Transcript
Page 1: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

10.09 -

04.13

51151574

EFG 535 - 550

Használati utasítás U

EFG 540

EFG 545

EFG 550

EFG 535

Page 2: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

3

04

.13 H

U

Megfelel ségi nyilatkozat

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je

Kiegészít adatok

Megbízó

Dátum

U EK megfelel ségi nyilatkozat

Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt, gépi meghajtású önjáró

targonca megfelel a 2006/42/EG (Gépdirektíva) és a 2004/108/EWG

(Elektromágneses összeférhet ség - EMV) európai irányelveknek, beleértve azok

módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történ átültetésére irányuló

megfelel jogi rendelkezést. Az aláírók mindenkor külön-külön jogosultak a m szaki

dokumentumok összeállítására.

Típus Opció Sorozatszám Gyártási évEFG 535

EFG 540

EFG 545

EFG 550

Page 3: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

4

Page 4: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

5

04

.13 H

U

El szó

Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz

Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok

az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismertet.

Az anyag rövid és áttekinthet formában közli az információkat. Az egyes fejezetek

bet rendben következnek egymás után, az oldalak számozása folyamatos.

A jelen üzemeltetési útmutató többféle targoncatípusra vonatkozik. A kezelés és a

karbantartási munkák kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy az adott targoncára

vonatkozó el írásokat vegyék figyelembe.

Készülékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenn kell tartanunk magunknak

a kialakítás, a felszereltség és a m szaki tartalom módosításárára vonatkozó jogot,

amellyel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük. Az üzemeltetési útmutató

tartalma alapján ezért nem támasztható igény a berendezés egyes meghatározott

tulajdonságaival kapcsolatban.

Biztonsági útmutatások és jelölések

A biztonsági útmutatásokat és a fontos megjegyzéseket a következ szimbólumok

jelzik:

VESZÉLY!

Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül

hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!

Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül

hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, ill. sérülést, vagy halálos sérülést

okozhat.

VIGYÁZAT!

Veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása könny ,

vagy közepes mérték sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása

anyagi kárt okozhat.

Z Általános útmutatások és magyarázatok el tt áll.

t A gép alapfelszereltségéhez tartozó elemeket jelzi.

o Az extra felszereltséget jelöli.

Page 5: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

6

Szerz i jog

A jelen üzemeltetési útmutató szerz i joga a JUNGHEINRICH AG tulajdonában

marad.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - Németország

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Page 6: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

7

04

.13 H

U

Tartalomjegyzék

A Rendeltetésszer használat.................................................... 11

1 Általános.................................................................................................. 11

2 Rendeltetésszer használat .................................................................... 11

3 Engedélyezett alkalmazási feltételek....................................................... 12

4 Az üzemeltet kötelezettségei................................................................. 13

5 A rászerelt egységek vagy tartozékok felszerelése................................. 13

B A járm leírása ........................................................................ 15

1 Alkalmazási leírás.................................................................................... 15

1.1 Járm típusok és névleges teherbírás...................................................... 15

2 A részegységek leírása és m ködésleírás .............................................. 16

2.1 A menetirány meghatározása.................................................................. 16

2.2 A részegységek áttekintése..................................................................... 17

2.3 M ködésleírás ......................................................................................... 18

3 M szaki adatok........................................................................................ 20

3.1 Teljesítményadatok ................................................................................. 20

3.2 Méretek.................................................................................................... 22

3.3 Tömeg ..................................................................................................... 24

3.4 Az emel állvány típusai........................................................................... 26

3.5 Kerékabroncs .......................................................................................... 28

3.6 A motor adatai ......................................................................................... 28

3.7 EN szabványok........................................................................................ 29

3.8 Alkalmazási feltételek .............................................................................. 30

3.9 Villamos követelmények .......................................................................... 30

4 Jelölési helyek és típustáblák .................................................................. 31

4.1 Jelölési helyek ......................................................................................... 31

4.2 Típustábla................................................................................................ 33

4.3 A targonca teherbírástáblája ................................................................... 34

4.4 A rászerelt egység teherbírástáblája ....................................................... 35

5 Stabilitás .................................................................................................. 35

C Szállítás és els üzembe helyezés ......................................... 37

1 Szállítás ................................................................................................... 37

2 A targonca rakodása ............................................................................... 37

2.1 A targonca súlypontjai ............................................................................. 37

2.2 A targonca daruval történ rakodása ...................................................... 38

2.3 Rakodás második targoncával ................................................................ 40

3 A targonca biztosítása szállítás közben .................................................. 41

4 Els üzembe helyezés............................................................................. 43

Page 7: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

8

D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere................................ 45

1 A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok 45

1.1 Általános információk az akkumulátorok kezeléséhez ............................ 46

2 Akkumulátortípusok ................................................................................. 47

2.1 Az akkumulátorok méretei ....................................................................... 47

3 Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele .................................................... 48

4 Az akkumulátor feltöltése ........................................................................ 49

4.1 Az akkumulátor fixen felszerelt tölt készülékkel történ feltöltése.......... 49

4.2 Az akkumulátor feltöltése tölt dugaljjal (o)............................................. 50

5 Az akkumulátor ki- és beszerelése.......................................................... 51

6 Zárja le az akkumulátorfedelet ................................................................ 53

E Kezelés ................................................................................... 55

1 A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok .................. 55

2 A kijelz - és kezel elemek leírása .......................................................... 58

2.1 Kezel konzol kijelz egységgel................................................................ 61

2.2 Oldalsó tartórekesz kezel konzol kapcsoló (o) ...................................... 63

2.3 Kapcsoló a m szerfalon (o).................................................................... 63

2.4 Kijelzés .................................................................................................... 64

3 A targonca el készítése az üzemeltetésre.............................................. 66

3.1 A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek .................... 66

3.2 Fel- és leszállás....................................................................................... 69

3.3 Csökkentett fej feletti szabad térrel rendelkez targoncák (o) ............... 69

3.4 A vezet hely beállítása............................................................................ 70

3.5 Biztonsági öv ........................................................................................... 74

4 Munkavégzés a targoncával.................................................................... 76

4.1 A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok.................. 76

4.2 Üzemkész állapot létrehozása................................................................. 79

4.3 Az id beállítása ...................................................................................... 80

4.4 A targonca biztonságos parkolása .......................................................... 81

4.5 VÉSZLEÁLLÍTÓ ...................................................................................... 82

4.6 Haladás ................................................................................................... 83

4.7 Kormányzás............................................................................................. 85

4.8 Fékezés ................................................................................................... 86

4.9 Az emel villák beállítása ......................................................................... 90

4.10 Villafogak cseréje .................................................................................... 91

4.11 Teher felvétele, szállítása és lerakása .................................................... 92

4.12 Az emel berendezés és az integrált rászerelt egységek kezelése ......... 94

4.13 Biztonsági utasítások további rászerelt egységek kezeléséhez.............. 101

4.14 A SOLO-PILOT-hoz tartozó további rászerelt készülékek kezelése ....... 105

4.15 A MULTI-PILOT kiegészít rászerelt egységeinek kezelése .................. 107

4.16 Kiegészít rászerelt egységek felszerelése ............................................ 109

5 Pótkocsi vontatása .................................................................................. 111

6 Extra felszereltség ................................................................................... 113

6.1 CanCode kezel billenty zet .................................................................... 113

6.2 Asszisztenciarendszerek ......................................................................... 117

6.3 Acélfülke .................................................................................................. 119

6.4 Tolóablak ................................................................................................. 120

6.5 Automatikus/mechanikus kihajtható kengyel........................................... 121

Page 8: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

9

04

.13 H

U6.6 BODYGUARD ......................................................................................... 122

6.7 Nyári ajtó ................................................................................................. 122

6.8 A vezet ülés felemelése.......................................................................... 123

6.9 A vezet ülés beállítása............................................................................ 123

6.10 F tés........................................................................................................ 124

6.11 Levehet tehervéd rács .......................................................................... 125

6.12 Az emel letiltás áthidalása ...................................................................... 125

6.13 T zoltókészülék....................................................................................... 126

6.14 Billentésszög kijelz ................................................................................ 126

6.15 Rockinger vonófej kézi szabályozókarral vagy távvezérl vel .................. 127

6.16 Kamerarendszer ...................................................................................... 128

6.17 N kezelési séma ...................................................................................... 129

7 Zavarelhárítás.......................................................................................... 130

7.1 Hibakeresés és -elhárítás........................................................................ 130

7.2 A targonca mozgatása saját hajtás nélkül ............................................... 133

7.3 Vészsüllyesztés ....................................................................................... 135

F A targonca karbantartása........................................................ 137

1 Üzembiztonság és környezetvédelem..................................................... 137

2 A targonca karbantartására vonatkozó biztonsági el írások................... 138

2.1 Ken anyagok és régi alkatrészek............................................................ 139

2.2 Kerekek ................................................................................................... 139

2.3 Emel láncok ............................................................................................ 140

2.4 Hidraulikus berendezés ........................................................................... 141

3 Ken - és üzemanyagok, kenési útmutató ............................................... 142

3.1 A ken - és üzemanyagok biztonságos kezelése..................................... 142

3.2 Kenési útmutató....................................................................................... 144

3.3 Ken - és üzemanyagok........................................................................... 145

4 A szervizelési és karbantartási munkák leírása....................................... 147

4.1 A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez.. 147

4.2 A targonca biztonságos emelése és felbakolása .................................... 148

4.3 Nyissa fel a hátsó burkolatot ................................................................... 149

4.4 A kerekek rögzítésének ellen rzése........................................................ 150

4.5 Kerékcsere .............................................................................................. 151

4.6 Hidraulikarendszer................................................................................... 153

4.7 A hidraulika olaj sz r jének cseréje ........................................................ 155

4.8 Légbeszívó és légtelenít sz r cseréje ................................................. 155

4.9 A hajtóm olajszintjének ellen rzése ...................................................... 156

4.10 Cserélje ki a motor szell z ventilátorának szívócs sz r jét................... 157

4.11 F tés........................................................................................................ 158

4.12 A szélvéd mosó berendezés feltöltése ................................................... 158

4.13 Az elektromos biztosítékok ellen rzése .................................................. 159

4.14 Tisztítási munkák..................................................................................... 161

4.15 Villamossági munkák............................................................................... 164

4.16 A targonca ismételt üzembe helyezése karbantartási vagy üzemfenn-

tartási munkák után ................................................................................. 165

5 A targonca üzemen kívül helyezése........................................................ 166

5.1 Az üzemen kívül helyezést megel z tennivalók .................................... 167

5.2 Üzemen kívül helyezés alatti tennivalók.................................................. 167

5.3 A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése.... 168

6 Id közi és szokatlan jelenségek utáni biztonsági ellen rzések............... 169

Page 9: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

10

7 Végleges üzemen kívül helyezés, ártalmatlanítás................................... 170

8 A munkavállalókat ér vibrációk mérése ................................................. 170

9 Szervizelés és átvizsgálás....................................................................... 171

10 Karbantartási ellen rz lista .................................................................... 172

10.1 Üzemeltet .............................................................................................. 172

10.2 Vev szolgálat .......................................................................................... 175

Page 10: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

1

05

06

.H

Függelék

JH trakciós akkumulátor üzemeltetési

utasítása

Z A jelen üzemeltetési utasítás csak a Jungheinrich márkájú akkumulátorokra

érvényes. Ha más márkát használ, akkor a gyártó üzemeltetési utasítását kell

követnie.

Page 11: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

05

06

.H

2

Page 12: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

11

04

.13 H

U

A Rendeltetésszer használat

1 Általános

A targoncát az üzemeltetési útmutatóban leírtak szerint kell használni, kezelni és

karbantartani. Bármilyen ett l eltér használati mód nem rendeltetésszer nek

min sül, és személyi sérüléshez, valamint a targonca és más anyagi értékek

megrongálódásához vezethet.

2 Rendeltetésszer használat

MEGJEGYZÉS

A maximálisan felvehet teher és a maximálisan megengedett tehertávolság a

teherbírástáblán ábrázolva van és nem szabad túllépni.

A tehernek fel kell feküdnie a teherfelvev szerkezetre vagy a gyártó által

engedélyezett tartozékokkal vehet fel.

A terhet teljesen fel kell venni, lásd "Teher felvétele, szállítása és lerakása"

oldalon 92.

– Rakományok felemelése és süllyesztése.

– Lesüllyesztett rakományok szállítása rövid távolságra.

– Tilos a felemelt rakománnyal (>30 cm) történ haladás.

– Tilos személyek szállítása és emelése.

– Tilos az egységrakományok tolása vagy húzása.

– Pótkocsi alkalmankénti vontatása.

– Pótkocsi vontatásakor a terhet a pótkocsira kell rögzíteni.

– Tilos túllépni az engedélyezett pótkocsiterhelést.

Page 13: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

12

3 Engedélyezett alkalmazási feltételek

– Alkalmazás ipari és kisüzemi környezetben.

– Engedélyezett h mérséklettartomány -20°C és +40°C között.

– Csak szilárd, teherbíró és egyenes talajon alkalmazható.

– Az útvonalak megengedett felület- és pontterhelését nem lépheti túl.

– Csak jól belátható és az üzemeltet által engedélyezett útvonalon alkalmazható.

– Haladás max. 15 %-os emelked n.

– Tilos a keresztben vagy átlósan történ haladás az emelked kön. A terhet az

emelked oldalán kell szállítani.

– Részvétel részleges közforgalomban.

FIGYELMEZTETÉS!

Széls séges feltételek között történ alkalmazásA targonca széls séges feltételek között történ alkalmazása üzemzavarhoz és

balesetekhez vezethet.

A széls séges feltételek közötti, mindenekel tt er sen poros vagy korrozív

környzetben történ alkalmazás esetén a targoncához speciális felszereltség és

engedély szükséges.

A robbanásveszélyes környezetben történ alkalmazás nem engedélyezett.

Rossz id ben (vihar, villámcsapás esetén) a targoncát tilos a szabadban vagy

veszélyeztetett területen üzemeltetni.

Page 14: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

13

04

.13 H

U

4 Az üzemeltet kötelezettségei

Üzemeltet alatt az üzemeltetési útmutatóban az a természetes vagy jogi személy

értend , aki a targoncát saját maga használja, vagy akinek megbízásából azt mások

használják. Különleges esetekben (p. l. lízingelés, kölcsönzés) az üzemeltet az a

személy, aki a targonca tulajdonosok és a kezel k közötti meglév szerz déses

megállapodás szerint a nevezett üzemi kötelezettségeket észleli.

Az üzemeltet nek biztosítani kell a targonca rendeltetésszer használatát és a

kezel vagy harmadik személy életét és egészségét veszélyeztet mindenféle

veszély elkerülését. Emellett külön figyelmet kell fordítani a baleset-megel zési

el írások, egyéb biztonságtechnikai szabályok, valamint az üzemeltetési,

karbantartási és javítási irányelvek betartására. Az üzemeltet kötelessége

biztosítani, hogy a targonca valamennyi kezel je elolvassa és megértse a jelen

üzemeltetési útmutatóban foglaltakat.

MEGJEGYZÉS

A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz nik.

Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik

fél szakszer tlen munkát végez a jótállás tárgyán.

5 A rászerelt egységek vagy tartozékok felszerelése

Olyan rászerelt egységek rá- illetve beépítése, amelyek hatással vannak a targonca

m ködésére vagy kiegészítik ezeket a funkciókat, csak a gyártó írásos engedélye

alapján történhet. Adott esetben a helyi hatóságok engedélye szükséges.

A hatóság beleegyezése nem pótolja a gyártó engedélyét.

Page 15: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

14

Page 16: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

15

04

.13 H

U

B A járm leírása

1 Alkalmazási leírás

Az EFG 535 - 550 vezet üléses, négykerekes kivitel , elektromos villástargonca. Ez

a kinyúló, ellensúlyos targonca a targonca elé felszerelt teherfelvev szerkezet

segítségével akadálytalanul képes terhek felvételére, emelésére, szállítására és

lerakására.

Zárt alsó résszel rendelkez raklapokat is képes felemelni.

1.1 Járm típusok és névleges teherbírásA névleges teherbírás típusfügg . A típus nevéb l lehet következtetni a névleges

teherbírásra.

A névleges teherbírás általában nem felel meg az engedélyezett teherbírásnak. Az

engedélyezett teherbírásra vonatkozó adatot a targoncán elhelyezett terhelési

diagram tartalmazza.

EFG 535

EFG Típusmegjelölés

5 Gyártási sorozat

35 Névleges teherbírás x 100kg

Page 17: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

16

2 A részegységek leírása és m ködésleírás

2.1 A menetirány meghatározásaA menetirány megadásához a következ meghatározásokat kell figyelembe venni:

A menetirány megadásához a következ meghatározásokat kell figyelembe venni:

Sz. Menetirány1 Bal

2 Hátramenet

3 El remenet

4 Jobb

1

2 3

4

Page 18: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

17

04

.13 H

U2.2 A részegységek áttekintése

Sz. Megnevezés1 t Vezet ülés

2 t Véd tet

3 t Emel oszlop

4 t Kormánykerék

5 t Kezel - és kijelz egység

6 t Emel berendezés kezel eleme

7 t VÉSZKI kapcsoló

8 t Emel villák

9 t Villatartó

10 t Akkumulátorfedél

11 t Hajtás

12 t Vonószerkezet

13 t Ellensúly

t Alapfelszereltség

1 2 3

4

6

5

8

7

9

11

10

1213

Page 19: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

18

2.3 M ködésleírásKeret

Az ellensúllyal összekapcsolt keret képezi a targonca tartó alapszerkezetét. A f

komponensek elhelyezésére szolgál.

Vezet állás és véd tet

A véd tet különböz kivitelekben kapható, és védelmet nyújt a vezet számára a

lees tárgyak és egyéb

küls hatások ellen. Az összes kezel elem ergonómikus kialakítású. A

kormányoszlop és a vezet ülés egyénileg beállítható.

A kezel - és kijelz egység vezérl - és figyelmeztet jelzései biztosítják a rendszer

felügyeletét m ködés közben, és így nagyon magas biztonsági követelményeknek

felelnek meg.

Kormánym

A hidraulikus kormánym kormányhengere a kormánytengelybe (12) épített és

kormány-Servostattal van vezérelve. A kormánytengely önbeálló csapágyazással

van felfogatva a keretre, így akár egyenetlen utakon is jó keréktapadást biztosít.

Kerekek

Szuperelasztikus és tömörgumi abroncs, valamint opcionális légtöml s abroncs

választható.

Hajtás és fék

Az els kerék-meghajtás mindig a legjobb húzóer t biztosítja a meghajtó kerekeknél.

A hidraulikus m ködtetés olajfürd s lamellás fék üzemi fékként gyakorlatilag

semmilyen karbantartást nem igényel. A hajtóm be való beépítés következtében

agresszív környezetben is használható. Kiegészítésképpen a haladóm -motoron

leállásig fékez dik. Ezzel minimálisra csökken az energiafelhasználás.

A rögzít fék fék kb. 15 másodperccel a targonca leállása után vagy a vezet ülés

tehermentesítése után 1 - 15 másodperccel (ez az id beállítható) lép m ködésbe.

A menetpedál lenyomásakor a rögzít fék automatikusan újra kiold.

Page 20: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

19

04

.13 H

U

Hidraulikarendszer

A munkafunkciók finom vezérlése a kezel elemeken keresztül egy többszörös

vezérl szeleppel történik. A fordulatszámvezérelt hidraulikaszivattyú biztosítja az

összes hidraulikus funkció igényeknek megfelel és hatékony ellátását.

emel állvány

Két-, ill. háromfokozatú emel állvány, választható módon szabademelés funkcióval;

keskeny emel állvány-profilok gondoskodnak a jó rálátásról a villafogakra és a

rászerelt egységekre. A villatartó és az emel keret tartós kenés és ezáltal

karbantartást nem? igényl támasztógörg kön mozog.

Rászerelt egységek

A mechanikus és hidraulikus rászerelt egységekkel történ felszerelés (opcionális

tartozékként) lehetséges.

Page 21: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

20

3 M szaki adatok

Az összes m szaki adat alapkivitel targoncára vonatkozik.

Az összes *)-gal jelölt érték eltér lehet a különböz

felszereltségi változattól (pl. emel állvány, fülke, abroncsok stb.) függ en.

Z M szaki adatok feltüntetése VDI 2198 szerint.

A m szaki változtatás és kiegészítés jogát fenntartjuk.

3.1 Teljesítményadatok

1) függ leges emel állvány esetén.

2) A feltüntetett értékek a kis magasságkülönbségek és talajegyenetlenségek (élek)

áthidalásához szükséges maximális kapaszkodóképességet adják meg. Tilos a több

mint 15%-os emelked n történ m ködtetés.

EFG 535-540

MegnevezésEFG

535 540

QNévleges teherbírás

(C = 500 mm esetén)1) 3500 4000 kg

C A rakomány súlypontja 500 500 mm

Menetsebesség

teherrel / teher nélkül *)16 / 17 15 / 17 km/h

Emelési sebesség

teherrel / teher nélkül0,38 / 0,50 0,35 / 0,47 m/s

Süllyesztési sebesség

teherrel / teher nélkül0,58 / 0,55 0,55 / 0,50 m/s

Kapaszkodóképesség (30 min)

teherrel / teher nélkül *)8,5 / 14,5 8 / 13,5 %

Max. kapaszkodóképesség 2)

(5 min)

teherrel / teher nélkül

15,5 / 25 14 / 23,5 %

Gyorsulás (10 m)

teherrel / teher nélkül *)4,8 / 4,2 5,0 / 4,4 s

Max. üzemi nyomás 200 200 bar

Rászerelt egységek átfolyó

olajmennyisége30 30 l/min

Page 22: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

21

04

.13 H

U

1) függ leges emel állvány esetén.

2) A feltüntetett értékek a kis magasságkülönbségek és talajegyenetlenségek (élek)

áthidalásához szükséges maximális kapaszkodóképességet adják meg. Tilos a több

mint 15%-os emelked n történ m ködtetés.

EFG 545-550

MegnevezésEFG

545 550

QNévleges teherbírás

(C = 500 mm esetén)1) 4500 4990 kg

C A rakomány súlypontja 500 500 mm

Menetsebesség

teherrel / teher nélkül *)15 / 16,5 15 / 16 km/h

Emelési sebesség

teherrel / teher nélkül0,33 / 0,45 0,31 / 0,45 m/s

Süllyesztési sebesség

teherrel / teher nélkül0,55 / 0,50 0,55 / 0,50 m/s

Kapaszkodóképesség (30 min)

teherrel / teher nélkül *)7 / 12 6,5 / 12 %

Max. kapaszkodóképesség 2)

(5 min)

teherrel / teher nélkül

12,5 / 21,5 12 / 21 %

Gyorsulás (10 m)

teherrel / teher nélkül *)5,5 / 4,8 5,8 / 5,2 s

Max. üzemi nyomás 200 200 bar

Rászerelt egységek átfolyó

olajmennyisége30 30 l/min

Page 23: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

22

3.2 Méretek

EFG 535-540

MegnevezésEFG

535 540a/2 Biztonsági távolság 100 100 mm

h1Emel állvány magassága behúzott

pozícióban*2228 2405 mm

h2 Szabademelés* 150 150 mm

h3 Emelés* 3100 3000 mm

h4Emel állvány magassága kiemelt

pozícióban*3883 3830 mm

h6 Véd tet feletti magasság* 2320 2320 mm

h7 Ülésmagasság* 1165 1165 mm

h10 Csatlakozási magasság 390/500 390/500 mm

Emel állvány billentése el re 6 6 °

Emel állvány billentése vissza 8 8 °

L1 Hosszúság villával* 3975 3980 mm

L2 Hosszúság villa hátoldalával* 2830 2830 mm

b1 Teljes szélesség* 1340 1340 mm

b3 Villaszélesség* 1120 1260 mm

m1Hasmagasság rakománnyal az

emel állvány alatt120 120 mm

m2 Hasmagasság a tengelytáv közepén 160 160 mm

Ast

Munkafolyosó szélessége

hosszában elhelyezett 800 x 1200

mm-es raklap esetén

4180 4360 mm

Ast

Munkafolyosó szélessége

keresztben elhelyezett 1000 x 1200

mm-es raklap esetén

3980 4160 mm

Wa Fordulási sugár 2300 2450 mm

x Rakománytávolság 510 * 510 * mm

y Keréktáv 1855 2000 mm

Page 24: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

23

04

.13 H

U

Page 25: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

24

3.3 TömegZ Minden adat kg-ban.

EFG 545-550

MegnevezésEFG

545 550a/2 Biztonsági távolság 100 100 mm

h1Emel állvány magassága behúzott

pozícióban*2405 2405 mm

h2 Szabademelés* 150 150 mm

h3 Emelés* 3000 3000 mm

h4Emel állvány magassága kiemelt

pozícióban*3830 3830 mm

h6 Véd tet feletti magasság* 2320 2320 mm

h7 Ülésmagasság* 1165 1165 mm

h10 Csatlakozási magasság 390/500 390/500 mm

Emel állvány billentése el re 6 6 °

Emel állvány billentése vissza 8 8 °

L1 Hosszúság villával* 3980 3980 mm

L2 Hosszúság villa hátoldalával* 2830 2830 mm

b1 Teljes szélesség* 1340 1340 mm

b3 Villaszélesség* 1120 1260 mm

m1Hasmagasság rakománnyal az

emel állvány alatt120 120 mm

m2 Hasmagasság a tengelytáv közepén 160 160 mm

Ast

Munkafolyosó szélessége

hosszában elhelyezett 800 x 1200

mm-es raklap esetén

4360 4360 mm

Ast

Munkafolyosó szélessége

keresztben elhelyezett 1000 x 1200

mm-es raklap esetén

4160 4160 mm

Wa Fordulási sugár 2450 2450 mm

x Rakománytávolság 510 * 510 * mm

y Keréktáv 2000 2000 mm

EFG 535-550

Megnevezés EFG535 540 545 550

Önsúly

(akkumulátorral)5800 6600 6950 7300

Tengelyterhelés el l

(rakomány nélkül)3000 3700 3700 3700

Page 26: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

25

04

.13 H

U

Tengelyterhelés el l

(rakománnyal)8350 9700 10400 11200

Tengelyterhelés hátul

(rakomány nélkül)2800 2900 3250 3600

Tengelyterhelés hátul

(rakománnyal)950 900 1050 1100

EFG 535-550

Megnevezés EFG535 540 545 550

Page 27: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

26

3.4 Az emel állvány típusaiZ Minden adat mm-ben.

A jelen áttekintés nem tartalmazza az egyedi kiviteleket.

EFG 535-540

VDI 3596 Megnevezés

Emelésh3

Szabademelés h2 Szerkezetimagasságbehúzott

oszloppal h1

Szerkezetimagasság

kiemeltoszloppal h4

EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG 540

ZT

2750

150

2280 3580

3000 2405 3830

3100 2228 3883

3500 2428 2655 4283 4330

4000 2678 2905 4783 4830

4500 2978 3155 5283 5330

5000 3228 3405 5783 5830

5500 3655 6330

6000 3905 6830

6500 4155 7330

ZZ

2700 1376 2080 3404

2950 1501 2205 3654

3450 1751 2455 4154

3950 2001 2705 4654

4450 2251 2955 5154

4950 2501 3205 5654

5450 2751 3455 6154

DZ

3800 1376 2080 5405

4175 1501 2205 4879

4700 1430 2193 5463

4925 1751 2405 5629

5000 1530 2293 5763

5300 1871 2580 6004

5500 1730 2493 6263

5675 2001 2705 6379

6000 1930 2693 6763

6425 2251 2955 7159

6500 2130 2893 7263

7175 2521 3205 7879

Page 28: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

27

04

.13 H

U

A jelen áttekintés nem tartalmazza az egyedi kiviteleket.

EFG 545-550

VDI 3596 Megnevezés

Emelésh3

Szabademelés h2 Szerkezetimagasságbehúzott

oszloppal h1

Szerkezetimagasság

kiemeltoszloppal h4

EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG 550

ZT

2750

150

2280 2280 3580 3580

3000 2405 2405 3830 3830

3500 2655 2655 4330 4330

4000 2905 2905 4830 4830

4500 3155 3155 5330 5330

5000 3405 3405 5830 5830

5500 3655 3655 6330 6330

6000 3905 3905 6830 6830

6500 4155 4155 7330 7330

ZZ

2700 1376 1227 2080 2080 3404 3553

2950 1501 1352 2205 2205 3654 3803

3450 1751 1602 2455 2455 4154 4303

3950 2001 1852 2705 2705 4654 4803

4450 2251 2102 2955 2955 5154 5303

4950 2501 2352 3205 3205 5654 5803

5450 2751 2602 3455 3455 6154 6303

DZ

3800 1376 1227 2080 2080 5405 4653

4175 1501 1352 2205 2205 4879 5023

4925 1751 1602 2405 2405 5629 5773

5300 1871 1727 2580 2580 6004 6153

5675 2001 1852 2705 2705 6379 6523

6425 2251 2102 2955 2955 7159 7273

7175 2521 2352 3205 3205 7879 8023

Page 29: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

28

3.5 Kerékabroncs

MEGJEGYZÉS

A gyárilag szerelt abroncsok/felnik pótlására kizárólag az eredeti pótalkatrészeket, ill.

a gyártó által engedélyezett abroncsokat használja, ellenkez esetben a gyártói

el írásokat nem lehet betartani.

Kérdés esetén forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

*) A táblázatban feltüntetett típusok megfelelnek az alapkivitelnek. A járm

felszereltségét l függ en eltér abroncsot is fel lehet szerelni.

3.6 A motor adatai

EFG 535-550

Megnevezés EFG 535-545 EFG 550

Gumiabroncs

ok elöl

SE *) 250/70 R15 28 x 12,5 - 15

Tömörgumi *) 28 x 10 x 22 28 x 12 x 22

Leveg *) 250/70 R15 -

Abroncsnyomás bar 10 -

Meghúzási nyomaték

Nm430

Gumiabroncs

hátul

SE *) 21 x 8 - 9

Tömörgumi *) 21 x 7 - 15 “

Leveg *) 250/70 R15 21 x 8 - 9

Abroncsnyomás bar 10 10

Meghúzási nyomaték

Nm220 220

Megnevezés EFG535-550 Haladóm -motor 18 kW

Emel motor 23,5 kW

Page 30: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

29

04

.13 H

U3.7 EN szabványok

Tartós zajszint

– EFG 535-550: 75 dB(A)

*+/- 3 dB(A) a járm felszereltségét l függ en

az 12053 szabvány szerint, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban.

Z A tartós zajszint szabvány szerinti átlagérték, és figyelembe veszi a zajszintet

menet közben, emelésnél és üresjáratban. A zajszintet a kezel fülénél kell mérni.

Vibráció

– EFG 535-550: 0,64 m/s²

az EN 13059 szabvány szerint.

Z A kezelési pozícióban a testre ható rezgésgyorsulás a szabvány szerint a

lineárisan összegzett, súlyozott gyorsulás függ leges irányban. A rezgésgyorsulás

állandó sebesség mellett, küszöbön történ áthaladáskor kerül meghatározásra

(standard kivitel targonca). A targoncára egyszeri alkalommal kerültek

kiszámításra ezek a mérési adatok, amelyeket nem szabad összekeverni a 2002/

44/EK/Vibrációk cím üzemeltetési irányelv szerinti, munkavállalókat érint

vibrációkkal. A gyártó a munkavállalókat érint rezgések méréséhez különleges

szolgáltatást kínál, lásd "A munkavállalókat ér vibrációk mérése" oldalon 170.

Elektromágneses összeférhet ség (EMC)

A gyártó igazolja az elektromágneses zavarkibocsátás és zavarstabilitás

határértékeinek betartását, valamint a statikus villamossággal kapcsolatos

kisülésnek azEN 12895 szabvány és az abban megnevezett normatív hivatkozások

szerinti vizsgálatát.

Z Az elektromos vagy elektronikus alkotóelemekben, és ezek elhelyezésében

történ bárminem változtatáshoz a gyártó írásbeli engedélye szükséges.

FIGYELMEZTETÉS!

Orvostechnikai készülékek nem ionizáló sugárzás miatti meghibásodásaA targonca olyan elektromos felszereltsége, amely nem ionizáló sugárzást bocsát ki

(pl. vezeték nélküli adatátvitelnél), zavarhatja a kezel orvostechnikai készülékének

(szívritumus-szabályozójának, hallókészülékének stb.) m ködését, és hibás

m ködést idézhet el . Orvossal vagy az orvostechnikai készülék gyártójával kell

tisztázni, hogy lehet-e alkalmazni a készüléket a targonca környezetében.

