Transcript
Page 1: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

1

Jadranka Žderić

Govorimo, čitamo, pišemo

hrvatski 3Vježbenica iz hrvatskoga jezika za 3. razred osnovne škole

Page 2: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

2

IzdavačSretna knjiga, d.o.o.Zagreb, Vlaška 102

Recenzentidr. sc. Vladimira Štanger Velički

Olieta Horvat Kardoš, prof.

LekturaJasenka Ružić, prof.

KorekturaMaja Matković, prof.

OvitakZdenko Bašić

Likovno-grafičko oblikovanjeJosip Šipek

Page 3: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

3

SADRŽAJ

IMENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SKUPOVI IJE / JE / E / I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

UMANJENICE I UVEĆANICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

PISANJE IMENA MJESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

PISANJE IMENA VODA I GORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

GLAGOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

PRIDJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

DVOTOČJE I ZAREZ U NABRAJANJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

STVARALAČKO PISANJE – OBLIKOVANJE KRAĆEGA SASTAVKA I PJESME . . . 21

KRATICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SPORAZUMIJEVANJE HRVATSKIM JEZIKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

IZRAŽAJNO ČITANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

IZVJEŠĆIVANJE O OBAVLJENOME ZADATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Page 4: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

4

IMENICE

Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba.

Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice.

ŠARENI NAŠ PLANETČAROBNIH STVORENJA ON JE DOBAR SVIJET.DAŽDEVNJACI, KAMELEONI, RIBICE,SLONOVI, MRAVOJEDI, PTIČICE…ALGE I CVJETOVI RAZLIČITIH BOJA,BIĆA NAJRAZLIČITIJEG OBLIKA I SOJA;SVI SU ONI STANARI NA NAŠOJ ZEMLJII ZATO JE ČUVAJMO I PAZIMOOD SMEĆA, ŠTETNOG DIMA I ZRAKA NAJEZDE. U SVE KUTKE ZVRKOVCI ZAVIRUJU I JEZDE! Imenice

prosinac 11

Page 5: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

5

Za sve nabrojene imenice u pojedinom retku nađi zajednički naziv. Dopuni svaku skupinu odgovarajućom imenicom:

javor, strah, susnježica, orah, cvrčak, malina, irski seter.

kiša, tuča, :

hrvatski gonič, njemački ovčar, :

radost, tuga, :

hrast, lipa, :

lješnjak, kesten, :

Napiši množinu svake od navedenih imenica!

list – čajnik –

cvijet – ogrtač –

svijeća – pokrivač –

proljeće – nosač –

stoljeće – otvarač –

Koje su imenice u množini napisane pogrešno? Prekriži ih.

slon – slonovi zmija – zmije lav – lavovi zebra – zebre noj – nojevi majmun – majmune zmaj – zmajevi srna – srne mačak – mačkovi žirafa – žirafe

Na riječi stavi crticu ili kvačicu:

loncic

jabukovaca koncic

slonovaca

sviracicakrcag

hrcak

Page 6: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

6

SKUPOVI IJE / JE / E / I

Dopuni riječi odgovarajućim slogovima:

vje vije

tar roučitelj verica nac st će jak

Odaberi dvije riječi kojima možeš dopuniti rečenice.

krijes

vrijes

rijeka

krijesta

pjesma

smijeh

Razliježe se .

Crveni se .

Plavi se .

Napuhuje se .

Page 7: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

7

d te

kol evka

s no

kr snica

zv zda

sv ća

Oboji polja s točno napisanom riječi.

uvijek uvjek vjerujem vijerujempovjerenje povijerenje svjetlost svijetlostsnijeg snjeg lijek ljekposijet posjet dosjetka dosijetkaprijelaz prelaz bijeg bjeg

Dopuni riječi.

Page 8: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

8

UMANJENICE I UVEĆANICE

Sve navedene riječi završavaju s -ica. No, ne označavaju sve nešto maleno. Polja s riječima koje označavaju maleno oboji plavom bojom, a ostala polja crvenom.

Dopuni rečenice odgovarajućom riječi: dječarac, dječak, dječačić.

slonica

ulica

bolnica

rukavičica

učiteljica

tvornica

ribica

gusjenica

lulica

gusjenica

mravica

lisica

čarobnica

lavica

Page 9: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

9

Istom bojom oboji polja s riječima što čine istu rečenicu.

