Transcript
Seciunea 1. Regimul rspunderii penale a infractorilor minori
§1. Reguli generale. Limitele rspunderii penale a minorului
- minorul este persoana fizic ce nu a împlinit vârsta de 18 ani. Faptul c minorul cstorit înainte de împlinirea
vârstei de 18 ani dobândete capacitatea deplin de exerciiu sub aspect civil nu atrage aplicarea în materie
 penal a regimului sancionator prevzut de legea penal pentru maori!
- minorii care nu au împlinit vârsta de 1" ani la data svâririi infraciunii nu rspund penal (prezumie absolut de
incapacitate penal); în ipoteza în care minorul svârete infraciunea chiar în ziua în care împlinete 14 ani
rspunde penal numai dac se dovedete c a svârit fapta cu discernmânt;
- minorii care au împlinit 1" ani# dar nu au împlinit vârsta de 1$ ani   la data svâririi infraciunii rspund penal
numai dac se dovedete prin intermediul unei e!pertize medico-le"ale psihiatrice c au svârit fapta cu
discernmânt (prezumie relativ de incapacitate penal);
- minorii care au împlinit vârsta de 1$ ani la data svâririi infraciunii rspund penal;
- în ipoteza în care se reine lipsa discernmântului minorului #fie prin aplicarea dispoziiilor art$ 11% alin$ (1) &'
fie dintr-o e!pertiz medico-le"al psihiatric se va constata e!istena cauzei de neimputabilitate prevzute de
art$ *+ &' (minoritatea fptuitorului) pentru toi minorii care nu au împlinit vârsta de 1, ani i iresponsabilitatea
(art$ * &') pentru minorii care au împlinit vârsta de 1, ani;
- în cazul infraciunilor continue continuate sau de obicei nu va fi avut în vedere în coninutul unitii de
infraciune activitatea infracional anterioar vârstei de 14 ani respectiv 1, ani în cazul svâririi faptei fr
discernmânt întrucât aceasta nu are relevan penal; dac aceste infraciuni s-au consumat înainte de împlinirea
vârstei de 1 ani epuizându-se dup acest moment între"ii unitii infracionale i se va aplica re"imul ma.orilor;
- în cazul infraciunilor pro"resive nu se va reine rspunderea penal dac la momentul svâririi faptei (aciune
sau inaciune) minorul nu avea capacitate penal (anterior vârstei de 14 ani respectiv 1, ani în cazul svâririi
faptei fr discernmânt) chiar dac urmarea mai "rav se produce dup ce minorul a atins vârsta de la care începe
s rspund penal; dac infraciunea pro"resiv s-a consumat înainte de împlinirea vârstei de 1 ani epuizându-se
dup acest moment va fi aplicat re"imul rspunderii penale a minorilor;
- în situaia în care activitatea infracional este realizat chiar în ziua în care infractorul împlinea 1 ani va fi
aplicabil numai re"imul sancionator al ma.orilor$
%istemul sancionator pentru infraciunile comise de minori cu vârsta între 1" 18 ani a fost complet restructurat de
 &'(# singurele sanciuni penale ce pot fi aplicate fiind msurile educative# c)iar dac# pe parcursul procesului penal# infractorul a devenit maor! astfel# persoanei care a comis infraciuni în minorat i care rspunde penal i se poate aplica fie
o msur educativ neprivativ de libertate *stagiul de formare civic! supraveg)erea! consemnarea la sfârit de
 sptmân# asistarea zilnic+# fie o msur educativ privativ de libertate *internarea într-un centru educativ! internarea
într-un centru de detenie+. ,adar# infractorului care a comis infraciuni în perioada în care avea vârsta cuprins între 1"
 i 18 ani nu-i va mai putea fi aplicat nicio categorie de pedepse *principale# accesorii sau complementare+# c)iar dac la
data pronunrii )otrârii a devenit maor! astfel# &'( a renunat la sistemul penal al ustiiei pentru minori#
caracterizat prin opiunea# în materia sancionrii# între pedepse i msuri educative# adoptând sistemul nepenal. în care
 sanciunile ce pot fi aplicate minorilor se cantoneaz doar în sfera msurilor educative. &'( plaseaz centrul de greutate
al sistemului sancionator pe prevenirea comiterii de noi infraciuni# prin reintegrarea social a minorilor care au comis o
infraciune.