Page 31: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

30

3.8 Alkalmazási feltételekKörnyezeti h mérséklet

– és -20°C közötti üzemeltetés esetén +40°C

Z Széls séges h mérséklet- vagy páratartalomváltozás melletti folyamatos

használat esetén a targoncákhoz speciális felszereltség és engedély szükséges.

3.9 Villamos követelményekA gyártó igazolja az elektromos felszereltség méretezésére és gyártására vonatkozó

követelmények betartását a targonca EN 1175 Targoncák biztonsága. Villamos

követelmények szerinti, rendeltetésszer használata esetén.

Page 32: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

31

04

.13 H

U

4 Jelölési helyek és típustáblák

4.1 Jelölési helyek Z Az olyan figyelmeztet és utasításokat tartalmazó tábláknak, mint a

teherbírástábláknak, a rögzítési pontoknak, valamint a típustábláknak mindig

olvashatóknak kell lenniük, ezeket szükség esetén ki kell cserélni.

1211

109

87

6

54

3

2 1

2000

D (mm)

(mm) Q (kg)

191716

22

25

16

23

26

24

27

28293031

14 15 18 20 21

27

Page 33: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

32

Sz. Megnevezés14 Viselkedés a targonca borulási veszélye esetén

15A teherfelvev eszközön tilos tartózkodni / A teherfelvev eszköz alatt tilos

tartózkodni / Becsíp dési veszély az emel oszlop kezelésekor

16 Emelési pontok daruval történ rakodáshoz

17 Kormányoszlop beállítása

18 Emelt teherrel történ haladás, oszlopbillentés emelt teherrel tilos

19 Maximális testmagasság

20 Csatolja be a biztonsági övet

21 Emeléskorlátozó

22 Személyek szállítása tilos

23 Tartsa be az üzemeltetési útmutatóban leírt utasításokat

24 Sorozatszám az oldalelem alatti keretbe beütve

25 Teherbírás (illetve csökkentett teherbírás)

26 Ásványolaj tábla

27 Emelési pontok kocsiemel höz

28 Típustábla

29 Vizsgamatrica (o)

30 Hidraulikaolaj betöltése

31 Henger bels nyomása

Page 34: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

33

04

.13 H

U4.2 TípustáblaZ Az ábra az EU tagállamok szerinti szabványos kivitelt ábrázolja. Más országokban

a típustábla kivitele eltér lehet.

Z A targoncára vonatkozó kérdés, ill. pótalkatrész rendelése esetén meg kell adni a

sorozatszámot (33).

32 33 3534 36

43

39

42

41

40

3837

Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés32 Típus 38 Gyártási év

33 Sorozatszám 39 Tehersúlypont távolsága mm-ben

34 Névleges teherbírás kg-ban 40 Hajtásteljesítmény

35 Akkumulátorfeszültség V-ban 41Min./max. akkumulátorsúly kg-

ban

36 Önsúly akkumulátor nélkül kg-ban 42 Gyártó

37 Opció 43 Gyártó logója

Page 35: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

34

4.3 A targonca teherbírástáblája

VIGYÁZAT!

Balesetveszély a villafogak cseréje miatt A kiszállítási állapottól eltér villafogak cseréjekor megváltozik a teherbírás.

A villafogak cseréjekor egy további teherbírástáblát kell elhelyezni a targoncán.

A villa nélkül kiszállított járm vekre alapkivitel villafogakra vonatkozó

teherbírástáblát kell felszerelni (hossz: 1150 mm).

A teherbírástábla (25) adja meg a targonca Q kg teherbírását függ leges

emel állvány esetén. Táblázatos formában mutatja meg, hogy mekkora a maximális

teherbíróképesség egy bizonyos D tehersúlypont esetén (mm-ben), és mekkora a

kívánt H emelési magasság (mm-ben).

A targonca teherbírástáblája (25) megadja a targonca teherbírását a villákkal a

kiszállításkori állapotban.

Példa a maximális teherbírás kiszámítására:

Ha a D tehersúlypont 600 mm, a h3 maximális emelési magasság pedig 3600 mm,

akkor a Q maximális teherbírás 1105 kg.

Emelési magasság korlátozása

A bels és küls emel oszlopon látható

nyílformájú jelölések (44 és 45) jelzik a

vezet nek, hogy mikor éri el a terhelési

diagramban el írt emelési magassághatárt.

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

425036002900

85011051250

85011051250

600850850

Q (kg)

25

44 45

Page 36: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

35

04

.13 H

U4.4 A rászerelt egység teherbírástáblája

A rászerelt egységek terhelési adattáblája a targonca terhelési adattáblája mellett

látható, és a targonca Q (kg) teherbírását mutatja meg az adott rászerelt egységgel

együtt. A rászerelt egység terhelési adattábláján megadott sorozatszámnak meg kell

egyeznie a rászerelt egység terhelési adattáblájával.

5 Stabilitás

A targonca stabilitását a technika mai ismeretei szerint ellen riztük. Ennek során

figyelembe vettük azokat a dinamikus és statikus billent er ket, amelyek

rendeltetésszer használat során keletkezhetnek.

A targonca stabilitását többek között a következ tényez k befolyásolják:

– gumiabroncs,

– emel állvány,

– rászerelt egység,

– a szállított teher (méret, tömeg és súlypont)

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a stabilitás elvesztése miattA felsorolt komponensek módosítása a stabilitás megváltozását vonja maga után.

Page 37: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

36

Page 38: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

37

04

.13 H

U

C Szállítás és els üzembe helyezés

1 Szállítás

A szállítás az emel állvány magasságától és a helyi viszonyoktól függ en az

alkalmazás helyén történhet két különböz módon:

– állva, szerelt állvánnyal (alacsony szerkezeti magasság esetén)

– állva, leszerelt állvánnyal (nagy szerkezeti magasság esetén), leválasztva

valamennyi mechanikus csatlakozást és az összes hidraulika vezetéket az

alapkészülék és az állvány között.

2 A targonca rakodása

2.1 A targonca súlypontjai

FIGYELMEZTETÉS!

Borulási veszély kanyarmenet esetén módosított súlyponthelyzet miattAz összsúlyponti helyzet különböz lehet a járm felszereltség (f ként az

emel oszlop kivitelének) függvényében.

Emel oszlop nélküli targoncák esetén a súlypont az ellensúly irányába er sen

áthelyez dik.

Óvatosan és megfelel sebességgel haladjon a targonca a kiborulás elkerülése

érdekében.

A mellékelt képen látható a körülbelüli

súlyponti helyzet.

Page 39: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

38

2.2 A targonca daruval történ rakodása

FIGYELMEZTETÉS!

Veszély, ha a daruzást a feladatra ki nem oktatott személyek végzikA nem megfelel oktatással rendelkez személyek által végzett szakszer tlen

daruzás a targonca lezuhanásához vezethet. Ezért a m velet során személyi sérülés

és anyagi kár veszélye áll fenn.

A berakodás különösen képzett szakemberek által végezhet . A szakszemélyzetet

az utcai járm vek teherrögzítésére és a teherrögzítési segédeszközök kezelésére

vonatkozóan ki kell oktatni. A rakomány biztosítását szolgáló intézkedések pontos

meghatározását és végrehajtását minden egyes esetben el kell írni.

VESZÉLY!

A darulánc elszakadása balesetet okozhat!Csak megfelel teherbírású függesztéket szabad használni.

Rakodósúly = targonca önsúlya (+ akkumulátortömeg elektromos járm esetén).

Az emel oszlopot teljesen vissza kell dönteni.

A daruláncnak az emel oszlopon legalább 2 mm szabad hosszal kell rendelkeznie.

A darulánc kötöz eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érintkezzenek

semmilyen rászerelt egységgel vagy a véd tet vel.

Tilos a felemet teher alá lépni.

A targonca rakodását kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére

betanított személyek végezhetik.

A daruval történ berakodás során viseljen biztonsági véd cip t.

Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne tartózkodjon a veszélyes területen.

A daru láncát csak az el írt emelési pontokon szabad rögzíteni oly módon, hogy

biztosítsa elcsúszás ellen.

Z A targonca önsúlya: lásd "Típustábla" oldalon 33.

Page 40: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

39

04

.13 H

U

A targonca daruval történ rakodása

El feltételek– Parkolja le biztonságosan a targoncát, lásd "A

targonca biztonságos parkolása" oldalon 81.

Eljárásmód• Rögzítse biztonságosan a daru láncát a

csatlakozási pontokon (46) és (47).

• A targonca felemelése és rakodása.

• Óvatosan engedje le a targoncát és állítsa le

biztos helyen, lásd "A targonca biztonságos

parkolása" oldalon 81.

• Biztosítsa a targoncát ékekkel a véletlen

elgurulás ellen!

A darus rakodás befejez dött.

47

46

Page 41: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

40

2.3 Rakodás második targoncával

FIGYELMEZTETÉS!

A targonca megsérülhetMásodik targoncával történ rakodáskor sérülés történhet a rakodandó targoncán.

A rakodást csak képzett szakszemélyzet végezheti.

Rakodáshoz csak elegend teherbírású targoncát szabad használni.

Csak ki- és berakodáshoz engedélyezett.

A második targonca villafogainak megfelel hosszúságúnak kell lenniük

Tilos a hosszabb távon történ szállítás.

A targonca második targoncával történ rakodása

El feltételek– Parkolja le biztonságosan a targoncát, lásd "A targonca biztonságos parkolása"

oldalon 81.

Eljárásmód• Emelje fel a targoncát a villákkal oldalról a tengelyek között.

• Kissé emelje meg és ellen rizze a targoncát, hogy biztosan áll-e a villákon,

szükség esetén korrigálja vagy rögzítse a villákat kötöz eszközzel.

• Óvatosan rakodja fel, ill. le a targoncát, lásd "Teher felvétele, szállítása és

lerakása" oldalon 92.

• Óvatosan engedje le a targoncát a talajra, és rögzítse elgurulás ellen.

A targonca be van rakodva.

Page 42: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

41

04

.13 H

U

3 A targonca biztosítása szállítás közben

FIGYELMEZTETÉS!

Ellen rizetlen mozgás szállítás közbenA targonca és az emel állvány szállítás közbeni szakszer tlen rögzítése súlyos

balesetet idézhet el .

A berakodás csak különösen képzett szakemberek által végezhet . A

szakszemélyzetet az utcai járm vek teherrögzítésére és a teherrögzítési

segédeszközök kezelésére vonatkozóan ki kell oktatni. A rakomány biztosítását

szolgáló intézkedések pontos meghatározását és végrehajtását minden egyes

esetben el kell írni.

Teherautóval vagy pótkocsival történ szállítás esetén a járm vet szakszer en

rögzíteni kell.

A teherautónak vagy a pótkocsinak rendelkeznie kell rögzít gy r kkel.

A targoncát ékekkel biztosítani kell a véletlenszer elmozdulás ellen!

Csak megfelel névleges szilárdságú rögzít hevedereket használjon.

Használjon csúszásgátló anyagokat a göngyöleg (raklap, ék, ...), p. l. csúszásgátló

sz nyeg.

Rögzítés emel állvánnyal Rögzítés emel állvány nélkül

12

2

3

48

4912

Page 43: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

42

A targonca rögzítése szállításhoz

El feltételek– A targonca biztosan legyen leállítva egy teherautóra vagy pótkocsira, lásd "A

targonca biztonságos parkolása" oldalon 81.

Szükséges szerszám és anyag– 2 rögzít heveder feszít szerkezettel

– Biztosító ékek.

Eljárásmód• A targonca rögzítéséhez a rögzít hevedert (48) az emel oszlop f

kereszttartóján (3) és a vonószerkezeten (12), ill. a véd tet felett (2) és a

vonószerkezeten (12) kell rögzíteni.

• A rögzít hevedereket (48) szorosan meg kell húzni a feszít szerkezettel (49).

A targonca rögzítve van a szállításhoz.

Page 44: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

43

04

.13 H

U

4 Els üzembe helyezés

Biztonsági utasítások az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez

FIGYELMEZTETÉS!

A hibás összeszerelés balesetveszélyt okozhatA targoncának a használat helyén történ összeszerelését, az üzembe helyezést és

a kezel oktatását csak a gyártó kifejezetten ezekre a feladatokra kiképzett

ügyfélszolgálata végezheti.

Csak az emel oszlop el írásszer felszerelése után szabad a

hidraulikavezetékeket az alapjárm és az emel oszlop közötti illeszt felületen

összekapcsolni.

A targoncát csak ezután lehet üzembe helyezni.

Ha több targonca érkezik a szállítmánnyal, akkor ügyelni kell arra, hogy mindig

csak azonos sorozatszámmal rendelkez teherfelvev szerkezet, emel oszlop és

alapjárm kerüljön összeszerelésre.

FIGYELMEZTETÉS!

A nem megfelel energiaforrás használata balesetet okozhatAz egyenirányított váltóáram károsítja a különböz alkatrészeket (vezérlések,

érzékel k, motorok, stb.) az elektronikus rendszerben.

A nem megfelel kábelek (túl hosszú, túl kis keresztmetszet) az akkumulátorhoz

(úszókábel) felmelegedhet, és így a targonca valamint az akkumulátor kigyulladhat.

A targoncát csak akkumulátorárammal szabad hajtani.

Az akkumulátor kábelcsatlakozásainak (úszókábel) rövidebbnek kell lenniük 6 m-

nél, és legalább 6 yd² (50 mm²)-es vezeték-keresztmetszettel kell rendelkezniük.

Üzemkész állapotba állítás kiszállítás vagy szállítás után

Eljárásmód• Ellen rizze a felszerelés teljességét.

• Ellen rizze a hidraulikaolaj mennyiségét, lásd "A hidraulikaolajszint ellen rzése"

oldalon 154.

• Ellen rizze a hajtóm olajszintjét, lásd "A hajtóm olajszintjének ellen rzése"

oldalon 156.

• Szükség esetén szerelje be az akkumulátort, lásd "Az akkumulátor ki- és

beszerelése" oldalon 51.

• Töltse fel az akkumulátort, lásd "A targonca el készítése az üzemeltetésre"

oldalon 66.

A targoncát most üzembe lehet helyezni, lásd "A targonca el készítése azüzemeltetésre" oldalon 66.

Z A targonca mozgatása saját hajtás nélkül, lásd "A targonca mozgatása saját hajtás

nélkül" oldalon 133.

Page 45: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

44

Page 46: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

45

04

.13 H

U

D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere

1 A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok

Karbantartó személyzet

Az akkumulátor feltöltését, karbantartását és cseréjét csak erre a feladatra kiképzett

szakember végezheti el. A fenti m veletek elvégzése során a jelen használati

útmutató, valamint az elem gyártója és az elem tölt állomás el írásait egyaránt be

kell tartani.

T zvédelmi követelmények

Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A

targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében nem

tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A helyiségnek megfelel en

szell ztetettnek kell lennie. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia.

VIGYÁZAT!

A nem megfelel oltókészülék használata balesetet okozhatT z esetén a vízzel oltás reakciót válthat ki az akkumulátor savval. A sav marási

sérüléseket okozhat.

Használjon porral oltót.

Az ég akkumulátorokat tilos vízzel oltani.

Az akkumulátor karbantartása

Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátor cellafedeleit. A csatlakozóknak és a

kábelsaruknak tisztáknak kell lenniük, ezeket enyhén be kell vonni akkumulátorpólus

véd zsírral, és er sen meg kell húzni. A szigeteletlen pólusú akkumulátorok pólusait

csúszásgátló szigetel anyaggal kell lefedni.

VIGYÁZAT!

Az akkumulátorfedél lezárása el tt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábel ne

sérülhessen meg. A kábelek sérülése rövidzárlatot okozhat.

Az akkumulátor ártalmatlanítása

Az elhasználódott akkumulátorokat csak az országos környezetvédelmi

rendelkezések, vagy a hulladékkezelésr l szóló törvények figyelembe vételével és

betartásával szabad ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás során feltétlenül figyelembe

kell venni a gyártó által megadott adatokat.

Page 47: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

46

1.1 Általános információk az akkumulátorok kezeléséhez

FIGYELMEZTETÉS!

Az akkumulátorok kezelése során el forduló baleset- és sérülésveszélyAz akkumulátorok oldott savat tartalmaznak, amely mérgez és maró anyag.

Feltétlenül kerülje a közvetlen érintkezést az akkumulátorsavval.

Az elhasználódott akkumulátorsavat az el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa.

Az akkumulátoron végzett munkák során feltétlenül viseljen véd ruházatot és

véd szemüveget.

Ne engedje, hogy az akkumulátorsav b rre, ruházatra vagy szembe kerüljön,

szükség esetén pedig öblítse ki az akkumulátorsavat b séges mennyiség tiszta

vízzel.

Személyi sérülés esetén (pl. ha az akkumulátorsav szembe kerül vagy b rrel

érintkezik) azonnal forduljon orvoshoz.

A kiömlött akkumulátorsavat b vízzel azonnal semlegesítse.

Csak zárt akkumulátortekn vel ellátott akkumulátort szabad használni.

Tartsa be a törvényi el írásokat.

FIGYELMEZTETÉS!

A nem megfelel , Jungheinrich által a targoncában történ használatra nemjóváhagyott akkumulátorok használata veszélyesAz akkumulátorok kialakítása, tömege és méretei nagy mértékben befolyásolják a

targonca üzemkészségét, különös tekintettel az állékonyságra és teherbírásra. A

Jungheinrich által a targoncához nem engedélyezett akkumulátorok az

energivisszatápláló rendszer miatt a fékezési jellemz ket ronthatják, és ezen kívül az

elektromos vezérlést is károsíthatják. A Jungheinrich által nem engedélyezett

akkumulátorok targoncában történ használata balesetveszélyes és növeli a

személyi sérülések kockázatát!

Csak a Jungheinrich által az adott targoncához engedélyezett típusú akkumulátort

szabad használni.

Az akkumulátor felszereltségében történ változtatás csak a Jungheinrich

hozzájárulásával megengedett.

Az akkumulátor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az akkumulátor

az akkumulátortérben stabilan feküdjön fel.

A gyártó által nem engedélyezett akkumulátorok használata szigorúan tilos.

Miel tt az akkumulátoron bármilyen munkát végezne, a targoncát biztonságosan le

kell parkolnia (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 81).

Page 48: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

47

04

.13 H

U

2 Akkumulátortípusok

VIGYÁZAT!

Csak szigetelt fedéllel vagy feszültség alatt álló, szigetelt alkatrészekkel felszerelt

akkumulátort használjon.

Az akkumulátor súlya az akkumulátor típustábláján található.

Az alkalmazástól függ en a targoncák különböz akkumulátortípusokkal vannak

felszerelve. A következ táblázat az alapkiépítés szerinti akkumulátorkapacitás

értékeinek kombinációját mutatja:

2.1 Az akkumulátorok méretei

Járm típus Megnevezés KapacitásEFG 535 80V - 5PzS 700 Ah

EFG 540-550 80V - 6PzS 840 Ah

80 V-os meghajtó akkumulátor

Járm

Méretek (mm) Névl. súly

(-5/+8%) kg-

banmax. L max. B H1+/-

2 mm

H2 +/-

2 mm

EFG 535 1028 855 769 784 1863

EFG 540-

5501028 999 769 784 2178

Page 49: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

48

3 Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele

VIGYÁZAT!

Balesetveszély nyitottakkumulátorfedél esetén Nyitott akkumulátorfedél esetén az

akkumulátorfedél véletlen záródása

sérülést okozhat.

Az akkumulátorfedél kinyitása után

kattintsa be az akkumulátorfedél

véletlen bezárása elleni biztosításra

szolgáló kart (50) .

Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele

El feltételek– Parkolja le biztonságosan a targoncát, lásd "A

targonca biztonságos parkolása" oldalon 81.

– A teherfelvev szerkezet legyen lesüllyesztve.

– A kapcsolózár legyen KI állásban.

– A kulcsot húzza ki.

– A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló KI állásban.

Eljárásmód• Oldja ki a kormányoszlop rögzítését (51), tolja el re a kormányoszlopot, és

rögzítse ebben a helyzetben.

• A hátsó ablakot nyissa óvatosan kissé felfelé. Nyomja le a bal gázrugó

(menetirányba nézve) karját, és tartsa lenyomva.

• A hátsó ablakot nyissa óvatosan felfelé.•

• Húzza el re a fedelet (52) annyira, hogy

bekattanjon.

• Óvatosan billentse hátra az

akkumulátorfedelet a vezet üléssel (1) együtt

ütközésig (nyitási szög = 90°).

• Az akkumulátorfedél véletlen bezárása elleni

biztosításra szolgáló kart (50) kattintsa be.

Z Acélfülkével rendelkez járm esetén az akkumulátorfedél felnyitása el tt tolja a

vezet ülést teljesen hátra és a nyissa ki a hátsó szélvéd t.

50

511

52

Page 50: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

49

04

.13 H

U

4 Az akkumulátor feltöltése

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély a töltéskor keletkez gázok miattAz akkumulátor töltés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegyet (durranógázt)

bocsát ki. A gázfejl dés kémiai folyamat. Ez a gázelegy rendkívül

robbanásveszélyes, és tilos meggyújtani.

Az akkumulátortölt állomás tölt kábelének az akkumulátordugaszhoz történ

csatlakoztatása, ill. az onnan történ leválasztása csak kikapcsolt állapotú járm és

tölt állomás mellett történhet.

A tölt készülék feszültségének és töltési kapacitásának az akkumulátor

paramétereihez kell igazodnia.

A töltési folyamat elindítása el tt ellen rizze az összes kábel- és dugaszos

csatlakozó épségét.

Gondoskodjon a targonca feltöltésére szolgáló helyiség megfelel szell ztetésér l.

A töltési folyamat során az akkumulátorcellák felületét tegye szabaddá, hogy

megfelel szell zést biztosítson.

Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás.

A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében

nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés.

A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia.

Ne helyezzen semmilyen fémb l készült tárgyat az akkumulátorra.

Az akkumulátor és a tölt állomás gyártójának biztonsági el írásait feltétlenül tartsa

be.

4.1 Az akkumulátor fixen felszerelt tölt készülékkel történ feltöltése

El feltételek– Parkolja le biztonságosan a targoncát, lásd "A

targonca biztonságos parkolása" oldalon 81.

– Az akkumulátor hozzáférhet .

– Az akkumulátortölt t kapcsolja ki.

– Az akkumulátordugaszt (53) válassza le (51) a

járm csatlakozójáról.

Eljárásmód• Kösse össze az akkumulátordugaszt (53) a

fixen felszerelt tölt készülék

tölt kábelével (54), és kapcsolja be a tölt készüléket.

Ezzel folyamatban van az akkumulátor töltése.

53

54

Page 51: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

50

4.2 Az akkumulátor feltöltése tölt dugaljjal (o)

Töltés

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély a töltéskor keletkezgázok miatt

A ventilátorok m ködését minden egyes

töltési folyamat során ellen rizni kell.

El feltételek– Parkolja le biztonságosan a targoncát, lásd "A

targonca biztonságos parkolása" oldalon 81.

Eljárásmód• Az akkumulátortölt állomás tölt kábelét csatlakoztassa a tölt dugaljba (55).

Z Ventillátorok m ködésének ellen rzése. Ha a ventillátor nem m ködik, nyissa ki a

burkolatot az akkumulátor tér szell ztetéséhez.

• Az akkumulátortól függ en kösse össze a vízellátást (56) az akkumulátor

tölt állomással.

• Kapcsolja be az akkumulátortölt állomást, majd töltse fel az akkumulátort az

akkumulátor és a tölt állomás gyártójának el írásai szerint.

Z A töltés befejeztével ellen rizze a ventillátor m ködését, és húzza ki a csatlakozót.

Ha a ventillátor nem m köd képes, nyissa ki a burkolatot az akkumulátor tér

szell ztetéséhez.

Z Csak legfeljebb 160 A tölt árammal rendelkez tölt t használjon.

Az akkumulátor fel van töltve.

56

55

Page 52: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

51

04

.13 H

U

5 Az akkumulátor ki- és beszerelése

FIGYELMEZTETÉS!

Az akkumulátor ki- és beszerelése során fennálló veszélyekAz akkumulátor ki- és beszerelése során az akkumulátor súlya és az akkumulátorsav

zúzódásos, ill. marásos sérüléseket okozhat.

A jelen fejezetben szerepl , "Savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó

biztonsági rendelkezések" c. szakasz elõírásait be kell tartani.

Az akkumulátor ki- és beszerelése során viseljen biztonsági véd cip t.

Csak szigetelt cellákkal és szigetelt póluscsatlakozókkal felszerelt

akkumulátorokat használjon.

Az akkumulátor kicsúszásának elkerülése érdekében a targoncát vízszintes

helyzetben parkolja le.

Akkumulátorcserét csak megfelel teherbírású darulánccal végezzen.

A m velet során csak akkumulátorcseréhez engedélyezett felszereléseket

használjon (akkumulátorcserél állvány, akkumulátorcserél állomás, stb.).

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor a targonca akkumulátorterében stabilan

feküdjön fel.

VIGYÁZAT!

Becsíp désveszélyAz akkumulátorház fedelének lezárásakor ügyeljen a becsíp dés veszélyére.

Az akkumulátor cseréje közben ne nyúljon az akkumulátor és a keret közé.

Viseljen biztonsági véd cip t.

Page 53: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

52

Az akkumulátor ki- és beszerelése

El feltételek– Parkolja le biztonságosan a targoncát, lásd "A targonca biztonságos parkolása"

oldalon 81.

– Az akkumulátort tegye szabaddá, lásd "Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele"

oldalon 48.

– Az akkumulátor legyen lekötve.

Szükséges szerszám és anyag– Darulánc

Eljárásmód

• A daruláncot csatlakoztassa függ legesen a

véd tet nyílásán keresztül az

akkumulátortekn re.

Z A kampót helyezze el úgy, hogy laza darulánc

esetén ne eshessen az akkumulátorcellákra.

• Emelje át a darukötéllel az akkumulátort

menetirányban nézve jobbra a kereten, és

utána billentse ki oldalra.

Ezzel befejezte az akkumulátor kiszerelését.

Page 54: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

53

04

.13 H

U

6 Zárja le az akkumulátorfedelet

Az akkumulátorfedél zárása

El feltételek– Az akkumulátorkábel a kábelvezetésben (56)

helyezkedik el.

Eljárásmód

• Az akkumulátorfedél véletlen bezárása elleni

biztosításra szolgáló kart (50) húzza felfelé a

nyitáshoz.

• Zárja le az akkumulátorfedelet a vezet üléssel

• A fedelet (52) tolja hátra er sen.

• A reteszt (57) kattintsa be.

• A hátsó ablakot nyissa hajtsa lefelé és zárja.

Az akkumulátorfedelet lezárta.

56

50

52

57

Page 55: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

54

Page 56: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

55

04

.13 H

U

E Kezelés

1 A targonca kezelésére vonatkozó biztonságirendszabályok

Vezet i jogosultság

A targoncát csak olyan személy használhatja, aki képesítést kapott a

targoncavezetésre, az üzemeltet nek vagy megbízottjának a vezetésben és a

rakományok kezelésében szerzett képességér l számot adott, és akit kimondottan

megbíztak a targoncavezetéssel – adott esetben be kell tartani a nemzeti el írásokat.

A kezel jogai, kötelességei és viselkedése

A gépkezel nek ismernie kell jogait és kötelességeit, a targonca kezelésére

vonatkozóan megfelel képzésben kell részesülnie, és tisztában kell lennie a jelen

használati utasítás tartalmával.

Jogosulatlan használat tilalma

A munkaid alatt a targoncáért a kezel felel s. A kezel nek meg kell akadályoznia,

hogy jogosulatlan személy vezesse, vagy m ködtesse a targoncát. Tilos a

targoncával személyeket szállítani vagy emelni.

Károsodás és meghibásodás

A targoncán vagy annak tartozékain észlelt sérülést és egyéb meghibásodást

azonnal tudatni kell a felettes személlyel. Ha a targonca nem m ködik biztonságosan

(p l. kopott a gumi vagy hibás a fék), akkor azzal mindaddig tilos dolgozni, míg a hibát

megfelel en el nem hárították.

Javítás

Felhatalmazás és külön képzés nélkül a gépkezel nek tilos bármilyen javítást vagy

átalakítást végeznie a targoncán. A kezel semmilyen körülmények között sem

változtathatja meg a biztonsági felszerelések vagy kapcsolók beállításait, azokat

nem hatástalaníthatja.

Page 57: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

56

Veszélyzóna

FIGYELMEZTETÉS!

Baleset- és sérülésveszély a targonca veszélyzónájábanVeszélyzónaként kell számolni azzal a területtel, ahol az ott tartózkodó személyek

veszélynek vannak kitéve a targonca, annak teherfelvev szerkezete, vagy a

szállított rakomány haladó, illetve emel mozgása miatt. Ez magában foglalja az

esetlegesen lezuhanó teher vagy leeresztett / lezuhanó felszerelés által érintett

területrészeket is.

Az illetéktelen személyeket fel kell szólítani a veszélyzóna elhagyására.

Személyek veszélyeztetésének esetén id ben figyelmeztet jelzést kell adni.

A targoncát azonnal meg kell állítani, ha a jogosulatlan személy felszólítás ellenére

sem hagyta el a veszélyzónát.

FIGYELMEZTETÉS!

Lees tárgyak miatti balesetveszélyA targonca használata során a lees tárgyak a kezel sérülését okozhatják.

A kezel nek a targonca üzemeltetése során a véd tet által védett területen kell

tartózkodnia.

Biztonsági eszközök, figyelmeztet táblák és figyelmeztet üzenetek

A jelen üzemeltetési leírásban leírt biztonsági eszközök, figyelmeztet táblák (lásd

"Jelölési helyek" oldalon 31) és utasítások figyelembe vétele minden esetben

kötelez .

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a csökkent fej feletti szabad tér miattA csökkent fej feletti térrel rendelkez targoncába figyelmeztet táblát szerelünk a

kezel látóterébe.

Feltétlenül ügyeljen a max. testmagasságra a táblán.

Ez a fej feletti szabad tér tovább csökken véd sisak viselésekor.

Page 58: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

57

04

.13 H

U

Page 59: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

58

2 A kijelz - és kezel elemek leírása

6058 59

61

62

66

63

64

65

67

68

63

Page 60: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

59

04

.13 H

U Z *ISM hozzáférési modullal vagy CanCode-dal rendelkez felszereltség esetén lásd

az „ISM hozzáférési modul“ üzemeltetési útmutatót, vagy a CanCode üzemeltetési

útmutatót.

Sz. Kezel -, ill. kijelz elem

Funkció

58 Rögzít fék kapcsoló t Rögzít fék aktiválása vagy letiltása

A rögzít fék bekapcsolása során a

rögzít fék kijelz (76) világít a kijelz n és a

rögzít fék kapcsoló kijelz je (58) is

egyidej leg pirosan világít.

A rögzít fék kikapcsolása során a

rögzít fék kijelz (76) pirosan világít a

kijelz n és a rögzít fék kapcsoló kijelz je

(58) zölden világít.

59 Kormánykerék t A targoncát kormányozza.

60 Kezel konzol

kijelz egységgel

t Akkumulátorkapacitás, üzemórák, hibák,

fontos figyelmeztet jelzések, kerékhelyzet

és menetirány kijelzése.

61 SOLO-PILOT t A következ funkciók kezelése:

– Menetirány el re / hátra

– Teheremel szerkezet emelése /

leengedése

– Az emel oszlop el re- és hátrabillentése

– Kürtkapcsoló

– Oldalmozgató balra / jobbra (o)

– Kiegészít hidraulika (o)

MULTI-PILOT o

62 Kapcsolózár t Vezérl áram ki- és bekapcsolása. A kulcs

kihúzásával biztosíthatja, hogy a targoncát

illetéktelenek ne kapcsolják be.

ISM hozzáférési modul* o Bekapcsolja a targoncát.

