Transcript
 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  1/124

  DEZVOLTARE REGIONAL

  I RURAL

  Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  2/124

  CAP.I - NOIUNI GENERALE PRIVIND DEZVOLTAREA

  REGIONAL

  Fiecare ar, indiferent de gradul de dezvoltare economicisocial, seconfrunt cu probleme n dezvoltarea economicechilibrat a teritoriului,determinate de o serie de factori obiective i subiectivi care determin

  dezvoltarea inegal a zonelor economice. Inegalitile dintre nivelurile dedezvoltare ale regiunilor unei ri apar datorit, n principal, aciuniiurmtorilor factori : modificarea condiiiloreconomice prin dezvoltarea unor noi ramuri ale

  economiei sau intrarea unora vechi n declin;

  concentrarea creterii economice n anumite regiuni; existena unor regiuni slab populate sau cu producie provenit, nmare parte, din sectoarele primare;

  migraiapopulaieictre zonele dezvoltate.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  3/124

  Politica de dezvoltare regionali propune ameliorarea, pe termen lung,a condiiiloreconomice regionale. Obiectivul principal al acestei politicil reprezint reducerea disparitilorteritoriale i realizarea unui echilibrurelativ ntre nivelurile de dezvoltare economicisocial a diferitelor zonesau asigurarea unei anumite echiti interregionale.

  Dezvoltarea regional reprezint un proces complex de dezvoltarearmonioas a tuturor zonelor unei ri sau a spaiului european unic,capabil s asigure reducerea disparitilor teritoriale i s realizeze unechilibru relativ ntre nivelurile de dezvoltare economic i social adiferitelor zone, inndcont de gestionareadurabil a resurselor naturaleideprotecia mediului natural.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  4/124

  Obiectivele politicii de dezvoltare regional avute n vedere de statele

  membre ale UE i fondurile structurale utilizate pentru atingereaacestora sunt grupate n urmtoarele categorii :

  A) Pentru perioada 1994- 1999 au fost vizate urmtoarele obiective(ase)mpreun cu fondurile necesarerealizriiacestora :

  1. Promovarea ajustrii structurale a dezvoltrii regionale, finanate prinFondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) , Fondul SocialEuropean (FSE), Fondul European de Orientare i GarantareAgricolorientare (FEOGA- orientare), Instrumentul Financiar de Orientare aPescuitului (IFOP);

  2. Transformarea regiunilor, a regiunilor de frontier sau a unor pri ale

  regiunilor (inclusiv a zonelor aglomerate cu for de munc i acomunitilorurbane) grav afectate de declinul industriei , finanate prinFEDR, FSE;

  3. Combaterea omajului pe termen lung i facilitarea integrrii n munc atinerilor i a persoanelor expuse excluderii de pe piaaforei de munc,finanate prin FSE;

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  5/124

  4. Facilitarea adaptrii muncitorilor de ambele sexe laschimbrile industriale i la schimbrile din sistemele deproducie , finanate prin FSE ;

  5. Promovarea dezvoltrii rurale prin doumsuri principale :

  - accelerarea ajustrii structurilor din agricultur n cadrulreformei politicii comune pentru agricultur , finanate prinFEOGA - orientare i IFOP;

  - facilitarea dezvoltrii i ajustrii structurale a zonelor rurale ,finanate prin FEOGA orientare i IFOP;

  6 Promovarea dezvoltriiiajustrii structurale a regiunilor cu odensitate a populaiei extrem de redus , finanate prinFEDR, FSE, FEOGA- orientare i IFOP.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  6/124

  B) Schimbrile care au avut loc de-a lungul timpului n spaiul european s-auprodus i se vor produce pe trei axe principale, care vizeaz : realitilespecifice regiunilor; cadrul interregional, naional i internaional i condiiileconjuncturale. Aceste schimbri au fcut ca, pentru perioada 2000 2006,s fie vizate trei obiective, mpreun cu fondurile necesare susineriiacestora, i anume :

  1. Promovarea dezvoltrii i ajustrii structurale a regiunilor subdezvoltate ( cuun PIB inferior cotei de75% din media UE) , finanate prin FEDR, FSE,FEOGAorientare i IFOP;

  2. Sprijinirea transformrii economice i sociale a zonelor care se confrunt cudificulti structurale ( restructurri, adaptarea la un nou sistem de producie,la utilizarea unei noi tehnologii etc ), finanate prin FEDR, FSE i IFOP;

  3. Sprijinirea adaptrii i modernizrii politicilor i sistemelor de educaie,pregtire i ncadrare n munc , finanate prin FSE.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  7/124

  n cadrul reformei politicii de dezvoltare regional, au fost stabilite cinciprincipii de baz care stau la baza alocrii i gestionrii sprijinului financiardestinat dezvoltrii regiunilor rmase n urm din punct de vedereeconomico-social:concentrarea, programarea, parteneriatul, adiionalitateai monitorizarea.

  1. Principiul concentrriireprezint principiul central al reformei fondurilorstructurale promovate de UE la finele secolului trecut care se bazeaz peurmtoarele trei aspecte principale :

  - Concentrarea geografic asupra unui numr limitat de obiective- Concentrarea geografic asupra anumitor zone eligibile- Concentrarea resurselor financiare disponibile

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  8/124

  2. Principiul programrii, este unul dintre principiile de baz la care ComisiaEuropean (CE) ine foarte mult. CE are obligaia de a prezenta publicscenariul financiar, iar statele beneficiare au obligaia de a prezentaplanurile de dezvoltare regionale defalcate pe obiective. Aceste planuritrebuie s cuprind, obligatoriu, urmtoarele capitole :

  analiza situaiei socio- economic;

  sursele de finanare ce vor fi folosite pentru dezvoltarea regional; principalele rezultate realizate n urma desfurrii de operaiunilor

  structurale anterioare; strategia de dezvoltare naional (inclusiv cea regional) i

  obiectivele acesteia;

  evaluarea impactului strategiei asupra mediului, n vederea uneidezvoltri durabile a regiunilor i a trilor beneficiare de fondurieuropene.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  9/124

  3. Principiul parteneriatului, care prevede, conform regulamentului n vigoare ,

  parteneriatul ntre CE, statul beneficiar,mpreun cu autoritilei cu organismeledesemnate de statul membru n contextul regulilor naionalei/sau practicilor salecurente, precum i ali actori sociali implicai n elaborarea sau implementareaprogramelor de dezvoltare regional ( n primul rnd cu contribuiasubstanial astructurilor administrative locale i regionale).

  4.Principiul adiionalitii, reprezint un principiu foarte vechi al fondurilorstructurale care are drept scop prevenirea folosirii acestor fonduri ca nlocuitorpentru schemele de ajutor naional.

  Datorit problemelor care au aprut n decursul timpului, s-a trecut la stabilirea unorcote minime i maxime ale cofinanrii :

  - n cazul regiunilor eligibile pentru Obiectivul 1 , care urmrete promovareadezvoltriiiajustrii structurale a regiunilor rmase n urm (cu un produs internbrut inferior cotei de 75% din media UE) i a regiunilorndeprtate, cofinanareacomunitar nu poate depi 75% din costurile totale eligibile ale proiectului, n cazexcepional se poate merge pn la 80% (insulele periferice ale Greciei aubeneficiat de 85%) ;

  - pentru celelalte obiective, plafonul pentru sprijinul din fondurilor structurale estestabilit la 50% din costurile totale, minim 25% din cheltuielile eligibile fiindefectuate pentru aceastmsur.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  10/124

  5.Principiul monitorizrii , const n efectuarea uneiverificri regulate privind implementarea fondurilorstructurale i impactul acesteia din punct de vedere alobiectivelor propuse (examinarea rezultatelorprogramelor). Monitorizarea este efectuat de un Comitetde Monitorizare i este de structurat pe dou categorii :

  - monitorizareaoperaional, care urmrete realizarea aciunilorprinfolosirea diferitelor mijloace i resurse, pentru care este necesar

  crearea de indicatori care s msoare rezultatele i impactul obinutcomparativ cu cele planificate precum i cu costurile implicate;- monitorizarea contextului general prin care se analizeaz, cu

  regularitate, schimbrile de situaii n privina dezechilibrelor regionalei diferenelor de dezvoltare. Dintre indicatorii monitorizai cel maiimportant este PIB pe loc.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  11/124

  1.2. Structuri teritorial-administrative necesare

  gestionriidezvoltrii regionalen Romnia

  Pentru a pregti descentralizarea deciziilor de la nivel central n Romnia au

  luat fiin, prin asociere voluntar, opt regiuni de dezvoltare (NUTS 2) entititeritoriale specifice, fr statut administrativ.

  Regiunea reprezinta n cadrul politicii de dezvoltare regional a UE,elementul fundamental in demersurile teoretice si practice pentrufundamentarea strategiilor si politicilor de dezvoltare economica si sociala inplan teritorial, neimplicarea acestora n elaborarea programele de dezvoltareduce la ngreunarea procesului de implementare a acestora .

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  12/124

  Repartizarea teritorial a Romniei pe regiuniRegiunile

  geografice

  Judetele Suprafata

  (kmp.)

  Populatia

  (mii loc.)

  Densitate

  (loc./kmp.)

  1. Nord-Est Bacu,Vaslui,Neam, Iai,

  Suceava,Botosani

  36.850 3.743 101,6

  2. Sud-Est Constana,Tulcea,Brila

  Buzu,Vrancea,Galai

  35.762 2.868 80,2

  3. Sud Teleorman,Giurgiu,Clrai,

  Ialomia,

  Dmbovia,

  Prahova, Arge

  34.453 3.375 98,0

  4. Sud-Vest Olt, Dolj, Gorj,

  Mehedini,Vlcea

  29.212 2.341 80,1

  5. Vest Cara-Severin,Hunedoara,Timi,

  Arad

  32.034 1.955 61,0

  6. Nord-Vest Cluj, Slaj, Bihor,

  Bistria-Nsud,Maramure,Satu

  Mare

  34.159 2.766 80,7

  7. Centru Braov,Covasna,

  Sibiu,Alba,Harghita,Mure

  34.100 2.547 78,7

  8. Bucuresti Bucureti, Ilfov 1.821 2.210 1213,8

  Sursa: Comisia Nationala pentru Statistica Anuarul statistic al Romaniei 2003.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  13/124

  Principalii indicatori privind dezvoltarea regional a Romnieicomparativ cu UE,

  n anul 2002

  Romania Uniunea Europena

  Populatia total Mil.loc. 21,8 376,5Suprafata total Km 238391 3 191 000

  Densitatea populatiei loc/ km 91,4 118

  Dinamica populatiei in 2002/2001 % 95,0 103,0*

  Ponderea populatie rurale % 46,7 17,5*

  Structura populatiei pe grupe de varsta % 100 100

  0-14 ani % 17,3 17,4 15-64 ani % 68,6 67,0 60 de ani si peste % 14,1 15,6PIB/loc.(ppc) Euro/ loc. 5.700 24.238

  Structura populatiei ocupate % 100 100

  Agricultura % 36,2 4,5 industrie, constructii % 39,0 29,3 servicii % 34,8 66,2Rata somajului % 8,4 9,2

  Natalitate %o 10,5 -

  Durata medie de via:

  barbati ani 67,6 74,6 femei ani 74,9 80,9

  *Numai populatia din localitatile cu densitate demografica sub 100 loc./kmp.

