αγωνιζόμενων κα-θαριστριών αναφέρει

laquoΑπαιτούμε

Να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο αστυνο-μικός των ΜΑΤ που χτύπησε την καθαρί-στρια Φωτεινή Νικηταρά και να διωχθεί από την αστυνομίαΝα πάψει κάθε δίωξη κατά των αγωνιζό-μενων καθαριστριώνΝα καταργηθούν τα ειδικά σώματα κατα-στολής (ΜΑΤ ∆ΙΑΣ ΥΜΕΤ)

lthttpsdikaiosikatharistrionblogspotcomgt

video με το χτύπημα στην εργάτρια Φωτεινή Νικητρά httpsyoutu

be2NMc9At2yqE

ΘΚ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Τηλ 2130364692 κιν 6988197284 E-mail eekathforthnetgr

Kωδικός 3768

Το ΕΕΚ στο Internet στη διεύθυνση wwweekgr

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ - ΚΙΝΑΣ

Γιατί είναι αδύνατη η επιστροφή στο 1985

Αναβολή της δίκης του αστυνομικού

με τη σιδηρογροθιά

Οι αλλεπάλληλες ανακοι-νώσεις για δασμούς σε κινεζικά προϊόντα από

τις ΗΠΑ και η ανταπάντηση της Κίνας με δασμούς σε αμερικα-νικά προϊόντα έχει οδήγησει σε κορύφωση την αναταραχή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ldquoβουτιέςrdquo στα όρια του κραχ στα χρηματιστήρια στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας του Mαΐου

Η πίεση ήταν τέτοια που υπο-χρέωσε τον Τράμπ σε δηλώσεις κατευναστικές όσον αφορά τις προοπτικές των διαπραγματεύ-σεων που παρrsquo όλα αυτά συνε-χίζονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου

Στο μεταξύ όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν αύξηση των δασμών από 10 σε 25 σε εξαγωγές ύψους 200 δις δολ της Κίνας προς τις ΗΠΑ και η Κίνα ανακοί-νωσε την επιβολή δασμών σε εισαγωγές 60 δις δολ αμερικα-νικών προϊόντων στην Κίνα

Τα επόμενα 24ωρα αναμένε-ται να ξεκαθαριστεί αν πράγματι υπάρχει κάποιου είδους πρόθε-ση υπαναχώρησης μεταξύ των δύο πλευρών ή όχι

Η ανησυχία και οι δραματι-κές αντιδράσεις από την πλευρά των αγορών κεφαλαίου προοιω-νίζονται εξαιρετικά βίαιες αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε κατάρρευση όπως φάνηκε στις αρχές της εβδομάδας

Στο μεταξύ στον διεθνή οι-κονομικό τύπο έχει αρχίσει να εξελίσσεται μία προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πραγματικοί κίν-δυνοι -οικονομικοί και γεωπο-λιτικοί- και το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας - ΗΠΑ σε περί-πτωση που δεν γίνει δυνατή μία συμφωνία

Ή ακόμα και τι είδους συμ-φωνία θα μπορούσε να υπάρξει αν οι δύο πλευρές κατάφερναν να ldquoσυμφωνήσουνrdquo

Μία από τις ldquoθεωρίεςrdquo που έχουν δεί το φως της δημοσι-ότητας από σοβαρούς αστούς αναλυτές είναι ότι ΗΠΑ και Κίνα θα μπορούσαν να κινηθούν στα όρια μιας σύμφωνίας τύπου Πλάζα 1985 όταν με την ασφυ-κτική πίεση των ΗΠΑ επιβλήθηκε μία νομισματική συμφωνία στα-θεροποίησης των συναλλαγμα-τικών ισοτιμιών κυρίως μεταξύ μάρκουγιέν και δολαρίου με βασικούς ldquoχαμένουςrdquo τότε το γιέν και το μάρκο

Πράγματι η συμφωνία του Πλάζα (πρόκειται για το όνομα του ξενοδοχείου της Νέας Υόρ-κης στο οποίο είχε υπογραφεί η συμφωνία) φάνηκε τότε σαν να ανέκοψε τα αλλεπάλληλα κύματα αναταραχών στις διεθνείς αγο-ρές κεφαλαίων προϊόντων και συναλλάγματος στα μέσα της δε-καετίας του 80

Αλλά όχι για πολύ αφού δύο χρόνια (1987) μετά ξέσπα-σε νέος κύκλος αναταραχών με πρώτη στάση την ldquoΜαύρη ∆ευ-τέραrdquo στις 19 Οκτώβρη όταν τα χρηματιστήρια κατέρρευσαν μέσα σε μία μέρα η Γουώλ Στρήτ έπεσε κατά 22 το City 26 το Χογκ Κογκ 45 Η άμεση αντίδραση της Fed με την δήλωση Γκρίνσπαν ότι θα δώσει ότι κεφάλαια χρειάζονται για να μη υπάρξει κρίση ρευστότη-τας ανέκοψε τις συνέπειες Οι προσπάθειες να ερμηνευθεί η ldquoμαύρη ∆ευτέραrdquo στον διεθνή οικονομικό τύπο έχουν αφήσει πολλά κενά και ερωτηματικά

Όμως ήταν η πρώτη κρίση μετά το Πλάζα όχι η τελευταία

Τι είχε συμβεί Η συμφωνία

Tην ∆ευτέρα 1352019 στο Αrsquo Αυτόφωρο Μονομελές Πλημ-μελειοδικείο Αθηνών επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά η δίκη των καθαριστριών Φωτεινής Νικηταρά και Κωνσταντίνας

Παπουτσή κατά αστυνομικού οργάνου που τους προκάλεσε σωματική βλάβη στις 1062014 κατά την διάρκεια του πολύμηνου και εμβλη-ματικού αγώνα για την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστρι-ών του υπουργείου οικονομικών

Η Φωτεινή Νικηταρά είχε χτυπηθεί από αστυνομικό των ΜΑΤ πι-σώπλατα με σιδηρογροθιά Ο ίδιος χτύπησε και την Κωνσταντίνα Παπουτσή με κλωτσιά στο πόδι Η δίκη δεν μπόρεσε να περατωθεί γιατί η υπεράσπιση του αστυνομικού ζήτησε αναβολή για να εξετα-σθεί η γνησιότητα του βίντεο όπου φαίνεται να χτυπά την Κωνσταντίνα Παπουτσή από τα ειδικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ μετά από εισαγγελική

προκαλώντας την κατακόρυφη άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών Μια άνοδο για πρώτη φορά τόσο αναντίστοιχη με εκείνη της παραγωγικής δια-δικασίας μία άνοδο που τρο-φοδότησε την ldquoφούσκαrdquo που έσκασε για πρώτη φορά στις 19101987 για να ακολου-θήσουν πολλά άλλα ισχυρά ldquoεπεισόδιαrdquo μέχρι το 2008

Η τεράστια διαφορά μεταξύ του 1985 και του 2019 είναι ότι η υπερσυσσώρευση του χρημα-τιστικού κεφαλαίου έκτοτε παρά τις αλλεπάλληλες ldquoφούσκεςrdquo που έσκασαν ποτέ δεν ldquoξεπέρα-σεrdquo την κρίση που την γέννησε ήτοι την κατάρρευση της συμ-φωνίας του Μπρέττον Γούντς τον Αύγουστο του 1971

Αντίθετα κάθε βήμα ndashαπό τις κεντρικές τράπεζες- για να αντι-μετωπισθούν οι συνέπειες των σπασμών μέσα από τους οποί-ους εξελισσόταν προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση του ldquoχρέουςrdquo ιδιωτικού και κρατικού σε διαστάσεις τερα-τώδεις που να καθιστούν πλέον απολύτως ασύμβατη και αδύνα-τη την ldquoαξίωσήrdquo του μέσα από την εκμετάλλευση της εργασίας

Αυτή η ldquoποιοτικήrdquo και ldquoποσο-τικήrdquo διαφορά καθιστά αδύνατη μια συμφωνία τύπου Πλάζα με στόχο μία νομισματική συμφω-νία μεταξύ γουάν ndash δολαρίου και προφανώς ευρώ και γιεν Μια συμφωνία που σύμφωνα με τους αστούς αναλυτές θα μπορούσε να εκτονώσει τις αντιθέσεις και να εξισορροπήσει τις αντιφά-σεις που εκδηλώνονται αυτές τις μέρες με τον παροξυσμό του εμπορικού πολέμου τιμών και δασμών

Γ Aγγ

Page 5: H H EYPΩΠH ΣE ΣHMEIO KAMΠ H E A · στον καθένα με αναστολή. Οι άλλοι τρεις αθώοι από όλες κα-τηγορίες. h eypΩΠh Σe Σhmeio

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 9 σελίδα 8 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

τιμώρησε το AKP που έχασε τρεις από τις κύριες πόλεις της Τουρκίας από την αντιπολίτευση Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια νίκη της εργατικής τάξης ndash βλέπε το σχετικό άρθρο ldquoΤαπεινωτική ήττα για τον Ερντογάν στις τοπικές εκλογέςrdquo στο φύλλο της 13ης Απριλίου 2019 της Νέας Προοπτικής Θα ήθελα να τονίσω μια ομοιότητα μεταξύ Ελλά-δας και Τουρκίας Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το CHP στην Τουρκία εί-ναι όντως πολύ διαφορετικά κόμμα-τα Το ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από τον σοσιαλισμό και έχει στραφεί δεξιά Το CHP είναι το ιδρυτικό κόμμα του αστικού κράτους και δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν σοσιαλδημοκρατι-κό κόμμα Η ομοιότητα είναι ότι με την ολέθρια οικονομική κρίση στην

τάξη να ενωθεί σε Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο

Είμαστε περήφανοι που στεκό-μαστε μαζί με το ΕΕΚ ∆ιότι διανύου-με μια περίοδο όπου οι μπουρζου-αζίες της Τουρκίας και της Ελλάδας κινούνται με στόχο να στρέψουν τους λαούς των χωρών μας τον έναν εναντίον του άλλου Με την απληστία τους για τα νεοευρεθέντα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκίνησαν μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά ακόμα και σε πό-λεμο Ως διεθνιστές κομμουνιστές δεν θα το επιτρέψουμε Εάν υπερι-σχύσει αυτή η πιθανότητα θα διεξά-γουμε πόλεμο ενάντια στον πόλεμο Οι σύντροφοί μας του ΕΕΚ υπήρξαν πάντοτε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα και υπογραμμίζουν τον κίν-δυνο στην προπαγάνδα τους

Το RedMed και το Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρα-κόφσκυrdquo οργάνωσαν ένα συνέδριο για την εκατονταετία της Κομιντέρν τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντι-νούπολη σε ένα γεμάτο θέατρο με συμμετοχές από 11 χώρες Η Κομι-ντέρν παρά το χτύπημα που δέχθη-κε από τον Σταλινισμό είναι ακόμα ένα επίπεδο οργάνωσης που το πα-γκόσμιο κίνημα της εργατικής τάξης χρειάζεται να φτάσει Η επανοικο-δόμηση της Τέταρτης ∆ιεθνούς εί-ναι απαραίτητη για αυτό Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παγκόσμια σοσιαλιστική επα-νάσταση

Ελλάδα και την οικονομική κρίση συν τον δεσποτισμό στην Τουρκία οι μάζες τείνουν να στρέφονται στο μικρότερο κακό Το καθήκον μας ως κομμουνιστές είναι να οδηγήσουμε την εργατική τάξη στην ταξική ανε-ξαρτησία Ακριβώς όπως κάνει το ΕΕΚ στην κατάσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ Για αυτό παλεύουμε και στην Τουρ-κία κάτω από δεσποτισμό και μια βαθειά οικονομική κρίση Τονίζουμε στην εργατική τάξη ότι το CHP και οι σύμμαχοί του που προέρχονται από το φασιστικό κίνημα δεν αξίζουν εμπιστοσύνης Τώρα που τελείω-σαν οι εκλογές η μπουρζουαζία και ο δεσποτισμός θα επιτεθούν στα κεκτημένα της εργατικής τάξης αρ-χίζοντας από την αποζημίωση στην απόλυση Καλούμε την εργατική

10 Μαΐου 2019 Ντονέτσκ

Το Φεβρουάριο του 2014 ένα πραξικόπημα έλαβε χώρα στην

Ουκρανία Εθνικιστικές δυνάμεις ήρθαν στην εξουσία για τις οποίες ο φασισμός έγινε κρατική ιδεολογία τους

Οι κάτοικοι των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν αναγνώρισαν τη νέα κυβέρνηση και την ιδεολογία της

Στις 7 Απριλίου 2014 ένα συνέ-δριο αντιπροσώπων περιφερειακών κοινοτήτων πολιτικών κομμάτων και δημόσιων οργανώσεων της περιοχής του Ντονέτσκ προκήρυξε την Πράξη της εγκαθίδρυσης της Λαϊκής ∆ημο-κρατίας του Ντονέτσκ και υιοθέτησε την ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Στις 14 Απριλίου 2014 το πα-ράνομο καθεστώς του Κιέβου εξα-πέλυσε ένα πόλεμο πλήρους κλίμα-κας ενάντια στο λαό του Ντονμπάς ο οποίος είχε επιλέξει το μονοπάτι του αυτοπροσδιορισμού Ο πόλεμος οδήγησε στην απώλεια της ζωής χι-λιάδων πολιτών στην περιοχή και κα-ταστροφή των παραγωγικών πόρων και υποδομών

Οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντον-μπάς έχουν ζήσει μέσα σε ατέρμονες εχθροπραξίες για περισσότερο από τέσσερα χρόνια ήδη Οι συστηματικές παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Ουκρανική πλευρά καταδεικνύουν ότι το Κίεβο και οι ∆υτικοί ιμπεριαλιστές πίσω τους δεν ενδιαφέρονται για μια ειρηνική επίλυση της διαμάχης

Με την όξυνση της γενικής κρί-σης του καπιταλισμού στον κόσμο η αστική τάξη εφαρμόζει τα πιο βά-ναυσα μέτρα στην πάλη της ενάντια στους εργαζόμενους συμπεριλαμβα-νόμενων ακόμα και φασιστικών με-θόδων Αρνούμενοι στις μάζες έστω τις ελάχιστες νόμιμες εγγυήσεις της διαμαρτυρίας ενάντια στην καπιταλι-στική εκμετάλλευση το δικαίωμα των εργατών να παλέψουν για τα οικονο-μικά και πολιτικά συμφέροντά τους η αστική τάξη προχωράει στην ανοιχτή καταστολή του κινήματος διαμαρτυ-ρίας με την ένοπλη δύναμη

Είναι απαραίτητο να αντισταθού-με σε όλες τις μορφές συμφιλίωσης με τον φασισμό είναι επίσης απαραί-τητο να αποτρέψουμε την πολική και

ιδεολογική του ρεβάνς στο σύγχρονο κόσμο

Μόνο μαζί μπορούμε εμείς οι εργαζόμενοι άνθρωποι του κόσμου να αναμετρηθούμε με τη φασιστική απειλή

Οι συμμετέχοντες στο Αντιφασι-στικό Φόρουμ απευθύνουμε κάλεσμα στους εργάτες όλων των χωρών- να δυναμώσουν τη διεθνή αλλη-λεγγύη στην πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές του φασισμού- για να συνεργαστούν όλες οι προο-δευτικές δυνάμεις του κόσμου στο να υποστηρίξουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατί-ες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ- για την αναγνώριση της βούλησης του λαού του Ντονμπάς να δημιουρ-γήσει ειρηνικές Λαϊκές ∆ημοκρατίες- για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για να φέρει στη δικαι-οσύνη στους στρατιωτικούς και πο-λιτικούς εγκληματίες της ΟυκρανίαςΕμείς οι συμμετέχοντες στο Αντιφα-σιστικό Φόρουμ απαιτούμε- από τις Ουκρανικές αρχές να στα-ματήσουν τον πόλεμο στο Ντονμπάς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ επάνω στην επί-τευξη ειρηνικών σχέσεων- από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματή-σουν να χρηματοδοτούν τις στρατι-ωτικές δαπάνες της Ουκρανικής κυ-βέρνησης και να της παρέχουν όπλα- από τις Κυβερνήσεις και τα Κοινο-βούλια όλων των κρατών να ανα-γνωρίσουν τις Λαϊκές ∆ημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως κυρίαρχα κράτη σύμφωνα με όσα προβλέπει η Χάρτα του ΟΗΕ οι βα-σικές αρχές του διεθνούς δικαίου το δικαίωμα των λαών στον αυτοπροσ-διορισμό ο σεβασμός της βούλησης του λαού του Ντονμπάς επιβεβαιω-μένη μέσα από ένα εθνικό δημοψή-φισμα για να εγκαθιδρυθεί μια ειρη-νική φιλική και αμοιβαία επωφελής σχέση μαζί τουςΌχι στον πόλεμο στο ΝτονμπάςΝαι στον αυτοπροσδιορισμό των Λα-ϊκών ∆ημοκρατιών του Ντονέτσκ και του ΛουγκάνσκΖήτω η διεθνής αντιφασιστική αλλη-λεγγύηΥπογραφές των συμμετεχόντων στη δράση

Έκτακτη Συνάντηση για την Ευρώπη

Πόλεμος στον πόλεμο των μπουρζουαζιών

Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo Ιστοσελίδα RedMed

Αθήνα 4 Μαΐου 2019

Ανακοινωθέν

Το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στην αίθουσα της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημε-ρίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ) στην Αθήνα το Βαλκανικό Σοσιαλι-στικό Κέντρο laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo και η Ιστοσελίδα RedMed οργάνωσαν μια μονοήμερη Έκτακτη Συνάντηση για την Ευ-ρώπη τις παραμονές των κρίσι-μων ευρωεκλογών της 23-26ης Μαΐου 2019

Η Συνάντηση άνοιξε με τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν από τη συ-ντρόφισσα Ναζ (DIP Τουρκία) για το χαρακτήρα και την ανάγκη της Συνάντησης Η συντρόφισ-σα Ναζ επίσης παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με την κατάστα-ση στην Τουρκία μετά την ταπει-νωτική ήττα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές το Μάρτιο του 2019

Η κύρια εισήγηση εξ ονόμα-τος του Βαλκανικού Σοσιαλιστι-κού Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβ-σκιraquo παρουσιάστηκε από τον σύντροφο Σάββα Μιχαήλ (EEK Ελλάδα) επικεντρώθηκε στην επίδραση της παγκόσμιας καπι-ταλιστικής κρίσης στην πολιτική και οικονομική κατάσταση στις χώρες-μέλη της ΕΕ καθώς και στην Ευρώπη ως όλο Η εισήγη-ση υπογράμμισε τα πολιτικά κα-θήκοντα της εργατικής τάξης και του επαναστατικού διεθνιστικού κινήματος που προέκυψαν από αυτήν την όξυνση της κρίσης την άνοδο της ακροδεξιάς και το νέο κύμα μαζικών αγώνων όπως το κίνημα των ldquoκίτρινων γιλέκωνrdquo στη Γαλλία την εξέ-γερση κατά του νόμου -σκλα-βιάς του καθεστώτος Όρμπαν στην Ουγγαρία και των επανα-στατικών αναταραχών στην Αλ-γερία και το Σουδάν

Την εισήγηση ακολούθησε μια σημαντική πολιτική παρέμ-βαση που χάραζε μια επανα-στατική διεθνιστική προοπτική για τους επαναστάτες στην Ελ-λάδα και την Ευρώπη από τον σύντροφο Κώστα Σκορδούλη εξ ονόματος της ΟΚ∆ΕΣπάρ-τακος μέλους της ελληνικής επαναστατικής αριστεράς στη συμμαχία της ANTAΡΣYA

Μια ειδική παρέμβαση έγινε από τον σύντροφο Λατίφ Πάρ-κερ (μέλος της συντακτικής επι-τροπής του περιοδικού Critique

Εισήγηση εκ μέρους του Επαναστατικού Εργατικού Κόμματος (DIP) της Τουρκίας στην Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo το Σάββατο 4 Μαΐου

Σύντροφοιτο Βαλκανικό Σοσιαλιστικό Κέντρο ldquoΚριστιάν Ρακόφσκυrdquo και το δίκτυο RedMed οργάνωσαν την Επείγουσα Ευρωμεσογειακή Συνάντηση με τίτλο ldquoΠού πάει η Ευρώπηrdquo όντας στην παραμονή των Ευρωπαϊκών Εκλογών

Κατrsquo αρχάς θα ήθελα να ευχαρι-στήσω το ΕΕΚ για την διοργάνωση της εκδήλωσης αφού είναι επείγον να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε βαθαί-νουσα κρίση και να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση μιας κοινής στρα-τηγικής και σχεδίου δράσης ndash ενώ ταυτόχρονα τρέχει μια φορτωμένη και απrsquo ότι έμαθα απrsquo όταν ήρθα εδώ επιτυχημένη εκλογική καμπάνια Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους του ΕΕΚ για την σκληρή δουλειά τους στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης

Σύντροφοι ήλθα εδώ με τους χαιρετισμούς των αδελφών σας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου Πελά-γους τους συντρόφους σας στην Τουρκία και με την χαρά και θέληση για τον αγώνα της Πρωτομαγιάς Η ημέρα της διεθνούς πάλης της εργατι-κής τάξης εορτάστηκε ενώ η εργατική τάξη και οι εργαζόμενες μάζες εξε-γείρονται σε διάφορες χώρες και οι

Βρετανία) Άλλες παρεμβάσεις γραπτά κείμενα και μηνύματα πα-ρουσιάστηκαν ή στάλθηκαν στη Συνάντηση από τον Τόμας Κρά-ους (από το μαρξιστικό περιοδικό Eszmeacutelet ndash Ουγγαρία) τη Renais-sance Ouvriegravere Reacutevolutionnaire (ROR-Γαλλία) τη Μαρξιστική Ερ-γατική Ένωση (MTL- Φινλανδία) την Prospettiva Operaia (Ιτα-λία) το Grupo de Independencia Obrera (GIO-Ισπανία) και το κί-νημα Alternativyi (Ρωσία)

Μια ενδιαφέρουσα Στρογ-γυλή Τράπεζα Ρώσων κομμου-νιστών με θέμα laquoΗ Ρωσία και η Ευρώπηraquo διοργανώθηκε και παρουσιάστηκε ζωντανά από το Skype από τον σύντροφο Αλε-ξάντερ Β Μπουζγκάλιν από το Alternativyi