Kódzár*

63 Fékpedál t Fékezés fokozatmentes szabályozása.

64 Gyorsítópedál t A menetsebesség fokozatmentes

szabályozása

65 VÉSZKI kapcsoló Az áramellátás ki- és bekapcsolása.

66 Oldalsó tartórekesz,

kezel konzol

t Ki- és bekapcsolja az elektromos opciókat

67 Kétpedálos vezetés

menetpedál "hátramenet"

o A menetpedál m ködtetésével a targonca

hátrafelé halad.

A menetsebesség fokozatmentesen

szabályozható.

68 Kétpedálos vezetés

menetpedál "el remenet"

o A menetpedál m ködtetésével a targonca

el refelé halad.

A menetsebesség fokozatmentesen

szabályozható.

Page 61: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

60

Sz. Kezel -, ill. kijelz elem

Funkció

69 Menetiránykapcsoló

(nincsen kétpedálos

vezérlésnél)

t Menetirány, ill. nullaállas kiválasztása.

70 Kar t A hidraulikus funkciók kezelésére szolgáló

kar.

71 „Kürt” gomb t M ködésbe hozza a figyelmeztet

hangjelzést.

72 Kiegészít

hidraulikafunkciók

engedélyezése gomb

o Engedélyezi a kiegészít

hidraulikafunkciókat vagy a külön

engedélyez gombbal rendelkez

hidraulikát.

73 Nyomógomb o A kiegészít hidraulikafunkciók kezelésére

szolgáló kar.

70 7169

72

7069 71

71

69

73

7271

69

70

Page 62: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

61

04

.13 H

U2.1 Kezel konzol kijelz egységgel

A kezel konzol kijelz egységén olvashatók az üzemi adatok, az akkumulátortöltés

és az üzemórák, valamint a hibák és az információk. Figyelmeztet jelzésként

grafikai ábrák láthatók a kezel konzol bal fels részén.

Sz. Kezel -, ill.kijelz elem

Funkció

74 Figyelmeztet lámpa

A vezérl k túlmelegedése

– A vezérl k túlmelegedése esetén világít

– A teljesítmény folyamatosan csökken a

h mérséklett l függ en

75 Figyelmeztet lámpa

Túlmelegedés a haladóm

motornál

– A járm mozgató motor h mérsékletét

felügyeli

– Túlmelegedés esetén csökken a

teljesítmény

76 Rögzít fék kijelz Komfort funkció, melyet a rögzít fék kijelz (76)

jelez.

A targonca elgurulás ellen biztosítva van, de

nincs biztonságosan leállítva.

A rögzít fék a targonca nyugalmi helyzetében

egy el re beállított id (1 s - 15 s) leteltével

automatikusan m ködésbe lép.

Rögzít fék automatikus oldása a gyorsítópedál

m ködtetése esetén.

77 Targonca üzemben – A kapcsolózárt „BE” állásba kell fordítani

78 Túl kevés fékfolyadék – A fékfolyadékszintet a fékfolyadéktartályon

lehet ellen rizni az ellen rz kapcsolóval

84

85

86

8887

79

74

80

75

81

76

82

77

83

78

Page 63: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

62

79 Átkapcsológomb

üzemóráról id kijelzésre

– Targonca üzemórái kapcsolózár „BE”

állapotban

– Az effektív m ködés üzemórái a „BE” vagy

„KI” kóddal kapcsolhatók

– Id kijelzés

80 Figyelmeztet lámpa

Túlmelegedés a

szivattyúmotornál,

szervokormány

– A szivattyúmotor és a kormányszervo-motor

h mérsékletét felügyeli

– Túlmelegedés esetén csökken a

teljesítmény

81 Üléskapcsoló figyelmeztet

lámpa

Üléskapcsoló nincsen zárva

– A targonca üzemkész, a vezet ülés azonban

üres

82 Menetiránykijelz

ellen rz lámpa

– Jobb/bal irányjelz aktiválva

83 Szervizkijelz – A szervizek közötti, beállított id tartam letelt

(1000 üzemóra) vagy 12 hónap után FEM

ellen rzést kell végrehajtani (villog a kijelz )

84 FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

– Meghibásodás esetén villog, felhangzik egy

figyelmeztet hang

– Villog 10% alatti akkumulátorkapacitás

esetén

85 Kúszómenetkapcsoló – Kúszómenet be- és kikapcsolása

86 Programválasztó gomb – Menetprogram kiválasztása (feljebb/lejjebb

lépés a menetprogramok listájában egy

fokozattal)

87 Üzemi program kijelzése – A kiválasztott menetprogram kijelzése (1-t l

5-ig)

88 Beállítás gomb – Beírt adatok meger sítése

Sz. Kezel -, ill.kijelz elem

Funkció

84

85

86

8887

79

74

80

75

81

76

82

77

83

78

Page 64: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

63

04

.13 H

U2.2 Oldalsó tartórekesz kezel konzol kapcsoló (o)

2.3 Kapcsoló a m szerfalon (o)

FunkcióKúszómenet

Ülésf tés

Emelésletiltás áthidalása

Hátsószélvéd -f tés

Hátsó ablaktörl

– 1x nyomja meg > szakaszos

– 2x megnyomva > gyors

– 3x nyomja meg > ki

– nyomva tartva > ablakmosó berendezés bekapcsolása

Els ablaktörl

– 1x nyomja meg > szakaszos

– 2x megnyomva > gyors

– 3x nyomja meg > ki

– nyomva tartva > ablakmosó berendezés bekapcsolása

Körbevilágító lámpa

Munkareflektor

FunkcióParkolófény

Figyelmeztet villogó

Járm világítás

Page 65: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

64

2.4 Kijelzés

Sz. Funkció89 Üzemórakijelzés

Hibajelzés:

– Ha hiba lép fel (Err) vagy figyelmeztetés (Inf) jelenik

meg, akkor felt nik a hibakód, ill. az infokód kijelzése.

– Ha több hiba lépett fel, akkor azok

1,5 másodpercenként váltakozva kerülnek kijelzésre.

Felhangzik a figyelmeztet hangjelzés.

90 Akkumulátorkapacitás kijelz

– Akkumulátor kisülési állapota

91 Menetirány- és kerékálláskijelz

– Jelzi az el re kiválasztott menetirányt (el re vagy

hátra), ill. a kormányzott kerekek kerékállását

– Menetiránynyíl villog = nem választott menetirányt

89 9190

Page 66: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

65

04

.13 H

U2.4.1 Akkumulátor lemerülésjelz

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor mélykisülés miatti sérüléseAz akkumulátor töltöttségét mutató kijelz alapbeállítása standard akkumulátorra

történik. Gondozásmentes akkumulátor (zselés akkumulátor) alkalmazása esetén a

kijelz t újra be kell állítani.

A beállítást csak a gyártó vev szolgálata végezheti el.

Az akkumulátor töltéskijelz je az akkumulátor kapacitástartalékát mutatja.

Az akkumulátort fel kell tölteni, lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 49.

Az akkumulátor töltési állapotát az akkumulátor jellel (90) a targonca kijelz jén 10%-

os lépésekben lehet megjeleníteni (100% = 100%-os akkumulátor kapacitás, 0% =

20%-os akkumulátor kapacitás).

2.4.2 Akkumulátortöltés-felügyelet

A kapacitástartalék túllépése esetén az emel m ködése kikapcsol és csökken a

menetsebesség. Megjelenik egy megfelel üzenet a kijelz n. Az emelési funkciót a

rendszer csak akkor engedélyezi ismét, ha a csatlakoztatott akkumulátor legalább

40%-os töltéssel rendelkezik.

Z Az emelési foylamat befejezéséhez a kapcsolózárat ki és be kell kapcsolni. Az

emelés funkció ezután 30-40 másodpercig lehetséges.

2.4.3 Üzemóra-számláló

Az üzemórák számlálása akkor történik, ha a járm be van kapcsolva és az

üléskapcsoló zárva van.

Page 67: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

66

3 A targonca el készítése az üzemeltetésre

3.1 A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek

FIGYELMEZTETÉS!

A targoncán vagy a kiegészít eszközön (kiegészít felszereltség) keletkezettsérülés balesethez vezethet.Amennyiben az alábbi ellen rzések során sérülés vagy egyéb hiba állapítható meg a

targoncán vagy a kiegészít eszközökön (kiegészít felszereltségek), a targoncát a

szabályszer helyreállításig tilos használni.

A felfedezett hibát haladéktalanul közölje felettesével.

A meghibásodott targoncát jelölje meg, és helyezze üzemen kívül.

A targoncát csak a hiba azonosítása és elhárítása után szabad ismét üzembe

helyezni.

Page 68: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

67

04

.13 H

U

Napi üzembe helyezés el tti ellen rzés

Eljárásmód• Ellen rizze a teljes járm (mindenekel tt a kerekek,

a kerékcsavarok és a teherfelvev szerkezet)

épségét szemrevételezéssel.

• Ellen rizze a villák rögzítését (92) és a villák

biztosítását 93).

• Ellen rizze a hidraulikus rendszer látható részeinek

épségét és szivárgását.

• Ellen rizze, hogy szorosan bekattant-e a vezet ülés.

• Ellen rizze a kürt, szükség esetén a hátrameneti

hangjelzés (o) m ködését.

• Ellen rizze a terhelési diagram és a figyelmeztet táblák kifogástalan

olvashatóságát.

• Ellen rizze a kezel - és kijelz elemek m ködését.

• Ellen rizze a kormányzás m ködését.

• Ellen rizze a kormányszögkijelz t (o), a kormánykereket forgassa el mindkét

irányba ütközésig és ellen rizze, hogy a kerékállás megjelenik-e a kezel konzolon.

• Ellen rizze, hogy az emel láncokat egyenletesen megfeszítette-e.

• Ellen rizze a biztonsági öv m ködését. (Az övkihúzónak rántásszer kihúzáskor

blokkolnia kell az övet.)

• Ellen rizze az üléskapcsoló m ködését: üres vezet ülés esetén ne legyen

lehetséges a munkahidraulika m ködtetése.

• Ellen rizze a visszahúzószerkezet m ködését (o).

• Ellen rizze a Drive-Controlt (o).

• Emelje a villatartót teher nélkül az oszlopon lév referenciapont fölé. Világít a

kijelz n a kúszómenet szimbólum.

• Szabad, belátható szakaszon óvatosan nyomja le a menetpedált. A maximális

sebességet csökkentse lépésben haladásra (3 km/h-re).

• Ellen rizze az emelés / süllyesztés, billentés és szükség esetén a rászerelt egység

hidraulikus funkcióit.

• Ellen rizze a gyorsítópedál könny mozgását behúzott rögzít fék (a kijelz

rögzít fék jelzése (76) és a rögzít fék kapcsoló jelzése (58) egyidej leg pirosan

világít) esetén és üresjáratban többszöri m ködtetés után.•

• Szemrevételezés útján ellen rizze az

akkumulátor rögzítését és a kábelcsatlakozásokat.

• Ellen rizze az akkumulátorretesz meglétét és m ködését.

93

92

58

76

Page 69: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

68

• Oldalsó akkumulátor kivéttel rendelkez

targoncák esetén a bal- és jobb ütköz ket (94)

az akkumulátor térben ellen rizni kell sérülés

szempontjából.

• Ellen rizze a szélvéd mosó berendezés

folyadékszintjét, lásd "A szélvéd mosó

berendezés feltöltése" oldalon 158.

94

Page 70: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

69

04

.13 H

U3.2 Fel- és leszállás

Eljárásmód• Nyissa ki a fülkeajtót (o)

• A fel-, ill. leszálláshoz kapaszkodjon a

fogantyúba (95). A targoncára a felszállás az

arról történ leszállás mindig arccal a gép felé

történjen.

Z A vezet ülés (o) emelésére rendelkezésre áll egy további lépcs fok

3.3 Csökkentett fej feletti szabad térrel rendelkez targoncák (o)

FIGYELMEZTETÉS!

Egészségügyi károsodás veszélye amunkahely nem megfelel kialakításamiattAz ajánlott testmagasság figyelmen kívül

hagyása esetén a járm kezelése fokozott

terhelést és veszélyt jelenthet a kezel

számára, aminek során nem kizárható a

kezel egészségtelen testtartása és a

túlzott fizikai meger ltetés miatti, tartós

károsodása.

Az üzemeltet nek gondoskodnia kell

arról, hogy a járm kezel jének

testmagassága ne haladja meg a

megadott, maximális testmagasságot.

Az üzemeltet nek el kell végeznie a

megbízott kezel ellen rzését

tekintettel a normális és egyenes,

meger ltetés nélküli üléshelyzetre.

95

Page 71: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

70

3.4 A vezet hely beállítása

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a nem reteszelt kezel ülésnek, kormányoszlopnak éskartámlának köszönhet enA vezet ülést, a kormányoszlopot és a kartámaszt állítsa be úgy, hogy ezeket menet

közben ne lehessen akaratlanul elállítani, és így biztonságosan lehessen m ködtetni.

A vezet ülést, a kormányoszlopot és a kartámaszt tilos haladás közben elállítani.

Eljárásmód• A vezet ülést, a kormányoszlopot és szükség esetén a kartámaszt állítsa be úgy,

hogy valamennyi kezel elem biztosan elérhet és fáradásmentesen m ködtethet

legyen.

• A kilátás javítását segít eszközöket (tükör, kamerarendszer stb.) úgy kell

beállítani, hogy a munkakörnyezet biztosan belátható legyen.

3.4.1 A vezet ülés beállítása

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély és egészségkárosodás veszélye A nem megfelel en beállított vezet ülés balesetet és egészségügyi károsodást

okozhat.

A vezet ülést tilos haladás közben beállítani.

A vezet ülésnek beállítás után szorosan be kell kattannia.

Ellen rizze a targonca üzembe helyezése el tt a vezet egyéni testsúlyának

megfelel beállítást, és állítsa be azt.

A súlybeállító kart csak a mélyedésnél fogva szabad megfogni, nem szabad

átnyúlni a kar alatt.

Page 72: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

71

04

.13 H

U

A járm vezet testsúlyánakbeállítása

MEGJEGYZÉS

Az optimális csillapítás eléréséhez az

ülést a vezet testsúlyára kell beállítani.

A vezet testsúlyát a vezet ülésben

ülve kell beállítani.

Eljárásmód• Teljesen hajtsa ki a súlybeállító kart

(96) a nyíl irányába.

• Mozgassa a súlybeállító kart (96) fel

és le, ha az ülést nagyobb súlyra kívánja beállítani.

• Mozgassa a súlybeállító kart (96) le és fel, ha az ülést kisebb súlyra kívánja

beállítani.

Z A vezet testsúlya akkor van megfelel en beállítva, ha a nyíl a figyel ablak (97)

középs állásában található. A minimális vagy maximális súly elérését a kar

ellenállásának megsz nése jelzi.

• Teljesen hajtsa be a súlybeállító kart (96) a súlybeállítás után.

Ezzel befejez dött a vezet testsúlyának beállítása.

A háttámla beállítása

Eljárásmód• Foglaljon helyet a vezet ülésen.

• A kart (99) húzza meg a háttámla beállításához.

• A háttámla d lésszögének beállítása.

• A kart (99) engedje vissza. Ekkor a háttámla bereteszel dik.

A háttámla be van állítva.

Z A súlybeállító kart (96) csak a mélyedésnél fogja meg, semmi esetre se nyúljon át

a súlybeállító kar alatt.

96

9998

97

100 101

Page 73: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

72

Az üléspozíció beállítása

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély nem rögzítettvezet ülés miattA nem rögzített vezet ülés haladás

közben kicsúszhat a vezetésb l és

balesetet okozhat.

Az ülésrögzítésnek bepattant

helyzetben kell lennie.

A vezet ülést tilos haladás közben

beállítani.

Eljárásmód• Foglaljon helyet a vezet ülésen.

• Húzza felfelé a vezet ülés rögzítésének reteszel karját (98) a nyíl irányába.

• A vezet ülést el re- vagy hátratolással állítsa a megfelel pozícióba.

• A vezet ülés rögzítésének (98) reteszel karját pattintsa be a helyére.

Az üléspozíciót beállította.

Az ülésf tés ki- és bekapcsolása

Eljárásmód• Nyomja meg az ülésf tés kapcsolót (100).

1. kapcsolóállás = ülésf tés bekapcsolva.

0. kapcsolóállás = ülésf tés kikapcsolva.

Az ágyékcsigolya-támasz beállítása (o)

Eljárásmód• Forgassa a kézikereket (101) a kívánt pozícióba.

0 pozíció = nincsen domború felület az ágyékcsigolya területén.

1. pozíció = domború felület növekv mértékben az ágyékcsigolya fels területén.

2. pozíció = domború felület növekv mértékben az ágyékcsigolya alsó területén.

Az ágyékcsigolya-támasz be van állítva.

96

9998

97

100 101

Page 74: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

73

04

.13 H

U3.4.2 A kormányoszlop beállítása

A kormányoszlop beállítása

Eljárásmód• A kormányoszlop rögzítésének (51) kioldása.

• Állítsa be a kormányoszlopot a kívánt helyzetbe (magasság és d lésszög).

• Zárja a kormányoszlop rögzítését (51).

A kormányoszlop pozícionálását elvégezte.

3.4.3 Kartámasz beállítása

A kartámasz beállítása

Eljárásmód• Húzza fel a zárat (103) és tartsa ebben a helyzetben.

• Tolja el a kartámaszt (102) függ legesen és vízszintesen.

• Engedje el a zárat (103) a kívánt pozícióban.

• A kartámaszt tolja kissé el re vagy vissza, amíg be nem kattan.

A kartámasz pozícionálását elvégezte.

51

102 103

Page 75: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

74

3.5 Biztonsági öv

FIGYELMEZTETÉS!

Fokozott sérülésveszély biztonsági öv nélkül történ haladáskorSzemélyi sérülést okozhat, ha nem helyezi fel a biztonsági övet, vagy módosítja azt.

A targonca bármilyen mozgatása el tt kapcsolja be a biztonsági övet.

A biztonsági övet nem szabad átalakítani.

Sérült vagy nem m köd képes biztonsági övet csak képzett szakember cserélhet

ki.

A biztonsági övet minden baleset után ki kell cserélni.

Utánszerelés és javítás esetén kizárólag eredeti alkatrész használható.

A felfedezett hibát haladéktalanul közölje felettesével.

A targoncát le kell állítani, amíg fel nem szerelnek egy m köd képes biztonsági

övet.

Z A biztonsági övet védje a szennyez dést l (pl. a targonca leállításakor takarja le),

és rendszeresen tisztítsa meg. A befagyott övzárat vagy övbehúzót olvassza ki és

szárítsa meg, hogy megakadályozza az ismételt befagyást.

A meleg leveg h mérséklete nem haladhatja meg a +60 °C-ot!

Teend k a járm meredek lejt n történ indításakor

A blokkoló automatika a járm er s d lésszöge esetén lezárja az övet. Ekkor a

biztonsági övet már nem lehet kihúzni a behúzószerkezetbõl.

Z Óvatosan vezesse ki a járm vet a ferde helyzetb l, majd kapcsolja ki a biztonsági

övet.

Page 76: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

75

04

.13 H

U

VESZÉLY!

Sérülésveszély a biztonsági öv meghibásodása eseténMeghibásodott biztonsági öv használata sérülést okozhat.

A targoncát csak ép biztonsági övvel szabad üzemeltetni. A meghibásodott

biztonsági övet haladéktalanul cseréltesse ki.

A targoncát le kell állítani, amíg fel nem szerelnek egy m köd képes biztonsági

övet.

A biztonsági öv ellen rzése

Eljárásmód• Ellen rizze a rögzítési pontok kopását és megrongálódását.

• Ellen rizze a burkolat épségét.

• Húzza ki teljesen a biztonsági övet és ellen rizze sérülések szempontjából (kioldott

varrások, kiszöszösödés és bevágások).

• Az övzár m ködését és a biztonsági övnek a behúzóba történ , kifogástalan

behúzását ellen rizni kell.

A blokkolóautomatika ellen rzése

Eljárásmód• A targoncát csak sík területen parkolja le.

• Hirtelen rántsa meg a biztonsági övet.

Z Az automatika ekkor blokkolja az övkihúzót.

A biztonsági öv ellen rizve.

Page 77: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

76

4 Munkavégzés a targoncával

4.1 A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély elektromágneses závárok következtébenAz er s mágnesek az elektromos alkatrészeket, pl. Hall-érzékel k zavarhatják és így

baleseteket okozhatnak.

A targonca kezel helyére ezért tilos mágnest vinni. Kivételt képeznek a

kereskedelemben kapható, gyenge rögzít mágnesek, melyek jegyzetlapok

rögzítésére szolgálnak.

Közlekedési útvonalak és munkaterületek

Csak a közlekedés számára engedélyezett útvonalakon szabad a járm vel mozogni.

Illetéktelen személy nem léphet be a munkaterületre. A terhet csak a külön e célra

kijelölt helyen szabad tárolni.

A targoncát kizárólag olyan munkaterületen szabad mozgatni, ahol elegend

világítás van, hogy ne veszélyeztessen személyeket és anyagokat. A targonca

elégtelen fényviszonyok mellett történ üzemeltetéséhez extra felszereltség

szükséges.

VESZÉLY!

A közleked utakon a felületi és pontszer terhelések megengedett értékét túllépni

tilos.

A beláthatatlan helyeken egy segít személy jelzései alapján kell haladni.

A kezel nek biztosítania kell, hogy a ki- és berakodási folyamat alatt ne távolítsák el

vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa vagy rakodóhíd.

MEGJEGYZÉS

Tilos terhet lerakni közlekedési és menekül útvonalon, biztonsági berendezés el tt,

és olyan üzemi berendezés el tt, amelynek mindig hozzáférhet nek kell lennie.

Vezetés közbeni viselkedés

A kezel nek a haladási sebességet a helyi adottságoknak megfelel en kell

megválasztania. A kezel nek a sebességet le kell csökkenteni, ha például

kanyarodik, sz k átjárón halad át vagy ezek mellett halad el, illetve leng ajtón halad

át, valamint ha nem belátható szakaszon közlekedik. A kezel nek mindig megfelel

féktávolságot kell tartania az el tte haladó járm t l, folyamatosan uralnia kell a

targoncát. Tilos a hirtelen megállás (kivéve vészhelyzetben), a gyors fordulás, és az

el zés veszélyes vagy nem belátható területeken. Tilos kihajolni vagy kinyúlni a

munka- és kezel területr l.

A targonca kezelésekor tilos kihangosító nélkül mobiltelefon vagy rádió használata.

Page 78: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

77

04

.13 H

UViselkedés veszélyhelyzetben

Felborulás veszélye esetén semmiképpen se kapcsolja ki a biztonsági övet. A kezel

ne ugorjon le a targoncáról. A kezel nek fels testtel a kormánykerékre kell hajolnia

és mindkét kezével meg kell ragadnia azt. D ljön a borulási iránnyal ellentétes

oldalra.

Beláthatóság haladás közben

A kezel a haladási irányba nézzen, amely irányba folyamatosan tiszta, akadálytalan

kilátással kell rendelkeznie. Ha a szállított teher korlátozza a kilátást, haladjon a

targoncával a teheriránnyal ellentétesen. Amennyiben ez nem lehetséges, külön

személyt kell igénybe venni a targonca irányításához, aki a járm mellett haladva

belátja a haladási útvonalat, és ezzel egyidej leg a kezel vel is szemkontaktusban

tud maradni. Ilyenkor csak lépésben, különös óvatossággal haladjon. A

szemkontaktus elvesztésekor azonnal állítsa meg a targoncát.

Page 79: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

78

Emelked n és lejt n történ haladás

Max. 15%-os ferde és lejt s szakaszon történ áthaladás targoncával csak akkor

engedélyezett, ha az kijelölt közlekedési út, valamint felülete tiszta, nem csúszós, és

ha a targonca m szaki jellemz i lehet vé teszik a biztonságos áthaladást. Ennek

során a rakomány mindig az emelked irányába helyezkedjen el. Ferde és lejt s

szakaszon megfordulni, átlós irányban haladni, valamint azon leparkolni tilos. Lejt s

szakaszon csak csökkentett sebességgel szabad haladni, és folyamatosan fel kell

készülni a járm fékezésére. Rendkívül óvatosan kell eljárnia a rézs és partfal

közelében történ haladáskor.

Felvonók, rakodó lejt k és rakodóhidak használata

Felvonót csak akkor szabad használni, ha az megfelel teherbíró képességgel

rendelkezik, építésmódjánál fogva alkalmas a rá történ felhajtásra, és az üzemeltet

ezt engedélyezi. Err l a felhajtás el tt meg kell gy z dni. Felvonóba a teherrel el re

kell behajtani, és úgy kell elhelyezni a targoncát, hogy ne érhessen a felvonóakna

falához. Azoknak a személyeknek, akik szintén a felvonóban utaznak, csak akkor

szabad beszállniuk, ha a targonca már biztonságosan áll, és kiszálláskor a targonca

el tt kell elhagyniuk a felvonót. A kezel nek biztosítania kell, hogy a ki- és berakodási

folyamat alatt ne távolítsák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa vagy rakodóhíd.

A szállított terhek tulajdonságai

A kezel nek meg kell gy z dnie a terhek el írásszer állapotáról. Csak

biztonságosan és gondosan felhelyezett terheket szabad mozgatni. Ha fennáll annak

veszélye, hogy a rakomány darabjai led lhetnek vagy leeshetnek, akkor alkalmazzon

megfelel véd eszközt. Folyékony halmazállapotú rakománynál gondoskodjon arról,

hogy az ne loccsanhasson ki.

Gyúlékony folyadékok (pl. olvadt fém stb.) szállítása csak megfelel kiegészít

felszerelés alkalmazása mellett engedélyezett. Forduljon a gyártó

vev szolgálatához.

Z A szállított terhek tulajdonságaira vonatkozó biztonsági utasítások rászerelt

egységek esetén, lásd "Teher felvétele, szállítása és lerakása" oldalon 92.

Page 80: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

79

04

.13 H

U4.2 Üzemkész állapot létrehozása

A targonca bekapcsolása

El feltételek– A napi üzembe helyezés el tti ellen rzések és tevékenységek végrehajtva, lásd "A

napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek" oldalon 66.

Eljárásmód• Oldja ki a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót (65), ehhez

• nyomja be a billen kapcsolót (s), majd húzza felfelé, amíg érezhet en be nem

kattan a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló.

• Dugja a kulcsot a kapcsolózárba (62) és fordítsa ütközésig jobbra "I" állásba.

• A fékpedált és a rögzít féket (109 és76 egyidej leg világít) kell vizsgálni m ködés

szempontjából.

A targonca üzemkész állapotban van. A kijelz n (104) felt nik a meglévakkumulátorkapacitás.

Z Miután a vészkikapcsolót kihúzta és a kapcsolókulcsot jobbra elfordította, a járm

kb. 3-4 másodpercig öntesztet végez (ellen rzi a vezérléseket és a motorokat).

Ebben az id szakban a haladó és emel mozgás nem lehetséges. Ha a

menetpedált vagy az emel berendezés valamelyik karját megnyomja ez id alatt,

a képerny n megjelenik egy tájékoztató üzenet.

65

104

62

Page 81: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

80

4.3 Az id beállítása

Az id beállítása

Eljárásmód• Nyomja meg egyszerre a "h/time" gombot (79) és az up gombot (86).

• A kijelz n felt nik az óra. Az els számjegy villog.

Az up / down gombbal (86) módosíthatja a villogó számjegyet felfelé vagy lefelé.

• A SET gombbal (88) válthat át a követez számjegyre. Az utolsó számjegy után

rögzíti az értéket.

Az óra beállítása megtörtént.

Z Az Up, ill. Down gomb ismételt megnyomásával állíthatja be az órát, valamint

válthat a 24 vagy 12 órás formátum között (SET HOUR 24 H <-> SET HOUR 12 H)

86

88

79

Page 82: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

81

04

.13 H

U4.4 A targonca biztonságos parkolása

FIGYELMEZTETÉS!

A rögzítetlen targonca balesetveszélyesA targonca emelked n, bekapcsolt rögzít fék nélkül vagy felemelt teherrel , ill.

felemelt teherfelvev szerkezettel történ leparkolása veszélyes, és alapvet en nem

megengedett.

A targoncát csak sík területen parkolja le. Különleges esetben a targoncát pl.

ékekkel biztosítsa.

Az emel oszlopot és a teherfelvev szerkezetet mindig teljesen engedje le.

Az emel oszlopot billentse el re.

A leállítás el tt mindig nyomja meg a rögzít fék kapcsolót.

A parkolás helyét úgy válassza meg, hogy a leeresztett villák senkinek ne

okozzanak sérülést.

Tilos a targoncát emelked kön leállítani és elhagyni.

Állítsa le biztonságosan a targoncát

Eljárásmód• Aktiválja a rögzít féket (58). A rögzít fék kapcsoló kijelz je (58) pirosan világít.

• Kapcsolja a kulcsot a kapcsolózárban (62) „0” állásba.

• Húzza ki a kulcsot a kapcsolózárból (62).

• Nyomja le a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót (65).

A targoncát biztonságosan leállította.

65

6258

Page 83: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

82

4.5 VÉSZLEÁLLÍTÓ

VIGYÁZAT!

A maximális lefékezés balesetveszélyesA VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓ haladás közben történ m ködtetésekor a targonca

maximális fékezési teljesítménnyel megállásig fékez dik. Ennek során a felvett teher

lecsúszhat a teheremel eszközr l. Ekkor fokozott baleset- és sérülésveszély áll

fenn.

A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló nem használható üzemi fékként.

A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót menet közben csak veszély esetén szabad

használni.

VIGYÁZAT!

Balesetveszély hibás vagy nem hozzáférhet vészkikapcsoló miattA hibás vagy nem hozzáférhet vészkikapcsoló balesetveszélyes.

Veszélyhelyzetben ugyanis a targonca kezel je a gépet a vészkikapcsolóval nem

tudja id ben megállítani.

A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló m ködtetését nem akadályozhatják a környezetében

elhelyezett tárgyak.

A vészkikapcsoló felfedezett hibáit haladéktalanul közölje felettesével.

A meghibásodott targoncát jelölje meg, és helyezze üzemen kívül.

A targoncát csak a hiba azonosítása és elhárítása után szabad ismét üzembe

helyezni.

A VÉSZLEÁLLÍTÓ megnyomása

Eljárásmód• Nyomja meg a VÉSZLEÁLLÍTÓ (65)

kapcsolót.

Valamennyi elektromos funkció kikapcsol. Atargonca megállásig fékez dik.

A VÉSZLEÁLLÍTÓ feloldása

Eljárásmód• Nyomja be a billen kapcsolót (s) és a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót (65) , majd húzza

felfelé, amíg érezhet en be nem kattan a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló (65).

Ekkor minden elektromos funkció bekapcsol, és a targonca ismét üzemkészállapotban van (feltéve, hogy a targonca a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló m ködtetéseel tt üzemkész állapotban volt).

65

Page 84: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

83

04

.13 H

U4.6 Haladás

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély szakszer tlen haladás miatt Menet közben nem szabad felállni a vezet ülésr l.

Csak zárt biztonsági övvel és el írásszer en reteszelt burkolattal és ajtóval szabad

haladni.

Menet közben nem szabad testrészeket a targonca kontúrból kitartani.

Gy z djön meg arról, hogy a menetterület szabad.

A menetsebességet az út állapotához, a munkaterülethez és a teherhez kell

igazítani.

Billentse vissza az emel állványt és emelje fel a teherfelvev szerkezetet kb. 200

mm-rel.

Hátramenetkor ügyeljen a szabad kilátásra.

Haladás

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Kapcsolja ki a rögzít fék kapcsolót (58). A

rögzít fék kapcsoló kijelz je (58) zölden

világít.

• A menetirányt

válassza ki a menetiránykapcsolóval (69).

• Szükség esetén válassza ki a

menetsebességet, ehhez nyomja meg a

kúszómenet gombot (106).

• Emelje fel a villatartót kb. 200 mm mm-re.

• Billentse hátra az emel oszlopot.

• Nyomja le a gyorsítópedált (64). A

menetsebességet a menetpedállal szabályozhatja (64).

A targonca a kiválasztott menetirányba halad.

58

69

64106

Page 85: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

84

Kett spedál (extra tartozék)

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

EljárásmódZ Kett spedállal rendelkez targonca esetén a

menetirányt a menetpedálokkal (68;67)

választhatja ki. Ha elhagyja a járm vet, akkor a

targonca automatikusan nullaállásba kapcsol.