Oboji točno napisane umanjenice od napisanih riječi.

Napiši uvećanice navedenih riječi.

cvijet cvjetić cvijetić

zvijezda zvjezdica zvijezdica

vjetar vijetrić vjetrić

snijeg snježić snjegić

brijeg brežić briježić

crijep crepić crijepić

brdo

ruka

noga

kapa

kaput

nos

brk

trbuh

glava

Page 10: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

10

PISANJE IMENA MJESTA

Pronađi u imenima naselja opće i vlastite imenice.

Dopuni razglednice imenom mjesta. Razglednice – dopisivalice

Sat je njemu vura,Ilicom se fura,u tramvaju seE pa, tko ga trebamora do .

Plavo more soli,svog Hajduka voli,za sve đon gaAko netko pita,to je onaj iz .

U gradu na Draviuz tamburu slavi,Slavonac je .Bećar je, pa neka,kad je iz .

BORIKTRENKOVO

JELENOVAC

ORAHOVICA

HRTKOVCI

VIKTOROVAC

IVANKOVO

opće imenice vlastite imenice

Page 11: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

11

PISANJE IMENA VODA I GORA

Na crte napiši imena voda pisanim slovima.

a

Kraj našega potoka rastu tužne vrbe. VRBOV POTOK

Rječica vrlo je brza i hladna. KAMENČICA

Naše je duboko i puno mulja. ZELENO JEZERO

Na početku je obavijest da se tu ne baca smeće. VRANSKOGA JEZERA

Na putu do škole prelazim četiri rijeke: , , KORANU MREŽNICU

, . DOBRU KUPU

Na promatrao sam kako neki skaču u jezera. SLAPOVIMA KRKE

Činilo mi se opasnim.

Drveće oko bilo je sve šarenije. JEZERA BAJER

Page 12: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

12

GLAGOLI

Što obično radite ti i tvoji prijatelji na rođendanu? Napiši odgovore punom rečenicom!

PLESATIZIJEVATISKAKATIVRTJETISVIRATIIGRATISMIJATI JESTI...

Marko svira gitaru.

Dopuni rečenice odgovarajućim glagolima.

Tina i Dino ........................... .

Zdenko se ............................... na romobilu.

Darko ...........................kokice.

Igor ......................... najnoviju šalu.

Sven ...........................travnjakom.

Tibor se .......................... na prijatelje.

razgovaraju, jede, šeće, naljutio, priča, vozi

Page 13: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

13

Na svim crtežima prikazano je korištenje vode. Dopuni rečenice odgovarajućim glagolima.

Dopuni rečenice riječima koje, po tvome mišljenju, najbolje opisuju što se zbiva sa suncem, oblakom...?

Kako se tko odmara?Dopuni rečenice odgovarajućom riječi: valja, češka, sklupčala, visi.

Što sve radi sunce?

Toplo sunce grije, miluje, sjaji, .

Što sve radi oblak?

Bijeli oblak putuje, raspršuje se, rumeni se, .

Što sve radi trava?

Trava se ljulja, miriše, .

Što sve radi vjetar?

Vjetar puše, hladi, .

Mačka se .

Papiga naglavačke.

Krokodil se u blatu.

Majmun se ispod ruke.

Ivane, spužvu i ploču.

U akvariju vodeno bilje.

Cvijet treba vodom jer će inače .

Opiši položaj u kojem se ti voliš odmarati.

13

Ja

Page 14: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

14

Dopuni rečenice odgovarajućim glagolima: pokreće, žubori, dozivaju, topi, pupaju, dolijeće. Na sve riječi koje imaju č i ć stavi na odgovarajuće mjesto kvačicu ili crticu.

Proljeće nam .

Vedrinu .

Grančice nam .

Ptičice nam .

Snježić je .

Potočić veselo .

Što radi pojedina ptičica?

iz duplje.

u krletki.

u gnijezdu.

mrvice ispred dječaka.

po dječakovom rukavu.

virikljucka

sjedi

ljulja se

skakuće

Page 15: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

15

Pomoću rečenica na lijevom dijelu stranice pridruži točno značenje pojedinom glagolu.

