Transcript
Page 1: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

06.14 -

12.14

51126153

EME 114

Driftsanvisning K

EME 114

Page 2: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

3

12.1

4 D

A

Overensstemmelseserklæring

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 HamburgProducent eller repræsentant i EU

Yderligere oplysninger

Navn og stilling på underskriftsbemyndigede

Dato

K EU-overensstemmelseserklæring

Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder devæsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) og 2004/108/EØF(Elektromagnetisk kompatibilitet – EMC) inkl. ændringer om indbyrdes tilnærmelse afmedlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede er bemyndiget til selvstændigt atudarbejde de tekniske dokumenter.

Type Ekstraudstyr Serie-nr. ByggeårEME 114

3

12.1

4 D

A

Overensstemmelseserklæring

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 HamburgProducent eller repræsentant i EU

Yderligere oplysninger

Navn og stilling på underskriftsbemyndigede

Dato

K EU-overensstemmelseserklæring

Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder devæsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) og 2004/108/EØF(Elektromagnetisk kompatibilitet – EMC) inkl. ændringer om indbyrdes tilnærmelse afmedlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede er bemyndiget til selvstændigt atudarbejde de tekniske dokumenter.

Type Ekstraudstyr Serie-nr. ByggeårEME 114

Page 3: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

4

12.1

4 D

A

4

Page 4: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

5

12.1

4 D

A

Forord

Bemærkninger til driftsvejledningen

For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af denviden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i enkort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne ernummereret fortløbende.

I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørgved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, dergælder for den aktuelle trucktype.

Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsagettil at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet idenne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber vedtrucken.

Sikkerhedsanvisninger og markeringer

Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgendepiktogrammer:

FARE!

Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død.

ADVARSEL!

Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge.

FORSIGTIG!

Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre letteeller middelsvære skader.

BEMÆRK

Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan detmedføre materielle skader.

Z Står foran anvisninger og forklaringer.

t Markerer standardudstyro Markerer ekstraudstyr

5

12.1

4 D

A

Forord

Bemærkninger til driftsvejledningen

For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af denviden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i enkort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne ernummereret fortløbende.

I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørgved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, dergælder for den aktuelle trucktype.

Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsagettil at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet idenne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber vedtrucken.

Sikkerhedsanvisninger og markeringer

Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgendepiktogrammer:

FARE!

Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død.

ADVARSEL!

Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge.

FORSIGTIG!

Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre letteeller middelsvære skader.

BEMÆRK

Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan detmedføre materielle skader.

Z Står foran anvisninger og forklaringer.

t Markerer standardudstyro Markerer ekstraudstyr

Page 5: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

6

Ophavsret

Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - Tyskland

Tlf.: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

12.1

4 D

A

6

Ophavsret

Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - Tyskland

Tlf.: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Page 6: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

7

12.1

4 D

A

Indholdsfortegnelse

A Tilsigtet anvendelse ................................................................ 11

1 Generelt ................................................................................................... 112 Korrekt anvendelse.................................................................................. 113 Tilladte anvendelsesbetingelser .............................................................. 124 Den driftsansvarliges forpligtelser ........................................................... 135 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr ...................... 13

B Beskrivelse af trucken ............................................................. 15

1 Beskrivelse af anvendelsen..................................................................... 151.1 Trucktyper og nominel løfteevne ............................................................. 152 Definition af køreretning .......................................................................... 163 Komponent- og funktionsbeskrivelse....................................................... 173.1 Oversigt over moduler ............................................................................. 173.2 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 184 Tekniske data .......................................................................................... 194.1 Ydelsesdata............................................................................................. 194.2 Motorydelse og batteri ............................................................................. 194.3 Vægt ........................................................................................................ 194.4 Dæk ......................................................................................................... 194.5 Mål........................................................................................................... 204.6 Europæiske standarder ........................................................................... 224.7 Anvendelsesbetingelser .......................................................................... 234.8 Krav til elektricitet .................................................................................... 235 Afmærkningssteder og typeskilte ............................................................ 245.1 Markeringssteder..................................................................................... 245.2 Typeskilt .................................................................................................. 255.3 Lastdiagram, truck ................................................................................... 266 Vindbelastning ......................................................................................... 26

C Transport og første idriftsættelse ............................................ 27

1 Aflæsning med kran................................................................................. 272 Transport ................................................................................................. 293 Første idriftsættelse................................................................................. 30

D Batteri – vedligeholdelse, opladning, udskiftning .................... 31

1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier ........................ 312 Batterityper .............................................................................................. 333 Oplad batteriet ......................................................................................... 343.1 Opladning af batteriet med integreret lader ............................................. 35

7

12.1

4 D

A

Indholdsfortegnelse

A Tilsigtet anvendelse ................................................................ 11

1 Generelt ................................................................................................... 112 Korrekt anvendelse.................................................................................. 113 Tilladte anvendelsesbetingelser .............................................................. 124 Den driftsansvarliges forpligtelser ........................................................... 135 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr ...................... 13

B Beskrivelse af trucken ............................................................. 15

1 Beskrivelse af anvendelsen..................................................................... 151.1 Trucktyper og nominel løfteevne ............................................................. 152 Definition af køreretning .......................................................................... 163 Komponent- og funktionsbeskrivelse....................................................... 173.1 Oversigt over moduler ............................................................................. 173.2 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 184 Tekniske data .......................................................................................... 194.1 Ydelsesdata............................................................................................. 194.2 Motorydelse og batteri ............................................................................. 194.3 Vægt ........................................................................................................ 194.4 Dæk ......................................................................................................... 194.5 Mål........................................................................................................... 204.6 Europæiske standarder ........................................................................... 224.7 Anvendelsesbetingelser .......................................................................... 234.8 Krav til elektricitet .................................................................................... 235 Afmærkningssteder og typeskilte ............................................................ 245.1 Markeringssteder..................................................................................... 245.2 Typeskilt .................................................................................................. 255.3 Lastdiagram, truck ................................................................................... 266 Vindbelastning ......................................................................................... 26

C Transport og første idriftsættelse ............................................ 27

1 Aflæsning med kran................................................................................. 272 Transport ................................................................................................. 293 Første idriftsættelse................................................................................. 30

D Batteri – vedligeholdelse, opladning, udskiftning .................... 31

1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier ........................ 312 Batterityper .............................................................................................. 333 Oplad batteriet ......................................................................................... 343.1 Opladning af batteriet med integreret lader ............................................. 35

Page 7: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

8

4 Afmontering/montering af batteriet .......................................................... 374.1 Batteriskift ................................................................................................ 375 Batteriafladeindikator/driftstimetæller ...................................................... 405.1 Batteriafladeindikator............................................................................... 405.2 Driftstimetæller ........................................................................................ 40

E Betjening ................................................................................. 41

1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken ........................................... 412 Beskrivelse af display og betjeningselementer........................................ 433 Forberedelse af trucken til drift ................................................................ 453.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning ................................ 453.2 Klargøring af trucken til drift..................................................................... 463.3 Kontroller og rutiner efter etablering af driftsberedskab .......................... 473.4 Parkering af trucken i sikret tilstand......................................................... 484 Arbejde med trucken ............................................................................... 494.1 Sikkerhedsregler for kørsel...................................................................... 494.2 NØDSTOP............................................................................................... 514.3 Tvangsbremsning .................................................................................... 534.4 Kørsel ...................................................................................................... 534.5 Langsomkørsel ........................................................................................ 554.6 Horn......................................................................................................... 554.7 Styring ..................................................................................................... 564.8 Bremsning ............................................................................................... 564.9 Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører.................................................... 584.10 Løft eller sænkning af lastoptagningsudstyr ............................................ 594.11 Optagning, transport og afsætning af last ............................................... 615 Afhjælpning af fejl .................................................................................... 655.1 Trucken kører ikke................................................................................... 655.2 Lasten kan ikke løftes op......................................................................... 666 Flytning af trucken uden brug af motorkraft ............................................. 66

F Vedligeholdelse af trucken ...................................................... 67

1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse ......................................................... 672 Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse ............................................. 682.1 Arbejde på det elektriske anlæg .............................................................. 692.2 Forbrugsstoffer og udtjente dele.............................................................. 692.3 Hjul .......................................................................................................... 692.4 Hydrauliksystem ...................................................................................... 703 Forbrugsstoffer og smøreplan ................................................................. 713.1 Sikker omgang med forbrugsstoffer ........................................................ 713.2 Smøreskema ........................................................................................... 733.3 Forbrugsstoffer ........................................................................................ 744 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde ................................ 744.1 Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde............. 744.2 Løft og opklodsning af trucken på sikker vis............................................ 754.3 Rengøring................................................................................................ 764.4 Afmonter fralægningsrummet, ................................................................. 784.5 Afmontering af frontkappe ....................................................................... 794.6 Åbning af instrumentkappen.................................................................... 79

12.1

4 D

A

8

4 Afmontering/montering af batteriet .......................................................... 374.1 Batteriskift ................................................................................................ 375 Batteriafladeindikator/driftstimetæller ...................................................... 405.1 Batteriafladeindikator............................................................................... 405.2 Driftstimetæller ........................................................................................ 40

E Betjening ................................................................................. 41

1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken ........................................... 412 Beskrivelse af display og betjeningselementer........................................ 433 Forberedelse af trucken til drift ................................................................ 453.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning ................................ 453.2 Klargøring af trucken til drift..................................................................... 463.3 Kontroller og rutiner efter etablering af driftsberedskab .......................... 473.4 Parkering af trucken i sikret tilstand......................................................... 484 Arbejde med trucken ............................................................................... 494.1 Sikkerhedsregler for kørsel...................................................................... 494.2 NØDSTOP............................................................................................... 514.3 Tvangsbremsning .................................................................................... 534.4 Kørsel ...................................................................................................... 534.5 Langsomkørsel ........................................................................................ 554.6 Horn......................................................................................................... 554.7 Styring ..................................................................................................... 564.8 Bremsning ............................................................................................... 564.9 Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører.................................................... 584.10 Løft eller sænkning af lastoptagningsudstyr ............................................ 594.11 Optagning, transport og afsætning af last ............................................... 615 Afhjælpning af fejl .................................................................................... 655.1 Trucken kører ikke................................................................................... 655.2 Lasten kan ikke løftes op......................................................................... 666 Flytning af trucken uden brug af motorkraft ............................................. 66

F Vedligeholdelse af trucken ...................................................... 67

1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse ......................................................... 672 Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse ............................................. 682.1 Arbejde på det elektriske anlæg .............................................................. 692.2 Forbrugsstoffer og udtjente dele.............................................................. 692.3 Hjul .......................................................................................................... 692.4 Hydrauliksystem ...................................................................................... 703 Forbrugsstoffer og smøreplan ................................................................. 713.1 Sikker omgang med forbrugsstoffer ........................................................ 713.2 Smøreskema ........................................................................................... 733.3 Forbrugsstoffer ........................................................................................ 744 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde ................................ 744.1 Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde............. 744.2 Løft og opklodsning af trucken på sikker vis............................................ 754.3 Rengøring................................................................................................ 764.4 Afmonter fralægningsrummet, ................................................................. 784.5 Afmontering af frontkappe ....................................................................... 794.6 Åbning af instrumentkappen.................................................................... 79

Page 8: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

9

12.1

4 D

A4.7 Kontrol af hydraulikoliestand ................................................................... 794.8 Kontrol af elektriske sikringer .................................................................. 814.9 Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde .... 825 Oplægning af trucken .............................................................................. 835.1 Forholdsregler før oplægning .................................................................. 835.2 Nødvendige forholdsregler under oplægning .......................................... 835.3 Fornyet idriftsættelse efter oplægning ..................................................... 846 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser........................... 857 Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse.......................................... 858 Måling af humanvibrationer ..................................................................... 859 Service og eftersyn.................................................................................. 8610 Servicetjekliste......................................................................................... 87

9

12.1

4 D

A

4.7 Kontrol af hydraulikoliestand ................................................................... 794.8 Kontrol af elektriske sikringer .................................................................. 814.9 Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde .... 825 Oplægning af trucken .............................................................................. 835.1 Forholdsregler før oplægning .................................................................. 835.2 Nødvendige forholdsregler under oplægning .......................................... 835.3 Fornyet idriftsættelse efter oplægning ..................................................... 846 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser........................... 857 Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse.......................................... 858 Måling af humanvibrationer ..................................................................... 859 Service og eftersyn.................................................................................. 8610 Servicetjekliste......................................................................................... 87

Page 9: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

10

12.1

4 D

A

10

Page 10: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

1

0506

.DK

Bilag

Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri

Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal deranvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges.

1

0506

.DK

Bilag

Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri

Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal deranvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges.

Page 11: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

0506

.DK

2

0506

.DK

2

Page 12: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

11

12.1

4 D

A

A Tilsigtet anvendelse

1 Generelt

Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i dennedriftsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse medden tilsigtede og kan medføre skader på personer, truck eller materiel.

2 Korrekt anvendelse

BEMÆRK

Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist påløfteevneskiltet og må ikke overskrides.Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med enpåbygningskomponent godkendt af producenten.Lasten skal løftes fuldstændigt, se "Optagning, transport og afsætning af last" påside 61.

Følgende aktiviteter er en del af den tilsigtede brug og tilladt:– Løft og sænkning af last.– Transport af sænket last.

Følgende aktiviteter er forbudt:– Transport og løft af personer.– Skubning eller trækning af last.– Optag af langt gods på tværs.

11

12.1

4 D

A

A Tilsigtet anvendelse

1 Generelt

Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i dennedriftsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse medden tilsigtede og kan medføre skader på personer, truck eller materiel.

2 Korrekt anvendelse

BEMÆRK

Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist påløfteevneskiltet og må ikke overskrides.Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med enpåbygningskomponent godkendt af producenten.Lasten skal løftes fuldstændigt, se "Optagning, transport og afsætning af last" påside 61.

Følgende aktiviteter er en del af den tilsigtede brug og tilladt:– Løft og sænkning af last.– Transport af sænket last.

Følgende aktiviteter er forbudt:– Transport og løft af personer.– Skubning eller trækning af last.– Optag af langt gods på tværs.

Page 13: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

12

3 Tilladte anvendelsesbetingelser

FARE!

De tilladte flade- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides.På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigeretrucken.Operatøren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sigunder af- og pålæsning.

– Indsats i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser.– Tilladt temperaturområde 5°C til 40°C.– Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne.– Overskrid ikke de tilladte flade- og punktbelastninger for kørevejene.– Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er

godkendt som køreveje.– Kørsel på hældende strækninger op til maksimalt 5 % med last og 8 % uden last.– Det er forbudt at køre på tværs eller på skrå hen over stigninger. Last skal

transporteres på den side, der vender ind mod skråningen.– Indsats i delvist offentlig trafik.– Indsats i arbejdsområder med tilstrækkelig belysning (overhold de landsspecifikke

forskrifter).

ADVARSEL!

Indsats under ekstreme forholdAnvendelse af trucken under ekstreme forhold kan medføre fejlfunktion og ulykke.Ved anvendelse under ekstreme forhold, især i stærkt støvede eller

korrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr ogspeciel godkendelse til trucken.

Indsats i omgivelser med eksplosiv atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller på

udsatte steder.

12.1

4 D

A

12

3 Tilladte anvendelsesbetingelser

FARE!

De tilladte flade- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides.På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigeretrucken.Operatøren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sigunder af- og pålæsning.

– Indsats i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser.– Tilladt temperaturområde 5°C til 40°C.– Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne.– Overskrid ikke de tilladte flade- og punktbelastninger for kørevejene.– Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er

godkendt som køreveje.– Kørsel på hældende strækninger op til maksimalt 5 % med last og 8 % uden last.– Det er forbudt at køre på tværs eller på skrå hen over stigninger. Last skal

transporteres på den side, der vender ind mod skråningen.– Indsats i delvist offentlig trafik.– Indsats i arbejdsområder med tilstrækkelig belysning (overhold de landsspecifikke

forskrifter).

ADVARSEL!

Indsats under ekstreme forholdAnvendelse af trucken under ekstreme forhold kan medføre fejlfunktion og ulykke.Ved anvendelse under ekstreme forhold, især i stærkt støvede eller

korrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr ogspeciel godkendelse til trucken.

Indsats i omgivelser med eksplosiv atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller på

udsatte steder.

Page 14: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

13

12.1

4 D

A4 Den driftsansvarliges forpligtelser

Den driftsansvarlige er i denne driftsanvisnings forstand enhver naturlig eller juridiskperson, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særligetilfælde (f. eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det, ihenhold til den kontraktmæssige aftale mellem ejer og operatør af trucken, påhvilerat overholde de nævnte driftsforpligtelser.Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse meddens formål, og at enhver form for livs- og sundhedsfare for operatør eller tredjemandundgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynetssikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift,service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alleoperatører har læst og forstået denne driftsanvisning.

BEMÆRK

Ved manglende overholdelse af denne driftsanvisning, bortfalder garantien. Detsamme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde pågenstanden uden tilladelse fra producenten.

5 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr

Påbygning eller montering af ekstraudstyr, som f.eks. lastgitter, der påvirker ellerudvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten.Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder.Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten.

13

12.1

4 D

A

4 Den driftsansvarliges forpligtelser

Den driftsansvarlige er i denne driftsanvisnings forstand enhver naturlig eller juridiskperson, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særligetilfælde (f. eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det, ihenhold til den kontraktmæssige aftale mellem ejer og operatør af trucken, påhvilerat overholde de nævnte driftsforpligtelser.Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse meddens formål, og at enhver form for livs- og sundhedsfare for operatør eller tredjemandundgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynetssikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift,service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alleoperatører har læst og forstået denne driftsanvisning.

BEMÆRK

Ved manglende overholdelse af denne driftsanvisning, bortfalder garantien. Detsamme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde pågenstanden uden tilladelse fra producenten.

5 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr

Påbygning eller montering af ekstraudstyr, som f.eks. lastgitter, der påvirker ellerudvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten.Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder.Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten.

Page 15: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

14

12.1

4 D

A

14

Page 16: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

15

12.1

4 D

A

B Beskrivelse af trucken

1 Beskrivelse af anvendelsen

EME 114 er en styrestangsstyret eltruck og er beregnet til transport af gods på plantgulv. Der kan optages paller med åben bund eller med tværbrædder uden forlasthjuls- eller rullevognsområdet. Den nominelle løfteevne fremgår afløfteevneskiltet Qmax.

Z Trucken er dimensioneret til let indsats og en gennemgående maksimal driftstid påen time.

1.1 Trucktyper og nominel løfteevne

Den nominelle løfteevne afhænger af den enkelte type. Den nominelle løfteevnefremgår af typebetegnelsen.

Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladtenominelle løfteevne fremgår af løfteevneskiltet, der er anbragt på trucken.

EME 114 Typebetegnelse1 Serie

14 Nominel løfteevne x 100 kg

15

12.1

4 D

A

B Beskrivelse af trucken

1 Beskrivelse af anvendelsen

EME 114 er en styrestangsstyret eltruck og er beregnet til transport af gods på plantgulv. Der kan optages paller med åben bund eller med tværbrædder uden forlasthjuls- eller rullevognsområdet. Den nominelle løfteevne fremgår afløfteevneskiltet Qmax.

Z Trucken er dimensioneret til let indsats og en gennemgående maksimal driftstid påen time.

1.1 Trucktyper og nominel løfteevne

Den nominelle løfteevne afhænger af den enkelte type. Den nominelle løfteevnefremgår af typebetegnelsen.

Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladtenominelle løfteevne fremgår af løfteevneskiltet, der er anbragt på trucken.

EME 114 Typebetegnelse1 Serie

14 Nominel løfteevne x 100 kg

Page 17: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

16

2 Definition af køreretning

Til angivelse af køreretning fastlægges følgende:

Pos. Køreretning1 Venstre2 Retning mod drevet3 Retning mod lasten4 Højre

1

2 3

4

12.1

4 D

A

16

2 Definition af køreretning

Til angivelse af køreretning fastlægges følgende:

Pos. Køreretning1 Venstre2 Retning mod drevet3 Retning mod lasten4 Højre

1

2 3

4

Page 18: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

17

12.1

4 D

A3 Komponent- og funktionsbeskrivelse

3.1 Oversigt over moduler

Pos.

Betegnelse Pos.

Betegnelse

5 t Tændingslås 13 t Lastoptagningsudstyr

6 t Batteriafladeindikator/driftstimetæller

14 t Lasthjul

7 t NØDAFBRYDER 15 t Fralægningsrum

8 t Afdækningskappe 16 t Afdækning

9 t Styrestang 17 t Drivhjul

10 t Sikkerhedskontakt mod påkørsel af fører

11 t Kørekontakt

12 t Strømstik 230 V AC (integreret lader, 24 V/8 A)

t = standardudstyr o = ekstraudstyr

13

14

1516

12

1110

9

8

7

6

5

17

17

12.1

4 D

A

3 Komponent- og funktionsbeskrivelse

3.1 Oversigt over moduler

Pos.

Betegnelse Pos.

Betegnelse

5 t Tændingslås 13 t Lastoptagningsudstyr

6 t Batteriafladeindikator/driftstimetæller

14 t Lasthjul

7 t NØDAFBRYDER 15 t Fralægningsrum

8 t Afdækningskappe 16 t Afdækning

9 t Styrestang 17 t Drivhjul

10 t Sikkerhedskontakt mod påkørsel af fører

11 t Kørekontakt

12 t Strømstik 230 V AC (integreret lader, 24 V/8 A)

t = standardudstyr o = ekstraudstyr

13

14

1516

12

1110

9

8

7

6

5

17

Page 19: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

18

3.2 Funktionsbeskrivelse

Sikkerhedsanordninger

Den lukkede, glatte truckkontur med afrundede kanter muliggør en sikker håndteringaf trucken. Hjulene er omgivet af en stabil påkørselsskærm.

Det 5-hjulede chassiskoncept er baseret på 2 støttehjul med affjedring i siderne samtet uaffjedret drev. Derved optimeres truckens stabilitet og affjedringsreaktion.

Nødstop-sikkerhedskoncept

Med NØDAFBRYDEREN kan der i faresituationer hurtigt slukkes for samtligeelektriske funktioner. Sikkerhedsknap mod påkørsel af føreren forhindrer føreren i atblive klemt inde mellem trucken og en anden genstand. Trucken bevæger sig vedaktivering væk fra operatøren.

Betjeningselementer

Samtlige køre- og løftefunktioner kan let og ubesværet styres fra det multifunktionellestyrehåndtag. Vippekontakter sikrer lige god betjening i alle styrestangspositioner.Hornknappen midt på styrestangen kan hurtigt nås.

Energiforsyning

De vedligeholdelsesfri 63-Ah-blokbatterier kan ved hjælp af den indbyggede laderlades op i alle 230-V-stikkontakter igen. Batteriafladeindikatoren viser batterietsladetilstand og en integreret driftstimetæller viser de aktuelle driftstimer.

Motor og bremse

Trucken råder over en jævnstrømsmotor, som giver mulighed for kørehastigheder optil maks. 5 km/h. Trucken bremses ved hjælp af en elektromagnetisk bremse pådrevet.

Styring

Den lange styrestang giver operatøren mulighed for lave styrekræfter samtidig medhøj sikkerhed.

Hydraulisk system

Funktionerne Løft og Sænkning udløses med vippekontakterne påstyrestangshovedet. Når funktionen Løft kobles til, starter pumpeaggregatet ogpumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen.

12.1

4 D

A

18

3.2 Funktionsbeskrivelse

Sikkerhedsanordninger

Den lukkede, glatte truckkontur med afrundede kanter muliggør en sikker håndteringaf trucken. Hjulene er omgivet af en stabil påkørselsskærm.

Det 5-hjulede chassiskoncept er baseret på 2 støttehjul med affjedring i siderne samtet uaffjedret drev. Derved optimeres truckens stabilitet og affjedringsreaktion.

Nødstop-sikkerhedskoncept

Med NØDAFBRYDEREN kan der i faresituationer hurtigt slukkes for samtligeelektriske funktioner. Sikkerhedsknap mod påkørsel af føreren forhindrer føreren i atblive klemt inde mellem trucken og en anden genstand. Trucken bevæger sig vedaktivering væk fra operatøren.

Betjeningselementer

Samtlige køre- og løftefunktioner kan let og ubesværet styres fra det multifunktionellestyrehåndtag. Vippekontakter sikrer lige god betjening i alle styrestangspositioner.Hornknappen midt på styrestangen kan hurtigt nås.

Energiforsyning

De vedligeholdelsesfri 63-Ah-blokbatterier kan ved hjælp af den indbyggede laderlades op i alle 230-V-stikkontakter igen. Batteriafladeindikatoren viser batterietsladetilstand og en integreret driftstimetæller viser de aktuelle driftstimer.

Motor og bremse

Trucken råder over en jævnstrømsmotor, som giver mulighed for kørehastigheder optil maks. 5 km/h. Trucken bremses ved hjælp af en elektromagnetisk bremse pådrevet.

Styring

Den lange styrestang giver operatøren mulighed for lave styrekræfter samtidig medhøj sikkerhed.

Hydraulisk system

Funktionerne Løft og Sænkning udløses med vippekontakterne påstyrestangshovedet. Når funktionen Løft kobles til, starter pumpeaggregatet ogpumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen.

Page 20: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

19

12.1

4 D

A4 Tekniske data

Z Angivelse af de tekniske data opfylder det tyske direktiv "Typeblade for truck". Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes.

4.1 Ydelsesdata

4.2 Motorydelse og batteri

4.3 Vægt

4.4 Dæk

Betegnelse EME 114

Q Nominel løfteevne 1400 kg

C Lasttyngdepunktsafstand (lang / kort version) 600 / 500 mm

Kørehastighedmed/uden nominel løfteevne

5,1 / 5,3 km/t

Løftehastighedmed/uden nominel løfteevne

0,03 / 0,03 m/s

Sænkehastighedmed/uden nominel løfteevne

0,04 / 0,03 m/s

Stigeevnemed/uden nominel løfteevne

3/6 %

Maks. stigeevnemed/uden nominel løfteevne

5/8 %

Betegnelse EME 114

Køremotor, effekt S2 60 min. 1,0 kW

Løftemotor, effekt ved S3 10% 0,8 kW

Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nej nej

Batterispænding, nominel kapacitet K5 2x12 / 63 V/Ah

Batterivægt 2 x 23 kg

Energiforbrug iht. VDI-cyklus 0,8 kWh/t

Betegnelse EME 114

Egenvægt (uden batteri, lang / kort version) 244 / 240 kg

Akselbelastning med last for/bag (lang / kort version) 608 / 1050 / 608 / 1045

kg

Akselbelastning uden last for/bag 248 / 50 / 243 / 50

kg

Betegnelse EME 114

Materiale Polyuretan

19

12.1

4 D

A

4 Tekniske data

Z Angivelse af de tekniske data opfylder det tyske direktiv "Typeblade for truck". Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes.