• Kapcsolja ki a rögzít fék kapcsolót (58). A rögzít fék kapcsoló kijelz je (58) zölden

világít.

• Emelje fel a villatartót kb. 200 mm mm-re.

• Billentse hátra az emel oszlopot.•

• Nyomja le a menetpedált (68) az

el rehaladáshoz. A menetsebességet a

menetpedállal szabályozhatja (68).

• Nyomja le a menetpedált (67) a

hátrahaladáshoz. A menetsebességet a

menetpedállal szabályozhatja (67).

A targonca a kiválasztott menetirányba halad.

Irányváltás menet közben

Eljárásmód• Kapcsolja át menet közben a menetirány-kapcsolót (69) az ellenkez

menetirányba.

A targonca addig fékez dik, ameddig meg nem kezd dik az ellenkez iránybatörtén haladás.

Z Irányváltásnál nagy sebességgel indulhat a gép az ellenkez irányba, ha a

gyorsítópedált nem elég korán engedik fel. Az irányváltás a targonca fékezését

okozza

58

67

68

63

Page 86: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

85

04

.13 H

U4.7 Kormányzás

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd "Üzemkész állapot létrehozása"

oldalon 79.

Eljárásmód• Jobbra kanyarodás:

• Fordítsa a kormánykereket a kívánt fordulási sugárnak megfelel en az

óramutató járásával megegyez irányba.

• Balra kanyarodás:

• Fordítsa a kormánykereket a kívánt fordulási sugárnak megfelel en az

óramutató járásával ellentétes irányba.

Page 87: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

86

4.8 FékezésA targoncát három módon lehet lefékezni:

– Üzemi fék

– Fék továbbguruláskor

és a biztonságos leállításhoz:

– Rögzít fék

FIGYELMEZTETÉS!

BalesetveszélyA targonca fékezési tulajdonságai lényegesen függenek az úttest tulajdonságaitól.

A vezet köteles figyelembe venni az útviszonyokat és ennek megfelel en fékezni.

Óvatosan fékezze le a targoncát, hogy a rakomány ne csússzon meg.

Pótkocsival történ mozgás esetén ügyeljen arra, hogy megn a fékút.

Veszély esetén csak üzemi fékkel fékezzen.

4.8.1 Üzemi fék

A targonca fékezése üzemi fékkel

Eljárásmód• Nyomja le egészen a fékpedált (63), amíg nem érzékeli a féknyomást.

A targonca a fékpedál pozíciójától függ en lefékez.

Page 88: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

87

04

.13 H

U

4.8.2 Fék továbbguruláskor

A targonca fékezése lassító fékkel

Eljárásmód• Vegye le a lábát a menetpedálról (64).

A targonca lefékez.

FIGYELMEZTETÉS!

Közvetlenül az akkumulátor töltése után a fékteljesítmény az irányváltó- és

kigurulófék teljesítménye hosszabb igénybevétel pl. rámpán haladás esetén

csökken.

A kezel nek a személyeket fel kell szólítani a veszélyzóna elhagyására.

A kezel nek próba fékezéseket kell végrehajtani.

69

63 64

Page 89: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

88

4.8.3 Rögzít fék

VESZÉLY!

BalesetveszélyA rögzít fék megtartja a targoncát a megengedett legnagyobb terheléssel, tiszta

padlóburkolat esetén max. 15%-os lejt n.

Emelked n tilos leparkolni és elhagyni a targoncát.

A rögzít fék haladás közben történ m ködtetésekor a targonca maximális

fékezési teljesítménnyel megállásig fékez dik. Ennek során a felvett teher

lecsúszhat a villákról. Ekkor fokozott baleset- és sérülésveszély áll fenn!

A rögzít fék két funkciót lát el:

– A targonca elgurulás ellen biztosítva van (rögzít fék automatikusan aktív)A targonca nyugalmi helyzetében a rögzít fék egy el re beállított id (1 s - 15 s)

után automatikusan bekapcsol, így a targonca elgurulás ellen biztosítva van, illetve

a rögzít fék kijelz (76) is világít. A gyorsítópedál lenyomása esetén a rögzít fék

automatikusan old és a rögzít fék kijelz (76) elalszik.

Ez a rögzít fék funkció a gépet maximum 15 %-os emelked n tartja meg. Agyorsítópedál megnyomása esetén a targonca gyorsít.

– Állítsa le biztonságosan a targoncát (rögzít fék m ködtetése a hozzá tartozókapcsolóval (58))A rögzít fék kapcsoló m ködtetésével (58) a gyorsító funkció letiltásra kerül, a

targonca biztonságosan leáll és a LED a rögzít fék gombon (58) pirosan világít. A

rögzít fék kapcsoló ismételt m ködtetése esetén (58) a rögzít fék kiold, a haladás

engedélyezett és a rögzít fék kapcsoló a jelzés (58) zölden világít.

Ez a rögzít fék funkció a targonca biztosított leállítására szolgál. Agyorsítópedál megnyomása esetén a targonca nem gyorsít.

Page 90: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

89

04

.13 H

U

Rögzít fék

Eljárásmód• Kapcsolja ki a rögzít féket (58). A rögzít fék

kapcsoló kijelz je (58) zölden világít.

• Aktiválja a rögzít féket (58). A rögzít fék

kapcsoló kijelz je (58) és a kijelz rögzít fék

jelzése (76) pirosan világít.

A targonca biztonságosan áll.

58

Page 91: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

90

4.9 Az emel villák beállítása

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély rögzítetlen és rosszulbeállított villafogak miatt A villafogak beállítása el tt ellen rizze,

hogy fel vannak-e szerelve a

biztosítócsavarok (93).

A villafogakat úgy állítsa be, hogy a két

villafog azonos távolságban legyen a

villatartó küls széleit l.

A rögzít csap pattanjon be a horonyba

a villafogak véletlen mozgásának

megakadályozására.

A teher súlypontja a villák között

középen legyen.

Az emel villák beállítása

El feltételek– Biztonságosan parkolja le a targoncát, lásd "A

targonca biztonságos parkolása" oldalon 81.

Eljárásmód• Nyomja felfelé a rögzít kart (107).

• A villákat (108) a villakereten (109) a

megfelel helyzetbe kell tolni.

Z A rakomány biztonságos felemeléséhez a

villákat (108) egymástól a lehet legtávolabb

kell kitolni és a villakerethez képest középre

kell pozícionálni. A rakomány súlypontja a villák között középen (108) legyen.

• A rögzít kart (107) nyomja lefelé és a villákat tolja el, amíg a rögzít pecek be nem

ugrik a vájatba.

A villák beállítása befejez dött.

93

107

108

109

Page 92: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

91

04

.13 H

U4.10 Villafogak cseréje

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély a nem biztosított villák következtében.A villák cseréjekor a lábak sérülésveszélye áll fenn.

Tilos a villákat a teste felé húzni.

A villákat mindig a testével ellentétes irányba tolja.

A nehéz villákat letolás el tt biztosítsa kötöz eszközzel és daruval.

A villák cseréje után csavarja be a biztosítócsavarokat (93), és ellen rizze a

biztosítócsavarok szorosságát. A biztosítócsavarok meghúzási nyomatéka: 85

Nm.

Villafogak cseréje

El feltételek– Engedje le a teherfelvev szerkezetet és a

villafogak ne érjenek a földhöz.

Eljárásmód• Szerelje le a biztosítócsavarokat (93).

• Oldja meg a villarögzít t (92).

• Tolja el a villafogakat óvatosan a villatartótól.

Ha a villafogakat leszerelte le a villatartóról,akkor kicserélheti azokat.

93

92

Page 93: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

92

4.11 Teher felvétele, szállítása és lerakása

FIGYELMEZTETÉS!

A nem el írásszer en rögzített és felhelyezett rakomány balesetveszélyt okoz A teher felvétele el tt a kezel nek meg kell gy z dnie arról, hogy a terhet

szabályszer en rakták-e fel a raklapra, és a teher nem lépi-e túl a targonca

megengedett teherbírását.

Az ott tartózkodó személyeket ki kell utasítani a targonca veszélyzónájából.

Azonnal szakítsa meg a targoncával folytatott munkát, ha a személyek nem

hagyják el a veszélyzónát.

Csak el írásszer en rögzített és felhelyezett terhet szabad szállítani. Ha fennáll

annak veszélye, hogy a rakomány darabjai led lhetnek vagy leeshetnek, akkor

alkalmazzon megfelel véd eszközt.

Tilos a terheket az engedélyezett teherfelvev szerkezeten kívül szállítani.

Tilos sérült rakományt szállítani.

Ha a rakomány túl magasan van és akadályozza a kilátást el refelé, akkor

hátrafelé menetben szállítsa.

Tilos túllépni a teherbírási táblán feltüntetett max. terhelési értékeket.

Ellen rizze és szükség esetén állítsa be az emel villák távolságát a teher felvétele

el tt.

Tolja az emel villákat a rakomány alá olyan mélyen, amennyire csak lehet.

Terhek felvétele

El feltételek– A teher legyen szabályszer en a raklapra helyezve.

– Ellen rizze, ill. szükség esetén állítsa be az emel villák raklapnak megfelel

távolságát.

– A teher súlya feleljen meg a targonca teherbírásának.

– A villákat súlyos teher esetén egyenletesen kell megterhelni.

Eljárásmód• Irányítsa a targoncát lassan a raklaphoz.

• Állítsa függ legesre az emel oszlopot.

• A villákat lassan vezesse be a raklapba, míg a villa hátlapja fel nem fekszik a

raklapra.

• Emelje fel a teherfelvev szerkezetet.

• Óvatosan és lassan menjen hátra annyira, hogy a rakomány a tárolási területen

kívülre kerüljön. Hátramenetkor ügyeljen arra, hogy szabad legyen az út.

Page 94: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

93

04

.13 H

U

MEGJEGYZÉS

Tilos terhet lerakni közlekedési és menekül útvonalon, biztonsági berendezés el tt,

és olyan üzemi berendezés el tt, amelynek mindig hozzáférhet nek kell lennie.

Terhek szállítása

El feltételek– Teher el írásszer en felvéve.

– Engedje le a teherfelvev szerkezetet

el írásszer szállításhoz (kb. 150 - 200

mm rel legyen a talaj fölött).

– Billentse egészen hátra az emel oszlopot.

Eljárásmód• Lejt kön és emelked kön a rakományt

mindig az emelked fel li oldalon

szállítsa, soha ne menjen keresztbe, és ne forduljon meg.

• A targoncát finoman gyorsítsa és fékezze le.

• A menetsebességet az út állapotának és a szállított rakománynak megfelel en kell

megválasztania.

• Keresztez désnél és átjárónál ügyeljen a forgalomra.

• Olyan helyeken, ahol nem látja be a területet, a vezet csak irányító segítségével

mozogjon.

Terhek lerakása

El feltételek– A rakomány tárolására szolgáló hely legyen megfelel .

Eljárásmód• Állítsa függ legesre az emel oszlopot.

• A járm vet közelítse óvatosan a rakomány lerakására kijelölt helyhez.

• Eressze le a teherfelvev eszközt annyira, hogy az emel villák szabaddá váljanak.

Z Kerülje a rakomány durva lerakását, hogy se a teher, se a teherfelvev szerkezet

ne sérüljön meg.

• Süllyessze le a teherfelvev szerkezetet.

• Az emel villákat óvatosan húzza ki a raklapból.

Ezzel lerakta a terhet.

Page 95: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

94

4.12 Az emel berendezés és az integrált rászerelt egységek kezelése

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély az emel berendezés és az integrált rászerelt egységekkezelésekor A targonca veszélyzónájában lév személyek veszélybe kerülhetnek.

Veszélyzónaként kell számolni azzal a területtel, ahol az ott tartózkodó személyek

veszélynek vannak kitéve a targonca, annak teherfelvev szerkezete, a rászerelt

egységek stb. mozgása miatt. Ide tartozik az a terület is, amely lees teher,

munkaeszköz, stb. által elérhet .

A targonca veszélyzónájában a kezel n kívül (a saját normál kezel pozíciójában)

más személy nem tartózkodhat.

Az ott tartózkodó személyeket ki kell utasítani a targonca veszélyzónájából.

Azonnal szakítsa meg a targoncával folytatott munkát, ha a személyek nem

hagyják el a veszélyzónát.

A targoncát biztosítani kell az illetéktelen személyek által történ használat ellen,

ha a személyek figyelmeztetés ellenére sem hagyják el a veszélyzónát.

Csak el írásszer en rögzített és felhelyezett terhet szabad szállítani. Ha fennáll

annak veszélye, hogy a rakomány darabjai led lhetnek vagy leeshetnek, akkor

alkalmazzon megfelel véd eszközt.

Tilos túllépni a teherbírási táblán feltüntetett max. terhelési értékeket.

Tilos a megemelt teherfelvev eszközök alá lépni, és ott tartózkodni.

A teherfelvev szerkezetre nem szabad fellépni.

Tilos a targoncával személyeket felemelni.

Ne nyúljon át az emel oszlopon.

A kezel elemeket csak a vezet ülésen ülve szabad irányítani, és tilos

lökésszer en m ködtetni.

A kezel nek ismernie kell az emel berendezés és a rászerelt egységek kezelését.

Page 96: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

95

04

.13 H

U4.12.1 Az emel berendezés kezelése SOLO-PILOT-tal

Emelés és süllyesztés

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Húzza a SOLO-PILOT kart (110) H irányba,

ekkor a terhet felemeli.

• Nyomja a SOLO-PILOT kart (110) S irányba,

ekkor a terhet lesüllyeszti.

A teher fel van emelve, ill. le van engedve.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

Az emel állvány el re-/hátrabillentése

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Húzza a SOLO-PILOT kart (111) R irányba,

ekkor az emel állvány visszabillen.

• Nyomja a SOLO-PILOT kart (111) V irányba,

ekkor az emel állvány el rebillen.

Az emel állványt el re-, ill. hátrabillentette.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

S

H

110

R

V

111

Page 97: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

96

Az integrált oldalmozgató pozícionálása(kiegészít felszereltség)

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Húzza a SOLO-PILOT kart (112) R irányba,

ekkor a teherfelvev szerkezetet jobbra tolja

(a vezet szemszögéb l nézve).

• Nyomja a SOLO-PILOT kart (112) V irányba,

ekkor a teherfelvev szerkezetet balra tolja (a

vezet szemszögéb l nézve).

Az oldalmozgató pozícionálása megtörtént.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

A villák pozícionálása integrált villaállítókészülékkel (kiegészít felszereltség)

VIGYÁZAT!

A villaállító készülékkel tilos terheket

összeszorítani.

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• M ködtesse az átkapcsológombot (113) és egyidej leg húzza a SOLO-PILOT

kart (110) Z irányba, ekkor a villafogak összezárnak.

• M ködtesse az átkapcsológombot (113) és egyidej leg húzza a SOLO-PILOT

kart (110) A irányba, ekkor a villák szétnyílnak.

A villák pozícionálását elvégezte.

RV

112

A

Z

110

113

Page 98: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

97

04

.13 H

U

A villák együttmozgásának szinkronizálásaintegrált villaállító készülékkel (kiegészítfelszereltség)

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

– A villák nem szinkronban mozognak.

Eljárásmód• M ködtesse az átkapcsológombot (113) és

egyidej leg nyomja a SOLO-PILOT kart (110)

"A" irányba, ekkor a villafogak teljesen

szétnyílnak.

• M ködtesse az átkapcsológombot (113) és egyidej leg húzza a SOLO-PILOT

kart (110) "Z" irányba, ekkor a villafogak teljesen összezárnak.

A villák szinkronizálását elvégezte.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

A

Z

113

110

Page 99: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

98

4.12.2 Az emel berendezés kezelése MULTI-PILOT-tal

Emelés és süllyesztés

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Húzza a MULTI-PILOT-ot (61) H irányba,

ekkor a terhet felemeli.

• Nyomja a MULTI-PILOT kart (61) S irányba,

ekkor a terhet lesüllyeszti.

A teher fel van emelve, ill. le van engedve.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

Az emel állvány el re- és hátrabillentése

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Nyomja a MULTI-PILOT kart (61) V irányba,

ekkor az emel állvány el rebillen.

• Nyomja a MULTI-PILOT kart (61) R irányba,

ekkor az emel állvány visszabillen.

Az emel állványt el re-, ill. hátrabillentette.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

H

S 61

V

R

61

Page 100: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

99

04

.13 H

U

Az integrált oldalmozgató pozícionálása(kiegészít felszereltség)

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Nyomja a gombot (114) balra, ezzel a

teherfelvev szerkezetet balra tolja (a vezet

szemszögéb l nézve).

• Nyomja a gombot (114) jobbra, ezzel a

teherfelvev szerkezetet jobbra tolja (a vezet

szemszögéb l nézve).

Az oldalmozgató pozícionálása megtörtént.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

A villák pozícionálása integrált villaállítókészülékkel (kiegészít felszereltség)

VIGYÁZAT!

A villaállító készülékkel tilos terheket

összeszorítani.

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

Eljárásmód• Nyomja meg a gombot (115) és egyidej leg a gombot (72), ekkor a villák

széthúzódnak.

• Húzza meg a gombot (115) és egyidej leg a gombot (72), ekkor a villák

összezárnak.

A villák pozícionálását elvégezte.

61

114

115

72

Page 101: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

100

A villák együttmozgásának szinkronizálásaintegrált villaállító készülékkel (kiegészítfelszereltség)

El feltételek– Hozza létre az üzemkész állapotot, lásd

"Üzemkész állapot létrehozása" oldalon 79.

– A villák nem szinkronban mozognak.

Eljárásmód• Nyomja meg a gombot (115) és egyidej leg a

gombot (72), ekkor a villák teljesen

eltávolodnak egymástól.

• Húzza meg a gombot (115) és egyidej leg a gombot (72), ekkor a villák egészen

összezárnak.

A villák szinkronizálását elvégezte.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

115

72

Page 102: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

101

04

.13 H

U4.13 Biztonsági utasítások további rászerelt egységek kezeléséhezZ A targonca opcionálisan felszerelhet egy vagy több kiegészít hidraulikával a

rászerelt egységek üzemeltetéséhez. A kiegészít hidraulikák jelölése: ZH1, ZH2

és ZH3.

A cserélhet felszereltség számára rendelkezésre álló kiegészít hidraulikák a

villatartóra szerelt cserélhet csatlakozókkal vannak felszerelve. Cserélhet

felszereltség felszerelése lásd "Kiegészít rászerelt egységek felszerelése"

oldalon 109.

VESZÉLY!

Balesetveszély cserélhet felszereltség ráépítése miatt.A cserélhet felszereltség ráépítésekor személyi sérülés fordulhat el . Csak olyan

cserélhet eszközöket szabad alkalmazni, amelyek az üzemeltet veszélyelemzése

alapján biztosan megfelel k.

Csak CE jelöléssel ellátott rászerelt egységeket szabad használni.

Csak olyan rászerelt egységet szabad alkalmazni, amelyet a rászerelt egység

gyártója az érintett targoncával történ alkalmazásra határozott meg.

Csak olyan rászerelt egységet szabad alkalmazni, amelyet az üzemeltet

rendeltetésszer en felszerelt.

Biztosítania kell, hogy betanítsa a rászerelt egység kezelésére a kezel t, akinek

azt rendeltetésszer en kell használnia.

Újra meg kell határozni a targonca maradék teherbírását és módosítás esetén

külön teherbírás táblával kell jelölni a targoncán.

Tartsa be az adapter gyártójának üzemeltetési útmutatóját.

Csak olyan rászerelt egységet szabad alkalmazni, amely nem korlátozza a kilátást

menetirányba.

Z Ha a kilátás menetirányban korlátozott, az üzemeltet nek megfelel

intézkedéseket kell meghatározni és végrehajtani, hogy a targonca üzeme

biztosított legyen. Szükség esetén irányító munkatársat kell alkalmazni, vagy a

veszélyzónákat le kell zárni. Ezen kívül a targoncát opcionális látást segít

eszközökkel, (pl. kamerás rendszer vagy tükrök) kell felszerelni. A haladást az

alkalmazott segédeszközökkel gondosan kell betanulni.

Page 103: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

102

Biztonsági utasítások az oldalmozgató és a villaállító adapterhez

FIGYELMEZTETÉS!

A korlátozott kilátás és a csökken felborulás elleni biztonság balesetveszélytjelentOldalmozgató és villaállító adapter alkalmazásakor balesetet okozhat a súlypont

eltolódása és az oldalirányú borulás elleni biztonság csökkenése. Ezen kívül ügyelni

kell a megváltozott látási viszonyokra is.

A menetsebességet a látásviszonyoknak és a tehernek megfelel en kell

megválasztani.

Hátramenetkor ügyeljen a szabad kilátásra.

Biztonsági utasítások a szorító funkcióval rendelkez adapterekhez (p l.bálaszorító, hordószorító, befogó stb.)

FIGYELMEZTETÉS!

Lees teher miatti balesetveszélyHibás kezelés történhet és a teher véletlenül leeshet.

A szorító funkcióval rendelkez rászerelt egység csatlakoztatása csak olyan

targonca esetén lehetséges, amely a kiegészít hidraulikafunkciók

engedélyezésére szolgáló gombbal rendelkezik.

A szorító funkcióval rendelkez rászerelt egységeket csak olyan targoncán szabad

használni, amely fel van szerelve ZH1, ZH2 vagy ZH3 kiegészít hidraulikával.

A rászerelt egység csatlakoztatásakor arra kell ügyelni, hogy a rászerelt egység

hidraulikavezetékei az engedélyezett csatlakozásokkal legyenek összekapcsolva,

lásd "Kiegészít rászerelt egységek felszerelése" oldalon 109.

Biztonsági utasítások a forgató funkcióval rendelkez rászerelt egységekhez

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély nem központos súlypont miattForgató készülék alkalmazásakor és nem középpontosan felvett teher esetén a

súlypont er sen eltávolodhat a középponttól, és fokozott balesetveszély alakul ki.

A menetsebességet a tehernek megfelel en módosítani kell.

Vegye fel a rakományt középpontosan.

Page 104: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

103

04

.13 H

U

A teleszkópozható rászerelt egységekre vonatkozó biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a borulásveszély növekedése és a maradék teherbíráscsökkenése miattTeleszkóppal kitolt adapterek miatt nagyobb a felborulás veszélye.

Tilos túllépni a teherbírási táblán feltüntetett max. terhelési értékeket.

A teleszkópfunkciót csak ki- és berakodáshoz használja.

Szállítás esetén a teleszkóppal mozgatott adaptert teljesen húzza vissza.

Módosítsa a menetsebességet a tehersúlypont változásának megfelel en.

Biztonsági utasítások függ terhek szállítására szolgáló rászerelt egységekhez

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély leng teher és a maradvány teherbírás csökkenése miattLeng teher szállítása a targonca stabilitásának csökkenésével járhat.

Módosítsa a menetsebességet a tehernek megfelel en lépésben haladásnál

kisebb sebességre.

Rögzítse a leng terhet pl. kötöz eszközzel.

Csökkentse a maradvány teherbírást, és szakért i szakvéleménnyel igazolja azt.

Függ rakománnyal történ alkalmazáskor szakért i szakvéleménnyel kell igazolni

a helyi körülmények közötti alkalmazhatóságot stabilitás szempontjából.

Biztonsági utasítások ömlesztett áruhoz felszerelt kanállal történüzemeltetéshez

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély az emel oszlop terhelésének növekedése miatt.A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek végrehajtása során, lásd

"A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek" oldalon 66, f ként a

villatartó, az oszlopsínek és az oszlopgörg k épségét kell ellen rizni.

Page 105: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

104

Biztonsági utasítások villatoldáshoz

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély rögzítetlen és túl nagy villatoldás miatt.Nyitott keresztmetszet villatoldás esetén csak olyan terhet szállítson, amely a

villatoldás teljes hosszában felfekszik.

Csak olyan villatoldást használjon, amely megfelel a targonca

villakeresztmetszetének és minimális villahosszának, valamint a villatoldás

típustábláján olvasható adatoknak.

A villák hossza érje el a villatoldás hosszának legalább 60%-át.

Reteszelje a villatoldásokat az alapvillákon.

A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek végrehajtása során, lásd

"A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek" oldalon 66,

kiegészít leg ellen rizze a villatoldás reteszelését.

A meghibásodott vagy hiányos retesszel rendelkez villatoldást jelölje meg és

helyezze üzemen kívül.

A meghibásodott vagy hiányos retesszel rendelkez villatoldással felszerelt

targoncát ne vegye üzembe. Cserélje ki a villatoldást.

A villatoldást csak a hiba elhárítása után helyezheti üzembe ismét.

Villatoldást csak akkor használjon, ha a behajtási nyílás területe mentes a

szennyez dést l és az idegen testekt l. Szükség esetén tisztítsa meg a

villatoldást.

Page 106: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

105

04

.13 H

U4.14 A SOLO-PILOT-hoz tartozó további rászerelt készülékek kezelése

FIGYELMEZTETÉS!

Téves szimbólum miatti balesetveszélyBalesetet okozhatnak a kezel elemeken lév olyan szimbólumok, amelyek nem a

rászerelt egység m ködését ábrázolják.

A kezel elemeket olyan szimbólumokkal kell jelölni, amelyekb l kiderül a rászerelt

egység m ködése.

Az ISO 3691-1 szerint meg kell határozni a rászerelt egységek mozgásirányát a

kezel elem m ködtetési irányához.

4.14.1 SOLO-PILOT a ZH1 hidraulikacsatlakozó vezérlésével

Z Az alkalmazott rászerelt egységekt l függ en

a karhoz (112) a rászerelt egység funkciója

van hozzárendelve. A használaton kívüli

karok funkció nélkül vannak. Csatlakozások

lásd "Kiegészít rászerelt egységek

felszerelése" oldalon 109.

Eljárásmód• A ZH1 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Mozgassa a kart (112) V vagy R irányba.

A rászerelt egység végrehajtja feladatát.

RV

112

Page 107: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

106

4.14.2 SOLO-PILOT a ZH1 és ZH2 hidraulikacsatlakozók vezérlésével

Z Az alkalmazott rászerelt egységekt l függ en

a karhoz/gombhoz (110, 112, 113) a rászerelt

egység funkciója van hozzárendelve. A

használaton kívüli karoknak nincsen

funkciója. Csatlakozások lásd "Kiegészít

rászerelt egységek felszerelése" oldalon 109.

Eljárásmód• A ZH1 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Mozgassa a kart (112) V vagy R irányba.

• A ZH2 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja meg az átkapcsolókart (113) és

egyidej leg mozgassa a kart (110) V vagy R

irányba.

A rászerelt egység végrehajtja feladatát.

4.14.3 SOLO-PILOT a ZH1, ZH2 és ZH3 hidraulikacsatlakozók vezérlésével

Z Az alkalmazott rászerelt egységekt l függ en

a karhoz/gombhoz (110, 112, 113, 116) a

rászerelt egység funkciója van

hozzárendelve. A használaton kívüli karoknak

nincsen funkciója. Csatlakozások lásd

"Kiegészít rászerelt egységek felszerelése"

oldalon 109.

Eljárásmód• A ZH1 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Mozgassa a kart (112) V vagy R irányba.

• A ZH2 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Mozgassa a kart (116) V vagy R irányba.

• A ZH3 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja meg az átkapcsolókart (113) és egyidej leg mozgassa a kart (110) V vagy

R irányba.

A rászerelt egység végrehajtja feladatát.

R

V

110

113

112

R

V

110

113

116112

Page 108: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

107

04

.13 H

U4.15 A MULTI-PILOT kiegészít rászerelt egységeinek kezelése

FIGYELMEZTETÉS!

Téves szimbólum miatti balesetveszélyBalesetet okozhatnak a kezel elemeken lév olyan szimbólumok, amelyek nem a

rászerelt egység m ködését ábrázolják.

A kezel elemeket olyan szimbólumokkal kell jelölni, amelyekb l kiderül a rászerelt

egység m ködése.

Az ISO 3691-1 szerint meg kell határozni a rászerelt egységek mozgásirányát a

kezel elem m ködtetési irányához.

4.15.1 MULTI-PILOT a ZH1 hidraulikacsatlakozó vezérlésével

Z Az alkalmazott rászerelt egységt l függ en a

gombhoz (114) a rászerelt egység funkciója

van hozzárendelve. A használaton kívüli

karoknak nincsen funkciója. Csatlakozások

lásd "Kiegészít rászerelt egységek

felszerelése" oldalon 109.

Eljárásmód• A ZH1 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja meg a gombot (114) bal vagy jobb

irányba.

Az adapter végrehajtja feladatát.

114

Page 109: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

108

4.15.2 MULTI-PILOT a ZH1 és ZH2 hidraulikacsatlakozók vezérlésével

Z Az alkalmazott rászerelt egységt l függ en a

karhoz / gombhoz (114,115,72) a rászerelt

egység funkciója van hozzárendelve. A

használaton kívüli karoknak nincsen funkciója.

Csatlakozások lásd "Kiegészít rászerelt

egységek felszerelése" oldalon 109.

Eljárásmód• A ZH1 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja meg a gombot (114) bal vagy jobb

irányba.

• A ZH2 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja vagy húzza a kart (115) és

egyidej leg m ködtesse a gombot (72).

Az adapter végrehajtja feladatát.

4.15.3 MULTI-PILOT a ZH1, ZH2 és ZH3 hidraulikacsatlakozók vezérlésével

Z Az alkalmazott rászerelt egységt l függ en a

karhoz/gombhoz (114, 115, 72) a kiegészít

rászerelt egységek funkciói vannak

hozzárendelve. A használaton kívüli karoknak

nincsen funkciója. Csatlakozások lásd

"Kiegészít rászerelt egységek felszerelése"

oldalon 109.

Eljárásmód• A ZH1 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja meg a gombot (114) bal vagy jobb

irányba.

• A ZH2 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja vagy húzza meg a kart (115).

• A ZH3 hidraulikacsatlakozó kezelése:

Nyomja vagy húzza a kart (115) és egyidej leg m ködtesse a gombot (72).

Az adapter végrehajtja feladatát.

115

72

114

114

72

115

Page 110: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

109

04

.13 H

U4.16 Kiegészít rászerelt egységek felszerelése

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a helytelenül csatlakoztatott adapterek miatt.A helytelen hidraulikus csatlakozással rendelkez adapter balesetet okozhat.

Az adapterek felszerelését és üzembe helyezését csak szakképzett és betanított

személy végezheti el.

Figyelembe kell venni a gyártó üzemeltetési utasítását.

Üzembe helyezés el tt ellen rizze a rögzít elemek megfelel és szoros

csatlakozását, valamint hiánytalanságát.

Üzembe helyezés el tt ellen rizze az adapter megfelel m ködését.

A rászerelt egység hidraulikus csatlakoztatása

El feltételek– Hidraulikatöml k nyomásmentesítése.

– A targoncán meglév cserélhet csatlakozók ZH1, ZH2-gyel és ZH3-tel vannak

jelölve.

– A rászerelt egységek mozgásiránya a kezel elemek m ködtetési irányával

megegyez módon van meghatározva.

Eljárásmód• Nyomásmentesítse a hidraulikatöml ket

• Kapcsolja ki a targoncát és várjon néhány percet.

• Csatlakoztassa és pattintsa be a dugaszoló csatlakozót.

• A kezel elemeket olyan szimbólumokkal jelölje, amelyekb l kiderül a rászerelt

egység m ködése.

Elvégezte a rászerelt egység hidraulikus csatlakoztatását.

Page 111: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

110

FIGYELMEZTETÉS!

Hidraulikus csatlakozások befogó funkciójú rászerelt egységeknélA szorító funkcióval rendelkez rászerelt egység csatlakoztatása csak olyan

targonca esetén lehetséges, amely a kiegészít hidraulikafunkciók

engedélyezésére szolgáló gombbal rendelkezik.

A ZH2 kiegészít hidraulikával rendelkez targonca esetén a befogó funkció

csatlakoztatása csak a ZH2-vel jelölt csatlakozópárhoz engedélyezett.

A ZH3 kiegészít hidraulikával rendelkez targonca esetén a befogó funkció

csatlakoztatása csak a ZH3-mal jelölt csatlakozópárhoz engedélyezett.

Z A kifolyt hidraulikaolajat megfelel eszközzel kösse meg és az érvényes

környezetvédelmi el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa.

