Transcript
 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  1/32

   

  ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  2/32

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  3/32

   

  MECANISMELE COMPENSATORII

  • M#$'"1m 6"."#&-#"m"#

  • M#$'"1m !"&*&g"#

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  4/32

   

  Fig.1.Revendicarea bicarbonatului  

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  5/32

   

  Fig.2. Regenerarea bicarbonatului  

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  6/32

   

  Tabel 1. Clasificarea tulburărilor acido-bazice 

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  7/32

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  8/32

   

  • Răspunsul compensator „de aşteptat” înacdo!a respratore croncă +/,

  ∆ (CO)* $ -&0 ' PCO#

  • Răspunsul compensator „de aşteptat” în

  alcalo!a respratore acută +*,∆ (CO)* $ -- ' PCO# 

  • Răspunsul compensator „de aşteptat” înalcalo!a respratore croncă +*,

    (CO)* $ -&1- ' PCO#

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  9/32

   

  #&%1p&'0'(

  • pH 792, pCO2 5mmHg, !"#$%! 9:mEq/L

  • pH 73, pCO2 3mmHg, !"#$%! 94mEq/L

  • pH 732, pCO2 :mmHg, !"#$%! 39mEq/L• pH 738, pCO2 94mmHg, !"#$%! 8mEq/L

  • pH 748, pCO2 2mmHg, !"#$%! 94mEq/L

  • pH 752, pCO2 4;mmHg, !"#$%! 3;mEq/L• pH 752, pCO2 25mmHg, !"#$%! 2mEq/L

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  10/32

   

  C$.)%" #*"'"#

  • B$%!$(, 58 $'" #) BPOC

  • B$%!$(, 32 $'", #) 1('&.$ p"*&%"#$ p )*#%

  pp("#, #) $#)$% "'#&mp*($ g$1("#$

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  11/32

   

  C$. 9

  U' !%!$( ' >%1( 0 48 $'", 6)m(&%#%&'"# )' p$#( 0 ?"g%" p .", m$" m)*(0 2 $'"+, $6!%"*, ()"(&% #%&'"#, #)0"$m(%)* (&%$#"# $'(%&-p&1(%"&% m$% $%$*&%"*@

  p( PaCO#  (CO)*  Na 2 Cl 3AP

  7,32 : 39 937 4,8 ;3 93

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  12/32

   

  C$. 2

  O 6m" ' >%1( 0 2 $'" "' *$ m0"##) m$'"61(%" 0 1p$1m&6"*", "m0"$( 0)p)' p"1&0 $#)( 0 $'"($(

  p( PaCO#  (CO)*  Na 2 Cl 3AP

  7,5: 24 29 938 3,4 92 95

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  13/32

   

  C$. 3

  O 6m" ' >%1( 0 52 $'", "p%('1" '(%$($m'( #%&'"# #) "0%*&%&("$."0, )&%01"0%$($( $% $*&%"*@

  p( PaCO#  (CO)*  Na 2 Cl 3AP

  7,5 47 35 932 2,7 8 95

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  14/32

   

  C$. 4

  U' !%!$( ' >%1( 0 4 $'", #) 0"$%1% 0 & 1p(m>' 1( "p&('1" "($"#$%0"#

  p( PaCO#  (CO)*  Na 2 Cl 3AP

  7,28 28 93 934 2,: 9; 92

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  15/32

   

  C$. 5

  U' !%!$( ' >%1( 0 5: $'", #)'&1#)( #)BPOC, 6$# "'6$%#( m"$%0"# $#)(p%"&p%$(&% A 8/5 mmHg, (%$'1p"%$?""%#"+

  p( PaCO#  (CO)* 

  7,9 7 29

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  16/32

   

  DIEA

  • P%1#%"%$ )'" 0"( '&%m$*&%"#,"p$*&%"#

  •P%1#%"%$ )'" 0"( *$ )' 0"$!("#• P%1#%"%$ 0"(" p$%'(%$*

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  17/32

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  18/32

   

  I'0"# g*"#m"#

  •  A*"m'( #) "'0"# g*"#m"# 6&$%( m$%, p1(9@#&%')%", g*)#&.$, m$*(&.$, &%., p%$"()%" #) &%.,p$"' $*!$

  •  A*"m'( #) "'0"# g*"#m"# m$%, 8-9@B$'$', &%.!%)', m&%#&", p&%)m!, m$'g&, m)1*", #$%(&6", 1(%)g)%",p$"' "'(g%$*$

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  19/32

   

  I'0"#* g*"#m"#

  •  A*"m'( #) "'0"# g*"#m"# m&0%$( 5-8+@6$1&* !&$!, p&%($*, m$.$%, #$%(&6"#%$'(", p$"' '$g%$ 0 1#$%$, p$1( 6$"'&$1

  •  A*"m'( #) "'0"# g*"#m"# m"# 3-5+@m%,p%, "$)%(, *$p(, p"%1"#"

  •  A*"m'( #) "'0"# g*"#m"# 6&$%( m"# 1)! 3+

  • U'(, !%$'.$, &)$, p1(, 6%)#(&.$, g%p6%)(,#$%', *g)m %.", $*)', p%)', 1&"$

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  20/32

   

  B$*$'($ N *$ p$#"'()* 0"' AI

  • 2L )%"'$ "' 24 &%, #) #&'# 0 95mm&*/L )%

  • 3 mm&* )%=:mm&* $.&(

  • ,: m&*" $.&( =8,4 g $.&(

  • U%$ %p%."'($ 8 0"' N )%"'$%@ 9,5 g (&($*N )%"'$% 

  • 2g 0 $.&( 1 *"m"'$ p%"' (%$'1p"%$(" 1" 1#$)'-

  92,5 g 1 p"%0• 9g N 1( #"$*'( #) :25 g p%&("', 0#"

  92,5 g $.&(=78g p%&("'

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  21/32

   

  N#1$%)* 0 /L/P "' $*"m'($("$p$%'(%$*$

  • 95g $.&(/."=;4g p%&("'

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  22/32

   

  EILI

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  23/32

   

   A'$*". 0 *$!&%$(&% 

  • M$#%"(&.$ MCF G8

  • H"p%)%"#m"

  • #%1#)($• "p%-m"

  • I.&6&%m $* (%$'16%"'"

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  24/32

   

  E6#( (&"# $*#&&*

  • -6#( (&"# p m!%

  • -$*0"0$ 1( (&"#$ p ADN 1" p%&("'

  • I'"!$ g*)#&'&g'.$, !($ &"0$%$$#"."*&% g%$1", "'"!$ C

  • C%1# '&*"p&g'.$+

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  25/32

   

  E6#( !'6"# $*#&&*

  • C%1( HDL

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  26/32

   

  NALD

  • NAL+

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  27/32

   

  INCIDENA NALD

  • 2 "' p&p g'%$*$

  • :-8 0"'(% 0"$!("#"

  • NA

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  28/32

   

  PAOIZIOLOIE

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  29/32

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  30/32

   

  DN DE EJCLUDERE

  • E#*)." p$("(* "%$* 1" $*#&&*"#

  • E#*)." 6"!%&.$ #"1("#$ 1"

  Dg' #&g%$6"# 1" (1( !"&*&g"#

  -(%$'1$m"'$.

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  31/32

   

 • 8/17/2019 ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 2015.ppt

  32/32

  %$($m'(