4.1 Ydelsesdata

4.2 Motorydelse og batteri

4.3 Vægt

4.4 Dæk

Betegnelse EME 114

Q Nominel løfteevne 1400 kg

C Lasttyngdepunktsafstand (lang / kort version) 600 / 500 mm

Kørehastighedmed/uden nominel løfteevne

5,1 / 5,3 km/t

Løftehastighedmed/uden nominel løfteevne

0,03 / 0,03 m/s

Sænkehastighedmed/uden nominel løfteevne

0,04 / 0,03 m/s

Stigeevnemed/uden nominel løfteevne

3/6 %

Maks. stigeevnemed/uden nominel løfteevne

5/8 %

Betegnelse EME 114

Køremotor, effekt S2 60 min. 1,0 kW

Løftemotor, effekt ved S3 10% 0,8 kW

Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nej nej

Batterispænding, nominel kapacitet K5 2x12 / 63 V/Ah

Batterivægt 2 x 23 kg

Energiforbrug iht. VDI-cyklus 0,8 kWh/t

Betegnelse EME 114

Egenvægt (uden batteri, lang / kort version) 244 / 240 kg

Akselbelastning med last for/bag (lang / kort version) 608 / 1050 / 608 / 1045

kg

Akselbelastning uden last for/bag 248 / 50 / 243 / 50

kg

Betegnelse EME 114

Materiale Polyuretan

Page 21: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

20

4.5 Mål

*) Inkl. sikkerhedsafstand a = 200 mm

Dækstørrelse, foran ø 252x89 mm

Dækstørrelse, bag ø 84x93 mm

Ekstrahjul (mål) ø 100 x 40 mm

Hjul, antal for/bag (x = drevet) 1x +2/2

Betegnelse EME 114

h3 Løft 120 mm

h13 Lastoptagningsudstyr sænket 85 mm

h14 Styrestangens højde i køreposition min./maks. 890 / 1265 mm

s/e/lMål på lastoptagningsudstyr (lang / kort version) 47 / 160 / 1150 /

47 / 160 / 1000mm

yAkselafstand, lastoptagningsudstyr 58 mm hævet (lang / kort version)

1217 / 1067 mm

l1 Samlet længde truck (lang / kort version) 1600 / 1450 mm

l2 Udbygningsmål 450 mm

xLastafstand, lastoptagningsudstyr 58 mm hævet (lang / kort version)

963 / 813 mm

b1 Bredde på trucken 710 mm

b5Udvendig afstand på lastoptagningsudstyr (bred / smal version)

650 / 520 mm

b10 Sporvidde, foran 490 mm

b11 Sporvidde, bag (bred / smal version) 490 / 360 mm

m2 Frihøjde til gulv 34 mm

WaVenderadius, lastoptagningsudstyr 58 mm hævet (lang / kort version)

1420 / 1270 mm

AstArbejdsgangbredde ved paller 800x1200 på langs (lang / kort version) *

1915 / -- mm

AstArbejdsgangbredde ved paller 1000x1200 på tværs (lang / kort version) *

-- / 1762 mm

Betegnelse EME 114

12.1

4 D

A

20

4.5 Mål

*) Inkl. sikkerhedsafstand a = 200 mm

Dækstørrelse, foran ø 252x89 mm

Dækstørrelse, bag ø 84x93 mm

Ekstrahjul (mål) ø 100 x 40 mm

Hjul, antal for/bag (x = drevet) 1x +2/2

Betegnelse EME 114

h3 Løft 120 mm

h13 Lastoptagningsudstyr sænket 85 mm

h14 Styrestangens højde i køreposition min./maks. 890 / 1265 mm

s/e/lMål på lastoptagningsudstyr (lang / kort version) 47 / 160 / 1150 /

47 / 160 / 1000mm

yAkselafstand, lastoptagningsudstyr 58 mm hævet (lang / kort version)

1217 / 1067 mm

l1 Samlet længde truck (lang / kort version) 1600 / 1450 mm

l2 Udbygningsmål 450 mm

xLastafstand, lastoptagningsudstyr 58 mm hævet (lang / kort version)

963 / 813 mm

b1 Bredde på trucken 710 mm

b5Udvendig afstand på lastoptagningsudstyr (bred / smal version)

650 / 520 mm

b10 Sporvidde, foran 490 mm

b11 Sporvidde, bag (bred / smal version) 490 / 360 mm

m2 Frihøjde til gulv 34 mm

WaVenderadius, lastoptagningsudstyr 58 mm hævet (lang / kort version)

1420 / 1270 mm

AstArbejdsgangbredde ved paller 800x1200 på langs (lang / kort version) *

1915 / -- mm

AstArbejdsgangbredde ved paller 1000x1200 på tværs (lang / kort version) *

-- / 1762 mm

Betegnelse EME 114

Page 22: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

21

12.1

4 D

A

721h14

h3

h13

l1

b11

Ast

Wa

c

Q

m2s

100

l2

195 y

100

e

l

x

b5b1

21

12.1

4 D

A

721h14

h3

h13

l1

b11

Ast

Wa

c

Q

m2s

100

l2

195 y

100

e

l

x

b5b1

Page 23: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

22

4.6 Europæiske standarder

Vedvarende lydtryksniveau

– EME 114: 63 dB(A)

iht. EN 12053 i overensstemmelse med ISO 4871.

Z Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, derfås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang.Lydtryksniveauet måles ved førerens øre.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelsersamt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statiskelektricitet iht. EN 12895 samt de heri nævnte standardiserede referencer.

Z Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og dissesplacering efter skriftlig tilladelse fra producenten.

ADVARSEL!

Fejl på medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende strålingElektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløsdatatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker,høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt en læge ellerproducenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes inærheden af trucken.

12.1

4 D

A

22

4.6 Europæiske standarder

Vedvarende lydtryksniveau

– EME 114: 63 dB(A)

iht. EN 12053 i overensstemmelse med ISO 4871.

Z Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, derfås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang.Lydtryksniveauet måles ved førerens øre.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelsersamt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statiskelektricitet iht. EN 12895 samt de heri nævnte standardiserede referencer.

Z Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og dissesplacering efter skriftlig tilladelse fra producenten.

ADVARSEL!

Fejl på medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende strålingElektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløsdatatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker,høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt en læge ellerproducenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes inærheden af trucken.

Page 24: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

23

12.1

4 D

A4.7 Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur

– under drift 5°C til 40°C

Z En optimal levetid for batterierne opnås ved batteritemperaturer mellem 15 og35 °C. Lavere temperaturer forringer den batterikapacitet, der er til rådighed, oghøjere temperaturer forkorter batteriernes levetid.

BEMÆRK

45 °C er den højeste grænsetemperatur for batterierne og er ikke længere tilladt somdriftstemperatur. Ved permanent brug under ekstreme temperaturskift ellerkondenserende luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse til truckene.

4.8 Krav til elektricitet

Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriskeudstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed vedindustrielle truck - Krav til elektricitet".

23

12.1

4 D

A

4.7 Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur

– under drift 5°C til 40°C

Z En optimal levetid for batterierne opnås ved batteritemperaturer mellem 15 og35 °C. Lavere temperaturer forringer den batterikapacitet, der er til rådighed, oghøjere temperaturer forkorter batteriernes levetid.

BEMÆRK

45 °C er den højeste grænsetemperatur for batterierne og er ikke længere tilladt somdriftstemperatur. Ved permanent brug under ekstreme temperaturskift ellerkondenserende luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse til truckene.

4.8 Krav til elektricitet

Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriskeudstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed vedindustrielle truck - Krav til elektricitet".

Page 25: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

24

5 Afmærkningssteder og typeskilte

Z Advarsels- og oplysningsskilte som f.eks. løfteevneskilte, anhugningspunkter ogtypeskilte skal altid kunne læses, ellers skal de udskiftes.

5.1 Markeringssteder

Pos. Betegnelse18 Typeskilt, truck19 Nominel løfteevne Qmax20 Forbudsskilt "Forbudt at køre med som passager"21 Anhugningspunkt til omlæsning med kran22 Kontrolmærkat (o)23 Typebetegnelse24 Producentlogo25 Serienummer (slået ind i trucken)

Qmax XXX kg

18

20

22 25

19

211924

12.1

4 D

A

24

5 Afmærkningssteder og typeskilte

Z Advarsels- og oplysningsskilte som f.eks. løfteevneskilte, anhugningspunkter ogtypeskilte skal altid kunne læses, ellers skal de udskiftes.

5.1 Markeringssteder

Pos. Betegnelse18 Typeskilt, truck19 Nominel løfteevne Qmax20 Forbudsskilt "Forbudt at køre med som passager"21 Anhugningspunkt til omlæsning med kran22 Kontrolmærkat (o)23 Typebetegnelse24 Producentlogo25 Serienummer (slået ind i trucken)

Qmax XXX kg

18

20

22 25

19

211924

Page 26: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

25

12.1

4 D

A5.2 Typeskilt

Z Illustrationen viser standardversionen i EU-medlemsstaterne. I andre lande kanudførelsen af typeskiltet afvige.

Z Angiv serienummer (27) ved henvendelse vedr. trucken og ved bestilling afreservedele.

26 27 2928 30

37

33

36

35

34

3231

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse26 Type 32 Byggeår27 Serienummer 33 Lasttyngdepunktsafstand i mm28 Nominel løfteevne i kg 34 Drivkraft29 Batterispænding i V 35 Batterivægt min./maks. i kg30 Egenvægt uden batteri i kg 36 Producent31 Ekstraudstyr 37 Producentlogo

25

12.1

4 D

A

5.2 Typeskilt

Z Illustrationen viser standardversionen i EU-medlemsstaterne. I andre lande kanudførelsen af typeskiltet afvige.

Z Angiv serienummer (27) ved henvendelse vedr. trucken og ved bestilling afreservedele.

26 27 2928 30

37

33

36

35

34

3231

Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse26 Type 32 Byggeår27 Serienummer 33 Lasttyngdepunktsafstand i mm28 Nominel løfteevne i kg 34 Drivkraft29 Batterispænding i V 35 Batterivægt min./maks. i kg30 Egenvægt uden batteri i kg 36 Producent31 Ekstraudstyr 37 Producentlogo

Page 27: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

26

5.3 Lastdiagram, truck

Løfteevneskiltet (19) angiver den maksimale løfteevne Q (i kg) ved ensartetbelastning af lastoptagningsudstyret.

6 Vindbelastning

Ved løft, sænkning og transport af last med stor overflade påvirker vindens krafttruckens stabilitet.

Hvis en let last udsættes for vindpåvirkning, skal lasten sikres ekstra. Derved undgåsdet, at lasten skrider eller falder ned.

I begge tilfælde skal driften evt. indstilles.

Qmax XXX kg19

12.1

4 D

A

26

5.3 Lastdiagram, truck

Løfteevneskiltet (19) angiver den maksimale løfteevne Q (i kg) ved ensartetbelastning af lastoptagningsudstyret.

6 Vindbelastning

Ved løft, sænkning og transport af last med stor overflade påvirker vindens krafttruckens stabilitet.

Hvis en let last udsættes for vindpåvirkning, skal lasten sikres ekstra. Derved undgåsdet, at lasten skrider eller falder ned.

I begge tilfælde skal driften evt. indstilles.

Qmax XXX kg19

Page 28: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

27

12.1

4 D

A

C Transport og første idriftsættelse

1 Aflæsning med kran

ADVARSEL!

Fare på grund af ikke-instrueret personale ved af- og pålæsning med kranUkorrekt af- og pålæsning med kran udført af ikke-uddannet personale kan medførenedstyrtning af trucken. Derfor er der risiko for tilskadekomst af personalet samtmaterielle skader på trucken.Af- og pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale.

Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og ihåndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse afsikkerhedsforanstaltninger ved af- og pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved usagkyndig på-/aflæsning med kranAnvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medførenedstyrtning af trucken under på-/aflæsning med kran.Sørg for, at trucken ikke støder imod noget, når den løftes og at den ikke bevægersig ukontrolleret. Hvis det er nødvendigt, skal trucken holdes ved hjælp af styretov.Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsgrej og løfteudstyr, må

foretage på-/aflæsning af trucken.Bær personlige værnemidler (f. eks. sikkerhedssko, sikkerhedshjelm,

advarselsvest, sikkerhedshandsker osv.) ved på/-aflæsning med kran.Undlad ophold under hængende last.Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet.Anvend kun løfteudstyr med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet).Fastgør kun kranudstyret på de afmærkede anhugningspunkter, og sørg for at sikre

det, så det ikke skrider.Anvend kun anhugningsgrej i den foreskrevne belastningsretning.Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen af

komponenterne, når der løftes.

27

12.1

4 D

A

C Transport og første idriftsættelse

1 Aflæsning med kran

ADVARSEL!

Fare på grund af ikke-instrueret personale ved af- og pålæsning med kranUkorrekt af- og pålæsning med kran udført af ikke-uddannet personale kan medførenedstyrtning af trucken. Derfor er der risiko for tilskadekomst af personalet samtmaterielle skader på trucken.Af- og pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale.

Fagpersonalet skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og ihåndtering med lastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse afsikkerhedsforanstaltninger ved af- og pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved usagkyndig på-/aflæsning med kranAnvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medførenedstyrtning af trucken under på-/aflæsning med kran.Sørg for, at trucken ikke støder imod noget, når den løftes og at den ikke bevægersig ukontrolleret. Hvis det er nødvendigt, skal trucken holdes ved hjælp af styretov.Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsgrej og løfteudstyr, må

foretage på-/aflæsning af trucken.Bær personlige værnemidler (f. eks. sikkerhedssko, sikkerhedshjelm,

advarselsvest, sikkerhedshandsker osv.) ved på/-aflæsning med kran.Undlad ophold under hængende last.Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet.Anvend kun løfteudstyr med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet).Fastgør kun kranudstyret på de afmærkede anhugningspunkter, og sørg for at sikre

det, så det ikke skrider.Anvend kun anhugningsgrej i den foreskrevne belastningsretning.Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen af

komponenterne, når der løftes.

Page 29: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

28

Z Anhugningspunkterne (1) på chassiset er beregnet til aflæsning af trucken vedhjælp af kranudstyr. (21)

Omlæsning af truck med kran

Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, se

"Parkering af trucken i sikret tilstand" påside 48.

Nødvendigt værktøj/materiale– Løftegrej– Kranudstyr

Fremgangsmåde• Fastgør kranudstyret i

anhugningspunkterne (21).

Trucken kan nu omlæsses ved hjælp af enkran.

21

12.1

4 D

A

28

Z Anhugningspunkterne (1) på chassiset er beregnet til aflæsning af trucken vedhjælp af kranudstyr. (21)

Omlæsning af truck med kran

Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, se

"Parkering af trucken i sikret tilstand" påside 48.

Nødvendigt værktøj/materiale– Løftegrej– Kranudstyr

Fremgangsmåde• Fastgør kranudstyret i

anhugningspunkterne (21).

Trucken kan nu omlæsses ved hjælp af enkran.

21

Page 30: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

29

12.1

4 D

A2 Transport

ADVARSEL!

Ukontrollerede bevægelser under transportUsagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorligeuheld.Af-/pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet

skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering medlastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse afsikkerhedsforanstaltninger ved af-/pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrektvis.

Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe.Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan flytte sig utilsigtet.Anvend kun fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke.Anvend skridningshæmmende materialer til sikring af lasthjælpemidlerne (paller,

kiler, ...), f. eks. skridmåtte.

Sikring af trucken med henblik påtransport

Forudsætninger– Læs trucken på.– Trucken er parkeret i sikret tilstand, se

"Parkering af trucken i sikret tilstand"på side 48.

Nødvendigt værktøj/materiale– Fastsurringsseler

Fremgangsmåde• Slå fastsurringsseler (38) omkring

anhugningspunkterne (21) ogtransportkøretøjet, og spændtilstrækkeligt.

Trucken kan nu transporteres.

38

21

29

12.1

4 D

A

2 Transport

ADVARSEL!

Ukontrollerede bevægelser under transportUsagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorligeuheld.Af-/pålæsning må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale. Fagpersonalet

skal være instrueret i lastsikring på køretøjer i offentlig trafik og i håndtering medlastsikringsudstyr. Den korrekte dimensionering og udførelse afsikkerhedsforanstaltninger ved af-/pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrektvis.

Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe.Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan flytte sig utilsigtet.Anvend kun fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke.Anvend skridningshæmmende materialer til sikring af lasthjælpemidlerne (paller,

kiler, ...), f. eks. skridmåtte.

Sikring af trucken med henblik påtransport

Forudsætninger– Læs trucken på.– Trucken er parkeret i sikret tilstand, se

"Parkering af trucken i sikret tilstand"på side 48.

Nødvendigt værktøj/materiale– Fastsurringsseler

Fremgangsmåde• Slå fastsurringsseler (38) omkring

anhugningspunkterne (21) ogtransportkøretøjet, og spændtilstrækkeligt.

Trucken kan nu transporteres.

38

21

Page 31: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

30

3 Første idriftsættelse

ADVARSEL!

Fare ved anvendelse af uegnede energikilderEnsrettet vekselstrøm vil beskadige modulerne (styringer, sensorer, motorer, osv.) tildet elektroniske anlæg.Uegnede kabelforbindelser (for lange, for små ledningstværsnit) til batteriet(slæbekabler) kan blive varme og sætte batteriet i brand.Kør kun trucken med batteristrøm.Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være kortere end 6 m og have et

ledningstværsnit på mindst 50 mm².

BEMÆRK

Når trucken er forbundet med et eksternt batteri via en forlængerledningen, må derikke løftes gods.

Fremgangsmåde• Kontrollér, at udstyret er komplet.• Monter evt. batteriet, se "Afmontering/montering af batteriet" på side 37, undgå at

beskadige batterikablet.• Oplad batteri, se "Opladning af batteriet med integreret lader" på side 35.

Z Truckens indstillinger skal stemme overens med batteritypen (hvis kunden selvmonterer batteri).

• Kontrollér hydraulikoliestanden, fyld evt. efter (se "Kontrol af hydraulikoliestand" påside 79).

• Tag trucken i brug (se "Klargøring af trucken til drift" på side 46).

Trucken er driftsklar.

Affladning af hjulene

Når trucken har været parkeret i længere tid, kan der opstå affladninger på dækkenesløbeflader. Affladningerne har negativ indflydelse på truckens sikkerhed ellerstabilitet. Når trucken har tilbagelagt en vis strækning, forsvinder disse affladninger.

12.1

4 D

A

30

3 Første idriftsættelse

ADVARSEL!

Fare ved anvendelse af uegnede energikilderEnsrettet vekselstrøm vil beskadige modulerne (styringer, sensorer, motorer, osv.) tildet elektroniske anlæg.Uegnede kabelforbindelser (for lange, for små ledningstværsnit) til batteriet(slæbekabler) kan blive varme og sætte batteriet i brand.Kør kun trucken med batteristrøm.Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være kortere end 6 m og have et

ledningstværsnit på mindst 50 mm².

BEMÆRK

Når trucken er forbundet med et eksternt batteri via en forlængerledningen, må derikke løftes gods.

Fremgangsmåde• Kontrollér, at udstyret er komplet.• Monter evt. batteriet, se "Afmontering/montering af batteriet" på side 37, undgå at

beskadige batterikablet.• Oplad batteri, se "Opladning af batteriet med integreret lader" på side 35.

Z Truckens indstillinger skal stemme overens med batteritypen (hvis kunden selvmonterer batteri).

• Kontrollér hydraulikoliestanden, fyld evt. efter (se "Kontrol af hydraulikoliestand" påside 79).

• Tag trucken i brug (se "Klargøring af trucken til drift" på side 46).

Trucken er driftsklar.

Affladning af hjulene

Når trucken har været parkeret i længere tid, kan der opstå affladninger på dækkenesløbeflader. Affladningerne har negativ indflydelse på truckens sikkerhed ellerstabilitet. Når trucken har tilbagelagt en vis strækning, forsvinder disse affladninger.

Page 32: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

31

12.1

4 D

A

D Batteri – vedligeholdelse, opladning, udskiftning

1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier

Servicepersonale

Opladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af personaleuddannet hertil. Denne driftsanvisning og forskrifterne fra batteriproducenten skaloverholdes under udførelsen af arbejdet.

Brandsikringsforanstaltninger

Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikkeopbevares brændbare eller gnistdannende forbrugsstoffer inden for en afstand afmindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal væreventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar.

FORSIGTIG!

Risiko for ætsning ved anvendelse af uegnet brandslukningsudstyrI tilfælde af brand kan der ved slukning med vand opstå reaktion med batterisyren.Dette kan medføre ætsninger på grund af syre.Anvend pulverslukker.Sluk aldrig brændende batterier med vand.

Vedligeholdelse af batteri

Batteriet skal holdes tørt og rent. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurti polfedt og godt fastspændt.

FORSIGTIG!

Brandfare på grund af kortslutningBeskadigede kabler kan medføre kortslutning og derved sætte trucken og batteriet ibrand.Sørg for, at batterikablerne ikke beskadiges, når batteriafdækningen lukkes.

Bortskaffelse af batteriet

Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse afbatterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse.

31

12.1

4 D

A

D Batteri – vedligeholdelse, opladning, udskiftning

1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier

Servicepersonale

Opladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af personaleuddannet hertil. Denne driftsanvisning og forskrifterne fra batteriproducenten skaloverholdes under udførelsen af arbejdet.

Brandsikringsforanstaltninger

Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikkeopbevares brændbare eller gnistdannende forbrugsstoffer inden for en afstand afmindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal væreventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar.

FORSIGTIG!

Risiko for ætsning ved anvendelse af uegnet brandslukningsudstyrI tilfælde af brand kan der ved slukning med vand opstå reaktion med batterisyren.Dette kan medføre ætsninger på grund af syre.Anvend pulverslukker.Sluk aldrig brændende batterier med vand.

Vedligeholdelse af batteri

Batteriet skal holdes tørt og rent. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurti polfedt og godt fastspændt.

FORSIGTIG!

Brandfare på grund af kortslutningBeskadigede kabler kan medføre kortslutning og derved sætte trucken og batteriet ibrand.Sørg for, at batterikablerne ikke beskadiges, når batteriafdækningen lukkes.

Bortskaffelse af batteriet

Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse afbatterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse.

Page 33: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

32

ADVARSEL!

Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterierBatterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontaktmed batterisyre.Ved arbejde på batterierne skal der altid bæres sikkerhedsbeklædning og

beskyttelsesbriller.Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle dette alligevel ske,

skyl da med rigelige mængder rent vand.Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt med

huden eller øjnene).Udløbet batterisyre skal straks neutraliseres med rigelige mængder vand.Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse.Overhold lovmæssige bestemmelser.

ADVARSEL!

Fare ved anvendelse af uegnede batterier, der ikke er godkendt til trucken afJungheinrichBatteriets konstruktion, vægt og mål har stor indflydelse på truckens driftssikkerhed,især på dens stabilitet og løfteevne. Anvendelse af uegnede batterier, der ikke afgodkendt til trucken af Jungheinrich, kan ved energigenvinding føre til forringelse aftruckens bremseevne, forårsage betragtelige skader på den elektriske styring ogmedføre alvorlig fare for personers sikkerhed og helbred!Der må kun anvendes batterier, der er godkendt til trucken af Jungheinrich.Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra Jungheinrich.Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/

montering af batteriet.Anvendelse af batterier, der ikke er godkendt af producenten, er strengt forbudt.

Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se"Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 48).

12.1

4 D

A

32

ADVARSEL!

Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterierBatterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontaktmed batterisyre.Ved arbejde på batterierne skal der altid bæres sikkerhedsbeklædning og

beskyttelsesbriller.Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle dette alligevel ske,

skyl da med rigelige mængder rent vand.Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt med

huden eller øjnene).Udløbet batterisyre skal straks neutraliseres med rigelige mængder vand.Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse.Overhold lovmæssige bestemmelser.

ADVARSEL!

Fare ved anvendelse af uegnede batterier, der ikke er godkendt til trucken afJungheinrichBatteriets konstruktion, vægt og mål har stor indflydelse på truckens driftssikkerhed,især på dens stabilitet og løfteevne. Anvendelse af uegnede batterier, der ikke afgodkendt til trucken af Jungheinrich, kan ved energigenvinding føre til forringelse aftruckens bremseevne, forårsage betragtelige skader på den elektriske styring ogmedføre alvorlig fare for personers sikkerhed og helbred!Der må kun anvendes batterier, der er godkendt til trucken af Jungheinrich.Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra Jungheinrich.Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/

montering af batteriet.Anvendelse af batterier, der ikke er godkendt af producenten, er strengt forbudt.

Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se"Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 48).

Page 34: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

33

12.1

4 D

A2 Batterityper

Z Der må kun anvendes batterier, der ikke udvikler gas. En optimal levetid forbatterierne opnås ved batteritemperaturer fra 15 °C til 35 °C. Lavere temperaturerforringer den batterikapacitet, der er til rådighed, og højere temperaturer forkorterbatteriernes levetid.

BEMÆRK

45 °C er den højeste grænsetemperatur for batterierne og er ikke længere tilladt somdriftstemperatur. Ved permanent brug under ekstreme temperaturskift ellerkondenserende luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse til truckene.

Z Parkering af trucken (i sikret tilstand) uden batterivedligeholdelsesladning bør ikkeoverskride maks. 3 måneder ved 20 °C eller 2 måneder ved 30 °C.

Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. Inedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der erstandardkombination:

Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batteripolerne skal være tildækketmed polbeskyttelseskapper.

Batteritype Kapacitet Vægt

2 x 12 V-batteri 2 x 63 Ah 2 x 23,0 kg

33

12.1

4 D

A

2 Batterityper

Z Der må kun anvendes batterier, der ikke udvikler gas. En optimal levetid forbatterierne opnås ved batteritemperaturer fra 15 °C til 35 °C. Lavere temperaturerforringer den batterikapacitet, der er til rådighed, og højere temperaturer forkorterbatteriernes levetid.

BEMÆRK

45 °C er den højeste grænsetemperatur for batterierne og er ikke længere tilladt somdriftstemperatur. Ved permanent brug under ekstreme temperaturskift ellerkondenserende luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse til truckene.

Z Parkering af trucken (i sikret tilstand) uden batterivedligeholdelsesladning bør ikkeoverskride maks. 3 måneder ved 20 °C eller 2 måneder ved 30 °C.

Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. Inedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der erstandardkombination:

Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batteripolerne skal være tildækketmed polbeskyttelseskapper.

Batteritype Kapacitet Vægt

2 x 12 V-batteri 2 x 63 Ah 2 x 23,0 kg

Page 35: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

34

3 Oplad batteriet

FARE!

Elektrisk stød og brandfareBeskadigede og uegnede kabler kan medføre elektrisk stød og brand på grund afoverophedning.Anvend kun strømkabler med en maksimal kabellængde på 30 m.

De regionale betingelser skal overholdes.Kabelrulle skal ved anvendelse rulles helt ud.Anvend kun originalt strømkabel fra producenten.Isoleringsklasser og bestandigheden over for syrer og baser skal svare til

strømkablet fra producenten.Strømstikket skal ved anvendelse være tørt og rent.

BEMÆRK

Materielle skader på grund af usagkyndig anvendelse af batteriladerLadeapparatet, der består af batterilader og battericontroller, må ikke åbnes. Ved fejlskal producentens kundeserviceafdeling kontaktes.Batteriladeren må kun anvendes til de batterier, der er udleveret af producenten,

eller til andre batterier, der er godkendt til trucken, efter tilpasning af truckenforetaget af producentens kundeserviceafdeling.

Ombytning med andre trucktyper er ikke tilladt.Batteriet må ikke tilsluttes to opladere samtidigt.

12.1

4 D

A

34

3 Oplad batteriet

FARE!

Elektrisk stød og brandfareBeskadigede og uegnede kabler kan medføre elektrisk stød og brand på grund afoverophedning.Anvend kun strømkabler med en maksimal kabellængde på 30 m.

De regionale betingelser skal overholdes.Kabelrulle skal ved anvendelse rulles helt ud.Anvend kun originalt strømkabel fra producenten.Isoleringsklasser og bestandigheden over for syrer og baser skal svare til

strømkablet fra producenten.Strømstikket skal ved anvendelse være tørt og rent.

BEMÆRK

Materielle skader på grund af usagkyndig anvendelse af batteriladerLadeapparatet, der består af batterilader og battericontroller, må ikke åbnes. Ved fejlskal producentens kundeserviceafdeling kontaktes.Batteriladeren må kun anvendes til de batterier, der er udleveret af producenten,

eller til andre batterier, der er godkendt til trucken, efter tilpasning af truckenforetaget af producentens kundeserviceafdeling.

Ombytning med andre trucktyper er ikke tilladt.Batteriet må ikke tilsluttes to opladere samtidigt.

Page 36: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

35

12.1

4 D

A3.1 Opladning af batteriet med integreret lader

Strømtilslutning

Netspænding: 230 V ~, ±10%Netfrekvens: 50 Hz ±4%

Opladning af batteri

Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, se

"Parkering af trucken i sikret tilstand"på side 48.

Fremgangsmåde• Træk strømstikket (12) ud af holderen (40), og stik det i en egnet stikkontakt

(230 V ±10 %).• Oplad batteriet, indtil LED'en (39) konstant lyser grønt.

Batteriet lades op.

Z Under opladningen er alle elektriske funktioner afbrudt (elektroniskstartbeskyttelse).Drift af trucken er ikke mulig.

3.1.1 Opladning og LED-tilstande for integreret lader

Z Hvis LED'en til den integrerede lader lyser orange, kan batteriet allerede være ladetop til 95 %. Trucken kan også anvendes allerede, inden batteriet er opladetfuldstændigt.

39

12

40

LED-tilstand FunktionGrøn Batteriet er fuldt opladet.Orange Batteriet oplades.Rød Batteriet er fuldt afladet.

35

12.1

4 D

A

3.1 Opladning af batteriet med integreret lader

Strømtilslutning

Netspænding: 230 V ~, ±10%Netfrekvens: 50 Hz ±4%

Opladning af batteri

Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, se

"Parkering af trucken i sikret tilstand"på side 48.

Fremgangsmåde• Træk strømstikket (12) ud af holderen (40), og stik det i en egnet stikkontakt

(230 V ±10 %).• Oplad batteriet, indtil LED'en (39) konstant lyser grønt.

Batteriet lades op.

Z Under opladningen er alle elektriske funktioner afbrudt (elektroniskstartbeskyttelse).Drift af trucken er ikke mulig.

3.1.1 Opladning og LED-tilstande for integreret lader

Z Hvis LED'en til den integrerede lader lyser orange, kan batteriet allerede være ladetop til 95 %. Trucken kan også anvendes allerede, inden batteriet er opladetfuldstændigt.

39

12

40

LED-tilstand FunktionGrøn Batteriet er fuldt opladet.Orange Batteriet oplades.Rød Batteriet er fuldt afladet.

Page 37: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

36

3.1.2 Kontrol af ladetilstanden

Z Den nøjagtige ladetilstand vises på batteriafladeindikatoren.