Page 16: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

16

PRIDJEVI

Kakva je princeza, a kakav je vitez? Pridruži pojedine pridjeve odgovarajućem liku.

KRASTAVA

BLISTAVA

MRŠAVA

POČEŠLJANA

SVJETLOKOSA

DEBELJUŠKASTA

NASMIJEŠENA

Sastavi nekoliko rečenica o svome kućnom ljubimcu ili nekoj tebi dragoj životinjici. Pomoći će ti neke od ponuđenih riječi.

NESTAŠAN

UMILJAT

OŠTAR

SNAŽAN

KRHAK

BIJESAN

VJERAN

MJAUKAV

PAMETAN

SMIJEŠAN

NEOBIČAN

DRAG

PLAŠLJIV

LUKAV

CRNOKOS

HRABAR

LJUTIT

NASMIJEŠEN

VISOK

BOJAŽLJIV

SMION

Page 17: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

17

Dopuni rečenice usporedbom koja, po tvome mišljenju, najbolje odgovara pojedinoj rečenici.

Zamisli da trebaš opisati izloženu odjeću nekomu tko je ne može vidjeti.

Dosadan si kao stjenica.Dosadan si kao .

Lijepa si kao ružica.Lijepa si kao .

Brbljav si kao papiga.Brbljav si kao .

Radoznao si kao Radoznao si kao .

Umiljata si kao maca.Umiljata si kao .

Svadljiva si kao svraka.Svadljiva si kao .

Visok si kao jablan.Visok si kao .

prugaste hlače, točkasta prugaste hlače, točkasta

Page 18: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

18

Kakvi su pojedini dijelovi tijela životinja? Pronađi što više pridjeva što ih možeš pridjenuti imenici.

Dopuni rečenice usporedbom koja, po tvome mišljenju, najbolje odgovara pojedinoj rečenici.

Dosadan si kao stjenica.Dosadan si kao .

Lijepa si kao ružica.Lijepa si kao .

Brbljav si kao papiga.Brbljav si kao .

Radoznao si kao Radoznao si kao .

Umiljata si kao maca.Umiljata si kao .

Svadljiva si kao svraka.Svadljiva si kao .

Visok si kao jablan.Visok si kao .

rep noge glava

Page 19: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

19

Kakvi su predmetina radnom stolu? Opiši ih jednom ili više riječi.

olovke

čaše

knjige

bilježnice

lutka

Opiši predmete na svome radnom stolu. Jesu li na tvome stolu još neki predmeti?

Dopuni rečenice odgovarajućim pridjevom.

Svirep je onaj tko ima rep.Ma ne, svirep je .

Kusat je onaj koji ima velik rep.Ma ne, kusat je .

Musav je onaj koji nam nešto musa.Ma ne, musav je .

Page 20: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

20

DVOTOČJE I ZAREZ U NABRAJANJU

Nabrajaj pazeći na rečenične znakove.

Predmeti što ih učim u školi su

Izvannastavne aktivnosti što ih pohađam su

Moji su najbolji prijatelji/prijateljice

Moje su najdraže igre

Moja su omiljena jela

Kakvi sve stanovnici žive u bakinu dvorištu? Na odgovarajuće mjesto stavi zarez.

Njezina ljubav prema životinjama je velika. Odavde do kraja svijeta.Dovlači u kuću svakakve bube slijepe mačke i ranjene ptice. Govore joj i tumače. Prijete brane i kažnjavaju ali Nina ne odustaje. Mora pomoći jadnim bespomoćnim stvorenjima.Stavila je leptira pod jastuk da mu se izravnaju krila oprala je guštera u kadi.

Ulomak iz priče Nina Mirjane Mrkele

Bijeli i šareni pernati i dlakavi dugonogi i zdepasti.Čitave dane šeću trče čeprkaju i marljivo vježbaju.Kokodakanje mjaukanje režanje gakanje lajanje kukurikanje...

Ulomak iz priče Bakino dvorište A. B. Kljajo

Page 21: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

21

STVARALAČKO PISANJE – OBLIKOVANJE KRAĆEGA SASTAVKA I PJESME

Tko gdje stanuje? Spoji crtom. Potom odaberi jednu rečenicu koja će biti prvi stih tvoje pjesme.