  Sursa: Comisia Nationala pentru Statistica Anuarul statistic al Romaniei 2003.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  14/124

  Spatiul rural din Romnia este format, in prezent, din suprafataadministrativa a celor 2698 de comuneexistente pe ntreg teritoriul tarii,care reunesc populatia rurala a tarii, conform Legii 2/1968 de organizareadministrativ-teritoriala. Comunele sunt formate din unu sau mai multesate, existand in total 13.089 de sate in spatiul rural.

  Spatiul rural este constituit din toate comunele din Romania si este definitin articolul 5 al Legii 2/1968: comuna este unitatea administrativteritoriala ce cuprinde populatia rurala unita prin interese comune sitraditii. O comuna este formata din unul sau mai multe sate dupa conditiieconomice, sociale, culturale, geografice si demografice. Organizareacomunei asigura dezvoltarea economica, administrativa culturala si

  sociala a localitatilor rurale".

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  15/124

  Suprafata spatiului rural, astfel delimitat, insumeaza 212,7 mii kmp,reprezentand peste 89% din suprafata tarii. Populatia care traieste peacest teritoriu numr 10,19 milioane locuitori (la 1.01.2003) si reprezinta46,7% din populatia tarii, rezultand o densitate relativ slaba, de sub 47,9locuitori/kmp.

  Spatiul rural , ca suprafata si populatie , nu are o pondere la fel de marein toate cele opt regiuni de dezvoltare. Cel mai intins spatiu rural este inregiunea Nord-Est (94,0% din suprafata), iar cea mai numeroasapopulatie rurala este in regiunea Sud (55,7% din populatie). Un cazparticular il reprezinta regiunea Bucuresti, in cuprinsul careia se gaseste simunicipiul Bucuresti, capitala Romaniei. Aceasta cocentreaza 88,8% dinintreaga populatie a regiunii. Populatia rurala din jurul Capitalei nureprezinta decat 11,2% din populatia regiunii

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  16/124

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  17/124

  CAP.III AJUSTAREADEZVOLTRII ECONOMICEREGIONALE LA CERINELE

  UNIUNEA EUROPEAN

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  18/124

  1. Modaliti de finanare a dezvoltrii socialei economice n Uniunea European

  Principalul scop al fondurilor structuraleeste acela de realizare a coeziuniisociale i economice n cadrul Uniunii

  Europene.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  19/124

  Aciunile fondurilor structurale sunt focalizate, n mod special, spre

  urmtoarele trei obiective prioritare:- Obiectivul 1 - dezvoltarea iajustrile structurale ale regiunilor a cror

  dezvoltare estentrziat (PIB pe locuitor mai mic dect 75% din mediaaceluiai indicatornregistrat n rile membre ale UE).

  - Obiectivul 2are ca scop conversia economicisocial a zonelor carentampindificulti structurale. Acoperind un total de 18% din populaiaeuropean, se au n vedere patru tipuri de zone: industriale, rurale,urbane i zone dependente de activiti de pescuit.

  - Obiectivul 3 acoper ntregul teritoriu al Uniunii Europene, care se

  gsete n afara zonelor Obiectivului 1. El face referire la adaptarea imodernizarea politicilor naionalei a sistemelor de educaie, formare iangajare, innd cont de strategia european n domeniul ocuprii foreide munc.

  http://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj2_en.htmhttp://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj3_en.htmhttp://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj3_en.htmhttp://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj3_en.htmhttp://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj3_en.htmhttp://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj2_en.htmhttp://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj2_en.htmhttp://www.inforegio.org/wbpro/PRORD/2000-2006/obj2_en.htm
 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  20/124

  Fondurile structurale funcionale n Uniunea European care aucontribuit i contribuie la dezvoltarea economico-social a rilor

  membre sunt:

  a) Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) are scopulde a reduce disparitile regionale n cadrul Uniunii Europene,ncurajnd, n acelai timp, dezvoltarea i conversia regiunilor:

  regiunile incluse n Obiectivului 1sunt finanate pentru investiii ninfrastructur, n special n cadrul reelelor transeuropene(transporturi, telecomunicaii i energie) i investiii in educaie,sntateiprotecia mediuluinconjurtor;

  regiunile Obiectivului 2, finanarea are ca scop urmtoarele :regenerarea zonele industriale i zonele urbane n dificultate,mbuntireacile de acces, revitalizarea zonele rurale sau celecare sunt dependente de activiti de pescuit, prin intermediulplanificrii teritoriului, regenerrii,protejrii mediului inconjurtor.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  21/124

  b) Fondul Social European(FSE) are scopul de a prevenii combate omajul i a dezvolta resursele umane,precum i de a promova integrarea pe piaa muncii.Domeniile sale deintervenie (pentru care seacordfinanare) cuprindurmtoareleactiviti:

  - integrarea nmunc aomerilor, cu precdere a tineriloromerii a persoanelor excluse de pe piaa muncii;

  - promovarea oportunitiloregalepentru toi cei ce intrpe piaa muncii aciuni specifice pentru a mbuntiaccesul femeilor pe piaa muncii;

  - mbuntirea sistemelor deeducaieide formare;- promovarea unei fore de munc calificate i creterea

  potenialului uman n domeniul crecetriiidezvoltrii.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  22/124

  c) Fondul European de Orientare siGarantare Agricol(FEOGA) a reprezentatsursa de finanare care a contribuit, ntr-oproporie covritoare, la dezvoltarea

  agriculturii i a spaiului rural din rilemembre ale UE.

  FEOGA

  SectiuneaOrientare

  SectiuneGarantare

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  23/124

  n cadrul politicii Europene de coeziune economic i

  social, FEOGA a sprijinit dezvoltarea rural imbuntireastructurilor agricole. Domeniile sale de intervenie pentru cares-a asigurat finanare includ urmtoareleactiviti:

  - investiii n ferme agricole, ajutor pentru constituirea noilor ferme

  de ctre tineri fermieri si formare profesionala;- ajutor pentru pensionarea anticipat;- compensaii pentru zonele defavorizate;- msuri pentru mediul inconjurator i agricultur;

  - prelucrarea produselor agricole i marketingul acestora;- dezvoltarea i utilizarea optim a pdurilor;- dezvoltarea zonelor rurale prin furnizarea de servicii, sprijin n

  favoarea economiei locale, ncurajarea turismului i a

  activitilor artizanale, etc.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  24/124

  n cadrul regiunilor Obiectivului 1, aceste msuri au fostfinanate de ctre FEOGA prin intermediul Seciunii deOrientare, cu excepia subvenilor de compensare, ajutorulpentru pensionare anticipat, msurile legate de mediul

  nconjurtor legat de zonele agricole i msurile legate dedezvoltarea pdurilor, care au fost finanate de ctre FEOGAprin intermediul Seciuniide Garantare.

  n afara zonelor Obiectivului 1, toate msurile au fostfinanate prin fondul FEOGA Seciunea de Garantare.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  25/124

  d) Instrumentul Financiar de OrientarePiscicol (IFOP) are scopul de a realiza unechilibru sustenabil ntre resursele piscicole i

  exploatarea acestora.

  De asemenea, se dorete mbuntireapoziiei competitive a sectorului piscicol idezvoltarea zonelor dependente din punct devedere economic de activitile piscicole.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  26/124

  Documentele de programare ale tuturor statelormembre ale UE care au stat la baza negocierilori, ulterior, obinerii fondurilor structurale sunt:

  -Documentul Unic de Programare (DUP)-utilizat nregiunile cuprinse n Obiectivul 2, Programele Operative(PO)-Cadrul Comunitar de Sprijin (CCS)-utilizate in mod

  tradiional in zonele Obiectivului 1-Programul Complementar(PC).

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  27/124

  Documentul Unic de Programare(DUP)reprezint un document aprobat dectre Comisia Uniunii Europene iconine

  urmtoarele capitole: seciuni dedicatesituaiei existente, strategii i prioriti,evaluarea ex-ante, programarea

  financiara, parteneriatul si prevederile deimplementare.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  28/124

  Coninutul Cadrului Comunitar de Sprijin(CCS) cuprinde, n prima seciune, descriereasituaiei existente, cu prezentarea disparitailor,diferenelor de dezvoltare, potenialul pentru

  dezvoltare sau conversie.

  Descrierea trebuie s ia n considerare

  resursele financiare utilizate, principalelerezultate obinute, prin interveniile dejaefectuate n perioada precedent i rezultateleevaluarii.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  29/124

  Seciunea consacrat strategiilor i prioritilortrebuie s indice obiectivele operative i odescriere a strategiei capabile s contribuie larealizarea tuturor obiectivelor propuse desolicitantul sprijinului financiar european.

  Seciunealegat de resursele financiare trebuie sse bazeze pe planul financiar care s cuprindtotalul sprijinului comunitar structurat pe contribuia

  european i pe cea naional, care la rndul luitrebuie elaborat n corespondena cu perspectivelefinanciare previzionate.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  30/124

  Verificarea ex-ante a adiionalitii pentru Obiectivul 1 trebuie

  s mbrace forma unei situaii comparative a ceea ce s-aprogramat cu ceea ce s-a realizat, pn la un moment dat,precum i cu ce s-a realizat de alte state membre ale UE.