Μια σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του συντρόφου Stanislav Retins-kiy γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής ∆ημοκρα-τίας του Ντόνετσκ στο Ντον-μπάς ο οποίος απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη Συνά-ντηση από το Skype και απάντη-σε στις ερωτήσεις του κοινού

Η αρχική εισήγηση και οι τε-λικές παρατηρήσεις του συντρό-φου Σάββα Mιχαήλ ψηφίστηκαν ομόφωνα Αποφασίστηκε ότι στη βάση αυτή θα δημοσιευθεί μια ∆ιακήρυξη της Συνάντησης

Επίσης ψηφίστηκε ομόφω-να μια αντιφασιστική ∆ήλωση που προτάθηκε από το Κομ-μουνιστικό Κόμμα της Λαϊκής ∆ημοκρατίας του Ντονέτσκ για να παρουσιαστεί στο ∆ιεθνές Αντιφασιστικό Φόρουμ στην Κριμαία στις 10 Μαΐου 2019 στον εορτασμό της επετείου της ήττας του φασισμού στις 9 Μα-ΐου 1945

Η Συνάντηση τέλειωσε τρα-γουδώντας τη ∆ιεθνή σε πολλές γλώσσες και οι συμμετέχοντες έφυγαν για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο μπροστά από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα καταγγέλλοντας το ιμπεριαλιστικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και εκφράζο-ντας αλληλεγγύη προς το λαό της Βενεζουέλας και όλους τους λαούς της Λατινικής Aμερικής

Η Γραμματεία του Βαλκανικόυ Σοσιαλιστικόυ

Κέντρου laquoΚριστιάν Ρακόβσκιraquo

Η Γραμματεία της Ιστοσελίδας RedMed

4 Μαΐου 2019

μαζικές διαδηλώσεις εξεγέρσεις και επαναστάσεις επέστρεψαν και πάλι

Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και τους νέους που ταρακουνούν τον κόσμο των καπιταλιστών με εξεγέρ-σεις απεργίες και μαζικές διαδηλώ-σεις από το μαζικό κίνημα στην Ουγ-γαρία μέχρι την Ζιμπάμπουε Από την εξέγερση σε μια από τις φτωχό-τερες χώρες της Λατινικής Αμερικής την Αϊτή στους ανθρώπους του μό-χθου του Ιράν και του Ιράκ στη Μέση Ανατολή Σας χαιρετούμε από αυτήν την αίθουσα

Και βεβαίως η εργατική τάξη εξεγείρεται ακόμα και στις ιμπερια-λιστικές μητροπόλεις Χαιρετίζουμε τα Κίτρινα Γιλέκα της Γαλλίας Το κί-νημα των Κίτρινων Γιλέκων κρατεί έξι μήνες τώρα Ο Μακρόν ο οποίος προσποιείται τον υπερασπιστή των ελευθεριών ενάντια στα ακροδεξιά φασιστικά και πρωτοφασιστικά ρεύ-ματα στις Ευρωεκλογές εξαπέλυσε την αστυνομία με βάρβαρη καταστο-λή εναντίον του κινήματος Παρrsquo όλα αυτά τα Κίτρινα Γιλέκα εξευτέλισαν πλήρως έναν ιμπεριαλιστή σαν τον Μακρόν και ταρακούνησαν την χώρα και την Ευρώπη Χαιρετίζουμε τους εργάτες τους ανθρώπους του μό-χθου και την νεολαία της Γαλλίας

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο η επι-στροφή του επαναστατικού κύματος στον Αραβικό Κόσμο Οι μάζες έρι-ξαν τον Μπουτεφλίκα στην Αλγερία ο οποίος κυβερνούσε επί μια εικοσαε-τία και τον Ομάρ αλ Μπασίρ στο Σου-

δάν τον επί τριακονταετίας δικτάτορα της χώρας και αδίστακτο δολοφόνο Έχουμε να δείξουμε το Σουδάν και την Αλγερία σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η αραβική άνοιξη μετατράπηκε σε χειμώνα ∆ύο πολιτικές επαναστάσεις έλαβαν χώρα μέσα στον ίδιο μήνα Οι επαναστάσεις έχουν κερδίσει τις πρώτες νίκες τους Τώρα οι μάζες παλεύουν να υπερβούν δυσκολίες και να στεφθούν οι επαναστάσεις με επιτυχία Στους λαούς του Σουδάν και της Αλγερίας που βρίσκονται στους δρόμους ndash απευθύνουμε χαιρετισμό

Και σε όλους τους εργάτες τους ανθρώπους του μόχθου τις γυναίκες και την νεολαία που παλεύουν ανά τον κόσμο ndash σας χαιρετίζουμε από αυτήν την αίθουσα

Επιστρέφοντας στην Γαλλία θα ήθελα να τονίσω το εξής το παρά-δειγμα του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων μας έδειξε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός κέντρου βασι-σμένου στην ταξική ανεξαρτησία στο πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη Μόνο ένα τέτοιο κέ-ντρο μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή του φασισμού και του πρω-τοφασισμού στην περιοχή Και οι Ευρωεκλογές θα έχουν νόημα εάν συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Τουρκία Όπως γνωρίζετε ο Ερντογάν δέχτηκε μια ταπεινωτική ήττα στις το-πικές εκλογές στα τέλη του Μάρτη Με την οικονομική κρίση στη μορφή στα-σιμοπληθωρισμού η εργατική τάξη

Ο Stanislav Retinsky μιλάει μέσω Skype

∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς Αντιφασιστικού Φόρουμ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 11 σελίδα 10 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΣΟΥ∆ΑΝ

Νέα δολοφονική επίθεση στους διαδηλωτές

ΠOIOI KAI ΓIATIΣTHN ANTAPΣYA ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΤΟΥ ΕEΚ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

δεξιά με το ζόμπι-ΛΑΕ Πέρα από εκλογικές φρούδες ελπίδες κυρι-αρχεί η πιο βαθιά ηττοπάθεια μετά το 2015 μια πολιτική απαισιοδοξία που μεταμφιέζεται σε ldquoρεαλισμόrdquo κι οδηγεί τελικά στη ldquoλογική του μι-κρότερου κακούrdquo

Την ίδια καιροσκοπική τάση εκδηλώνει κι η τωρινή κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΕΚ να κατεβά-ζει το δικό του ψηφοδέλτιο στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαίτε-ρη πολιτική βαρύτητα που αυτός έχει και το ΝΑΡ να απαντάει με σχετική καθυστέρηση συγκροτώ-ντας ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ∆εν πρόκειται απλώς για τα συνηθι-σμένα ldquoκαπελώματαrdquo Το εσωτερι-κό ρήγμα είναι βαθύτερο Το ΣΕΚ από καιρό και ολοένα πιο γοργά τώρα προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα του ldquoαντιφασιστικού με-τώπουrdquo - που θα ενταθεί σε περί-πτωση εκλογικής επικράτησης της Ν∆ Μέσα στην περιρρέουσα ατμό-σφαιρα αναζήτησης του ldquoμικρότε-ρου κακούrdquo και της πανευρωπαϊ-κής γραμμής για ldquoμέτωπο κατά της Ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθε-ρισμούrdquo η παλιά Σεκίτικη στάση και σχέση ldquoμε το ΠΑΣΟΚ χωρίς αυταπάτεςrdquo αναγεννιέται απέναντι σε έναν πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ ldquoχωρίς αυταπάτες|rdquo Από αυτήν την σκοπιά δεν πρόκειται πλέον για την μακρόχρονη ένταση μετα-ξύ ΣΕΚ και ΝΑΡ στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά για ρήξη αλλη-λένδετη με το τέλος ενός ολόκλη-ρου ιστορικού κύκλου Η ενότητα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει εξαντληθεί και διαρραγεί Λίγη αξία έχει για το κίνημα το να δακτυλοδειχτεί ο διασπαστής ή να πέσει πέπλο από-κρυψης στην ρήξη με ένα ομοίωμα ldquoενότηταςrdquo στο ψηφοδέλτιο πχ των Ευρωεκλογών ή να αφεθούν τα πράγματα να συνεχιστούν μετε-κλογικά σαν να μην τρέχει τίποτα

Χωρίς να διεκδικεί κανείς το μονοπώλιο της αλήθειας είναι απαραίτητος ο στρατηγικός επα-νεξοπλισμός μιας Αριστεράς που θέλει να είναι και να δρα σαν επα-ναστατική δύναμη που αλλάζει τον κόσμο Ένας αναδιοργανωμένος πόλος εργατικών επαναστατικών δυνάμεων με όλη την εσωτερική ετερογένεια ελεύθερη έκφραση και συντροφικό διάλογο των δι-αφορετικών απόψεων κι ενιαία δράση με στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί η εργατική τάξη σε εναλλακτική δύναμη εξουσίας μέσα από την πάλη σε όλα τα μέ-τωπα για μια επαναστατική διε-θνιστική διέξοδο από την κρίση

για εμάς το επαναστατικό διεθνι-στικό κόμμα της εργατικής τάξης H τακτική του ενιαίου εργατικού μετώπου όπως τέθηκε ήδη από το τρίτο συνέδριο της Kομιντέρν το 1921 ή αργότερα στην πάλη της αριστερής αντιπολίτευσης και στο Mεταβατικό πρόγραμμα της Tέταρ-της ∆ιεθνούς πάντοτε ήταν συνυ-φασμένη με το δικαίωμα της κριτι-κής Ήταν η σοσιαλδημοκρατία και αργότερα τα γραφειοκρατικοποιη-μένα κομμουνιστικά κόμματα που έκαναν μυστικές συμφωνίες χωρίς το δικαίωμα της κριτικής

∆εν κρύψαμε τις διαφωνίες μας με την ANTAPΣYA το 2015 αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να παλέψουμε ενιαιομετωπικά και συντροφικά ενάντια στην laquoκωλο-τούμπαraquo και προδοσία του OXI από τον ΣYPIZA

Προφανώς κάποιοι από τους διαπρύσιους κήρυκες της laquoενότη-ταςraquo δεν θέλουν μια μετωπική ενό-τητα πάνω σε αρχές για την επανα-στατική κατεύθυνση του εργατικού κινήματος που δεν φοβάται την δημόσια έκφραση διαφωνιών ούτε τις θεωρεί φραγμό στην ενιαία δράση πάνω σε ταξική βάση

Η κριτική από τα αριστερά ανα-γορεύεται σε αιτία αποκλεισμών από την άλλη είναι αποδεκτό το κουκούλωμα των διαφορών που δυναμιτίζουν πραγματικά κάθε μετωπική δράση κι ανοίγουν τον δρόμο σε υποχωρήσεις στις από τα δεξιά πιέσεις

Ας λείπουν πάντως τα φτη-

σε ρήξη με κεφάλαιο ΕΕ ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

∆εν είναι δυνατό να εξακο-λουθεί να θεωρείται ldquoμεταβατικόrdquo ένα πρόγραμμα ενός ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης Ένα πρόγραμμα μεταβατικών διεκδικήσεων συν-δέει διαλεκτικά τις άμεσες ανάγκες και διεκδικήσεις των μαζών με την επαναστατική πάλη για την ανατρο-πή του καπιταλισμού και την εργα-τική εξουσία Η πάλη αυτή δεν εί-ναι μονόπρακτο ούτε ευθύγραμμη Αγκαλιάζει μια ολόκληρη περίοδο και παραμένει διαρκής μέχρι τη νίκη του σοσιαλισμού στην Ευρώ-πη και παγκόσμια Κανένα από τα παρακάτω προγραμματικά σημεία δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού και της ΕΕ ldquoμε την συνέχεια του κρά-τους και των συμφωνιών τουrdquo όπως έλεγε ο Τσίπρας αλλά με την ανατροπή τουςraquo

Aυτή είναι μια πολιτική κριτική που μπορεί κάποιος να την δεχθεί ή να την απορρίψει Το EEK ποτέ δεν έκρυψε τις θεωρητικές και πο-λιτικές του διαφορές με το ΣEK ή με πολιτικές θέσεις της ANTAPΣYA laquoως όλοraquo Tο γεγονός ότι είμαστε ξεχωριστές οργανώσεις είναι απο-τέλεσμα θεωρητικών και πολιτι-κών διαφορών Aυτές οι διαφορές είναι θεμιτές στο εργατικό κίνημα και απαιτείται η πιο βαθιά και ενδε-λεχής συζήτησή τους προκειμένου να οικοδομηθεί η αναγκαία πολιτι-κή οργάνωση του προλεταριάτου

νά και συκοφαντικά προσχήμα-τα Το ΣΕΚ κατηγορεί το ΕΕΚ ως ldquoδιασπαστικόrdquo ∆εν διασπάσαμε εμείς τα δημοτικά ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους κυριότερους δήμους της χώρας στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Πάτρα κα αλλά το ΣΕΚ και μάλιστα με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο Μετά την ήδη συντελεσμένη διάσπαση το ΕΕΚ έκανε την πολιτική επιλογή να στηρίξει το αγωνιστικό συλλο-γικό μη δημαρχοκεντρικό σχήμα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα με το οποίο υπάρχει προγραμματική συμφωνία πάνω στις αρχές της επαναστατικής αρι-στεράς κι όχι το μονοπαραταξιακό προσωποκεντρικό ψηφοδέλτιο του ΣΕΚ με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέ-τρο Κωνσταντίνου

H δική μας θέση είναι παρά τις πολιτικές ιδεολογικές και ιστορι-κές διαφορές είμαστε υπέρ ενός ενιαίου ταξικού μετώπου πάλης όλων των τάσεων και οργανώσε-ων της εργατικής τάξης την ίδια στιγμή που παλεύουμε για την οι-κοδόμηση του επαναστατικού κόμ-ματος στη χώρα μας και της εργατι-κής ∆ιεθνούς στον κόσμο

Σε κάθε περίπτωση θα συνα-ντηθούμε στους αγώνες στους τα-ξικούς αγώνες και όχι στις laquoκοινω-νικές συμμαχίεςraquo με την κακόφημη ηγεσία της ΓΣEE στους αντιφα-σιστικούς αγώνες όχι με τους δη-μαρχαίους και συριζαίους στους διεθνιστικούς αγώνες ενάντια

στον ιμπεριαλισμό και την ντόπια μπουρζουαζία

2 Ύστερα από αυτήν την εξέ-λιξη το Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα ανακοινώνει την απόφασή του να μην κατέβει ανεξάρτητο στις ευρωεκλογές της 26ης Mαΐου Kα-θώς είμαστε ήδη σε κινητοποίηση για τις δημοτικές και περιφερεια-κές εκλογές σε μεγάλο αριθμό δή-μων και περιφερειών για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το οικονο-μικό βάρος της συμμετοχής μας και στις ευρωεκλογές κρίνεται αφενός δυσβάσταχτο και αφετέρου ασύμ-φορο ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών

Επιμένουμε να απαιτούμε από την ηγεσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια γραπτή απάντηση στην απόρριψη της ενωτικής πρότασης του ΕΕΚ τεκμηριωμένη πολιτικά Το απαι-τούμε όχι απλώς για δικό μας λο-γαριασμό αλλά για λογαριασμό των ίδιων των αγωνιστών - μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι όλων όσων εν-διαφέρονται κι αγωνιούν για το μέλλον της επαναστατικής αριστε-ράς και για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά τις Ευρωεκλογές Μια κατrsquo όνομα ldquoεπαναστατική αριστεράrdquo που επαναλαμβάνει τις γραφειο-κρατικές συμπεριφορές της καθε-στωτικής αριστεράς και θα μιλάει για συμμαχίες αλλά μόνο προς τα δεξιά θα είναι αναντίστοιχη των μεγάλων προκλήσεων που αντιμε-τωπίζει η εργατική τάξη και ο λαός

Kαλούμε τους συντρόφους όλη την εργατική τάξη όλους τους καταπιεσμένους κι αποκληρους μαζί και τους επαναστάτες εργάτες της τέχνης και της διανόησης

bull να ενισχύσουν την πάλη του τροτσκιστικού EEK για την πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης την απαλλαγή της από τη μέγγενη των γραφειοκρατικών μηχανισμών ελέγχου στα συνδικάτα και στην πολιτική ζωή την απαλλαγή πρώτα πρώτα από τη γραφειοκρατία κρα-τικοδίαιτων και εργοδοτικών συν-δικαλιστών της ΓΣEE

bull να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος της εργατικής τάξης και της επαναστατικής εργατικής ∆ιεθνούς στόχο για τον οποίο παλεύουμε από κοινού με τις άλ-λες οργανώσεις των διεθνών μας συντρόφων της Συντονιστικής Eπιτροπής για την Eπανίδρυση της Tέταρτης ∆ιεθνούς

H Kεντρική Eπιτροπή του EEKAθήνα 29-4-2019

Τ ο βράδυ της ∆ευτέρας 13 Μαΐου και ενώ ο κόσμος συνέρρεε στην καθιστική δι-

αμαρτυρία έξω από το Γενικό Επιτε-λείο Στρατού στο Χαρτούμ μετά την λήξη της νηστείας ldquoάγνωστοιrdquo άνοι-ξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά διαδηλωτές -ανάμεσά τους και έναν αξιωματικό του σουδανι-κού στρατού- και τραυματίζοντας δεκάδες Το προσωρινό στρατιωτι-κό συμβούλιο του Σουδάν κατηγο-ρεί υποστηρικτές του καθεστώτος Μπασίρ και την παραστρατιωτική οργάνωση ldquo∆υνάμεις Υποστήριξηςrdquo (γνωστή για την δολοφονική της δράση καθrsquo όλη την διάρκεια της επανάστασης αλλά και για τον ρόλο της στην γενοκτονία του Νταρφούρ) για την επίθεση αλλά οι εκπρόσω-ποι των διαδηλωτών κατηγορούν για την επίθεση τις δυνάμεις ασφα-λείας Η επίθεση αυτή διεξήχθη λίγες μόνο ώρες αφού η Γενική Ει-σαγγελία του Σουδάν απήγγειλε κα-τηγορίες στον πρώην δικτάτορα αλ Μπασίρ για ηθική αυτουργία στην δολοφονία των δεκάδων διαδηλω-τών -κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό πλέον των εκατό- από την αρχή της επανάστασης πέρυσι τον ∆εκέμβρη

Παρrsquo όλα αυτά συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου και των εκπροσώπων των επαναστατών αν και με δυσκολία και συνεχείς διακο-πές και πιέσεις αμφοτέρωθεν Μέ-χρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε επέλθει συμφωνία για μια τριετή μεταβατική περίοδο και για την σύνθεση της προσω-ρινής βουλής η οποία θα αποτε-λείται κατά 23 από εκπροσώπους των επαναστατών και κατά 13 από εκπροσώπους του στρατού Συνε-χίζεται όμως σφοδρή διαμάχη των δύο πλευρών για το ποιός θα έχει την πλειοψηφία στην προσωρινή κυβέρνηση

Συνέχεια από τη σελ 6

Ο όρος laquoσταλινοφασίσταςraquo πι-θανόν να θεωρείται από πολ-

λούς laquoπολιτικά και επιστημονι-κάraquo ως laquoμη ορθόςraquo Απλώς όταν ακούς τον Σοφιανό σου laquoβγαίνειraquo αυθόρμηταhellip

Πάντως ο επίλογος στην πα-ρέμβαση της Ντίνας Ρέππα (την

1 Έχοντας συνείδηση ότι οι προσεχείς ευρωεκλογές της 26ης Mάη δεν είναι laquoμία από τα ίδιαraquo αλλά κρίσιμο σημείο κα-μπής στην ανάπτυξη της κρίσης της ιμπεριαλιστικής Eυρωπαϊκής Ένωσης σε αλληλεπίδραση με την παγκόσμια καπιταλιστική κρί-ση αλλά με την ταξική πάλη στην Eυρώπη (και την Eλλάδα) κι ακό-μη έχοντας συνείδηση της ανα-γκαιότητας να υψωθεί μια όσο το δυνατόν μαζικότερη επαναστατι-κή διεθνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στην Eυρώπη-Φρούριο δύναμη και ταξικής πάλης ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και των ιμπεριαλιστικών πολέμων στον αναπτυσσόμενο ρατσισμό εθνικισμό και φασισμό το EEK απευθύνθηκε στις δυνάμεις της ANTAPΣYA προκειμένου να συ-γκροτήσουμε ένα ενιαίο ταξικό μέτωπο αντίστασης και ταξικής αντεπίθεσης στην Eλλάδα στα Bαλκάνια και την Eυρώπη

H ανάλυσή μας για την κατά-σταση και οι πολιτικές μας κατευ-θύνσεις εκτίθενται στο κείμενο της Kεντρικής Eπιτροπής του EEK με τίτλο laquoH κρίση η Eυρωπαϊ-κή Ένωση και οι Eυρωεκλογές του 2019raquo που δημοσιεύτηκε στο φ685 της Nέας Προοπτι-κής στις 1632019 Mε βάση αυτή τη δημόσια έκφραση των θέσεών μας είχαμε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ANTAP-ΣYA στις 19 Mαρτίου (στα γρα-φεία του EKKE με συμμετοχή αντιπροσώπων από EEK NAP ΣEK OK∆E-Σπάρτακος EKKE) Προφορικά εκεί και γραπτά λί-γες μέρες αργότερα καταθέσαμε την πρότασή μας (βλέπε Γράμμα EEK Προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 25-3-2019 - δημοσιεύτηκε στη NΠ φ686 30 Mαρτίου 2019)

Tόσο προφορικά όσο και γραπτά παρουσιάσαμε με ειλι-κρίνεια τα σημεία σύγκλισης που πράγματι υπάρχουν μεταξύ μας και στη βάση των οποίων μπο-ρεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς στις Ευρωεκλογές παρόλες τις υπαρκτές διαφορές ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε μια επαναστατική εναλλακτική ελπί-δας απέναντι στο πλαστό δίλημ-μα ldquo∆εξιά ή ΣΥΡΙΖΑrdquo

Με κομμουνιστική ευθύτητα δεν κρύψαμε τις γνωστές προ-γραμματικές αποκλίσεις μεταξύ ΕΕΚ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ Συνοψίζο-νται στο ζήτημα της πάλης για την εργατική εξουσία στο ζήτη-

