Download ppt - Dictionarul Limbii Romane

Transcript
Page 1: Dictionarul Limbii Romane

TEZAURUL LIMBII ROMÂNE

dr. Monica-Mihaela BUSUIOCdr. Florin VASILESCU

Page 2: Dictionarul Limbii Romane

Scurt istoric

• început în 1906• întrerupt în 1944• reluat în 1949• întrerupt între 1952 şi 1959• reluat din 1959• a fost finalizat în 2010• a reprezentat un deziderat al înfiinţării

Academiei Române numit Dicţionarul Academiei

Page 3: Dictionarul Limbii Romane

Prima parte – sigla DA

• sub conducerea lui Sextil Puşcariu• litere redactate şi tipărite:

– A–B 1913 – C 1940 – F, G, H, I, Î 1934 – J, K 1937

• litere nefinalizate– D– L

• litere neredactate– E

Page 4: Dictionarul Limbii Romane

A doua parte – sigla DLR (subintitulată Serie nouă)

• sub conducerea academicienilor Iorgu Iordan, Ion Coteanu şi Alexandru Graur, iar din 2000,

a academicienilor Marius Sala şi Gheorghe Mihăilă• litere redactate şi tipărite

◦ Bucureşti – M (1965–1968), N (1971), P (1972–1984), S (1986–

1994), Z (2000), D (2006–2009)

◦ Cluj(-Napoca) – O (1969), R (1975), T (1982–1983), Ţ (1994), L (a

doua parte 2008), J, K, Q (2010)

◦ Iaşi

– Ş (1978), V, W, X, Y (1997–2005), L (prima parte 2008), E (2009–2010)

Page 5: Dictionarul Limbii Romane

DA + DLR în cifre

• în anul 2010, la finalizare, ◦ 13 tomuri◦ 37 de volume◦ 15 000 de pagini◦ 175 000 de intrări

– 125 000 de cuvinte propriu-zise– 50 000 de variante

Page 6: Dictionarul Limbii Romane

în anul 2010 a apărut Dicţionarul limbii române. Ediţie anastatică după Dicţionarul limbii române (DA) şi Dicţionarul limbii române (DLR), 19 tomuri.

• Tomul I A–B• II C• III D–deţinere• IV Deţinut–Dyke• V E• VI F–I/Ε VII J–Lherzolită• VIII Li–Luzulă• IX M• X N–O• XI P–Pogribanie• XII Pogrijenie–Q• XIII R–Sclabuc• XIV Scladă–Spongios• XV Spongiar–Ş• XVI T• XVII Ţ–U• XVIIIV–Vizurină• XIX Vîclă–Z

Page 7: Dictionarul Limbii Romane

Caracteristicile dicţionarului

• denumit tezaur• dicţionar unilingv• de tip istoric• explicativ• normativ• de la cele mai vechi texte scrise în

limba română până în prezent

Page 8: Dictionarul Limbii Romane

DA vs. DLR

• asemănări◦ lista de cuvinte

◦ forma-titlu a cuvintelor◦ structura articolului de dicţionar

• deosebiri◦ renunţare la traducerea în franceză din DA◦ renunţare la cuiburile lexicale din DA

Page 9: Dictionarul Limbii Romane

Noua ediţie aDicţionarului limbii române

• necesitatea informatizării muncii la dicţionar

• 2 direcţii de informatizare în cadrul a 2 proiecte finanţate de CNCSIS şi CNMP

Page 10: Dictionarul Limbii Romane

Prima direcţie – la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”

• Obiective:◦ arhiva electronică de texte pentru achiziţionarea tuturor textelor din bibliografie◦ corpus de referinţă al limbii române◦ baza de texte constituită prin:

– introducere în calculator– scanare

◦ utilizarea bazei de texte la litera D, graţie unui index de cuvinte◦ operaţii de adnotare, dezambiguizare şi corectare◦ concordanţier

Page 11: Dictionarul Limbii Romane

A doua direcţie în cadrul unui consorţiu format din 7 instituţii din

Iaşi, Cluj-Napoca şi Bucureşti

• Obiective:◦ transpunerea în format electronic a volumelor DA + DLR

◦ operaţii de scanare, recunoaştere optică a caracterelor şi colaţionare

◦ realizarea unei ediţii electronice a dicţionarului actual

Page 12: Dictionarul Limbii Romane

Noua ediţiea Dicţionarului Academiei

• modalităţi de realizare• reeditare• revizuire• înlocuire

• propunere de modificare a titlului noii ediţii: Tezaurul limbii române

Page 13: Dictionarul Limbii Romane

Obiectivele noii ediţii

• informatizare

• simplificare

• unificare

• actualizare

Page 14: Dictionarul Limbii Romane

Probleme de soluţionat

• inventarul lexical, regionalisme vs. neologisme

• definiţia

• abundenţa citatelor

• revizuirea bibliografiei

• revizuirea unor principii de etimologie

Page 15: Dictionarul Limbii Romane

Concluzii

• noua ediţie: un dicţionar nou după modelul oferit de Trésor de la Langue Française

• elaborarea dicţionarului de către lingvişti asistaţi de informaticieni

• avantajele unei ediţii informatizate