Fremgangsmåde• Afbryd opladningen ved at trække stikket (12) ud af stikkontakten, og stikke det i

holderen (40).• Tænd for trucken, se Aktivering af trucken i kapitel E.• Aflæs ladetilstanden på batteriafladeindikatoren, se Batteriafladeindikator/

driftstimetæller i afsnit 5.• Fortsæt evt. opladningen.

3.1.3 Vedligeholdelsesladning

Opladeren skifter til vedligeholdelsesopladning, når batteriet er opladet fuldstændigt.Vedligeholdelsesopladningen fortsætter, indtil tilslutningsstikket trækkes ud.

Z For at sikre batteriet lang levetid anbefales det at foretage en regelmæssigudligningsladning hver eller hver anden uge.

3.1.4 Delopladninger

Batteriladeren er konstrueret på en sådan måde, at den automatisk tilpasser sig vedopladning af delvist opladede batterier. Derved slides batteriet så lidt som muligt.

3.1.5 Afslutning af batteriopladning, genoprettelse af driftsberedskab

BEMÆRK

Ved afbrudt opladningsprocedure er den fulde batterikapacitet ikke til rådighed.

Fremgangsmåde• Træk strømstikket ud af stikkontakten, og stik det i holderen (40).

12.1

4 D

A

36

3.1.2 Kontrol af ladetilstanden

Z Den nøjagtige ladetilstand vises på batteriafladeindikatoren.

Fremgangsmåde• Afbryd opladningen ved at trække stikket (12) ud af stikkontakten, og stikke det i

holderen (40).• Tænd for trucken, se Aktivering af trucken i kapitel E.• Aflæs ladetilstanden på batteriafladeindikatoren, se Batteriafladeindikator/

driftstimetæller i afsnit 5.• Fortsæt evt. opladningen.

3.1.3 Vedligeholdelsesladning

Opladeren skifter til vedligeholdelsesopladning, når batteriet er opladet fuldstændigt.Vedligeholdelsesopladningen fortsætter, indtil tilslutningsstikket trækkes ud.

Z For at sikre batteriet lang levetid anbefales det at foretage en regelmæssigudligningsladning hver eller hver anden uge.

3.1.4 Delopladninger

Batteriladeren er konstrueret på en sådan måde, at den automatisk tilpasser sig vedopladning af delvist opladede batterier. Derved slides batteriet så lidt som muligt.

3.1.5 Afslutning af batteriopladning, genoprettelse af driftsberedskab

BEMÆRK

Ved afbrudt opladningsprocedure er den fulde batterikapacitet ikke til rådighed.

Fremgangsmåde• Træk strømstikket ud af stikkontakten, og stik det i holderen (40).

Page 38: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

37

12.1

4 D

A4 Afmontering/montering af batteriet

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved montering og afmontering af batteriVed montering og afmontering af batteriet kan der ske tilskadekomst og ætsning pågrund af batteriets vægt eller batterisyren.Følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier“ i dette

kapitel.Bær sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet.Parkér trucken vandret.Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum.

FORSIGTIG!

Risiko for klemningVed lukning af batteridækslet er der risiko for klemning.Ved lukning af batteridækslet må der ikke befinde sig noget mellem batteridækslet

og trucken.

4.1 Batteriskift

BEMÆRK

For at forhindre skader på de elektriske komponenter, skal begge minuspoler (blå)først adskilles fra batterierne.

Z Afmontering og montering af venstre og højre batteri er identisk.

Afmontering af batteri

Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, se side 48.

37

12.1

4 D

A

4 Afmontering/montering af batteriet

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved montering og afmontering af batteriVed montering og afmontering af batteriet kan der ske tilskadekomst og ætsning pågrund af batteriets vægt eller batterisyren.Følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier“ i dette

kapitel.Bær sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet.Parkér trucken vandret.Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum.

FORSIGTIG!

Risiko for klemningVed lukning af batteridækslet er der risiko for klemning.Ved lukning af batteridækslet må der ikke befinde sig noget mellem batteridækslet

og trucken.

4.1 Batteriskift

BEMÆRK

For at forhindre skader på de elektriske komponenter, skal begge minuspoler (blå)først adskilles fra batterierne.

Z Afmontering og montering af venstre og højre batteri er identisk.

Afmontering af batteri

Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, se side 48.

Page 39: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

38

Fremgangsmåde• Løsn skruen (41), og tag fralægningsrummet (15) af.• Løsn skruerne (57), og fjern afdækningen (16) ved at løfte den op over

styrestangen.•

• Løsn polskruen (43), og træk batterikablet af minuspolen (sort).• Løsn polskruen (44), og træk batterikablet af pluspolen (rød).

Z Batterikablet skal trækkes på en sådan måde, at det ikke hænger fast i trucken, nårbatteriet trækkes ud.

• Løsn holdeselen ved at klappe lukkemekanismen (46) op, og hæng den derefterudenfor.

• Løft batteriet (45) ud. Et batteri vejer ca. 23 kg

Batterierne er afmonteret.

41 15 57 16

43

44

45

46

12.1

4 D

A

38

Fremgangsmåde• Løsn skruen (41), og tag fralægningsrummet (15) af.• Løsn skruerne (57), og fjern afdækningen (16) ved at løfte den op over

styrestangen.•

• Løsn polskruen (43), og træk batterikablet af minuspolen (sort).• Løsn polskruen (44), og træk batterikablet af pluspolen (rød).

Z Batterikablet skal trækkes på en sådan måde, at det ikke hænger fast i trucken, nårbatteriet trækkes ud.

• Løsn holdeselen ved at klappe lukkemekanismen (46) op, og hæng den derefterudenfor.

• Løft batteriet (45) ud. Et batteri vejer ca. 23 kg

Batterierne er afmonteret.

41 15 57 16

43

44

45

46

Page 40: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

39

12.1

4 D

A

Montering af batteri

FremgangsmådeZ Montering foretages i omvendt rækkefølge. Sørg for, at batteriernes

monteringsposition og tilslutning er korrekt og at de er fastgjort sikkert mod atskride.

• Tilslut først batteriets pluspoler (rød) og derefter batterikablerne fra minuspolen(sort).

FORSIGTIG!KlemningsfareUnder montering af afdækningen er der risiko for klemning.

• Monter afdækningen, se "Forberedelse af trucken til service- ogvedligeholdelsesarbejde" på side 74.

Batterierne er monteret.

Z Efter genmontering skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synligeskader.

39

12.1

4 D

A

Montering af batteri

FremgangsmådeZ Montering foretages i omvendt rækkefølge. Sørg for, at batteriernes

monteringsposition og tilslutning er korrekt og at de er fastgjort sikkert mod atskride.

• Tilslut først batteriets pluspoler (rød) og derefter batterikablerne fra minuspolen(sort).

FORSIGTIG!KlemningsfareUnder montering af afdækningen er der risiko for klemning.

• Monter afdækningen, se "Forberedelse af trucken til service- ogvedligeholdelsesarbejde" på side 74.

Batterierne er monteret.

Z Efter genmontering skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synligeskader.

Page 41: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

40

5 Batteriafladeindikator/driftstimetæller

5.1 Batteriafladeindikator

Batteriernes afladningstilstand illustreresved hjælp af 10 LED'er (6) påbatteriafladeindikatoren/driftstimetælleren.Der er 5 grønne, 3 gule og 2 røde LED'er tilrådighed.

Z En LED svarer til 10 % afbatterikapaciteten.

5.2 Driftstimetæller

Driftstimetælleren (47) viser truckensdriftstid. Driftstimerne tælles kun underdriftstilstandene kørsel og løft. Driftstidengemmes løbende og slettes ikke vedafmontering af batteriet.

Z Det sidste punkt på LCD-displayet viseren tiendedel af en time.

6

Voll geladen Aufladen erforderlich Ladezustand niedrig

47

12.1

4 D

A

40

5 Batteriafladeindikator/driftstimetæller

5.1 Batteriafladeindikator

Batteriernes afladningstilstand illustreresved hjælp af 10 LED'er (6) påbatteriafladeindikatoren/driftstimetælleren.Der er 5 grønne, 3 gule og 2 røde LED'er tilrådighed.

Z En LED svarer til 10 % afbatterikapaciteten.

5.2 Driftstimetæller

Driftstimetælleren (47) viser truckensdriftstid. Driftstimerne tælles kun underdriftstilstandene kørsel og løft. Driftstidengemmes løbende og slettes ikke vedafmontering af batteriet.

Z Det sidste punkt på LCD-displayet viseren tiendedel af en time.

6

Voll geladen Aufladen erforderlich Ladezustand niedrig

47

Page 42: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

41

12.1

4 D

A

E Betjening

1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken

Køretilladelse

Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for dendriftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel oghåndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken.Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes.

Operatørens rettigheder og pligter samt forholdsregler

Operatøren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret ibetjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsanvisning. Vedtruck, der føres af gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjening.

Forbud mod uvedkommende personers brug af trucken

Operatøren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor den er i brug. Det eroperatørens pligt at forbyde uvedkommende personer at køre eller betjene trucken.Der må ikke medtages eller løftes personer.

Skader og mangler

Skader og øvrige mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straksmeddeles den tilsynsførende. Driftsusikre truck (f. eks. i tilfælde af slidte hjul ellerdefekte bremser) må ikke tages i brug, før de er repareret iht. forskrifterne.

Reparationer

Operatøren må ikke foretage reparation eller ændringer på trucken uden særliguddannelse eller tilladelse. Operatøren må under ingen omstændigheder sættesikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem.

Fareområde

ADVARSEL!

Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområdeFareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- ellerløftebevægelser, dens lastoptagningsudstyr eller last. Hertil hører også det område,der kan nås af nedfaldende gods eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder.Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet.Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare.Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal

trucken omgående standses.

Sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler

Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (se "Afmærkningssteder ogtypeskilte" på side 24) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning.

41

12.1

4 D

A

E Betjening

1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken

Køretilladelse

Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for dendriftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel oghåndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken.Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes.

Operatørens rettigheder og pligter samt forholdsregler

Operatøren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret ibetjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsanvisning. Vedtruck, der føres af gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjening.

Forbud mod uvedkommende personers brug af trucken

Operatøren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor den er i brug. Det eroperatørens pligt at forbyde uvedkommende personer at køre eller betjene trucken.Der må ikke medtages eller løftes personer.

Skader og mangler

Skader og øvrige mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straksmeddeles den tilsynsførende. Driftsusikre truck (f. eks. i tilfælde af slidte hjul ellerdefekte bremser) må ikke tages i brug, før de er repareret iht. forskrifterne.

Reparationer

Operatøren må ikke foretage reparation eller ændringer på trucken uden særliguddannelse eller tilladelse. Operatøren må under ingen omstændigheder sættesikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem.

Fareområde

ADVARSEL!

Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområdeFareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- ellerløftebevægelser, dens lastoptagningsudstyr eller last. Hertil hører også det område,der kan nås af nedfaldende gods eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder.Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet.Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare.Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal

trucken omgående standses.

Sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler

Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (se "Afmærkningssteder ogtypeskilte" på side 24) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning.

Page 43: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

42

ADVARSEL!

Fare for ulykke, hvis sikkerhedsanordninger fjernes eller sættes ud af kraftDet kan medføre ulykker og tilskadekomst, hvis sikkerhedsanordninger som f.eks.NØDAFBRYDERE, tændingslås, knapper, horn, blitzlamper, sensorer, afdækningerosv. fjernes.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

12.1

4 D

A

42

ADVARSEL!

Fare for ulykke, hvis sikkerhedsanordninger fjernes eller sættes ud af kraftDet kan medføre ulykker og tilskadekomst, hvis sikkerhedsanordninger som f.eks.NØDAFBRYDERE, tændingslås, knapper, horn, blitzlamper, sensorer, afdækningerosv. fjernes.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Page 44: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

43

12.1

4 D

A2 Beskrivelse af display og betjeningselementer

11

51

50

49

6355

5

6

7

39

12

9

10

43

12.1

4 D

A

2 Beskrivelse af display og betjeningselementer

11

51

50

49

6355

5

6

7

39

12

9

10

Page 45: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

44

Pos.

Betjenings-/displayelement Funktion

5 Tændingslås t Til- og frakobling af styrestrøm. Hvis nøglen trækkes ud, sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den.

6 Batteriafladeindikator/driftstimetæller

t Viser batteriets ladetilstand og driftstimerne

7 NØDAFBRYDER t Strømkredsen afbrydes, alle elektriske funktioner kobles fra. Trucken tvinges til standsning.

9 Styrestang t Styring og bremsning af truck.10 Sikkerhedsknap mod

påkørsel af førert Trucken kører væk fra føreren og

stopper.11 Kørekontakt t Regulerer køreretning og

kørehastighed.12 Strømstik, integreret lader t Opladning af batteriet ved at

strømstikket sættes i en stikkontakt.39 LED-ladeindikator t Viser driftstilstanden for den

integrerede lader49 Knap til langsomkørsel t Ved aktivering af knappen, kan

trucken flyttes med reduceret hastighed (langsomkørsel).

50 LED t Lyser rødt = langsomkørsel Lyser grønt = normalkørsel

51 Kontakt horn t Udløser et akustisk signal.55 Kontakt sænkning t Sænkning af lastoptagningsudstyr.63 Knap til løft t Løft af lastoptagningsudstyr.

12.1

4 D

A

44

Pos.

Betjenings-/displayelement Funktion

5 Tændingslås t Til- og frakobling af styrestrøm. Hvis nøglen trækkes ud, sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den.

6 Batteriafladeindikator/driftstimetæller

t Viser batteriets ladetilstand og driftstimerne

7 NØDAFBRYDER t Strømkredsen afbrydes, alle elektriske funktioner kobles fra. Trucken tvinges til standsning.

9 Styrestang t Styring og bremsning af truck.10 Sikkerhedsknap mod

påkørsel af førert Trucken kører væk fra føreren og

stopper.11 Kørekontakt t Regulerer køreretning og

kørehastighed.12 Strømstik, integreret lader t Opladning af batteriet ved at

strømstikket sættes i en stikkontakt.39 LED-ladeindikator t Viser driftstilstanden for den

integrerede lader49 Knap til langsomkørsel t Ved aktivering af knappen, kan

trucken flyttes med reduceret hastighed (langsomkørsel).

50 LED t Lyser rødt = langsomkørsel Lyser grønt = normalkørsel

51 Kontakt horn t Udløser et akustisk signal.55 Kontakt sænkning t Sænkning af lastoptagningsudstyr.63 Knap til løft t Løft af lastoptagningsudstyr.

Page 46: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

45

12.1

4 D

A3 Forberedelse af trucken til drift

3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af skader eller andre mangler på truck ogekstraudstyrHvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andremangler på trucken eller ekstraudstyret, må trucken ikke anvendes, før den er blevetrepareret iht. gældende bestemmelser.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Udførelse af kontrol inden den daglige idriftsættelse

Fremgangsmåde• Kontrollér hele trucken udefra for skader og lækager.

Beskadigede slanger skal straks udskiftes.• Kontrollér batterifastgørelse og kabeltilslutninger for skader, og kontrollér, om de

sidder godt fast.• Kontrollér lastoptagningsudstyret for synlige skader, som f.eks. revner, bøjede eller

kraftigt slidte gaffelarme.• Kontrollér drivhjul og lasthjul for skader.• Kontrollér, at afmærkninger og skilte er intakte og kan læses, se

"Afmærkningssteder og typeskilte" på side 24.• Kontroller, at NØDAFBRYDEREN virker.• Kontrollér, at styrestangen (styrestangsdæmperen) går tilbage til neutral position.• Kontrollér, at betjeningselementerne af sig selv går tilbage til neutral position efter

aktivering.• Kontrollér, at bremsen fungerer.• Kontrollér, at motorhjelm og afdækninger sidder godt fast og er fri for skader.

45

12.1

4 D

A

3 Forberedelse af trucken til drift

3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af skader eller andre mangler på truck ogekstraudstyrHvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andremangler på trucken eller ekstraudstyret, må trucken ikke anvendes, før den er blevetrepareret iht. gældende bestemmelser.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Udførelse af kontrol inden den daglige idriftsættelse

Fremgangsmåde• Kontrollér hele trucken udefra for skader og lækager.

Beskadigede slanger skal straks udskiftes.• Kontrollér batterifastgørelse og kabeltilslutninger for skader, og kontrollér, om de

sidder godt fast.• Kontrollér lastoptagningsudstyret for synlige skader, som f.eks. revner, bøjede eller

kraftigt slidte gaffelarme.• Kontrollér drivhjul og lasthjul for skader.• Kontrollér, at afmærkninger og skilte er intakte og kan læses, se

"Afmærkningssteder og typeskilte" på side 24.• Kontroller, at NØDAFBRYDEREN virker.• Kontrollér, at styrestangen (styrestangsdæmperen) går tilbage til neutral position.• Kontrollér, at betjeningselementerne af sig selv går tilbage til neutral position efter

aktivering.• Kontrollér, at bremsen fungerer.• Kontrollér, at motorhjelm og afdækninger sidder godt fast og er fri for skader.

Page 47: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

46

3.2 Klargøring af trucken til drift

Opstart af trucken

Forudsætninger– Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning er udført, se "Kontroller og

rutiner inden den daglige idrifttagning" på side 45.

Fremgangsmåde• Strømstikket (12) skal befinde sig i holderen på trucken.• Lås evt. NØDAFBRYDEREN (7) op ved at dreje den med uret.• Sæt nøglen i tændingslåsen (5), og drej den helt i bund mod højre til position "I".

Trucken er driftsklar.

Z Batteriafladeindikatoren/driftstimetælleren (6) viser batteriernes ladetilstand/detforløbne antal driftstimer.

5

6

7

12

12.1

4 D

A

46

3.2 Klargøring af trucken til drift

Opstart af trucken

Forudsætninger– Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning er udført, se "Kontroller og

rutiner inden den daglige idrifttagning" på side 45.

Fremgangsmåde• Strømstikket (12) skal befinde sig i holderen på trucken.• Lås evt. NØDAFBRYDEREN (7) op ved at dreje den med uret.• Sæt nøglen i tændingslåsen (5), og drej den helt i bund mod højre til position "I".

Trucken er driftsklar.

Z Batteriafladeindikatoren/driftstimetælleren (6) viser batteriernes ladetilstand/detforløbne antal driftstimer.

5

6

7

12

Page 48: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

47

12.1

4 D

A3.3 Kontroller og rutiner efter etablering af driftsberedskab

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af skader eller andre mangler på truck ogekstraudstyrHvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andremangler på trucken eller ekstraudstyret, må trucken ikke anvendes, før den er blevetrepareret iht. gældende bestemmelser.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Fremgangsmåde• Kontrol af advarsels- og sikkerhedsanordningernes funktion:

• Kontrollér, om NØDAFBRYDEREN virker ved at trykke på den.Hovedstrømkredsen afbrydes, så der ikke kan udføres truckbevægelser. Låsden op ved at dreje den med uret.

• Kontrollér, om hornet virker ved at trykke på knappen "Signal".• Kontrollér bremsefunktionen, se "Bremsning" på side 56.• Kontrollér, at styringen virker, se "Styring" på side 56.• Kontrollér, at hydrauliksystemet virker, se "Løft eller sænkning af

lastoptagningsudstyr" på side 59.• Kontrollér kørefunktionerne, se "Kørsel" på side 53.• Kontrollér, om knappen "Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører" virker ved at

trykke på den under kørsel i drevretningen.• Kontrollér, om betjenings- og displayelementer virker og er fri for skader, se

"Beskrivelse af display og betjeningselementer" på side 43.• Kontrollér, at styrestangen går tilbage i neutralposition.• Kontrollér, at betjeningselementerne af sig selv går tilbage til neutral position

efter aktivering.

47

12.1

4 D

A

3.3 Kontroller og rutiner efter etablering af driftsberedskab

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af skader eller andre mangler på truck ogekstraudstyrHvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andremangler på trucken eller ekstraudstyret, må trucken ikke anvendes, før den er blevetrepareret iht. gældende bestemmelser.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Fremgangsmåde• Kontrol af advarsels- og sikkerhedsanordningernes funktion:

• Kontrollér, om NØDAFBRYDEREN virker ved at trykke på den.Hovedstrømkredsen afbrydes, så der ikke kan udføres truckbevægelser. Låsden op ved at dreje den med uret.

• Kontrollér, om hornet virker ved at trykke på knappen "Signal".• Kontrollér bremsefunktionen, se "Bremsning" på side 56.• Kontrollér, at styringen virker, se "Styring" på side 56.• Kontrollér, at hydrauliksystemet virker, se "Løft eller sænkning af

lastoptagningsudstyr" på side 59.• Kontrollér kørefunktionerne, se "Kørsel" på side 53.• Kontrollér, om knappen "Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører" virker ved at

trykke på den under kørsel i drevretningen.• Kontrollér, om betjenings- og displayelementer virker og er fri for skader, se

"Beskrivelse af display og betjeningselementer" på side 43.• Kontrollér, at styrestangen går tilbage i neutralposition.• Kontrollér, at betjeningselementerne af sig selv går tilbage til neutral position

efter aktivering.

Page 49: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

48

3.4 Parkering af trucken i sikret tilstand

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved ikke sikret truckParkering af trucken på stigninger, uden aktiverede bremser eller med løftetlastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt.Parkér trucken på et plant gulv. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f. eks. med

kiler.Sænk lastoptagningsudstyret fuldstændigt.Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på det

sænkede lastoptagningsudstyr. Virker bremsen ikke, skal trucken sikres ved, at der lægges kiler under hjulene, så

trucken ikke kan flytte sig utilsigtet.

Parkér trucken i sikret tilstand

Fremgangsmåde• Parkér trucken på et plant underlag.• Sænk lastoptagningsudstyret (13) fuldstændigt:

• Tryk på knappen "Sænkning" (55).• Drej drivhjulet med styrestangen (9) til "Ligeudkørsel".• Sluk for trucken på følgende måde:

• Drej nøglen i tændingslåsen (5) helt i bund mod uret. Træk nøglen ud aftændingslåsen (5).

• Tryk på NØDAFBRYDEREN (7).

Trucken er parkeret.

13

55

9

5

55

7

12.1

4 D

A

48

3.4 Parkering af trucken i sikret tilstand

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved ikke sikret truckParkering af trucken på stigninger, uden aktiverede bremser eller med løftetlastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt.Parkér trucken på et plant gulv. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f. eks. med

kiler.Sænk lastoptagningsudstyret fuldstændigt.Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på det

sænkede lastoptagningsudstyr. Virker bremsen ikke, skal trucken sikres ved, at der lægges kiler under hjulene, så

trucken ikke kan flytte sig utilsigtet.

Parkér trucken i sikret tilstand

Fremgangsmåde• Parkér trucken på et plant underlag.• Sænk lastoptagningsudstyret (13) fuldstændigt:

• Tryk på knappen "Sænkning" (55).• Drej drivhjulet med styrestangen (9) til "Ligeudkørsel".• Sluk for trucken på følgende måde:

• Drej nøglen i tændingslåsen (5) helt i bund mod uret. Træk nøglen ud aftændingslåsen (5).

• Tryk på NØDAFBRYDEREN (7).

Trucken er parkeret.

13

55

9

5

55

7

Page 50: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

49

12.1

4 D

A4 Arbejde med trucken

4.1 Sikkerhedsregler for kørsel

Kørselsveje og arbejdsområder

Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uautoriseret tredjepart må ikkeopholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnethertil.For at forhindre at personer og materiel bringes i fare, må trucken udelukkende flyttesi arbejdsområder, hvor der er tilstrækkelig belysning. Ved drift af trucken vedutilstrækkelige lysforhold kræves der et ekstraudstyr.

FARE!

De tilladte flade- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides.På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigeretrucken.Operatøren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sigunder af- og pålæsning.

Forholdsregler under kørsel

Operatøren skal tilpasse kørehastigheden efter de lokale forhold. Operatøren skalkøre langsomt f.eks. i sving, mod og i smalle passager, ved kørsel igennemsvingdøre og på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstandtil forankørende køretøjer, og operatøren skal altid have fuld kontrol over trucken.Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling påfarlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig udeller stikke hænder og arme ud af arbejds- og betjeningsområdet.

Udsyn under kørsel

Operatøren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sinkørestrækning. Ved transport af last, der spærrer for udsynet, skal trucken køremodsat lastretningen. Hvis dette ikke er muligt, skal en anden person gå som hjælperved siden af trucken. Hjælperen skal holde øje med kørselsvejen og samtidigt haveøjenkontakt med operatøren. Der må kun køres i fodgængerhastighed og med særligforsigtighed. Stands straks trucken, hvis der ikke længere er øjenkontakt.

Kørsel op eller ned ad skråninger

Kørsel op og ned ad skråninger op til 5 % er kun tilladt, hvis disse er udlagt somkørselsveje. Skråningerne skal være rene og give et godt vejgreb og der skal kunnekøres sikkert på dem iht. de tekniske truckspecifikationer. Lasten skal altidtransporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Det er forbudt at vendetrucken, køre den på skrå eller parkere den på skråninger. Der skal endvidere altidkøres med nedsat hastighed på skrånende flader, og operatøren skal hele tiden væreklar til at bremse.

Kørsel ind i elevatorer, på laderamper og læssebroer

Der må kun køres ind i elevatorer, hvis disse har tilstrækkelig bæreevne, erkonstrueret til, at der køres på dem, og af den driftsansvarlige er godkendt hertil.

49

12.1

4 D

A

4 Arbejde med trucken

4.1 Sikkerhedsregler for kørsel

Kørselsveje og arbejdsområder

Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uautoriseret tredjepart må ikkeopholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnethertil.For at forhindre at personer og materiel bringes i fare, må trucken udelukkende flyttesi arbejdsområder, hvor der er tilstrækkelig belysning. Ved drift af trucken vedutilstrækkelige lysforhold kræves der et ekstraudstyr.

FARE!

De tilladte flade- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides.På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigeretrucken.Operatøren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sigunder af- og pålæsning.

Forholdsregler under kørsel

Operatøren skal tilpasse kørehastigheden efter de lokale forhold. Operatøren skalkøre langsomt f.eks. i sving, mod og i smalle passager, ved kørsel igennemsvingdøre og på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstandtil forankørende køretøjer, og operatøren skal altid have fuld kontrol over trucken.Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling påfarlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig udeller stikke hænder og arme ud af arbejds- og betjeningsområdet.

Udsyn under kørsel

Operatøren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sinkørestrækning. Ved transport af last, der spærrer for udsynet, skal trucken køremodsat lastretningen. Hvis dette ikke er muligt, skal en anden person gå som hjælperved siden af trucken. Hjælperen skal holde øje med kørselsvejen og samtidigt haveøjenkontakt med operatøren. Der må kun køres i fodgængerhastighed og med særligforsigtighed. Stands straks trucken, hvis der ikke længere er øjenkontakt.

Kørsel op eller ned ad skråninger

Kørsel op og ned ad skråninger op til 5 % er kun tilladt, hvis disse er udlagt somkørselsveje. Skråningerne skal være rene og give et godt vejgreb og der skal kunnekøres sikkert på dem iht. de tekniske truckspecifikationer. Lasten skal altidtransporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Det er forbudt at vendetrucken, køre den på skrå eller parkere den på skråninger. Der skal endvidere altidkøres med nedsat hastighed på skrånende flader, og operatøren skal hele tiden væreklar til at bremse.

Kørsel ind i elevatorer, på laderamper og læssebroer

Der må kun køres ind i elevatorer, hvis disse har tilstrækkelig bæreevne, erkonstrueret til, at der køres på dem, og af den driftsansvarlige er godkendt hertil.

Page 51: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

50

Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i elevatorer medlasten forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge.Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken stårsikkert, og de skal forlade elevatoren, før trucken køres ud. Operatøren skal sikre sig,at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sig under af- og pålæsningen.

Transportlastens beskaffenhed

Operatøren skal kontrollere, at lasten er anbragt korrekt. Der må kun transporteressikkert og omhyggeligt anbragt last. Hvis der er fare for, at dele af lasten kan vælteeller falde af, skal der træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger. Flydende last skalsikres, så den ikke skvulper over.

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af elektromagnetiske forstyrrelserKraftige magneter kan ødelægge elektroniske komponenter, f.eks. hallsensorer, ogmedføre uheld.Undlad at medbringe magneter i truckens betjeningsområde. En undtagelse herfor

er almindelige, svage magneter til ophængning af notater.

12.1

4 D

A

50

Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i elevatorer medlasten forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge.Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken stårsikkert, og de skal forlade elevatoren, før trucken køres ud. Operatøren skal sikre sig,at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsner sig under af- og pålæsningen.

Transportlastens beskaffenhed

Operatøren skal kontrollere, at lasten er anbragt korrekt. Der må kun transporteressikkert og omhyggeligt anbragt last. Hvis der er fare for, at dele af lasten kan vælteeller falde af, skal der træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger. Flydende last skalsikres, så den ikke skvulper over.