  Seciunea dedicat parteneriatului cuprinde paii caretrebuie facui n vederea consultrii tuturor partenerilor careconcur la elaborarea acestui document.

  Seciunea dedicat implementarii prevederilor cadrului de

  sprijin comunitar, include informaii despre autoritateaindividual care a fost desemnat cu implementarea sauorganismul responsabil cu gestionarea CCS, acordurile

  ncheiate cu diferii parteneri i reprezentarea lor n cadrulComitetelor de Monitorizare.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  31/124

  Programul Operativ (PO) reprezintdocumentul aprobat de ctre ComisiaEuropean pentru implementarea Cadrului

  Comunitar de Sprijin i include un setcomplet de prioriti, cuprinznd msurimultianuale de sprijin comunitar.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  32/124

  Un program operativ integrat reprezint un programfinanat din mai multe fonduri.

  Coninutul unui program operativ include urmtoarelecapitole :

  - o parte descriptiv,similar celei din Cadrul Comunitar deSprijin;

  - o parte care trateaz prioritile statelor care solicitsprijinul comunitar;

  - o seciune care evideniaz msurile necesare pentruimplementarea prioritilor;- o parte dedicat planului financiar;- o parte care cuprinde prevederi referitoare la implementare.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  33/124

  Programul Complementar (PC) reprezintdocumentul de implementare a strategiei deprogramare i implementare a prioritilor,conine elemente detaliate asupra coninutului

  msurilor din program, este elaborat de ctrestatul membru i este revizuit, n cazul n careeste necesar, de ctre Comitetul de Monitorizarela propunerea autoritii de gestiune a fonduriloreuropene.

  Programul Complementar este trimis ComisieiEuropene pentru informare.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  34/124

  Rolul Comitetului de Monitorizare este reflectat de

  responsabilitile specifice pe care le are i de atribuiile sale,dintre care cele mai importante sunt:

  confirm Programul Complementar i orice modificare adus acestuiade ctre Autoritatea de Gestiune;

  solicit ajustri ale Programului Complementar;

  aprob criteriile pentru seleciaoperaiunilorcare pot fi finanate; evalueaz n mod periodic progresele nregistrate n atingerea

  obiectivelor specifice ale asistenei; examineaz rezultatele implementrii i, n mod special, rezultatele

  evalurii de la mijlocul perioadei de implementare, naintea prezentriilor Comisiei Europene;

  aprob propunerile care amendeaz coninutul deciziilor n ceea ceprivete orice fel de contribuii din fonduri;

  recomand Autoritii de Gestiune msuri necesare pentrumbuntirea managementului asistenei.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  35/124

  Prin modul n care se efectueaz programarea iimplementarea msurilor de finanare a unordomenii de activitate economicisocial, Comisia

  European reuete s imprime proceduri foarteclare, ceea ce conduce garantarea reuiteiproiectelor de investiii propuse, att de autoritilepublice local sau regionale, ct i de investitorii

  privai.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  36/124

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  37/124

  37

  Programul Naional de Dezvoltare

  Rural2007-2013

  MINISTERUL AGRICULTURII IDEZVOLTRII RURALE

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  38/124

  38

  Odat cu momentul aderrii Romniei la UniuneaEuropean,

  dezvoltarea satului romnesc va fisprijinit de Comunitatea Europeanprin intermediul Programului Naional deDezvoltare Rural 2007-2013.

  Programul Naional de Dezvoltare Rural-un programde dezvoltare a spaiului rural romnesc:

  se adreseaz nevoilor mediului rural,

  vizeazreducerea ct mai rapid a disparitilor de dezvoltare socio-economic a Romniei fa de celelalte state membre ale UniuniiEuropene,

  ndeplinete cerinele de dezvoltare rural n contextul dezvoltriidurabile-complementar programelor operaionale finanate din fonduristructurale.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  39/124

  39

  Implementarea Programului Naional deDezvoltare Rural 2007-2013

  se va realiza printr-o serie de msurigrupate n patru prioriti:

  Creterea competitivitii sectoruluiagricol i forestier (Axa 1),

  mbuntirea calitii mediului i azonelor rurale (Axa 2),

  mbuntirea calitii vieii n zonele

  rurale i diversificarea economiei rurale(Axa 3), Promovarea iniiativelor locale de tip

  Leader (Axa 4).

  DEZVOLTARE

  RURAL2007-2013

  AXA LEADER

  Axa 1

  Competitiv

  itate

  Axa 2

  Mediu +

  Manageme

  ntul

  terenurilor

  Axa 3

  Diversifica

  re

  economic+ Calitatea

  vieii

  Un singur document de programare, finanare,

  monitorizare i reguli de auditare

  UNIC FOND DE DEZVOLTARE RURAL

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  40/124

  40

  Fondurile totale pe dezvoltare rural(8,022 mld. euro) sunt distribuite celor

  patru axe:

  cea mai mare sum - peste 3 miliardeeuro - (39,6% din total) este destinatmbuntirii competitivitii n sectorulagricol si silvic,

  23,4% pentru managementulterenurilor agricole i proteciamediului,

  iar 24,7% - adic aproape 2 miliardeeuro pentru diversificarea activitiloreconomice.

  circa 2,4% din suma va fi alocataprogramului Leader, care va sprijiniproiecte de dezvoltare rural elaboratede ctre comunitile locale n

  -

  Transfer

  pli directe6,2%

  500 mil. euro

  PNDRtotal FEADR

  8,022 mld. euro

  AXA 1

  39,6%3,174 mld. euro

  AXA 2

  23,4%1,88 mld. euro

  AXA 3

  24,7%1,979 mld. euro

  LEADER2,4%

  188 mil. euro

  Asisten Tehnic301 mil. Euro

  3,7%

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  41/124

  41

  Axa1 - Cretereacompetitivitiisectoarelor agricoliforestier

  Obiective Specifice

  mbuntirea competenelor profesionale i prestarea de servicii de consultanctre agricultori i proprietarii de pdure, n vederea creterii capacitii demanagement n confruntarea cu un mediu nou;

  Restructurarea i dezvoltarea fermelor i creterea competitivitii produseloragricole i silvice;

  Restructurarea sectoarelor de procesare a produselor agricole i a produselorforestiere

  Direcii prioritare de finanare prin PNDR ioportunitile de investiii (1)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  42/124

  42

  Agricultur:111 - Formare profesional, informare i difuzare de cunotine112 - Instalarea tinerilor fermieri

  121 - Modernizarea exploataiiloragricole

  122 -mbuntirea valorii economice a pdurii123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere125 - mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea

  agriculturii i silviculturii141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten

  142 -nfiinarea grupurilor de productori143 Furnizarea de servicii de consiliere iconsultan pentru agricultori.

  Direcii prioritare de finanare prin PNDR ioportunitile de investiii (2)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  43/124

  43

  Obiective specifice:

  creterea calitii managementului la nivel de ferm, restructurarea i modernizarean sectoarele de procesare i comercializare pentru produsele agricole i forestiere

  mbuntirea i dezvoltarea competenelor necesare pentru persoanele care sunt

  sau vor fi implicate n activiti forestiere pentru practicarea unui managementdurabil al pdurilor n vederea creterii suprafeelor forestiere, prelucrrii lemnului ivalorificrii eficiente a produselor pdurii

  Beneficiarii finalisunt persoane adulte care activeaz n domeniile agriculturii,silviculturii (inclusiv proprietari de pdure) i industriei agro-alimentare.

  Nivelul de sprijin - ajutorul public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, conformanexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005.

  Msura 111 - Formare profesional (training), informare i difuzare decunotine

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  44/124

  44

  Obiective Specifice: Creterea veniturilor exploataiilor conduse de tinerii fermieri.

  Beneficiarii sprijinului financiar prevzut pentru aceast msur sunt persoanelor fizice carendeplinesc la momentul solicitrii sprijinului urmtoarele condiii:

  au vrsta sub 40 de ani i se instaleaz pentru prima dat n exploataiile agricole,ca i conductori (efi) ai exploataiei;

  dein sau se angajeaz s dobndeasc competene i calificri profesionale nraport cu activitatea pe care urmeaz s o desfoare;

  prezint un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitilor agricole din cadrulexploataiei,

  sunt lucrtori agricoli familiali cu cel puin 12 luni naintea solicitrii sprijinului

  Nivelul sprijinuluiSprijinul pentru instalare este de 10.000 Euro pentru o exploataie agricol cu dimensiunea

  minim de 6 UDE, iar peste aceast dimensiune sprijinul pentru instalare poate crete cu2.000 Euro/1 UDE dar nu va putea depi 25.000 Euro/exploataie.

  Msura 112 - Instalarea tinerilor fermieri

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  45/124

  45

  Obiective specifice

  Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei, ajustareaprofilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei ecologice, precum iproducerea i utilizarea energiei din surse regenerabile;

  Adaptarea exploataiilor la standardele comunitare; Creterea veniturilor exploataiilor agricole sprijinite; Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea

  ncurajrii fenomenului de asociere.

  Beneficiarii sprijinului sunt persoane fizice autorizate, asociaii familiale autorizate i persoanejuridice constituite n conformitate cu legislaia n vigoare, care funcioneaz n domeniulagricol, cu excepia exploataiilor de subzisten i a organizaiilor de productori dinsectorul legume i fructe pentru investiii sprijinite prin Pilonul I.

  Sectoare prioritare

  Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere i plantaii de pomi i arbuti fructiferi, cpunrii,(iii) culturi de cmp, (iv) pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (exclusiv plantare ireplantare) i struguri de mas.

  Sectorul de cretere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) bovine pentru carne, (iii)porcine (iv) ovine i caprine, (v) psri n sistem extensiv pentru ou de consum.

  Msura 121 - Modernizarea exploataiilor agricole (I)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  46/124

  46

  Nivelul sprijinului

  Pentru sectoarele la care valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 2.000.000Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% i nu va depi 1.000.000 Euro. Pentruaceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

  5% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, sub 40 de ani, la data depunerii cereriide finanare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rural,Seciunea II: Dispoziii speciale privind sprijinul pentru investiii);

  10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevzute la art. 36 litera (a),punctele (i),(ii), (iii) dinRegulamentul (CE) nr 1698/2005; 25% pentru investiiile avnd drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE

  din 12 decembrie 1981 privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii dinsurse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 careamendeaz Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 i prevede un astfel de sprijin pe operioad de 4 ani ncepnd cu 01.01.2007.

