Transcript
Page 1: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

DUBROVNIK

SIGURAN GRAD

Page 2: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

OSNOVNE INFORMACIJE O GRADU DUBROVNIKU

Dubrovnik je administrativno i kulturno središte Dubrovačko-neretvanske županije i jedno od najvažnijih povijesno-turističkih središta Hrvatske. Prema zadnjem popisu Dubrovnik ima 42.615 stanovnika.

Smještajni kapaciteti:

•više od 12.000 kreveta u hotelskom smještaju (45 hotela)

•oko 10.850 kreveta u privatnom smještaju

Prema statističkim podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika

•2013.godina = 2.864.499 noćenja

•1.-10./2014. godine =3.000,000 noćenja

Prema statističkim podacima Luke Dubrovnik

•2013.god = 553 uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima ( 942.909 putnika)

•1.-09./2014.godine = 389 uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima (647.539 putnika)

Page 3: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

DUBROVAČKO OKRUŽENJE

Page 4: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

KAZNENA DIJELA

Page 5: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

KRAĐE I TEŠKE KRAĐE

Page 6: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

RAZBOJNIŠTVA I RAZBOJNIČKE KRAĐE

Page 7: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

JAVNI RED I MIR

Page 8: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

ZAPLJENE DROGE

Page 9: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

KAZNENA DJELA U ZONAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Page 10: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA U ZONAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Page 11: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

RAŠČLAMBA NEKIH PREKRŠAJA IZ JRM-a*SVIBANJ 2014.G

Godina: 2010 2011 2012 2013 2014

čl.11. prosjačenje i skitnja 9 2 2 7 1*

čl.19. posluži. alk. pića pijanim osobama 4 14 6 2 5*

čl.20. pijančevanje i konzumiranje droge na j.m. 5 - 6 28 49*

čl.30. držanje životinje bez nadzora 4 3 10 14 7*

Page 12: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

PRIKAZ PROJEKATA

Nacionalni projekti•Projekt „Zdrav za 5” – prevencija ovisnosti o alkoholu, drogi i igrama na sreću, a obuhvaćeni su učenici osmih razreda osnovne škole, te prvih i drugih razreda srednje škole

•Projekt „Manje oružja-manje tragedija” – Projekt usmjeren na senzibilizaciju javnosti na povrat svih vrsta oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava te osvješćivanja javnosti po pitanju opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja

Page 13: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

Prikaz projekata prevencije kriminaliteta

Nacionalni projekti•Projekt „Živim život bez nasilja” – Usmjeren na prevenciju nasilja prema ženama, obiteljskog nasilja, vršnjačkog nasilja i izgradnju kulture nenasilja

•Projekt „Zaštitimo djecu na internetu” – savjetovanje i edukacija djece i roditelja o opasnostima i sigurnom korištenju interneta

Page 14: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

Prikaz projekata prevencije kriminaliteta

Nacionalni projekti•Projekt „Međunarodna policijska suradnja” – Razmjena policijskih službenika tijekom turističke sezone

Page 15: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

DUBROVNIK PREVENTIVNI PROJEKTI

* website topyaps.com** huffingtonpost.ca

Page 16: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

Lokalni projekti•Projekt „Uvođenje video nadzor na javnim površinama Grada Dubrovnika” – smanjenje broja inkriminiranih radnji, brže i kvalitetnije reagiranje policije, te povećanje subjektivnog osjeća sigurnosti

•Projekt „Pijančevanje na javnom mjestu” – sprječavanje pijančevanja na javnom mjestu

Godina: 2010 2011 2012 2013 2014

čl.20. pijančevanje na javnom mjestu 5 - 6 28 49*

Page 17: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

Lokalni projekti•Projekt „U dobru i zlu bez nasilja”- podizanje svijesti o problemu nasilja u obitelji kod osoba koje se spremaju za brak i osoba koje su već u braku

•Projekt „Prevencija džepnih krađa”- Smanjenje kaznenih djela džepne krađe i povećanje subjektivnog osjećaja sigurnosti turista