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af elektromagnetiske forstyrrelserKraftige magneter kan ødelægge elektroniske komponenter, f.eks. hallsensorer, ogmedføre uheld.Undlad at medbringe magneter i truckens betjeningsområde. En undtagelse herfor

er almindelige, svage magneter til ophængning af notater.

Page 52: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

51

12.1

4 D

A4.2 NØDSTOP

FORSIGTIG!

Risiko for uheld ved maksimal bremsningVed betjening af NØDSTOP-afbryderen under kørsel bremses trucken medmaksimal bremsekraft, indtil den holder helt stille. I den forbindelse kan den optagnelast glide af lastoptagningsudstyret. Der er øget risiko for uheld og tilskadekomst.NØDSTOP-afbryderen må ikke anvendes som driftsbremse.Anvend kun NØDSTOP-afbryderen under kørsel i faresituationer.

FORSIGTIG!

Risiko for uheld på grund af defekt eller ikke tilgængelig NØDSTOP-afbryderDer er risiko for uheld på grund af en defekt eller ikke tilgængelig NØDSTOP-afbryder. I faresituationer kan operatøren ikke bringe trucken til standsning i tide vedaktivering af NØDSTOP-afbryderen. NØDSTOP-afbryderens funktion må ikke påvirkes af genstande.Konstaterede fejl og mangler på NØDSTOP-afbryderen skal straks meddeles den

ansvarlige.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

51

12.1

4 D

A

4.2 NØDSTOP

FORSIGTIG!

Risiko for uheld ved maksimal bremsningVed betjening af NØDSTOP-afbryderen under kørsel bremses trucken medmaksimal bremsekraft, indtil den holder helt stille. I den forbindelse kan den optagnelast glide af lastoptagningsudstyret. Der er øget risiko for uheld og tilskadekomst.NØDSTOP-afbryderen må ikke anvendes som driftsbremse.Anvend kun NØDSTOP-afbryderen under kørsel i faresituationer.

FORSIGTIG!

Risiko for uheld på grund af defekt eller ikke tilgængelig NØDSTOP-afbryderDer er risiko for uheld på grund af en defekt eller ikke tilgængelig NØDSTOP-afbryder. I faresituationer kan operatøren ikke bringe trucken til standsning i tide vedaktivering af NØDSTOP-afbryderen. NØDSTOP-afbryderens funktion må ikke påvirkes af genstande.Konstaterede fejl og mangler på NØDSTOP-afbryderen skal straks meddeles den

ansvarlige.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Page 53: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

52

Tryk på NØDAFBRYDEREN

Fremgangsmåde• Tryk på NØDAFBRYDEREN (7).

Alle elektriske funktioner er koblet fra. Trucken bremses, indtil den holder stille.

Z Tryk kun på NØDSTOP-afbryderen i faresituationer.

Oplåsning af NØDAFBRYDER

Fremgangsmåde• Lås NØDAFBRYDEREN (7) op ved at dreje den med uret.

Alle elektriske funktioner er slået til, trucken er atter klar til drift (under forudsætningaf at trucken var klar til drift, inden NØDAFBRYDEREN blev aktiveret).

0 B

F

B

9

11

7

3

2

3

2

12.1

4 D

A

52

Tryk på NØDAFBRYDEREN

Fremgangsmåde• Tryk på NØDAFBRYDEREN (7).

Alle elektriske funktioner er koblet fra. Trucken bremses, indtil den holder stille.

Z Tryk kun på NØDSTOP-afbryderen i faresituationer.

Oplåsning af NØDAFBRYDER

Fremgangsmåde• Lås NØDAFBRYDEREN (7) op ved at dreje den med uret.

Alle elektriske funktioner er slået til, trucken er atter klar til drift (under forudsætningaf at trucken var klar til drift, inden NØDAFBRYDEREN blev aktiveret).

0 B

F

B

9

11

7

3

2

3

2

Page 54: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

53

12.1

4 D

A4.3 Tvangsbremsning

Z Når styrestangen slippes, sker der en tvungen opbremsning, idet styrestangenautomatisk går op i øverste bremseområde (B).

ADVARSEL!

Kollisionsfare på grund af defekt styrestangDrift af trucken med defekt styrestang kan medføre kollision med personer oggenstande.Hvis styrestangen bevæger sig for langsomt eller slet ikke flytter sig til

bremsepositionen, skal trucken standses, indtil årsagen er fundet og afhjulpet. Underret producentens kundeservice.

4.4 Kørsel

ADVARSEL!

Kollisionsfare ved drift af truckenDrift af trucken med åbne afdækninger kan medføre kollision med personer oggenstande.Anvend kun trucken med lukkede og korrekt låste afdækninger.Pas ved kørsel igennem svingporte og lign. på, at portfløjene ikke aktiverer

sikkerhedsknappen mod påkørsel.

Forudsætninger– Tag trucken i brug, se "Forberedelse af trucken til drift" på side 45.

Fremgangsmåde• Vip styrestangen (9) ind i køreområdet (F).• Reguler køreretningen med kørekontakten (11):

• Drej langsomt kørekontakten (11) i retning mod lasten (3):Kørsel i retning mod lasten.

• Drej langsomt kørekontakten (11) i retning mod drevet (2):Kørsel i retning mod drevet.

• Reguler kørehastigheden med kørekontakten (11):• Jo mere kørekontakten (11) drejes, jo højere er hastigheden.

• Reguler kørehastigheden ved at dreje kørekontakten (11) yderligere frem ellertilbage.

Bremsen løsnes, og trucken sætter i gang i den valgte retning.

Z Bremsen reagerer automatisk efter et kort ryk (styringen registrerer, at trucken erved at rulle ned ad en hældende strækning), når kørekontakten (11) står på nul.Ved aktivering af kørekontakten løsnes driftsbremsen.

53

12.1

4 D

A

4.3 Tvangsbremsning

Z Når styrestangen slippes, sker der en tvungen opbremsning, idet styrestangenautomatisk går op i øverste bremseområde (B).

ADVARSEL!

Kollisionsfare på grund af defekt styrestangDrift af trucken med defekt styrestang kan medføre kollision med personer oggenstande.Hvis styrestangen bevæger sig for langsomt eller slet ikke flytter sig til

bremsepositionen, skal trucken standses, indtil årsagen er fundet og afhjulpet. Underret producentens kundeservice.

4.4 Kørsel

ADVARSEL!

Kollisionsfare ved drift af truckenDrift af trucken med åbne afdækninger kan medføre kollision med personer oggenstande.Anvend kun trucken med lukkede og korrekt låste afdækninger.Pas ved kørsel igennem svingporte og lign. på, at portfløjene ikke aktiverer

sikkerhedsknappen mod påkørsel.

Forudsætninger– Tag trucken i brug, se "Forberedelse af trucken til drift" på side 45.

Fremgangsmåde• Vip styrestangen (9) ind i køreområdet (F).• Reguler køreretningen med kørekontakten (11):

• Drej langsomt kørekontakten (11) i retning mod lasten (3):Kørsel i retning mod lasten.

• Drej langsomt kørekontakten (11) i retning mod drevet (2):Kørsel i retning mod drevet.

• Reguler kørehastigheden med kørekontakten (11):• Jo mere kørekontakten (11) drejes, jo højere er hastigheden.

• Reguler kørehastigheden ved at dreje kørekontakten (11) yderligere frem ellertilbage.

Bremsen løsnes, og trucken sætter i gang i den valgte retning.

Z Bremsen reagerer automatisk efter et kort ryk (styringen registrerer, at trucken erved at rulle ned ad en hældende strækning), når kørekontakten (11) står på nul.Ved aktivering af kørekontakten løsnes driftsbremsen.

Page 55: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

54

4.4.1 Køreretningsskift under kørsel

FORSIGTIG!

Fare ved køreretningsskift under kørselSkift af køreretning fører til en kraftig bremsekraft på trucken. Ved et køreretningsskiftkan der opstå høj hastighed i den modsatte køreretning, hvis kørepedalen ikkeslippes i tide. Flyt efter start kun kørekontakten til den modsatte køreretning eller slet ikke.Foretag ingen styrebevægelser i ryk.Se i kørselsretningen.Sørg for at have tilstrækkeligt overblik over den strækning, du skal køre på.

Køreretningsskift under kørsel

Fremgangsmåde• Flyt kørekontakten (11) til den modsatte køreretning under kørsel.

Trucken bremses, indtil trucken kører i den modsatte retning.

0

B

F

B

911

3

2

50

492

3

51

12.1

4 D

A

54

4.4.1 Køreretningsskift under kørsel

FORSIGTIG!

Fare ved køreretningsskift under kørselSkift af køreretning fører til en kraftig bremsekraft på trucken. Ved et køreretningsskiftkan der opstå høj hastighed i den modsatte køreretning, hvis kørepedalen ikkeslippes i tide. Flyt efter start kun kørekontakten til den modsatte køreretning eller slet ikke.Foretag ingen styrebevægelser i ryk.Se i kørselsretningen.Sørg for at have tilstrækkeligt overblik over den strækning, du skal køre på.

Køreretningsskift under kørsel

Fremgangsmåde• Flyt kørekontakten (11) til den modsatte køreretning under kørsel.

Trucken bremses, indtil trucken kører i den modsatte retning.

0

B

F

B

911

3

2

50

492

3

51

Page 56: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

55

12.1

4 D

A4.5 Langsomkørsel

FORSIGTIG!

Risiko for uheld ved deaktiveret driftsbremseUnder langsomkørsel skal operatøren udvise særlige opmærksomhed.Driftsbremsen er under langsomkørsel deaktiveret og aktiveres først igen, nårknappen til "Langsomkørsel" slippes.Brems i faresituationer trucken ved straks at slippe knappen til "Langsomkørsel" og

kørekontakten.Ved langsomkørsel bremses der kun ved hjælp af rullebremsen.

Z Trucken kan køres med lodret stående styrestang (8) (f.eks. i trange lokaler/elevatorer).

Aktivering af langsomkørsel

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til "Langsomkørsel" (49).

Z Ændring af driftstilstanden er kun mulig, når trucken holder stille og styrestangenstår i køreposition (F).LED (50) lyser rødt = langsomkørsel aktiveret.

• Flyt kørekontakten (11) i den ønskede køreretning.

Bremsen løsnes. Trucken kører i langsomkørsel.

FORSIGTIG!

I faresituationer skal trucken bremses, ved at der trykkes på knappen (49) tillangsomkørsel igen.

Deaktivering af langsomkørsel

Fremgangsmåde• Tryk igen på knappen til "Langsomkørsel" (49).

Z LED (50) lyser grønt = langsomkørsel deaktiveret.• Slip kørekontakten (11).

Langsomkørsel afsluttes, og trucken kan igen køres med normal hastighed.

4.6 Horn

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til hornet (51) for at udløse det akustiske signal.

55

12.1

4 D

A

4.5 Langsomkørsel

FORSIGTIG!

Risiko for uheld ved deaktiveret driftsbremseUnder langsomkørsel skal operatøren udvise særlige opmærksomhed.Driftsbremsen er under langsomkørsel deaktiveret og aktiveres først igen, nårknappen til "Langsomkørsel" slippes.Brems i faresituationer trucken ved straks at slippe knappen til "Langsomkørsel" og

kørekontakten.Ved langsomkørsel bremses der kun ved hjælp af rullebremsen.

Z Trucken kan køres med lodret stående styrestang (8) (f.eks. i trange lokaler/elevatorer).

Aktivering af langsomkørsel

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til "Langsomkørsel" (49).

Z Ændring af driftstilstanden er kun mulig, når trucken holder stille og styrestangenstår i køreposition (F).LED (50) lyser rødt = langsomkørsel aktiveret.

• Flyt kørekontakten (11) i den ønskede køreretning.

Bremsen løsnes. Trucken kører i langsomkørsel.

FORSIGTIG!

I faresituationer skal trucken bremses, ved at der trykkes på knappen (49) tillangsomkørsel igen.

Deaktivering af langsomkørsel

Fremgangsmåde• Tryk igen på knappen til "Langsomkørsel" (49).

Z LED (50) lyser grønt = langsomkørsel deaktiveret.• Slip kørekontakten (11).

Langsomkørsel afsluttes, og trucken kan igen køres med normal hastighed.

4.6 Horn

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til hornet (51) for at udløse det akustiske signal.

Page 57: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

56

4.7 Styring

Fremgangsmåde• Drej styrestangen (9) mod venstre eller højre.

Trucken styres i den ønskede retning.

4.8 Bremsning

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved bremsningTruckens bremseevne afhænger i høj grad af gulvets tilstand og dets beskaffenhed.Truckens bremselængde forlænges ved vådt eller snavset gulv.Operatøren skal være opmærksom på gulvets beskaffenhed og tilpasse

bremsningen derefter.Brems trucken forsigtigt, så lasten ikke skrider.

FORSIGTIG!

I en faresituation skal styrestangen flyttes til bremsestillingen, eller der skal trykkespå NØDSTOP-afbryderen.

Trucken kan bremses på forskellige måder:

– Med tvangsbremsning.– Med driftsbremsen (bremseområde B).– Med modstrømsbremsen.– Med rullebremsen.

12.1

4 D

A

56

4.7 Styring

Fremgangsmåde• Drej styrestangen (9) mod venstre eller højre.

Trucken styres i den ønskede retning.

4.8 Bremsning

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved bremsningTruckens bremseevne afhænger i høj grad af gulvets tilstand og dets beskaffenhed.Truckens bremselængde forlænges ved vådt eller snavset gulv.Operatøren skal være opmærksom på gulvets beskaffenhed og tilpasse

bremsningen derefter.Brems trucken forsigtigt, så lasten ikke skrider.

FORSIGTIG!

I en faresituation skal styrestangen flyttes til bremsestillingen, eller der skal trykkespå NØDSTOP-afbryderen.

Trucken kan bremses på forskellige måder:

– Med tvangsbremsning.– Med driftsbremsen (bremseområde B).– Med modstrømsbremsen.– Med rullebremsen.

Page 58: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

57

12.1

4 D

A4.8.1 Tvangsbremsning

Fremgangsmåde• Når styrestangen (9) slippes, sker der en

tvungen bremsning. Styrestangen flyttersig automatisk til det øverstebremseområde (B).

FORSIGTIG!

Hvis styrestangen bevæger sig for langsomt op i bremsepositionen eller slet ikke,skal årsagen afhjælpes. Gastrykfjederen skal evt. udskiftes!

4.8.2 Bremsning med driftsbremsen

Fremgangsmåde• Vip styrestangen (9) op eller ned til et af bremseområderne (B).

Driftsbremsen er den generatoriske bremse.

Z Først når der ikke bremses tilstrækkeligt med denne bremse, aktiveres denmekaniske bremse automatisk.

4.8.3 Bremsning med modstrømsbremsen

Fremgangsmåde• Skift under kørsel til den modsatte retning med kørekontakten (11).

Trucken bremses ved hjælp af modstrøm, indtil kørslen går i modsat retning.

4.8.4 Bremsning med rullebremsen

Fremgangsmåde• Slip kørekontakten (11).

Trucken bremses generatorisk, indtil den holder stille.

B

F

B

9 11

57

12.1

4 D

A

4.8.1 Tvangsbremsning

Fremgangsmåde• Når styrestangen (9) slippes, sker der en

tvungen bremsning. Styrestangen flyttersig automatisk til det øverstebremseområde (B).

FORSIGTIG!

Hvis styrestangen bevæger sig for langsomt op i bremsepositionen eller slet ikke,skal årsagen afhjælpes. Gastrykfjederen skal evt. udskiftes!

4.8.2 Bremsning med driftsbremsen

Fremgangsmåde• Vip styrestangen (9) op eller ned til et af bremseområderne (B).

Driftsbremsen er den generatoriske bremse.

Z Først når der ikke bremses tilstrækkeligt med denne bremse, aktiveres denmekaniske bremse automatisk.

4.8.3 Bremsning med modstrømsbremsen

Fremgangsmåde• Skift under kørsel til den modsatte retning med kørekontakten (11).

Trucken bremses ved hjælp af modstrøm, indtil kørslen går i modsat retning.

4.8.4 Bremsning med rullebremsen

Fremgangsmåde• Slip kørekontakten (11).

Trucken bremses generatorisk, indtil den holder stille.

B

F

B

9 11

Page 59: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

58

4.9 Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører

Z Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører(10) forhindrer føreren i at blive klemtinde mellem trucken og en andengenstand.Funktionen for sikkerhedsknappen modpåkørsel af fører (10) er kun aktiveret,når trucken kører i køreretning (2).

Fremgangsmåde• Tryk på sikkerhedsknappen mod

påkørsel af fører (10).

Trucken accelererer modsat køreretningen(2), og bremses, indtil den holder stille.Funktionerne Løft og Sænkning erdeaktiveret.

Z Ved aktivering af sikkerhedsknappen mod påkørsel af fører under ibrugtagning ertruckens køre- og løftefunktioner ikke aktiveret.

10

2

12.1

4 D

A

58

4.9 Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører

Z Sikkerhedsknap mod påkørsel af fører(10) forhindrer føreren i at blive klemtinde mellem trucken og en andengenstand.Funktionen for sikkerhedsknappen modpåkørsel af fører (10) er kun aktiveret,når trucken kører i køreretning (2).

Fremgangsmåde• Tryk på sikkerhedsknappen mod

påkørsel af fører (10).

Trucken accelererer modsat køreretningen(2), og bremses, indtil den holder stille.Funktionerne Løft og Sænkning erdeaktiveret.

Z Ved aktivering af sikkerhedsknappen mod påkørsel af fører under ibrugtagning ertruckens køre- og løftefunktioner ikke aktiveret.

10

2

Page 60: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

59

12.1

4 D

A4.10 Løft eller sænkning af lastoptagningsudstyr

ADVARSEL!

Risiko for uheld under løft og sænkningI truckens fareområde kan personer komme til skade.Fareområdet er det område, hvor personer er i fare på grund af truckens bevægelserinkl. lastoptagningsudstyret osv. Hertil hører også det område, der kan nås afnedfaldende last, arbejdsanordninger osv.I truckens fareområde må der ud over operatøren (i sin normale betjeningsposition)ikke opholde sig andre personer.Bortvis personer fra truckens fareområde. Indstil straks arbejdet med trucken, hvis

personerne ikke forlader fareområdet.Trucken skal sikres mod at blive taget i brug af uvedkommende, hvis pågældende

personer trods advarsel ikke forlader fareområdet.Der må kun transporteres korrekt sikret og påsat gods. Hvis der er fare for, at dele

af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnedesikkerhedsforanstaltninger.

Overskrid aldrig den maks. tilladte last, som er angivet på løfteevneskiltet.Lastoptagningsudstyret må ikke betrædes af personer.Der må ikke løftes personer.Undlad at stikke hænder/arme eller ben ind i bevægelige dele af trucken.Det er forbudt at stige ud på konstruktionsanordninger eller over på andre truck.

59

12.1

4 D

A

4.10 Løft eller sænkning af lastoptagningsudstyr

ADVARSEL!

Risiko for uheld under løft og sænkningI truckens fareområde kan personer komme til skade.Fareområdet er det område, hvor personer er i fare på grund af truckens bevægelserinkl. lastoptagningsudstyret osv. Hertil hører også det område, der kan nås afnedfaldende last, arbejdsanordninger osv.I truckens fareområde må der ud over operatøren (i sin normale betjeningsposition)ikke opholde sig andre personer.Bortvis personer fra truckens fareområde. Indstil straks arbejdet med trucken, hvis

personerne ikke forlader fareområdet.Trucken skal sikres mod at blive taget i brug af uvedkommende, hvis pågældende

personer trods advarsel ikke forlader fareområdet.Der må kun transporteres korrekt sikret og påsat gods. Hvis der er fare for, at dele

af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnedesikkerhedsforanstaltninger.

Overskrid aldrig den maks. tilladte last, som er angivet på løfteevneskiltet.Lastoptagningsudstyret må ikke betrædes af personer.Der må ikke løftes personer.Undlad at stikke hænder/arme eller ben ind i bevægelige dele af trucken.Det er forbudt at stige ud på konstruktionsanordninger eller over på andre truck.

Page 61: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

60

4.10.1 Løft af lastoptagningsudstyr

Forudsætninger– Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 46.

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til "Løft af lastoptagningsudstyr" (63), indtil den ønskede

masthøjde er nået.

BEMÆRK

Risiko for materielle skader på hydraulikaggregatetNår det mekaniske endestop på lastoptagningsudstyret er nået, skal der ikke længeretrykkes på knappen til "Løft af lastoptagningsudstyr". Ellers er der risiko for materielleskader på hydraulikaggregatet.

Lastoptagningsudstyret løftes.

4.10.2 Sænkning af lastoptagningsudstyr

Forudsætninger– Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 46.

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til "Sænkning af lastoptagningsudstyr" (55), indtil den ønskede

masthøjde er nået.

Lastoptagningsudstyret sænkes.

Z Funktionerne Løft og Sænkning står til rådighed i alle styrestangenspositionsområder.

63

55

12.1

4 D

A

60

4.10.1 Løft af lastoptagningsudstyr

Forudsætninger– Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 46.

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til "Løft af lastoptagningsudstyr" (63), indtil den ønskede

masthøjde er nået.

BEMÆRK

Risiko for materielle skader på hydraulikaggregatetNår det mekaniske endestop på lastoptagningsudstyret er nået, skal der ikke længeretrykkes på knappen til "Løft af lastoptagningsudstyr". Ellers er der risiko for materielleskader på hydraulikaggregatet.

Lastoptagningsudstyret løftes.

4.10.2 Sænkning af lastoptagningsudstyr

Forudsætninger– Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 46.

Fremgangsmåde• Tryk på knappen til "Sænkning af lastoptagningsudstyr" (55), indtil den ønskede

masthøjde er nået.

Lastoptagningsudstyret sænkes.

Z Funktionerne Løft og Sænkning står til rådighed i alle styrestangenspositionsområder.

63

55

Page 62: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

61

12.1

4 D

A4.11 Optagning, transport og afsætning af last

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved ikke korrekt sikret og påsat last Inden en last tages op, skal operatøren sikre sig, at den er anbragt forsvarligt påpallen og ikke overskrider truckens tilladte løfteevne.Bortvis personer fra truckens fareområde. Indstil straks arbejdet med trucken, hvis

personerne ikke forlader fareområdet.Der må kun transporteres korrekt sikret og påsat last. Hvis der er fare for, at dele

af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnedesikkerhedsforanstaltninger.

Der må ikke transporteres beskadiget gods.Overskrid aldrig den maks. tilladte last, som er angivet på løfteevneskiltet.Gå aldrig ind under hævet lastoptagningsudstyr, og ophold dig aldrig under

samme.Lastoptagningsudstyret må ikke betrædes af personer.Der må ikke løftes personer.Kør lastoptagningsudstyret så langt ind under lasten som muligt.

61

12.1

4 D

A

4.11 Optagning, transport og afsætning af last

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved ikke korrekt sikret og påsat last Inden en last tages op, skal operatøren sikre sig, at den er anbragt forsvarligt påpallen og ikke overskrider truckens tilladte løfteevne.Bortvis personer fra truckens fareområde. Indstil straks arbejdet med trucken, hvis

personerne ikke forlader fareområdet.Der må kun transporteres korrekt sikret og påsat last. Hvis der er fare for, at dele

af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnedesikkerhedsforanstaltninger.

Der må ikke transporteres beskadiget gods.Overskrid aldrig den maks. tilladte last, som er angivet på løfteevneskiltet.Gå aldrig ind under hævet lastoptagningsudstyr, og ophold dig aldrig under

samme.Lastoptagningsudstyret må ikke betrædes af personer.Der må ikke løftes personer.Kør lastoptagningsudstyret så langt ind under lasten som muligt.

Page 63: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

62

4.11.1 Optagning af last

Forudsætninger– Lasten skal være anbragt korrekt på pallen.– Lastens vægt svarer til truckens løfteevne.– Sørg for at belaste lastoptagningsudstyret jævnt ved tung last.

Fremgangsmåde• Kør langsomt trucken hen til pallen.• Før langsomt lastoptagningsudstyret ind i pallen, indtil pallen flugter bagest på

lastoptagningsudstyret (se tegningen til højre).Z Lasten må ikke rage mere end 50 mm ud over spidserne på

lastoptagningsudstyret.• Løft lastoptagningsudstyret, indtil den ønskede løftehøjde er nået (se side 60).

Lasten hæves.

BEMÆRK

Risiko for materielle skader på hydraulikaggregatetNår det mekaniske endestop på lastoptagningsudstyret er nået, må der ikke længeretrykkes på knappen til "Løft af lastoptagningsudstyr". Ellers er der risiko for materielleskader på hydraulikaggregatet.

12.1

4 D

A

62

4.11.1 Optagning af last

Forudsætninger– Lasten skal være anbragt korrekt på pallen.– Lastens vægt svarer til truckens løfteevne.– Sørg for at belaste lastoptagningsudstyret jævnt ved tung last.

Fremgangsmåde• Kør langsomt trucken hen til pallen.• Før langsomt lastoptagningsudstyret ind i pallen, indtil pallen flugter bagest på

lastoptagningsudstyret (se tegningen til højre).Z Lasten må ikke rage mere end 50 mm ud over spidserne på

lastoptagningsudstyret.• Løft lastoptagningsudstyret, indtil den ønskede løftehøjde er nået (se side 60).

Lasten hæves.

BEMÆRK

Risiko for materielle skader på hydraulikaggregatetNår det mekaniske endestop på lastoptagningsudstyret er nået, må der ikke længeretrykkes på knappen til "Løft af lastoptagningsudstyr". Ellers er der risiko for materielleskader på hydraulikaggregatet.

Page 64: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

63

12.1

4 D

A4.11.2 Transport af last

Forudsætninger– Lasten er optaget korrekt.– Lasten har ikke kontakt med gulvet.– Gulvets beskaffenhed er upåklagelig.

Fremgangsmåde• Accelerer og brems trucken forsigtigt.• Tilpas kørehastigheden til kørebanens beskaffenhed og den transporterede last.• Kør trucken med jævn hastighed.• Vær altid parat til at bremse:

• Under normale forhold skal trucken bremses blødt.• Ved fare må der foretages hårde opbremsninger.

• Vær opmærksom på anden trafik ved kryds og passager. • Medbring altid assistent på steder med dårligt udsyn.• Det er forbudt at køre på tværs eller på skrå hen over stigninger. Undlad at vende

på stigninger og skråninger og transportér altid lasten ind mod skråningen (setegningen).

63

12.1

4 D

A

4.11.2 Transport af last

Forudsætninger– Lasten er optaget korrekt.– Lasten har ikke kontakt med gulvet.– Gulvets beskaffenhed er upåklagelig.

Fremgangsmåde• Accelerer og brems trucken forsigtigt.• Tilpas kørehastigheden til kørebanens beskaffenhed og den transporterede last.• Kør trucken med jævn hastighed.• Vær altid parat til at bremse:

• Under normale forhold skal trucken bremses blødt.• Ved fare må der foretages hårde opbremsninger.

• Vær opmærksom på anden trafik ved kryds og passager. • Medbring altid assistent på steder med dårligt udsyn.• Det er forbudt at køre på tværs eller på skrå hen over stigninger. Undlad at vende

på stigninger og skråninger og transportér altid lasten ind mod skråningen (setegningen).

Page 65: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

64

4.11.3 Afsætning af last

FORSIGTIG!

Last må ikke afsættes på trafik- og flugtveje, foran sikkerhedsanordninger eller forandriftsanordninger, som altid skal være tilgængelige.

Forudsætninger– Lagerstedet er egnet til opbevaring af lasten.

Fremgangsmåde• Kør forsigtigt trucken hen til den ønskede reol.• Sænk lastoptagningsudstyret.

Z For ikke at beskadige last og lastoptagningsudstyr skal hård afsætning af lastenundgås.

• Sænk lastoptagningsudstyret så langt, at lastoptagningsudstyret er fri af lasten (seside 60).

• Kør forsigtigt lastoptagningsudstyret ud af pallen.

Lasten er afsat.

BEMÆRK

Undgå at sætte lasten hårdt ned, så det undgås, at last, lastoptagningsudstyr ogreolhylde beskadiges.

12.1

4 D

A

64

4.11.3 Afsætning af last

FORSIGTIG!

Last må ikke afsættes på trafik- og flugtveje, foran sikkerhedsanordninger eller forandriftsanordninger, som altid skal være tilgængelige.

Forudsætninger– Lagerstedet er egnet til opbevaring af lasten.

Fremgangsmåde• Kør forsigtigt trucken hen til den ønskede reol.• Sænk lastoptagningsudstyret.

Z For ikke at beskadige last og lastoptagningsudstyr skal hård afsætning af lastenundgås.

• Sænk lastoptagningsudstyret så langt, at lastoptagningsudstyret er fri af lasten (seside 60).