  Valoarea maxim eligibil va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fide 50 %, dar nu va depi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ i investiii pentruproducerea i utilizarea energiei regenerabile.

  Valoarea maxim eligibil va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fide 50 % i nu va depi 2.000.000 Euro pentru proiectele care aparin unei forme asociativei care deservesc membrii acesteia.

  Msura 121 - Modernizarea exploataiilor agricole (II)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  47/124

  47

  Obiective specifice Creterea numrului de proprietari de pdure care mbuntesc valoarea economic a

  pdurii la nivel de exploataie forestier. Creterea suprafeelor ocupate de pepiniere particulare.Beneficiarii sprijinului

  Proprietari privai de pdure, persoane fizice sau asociaii;

  Comuniti locale deintoare de pdure n comun (cu drept de proprietate indivizibil)sau asociaiile acestora; Comune, i municipaliti deintoare de pdure sau asociaiile acestora; Alte categorii de deintori de pdure diferite de proprietatea de stat, deintori de

  pdure independeni (biserici, spitale, coli) i asociaiile acestora; Asociaii mixte din oricare din categoriile de mai sus.

  Nivelul sprijinului Sprijinul public (comunitar i naional) acordat n cadrul acestei msuri nu va depi 50%

  din totalul cheltuielilor eligibile.

  n zonele defavorizate (LFA) i n siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60%din totalul cheltuielilor eligibile.

  Plafonul maxim al sprijinului pentru un proiect nu poate depi 1.000.000 euro.

  Msura 122 -mbuntirea valorii economice a pdurii

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  48/124

  48

  Obiective specifice Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee pentru obinerea de noi produse agricole i forestiere

  competitive;

  Adaptarea ntreprinderilorla noile standarde comunitare att n etapa de procesare ct i n cea dedistribuie a produselor obinute;

  mbuntirea veniturilor ntreprinderilor sprijinite prin creterea valorii adugate a produselor agricole; Creterea valorii adugate a produselor forestiere precum i a eficienei economice a activitii

  microntreprinderilor, prin dezvoltarea i modernizarea echipamentelor, proceselor i tehnologiilor deprelucrare.

  Beneficiarii sprijinului

  Produse agricole

  Micro-ntreprinderi i ntreprinderi Mici i Mijlocii - definite n conformitate cuRecomandarea (CE) nr. 361/2003;

  Alte ntreprinderi care nu sunt micro-ntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii, definite nconformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puin de 750 angajaisau cu o cifr de afaceri care nu depete 200 milioane euro.

  Produse forestiere

  Micro-ntreprinderi - definite n conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003.

  Msura 123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere (I)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  49/124

  49

  Sectoarele prioritare pentru produsele agricole n cadrul msurii sunt: (i) lapte i produselactate; carne, produse din carne i ou, (ii) cereale i panificaie, (iii) legume, fructe icartofi, (iv) obinerea i utilizarea biocombustibililor, (v) semine oleaginoase, (vi) miere dealbine, (vii) vin.

  Nivelul sprijinului

  Pentru microntreprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibil a investiiei, cu un plafon maxim alsprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect.

  Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibil a investiiei, cu un plafon maxim alsprijinului public nerambursabil de 3.000.000 euro/proiect pentru investiiile care aparin uneiforme asociative i care deservesc membrii acesteia.

  Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucureti Ilfov se

  limiteaz la 40% conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005.Pentru alte ntreprinderi

  Cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibil a proiectului, cu un plafon maxim alsprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect.

  Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 BucuretiIlfov se limiteazla 20% conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005

  Msura 123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere (II)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  50/124

  50

  Submsura 125 a "mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea iadaptarea agriculturii

  Obiective specifice

  Creterea eficienei activitii agricole prin mbuntirea aprovizionrii cu input-uri i o mai bunvalorificare a produselor rezultate;

  Diminuarea riscului i incertitudinii n agricultur prin reducerea incidenei fenomenelor naturale (seceta,inundatii, eroziunea solului, etc.);

  Ameliorarea calitii mediului i diminuarea surselor de poluare.Beneficiarii sprijinului

  Organizaii/federaii de utilitate public, ale proprietarilor/deintorilor de terenuri agricole constituite nconformitate cu legislaia n vigoare;

  Consilii locale i asociaii ale acestora;Nivelul sprijinului

  Sprijinul public (comunitar i naional) acordat n cadrul acestei msuri este de: 100%din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiiile de utilitate public care deservesc

  comunitatea.

  Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiie nu va putea depi 1.000.000 euro/proiect,iar pentru drumurile forestiere i lucrrile de corectare a torenilor, situate n fondul agricol iforestier nu va putea depi 1.500.000 euro/proiect.

  Msura 125 -mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltareai adaptarea agriculturii i silviculturii (I)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  51/124

  51

  Submsura 125 b "mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea iadaptarea silviculturii

  Obiective specifice

  Dezvoltarea infrastructurii pdurii n vederea asigurrii competitivitii sectorului forestier; Diminuarea riscului incidenei fenomenelor naturale periculoase asupra pdurii.Beneficiarii sprijinului

  Proprietari/deintori privai de pdure i asociaiile acestora; Consilii locale i asociaii ale acestora deintoare de pdure; Administratorul fondului forestier de stat - Regia Naional a Pdurilor Romsilva, persoan

  juridic care administreaz fondul forestier proprietate public a statului, ce funcioneaz pebaz de gestiune economic i autonomie financiar.

  Nivelul sprijinului

  Sprijinul public (comunitar i naional) acordat n cadrul acestei msuri este de: 100%din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiiile de utilitate public caredeservesc comunitatea.

  Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiie nu va putea depi 1.000.000euro/proiect, iar pentru drumurile forestiere i lucrrile de corectare a torenilor, situate

  n fondul agricol i forestier nu va putea depi 1.500.000 euro/proiect.

  Msura 125 -mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltareai adaptarea agriculturii i silviculturii (II)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  52/124

  52

  Obiective specifice

  Creterea volumului produciei destinate comercializrii pentru ca fermele de semi-subzisten s devin viabile economic.

  Diversificarea produciei n funcie de cerinele pieei i introducerea de noi produse.Beneficiarii sprijinului

  Persoane fizice i persoane fizice autorizate n vrst de pn la 62 de ani, care deinterenuri agricole n proprietate,desfoar activiti agricole, prezint un Plan de afaceri

  pentru restructurarea exploataiei agricole i sunt nscrise n Registrul fermelor i/sauRegistrul agricol.Ferma de semi-subzisten este ferma care produce, n principal, pentru consumul propriu, dar carecomercializeaz i o parte din producia realizat. Dimensiunea economic a fermelor de semi-subzisten poate varia ntre 2-8 UDE. Pentru a deveni viabil, ferma de semi-subzisten poatedesfura i activiti non-agricole generatoare de venituri.Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprimdimensiunea

  economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (DeciziaComisiei nr. 85/377/EEC). Valoarea unei uniti de dimensiune economic este de 1.200 Euro.

  Nivelul sprijinului

  Sprijinul acordat n cadrul acestei msuri este de 1.500de euro/an/ferm de semi-subzisten.

  Msura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  53/124

  53

  Obiective specifice

  ncurajarea nfiinrii grupurilor de productori din sectorul agricol i silvic n vederea obinerii de produsede calitate care ndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producie unitare isprijinirea accesului la pia a propriilor membri

  Beneficiarii sprijinului

  Grupuri de productori recunoscute oficial ncepnd cu 1 ianuarie 2007 pn la 31 decembrie 2013,conform prevederilor legislaiei n vigoare.

  Se exclud de la finanare grupurile de productori, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prinProgramul SAPARD sau de la bugetul naional, precum i organizaiile de productori din sectorullegume-fructe care beneficiaz de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum i organizaiile deproductori de hamei

  Nivelul sprijinului: Rate anuale acordate n primii 5 ani de la data recunoaterii grupului de productori; Sprijinul va fi calculat pe baza produciei comercializate anual de ctre grupul de productori, astfel:

  5%, 5%, 4%, 3% i 2% din valoarea produciei comercializate de pn la 1.000.000 Euro pentruprimul, al doilea, al treilea, al patrulea i respectiv al cincilea an; 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% i 1,5% pentru valoarea produciei comercializate care depete

  1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea i respectiv al cincilea an. Sprijinul nu va putea depi urmtoarele plafoane: Anul I -100.000 Euro, Anul II- 100.000 Euro, Anul

  III- 80.000 Euro Anul IV- 60.000 Euro, Anul V- 50.000 Euro-

  Msura 142 -nfiinarea grupurilor de productori

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  54/124

  54

  Obiectiv specific: mbuntirea managementului general al exploataiilor agricole pentru atingerea performanei, cu impact

  asupra ameliorrii generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploataii, diversificarea activitilorfermelor, identificarea cerinelor necesare respectrii standardelor comunitare privind siguranaprofesional la locul de munc i protecia mediului.

  Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii, aa cum sunt definii n cadrul msurii.

  Definiia fermierului:Fermierul este o persoan fizic sau juridic, a crei exploataie este situat peteritoriul rii i are dimensiunea mai mare de 2 UDE, care practic n principal activiti agricole.

  Nivelul sprijinului

  Pentru 2007-2009

  Volumul sprijinului este de 100% cheltuieli eligibile (80% contribuie comunitar i 20% contribuienaional).

  Detaliile pentru serviciile oferite i suma exact care va fi pltit pentru fiecare serviciu vor fi incluse ncontractele semnate cu fiecare furnizor de consultan.Pentru 2010-2013

  Valoarea sprijinului este de 100% din cheltuielile eligibile numai pentru fermele de semi-subzisten.(Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea anexei VIII la Tratatul de aderare aRomniei i Bulgariei).

  Msura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentruagricultori

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  55/124

  55

  Msura Cheltuial

  Public

  Cheltuial

  Privat

  Cost total

  Axa 1

  111 - Formare profesional, informare i difuzare decunotine

  119.019.347 - 198.019.347

  112 - Instalarea tinerilor fermieri 337.221.484 - 337.221.484

  121 - Modernizarea exploataiilor agricole 991.827.895 849.134.147 1.840.962.042122 -mbuntirea valorii economice a pdurii 198.365.579 162.299.110 360.664.689

  123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole iforestiere

  1.071.174.126 1.637.618.058 2.708.792.184

  125 -mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legatede dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii

  476.077.390 119.019.347 595.096.737

  141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten 476.077.390 - 476.077.390

  142 -nfiinarea grupurilor de productori 138.855.905 - 138.855.905

  143Furnizarea de servicii de consiliere i consultanpentru agricultori.

