Transcript
 • Fitness Instruktr Tradium 2012

  Grundforlb Anatomi og Fysiologi

 • Anatomi

  Terminologi

 • Retninger: Vertikal retning

  Op Ned! Transversal retning

  Hjre Venstre! Sagittal retning

  Frem Tilbage!

 • Planer: Sagittalplan

  Dannes af den vertikale og sagittale retning

  Transversalplan / Horisontalplan Dannes af den

  transversale og sagittale retning

  Frontalplan Dannes af den

  vertikale og transversale retning

 • Anatomiske normalstilling I denne stilling kan

  flgende termer bruges:

  Superior Inferior

  vre Nedre Anterior Posterior

  Forreste Bagerste

 • Termer der angiver retning eller placering:

  Cranial Caudal Mod kraniet Mod

  halen

  Ventral Dorsal Brystsiden

  Rygsiden

  Medial Lateral Mod midten mod

  siden

  Proksimal Distal Rod frie ende

  af ekstremitet

  Palmar Dorsal Hndflade -

  Hndryg

  Plantar Dorsal Fodslen -

  Fodryggen

 • Anatomi

  Knogler

 • Knogletyper: Rrknogler/lange

  knogler Korte knogler Flade knogler Uregelmssige

  knogler

 • Anatomi

  Ledlre

 • Ugte led:

  2 knogler forbundet via discusskive eller suture.

 • gte led:

  Et gte led bestr af en ledhule mellem to bruskbekldte ledflader og er aflukket mod omgivelserne af ledkapslen (synovialismembran).

 • gte led (2): Ledkapslen afgiver smrevske

  (synovialisvske), som medvirker til nedsat friktion i leddet og giver nring til ledbrusken.

  Ledbrusken virker stdabsorberende p ledfladerne.

  Desuden kan der forekomme bruskskiver( menisk) eller ledbnd indenfor ledkapslen. Disse fungerer som forstrkninger til ustabile led.

 • gte led (3):

  Glideled

  Hngselled

  Drejeled

 • gte led (4):

  Saddelled

  gled

  Kugleled

 • Bevgelse og led

  Fysisk aktivitet medfre get nringstilfrsel til ledbrusk.

  Fysisk aktivitet medfre styrkelse af

  ledkapsel, ledbnd og muskler omkring leddet, hvilket giver strkere led.

 • Hypo- og hypermobilitet: Hypomobilitet = (For lidt) Mindre bevgelse i et led i

  forhold til hvad der anses for normalt. Hypermobilitet = (For meget) Mere bevgelse i et led

  i forhold til hvad der anses for normalt. Man kan godt vre hypomobil i et led og hypermobil i

  et andet led. Man br som instruktr vre opmrksom p folk

  med disse tilstande!

 • Opgave 1 Hvilket plan danner vertikalretningen sammen med

  transversalretningen Hvilken retninger danner medianplanet Hvilket plan danner sagittalretningen sammen med

  transversalretningen. Hvad er caudal retning Hvad er forskellen p dorsal,plantar og dorsal,palmar Hvordan er udgangstillingen anatomiske normalstilling

 • Opgave 2 Nvn flest mulige knogler i kategorierne :

  Rrknogler Korte knogler Flade knogler Uregelmssige knogler (korrekte navn behves ikke angives placering i

  kroppen godkendes)

  Hvad er definationen p et gte led? Hvilken funktion har ledvsken og brusken i et led? Hvad er forskellen p Hypo- og Hypermobilitet?


Recommended