Download pdf - educatie interculturala

Transcript

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 1/12

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 2/12

 Globalizarea este un conceptvehiculat in toate limbile decirculatie ale lumii, darparadoxal, semnificatiile sale nusunt sufficient de limpezi,

generand controverse, polemiciaprinse.

Multiculturalitatea face trimiterela diferite grupuri socio-culturalecare “vietuiesc intr-un spatiu fiziccomun fara a-si propune in modexplicit sa comunice si sa

coopereze, adica fara sastabileasca in mod intentionat siplanificat relatii de schimb sau decunoastere reciproca” (Cozma,Seghedin, 2011, 103-104).

Globalizare, diversitate,multiculturalism 

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 3/12

INTERCULTURALITATE 

Conceptul intercultural este utilizat in sensdescriptiv, atunci cand se pune in evidentacaracterul inevitabil al contactelor intre persoaneapartinand diferitelor grupuri etnoculturale si

interferentele asociate interactiunilor intre grupuri,respectiv fenomenelor de aculturatie.

De asemenea, intercultural este utilizat in sensdescriptiv in sintagme de genul comunicare

interculturala, dialog intercultural, conflictintercultural.

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 4/12

EDUCATIA MULTICULTURALA SI INTERCULTURALA INTR-O SOCIETATE GLOBALA 

Educatia interculturala nu este o onouadisciplina scolara. La nivel institutional, ea implica alegerea

unui model de integrare, mai degraba decat asimilare.Profesorul care practica o pedagogie interculturala va(re)valoriza culturile de origine a elevilor, sensibilizandu-i ladiversitatea culturala si evitand stereotipurile si

prezentarea culturilor in mod static.

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 5/12

SALA DE CLASA- O REALITATE MULTICULTURALA 

Dimensiunea etnica, religioasa si, in special,culturala a clasei de elevi reprezinta o provocarepentru educatori. Este greu sau aproape imposibilca in spatiul clasei sa identifici elevi care

impartasesc aceleasi valori culturale, au acelasipattern sau backround cultural.

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 6/12

PRINCIPII SI MODELE DE EDUCATIE INTERCULTURALA 

Principiul I: Educatia interculturalarespecta identitatea culturala aelevilor prin asigurarea unei educatiiadecvate din punct de vederecultural, responsabile si de calitatepentru toti.

 Principiul II: Educatia interculturalafurnizeaza fiecarui elev cunostinte ,atitudini si deprinderi culturalenecesare pentru o participare socialaactiva.

Principiul III: Educatia interculturalafurnizeaza tuturor elevilor cunostinte,atitudini si deprinderi culturale care lepermit acestora sa respecte, sainteleaga si sa se solidarizeze cu

celelalte grupuri etnice, sociale,culturale si religioase si cu celelaltenatiuni.

Modelul dezvoltarii competentelorinterculturale (J.Banks) propune oviziune stadiala de dezvoltare acompetentei interculturale, ce poate fiaplicata la orice grup etnic sau rasial.

Modelul dezvoltarii senzitivitatiiinterculturale (M.J.Bennett)identifica stadiile trecerii de laetnocentrism la etnorelativism.

Modelul competentei decomunicare interculturala (B.D.Ruben) prezinta un inventar detrasaturi si capacitate necesare ingestionarea eficienta a relatiilorinterculturale

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 7/12

REDIMENSIONARI ALE CURRICULUMULUI DIN PERSPECTIVE INTERCULTURALITATII 

“Curriculumul reprezinta una dintre cele mai vizate

zone de dezvoltare si redimensionare interculturala,atat in ceea ce priveste mesajele scrise, structurateoficial pentru a fi transmise cat si cele “scunse”,

implicite… Curriculumul intercultural este interesatnu numai de continuturi, de ceea ce se preda, decum se face selectia acestora dar si de cum seinvata, de modalitatile in care specificul minoritatilor

este luat in calcul si valoricat didactic.” 

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 8/12

“Istoria reprezinta mai mult decat un process de

invocare a trecutului. Asa cum deja stiu profesoriiabilitati, istoria ofera oportunitati de a intelegeimpreuna cu elvii impactul oamenilor asupra

societatii, asupra spatiilor si ideilor. Predareainstoriei il ajuta pe cel care invata sa-si dezvolteempatia si acel tip de curiozitate informata careconduce la aprecierea mostenirilor culturale”

(Shennan, 1991, apud. Nedelcu, 2004, 55).

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 9/12

 FORMAREA INTERCULTURALA A PROFESORULUI-

UN DEMERS NECESAR 

De cele mai multe ori,educatorii, pusi in fatadiversitatii din spatiul clasei,se dovedesc a fi insificientinstrumentati pentru a ogestiona eficient. Tocmai de

aceea frecvent prefer safaca abstractie dediferentele dintre elevi .Faptul ca nu ai suficientecunostinte si abilitati indomeniul educatieiinterculturale nu estealtceva decat o consecintafireasca a lipsei unei formarispecializate in acest sens.

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 10/12

Scoala si clasa de elevi nu vor fi spatiu al violentei, alagresivitatii, al conflictelor si tensiunilor, ci medii, prinexcelenta, ale comunicarii si relationarii armonioase, alecooperarii si valorizarii tuturor, medii cu adevarat

democratice, bazate pe respectful fata de celalalt, indiferentde cine este acesta, de etnie, religie sau model cultural deapartenenta. 

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 11/12

BIBLIOGRAFIE 

Andruszkiewicz, M. Prenton, K,(2007). Educatieincuziva. Concepte, politici si activitati in scoalainziva. Ghid pentru cadrele didactice.Bucuresti:Editura didactica si pedagogica, R.A.

Cucos, C. Cozma, T.. (2001) Locul educatiei pentrudiversitate in ansamblul problematicii educatieicontemporane.

Paun, E. (2002), Profesionalizarea activitatii

didactice, Standardele profesionale pentru carieradidactica

Shennan, 1991, apud. Nedelcu, 2004, 55

5/13/2018 educatie interculturala - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/educatie-interculturala-55a75698e3eab 12/12


Recommended