Ταυτόχρονα τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Κατάρ έχουν ρί-ξει πακτωλούς χρημάτων στον κορ-βανά του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου για την ανακούφιση της τεράστιας έλλειψης σε πετρέλαιο και τρόφιμα ενώ και η Αίγυπτος -όπως και πολλές άλλες χώρες- έσπευσαν να προσφέρουν την στήριξή τους στο προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Ο στόχος είναι προφανής οι χώρες του αραβικού κόσμου τρέμουν την αναζωπύρωση ενός νέου κύματος αραβικών επαναστάσεων που ήδη έχει μεταδοθεί από το Σουδάν στην Αλγερία και την Λιβύη Τρέμουν την ημέρα όπου η επανάσταση θα χτυ-πήσει και την δική τους πόρτα Η Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα έχει και έναν επιπλέον λόγο που παλεύ-ει να ισχυροποιήσει τον προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Το Σουδάν ήταν ο κύριος σύμμαχος της Σαουδι-κής Αραβίας στην εμπλοκή της στον πολύχρονο εμφύλιο στην Υεμένη και τρέμει στην ιδέα να αναγκαστεί να συνεχίσει την ιμπεριαλιστική επέμ-βαση στην χώρα χωρίς τους Σουδα-νούς για τροφή για τα κανόνια

Μέχρι τώρα διαφαίνεται ότι το Σουδάν θα προχωρήσει σε μια πο-λιτική μετάβαση τύπου Αιγύπτου 2011 αλλά τα τρία χρόνια της προ-σωρινής κυβέρνησης είναι πάρα πολλά σε μια πολιτική κατάσταση όπου οι εξελίξεις τρέχουν και αλ-λάζουν ανά ημέρα ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια νέα φάση επιδεί-νωσης της παγκόσμιας καπιταλιστι-κής κρίσης Όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση στο Σουδάν όμως ένα είναι το σίγουρο ολόκληρος ο αραβικός κόσμος είναι εκ νέου μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ndash και όταν συμβεί αυτό δεν θα πάρει μαζί της μόνο την ευρύτερη περιο-χή αλλά τον κόσμο όλο πρώτα απrsquo όλους την Ευρώπη

Mar V

οποία ακολούθησε το χειροκρό-τημα) αφού σχολίασε τα περί των ερειπωμένων κτιρίων που σχεδόν όλα μπορούν να διατηρηθούν νrsquo αναπλαστούν και να γίνουν κατοικί-ες για άστεγους πρόσφυγες κλπ ήταν ότι laquoένα μόνο κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί τα γραφεία της μιας και μόνης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή που είναι η Χρυσή Αυγήraquo

μα της ιμπεριαλιστικής ΕΕ για τη διάλυσή της όχι με συστροφή στο κράτος-έθνος αλλά με μια διεθνιστική πολιτική τις ενωμέ-νες σοσιαλιστικές πολιτείες της Eυρώπης όπως ήταν το σύνθημα της Kομιντέρν ή την ldquoσοσιαλιστι-κή ενοποίηση από τα κάτω και τα αριστερά στα Βαλκάνια την περι-οχή την Ευρώπη και τον κόσμοrdquo (σύμφωνα και με την παλιά αλλά πάντα επίκαιρη διατύπωση του προγράμματος του ΜΕΡΑ)

Επίσης θέσαμε εύλογα ερω-τήματα για τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από την κάθοδο διαφορετικών ψηφοδελτίων από δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαί-τερη πολιτική βαρύτητα που αυ-τός ο ∆ήμος έχει αλλά και στην Θεσσαλονίκη και αλλού Τέλος εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην απεύθυνση του Καλέσματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε δυνάμεις εκτός επαναστατικής Αριστεράς που τοποθετούνται δεξιότερα του ΚΚΕ

Για την λύση της αντίθεσης ανάμεσα στις συγκλίσεις και αποκλίσεις με γνώμονα πάντα την ανάγκη και την δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Ευρω-εκλογές (όπως τούτο ήδη φάνη-κε σε μια σειρά από δήμους και περιφέρειες που κατεβαίνουμε σε κοινά ψηφοδέλτια) προτείνα-με τη δημιουργία συνεργασίας στο πρότυπο των κοινοβουλευ-τικών εκλογών του Σεπτεμβρί-ου 2015 όπου κατεβήκαμε σαν μπλοκ ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ-Ανε-ξάρτητοιrdquo στη βάση της ισοτιμί-ας και του σεβασμού της ανεξάρ-τητης πολιτικής φυσιογνωμίας κάθε δύναμης

Στη συνάντηση της 19ης Mαρτίου (στα γραφεία του EKKE) γίναμε μάρτυρες μιας οξείας επίθεσης του εκπροσώπου του ΣEK ο οποίος κυριολεκτικά δι-αστρέβλωνε τις θέσεις του EEK παρουσιάζοντάς μας ως εχθρι-κή και διασπαστική προς την ANTAPΣYA οργάνωση και πο-λιτική Στη συνάντηση εκείνη οι εκπρόσωποι του EKKE και της OK∆E-Σπάρτακος τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας με το EEK O εκ-πρόσωπος του NAP αρνήθηκε να τοποθετηθεί ως ΝΑΡ λέγοντας ότι εκπροσωπεί την ANTAPΣYA laquoως όλοraquo και ότι θα μας δοθεί απάντηση

Mετά από καθυστέρηση αρ-κετών ημερών η απάντηση μας δόθηκε τηλεφωνικά το Σάββατο

13 Απριλίου από τον ίδιο αυτόν σύντροφο του ΝΑΡ που μας είπε ότι για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ laquoδεν εί-ναι ώριμες οι συνθήκες για μια τέτοια συνεργασίαraquo χωρίς κα-μιάν άλλη εξήγηση Ζητήσαμε να έχουμε γραπτά την απάντηση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΕΕΚ Μέχρι τώρα παραμονή της Πρω-τομαγιάς καμιά γραπτή απάντη-ση δεν ήρθε παρόλο που επίμονα την ζητήσαμε

Μόνον έμμεσα πληροφορη-θήκαμε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άμεση ενημέρω-ση της διαδικασίας και της συ-ζήτησης που έγινε στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι υπέρ της συνεργασίας με το EEK τά-χθηκαν το NAP η OK∆E-Σπάρτα-κος και το EKKE Kατά τάχθηκαν το ΣEK η METABAΣH αλλά και η ΑΡΙΣ

Το βασικό σημείο που χρη-σιμοποιήθηκε για να στηριχθεί η αρνητική θέση προς την προ-τεινόμενη συνεργασία είναι το σημείο 4 της προαναφερθείσας απόφασης της KE του EEK του Mάρτη 2019

laquo στην εξωκοινοβουλευτι-κή Αριστερά που θέλει να ονο-μάζεται κι ldquoεπαναστατικήrdquo ή στο μαλακότερο ldquoριζοσπαστικήrdquo ένα μεγάλο τμήμα της τον καιρό της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ πήγε με ενθουσιασμό με το ρεύμα βλέ-ποντας κάποιο σκαλοπάτι για ρι-ζοσπαστικότερες εξελίξεις Προ-σκολλήθηκαν έτσι στην ldquoαριστερή της πτέρυγαrdquo Μετά το Βατερλώ του καλοκαιριού της συνθηκολό-γησης το 2015 δεν βγάλανε κα-νένα μάθημα Ορισμένοι διασπώ-ντας από τα δεξιά την ΑΝΤΑΡ-ΣΥΑ και κυνηγώντας πάντα το φάντασμα ενός ldquoαριστερότερουrdquo ΣΥΡΙΖΑ χώθηκαν στην ΛΑΕ του Λαφαζάνη Σrsquo αυτήν μείνανε ή μέ-νουν μερικοί (η ∆ΕΑ η ΑΡΑΣ η ΑΡΑΝ κλπ) ακόμα κι όταν η ΛΑΕ φυλλορρόησε και βούλιαξε στον εθνικισμό με τον Λαφαζάνη να κάνει εμφανίσεις ακόμα και στο φασιστοκάναλο του Πλεύρη Η ΛΑΕ αξιοθρήνητη πια σκιά του παρελθόντος ψάχνει απεγνωσμέ-να για ψήφους δεξιά κι αριστερά για να επιβιώσει μια και γνωρίζει ότι απειλείται με εξαφάνιση μετά από ένα προβλεπόμενο εκλογι-κό φιάσκο τον Μάιο Παρόλα τα χάλια κάποιοι αγωνιστές ακόμα και τώρα παγιδεύονται στη σύγ-χυση Ορισμένοι μάλιστα έχουν διασπάσει το ΝΑΡ για να στήσουν τις δικές τους ldquoγέφυρεςrdquo προς τα

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 13 σελίδα 12 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Σάββα Μιχαήλ

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Στην τράπεζα του σφαγέα

Η πορεία μέσα στους κακοτρά-χαλους δρόμους της Ιστορίας και το χρονικό της γίνονται δρόμος πολιτι-κής συνειδητοποίησης κι αυτοσυνει-δησίας Ανακάλυψη του Εαυτού πέρα από το εξατομικευμένο Εγώ ενός Εαυτού στη βάση της πινδαρικής αρ-χής γένοιrsquoοίος εσσί μαθών4

Στην αρχή τα ιστορικά γεγονό-τα του Ιουνίου 1955 αιφνιδιάζουν έναν απολίτικο Ροδόλφο Ουόλς που παίζει σκάκι σε ένα καφέ της Λα Πλάτα και που δεν θέλει να ξέ-ρει τίποτα για όσα αναστατώνουν την ζωή των άλλων αλλά τώρα και την δική του ldquoΟ Βάγε δεν μrsquo ενδια-φέρει Ο Περόν δεν μrsquo ενδιαφέρει η επανάσταση δεν μrsquo ενδιαφέρει Μόνο να επιστρέψω στο σκάκι rdquo5 Ο ίδιος άνθρωπος στην συγκλονιστική Ανοιχτή Επιστολή στην Χούντα του Βιντέλα στις 24 Μαρτίου 1977 θα την αψηφήσει προαναγγέλλοντας την συνέχιση της λαϊκής αντίστα-σης την διάρκεια της επανάστασης ldquoοι αιτίες που εδώ και είκοσι χρόνια και πλέον κινούν την αντίσταση του αργεντίνικου λαού δεν έχουν εξαφα-νιστεί αντίθετα έχουν βαθύνει με την ανάμνηση των καταστροφών που προκλήθηκαν και την αποκάλυψη των κτηνωδιών που διαπράχθηκανrdquo Και το τέλος της Επιστολής και της ζωής του το σφραγίζει με τα λόγια ldquoμένοντας πιστός στην δέσμευση που ανέλαβα πριν από πολύ καιρό να καταθέτω την μαρτυρία μου σε δύσκολους καιρούς Ροδόλφο Ου-όλςrsquordquo6

[Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh (έκδοση Ακυβέρνητες Πολιτείες στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης Πέμπτη 9 Μαΐου 2019]

Μέσα στο σύστημα δεν υπάρχει δικαιοσύνη Rodolfo Walsh

1 Ο Hegel είχε παρομοιάσει την Ιστορία με την τράπεζα του σφαγέα1 Το επιβεβαιώνει με τον τρόπο του και το κλασικό πια βιβλίο Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh του Αργε-ντίνου συγγραφέα και αγωνιστή που ζήτησε την αλήθεια και την δικαιοσύ-νη για να συναντήσει την ανείπωτη φρίκη της κρατικής βίας τον αγρι-ανθρωπισμό της ακροδεξιάς δικτα-τορίας και τον μαρτυρικό θάνατο της κόρης του και τον δικό του στα βάρβαρα χέρια της αντεπανάστασης

Το βιβλίο αφορά όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας ldquoένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της βαρβαρό-τητάς μαςrdquo2

Πρόκειται για την εν ψυχρώ σφαγή αθώων πάμφτωχων εργα-τών που έκαναν το λάθος να συνα-ντηθούν σε λάθος ώρα σε λάθος τόπο τον Ιούνιο του 1955 στο σπίτι ενός άλλου αθώου φτωχοδιάβολου για να ακούσουν μαζί από το ραδι-όφωνό του ένα ματς και σύρθηκαν τελικά από την αστυνομία για να εκτελεστούν σε έναν σκουπιδότοπο στο Χοσέ Λεόν Σουάρες

Η όλη επιχείρηση έγινε κακήν κακώς με τα μάουζερ των αστυνομι-κών να σκοτώνουν πέντε να τραυμα-τίζουν βαριά έναν άλλο και να αφή-νουν έξι επιζώντες να τρέχουν στα χωράφια και προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν Η διαταγή ήρθε από την κορυφή του κράτους και τον τότε Πρόεδρο Αραμπούρου στο όνομα της δημοκρατίας και στα πλαίσια της βίαιης καταστολής μιας απόπει-ρας των περονικών να επανέλθουν πραξικοπηματικά στην εξουσία από την οποία τους είχε ανατρέψει πρω-τύτερα ένα άλλο πραξικόπημα Το αντιπερονικό υποκινούμενο από τις HΠΑ και την ντόπια αστική ολιγαρχία πραξικόπημα πομπωδώς αυτο-ονο-μάστηκε ldquoRevolucioacuten Libertadorardquo Απελευθερωτική Επανάστα-ση Ο λαός το αποκάλεσε σωστά Revolucioacuten Fusiladora Επανάσταση των τουφεκισμών

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το κεφάλαιο εμπεριέχει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που καθι-στούν όχι μόνο την Ιστορία της Αρ-γεντινής και της Λατινικής Αμερικής αλλά συνολικά την μέχρι τώρα Ιστο-ρία της ταξικής κοινωνίας Ιστορία της βαρβαρότητας Ιστορία όμως και της ταξικής πάλης ενάντια στην βαρβαρότητα για να μπει τέλος στην

προσωπούν αυτές οι κυβερνήσεις στέ-κεται αλληλέγγυα σε εκείνους τους δο-λοφόνους αποδέχεται τη δολοφονία ως δικό της έργο και δεν την τιμωρεί απλώς επειδή δεν προτίθεται να τιμω-ρήσει τον ίδιο τον εαυτό τηςrdquo9

Έτσι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αραμπούρου που είχε υπογράψει την διαταγή εκτέλεσης των 12 αθώων η κυβέρνηση η αστυνομία ο στρατός οι δικαστές τα ΜΜΕ βγάλανε λάδι τους ενόχους της σφαγής -τον εαυτό τους Το ερώτημα που τίθεται ανα-γκαία σύμφωνα με τον Ουόλς είναι ldquoποια η διαφορά ανάμεσα σrsquo αυτήν την αντίληψη περί δικαιοσύνης και σrsquo εκεί-νη που δημιούργησε τους θαλάμους αερίων του ναζισμούrdquo10

Τις συνέπειες αυτής της ταξικής δικαιοσύνης και του αστικού καθε-στώτος που στηρίζει που οδηγούν στα ναζιστικά εγκλήματα θα καταγγείλει ο Ροδόλφο Ουόλς και στην Ανοιχτή Επι-στολή στην Χούντα όπου περιγράφει και καταγγέλλει τα φρικτά της εγκλή-ματα που καταλήγουν ldquoστην παρόρμη-ση για συντριβή της ανθρώπινης ουσί-ας ώσπου να την καταστρέψει κι έτσι να χάσει ο άνθρωπος κάθε αξιοπρέ-πεια όπως έχασε και ο δήμιος όπως την έχετε χάσει κι εσείςrdquo11 Είναι στο σημείο αυτό που ο Ροδόλφο Ουόλς συναντάει τον ορισμό του φασιστικού εγχειρήματος που έδωσε το 1934 ο Εβραίος φιλόσοφος Emmanuel |Levi-nas η καταστροφή του ανθρώπι-νου μέσα στον άνθρωπο

4 Στις 29 Μαΐου 1970 οι αριστεροί περονικοί αντάρτες Μοντονέρος απα-γάγουν τον αντιπερονικό αντιστράτη-γο Αραμπούρου που όταν ήταν Πρό-εδρος της Αργεντινής κι επικεφαλής της Revolucioacuten Fusiladora υπέγραψε την διαταγή της εκτέλεσης των αθώ-ων εργατών στις 9 Ιουνίου 1956 και στη συνέχεια αθώωσε τους δολοφό-νους μαζί και τον εαυτό του Το πρωί της 1ης Ιουνίου 1970 θα τον εκτε-λέσουν

Ο Ροδόλφο Ουόλς θα μιλήσει για ldquoιστορική δικαιοσύνηrdquo12 σε αντιπαράθεση με την ldquoτυφλή δικαιο-σύνηrdquo που μετάτρεψε τους ενόχους σε αθώους και τα αθώα θύματα σε ενόχους ∆εν μένει στην διαπίστωση αυτή Ανιχνεύει τις ταξικές της ρίζες Ο εκτελεσμένος Αραμπούρου ldquoυπήρ-ξε εκτελεστής μιας ταξικής πολιτικής της οποίας η βάση -η εκμετάλλευση- είναι από μόνη της απάνθρωπη και οι βαρβαρότητές της γεννιούνται από αυτή όπως τα κλαδιά από τον κορ-μό[hellip] Ο Αραμπούρου ήταν αναγκα-σμένος να τουφεκίζει και να προγράφει ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο που οι επίγονοί του ως σήμερα είναι αναγκα-σμένοι να βασανίζουν και να δολοφο-νούν απλώς εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύουν μια καταχρηστική μειοψηφία που μονάχα μέσω τη εξα-πάτησης και της βίας καταφέρνει να διατηρείται στην εξουσία rdquo13

Ο Ουόλς κάνει τον απολογισμό αυτής της ταξικής πολιτικής ldquoμια

14 Μαΐου 1948 Ολες οι με-γάλες δυνάμεις της επο-

χής (ΗΠΑ Μ Βρετανία Σοβιετική Ένωση) αναγνωρίζουν το Ισραήλ μια κρατική οντότητα που οικο-δομήθηκε με τη βία τον πόλεμο τις σφαγές όπως στο Ντέιρ Για-σίν από τη σιωνιστική φασιστική οργάνωση Ιργκούν την εκδίωξη χιλιάδων Παλαιστινίων από τις εστίες τους

Και φτάνουμε στο σήμερα 71 χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφική ημέρα για τον Πα-λαιστινιακό λαό όπου μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας καπιτα-λιστικής κρίσης ο Τραμπ έχει ήδη ολοκληρώσει το έγκλημα μετα-φέροντας την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσα-λήμ όπου στα μπουντρούμια του σιωνιστικού κράτους βρίσκονται πάνω από 6500 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι με εκατοντάδες από αυτούς να είναι παιδιά όπου δο-λοφονίες λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας με τους νεκρούς μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους να φτάνουν τους 250 και τους τραυματίες να αγγίζουν τον εξωφρενικό αριθμό των 29000 όπου τα τύμπανα του πολέμου ηχούν εκκωφαντικά στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη με πολλούς νεκρούς σε καθημερινή βάση και εκατο-ντάδες χιλιάδες να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την laquoπολιτισμένη ∆ύσηraquo αναζητώ-ντας μια αξιοπρεπή ζωή

Ο παλαιστινιακός λαός έχει πληρώσει και δυστυχώς συνεχί-ζει να πληρώνει την laquoατυχίαraquo του να έχει γεννηθεί και να ζει σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαια και φυσικό αέριο που αποτελεί επί-σης ιστορικό σταυροδρόμι γεω-στρατηγικών οδών στην τομή τρι-ών ηπείρων και δύο θαλασσών

της Μεσογείου και του Ινδικού ωκεανού Τα δεινά που υφίστα-ται αφορούν τους λαούς και την εργατική τάξη όλου του κόσμου γιατί κανένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όταν δίπλα του καταπιέζονται και αδικούνται άλ-λοι λαοί

Μόνο το τριήμερο 5-6-7 Μαΐ-ου με αφορμή εκτόξευση ρουκε-τών από την Λωρίδα της Γάζας και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση βομβαρδίζοντας παλαιστινιακά εδάφη και σκοτώνοντας είκοσι τρία άτομα συμπεριλαμβανομέ-νων δύο εγκύων γυναικών και δύο βρεφών Κανονικό σφαγείο Την ίδια στιγμή για να εξωραΐσει την εικόνα του προς τον υπόλοιπο κόσμο διοργανώνει τη φιέστα της Eurovision

Με την ευκαιρία της 71ης επε-τείου από την ημέρα της Νάκμπα (Kαταστροφή) η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινια-κό λαό διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Μαΐου επιτυχημένη πορεία με εκατοντάδες αγωνιστές από την πλατεία της Πανόρμου προς την πρεσβεία του σιωνιστικού κράτους ενώ πραγματοποίησε παρέμβαση στη συναυλία που έγινε κατά της διοργάνωσης της Eurovision από το Ισραήλ στις 5 Μαΐου σε συναυλικό χώρο στην οδό Λιοσίων

To EEK έχει καλέσει σε ενιαία αντι-ιμπεριαλιστική αντι-σιωνι-στική δράση για την απελευθέρω-ση όλων των Παλαιστινίων που βρίσκονται κρατούμενοι στις φυ-λακές Είμαστε αντίθετοι στη με-ταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ Παλεύουμε για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ που έχτισαν οι ιμπε-ριαλιστές Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη μη θρησκευτική και σο-

σιαλιστική δημοκρατία σε όλο το έδαφος της ιστο-ρικής Παλαιστίνης όπου ανεξάρτητα από θρησκεία και φυλή θα μπορούν να ζήσουν Μουσουλμάνοι Εβραίοι και Χριστιανοί Για μια σοσιαλιστική ομο-σπονδία των λαών της Μέσης Ανατολής

Καταγγέλουμε τη στά-ση της κυβέρνησης ΣΥ-ΡΙΖΑ που περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική κυβέρνηση έχει συντα-χθεί με τον ιμπεριαλισμό και αποτελεί μέρος του αντεπαναστατικού άξονα με τον δικτάτορα της Αι-γύπτου Αλ Σίσι τον ακρο-δεξιο Νετανιάχου και τον φασίστα Λίμπερμαν του Ισραήλ

Χαλβατζής Aλέξης

3 Οι διαδοχικοί τίτλοι των τριών με-ρών του βιβλίου Τα Πρόσωπα - Τα Γε-γονότα - Οι Αποδείξεις σημαδεύουν και τις τρεις διαδοχικές φάσεις της πορεί-ας προς την αλήθεια των ιστορικών συμβάντων και την αυτογνωσία Συ-νάμα είναι και η ακριβώς αντίστροφη πορεία από εκείνη που ακολουθούν οι εκπρόσωποι του κράτους