Ha a hidraulikaolaj b rrel érintkezik, az érintett b rfelületet alaposan le kell mosni

vízzel és szappannal! Ha a hidraulikaolaj szembe kerül, azonnal folyó vízzel ki kell

öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

Page 112: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

111

04

.13 H

U

5 Pótkocsi vontatása

VESZÉLY!

Veszély nem megfelel en megválasztott sebesség és túl nagy pótkocsitehermiattNem megfelel en megválasztott sebesség és / vagy túl nagy pótkocsiteher esetén

kitörhet a targonca kanyarokban vagy fékezéskor.

A targonca csak alkalmanként használható pótkocsi vontatására.

A pótkocsiterhelés nem haladhatja meg a teherbírástáblán feltüntetett teherbírást,

lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 31. Ha emellett terhet szállít a

teherfelvev szerkezeten, akkor a pótkocsi terhét ennek tömegével csökkentenie

kell.

Tilos túllépni a 5 km/h maximális sebességet.

A targoncát huzamos ideig utánfutóval m ködtetni tilos.

Támasztó teher nem engedélyezett.

Vontatást csak vízszintes, szilárd úton szabad végezni.

A kiszámított, engedélyezett pótkocsiterheléssel történ , vontató üzemmódot az

üzemeltet nek az adott alkalmazási feltételek mellett a helyszínen ellen riznie kell

próbamenet formájában.

Page 113: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

112

Pótkocsi csatlakoztatása

VIGYÁZAT!

Becsíp désveszélyA pótkocsi csatlakoztatásakor becsíp dés veszélye áll fenn.

Speciális vonószerkezet alkalmazásakor be kell tartani a szerkezet gyártójának

el írásait.

A pótkocsit csatlakoztatás el tt rögzíteni kell elgurulás ellen.

Csatlakoztatáskor tilos a targonca és a vonórúd között tartózkodni.

A rúdnak vízszintesnek kell lennie, maximum 10°-os mértékben mutathat lefelé, és

tilos felfelé mutatnia.

Pótkocsi csatlakoztatása

El feltételek– A targonca és a pótkocsi sík területen álljon.

– A pótkocsi legyen elgurulás ellen biztosítva.

Eljárásmód• A rögzít csapot (117) nyomja lefelé és 90°-kal

fordítsa el.

• Húzza felfelé a rögzít csapot, a pótkocsi rúdját

vezesse be a nyílásba.

• A rögzít csapot vezesse be, nyomja lefelé, 90

fokkal fordítsa el és pattintsa be.

A pótkocsit csatlakoztatta a targoncához.

117

Page 114: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

113

04

.13 H

U

6 Extra felszereltség

6.1 CanCode kezel billenty zetA CanCode kezel billenty zet leírása

A kezel billenty zetet 10 szám, egy SET gomb és egy o

gomb alkotja.

Az O gomb jelzi ki a piros/zöld LED-del a következ üzemi

állapotot:

– kódzárfunkció (a járm üzembe helyezése).

– Paraméterek beállítása és módosítása.

6.1.1 Kódzár

A megfelel kód bevitele után a targonca üzemkész.

Egyéni kódot lehet hozzárendelni mindegyik targoncához, mindegyik kezel höz vagy

valamelyik kezel csoporthoz. A kiszállítási állapotban a kód felragasztott fóliával van

jelölve. Az els üzembe helyezéskor módosítsa a master és a kezel i kódot!

Z A kiszállítási állapotban a a kezel i kód a billentyy zeten és a CANCODE (o) 2-5-

8-0.

Üzembe helyezés

Eljárásmód• Kapcsolja be a VÉSZLEÁLLÍTÓ-t.

A LED (122) pirosan világít.

• Írja be a kódot.

Megfelel kód esetén a LED (122)zölden világít. Ha a LED (122) pirosanvillog, akkor rosszul adta meg a kódot,ismételje meg a beírást.

A targoncát bekapcsolta

Z A set gombnak (88) nincsen funkciója a kezelési módban.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

118 119 120

121

122

88

Page 115: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

114

Kikapcsolás

Eljárásmód• Nyomja meg az O gombot.

A targonca ki van kapcsolva.

Z A kikapcsolás automatikusan is történhet az el re beállított id leteltével. Ehhez be

kell állítani a megfelel kódzárparamétert, lásd "Paraméterbeállítások"

oldalon 114. Ez a plusz biztonsági mechanizmus azonban semmi esetre sem

mentesíti a kezel t azon kötelessége alól, hogy a járm vet annak elhagyása el tt

biztosítsa harmadik személy illetéktelen használata ellen. Ezért az üzemeltet nek

a járm elhagyásakor minden esetben meg kell nyomnia a kikapcsoló gombot.

6.1.2 Paraméterbeállítások

A hozzáférési kódok módosításához írja be a masterkódot.

Z A masterkód gyári beállítása 7-2-9-5. Módosítsa a masterkódot az els üzembe

helyezéskor!

Targoncabeállítás módosítása

Eljárásmód• Nyomja meg az O gombot (121).

• Írja be a masterkódot.

• Írja be a háromjegy paraméterszámot.

• Er sítse meg a set gombbal (88).

• Írja be a beállítási értéket a paraméterlista szerint.

Z Téves kód bevitele esetén az O gomb (122) LED-je (121) pirosan villog.

• Írja be ismét a paraméterszámot.

• Írja be ismét vagy módosítsa a beállítási értéket.

• Er sítse meg a set gombbal (88).

• Ismételje meg a folyamatot a többi paraméterhez.

• Ezután nyomja meg az O gombot (121).

A beállítások elmentése megtörtént.

Page 116: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

115

04

.13 H

UParaméterlista

Sz. Funkció Beállítási értéktartomány

Standard beállításiérték

Megjegyzések a munkafolyamathoz

000 A masterkód

módosítása: A

masterkód hossza (4-6

jegy ) határozza meg a

kód hosszát is (4-6

jegy ). Ha vannak

beprogramozott kódok,

akkor csak ugyanolyan

hosszúságú, új kódot

írhat be. Amennyiben

módosítani kívánja a

kód hosszát, akkor

el tte törölje valamennyi

kódot.

0000 - 9999

vagy

00000 - 99999

vagy

000000 - 999999

7295 – (LED 118 villog)

Az aktuális kód

beírása

– meger sítés

(set 88)

– (119 LED villog)

Új kód beírása

– meger sítés

(set 88)

– (LED 120 villog)

Az új kód

megismétlése

– meger sítés

(set 88)

001 Kód hozzáadása (max.

250)

0000 - 9999

vagy

00000 - 99999

vagy

000000 - 999999

2580 – (LED 119 villog)

Kód beírása

– meger sítés

(set 88)

– (LED 120 villog)

A kódbeírás

megismétlése

– meger sítés

(set 88)

002 Kód módosítása 0000 - 9999

vagy

00000 - 99999

vagy

000000 - 999999

– (118 LED villog)

Az aktuális kód

beírása

– meger sítés

(set 88)

– (119 LED villog)

Új kód beírása

– meger sítés

(set 88)

– (120 LED villog)

a kódbeírás

megismétlése

– meger sítés

(set 88)

A 118-120 sz. LED-ek az 1-3. billenty mez n találhatók.

Page 117: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

116

A kezel billenty zet eseményüzenetei

A következ eseményeket jelzi ki a pirosan villogó LED (122):

– Az új masterkód már kód

– Az új kód már masterkód

– Nincsen módosítandó kód

– A kódot olyan másik kódra kívánja módosítani, amely már létezik

– Nincsen törlend kód

– A kódmemória megtelt.

003 Kód törlése 0000 - 9999

vagy

00000 - 99999

vagy

000000 - 999999

– (LED 119 villog)

Új kód beírása

– meger sítés

(set 88)

– (LED 120 villog) A

kódbeírás

megismétlése

– meger sítés

(set 88)

004 Kódmemória törlése

(törli valamennyi kódot)

3265 – 3265 = törlés

– más beírás = nem

törli

010 automatikus, id vezérelt

kikapcsolás

00-31 00 – 00 = nincs

kikapcsolás

– 01 - 30 =

kikapcsolási id

percben

– 31 = kikapcsolás

10 másodperc

múlva

Sz. Funkció Beállítási értéktartomány

Standard beállításiérték

Megjegyzések a munkafolyamathoz

A 118-120 sz. LED-ek az 1-3. billenty mez n találhatók.

Page 118: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

117

04

.13 H

U6.2 Asszisztenciarendszerek

Az Access- Drive- és Lift-Control asszisztenciarendszerek segítik a kezel t a

targonca a biztonsági utasítások figyelembevételével történ , biztonságos

üzemeltetésében, lásd "A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok"

oldalon 76 a jelen üzemeltetési útmutatóban.

Vezetés közbeni viselkedés

A kezel nek a haladási sebességet a helyi adottságoknak megfelel en kell

megválasztania. A kezel nek a sebességet le kell csökkenteni, ha például

kanyarodik, sz k átjárón halad át vagy ezek mellett halad el, illetve leng ajtón halad

át, valamint ha nem belátható szakaszon közlekedik. A kezel nek mindig megfelel

féktávolságot kell tartania az el tte haladó járm t l, folyamatosan uralnia kell a

targoncát. Tilos a hirtelen megállás (kivéve vészhelyzetben), a gyors fordulás, és az

el zés veszélyes vagy nem belátható területeken. Tilos kihajolni vagy kinyúlni a

munka- és kezel területr l.

6.2.1 Access-Control (hozzáférés ellen rzése)

A rendszer csak akkor ad engedélyt, ha:

1)a kezel elfoglalta az ülést.

2)bekapcsolta a targoncát a kapcsolózárral (ISM o / Can Code o).

3)becsatolta a biztonsági övet.

Z Ha a vezet rövid id re elhagyja a vezet ülést, akkor a targonca visszaszállás (az

ülés elfoglalása) után és a biztonsági öv ismételt becsatolása után tovább

üzemeltethet a kapcsolózár ismételt m ködtetése nélkül.

Z Ha a rendszer nem engedélyezi a haladást, akkor tájékoztató üzenet érkezik.

Ekkor ismét végre kell hajtania az 1-3 pontot.

Page 119: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

118

6.2.2 Drive-Control (vezetésellen rzés)

Ez a kiegészít felszereltség korlátozza a targonca kormányszögt l függ

menetsebességét. A max. menetsebesség a gyárilag beállított emelési magasságtól

lépésben haladásra (kb.3 km/h-re) korlátozódik és aktiválódik a kúszómenet

ellen rz lámpa. Ha nem éri el ezt az emelési magasságot, a targonca csökkentett

gyorsítással a menetpedál által beállított sebességre gyorsul, hogy megel zze a

váratlanul er s gyorsítást a kúszómenetb l normál haladásba történ átmenetkor. A

normál gyorsítás csak akkor aktiválódik, ha a targonca elérte a menetpedál által el írt

sebességet.

Z A kezel nek a napi üzembe vétel el tti ellen rzések mellett kiegészít leg lásd "A

napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek" oldalon 66 a következ

ellen rzéseket kell elvégeznie:

– Az üres teherfelvev szerkezet felemelése a referencia emelési magasság fölé, és

annak ellen rzése, hogy világít-e a kúszómenet-kijelz .

– Ellen riznie kell álló helyzetben történ kormányzással, hogy m ködik-e a

kerékállás-kijelz .

6.2.3 Lift Control (emelésellen rzés)

Ez a kiegészít felszereltség tartalmazza a Drive Control-t, és kiegészít leg felügyeli

és szabályozza az oszlopfunkciókat:

A billentési sebesség csökkentése az emelési magasságtól függ en ( kb. 1,5 m-es

emelési magasságtól).

– Ha a teherfelvev szerkezet a határemelési magasság alá süllyed, a billentési

sebesség növekszik.

kiegészít leg:

– billentésszög kijelz , lásd "Billentésszög kijelz " oldalon 126.

A kezel nek a napi üzembe vétel el tti ellen rzések mellett kiegészít leg akövetkez ellen rzéseket kell elvégeznie:

Eljárásmód• Az üres teherfelvev szerkezet felemelése a referencia emelési magasság fölé, és

annak ellen rzése, hogy világít-e a kúszómenet-kijelz , és a billentési sebesség

lényegesen csökkent-e.

• Ellen riznie kell álló helyzetben történ kormányzással, hogy m ködik-e a

kerékállás-kijelz .

• A billentési szög kijelz ellen rzése el re- és hátrabillentéssel.

Page 120: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

119

04

.13 H

U6.3 Acélfülke

Az acélfülkével ellátott villástargoncák mindkét ajtaját be lehet zárni.

VIGYÁZAT!

Balesetveszély nyitott ajtó miatt (123)Tilos a nyitott ajtóval (123) történ haladás. Ajtónyitáskor ügyeljen a nyíló ajtó által

bejárt területen tartózkodó személyekre.

Az ajtót mindig zárni kell és ellen rizni kell a záródást.

Az ajtó zárása nem mentesíti a biztonsági öv viselésére vonatkozó kötelezettség

alól, lásd "Biztonsági öv" oldalon 74.

VIGYÁZAT!

Becsíp dés veszélye a fülkeajtó miattA fülkeajtók nyitásakor és zárásakor ügyelni kell a kezek és lábak becsíp désének

veszélyére.

A fülkeajtók nyitásakor és zárásakor semmi nem lehet a fülke kerete, ill. a lábtér és

a fülkeajtók között.

Ajtók nyitása és zárása

Eljárásmód• A fülkeajtó a kulcs óramutatóval ellentétes

irányba történ fordításával nyitható ki.

• A fülkeajtó a kulcs óramutatóval megegyez

irányba történ fordításával zárható be.

• A fülke ajtajának kinyitása a zár kinyitásával

és a fogantyú (124) meghúzásával történik.

124

123

Page 121: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

120

6.4 Tolóablak

VIGYÁZAT!

Balesetveszély rögzítetlen tolóablak miattA tolóablakoknak mindig rögzítve kell lenniük.

Ajtók nyitása és zárása

Eljárásmód• Nyomja felfelé (126) a reteszt.

• Tolja az ablakot el re vagy hátra.

• Pattintsa be a reteszt a rögzítésbe (125).

126125

Page 122: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

121

04

.13 H

U6.5 Automatikus/mechanikus kihajtható kengyel

VIGYÁZAT!

Balesetveszély a kihajtható kengyelmeghibásodása esetén

A targoncát soha ne használja

m köd képes kihajtható kengyel nélkül.

A kihajtható kengyelt minden baleset

után vizsgáltassa felül hivatalos

szakemberrel. A kihajtható kengyelt

nem szabad átalakítani.

A kihajtható kengyel zárása nem

mentesíti a biztonsági öv viselésére

vonatkozó kötelezettség alól, lásd

"Biztonsági öv" oldalon 74.

Viselkedés veszélyhelyzetben

Felborulás veszélye esetén semmiképpen se kapcsolja ki a biztonsági övet. A kezel

ne ugorjon le a targoncáról. A kezel nek fels testtel a kormánykerékre kell hajolnia

és mindkét kezével meg kell ragadnia azt. D ljön a borulási iránnyal ellentétes

oldalra.

A mechanikus kihajtható kengyel kezelése

Eljárásmód• A bal kengyelt a nyitáshoz nyomja befelé és egyidej leg fordítsa felfelé.

• A kengyel elengedése után automatikusan el re fordul és reteszel dik.

Az automata kihajtható kengyel kezelése

Eljárásmód• Nyitáshoz nyomja befelé és egyidej leg fordítsa felfelé a bal kengyelt, ezáltal letiltja

a haladás-üzemmódot.

• A rendszer zárása után a targonca engedélyezi a haladás-üzemmódot.

Page 123: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

122

6.6 BODYGUARD

VIGYÁZAT!

Balesetveszély nyitott ajtó miatt (123)Tilos a nyitott ajtóval (123) történ

haladás. Ajtónyitáskor ügyeljen a nyíló

ajtó által bejárt területen tartózkodó

személyekre.

Az ajtót mindig zárni kell és ellen rizni

kell a záródást.

Az ajtó zárása nem mentesíti a

biztonsági öv viselésére vonatkozó

kötelezettség alól, lásd "Biztonsági öv"

oldalon 74.

Eljárásmód• Húzza a fogantyút (127) a vezet üléshez, ekkor az ajtó kinyílik.

• Húzza az ajtót (123) a vezet üléshez, ekkor az ajtó záródik.

6.7 Nyári ajtó

VIGYÁZAT!

Balesetveszély nyitott ajtó miatt (123)Tilos a nyitott ajtóval (123) történ

haladás. Ajtónyitáskor ügyeljen a nyíló

ajtó által bejárt területen tartózkodó

személyekre.

Az ajtót mindig zárni kell és ellen rizni

kell a záródást.

Az ajtó zárása nem mentesíti a

biztonsági öv viselésére vonatkozó

kötelezettség alól, lásd "Biztonsági öv"

oldalon 74.

El feltételek– Ajtóellen rz érzékel vel felszerelt targonca esetén a haladás engedélyezése

csak akkor történik meg, ha a nyári ajtó zárva van (o).

Eljárásmód• Húzza a fogantyút (127) a vezet üléshez, ekkor az ajtó kinyílik.

• Húzza az ajtót (123) a kezek höz, ekkor az ajtó záródik.

127

123

123127

Page 124: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

123

04

.13 H

U6.8 A vezet ülés felemelése

VESZÉLY!

Veszély a borulás elleni biztonság megváltozása miattAz oldalirányú borulás elleni stabilitás csökken a targonca súlypontjának

magasabbra helyez dése miatt.

A véd tet feletti magasság (h6) megnövekszik 300 mm értékkel lásd "Méretek"

oldalon 22.

A targonca sebességét módosítani kell, f ként kanyarodáskor.

Z Ki- és beszállás lásd "Fel- és leszállás" oldalon 69.

6.9 A vezet ülés beállításaTámlahosszabbító beállítása

VIGYÁZAT!

A háttámla beállítása a gépjárm haladása közben balesetveszélyt okozA támlahosszabbítót tilos haladás közben beállítani.

Eljárásmód• A támlahosszabbító magassági helyzetét a rögzít pozíció módosításával állítja

be.

• Húzza a háttámlát felfelé és pattintsa be, ekkor a háttámla hosszabb lesz.

• Húzza a háttámlát lefelé és pattintsa be, ekkor a háttámla rövidebb.

Forgószék beállítása

Eljárásmód• Húzza hátra a reteszkart (128) és egyidej leg

forgassa az ülést a kívánt pozícióba.

• A reteszt kattintsa be.

Ezzel befejez dött a forgószék beállítása ésrögzítése.

Z A targoncát csak rögzített forgószékkelmozgassa.

128

Page 125: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

124

6.10 F tés

F tés kezelése

Eljárásmód• M ködtesse a forgószabályzót (129) a

ventilátor bekapcsolásához.

• Forgassa el jobbra a h mérsékletszabályozót

(130), ekkor növekszik a fülke h mérséklete.

• Forgassa el balra a h mérsékletszabályozót

(130), ekkor csökken a fülke h mérséklete.

A légsz r cseréje

Eljárásmód• A ventilátorsz r t (131)húzza ki.

• Új ventilátorsz r t (131) helyezzen be, és

ügyeljen szoros illeszkedésére.

A sz r kazettát kicserélte.

Z Ellen rizze a sz r ket 500 üzemóra után és legkés bb 1000 üzemóra elteltével

cserélje ki azokat.

129 130

131

Page 126: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

125

04

.13 H

U6.11 Levehet tehervéd rács

VIGYÁZAT!

Becsíp dés veszélye és a tehervéd rács nagy súlyaA tevékenység végzésekor viseljen munkakeszty t és biztonsági véd cip t.

A tehervéd rács levételéhez és visszaakasztásához két ember szükséges.

A tehervéd rács leszerelése

Eljárásmód• Oldja a csavarokat (132).

• Vegye le a tehervéd rácsot a villatartóról és

állítsa le rögzítve.

• Helyezze vissza a villabiztosítás csavarját.

A tehervéd rács felszerelése

Eljárásmód• Akassza be a tehervéd rácsot a villatartó fels sínjére.

• Szerelje fel a csavarokat és húzza meg nyomatékkulccsal.

Z Meghúzónyomaték = 85 Nm

6.12 Az emel letiltás áthidalásaZ A korlátozott magasságú munkaterületekhez gyárilag felszerelhet az

emel letiltás. Ezzel megszakítja az emel mozgását.

Az emelési folyamat folytatása:

Eljárásmód• Nyomja meg az "Emelésletiltás áthidalása"

gombot (lásd "Oldalsó tartórekesz

kezel konzol kapcsoló (o)" oldalon 63).

• Húzza meg a kezel kart (110).

Az emelésletiltás ki van kapcsolva míg agombot ismét meg nem nyomják, vagy avillakocsit a beállított magasság érték alá nemsüllyesztik.

132

S

H

110

Page 127: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

126

6.13 T zoltókészülék

Eljárásmód• Nyissa ki a zárakat (133)

• Húzza ki a t zoltókészüléket a tartóból

Z A használatra vonatkozó kezelési

utasításokat a t zoltókészüléken látható

piktogramok tartalmazzák.

6.14 Billentésszög kijelz

MEGJEGYZÉS

Az aktuális billentésszög kijelzése egy

kiegészít kijelz n látható, amely a

m szerfal jobb oldalán van rögzítve.

– A zöld szín LED (134) a talajhoz

viszonyított függ leges helyzetet jelzi.

133

134

Page 128: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

127

04

.13 H

U6.15 Rockinger vonófej kézi szabályozókarral vagy távvezérl velZ Be kell tartani a pótkocsik vontatására vonatkozó utasításokat, lásd "Pótkocsi

vontatása" oldalon 111.

VIGYÁZAT!

Balesetveszély rosszul csatlakoztatottpótkocsi miatt

A haladás megkezdése el tt

ellen rizze, hogy a vonófej biztosan

bepattant-e.

Az ellen rz peceknek (137) egy síkban

kell lennie az ellen rz hüvellyel (138).

A Rockinger vonófej kezelése (pótkocsicsatlakoztatása)

Eljárásmód• A pótkocsi legyen elgurulás ellen biztosítva.

• A pótkocsi vonórúdját állítsa be a vonófej magasságába.

• Húzza felfelé a kézi szabályozókart (136) / távvezérl t (135) (o).

Z A távvezérl (135) (o) járm változattól függ en a véd tet területén van

elhelyezve.

• Lassan húzza vissza a targoncát, amíg ben nem pattan a vonófej.

• Nyomja lefelé a kézi szabályozókart (136) / távvezérl t (135) (o).

A Rockinger vonófej kezelése (pótkocsi leválasztása)

Eljárásmód• A pótkocsi legyen elgurulás ellen biztosítva.

• Húzza felfelé a kézi szabályozókart (136) / távvezérl t (135) (o).

• A targoncát hajtsa lassan el re.

• Nyomja lefelé a kézi szabályozókart (136) / távvezérl t (135) (o).

136 135

137 138

Page 129: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

128

6.16 Kamerarendszer

VIGYÁZAT!

Balesetveszély nem belátható munkaterületek miattA kamerarendszer a targonca biztonságos használatára szolgáló segédeszköz.

A kamerarendszerrel történ haladást és munkát gondosan gyakorolja!

A kamerát úgy állítsa be, hogy a nem látható munkaterületet belássa.

Z Hátramenet kamera alkalmazásakor a monitor automatikusan bekapcsol, ha

hátramenetbe kapcsol.

Munkavégzés kamerarendszerrel– Nyomja meg monitoron lév gombot (143), ekkor a kamerarendszer ki- vagy be

van kapcsolva.

– Nyomja meg a gombot (142), ekkor a képerny kivilágosodik vagy elsötétedik

(átkapcsolás nappal / éjszaka között).

– Hozza m ködésbe a (139) gombot, ezzel a menü megnyílik.

Z A gomb ismételt megnyomásával lépkedhet a menüpontok között (kontraszt,

fényer , színtelítettség, nyelv, videó, tükrözés), vagy zárhatja be a menüt.

Menüpontok beállítása

– Nyomja meg a gombot (141), el relép.

– Nyomja meg a gombot (140), visszalép.

Z Ha szennyez dik a képerny vagy a szell z nyílás, tisztítsa meg puha kend vel

vagy ecsettel.

139 140 141 143142

Page 130: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

129

04

.13 H

U6.17 N kezelési séma

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély a felemelt villa alatt tartózkodó személyek számáraSenki sem tartózkodhat a felemelt teheremel eszközön vagy az alatt.

A teherfelvev szerkezetre nem szabad fellépni.

Tilos a teheremel eszközön személyeket emelni.

Az ott tartózkodó személyeket ki kell utasítani a targonca veszélyzónájából.

Tilos a megemelt és nem biztosított teherfelvev eszközök alá lépni, és ott

tartózkodni.

Z Az N kezelési sémánál a standard kezeléssel szemben felcserél dik az emelés és

billentés kezelése. A MULTI-PILOT kezel kart csak a vezet ülésr l szabad

m ködtetni. A kezel nek ismernie kell az emel berendezés és a rászerelt

egységek kezelését.

MEGJEGYZÉS

A MULTI-PILOT döntési szöge szabályozza az emelési, ill. süllyesztési

sebességet, valamint a billentési sebességet. Kerülje a rakomány durva lerakását,

hogy se a rakomány, se a polcfelület ne sérüljön meg.

Emelés kezelése

Eljárásmód• Nyomja a MULTI-PILOT-ot jobbra (H irányba), ekkor a terhet felemeli.

• Nyomja a MULTI-PILOT-ot balra (S irányba), ekkor a terhet lesüllyeszti.

Billentés kezelése

VIGYÁZAT!

Becsíp dés veszélye a megdöntöttemel állvány miatt

Az emel oszlop hátrafelé történ

billentésekor ügyeljen arra, hogy ne

kerüljön semelyik testrésze sem az

emel állvány és az els fal közé.

Eljárásmód• Nyomja a MULTI-PILOT-ot el re (V irányba), ekkor a terhet el re dönti.

• Nyomja a MULTI-PILOT-ot hátra (R irányba), ekkor a terhet hátra dönti.

Z Ha eléri a munkam velet végütköz jét (a nyomáskorlátozó szelep hangja

hallható), akkor engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér nulla-állásba.

V

R

H

S

Page 131: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

130

7 Zavarelhárítás

7.1 Hibakeresés és -elhárításEz a fejezet lehet vé teszi a kezel számára, hogy az egyszer bb zavarokat vagy a

hibás kezelés következtében fellép problémák okát önállóan megtalálja és

megszüntesse. A hibakeresés során a táblázatban megadott jogorvoslat

sorrendjében kell eljárni.

Z Amennyiben a targoncát a hibaelhárító m veletek elvégzése után nem lehet

üzemképes állapotba helyezni, vagy ha az elektronika meghibásodást, ill. sérülést

jelez ki a megfelel hibaszámmal, akkor értesítse a gyártói vev szolgálatot.

A további hibaelhárítás csak a gyártó vev szolgálata által végezhet . A gyártó egy

speciálisan erre a feladatra képzett ügyfélszolgálattal áll rendelkezésre.

A hiba célzott és gyors megszüntetése érdekében a következ adatok fontosak, és

segítséget jelentenek az ügyfélszolgálat számára:

- A targonca sorozatszáma

- A kijelz egység hibaszáma (amennyiben van ilyen)

- A hiba leírása

- A targonca aktuális telephelye.

Page 132: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

131

04

.13 H

U

Tájékoztató üzenetek

Kijelz Jelentés

INFO 02

– A targonca bekapcsolásakor nem történt meg a menetirány

el választása, a kijelz n nem jelenik meg a kerékállás

kijelzése.

– Menetirány átváltása nulla-állásba az üzemeltetés alatt,

váltakozó kerékállás kijelzés elölr l hátra.

INFO 05(Opcionális beállítás a menetletiltás bemenetéhez)

Emelésletiltás aktív / független az egyéb feltételekt l.

INFO 16(Opcionális beállítás a menetletiltás bemenetéhez)

Menetletiltás aktív / független az egyéb feltételekt l.

INFO 35

Menetpedál nyugalmi helyzete

– Paraméterezhet az az üzenet, hogy az alaphelyzetet csak

bekapcsoláskor vagy pedig az üléskapcsoló minden egyes

nyitottból zártba történ átmenete során ellen rzi a rendszer.

INFO 36

Hidraulika nyugalmi helyzete

– Paraméterezhet az az üzenet, hogy megjelenjen-e az üzenet

vagy pedig nem.

INFO 40

Túlmelegedés

– Haladás- vagy emelésvezérlés melegebb, mint 83° C.

– Haladóm - vagy emel motor melegebb, mint 145° C.

INFO 90

Haladás behúzott kézifékkel

– Menetpedál m ködtetve, jóllehet a kézifékkapcsoló parkolási

pozícióban van.

INFO 96

Hidraulika nyugalmi helyzete bekapcsoláskor

– A bekapcsolás során m ködtette a hidraulika funkciót.

– a m ködtetett hidraulika funkció nem kerül végrehajtásra.

Page 133: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

132

Hiba Lehetséges ok ElhárításaA targonca nem

mozgatható

– Az akkumulátordugaszt

nem csatlakoztatta.

– A VÉSZLEÁLLÍTÓT

megnyomta.

– A kapcsolózár O

állásban van.

– Az akkumulátor

lemerült.

– A biztosíték

meghibásodott.

– Ellen rizze az

akkumulátor

csatlakozóját, szükség

esetén csatlakoztassa.

– Oldja ki a

VÉSZLEÁLLÍTÓkapcsolót

– Kapcsolja a kapcsolózárat

I állásba.

– Ellen rizze az

akkumulátor töltését,

szükség esetén töltse fel

az akkumulátort.

– Ellen rizze a

biztosítékokat.

A rakományt nem lehet

felemelni

– A targonca nem

üzemkész.

– A hidraulikaolaj szintje

túl alacsony.

– A lemerülésellen rz

lekapcsolt.

– A biztosíték

meghibásodott.

– Túl magas teher.

– Végre kell hajtani A

targonca nem mozdul

zavarnál felsorolt összes

hibaelhárítási m veletet.

– Ellen rizze a

hidraulikaolaj szintjét.

– Az akkumulátor feltöltése

– Ellen rizze a

biztosítékokat (o).

– A maximális

teherbíróképességet

vegye figyelembe, lásd

"Típustábla" oldalon 33.

Hibajelzés a

kijelz egységen

– A targonca nem

üzemkész.

– Nyomja meg a

VÉSZKIKAPCSOLÓ-t

vagy fordítsa a

kapcsolókulcsot 0 állásba,

kb. 3 mp után még

egyszer ismételje meg a

kívánt munkafunkciót

Page 134: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

133

04

.13 H

U7.2 A targonca mozgatása saját hajtás nélkül

7.2.1 A targonca vontatása

FIGYELMEZTETÉS!

BalesetveszélyHa a targoncát nem megfelel en vontatja, személyi sérülést okozhat.

A targoncát csak olyan vontató járm vel vontassa, amely megfelel vonóer vel és

féker vel rendelkezik a fékezetlen pótkocsiterheléshez.

A vontatáshoz csak vonórudat használjon.

A targoncát csak lépésben vontassa.

A targoncát ne állítsa le kioldott rögzít fékkel.

A ment járm és a vontatandó járm vezet ülésén egy-egy személy tartózkodjon

a járm kormányzásához.

A targonca vontatása

El feltételek– A targoncát állítsa le biztonságosan.

– Húzza ki az akkumulátordugaszt.

Eljárásmód• Rögzítse a vonórudat a vontató járm és a

vontatandó targonca vonószerkezetéhez (47).

• Lazítsa meg a parkolóféket.

• Vontassa a targoncát a célponthoz.

• Aktiválja a rögzít féket.

• Oldja ki a vontató járm és a vontatmány

közötti kapcsolatot.

A targonca biztonságosan megérkezett.

47

Page 135: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

134

7.2.2 A targonca mozgatása saját hajtás nélkül

FIGYELMEZTETÉS!

A targonca kontrollálatlan mozgásaA targonca kioldott rugóer tárolós fékkel és megfelel biztosítás nélkül elgurulhat.

A rugóer tárolós féket oldja ki a mozgatáshoz áramellátás nélkül.

A targoncát biztosítsa megfelel intézkedéssel a véletlen elgurulás ellen.

Oldja ki a rögzít féket

El feltételek– Kapcsolja ki a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót és a

kapcsolózárat.

– Húzza ki az akkumulátordugaszt.

– Biztosítsa a targoncát elgurulás ellen.