  158.692.463 - 158.692.463

  Alocri financiare Axa I

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  56/124

  56

  Msuri AXA II

  MsuraPachete Perioada

  Plata (/ha)

  Cod Denumire

  211 Sprijin pentru zona montandefavorizat 2007-2013 50

  212 Sprijin pentru zone defavorizate altele dect zona montan

  Zone Semnificativ Defavorizate 2008-2013 90

  Zone Defavorizate de condiii naturaleSpecifice

  2008-2013 60

  213 Pli Natura 2000 pentru terenuri agricole 2010-2013 -

  214 Pli pentru agro-mediu Pajiti cunalt Valoare Natural 2008-2013 124

  Practici agricole tradiionale n zoneleHNV

  2008-2013 58

  Pajiti Importante Pentru Psri (Crexcrex)

  2008-2013 209

  Pajiti Importante Pentru Psri(Lanius minori Falco vespertinus) 2008-2013 101

  Culturi verzi 2008-2013 130

  221 Primampdurire a terenurilor agricole 2008-2013 -

  223 Primampdurire a terenurilor non-agricole 2010-2013 -

  224 Pli Natura 2000 pentru terenuri forestiere 2010-2013 -

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  57/124

  57

  211 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate montane

  Beneficiari:fermierii care desfoar activiti agricole pe terenurile agricole aflate n zonamontan defavorizat

  Nivelul sprijinului: anual 50 euro/ha funcie de suprafaa (

  212 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele dect cele montane

  Beneficiari:fermierii care desfoar activiti agricole pe terenurile agricole ( zone defavorizatede condiii naturale specifice)

  Nivelul sprijinului: plat anual fix pe ha de teren agricol utilizat90 euro/hazone semnificativ defavorizate60 euro/ha zone defavorizate de condiii naturale specifice

  Axa 2 -mbuntireacalitii mediului i a zonelor rurale (I)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  58/124

  58

  214 - Plai de agro-mediu BIPajiti cu nalt Valoare NaturalPractici agricole tradiionale n zonele HNVPajiti Importante Pentru PsriPajiti Importante Pentru PsriCulturi verzi TIV

  :Obiectiv: Dezvoltarea durabil a spaiului rural prin ncurajarea utilizatorilor de

  terenuri s introduc sau s continue metodele de producieagricol compatibilecu proteciaimbuntirea mediului, a biodiversitii, apei, solului, peisajului rural

  Beneficiari : Fermieri

  Valoarea sprijinului: Plata de agro-mediu este pltit ca plat fix la hectar ireprezint o compensaie pentru pierderile de venit i costurile adiionale suportatede fermieri.

  Axa 2 -mbuntirea calitii mediului i a zonelor rurale (II)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  59/124

  59

  221 - Prima mpdurire a terenurilor agricoleOBIECTIV:

  Obiectiv:

  Creterea suprafeei de pdure cu rol de protecie a apei, solurilor, a pdurilor cu rol deprotecie mpotriva factorilor naturali i antropici duntori, precum i de asigurare a funciilorrecreative, pe baza rolului multifuncional al acesteia

  BENEFICIARI:

  Beneficiari: deintori legali de teren agricol, fr datorii la bugetele locale i centrale. Acetia nutrebuie sfac obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeaisuprafade teren i perioad, inclusiv prin Msura 113 Pensionarea timpurie a fermierilor imuncitorilor agricoli.

  Nivelul sprijinului:VSprijinul public (comunitarinaional) acordat n cadrul acestei msuri nu vadepi 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentrunfiinareaplantaiei.

  Primele pentru ntreinerea plantaiilor pe o perioad de pn la 5 ani i cele pentrucompensarea pierderilor de venit agricol pe o perioad de 15 ani vor fi acoperite n proporiede 100% din fonduri publice.

  n zonele defavorizate (LFA) i n siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% dintotalul cheltuielilor eligibile pentru nfiinarea plantaiilor. OLUMUL SPRIJINULUI: Volumul

  Sprijinului

  Axa 2 -mbuntirea calitii mediului i a zonelor rurale (III)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  60/124

  60

  Msura CheltuialPublic

  CheltuialPrivat

  Cost total

  Axa 2

  211 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizatemontane

  607.754.544 - 607.754.544

  212 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate

  altele dect cele montane493.083.875 - 493.083.875

  214 - Plai de agro-mediu 936.233.617 - 936.233.617

  221 - Prima mpdurire a terenurilor agricole 229.341.338 34.269.395 263.610.733

  Alocri financiare Axa II

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  61/124

  61

  Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderiObiective specifice

  Crearea i meninerea locurilor de munc n spaiul rural; Creterea valorii adugate n activiti non-agricole ; Crearea i diversificarea serviciilor pentru populaia rural prestate de ctre micro-ntreprinderi.

  Beneficiari:

  Micro-ntreprinderileaa cum sunt definite n Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 i n legislaianaional n vigoare (avnd mai puin de 10 angajai i o cifr de afaceri anual net sau active totaleavnd o valoare de pn la 2,0 milioane Euro).

  Persoane fizice(nenregistrate ca ageni economici) - care se vor angaja ca pn la data semnriicontractului de finanare s se autorizeze cu un statut minim persoan fizic autorizat i s funcionezeca micro-ntreprindere.

  Nivelul sprijinului: Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pn la 70% din totalul cheltuieliloreligibile inu va depi:

  50.000 Euro/proiect dac beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 100.000 Euro/proiect pentru micro-ntreprinderile care i desfoar activitatea n sectorul transportului

  rutier;

  200.000 Euro/proiect pentru alte micro-ntreprinderi.

  Axa 3 -mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificareaeconomiei rurale (I)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  62/124

  62

  Msura 313 -ncurajarea activitilor turisticeObiective specifice

  Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei;

  Creterea valorii adugate n activiti de turism;

  Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice;

  Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor.Beneficiari:

  Micro-ntreprinderi

  Persoane fizice(nenregistrate ca ageni economici) - care se vor angaja ca pn la data semnriicontractului de finanare s se autorizeze cu un statut minim de persoan fizic autorizat i sfuncioneze ca micro-ntreprindere;

  Comuneleprin reprezentanii lor legali conform legislaiei naionale n vigoare, precum i asociaiilede dezvoltare intercomunitarrealizate doar ntre comunei nfiinate conform legislaieinaionale n vigoare;

  ONG-uri.

  Axa 3 -mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificareaeconomiei rurale (II)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  63/124

  63

  313 -ncurajarea activitilor turistice

  Nivelul sprijinului:

  Pentru investiiile n interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului publicnerambursabil va fi de pn la 100% din totalul cheltuielilor eligibile;

  Pentru investiiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fide pn la 70% din totalul cheltuielilor eligibile i va fi de pn la:

  70. 000 Euro/proiect pentru proiectele de investiii n agroturism;

  200.000 Euro/proiect pentrualte tipuri de investiii.

  Axa 3 -mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea

  economiei rurale (III)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  64/124

  64

  322Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economiai populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale

  Obiectivul specific vizeazcreterea numrului de locuitori din zonele rurale care beneficiazde servicii mbuntite

  Beneficiari: Comunele prin reprezentanii lor legali conform legislaiei naionale n vigoare; Autoritile locale (comune) sau asociaii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii

  regionali pentru investiiile n infrastructura de ap/ap uzat; Asociaiile de dezvoltare intercomunitare realizate ntre dou sau mai multe comune

  nfiinate conform legislaiei naionale n vigoare; ONG-uri, aezminte culturale i instituii de cult definite conform legislaiei naionale n

  vigoare;

  Persoane fizice i juridice care dein n proprietate sau administreaz obiective depatrimoniu cultural/natural de interes local i care aplic pentru componenta c.

  Axa 3 -mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificareaeconomiei rurale (IV)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  65/124

  65

  322Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia ipopulaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale

  Nivelul sprijinului

  Sprijinul public (comunitar i naional) acordat n cadrul acestei msuri va fi: de pn la100% din totalul cheltuielilor eligibilepentru proiectele de utilitate public,

  negeneratoare de profit, dar valoarea total eligibil a proiectului nu va depi:

  1 milion Euro/proiect individual n cazul unui proiect de investiii n infrastructura de baz al cruibeneficiar este un Consiliu Local;

  3 milioane Euro/proiect n cazul unui proiect individual de investiii n infrastructura de baz alcrui beneficiar este o asociaie de dezvoltare intercomunitar;

  2,5 milioane Euro/proiect n cazul unui proiect integratal crui beneficiar este un Consiliu Local; 6 milioane Euro/proiect n cazul unui proiect integratal crui beneficiar este o asociaie de

  dezvoltare intercomunitar;

  500.000 Euro/proiect individual pentru celelalte tipuri de aciuni vizate de aceast msur, alteledect cele mai sus menionate. de pn la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.

  Volumul sprijinului nu poate depi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioad deminim 3 ani fiscali conform regulii de minimis stipulat n Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.