Biser stanuje

Suza stanuje

Jaje stanuje

Kukuruzno zrno stanuje

Zvijezde stanuju

na nebu.

na klipu.

u školjci.

u oku.

ljusci.

Pridruži prvom dijelu rečenice pripadajuću imenicu.

U prozoru cvjeta

Varivo ključa u

Na tržnici

Lončari su napravili lijepe

loncu.

lončiće.

lončanice

lončarije.

Page 22: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

22

Pročitaj ulomak pjesme. Pokušaj sam/sama smisliti slične stihove.

Odaberi točno značenje prve rečenice u zadatcima. Potom odaberi jednu rečenicu pa napiši još nekoliko rečenica.

Voda vodi

Voda vodi,Brodić brodi,Na njem sunce Dan provodi.

Iza noćiDan se skriva,Valić vali,Tiho pliva.

Sunčica Orešić

Zagristi u kiselu jabuku: doživjeti nešto neugodno. voljeti kisele jabuke.

O tom i vrapci žvrgolje: o tome se mora dobro znati. o tome samo vrapci žvrgolje.

Doći na zelenu granu: kad je neko događanje počelo dobro. popeti se na zelenu granu.

Page 23: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

23

Promotri niz crteža. Prikazuju kako su se djeca odmarala ljeti.Napiši sastavak o tome što su radila.

Page 24: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

24

KRATICE

Pronađi u receptu riječi koje se mogu pisati u obliku kratica. Ispiši ih. Također, u tekstu u kojem se opisuje postupak priprave na odgovarajuća mjesta stavi zareze.

Medene čizmice

Prašak za pecivo ravnomjerno umiješajte u 200 grama-brašno pa zajedno s maslacem narezanim na listiće dobro izmrvite. Zatim dodajte 100 grama šećera dva jaja 100 gra-ma mljevenih popečenih lješnjaka malo cimeta klinčić med naribanu limunovu koricu i sok od pola limuna pa sve dobro izradite. Tijesto neka odstoji na hladnom mjestu oko sat vremena. Razvaljajte ga na 5 milimetara debljine i izrežite u obliku čizmica. Ukrasite s 30 grama grožđica ili 30 grama pinjolama. Složite ih na namašćen lim i pecite u pećnici za-grijanoj na 200° C oko 15 minuta. Pečene čizmice možete dodatno ukrasiti rastopljenom čokoladom.

Page 25: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

25

U špiljama je stravično tiho. No ti zamisli da možeš čuti razgovor između: siga što vise i onih što su izbočene (stalagmita i stalaktita) dviju čovječjih ribica dvaju šišmiša.

Prva čovječja ribica: Danas je lijepo, mirno. Druga čovječja ribica: Baš divota. Jučer su ovdje protutnjala dva turista i rasvijetlili su čitavo jezerce – tako mi je rekao susjed puž…Prva čovječja ribica: I bučno su koračali tako da su probudili sve šišmiše.Druga čovječja ribica: I galamili su tako da je odjekivalo do sedme dvorane…

SPORAZUMIJEVANJE HRVATSKIM JEZIKOM

25

Page 26: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

26

STVARANJE ZAJEDNIČKE PRIČE NA TEMELJU POTICAJA

Nastavi priču malenoga žira.

Priča jednog žiraMoj otac, stari hrast, mene je osobito volio. Bio sam najveći žir i najbolje sam se držao za granu.No, jednoga sam dana pao. Bilo mi je žao. Ali, kad sam proklijao u hrast, shva-tio sam da mi je to bio pravi put. Proklijao sam baš pored tate. Tako smo mogli razgovarati i smišljati što ćemo raditi drugi dan.Larisa Mravunac (iz Zapitkivalice /Kad sam bio mali/)

Prijenos radioutakmice Odvoji uspravnom crtom riječi. Prepiši rečenice.