– Távolítsa el a fenéklemezt, ehhez csavarja ki a

fenéklemez rögzít csavarjait.

Eljárásmód• Lazítsa ki a csavart (144).

• Reteszelje ki (145) és húzza ki a

mágnestekercset.

• A csavart (144) csavarja be, ennek során a

szelep mechanikusan m ködik.

• A kormánykereket er teljesen forgassa el kb. 2 fordulattal.

Z A rugóer tárolós féket felpumpálja és a fék kioldódik.

• Vontassa a targoncát a vonórúddal a célponthoz.

A targonca megérkezett.

A rögzít fék aktiválása

Eljárásmód• Lazítsa ki a csavart (144).

• Helyezze a mágnestekercset (145) a szelepre és reteszelje.

• Csavarja be a csavart (144). A meghajtókerekeket a fék blokkolja, illetve lefékezi.

• Szerelje fel a fenéklemezt.

Parkolja le biztonságosan a targoncát.

144

145

Page 136: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

135

04

.13 H

U7.3 VészsüllyesztésZ Az emel állványt manuálisan leengedheti a hidraulikavezérlés meghibásodásakor.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély az emel állvány süllyesztése miattA vészsüllyesztés alatt fel kell szólítani a személyeket a targonca

veszélyzónájának elhagyására.

Tilos a megemelt teherfelvev eszközök alá lépni, és ott tartózkodni.

A vészsüllyeszt szelepet csak a targonca mellett állva szabad megnyomni.

Az emel állvány vészsüllyesztése nem megengedett, ha a teherfelvev szerkezet

az állványban van.

A felfedezett hibákat haladéktalanul közölje felettesével.

A meghibásodott targoncát jelölje meg, és helyezze üzemen kívül.

A targoncát csak a hiba azonosítása és elhárítása után helyezze ismét üzembe.

Az emel állvány vészsüllyesztése

El feltételek– A teherfelvev eszköz ne legyen az

állványban.

– Kapcsolja ki a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót és a

kapcsolózárat.

– Húzza ki az akkumulátordugaszt.

– Távolítsa el a fenéklemezt, ehhez csavarja ki

a fenéklemez rögzít csavarjait.

Eljárásmód• A vészleereszt szelepet (146) lassan

forgassa el, az emel állvány és a teheremel

szerkezetet lassan leereszkedik.

• Forgassa a vészleereszt szelepet (146)

ütközésig ellentétes irányba, ekkor a

süllyesztési folyamat leáll.

Az emel állványt leeresztette.

FIGYELMEZTETÉS!

A targoncát csak a hiba azonosítása és megszüntetése után szabad ismét üzembe

helyezni.

146

Page 137: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

136

Page 138: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

137

04

.13 H

U

F A targonca karbantartása

1 Üzembiztonság és környezetvédelem

A jelen fejezetben rögzített ellen rzéseket és karbantartási tevékenységeket a

karbantartási ellen rz lista szerinti id pontokban kell elvégezni.

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély és szerkezeti elemek megrongálódásának veszélyeA targonca – f leg a biztonsági berendezések - bármilyen módosítása tilos.

Kivétel: az üzemeltet a motorhajtású targonca módosítását csak akkor végezheti

vagy végeztetheti el, ha a targoncagyártó visszavonult az üzlett l és nincsen

jogutódja; azonban az üzemeltet köteles:

– gondoskodni arról, hogy az elvégzend módosítást targonca és

targoncabiztonsági területen képzett szakmérnök tervezi meg, ellen rzi és hajtja

végre

– folyamatos feljegyzéseket készíteni a tervezésr l, az ellen rzésr l és a

módosításról

– elvégezni a megfelel módosításokat és engedélyeztetni a teherbírás

feltüntetésére szolgáló táblákon, a tájékoztató táblákon és matricákon, valamint az

üzemeltetési és a szervizgépkönyvekben.

– olyan tartós és jól látható jelölést elhelyezni a targoncán, amelyb l kiderül az

elvégzett módosítások fajtája, a módosítások dátuma és a feladattal megbízott

szervezet neve és címe.

MEGJEGYZÉS

Csak az eredeti alkatrészeken végez a gyártó min ségbiztosítást. A biztonságos és

megbízható üzemeltetés biztosítása érdekében csak a gyártó pótalkatrészeit szabad

alkalmazni.

Z Az ellen rzések és szervizelés elvégzése után a „Targonca ismételt üzembe

helyezése tisztítási és karbantartási m veletek után“ pontban leírt tevékenységek

elvégzése szükséges (lásd "A targonca ismételt üzembe helyezése karbantartási

vagy üzemfenntartási munkák után" oldalon 165).

Page 139: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

138

2 A targonca karbantartására vonatkozó biztonsági el írások

Karbantartó és üzemfenntartó személyzet

Z A gyártó ezekre a tevékenységekre speciálisan képzett ügyfélszolgálattal áll

rendelkezésre. A gyártóval történ karbantartási szerz dés megkötése segíti a

hibamentes üzemeltetést.

A targoncák karbantartását és üzemfenntartását csak szakképzett személyzet

végezheti el. Az elvégzend tevékenységek az alábbi célcsoportokba oszthatók.

Vev szolgálat

A vev szolgálat szakemberei speciális képzettséggel rendelkeznek, képesek a

karbantartási és szervizelési m veleteket önállóan elvégezni. A vev szolgálat

szakemberei számárai az alkalmazandó szabványok, irányelvek és biztonsági

rendszabályok, illetve a lehetséges veszélyek ismertek.

Üzemeltet

Az üzemeltet karbantartói szakismereteik alapján a karbantartási ellen rz lista

üzemeltet höz tartozó pontjait tudja elvégezni. Az üzemeltet által elvégzend

karbantartási és szervizelési m veletek leírva is megtalálhatók, lásd lásd "A targonca

karbantartása" oldalon 137.

Page 140: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

139

04

.13 H

U2.1 Ken anyagok és régi alkatrészek

VIGYÁZAT!

Az üzemanyagok és az elhasznált alkatrészek szennyezik a környezetetAz elhasznált alkatrészeket és a lecserélt üzemi anyagokat szakszer en, az

érvényes környezetvédelmi el írásoknak megfelel en kell ártalmatlanítani. Az

olajcserék elvégzéséhez a gyártó kifejezetten ezekre a feladatokra specializálódott

ügyfélszolgálata készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Az ilyen anyagok kezelése során tartsa be a biztonsági el írásokat.

2.2 Kerekek

FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó m szaki leírásának nem megfelel abroncsok használatabalesetveszélyesA gumiabroncsok min sége nagyban kihat a targonca stabilitására és

menettulajdonságára.

Egyenl tlen kopás esetén a targonca stabilitása csökken, a fékút pedig megn .

Az abroncsok cseréje során ügyeljen arra, hogy a targonca ne álljon ferdén.

Az abroncsokat mindig párban, vagyis a jobb és a bal oldali abroncsot egyszerre

kell cserélni.

Z A gyárilag szerelt felnik és abroncsok pótlására kizárólag a gyártó eredeti

pótalkatrészeit használja, mivel más alkatrészek használatával a gyártó m szaki

specifikációja nem tartható be.

Page 141: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

140

2.3 Emel láncok

FIGYELMEZTETÉS!

A kenés nélküli és a rosszul tisztított emel láncok balesetveszélyesekAz emel láncok biztonsági elemek. A láncok nem szennyez dhetnek jelent s

mértékben. A emel láncokat és a csapszegeket mindig tartsa tisztán, és alaposan

kenje meg.

Az emel láncok tisztítása csak parafinszármazékkal, pl. petróleummal vagy dízel

üzemanyaggal történhet.

Az emel láncok magas nyomású g zborotvával való tisztítása vagy kémiai

tisztítása tilos.

A tisztítás után azonnal szárítsa meg az emel láncot s rített leveg vel, és fújja be

láncspray-vel.

Az emel lánc utánkenését csak tehermentesített állapotban szabad elvégezni.

A terel görg k tartományában különös óvatossággal végezze el az emel lánc

kenését.

FIGYELMEZTETÉS!

Veszély gázolaj miattA gázolaj b rrel érintkezve irritációt okozhat. Az érintett felületet azonnal alaposan

tisztítsa meg.

Ha a gázolaj szembe került, azonnal folyó vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz.

Az gázolajjal történ munkavégzés során viseljen véd keszty t.

Page 142: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

141

04

.13 H

U2.4 Hidraulikus berendezés

FIGYELMEZTETÉS!

A merev hidraulikatöml k balesetveszélyesekHat év élettartam után kötelez a hidraulikatöml k cseréje. A gyártó erre a

tevékenységre speciális képzésben részesített ügyfélszolgálattal áll rendelkezésre.

Ügyeljen a hidraulika töml k gyártási dátumára.

FIGYELMEZTETÉS!

A tömítetlen hidraulika berendezések balesetet okozhatnakEgy tömítetlen és hibás hidraulika berendezésb l hidraulikaolaj folyhat ki.

A felfedezett hibát haladéktalanul közölje felettesével.

A meghibásodott targoncát jelölje meg, és helyezze üzemen kívül.

A targoncát csak a hiba azonosítása és elhárítása után szabad ismét üzembe

helyezni.

A kiömlött hidraulikaolajat haladéktalanul távolítsa el megfelel megköt anyag

segítségével.

Az abszorbeáló anyagból és a ken - vagy üzemanyagból álló keveréket a hatályos

el írások szerint ártalmatlanítsa.

FIGYELMEZTETÉS!

A hidraulikavezetékekben keletkezett lyukak és hajszálrepedések sérülést ésfert zést okozhatnakA nyomás alatt álló hidraulikaolaj a hidraulikavezetékekben keletkezett apró lyukakon

vagy hajszálrepedéseken keresztül áthatolhat a b rön, és súlyos sérülést okozhat.

Sérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ne érintsen meg nyomás alatt álló hidraulikavezetéket.

A felfedezett hibát haladéktalanul közölje felettesével.

A meghibásodott targoncát jelölje meg, és helyezze üzemen kívül.

A targoncát csak a hiba azonosítása és elhárítása után szabad ismét üzembe

helyezni.

A kiömlött hidraulikaolajat haladéktalanul távolítsa el megfelel megköt anyag

segítségével.

Az abszorbeáló anyagból és a ken - vagy üzemanyagból álló keveréket a hatályos

el írások szerint ártalmatlanítsa.

Page 143: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

142

3 Ken - és üzemanyagok, kenési útmutató

3.1 A ken - és üzemanyagok biztonságos kezeléseA ken anyagok kezelése

A ken anyagokat mindig szakszer en és a gyártó utasítási szerint kell felhasználni.

FIGYELMEZTETÉS!

A szakszer tlen kezelés életveszélyt idézhet el , egészségkárosodást éskörnyezetszennyezést okozhatA ken - és üzemanyagok gyúlékonyak lehetnek.

A ken - és üzemanyagok ne érintkezzenek forró alkatrészekkel vagy nyílt lánggal.

A ken - és üzemanyagokat csak az el írt tárolóedényekben szabad tárolni.

Csak tiszta tárolóedénybe töltsön ken - és üzemanyagot.

Tilos a ken - és üzemanyagok különböz min ség változatainak keverése. Ezen

elõírás alól csak akkor szabad kivételt tenni, ha a keverést kimondottan a jelen

kezelési útmutató írja elõ.

VIGYÁZAT!

A kiömlött folyadékok növelik az elcsúszás veszélyét, és szennyezik akörnyezetetA kiömlött illetve kirázódott üzemanyagok miatt csúszásveszély áll fenn. Vízzel

keveredve a csúszásveszély még tovább fokozódik.

Ne öntse ki az üzemanyagokat.

A kiömlött folyadékot haladéktalanul távolítsa el megfelel megköt anyag

segítségével.

Az abszorbeáló anyagból és a ken - vagy üzemanyagból álló keveréket a hatályos

el írások szerint ártalmatlanítsa.

Page 144: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

143

04

.13 H

U

FIGYELMEZTETÉS!

Olajjal történ szakszer tlen kezelés veszélyt okozhatAz olajok (láncspray / hidraulikaolaj) gyúlékonyak és mérgez ek.

A fáradt olajat ártalmatlanítsa az el írások szerint. A fáradt olajat az el írásszer

ártalmatlanításig biztonságos körülmények között tárolja

Ne öntse ki az olajokat.

A kiömlött vagy elfolyt olajokat haladéktalanul távolítsa el megfelel megköt

anyag felhasználásával.

Az abszorbeáló anyagból és olajból álló keveréket a hatályos el írások szerint

ártalmatlanítsa.

Tartsa be az olajok kezelésére vonatkozó törvényi el írásokat.

Az olajok kezelése során viseljen véd keszty t.

Ne engedje, hogy olaj kerüljön a motor forró alkatrészeire.

Az olajok kezelése során tilos a dohányzás.

Kerülje az ilyen anyagokkal való érintkezést, és azok elfogyasztását. Lenyelés

esetén tilos a hánytatás, ilyenkor azonnal orvoshoz kell fordulni.

Olajköd vagy -pára belélegzése után gondoskodjon friss leveg bevitelér l.

Olaj b rrel történ érintkezése esetén vízzel öblítse le a b rt.

Olaj szembe kerülése esetén vízzel öblítse ki a szemet, és azonnal forduljon

orvoshoz.

Az átitatódott ruházatot és cip t azonnal cserélje át.

VIGYÁZAT!

Az üzemanyagok és az elhasznált alkatrészek szennyezik a környezetetAz elhasznált alkatrészeket és a lecserélt üzemi anyagokat szakszer en, az

érvényes környezetvédelmi el írásoknak megfelel en kell ártalmatlanítani. Az

olajcserék elvégzéséhez a gyártó kifejezetten ezekre a feladatokra specializálódott

ügyfélszolgálata készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Az ilyen anyagok kezelése során tartsa be a biztonsági el írásokat.

Page 145: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

144

3.2 Kenési útmutató

g Csúszófelületek c Hidraulikaolaj leereszt csavarja

s Golyós ken szem b Hajtóm olaj betölt csonkja

Hidraulikaolaj betölt csonkja a Hajtóm olaj leereszt csavarja

t Fékfolyadék betölt csonkja K Olajszint ellen rz csavar

t - D G

s - E

- E

c

b - N

K a a K

Page 146: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

145

04

.13 H

U3.3 Ken - és üzemanyagok

1) érvényes -5 és +30 °C közötti h mérsékleten2) érvényes -20 és -5 °C közötti h mérsékleten3) érvényes +30 és +50 °C közötti h mérsékleten

Kód Rendelésisz.

Szállítási

mennyiség

Töltésimennyis

égMegnevezés Felhasználás helye

A

51 132 827* 5 l

35 l

Jungheinrich

hidraulikaolaj

Hidraulikus

berendezés

50 426 072 20 l Renolin 321)HLPD

50 429 647 20 l Renolin 222)HLPD

50 124 051 5 l HV 68 3)

51 082 888 5 lPlantosyn 46 HVI

(BIO-hidraulikaolaj)

D 50 429 647 20 l 0,25 l Renolin 22Hidraulikus

fékrendszer

E 14 038 650 400 gKen zsír

KP 2 K3)Els és hátsó kerék -

kerékcsapágy

G 29 201 280 400 ml Láncken spray Láncok

N 50 137 755 5 l

2x

kb. 1,3 l

(új

feltöltés

2x1,4 l)

Shell Donax TC 50

UniversalHajtóm

Page 147: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

146

Z *A targoncákat gyárilag speciális hidraulikaolajjal (gyári hidraulikaolajjal, amely

felismerhet kék színér l) vagy „Plantosyn 46 HVI“ BIO-hidraulikaolajjal feltöltve

szállítjuk ki. Ez a speciális hidraulikaolaj kizárólag a gyártó szervizszolgálatán

keresztül szerezhet be. Az alternatívaként megnevezett hidraulika olaj használata

engedélyezett, ez azonban ronthatja a targonca funkcióit. Engedélyezett ennek a

hidraulika olajnak az alternatívaként megnevezett hidraulika olajjal történ vegyes

alkalmazása.

FIGYELMEZTETÉS!

A targoncákat gyárilag "HLP D22" hidraulikaolajjal vagy "Plantosyn 46 HVI" BIO-

hidraulikaolajjal feltöltve szállítjuk ki.

Nem engedélyezett a „Plantosyn 46 HVI“ BIO-hidraulikaolajról a gyári hidraulikaolajra

történ átállás. Ugyanez vonatkozik a gyári hidraulikaolajról a „Plantosyn 46 HVI”

BIO-hidraulikaolajra történ átállásra.

Tilos a „Plantosyn 46 HVI“ BIO-hidraulikaolaj és a gyári hidraulikaolajjal vagy az

alternatívaként megnevezett hidraulikaolajjal történ vegyes alkalmazása.

Ken zsír irányértékek

Kód Bázisanyag Cseppenéspont°C

Penetrációsszám 25 °C-on

NLG1 osztály Üzemi h mérséklettartomány °C

E Lítium 185 265 - 295 2 -35/+120

Page 148: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

147

04

.13 H

U

4 A szervizelési és karbantartási munkák leírása

4.1 A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhezTegye meg a karbantartás és üzemfenntartás során a balesetek elkerülése

érdekében valamennyi szükséges biztonsági óvintézkedést. Teljesítse a következ

feltételeket:

Eljárásmód• Biztonságosan parkolja le a targoncát, lásd "A targonca biztonságos parkolása"

oldalon 81.

• Engedje le teljesen a teherfelvev szerkezetet.

• Az akkumulátordugaszt húzza ki és ily módon biztosítsa a járm vet a véletlen

beindítás ellen.

Page 149: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

148

4.2 A targonca biztonságos emelése és felbakolása

FIGYELMEZTETÉS!

A boruló targonca balesetveszélyesA targonca emeléséhez a kötöz eszközt csak a speciálisan erre a célra kialakított

helyeken szabad csatlakoztatni.

A targonca tömegét lásd a típuslapon.

Csak legalább 5000 kg kg teherbírású autóemel t használjon.

A targoncát teher nélkül sík padlón kell emelni.

A targonca felbakolásánál megfelel eszközökkel (ékekkel, keményfa bakokkal)

biztosítsa a gépet megcsúszás vagy lebillenés ellen.

A targoncát biztonságosan emelje és bakolja alá

El feltételek– A targonca el készítése a karbantartási és üzemfenntartási m veletekhez (lásd "A

targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez" oldalon 147).

Szükséges szerszám és anyag– Autóemel

– Keményfa bakok

Eljárásmód• Az autóemel t helyezze az emelési pontokhoz.

Z Emelési pont autóemel höz, lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 31.

• Emelje fel a targoncát.

• Támassza ki keményfa bakokkal a targoncát.

• Távolítsa el az autóemel t.

A targonca biztonságosan fel van emelve és alá van bakolva.

Page 150: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

149

04

.13 H

U4.3 Nyissa fel a hátsó burkolatot

Nyissa fel a burkolatot

El feltételek– A targonca el készítése a karbantartási és

szervizelési m veletekhez (lásd "A targonca

el készítése a karbantartási és szervizelési

m veletekhez" oldalon 147).

Eljárásmód• Nyissa ki a két gyorscsatlaqkozót (147).

• Húzza hátrafelé és vegye le a hátsó

burkolatot.

A hátsó burkolat nyitva van. A biztosítékok ésmás alkatrészek most hozzáférhet k.

Zárja le a burkolatot

Eljárásmód• Helyezze fel a hátsó fedélburkolatot.

• Zárja a két gyorscsatlaqkozót (147).

A hátsó burkolat zárva van.

147

Page 151: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

150

4.4 A kerekek rögzítésének ellen rzése

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély az abroncsok különböz sége miattA gumiabroncsok min sége nagyban kihat a targonca stabilitására és

menettulajdonságára.

A kerekek átmér jében legfeljebb 15 mm eltérés lehet.

Az abroncsokat csak párban szabad cserélni. Kerékcsere után a kerékanyák

feszességét kb. 10 üzemóra után ellen rizni kell.

Csak azonos gyártmányú, típusú és profilú abroncsokat szabad használni.

A kerekek rögzítésének ellen rzése

El feltételek– A targonca el készítése a karbantartási és

szervizelési m veletekhez (lásd "A targonca

el készítése a karbantartási és szervizelési

m veletekhez" oldalon 147).

Szükséges szerszám és anyag– Nyomatékkulcs

Eljárásmód• A kerékanyákat (148) keresztben meg kell húzni nyomatékkulccsal, meghúzási

nyomatékok lásd "Kerékabroncs" oldalon 28.

A kerekek rögzítésének ellen rzése megtörtént.

Z Légtöml s gumiabroncs alkalmazása esetén ellen rizze a légnyomást, légnyomás

lásd "Kerékabroncs" oldalon 28

148

Page 152: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

151

04

.13 H

U4.5 Kerékcsere

FIGYELMEZTETÉS!

A boruló targonca balesetveszélyesA targonca emeléséhez a kötöz eszközt csak a speciálisan erre a célra kialakított

helyeken szabad csatlakoztatni.

A targonca tömegét lásd a típuslapon.

Csak legalább 5000 kg kg teherbírású autóemel t használjon.

A targoncát teher nélkül sík padlón kell emelni.

A targonca felbakolásánál megfelel eszközökkel (ékekkel, keményfa bakokkal)

biztosítsa a gépet megcsúszás vagy lebillenés ellen.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély a leboruló kerék általA targonca kerekeinek igen nagy a tömege. Egy kerék tömege akár 150 kg is lehet.

A kerékcserét csak megfelel szerszámokkal és munkavédelmi eszközökkel

szabad végrehajtani.

Kerekek leszerelése

El feltételek– A targonca el készítése a karbantartási és

szervizelési m veletekhez (lásd "A targonca

el készítése a karbantartási és szervizelési

m veletekhez" oldalon 147).

Szükséges szerszám és anyag– Autóemel

– Keményfa bakok

– Szerel kar

– Nyomatékkulcs

Eljárásmód• Az autóemel t helyezze az emelési pontokhoz.

Z Emelési pont autóemel höz, lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 31.

• Emelje fel a targoncát.

• Támassza ki keményfa bakokkal a targoncát.

• Oldja ki a kerékrögzítést (148).

• Szerelje le a kereket, szükség esetén használjon alkalmas szerel kart.

A kerék leszerelése megtörtént.

148

Page 153: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

152

Kerekek felszerelése

Eljárásmód• Szerelje fel a kereket, szükség esetén

használjon alkalmas szerel kart.

• Szerelje fel a kerékrögzítést.

• Távolítsa el a keményfa hasábokat.

• Engedje le a targoncát.

• A kerék rögzít elemeket (148) keresztben meg

kell húzni nyomatékkulccsal, meghúzási

nyomatékok lásd "Kerékabroncs" oldalon 28.

A kerék felszerelése megtörtént.

Z Légtöml s gumiabroncs alkalmazása esetén ellen rizze a légnyomást, légnyomás

lásd "Kerékabroncs" oldalon 28

148

Page 154: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

153

04

.13 H

U4.6 Hidraulikarendszer

VIGYÁZAT!

A hidraulikaolaj üzem közben nyomás alatt áll. Egészségre káros és

környezetszennyez anyag.

Ne érintsen meg nyomás alatt álló hidraulikavezetéket.

A fáradt olajat az el írások szerint ártalmatlanítsa. A fáradt olajat az el írásszer

ártalmatlanításig biztonságos körülmények között tárolja.

Ne öntse ki a hidraulikaolajat.

A kiömlött hidraulikaolajat haladéktalanul távolítsa el megfelel megköt anyag

segítségével.

Az abszorbeáló anyagból és a ken - vagy üzemanyagból álló keveréket a hatályos

el írások szerint ártalmatlanítsa.

A hidraulikaolaj kezelésével kapcsolatban tartsa be a törvényi el írásokat.

A hidraulikaolaj kezelése során viseljen véd keszty t.

Ne engedje, hogy hidraulikaolaj kerüljön a motor forró alkatrészeire.

A hidraulikaolaj kezelése során a dohányzás tilos.

Kerülje az ilyen anyagokkal való érintkezést, és azok elfogyasztását. Lenyelés

esetén tilos a hánytatás, ilyenkor azonnal orvoshoz kell fordulni.

Olajköd vagy -pára belélegzése után gondoskodjon friss leveg bevitelér l.

Olaj b rrel történ érintkezése esetén vízzel öblítse le a b rt.

Olaj szembe kerülése esetén vízzel öblítse ki a szemet, és azonnal forduljon

orvoshoz.

Az átitatódott ruházatot és cip t azonnal cserélje át.

VIGYÁZAT!

Az üzemanyagok és az elhasznált alkatrészek szennyezik a környezetetAz elhasznált alkatrészeket és a lecserélt üzemi anyagokat szakszer en, az

érvényes környezetvédelmi el írásoknak megfelel en kell ártalmatlanítani. Az

olajcserék elvégzéséhez a gyártó kifejezetten ezekre a feladatokra specializálódott

ügyfélszolgálata készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Az ilyen anyagok kezelése során tartsa be a biztonsági el írásokat.

Page 155: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

154

4.6.1 A hidraulikaolajszint ellen rzése

Ellen rizze a hidraulikaolaj szintjét és töltse fel hidraulikaolajjal

El feltételek– A targoncát csak sík területen parkolja le.

– A targonca el készítése a karbantartási és üzemfenntartási m veletekhez (lásd "A

targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez" oldalon 147).

Eljárásmód• A szell z sz r t (149) a nívópálcával (150) csavarja le.

• A hidraulikaolaj szintjét ellen rizze a nívópálcán (150) szemrevételezéssel.

Z Elegend mennyiség esetén a hidraulikaolaj szintje eléri a fels jelölést (max.).

Szükség esetén töltsön utána hidraulikaolajat az el írt mennyiség eléréséig (20

mm a nívópálcán megfelel kb. 1,5l hidraulikaolajnak).

Ezzel a hidraulikaolaj szintjét ellen rizte.

VIGYÁZAT!

A nem megfelel hidraulikaolaj használata kárt okozhat!Amennyiben a targoncát BIO-hidraulikaolajjal használja, akkor ezt a

hidraulikatartályon a „Csak BIO-hidraulikaolajjal tölthet fel“ tábla jelzi.

Csak BIO-hidaulika olajat alkalmazzon.

f09unten

150max.

min.

149

Page 156: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

155

04

.13 H

U4.7 A hidraulika olaj sz r jének cseréje

Az olajsz r cseréje

El feltételek– Biztonságosan parkolja le a targoncát, lásd "A

targonca biztonságos parkolása" oldalon 81

Eljárásmód• A hidraulikaolaj sz r jének zárófedelét (151)

csavarja le, a sz r a zárófedélre van felhelyezve

• Cserélje ki a sz r betétet; ha megsérült az O-

gy r , akkor ezt is ki kell cserélni. Az O-gy r t

beszereléskor kissé meg kell olajozni.

• A zárófedelet az új sz r vel együtt csavarja vissza.

4.8 Légbeszívó és légtelenít sz r cseréje

El feltételek– A targoncát csak sík felületen parkolja le.

– A targonca el készítése a karbantartási és

üzemfenntartási m veletekhez (lásd "A

targonca el készítése a karbantartási és

szervizelési m veletekhez" oldalon 147).

– Távolítsa el a fenéklemezt, ehhez csavarja ki

a fenéklemez rögzít csavarjait.

Eljárásmód• Vegye le a hidraulikaolaj tartály fedelét.

• Csavarja fel a légsz r t (149).

• Cserélje ki a légsz r t.

Z A kifolyt hidraulika olajat fogja fel. Ártalmatlanítsa a hidraulikaolajat és

hidraulikaolaj sz r t az érvényes környezetvédelmi rendelkezések szerint.

151

149

Page 157: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

156

4.9 A hajtóm olajszintjének ellen rzése

VIGYÁZAT!

Az üzemanyagok és az elhasznált alkatrészek szennyezik a környezetetAz elhasznált alkatrészeket és a lecserélt üzemi anyagokat szakszer en, az

érvényes környezetvédelmi el írásoknak megfelel en kell ártalmatlanítani. Az

olajcserék elvégzéséhez a gyártó kifejezetten ezekre a feladatokra specializálódott

ügyfélszolgálata készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Az ilyen anyagok kezelése során tartsa be a biztonsági el írásokat.

A hajtóm olajszintjénekellen rzése

El feltételek– Biztonságosan parkolja le a

targoncát, lásd "A targonca

biztonságos parkolása" oldalon 81

Szükséges szerszám és anyag– Kárment

Eljárásmód• Helyezze a kárment t a hajtóm

alá

• Csavarja ki az olajellen rz

csavart (153).

• Ellen rizze a hajtóm olajszintjét,

szükség esetén töltsön utána a

betölt nyílásba (152).

Z Az olaj érjen az ellen rz furat alsó

széléig (153).

A hajtóm olajszintjét ellen rizte.

152

153

154

Page 158: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

157

04

.13 H

U

Az olaj leengedése

Eljárásmód• Az olajat üzemmeleg állapotban

kell leengedni.

• Helyezze a kárment t a hajtóm

alá

• Csavarja ki a

leereszt csavart (154) és engedje

le a hajtóm olajat.

Z A hajtóm olaj gyors és

maradéktalan leeresztéséhez

csavarja ki az

ellen rz csavart (153).

Az olajat leengedte.

Olaj betöltése

Eljárásmód• Csavarja be a leereszt csavart (154).

• Töltsön új hajtóm olajat kicsavart ellen rz csavar (153) mellett a

betölt nyílásba (152).

Betöltötte az olajat.

4.10 Cserélje ki a motor szell z ventilátorának szívócs sz r jét

Eljárásmód• Lazítsa ki a csavart (155).

• Vegye le rácsot (156) el refelé.

• Cserélje ki a sz r t

• Szerelje vissza a rácsot

A szívócs sz r t kicserélte.

152

153

154

155 156

Page 159: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

158

4.11 F tés

A légsz r cseréje

Eljárásmód• A ventilátorsz r t (131)húzza ki.

• Új ventilátorsz r t (131) helyezzen be, és

ügyeljen szoros illeszkedésére.

A sz r kazettát kicserélte.

Z Ellen rizze a sz r ket 500 üzemóra után és legkés bb 1000 üzemóra elteltével

cserélje ki azokat.

Z A f tés tökéletes m ködése érdekében rendszeres id közönként karban kell

tartani lásd "Szervizelés és átvizsgálás" oldalon 171 ill. lásd "Karbantartási

ellen rz lista" oldalon 172.

4.12 A szélvéd mosó berendezés feltöltése

Eljárásmód• Ellen rizze, hogy a tartályban (157) elegend

ablakmosó folyadék van-e.

• Szükség esetén töltsön utána fagyállótartalmú

ablakmosó folyadékot.

131

157

Page 160: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

159

04

.13 H

U4.13 Az elektromos biztosítékok ellen rzése

FIGYELMEZTETÉS!

Villamos áram miatti balesetveszélyA villamos berendezésen csak feszültségmentesített állapotban szabad munkát

végezni. A villamos berendezés karbantartási munkáinak megkezdése el tt:

Biztonságosan parkolja le a targoncát (lásd "A targonca biztonságos parkolása"

oldalon 81).

Nyomja meg a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót.

Bontsa meg az akkumulátorhoz vezet csatlakozást (húzza ki az

akkumulátorcsatlakozókat).

A villamossági munkák megkezdése el tt vegye le és tegye el gy r jét, fém

karköt jét stb.

VIGYÁZAT!

A nem megfelel biztosítékok használata tüzet okozhat és megrongálhatja azalkatrészeketA nem megfelel biztosítékok alkalmazása kárt okozhat a villamos berendezésben,

és t z keletkezéséhez vezethet. Nem megfelel biztosítékok alkalmazása esetén a

targonca biztonsága és funkcionalitása nem garantálható.

Csak az el írt névleges áramnak megfelel biztosítékokat használja, lásd "A

biztosítékokra vonatkozó értékek" oldalon 160.

Az elektromos biztosítékok ellen rzése

El feltételek– A targonca el készítése a karbantartási és üzemfenntartási m veletekhez (lásd "A

targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez" oldalon 147).

Eljárásmód• Nyissa fel a targonca hátsó burkolatát, lásd "Nyissa fel a hátsó burkolatot"

oldalon 149.

• Csavarozza le a villamos rendszer burkolatának fedelét.

• Ellen rizze a táblázat szerint a biztosítékok megfelel értékét és épségét.

• Cserélje ki a hibás biztosítékokat a táblázat alapján.

