Transcript
Page 1: echipamente elecrtocasnice - C10

8/6/2019 echipamente elecrtocasnice - C10

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-elecrtocasnice-c10 1/7

 1

Curs 10

Integrarea sistemelor de alarmare la incendiu în managementul clădirilor

inteligente

În ultima perioadă, majoritatea cercetărilor sunt orientate către utilizarea eficientă a

energiei. Integrarea sistemelor de supraveghere şi alarmare la incendiu în managementulcentralizat al clădirilor, permite un control unitar al instalaiilor consumatoare de energie, permiteefectuarea de calcule de bilan  şi aciune controlată în caz de incendiu. De asemenea, aceastapermite utilizarea unor parametri importani în luarea unei decizii, privind modalitatea de stingeresau privind stabilirea cauzei incendiului.

Instalarea unui sistem de detecie şi avertizare a incediului este o modalitate folosită pentru limitarea atât a pagubelor umane cât şi a celor materiale. Pentru locuinele particulare,este suficientă conectarea detectorilor de fum la centrala de alarmă folosită împotriva efraciei.Pentru clădiri de birouri, spaii comerciale mari, depozite, bănci, clădiri aglomerate, este utilă 

folosirea de sisteme dedicate pentru detecia şi semnalizarea începutului de incendiu.Componentele unui sistem de alarmă contra incendiilor sunt:

-  Centrala convenională de incendiu - este un echipament specializat în supraveghereasemnalelor de stare venite de la detectorii de fum sau temperatură si de la butoanele deavertizare manuală a incendiului şi în raportarea schimbărilor de stare. Detectorii suntconectai la intrările centralei, definite ca “zone”, corelat cu zonarea obiectivului.Alegerea centralei de incendiu convenionale se face în funcie de facilităile oferite şi denumărul de zone.

Fig. 1. Centrală convenională de incendiu

-  Centrala adresabilă de incendiu - are acelaşi rol de supraveghere ca şi centralaconvenională, diferena principală fiind modaliatatea de conectare a detectorilor lacentrală. Fiecare detector are o adresă, mai muli detectori se conectează pe o buclă.Avantajul constă în uşurina cablării şi identificarea uşoară a alarmelor. Centraleleadresabile sunt dotate cu facilităi suplimentare, ca de exemplu: în fiecare moment poatefi cunoscută concentraia de particule din atmosferă din dreptul unui detector.

Page 2: echipamente elecrtocasnice - C10

8/6/2019 echipamente elecrtocasnice - C10

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-elecrtocasnice-c10 2/7

 2

Fig. 2. Centrală adresabilă de incendiu

-  Repetoare şi emulatoare – care au capaciatatea de a repeta informaii şi comenziprovenite de la centrala de incendiu. Astfel, pot fi vizualizate informaii provenite de lasistemul de incendiu din diverse puncte ale obiectivului sau pot fi executate comenzi

asupra sistemului de incendiu.

Fig. 3. Repetor

-  Butoane de avertizare manuală la incendiu – utilizate pentru avertizarea manuală laapariia unui început de incendiu.

Fig. 4. Butoane de avertizare manuală 

Page 3: echipamente elecrtocasnice - C10

8/6/2019 echipamente elecrtocasnice - C10

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-elecrtocasnice-c10 3/7

 3

-  Detectori de fum optici - iau decizia de alarmă de incendiu când concentraia departicule de fum din camera optică depăşeşte o valoare prestabilită. Senzorii convenionaliinteligeni includ auto- diagnosticarea şi compensarea directă, reducând alarmelesupărătoare provocate de contaminarea inerentă cu praf sau murdărie.

Fig. 5. Detectori de fum optici

-  Detectori de fum cu ionizare - Moleculele de aer din camera de ionizare a detectoruluisunt ionizate pentru a crea un curent electric între doi electrozi. Dacă particulele decombustie ating o anumită densitate, în camera de analiză, ele provoacă o scădere acurentului sub un nivel critic, activând astfel circuitul de alarmare.