• Kør forsigtigt lastoptagningsudstyret ud af pallen.

Lasten er afsat.

BEMÆRK

Undgå at sætte lasten hårdt ned, så det undgås, at last, lastoptagningsudstyr ogreolhylde beskadiges.

Page 66: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

65

12.1

4 D

A5 Afhjælpning af fejl

Dette kapitel hjælper brugeren med selv at lokalisere og afhjælpe simple fejl ellerfølger af fejlbetjening. Udfør de handlinger, der fremgår af tabellen, i den nævnterækkefølge for at indkredse fejlen.

Z Kontakt producentens kundeservice, hvis trucken ikke kan gøres klar til drift,selvom de nævnte "foranstaltninger til afhjælpning" er udført, eller hvis der med derespektive hændelsesmeldinger vises en fejl eller defekt i elektronikken.Den videre fejlafhjælpning må kun forestås af producentens kundeservice.Producenten råder over en kundeserviceafdeling, hvis personale er særligtuddannet til denne form for opgaver.For at kunne reagere målrettet og hurtigt på fejlen, er følgende oplysninger vigtigeog en stor hjælp for kundeserviceafdelingen:- Truckens serienummer- Hændelsesmelding fra displayenheden (hvis en sådan findes)- Fejlbeskrivelse- Truckens aktuelle placering.

5.1 Trucken kører ikke

Mulig årsag Afhjælpning

Styrestang ikke vippet ind i køreområdet (F)

Vip styrestangen ind i køreområdet (F)

Strømstikket er tilsluttet Fjern strømstikket fra lysnettet og stik det i holderen på trucken

Tændingslåsen står på "0" Stil tændingslåsen på "I"

NØDAFBRYDER aktiveret Lås NØDAFBRYDEREN op ved at dreje den med uret

For lav batteriopladning Kontrollér batteriopladningen, oplad evt. batteriet

Sikring defekt Kontrollér sikringen (se kapitel F)

Batteri ikke tilsluttet Kontrollér batteriets poler

65

12.1

4 D

A

5 Afhjælpning af fejl

Dette kapitel hjælper brugeren med selv at lokalisere og afhjælpe simple fejl ellerfølger af fejlbetjening. Udfør de handlinger, der fremgår af tabellen, i den nævnterækkefølge for at indkredse fejlen.

Z Kontakt producentens kundeservice, hvis trucken ikke kan gøres klar til drift,selvom de nævnte "foranstaltninger til afhjælpning" er udført, eller hvis der med derespektive hændelsesmeldinger vises en fejl eller defekt i elektronikken.Den videre fejlafhjælpning må kun forestås af producentens kundeservice.Producenten råder over en kundeserviceafdeling, hvis personale er særligtuddannet til denne form for opgaver.For at kunne reagere målrettet og hurtigt på fejlen, er følgende oplysninger vigtigeog en stor hjælp for kundeserviceafdelingen:- Truckens serienummer- Hændelsesmelding fra displayenheden (hvis en sådan findes)- Fejlbeskrivelse- Truckens aktuelle placering.

5.1 Trucken kører ikke

Mulig årsag Afhjælpning

Styrestang ikke vippet ind i køreområdet (F)

Vip styrestangen ind i køreområdet (F)

Strømstikket er tilsluttet Fjern strømstikket fra lysnettet og stik det i holderen på trucken

Tændingslåsen står på "0" Stil tændingslåsen på "I"

NØDAFBRYDER aktiveret Lås NØDAFBRYDEREN op ved at dreje den med uret

For lav batteriopladning Kontrollér batteriopladningen, oplad evt. batteriet

Sikring defekt Kontrollér sikringen (se kapitel F)

Batteri ikke tilsluttet Kontrollér batteriets poler

Page 67: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

66

5.2 Lasten kan ikke løftes op

6 Flytning af trucken uden brug af motorkraft

ADVARSEL!

Fare for uheld på grund af usagkyndig bugsering af trucken.Sørg for at sikre trucken, der skal bugseres, på lastdelen til den bugserende truck,

så den ikke vælter eller falder ned.Bortvis personer fra fareområdet.Bær sikkerhedssko.Vær opmærksom på tyngdepunktet på den bugserende truck.

Fremgangsmåde• Klods trucken, som skal bugseres, op.• Kør en truck eller manuel palleløfter med lastoptagningsudstyr fuldstændigt ind

under den truck, der skal bugseres.• Løft trucken, indtil den ønskede højde er nået.• Kør trucken hen til den ønskede destination med den transporterende truck.

Accelerer og brems i den forbindelse trucken med følsomme bevægelser og medjævn hastighed. Tilpas kørehastigheden til kørevejenes beskaffenhed.

• Kør trucken forsigtigt hen til opbevaringsstedet og afsæt trucken.• Kontakt producentens kundeservice.

Mulig årsag Afhjælpning

Trucken er ikke klar til drift Foretag alle de tiltag til afhjælpning, der er anført under fejlmeldingen "Trucken kører ikke"

For lav hydraulikoliestand Kontrollér hydraulikoliestanden

Sikring defekt Kontrollér sikringen (se kapitel F)

Forhøjet vægt på lasten Overhold den maksimale nominelle løfteevne (se typeskilt)

For lav batteriopladning Oplad batteriet (se kapitel D)

12.1

4 D

A

66

5.2 Lasten kan ikke løftes op

6 Flytning af trucken uden brug af motorkraft

ADVARSEL!

Fare for uheld på grund af usagkyndig bugsering af trucken.Sørg for at sikre trucken, der skal bugseres, på lastdelen til den bugserende truck,

så den ikke vælter eller falder ned.Bortvis personer fra fareområdet.Bær sikkerhedssko.Vær opmærksom på tyngdepunktet på den bugserende truck.

Fremgangsmåde• Klods trucken, som skal bugseres, op.• Kør en truck eller manuel palleløfter med lastoptagningsudstyr fuldstændigt ind

under den truck, der skal bugseres.• Løft trucken, indtil den ønskede højde er nået.• Kør trucken hen til den ønskede destination med den transporterende truck.

Accelerer og brems i den forbindelse trucken med følsomme bevægelser og medjævn hastighed. Tilpas kørehastigheden til kørevejenes beskaffenhed.

• Kør trucken forsigtigt hen til opbevaringsstedet og afsæt trucken.• Kontakt producentens kundeservice.

Mulig årsag Afhjælpning

Trucken er ikke klar til drift Foretag alle de tiltag til afhjælpning, der er anført under fejlmeldingen "Trucken kører ikke"

For lav hydraulikoliestand Kontrollér hydraulikoliestanden

Sikring defekt Kontrollér sikringen (se kapitel F)

Forhøjet vægt på lasten Overhold den maksimale nominelle løfteevne (se typeskilt)

For lav batteriopladning Oplad batteriet (se kapitel D)

Page 68: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

67

12.1

4 D

A

F Vedligeholdelse af trucken

1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse

De tiltag til kontrol og serviceeftersyn, der står anført i dette kapitel skal udføres iht.de serviceintervaller, der fremgår af tjeklisten for serviceeftersyn.

ADVARSEL!

Risiko for uheld og beskadigelse af komponenterEnhver form for ændring af trucken – især sikkerhedsanordningerne - er forbudt.

Undtagelse: Driftsansvarlige må kun foretage eller få foretaget ændringer påmotordrevne truck, hvis truckproducenten har trukket sig fra markedet udenefterfølger; de driftsansvarlige skal dog:– Sørge for, at ændringerne planlægges, kontrolleres og foretages af en faguddannet

ingeniør med kendskab til truck og sikkerheden omkring disse– Ligge inde med permanente optegnelser over planlægning, kontrol og udførelse af

ændringen– Foretage de ændringer, som dette måtte resultere i, på skilte til angivelse af

nominel løfteevne, på advarselsskilte og mærkater samt i driftsanvisninger ogservicemanualer

– Anbringe en permanent og godt synlig markering på trucken, hvoraf typen afændringer, dato for ændringerne samt navn og adresse på den organisation, derer ansvarlig for denne opgave, fremgår.

BEMÆRK

Kun originale reservedele er underlagt producentens kvalitetskontrol. For atgarantere en sikker og pålidelig drift må der kun anvendes reservedele fraproducenten.

Z Efter kontrol- og servicearbejde skal aktiviteterne i afsnittet ”Fornyet ibrugtagningefter rengørings- og servicearbejde” udføres (se "Fornyet idriftsættelse af truckenefter service- og reparationsarbejde" på side 82).

67

12.1

4 D

A

F Vedligeholdelse af trucken

1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse

De tiltag til kontrol og serviceeftersyn, der står anført i dette kapitel skal udføres iht.de serviceintervaller, der fremgår af tjeklisten for serviceeftersyn.

ADVARSEL!

Risiko for uheld og beskadigelse af komponenterEnhver form for ændring af trucken – især sikkerhedsanordningerne - er forbudt.

Undtagelse: Driftsansvarlige må kun foretage eller få foretaget ændringer påmotordrevne truck, hvis truckproducenten har trukket sig fra markedet udenefterfølger; de driftsansvarlige skal dog:– Sørge for, at ændringerne planlægges, kontrolleres og foretages af en faguddannet

ingeniør med kendskab til truck og sikkerheden omkring disse– Ligge inde med permanente optegnelser over planlægning, kontrol og udførelse af

ændringen– Foretage de ændringer, som dette måtte resultere i, på skilte til angivelse af

nominel løfteevne, på advarselsskilte og mærkater samt i driftsanvisninger ogservicemanualer

– Anbringe en permanent og godt synlig markering på trucken, hvoraf typen afændringer, dato for ændringerne samt navn og adresse på den organisation, derer ansvarlig for denne opgave, fremgår.

BEMÆRK

Kun originale reservedele er underlagt producentens kvalitetskontrol. For atgarantere en sikker og pålidelig drift må der kun anvendes reservedele fraproducenten.

Z Efter kontrol- og servicearbejde skal aktiviteterne i afsnittet ”Fornyet ibrugtagningefter rengørings- og servicearbejde” udføres (se "Fornyet idriftsættelse af truckenefter service- og reparationsarbejde" på side 82).

Page 69: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

68

2 Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse

Personale til serviceeftersyn og vedligeholdelse

Z Producenten råder over en kundeserviceafdeling, hvis personale er særligtuddannet til denne form for opgaver. Indgåelse af servicekontrakt medproducenten sikrer en problemfri drift.

Serviceeftersyn og vedligeholdelse af truckene må kun foretages af fagpersonale. Deaktiviteter, der skal udføres, er inddelt i følgende målgrupper.

Kundeservice

Kundeservice er specielt uddannet til trucken og i stand til at udføre service- ogvedligeholdelsesarbejde selvstændigt. Kundeservice er bekendt med de nødvendigestandarder, direktiver og sikkerhedsbestemmelser samt evt. farer under arbejdet.

Driftsansvarlig

Den driftsansvarliges servicepersonale er med baggrund i faglig viden og erfaringer istand til at udføre de oplyste aktiviteter på servicetjeklisten for den driftsansvarlige.Desuden er de service- og vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres af dendriftsansvarlige beskrevet, se "Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde"på side 74.

FORSIGTIG!

BrandfareTrucken må ikke rengøres med brændbare væsker.Træk batteristikket ud, inden rengøringsarbejdet påbegyndes.Inden rengøringsarbejdet påbegyndes, skal samtlige sikkerhedsforanstaltninger

tages for at udelukke gnistdannelse (f.eks. ved kortslutning).

12.1

4 D

A

68

2 Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse

Personale til serviceeftersyn og vedligeholdelse

Z Producenten råder over en kundeserviceafdeling, hvis personale er særligtuddannet til denne form for opgaver. Indgåelse af servicekontrakt medproducenten sikrer en problemfri drift.

Serviceeftersyn og vedligeholdelse af truckene må kun foretages af fagpersonale. Deaktiviteter, der skal udføres, er inddelt i følgende målgrupper.

Kundeservice

Kundeservice er specielt uddannet til trucken og i stand til at udføre service- ogvedligeholdelsesarbejde selvstændigt. Kundeservice er bekendt med de nødvendigestandarder, direktiver og sikkerhedsbestemmelser samt evt. farer under arbejdet.

Driftsansvarlig

Den driftsansvarliges servicepersonale er med baggrund i faglig viden og erfaringer istand til at udføre de oplyste aktiviteter på servicetjeklisten for den driftsansvarlige.Desuden er de service- og vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres af dendriftsansvarlige beskrevet, se "Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde"på side 74.

FORSIGTIG!

BrandfareTrucken må ikke rengøres med brændbare væsker.Træk batteristikket ud, inden rengøringsarbejdet påbegyndes.Inden rengøringsarbejdet påbegyndes, skal samtlige sikkerhedsforanstaltninger

tages for at udelukke gnistdannelse (f.eks. ved kortslutning).

Page 70: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

69

12.1

4 D

A2.1 Arbejde på det elektriske anlæg

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af elektrisk strømDer må kun udføres arbejde på det elektriske anlæg i spændingsfri tilstand.Kondensatorerne monteret i styringen skal aflades fuldstændigt. Kondensatorerne erefter ca. 10 min. fuldstændigt afladet. Inden der udføres servicearbejde på detelektriske anlæg:Arbejde på det elektriske anlæg må kun udføres af elektrikere.Inden arbejdet påbegyndes, skal samtlige forholdsregler, der er nødvendige for at

udelukke elektriske uheld, træffes.Parkér trucken i sikret tilstand (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 48).Udtag batteriet, se "Afmontering/montering af batteriet" på side 37.Tag ringe, metalarmbånd osv. af.

2.2 Forbrugsstoffer og udtjente dele

FORSIGTIG!

Forbrugsstoffer og udtjente dele er miljøskadeligeUdtjente dele, brugte forbrugsstoffer osv. skal bortskaffes på korrekt vis iht.gældende miljøbestemmelser. Ved olieskift står personale fra producentenskundeservice, som er uddannet til netop disse opgaver, til rådighed.Overhold sikkerhedsforskrifterne ved omgang med disse stoffer.

2.3 Hjul

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af hjul, som ikke svarer til producentensspecifikationerHjulenes kvalitet har indflydelse på truckens stabilitet og køreegenskaber. Ved uensartet slitage forringes truckens stabilitet og bremselængden øges. Ved udskiftning af hjul er det vigtigt at sørge for, at trucken ikke kommer til at stå

på skrå.Skift altid hjulene parvis, dvs. udskift venstre og højre hjul samtidig.

Z Ved udskiftning af fabriksmonterede hjul må der udelukkende anvendes originalereservedele fra producenten, da producentens specifikation i modsat fald ikkeoverholdes.

69

12.1

4 D

A

2.1 Arbejde på det elektriske anlæg

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af elektrisk strømDer må kun udføres arbejde på det elektriske anlæg i spændingsfri tilstand.Kondensatorerne monteret i styringen skal aflades fuldstændigt. Kondensatorerne erefter ca. 10 min. fuldstændigt afladet. Inden der udføres servicearbejde på detelektriske anlæg:Arbejde på det elektriske anlæg må kun udføres af elektrikere.Inden arbejdet påbegyndes, skal samtlige forholdsregler, der er nødvendige for at

udelukke elektriske uheld, træffes.Parkér trucken i sikret tilstand (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 48).Udtag batteriet, se "Afmontering/montering af batteriet" på side 37.Tag ringe, metalarmbånd osv. af.

2.2 Forbrugsstoffer og udtjente dele

FORSIGTIG!

Forbrugsstoffer og udtjente dele er miljøskadeligeUdtjente dele, brugte forbrugsstoffer osv. skal bortskaffes på korrekt vis iht.gældende miljøbestemmelser. Ved olieskift står personale fra producentenskundeservice, som er uddannet til netop disse opgaver, til rådighed.Overhold sikkerhedsforskrifterne ved omgang med disse stoffer.

2.3 Hjul

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af hjul, som ikke svarer til producentensspecifikationerHjulenes kvalitet har indflydelse på truckens stabilitet og køreegenskaber. Ved uensartet slitage forringes truckens stabilitet og bremselængden øges. Ved udskiftning af hjul er det vigtigt at sørge for, at trucken ikke kommer til at stå

på skrå.Skift altid hjulene parvis, dvs. udskift venstre og højre hjul samtidig.

Z Ved udskiftning af fabriksmonterede hjul må der udelukkende anvendes originalereservedele fra producenten, da producentens specifikation i modsat fald ikkeoverholdes.

Page 71: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

70

2.4 Hydrauliksystem

BEMÆRK

Kontrol og udskiftning af hydraulikslangerHydraulikslanger kan på grund af ælde blive tørre og skal kontrolleres med jævnemellemrum. Truckens indsatsbetingelser har stor indflydelse på hydraulikslangernesældning.Hydraulikslanger skal kontrolleres mindst 1 gang om året og evt. udskiftes.Ved mere vanskelige indsatsbetingelser skal kontrolintervallerne afkortes efter

forholdene.Ved normale indsatsbetingelser anbefales en forebyggende udskiftning af

hydraulikslangerne efter 6 år. For at opnår farefri anvendelse i længere tid skal dendriftsansvarlige foretage en vurdering af faren. De beskyttelsesforanstaltninger, derskal træffes i henhold til denne vurdering, skal overholdes og kontrolintervallet skalafkortes derefter.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved utætte hydrauliksystemerDer kan trænge hydraulikolie ud af utætte og defekte hydrauliksystemer.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.Udløbet hydraulikolie skal straks fjernes vha. et egnet opsamlingsmiddel.Bortskaf blandingen af opsamlingsmiddel og forbrugsstoffer iht. gældende regler.

ADVARSEL!

Fare for tilskadekomst og infektion på grund af defekte hydraulikslangerHydraulikolie under tryk kan trænge ud igennem fine huller eller hårfine revner ihydraulikslangerne. Tørre hydraulikslanger kan sprænge under drift. Personer inærheden af trucken kan komme til skade på grund af den udslippende hydraulikolie.Søg straks læge ved tilskadekomst.Rør ikke ved hydraulikslanger under tryk. Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

12.1

4 D

A

70

2.4 Hydrauliksystem

BEMÆRK

Kontrol og udskiftning af hydraulikslangerHydraulikslanger kan på grund af ælde blive tørre og skal kontrolleres med jævnemellemrum. Truckens indsatsbetingelser har stor indflydelse på hydraulikslangernesældning.Hydraulikslanger skal kontrolleres mindst 1 gang om året og evt. udskiftes.Ved mere vanskelige indsatsbetingelser skal kontrolintervallerne afkortes efter

forholdene.Ved normale indsatsbetingelser anbefales en forebyggende udskiftning af

hydraulikslangerne efter 6 år. For at opnår farefri anvendelse i længere tid skal dendriftsansvarlige foretage en vurdering af faren. De beskyttelsesforanstaltninger, derskal træffes i henhold til denne vurdering, skal overholdes og kontrolintervallet skalafkortes derefter.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved utætte hydrauliksystemerDer kan trænge hydraulikolie ud af utætte og defekte hydrauliksystemer.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.Udløbet hydraulikolie skal straks fjernes vha. et egnet opsamlingsmiddel.Bortskaf blandingen af opsamlingsmiddel og forbrugsstoffer iht. gældende regler.

ADVARSEL!

Fare for tilskadekomst og infektion på grund af defekte hydraulikslangerHydraulikolie under tryk kan trænge ud igennem fine huller eller hårfine revner ihydraulikslangerne. Tørre hydraulikslanger kan sprænge under drift. Personer inærheden af trucken kan komme til skade på grund af den udslippende hydraulikolie.Søg straks læge ved tilskadekomst.Rør ikke ved hydraulikslanger under tryk. Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den tilsynsførende.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Tag først trucken i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Page 72: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

71

12.1

4 D

A3 Forbrugsstoffer og smøreplan

3.1 Sikker omgang med forbrugsstoffer

Omgang med forbrugsstoffer

Forbrugsstofferne skal altid anvendes korrekt og i overensstemmelse medproducentens anvisninger.

ADVARSEL!

Usagkyndig omgang med forbrugsstoffer udgør fare for helbred, liv og miljøForbrugsstoffer kan være brændbare.Forbrugsstoffer må ikke komme i kontakt med varme komponenter eller åben ild.Forbrugsstoffer må kun opbevares i tilladte beholdere.Forbrugsstoffer må kun fyldes i rene beholdere.Forbrugsstoffer af forskellig kvalitet må ikke blandes. Der må kun afviges fra denne

anvisning, hvis der i nærværende driftsvejledning udtrykkeligt opfordres tilblanding.

FORSIGTIG!

Skridningsfare samt miljøfare ved udløbne og spildte forbrugsstofferVed udløbne og spildte forbrugsstoffer opstår der skridningsfare. Denne risiko øges iforbindelse med vand.Undgå spild af forbrugsstoffer.Udløbne og spildte forbrugsstoffer skal omgående fjernes med et egnet

opsamlingsmiddel.Bortskaf blandingen af opsamlingsmiddel og forbrugsstoffer iht. gældende regler.

71

12.1

4 D

A

3 Forbrugsstoffer og smøreplan

3.1 Sikker omgang med forbrugsstoffer

Omgang med forbrugsstoffer

Forbrugsstofferne skal altid anvendes korrekt og i overensstemmelse medproducentens anvisninger.

ADVARSEL!

Usagkyndig omgang med forbrugsstoffer udgør fare for helbred, liv og miljøForbrugsstoffer kan være brændbare.Forbrugsstoffer må ikke komme i kontakt med varme komponenter eller åben ild.Forbrugsstoffer må kun opbevares i tilladte beholdere.Forbrugsstoffer må kun fyldes i rene beholdere.Forbrugsstoffer af forskellig kvalitet må ikke blandes. Der må kun afviges fra denne

anvisning, hvis der i nærværende driftsvejledning udtrykkeligt opfordres tilblanding.

FORSIGTIG!

Skridningsfare samt miljøfare ved udløbne og spildte forbrugsstofferVed udløbne og spildte forbrugsstoffer opstår der skridningsfare. Denne risiko øges iforbindelse med vand.Undgå spild af forbrugsstoffer.Udløbne og spildte forbrugsstoffer skal omgående fjernes med et egnet

opsamlingsmiddel.Bortskaf blandingen af opsamlingsmiddel og forbrugsstoffer iht. gældende regler.

Page 73: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

72

ADVARSEL!

Fare ved usagkyndig håndtering af olieOlie (kædespray/hydraulikolie) er brændbar og giftig.Bortskaf brugt olie iht. gældende regler. Opbevar den brugte olie sikkert, indtil den

kan bortskaffes iht. gældende reglerUndgå at spilde olie.Spildt eller udløbet væske skal omgående fjernes vha. et egnet opsamlingsmiddel.Bortskaf blandingen af opsamlingsmiddel og olie iht. gældende regler.De lovmæssige krav ved omgang med olie skal overholdes.Bær beskyttelseshandsker ved omgang med olie.Lad ikke olie komme i kontakt med varme motordele.Rygning forbudt ved omgang med olie.Undgå kontakt samt indtagelse. Ved indtagelse undgå at fremprovokere

opkastning: kontakt omgående læge.Ved indånding af olietåger eller dampe bringes tilskadekomne ud i frisk luft.Ved kontakt med huden, skyl huden med vand.Ved kontakt med øjet, skyl øjet med vand og søg straks læge.Gennemvædet tøj og sko skiftes straks.

FORSIGTIG!

Forbrugsstoffer og udtjente dele er miljøskadeligeUdtjente dele, brugte forbrugsstoffer osv. skal bortskaffes på korrekt vis iht.gældende miljøbestemmelser. Ved olieskift står personale fra producentenskundeservice, som er uddannet til netop disse opgaver, til rådighed.Overhold sikkerhedsforskrifterne ved omgang med disse stoffer.

12.1

4 D

A

72

ADVARSEL!

Fare ved usagkyndig håndtering af olieOlie (kædespray/hydraulikolie) er brændbar og giftig.Bortskaf brugt olie iht. gældende regler. Opbevar den brugte olie sikkert, indtil den

kan bortskaffes iht. gældende reglerUndgå at spilde olie.Spildt eller udløbet væske skal omgående fjernes vha. et egnet opsamlingsmiddel.Bortskaf blandingen af opsamlingsmiddel og olie iht. gældende regler.De lovmæssige krav ved omgang med olie skal overholdes.Bær beskyttelseshandsker ved omgang med olie.Lad ikke olie komme i kontakt med varme motordele.Rygning forbudt ved omgang med olie.Undgå kontakt samt indtagelse. Ved indtagelse undgå at fremprovokere

opkastning: kontakt omgående læge.Ved indånding af olietåger eller dampe bringes tilskadekomne ud i frisk luft.Ved kontakt med huden, skyl huden med vand.Ved kontakt med øjet, skyl øjet med vand og søg straks læge.Gennemvædet tøj og sko skiftes straks.

FORSIGTIG!

Forbrugsstoffer og udtjente dele er miljøskadeligeUdtjente dele, brugte forbrugsstoffer osv. skal bortskaffes på korrekt vis iht.gældende miljøbestemmelser. Ved olieskift står personale fra producentenskundeservice, som er uddannet til netop disse opgaver, til rådighed.Overhold sikkerhedsforskrifterne ved omgang med disse stoffer.

Page 74: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

73

12.1

4 D

A3.2 Smøreskema

E

A1,7l

E

g Glideflader

s Smørenippel

Påfyldningsstuds, hydraulikolie

73

12.1

4 D

A

3.2 Smøreskema

E

A1,7l

E

g Glideflader

s Smørenippel

Påfyldningsstuds, hydraulikolie

Page 75: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

74

3.3 Forbrugsstoffer

* Truckene leveres fra fabrikken med en speciel hydraulikolie (Jungheinrich-hydraulikolie, som kendes på den blå farve) eller med kølehushydraulikolie (rødfarve). Jungheinrich-hydraulikolien fås udelukkende hos Jungheinrichsserviceorganisation. Det er tilladt at anvende en af de nævnte alternativehydraulikolier, hvilket dog evt. kan medføre en forringelse af de forskelligefunktioner. Det er desuden tilladt at blande Jungheinrich-hydraulikolien med en afde nævnte alternative hydraulikolier.

4 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde

4.1 Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde

Til forebyggelse af uheld under service- og vedligeholdelsesarbejde skal allenødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes. Etabler følgende forudsætninger:

Fremgangsmåde• Parkér trucken i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 48.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved arbejde under lastoptagningsudstyret og truckenVed arbejde under det hævede lastoptagningsudstyr eller den hævede truck skal

disse sikres på en sådan måde, at trucken under ingen omstændigheder kansænke sig, vælte eller skride.

Ved løft af trucken skal de foreskrevne anvisninger følges, se "Transport og førsteidriftsættelse" på side 27. Sørg for at sikre trucken (f.eks. ved hjælp af kiler), når duarbejder på parkeringsbremsen, så trucken ikke triller utilsigtet.

Kode Best.-nr. Leveringsmængde

Betegnelse Anvendes til

A 5113 2827 * 5,0 l JungheinrichHydraulikolie

Hydraulisk system

5113 2826 * 1,0 l JungheinrichHydraulikolie

B 5038 0904 5,0 l Titan CytraHSY 75W-90

Gear

E 1403 8650 400 g

Patron

Standard fedt,

DIN 51825

Smøring

12.1

4 D

A

74

3.3 Forbrugsstoffer

* Truckene leveres fra fabrikken med en speciel hydraulikolie (Jungheinrich-hydraulikolie, som kendes på den blå farve) eller med kølehushydraulikolie (rødfarve). Jungheinrich-hydraulikolien fås udelukkende hos Jungheinrichsserviceorganisation. Det er tilladt at anvende en af de nævnte alternativehydraulikolier, hvilket dog evt. kan medføre en forringelse af de forskelligefunktioner. Det er desuden tilladt at blande Jungheinrich-hydraulikolien med en afde nævnte alternative hydraulikolier.

4 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde

4.1 Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde

Til forebyggelse af uheld under service- og vedligeholdelsesarbejde skal allenødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes. Etabler følgende forudsætninger:

Fremgangsmåde• Parkér trucken i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 48.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved arbejde under lastoptagningsudstyret og truckenVed arbejde under det hævede lastoptagningsudstyr eller den hævede truck skal

disse sikres på en sådan måde, at trucken under ingen omstændigheder kansænke sig, vælte eller skride.

Ved løft af trucken skal de foreskrevne anvisninger følges, se "Transport og førsteidriftsættelse" på side 27. Sørg for at sikre trucken (f.eks. ved hjælp af kiler), når duarbejder på parkeringsbremsen, så trucken ikke triller utilsigtet.