• Zárja vissza a villamos rendszer burkolatának fedelét.

• Zárja le a targonca hátsó burkolatát.

Az elektromos biztosítékok ellen rzése megtörtént.

Page 161: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

160

4.13.1 A biztosítékokra vonatkozó értékek

166158 159 160 161 162 163

169

164 165

167

168

170

Elektromos rendszer biztosítékai

Sz. Megnevezés Áramkör Érték / típus

158 F3.1Vezérl áramköri biztosíték, DC/DC

konverter10 A

159 F4 Vezérl áramköri biztosíték 5 A

160 F1.2 Vezérl áramköri biztosíték 15 A

161 F2.1 Vezérl áramköri biztosíték 10 A

162 1F9 Elektronikai vezérl áramköri biztosíték 3 A

163 F1 A teljes vezérlés biztosítéka 32 A

164 2F1 Hidraulikamotor biztosíték 355 A

165 1F Haladóm -motor biztosítéka 355 A

166 F4 F megszakító vezérl áramköri biztosítéka 5 A

167 5F2Vezérl áramköri biztosíték DC/DC

konverter (o)10 A

168 5F2Vezérl áramköri biztosíték DC/DC

konverter (o)15 A

169 3F1 Kormány szervomotor biztosítéka 40 A

170 F8 Pozitív vezeték f biztosítéka 425 A

Page 162: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

161

04

.13 H

U4.14 Tisztítási munkák

4.14.1 Targonca tisztítása

VIGYÁZAT!

T zveszélyA targonca tisztításához tilos gyúlékony folyadék használata.

A tisztítási munkák megkezdése el tt húzza ki az akkumulátordugaszt.

A tisztítási munkák megkezdése el tt tegye meg az összes szükséges biztonsági

óvintézkedést, hogy kizárja a szikraképz dés lehet ségét (például rövidzárlat

esetén).

VIGYÁZAT!

Szerkezeti elemek megrongálódásának veszélye a targonca tisztítása közbenA nagynyomású tisztítóval történ tisztítás m ködési hibát okozhat.

A nagynyomású tisztítóval történ tisztítás el tt az elektromos egységeket

(vezérlések, érzékel k, motorok, stb.) gondosan le kell takarni.

A nagynyomású tisztító sugar t tilos a táblákra irányítani, mivel ezek

megsérülhetnek (lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 31).

A targoncát ne tisztítsa g zsugárral.

Page 163: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

162

Targonca tisztítása

El feltételek– A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez (lásd "A

targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez" oldalon 147).

Szükséges szerszám és anyag– Vízben oldódó tisztítószer

– Szivaccsal vagy ronggyal

Eljárásmód• A targoncát vízben oldódó tisztítószerrel vagy vízzel kell a felületen tisztítani. A

tisztításhoz szivacsot vagy rongyot kell alkalmazni.

• Az alábbi részeket különösen alaposan meg kell tisztítani:

• Lemezek

• Minden bejárt felület

• Olajbetölt nyílások és környékük

• Zsírzógombok (kenés el tt)

• A targoncát a tisztítás után pl. s rítettleveg vel vagy száraz ronggyal kell szárítani.

• A tisztítási munka elvégzése után az Ismételt üzembe helyezés tisztítási vagy

karbantartási munkák után pontban leírt tevékenységek elvégzése szükséges

(lásd "A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése"

oldalon 168).

A targonca tisztítása megtörtént.

Page 164: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

163

04

.13 H

U

4.14.2 Elektromos rendszer alkatrészeinek tisztítása

VIGYÁZAT!

A villamos berendezés megrongálódásának veszélyeA villamos berendezés alkatrészeinek (vezérlések, érzékel k, motorok, stb.) vízzel

történ tisztítása a villamos részek megrongálódásához vezethet.

Ne tisztítsa vízzel a villamos rendszert.

A villamos részeket csak gyenge szívással vagy s rített leveg finom befúvásával

(vízleválasztóval rendelkez kompresszor alkalmazásával) és nem vezet képes

anyagból készült, antisztatikus ecsettel szabad tisztítani.

Elektromos rendszer alkatrészeinek tisztítása

El feltételek– A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez (lásd "A

targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez" oldalon 147).

Szükséges szerszám és anyag– Kompresszor vízleválasztóval

– Nem vezet , antisztatikus ecsettel

Eljárásmód• Tegye szabaddá az elektromos rendszert, lásd "Nyissa fel a hátsó burkolatot"

oldalon 149.

• A villamos részeket csak gyenge szívással vagy s rített leveg finom befúvásával

(vízleválasztóval rendelkez kompresszor alkalmazásával) és nem vezet képes

anyagból készült, antisztatikus ecsettel szabad tisztítani.

• Szerelje fel az elektromos rendszer fedelét, lásd "Nyissa fel a hátsó burkolatot"

oldalon 149.

• A tisztítási munka elvégzése után az Ismételt üzembe helyezés tisztítási vagy

karbantartási munkák után pontban leírt tevékenységek elvégzése szükséges

(lásd "A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése"

oldalon 168).

Az elektromos rendszer részegységeinek tisztítása megtörtént.

Page 165: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

164

4.15 Villamossági munkák

FIGYELMEZTETÉS!

Villamos áram miatti balesetveszélyA villamos berendezésen csak feszültségmentesített állapotban szabad munkát

végezni. A vezérlésbe beépített kondenzátorok teljesen süljenek ki. A kondenzátorok

kb. 10 perc elteltével sülnek ki teljesen. A villamos berendezés karbantartási

munkáinak megkezdése el tt:

A villamos rendszeren végzend munkákat csak elektrotechnikai képzettséggel

rendelkez személy hajthatja végre.

A munka megkezdése el tt minden olyan intézkedést meg kell tenni, amely az

elektromos balesetek megel zéséhez szükséges.

Biztonságosan parkolja le a targoncát (lásd "A targonca biztonságos parkolása"

oldalon 81).

Húzza ki az akkumulátordugaszt.

Gy r ket, fémkarköt ket stb. vegye le.

Page 166: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

165

04

.13 H

U4.16 A targonca ismételt üzembe helyezése karbantartási vagy

üzemfenntartási munkák utánEljárásmód• Tisztítsa meg alaposan a targoncát, lásd "Targonca tisztítása" oldalon 161.

• Végezze el a targonca kenését a kenési terv szerint, lásd "Kenési útmutató"

oldalon 144.

• Tisztítsa meg az akkumulátort, vonja be a póluscsavarokat pólusvéd zsírral és

csatlakoztassa az akkumulátort.

• Töltse fel az akkumulátort, lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 49.

• Cserélje le a hajtóm olajat. Kondenzvíz is keletkezhet.

• Cserélje le a hidraulika olajat. Kondenzvíz is keletkezhet.

Z A gyártó erre a tevékenységre speciális képzésben részesített ügyfélszolgálattal áll

rendelkezésre.

• Helyezze üzembe a targoncát, lásd "A targonca el készítése az üzemeltetésre"

oldalon 66.

Page 167: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

166

5 A targonca üzemen kívül helyezése

Ha a targoncát egy hónapnál hosszabb id re üzemen kívül helyezik, akkor azt

kizárólag fagymentes és száraz helyen szabad tárolni. Az üzemen kívül helyezés

el tt, alatt és után az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell elvégezni.

A targoncát az üzemen kívül helyezés id tartama alatt úgy kell felbakolni, hogy a

kerekek ne érintkezzenek a talajjal. Csak így biztosítható, hogy a kerekek és a

kerékcsapágyak ne károsodjanak a tárolás alatt.

Z A targonca felbakolása, lásd "A targonca biztonságos emelése és felbakolása"

oldalon 148.

Amennyiben a targonca üzemen kívül helyezésének id tartama a hat hónapot is

meghaladja, a fentieken túlmen szükséges intézkedéseket egyeztesse a gyártó

ügyfélszolgálatával.

Page 168: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

167

04

.13 H

U5.1 Az üzemen kívül helyezést megel z tennivalók

Eljárásmód• Tisztítsa meg alaposan a targoncát, lásd "Targonca tisztítása" oldalon 161.

• Biztosítsa a targoncát ékekkel a véletlen elgurulás ellen.

• Ellen rizze a hidraulikaolaj szintjét, és szükség esetén töltsön utána

hidraulikaolajat, lásd "A hidraulikaolajszint ellen rzése" oldalon 154.

• A festetlen mechanikai fémfelületeket olajjal vagy zsírral vékonyan bevonva védeni

kell.

• Végezze el a targonca kenését a kenési terv szerint, lásd "Kenési útmutató"

oldalon 144.

• Töltse fel az akkumulátort, lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 49.

• Kösse le és tisztítsa meg az akkumulátort, és pólusait vonja be pólusvéd zsírral.

Z A fentieken túlmen en vegye figyelembe az akkumulátorgyártó által közölt

el írásokat is.

5.2 Üzemen kívül helyezés alatti tennivalók

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor mélykisülés miatti károsodásaAz akkumulátor önkisülése miatt mélykisülés történhet. A mélykisülések lerövidítik az

akkumulátor élettartamát.

Töltse fel az akkumulátort legalább 2 havonta

Z Töltse fel az akkumulátort, lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 49.

Page 169: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

168

5.3 A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezéseEljárásmód• Tisztítsa meg alaposan a targoncát, lásd "Targonca tisztítása" oldalon 161.

• Végezze el a targonca kenését a kenési terv szerint, lásd "Kenési útmutató"

oldalon 144.

• Tisztítsa meg az akkumulátort, vonja be a póluscsavarokat pólusvéd zsírral és

csatlakoztassa az akkumulátort.

• Töltse fel az akkumulátort, lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 49.

• Cserélje le a hajtóm olajat. Kondenzvíz is keletkezhet.

• Cserélje le a hidraulika olajat. Kondenzvíz is keletkezhet.

Z A gyártó erre a tevékenységre speciális képzésben részesített ügyfélszolgálattal áll

rendelkezésre.

• Helyezze üzembe a targoncát, lásd "A targonca el készítése az üzemeltetésre"

oldalon 66.

Page 170: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

169

04

.13 H

U

6 Id közi és szokatlan jelenségek utáni biztonsági ellen rzések

Z A biztonsági ellen rzést a nemzeti el írásoknak megfelel en el kell végezni. A

gyártó javasolja a FEM 4.004 irányelv szerinti felülvizsgálat elvégzését. A gyártó

ezekre a tevékenységekre speciálisan képzett ügyfélszolgálattal áll rendelkezésre.

A targoncát minimum évente egyszer, illetve szokatlan jelenségek után ellen riztetni

kell (ennek során be kell tartani a nemzeti el írásokat), vagy rendkívüli események

után át kell vizsgáltatni a járm vet egy erre külön képesítéssel rendelkez személlyel.

Ennek a személynek a szakvéleményét és ítéletét az üzemi és gazdasági helyzet

szerinti befolyásoltság nélkül, csak biztonsági szempontból kell megadnia. Megfelel

ismeretanyaggal és tapasztalattal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a targonca állapotát

és védelmi berendezésének hatékonyságát a m szaki tudományok szabályai,

valamint a targoncák ellen rzésének alapelvei szerint meg tudja ítélni.

Emellett el kell végeznie a targonca m szaki állapotának teljes kör ellen rzését

balesetvédelmi szempontból is. Ezenkívül alaposan meg kell vizsgálnia a targoncát

tekintettel azokra a sérülésekre, amelyeket adott esetben a szakszer tlen

alkalmazás okozhatott. Minderr l vizsgálati jegyzõkönyvet kell készítenie. A vizsgálat

eredményeit legalább a következ utáni vizsgálat id pontjáig meg kell rizni.

A felmerül hiányosságok haladéktalan elhárításáról az üzemeltet nek kell

gondoskodnia.

Z Az eredményes vizsga után látható jelölésként a targoncán a vizsgálatot igazoló

matrica kerül elhelyezésre. Ez jelzi, melyik év melyik hónapjában esedékes a

következ vizsgálat elvégzése.

Page 171: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

170

7 Végleges üzemen kívül helyezés, ártalmatlanítás

Z A targonca végleges és szakszer üzemen kívül helyezése, ill. ártalmatlanítása

során be kell tartani a felhasználás helye szerinti ország vonatkozó, hatályos

törvényi rendelkezéseit. Mindenekel tt be kell tartani az akkumulátor, a ken - és

üzemanyagok, valamint az elektronikai és az elektromos rendszer

ártalmatlanítására vonatkozó rendelkezéseket.

A targonca szétszerelését csak megfelel képesítéssel rendelkez szakember

végezheti, a gyártó által el írt eljárásmód betartása mellett.

8 A munkavállalókat ér vibrációk mérése

Z Azokat a rezgéseket, amelyek a nap során haladás közben érik a vezet t,

munkavállalót ér vibrációnak nevezzük. A munkavállalót ér , túl er s vibráció

hosszú távon egészségi károsodást okoz a vezet nek. Ezért lépett életbe a

járm vezet k védelmére a 2002/44/EK/Vibrációk cím , európai üzemeltetési

irányelv. A gyártó az üzemeltet k támogatására a munkavállalókat ér vibrációk

mérését kínálja szolgáltatásként az alkalmazási helyzet megfelel értékeléséhez.

Page 172: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

171

04

.13 H

U

9 Szervizelés és átvizsgálás

FIGYELMEZTETÉS!

Az elhanyagolt karbantartás balesetveszélyesA rendszeres karbantartás elmulasztása a targonca meghibásodásához vezethet, és

ráadásul potenciális veszélyt jelent mind a személyek számára, mind pedig az

üzemeltetés szempontjából.

A targonca biztonságos üzemeltetésének egyik legfontosabb alapfeltétele az

alapos és szakszer szervizelés.

A targonca használatának keretfeltételei jelent sen befolyásolják a részegységek

kopását. Az alábbiakban feltüntetett karbantartási id közök egym szakos, normál

üzemeltetési körülmények között történ munkavégzésre vonatkoznak. A

karbantartási id közöket megfelel en csökkenteni kell olyan fokozott igénybevétel

esetén, mint az er sen poros környezet, nagy h mérséklet ingadozás vagy több

m szakos munkarend.

MEGJEGYZÉS

A karbantartási intervallumok meghatározásához a gyártó helyszíni vizsgálatot

javasol a kopási sérülések megel zése érdekében.

Az alábbi karbantartási ellen rz lista az elvégzend tevékenységeket és azok

id pontjait foglalja össze. A karbantartási idõközök jelölése a következ :

Z A W karbantartási idõközökben a teendõket az üzemeltetõnek kell végrehajtania.

A targonca bejáratási idõszakában – kb. 100 üzemóra után – az üzemeltetõnek

ellen riznie kell a kerékanyák/kerékcsapszegek feszességét, és szükség esetén

biztosítania kell ezek utánhúzását.

W = Minden 50. üzemórát követ en, de legalább hetente egyszer

A = 500 üzemóránként

B = Minden 1000 üzemórát követ en, de legalább évente egyszer

C = Minden 2000 üzemórát követ en, de legalább évente egyszer

t = Standard karantartási id köz

k =H t házi karbantartási id köz (a standard karbantartási id köz

kiegészítéseként)

Page 173: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

172

10 Karbantartási ellen rz lista

10.1 Üzemeltet

10.1.1 Alapfelszereltség

Fékek W A B C1 Ellen rizze a fékek m ködését. t

2 Fékolajszint (ásványolaj) ellen rzése t

Villamosság W A B C

1Ellen rizze a figyelmeztet és biztonsági berendezéseket a kezelési

utasítás alapján.t

2 Ellen rizze a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló m ködését. t

Energiaellátás W A B C

1Ellen rizze az akkumulátorkábel csatlakozóinak feszességét,

szükség esetén zsírozza meg a pólusokat.t

2 Ellen rizze az akkumulátort és komponenseit. t

3Ellen rizze a savszintet, szükség esetén töltsön utána desztillált

vizet.t

4Ellen rizze az akkumulátordugasz épségét, m ködését és

feszességét.t

Haladás W A B C

1Ellen rizze a kerekek kopását, épségét és rögzítését, szükség

esetén ellen rizze a légnyomást.t

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze az ajtókat és/vagy a burkolatokat. t

2 Ellen rizze a táblák olvashatóságát és teljességét. t

3 Ellen rizze az akkumulátorfedél gázrugók m ködését és épségét. t

4 Ellen rizze a véd tet és/vagy a fülke épségét és rögzítését. t

5Ellen rizze a vezet ülés visszahúzószerkezetének m ködését és

épségét.t

Page 174: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

173

04

.13 H

U

10.1.2 Extra felszereltség

Munkareflektor

Villogó / forgó fény

F tés

Szorító készülék

Oldalmozgató

KRESZ

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze az emel láncok kenését, szükség esetén kenje le az

emel láncokat.t

2Ellen rizze az emel oszlop csúszófelületeinek kopását és épségét,

szükség esetén kenje le azokat.t

3 Ellen rizze a hidraulikus berendezés m ködését. t

4Ellen rizze a hengerek, a hidraulika-aggregát, a vezetékek és a

töml k épségét és tömítettségét.t

5 Ellen rizze a hidraulikaolaj szintjét, és szükség esetén pótolja azt. t

6Ellen rizze az emel villák vagy a teherfelvev szerkezet kopását és

épségét.t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a világítás m ködését. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a villogók / forgó fények m ködését és épségét. t

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze a f tés m ködését. t

2Ellen rizze a f tés légsz r jének szennyezését, szükség esetén

cserélje ki.t

Hidr. mozgások W A B C1 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

Hidr. mozgások W A B C1 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a világítás m ködését. t

Page 175: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

174

Teleszkópvillák

Id járás elleni védelem

Ablaktörl -mosó berendezés

Villaállító berendezés

Kiegészít felszerelések

Hidr. mozgások W A B C1 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze az ablakf tés m ködését és épségét. k

2 Ellen rizze az ajtók m ködését és épségét. t

Váz és felépítmény W A B C

1Ellen rizze az ablakmosó folyadék tartály tömítettségét és szintjét,

szükség esetén töltse fel.t

Hidr. mozgások W A B C1 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

Váz és felépítmény W A B C

1

Ellen rizze az olyan kiegészít felszerelések m ködését és épségét,

mint a tükrök, tárolórekeszek, fogantyúk, ablaktörl k, ablakmosó

berendezés stb.

t

Page 176: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

175

04

.13 H

U10.2 Vev szolgálat

10.2.1 Alapfelszereltség

Fékek W A B C1 Ellen rizze a fékek m ködését. t

2Ellen rizze a fékmechanikát, szükség esetén állítsa be és zsírozza

meg.t

3 Fékolajszint (ásványolaj) ellen rzése t

4 Cserélje le az ásványolajat a fékrendszerben. t

5Ellen rizze a csatlakozásokat és a vezetékeket, hogy nem

szivárognak-e.t

Villamosság W A B C1 Kábel- és motorrögzítést ellen rizni kell. t

2Ellen rizze a figyelmeztet és biztonsági berendezéseket a kezelési

utasítás alapján.t

3 Ellen rizze a kijelz - és kezel elemek m ködését. t

4 Ellen rizze a mikrokapcsolók m ködését, szükség esetén állítsa be. t

5 Ellen rizze a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló m ködését. t

6 Ellen rizze a kapcsolóreléket és/vagy reléket. t

7 Ellen rizze a ventillátor m ködését, szennyez dését és épségét. t

8 Ellen rizze a biztosítékok értékeinek helyességét. t

9 Ellen rizze a váz zárlatát. t

10Ellen rizze az elektromos vezetékek sérüléseit (szigetelés sérülése,

csatlakozók). Ellen rizze a vezetékek rögzítését a csatlakozókhoz.t

Energiaellátás W A B C

1Ellen rizze az akkumulátorkábel csatlakozóinak feszességét,

szükség esetén zsírozza meg a pólusokat.t

2 Ellen rizze az akkumulátort és komponenseit. t

3 Ellen rizze az akkumulátor savs r ségét és feszültségét. t

4Ellen rizze az akkumulátordugasz épségét, m ködését és

feszességét.t

Haladás W A B C

1Ellen rizze a hajtóm olaj szintjét vagy a hajtóm zsírral való

feltöltését, szükség esetén töltsön utána.t

2 Ellen rizze a motor szell z ventilátorának m ködését és épségét. t

Page 177: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

176

3 Tisztítsa meg a motor szell z ventilátorának szívócs sz r jét t

4 Ellen rizze a hajtóm vet, hogy nem zajos-e vagy tömítetlen-e. t

5 Cserélje le a hajtóm olajat. t

6Ellen rizze a kerekek kopását, épségét és rögzítését, szükség

esetén ellen rizze a légnyomást.t

7 Ellen rizze a kerékcsapágyat és a kerékrögzítést. t

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze a váz és a csavarkapcsolatok épségét. t

2 Ellen rizze az ajtókat és/vagy a burkolatokat. t

3 Ellen rizze a táblák olvashatóságát és teljességét. t

4 Ellen rizze a vezet ülés rögzítését és beállítási funkcióját. t

5 Ellen rizze a vezet ülés állapotát. t

6 Ellen rizze az akkumulátorfedél gázrugók m ködését és épségét. t

7 Ellen rizze az ellensúly rögzítését. t

8 Ellen rizze az emel oszlop rögzítését / csapágyazását. t

9 Ellen rizze a vonószerkezet vagy a vontató szerkezet rögzítését. t

10 Ellen rizze a véd tet és/vagy a fülke épségét és rögzítését. t

11 Ellen rizze az álló- és járófelületek csúszásmentességét és épségét. t

12Ellen rizze a vezet ülés visszahúzószerkezetének m ködését és

épségét.t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze a hidraulika kezel elemek és tábláik funkcióját,

olvashatóságát és teljességét.t

2Ellen rizze a hidraulika kezel elemek m ködését és helyes

hozzárendelését.t

3Ellen rizze a hengerek és dugattyúrudak épségét, tömítettségét és

rögzítését.t

4 Ellen rizze a töml vezetékek m ködését és épségét t

5Ellen rizze a csúszópofák és az ütköz k beállítását és kopását,

szükség esetén állítsa be a csúszópofákat.t

6Ellen rizze az emel láncok beállítását, szükség esetén állítsa be

azokat.t

7Ellen rizze az emel láncok kenését, szükség esetén kenje le az

emel láncokat.t

8 Ellen rizze az oszlopelemek, valamint a villakeret oldalsó játékát. t

9Az oszlopgörg k szemrevételezéses ellen rzése és a futófelületek

kopásának ellen rzése.t

10Ellen rizze az emel oszlop csúszófelületeinek kopását és épségét,

szükség esetén kenje le azokat.t

11 Ellen rizze a hidraulikus berendezés m ködését. t

12Cserélje ki a hidraulika olaj sz r jét, a légbeszívó- és légtelenít

sz r t.k t

Haladás W A B C

Page 178: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

177

04

.13 H

U

10.2.2 Extra felszereltség

Földel szalag

Akusztikus figyelmeztet berendezések

13Ellen rizze a hengerek, a hidraulika-aggregát, a vezetékek és a

töml k épségét és tömítettségét.t

14Ellen rizze a csatlakozások, töml - és cs vezetékek feszességét,

tömítettségét és épségét.t

15 Ellen rizze a vészsüllyesztés m ködését. t

16 Ellen rizze a hidraulikaolaj szintjét, és szükség esetén pótolja azt. t

17Ellen rizze a nyomáshatároló szelep m ködését, szükség esetén

állítsa be.t

18 Cserélje le a hidraulika olajat. t

19Ellen rizze az emel villák vagy a teherfelvev szerkezet kopását és

épségét.t

20 Ellen rizze a billent hengert és a csapágyazását. t

Egyeztetett szolgáltatások W A B C

1Végezzen próbamenetet névleges teherrel, szükség esetén

vev specifikus teherrel.t

2 Kenje le a targoncát a kenési terv szerint. t

3 Bemutató karbantartás után. t

Kormányzás W A B C1 Ellen rizze a hidraulikus kormánym és alkatrészei m ködését. t

2 Ellen rizze a hidraulikus kormánym tömítettségét. t

3 Ellen rizze a féktöml ket és a vezetékeket. t

4Ellen rizze a kormánytengely és a tengelycsonk kopását és

épségét.t

5Ellen rizze a kormánycsukló csapágyazását, szükség esetén állítsa

be.t

6 Ellen rizze a kormányoszlop mechanikus alkatrészeit. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze az antisztatikus földel szalag meglétét és épségét. t

Villamosság W A B C

1Ellen rizze a berreg / figyelmeztet érzékel m ködését, rögzítését

és épségét.t

Hidr. mozgások W A B C

Page 179: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

178

Vonószerkezet

Aquamatik

Emel kosár

Munkareflektor

Akkumulátor utántölt rendszer

Villogó / forgó fény

Adatgy jt

Vezetéknélküli adatátvitel

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze a vonószerkezet vagy a vontató szerkezet rögzítését. t

Energiaellátás W A B C

1Ellen rizze az Aquamatik dugó, a töml csatlakozók és az úszók

m ködését és tömítettségét.t

2 Ellen rizze az áramlásjelz m ködését és tömítettségét. t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a világítás m ködését. t

Energiaellátás W A B C1 Ellen rizze az utántölt rendszer m ködését és tömítettségét. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a villogók / forgó fények m ködését és épségét. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze az adatrögzít rögzítését és épségét. t

Rendszerösszetev k W A B C

1Ellen rizze a szkenner és a terminál m ködését, sérüléseit és

tisztaságát.t

2 Ellen rizze a biztosítékok értékeinek helyességét. t

3 Ellen rizze a vezetékek rögzítését és épségét. t

Page 180: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

179

04

.13 H

UElektromos kiegészít felszerelések

Elektrolitkeringtetés

Vezet véd tet borítás

T zoltókészülék

Biztonsági öv csatjának felügyelete

F tés

Villamosság W A B C

1Ellen rizze az elektromos kiegészít felszerelések m ködését és

épségét.t

Energiaellátás W A B C1 Cserélje ki a légsz r sz r vattáját. t

2 Ellen rizze a szivattyú töml csatlakozásait és m ködését. t

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze a vezet véd tet borítás rögzítését és épségét. t

Egyeztetett szolgáltatások W A B C

1Ellen rizze a t zoltó készülék meglétét, rögzítését és ellen rzési

id tartamát.t

Váz és felépítmény W A B C

1Ellen rizze a biztonsági öv csat felügyeletének m ködését és

épségét.t

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze a kipufogó csonk tömítettségét és épségét. t

2 Ellen rizze a dízelf tés m ködését. t

3Ellen rizze az elektromos kábelezés feszességét és szigetelési

sérüléseit.t

4 Ellen rizze a f tés m ködését. t

5Ellen rizze az üzemanyag szivattyú tömítettségét, rögzítését és

m ködését.t

Page 181: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

180

Szorító készülék

Daruhorog

Tehervéd rács

Visszahúzó rendszer / SUN- protektor

6Ellen rizze a f tés légsz r jének szennyezését, szükség esetén

cserélje ki.t

7 Ellen rizze a töml k tömítettségét, rögzítését és épségét. t

8 Ellen rizze a tartály tömítettségét és épségét. t

9 Ellen rizze a meleg leveg kivezetés tömítettségét és rögzítését. t

10Ellen rizze a visszahúzószerkezet érzékel jének m ködését és

épségét.t

Hidr. mozgások W A B C1 Ellen rizze az engedélyez gomb m ködését. t

2Ellen rizze az els és hátsó görg k tengelyirányú játékát, szükség

esetén állítsa be.t

3Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

4Ellen rizze a részerelt egységek m ködését és beállítását.

Ellen rizze a részerelt egységek épségét.t

5 Ellen rizze a csúszótalpak teljességét. t

6Ellen rizze a csapágyazások, vezetések és ütköz k kopását és

épségét az adaperen, tisztítsa és zsírozza meg ezeket.t

7 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

8 Ellen rizze a hidraulikacsatlakozókat, szükség esetén húzza utána. t

9 Ellen rizze a hengertömítéseket. t

10 Ellen rizze a henger dugattyúrúdjait és azok perselyeit. t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

Villamosság W A B C

1Ellen rizze az elektromos vezetékek sérüléseit (szigetelés sérülése,

csatlakozók). Ellen rizze a vezetékek rögzítését a csatlakozókhoz.t

Váz és felépítmény W A B C

Page 182: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

181

04

.13 H

U

Utasbiztonsági rendszer / SUN-Protector

Rázkódás érzékel

Oldalmozgató

Ülésf tés

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze az elektromos csatlakozások feszességét és épségét. t

2Ellen rizze a visszahúzó rendszer teljességét, m ködését és

épségét.t

3Ellen rizze a visszahúzószerkezet érzékel jének m ködését és

épségét.t

Váz és felépítmény W A B C

1Ellen rizze a visszahúzó rendszer teljességét, m ködését és

épségét.t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a rázkódás érzékel rögzítését és épségét. t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze az els és hátsó görg k tengelyirányú játékát, szükség

esetén állítsa be.t

2Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

3Ellen rizze a részerelt egységek m ködését és beállítását.

Ellen rizze a részerelt egységek épségét.t

4 Ellen rizze a csúszótalpak teljességét. t

5Ellen rizze a csapágyazások, vezetések és ütköz k kopását és

épségét az adaperen, tisztítsa és zsírozza meg ezeket.t

6 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

7 Ellen rizze a hidraulikacsatlakozókat, szükség esetén húzza utána. t

8 Ellen rizze az oldalmozgató m ködését, beállítását és épségét. t

9 Ellen rizze a hengertömítéseket. t

10 Ellen rizze a henger dugattyúrúdjait és azok perselyeit. t

Villamosság W A B C

1Ellen rizze az elektromos vezetékek sérüléseit (szigetelés sérülése,

csatlakozók). Ellen rizze a vezetékek rögzítését a csatlakozókhoz.t

Page 183: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

04

.13 H

U

182

KRESZ

Teleszkópvillák

Sz nyegtüske

Videokészülék

Mérleg érzékel / kapcsoló

Id járás elleni védelem

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a világítás m ködését. t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

2Ellen rizze a részerelt egységek m ködését és beállítását.

Ellen rizze a részerelt egységek épségét.t

3Ellen rizze a csapágyazások, vezetések és ütköz k kopását és

épségét az adaperen, tisztítsa és zsírozza meg ezeket.t

4 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

5 Ellen rizze a hidraulikacsatlakozókat, szükség esetén húzza utána. t

6 Ellen rizze a hengertömítéseket. t

7Ellen rizze a csatlakozások, töml - és cs vezetékek feszességét,

tömítettségét és épségét.t

8Ellen rizze a dugattyú és a dugattyúrúd épségét és beállítását,

szükség esetén állítsa be.t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

Rendszerösszetev k W A B C1 Ellen rizze a vezetékek rögzítését és épségét. t

2 Ellen rizze a kamera m ködését, rögzítését és tisztaságát. t

3 Ellen rizze a monitor m ködését, rögzítését és tisztaságát. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a mérleg m ködését és épségét. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a biztosítékok értékeinek helyességét. t

Page 184: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

183

04

.13 H

U

Ablaktörl -mosó berendezés

Villaállító berendezés

Hozzáférési modul

Kiegészít felszerelések

Készítés dátuma: 2013.01.02. 10:29:41

Váz és felépítmény W A B C1 Ellen rizze az ablakf tés m ködését és épségét. t

2 Ellen rizze az ajtók m ködését és épségét. t

Váz és felépítmény W A B C

1Ellen rizze az ablakmosó folyadék tartály tömítettségét és szintjét,

szükség esetén töltse fel.t

2Ellen rizze az ablaktörl m ködését és épségét, szükség esetén

cserélje ki.t

Hidr. mozgások W A B C

1Ellen rizze az els és hátsó görg k tengelyirányú játékát, szükség

esetén állítsa be.t

2Ellen rizze a targonca rászerelt egységeinek rögzítését és a

tartóelemeket.t

3Ellen rizze a részerelt egységek m ködését és beállítását.