  Axa 3 -mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificareaeconomiei rurale (V)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  66/124

  66

  Msura CheltuialPublic

  CheltuialPrivat

  Cost total

  Axa 3

  312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi

  383.429.681 206.462.136 589.891.817

  313 -ncurajarea activitilor turistice 544.222.774 293.043.032 837.265.806

  322Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntireaservicilor de baz pentru economia i populaia rural ipunerea n valoare a motenirii rurale

  1.546.087.425 33.130.445 1.579.217.870

  Alocri financiare Axa III

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  67/124

  67

  4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare local:

  411. Cretereacompetitivitiisectoarelor agricoliforestier

  412. mbuntirea mediuluiia spaiuluirural

  413.Calitatea vieiiidiversificarea economiei rurale

  4.21 Implementarea proiectelor de cooperare

  4.31 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene ianimarea teritoriului

  431-1. Construcie parteneriate public-private

  431-2. Funcionarea Grupurilor deAciuneLocal, dobndirea de competeneianimarea teritoriului

  Axa 4 - Promovarea iniiativelor locale de tip Leader (I)

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  68/124

  68

  Axa 4 - Promovarea iniiativelor locale de tip Leader (II)

  Obiective strategice Obiective specifice Msuri FEADRBalanaindicativ

  ntre prioriti

  Promovarea

  potenialului

  endogen alteritoriilor

  Implementarea strategiilor

  de dezvoltare local,

  inclusiv a proiectelor decooperare

  411 (proiecte axa 1)

  412 (proiecte axa 2)

  413 (proiecte axa 3)421 (cooperare ntre teritorii)

  Implementarea

  strategiilor de

  dezvoltarelocala 75 %

  mbuntireaguvernantei

  locale

  Asigurarea implementriistrategiilor de dezvoltare

  local

  431.1 Pregtireastrategiilor de dezvoltare

  local

  Pregtireastrategiilor de

  dezvoltare

  locala 5%

  431.2 Funcionarea GALCosturi de

  funcionare20%

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  69/124

  69

  Grupurile de Aciune Local vor putea implementa toate msurile propuse deRegulamentul nr. 1698/2005, art. 20, 36 i 52, adaptate de Regulamentul CE nr.1463/2006 i Decizia Consiliului din 19 iunie 2006 de modificare a Anexei VIII aTratatului de Aderare a Bulgariei i Romniei, respectiv masurile din axele 1, 2 si 3.

  valoarea proiectului s se ncadreze n limita financiarmaximstabilit (200,000euro co-finanare public, iar valoarea total a investiiei nu va depi 400.000euro).

  Beneficiarii i cheltuielile eligibile sunt cele prevzute de fiecare msur (din cele 3axe) n parte.

  IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCAL 41

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  70/124

  70

  Promovarea cooperrii i a bunelor practici ntre GAL-uri i alte grupuri /parteneriate n scopul mbuntirii strategiilor de dezvoltare local ntruct esteimportant ca zonele rurale care se confrunt cu probleme similare s poat nvaunele de la altele.

  Finanarea unor proiecte comune ntre GAL-uri:

  - Proiecte de cooperare transnaional (ntre Romnia i alte state membre saunu)

  - Proiecte de cooperare inter-teritorial (n cadrul Romniei)

  Valoarea proiectului (suma solicitat) s se ncadreze n limita financiar maximstabilit (200,000 euro co-finanare public, iar valoarea total a investiiei nu vadepi 400.000 euro).

  MSURA COOPERARE INTERTERITORIAL ITRANSNAIONAL 421

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  71/124

  71

  Submsura 431.1 Construcie de parteneriate public-private3 Faze

  Faza I. Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER

  Beneficiari finali:

  Parteneri economici, sociali din teritoriul potenial Leader

  Ali reprezentani ai societii civile: fermierii, femeile din mediul rural,tinerii iasociaiile lor

  Parteneri publici care acoper parial sau total teritoriul potenial Leader

  MSURA FUNCIONARE, DOBNDIRE DE COMPETENE I ANIMARE 431

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  72/124

  72

  Faza II.Formarea reprezentanilor grupurilor poteniale

  Beneficiari finali:

  Reprezentant sau membru al unui grup compus din cel puin 2 organizaiiprivate i o instituie public din teritoriul potenial

  S fi urmat faza 1 sau alt instruire de baz privind Leader sau audemonstrat c dein cunotine i experien privind abordarea Leader

  Faza III. Sprijin financiar pentru pregtirea dosarelor pentru selecia GAL

  Beneficiari: Poteniale Grupuri de Aciune Local

  Aceastsubmsur va fi deschis imediat dup aprobarea PNDR (toate cele 3 faze),se va nchide la sfritul anului 2009

  MSURA FUNCIONARE, DOBNDIRE DE COMPETENE I ANIMARE 431

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  73/124

  73

  Sub-msura Funcionarea GAL dobndirea de competene i animareateritoriului Sub-msura 431.2

  Activitile necesare funcionrii GAL;

  Instruirea managerilor / animatorilor / persoanelor responsabile de implementareastrategiei de dezvoltare local i a proiectelor care se ncadreaz n obiectivelestrategiei;

  Animarea teritoriului prin organizarea evenimentelor promoionale destinateinformrii i promovrii strategiei locale n spaiul rural.

  BeneficiariGrupuri de Aciune Local

  MSURA FUNCIONARE, DOBNDIRE DE COMPETENE I ANIMARE 431

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  74/124

  74

  Msura Cheltuial

  Public

  Cheltuial

  Privat

  Cost total

  Axa 4

  4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare local: 171.604.657 74.713.242 246.317.899

  411. Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier 57.593.344 53.163.086 110.756.430

  412. mbuntirea mediului i a spaiului rural 22.332.113 1.425.454 23.757.567

  413.Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale 91.679.200 20.124.702 111.803.902

  4.21 Implementarea proiectelor de cooperare 4.701.496 797.330 5.498.826

  4.31 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea

  de competene i animarea teritoriului58.768.718 2.407.394 61.176.112

  431-1. Construcie parteneriate public-private 11.753.744 2.407.394 14.161.138

  431-2. Funcionarea Grupurilor de Aciune Local,dobndirea de competene i animarea teritoriului

  47.014.974 - 47.014.974

  Alocri financiare Axa IV

  GRADUL DE ACCESARE ALFONDURILOR EUROPENE PENTRU

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  75/124

  AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALALA 11.06.2010

  Proiecte depuse Proiecte selectate Contracte/decizii f inant Grad de accesare

  MASURA Suma alocata NR Valoare publica NR Valoare publica Nr Valoare publica %

  112 337.221.484 3377 72756466 2809 60357514 1758 37105035 11,00316461

  121 991.827.895 5220 1949305372 1591 570042735 1524 528301601 53,26545096

  123 1.071.174.126 611 629741296 412 410849258 380 370067170 34,54780703

  123 (Schema XS 13/123A/2008) 247 113706025 215 101626175 193 83935518123 (Schema XS 28/123F/2008) 177 78896763 157 67450879 144 59655698

  125 476.077.390 870 922896844 - - - - -

  141 476.077.390 16984 127380000 6262 46965000 6146 46095000 9,68224935

  142 138.855.905 10 1445471 9 1434714 3 91711 0,066047605

  312 383.429.681 2200 336494853 904 115382031 529 73690791 19,21885411313 544.222.774 811 142801410 634 115517538 454 80379883 14,76966545

  322 1.546.087.425 3039 7429244322 586 1559500835 327 882791843 57,09844274

  431.1 faza 3 14.161.138 112 4920162 111 4827533 111 4827472 34,0895767

  TOTAL 5.979.135.208 33658 11809588984 13690 3053954212 11569 2166941722 36,24172471

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  76/124

  76

  Accesarea banilor se va realiza prin ncheierea de contracte de finanare ntreAgenia de Plipentru Dezvoltare RuraliPescuitiagenieconomicin calitatede beneficiari, n funcie de tipul investiiei solicitate.

  Pentru utilizarea fondurilor, beneficiarii trebuie s asigure o parte din banii necesarirealizriiinvestiiei,adiccofinanareprivat, din surse propriisau n situaia n carenu dispun de acestea se pot adresa unei bnci pentru obinerea unui credit bancar.

  Noua perioad de programare oferposibiliti de a orienta sprijinul ctrecretereeconomic, locuri de munci dezvoltare durabil.

  Primele fonduri vor veni dup aprobarea PNDR 2007-2013.

  Noua etap n care ne aflm este, frndoial o provocare pentru agriculturipentru economia romneasc n general, noi trebuie sprofitmi s-o transformmn oportunitate.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  77/124

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  78/124

  CAP.IV. PROGRESE NREGISTRATE NAJUSTAREA STRUCTURAL A

  DEZVOLTRII REGIONALE N ROMNIA

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  79/124

  4.1. Politici de ajustare structural4.1.1. Politicile macroeconomicePrincipalul obiectiv al politicilor macroeconomice,

  stabilit prin Programul Economic de Preaderare siPostaderare, a fost stabilizarea economiei i aezareaei pe o traiectorie de cretere durabil, cu scopul finalde cretere a standardului de via i de reducere, n

  continuare, a decalajului care separ Romnia destandardele medii ale Uniunii Europene.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  80/124

  Opiunile strategice care au stat la baza configurrii politiciimacroeconomice pentru perioada urmtoare (aa cum au fostprezentate i n Programul Economic de Preaderare siPostaderare) au fost urmtoarele:

  asigurarea creterii economice; realizarea unei macrostabilizri consolidate

  mbuntirea substanial a mediului de afaceri

  accelerarea i aprofundarea, n mod coerent, a reformei fiscale accelerarea procesului de privatizare i restructurare promovarea unor politici coerente, compatibile cu cele ale

  Uniunii Europene

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  81/124

  Structurarea politicilor de dezvoltare ale Romnei sebazeaz pe urmtoarele principii mai importante:

  promovarea sectorului privat

  stabilirea unui cadru democratic i transparent pentru luareadeciziilor; promovarea dezvoltrii durabile i protejarea mediului, n

  toate domeniile activitii economice;

  dezvoltarea procesului de nvmnt, n general, i aformrii continue n special promovarea oportunitilor i tratamentului egal pentru toi

  membrii societii.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  82/124

  4.1.2. Politicile de ajustare structural Aciunile de ajustare structural vor urmri, prioritar, sporirea productivitii,a eficienei i calitii produselor i serviciilor.

  Procesul de restructurare a economiei romneti are n vedere: -implementarea unui pachet de politici care s asigure compatibilizarea

  structurilor intra-sectoriale cu cele existente i de perspectiv din rileUniunii Europene,- ajustarea i consolidarea structurilor economice pentru apropiereaprogresiv de nivelurile de competitivitate din economia rilor comunitare,inclusiv pentru imbuntirea condiiilor de acces pe piaa Uniunii Europene

  a produselor romneti.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  83/124

  Procesul de ajustare sectorial va cuprinde:

  - identificarea sectoarelor de activitate care pot devenicompetitive pe piata UE si nu numai.

  - modernizarea i dezvoltarea agenilor economici cu potenial decompetitivitate

  - reorientarea, redimensionarea, nchiderea parial sau total aunor uniti de producie fr perspective de a face fa pieeiinterne i celei externe, aciuni ce vor fi precedate derezolvarea problemelor sociale.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  84/124

  4.1.3. Politicile sociale i ale resurselor umane n procesul de ajustare structural un loc important

  l constituie creterea gradului de ocupare apopulaiei i armonizarea legislaiei interne privind

  piaa muncii cu acquis-ul comunitar.