§2. Consecinele rspunderii penale a minorilor
- art$ 114 alin$ (1) &' stabilete cu titlu de principiu c fa de minorul care la data svâririi infraciunii# avea
vârsta cuprins între 14 i 1 ani se ia o msur educativ neprivativ de libertate-, -prin urmare în toate cazurile în care nu sunt incidente dispoziiile art$ 114 alin$ (*) &' instana de .udecat trebuie s
aplice o msur educativ neprivativ de libertate; astfel dac minorul se afl la primul conflict cu le"ea penal
iar pedeapsa prevzut de le"e pentru infraciunea comis este fie amenda sau amenda alternativ cu pedeapsa
închisorii de pân la + ani fie numai pedeapsa închisorii de pân la + ani instana este obli"at s dispun o
msur educativ neprivativ de libertate;
- ca excepie# art. 11" alin. */+ &'( prevede posibilitatea instanei ca# în raport cu gravitatea infraciunii svârite
 i cu periculozitatea infractorului# evaluat potrivit criteriilor generale prevzute de art. 0" alin. *1+ lit. a+-g+
 &'( 1 # s dispun fa de minorul care# la data svâririi infraciunii# avea vârsta cuprins între 1" i 18 ani o
msur educativ privativ de libertate, în urmtoarele dou cazuri ile "enerale de evaluare prevzute de art$ +4 alin$ (1) &' sunt urmtoarele/
urrile i modul de comitere a infraciunii precum i mi.loacele folosite/de pericol creat pentru valoarea ocrotit; i "ravitatea rezultatului produs ori a altor consecine ale infraciunii;
1
l svâririi infraciunii i scopul urmrit; i frecvena infraciunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; a dup svârirea infraciunii i în cursul procesului penal;
nivelul de educaie vârsta starea de sntate situaia familial i social
a) dac a mai svârit o infraciune pentru care i s!a aplicat o msur educativ ce a fost e"ecutat ori a
crei e"ecutare a #nceput #nainte de comiterea infraciunii pentru care este $udecat%
- este re"lementat o form a 0recidivei minorului care poate .ustifica aplicarea unei msuri educative privative de
libertate fa de perseverena infracional i lipsa de efecte a msurii educative anterior dispuse;
- nu prezint importan forma de vinovie cu care a fost comis infraciunea anterioar sau pedeapsa prevzut de
le"e pentru aceasta;
- nu poate fi aplicat o msur educativ privativ de libertate dac pentru fapta anterioar s-a reinut e!istena unei
cauze .ustificative sau de neimputabilitate;
- pedeapsa prevzut de le"e pentru infraciunea nou-comis poate s fie amenda sau amenda alternativ cu pedeapsa
închisorii de pân la + ani ori numai pedeapsa închisorii de pân la + ani; dac pedeapsa prevzut de le"e pentru
infraciunea nou-comis este închisoarea de + ani sau mai mare va fi incident cazul prevzut la  lit. b+2
- nu prezint importan forma de vinovie cu care a fost comis noua infraciune;
- pentru infraciunea anterioar instan trebuie s fi dispus prin hotrâre definitiv aplicarea unei msuri educative
 privative sau neprivative de libertate;
- noua infraciune poate fi comis dup e!ecutarea msurii educative anterioare ori pe durata e!ecutrii msurii
educative anterioare$ g) atunci când pedeapsa prev&ut de lege pentru infraciunea svârit este #nc'isoarea de ( ani sau mai
mare ori deteniunea pe via.