Ellen rizze a részerelt egységek épségét.t

4 Ellen rizze a csúszótalpak teljességét. t

5Ellen rizze a csapágyazások, vezetések és ütköz k kopását és

épségét az adaperen, tisztítsa és zsírozza meg ezeket.t

6 Ellen rizze az adapter kenését, szükség esetén tisztítás és kenés. t

7 Ellen rizze a hidraulikacsatlakozókat, szükség esetén húzza utána. t

8 Ellen rizze a villaállító berendezés m ködését és épségét. t

9 Ellen rizze a hengertömítéseket. t

10 Ellen rizze a henger dugattyúrúdjait és azok perselyeit. t

Villamosság W A B C1 Ellen rizze a hozzáférési modul m ködését, rögzítését és épségét. t

Váz és felépítmény W A B C

1

Ellen rizze az olyan kiegészít felszerelések m ködését és épségét,

mint a tükrök, tárolórekeszek, fogantyúk, ablaktörl k, ablakmosó

berendezés stb.

t

Page 185: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése
Page 186: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

1

03

.13 H

U

A Akkumulátor függelék

Tartalomjegyzék

A Akkumulátor függelék.............................................................. 1

1 Rendeltetésszer használat .................................................................... 2

2 Típustábla................................................................................................ 2

3 Biztonsági el írások, figyelmeztetések és egyéb utasítások................... 3

4 Ólom-sav akkumulátorok vastagbevonatú lemezes cellákkal és folyéko-

ny elektrolittal........................................................................................... 4

4.1 Leírás....................................................................................................... 4

4.2 Üzemeltetés............................................................................................. 5

4.3 Vastagbevonatú lemezes cellás ólom-sav akkumulátorok karbantartása 8

5 Zárt, vastagbevonatú lemezes cellákkal rendelkez PzV és PzV-BS ólo-

makkumulátorok ...................................................................................... 9

5.1 Leírás....................................................................................................... 9

5.2 Üzemeltetés............................................................................................. 10

5.3 Zárt, vastagbevonatú lemezes cellákkal rendelkez PzV és PzV-BS ólo-

makkumulátorok karbantartása ............................................................... 13

6 Aquamatik vízutántölt rendszer ............................................................. 14

6.1 Vízutántölt rendszer felépítése .............................................................. 14

6.2 M ködésleírás ......................................................................................... 15

6.3 Feltöltés ................................................................................................... 15

6.4 Víznyomás............................................................................................... 15

6.5 Töltési id ................................................................................................ 16

6.6 Vízmin ség.............................................................................................. 16

6.7 Akkumulátor csövezés............................................................................. 16

6.8 Üzemi h mérséklet .................................................................................. 16

6.9 Tisztítási intézkedések ............................................................................ 17

6.10 Servicemobil ............................................................................................ 17

7 Elektrolitkeringtet rendszer .................................................................... 18

7.1 M ködésleírás ......................................................................................... 18

8 Az akkumulátor tisztítása......................................................................... 20

9 Az akkumulátor tárolása .......................................................................... 22

10 Zavarelhárítás.......................................................................................... 22

11 Ártalmatlanítás......................................................................................... 22

Page 187: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

2

1 Rendeltetésszer használat

Az üzemeltetési utasítás tartalmának figyelmen kívül hagyása, a nem eredeti

alkatrészek felhasználásával végrehajtott javítás, a nem engedélyezett módosítások

valamint az elektrolit összetételének megváltoztatása a garancia elvesztését vonja

maga után.

Az akkumulátor üzemeltetése során tartsa be az Ex I és Ex II csoportba tartozó

akkumulátorok védelmi osztályának biztosításához el írt utasításokat (lásd a

mellékelt tanúsítványt).

2 Típustábla

1,2

4

8

10

11

6

3

5

9

7

1213

14

15

1 Akkumulátor megnevezése

2 Akkumulátortípus

3 Gyártási hét / gyártási év

4 Sorozatszám

5 Szállítói szám

6 Névleges feszültség

7 Névleges kapacitás

9 Akkumulátor tömeg kg-ban

8 Cellák száma

15 Elektrolit mennyiség literben

10 Akkumulátor szám

11 Gyártó

13 Gyártó logója

12 CE jelölés csak 75 V-nál magasabb feszültség akkumulátorok esetén

14 Biztonsági és figyelmeztet utasítások

Page 188: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

3

03

.13 H

U3 Biztonsági el írások, figyelmeztetések és egyéb utasítások

A használt akkumulátor rendkívül szigorúan ellen rizend és

újrahasznosítható hulladék.

Az újrahasznosítás jelével ellátott és áthúzott, kerekes

szeméttartállyal jelölt akkumulátorokat tilos kidobni a

háztartási hulladékkal.

A visszavétel és az újrahasznosítás módjáról a Batt G

(akkumulátorokról szóló törvény) 8. §-a szerint meg kell állapodni a

gyártóval.

Tilos a dohányzás!

T z és robbanásveszély! Az akkumulátor közelében a dohányzás és

a nyílt láng használata tilos!

T z és robbanásveszély, rövidzárlat léphet fel a túlmelegedés

következtében!

Tartsa távol nyílt lángtól és er s h sugárzástól.

A cellákon és az akkumulátoron végzett munkálatok során

véd felszerelést (pl. szemüveg, véd keszty )

kell viselni.

A munkálatok végeztével kezet kell mosni. Csak szigetelt

szerszámot használjon. Az akkumulátoron ne végezzen mechanikai

változtatásokat,

az akkumulátort tilos megütni, összenyomni, beszorítani,

behorpasztani illetve bármilyen módon megváltoztatni.

Veszélyes elektromos feszültség! Az akkumulátor cellák fém részei

mindig feszültség alatt állnak, ezért tilos tárgyakat vagy

szerszámokat az akkumulátora helyezni.

Tartsa be az egyes országokban érvényes környezetvédelmi

el írásokat.

A kilép gázokat ne lélegezze be. Viseljen véd keszty t.

Tartsa be a használati utasításban el írtakat és a használati

utasítást tegye jól látható helyre az akkumulátor tárolóhelyének

közvetlen közelében!

Az akkumulátoron csak az arra felhatalmazott és kiképzett

szakszemélyzet végezhet munkálatokat!

Page 189: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

4

4 Ólom-sav akkumulátorok vastagbevonatú lemezes cellákkal és folyékony elektrolittal

4.1 LeírásA Jungheinrich akkumulátorok ólom-sav akkumulátorok vastagbevonatú lemezes

cellákkal és folyékony elektrolittal. Az akkumulátorok megnevezése PzS, PzB, PzS

Lib és PzM lehet.

Elektrolit

Az elektrolit névleges s r sége 30 °C h mérséklet, teljesen töltött állapot és

névleges elektrolit szint esetén érvényes. A magasabb h mérséklet csökkenti, az

alacsonyabb h mérséklet növeli az elektrolit s r séget. A hozzá tartozó korrekciós

tényez ± 0,0007 kg/l Kelvin fokonként, pl. az 1,28 kg/l elektrolit s r ség 45 °C

h mérsékleten 1,29 kg/l s r ségnek felel meg 30°C h mérsékleten.

Az elektrolitnak meg kell felelnie a DIN 43530 szabvány 2. részében leírt tisztasági

el írásoknak.

4.1.1 Az akkumulátor névleges adatai

1. Termék Hajtó akkumulátor

2. Névleges feszültség (nominális) 2,0 V x cellák száma

3. C5 névleges kapacitás lásd adattábla

4. Kisütési áram C5/5h

5. Elektrolit névleges s r sége1

1. Az els 10 ciklus során éri el.

1,29 kg/l

6. Névleges h mérséklet2

2. A magasabb h mérséklet csökkenti az élettartamot, az alacsonyabb

h mérséklet csökkenti a rendelkezésre álló kapacitást.

30 °C

7. Rendszer névleges elektrolit

szintje

a "Max" elektrolitszint jelölésig

Határ h mérséklet3

3. Üzemi h mérsékletként nem engedélyezett.

55 °C

Page 190: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

5

03

.13 H

U4.2 Üzemeltetés

4.2.1 Lemerült akkumulátorok üzembe helyezése

Z A szükséges intézkedéseket a gyártó vev szolgálatának vagy a gyártó által

jóváhagyott vev szolgálatnak kell elvégeznie.

4.2.2 Feltöltött akkumulátorok üzembe helyezése

A napi üzembe helyezés el tti ellen rzések és tevékenységek

Eljárásmód• Ellen rizze hogy az akkumulátor nem sérült-e.

• Ellen rizze hogy az akkumulátor vezeték polaritása (plusz - plusz, minusz -

minusz) és kontaktusa megfelel -e.

• Ellen rizze a pólus csavarok meghúzási nyomatékát (M10 = 23 ±1 Nm).

• Töltse fel az akkumulátort.

• Ellen rizze az elektrolit szintet.

Z Az elektrolit szintnek a cellák fels éle fölött kell lennie.

• Töltse fel az elektrolitot desztillált vízzel a névleges szintig.

A vizsgálatot elvégezte.

4.2.3 Az akkumulátor kisütése

Z Az optimális élettartam eléréséhez kerülend a névleges kapacitás több mint 80%-

át elér lemerülés (mélykisülés). Ez az 1,13 kg/l minimális elektrolit s r ségnek

felel meg a lemerülés végén. A lemerült akkumulátort azonnal töltse fel.

Page 191: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

6

4.2.4 Az akkumulátor feltöltése

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély a töltéskor keletkez gázok miattAz akkumulátor töltés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegyet (durranógázt)

bocsát ki. A gázfejl dés kémiai folyamat. Ez a gázelegy rendkívül

robbanásveszélyes, és tilos meggyújtani.

A tölt készüléket és az akkumulátort csak kikapcsolt tölt készülék és kikapcsolt

targonca esetén kösse össze vagy válassza szét.

A tölt készülék feszültségének, töltési kapacitásának és technológiájának az

akkumulátor paramétereihez kell igazodnia.

A töltési folyamat elindítása el tt ellen rizze az összes kábel- és dugaszos

csatlakozó épségét.

Gondoskodjon a targonca feltöltésére szolgáló helyiség megfelel szell ztetésér l.

A töltési folyamat során az akkumulátorcellák felületének szabadon kell lennie a

megfelel szell zés biztosításához. Lásd a targonca üzemeltetési utasításának D

fejezetét (Akkumulátor töltése).

Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás.

A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében

nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés.

A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia.

Ne helyezzen semmilyen fémb l készült tárgyat az akkumulátorra.

Az akkumulátor és a tölt állomás gyártójának biztonsági el írásait feltétlenül be

kell tartani.

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátort csak egyenárammal szabad tölteni. A DIN 41773 és DIN 41774szabványok szerinti összes töltési folyamat engedélyezett.

Page 192: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

7

03

.13 H

U

Z Töltéskor az elektrolit h mérséklete kb. 10 K-nel növekedhet. Ezért a töltés csak

akkor kezdhet meg, ha az elektrolit h mérséklet 45 °C alatt van. Az elektrolit

h mérsékletnek a töltés el tt legalább a +10 °C-t el kell érnie, egyébként a töltés

nem el írásszer . 10 °C alatt hagyományos töltési technológia esetén az

akkumulátor nem tölt dik fel teljesen.

Az akkumulátor feltöltése

El feltételek– Elektrolit h mérséklet min. 10 °C - max. 45 °C

Eljárásmód• Az akkumulátor tekn fedelét, ill. az akkumulátor beszerelésére kijelölt terek

burkolatát ki kell nyitni vagy le kell venni.

Z A targonca üzemeltetési utasítása tartalmazhat eltéréseket. A záró dugókat a

cellákon kell hagyni zárt állapotban.

• Az akkumulátor pólusait helyesen (pluszt a pluszhoz, ill. mínuszt a mínuszhoz) kell

csatlakoztatni a kikapcsolt tölt készüléken.

• Kapcsolja be a tölt készüléket.

Az akkumulátor fel van töltve

Z A töltés befejezettnek tekinthet ha az elektrolit s r ség és az akkumulátorfeszültség 2 órán keresztül konstans marad.

Kiegyenlít töltés

A kiegyenlít töltés az élettartam és a kapacitás biztosítását szolgálja teljes lemerülés

és ismételten elégtelen töltés után. A kiegyenlít töltés töltési árama max. 5 A/100 Ah

névleges kapacitású lehet.

Z A kiegyenlít töltést hetente végezze el.

Köztes töltés

Az akkumulátor köztes töltése meghosszabbítja a napi üzemid t. A köztes töltés

során magasabb átlagh mérsékletek lépnek fel melyek az akkumulátor élettartamát

csökkentik.

Z Köztes töltést csak kevesebb mint 60 % töltési állapot után végezzen. A rendszeres

köztes töltés helyett használjon csereakkumulátort.

Page 193: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

8

4.3 Vastagbevonatú lemezes cellás ólom-sav akkumulátorok karbantartásaVízmin ség

Z Az elektrolit feltöltését tisztított vagy desztillált vízzel kell elvégezni. A tisztított víz

csapvízb l desztillációval vagy ioncserél vel állítható el és elektrolit folyadék

el állításához felhasználható.

4.3.1 Naponta

– Az akkumulátort minden lemerülés után töltse fel.

– A töltés után ellen rizze az elektrolitszintet.

– Szükség esetén töltsön után tisztított vizet a névleges szint eléréséig.

Z Az elektrolit szint érje el a cellák fesl élét és a "min" elektrolit szint jelzését, de nem

haladhatja meg a "max" jelzést.

4.3.2 Hetente

– Feltöltés után a tisztaság és a mechanikai épség szemrevételezéses ellen rzése

szükséges.

– Rendszeres töltés esetén IU jelleggörbe alapján kiegyenlít töltést kell végezni.

4.3.3 Havonta

– A töltési folyamat végéhez közeledve bekapcsolt tölt készöléknél minden cella

feszültségét meg kell mérni és fel kell jegyezni.

– A töltési folyamat végén minden cella elektrolit s r ségét és elektrolit

h mérsékletét meg kell mérni és fel kell jegyezni.

– A mérési eredményeket össze kell hasonlítani az el z mérések eredményével.

Z Ha jelent s eltérések tapasztalhatók a régebbi mérésekhez képest, vagy az egyes

cellák eltér eredményt nyújtanak, értesíteni kell a gyártó vev szolgálatát.

4.3.4 Évente

– Mérje meg a targonca szigetelési ellenállását EN 1175-1 szerint.

– Mérje meg az akkumulátor szigetelési ellenállását DIN 1987-1 szerint.

Z Az akkumulátor DIN EN 50272-3 szerinti szigetelési ellenállása 50 / Volt

névleges feszültségnél nem lehet alacsonyabb.

Page 194: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

9

03

.13 H

U5 Zárt, vastagbevonatú lemezes cellákkal rendelkez PzV és

PzV-BS ólomakkumulátorok

5.1 LeírásAz PzV akkumulátor zárt, elektrolitzselével feltöltött akkumulátor, amibe a teljes

élettartam alatt tilos vizet utántölteni. Egy nyomáshatároló szelep m ködik záró

dugóként, ami nyitáskor roncsolódik. Az alkalmazás során a zárt akkumulátorokkal

szemben ugyanazok a biztonsági követelmények érvényesek, mint a folyékony

elektrolittal rendelkez akkumulátorokkal szemben az áramütés, a feltöltés során

képz d elektrolitikus gázok robbanásának valamint a cellák roncsolódásának

elkerülésére és a maró elektrolitok miatti veszély megel zése érdekében.

Z A PzV akkumulátor gázszegény, de nem gázmentes.

Elektrolit

Az akkumulátor zselé állagú kénsavat tartalmaz. Az elektrolit s r sége nem mérhet .

5.1.1 Az akkumulátor névleges adatai

1. Termék Vontató akkumulátor

2. Névleges feszültség (nominális) 2,0 V x cellák száma

3. C5 névleges kapacitás lásd adattábla

4. Kisütési áram C5/5h

5. Névleges h mérséklet 30 °C

Határ h mérséklet1

1. A magasabb h mérséklet csökkenti az élettartamot, az alacsonyabb

h mérséklet csökkenti a rendelkezésre álló kapacitást.

45 °C, üzemi h mérsékletként nem

engedélyezett

6. Elektrolit névleges s r sége Nem mérhet

7. Rendszer névleges elektrolit

szintje

Nem mérhet

Page 195: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

10

5.2 Üzemeltetés

5.2.1 Üzembe helyezés

A napi üzembe helyezés el tti ellen rzések és tevékenységek

Eljárásmód• Ellen rizze hogy az akkumulátor nem sérült-e.

• Ellen rizze hogy az akkumulátor vezeték polaritása (plusz - plusz, mínusz -

mínusz) és kontaktusa megfelel -e.

• Ellen rizze a pólus csavarok meghúzási nyomatékát (M10 = 23 ±1 Nm).

• Töltse fel az akkumulátort.

• Töltse fel az akkumulátort.

A vizsgálatot elvégezte.

5.2.2 Az akkumulátor kisütése

Z Az optimális élettartam eléréséhez kerülend a névleges kapacitás több mint 60%-

át elér lemerülés.

Z A névleges kapacitás több mint 80%-ál nagyobb üzemszer lemerülések

jelent sen csökkentik az akkumulátor élettartamát. A kisült vagy részlegesen

lemerült akkumulátorokat azonnal töltse fel, ne hagyja állni.

5.2.3 Az akkumulátor feltöltése

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély a töltéskor keletkez gázok miattAz akkumulátor töltés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegyet (durranógázt)

bocsát ki. A gázfejl dés kémiai folyamat. Ez a gázelegy rendkívül

robbanásveszélyes, és tilos meggyújtani.

A tölt készüléket és az akkumulátort csak kikapcsolt tölt készülék és kikapcsolt

targonca esetén kösse össze vagy válassza szét.

A tölt készülék feszültségének, töltési kapacitásának és technológiájának az

akkumulátor paramétereihez kell igazodnia.

A töltési folyamat elindítása el tt ellen rizze az összes kábel- és dugaszos

csatlakozó épségét.

Gondoskodjon a targonca feltöltésére szolgáló helyiség megfelel szell ztetésér l.

A töltési folyamat során az akkumulátorcellák felületének szabadon kell lennie a

megfelel szell zés biztosításához. Lásd a targonca üzemeltetési utasításának D

fejezetét (Akkumulátor töltése).

Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás.

A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében

nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés.

A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia.

Ne helyezzen semmilyen fémb l készült tárgyat az akkumulátorra.

Az akkumulátor és a tölt állomás gyártójának biztonsági el írásait feltétlenül be

kell tartani.

Page 196: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

11

03

.13 H

U

MEGJEGYZÉS

Anyagi károk az akkumulátor hibás töltése miattAz akkumulátor helytelen töltése az elektromos vezetékek és kontaktusok

túlterhelését, túlzott gázképz dést és az elektrolit cellákból történ kifolyását

eredményezheti.

Az akkumulátort csak egyenárammal töltse fel.

A DIN 41773 szabványban rögzített feltöltési módok csak a gyártó

hozzájárulásával alkalmazhatók.

Az akkumulátort csak az akkumulátor méretéhez és típusához megfelel

tölt készülékhez szabad csatlakoztatni.

A tölt készüléket szükség esetén vizsgáltassa be a gyártó vev szolgálatával.

A DIN EN 50272-3 szerinti határáramokat a gázképz dés során ne lépje túl.

Page 197: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

12

Az akkumulátor feltöltése

El feltételek– Elektrolit h mérséklet +15 °C és 35 °C között

Eljárásmód• Az akkumulátor tekn fedelét, ill. az akkumulátor beszerelésére kijelölt terek

burkolatát ki kell nyitni vagy le kell venni.

• Az akkumulátor pólusait helyesen (pluszt a pluszhoz, ill. mínuszt a mínuszhoz) kell

csatlakoztatni a kikapcsolt tölt készüléken.

• Kapcsolja be a tölt készüléket.

Z Töltéskor az elektrolit h mérséklete kb. 10 K-nel növekedhet. Ha a h mérséklet

állandóan magasabb mint 40 °C vagy alacsonyabb mint 15 °C, akkor szükséges a

tölt készülék h mérsékletfügg , állandó feszültségének szabályozása. Itt a -0,004

V/Z per Kelvin fok korrekciós tényez t kell alkalmazni.

Az akkumulátor fel van töltve

Z A töltés befejezettnek tekinthet ha az elektrolit s r ség és az akkumulátorfeszültség 2 órán keresztül konstans marad.

Kiegyenlít töltés

A kiegyenlít töltés az élettartam és a kapacitás biztosítását szolgálja teljes lemerülés

és ismételten elégtelen töltés után.

Z A kiegyenlít töltést hetente végezze el.

Köztes töltés

Az akkumulátor köztes töltése meghosszabbítja a napi üzemid t. A köztes töltés

során magasabb átlagh mérsékletek lépnek fel melyek az akkumulátor élettartamát

csökkenthetik.

Z Köztes töltést csak kevesebb mint 50 % töltési állapot után végezzen. A rendszeres

köztes töltés helyett használjon csereakkumulátort.

Z A PZV akkumulátorok köztes töltését kerülje el.

Page 198: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

13

03

.13 H

U5.3 Zárt, vastagbevonatú lemezes cellákkal rendelkez PzV és PzV-BS

ólomakkumulátorok karbantartása Z Tilos a víz utántöltése!

5.3.1 Naponta

– Az akkumulátort minden lemerülés után töltse fel.

5.3.2 Hetente

– A tisztaság és a mechanikai épség szemrevételezéses ellen rzése.

5.3.3 Negyedévente

– Mérje meg és jegyezze fel a teljes feszültséget.

– Mérje meg és jegyezze fel a cellánkénti feszültséget.

– A mérési eredményeket össze kell hasonlítani az el z mérések eredményével.

Z A méréseket a teljes feltöltés után és ezt követ en legalább 5 óra elteltével kell

elvégezni.

Z Ha jelent s eltérések tapasztalhatók a régebbi mérésekhez képest, vagy az egyes

cellák eltér eredményt nyújtanak, értesíteni kell a gyártó vev szolgálatát.

5.3.4 Évente

– Mérje meg a targonca szigetelési ellenállását EN 1175-1 szerint.

– Mérje meg az akkumulátor szigetelési ellenállását DIN 1987-1 szerint.

Z Az akkumulátor DIN EN 50272-3 szerinti szigetelési ellenállása 50 / Volt

névleges feszültségnél nem lehet alacsonyabb.

Page 199: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

14

6 Aquamatik vízutántölt rendszer

6.1 Vízutántölt rendszer felépítése

15 Víztartály

16 Golyóscsap

17 Áramlás kijelz

18 Zárócsap

19 Csatlakozó

20 Csatlakozó az akkumulátoron

15

16

17

18

19

20

> 3 m

+ -

Page 200: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

15

03

.13 H

U6.2 M ködésleírás

Az Aquamatik vízutántölt rendszer automatikusan beállítja a névleges elektrolit

szintet a targoncák akkumulátorában.

Az akkumulátor cellák egymással csövekkel, a víztartállyal pedig csatlakozóval

vannak összekötve. A csap kinyitása után minden cella feltölt dik vízzel. Az

Aquamatik dugasz szabályozza a szükséges vízmennyiséget és megfelel

víznyomás esetén elzárja a vízáramot valamint biztosítja a szelep megfelel zárását.

A rendszer magában foglal egy optikai szintjelz t, egy mér nyílást a h mérséklet és

az elektrolit s r ség méréséhez valamint egy gáztalanító nyílást.

6.3 FeltöltésAz akkumulátorok vízzel való feltöltését lehet leg röviddel a teljes feltöltésük el tt kell

elvégezni. Így biztosítható, hogy a betöltött víz összekeveredik az elektrolittal.

6.4 VíznyomásA vízutántölt rendszer vízvezetékében a víznyomásnak 0,3 bar és 1,8 bar között kell

lennie. A megengedett nyomástartománytól eltér értékek a rendszer m ködési

biztonságát korlátozzák.

Víz légköri nyomásn

Felállítási magasság az akkumulátor fels éle fölött 3 - 18 m. 1 m megfelel 0,1 bar

nyomásértéknek

Vezetékes víz

A nyomáshatároló szelep beállítása rendszerfügg és 0,3 - 1,8 bar között kell lennie.

Page 201: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

16

6.5 Töltési idAz akkumulátor töltési ideje függ az elektrolit szintt l, a környezeti h mérséklett l és

a tölt nyomástól. A töltési folyamat automatikusan befejez dik. A vízcsövet a

feltöltés után le kell választani az akkumulátorról.

6.6 Vízmin ségZ Az elektrolit feltöltését tisztított vagy desztillált vízzel kell elvégezni. A tisztított víz

csapvízb l desztillációval vagy ioncserél vel állítható el és elektrolit folyadék

el állításához felhasználható.

6.7 Akkumulátor csövezésAz egyes dugaszok vezetékezését a meglév elektromos kapcsolás mentén kell

vezetni. Változtatások elvégzése tilos.

6.8 Üzemi h mérsékletAutomatikus vízutántölt rendszerrel ellátott akkumulátorokat csak > 0 °C

h mérsékleten szabad tárolni hogy a rendszer befagyása elkerülhet legyen.

Page 202: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

17

03

.13 H

U6.9 Tisztítási intézkedések

A rendszer tisztítása csak tisztított vízzel történhet a DIN 43530-4 szabvány szerint.

A dugaszok nem érintkezhetnek oldószerrel vagy szappannal.

6.10 ServicemobilMobil víztölt kocsi szivattyúval és tölt pisztollyal az egyes cellák feltöltéséhez. A

tartályban lev búvárszivattyú állítja el az utántöltéshez szükséges nyomást. A

víztölt kocsi és az akkumulátor állósíkja között nem lehet magassági különbség.

Page 203: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

18

7 Elektrolitkeringtet rendszer

7.1 M ködésleírásAz elektrolit keringetés gondoskodik a leveg hozzávezetésr l a töltési folyamat

során, így megel zi a savréteg képz dést, csökkenti a töltési id t (töltési tényez kb.

1,07) és csökkenti a gázképz dést a töltés során. A tölt készüléknek megfelel

engedéllyel kell rendelkeznie az akkumulátor töltéséhez és az elektrolitkeringet

rendszer használatához.

A tölt készülékbe beépített szivattyú állítja el a szükséges s rített leveg t, amelyet

a töml rendszeren keresztül kerül az akkumulátorcellákba. Az elektrolit keringetése

leveg vel történik és az elektrolit s r ség azonos a teljes elektróda hosszon.

Szivattyú

Hiba esetén, pl. a nyomás felügyelet közbelépése esetén a sz r t ellen rizni kell és

szükség esetén ki kell cserélni.

Akkumulátor csatlakoztatása

A szivattyú modulon található egy töml , melyet a tölt vezetékekkel együtt a

tölt készülékt l a tölt csatlakozóig kell vezetni. A csatlakozóba integrált

elektrolitkeringet csatlakozó átvezetéseken keresztül kerül a leveg az

akkumulátorhoz. A kábelezés során gondosan ügyelni kell arra, hogy ne törje meg a

töml t.

Nyomásfelügyeleti modul

Az elektrolitkeringet szivattyú a töltés kezdetekor aktiválódik. A nyomásfelügyeleti

modulon keresztül történik a nyomás emelése a töltés során. Ez biztosítja, hogy

rendelkezésre álljon a szükséges légnyomás az elektrolitkeringet rendszerrel

történ töltés során.

Az esetleges meghibásodás esetén, pl.

– Ha az akkumulátor leveg csatlakozója nincsen összekapcsolva a

keringet modullal (külön csatlakozó esetén), vagy meghibásodott,

– ha tömítetlen vagy sérült töml kapcsolat van az akkumulátoron vagy

– a szívóági sz r szennyez dött

optikai hibaüzenet jelenik meg a tölt készüléken.

Page 204: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

19

03

.13 H

U

MEGJEGYZÉS

Ha az elektrolitkeringet rendszert nem vagy nem rendszeresen használja,vagy az akkumulátort nagyobb h mérséklet ingadozásnak teszi ki, akkor azelektrolit visszafolyhat a töml rendszerbe.

A leveg hozzávezet vezeték külön csatlakozóval van ellátva, pl: akkumulátor

oldali záró csatlakozó és leveg betáplálás oldali átmen csatlakozó.

Sematikus ábrázolás

Az elektrolitkeringetés akkumulátorra történ telepítése és az egyenirányító tölt n

keresztül történ leveg betáplálás.

Page 205: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

20

8 Az akkumulátor tisztítása

Az akkumulátorok és tartók tisztítása az alábbiak miatt fontos:

– Cellák egymástól, a földt l vagy idegen vezet anyagoktól történ elszigetelése

– Korrózió és kúszóáram okozta károk elkerülése

– Az egyes cellák ill. blokkakkumulátorok fokozott, önmagától vagy kúszóáramtól

történ lemerülése.

– elektromos szikraképz dés kúszóáram miatt

Az akkumulátor tisztítása során figyelni kell arra, hogy

– a tisztításhoz úgy kell megválasztania a felállítás helyét, hogy az ennek során

keletkez , elektrolittartalmú öblít vizet egy erre alkalmas szennyvízkezel höz

vezethesse.

– a használt elektrolit ill. öblít víz ártalmatlanítása során be kell tartani a

munkavédelmi és balesetmegel zési el írásokat valamint a vízüggyel és

hulladékkezeléssel kapcsolatos jogi el írásokat.

– viseljen véd szemüveget és véd öltözéket.

– a cellák dugaszait ne vegye le és ne nyissa meg.

– az akkumulátor m anyag alkatrészeit, mindenekel tt a cellaedényt csak vízzel, ill.

adalékanyag nélküli vízzel átitatott tisztítókend vel szabad megtisztítani.

– tisztítás után az akkumulátor felületét megfelel eszközzel, pl. s rített leveg vel

vagy tisztítókend vel meg kell szárítani.

– az akkumulátortartóba kerül folyadékot le kell szívni és a fenti el írások

figyelembe vétele mellett ártalmatlanítani kell.

Page 206: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

21

03

.13 H

U

Akkumulátor tisztítása nagynyomású tisztítóval

El feltételek– A cellák köt elemei szorosan meg vannak húzva ill. szorosan a helyükön vannak

– A cella dugasz be van dugva

Eljárásmód• Tartsa be a nagynyomású tisztító üzemeltetési leírásában foglaltakat.

• Ne használjon tisztítószereket.

• A tisztítókészülék megengedett h mérsékletét 140° C értékre állítsa be.

Z Ezzel biztosítható, hogy a h mérséklet a fúvóka mögött 30 cm-rel a 60° C-nál ne

legyen magasabb.

• Tartsa be a maximális 50 bar üzemi nyomást.

• Tartson legalább 30 cm távolságot az akkumulátor felülett l.

• Az akkumulátort nagy felületen tisztítsa hogy elkerülje a helyi túlmelegedést.

Z Ne tisztítson egy területet 3 másodpercnél hosszabban, hogy az akkumulátor 60

°C maximális felületi h mérsékletét ne lépje túl.

• A tisztítás után az akkumulátor felületét megfelel eszközzel, pl. s rített leveg vel

vagy tisztítókend vel kell megszárítani.

Az akkumulátort ezzel megtisztította.

Page 207: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz &nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése

03

.13 H

U

22

9 Az akkumulátor tárolása

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátort tilos töltés nélkül 3 hónapnál tovább tárolni, különben tartósan

károsodik.

Ha az akkumulátorokat hosszabb id re üzemen kívül kell helyezni, teljesen feltöltve

száraz, fagymentes helyen kell ket tárolni. Az akkumulátor üzemkészségének

biztosításához az alábbi módszereket lehet választani:

– havi kiegyenlít töltés PzS és PzB akkumulátorok esetén ill. negyedévente teljes

töltés PzV akkumulátorok esetén.

– Kondenzáló töltés 2,23 V x cellaszám feszültséggel PzS, PzM és PzB akkumulátor

esetén ill. 2,25 V x cellaszám feszültséggel PzV akkumulátor esetén.

Ha az akkumulátorokat hosszabb ideig ( > 3 hónap) üzemen kívül kell helyezni, akkor

lehet ség szerint 50% töltöttségi állapotban száraz, h vös és fagymentes helyen kell

tárolni ket.

10 Zavarelhárítás

Az akkumulátor vagy a tölt készülék hibája esetén fel kell venni a kapcsolatot a

gyártó vev szolgálatával.

Z A szükséges intézkedéseket a gyártó vev szolgálatának vagy a gyártó által

jóváhagyott vev szolgálatnak kell elvégeznie.

11 Ártalmatlanítás

Az újrahasznosítás jelével ellátott és áthúzott, kerekes

szeméttartállyal jelölt akkumulátorokat tilos kidobni a háztartási

hulladékkal.

A visszavétel és az újrahasznosítás módjáról a BattG

(akkumulátorokról szóló törvény) 8. §-a szerint meg kell állapodni a

gyártóval.


Recommended