  Politica n acest sector va trece treptat de la msuripasive la msuri active, punndu-se mai puinaccent pe asigurarea cu mijloace financiare aomerilor i mai mult pe recalificarea lor i pecrearea de locuri de munc.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  85/124

  Politicile sociale i cele privind resursele umane suntconstruite n baza prevederilor Cartei Sociale Europenerevizuite i a Codului Social European.

  Ele vor reflecta practicile instituite de Uniunea European idezvoltate de modelul social european.

  Principalele obiective n domeniul resurselor umane i alpoliticii sociale urmresc, de asemenea, implementarea

  reformei n domeniul muncii, educaiei, culturii, sntii isistemului social.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  86/124

  Politica socialvizeaz diferitele categorii de populaie carentmpin dificulti n procesul de tranziie economic(persoane cu handicap, persoane n vrstsrace etc.) .

  Se refer la:- mbuntirea sistemului de pensii- axarea pe msuri active n domeniul ocuprii populaiei i

  protecieiomerilor- armonizarea legislaiei cu normele Uniunii Europene- lupta mpotriva srcieii continuarea reformelor sistemului

  de ocrotire a copiilor.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  87/124

  4.1.4. Politicile de protecie a mediului

  Politica de protecie a mediului este conceput ca parteintegrant a programului de dezvoltare i restructurare

  economic.

  Are ca scop, armonizarea politicii i practicii romneti ndomeniul mediului cu directivele Uniunii Europene n domeniu.

  Politica n domeniul mediului se refer nu numai la msurile iaciunile de refacere a zonelor afectate, ci i la cele deprevenire a producerii altor dezastre.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  88/124

  n cadrul Planului Naional de Adoptare a Acquis-ului

  Comunitar de Mediu, Romnia a asigurattranspunerea legislativ a acquis-ului comunitar demediu, n special, n domeniile evalurii impactuluiasupra mediului (calitatea aerului, a apei,managementul deeurilor, controlul poluriiindustriale, a substanelor chimice i a zgomotului).

  Integrarea politicilor de mediu in politicile europene.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  89/124

  4.1.5. Politica regional Cadrul legal al politicii i dezvoltrii regionale este asigurat, n

  principal, de Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regional,care stabilete obiectivele, cadrul instituional, competenele iinstrumentele specifice pentru realizarea politicii de dezvoltareregional n Romnia.

  Obiectivele generaleale politicii de dezvoltare regional serefer la:

  - diminuarea dezechilibrelor regionale existente- stimularea dezvoltrii echilibrate,- revitalizarea zonelor defavorizate,- prevenirea producerii de noi dezechilibre,- stimularea cooperrii interregionale interne i internaionale care

  contribuie la progresul economic i social.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  90/124

  Obiectivele strategiceale dezvoltrii regionale n Romniavizeaz:

  promovarea mecanismelor economiei de pia n toate regiunilerii,

  promovarea unei dezvoltri spaiale armonioase i a reelei delocaliti;

  creterea capacitilor regiunilor de a-i susine propriul procesde dezvoltare;

  crearea anselor egale n ceea ce privete accesul lainformare, cercetare-dezvoltare tehnologic, educaie iformare continu a populaiei din zonele periferice;

  promovarea unor politici difereniate, conform unorparticulariti zonale;

  reducerea decalajelor de dezvoltare dintre judee, dintre mediulurban i rural, dintre zonele centrale i periferice;

  prevenirea apariiei unor zone probleme.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  91/124

  Obiectivele generale i strategice se realizeaz treptat ietapizat, prin implementarea Planului Naional de DezvoltareRegional (PNDR), care este parte integrant a PlanuluiNaional de Dezvoltare.

  Prin PNDR sunt stabilite i fundamentate prioritile naionale

  de dezvoltare regional, identificate msurile i programele princare se pot realiza, este asigurat cadrul instituional pentruimplementarea acestora.

  Msurile, programele i proiectele regionale sunt finanate dinresurse interne, concentrate n Fondul Naional de Dezvoltare

  Regional i resurse externe, reprezentate, n principal, desprijinul financiar acordat Romniei de ctre UniuneaEuropeana n cadrul Programului Phare - componentacoeziune economic i social.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  92/124

  4.2 Armonizarea legislaiei i crearea structurilorinstituionale pentru gestionarea fondurilor

  structurale

  Datorit complexitii i implicaiilor majore aleangajamentelor privind armonizarea cadrului legislativ, privinddezvoltarea structurii instituionale i aplicarea principiilor imecanismelor specifice gestionrii asistenei acordate de ctreComisia European, au fost elaborate acte normative careconstituie bazele pregtirii instituionale pentru implementareaasistenei comunitare i sunt n curs analize pentru definirearelaiilor i mecanismelor necesare pentru asigurareaconcordanei cu cerinele Regulamentelor comunitare.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  93/124

  Pentru consolidarea gestionrii eficiente a fondurilornerambursabile acordate de Uniunea Europeana prinprogramele Phare, ISPA i SAPARDa fost adoptat Legea nr.231/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr.6/24.01.2002 privind modificarea i completarea Ordonanei de

  Urgen a Guvernului nr.63/1999 (aprobata prin Legea nr.22/2000) referitoare la gestionarea fondurilor nerambursabilealocate Romniei de ctre Comunitatea European, precum ia fondurilor de co-finanare aferente acestora.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  94/124

  Ordonana prevede organizarea i exercitarea audituluipublic intern i a controlului financiar preventiv n toatestructurile de implementare.

  Prin acest act normativ, Ministerul Finanelor Publice esteabilitat s:- avizeze normele metodologice specifice privind organizarea

  i exercitarea auditului public intern pentru operaiunilefinanate din contribuia financiar a Comunitii Europene,

  - s evalueze la toate structurile de implementare modul deaplicare a acestor norme, precum

  - s efectueze inspecii la toate structurile de implementare.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  95/124

  n Hotrrea Guvernului nr. 1010/2002 privindnfiinarea, organizarea i funcionarea Comitetuluiinterministerial pentru programe i obiective de investiiide mare importan, sunt create premizele accelerriiprocesului de modernizare economico-social a

  Romniei. Comitetul interministerial are sarcina de a elabora un

  program de investiii de interes naional pe termen mediui lung, n concordana cu cerinele Planului Naional de

  Dezvoltare pentru perioada 2002-2005, respectiv aleProgramului Economic de Preaderare la UniuneaEuropean.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  96/124

  Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regional a fostmodificat i completat, ntr-o prim etap, prin OrdonanaGuvernului nr. 27/2003.

  Prin acest act normativ se stabilete obligativitatea avizriistatutului de organizare i funcionare a fiecarui ADR de ctreautoritatea central i se introduce responsabilitatea consiliilor

  judeene, a celor locale, inclusiv a municipiului Bucureti, de aadopta hotrri n vederea aplicrii deciziilor Consiliilor pentru

  Dezvoltare Regional, n termen de 30 de zile de la datacomunicrii lor.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  97/124

  Prin Hotrrea Guvernului nr. 1323/2002 privind elaborarean parteneriat a Planului Naional de Dezvoltare, au fostreglementate:

  - rolul i atribuiile partenerilor implicai n elaborarea PND,

  - structurile parteneriale create la nivel naional i regionalpentru analiza i punerea de acord asupra prioritilornaionale de dezvoltare regional ce vor fi incluse n PND2004 -2006.

  Hotrrea stabilete, de asemenea, cu mai mult claritate,rolul ministerelor, al Ageniilor de Dezvoltare Regional i alaltor instituii implicate n elaborarea PND.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  98/124

  Structurile parteneriale nou create pentru elaborarea PND sunt:

  Comitetul Interinstitutionalpentru elaborarea PND (CIP),care include reprezentani ai ministerelor, ADR-urilor, altorinstituiipublice centrale, institute de cercetri i instituii de

  nvamnt superior, precum i reprezentani ai partenerilor

  economici i sociali.

  Prin reprezentarea nivelului regional, nu este numai unorganism de coordonare interministerial, ci

  interinstituional, ceea ce face posibil corelarea, n cadrulacestei structuri, a obiectivelor de dezvoltare sectorial cucele regionale.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  99/124

  Comitetele Regionalepentru elaborarea Planurilor deDezvoltare Regionale (CRP) includ reprezentani ai ADRurilor,reprezentani ai Prefecturilor, Consiliilor Judeene, serviciilor

  descentralizate ale instituiilor publice centrale, instituii denvmnt superior i institute de cercetri, precum ireprezentani ai partenerilor economici i sociali.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  100/124

  Legea auditului public intern nr. 672/2002 aduce noi reglementri n

  legtur cu organizarea i desfurarea auditului public intern n Romnia,astfel aceasta definete modul de desfurare a auditului public intern iintroduce organisme noi cu atribuii foarte clare, cum ar fi:

  Comitetul de Audit Public Intern(CAPI), cu rol consultativ, acionandpentru definirea strategiei i mbuntirea activitii de audit public intern,

  n sectorul public; Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern(UCAAPI), ce

  are ca obiective:- elaborarea, conducerea i aplicarea unei strategii unitare n domeniul

  auditului public intern,

  - monitorizarea la nivel naional a acestei activiti etc.

  Compartimentele de audit public interndin entitile publice.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  101/124

  4.3 Instituiile i organismele responsabile cu

  coordonarea, implementarea i gestionareafondurilor structurale

  Instituiile desemnate prin Hotrrea Guvernului nr.

  1555/2002, cu modificrile ulterioare, pentru a ndeplini rolulde autoriti de management i de plata n gestionareaFondurilor Structurale sunt urmtoarele:

  a) Ministerul Integrrii Europenedesemnat iniial ca Autoritate deManagement pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, cu rolul de aasigura coordonarea implementrii asistenei financiarecomunitare din Fondurile Structurale, rol care ncepnd cuanul 2004 a fost preluat de Ministerului Finanelor Publice.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  102/124

  b) Pentru gestionarea financiar a FondurilorStructurale a fost stabilit un organism unic -AgeniaNaional de Pli, n cadrul Ministerului FinanelorPublice.