Ο Ροδόλφο Ουόλς ξεκινάει από τα Πρόσωπα των θυμάτων της εξου-σίας σχεδιάζοντας τα πορτραίτα τους και την πορεία τους στην μοιραία συνάντηση με τον παράλογο κρατικό παραλογισμό Αντίθετα ldquoη κυβέρ-νηση δεν είχε την παραμικρή ιδέα πια ήταν τα θύματά τηςrdquo7

Ο Ουόλς ερευνά εξονυχιστικά τα Γεγονότα και διασταυρώνει μαρτυρί-ες Το κράτος αδιαφορεί πανηγυρικά εγκληματώντας και δρα με όλη ldquoτην ανευθυνότητα την τύφλωση την ατι-μία της Επιχείρησης Σφαγήrdquo

Ο Ουόλς ζητά και βρίσκει τις Αποδείξεις που επαληθεύουν το τί πραγματικά συνέβηκε στους απόκλη-ρους της ζωής όταν τους συνέλαβε η αστυνομία εκείνη την τρομερή νύ-χτα του Ιουνίου 1956 Αντίθετα ldquoΗ αστυνομία του Μπουένος Άιρες είχε προσπαθήσει να συλλάβει και τους υπόλοιπους φυγάδες και να εξαφανί-σει τις αποδείξειςrdquo8

Το βαθύτερο συνολικό συμπέ-ρασμα που βγάζει ο Ροδόλφο Ουόλς από ldquoτο ακραίο περιστατικό μια εντε-λώς αδικαιολόγητης βαρβαρότηταςrdquo είναι καταπέλτης

ldquoΗ κοινωνική τάξη την οποία εκ-

ldquoλέπρα μέσα στον πολιτισμόrdquo3 για την οποία μιλούσε ο Καρλ Μαρξ

2 Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό βιβλίο Το είπανε μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα a non fi ction novel Μια προσεκτικότερη ανάγνωση μπορεί όμως να ανακαλύψει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό αστυνομικό ρεπορτάζ από κάποιον πεισματάρη κι άφοβο δημοσιο-γράφο που δίνει πριν τον Truman Capote στο πετυχημένο ρεπορτάζ του την μορφή ενός roman-veacuteriteacute ενός ldquoμυθιστορήματος-αλήθειαrdquo κάτι μεταξύ καλής δημοσιογραφικής έρευνας και λογοτεχνικής εξιστόρη-σης πραγματικών γεγονότων

Η ιδιοτυπία του εμβληματικού βι-βλίου του Ουόλς δεν ακυρώνει την λογοτεχνική του φύση Τον συγγρα-φέα τον συνοδεύει συχνά ο τίτλος του ldquoαντι-Μπόρχεςrdquo ∆εν συμφω-νούμε Πρώτα και κύρια η υπαρκτή και έκδηλη πολιτική αντίθεση μεταξύ του εχθρού της αντιπερονικής δικτα-τορίας Ουόλς και του συντηρητικού αντιπερονισμού του Μπόρχες δεν μπορεί να προεκτείνεται γραμμικά μηχανικά στο επίπεδο της τέχνης όπως σωστά τόνιζε ο Λέων Τρότσκυ στα κείμενά του για την Λογοτεχνία και Επανάσταση Άλλα κριτήρια είναι εκείνα με τα οποία κρίνεται η πολιτική στάση ενός καλλιτέχνη κι άλλα η καλ-λιτεχνική ποιότητα του έργου του που πάντα περιέχει ένα ldquoουτοπικό πλεό-νασμαrdquo που ξεπερνάει τις πολιτικές -ιδεολογικές του πεποιθήσεις

χώρα εξαρτημένη και βαλτωμένη μια εργατική τάξη υποταγμένη μια εξέγερση που ξεσπάει παντού Αυτή η εξέγερση φτάνει τελικά ως τον Αραμπούρου τον φέρνει αντιμέτωπο με τις πράξεις του παραλύει το χέρι που υπέγραφε κρατικά δάνεια προγραφές και εκτελέσεις ανθρώπωνrdquo14

Ο Χέγκελ από την σκο-πιά του θα έλεγε Weltge-schichte ist Weltegericht - η Ιστορία του Κόσμου είναι το ∆ικαστήριο του Κόσμου

5 Ο Ροδόλφο Ουόλς στη διάρκεια αυτής της δραματικής του συνάντη-σης με την Ιστορία έγινε αριστερός περονικός κι αντάρτης Μοντονέρο Στο βιβλίο του Επιχείρηση Σφαγή δι-ακρίνονται οι ελπίδες σε μιαν ldquoεπι-στροφή στον κριτικό περονισμό και τον Περόνrdquo αλλά κι εντοπίζεται ldquoη αξι-οσημείωτη αμφισημίαrdquo πχ στο πρό-γραμμα του Βάγε που δίνει ldquoαπόλυτες εγγυήσεις στα ξένα κεφάλαιαrdquo15 κλπ

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις θα ποδοπατήσουν τις ελπίδες Η θριαμ-βευτική επιστροφή του Περόν από την εξορία του στην Ισπανία στην Αργεντινή συνοδεύτηκε ήδη στην τεράστια συγκέντρωση υποδοχής του με την εντολή του ίδιου του Caudillo για άμεσο αφοπλισμό των Μοντονέρος αποκατάσταση του νό-μου και της τάξης διασφάλιση της ldquoσυνέχειας του κράτουςrdquo

Η κυβέρνηση της Ιζαμπελίτα Πε-ρόν στην οποία συμμετείχαν και οι μετέπειτα πραξικοπηματίες δεν ήταν παρά το προανάκρουσμα της δικτα-τορίας Βιντέλα

Μετά την κατάρρευση της δικτα-τορίας το 1984 και την διακυβέρνη-ση των ριζοσπαστών ακολούθησε η νεοφιλελεύθερη επέλαση των μέ-τρων της κυβέρνησης των περονι-κών του Μένεμ που κατέληξε κακήν κακώς στην χρεοκοπία της χώρας και στην συνέχεια στην εξέγερση του ldquoΑργεντινάσοrdquo

Οι επόμενες περονικές κυβερνή-σεις των Κίρχνερ λειτούργησαν σαν φραγμός στην επαναστατική διαδι-κασία του Αργεντινάσο συνέχισαν την αντιλαϊκή πολιτική κι άνοιξαν τον δρόμο στον αντιπερονικό δεξιό φι-λο-ιμπεριαλιστή και νεοφιλελεύθερο Μάκρι - που κι αυτός ξεπούλησε ξανά την χώρα και τον λαό της στο ∆ΝΤ φέρνοντας πάλι την Αργεντινή στην παρούσα χρεοκοπία

Η περονική γραφειοκρατία οι ερ-γατοπατέρες της οι κυβερνήτες της στις Πολιτείες έδωσαν στήριξη στο ∆ΝΤ και στον Μάκρι Μια πτέρυγά της ελπίζει τώρα σε μιαν επιστροφή της Κριστίνα Κίρχνερ με τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 Ο λαός όμως κι η εργατική τάξη δεν έχουν να περιμέ-νουν κάτι καλύτερο από εκείνο που βρήκαν με την επιστροφή του Περόν ή με την νίκη του Μένεμ ή του ίδιου του Νέστορ Κίρχνερ και της γυναί-κας του Κριστίνα Προπαντός τώρα

Εκεί που ίσως συναντιούνται οι πολιτικά αντίθετοι Αργεντίνοι συγγρα-φείς είναι ο ίδιος ο Λαβύρινθος για τον οποίο ο Μπόρχες μας δώρησε ένα ανυπέρβλητο ποιητικό όραμα κι ο Ου-όλς την πυρετώδη γραφή ενός ldquohard boil novelrdquo agrave la Dashiell Hammet μέσα στο οποίο θα χαθεί κι ο ίδιος

Το βιβλίο του Ουόλς είναι το οδοιπορικό αναζήτησης της αλή-θειας της Ιστορίας Της εισόδου μέσα από την στενή πόρτα μιας τραγικής της στιγμής βαθειά στον λαβύρινθο Μιας πορείας στις στοές του λαβυρίνθου ενάντια σε όλους τους Μινώταυρους ενάντια στις αν-θρωποθυσίες των Κυριάρχων Μια αναζήτηση μέχρις εσχάτων έως την αλήθεια για την Ιστορία και την υπε-ράσπιση της ιστορικής δικαιοσύνης έστω κι αν αυτό απαιτεί το μέγιστο τίμημα τον θάνατο Έναν θάνατο όμως που επέρχεται για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης δηλα-δή για χάρη της ζωής

Ο συγγραφέας ο ίδιος σώματι και ψυχή εμπλέκεται σε ότι αναζητά σε ότι γράφει Μεταμορφώνεται από αντι-ήρωας της καθημερινότητας από απολίτικος δημοσιογράφος και συγγραφέας λαϊκών αστυνομικών μυθιστορημάτων σε ήρωα της ίδιας του της γραφής αλλά και σε έναν ήρωα της ταξικής πάλης που χωρίς φανφάρες χαρίζει χωρίς αντάλλαγ-μα την ζωή του υπέρ της ζωής των ταπεινών και καταφρονεμένων για μια ζωή άλλη σε ένα κόσμο αλλαγμέ-νο χωρίς τάξεις και καταπίεση

καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση συγκεντρώνει μαύρα σύννεφα και στην Λατινική Αμερική με το λε-γόμενο ldquoροζ κύμαrdquo το Pink Tide των κεντροαριστερών κυβερνήσεων να έχει ξεφουσκώσει άδοξα τον φασί-στα Μπολσονάρο να εκλέγεται Πρό-εδρος της Βραζιλίας κι η Αμερική του Τραμπ να κλιμακώνει την επέμβασή της κατά του λαού της Βενεζουέλας αλλά και της Κούβας με πραξικοπή-ματα και επαπειλούμενο πόλεμοhellip

Υπάρχει όμως κι ο αντίθετος πό-λος οι λαϊκές μάζες που με τις δικές τους κινητοποιήσεις απέκρουσαν τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα του Γουαϊδό του ανδρείκελου του Τραμπ του Μπόλτον και της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας το πρωτοφανές γυναι-κείο κίνημα των εκατομμυρίων σε Βραζιλία και Αργεντινή οι αυτόχθο-νες του Αμαζονίου που αμφισβητούν τον Μπολσονάρο μέσα στην ίδια την Μπραζίλια η Γενική Απεργία στην Αϊτή και την Κοσταρίκα η άνοδος της αρ-γεντίνικης επαναστατικής Αριστεράς

Αυτές οι μάζες των εργατών των φτωχών χωρικών των απόκληρων στις παραγκουπόλεις των αυτοχθό-νων που ξεριζώνονται από τους προ-γονικούς τους τόπους αυτοί οι απελ-πισμένοι του κόσμου τούτου είναι η ελπίδα για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου για την ιστορική δικαιο-σύνη που ζητούσε ο Ροδόλφο Ουόλς καταθέτοντας την μαρτυρία του και το μαρτύριό του σε δύσκολους καιρούς

Μάιος 2019

Σημειώσεις

1 GF Hegel Phaumlnomenologie des Geistes2 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή μετά-φραση Κρίτων Ηλιόπουλος Ακυβέρνητες Πολιτείες Θεσσαλονίκη 2018 σ 1233 Karl Marx Arbeitslohn 1847 Kleine Oumlkonomishsche Schrist en Dietz Verlag 1955 σ 2454 Πίνδαρος Πυθιόνικος 2 725 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή ό π σ 1936 όπ σ 247 7 όπ σ 1268 όπ σ1419 όπ σ 19710 όπ σ 19511 όπ σ 23612 όπ σ 199 και εξής13 όπ σ201-20214 όπ σ 20315 όπ σ 74

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 15 σελίδα 14 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

EKΘEΣH ZΩΓPAΦIKHΣKYPIAKOY KATZOYPAKH

laquoΑντιγόνηraquo από την Ομάδα Σημείο Μηδένστο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

M ε παρουσία πλή-θους κόσμου έγι-ναν τα εγκαίνια της

έκθεσης έργων ζωγραφικής του Kυριάκου Kατζουράκη την Tρίτη 7 Mαΐου στο Mέ-γαρο Eϋνάρδου στο κέντρο της Aθήνας (Aγ Kωνστα-ντίνου 20 και Mενάνδρου) Eίναι μια εξαιρετική ζωγρα-φική από τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη

Στην έκθεση αρθρώνεται η συνομιλία του Kυριάκου Kατζουράκη με τη Γκουέρ-νικα το μνημειώδες και εμ-βληματικό έργο που δημι-ούργησε ο Πάμπλο Πικάσο το 1937 στη διάρκεια της αναμέτρησης της επανάστα-σης με τη φασιστική αντε-πανάσταση στην Iσπανία και λίγο πριν την έναρξη του Brsquo Παγκόσμιου πολέμου

H Γκουέρνικα για τον Kατζουράκη δεν αποτελεί απλώς πηγή έμπνευσης ούτε το υπόβαθρο αλλά ένα ζωντανό σώμα αλληλοδι-είσδυσης και συνομιλίας της τέχνης σε μια νέα κρίσιμη καμπή της ιστορίας H συνο-μιλία διαμεσολαβείται μέσω μιας φρέσκιας μελέτης της ρώσικης πρωτοπορίας και του κονστρουκτιβισμού με αφετηρία τα τεκταινόμενα του παρόντος της εποχής της κρίσης και των ερωτημάτων που θέτει H κόκκινη σφήνα του Λισίτσκι είναι συνοδός μιας ομάδας έργων της έκ-θεσης

Ένα απόσπασμα από αυτά που συνοδεύουν σχεδόν όλα τα έργα ή τις ενότητες έργων είναι χαρακτηριστικό του Kα-τζουράκη Tου Kατζουράκη όχι μόνο ως ζωγράφου αλλά και ως τεχνίτη του λόγου Συγχρόνως αποκαλύπτει τη μέθοδο εργασίας του

laquoKOKKINO TPIΓΩNO vs ΓKOYEPNIKA

Kάθε φορά που ξεκινάω ένα έργο περνάω ώρες μπροστά στο άσπρο τελάρο κοιτάζοντάς το Bασικά προ-σπαθώ να διώξω τις προκα-τασκευασμένες ιδέες Αυτή τη φορά μου είχε καρφωθεί στο μυαλό η φράση ενός φί-λου laquoενεργειακή φτώχειαraquo και ήταν αδύνατο να μην τη σκέφτομαι Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιά-ξω την κεντρική λάμπα του ταβανιού της Γκουέρνικα και ένα καλώδιο τυλιγμένο από τα κάτω ένα φως που χωρίς ηλεκτρική ενέργεια φωτίζει Aυτή είναι η δύναμη της ζω-γραφικής εξάλλου ndashη μόνη ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι του ζωγράφου Σιγά σιγά τοποθέτησα ένα πάτωμα που κρέμεται από τις τέσσε-ρις γωνίες του έναν σκηνικό χώρο για να υποδεχτεί τη laquoζωγραφική παράστασηraquo Έστησα ένα διάλογο με στοι-χεία από το έργο του φίλου μου Πάμπλο σαν μια διαλυ-μένη Γκουέρνικα H σύνθεση στηρίζεται στο κάτω μέρος επάνω στο σώμα του σκο-τωμένου μαχητή Aπό το στή-θος του βγαίνει το κόκκινο τρίγωνο σαν στιβαρή επανα-στατική ενέργεια και σαν να σπρώχνει το πεθαμένο κα-λώδιο να ξεδιπλωθεί και να δώσει ηλεκτρισμό στη λάμπα επάνω η οποία έχει αρχίσει να χλωμιάζει Eν ολίγοις έκανα μια καθαρά σουρεα-λιστική αναπαράσταση ελπί-ζοντας να έχει την απλότητα μιας παιδικής ματιάς που γιrsquo αυτήν όλα είναι δυνατά να γίνουν

Aπό τότε το κόκκινο τρί-γωνο έρχεται και ξανάρχεται

σε πολλούς πίνακες αυτής της ενότητας Eίναι το τρίγω-νο του Eλ Λισίτσκι από τον πίνακά του Mε την κόκκινη σφήνα νικήστε τους λευκούς (1920) που έγινε σύμβο-λο της σοβιετικής επανά-στασης του rsquo17 (O Λισίτσκι είναι μεγάλος εμψυχωτής του κονστρουκτιβισμού Έχει συνεχή επαφή με τον Γκρό-πιους τον Mις βαν ντερ Pόε τον Bαν Nτέσμπουργκ Tο μεγάλο του σχέδιο είναι μια laquo∆ιεθνής του κονστρουκτι-βισμούraquo laquoΌτι γίνεται στην Eυρώπη σε εργαστηριακό επίπεδο στη Pωσία γίνεται μαζικά μέσα από τη θέληση της ιστορίαςraquo γράφει ο Eλ Λισίτσκι για να υποδηλώσει τις τεράστιες δυνάμεις που απελευθέρωσε για την τέχνη η σοσιαλιστική εξουσία)

Tο πάθος μου είναι να φτιάχνω αφηγήματα και ιστο-ρίες Όπως και στο σινεμά που κάνω όλα είναι εφικτά θάνατος δεν είναι θάνατος ο πολιτισμός είναι αθάνατος ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον άνθρωπο περισσότερο απrsquo οτιδήποτε άλλο κι αυτό τον καθιστά ανίκητο Στην τέχνη μπορείς να ανατρέπεις τα πά-ντα Eκ φύσεως λοιπόν η τέ-χνη είναι ανατρεπτικήraquo

Mε την κόκκινη σφήνα λοιπόν έφοδος στον ουρανό ndash της τέχνης και τηςhellip ουτο-πίας Γιατί ο ουτοπικός όπως λέει μια σκηνή της ταινίας του USSAK που προβάλλε-ται στον χώρο της έκθεσης είναι ο laquoαπόλυτος υλιστήςraquo πολύ πιο ρεαλιστής από τους παγιδευμένους στα ιδεαλιστι-κά σχήματα λάτρεις του laquoεφι-κτούraquo

Θόδωρος Kουτσουμπός

Ποιητικές laquoσφήνεςraquoμε μεγάλη αγωνία να ορίσει το δί-καιο και το άδικο το σωστό και το λάθος τον θύτη και το θύμα χωρίς να υπάρχει καμία εξωκοσμική αρχή να δώσει σαφείς και οριστικές απα-ντήσεις Πρόκειται για την Τραγωδία της ∆ημοκρατίας ∆εν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος αναθέτοντας την ευθύνη πολιτών και πόλης σε κά-ποιον θεό ή σωτήρα laquoΉ θα είμαστε ήσυχοι ή θα είμαστε ελεύθεροιraquo έγραφε ο Θουκυδίδης

Η Αρχαία Ελληνική ΤραγωδίαΗ αρχαία Τραγωδία είναι τελε-

τουργικό θέατρο προς τιμήν του θεού ∆ιόνυσου θεού της γονιμότη-τας και της βίας της μεταμόρφωσης και των ενστίκτων Βγαίνει μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας Μελετάει τη Ζωή στα ακραία όρια της Φύσης της Ύπαρξης και της Ιστορίας Είναι ένα βιοπολιτι-κό θέατρο που ασκεί δριμύτατη κρι-τική στο δημοκρατικό πολίτευμα που

το γέννησε με σκοπό το ίδιο αυτό πολίτευμα να βαθαίνει διαρκώς τα χειραφετητικά του χαρακτηριστικά

Η Τραγωδία παιδί και μήτρα της Φιλοσοφίας και της ∆ημοκρατίας είναι θέατρο καθολικής αμφισβή-τησης Μας προσκαλεί σε μια ριζική επαναξιολόγηση όλων των αξιών της ζωής με το βλέμμα στραμμένο στον ενεργό και χειραφετημένο πο-λίτη σε διαρκή εγρήγορση

Συντελεστές της παράστασηςΜετάφραση ∆ημήτρης ∆ημητριάδηςΣκηνοθεσία - ∆ιαμόρφωση χώρου

- Επιμέλεια κοστουμιών Σάββας Στρούμπος

Μουσική Λεωνίδας ΜαριδάκηςΦωτισμοί Κώστας Μπεθάνης∆ραματολόγος Μαρία ΣικιτάνοPhoto credits Αντωνία Κάντα∆ημιουργία αφίσας Soul DesignΕπικοινωνία παράστασης Μαριάννα Παπάκη

∆ιανομή ρόλωνΑντιγόνη Έβελυν ΑσουάντΚρέων Κωνσταντίνος ΓώγουλοςΤειρεσίας - Κορυφαία Χορού Έλλη Ιγγλίζ

Ισμήνη - Αγγελιαφόρος Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Αίμων Γιάννης ΓιαραμαζίδηςΕυρυδίκη - Κορυφαία Χορού Ρόζυ Μονάκη

Φύλακας - Εξάγγελος Στέλιος Θεοδώρου - Γκλίναβος

Χορός η Ομάδα∆ιάρκεια παράστασης 95 λεπτά

ΠληροφορίεςΘέατρο Άττις - Νέος ΧώροςΛεωνίδου 12 Μεταξουργείο ΑθήναΠερίοδος παραστάσεων από την Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 για δέκα μόνο παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 H σύντομη εαρινή περίοδος των παραστάσεων λήγει την Kυριακή 19 Mαΐου Tον Nοέμβριο θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος αφού προηγηθεί περιοδία σε Θεσσαλονίκη Kατερίνη Kρήτη και σε περιοχές της Aττικής Πληροφορίες - Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2103225207

Mια συγκλονιστική Aντιγόνη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσου-με την Tετάρτη 8 Mαΐου στο Θέ-

ατρο Άττις (Nέος Xώρος) H Aντιγόνη η γυναίκα θαρραλέα απέναντι στην εξουσία και την ανδροκρατία απέναντι στις διατα-γές και τους νόμους διεκδικώντας με τί-μημα τη ζωή της το δίκαιο

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν μετά τους δύο επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων του έργου του Μπέκετ laquoΠεριμένοντας τον Γκοντόraquo παρουσιάζει τώρα την laquoΑντιγό-νηraquo του Σοφοκλή