Fig. 6. Detectori de fum cu ionizare

- Detectori de fum tip bariera în infraroşu - au în componenă un emiător în infraroşu, unreceptor şi o unitate de control. Se utilizează în aplicaii în care este dificilă amplasareadetectorilor de fum uzuali, precum clădirile înalte sau greu accesibile.

Page 4: echipamente elecrtocasnice - C10

8/6/2019 echipamente elecrtocasnice - C10

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-elecrtocasnice-c10 4/7

 4

Fig. 7. Detector de fum tip barieră în infraroşu

-  Detectori de fum cu spot reflexiv în infraroşu - au un emiător în infraroşu, un receptor

şi o unitate de control, dar toate grupate în aceeaşi carcasă. Semnalul în infraroşu estereflectat de o prismă şi analizat pentru a sesiza prezena fumului. Sunt utilizai în aplicaiiunde este dificilă amplasarea detectorilor de fum uzuali.

Fig. 8. Detector de fum cu spot reflexiv în infraroşu

-  Detectori de fum prin aspiraie - Sistemul utilizează un aspirator şi un sistem deconducte prin care prelevează eşantioane din atmosferă, din diverse puncte de interes.Există un circuit de monitorizare a fluxului de aer, iar în eventualitatea în care au fostdetectate particule de fum, sistemul poate identifica sectorul cu fum. Utilizarea lorreprezintă o soluie elegantă pentru spaii cu estetică deosebită (muzee, bănci, hoteluri)sau spaii greu accesibile.

Fig. 9. Detector de fum prin aspiraie

Page 5: echipamente elecrtocasnice - C10

8/6/2019 echipamente elecrtocasnice - C10

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-elecrtocasnice-c10 5/7

 5

-  Detectori de temperatură -reacionează la creşterea anormală a temperaturii în spaiulprotejat, în două variante: fie la depăşirea unui anumit prag de temperatură, fie lacreşterea cu un anumit interval a temperaturii într-o perioadă scurtă de timp.

Fig. 10. Detector de temperatură 

-  Detectori de flacără - conin un receptor în ultraviolet, infraroşu sau combinat şi unsistem care decelează lumina flăcării de lumina ambientală. Se folosesc doar în aplicaii

de interior.

Fig. 11. Detector de flacără 

-  Module adresabile - se folosesc ca interfaă între centralele adresabile şi detectoriiconvenionali. Prin intermediul lor pot fi conectai la o centrală adresabilă fie detectoriconvenionali de fum, de temperatură, de flacară, fie alte tipuri de detectori: de gaz, deCO, de inundaie.

Fig. 12. Module adresabile

Page 6: echipamente elecrtocasnice - C10

8/6/2019 echipamente elecrtocasnice - C10

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-elecrtocasnice-c10 6/7

 6

-  Izolatoare de bucla pentru sisteme adresabile - Pe buclele închise în sistemeleadresabile se recomandă intercalarea unui izolator la cel puin 32 de detectori. Unscurtcircuit pe buclă va afecta astfel doar o parte din detectori, ceilali rămânândfuncionali.

Fig. 13. Izolator de buclă pentru sisteme adresabile

-  Detectori de substane periculoase - există o gamă largă de detectori a substanelor

periculoase omului şi mediului în cantităi peste anumite limite. În aplicaii industriale, încare se lucrează cu acest gen de substane, mediul devine unul cu potenial ridicatexploziv. Se folosesc următotarele tipuri de detectori: detectori de hidrogen, de vapori depetrol, de alcool etilic, de amoniac, de GPL, de gaz metan.

Fig. 14. Detector substane periculoase

-  Sirene  şi indicatoare optice de semnalizare - asigură avertizarea locală sonoră  şiluminoasă în legătura cu producerea unui incendiu şi intrarea în procedura de evacuare.

Fig. 15. Sirenă de semnalizare

Page 7: echipamente elecrtocasnice - C10

8/6/2019 echipamente elecrtocasnice - C10

http://slidepdf.com/reader/full/echipamente-elecrtocasnice-c10 7/77

-  Electromagnei şi elemente de blocare - asigură blocarea uşilor pentru reducereaprovocării curenilor de aer în caz de incendiu. Sunt comandai de centrala de incendiu.

Fig. 16. Element şi electromagnet de blocare