ONDAJEUTRČAOMARIĆMARIĆJELOPTUDODAOIVIĆUIVIĆJESPRETNOPROJURIOPOREDDIVIĆADIVIĆJELOPTUIZGUBIOODMILIĆAMILIĆJEKRENUOUKONTRANAPADHOĆELIUSPJETINADESNOJSTRANINEMANIKOGANALIJEVOJSUSVISPORIJIODNJEGAUDARACIGOOOL

Page 27: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

27

MORSKE PUSTOLOVINEZamisli putovanje brodom sa svojim prijateljima. Traži skriveno blago služeći se zemljovidom na kojemu su tajni znakovi koji će ti pomoći otkriti gdje se ono nalazi. Pomoću riječi lakše možeš opisati pustolovine radoznale družine.

skriveno blagomapa sa znakovimatajni prolazoštri rtovi i hridipotopljena škrinjaotrovna riba murinamorske vile pješčani sprudovi

morska fotka mapa

Page 28: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

28

IZRAŽAJNO ČITANJE

Pročitaj pjesmicu pazeći na točan izgovor glasova.

TIHO PADA SNIJEG.

SIPI, SIPI TIHI SNIJEG.

SIPI, SIPI BIJELI SNIJEG.

SIPI, SIPI SNIJEG NA BRIJEG.

SIPI, SIPI GUSTI SNIJEG.

SIPI, SIPI HLADAN SNIJEG.

SIPI, SIPI SNIJEG NA BRIJEG.

Pročitaj što brže ove riječi.

KIŠA KIŠI.

MIŠ SE MIŠI.

JEŽ SE JEŽI.

BUBA BUBI.

ZUB SE ZUBI.

TRUBA TRUBI.

Page 29: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

29

Pročitaj ove duge riječi što brže. Pokušaj doznati što znače.

krovopokrivačvjerodostojannevjerojatanslavodobitnikpričvršćivač

Pročitaj rečenice najprije sporo, a zatim sve brže.

NA TRATINI, U TRAVI TREPERE TRATINČICE.TRATINČICE TREPERE NA TRAVI, U TRATINI.U TRAVI, NA TRATINI TREPERE TRATINČICE.TREPERE TRATINČICE NA TRATINI U TRAVI.

CVRKUTAVE CVRKUTALICE CVRKUĆU U KRLETCI.CVRKUTALICE CVRKUTAVE CVRKUĆU U KRLETCI.CVRKUĆU CVRKUTAVE CVRKUTALICE U KRLETCI.U KRLETCI CVRKUTAVE CVRKUTALICE CVRKUĆU.U KRLETCI CVRKUTALICE CVRKUTAVE CVRKUĆU.

Možeš čitati i ovako:

šapćući, ali tako da te svi razumiju

glasno, pa sve tiše

tiho, pa sve glasnije.

Page 30: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

30

IZVJEŠĆIVANJE O OBAVLJENOME ZADATKU

Pročitaj izvješće učenika OŠ Vratišinec o izradi humusa za njihov vrt. Podcrtaj najvažnije rečenice.

Naša ekspedicija pronašla je prve znakove da su nam kalifornijske gliste napravile humus. Teta kuharica nam je pripremila hranu za naše malene ljubimce. Naš je kraj napala tuča praćena jakim vjetrom. Na sreću, mi nismo pretrpjeli nikakvu štetu. Počeli su radovi na našoj maloj meteorološkoj stanici. Kod nas je kraj školske godine.Svi slavimo još jednu uspješnu školsku godinu. Svi složno radimo na našem projektu. Vidimo još jednu uspješnu godinu s našim kalifornijskim glistama. Školski vrt počinje radom valjda sljedeće na-stavne godine. Humus smo pronašli samo u kutovima njihova skloništa. Došlo je do malene promje-ne. Anita je odustala od projekta zbog previše obaveza. Naša je nova kapetanica Magdalena Š.Pozdrav od kapetana i kapetanice!

Napiši izvješće o nekoj zajedničkoj aktivnosti u svome razredu. Navedi tko je pokrenuo aktivnost, što je bio zadatak, tko je što radio, što vam je za rad trebalo, koliko ste vremena utrošili. Opiši sažeto tijek aktivnosti.

Page 31: Govorimo, čitamo, pišemo hrvatski 34 IMENICE Koja od ovih riječi pripada pojedinoj rečenici? Dopuni prethodno je preoblikujući ako treba. Pročitaj ekoporuku pa ispiši imenice

31


Recommended