O σκηνοθέτης της παράστασης Σάβ-βας Στρούμπος σημειώνει χαρακτηρι-στικά

Βλέπουμε την laquoΑντιγόνηraquo ως Τραγω-δία για τη ∆ιεκδίκηση της Ζωής

Η ακατάβλητη επιθυμία της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της παρά τις διαταγές του Κρέοντα δεν τη συνδέει μονάχα με τον κόσμο των νεκρών της και της οικογένειάς της Ξεκινώντας από τη διεκδίκηση της ταφής απέναντι στην κρατική εξουσία οδηγείται στη διεκδί-κηση νέων όρων για την επανεκκίνηση της Ζωής στην πόλη μετά τον πόλεμο Η Αντιγόνη επιχειρεί να ενώσει Μνήμη και Πόλη Ύπαρξη και Ιστορία Εξέγερση και Κοινωνία

Ο Κρέων φέρει το τρίπτυχο δύναμης της ανδρικής - κρατικής εξουσίας ως απόλυτη αρχή πατριαρχία ndash στρατοκρα-τία ndash φαλλοκρατία Όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του Κατά τη γνώμη του όλοι και όλα τον απειλούν όλοι χρη-ματίζονται για να υποσκάψουν την εξου-σία του

Η Αντιγόνη αντιτίθεται αντιστέκε-ται Η στάση της δεν αφορά μονάχα την οικογενειακή διάσταση του ζητήματος Στον οίκο των Λαβδακιδών κάθε πρά-ξη είναι άμεσα πολιτική γιατί επηρεάζει άμεσα την πόλη Ο κατrsquo επιλογή θάνατος της Αντιγόνης αποτελεί κραυγή Ζωής Επιλέγει τον θάνατο γιατί θέλει να ζήσει ασυμβίβαστα

Η παράστασή μας παίζεται αμέσως μετά από έναν πόλεμο ∆εν βλέπουμε τον Μύθο στο βάθος του παρελθόντος αλλά στο Μέλλον Μπορεί η ζωή να επανεκκινή-σει μετά τον πόλεμο Μπορεί ο άνθρωπος να διεκδικήσει εκ νέου τους όρους της ζωής του Ο πόλεμος αφορά την οικουμέ-νη και δεν έχει χωρικό όριο Το ίδιο και η τραγωδία Μέσα από την οπτική του πολέ-μου συναντάμε την οντολογική και βιοπο-λιτική προσέγγιση του έργου ως αστερι-σμό τραγωδιών μέσα στην τραγωδία

- Η τραγωδία του εξεγερμένου Ανθρώπου Αντιγόνη

- Η τραγωδία της Εξουσίας Κρέων

- Η τραγωδία του Συγκρουσιακού ανθρώπου Ισμήνη

- Η τραγωδία του Λόγου Αίμων

- Η τραγωδία της Προφητείας Τειρεσίας

- Η τραγωδία του βραχυκυκλωμένου ανθρώπου Ευρυδίκη

- Η τραγωδία της Υποτακτικότητας Φύλακας

- Η τραγωδία της ∆ημοκρατίας Χορός

Ο Χορός διαρκώς αναζητά το μέ-τρο Θέτει ερωτήματα αμφισβητεί και αυτό-αμφισβητείται κρίνει και κρίνεται αναιρεί και αυτό-αναιρείται Προσπαθεί

H ποιητική συλλογή Σωρείτης είναι η δεύ-τερη του Kυριάκου Mουτίδη μετά το Ίσαμε (2018)

Kάνοντας laquoσφήνεςraquo όπως με τη μηχανή ο σύ-ντροφος του EEK και της ΣBEO∆ σφηνώνει λέξεις ενώνει λέξεις τις κόβει καταπίνει φωνήεντα και μας δίνει ποίηση

Όπως οι laquoσφήνεςraquo στους δρόμους με τη μη-χανή οι ποιητικές σφήνες πληγώνουν πονάνε αφήνουν σημάδιαhellip

laquoΓραφωhellip γατι που ξερνα χορταριαμπαλες χολης σαλιου και γαστρικων υγρωνNομιζετε εσεις οτι εχω χρονοNα πατησω φρενοΝασκησω λογισμοNα καλωπισω τις λέξειςOχιhellip τις φτυνωτις εμέσω στο χαρτίδεν προλαβαίνωοπως σφηνες στο παπακιανάμεσα σε τρολευ φορτηγα ταξιεγω και το κακο αιμα της ποληςhellip κίνδυνος ndash συναγερμος ndash κινδυνοςhellipraquo (σελ 3)

Στο ∆ενδρόσπιτο γράφειlaquoΣτο δεντρόσπιτοΠου παρατηρουσα τη γειτονιαΤους αδιαφορους καυγάδες τουςΤη μαχη για το καθημερινό τιποταΤα εντομα της ευλεκτης δεξαμενηςΗ υποσχεση του αργοσυρτου παροντος Η εκσουδετερωση φανταστικων εχθρων Κλωτσιες κραυγες μια χορευτικη σκιαμαχια ανοιγε στον αερα μιας ασπρομαυρης πραγματικοτηταςπετας σερνεσαι χωριςλαμπρα ρουχα και χρυσα φτεραOMΩΣ ΠIΣTEYΩ στα πλασματαΓεννηθηκα μαζι τουςΤα πλασματα που ζωγραφιζουν τη δυστυχια με

κουταλιες μελιΧανονται στα συρταρια μουστο δρομο πισω απο το υποστεγοτων αερόστατων που σου μιλουν φθαρμενες μηχανεςπου καταπινουν φωνηεντακαθε μηχανη ειναι θνητηετσι πολεμησαμε ορμησαμε με ιαχεςhellip ) (σελ 15)

Kι ένα ακόμη ενδεικτικό της ποίησης του Kυριάκου Mουτίδη

laquoXανονται στον χρονοΕιναι καποιες πηξεις στιγμωνΠου γεννουν Αλλοκοτες καταστασεις και λεξειςΤελικαhellipΠριν θαθελα να σας δηλωσω οτι εχω γεννηθειΜε ολη την λεπρα αυτης της κοινωνιαςΠανω μουΠιο μολυσμενος δε γινεταιΟπως λεπια απο ψαρι ειναι σφηνωμενα Στο κορμι μου ολα τα προπατορικα ΑμαρτηματαΠηγματα ιδρωτα και αιμα οτι φτιαχνεις Και ολα μετρανε χρονο και μηχανηhellip (σελ 63)

H ποιητική δουλειά του Kυριάκου Mουτίδη παρουσιάστηκε σε μια ζεστή βραδιά την

Kυριακή 21 Aπρίλη -σε παλιότερες εποχές αυτή την εθνοσωτήριο ημέρα όλοι οι συμμε-τέχοντες στην ποιητική βραδιά θα είχαν πάει φυλακή ή εξορία ή λίγο πιο πέρα στο σφαγείο της Μπουμπουλίνας- στη Λοκομοτίβα από τον υπογραφόμενο ενώ η ηθοποιός Iωάννα Mπι-λήρη και ο ίδιος ο KM απάγγειλαν ποιήματα της συλλογής Aρκετοί σύντροφοι και φίλοι συμμετείχαν στη συζήτηση laquoΠέρασα καλά έννοιωσα όμορφαraquo είπε ένας φίλος αποτυπώ-νοντας εύγλωττα την ατμόσφαιρα της βραδιάς

Θόδωρος Kουτσουμπός

τέχν

η

Kυριάκος Mουτίδης Σωρείτης ποιητική συλλογή εκδόσεις Locomotiva 2019 σελ76

στο Πλάζα στην πραγματικότητα δημιούργησε τις νομισματικές προϋποθέσεις για να προχωρή-σει η Ουάσιγκτον στην μεγαλύ-τερη απελευθέρωση (νομικάθεσμικά) της κίνησης κεφαλαίων στην ιστορία του καπιταλισμού μετά το 1929

Περίπου 40 χρόνια ενω-ρίτερα σε μία αλλη συμφωνία ndashάλλης κλίμακας και διαφορε-τικών συνθηκώνndash σrsquo αυτή του Μπρέττον Γούντς οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει την συναλλαγματική και νομισματική σταθεροποίηση σε παγκόσμια κλίμακα με την σταθε-ροποίηση της σχέσης χρυσού - δολαρίου Και μέσω αυτής είχαν χρηματοδοτήσει την καπιταλιστι-κή ανοικοδόμηση στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο εγκαθιδρύοντας το δολάριο σαν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το 1985 η συμφωνία στο Πλάζα έγινε η πλατφόρμα πάνω στην οποία δρομολογήθηκε η μεγαλύτερη απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων διε-θνώς αυτό που αργότερα ονο-μάσθηκε ldquoπαγκοσμιοποίησηrdquo αλλά στην πραγματικότητα ξε-κίνησε σαν η παγκοσμιοποίηση του χρηματιστικού κεφαλαίου

αίτηση Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4122019 Oι μαχόμενες καθαρίστρι-ες συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι την τελι-κή δικαίωση

Θυμίζουμε ότι στις 10 Ιουνίου του 2014 ο αστυνομικός ∆ροσίδης χτύπησε πισώπλατα με σιδερογροθιά την αγω-νιζόμενη καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών Φωτεινή Νικηταρά Tότε η σκηνή εκείνης της σιδηρογροθιάς έγινε πρωτοσέλιδο σε μεγάλες εφημερίδες όπως οι New York Times

Στο μεταξύ σε μια από τις δίκες αντι-περισπασμού των αστυνομικών δύο μέ-ρες αργότερα στις 15 Mαΐου επρόκειτο να δικαστεί η Φωτεινή Nικηταρά και δύο αλληλέγγυοι με την κατηγορία ότιhellip έδει-ραν μια ολόκληρη αστυνομική διμοιρία ndash αλλά και αυτή η δίκη αναβλήθηκε

Ο 18μηνος αγώνας των καθαρι-στριών που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση της τότε κυβέρνησης Σα-μαρά ndash Βενιζέλου αντιμετωπίστηκε με πράξεις αγριότητας εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων - αγριότητα που αντανακλούσε το πολιτικό αδιέξοδο της συγκυβέρνησης και την αδυναμία της να κάμψει το κίνημα των απολυμένων καθαριστριών

Η διαθεσιμότητα του αστυνομικού ∆ροσίδη έγινε αιτία για την εκδικητική και βίαιη δράση ενός άλλου αστυνομι-κού του Τσοκαναρίδη που τραυμάτισε σοβαρά την καθαρίστρια Λίτσα Αλεξάκη και συνέλαβε αναίτια την καθαρίστρια Βάσω Γκόβα Ο Τσοκαναρίδης πρό-σφατα στις 4 Απριλίου 2019 καταδι-κάστηκε σε 8μηνη φυλάκιση Ήταν μια σημαντική δικαίωση των αγωνιστριών καθαριστριών και του κινήματος που πάλεψε για την τιμωρία της αστυνομικής αυθαιρεσίας

Mε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία για τη δικαίωση των αγωνιζόμενων κα-θαριστριών αναφέρει

laquoΑπαιτούμε

Να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο αστυνο-μικός των ΜΑΤ που χτύπησε την καθαρί-στρια Φωτεινή Νικηταρά και να διωχθεί από την αστυνομίαΝα πάψει κάθε δίωξη κατά των αγωνιζό-μενων καθαριστριώνΝα καταργηθούν τα ειδικά σώματα κατα-στολής (ΜΑΤ ∆ΙΑΣ ΥΜΕΤ)

lthttpsdikaiosikatharistrionblogspotcomgt

video με το χτύπημα στην εργάτρια Φωτεινή Νικητρά httpsyoutu

be2NMc9At2yqE

ΘΚ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Τηλ 2130364692 κιν 6988197284 E-mail eekathforthnetgr

Kωδικός 3768

Το ΕΕΚ στο Internet στη διεύθυνση wwweekgr

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ - ΚΙΝΑΣ

Γιατί είναι αδύνατη η επιστροφή στο 1985

Αναβολή της δίκης του αστυνομικού

με τη σιδηρογροθιά

Οι αλλεπάλληλες ανακοι-νώσεις για δασμούς σε κινεζικά προϊόντα από

τις ΗΠΑ και η ανταπάντηση της Κίνας με δασμούς σε αμερικα-νικά προϊόντα έχει οδήγησει σε κορύφωση την αναταραχή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ldquoβουτιέςrdquo στα όρια του κραχ στα χρηματιστήρια στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας του Mαΐου

Η πίεση ήταν τέτοια που υπο-χρέωσε τον Τράμπ σε δηλώσεις κατευναστικές όσον αφορά τις προοπτικές των διαπραγματεύ-σεων που παρrsquo όλα αυτά συνε-χίζονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου

Στο μεταξύ όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν αύξηση των δασμών από 10 σε 25 σε εξαγωγές ύψους 200 δις δολ της Κίνας προς τις ΗΠΑ και η Κίνα ανακοί-νωσε την επιβολή δασμών σε εισαγωγές 60 δις δολ αμερικα-νικών προϊόντων στην Κίνα

Τα επόμενα 24ωρα αναμένε-ται να ξεκαθαριστεί αν πράγματι υπάρχει κάποιου είδους πρόθε-ση υπαναχώρησης μεταξύ των δύο πλευρών ή όχι

Η ανησυχία και οι δραματι-κές αντιδράσεις από την πλευρά των αγορών κεφαλαίου προοιω-νίζονται εξαιρετικά βίαιες αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε κατάρρευση όπως φάνηκε στις αρχές της εβδομάδας

Στο μεταξύ στον διεθνή οι-κονομικό τύπο έχει αρχίσει να εξελίσσεται μία προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πραγματικοί κίν-δυνοι -οικονομικοί και γεωπο-λιτικοί- και το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας - ΗΠΑ σε περί-πτωση που δεν γίνει δυνατή μία συμφωνία

Ή ακόμα και τι είδους συμ-φωνία θα μπορούσε να υπάρξει αν οι δύο πλευρές κατάφερναν να ldquoσυμφωνήσουνrdquo

Μία από τις ldquoθεωρίεςrdquo που έχουν δεί το φως της δημοσι-ότητας από σοβαρούς αστούς αναλυτές είναι ότι ΗΠΑ και Κίνα θα μπορούσαν να κινηθούν στα όρια μιας σύμφωνίας τύπου Πλάζα 1985 όταν με την ασφυ-κτική πίεση των ΗΠΑ επιβλήθηκε μία νομισματική συμφωνία στα-θεροποίησης των συναλλαγμα-τικών ισοτιμιών κυρίως μεταξύ μάρκουγιέν και δολαρίου με βασικούς ldquoχαμένουςrdquo τότε το γιέν και το μάρκο

Πράγματι η συμφωνία του Πλάζα (πρόκειται για το όνομα του ξενοδοχείου της Νέας Υόρ-κης στο οποίο είχε υπογραφεί η συμφωνία) φάνηκε τότε σαν να ανέκοψε τα αλλεπάλληλα κύματα αναταραχών στις διεθνείς αγο-ρές κεφαλαίων προϊόντων και συναλλάγματος στα μέσα της δε-καετίας του 80

Αλλά όχι για πολύ αφού δύο χρόνια (1987) μετά ξέσπα-σε νέος κύκλος αναταραχών με πρώτη στάση την ldquoΜαύρη ∆ευ-τέραrdquo στις 19 Οκτώβρη όταν τα χρηματιστήρια κατέρρευσαν μέσα σε μία μέρα η Γουώλ Στρήτ έπεσε κατά 22 το City 26 το Χογκ Κογκ 45 Η άμεση αντίδραση της Fed με την δήλωση Γκρίνσπαν ότι θα δώσει ότι κεφάλαια χρειάζονται για να μη υπάρξει κρίση ρευστότη-τας ανέκοψε τις συνέπειες Οι προσπάθειες να ερμηνευθεί η ldquoμαύρη ∆ευτέραrdquo στον διεθνή οικονομικό τύπο έχουν αφήσει πολλά κενά και ερωτηματικά

Όμως ήταν η πρώτη κρίση μετά το Πλάζα όχι η τελευταία

Τι είχε συμβεί Η συμφωνία

Tην ∆ευτέρα 1352019 στο Αrsquo Αυτόφωρο Μονομελές Πλημ-μελειοδικείο Αθηνών επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά η δίκη των καθαριστριών Φωτεινής Νικηταρά και Κωνσταντίνας

Παπουτσή κατά αστυνομικού οργάνου που τους προκάλεσε σωματική βλάβη στις 1062014 κατά την διάρκεια του πολύμηνου και εμβλη-ματικού αγώνα για την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστρι-ών του υπουργείου οικονομικών

Η Φωτεινή Νικηταρά είχε χτυπηθεί από αστυνομικό των ΜΑΤ πι-σώπλατα με σιδηρογροθιά Ο ίδιος χτύπησε και την Κωνσταντίνα Παπουτσή με κλωτσιά στο πόδι Η δίκη δεν μπόρεσε να περατωθεί γιατί η υπεράσπιση του αστυνομικού ζήτησε αναβολή για να εξετα-σθεί η γνησιότητα του βίντεο όπου φαίνεται να χτυπά την Κωνσταντίνα Παπουτσή από τα ειδικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ μετά από εισαγγελική

προκαλώντας την κατακόρυφη άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών Μια άνοδο για πρώτη φορά τόσο αναντίστοιχη με εκείνη της παραγωγικής δια-δικασίας μία άνοδο που τρο-φοδότησε την ldquoφούσκαrdquo που έσκασε για πρώτη φορά στις 19101987 για να ακολου-θήσουν πολλά άλλα ισχυρά ldquoεπεισόδιαrdquo μέχρι το 2008

Η τεράστια διαφορά μεταξύ του 1985 και του 2019 είναι ότι η υπερσυσσώρευση του χρημα-τιστικού κεφαλαίου έκτοτε παρά τις αλλεπάλληλες ldquoφούσκεςrdquo που έσκασαν ποτέ δεν ldquoξεπέρα-σεrdquo την κρίση που την γέννησε ήτοι την κατάρρευση της συμ-φωνίας του Μπρέττον Γούντς τον Αύγουστο του 1971

Αντίθετα κάθε βήμα ndashαπό τις κεντρικές τράπεζες- για να αντι-μετωπισθούν οι συνέπειες των σπασμών μέσα από τους οποί-ους εξελισσόταν προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση του ldquoχρέουςrdquo ιδιωτικού και κρατικού σε διαστάσεις τερα-τώδεις που να καθιστούν πλέον απολύτως ασύμβατη και αδύνα-τη την ldquoαξίωσήrdquo του μέσα από την εκμετάλλευση της εργασίας

Αυτή η ldquoποιοτικήrdquo και ldquoποσο-τικήrdquo διαφορά καθιστά αδύνατη μια συμφωνία τύπου Πλάζα με στόχο μία νομισματική συμφω-νία μεταξύ γουάν ndash δολαρίου και προφανώς ευρώ και γιεν Μια συμφωνία που σύμφωνα με τους αστούς αναλυτές θα μπορούσε να εκτονώσει τις αντιθέσεις και να εξισορροπήσει τις αντιφά-σεις που εκδηλώνονται αυτές τις μέρες με τον παροξυσμό του εμπορικού πολέμου τιμών και δασμών

Γ Aγγ

Page 6: H H EYPΩΠH ΣE ΣHMEIO KAMΠ H E A · στον καθένα με αναστολή. Οι άλλοι τρεις αθώοι από όλες κα-τηγορίες. h eypΩΠh Σe Σhmeio

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 11 σελίδα 10 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

ΣΟΥ∆ΑΝ

Νέα δολοφονική επίθεση στους διαδηλωτές

ΠOIOI KAI ΓIATIΣTHN ANTAPΣYA ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΤΟΥ ΕEΚ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

δεξιά με το ζόμπι-ΛΑΕ Πέρα από εκλογικές φρούδες ελπίδες κυρι-αρχεί η πιο βαθιά ηττοπάθεια μετά το 2015 μια πολιτική απαισιοδοξία που μεταμφιέζεται σε ldquoρεαλισμόrdquo κι οδηγεί τελικά στη ldquoλογική του μι-κρότερου κακούrdquo

Την ίδια καιροσκοπική τάση εκδηλώνει κι η τωρινή κρίση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΕΚ να κατεβά-ζει το δικό του ψηφοδέλτιο στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαίτε-ρη πολιτική βαρύτητα που αυτός έχει και το ΝΑΡ να απαντάει με σχετική καθυστέρηση συγκροτώ-ντας ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ∆εν πρόκειται απλώς για τα συνηθι-σμένα ldquoκαπελώματαrdquo Το εσωτερι-κό ρήγμα είναι βαθύτερο Το ΣΕΚ από καιρό και ολοένα πιο γοργά τώρα προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα του ldquoαντιφασιστικού με-τώπουrdquo - που θα ενταθεί σε περί-πτωση εκλογικής επικράτησης της Ν∆ Μέσα στην περιρρέουσα ατμό-σφαιρα αναζήτησης του ldquoμικρότε-ρου κακούrdquo και της πανευρωπαϊ-κής γραμμής για ldquoμέτωπο κατά της Ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθε-ρισμούrdquo η παλιά Σεκίτικη στάση και σχέση ldquoμε το ΠΑΣΟΚ χωρίς αυταπάτεςrdquo αναγεννιέται απέναντι σε έναν πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ ldquoχωρίς αυταπάτες|rdquo Από αυτήν την σκοπιά δεν πρόκειται πλέον για την μακρόχρονη ένταση μετα-ξύ ΣΕΚ και ΝΑΡ στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά για ρήξη αλλη-λένδετη με το τέλος ενός ολόκλη-ρου ιστορικού κύκλου Η ενότητα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει εξαντληθεί και διαρραγεί Λίγη αξία έχει για το κίνημα το να δακτυλοδειχτεί ο διασπαστής ή να πέσει πέπλο από-κρυψης στην ρήξη με ένα ομοίωμα ldquoενότηταςrdquo στο ψηφοδέλτιο πχ των Ευρωεκλογών ή να αφεθούν τα πράγματα να συνεχιστούν μετε-κλογικά σαν να μην τρέχει τίποτα

Χωρίς να διεκδικεί κανείς το μονοπώλιο της αλήθειας είναι απαραίτητος ο στρατηγικός επα-νεξοπλισμός μιας Αριστεράς που θέλει να είναι και να δρα σαν επα-ναστατική δύναμη που αλλάζει τον κόσμο Ένας αναδιοργανωμένος πόλος εργατικών επαναστατικών δυνάμεων με όλη την εσωτερική ετερογένεια ελεύθερη έκφραση και συντροφικό διάλογο των δι-αφορετικών απόψεων κι ενιαία δράση με στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί η εργατική τάξη σε εναλλακτική δύναμη εξουσίας μέσα από την πάλη σε όλα τα μέ-τωπα για μια επαναστατική διε-θνιστική διέξοδο από την κρίση