Kode Best.-nr. Leveringsmængde

Betegnelse Anvendes til

A 5113 2827 * 5,0 l JungheinrichHydraulikolie

Hydraulisk system

5113 2826 * 1,0 l JungheinrichHydraulikolie

B 5038 0904 5,0 l Titan CytraHSY 75W-90

Gear

E 1403 8650 400 g

Patron

Standard fedt,

DIN 51825

Smøring

Page 76: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

75

12.1

4 D

A4.2 Løft og opklodsning af trucken på sikker vis

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af vippet truckVed løft af trucken må der kun anvendes egnet løfteudstyr på de steder, der erberegnet hertil. Vær opmærksom på truckens vægt på typeskiltet.Anvend kun donkraft med en min.-løfteevne på 5000 kg kg.Løft trucken uden last på et plant gulv.Når en truck skal løftes, skal risikoen for, at den kan skride eller vælte, elimineres

vha. egnede hjælpemidler (kiler, træklodser).

Sikkert løft og opklodsning af trucken

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde (se "Forberedelse af

trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde" på side 74).

Nødvendigt værktøj/materiale– Donkraft– Træklodser

Fremgangsmåde• Sæt donkraften på anhugningspunktet.

Z Anhugningspunkt for donkraft, se "Afmærkningssteder og typeskilte" på side 24.• Løft trucken.• Understøt trucken med træklodser.• Fjern donkraften.

Trucken er løftet og opklodset sikkert.

75

12.1

4 D

A

4.2 Løft og opklodsning af trucken på sikker vis

ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af vippet truckVed løft af trucken må der kun anvendes egnet løfteudstyr på de steder, der erberegnet hertil. Vær opmærksom på truckens vægt på typeskiltet.Anvend kun donkraft med en min.-løfteevne på 5000 kg kg.Løft trucken uden last på et plant gulv.Når en truck skal løftes, skal risikoen for, at den kan skride eller vælte, elimineres

vha. egnede hjælpemidler (kiler, træklodser).

Sikkert løft og opklodsning af trucken

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde (se "Forberedelse af

trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde" på side 74).

Nødvendigt værktøj/materiale– Donkraft– Træklodser

Fremgangsmåde• Sæt donkraften på anhugningspunktet.

Z Anhugningspunkt for donkraft, se "Afmærkningssteder og typeskilte" på side 24.• Løft trucken.• Understøt trucken med træklodser.• Fjern donkraften.

Trucken er løftet og opklodset sikkert.

Page 77: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

76

4.3 Rengøring

4.3.1 Rengøring af trucken

FORSIGTIG!

BrandfareTrucken må ikke rengøres med brændbare væsker.Inden rengøringsarbejdet påbegyndes skal truckens forbindelse til strømnettet evt.

afbrydes og forbindelsen til batteriet afbrydes, se "Batteriskift" på side 37.Inden rengøringsarbejdet påbegyndes, skal samtlige sikkerhedsforanstaltninger

tages for at udelukke gnistdannelse (f.eks. ved kortslutning).

FORSIGTIG!

Risiko for beskadigelse af komponenter ved rengøring af truckenRengøring med højtryksrenser kan fremprovokere fejlfunktioner på grund affugtighed.Inden rengøring af trucken med højtryksrenser skal alle moduler (styringer,

sensorer, motorer osv.) til det elektriske anlæg afdækkes omhyggeligt.Ret ikke højtryksrenserens rengøringsstråle mod markeringsstederne, så det

undgås at markeringsstederne beskadiges (se "Afmærkningssteder og typeskilte"på side 24).

Rengør ikke trucken med dampstråle.

12.1

4 D

A

76

4.3 Rengøring

4.3.1 Rengøring af trucken

FORSIGTIG!

BrandfareTrucken må ikke rengøres med brændbare væsker.Inden rengøringsarbejdet påbegyndes skal truckens forbindelse til strømnettet evt.

afbrydes og forbindelsen til batteriet afbrydes, se "Batteriskift" på side 37.Inden rengøringsarbejdet påbegyndes, skal samtlige sikkerhedsforanstaltninger

tages for at udelukke gnistdannelse (f.eks. ved kortslutning).

FORSIGTIG!

Risiko for beskadigelse af komponenter ved rengøring af truckenRengøring med højtryksrenser kan fremprovokere fejlfunktioner på grund affugtighed.Inden rengøring af trucken med højtryksrenser skal alle moduler (styringer,

sensorer, motorer osv.) til det elektriske anlæg afdækkes omhyggeligt.Ret ikke højtryksrenserens rengøringsstråle mod markeringsstederne, så det

undgås at markeringsstederne beskadiges (se "Afmærkningssteder og typeskilte"på side 24).

Rengør ikke trucken med dampstråle.

Page 78: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

77

12.1

4 D

A

Rengøring af trucken

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde (se "Forberedelse af

trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde" på side 74).

Nødvendigt værktøj/materiale– Vandopløselige rengøringsmidler– Svamp eller klud

Fremgangsmåde• Rengør trucken på overfladen med vandopløselige rengøringsmidler og vand.

Anvend ved rengøring en svamp eller klud.• Rengør følgende områder særligt grundigt:

• Rude(r)• Oliepåfyldningsåbninger og deres omgivelser• Smørenipler (inden smørearbejde)

• Tør trucken efter rengøringen, f. eks. med trykluft eller en tør klud.• Efter rengøring skal alle oplyste aktiviteter beskrevet i afsnittet "Fornyet

idrifttagning af trucken efter rengørings- eller servicearbejde" udføres (se "Fornyetidriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde" på side 82).

Trucken er rengjort.

4.3.2 Rengøring af moduler til det elsystemet

FORSIGTIG!

Risiko for beskadigelse af det elektriske anlægRengøring af modulerne (styringer, sensorer, motorer osv.) til det elektriske anlægmed vand kan medføre skader på det elektriske anlæg.Det elektriske anlæg må ikke rengøres med vand.Rengør det elektriske anlæg med svag suge- eller trykluft (anvend kompressor

med vandudskiller) og ikke med en ledende, antistatisk pensel.

77

12.1

4 D

A

Rengøring af trucken

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde (se "Forberedelse af

trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde" på side 74).

Nødvendigt værktøj/materiale– Vandopløselige rengøringsmidler– Svamp eller klud

Fremgangsmåde• Rengør trucken på overfladen med vandopløselige rengøringsmidler og vand.

Anvend ved rengøring en svamp eller klud.• Rengør følgende områder særligt grundigt:

• Rude(r)• Oliepåfyldningsåbninger og deres omgivelser• Smørenipler (inden smørearbejde)

• Tør trucken efter rengøringen, f. eks. med trykluft eller en tør klud.• Efter rengøring skal alle oplyste aktiviteter beskrevet i afsnittet "Fornyet

idrifttagning af trucken efter rengørings- eller servicearbejde" udføres (se "Fornyetidriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde" på side 82).

Trucken er rengjort.

4.3.2 Rengøring af moduler til det elsystemet

FORSIGTIG!

Risiko for beskadigelse af det elektriske anlægRengøring af modulerne (styringer, sensorer, motorer osv.) til det elektriske anlægmed vand kan medføre skader på det elektriske anlæg.Det elektriske anlæg må ikke rengøres med vand.Rengør det elektriske anlæg med svag suge- eller trykluft (anvend kompressor

med vandudskiller) og ikke med en ledende, antistatisk pensel.

Page 79: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

78

Rengøring af moduler til det elektriske anlæg

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde (se "Forberedelse af

trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde" på side 74).

Nødvendigt værktøj/materiale– Kompressor med vandudskiller– Ikke-ledende, antistatisk pensel

Fremgangsmåde• Frilæg elsystemet, se "Åbning af instrumentkappen" på side 79.• Rengør modulerne til elsystemet med svag suge- eller trykluft (anvend kompressor

med vandudskiller) og ikke-ledende, antistatisk pensel.• Efter rengøring skal alle oplyste aktiviteter beskrevet i afsnittet "Fornyet

idrifttagning af trucken efter rengørings- eller servicearbejde" udføres (se "Fornyetidriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde" på side 82).

Modulerne til elsystemet er rengjorte.

4.4 Afmonter fralægningsrummet,

Afmonter fralægningsrummet,

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Løsn skruen (41), og tag

fralægningsrummet (15) af.

Fralægningsrummet er afmonteret.

41 15

12.1

4 D

A

78

Rengøring af moduler til det elektriske anlæg

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde (se "Forberedelse af

trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde" på side 74).

Nødvendigt værktøj/materiale– Kompressor med vandudskiller– Ikke-ledende, antistatisk pensel

Fremgangsmåde• Frilæg elsystemet, se "Åbning af instrumentkappen" på side 79.• Rengør modulerne til elsystemet med svag suge- eller trykluft (anvend kompressor

med vandudskiller) og ikke-ledende, antistatisk pensel.• Efter rengøring skal alle oplyste aktiviteter beskrevet i afsnittet "Fornyet

idrifttagning af trucken efter rengørings- eller servicearbejde" udføres (se "Fornyetidriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde" på side 82).

Modulerne til elsystemet er rengjorte.

4.4 Afmonter fralægningsrummet,

Afmonter fralægningsrummet,

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Løsn skruen (41), og tag

fralægningsrummet (15) af.

Fralægningsrummet er afmonteret.

41 15

Page 80: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

79

12.1

4 D

A4.5 Afmontering af frontkappe

Afmontering af frontkappe

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se side 78.• Løsn skruerne (57), og fjern afdækningen

(16) ved at løfte den op over styrestangen.

Frontkappen er afmonteret.

4.6 Åbning af instrumentkappen

Åbning af instrumentkappen

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se side 78.• Afmonter frontkappen, se side 79.• Træk strømstikket (12) ud af stikholderen på

trucken.• Løsn skruerne (57), løft instrumentkappen

(56) lidt op og sving den ud til siden.

Frontkappen er afmonteret.

4.7 Kontrol af hydraulikoliestand

Kontrol af hydraulikoliestand og evt.efterfyldning af hydraulikolie

Forudsætninger– Sænk lastoptagningsudstyret fuldstændigt.– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se side 78.• Afmonter frontkappen, se side 79.• Åbn instrumentkappen, se "Åbning af

instrumentkappen" på side 79.

57 16

12

56

57

Max

Min

5859

79

12.1

4 D

A

4.5 Afmontering af frontkappe

Afmontering af frontkappe

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se side 78.• Løsn skruerne (57), og fjern afdækningen

(16) ved at løfte den op over styrestangen.

Frontkappen er afmonteret.

4.6 Åbning af instrumentkappen

Åbning af instrumentkappen

Forudsætninger– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se side 78.• Afmonter frontkappen, se side 79.• Træk strømstikket (12) ud af stikholderen på

trucken.• Løsn skruerne (57), løft instrumentkappen

(56) lidt op og sving den ud til siden.

Frontkappen er afmonteret.

4.7 Kontrol af hydraulikoliestand

Kontrol af hydraulikoliestand og evt.efterfyldning af hydraulikolie

Forudsætninger– Sænk lastoptagningsudstyret fuldstændigt.– Forbered trucken til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se side 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se side 78.• Afmonter frontkappen, se side 79.• Åbn instrumentkappen, se "Åbning af

instrumentkappen" på side 79.

57 16

12

56

57

Max

Min

5859

Page 81: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

80

• Kontrollér hydraulikoliestanden på hydrauliktanken.Z På hydrauliktanken findes der to markeringer. Ved fuldstændigt sænket

lastoptagningsudstyr skal hydraulikoliestanden på hydrauliktanken ligge mellemmarkeringerne "max" (58) og "min" (59).

• Fyld evt. efter med hydraulikolie af korrekt specifikation (se "Forbrugsstoffer" påside 74).

Hydraulikoliestand er kontrolleret.

Z Hvis der konstateres lækage i hydrauliksystemet (cylindre; forskruninger,ledninger), skal trucken lægges op og repareres af sagkyndigt personale.

12.1

4 D

A

80

• Kontrollér hydraulikoliestanden på hydrauliktanken.Z På hydrauliktanken findes der to markeringer. Ved fuldstændigt sænket

lastoptagningsudstyr skal hydraulikoliestanden på hydrauliktanken ligge mellemmarkeringerne "max" (58) og "min" (59).

• Fyld evt. efter med hydraulikolie af korrekt specifikation (se "Forbrugsstoffer" påside 74).

Hydraulikoliestand er kontrolleret.

Z Hvis der konstateres lækage i hydrauliksystemet (cylindre; forskruninger,ledninger), skal trucken lægges op og repareres af sagkyndigt personale.

Page 82: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

81

12.1

4 D

A4.8 Kontrol af elektriske sikringer

Forudsætninger– Trucken er forberedt til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se"Forberedelse af trucken til service-og vedligeholdelsesarbejde" påside 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se

side 78.• Afmonter frontkappen, se side 79.• Åbn instrumentkappen, se side 79.• Kontrollér, om sikringerne har den

korrekte værdi iht. tabellen, ogudskift dem evt.

Sikringerne er kontrolleret.

60

61

62

63

Pos. Betegnelse Sikring af Værdi60 9F3 Blæser 1 A61 F1 Hovedstyresikring 10 A62 1F Styresikring, kørsel 80 A63 2F1 Styresikring, løfteelektronik 60 A

81

12.1

4 D

A

4.8 Kontrol af elektriske sikringer

Forudsætninger– Trucken er forberedt til service- og

vedligeholdelsesarbejde, se"Forberedelse af trucken til service-og vedligeholdelsesarbejde" påside 74.

Fremgangsmåde• Afmonter fralægningsrummet, se

side 78.• Afmonter frontkappen, se side 79.• Åbn instrumentkappen, se side 79.• Kontrollér, om sikringerne har den

korrekte værdi iht. tabellen, ogudskift dem evt.

Sikringerne er kontrolleret.

60

61

62

63

Pos. Betegnelse Sikring af Værdi60 9F3 Blæser 1 A61 F1 Hovedstyresikring 10 A62 1F Styresikring, kørsel 80 A63 2F1 Styresikring, løfteelektronik 60 A

Page 83: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

82

4.9 Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde

Fremgangsmåde• Rengør trucken grundigt, se "Rengøring" på side 76.• Smør trucken iht. smøreplanen, se "Smøreskema" på side 73.• Rengør batteriet, smør polskruerne med polfedt, og tilslut batteriet.• Oplad batteriet, se "Oplad batteriet" på side 34• Udskift gearolien. Der kan være dannet kondensvand.• Udskift hydraulikolie. Der kan være dannet kondensvand.

Z Producenten råder over en kundeservice, der er særligt uddannet til at udførenetop denne opgave.

• Tag trucken i brug, se side 45.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved defekte bremserForetag umiddelbart efter idriftsættelsen flere prøveopbremsninger for at kontrollereom bremserne virker.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den ansvarlige.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Z Hvis der er kontaktvanskeligheder på det elektriske system, skal de fritliggendekontakter sprøjtes med kontaktspray, og et evt. oxidlag på kontakterne tilbetjeningselementerne skal fjernes ved, at elementerne aktiveres et par gange.

12.1

4 D

A

82

4.9 Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde

Fremgangsmåde• Rengør trucken grundigt, se "Rengøring" på side 76.• Smør trucken iht. smøreplanen, se "Smøreskema" på side 73.• Rengør batteriet, smør polskruerne med polfedt, og tilslut batteriet.• Oplad batteriet, se "Oplad batteriet" på side 34• Udskift gearolien. Der kan være dannet kondensvand.• Udskift hydraulikolie. Der kan være dannet kondensvand.

Z Producenten råder over en kundeservice, der er særligt uddannet til at udførenetop denne opgave.

• Tag trucken i brug, se side 45.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved defekte bremserForetag umiddelbart efter idriftsættelsen flere prøveopbremsninger for at kontrollereom bremserne virker.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den ansvarlige.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Z Hvis der er kontaktvanskeligheder på det elektriske system, skal de fritliggendekontakter sprøjtes med kontaktspray, og et evt. oxidlag på kontakterne tilbetjeningselementerne skal fjernes ved, at elementerne aktiveres et par gange.

Page 84: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

83

12.1

4 D

A5 Oplægning af trucken

Hvis trucken oplægges i mere end en måned, må den kun opbevares i et frostfrit ogtørt lokale. Følgende foranstaltninger skal udføres før, under og efter oplægning, sombeskrevet nedenfor.

Trucken skal under oplægning være klodset op, så ingen af hjulene har kontakt medgulvet. Kun på denne måde er det sikret, at hjul og hjullejer ikke tager skade.

Skal trucken oplægges i mere end 6 måneder, aftales yderligere forholdsregler medproducentens kundeservice.

5.1 Forholdsregler før oplægning

Fremgangsmåde• Rengør trucken grundigt, se "Rengøring" på side 76.• Sørg for at sikre trucken, så den ikke triller utilsigtet.• Kontrollér hydraulikoliestanden og fyld evt. mere hydraulikolie på, se side 79.• Giv alle umalede mekaniske komponenter et tyndt lag olie eller fedt.• Smør trucken iht. smøreplanen, se side 73.• Oplad batteri, se side 34.• Afbryd forbindelsen til batteriet, rengør det og smør polskruerne med polfedt.

Z Følg derudover oplysningerne fra batteriproducenten.

5.2 Nødvendige forholdsregler under oplægning

BEMÆRK

Beskadigelse af batteriet på grund af fuld afladningEgenafladning af batteriet kan medføre fuld afladning. Fuld afladning forkorterbatteriets levetid. Batteriet skal lades mindst hver anden måned.

Z Oplad batteriet, se side 34

83

12.1

4 D

A

5 Oplægning af trucken

Hvis trucken oplægges i mere end en måned, må den kun opbevares i et frostfrit ogtørt lokale. Følgende foranstaltninger skal udføres før, under og efter oplægning, sombeskrevet nedenfor.

Trucken skal under oplægning være klodset op, så ingen af hjulene har kontakt medgulvet. Kun på denne måde er det sikret, at hjul og hjullejer ikke tager skade.

Skal trucken oplægges i mere end 6 måneder, aftales yderligere forholdsregler medproducentens kundeservice.

5.1 Forholdsregler før oplægning

Fremgangsmåde• Rengør trucken grundigt, se "Rengøring" på side 76.• Sørg for at sikre trucken, så den ikke triller utilsigtet.• Kontrollér hydraulikoliestanden og fyld evt. mere hydraulikolie på, se side 79.• Giv alle umalede mekaniske komponenter et tyndt lag olie eller fedt.• Smør trucken iht. smøreplanen, se side 73.• Oplad batteri, se side 34.• Afbryd forbindelsen til batteriet, rengør det og smør polskruerne med polfedt.

Z Følg derudover oplysningerne fra batteriproducenten.

5.2 Nødvendige forholdsregler under oplægning

BEMÆRK

Beskadigelse af batteriet på grund af fuld afladningEgenafladning af batteriet kan medføre fuld afladning. Fuld afladning forkorterbatteriets levetid. Batteriet skal lades mindst hver anden måned.

Z Oplad batteriet, se side 34

Page 85: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

84

5.3 Fornyet idriftsættelse efter oplægning

Fremgangsmåde• Rengør trucken grundigt, se "Rengøring" på side 76.• Smør trucken iht. smøreplanen, se side 73.• Rengør batteriet, smør polskruerne med polfedt, og tilslut batteriet.• Oplad batteri, se side 34.• Udskift gearolien. Der kan være dannet kondensvand.• Udskift hydraulikolie. Der kan være dannet kondensvand.

Z Producenten råder over en kundeservice, der er særligt uddannet til at udførenetop denne opgave.

• Tag trucken i brug, se "Forberedelse af trucken til drift" på side 45.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved defekte bremserForetag umiddelbart efter idriftsættelsen flere prøveopbremsninger for at kontrollereom bremserne virker.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den ansvarlige.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Z Hvis der er kontaktvanskeligheder på det elektriske system, skal de fritliggendekontakter sprøjtes med kontaktspray, og et evt. oxidlag på kontakterne tilbetjeningselementerne skal fjernes ved, at elementerne aktiveres et par gange.

12.1

4 D

A

84

5.3 Fornyet idriftsættelse efter oplægning

Fremgangsmåde• Rengør trucken grundigt, se "Rengøring" på side 76.• Smør trucken iht. smøreplanen, se side 73.• Rengør batteriet, smør polskruerne med polfedt, og tilslut batteriet.• Oplad batteri, se side 34.• Udskift gearolien. Der kan være dannet kondensvand.• Udskift hydraulikolie. Der kan være dannet kondensvand.

Z Producenten råder over en kundeservice, der er særligt uddannet til at udførenetop denne opgave.

• Tag trucken i brug, se "Forberedelse af trucken til drift" på side 45.

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved defekte bremserForetag umiddelbart efter idriftsættelsen flere prøveopbremsninger for at kontrollereom bremserne virker.Konstaterede fejl og mangler skal straks meddeles den ansvarlige.Afmærk en defekt truck, og tag den ud af drift.Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

Z Hvis der er kontaktvanskeligheder på det elektriske system, skal de fritliggendekontakter sprøjtes med kontaktspray, og et evt. oxidlag på kontakterne tilbetjeningselementerne skal fjernes ved, at elementerne aktiveres et par gange.

Page 86: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

85

12.1

4 D

A6 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser

Trucken skal kontrolleres mindst én gang årligt (overhold nationale forskrifter) ellerefter særlige hændelser af en særligt kvalificeret person. Producenten tilbyder enservice som sikkerhedskontrol, som udføres af personale, der er særligt uddannet tildenne aktivitet.

På trucken skal der foretages en komplet kontrol af den tekniske tilstand med henblikpå forebyggelse af uheld. Desuden skal trucken undersøges grundigt for skader.

Den driftsansvarlige har ansvaret for, at evt. mangler udbedres omgående.

7 Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse

Z Den endegyldige og korrekte skrotning og bortskaffelse af trucken skal ske ioverensstemmelse med de respektivt gældende lovbestemmelser ianvendelseslandet. Vær især opmærksom på bestemmelser vedr. bortskaffelse afbatteri, forbrugsstoffer samt elektronik og elektrisk anlæg.

Demontering af trucken må kun udføres af relevant uddannede personer underoverholdelse af den fremgangsmåde, producenten har foreskrevet.

8 Måling af humanvibrationer

Z Vibrationer, som operatøren eksponeres for under kørsel i løbet af dagen,betegnes humanvibrationer. For høje humanvibrationer forvolder på længere sigthelbredsmæssige skader hos operatøren. For at beskytte operatøren er deteuropæiske brugerdirektiv om vibrationer "2002/44/EF" blevet indført. For athjælpe de driftsansvarlige med at vurdere anvendelsessituationen rigtigt tilbyderproducenten en måling af disse humanvibrationer som tjenesteydelse.

85

12.1

4 D

A

6 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser

Trucken skal kontrolleres mindst én gang årligt (overhold nationale forskrifter) ellerefter særlige hændelser af en særligt kvalificeret person. Producenten tilbyder enservice som sikkerhedskontrol, som udføres af personale, der er særligt uddannet tildenne aktivitet.

På trucken skal der foretages en komplet kontrol af den tekniske tilstand med henblikpå forebyggelse af uheld. Desuden skal trucken undersøges grundigt for skader.

Den driftsansvarlige har ansvaret for, at evt. mangler udbedres omgående.

7 Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse

Z Den endegyldige og korrekte skrotning og bortskaffelse af trucken skal ske ioverensstemmelse med de respektivt gældende lovbestemmelser ianvendelseslandet. Vær især opmærksom på bestemmelser vedr. bortskaffelse afbatteri, forbrugsstoffer samt elektronik og elektrisk anlæg.

Demontering af trucken må kun udføres af relevant uddannede personer underoverholdelse af den fremgangsmåde, producenten har foreskrevet.

8 Måling af humanvibrationer

Z Vibrationer, som operatøren eksponeres for under kørsel i løbet af dagen,betegnes humanvibrationer. For høje humanvibrationer forvolder på længere sigthelbredsmæssige skader hos operatøren. For at beskytte operatøren er deteuropæiske brugerdirektiv om vibrationer "2002/44/EF" blevet indført. For athjælpe de driftsansvarlige med at vurdere anvendelsessituationen rigtigt tilbyderproducenten en måling af disse humanvibrationer som tjenesteydelse.

Page 87: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

86

9 Service og eftersyn

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved forsømmelse af serviceForsømmes den regelmæssige service, kan trucken svigte, hvilket vil udgøre enpotentiel risiko for personale og drift.Grundig og sagkyndig service er en af de vigtigste forudsætninger for, at trucken

kan arbejde sikkert.

De rammebetingelser, som den enkelte truck anvendes inden for, har stor indflydelsepå graden af slitage på komponenterne. De følgende nævnte serviceintervallerforudsætter etholdsdrift og normale arbejdsbetingelser. Ved større belastninger, somf.eks. meget støv, store temperatursvingninger eller flerholdsdrift, skal der foretagesservice med kortere intervaller.

BEMÆRK

For at afstemme serviceintervallerne anbefaler producenten en indsatsanalyse påstedet for at forebygge slidskader.

Nedenstående servicetjekliste angiver det arbejde, der skal udføres samt tidspunktetfor udførelsen. Serviceintervallerne er defineret som følger:

Z Serviceinterval W skal udføres af den driftsansvarlige.

I truckens indkøringsfase skal den driftsansvarlige foretage kontrol af hjulmøtrikker/-bolte efter ca. 100 driftstimer og evt. spænde efter.

W = For hver 50 driftstimer, dog mindst en gang om ugen

A = For hver 500 driftstimer

B = For hver 1000 driftstimer, dog mindst en gang om året

C = For hver 2000 driftstimer, dog mindst en gang om året

t = Serviceinterval, standard

k = Serviceinterval, kølehus (supplement til serviceinterval, standard)

12.1

4 D

A

86

9 Service og eftersyn

ADVARSEL!

Risiko for uheld ved forsømmelse af serviceForsømmes den regelmæssige service, kan trucken svigte, hvilket vil udgøre enpotentiel risiko for personale og drift.Grundig og sagkyndig service er en af de vigtigste forudsætninger for, at trucken

kan arbejde sikkert.

De rammebetingelser, som den enkelte truck anvendes inden for, har stor indflydelsepå graden af slitage på komponenterne. De følgende nævnte serviceintervallerforudsætter etholdsdrift og normale arbejdsbetingelser. Ved større belastninger, somf.eks. meget støv, store temperatursvingninger eller flerholdsdrift, skal der foretagesservice med kortere intervaller.

BEMÆRK

For at afstemme serviceintervallerne anbefaler producenten en indsatsanalyse påstedet for at forebygge slidskader.

Nedenstående servicetjekliste angiver det arbejde, der skal udføres samt tidspunktetfor udførelsen. Serviceintervallerne er defineret som følger:

Z Serviceinterval W skal udføres af den driftsansvarlige.

I truckens indkøringsfase skal den driftsansvarlige foretage kontrol af hjulmøtrikker/-bolte efter ca. 100 driftstimer og evt. spænde efter.

