Transcript
 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  1/15

  ELEMEN 2

  MEREKOD FAKTA SEJARAH

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  2/15

  KERJA KURSUS

  SEJARAHTINGKATAN 3

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  3/15

  TAJUK KAJIAN

  PRODUK TEMPATAN DINEGARA KITA

  MAKANANNASI LEMAK

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  4/15

  SENARAI KANDUNGANBIL PERKARA MUKA SURAT

  1 TAJUK KAJIAN 1

  2 SENARAI KANDUNGAN 2

  3 PENGHARGAAN 3

  4 OBJEKTIF KAJIAN 4

  5 KAEDAH KAJIAN 5

  6 HASIL KAJIAN i. Makllumat asas produk tempatanii. Latar Belakangiii. Kaedah/Cara penghasilaniv. Perkembangan produk

  6-10

  7 RUMUSAN 11

  8 LAMPIRAN 12-14

  9 RUJUKAN 15

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  5/15

  PENGHARGAANSaya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada

  kedua ibu bapa saya iaitu En. Ismail bin Ahmad dan Pn. Jameah bt Mohd Nor

  kerana telah menyumbang bantuan kewangan kepada saya untuk

  menghasilkan kerja kursus ini.

  Seterusnya saya juga tidak lupa untuk mengucapkan jutaan terima

  kasih kepada kawan baik saya iaitu Sumarni bt Md. Saad yang banyak

  membantu dan menemani saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini.

  Akhir sekali, ucapan terima kasih ini juga saya tujukan untuk guru

  Sejarah saya iaitu Pn. Sarimah bt Mohd Yusof yang telah banyak

  membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menghasilkan

  kerja kursus ini.

  PIHAK 1

  PIHAK 2

  PIHAK 3

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  6/15

  OBJEKTIF KAJIAN

  Saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam cara untukmembuat nasi lemak.

  Selain itu kajian ini juga memberi pengalaman langsungkepada saya untuk melihat sendiri proses menghasilkan nasi lemak.

  Akhir sekali, kajian ini juga membuatkan saya merasabangga sebagai rakyat Malaysia kerana nasi lemak menjadi makananpopular rakyat Malaysia.

  TAJUK

  PENGALAMAN

  IKTIBAR

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  7/15

  KAEDAH KAJIANKaedah yang saya gunakan dalam menghasilkan kerja kursus ini ialah :

  Kaedah melayari internet Saya telah melayari internet beralamathttp://resipi.com.my

  Kaedah temuramah saya telah menemuramah orang sumber sayaiaitu Pn. Jameah bt Mohd Nor yang berumur 45 tahun, yangmerupakan seorang pengusaha dan peniaga nasi lemak beralamat diNo 4, PUJ 2/43, Taman Sri Jalil, 57000 Kuala Lumpur.

  Kaedah penyelidikan perpustakaan Saya telah membuat kajian diPerpustakaan Negara dengan meminjam buku resipi Chef Haniza yangbertajuk 1 hari 1 resepi terbitan Karangkraf.

  Lawatan Saya telah melawat tempat kajian iaitu tempat penghasilannasi lemak yang beralamat di No 4, PUJ 2/43, Taman Sri Jalil, 57000Kuala Lumpur.

  .

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  8/15

  HASIL KAJIAN

  1.Maklumat Asas Produk Tempatan- Nama produk- Kategori (Nyatakan mengikut tugasan

  soalan)- Nama pengusaha/syarikat/status hak

  milik- Lokasi

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  9/15

  2. Latar Belakang

  Sejarah kewujudanPunca dan jumlahmodal(persendirian/perkongsian/bantuan/pinjaman)Pendaftaran perniagaan/lesen perniagaanatau jika tanpa lesen sila nyatakan sebab

  Tujuan/ kepentingan produkKeistimewaan / kelebihan/ keunikan(pilih mana-mana empat aspek)

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  10/15

  3. Kaedah/ cara penghasilan

  Tenaga kerjaSenarai bahanSenarai peralatanProses / peringkat penghasilanSpesifikasi produk(timbangan/sukatan/ukuran)Langkah-langkah kawalan mutu

  (pilih mana-mana empat aspek)

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  11/15

  4. Perkembangan Produk- Rangkain pemasaran- Pengiktirafan /sambutan daripada pengguna/penghargaan- Kemajuan yang dicapai (kapasiti

  pengeluaran/kakitangan/teknologi/keuntungan yang

  diperoleh- Lambang/indentiti setempat- Cabaran dan masalah yang dihadapi- Potensi produk- Perancangan masa hadapan

  Pilih mana-mana empat aspek

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  12/15

  RUMUSANKerja kursus dapat mengetahui dengan lebih mendalam cara

  membuat nasi lemak.

  Kajian ini juga membolehkan saya mendapat pengalaman secaralangsung dengan menyaksikan sendiri proses untuk melihatmenghasilkan nasi lemak.

  Akhir sekali, saya sangat berbangga kerana nasi lemak bukan sahajamenjadi makanan popular dalam kalangan rakyat Malaysia jugamenjadi tarikan kepada pelancong.

  DIRI

  BANGSA

  NEGARA

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  13/15

  LAMPIRAN

  Gambar / peta / dokumen dan lain-lain.Tulis kapsyen di bawah setiap bahanlampiran.Sediakan 3 bahan lampiran yang berbeza.

 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  14/15

  RUJUKAN

  Internethttp://resipi.com.my

  Orang sumber Pn. Jameah bt Mohd Nor, 45 tahun,No 4, PUJ 2/43, Taman Puncak Jalil,

  Kuala Lumpur. Buku ilmiahChef Haniza, 1 hari 1 resipi. 2010. Kuala

  Lumpur: Karangkraf

  http://resipi.com.my/http://resipi.com.my/
 • 7/28/2019 elemen2 kerja kursus sejarah 2013

  15/15

  Melawat Tempat KajianPn. Jameah bt Mohd Nor, 45 tahun, No4, PUJ 2/43, Taman Sri Jalil, 57000Kuala Lumpur.