για εμάς το επαναστατικό διεθνι-στικό κόμμα της εργατικής τάξης H τακτική του ενιαίου εργατικού μετώπου όπως τέθηκε ήδη από το τρίτο συνέδριο της Kομιντέρν το 1921 ή αργότερα στην πάλη της αριστερής αντιπολίτευσης και στο Mεταβατικό πρόγραμμα της Tέταρ-της ∆ιεθνούς πάντοτε ήταν συνυ-φασμένη με το δικαίωμα της κριτι-κής Ήταν η σοσιαλδημοκρατία και αργότερα τα γραφειοκρατικοποιη-μένα κομμουνιστικά κόμματα που έκαναν μυστικές συμφωνίες χωρίς το δικαίωμα της κριτικής

∆εν κρύψαμε τις διαφωνίες μας με την ANTAPΣYA το 2015 αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να παλέψουμε ενιαιομετωπικά και συντροφικά ενάντια στην laquoκωλο-τούμπαraquo και προδοσία του OXI από τον ΣYPIZA

Προφανώς κάποιοι από τους διαπρύσιους κήρυκες της laquoενότη-ταςraquo δεν θέλουν μια μετωπική ενό-τητα πάνω σε αρχές για την επανα-στατική κατεύθυνση του εργατικού κινήματος που δεν φοβάται την δημόσια έκφραση διαφωνιών ούτε τις θεωρεί φραγμό στην ενιαία δράση πάνω σε ταξική βάση

Η κριτική από τα αριστερά ανα-γορεύεται σε αιτία αποκλεισμών από την άλλη είναι αποδεκτό το κουκούλωμα των διαφορών που δυναμιτίζουν πραγματικά κάθε μετωπική δράση κι ανοίγουν τον δρόμο σε υποχωρήσεις στις από τα δεξιά πιέσεις

Ας λείπουν πάντως τα φτη-

σε ρήξη με κεφάλαιο ΕΕ ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

∆εν είναι δυνατό να εξακο-λουθεί να θεωρείται ldquoμεταβατικόrdquo ένα πρόγραμμα ενός ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης Ένα πρόγραμμα μεταβατικών διεκδικήσεων συν-δέει διαλεκτικά τις άμεσες ανάγκες και διεκδικήσεις των μαζών με την επαναστατική πάλη για την ανατρο-πή του καπιταλισμού και την εργα-τική εξουσία Η πάλη αυτή δεν εί-ναι μονόπρακτο ούτε ευθύγραμμη Αγκαλιάζει μια ολόκληρη περίοδο και παραμένει διαρκής μέχρι τη νίκη του σοσιαλισμού στην Ευρώ-πη και παγκόσμια Κανένα από τα παρακάτω προγραμματικά σημεία δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού και της ΕΕ ldquoμε την συνέχεια του κρά-τους και των συμφωνιών τουrdquo όπως έλεγε ο Τσίπρας αλλά με την ανατροπή τουςraquo

Aυτή είναι μια πολιτική κριτική που μπορεί κάποιος να την δεχθεί ή να την απορρίψει Το EEK ποτέ δεν έκρυψε τις θεωρητικές και πο-λιτικές του διαφορές με το ΣEK ή με πολιτικές θέσεις της ANTAPΣYA laquoως όλοraquo Tο γεγονός ότι είμαστε ξεχωριστές οργανώσεις είναι απο-τέλεσμα θεωρητικών και πολιτι-κών διαφορών Aυτές οι διαφορές είναι θεμιτές στο εργατικό κίνημα και απαιτείται η πιο βαθιά και ενδε-λεχής συζήτησή τους προκειμένου να οικοδομηθεί η αναγκαία πολιτι-κή οργάνωση του προλεταριάτου

νά και συκοφαντικά προσχήμα-τα Το ΣΕΚ κατηγορεί το ΕΕΚ ως ldquoδιασπαστικόrdquo ∆εν διασπάσαμε εμείς τα δημοτικά ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους κυριότερους δήμους της χώρας στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Πάτρα κα αλλά το ΣΕΚ και μάλιστα με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο Μετά την ήδη συντελεσμένη διάσπαση το ΕΕΚ έκανε την πολιτική επιλογή να στηρίξει το αγωνιστικό συλλο-γικό μη δημαρχοκεντρικό σχήμα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα με το οποίο υπάρχει προγραμματική συμφωνία πάνω στις αρχές της επαναστατικής αρι-στεράς κι όχι το μονοπαραταξιακό προσωποκεντρικό ψηφοδέλτιο του ΣΕΚ με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέ-τρο Κωνσταντίνου

H δική μας θέση είναι παρά τις πολιτικές ιδεολογικές και ιστορι-κές διαφορές είμαστε υπέρ ενός ενιαίου ταξικού μετώπου πάλης όλων των τάσεων και οργανώσε-ων της εργατικής τάξης την ίδια στιγμή που παλεύουμε για την οι-κοδόμηση του επαναστατικού κόμ-ματος στη χώρα μας και της εργατι-κής ∆ιεθνούς στον κόσμο

Σε κάθε περίπτωση θα συνα-ντηθούμε στους αγώνες στους τα-ξικούς αγώνες και όχι στις laquoκοινω-νικές συμμαχίεςraquo με την κακόφημη ηγεσία της ΓΣEE στους αντιφα-σιστικούς αγώνες όχι με τους δη-μαρχαίους και συριζαίους στους διεθνιστικούς αγώνες ενάντια

στον ιμπεριαλισμό και την ντόπια μπουρζουαζία

2 Ύστερα από αυτήν την εξέ-λιξη το Eργατικό Eπαναστατικό Kόμμα ανακοινώνει την απόφασή του να μην κατέβει ανεξάρτητο στις ευρωεκλογές της 26ης Mαΐου Kα-θώς είμαστε ήδη σε κινητοποίηση για τις δημοτικές και περιφερεια-κές εκλογές σε μεγάλο αριθμό δή-μων και περιφερειών για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το οικονο-μικό βάρος της συμμετοχής μας και στις ευρωεκλογές κρίνεται αφενός δυσβάσταχτο και αφετέρου ασύμ-φορο ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών

Επιμένουμε να απαιτούμε από την ηγεσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια γραπτή απάντηση στην απόρριψη της ενωτικής πρότασης του ΕΕΚ τεκμηριωμένη πολιτικά Το απαι-τούμε όχι απλώς για δικό μας λο-γαριασμό αλλά για λογαριασμό των ίδιων των αγωνιστών - μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι όλων όσων εν-διαφέρονται κι αγωνιούν για το μέλλον της επαναστατικής αριστε-ράς και για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά τις Ευρωεκλογές Μια κατrsquo όνομα ldquoεπαναστατική αριστεράrdquo που επαναλαμβάνει τις γραφειο-κρατικές συμπεριφορές της καθε-στωτικής αριστεράς και θα μιλάει για συμμαχίες αλλά μόνο προς τα δεξιά θα είναι αναντίστοιχη των μεγάλων προκλήσεων που αντιμε-τωπίζει η εργατική τάξη και ο λαός

Kαλούμε τους συντρόφους όλη την εργατική τάξη όλους τους καταπιεσμένους κι αποκληρους μαζί και τους επαναστάτες εργάτες της τέχνης και της διανόησης

bull να ενισχύσουν την πάλη του τροτσκιστικού EEK για την πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης την απαλλαγή της από τη μέγγενη των γραφειοκρατικών μηχανισμών ελέγχου στα συνδικάτα και στην πολιτική ζωή την απαλλαγή πρώτα πρώτα από τη γραφειοκρατία κρα-τικοδίαιτων και εργοδοτικών συν-δικαλιστών της ΓΣEE

bull να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση του επαναστατι-κού κόμματος της εργατικής τάξης και της επαναστατικής εργατικής ∆ιεθνούς στόχο για τον οποίο παλεύουμε από κοινού με τις άλ-λες οργανώσεις των διεθνών μας συντρόφων της Συντονιστικής Eπιτροπής για την Eπανίδρυση της Tέταρτης ∆ιεθνούς

H Kεντρική Eπιτροπή του EEKAθήνα 29-4-2019

Τ ο βράδυ της ∆ευτέρας 13 Μαΐου και ενώ ο κόσμος συνέρρεε στην καθιστική δι-

αμαρτυρία έξω από το Γενικό Επιτε-λείο Στρατού στο Χαρτούμ μετά την λήξη της νηστείας ldquoάγνωστοιrdquo άνοι-ξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά διαδηλωτές -ανάμεσά τους και έναν αξιωματικό του σουδανι-κού στρατού- και τραυματίζοντας δεκάδες Το προσωρινό στρατιωτι-κό συμβούλιο του Σουδάν κατηγο-ρεί υποστηρικτές του καθεστώτος Μπασίρ και την παραστρατιωτική οργάνωση ldquo∆υνάμεις Υποστήριξηςrdquo (γνωστή για την δολοφονική της δράση καθrsquo όλη την διάρκεια της επανάστασης αλλά και για τον ρόλο της στην γενοκτονία του Νταρφούρ) για την επίθεση αλλά οι εκπρόσω-ποι των διαδηλωτών κατηγορούν για την επίθεση τις δυνάμεις ασφα-λείας Η επίθεση αυτή διεξήχθη λίγες μόνο ώρες αφού η Γενική Ει-σαγγελία του Σουδάν απήγγειλε κα-τηγορίες στον πρώην δικτάτορα αλ Μπασίρ για ηθική αυτουργία στην δολοφονία των δεκάδων διαδηλω-τών -κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό πλέον των εκατό- από την αρχή της επανάστασης πέρυσι τον ∆εκέμβρη

Παρrsquo όλα αυτά συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου και των εκπροσώπων των επαναστατών αν και με δυσκολία και συνεχείς διακο-πές και πιέσεις αμφοτέρωθεν Μέ-χρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε επέλθει συμφωνία για μια τριετή μεταβατική περίοδο και για την σύνθεση της προσω-ρινής βουλής η οποία θα αποτε-λείται κατά 23 από εκπροσώπους των επαναστατών και κατά 13 από εκπροσώπους του στρατού Συνε-χίζεται όμως σφοδρή διαμάχη των δύο πλευρών για το ποιός θα έχει την πλειοψηφία στην προσωρινή κυβέρνηση

Συνέχεια από τη σελ 6

Ο όρος laquoσταλινοφασίσταςraquo πι-θανόν να θεωρείται από πολ-

λούς laquoπολιτικά και επιστημονι-κάraquo ως laquoμη ορθόςraquo Απλώς όταν ακούς τον Σοφιανό σου laquoβγαίνειraquo αυθόρμηταhellip

Πάντως ο επίλογος στην πα-ρέμβαση της Ντίνας Ρέππα (την

1 Έχοντας συνείδηση ότι οι προσεχείς ευρωεκλογές της 26ης Mάη δεν είναι laquoμία από τα ίδιαraquo αλλά κρίσιμο σημείο κα-μπής στην ανάπτυξη της κρίσης της ιμπεριαλιστικής Eυρωπαϊκής Ένωσης σε αλληλεπίδραση με την παγκόσμια καπιταλιστική κρί-ση αλλά με την ταξική πάλη στην Eυρώπη (και την Eλλάδα) κι ακό-μη έχοντας συνείδηση της ανα-γκαιότητας να υψωθεί μια όσο το δυνατόν μαζικότερη επαναστατι-κή διεθνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στην Eυρώπη-Φρούριο δύναμη και ταξικής πάλης ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και των ιμπεριαλιστικών πολέμων στον αναπτυσσόμενο ρατσισμό εθνικισμό και φασισμό το EEK απευθύνθηκε στις δυνάμεις της ANTAPΣYA προκειμένου να συ-γκροτήσουμε ένα ενιαίο ταξικό μέτωπο αντίστασης και ταξικής αντεπίθεσης στην Eλλάδα στα Bαλκάνια και την Eυρώπη

H ανάλυσή μας για την κατά-σταση και οι πολιτικές μας κατευ-θύνσεις εκτίθενται στο κείμενο της Kεντρικής Eπιτροπής του EEK με τίτλο laquoH κρίση η Eυρωπαϊ-κή Ένωση και οι Eυρωεκλογές του 2019raquo που δημοσιεύτηκε στο φ685 της Nέας Προοπτι-κής στις 1632019 Mε βάση αυτή τη δημόσια έκφραση των θέσεών μας είχαμε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ANTAP-ΣYA στις 19 Mαρτίου (στα γρα-φεία του EKKE με συμμετοχή αντιπροσώπων από EEK NAP ΣEK OK∆E-Σπάρτακος EKKE) Προφορικά εκεί και γραπτά λί-γες μέρες αργότερα καταθέσαμε την πρότασή μας (βλέπε Γράμμα EEK Προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 25-3-2019 - δημοσιεύτηκε στη NΠ φ686 30 Mαρτίου 2019)

Tόσο προφορικά όσο και γραπτά παρουσιάσαμε με ειλι-κρίνεια τα σημεία σύγκλισης που πράγματι υπάρχουν μεταξύ μας και στη βάση των οποίων μπο-ρεί και πρέπει να υπάρξει ενιαία παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς στις Ευρωεκλογές παρόλες τις υπαρκτές διαφορές ώστε να ανοίξει ο δρόμος σε μια επαναστατική εναλλακτική ελπί-δας απέναντι στο πλαστό δίλημ-μα ldquo∆εξιά ή ΣΥΡΙΖΑrdquo

Με κομμουνιστική ευθύτητα δεν κρύψαμε τις γνωστές προ-γραμματικές αποκλίσεις μεταξύ ΕΕΚ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ Συνοψίζο-νται στο ζήτημα της πάλης για την εργατική εξουσία στο ζήτη-

Ταυτόχρονα τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Κατάρ έχουν ρί-ξει πακτωλούς χρημάτων στον κορ-βανά του προσωρινού στρατιωτικού συμβουλίου για την ανακούφιση της τεράστιας έλλειψης σε πετρέλαιο και τρόφιμα ενώ και η Αίγυπτος -όπως και πολλές άλλες χώρες- έσπευσαν να προσφέρουν την στήριξή τους στο προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Ο στόχος είναι προφανής οι χώρες του αραβικού κόσμου τρέμουν την αναζωπύρωση ενός νέου κύματος αραβικών επαναστάσεων που ήδη έχει μεταδοθεί από το Σουδάν στην Αλγερία και την Λιβύη Τρέμουν την ημέρα όπου η επανάσταση θα χτυ-πήσει και την δική τους πόρτα Η Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα έχει και έναν επιπλέον λόγο που παλεύ-ει να ισχυροποιήσει τον προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο Το Σουδάν ήταν ο κύριος σύμμαχος της Σαουδι-κής Αραβίας στην εμπλοκή της στον πολύχρονο εμφύλιο στην Υεμένη και τρέμει στην ιδέα να αναγκαστεί να συνεχίσει την ιμπεριαλιστική επέμ-βαση στην χώρα χωρίς τους Σουδα-νούς για τροφή για τα κανόνια

Μέχρι τώρα διαφαίνεται ότι το Σουδάν θα προχωρήσει σε μια πο-λιτική μετάβαση τύπου Αιγύπτου 2011 αλλά τα τρία χρόνια της προ-σωρινής κυβέρνησης είναι πάρα πολλά σε μια πολιτική κατάσταση όπου οι εξελίξεις τρέχουν και αλ-λάζουν ανά ημέρα ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια νέα φάση επιδεί-νωσης της παγκόσμιας καπιταλιστι-κής κρίσης Όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση στο Σουδάν όμως ένα είναι το σίγουρο ολόκληρος ο αραβικός κόσμος είναι εκ νέου μια πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ndash και όταν συμβεί αυτό δεν θα πάρει μαζί της μόνο την ευρύτερη περιο-χή αλλά τον κόσμο όλο πρώτα απrsquo όλους την Ευρώπη

Mar V

οποία ακολούθησε το χειροκρό-τημα) αφού σχολίασε τα περί των ερειπωμένων κτιρίων που σχεδόν όλα μπορούν να διατηρηθούν νrsquo αναπλαστούν και να γίνουν κατοικί-ες για άστεγους πρόσφυγες κλπ ήταν ότι laquoένα μόνο κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί τα γραφεία της μιας και μόνης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή που είναι η Χρυσή Αυγήraquo

μα της ιμπεριαλιστικής ΕΕ για τη διάλυσή της όχι με συστροφή στο κράτος-έθνος αλλά με μια διεθνιστική πολιτική τις ενωμέ-νες σοσιαλιστικές πολιτείες της Eυρώπης όπως ήταν το σύνθημα της Kομιντέρν ή την ldquoσοσιαλιστι-κή ενοποίηση από τα κάτω και τα αριστερά στα Βαλκάνια την περι-οχή την Ευρώπη και τον κόσμοrdquo (σύμφωνα και με την παλιά αλλά πάντα επίκαιρη διατύπωση του προγράμματος του ΜΕΡΑ)

Επίσης θέσαμε εύλογα ερω-τήματα για τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από την κάθοδο διαφορετικών ψηφοδελτίων από δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον ∆ήμο της Αθήνας με την ιδιαί-τερη πολιτική βαρύτητα που αυ-τός ο ∆ήμος έχει αλλά και στην Θεσσαλονίκη και αλλού Τέλος εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην απεύθυνση του Καλέσματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σε δυνάμεις εκτός επαναστατικής Αριστεράς που τοποθετούνται δεξιότερα του ΚΚΕ

Για την λύση της αντίθεσης ανάμεσα στις συγκλίσεις και αποκλίσεις με γνώμονα πάντα την ανάγκη και την δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Ευρω-εκλογές (όπως τούτο ήδη φάνη-κε σε μια σειρά από δήμους και περιφέρειες που κατεβαίνουμε σε κοινά ψηφοδέλτια) προτείνα-με τη δημιουργία συνεργασίας στο πρότυπο των κοινοβουλευ-τικών εκλογών του Σεπτεμβρί-ου 2015 όπου κατεβήκαμε σαν μπλοκ ldquoΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ-Ανε-ξάρτητοιrdquo στη βάση της ισοτιμί-ας και του σεβασμού της ανεξάρ-τητης πολιτικής φυσιογνωμίας κάθε δύναμης

Στη συνάντηση της 19ης Mαρτίου (στα γραφεία του EKKE) γίναμε μάρτυρες μιας οξείας επίθεσης του εκπροσώπου του ΣEK ο οποίος κυριολεκτικά δι-αστρέβλωνε τις θέσεις του EEK παρουσιάζοντάς μας ως εχθρι-κή και διασπαστική προς την ANTAPΣYA οργάνωση και πο-λιτική Στη συνάντηση εκείνη οι εκπρόσωποι του EKKE και της OK∆E-Σπάρτακος τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας με το EEK O εκ-πρόσωπος του NAP αρνήθηκε να τοποθετηθεί ως ΝΑΡ λέγοντας ότι εκπροσωπεί την ANTAPΣYA laquoως όλοraquo και ότι θα μας δοθεί απάντηση

Mετά από καθυστέρηση αρ-κετών ημερών η απάντηση μας δόθηκε τηλεφωνικά το Σάββατο

13 Απριλίου από τον ίδιο αυτόν σύντροφο του ΝΑΡ που μας είπε ότι για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ laquoδεν εί-ναι ώριμες οι συνθήκες για μια τέτοια συνεργασίαraquo χωρίς κα-μιάν άλλη εξήγηση Ζητήσαμε να έχουμε γραπτά την απάντηση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΕΕΚ Μέχρι τώρα παραμονή της Πρω-τομαγιάς καμιά γραπτή απάντη-ση δεν ήρθε παρόλο που επίμονα την ζητήσαμε

Μόνον έμμεσα πληροφορη-θήκαμε από συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άμεση ενημέρω-ση της διαδικασίας και της συ-ζήτησης που έγινε στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι υπέρ της συνεργασίας με το EEK τά-χθηκαν το NAP η OK∆E-Σπάρτα-κος και το EKKE Kατά τάχθηκαν το ΣEK η METABAΣH αλλά και η ΑΡΙΣ

Το βασικό σημείο που χρη-σιμοποιήθηκε για να στηριχθεί η αρνητική θέση προς την προ-τεινόμενη συνεργασία είναι το σημείο 4 της προαναφερθείσας απόφασης της KE του EEK του Mάρτη 2019

laquo στην εξωκοινοβουλευτι-κή Αριστερά που θέλει να ονο-μάζεται κι ldquoεπαναστατικήrdquo ή στο μαλακότερο ldquoριζοσπαστικήrdquo ένα μεγάλο τμήμα της τον καιρό της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ πήγε με ενθουσιασμό με το ρεύμα βλέ-ποντας κάποιο σκαλοπάτι για ρι-ζοσπαστικότερες εξελίξεις Προ-σκολλήθηκαν έτσι στην ldquoαριστερή της πτέρυγαrdquo Μετά το Βατερλώ του καλοκαιριού της συνθηκολό-γησης το 2015 δεν βγάλανε κα-νένα μάθημα Ορισμένοι διασπώ-ντας από τα δεξιά την ΑΝΤΑΡ-ΣΥΑ και κυνηγώντας πάντα το φάντασμα ενός ldquoαριστερότερουrdquo ΣΥΡΙΖΑ χώθηκαν στην ΛΑΕ του Λαφαζάνη Σrsquo αυτήν μείνανε ή μέ-νουν μερικοί (η ∆ΕΑ η ΑΡΑΣ η ΑΡΑΝ κλπ) ακόμα κι όταν η ΛΑΕ φυλλορρόησε και βούλιαξε στον εθνικισμό με τον Λαφαζάνη να κάνει εμφανίσεις ακόμα και στο φασιστοκάναλο του Πλεύρη Η ΛΑΕ αξιοθρήνητη πια σκιά του παρελθόντος ψάχνει απεγνωσμέ-να για ψήφους δεξιά κι αριστερά για να επιβιώσει μια και γνωρίζει ότι απειλείται με εξαφάνιση μετά από ένα προβλεπόμενο εκλογι-κό φιάσκο τον Μάιο Παρόλα τα χάλια κάποιοι αγωνιστές ακόμα και τώρα παγιδεύονται στη σύγ-χυση Ορισμένοι μάλιστα έχουν διασπάσει το ΝΑΡ για να στήσουν τις δικές τους ldquoγέφυρεςrdquo προς τα

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 13 σελίδα 12 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