Page 18: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

Kaznena djela počinjenja džeparenjem

Godina: 2010 2011 2012 2013

StariGrad

i Pile 39 33 36 55Autobusi

JGP-a 1 2 11 3Ostali

Dijelovi grada 0 3 1 6

Page 19: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

PREVENCIJA DŽEPNIH KRAĐA

Page 20: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETAGRADA DUBROVNIKA

ODLUKU o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika

Članak 5. Sve dane u tjednu radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz čl. 4. st. 1. toč. 2. ove odluke, iz skupine „restorani“ i „barovi“, kao i na otvorenom prostoru uz navedene ugostiteljske objekte (terase), završava najkasnije u 2.00 sata, s tim da se glazba i buka dopušta samo do 24.00 sata, sukladno Zakonu o buci.

Članak 6.

Ugostitelji su dužni osigurati da se poslije 24.00 sata glazba ne čuje izvan lokala, a posebno u stanovima zgrade u kojoj se lokal nalazi. Ugostitelji su dužni osigurati poštivanje javnoga reda i mira u svojim ugostiteljskim objektima, a da pri tom ne dovedu u opasnost sebe i druge, spriječiti narušavanje javnoga reda i mira, a ukoliko do njega ipak dođe, odmah izvijestiti Policijsku postaju Dubrovnik.

Članak 7. Ugostitelji čiji ugostiteljski objekti sukladno ovoj odluci imaju radno vrijeme nakon 2.00 sata dužni su

osigurati tjelesnu i tehničku zaštitu sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

Page 21: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

Članak 10. Gradonačelnik može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem na 30 dana,

najduže za dva sata, odrediti raniji završetak radnoga vremena propisanoga člankom 4. ove odluke ako: 1. mjerodavna tijela (policija, komunalni redari i državni inspektori) utvrde učestalo

kršenje zakonskih odredbi u svezi s bukom i remećenjem javnog reda i mira; 2. radom objekta dolazi do štetnog utjecaja na okoliš, do opasnosti od onečišćenja i

štetnih mirisa koji smetaju građanima u blizini objekta; 3. se u ugostiteljskom objektu učestalo krši odredba ove odluke o trajanju radnoga

vremena; 4. ugostitelj postupi suprotno odredbama čl. 7. ove odluke. Gradonačelnik će svoje rješenje odmah dostaviti vlasniku ugostiteljskog objekta, Policijskoj upravi i

Državnom inspektoratu.

Članak 17. Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

− ne osigura da se poslije 24.00 sata glazba ne čuje izvan lokala, a posebno u stanovima zgrade u kojoj se lokal nalazi; − ne osigura poštivanje javnoga reda i mira u svojem ugostiteljskom objektu i ne pokuša spriječiti narušavanje javnoga reda, a da pri tom ne dovede u opasnost sebe i druge, te o istom odmah ne izvijesti Policijsku postaju Dubrovnik; − ugostitelj koji postupi suprotno odredbama čl. 7. ove odluke. Za prekršaje iz st. 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik – novčanom kaznom u iznosu od

2000,00 do 4.000,00 kuna.

Page 22: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

O D L U K U o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na području grada Dubrovnika

Članak 1. Na javnim površinama grada Dubrovnika, maloljetnim osobama zabranjeno je konzumiranje i

posjedovanje alkoholnih pića.

Prema maloljetnoj osobi koja postupi suprotno odredbi članka 1. ove Odluke pokrenut će se prekršajni postupak i primijeniti odgovarajuća odgojna mjera iz članka 67. Prekršajnoga zakona.

Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke, obavijestit će se mjerodavni Centar za socijalnu skrb.

Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke stariji maloljetnik koji ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Sukladno članku 76.a. Prekršajnoga zakona od počinitelja prekršaja oduzet će se alkoholno piće.

Članak 3. Nadzor nad provođenjem ove Odluke u djelokrugu je policije.

Članak 2.

Page 23: DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

HVALA NA POZORNOSTI

PREDAVAČ

VODITELJ SLUžBE KRIMINALISTIčKE POLICIJE

POLICIJSKE UPRAVE DUBROVAčKO-NERETVANSKE

ĐURO ĐURKOVIĆ


Recommended