Download pdf - ergonomija uvod

Transcript
 • SAVREMENI NAIN IVOTAERGONOMIJA

 • SAVREMENI NAIN IVOTAPrirodni procesi koji su kroz vijekove oblikovali ljudsko tijelo nisu nas pripremili za savremene oblike ivota. Tako je nae tijelo u prvom redu razvijeno za kretanje, a ne dugotrajno sjedenje na jednom mjestu.Na alost, savremeni stil ivota namee nam drugaije ponaanje pa se postavljaju ozbiljna pitanja vezana za opasnost upotrebe raunara.

 • KOMPJUTERAIOsobe koje mnogo vremena provode pred kompjuterom, popularno nazvane "kompjuterai", osjetie neke posljedice po svoje zdravlje.

  To su najee: zamor, upaljene oi, glavobolja, pospanost, hladne ruke, bolovi u vratu, leima i runim zglobovima.

 • Ergonomija prouava meusobniodnos ljudi s radnom okolinom.ERGON (gr.)rad, djelo

  NOMOS (gr.)obiaj, red

 • Ergonomija prouava meusobniodnos ljudi s radnom okolinom.

  Ova disciplina primjenjujenaune informacije zadizajniranje radne opreme,postupaka i okoline u svrhuolakanja rada, otklanjanjaili smanjivanja umora,iscrpljenosti i bola,poveanja sigurnostiradnog mjesta tepoveanje efikasnosti rada.

 • PRAVILNO SJEDENJE PRED RAUNAROM

 • Ergonomisti upozoravaju da nepravilan poloajtijela ispred tastature, monitora i mia kodtinejdera moe dovesti do bola u vratu ileima i ak karpal tunel sindroma, kojipogaa ake i runi zglob. Simptomi ukljuujutrnjenje i ukoenost aka i prstiju, i gubitaksnage i koordinacije u rukama.

 • Poto djeca dugo sjede za raunarom u jednompoloaju esto se javljaju bolovi u prstima ili vratu ileima. Da bi se smanjila bol mi treba da budeto blie tijelu, a treba voditi rauna da isti poloajne odgovara djeci i odraslima.

  Takoe, monitori su esto postavljeni previsoko za djecu, pa se javlja bol u vratu od gledanja uvis. Dakle, treba spustiti monitor ili poveati visinu stolice na kojoj dijete sjedi.

  Odrasli i djeca treba da potuju ista pravila!

 • Vjeba za odmaranje oijuFokusirati pogled na neto drugo, osim na ekranPostaviti kaiprst na oko 10 cm ispred oiju tano na srediniOdmicati prst i pratiti ga pogledomPrekinuti kretanje, pa fokus sa prsta prebaciti na neto u pozadiniVratiti fokus na prst i ponoviti vjebu 2 ili 3 puta

 • PRAVILNO SMJETANJE RAUNARANajprije treba osigurati da kompletan raunar sa svim pripadajuim jedinicama (monitor, CPU, tastatura, mi) bude smjeten na stabilnu radnu povrinu, te da za to bude dovoljno prostora.

 • ERGONOMSKA OPREMAOdabirom odgovarajue ergonomske oprememoemo znaajno smanjiti rizike prisutne kodupotrebe raunara.

  Pri kupovini opreme treba paziti da su proizvoditestirani od strane strunjaka, da je njihovaupotreba pozitivna i kroz dui period, a takoetreba uzeti u obzir i preporuke ergonomskihstrunjaka.

 • ERGONOMSKE STOLICEStolica treba imati barem mogunost podeavanja visine i naslona za lea (naslon blago nageti unazad tako da ugao iznosi 100-110).

 • NASLONI ZA RUKEErgonomski nasloni za ruke omoguavaju odmaranje podlaktice bez pritiska na bilo koji dio ruke. Trebaju imati barem mehanizme za podeavanje visine i irine.

 • TASTATUREDobre su i klasine tastature ako su pravilno smjetene, no neki daju prednost ergonomskim tastaturama s podijeljenim tasterima.

 • POKAZIVAKE JEDINICEDobra je bilo koja pokazivaka jedinica (mi, trackball, touch pad, joystick,). Bitno je da pokazivaka jedinica odgovara ruci i da je ruka oputena.

 • ODMARA NOGU I LEA

 • STALAK ZA NOTEBOOK

 • RADNI P ROSTOR