του Σάββα Μιχαήλ

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ Στην τράπεζα του σφαγέα

Η πορεία μέσα στους κακοτρά-χαλους δρόμους της Ιστορίας και το χρονικό της γίνονται δρόμος πολιτι-κής συνειδητοποίησης κι αυτοσυνει-δησίας Ανακάλυψη του Εαυτού πέρα από το εξατομικευμένο Εγώ ενός Εαυτού στη βάση της πινδαρικής αρ-χής γένοιrsquoοίος εσσί μαθών4

Στην αρχή τα ιστορικά γεγονό-τα του Ιουνίου 1955 αιφνιδιάζουν έναν απολίτικο Ροδόλφο Ουόλς που παίζει σκάκι σε ένα καφέ της Λα Πλάτα και που δεν θέλει να ξέ-ρει τίποτα για όσα αναστατώνουν την ζωή των άλλων αλλά τώρα και την δική του ldquoΟ Βάγε δεν μrsquo ενδια-φέρει Ο Περόν δεν μrsquo ενδιαφέρει η επανάσταση δεν μrsquo ενδιαφέρει Μόνο να επιστρέψω στο σκάκι rdquo5 Ο ίδιος άνθρωπος στην συγκλονιστική Ανοιχτή Επιστολή στην Χούντα του Βιντέλα στις 24 Μαρτίου 1977 θα την αψηφήσει προαναγγέλλοντας την συνέχιση της λαϊκής αντίστα-σης την διάρκεια της επανάστασης ldquoοι αιτίες που εδώ και είκοσι χρόνια και πλέον κινούν την αντίσταση του αργεντίνικου λαού δεν έχουν εξαφα-νιστεί αντίθετα έχουν βαθύνει με την ανάμνηση των καταστροφών που προκλήθηκαν και την αποκάλυψη των κτηνωδιών που διαπράχθηκανrdquo Και το τέλος της Επιστολής και της ζωής του το σφραγίζει με τα λόγια ldquoμένοντας πιστός στην δέσμευση που ανέλαβα πριν από πολύ καιρό να καταθέτω την μαρτυρία μου σε δύσκολους καιρούς Ροδόλφο Ου-όλςrsquordquo6

[Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh (έκδοση Ακυβέρνητες Πολιτείες στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης Πέμπτη 9 Μαΐου 2019]

Μέσα στο σύστημα δεν υπάρχει δικαιοσύνη Rodolfo Walsh

1 Ο Hegel είχε παρομοιάσει την Ιστορία με την τράπεζα του σφαγέα1 Το επιβεβαιώνει με τον τρόπο του και το κλασικό πια βιβλίο Επιχείρηση Σφαγή του Rodolfo Walsh του Αργε-ντίνου συγγραφέα και αγωνιστή που ζήτησε την αλήθεια και την δικαιοσύ-νη για να συναντήσει την ανείπωτη φρίκη της κρατικής βίας τον αγρι-ανθρωπισμό της ακροδεξιάς δικτα-τορίας και τον μαρτυρικό θάνατο της κόρης του και τον δικό του στα βάρβαρα χέρια της αντεπανάστασης

Το βιβλίο αφορά όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας ldquoένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της βαρβαρό-τητάς μαςrdquo2

Πρόκειται για την εν ψυχρώ σφαγή αθώων πάμφτωχων εργα-τών που έκαναν το λάθος να συνα-ντηθούν σε λάθος ώρα σε λάθος τόπο τον Ιούνιο του 1955 στο σπίτι ενός άλλου αθώου φτωχοδιάβολου για να ακούσουν μαζί από το ραδι-όφωνό του ένα ματς και σύρθηκαν τελικά από την αστυνομία για να εκτελεστούν σε έναν σκουπιδότοπο στο Χοσέ Λεόν Σουάρες

Η όλη επιχείρηση έγινε κακήν κακώς με τα μάουζερ των αστυνομι-κών να σκοτώνουν πέντε να τραυμα-τίζουν βαριά έναν άλλο και να αφή-νουν έξι επιζώντες να τρέχουν στα χωράφια και προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν Η διαταγή ήρθε από την κορυφή του κράτους και τον τότε Πρόεδρο Αραμπούρου στο όνομα της δημοκρατίας και στα πλαίσια της βίαιης καταστολής μιας απόπει-ρας των περονικών να επανέλθουν πραξικοπηματικά στην εξουσία από την οποία τους είχε ανατρέψει πρω-τύτερα ένα άλλο πραξικόπημα Το αντιπερονικό υποκινούμενο από τις HΠΑ και την ντόπια αστική ολιγαρχία πραξικόπημα πομπωδώς αυτο-ονο-μάστηκε ldquoRevolucioacuten Libertadorardquo Απελευθερωτική Επανάστα-ση Ο λαός το αποκάλεσε σωστά Revolucioacuten Fusiladora Επανάσταση των τουφεκισμών

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το κεφάλαιο εμπεριέχει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που καθι-στούν όχι μόνο την Ιστορία της Αρ-γεντινής και της Λατινικής Αμερικής αλλά συνολικά την μέχρι τώρα Ιστο-ρία της ταξικής κοινωνίας Ιστορία της βαρβαρότητας Ιστορία όμως και της ταξικής πάλης ενάντια στην βαρβαρότητα για να μπει τέλος στην

προσωπούν αυτές οι κυβερνήσεις στέ-κεται αλληλέγγυα σε εκείνους τους δο-λοφόνους αποδέχεται τη δολοφονία ως δικό της έργο και δεν την τιμωρεί απλώς επειδή δεν προτίθεται να τιμω-ρήσει τον ίδιο τον εαυτό τηςrdquo9

Έτσι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αραμπούρου που είχε υπογράψει την διαταγή εκτέλεσης των 12 αθώων η κυβέρνηση η αστυνομία ο στρατός οι δικαστές τα ΜΜΕ βγάλανε λάδι τους ενόχους της σφαγής -τον εαυτό τους Το ερώτημα που τίθεται ανα-γκαία σύμφωνα με τον Ουόλς είναι ldquoποια η διαφορά ανάμεσα σrsquo αυτήν την αντίληψη περί δικαιοσύνης και σrsquo εκεί-νη που δημιούργησε τους θαλάμους αερίων του ναζισμούrdquo10

Τις συνέπειες αυτής της ταξικής δικαιοσύνης και του αστικού καθε-στώτος που στηρίζει που οδηγούν στα ναζιστικά εγκλήματα θα καταγγείλει ο Ροδόλφο Ουόλς και στην Ανοιχτή Επι-στολή στην Χούντα όπου περιγράφει και καταγγέλλει τα φρικτά της εγκλή-ματα που καταλήγουν ldquoστην παρόρμη-ση για συντριβή της ανθρώπινης ουσί-ας ώσπου να την καταστρέψει κι έτσι να χάσει ο άνθρωπος κάθε αξιοπρέ-πεια όπως έχασε και ο δήμιος όπως την έχετε χάσει κι εσείςrdquo11 Είναι στο σημείο αυτό που ο Ροδόλφο Ουόλς συναντάει τον ορισμό του φασιστικού εγχειρήματος που έδωσε το 1934 ο Εβραίος φιλόσοφος Emmanuel |Levi-nas η καταστροφή του ανθρώπι-νου μέσα στον άνθρωπο

4 Στις 29 Μαΐου 1970 οι αριστεροί περονικοί αντάρτες Μοντονέρος απα-γάγουν τον αντιπερονικό αντιστράτη-γο Αραμπούρου που όταν ήταν Πρό-εδρος της Αργεντινής κι επικεφαλής της Revolucioacuten Fusiladora υπέγραψε την διαταγή της εκτέλεσης των αθώ-ων εργατών στις 9 Ιουνίου 1956 και στη συνέχεια αθώωσε τους δολοφό-νους μαζί και τον εαυτό του Το πρωί της 1ης Ιουνίου 1970 θα τον εκτε-λέσουν

Ο Ροδόλφο Ουόλς θα μιλήσει για ldquoιστορική δικαιοσύνηrdquo12 σε αντιπαράθεση με την ldquoτυφλή δικαιο-σύνηrdquo που μετάτρεψε τους ενόχους σε αθώους και τα αθώα θύματα σε ενόχους ∆εν μένει στην διαπίστωση αυτή Ανιχνεύει τις ταξικές της ρίζες Ο εκτελεσμένος Αραμπούρου ldquoυπήρ-ξε εκτελεστής μιας ταξικής πολιτικής της οποίας η βάση -η εκμετάλλευση- είναι από μόνη της απάνθρωπη και οι βαρβαρότητές της γεννιούνται από αυτή όπως τα κλαδιά από τον κορ-μό[hellip] Ο Αραμπούρου ήταν αναγκα-σμένος να τουφεκίζει και να προγράφει ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο που οι επίγονοί του ως σήμερα είναι αναγκα-σμένοι να βασανίζουν και να δολοφο-νούν απλώς εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύουν μια καταχρηστική μειοψηφία που μονάχα μέσω τη εξα-πάτησης και της βίας καταφέρνει να διατηρείται στην εξουσία rdquo13

Ο Ουόλς κάνει τον απολογισμό αυτής της ταξικής πολιτικής ldquoμια

14 Μαΐου 1948 Ολες οι με-γάλες δυνάμεις της επο-

χής (ΗΠΑ Μ Βρετανία Σοβιετική Ένωση) αναγνωρίζουν το Ισραήλ μια κρατική οντότητα που οικο-δομήθηκε με τη βία τον πόλεμο τις σφαγές όπως στο Ντέιρ Για-σίν από τη σιωνιστική φασιστική οργάνωση Ιργκούν την εκδίωξη χιλιάδων Παλαιστινίων από τις εστίες τους

Και φτάνουμε στο σήμερα 71 χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφική ημέρα για τον Πα-λαιστινιακό λαό όπου μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας καπιτα-λιστικής κρίσης ο Τραμπ έχει ήδη ολοκληρώσει το έγκλημα μετα-φέροντας την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσα-λήμ όπου στα μπουντρούμια του σιωνιστικού κράτους βρίσκονται πάνω από 6500 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι με εκατοντάδες από αυτούς να είναι παιδιά όπου δο-λοφονίες λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας με τους νεκρούς μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους να φτάνουν τους 250 και τους τραυματίες να αγγίζουν τον εξωφρενικό αριθμό των 29000 όπου τα τύμπανα του πολέμου ηχούν εκκωφαντικά στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη με πολλούς νεκρούς σε καθημερινή βάση και εκατο-ντάδες χιλιάδες να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την laquoπολιτισμένη ∆ύσηraquo αναζητώ-ντας μια αξιοπρεπή ζωή

Ο παλαιστινιακός λαός έχει πληρώσει και δυστυχώς συνεχί-ζει να πληρώνει την laquoατυχίαraquo του να έχει γεννηθεί και να ζει σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαια και φυσικό αέριο που αποτελεί επί-σης ιστορικό σταυροδρόμι γεω-στρατηγικών οδών στην τομή τρι-ών ηπείρων και δύο θαλασσών

της Μεσογείου και του Ινδικού ωκεανού Τα δεινά που υφίστα-ται αφορούν τους λαούς και την εργατική τάξη όλου του κόσμου γιατί κανένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όταν δίπλα του καταπιέζονται και αδικούνται άλ-λοι λαοί

Μόνο το τριήμερο 5-6-7 Μαΐ-ου με αφορμή εκτόξευση ρουκε-τών από την Λωρίδα της Γάζας και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση βομβαρδίζοντας παλαιστινιακά εδάφη και σκοτώνοντας είκοσι τρία άτομα συμπεριλαμβανομέ-νων δύο εγκύων γυναικών και δύο βρεφών Κανονικό σφαγείο Την ίδια στιγμή για να εξωραΐσει την εικόνα του προς τον υπόλοιπο κόσμο διοργανώνει τη φιέστα της Eurovision

Με την ευκαιρία της 71ης επε-τείου από την ημέρα της Νάκμπα (Kαταστροφή) η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινια-κό λαό διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Μαΐου επιτυχημένη πορεία με εκατοντάδες αγωνιστές από την πλατεία της Πανόρμου προς την πρεσβεία του σιωνιστικού κράτους ενώ πραγματοποίησε παρέμβαση στη συναυλία που έγινε κατά της διοργάνωσης της Eurovision από το Ισραήλ στις 5 Μαΐου σε συναυλικό χώρο στην οδό Λιοσίων

To EEK έχει καλέσει σε ενιαία αντι-ιμπεριαλιστική αντι-σιωνι-στική δράση για την απελευθέρω-ση όλων των Παλαιστινίων που βρίσκονται κρατούμενοι στις φυ-λακές Είμαστε αντίθετοι στη με-ταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ Παλεύουμε για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ που έχτισαν οι ιμπε-ριαλιστές Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη μη θρησκευτική και σο-

σιαλιστική δημοκρατία σε όλο το έδαφος της ιστο-ρικής Παλαιστίνης όπου ανεξάρτητα από θρησκεία και φυλή θα μπορούν να ζήσουν Μουσουλμάνοι Εβραίοι και Χριστιανοί Για μια σοσιαλιστική ομο-σπονδία των λαών της Μέσης Ανατολής

Καταγγέλουμε τη στά-ση της κυβέρνησης ΣΥ-ΡΙΖΑ που περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική κυβέρνηση έχει συντα-χθεί με τον ιμπεριαλισμό και αποτελεί μέρος του αντεπαναστατικού άξονα με τον δικτάτορα της Αι-γύπτου Αλ Σίσι τον ακρο-δεξιο Νετανιάχου και τον φασίστα Λίμπερμαν του Ισραήλ

Χαλβατζής Aλέξης

3 Οι διαδοχικοί τίτλοι των τριών με-ρών του βιβλίου Τα Πρόσωπα - Τα Γε-γονότα - Οι Αποδείξεις σημαδεύουν και τις τρεις διαδοχικές φάσεις της πορεί-ας προς την αλήθεια των ιστορικών συμβάντων και την αυτογνωσία Συ-νάμα είναι και η ακριβώς αντίστροφη πορεία από εκείνη που ακολουθούν οι εκπρόσωποι του κράτους

Ο Ροδόλφο Ουόλς ξεκινάει από τα Πρόσωπα των θυμάτων της εξου-σίας σχεδιάζοντας τα πορτραίτα τους και την πορεία τους στην μοιραία συνάντηση με τον παράλογο κρατικό παραλογισμό Αντίθετα ldquoη κυβέρ-νηση δεν είχε την παραμικρή ιδέα πια ήταν τα θύματά τηςrdquo7

Ο Ουόλς ερευνά εξονυχιστικά τα Γεγονότα και διασταυρώνει μαρτυρί-ες Το κράτος αδιαφορεί πανηγυρικά εγκληματώντας και δρα με όλη ldquoτην ανευθυνότητα την τύφλωση την ατι-μία της Επιχείρησης Σφαγήrdquo

Ο Ουόλς ζητά και βρίσκει τις Αποδείξεις που επαληθεύουν το τί πραγματικά συνέβηκε στους απόκλη-ρους της ζωής όταν τους συνέλαβε η αστυνομία εκείνη την τρομερή νύ-χτα του Ιουνίου 1956 Αντίθετα ldquoΗ αστυνομία του Μπουένος Άιρες είχε προσπαθήσει να συλλάβει και τους υπόλοιπους φυγάδες και να εξαφανί-σει τις αποδείξειςrdquo8

Το βαθύτερο συνολικό συμπέ-ρασμα που βγάζει ο Ροδόλφο Ουόλς από ldquoτο ακραίο περιστατικό μια εντε-λώς αδικαιολόγητης βαρβαρότηταςrdquo είναι καταπέλτης

ldquoΗ κοινωνική τάξη την οποία εκ-

ldquoλέπρα μέσα στον πολιτισμόrdquo3 για την οποία μιλούσε ο Καρλ Μαρξ

2 Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό βιβλίο Το είπανε μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα a non fi ction novel Μια προσεκτικότερη ανάγνωση μπορεί όμως να ανακαλύψει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό αστυνομικό ρεπορτάζ από κάποιον πεισματάρη κι άφοβο δημοσιο-γράφο που δίνει πριν τον Truman Capote στο πετυχημένο ρεπορτάζ του την μορφή ενός roman-veacuteriteacute ενός ldquoμυθιστορήματος-αλήθειαrdquo κάτι μεταξύ καλής δημοσιογραφικής έρευνας και λογοτεχνικής εξιστόρη-σης πραγματικών γεγονότων

Η ιδιοτυπία του εμβληματικού βι-βλίου του Ουόλς δεν ακυρώνει την λογοτεχνική του φύση Τον συγγρα-φέα τον συνοδεύει συχνά ο τίτλος του ldquoαντι-Μπόρχεςrdquo ∆εν συμφω-νούμε Πρώτα και κύρια η υπαρκτή και έκδηλη πολιτική αντίθεση μεταξύ του εχθρού της αντιπερονικής δικτα-τορίας Ουόλς και του συντηρητικού αντιπερονισμού του Μπόρχες δεν μπορεί να προεκτείνεται γραμμικά μηχανικά στο επίπεδο της τέχνης όπως σωστά τόνιζε ο Λέων Τρότσκυ στα κείμενά του για την Λογοτεχνία και Επανάσταση Άλλα κριτήρια είναι εκείνα με τα οποία κρίνεται η πολιτική στάση ενός καλλιτέχνη κι άλλα η καλ-λιτεχνική ποιότητα του έργου του που πάντα περιέχει ένα ldquoουτοπικό πλεό-νασμαrdquo που ξεπερνάει τις πολιτικές -ιδεολογικές του πεποιθήσεις

χώρα εξαρτημένη και βαλτωμένη μια εργατική τάξη υποταγμένη μια εξέγερση που ξεσπάει παντού Αυτή η εξέγερση φτάνει τελικά ως τον Αραμπούρου τον φέρνει αντιμέτωπο με τις πράξεις του παραλύει το χέρι που υπέγραφε κρατικά δάνεια προγραφές και εκτελέσεις ανθρώπωνrdquo14

Ο Χέγκελ από την σκο-πιά του θα έλεγε Weltge-schichte ist Weltegericht - η Ιστορία του Κόσμου είναι το ∆ικαστήριο του Κόσμου

5 Ο Ροδόλφο Ουόλς στη διάρκεια αυτής της δραματικής του συνάντη-σης με την Ιστορία έγινε αριστερός περονικός κι αντάρτης Μοντονέρο Στο βιβλίο του Επιχείρηση Σφαγή δι-ακρίνονται οι ελπίδες σε μιαν ldquoεπι-στροφή στον κριτικό περονισμό και τον Περόνrdquo αλλά κι εντοπίζεται ldquoη αξι-οσημείωτη αμφισημίαrdquo πχ στο πρό-γραμμα του Βάγε που δίνει ldquoαπόλυτες εγγυήσεις στα ξένα κεφάλαιαrdquo15 κλπ

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις θα ποδοπατήσουν τις ελπίδες Η θριαμ-βευτική επιστροφή του Περόν από την εξορία του στην Ισπανία στην Αργεντινή συνοδεύτηκε ήδη στην τεράστια συγκέντρωση υποδοχής του με την εντολή του ίδιου του Caudillo για άμεσο αφοπλισμό των Μοντονέρος αποκατάσταση του νό-μου και της τάξης διασφάλιση της ldquoσυνέχειας του κράτουςrdquo

Η κυβέρνηση της Ιζαμπελίτα Πε-ρόν στην οποία συμμετείχαν και οι μετέπειτα πραξικοπηματίες δεν ήταν παρά το προανάκρουσμα της δικτα-τορίας Βιντέλα

Μετά την κατάρρευση της δικτα-τορίας το 1984 και την διακυβέρνη-ση των ριζοσπαστών ακολούθησε η νεοφιλελεύθερη επέλαση των μέ-τρων της κυβέρνησης των περονι-κών του Μένεμ που κατέληξε κακήν κακώς στην χρεοκοπία της χώρας και στην συνέχεια στην εξέγερση του ldquoΑργεντινάσοrdquo

Οι επόμενες περονικές κυβερνή-σεις των Κίρχνερ λειτούργησαν σαν φραγμός στην επαναστατική διαδι-κασία του Αργεντινάσο συνέχισαν την αντιλαϊκή πολιτική κι άνοιξαν τον δρόμο στον αντιπερονικό δεξιό φι-λο-ιμπεριαλιστή και νεοφιλελεύθερο Μάκρι - που κι αυτός ξεπούλησε ξανά την χώρα και τον λαό της στο ∆ΝΤ φέρνοντας πάλι την Αργεντινή στην παρούσα χρεοκοπία

Η περονική γραφειοκρατία οι ερ-γατοπατέρες της οι κυβερνήτες της στις Πολιτείες έδωσαν στήριξη στο ∆ΝΤ και στον Μάκρι Μια πτέρυγά της ελπίζει τώρα σε μιαν επιστροφή της Κριστίνα Κίρχνερ με τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 Ο λαός όμως κι η εργατική τάξη δεν έχουν να περιμέ-νουν κάτι καλύτερο από εκείνο που βρήκαν με την επιστροφή του Περόν ή με την νίκη του Μένεμ ή του ίδιου του Νέστορ Κίρχνερ και της γυναί-κας του Κριστίνα Προπαντός τώρα

Εκεί που ίσως συναντιούνται οι πολιτικά αντίθετοι Αργεντίνοι συγγρα-φείς είναι ο ίδιος ο Λαβύρινθος για τον οποίο ο Μπόρχες μας δώρησε ένα ανυπέρβλητο ποιητικό όραμα κι ο Ου-όλς την πυρετώδη γραφή ενός ldquohard boil novelrdquo agrave la Dashiell Hammet μέσα στο οποίο θα χαθεί κι ο ίδιος

Το βιβλίο του Ουόλς είναι το οδοιπορικό αναζήτησης της αλή-θειας της Ιστορίας Της εισόδου μέσα από την στενή πόρτα μιας τραγικής της στιγμής βαθειά στον λαβύρινθο Μιας πορείας στις στοές του λαβυρίνθου ενάντια σε όλους τους Μινώταυρους ενάντια στις αν-θρωποθυσίες των Κυριάρχων Μια αναζήτηση μέχρις εσχάτων έως την αλήθεια για την Ιστορία και την υπε-ράσπιση της ιστορικής δικαιοσύνης έστω κι αν αυτό απαιτεί το μέγιστο τίμημα τον θάνατο Έναν θάνατο όμως που επέρχεται για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης δηλα-δή για χάρη της ζωής

