Download pdf - Fizičke Osobine Fluida

Transcript
 • (, ) (, , ) (, , , , , )

 • , . (), : , , , . .

 • Gustoa (masa jedinice zapremine fluida)

 • [kg/m3] :

 • : : ( ) U

  [kg/m3] [kg/m3]1260 930875 0 1 bar1,25111451020-1030830CO21,977 890-1020910-960 15 7901,2921030. .914-919680-7601,429. 940700-1040 0 135950,090

 • Specifina teina tenosti Specifina teina tenosti je njena teina u jedinici zapremine.Predstavlja silu izazvanu gravitacijom na jedinicu zapremine.Gustina i specifina teina su meusobno povezane ubrzanjem sile gravitacije=*g (N/m)Za vodu na temperaturi od 4C i normalnom atmosferskom pritisku, specifina teina je 9.81 (kN/m)

 • tiljivostOsobina tenosti da pod dejstvom normalnih povrinskih sili menja svoju zapreminu je stiljivost. Po prestanku dejstva ovih sila ista zapremina dobija prvobitnu veliinu.Stiljivost tenosti je inverzno proporcionalna njenom zapreminskom modulu elastinosti.Za vodu Ev iznosi oko 0.22*10(kN/m)

 • Viskozitet (lepljivost)Viskozitet tenosti je mera njegovog otpora tangencijalnom naponu trenja.Sve tenosti imaju viskoznost sa razliitim stepenom, ali vrlo esto, kod nekih razmatranja zanemarujemo viskoznost (trenje) i takvu tenost nazivamo idealnomViskoznost u mnogome zavisi od temperature tenosti i za vodu iznosi:

  t(C)05101520304070100(m/s)*1061.781.521.311.141.010.80.60.410.28

 • ( ). . , . . , F. , F. , :

 • Viskoznostv=0v(y)dyx

 • Sila unutranjeg trenja slojeva tenosti koji se taru proporcionalna je povrini dodirnih slojeva, relativnoj brzini izmeu slojeva i vrsti tenosti

  Napon trenja izmeu slojeva se moe izraziti kao:

 • , , , ! , , . . : , !

 • . (SI), , , .

  Pas

  m2/s.

  (101325 Pa, 288 K):

  106 [Pas]106 [m2/s]18,215,111002,01,004 (Bayer M100)130950,0135

 • Tenost kod koje vai linearna veza izmeu napona trenja i gradijenta brzine izmeu slojeva naziva se njutnovski fluidNagib linije njutnovskog fluida odreuje dinamiki koeficijent viskoznosti ()


Recommended