  - s-a urmrit simplificarea fluxului financiar princoncentrarea activitilor ntr-o singur instituieresponsabil, o coordonare mai rapid i

  nebirocratic i implicarea unui personal specializat.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  103/124

  Pentru fiecare Program Operaional sunt desemnate Autoriti deImplementare, respectiv:

  Ageniile pentru Dezvoltare Regionala (ADR) pentru implementarea sub-programelor regionale;

  Centrul Naional de Management Programe pentru implementareaProgramului Operaional Sectorial pentru cercetare, dezvoltaretehnologic i inovare;

  Agenia Naionala pentru Ocuparea Forei de Munc pentruimplementarea Programului Operaional Sectorial pentru politica sociali de ocupare a forei de munc;

  Agenia de Pli i Intervenie pentru implementarea ProgramuluiOperaional Sectorial pentru agricultur, dezvoltare rural i pescuit(pentru fondurile de preaderare);

  Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (pentru fondurilestructurale de dup aderare);

  Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit-fostul SAPARD(pentru fondurile structurale de dup aderare);

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  104/124

  Pentru implementarea dispoziiilor Hotrrii Guvernului nr. 1555/2002 idezvoltarea capacitii administrative adecvate, toate ministerele

  desemnate, au elaborat planuri de aciune i msuri concrete avnd nvedere urmtoarele aspecte: definirea clar a rolului, responsabilitilor i funciilor fiecrei autoriti

  desemnate, att la nivel naional ct i la nivel regional, precum i a relaiilordintre acestea i celelalte organisme implicate n asigurarea funcionalitiisistemului de gestionare a Fondurilor Structurale;

  precizarea modalitilor de transformare/integrare a actualelor structuricreate pentru utilizarea fondurilor de pre-aderare n structuri specificeFondurilor Structurale;

  stabilirea calendarului precis privind nfiinarea, organizarea i funcionareaacestor structuri n cadrul instituiilor i organismelor desemnate;

  identificarea i evaluarea resurselor (materiale i umane) necesarefuncionrii eficiente a acestor structuri ;

  definirea strategiei de pregtire a personalului implicat n gestionarea iimplementarea Fondurilor Structurale;

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  105/124

  identificarea msurilor concrete de dezvoltare a capacitii

  administrative i stabilirea calendarului realizrii acestora;

  precizarea mecanismelor de cooperare inter-institutional, lanivel naional i regional, a modalitilor de transferare a

  atribuiilor ntre Autoritile de Management i organismele deimplementare i ntre Agenia Naional de Pli i organismelede implementare;

  precizarea calendarului i a modalitii de organizare a

  procesului de programare, rolul i sarcinile instituiilor implicatela nivel naional i regional n diferite faze ale programrii,finanrii, evalurii i monitorizrii asistenei prin FondurileStructurale;

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  106/124

  dezvoltarea sistemelor i procedurilor prin care se vaasigura aplicarea principiilor fundamentale ale FondurilorStructurale: concentrarea, programarea, parteneriatul,subsidiaritatea, adiionalitatea;

  precizarea legislaiei i procedurilor prevzute a fiadoptate, precum i modificrile care sunt necesareasupra cadrului legislativ existent pentru a asiguraconformitatea cu acquis-ul comunitar i implementarea

  efectiv a Fondurilor Structurale i precizareacalendarului de adoptare a acestei legislaii.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  107/124

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  108/124

  Dezvoltarea rural aldoilea pilon al PAC

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  109/124

  Dezvoltarea rurala a devenitcel de-al doilea pilon al

  Politicii Agricole Comuneodata cu elaborareadocumentului strategic

  Agenda 2000, iar ratiunilecare au stat la baza acestei

  decizii sunt:

  1. proporia foarte mare 80% -pe care o dein suprafeeleagricole relativ la suprafaaUniunii Europene.

  2. obiectivul primordial decoeziune economic i

  social al Uniunii Europene

  Evoluia politicii de dezvoltare rural, n perioada

  2000-2005

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  110/124

  Obiectivele politicii de dezvoltare rural: ameliorarea exploataiilor agricole; garantarea siguranei i calitii produselor agricole; asigurarea unor niveluri stabile i echitabile ale veniturilor

  fermierilor; protecia mediului; dezvoltarea de activiti complementare i alternative

  generatoare de locuri de munc, pentru a contracaraprocesul de depopulare a zonelor agricole i a ntri

  substana economic i social a zonelor rurale; mbuntirea condiiilor de munc i via n zonele rurale i

  promovarea anselor egale.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  111/124

  Principiile care stau la baza politicii de dezvoltare rural:

  principiul multifuncionalitii agriculturii, n sensul uneiinterpretri mai largi acordate activitilor agricole, n plusfa de rolul tradiional de furnizor de produse agricole;

  principiul abordrii multisectoriale i integrate a economiei

  rurale, n sensul diversificrii activitilor, crerii de sursesuplimentare de venit i ocupare i prezervrii patrimoniuluirural;

  principiul flexibilitii financiaren sprijinirea dezvoltrii rurale,n sensul descentralizrii deciziei, subsidiaritii, i implicrii

  partenerilor locali; principiul transparenein elaborarea programelor de

  dezvoltare rural, bazat pe simplificarea legislaiei.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  112/124

  Msurile de politic de dezvoltare ruralpromovate n prima etap:

  1. Msurile nsoitoare2. Msuri de modernizare i diversificare a

  exploataiilor agricole

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  113/124

  1. Msurile nsoitoare:a) Pensionarea anticipat- sprijin financiar pentru fermierii i

  lucrtorii agricoli, n vrst de peste 55 de ani, care se retrag

  din activitile/muncile agricole cu caracter comercial naintede vrsta legal de pensionare.

  Sprijin de pn la 150 000 Euro, n trane anuale de cel mult

  15 000 Euro pn la vrsta de 75 de ani, iar un lucrtoragricol, pn la 35 000 Euro, n trane anuale a cte 3500Euro, pe perioada rmas pn la vrsta pensionrii.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  114/124

  b) Agricultura ecologic - sprijin financiar pentrupromovarea metodelor de producie agricolcare au n vedere protejarea mediului

  nconjurtor i conservarea patrimoniului rural.

  Ajutorul se acord fermierilor care, timp de celpuin 5 ani, au practicat metode agro-ecologice,

  n limita a 600 Euro/ha pentru recoltele anuale,900 Euro/ha pentru recolte perene, i 450Euro/ha pentru alte recolte.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  115/124

  c) Exploatarea zonelor defavorizate - Sprijinfinanciar pentru fermierii din zonele defavorizatesau cele cu probleme specifice de mediu.

  Plile variaz ntre 25 i 200 Euro/ha i seacord numai n condiiile respectrii stricte a

  standardelor de mediu, inclusiv a metodelor deproducie ecologice etc.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  116/124

  2. Msuri de modernizare i diversificare a exploataiilor agricole

  - Sprijin financiar pentru investiiile n exploataiile agricole

  Ajutorul financiar (comunitar i naional, cumulate) se acorda n limita a 50%din valoarea investiiei, excepie fcnd zonele defavorizate (60%) ifermierii tineri care primesc un sprijin de 55%, dac efectueaz investiii norice zon, cu excepia zonelor defavorizate (pentru care sprijinul este de

  65% din totalul cheltuielilor eligibile).Sprijinul se acord numai pentru fermele care ndeplinesc standarde minimede mediu, igien, i de bunstare a animalelor.

  - Sprijin financiar pentru investiii nameliorarea procesului deprelucrare i comercializare a produselor agricole

  Scop -creterea competitivitii i valorii adugate a produciei agricole.Contribuia Comunitii este de maximum 50% din valoarea proiectului.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  117/124

  - Instalarea fermierilor tineri- Sprijin financiar pentrunfiinarea de ferme de ctre persoanele n vrst de cel mult40 de ani, care nu au mai condus o ferm agricol anterior.Ajutorul - prime de pn la 25.000 euro, fie prinsubvenionarea dobnzii unui mprumut bancar pentruachiziionarea de pmnt sau utilaje agricole.Sunt eligibile numai fermele care ndeplinesc standardeminime de mediu, igien, i de bunstare a animalelor.

  -Activiti de formare profesional a productorilor agricoli,

  sprijinul fiind acordat ,n special, pentru pregtireaspecialitilor n domeniile calitii produselor agroalimentarei protejrii mediului .

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  118/124

  - Conservarea i protejarea pdurilorSprijin financiar pentru ocrotirea patrimoniului forestier.n cazul mpduririlor suprafeelor cu destinaie agricol,n plus fa de ajutorul propriu-zis pentru mpdurire, seacord i compensri anuale de pn la 725 Euro/ha

  pentru asociaii i autoriti locale i de pn la 185Euro/ha pentru persoanele fizice, pentru o perioad depn la 25 de ani.

  - Sprijin pentrualte activiti menite s contribuie la

  buna desfurare a activitilor agricole inonagricole din mediul rural,cum ar fi: reparcelareaterenurilor, dezvoltarea serviciilor n mediul rural,renovarea satelor, protejarea patrimoniului, promovareaturismului i activitilor meteugreti, etc.

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  119/124

  Noua politica comun de dezvoltare rural

  Comisia Europeana a adoptat n data de 14 iulie2005, propunerea de modificare a politicii de dezvoltarerural a Uniunii Europene, viznd consolidarea isimplificarea actualului sistem de acordare a fondurilorpentru perioada 2007-2013, prin crearea FonduluiEuropean Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR).

  Noul fond urmeaz a nlocui Fondul European deOrientare i Garantare Agricol (FEOGA).

 • 8/3/2019 Dezvoltare Rurala Si Regionala

  120/124

  Noua politica de dezvoltare rural a Uniunii Europenereflecta ntr-o mai mare msura cerinele ceteniloreuropeni care pun un accent deosebit pe problemele demediu, sigurana alimentaiei i pe aspecte de calitate.

  Conform propunerii, finanarea pentru dezvoltarea ruralaferent perioadei 2007-2013 va cunoate o cretere depn la 96 miliarde Euro, constituite din 56 de miliarde Eurodin FEOGA-Seciunea Garantare, 33 de miliarde Euro dinFEOGA-Seciunea Orientare, 7 miliarde Euro rezultate dinajustarea plailor directe.

  Din acest total, 31,3 miliarde euro vor fi dis