Ο συγγραφέας ο ίδιος σώματι και ψυχή εμπλέκεται σε ότι αναζητά σε ότι γράφει Μεταμορφώνεται από αντι-ήρωας της καθημερινότητας από απολίτικος δημοσιογράφος και συγγραφέας λαϊκών αστυνομικών μυθιστορημάτων σε ήρωα της ίδιας του της γραφής αλλά και σε έναν ήρωα της ταξικής πάλης που χωρίς φανφάρες χαρίζει χωρίς αντάλλαγ-μα την ζωή του υπέρ της ζωής των ταπεινών και καταφρονεμένων για μια ζωή άλλη σε ένα κόσμο αλλαγμέ-νο χωρίς τάξεις και καταπίεση

καθώς η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση συγκεντρώνει μαύρα σύννεφα και στην Λατινική Αμερική με το λε-γόμενο ldquoροζ κύμαrdquo το Pink Tide των κεντροαριστερών κυβερνήσεων να έχει ξεφουσκώσει άδοξα τον φασί-στα Μπολσονάρο να εκλέγεται Πρό-εδρος της Βραζιλίας κι η Αμερική του Τραμπ να κλιμακώνει την επέμβασή της κατά του λαού της Βενεζουέλας αλλά και της Κούβας με πραξικοπή-ματα και επαπειλούμενο πόλεμοhellip

Υπάρχει όμως κι ο αντίθετος πό-λος οι λαϊκές μάζες που με τις δικές τους κινητοποιήσεις απέκρουσαν τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα του Γουαϊδό του ανδρείκελου του Τραμπ του Μπόλτον και της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας το πρωτοφανές γυναι-κείο κίνημα των εκατομμυρίων σε Βραζιλία και Αργεντινή οι αυτόχθο-νες του Αμαζονίου που αμφισβητούν τον Μπολσονάρο μέσα στην ίδια την Μπραζίλια η Γενική Απεργία στην Αϊτή και την Κοσταρίκα η άνοδος της αρ-γεντίνικης επαναστατικής Αριστεράς

Αυτές οι μάζες των εργατών των φτωχών χωρικών των απόκληρων στις παραγκουπόλεις των αυτοχθό-νων που ξεριζώνονται από τους προ-γονικούς τους τόπους αυτοί οι απελ-πισμένοι του κόσμου τούτου είναι η ελπίδα για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου για την ιστορική δικαιο-σύνη που ζητούσε ο Ροδόλφο Ουόλς καταθέτοντας την μαρτυρία του και το μαρτύριό του σε δύσκολους καιρούς

Μάιος 2019

Σημειώσεις

1 GF Hegel Phaumlnomenologie des Geistes2 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή μετά-φραση Κρίτων Ηλιόπουλος Ακυβέρνητες Πολιτείες Θεσσαλονίκη 2018 σ 1233 Karl Marx Arbeitslohn 1847 Kleine Oumlkonomishsche Schrist en Dietz Verlag 1955 σ 2454 Πίνδαρος Πυθιόνικος 2 725 Rodolfo Walsh Επιχείρηση Σφαγή ό π σ 1936 όπ σ 247 7 όπ σ 1268 όπ σ1419 όπ σ 19710 όπ σ 19511 όπ σ 23612 όπ σ 199 και εξής13 όπ σ201-20214 όπ σ 20315 όπ σ 74

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 σελίδα 15 σελίδα 14 Σάββατο 18 Μαΐου 2019

EKΘEΣH ZΩΓPAΦIKHΣKYPIAKOY KATZOYPAKH

laquoΑντιγόνηraquo από την Ομάδα Σημείο Μηδένστο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

M ε παρουσία πλή-θους κόσμου έγι-ναν τα εγκαίνια της

έκθεσης έργων ζωγραφικής του Kυριάκου Kατζουράκη την Tρίτη 7 Mαΐου στο Mέ-γαρο Eϋνάρδου στο κέντρο της Aθήνας (Aγ Kωνστα-ντίνου 20 και Mενάνδρου) Eίναι μια εξαιρετική ζωγρα-φική από τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη

Στην έκθεση αρθρώνεται η συνομιλία του Kυριάκου Kατζουράκη με τη Γκουέρ-νικα το μνημειώδες και εμ-βληματικό έργο που δημι-ούργησε ο Πάμπλο Πικάσο το 1937 στη διάρκεια της αναμέτρησης της επανάστα-σης με τη φασιστική αντε-πανάσταση στην Iσπανία και λίγο πριν την έναρξη του Brsquo Παγκόσμιου πολέμου

H Γκουέρνικα για τον Kατζουράκη δεν αποτελεί απλώς πηγή έμπνευσης ούτε το υπόβαθρο αλλά ένα ζωντανό σώμα αλληλοδι-είσδυσης και συνομιλίας της τέχνης σε μια νέα κρίσιμη καμπή της ιστορίας H συνο-μιλία διαμεσολαβείται μέσω μιας φρέσκιας μελέτης της ρώσικης πρωτοπορίας και του κονστρουκτιβισμού με αφετηρία τα τεκταινόμενα του παρόντος της εποχής της κρίσης και των ερωτημάτων που θέτει H κόκκινη σφήνα του Λισίτσκι είναι συνοδός μιας ομάδας έργων της έκ-θεσης

Ένα απόσπασμα από αυτά που συνοδεύουν σχεδόν όλα τα έργα ή τις ενότητες έργων είναι χαρακτηριστικό του Kα-τζουράκη Tου Kατζουράκη όχι μόνο ως ζωγράφου αλλά και ως τεχνίτη του λόγου Συγχρόνως αποκαλύπτει τη μέθοδο εργασίας του

laquoKOKKINO TPIΓΩNO vs ΓKOYEPNIKA

Kάθε φορά που ξεκινάω ένα έργο περνάω ώρες μπροστά στο άσπρο τελάρο κοιτάζοντάς το Bασικά προ-σπαθώ να διώξω τις προκα-τασκευασμένες ιδέες Αυτή τη φορά μου είχε καρφωθεί στο μυαλό η φράση ενός φί-λου laquoενεργειακή φτώχειαraquo και ήταν αδύνατο να μην τη σκέφτομαι Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιά-ξω την κεντρική λάμπα του ταβανιού της Γκουέρνικα και ένα καλώδιο τυλιγμένο από τα κάτω ένα φως που χωρίς ηλεκτρική ενέργεια φωτίζει Aυτή είναι η δύναμη της ζω-γραφικής εξάλλου ndashη μόνη ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι του ζωγράφου Σιγά σιγά τοποθέτησα ένα πάτωμα που κρέμεται από τις τέσσε-ρις γωνίες του έναν σκηνικό χώρο για να υποδεχτεί τη laquoζωγραφική παράστασηraquo Έστησα ένα διάλογο με στοι-χεία από το έργο του φίλου μου Πάμπλο σαν μια διαλυ-μένη Γκουέρνικα H σύνθεση στηρίζεται στο κάτω μέρος επάνω στο σώμα του σκο-τωμένου μαχητή Aπό το στή-θος του βγαίνει το κόκκινο τρίγωνο σαν στιβαρή επανα-στατική ενέργεια και σαν να σπρώχνει το πεθαμένο κα-λώδιο να ξεδιπλωθεί και να δώσει ηλεκτρισμό στη λάμπα επάνω η οποία έχει αρχίσει να χλωμιάζει Eν ολίγοις έκανα μια καθαρά σουρεα-λιστική αναπαράσταση ελπί-ζοντας να έχει την απλότητα μιας παιδικής ματιάς που γιrsquo αυτήν όλα είναι δυνατά να γίνουν

Aπό τότε το κόκκινο τρί-γωνο έρχεται και ξανάρχεται

σε πολλούς πίνακες αυτής της ενότητας Eίναι το τρίγω-νο του Eλ Λισίτσκι από τον πίνακά του Mε την κόκκινη σφήνα νικήστε τους λευκούς (1920) που έγινε σύμβο-λο της σοβιετικής επανά-στασης του rsquo17 (O Λισίτσκι είναι μεγάλος εμψυχωτής του κονστρουκτιβισμού Έχει συνεχή επαφή με τον Γκρό-πιους τον Mις βαν ντερ Pόε τον Bαν Nτέσμπουργκ Tο μεγάλο του σχέδιο είναι μια laquo∆ιεθνής του κονστρουκτι-βισμούraquo laquoΌτι γίνεται στην Eυρώπη σε εργαστηριακό επίπεδο στη Pωσία γίνεται μαζικά μέσα από τη θέληση της ιστορίαςraquo γράφει ο Eλ Λισίτσκι για να υποδηλώσει τις τεράστιες δυνάμεις που απελευθέρωσε για την τέχνη η σοσιαλιστική εξουσία)

Tο πάθος μου είναι να φτιάχνω αφηγήματα και ιστο-ρίες Όπως και στο σινεμά που κάνω όλα είναι εφικτά θάνατος δεν είναι θάνατος ο πολιτισμός είναι αθάνατος ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον άνθρωπο περισσότερο απrsquo οτιδήποτε άλλο κι αυτό τον καθιστά ανίκητο Στην τέχνη μπορείς να ανατρέπεις τα πά-ντα Eκ φύσεως λοιπόν η τέ-χνη είναι ανατρεπτικήraquo

Mε την κόκκινη σφήνα λοιπόν έφοδος στον ουρανό ndash της τέχνης και τηςhellip ουτο-πίας Γιατί ο ουτοπικός όπως λέει μια σκηνή της ταινίας του USSAK που προβάλλε-ται στον χώρο της έκθεσης είναι ο laquoαπόλυτος υλιστήςraquo πολύ πιο ρεαλιστής από τους παγιδευμένους στα ιδεαλιστι-κά σχήματα λάτρεις του laquoεφι-κτούraquo

Θόδωρος Kουτσουμπός

Ποιητικές laquoσφήνεςraquoμε μεγάλη αγωνία να ορίσει το δί-καιο και το άδικο το σωστό και το λάθος τον θύτη και το θύμα χωρίς να υπάρχει καμία εξωκοσμική αρχή να δώσει σαφείς και οριστικές απα-ντήσεις Πρόκειται για την Τραγωδία της ∆ημοκρατίας ∆εν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος αναθέτοντας την ευθύνη πολιτών και πόλης σε κά-ποιον θεό ή σωτήρα laquoΉ θα είμαστε ήσυχοι ή θα είμαστε ελεύθεροιraquo έγραφε ο Θουκυδίδης

Η Αρχαία Ελληνική ΤραγωδίαΗ αρχαία Τραγωδία είναι τελε-

τουργικό θέατρο προς τιμήν του θεού ∆ιόνυσου θεού της γονιμότη-τας και της βίας της μεταμόρφωσης και των ενστίκτων Βγαίνει μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας Μελετάει τη Ζωή στα ακραία όρια της Φύσης της Ύπαρξης και της Ιστορίας Είναι ένα βιοπολιτι-κό θέατρο που ασκεί δριμύτατη κρι-τική στο δημοκρατικό πολίτευμα που

το γέννησε με σκοπό το ίδιο αυτό πολίτευμα να βαθαίνει διαρκώς τα χειραφετητικά του χαρακτηριστικά

Η Τραγωδία παιδί και μήτρα της Φιλοσοφίας και της ∆ημοκρατίας είναι θέατρο καθολικής αμφισβή-τησης Μας προσκαλεί σε μια ριζική επαναξιολόγηση όλων των αξιών της ζωής με το βλέμμα στραμμένο στον ενεργό και χειραφετημένο πο-λίτη σε διαρκή εγρήγορση

Συντελεστές της παράστασηςΜετάφραση ∆ημήτρης ∆ημητριάδηςΣκηνοθεσία - ∆ιαμόρφωση χώρου

- Επιμέλεια κοστουμιών Σάββας Στρούμπος

Μουσική Λεωνίδας ΜαριδάκηςΦωτισμοί Κώστας Μπεθάνης∆ραματολόγος Μαρία ΣικιτάνοPhoto credits Αντωνία Κάντα∆ημιουργία αφίσας Soul DesignΕπικοινωνία παράστασης Μαριάννα Παπάκη

∆ιανομή ρόλωνΑντιγόνη Έβελυν ΑσουάντΚρέων Κωνσταντίνος ΓώγουλοςΤειρεσίας - Κορυφαία Χορού Έλλη Ιγγλίζ

Ισμήνη - Αγγελιαφόρος Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Αίμων Γιάννης ΓιαραμαζίδηςΕυρυδίκη - Κορυφαία Χορού Ρόζυ Μονάκη

Φύλακας - Εξάγγελος Στέλιος Θεοδώρου - Γκλίναβος

Χορός η Ομάδα∆ιάρκεια παράστασης 95 λεπτά

ΠληροφορίεςΘέατρο Άττις - Νέος ΧώροςΛεωνίδου 12 Μεταξουργείο ΑθήναΠερίοδος παραστάσεων από την Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 για δέκα μόνο παραστάσεις μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 H σύντομη εαρινή περίοδος των παραστάσεων λήγει την Kυριακή 19 Mαΐου Tον Nοέμβριο θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος αφού προηγηθεί περιοδία σε Θεσσαλονίκη Kατερίνη Kρήτη και σε περιοχές της Aττικής Πληροφορίες - Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2103225207

Mια συγκλονιστική Aντιγόνη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσου-με την Tετάρτη 8 Mαΐου στο Θέ-

ατρο Άττις (Nέος Xώρος) H Aντιγόνη η γυναίκα θαρραλέα απέναντι στην εξουσία και την ανδροκρατία απέναντι στις διατα-γές και τους νόμους διεκδικώντας με τί-μημα τη ζωή της το δίκαιο

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν μετά τους δύο επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων του έργου του Μπέκετ laquoΠεριμένοντας τον Γκοντόraquo παρουσιάζει τώρα την laquoΑντιγό-νηraquo του Σοφοκλή

O σκηνοθέτης της παράστασης Σάβ-βας Στρούμπος σημειώνει χαρακτηρι-στικά

Βλέπουμε την laquoΑντιγόνηraquo ως Τραγω-δία για τη ∆ιεκδίκηση της Ζωής

Η ακατάβλητη επιθυμία της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της παρά τις διαταγές του Κρέοντα δεν τη συνδέει μονάχα με τον κόσμο των νεκρών της και της οικογένειάς της Ξεκινώντας από τη διεκδίκηση της ταφής απέναντι στην κρατική εξουσία οδηγείται στη διεκδί-κηση νέων όρων για την επανεκκίνηση της Ζωής στην πόλη μετά τον πόλεμο Η Αντιγόνη επιχειρεί να ενώσει Μνήμη και Πόλη Ύπαρξη και Ιστορία Εξέγερση και Κοινωνία

Ο Κρέων φέρει το τρίπτυχο δύναμης της ανδρικής - κρατικής εξουσίας ως απόλυτη αρχή πατριαρχία ndash στρατοκρα-τία ndash φαλλοκρατία Όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του Κατά τη γνώμη του όλοι και όλα τον απειλούν όλοι χρη-ματίζονται για να υποσκάψουν την εξου-σία του

Η Αντιγόνη αντιτίθεται αντιστέκε-ται Η στάση της δεν αφορά μονάχα την οικογενειακή διάσταση του ζητήματος Στον οίκο των Λαβδακιδών κάθε πρά-ξη είναι άμεσα πολιτική γιατί επηρεάζει άμεσα την πόλη Ο κατrsquo επιλογή θάνατος της Αντιγόνης αποτελεί κραυγή Ζωής Επιλέγει τον θάνατο γιατί θέλει να ζήσει ασυμβίβαστα

Η παράστασή μας παίζεται αμέσως μετά από έναν πόλεμο ∆εν βλέπουμε τον Μύθο στο βάθος του παρελθόντος αλλά στο Μέλλον Μπορεί η ζωή να επανεκκινή-σει μετά τον πόλεμο Μπορεί ο άνθρωπος να διεκδικήσει εκ νέου τους όρους της ζωής του Ο πόλεμος αφορά την οικουμέ-νη και δεν έχει χωρικό όριο Το ίδιο και η τραγωδία Μέσα από την οπτική του πολέ-μου συναντάμε την οντολογική και βιοπο-λιτική προσέγγιση του έργου ως αστερι-σμό τραγωδιών μέσα στην τραγωδία

- Η τραγωδία του εξεγερμένου Ανθρώπου Αντιγόνη

- Η τραγωδία της Εξουσίας Κρέων

- Η τραγωδία του Συγκρουσιακού ανθρώπου Ισμήνη

- Η τραγωδία του Λόγου Αίμων

- Η τραγωδία της Προφητείας Τειρεσίας

- Η τραγωδία του βραχυκυκλωμένου ανθρώπου Ευρυδίκη

- Η τραγωδία της Υποτακτικότητας Φύλακας

- Η τραγωδία της ∆ημοκρατίας Χορός

Ο Χορός διαρκώς αναζητά το μέ-τρο Θέτει ερωτήματα αμφισβητεί και αυτό-αμφισβητείται κρίνει και κρίνεται αναιρεί και αυτό-αναιρείται Προσπαθεί

H ποιητική συλλογή Σωρείτης είναι η δεύ-τερη του Kυριάκου Mουτίδη μετά το Ίσαμε (2018)

Kάνοντας laquoσφήνεςraquo όπως με τη μηχανή ο σύ-ντροφος του EEK και της ΣBEO∆ σφηνώνει λέξεις ενώνει λέξεις τις κόβει καταπίνει φωνήεντα και μας δίνει ποίηση

Όπως οι laquoσφήνεςraquo στους δρόμους με τη μη-χανή οι ποιητικές σφήνες πληγώνουν πονάνε αφήνουν σημάδιαhellip

laquoΓραφωhellip γατι που ξερνα χορταριαμπαλες χολης σαλιου και γαστρικων υγρωνNομιζετε εσεις οτι εχω χρονοNα πατησω φρενοΝασκησω λογισμοNα καλωπισω τις λέξειςOχιhellip τις φτυνωτις εμέσω στο χαρτίδεν προλαβαίνωοπως σφηνες στο παπακιανάμεσα σε τρολευ φορτηγα ταξιεγω και το κακο αιμα της ποληςhellip κίνδυνος ndash συναγερμος ndash κινδυνοςhellipraquo (σελ 3)

Στο ∆ενδρόσπιτο γράφειlaquoΣτο δεντρόσπιτοΠου παρατηρουσα τη γειτονιαΤους αδιαφορους καυγάδες τουςΤη μαχη για το καθημερινό τιποταΤα εντομα της ευλεκτης δεξαμενηςΗ υποσχεση του αργοσυρτου παροντος Η εκσουδετερωση φανταστικων εχθρων Κλωτσιες κραυγες μια χορευτικη σκιαμαχια ανοιγε στον αερα μιας ασπρομαυρης πραγματικοτηταςπετας σερνεσαι χωριςλαμπρα ρουχα και χρυσα φτεραOMΩΣ ΠIΣTEYΩ στα πλασματαΓεννηθηκα μαζι τουςΤα πλασματα που ζωγραφιζουν τη δυστυχια με

κουταλιες μελιΧανονται στα συρταρια μουστο δρομο πισω απο το υποστεγοτων αερόστατων που σου μιλουν φθαρμενες μηχανεςπου καταπινουν φωνηεντακαθε μηχανη ειναι θνητηετσι πολεμησαμε ορμησαμε με ιαχεςhellip ) (σελ 15)

Kι ένα ακόμη ενδεικτικό της ποίησης του Kυριάκου Mουτίδη

laquoXανονται στον χρονοΕιναι καποιες πηξεις στιγμωνΠου γεννουν Αλλοκοτες καταστασεις και λεξειςΤελικαhellipΠριν θαθελα να σας δηλωσω οτι εχω γεννηθειΜε ολη την λεπρα αυτης της κοινωνιαςΠανω μουΠιο μολυσμενος δε γινεταιΟπως λεπια απο ψαρι ειναι σφηνωμενα Στο κορμι μου ολα τα προπατορικα ΑμαρτηματαΠηγματα ιδρωτα και αιμα οτι φτιαχνεις Και ολα μετρανε χρονο και μηχανηhellip (σελ 63)

H ποιητική δουλειά του Kυριάκου Mουτίδη παρουσιάστηκε σε μια ζεστή βραδιά την

Kυριακή 21 Aπρίλη -σε παλιότερες εποχές αυτή την εθνοσωτήριο ημέρα όλοι οι συμμε-τέχοντες στην ποιητική βραδιά θα είχαν πάει φυλακή ή εξορία ή λίγο πιο πέρα στο σφαγείο της Μπουμπουλίνας- στη Λοκομοτίβα από τον υπογραφόμενο ενώ η ηθοποιός Iωάννα Mπι-λήρη και ο ίδιος ο KM απάγγειλαν ποιήματα της συλλογής Aρκετοί σύντροφοι και φίλοι συμμετείχαν στη συζήτηση laquoΠέρασα καλά έννοιωσα όμορφαraquo είπε ένας φίλος αποτυπώ-νοντας εύγλωττα την ατμόσφαιρα της βραδιάς

Θόδωρος Kουτσουμπός

τέχν

η

Kυριάκος Mουτίδης Σωρείτης ποιητική συλλογή εκδόσεις Locomotiva 2019 σελ76

στο Πλάζα στην πραγματικότητα δημιούργησε τις νομισματικές προϋποθέσεις για να προχωρή-σει η Ουάσιγκτον στην μεγαλύ-τερη απελευθέρωση (νομικάθεσμικά) της κίνησης κεφαλαίων στην ιστορία του καπιταλισμού μετά το 1929

Περίπου 40 χρόνια ενω-ρίτερα σε μία αλλη συμφωνία ndashάλλης κλίμακας και διαφορε-τικών συνθηκώνndash σrsquo αυτή του Μπρέττον Γούντς οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει την συναλλαγματική και νομισματική σταθεροποίηση σε παγκόσμια κλίμακα με την σταθε-ροποίηση της σχέσης χρυσού - δολαρίου Και μέσω αυτής είχαν χρηματοδοτήσει την καπιταλιστι-κή ανοικοδόμηση στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο εγκαθιδρύοντας το δολάριο σαν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το 1985 η συμφωνία στο Πλάζα έγινε η πλατφόρμα πάνω στην οποία δρομολογήθηκε η μεγαλύτερη απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων διε-θνώς αυτό που αργότερα ονο-μάσθηκε ldquoπαγκοσμιοποίησηrdquo αλλά στην πραγματικό