W = For hver 50 driftstimer, dog mindst en gang om ugen

A = For hver 500 driftstimer

B = For hver 1000 driftstimer, dog mindst en gang om året

C = For hver 2000 driftstimer, dog mindst en gang om året

t = Serviceinterval, standard

k = Serviceinterval, kølehus (supplement til serviceinterval, standard)

Page 88: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

87

12.1

4 D

A10 Servicetjekliste

Bremser W A B C

1 Kontrollér bremsernes funktion. t2 Kontrollér luftspalten på magnetbremsen, foretag evt. indstilling. t

Elektrisk system W A B C

1Kontrollér advarsels- og sikkerhedsanordninger iht. driftsanvisningen.

t

2 Kontrollér fastgørelse af kabler og motor. t3 Kontrollér, at displays og betjeningselementer virker. t4 Kontrollér, at NØDAFBRYDEREN virker. t5 Kontrollér kontaktorer og/eller relæer. t6 Kontrollér, at sikringerne har den rigtige værdi. t7 Foretag kontrol af stelforbindelse. t8 Kontrollér kontaktbørster, udskift dem evt. t

9Kontrollér, at det elektriske ledningsnet ikke er beskadiget [isoleringsskader, tilslutninger]. Kontrollér, at tilslutninger til kabler sidder godt fast.

t

Energiforsyning W A B C

1 Kontrollér batteri og batterikomponenter. t

2Kontrollér, at batterikablets tilslutninger sidder godt fast, smør evt. polerne med fedt.

t

3 Kontrollér batterispænding. t

Kørsel W A B C

1 Kontrollér gear for støj og lækage. t2 Kontrollér hjullejring og hjulfastgørelse. t3 Kontrollér hjul for slitage og skader. t

Chassis og karosseri W A B C

1 Kontrollér døre og afdækninger. t2 Kontrollér, at chassis- og skrueforbindelser ikke er beskadiget. t3 Kontrollér, at skiltningen kan læses og er intakte. t

87

12.1

4 D

A

10 Servicetjekliste

Bremser W A B C

1 Kontrollér bremsernes funktion. t2 Kontrollér luftspalten på magnetbremsen, foretag evt. indstilling. t

Elektrisk system W A B C

1Kontrollér advarsels- og sikkerhedsanordninger iht. driftsanvisningen.

t

2 Kontrollér fastgørelse af kabler og motor. t3 Kontrollér, at displays og betjeningselementer virker. t4 Kontrollér, at NØDAFBRYDEREN virker. t5 Kontrollér kontaktorer og/eller relæer. t6 Kontrollér, at sikringerne har den rigtige værdi. t7 Foretag kontrol af stelforbindelse. t8 Kontrollér kontaktbørster, udskift dem evt. t

9Kontrollér, at det elektriske ledningsnet ikke er beskadiget [isoleringsskader, tilslutninger]. Kontrollér, at tilslutninger til kabler sidder godt fast.

t

Energiforsyning W A B C

1 Kontrollér batteri og batterikomponenter. t

2Kontrollér, at batterikablets tilslutninger sidder godt fast, smør evt. polerne med fedt.

t

3 Kontrollér batterispænding. t

Kørsel W A B C

1 Kontrollér gear for støj og lækage. t2 Kontrollér hjullejring og hjulfastgørelse. t3 Kontrollér hjul for slitage og skader. t

Chassis og karosseri W A B C

1 Kontrollér døre og afdækninger. t2 Kontrollér, at chassis- og skrueforbindelser ikke er beskadiget. t3 Kontrollér, at skiltningen kan læses og er intakte. t

Page 89: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

12.1

4 D

A

88

Hydrauliske bevægelser W A B C

1Kontrollér, om cylindre og stempelstænger er fri for skader, er tætte og sidder godt fast.

t

2 Kontrollér, at hydrauliksystemet virker. t

3Kontrollér, at hydrauliske tilslutninger, slange- og rørledninger sidder godt fast og er fri for lækage og skader.

t

4 Kontrollér hydraulikoliestanden, juster den evt. t5 Skift hydraulikolie efter 2000 driftstimer/hvert andet år. t

6Kontrollér gaffelarme og lastoptagningsudstyr [dorn og lign.] for slitage og beskadigelse.

t

7 Kontrollér træk-/ og trykstænger. t

Aftalte ydelser W A B C

1 Foretag prøvekørsel med nominel løfteevne. t2 Fremvisning efter afsluttet service. t3 Smør trucken iht. smøreskemaet. t

Styretøj W A B C

1 Kontrollér, at styrestangen går tilbage i neutralposition. t

2Kontrollér styreleje, styrespillerum og styrefortanding og/eller styrekæde. Smør styrefortanding og/eller styrekæde med fedt.

t

Batterilader W A B C

1 Kontrollér startspærren på truck med ekstern ladestikdåse. t2 Kontrollér strømstik og strømkabler. t3 Foretag potentialemåling på chassiset under opladning. t

12.1

4 D

A

88

Hydrauliske bevægelser W A B C

1Kontrollér, om cylindre og stempelstænger er fri for skader, er tætte og sidder godt fast.

t

2 Kontrollér, at hydrauliksystemet virker. t

3Kontrollér, at hydrauliske tilslutninger, slange- og rørledninger sidder godt fast og er fri for lækage og skader.

t

4 Kontrollér hydraulikoliestanden, juster den evt. t5 Skift hydraulikolie efter 2000 driftstimer/hvert andet år. t

6Kontrollér gaffelarme og lastoptagningsudstyr [dorn og lign.] for slitage og beskadigelse.

t

7 Kontrollér træk-/ og trykstænger. t

Aftalte ydelser W A B C

1 Foretag prøvekørsel med nominel løfteevne. t2 Fremvisning efter afsluttet service. t3 Smør trucken iht. smøreskemaet. t

Styretøj W A B C

1 Kontrollér, at styrestangen går tilbage i neutralposition. t

2Kontrollér styreleje, styrespillerum og styrefortanding og/eller styrekæde. Smør styrefortanding og/eller styrekæde med fedt.

t

Batterilader W A B C

1 Kontrollér startspærren på truck med ekstern ladestikdåse. t2 Kontrollér strømstik og strømkabler. t3 Foretag potentialemåling på chassiset under opladning. t

Page 90: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

1

03.1

3 D

A

A Bilag Traktionsbatteri

Indholdsfortegnelse

A Bilag Traktionsbatteri .............................................................. 1

1 Tilsigtet anvendelse................................................................................. 22 Typeskilt .................................................................................................. 23 Sikkerhedsanvisninger, advarsler og andre anvisninger ......................... 34 Blybatterier med panserpladeceller og flydende elektrolyt ...................... 44.1 Beskrivelse .............................................................................................. 44.2 Drift .......................................................................................................... 54.3 Service på blybatterier med panserpladeceller ....................................... 85 Blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-BS ................. 95.1 Beskrivelse .............................................................................................. 95.2 Drift .......................................................................................................... 105.3 Service på blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-BS 136 Vandefterfyldningssystemet Aquamatik .................................................. 146.1 Opbygning af vandefterfyldningssystem.................................................. 146.2 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 156.3 Påfyldning................................................................................................ 156.4 Vandtryk .................................................................................................. 156.5 Påfyldningstid .......................................................................................... 166.6 Vandkvalitet ............................................................................................. 166.7 Batteriets slangeforbindelser ................................................................... 166.8 Driftstemperatur....................................................................................... 166.9 Rengøringsforanstaltninger ..................................................................... 176.10 Servicemobil ............................................................................................ 177 Elektrolytcirkulation (EUW)...................................................................... 187.1 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 188 Rengøring af batterier.............................................................................. 209 Opbevaring af batteriet ............................................................................ 2210 Afhjælpning af fejl .................................................................................... 2211 Bortskaffelse............................................................................................ 22

1

03.1

3 D

A

A Bilag Traktionsbatteri

Indholdsfortegnelse

A Bilag Traktionsbatteri .............................................................. 1

1 Tilsigtet anvendelse................................................................................. 22 Typeskilt .................................................................................................. 23 Sikkerhedsanvisninger, advarsler og andre anvisninger ......................... 34 Blybatterier med panserpladeceller og flydende elektrolyt ...................... 44.1 Beskrivelse .............................................................................................. 44.2 Drift .......................................................................................................... 54.3 Service på blybatterier med panserpladeceller ....................................... 85 Blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-BS ................. 95.1 Beskrivelse .............................................................................................. 95.2 Drift .......................................................................................................... 105.3 Service på blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-BS 136 Vandefterfyldningssystemet Aquamatik .................................................. 146.1 Opbygning af vandefterfyldningssystem.................................................. 146.2 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 156.3 Påfyldning................................................................................................ 156.4 Vandtryk .................................................................................................. 156.5 Påfyldningstid .......................................................................................... 166.6 Vandkvalitet ............................................................................................. 166.7 Batteriets slangeforbindelser ................................................................... 166.8 Driftstemperatur....................................................................................... 166.9 Rengøringsforanstaltninger ..................................................................... 176.10 Servicemobil ............................................................................................ 177 Elektrolytcirkulation (EUW)...................................................................... 187.1 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 188 Rengøring af batterier.............................................................................. 209 Opbevaring af batteriet ............................................................................ 2210 Afhjælpning af fejl .................................................................................... 2211 Bortskaffelse............................................................................................ 22

Page 91: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

2

1 Tilsigtet anvendelse

Ved tilsidesættelse af driftsanvisningen, ved reparation med ikke-originalereservedele, egenhændige indgreb og anvendelse af additiver til elektrolyttenbortfalder erstatningsansvaret.

Overhold anvisningerne til opretholdelse af kapslingsklassen under drift for batterieriht. Ex I og Ex II (se tilhørende godkendelse).

2 Typeskilt

1,2

4

8

10

11

6

3

5

9

7

12 13

14

15

1 Batteribetegnelse2 Batteritype3 Produktionsuge/byggeår4 Serienummer5 Leverandørnummer6 Mærkespænding7 Nominel kapacitet9 Batterivægt i kg8 Celleantal15 Elektrolytmængde i liter10 Batterinummer11 Producent13 Producentlogo12 CE-mærkning kun ved batterier fra 75 V14 Sikkerhedsanvisninger og advarsler

03.1

3 D

A

2

1 Tilsigtet anvendelse

Ved tilsidesættelse af driftsanvisningen, ved reparation med ikke-originalereservedele, egenhændige indgreb og anvendelse af additiver til elektrolyttenbortfalder erstatningsansvaret.

Overhold anvisningerne til opretholdelse af kapslingsklassen under drift for batterieriht. Ex I og Ex II (se tilhørende godkendelse).

2 Typeskilt

1,2

4

8

10

11

6

3

5

9

7

12 13

14

15

1 Batteribetegnelse2 Batteritype3 Produktionsuge/byggeår4 Serienummer5 Leverandørnummer6 Mærkespænding7 Nominel kapacitet9 Batterivægt i kg8 Celleantal15 Elektrolytmængde i liter10 Batterinummer11 Producent13 Producentlogo12 CE-mærkning kun ved batterier fra 75 V14 Sikkerhedsanvisninger og advarsler

Page 92: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

3

03.1

3 D

A3 Sikkerhedsanvisninger, advarsler og andre anvisninger

Brugte batterier er affald til genanvendelse, der kræver særlig overvågning.

Disse batterier, der er forsynet med genbrugssymbolet og den overstregede affaldscontainer, må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Returtagning og genanvendelse skal iht. § 8 Batt G (Tyskland) aftales med producenten.

Rygning forbudt!

Undgå åben ild, gløder eller gnister i nærheden af batteriet, idet der er eksplosions- og brandfare!

Undgå eksplosions- og brandfare samt kortslutning på grund af overophedning!

Holdes væk fra åben ild og kraftige varmekilder.

Bær personlige værnemidler ved arbejde på celler og batterier (f.eks. sikkerhedsbriller og beskyttelseshandsker). Vask hænder efter afsluttet arbejde. Anvend kun isoleret værktøj. Udsæt ikke batteriet for mekanisk bearbejdning, stød, pres, tryk, fastklemning, buler eller andre former for modificering. Farlig elektrisk spænding! Battericellernes metaldele er altid under spænding, læg derfor aldrig fremmede genstande eller værktøj på batteriet.Overhold Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter.

Undgå indånding af dampe ved udslip af indholdsstoffer. Bær beskyttelseshandsker.

Følg brugsanvisningen, og anbring den et synligt sted på ladepladsen!

Arbejde på batteriet må kun udføres efter instruktion fra faguddannet personale!

3

03.1

3 D

A

3 Sikkerhedsanvisninger, advarsler og andre anvisninger

Brugte batterier er affald til genanvendelse, der kræver særlig overvågning.

Disse batterier, der er forsynet med genbrugssymbolet og den overstregede affaldscontainer, må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Returtagning og genanvendelse skal iht. § 8 Batt G (Tyskland) aftales med producenten.

Rygning forbudt!

Undgå åben ild, gløder eller gnister i nærheden af batteriet, idet der er eksplosions- og brandfare!

Undgå eksplosions- og brandfare samt kortslutning på grund af overophedning!

Holdes væk fra åben ild og kraftige varmekilder.

Bær personlige værnemidler ved arbejde på celler og batterier (f.eks. sikkerhedsbriller og beskyttelseshandsker). Vask hænder efter afsluttet arbejde. Anvend kun isoleret værktøj. Udsæt ikke batteriet for mekanisk bearbejdning, stød, pres, tryk, fastklemning, buler eller andre former for modificering. Farlig elektrisk spænding! Battericellernes metaldele er altid under spænding, læg derfor aldrig fremmede genstande eller værktøj på batteriet.Overhold Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter.

Undgå indånding af dampe ved udslip af indholdsstoffer. Bær beskyttelseshandsker.

Følg brugsanvisningen, og anbring den et synligt sted på ladepladsen!

Arbejde på batteriet må kun udføres efter instruktion fra faguddannet personale!

Page 93: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

4

4 Blybatterier med panserpladeceller og flydende elektrolyt

4.1 Beskrivelse

Jungheinrich-traktionsbatterier er blybatterier med panserpladeceller og flydendeelektrolyt. Betegnelserne for traktionsbatterierne lyder PzS, PzB, PzS Lib og PzM.

Elektrolyt

Elektrolyttens nominelle densitet måles ved 30 °C og nominel elektrolytstand ifuldopladet tilstand. Højere temperaturer forringer, lavere temperaturer øgerelektrolytdensiteten. Den tilhørende korrektionsfaktor udgør ± 0,0007 kg/l pr. K, f.eks.svarer en elektrolytdensitet på 1,28 kg/l ved 45 °C til en densitet på 1,29 kg/l ved30°C.

Elektrolytten skal opfylde renhedsforskrifterne iht. DIN 43530, del 2.

4.1.1 Nominelle data for batteriet

1. Produkt Traktionsbatteri

2. Mærkespænding (nominel) 2,0 V x antal celler

3. Nominel kapacitet C5 Se typeskilt

4. Afladningsstrøm C5/5h

5. Nominel densitet for elektrolytten1

1. Opnås inden for de første 10 cyklusser.

1,29 kg/l

6. Nominel temperatur2

2. Højere temperaturer forkorter levetiden, lavere temperaturer reducerer den tilgængelige kapacitet.

30 °C

7. Nom. elektrolytstand, system Op til elektrolytstandens markering "Max"

Grænsetemperatur3

3. Ikke tilladt som driftstemperatur.

55 °C

03.1

3 D

A

4

4 Blybatterier med panserpladeceller og flydende elektrolyt

4.1 Beskrivelse

Jungheinrich-traktionsbatterier er blybatterier med panserpladeceller og flydendeelektrolyt. Betegnelserne for traktionsbatterierne lyder PzS, PzB, PzS Lib og PzM.

Elektrolyt

Elektrolyttens nominelle densitet måles ved 30 °C og nominel elektrolytstand ifuldopladet tilstand. Højere temperaturer forringer, lavere temperaturer øgerelektrolytdensiteten. Den tilhørende korrektionsfaktor udgør ± 0,0007 kg/l pr. K, f.eks.svarer en elektrolytdensitet på 1,28 kg/l ved 45 °C til en densitet på 1,29 kg/l ved30°C.

Elektrolytten skal opfylde renhedsforskrifterne iht. DIN 43530, del 2.

4.1.1 Nominelle data for batteriet

1. Produkt Traktionsbatteri

2. Mærkespænding (nominel) 2,0 V x antal celler

3. Nominel kapacitet C5 Se typeskilt

4. Afladningsstrøm C5/5h

5. Nominel densitet for elektrolytten1

1. Opnås inden for de første 10 cyklusser.

1,29 kg/l

6. Nominel temperatur2

2. Højere temperaturer forkorter levetiden, lavere temperaturer reducerer den tilgængelige kapacitet.

30 °C

7. Nom. elektrolytstand, system Op til elektrolytstandens markering "Max"

Grænsetemperatur3

3. Ikke tilladt som driftstemperatur.

55 °C

Page 94: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

5

03.1

3 D

A4.2 Drift

4.2.1 Idrifttagning af ikke-fyldte batterier

Z De nødvendige aktiviteter skal udføres af producentens kundeserviceafdeling elleren kundeservice, der er autoriseret af producenten.

4.2.2 Idrifttagning af fyldte og opladte batterier

Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

Fremgangsmåde• Kontrollér, at batteriet er i mekanisk fejlfri stand. • Kontrollér, om der er polkorrekt (plus til plus og minus til minus) og kontaktsikker

forbindelse til batterislutafledningen.• Kontrollér tilspændingsmomenter på polskruerne (M10 = 23 ±1 Nm) til slutafledere

og forbindelsesled. • Efteroplad batteriet.• Kontrollér elektrolytstand.

Z Elektrolytstanden skal ligge over celleafbøjningspladen eller den øverste kant påseparatoren.

• Fyld elektrolyt med renset vand på op til det nominelle niveau.

Kontrollen er gennemført.

4.2.3 Afladning af batteri

Z Undgå driftsafladninger på mere end 80% af den nominelle kapacitet(dybdeafladninger) for at opnå en optimal levetid. Det svarer til en minimalelektrolytdensitet på 1,13 kg/l i slutningen af afladningen. Oplad straks afladtebatterier.

5

03.1

3 D

A

4.2 Drift

4.2.1 Idrifttagning af ikke-fyldte batterier

Z De nødvendige aktiviteter skal udføres af producentens kundeserviceafdeling elleren kundeservice, der er autoriseret af producenten.

4.2.2 Idrifttagning af fyldte og opladte batterier

Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

Fremgangsmåde• Kontrollér, at batteriet er i mekanisk fejlfri stand. • Kontrollér, om der er polkorrekt (plus til plus og minus til minus) og kontaktsikker

forbindelse til batterislutafledningen.• Kontrollér tilspændingsmomenter på polskruerne (M10 = 23 ±1 Nm) til slutafledere

og forbindelsesled. • Efteroplad batteriet.• Kontrollér elektrolytstand.

Z Elektrolytstanden skal ligge over celleafbøjningspladen eller den øverste kant påseparatoren.

• Fyld elektrolyt med renset vand på op til det nominelle niveau.

Kontrollen er gennemført.

4.2.3 Afladning af batteri

Z Undgå driftsafladninger på mere end 80% af den nominelle kapacitet(dybdeafladninger) for at opnå en optimal levetid. Det svarer til en minimalelektrolytdensitet på 1,13 kg/l i slutningen af afladningen. Oplad straks afladtebatterier.

Page 95: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

6

4.2.4 Opladning af batteri

ADVARSEL!

Eksplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningBatteriet afgiver ved opladning en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingener en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes.Forbind og adskil kun ladeapparat og batteri ved slukket ladeapparat og truck.Ladeapparatet skal passe til batteriet både med hensyn til spænding, ladekapacitet

og batteriteknologi.Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen.Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades.Battericellernes overflader skal under ladeproceduren være frilagte, for at

tilstrækkelig udluftning er sikret, se driftsanvisningen til trucken, kapitel D,Opladning af batteri.

Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt.Der må ikke opbevares brændbare eller gnistudviklende forbrugsstoffer inden for

en afstand af mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning.Brandslukningsudstyr skal stå klar.Læg ikke genstande af metal på batteriet.Overhold altid sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri og

ladestation.

BEMÆRKNING

Batteriet må kun oplades med jævnstrøm. Alle ladeprocedurer iht. DIN 41773og DIN 41774 er tilladt.

03.1

3 D

A

6

4.2.4 Opladning af batteri

ADVARSEL!

Eksplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningBatteriet afgiver ved opladning en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingener en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes.Forbind og adskil kun ladeapparat og batteri ved slukket ladeapparat og truck.Ladeapparatet skal passe til batteriet både med hensyn til spænding, ladekapacitet

og batteriteknologi.Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen.Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades.Battericellernes overflader skal under ladeproceduren være frilagte, for at

tilstrækkelig udluftning er sikret, se driftsanvisningen til trucken, kapitel D,Opladning af batteri.

Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt.Der må ikke opbevares brændbare eller gnistudviklende forbrugsstoffer inden for

en afstand af mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning.Brandslukningsudstyr skal stå klar.Læg ikke genstande af metal på batteriet.Overhold altid sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri og

ladestation.

BEMÆRKNING

Batteriet må kun oplades med jævnstrøm. Alle ladeprocedurer iht. DIN 41773og DIN 41774 er tilladt.

Page 96: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

7

03.1

3 D

A

Z Under opladning stiger elektrolyttemperaturen med ca. 10 K. Derfor børopladningen først startes, når elektrolyttemperaturen ligger under 45 °C.Elektrolyttemperaturen på batterier bør inden opladningen mindst udgøre +10 °C,idet der ellers ikke opnås korrekt opladning. Under 10 °C finder der vedstandardladeteknik en mangelfuld opladning af batteriet sted.

Opladning af batteri

Forudsætninger– Elektrolyttemperatur min. 10 °C til maks. 45 °C

Fremgangsmåde• Åbn låg/afdækninger til batteriindbygningsrum eller tag dem af.

Z Afvigelser fremgår af driftsanvisningen til trucken. Lukkepropperne bliver siddendepå cellerne/forbliver lukket.

• Slut batteriet til de rigtige poler (plus til plus og minus til minus) på det slukkedeladeapparat.

• Tænd ladeapparatet.

Opladning af batteri

Z Opladningen anses for at være afsluttet, når elektrolytdensiteten ogbatterispændingen forbliver konstant i 2 timer.

Udligningsopladning

Udligningsopladninger anvendes til sikring af levetiden og til opretholdelse afkapaciteten efter dybdeafladninger og efter gentagne utilstrækkelige ladninger.Ladestrømmen til udligningsopladningen kan maks. udgøre 5 A/100 Ah nominelkapacitet.

Z Udfør udligningsopladning en gang om ugen.

Mellemopladning

Mellemopladninger af batteriet er delvise opladninger, som forlænger den dagligeindsatstid. Ved mellemopladning optræder der højere gennemsnitstemperaturer,som forringer batteriernes levetid.

Z Foretag først mellemopladninger fra en ladetilstand på mindre end 60 %. Anvendudskiftningsbatterier i stedet for regelmæssige mellemopladninger.

7

03.1

3 D

A

Z Under opladning stiger elektrolyttemperaturen med ca. 10 K. Derfor børopladningen først startes, når elektrolyttemperaturen ligger under 45 °C.Elektrolyttemperaturen på batterier bør inden opladningen mindst udgøre +10 °C,idet der ellers ikke opnås korrekt opladning. Under 10 °C finder der vedstandardladeteknik en mangelfuld opladning af batteriet sted.

Opladning af batteri

Forudsætninger– Elektrolyttemperatur min. 10 °C til maks. 45 °C

Fremgangsmåde• Åbn låg/afdækninger til batteriindbygningsrum eller tag dem af.

Z Afvigelser fremgår af driftsanvisningen til trucken. Lukkepropperne bliver siddendepå cellerne/forbliver lukket.

• Slut batteriet til de rigtige poler (plus til plus og minus til minus) på det slukkedeladeapparat.

• Tænd ladeapparatet.

Opladning af batteri

Z Opladningen anses for at være afsluttet, når elektrolytdensiteten ogbatterispændingen forbliver konstant i 2 timer.

Udligningsopladning

Udligningsopladninger anvendes til sikring af levetiden og til opretholdelse afkapaciteten efter dybdeafladninger og efter gentagne utilstrækkelige ladninger.Ladestrømmen til udligningsopladningen kan maks. udgøre 5 A/100 Ah nominelkapacitet.

Z Udfør udligningsopladning en gang om ugen.

Mellemopladning

Mellemopladninger af batteriet er delvise opladninger, som forlænger den dagligeindsatstid. Ved mellemopladning optræder der højere gennemsnitstemperaturer,som forringer batteriernes levetid.

Z Foretag først mellemopladninger fra en ladetilstand på mindre end 60 %. Anvendudskiftningsbatterier i stedet for regelmæssige mellemopladninger.

Page 97: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

8

4.3 Service på blybatterier med panserpladeceller

Vandkvalitet

Z Vandkvaliteten til opfyldning af elektrolytter skal svare til renset/destilleret vand.Renset vand kan være fremstillet af vandhanevand ved destillering eller vedionbytning og er derefter egnet til fremstilling af elektrolytter.

4.3.1 Dagligt

– Oplad batteriet efter enhver afladning.– Efter afsluttet opladning skal elektrolytstanden kontrolleres.– Hvis det er nødvendigt, skal der efter afsluttet opladning fyldes efter med renset

vand.

Z Højden på elektrolytstanden må ikke underskride celleafbøjningspladen/øverstekant på separatoren eller elektrolytstandsmærket "Min" eller overskride "Max".

4.3.2 Ugentligt

– Visuel kontrol efter genopladning for tilsmudsning eller mekaniske skader.– Foretag ved regelmæssig opladning en udligningsopladning iht. IU-

karakteristikken.

4.3.3 Månedligt

– Hen imod slutningen af ladeproceduren skal spændingerne på alle celler måles ognoteres, når ladeapparatet er tændt.

– Når opladningen er afsluttet skal elektrolytdensiteten og elektrolyttemperaturen påalle celler måles og noteres.

– Sammenlign måleresultaterne med tidligere måleresultater.

Z Konstateres der væsentlige ændringer i forhold til tidligere målinger eller forskellemellem cellerne, skal producentens kundeservice kontaktes.

4.3.4 Årligt

– Mål trucken isolationsmodstand iht. EN 1175-1.– Mål batteriets isolationsmodstand iht. DIN EN 1987-1.

Z Den fundne isolationsmodstand for batteriet bør iht. DIN EN 50272-3 ikkeunderskride værdien på 50 Ω pr. volt nominel spænding.

03.1

3 D

A

8

4.3 Service på blybatterier med panserpladeceller

Vandkvalitet

Z Vandkvaliteten til opfyldning af elektrolytter skal svare til renset/destilleret vand.Renset vand kan være fremstillet af vandhanevand ved destillering eller vedionbytning og er derefter egnet til fremstilling af elektrolytter.

4.3.1 Dagligt

– Oplad batteriet efter enhver afladning.– Efter afsluttet opladning skal elektrolytstanden kontrolleres.– Hvis det er nødvendigt, skal der efter afsluttet opladning fyldes efter med renset

vand.

Z Højden på elektrolytstanden må ikke underskride celleafbøjningspladen/øverstekant på separatoren eller elektrolytstandsmærket "Min" eller overskride "Max".

4.3.2 Ugentligt

– Visuel kontrol efter genopladning for tilsmudsning eller mekaniske skader.– Foretag ved regelmæssig opladning en udligningsopladning iht. IU-

karakteristikken.

4.3.3 Månedligt

– Hen imod slutningen af ladeproceduren skal spændingerne på alle celler måles ognoteres, når ladeapparatet er tændt.

– Når opladningen er afsluttet skal elektrolytdensiteten og elektrolyttemperaturen påalle celler måles og noteres.

– Sammenlign måleresultaterne med tidligere måleresultater.

Z Konstateres der væsentlige ændringer i forhold til tidligere målinger eller forskellemellem cellerne, skal producentens kundeservice kontaktes.

4.3.4 Årligt

– Mål trucken isolationsmodstand iht. EN 1175-1.– Mål batteriets isolationsmodstand iht. DIN EN 1987-1.

Z Den fundne isolationsmodstand for batteriet bør iht. DIN EN 50272-3 ikkeunderskride værdien på 50 Ω pr. volt nominel spænding.

Page 98: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

9

03.1

3 D

A5 Blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-BS

5.1 Beskrivelse

PzV-batterier er lukkede batterier med fastlagte elektrolytter, hvor efterfyldning afvand ikke er tilladt i hele brugstiden. Som lukkepropper anvendes derovertryksventiler, som ødelægges ved åbning. Under brugen stilles der de sammesikkerhedskrav til de lukkede batterier som til batterier med flydende elektrolyt for atundgå elektrisk stød, eksplosion af de elektrolytiske ladegasser samt fare på grundaf ætsende elektrolyt i tilfælde af, at cellekarrene ødelægges.

Z PzV-batterier er afgasningssvage, men ikke afgasningsfrie.

Elektrolyt

Elektrolytten er svovlsyre, som er anbragt i gel. Densiteten på elektrolytten kan ikkemåles.

5.1.1 Nominelle data for batteriet

1. Produkt Traktionsbatteri

2. Mærkespænding (nominel) 2,0 V x antal celler

3. Nominel kapacitet C5 Se typeskilt

4. Afladningsstrøm C5/5h

5. Nominel temperatur 30 °C

Grænsetemperatur1

1. Højere temperaturer forkorter levetiden, lavere temperaturer reducerer den tilgængelige kapacitet.

45 °C, ikke tilladt som driftstemperatur

6. Nom. densitet på elektrolyt Ikke målbar

7. Nom. elektrolytstand, system Ikke målbar

9

03.1

3 D

A

5 Blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-BS

5.1 Beskrivelse

PzV-batterier er lukkede batterier med fastlagte elektrolytter, hvor efterfyldning afvand ikke er tilladt i hele brugstiden. Som lukkepropper anvendes derovertryksventiler, som ødelægges ved åbning. Under brugen stilles der de sammesikkerhedskrav til de lukkede batterier som til batterier med flydende elektrolyt for atundgå elektrisk stød, eksplosion af de elektrolytiske ladegasser samt fare på grundaf ætsende elektrolyt i tilfælde af, at cellekarrene ødelægges.

Z PzV-batterier er afgasningssvage, men ikke afgasningsfrie.

Elektrolyt

Elektrolytten er svovlsyre, som er anbragt i gel. Densiteten på elektrolytten kan ikkemåles.

5.1.1 Nominelle data for batteriet

1. Produkt Traktionsbatteri

2. Mærkespænding (nominel) 2,0 V x antal celler

3. Nominel kapacitet C5 Se typeskilt

4. Afladningsstrøm C5/5h

5. Nominel temperatur 30 °C

Grænsetemperatur1

1. Højere temperaturer forkorter levetiden, lavere temperaturer reducerer den tilgængelige kapacitet.

45 °C, ikke tilladt som driftstemperatur

6. Nom. densitet på elektrolyt Ikke målbar

7. Nom. elektrolytstand, system Ikke målbar

Page 99: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

10

5.2 Drift

5.2.1 Idrifttagning

Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

Fremgangsmåde• Kontrollér, at batteriet er i mekanisk fejlfri stand. • Kontrollér, om der er polkorrekt (plus til plus og minus til minus) og kontaktsikker

forbindelse til batterislutafledningen.• Kontrollér tilspændingsmomenter på polskruerne (M10 = 23 ±1 Nm) til slutafledere

og forbindelsesled. • Efteroplad batteriet.• Oplad batteriet.

Kontrollen er gennemført.

5.2.2 Afladning af batteri

Z Undgå afladninger på mere end 60% af den nominelle kapacitet for at opnå enoptimal levetid.

Z Ved driftsafladninger på mere end 80% af den nominelle kapacitet forringesbatteriets levetid betragteligt. Oplad straks afladte eller delvist afladte batterier, ogundlad at lade dem stå.

5.2.3 Opladning af batteri

ADVARSEL!

Eksplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningBatteriet afgiver ved opladning en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingener en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes.Forbind og adskil kun ladeapparat og batteri ved slukket ladeapparat og truck.Ladeapparatet skal passe til batteriet både med hensyn til spænding, ladekapacitet

og batteriteknologi.Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen.Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades.Battericellernes overflader skal under ladeproceduren være frilagte, for at

tilstrækkelig udluftning er sikret, se driftsanvisningen til trucken, kapitel D,Opladning af batteri.

Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt.Der må ikke opbevares brændbare eller gnistudviklende forbrugsstoffer inden for

en afstand af mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning.Brandslukningsudstyr skal stå klar.Læg ikke genstande af metal på batteriet.Overhold altid sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri og

ladestation.

03.1

3 D

A

10

5.2 Drift

5.2.1 Idrifttagning

Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

Fremgangsmåde• Kontrollér, at batteriet er i mekanisk fejlfri stand. • Kontrollér, om der er polkorrekt (plus til plus og minus til minus) og kontaktsikker

forbindelse til batterislutafledningen.• Kontrollér tilspændingsmomenter på polskruerne (M10 = 23 ±1 Nm) til slutafledere

og forbindelsesled. • Efteroplad batteriet.• Oplad batteriet.

Kontrollen er gennemført.

5.2.2 Afladning af batteri

Z Undgå afladninger på mere end 60% af den nominelle kapacitet for at opnå enoptimal levetid.

Z Ved driftsafladninger på mere end 80% af den nominelle kapacitet forringesbatteriets levetid betragteligt. Oplad straks afladte eller delvist afladte batterier, ogundlad at lade dem stå.

5.2.3 Opladning af batteri

ADVARSEL!

Eksplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningBatteriet afgiver ved opladning en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingener en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes.Forbind og adskil kun ladeapparat og batteri ved slukket ladeapparat og truck.Ladeapparatet skal passe til batteriet både med hensyn til spænding, ladekapacitet

og batteriteknologi.Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen.Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades.Battericellernes overflader skal under ladeproceduren være frilagte, for at

tilstrækkelig udluftning er sikret, se driftsanvisningen til trucken, kapitel D,Opladning af batteri.

Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt.Der må ikke opbevares brændbare eller gnistudviklende forbrugsstoffer inden for

en afstand af mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning.Brandslukningsudstyr skal stå klar.Læg ikke genstande af metal på batteriet.Overhold altid sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri og

ladestation.

Page 100: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

11

03.1

3 D

A

BEMÆRKNING

Materielle skader på grund af forkert opladning af batteriUkorrekt opladning af batteriet kan medføre overbelastninger på de elektriskeledninger og kontakter, ulovlig gasudvikling og udtrængning af elektrolyt fra cellerne.Oplad kun batteriet med jævnstrøm.Alle ladeprocedurer iht. DIN 41773 er tilladt i den udformning, som producenten har

godkendt.Slut kun batteriet til ladeapparater, der er godkendt til den pågældende

batteristørrelse og batteritype.Lad evt. producentens kundeserviceafdeling kontrollere, om ladeapparatet er

egnet.Overskrid ikke grænsestrømme iht. DIN EN 50272-3 i afgasningsområdet.

11

03.1

3 D

A

BEMÆRKNING

Materielle skader på grund af forkert opladning af batteriUkorrekt opladning af batteriet kan medføre overbelastninger på de elektriskeledninger og kontakter, ulovlig gasudvikling og udtrængning af elektrolyt fra cellerne.Oplad kun batteriet med jævnstrøm.Alle ladeprocedurer iht. DIN 41773 er tilladt i den udformning, som producenten har

godkendt.Slut kun batteriet til ladeapparater, der er godkendt til den pågældende

batteristørrelse og batteritype.Lad evt. producentens kundeserviceafdeling kontrollere, om ladeapparatet er

egnet.Overskrid ikke grænsestrømme iht. DIN EN 50272-3 i afgasningsområdet.

Page 101: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

12

Opladning af batteri

Forudsætninger– Elektrolyttemperatur mellem +15 °C og 35 °C

Fremgangsmåde• Åbn låg/afdækninger til batteriindbygningsrum eller tag dem af.• Slut batteriet til de rigtige poler (plus til plus og minus til minus) på det slukkede

ladeapparat. • Tænd ladeapparatet.

Z Under opladning stiger elektrolyttemperaturen med ca. 10 K. Er temperaturernekonstant højere end 40 °C eller lavere end 15° C, kræves der entemperaturafhængig regulering af den konstante spænding på ladeapparatet. I denforbindelse skal der anvendes en korrektionsfaktor med -0,004 V/Z pr. K.

Opladning af batteri

Z Opladningen anses for at være afsluttet, når elektrolytdensiteten ogbatterispændingen forbliver konstant i 2 timer.

Udligningsopladning

Udligningsopladninger anvendes til sikring af levetiden og til opretholdelse afkapaciteten efter dybdeafladninger og efter gentagne utilstrækkelige ladninger.

Z Udfør udligningsopladning en gang om ugen.

Mellemopladning

Mellemopladninger af batteriet er delvise opladninger, som forlænger den dagligeindsatstid. Ved mellemopladning optræder der højere gennemsnitstemperaturer,som kan forringe batteriernes levetid.

Z Foretag først mellemopladninger ved en ladetilstand på mindre end 50 %. Anvendudskiftningsbatterier i stedet for regelmæssige mellemopladninger.

Z Mellemopladninger med PZV-batterier skal undgås.

03.1

3 D

A

12

Opladning af batteri

Forudsætninger– Elektrolyttemperatur mellem +15 °C og 35 °C

Fremgangsmåde• Åbn låg/afdækninger til batteriindbygningsrum eller tag dem af.• Slut batteriet til de rigtige poler (plus til plus og minus til minus) på det slukkede

ladeapparat. • Tænd ladeapparatet.

Z Under opladning stiger elektrolyttemperaturen med ca. 10 K. Er temperaturernekonstant højere end 40 °C eller lavere end 15° C, kræves der entemperaturafhængig regulering af den konstante spænding på ladeapparatet. I denforbindelse skal der anvendes en korrektionsfaktor med -0,004 V/Z pr. K.

Opladning af batteri

Z Opladningen anses for at være afsluttet, når elektrolytdensiteten ogbatterispændingen forbliver konstant i 2 timer.

Udligningsopladning

Udligningsopladninger anvendes til sikring af levetiden og til opretholdelse afkapaciteten efter dybdeafladninger og efter gentagne utilstrækkelige ladninger.

Z Udfør udligningsopladning en gang om ugen.

Mellemopladning

Mellemopladninger af batteriet er delvise opladninger, som forlænger den dagligeindsatstid. Ved mellemopladning optræder der højere gennemsnitstemperaturer,som kan forringe batteriernes levetid.

Z Foretag først mellemopladninger ved en ladetilstand på mindre end 50 %. Anvendudskiftningsbatterier i stedet for regelmæssige mellemopladninger.

Z Mellemopladninger med PZV-batterier skal undgås.

Page 102: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

13

03.1

3 D

A5.3 Service på blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-

BS

Z Efterfyld ikke med vand!

5.3.1 Dagligt

– Oplad batteriet efter enhver afladning.

5.3.2 Ugentligt

– Visuel kontrol for tilsmudsning eller mekaniske skader.

5.3.3 Hvert kvartal

– Mål, og notér den samlede spænding.– Mål, og notér de enkelte spændinger.– Sammenlign måleresultaterne med tidligere måleresultater.

Z Udfør målingerne efter fuldopladning og en efterfølgende standtid på mindst 5sekunder.

Z Konstateres der væsentlige ændringer i forhold til tidligere målinger eller forskellemellem cellerne, skal producentens kundeservice kontaktes.

5.3.4 Årligt

– Mål trucken isolationsmodstand iht. EN 1175-1.– Mål batteriets isolationsmodstand iht. DIN EN 1987-1.

Z Den fundne isolationsmodstand for batteriet bør iht. DIN EN 50272-3 ikkeunderskride værdien på 50 Ω pr. volt nominel spænding.

13

03.1

3 D

A

5.3 Service på blybatterier med lukkede panserpladeceller PzV og PzV-BS

Z Efterfyld ikke med vand!

5.3.1 Dagligt

– Oplad batteriet efter enhver afladning.

5.3.2 Ugentligt

– Visuel kontrol for tilsmudsning eller mekaniske skader.

5.3.3 Hvert kvartal

– Mål, og notér den samlede spænding.– Mål, og notér de enkelte spændinger.– Sammenlign måleresultaterne med tidligere måleresultater.

Z Udfør målingerne efter fuldopladning og en efterfølgende standtid på mindst 5sekunder.

Z Konstateres der væsentlige ændringer i forhold til tidligere målinger eller forskellemellem cellerne, skal producentens kundeservice kontaktes.

5.3.4 Årligt

– Mål trucken isolationsmodstand iht. EN 1175-1.– Mål batteriets isolationsmodstand iht. DIN EN 1987-1.

Z Den fundne isolationsmodstand for batteriet bør iht. DIN EN 50272-3 ikkeunderskride værdien på 50 Ω pr. volt nominel spænding.

Page 103: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

14

6 Vandefterfyldningssystemet Aquamatik

6.1 Opbygning af vandefterfyldningssystem

15 Vandbeholder16 Aftapningssted med kuglehane17 Strømningsindikator18 Stophane19 Lukkekobling 20 Lukkestik på batteri

15

16

17

18

19

20

> 3 m

+ -

03.1

3 D

A

14

6 Vandefterfyldningssystemet Aquamatik

6.1 Opbygning af vandefterfyldningssystem

15 Vandbeholder16 Aftapningssted med kuglehane17 Strømningsindikator18 Stophane19 Lukkekobling 20 Lukkestik på batteri

15

16

17

18

19

20

> 3 m

+ -

Page 104: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

15

03.1

3 D

A6.2 Funktionsbeskrivelse

Vandefterfyldningssystemet Aquamatik anvendes til automatisk indstilling af dennominelle elektrolytstand ved drivbatterier til truck.

Battericellerne er forbundet indbyrdes med slanger og sluttes til vandtilførslen (f.eks.en vandbeholder) ved hjælp af en stiktilslutning. Efter åbning af stophanen fyldes alleceller med vand. Aquamatik-proppen regulerer den nødvendige vandmængde ogsørger ved relevant vandtryk på ventilen for afspærring af vandtilførslen og for sikkerlukning af ventilen.

Propsystemerne råder over en optisk niveauvisning, en diagnoseåbning til måling aftemperaturen og elektrolytdensiteten samt en afgasningsåbning.

6.3 Påfyldning

Påfyldningen af batterierne med vand skal foretages så kort tid som muligt førafslutningen af den fulde opladning af batteriet. Derved sikres det, at den efterfyldtevandmængde blandes med elektrolytten.

6.4 Vandtryk

Vandefterfyldningssystemet skal drives med et vandtryk i vandledningen på mellem0,3 bar og 1,8 bar. Afvigelser fra de tilladte trykområder påvirker systemernesfunktionssikkerhed.

Faldvand

Opstillingshøjden over batterioverfladen udgør mellem 3 - 18 m. 1 m svarer til 0,1 bar

Trykvand

Indstillingen af trykreduceringsventilen er systemafhængig og skal ligge mellem 0,3 -1,8 bar.

15

03.1

3 D

A

6.2 Funktionsbeskrivelse

Vandefterfyldningssystemet Aquamatik anvendes til automatisk indstilling af dennominelle elektrolytstand ved drivbatterier til truck.

Battericellerne er forbundet indbyrdes med slanger og sluttes til vandtilførslen (f.eks.en vandbeholder) ved hjælp af en stiktilslutning. Efter åbning af stophanen fyldes alleceller med vand. Aquamatik-proppen regulerer den nødvendige vandmængde ogsørger ved relevant vandtryk på ventilen for afspærring af vandtilførslen og for sikkerlukning af ventilen.

Propsystemerne råder over en optisk niveauvisning, en diagnoseåbning til måling aftemperaturen og elektrolytdensiteten samt en afgasningsåbning.

6.3 Påfyldning

Påfyldningen af batterierne med vand skal foretages så kort tid som muligt førafslutningen af den fulde opladning af batteriet. Derved sikres det, at den efterfyldtevandmængde blandes med elektrolytten.

6.4 Vandtryk

Vandefterfyldningssystemet skal drives med et vandtryk i vandledningen på mellem0,3 bar og 1,8 bar. Afvigelser fra de tilladte trykområder påvirker systemernesfunktionssikkerhed.

Faldvand

Opstillingshøjden over batterioverfladen udgør mellem 3 - 18 m. 1 m svarer til 0,1 bar

Trykvand

Indstillingen af trykreduceringsventilen er systemafhængig og skal ligge mellem 0,3 -1,8 bar.

Page 105: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

16

6.5 Påfyldningstid

Påfyldingstiden for et batteri afhænger af elektrolytniveauet,omgivelsestemperaturen og påfyldningstrykket. Påfyldningsproceduren afsluttesautomatisk. Vandtilførslen skal efter afslutning af påfyldningen skilles fra batteriet.

6.6 Vandkvalitet

Z Vandkvaliteten til opfyldning af elektrolytter skal svare til renset/destilleret vand.Renset vand kan være fremstillet af vandhanevand ved destillering eller vedionbytning og er derefter egnet til fremstilling af elektrolytter.

6.7 Batteriets slangeforbindelser

Slangeforbindelserne til de enkelte propper er udført langs den eksisterendeelektriske kobling. Der må ikke foretages ændringer.

6.8 Driftstemperatur

Batterier med automatiske vandefterfyldningssystemer må kun opbevares i rum medtemperaturer > 0 °C, idet der i modsat fald er risiko for tilfrysning af systemerne.

03.1

3 D

A

16

6.5 Påfyldningstid

Påfyldingstiden for et batteri afhænger af elektrolytniveauet,omgivelsestemperaturen og påfyldningstrykket. Påfyldningsproceduren afsluttesautomatisk. Vandtilførslen skal efter afslutning af påfyldningen skilles fra batteriet.

6.6 Vandkvalitet

Z Vandkvaliteten til opfyldning af elektrolytter skal svare til renset/destilleret vand.Renset vand kan være fremstillet af vandhanevand ved destillering eller vedionbytning og er derefter egnet til fremstilling af elektrolytter.

6.7 Batteriets slangeforbindelser

Slangeforbindelserne til de enkelte propper er udført langs den eksisterendeelektriske kobling. Der må ikke foretages ændringer.

6.8 Driftstemperatur

Batterier med automatiske vandefterfyldningssystemer må kun opbevares i rum medtemperaturer > 0 °C, idet der i modsat fald er risiko for tilfrysning af systemerne.

Page 106: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

17

03.1

3 D

A6.9 Rengøringsforanstaltninger

Rengøringen af propsystemerne må udelukkende ske med renset vand iht. DIN43530-4. Ingen af delene til propperne må komme i kontakt med opløsningsholdigestoffer eller sæbe.

6.10 Servicemobil

Mobil vandpåfyldningsvogn med pumpe og påfyldningspistol til fyldning af enkelteceller. Dykpumpen, der sidder i forrådsbeholderen, genererer det nødvendigepåfyldningstryk. Der må ikke være niveauforskel mellem servicemobilen og den flade,hvor batteriet er placeret.

17

03.1

3 D

A

6.9 Rengøringsforanstaltninger

Rengøringen af propsystemerne må udelukkende ske med renset vand iht. DIN43530-4. Ingen af delene til propperne må komme i kontakt med opløsningsholdigestoffer eller sæbe.

6.10 Servicemobil

Mobil vandpåfyldningsvogn med pumpe og påfyldningspistol til fyldning af enkelteceller. Dykpumpen, der sidder i forrådsbeholderen, genererer det nødvendigepåfyldningstryk. Der må ikke være niveauforskel mellem servicemobilen og den flade,hvor batteriet er placeret.

Page 107: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

18

7 Elektrolytcirkulation (EUW)

7.1 Funktionsbeskrivelse

Elektrolytcirkulationen sørger ved lufttilførsel under ladeproceduren for blanding afelektrolytten og forhindrer således et syrelag, forkorter ladetiden (ladefaktor ca. 1,07)og reducerer gasudviklingen under ladeproceduren. Ladeapparatet skal væregodkendt til batteri og elektrolytcirkulation.

Pumpen, der er indbygget i ladeapparatet, genererer den nødvendige trykluft, somtilføres battericellerne via et slangesystem. Cirkulationen af elektrolytten sker vedhjælp af den tilførte luft og der indstilles ens værdier for elektrolytdensiteten over helelængden for elektroderne.

Pumpe

I tilfælde af fejl, f.eks. ved uforklarlig reaktion på trykvagten, skal filtrene kontrolleresog evt. udskiftes.

Batteritilslutning

På pumpemodulet er der anbragt en slange, som sammen med ladeledningerne førerfra ladeapparatet til ladestikket. Via EUW-koblingsgennemføringerne, der erintegreret i stikket, ledes luften videre til batteriet. Vær under trækning af slangenopmærksom på, at den ikke får knæk.

Trykovervågningsmodul

EUW-pumpen aktiveres ved starten af opladningen. Ved hjælp aftrykovervågningsmodulet overvåges trykopbygningen under opladningen. Dettesikrer, at det nødvendige lufttryk ved opladning med elektrolytcirkulation er tilrådighed.

Ved eventuelle fejl, som f.eks.– batteriets luftkobling er ikke forbundet med cirkulationsmodulet (ved separat

kobling) eller defekt– utætte eller defekte slangeforbindelser på batteriet eller– indsugningsfilter tilsmudset

sker der en optisk fejlmelding på ladeapparatet.

03.1

3 D

A

18

7 Elektrolytcirkulation (EUW)

7.1 Funktionsbeskrivelse

Elektrolytcirkulationen sørger ved lufttilførsel under ladeproceduren for blanding afelektrolytten og forhindrer således et syrelag, forkorter ladetiden (ladefaktor ca. 1,07)og reducerer gasudviklingen under ladeproceduren. Ladeapparatet skal væregodkendt til batteri og elektrolytcirkulation.

Pumpen, der er indbygget i ladeapparatet, genererer den nødvendige trykluft, somtilføres battericellerne via et slangesystem. Cirkulationen af elektrolytten sker vedhjælp af den tilførte luft og der indstilles ens værdier for elektrolytdensiteten over helelængden for elektroderne.

Pumpe

I tilfælde af fejl, f.eks. ved uforklarlig reaktion på trykvagten, skal filtrene kontrolleresog evt. udskiftes.

Batteritilslutning

På pumpemodulet er der anbragt en slange, som sammen med ladeledningerne førerfra ladeapparatet til ladestikket. Via EUW-koblingsgennemføringerne, der erintegreret i stikket, ledes luften videre til batteriet. Vær under trækning af slangenopmærksom på, at den ikke får knæk.

Trykovervågningsmodul

EUW-pumpen aktiveres ved starten af opladningen. Ved hjælp aftrykovervågningsmodulet overvåges trykopbygningen under opladningen. Dettesikrer, at det nødvendige lufttryk ved opladning med elektrolytcirkulation er tilrådighed.

Ved eventuelle fejl, som f.eks.– batteriets luftkobling er ikke forbundet med cirkulationsmodulet (ved separat

kobling) eller defekt– utætte eller defekte slangeforbindelser på batteriet eller– indsugningsfilter tilsmudset

sker der en optisk fejlmelding på ladeapparatet.

Page 108: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

19

03.1

3 D

A

BEMÆRKNING

Hvis et EUW-system ikke anvendes eller ikke anvendes regelmæssigt, ellerhvis batteriet udsættes for større temperaturudsving, kan det forekomme, atelektrolytten strømmer tilbage til slangesystemet.Lufttilførselsledning forsynet med et separat koblingssystem, f.eks.: Lukkekobling,

batterisiden og gennemgangskobling, luftforsyningssiden.

Skematisk illustration

EUW-installation på batteriet samt luftforsyningen via ladeapparatet.

19

03.1

3 D

A

BEMÆRKNING

Hvis et EUW-system ikke anvendes eller ikke anvendes regelmæssigt, ellerhvis batteriet udsættes for større temperaturudsving, kan det forekomme, atelektrolytten strømmer tilbage til slangesystemet.Lufttilførselsledning forsynet med et separat koblingssystem, f.eks.: Lukkekobling,

batterisiden og gennemgangskobling, luftforsyningssiden.

Skematisk illustration

EUW-installation på batteriet samt luftforsyningen via ladeapparatet.

Page 109: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

20

8 Rengøring af batterier

Rengøring af batterier og kasser er nødvendig, for at – opretholde isolation af cellerne mod hinanden, mod jord eller fremmede ledende

dele– undgå skader ved korrosion og ved krybestrøm– undgå øget og uensartet egenafladning af de enkelte celler/blokbatterier ved

krybestrøm– undgå elektrisk gnistdannelse ved krybestrøm

Vær ved rengøring af batterierne opmærksom på følgende:– Opstillingsstedet til rengøringen skal vælges således, at elektrolytholdigt

skyllevand, der opstår under rengøringen, ledes til et dertil egnetspildevandsbehandlingsanlæg.

– Når brugte elektrolytter/tilhørende skyllevand bortskaffes, skal de gældendeforskrifter om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af ulykker samt de retligeforskrifter vedrørende vand og affald overholdes.

– Der skal bæres sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning.– Cellepropper må ikke tages af eller åbnes.– Batteriets plastdele, især cellekarrene, må kun rengøres med vand eller

pudseklude vædet med vand uden additiver.– Efter rengøringen skal batteriets overflade tørres ved hjælp af egnede midler, f.eks.

med trykluft eller pudseklude.– Væske, der er trængt ned i batterikassen, skal suges op og bortskaffes under

overholdelse af de førnævnte forskrifter.

03.1

3 D

A

20

8 Rengøring af batterier

Rengøring af batterier og kasser er nødvendig, for at – opretholde isolation af cellerne mod hinanden, mod jord eller fremmede ledende

dele– undgå skader ved korrosion og ved krybestrøm– undgå øget og uensartet egenafladning af de enkelte celler/blokbatterier ved

krybestrøm– undgå elektrisk gnistdannelse ved krybestrøm

Vær ved rengøring af batterierne opmærksom på følgende:– Opstillingsstedet til rengøringen skal vælges således, at elektrolytholdigt

skyllevand, der opstår under rengøringen, ledes til et dertil egnetspildevandsbehandlingsanlæg.

– Når brugte elektrolytter/tilhørende skyllevand bortskaffes, skal de gældendeforskrifter om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af ulykker samt de retligeforskrifter vedrørende vand og affald overholdes.

– Der skal bæres sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning.– Cellepropper må ikke tages af eller åbnes.– Batteriets plastdele, især cellekarrene, må kun rengøres med vand eller

pudseklude vædet med vand uden additiver.– Efter rengøringen skal batteriets overflade tørres ved hjælp af egnede midler, f.eks.

med trykluft eller pudseklude.– Væske, der er trængt ned i batterikassen, skal suges op og bortskaffes under

overholdelse af de førnævnte forskrifter.

Page 110: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

21

03.1

3 D

A

Rengøring af batteri med højtryksrenser

Forudsætninger– Celleforbindelser skal være godt spændt til og sidde godt fast– Cellepropper skal være lukkede

Fremgangsmåde• Følg brugsanvisningen til højtryksrenseren.• Anvend ikke rengøringsadditiver.• Overhold den tilladte temperaturindstilling for rengøringsapparatet på 140° C.

Z Dermed sikres det, at temperaturen i en afstand på 30 cm bag stråledysen ikkeoverskrider 60° C.

• Overhold maksimalt arbejdstryk på 50 bar.• Hold mindst en afstand på 30 cm til batteriets overflade.• Batteriet skal besprøjtes over store flader, så lokal overophedning undgås.

Z Hold ikke strålen samme sted i mere end 3 sek., så den maksimaleoverfladetemperatur for batteriet på 60 °C ikke overskrides.

• Tør efter rengøring batteriets overflade med egnede midler, f.eks. trykluft ellerpudseklude.

Batteriet er rengjort.

21

03.1

3 D

A

Rengøring af batteri med højtryksrenser

Forudsætninger– Celleforbindelser skal være godt spændt til og sidde godt fast– Cellepropper skal være lukkede

Fremgangsmåde• Følg brugsanvisningen til højtryksrenseren.• Anvend ikke rengøringsadditiver.• Overhold den tilladte temperaturindstilling for rengøringsapparatet på 140° C.

Z Dermed sikres det, at temperaturen i en afstand på 30 cm bag stråledysen ikkeoverskrider 60° C.

• Overhold maksimalt arbejdstryk på 50 bar.• Hold mindst en afstand på 30 cm til batteriets overflade.• Batteriet skal besprøjtes over store flader, så lokal overophedning undgås.

Z Hold ikke strålen samme sted i mere end 3 sek., så den maksimaleoverfladetemperatur for batteriet på 60 °C ikke overskrides.

• Tør efter rengøring batteriets overflade med egnede midler, f.eks. trykluft ellerpudseklude.

Batteriet er rengjort.

Page 111: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · 2018. 4. 27. · (Elektromagnetisk kom patibilitet – EMC) in kl. ændringer om indby rdes tilnærmelse af medlemsstaternes

03.1

3 D

A

22

9 Opbevaring af batteriet

BEMÆRKNING

Batteriet må opbevares i længere tid end 3 måneder uden opladning, idet det imodsat fald ikke længere konstant er funktionsdygtigt.

Tages batterier ud af drift i længere tid, skal de opbevares i et tørt, frostfrit lokale ifuldopladet tilstand. For at sikre at batteriet er klar til drift, kan der vælges mellemfølgende ladebehandlinger:

– Månedlig udligningsopladning til PzS og PzB-batterier/kvartalsvis fuldopladning tilPzV-batterier.

– Opretholdelsesopladninger ved en ladespænding på 2,23 V x celleantal til PzS,PzM og PzB-batterier el. 2,25 V x celleantal til PzV-batterier.

Tages batterier ud af drift i længere tid ( > 3 måneder), skal de så vidt muligtopbevares med en ladetilstand på 50% i et tørt, køligt og frostfrit rum.

10 Afhjælpning af fejl

Konstateres der fejl på batteriet eller ladeapparatet, skal producentens kundeservicekontaktes.

Z De nødvendige aktiviteter skal udføres af producentens kundeserviceafdeling elleren kundeservice, der er autoriseret af producenten.

11 Bortskaffelse

Batterier med genbrugssymbolet og den overstregedeaffaldscontainer, må ikke smides ud sammen medhusholdningsaffaldet.

Returtagning og genanvendelse skal iht. § 8 Batt G (Tyskland)aftales med producenten.

03.1

3 D

A

22

9 Opbevaring af batteriet

BEMÆRKNING

Batteriet må opbevares i længere tid end 3 måneder uden opladning, idet det imodsat fald ikke længere konstant er funktionsdygtigt.

Tages batterier ud af drift i længere tid, skal de opbevares i et tørt, frostfrit lokale ifuldopladet tilstand. For at sikre at batteriet er klar til drift, kan der vælges mellemfølgende ladebehandlinger:

– Månedlig udligningsopladning til PzS og PzB-batterier/kvartalsvis fuldopladning tilPzV-batterier.

– Opretholdelsesopladninger ved en ladespænding på 2,23 V x celleantal til PzS,PzM og PzB-batterier el. 2,25 V x celleantal til PzV-batterier.

Tages batterier ud af drift i længere tid ( > 3 måneder), skal de så vidt muligtopbevares med en ladetilstand på 50% i et tørt, køligt og frostfrit rum.

10 Afhjælpning af fejl

Konstateres der fejl på batteriet eller ladeapparatet, skal producentens kundeservicekontaktes.

Z De nødvendige aktiviteter skal udføres af producentens kundeserviceafdeling elleren kundeservice, der er autoriseret af producenten.

11 Bortskaffelse

Batterier med genbrugssymbolet og den overstregedeaffaldscontainer, må ikke smides ud sammen medhusholdningsaffaldet.

Returtagning og genanvendelse skal iht. § 8 Batt G (Tyskland)aftales med producenten.


Recommended