- se va avea în vedere pedeapsa prevzut de le"e pentru infraciunea fapt consumat;
- nu prezint importan forma de vinovie cu care minorul a comis infraciunea i nici dac acestuia i-a mai fost
aplicat anterior vreo msur educativ (privativ sau neprivativ de libertate);
 ,stfel# sunt reflectate în &'( prevederile atât art. 30 lit. b+ teza final din 'onvenia 4rganizaiei &aiunilor 5nite cu
 privire la drepturile copilului din 16861 # potrivit cruia orice privare de libertate a minorilor trebuie s fie o msur
extrem i cât mai scurt posibil# cât i ale art. /.7. din egulile minimale ale &aiunilor 5nite pentru elaborarea unor 
msuri neprivative de libertate *egulile de la 9o:;o+# potrivit cruia recurgerea la msuri neprivative de libertate trebuie
 s se înscrie în cadrul eforturilor de depenalizare i de dezincriminare# i nu trebuie s le aduc atingere sau s le interzic.
msurile educative privative sau neprivative de libertate se pot dispune i în cazul în care la data pronunrii hotrârii
 .udectoreti infractorul împlinise vârsta de 1 ani deoarece potrivit art$ 114 &' prezint importan pentru re"imul sanc-
ionator al minorului data comiterii infraciunii; de aceea pentru obinerea unei eficiene sporite a scopului educativ al
sanciunilor penale este important ca încauzele având ca obiect infraciuni comise de suspeci sau inculpai minori proce-
durile s se desfoare cu celeritate;
- în cazul infraciunilor svârite în timpul minoritii cauzele de atenuare (circumstane atenuante tentativa) i
a"ravare (circumstane a"ravante forma continuat a infraciunii concursul de infraciuni) sunt avute în vedere la
ale"erea msurii educative i produc efecte numai între limitele prevzute de le"e pentru fiecare msur educativ
neoperând o reducere sau o ma.orare a acestor limite (de pild în ipoteza reinerii unei circumstane atenuante
aceasta va servi la reinerea individualizrii msurii educative ctre minimul special neavând ca efect reducerea
atât a minimului cât i a ma!imului duratei msurii educative cu o treime);
- msurile educative nu constituie antecedente penale nu atra" ulterior interdicii incapaciti ori decderi pentru
 persoanele minore condamnate i nu sunt avute în vedere la stabilirea strii de recidiv$
§. Referatul de evaluare
- în cauzele cu suspeci sau inculpai minori organele de urmrire penal pot  s solicite atunci când consider
necesar efectuarea  referatului de evaluare  de ctre serviciul de probaiune de pe lân" tribunalul în a crui
circumscripie teritorial îi are locuina minorul potrivit le"ii; efectuarea referatului de evaluare în cursul
urmririi penale este facultativ!
- spre deosebire de faza de urmrire penal în faza de .udecat  instana are obligaia  s dispun efectuarea
referatului de evaluare de ctre serviciul de probaiune de pe lân" tribunalul în a crui circumscripie îi are
locuina inculpatul minorul cu e!cepia cazului în care referatul de evaluare a fost efectuat în cursul urmririi
 penale când dispunerea referatului de ctre instan este facultativ; în ipoteza în care referatul de evaluare nu a
fost întocmit nici în cursul urmririi penale i nici cu ocazia .udecii în prim instan iar împotriva sentinei
 pronunate s-a declarat apel instana de apel are obli"aia de a dispune efectuarea  referatului de evaluare
neputând desfiina sentina atacat i trimite cauza spre re.udecare pentru acest motiv având în vedere prevederile
art$ 4*1 pct$ * lit$ b) &' care re"lementeaz limitativ cazurile în care se poate dispune o asemenea soluie;
- chiar dac inculpatul care a comis o infraciune în minorat a devenit ma.or se impune efectuarea referatului de evaluare (dac nu a fost efectuat în cursul urmririi penale) având în vedere considerente de ordin practic ce in de
2
 precum i dispoziiile art$ 11, &';
- instana va avea în vedere criteriile "enerale prevzute de art$ +4 alin$ (1) lit$ a)-") &' la ale"erea uneia dintre msurile
educative neprivative de libertate în ipoteza prevzut de art$ 114 alin$ (1) &' respectiv la ale"erea între msurile educa -
tive privative sau neprivative de libertate precum i dup aceasta la stabilirea i individualizarea unei msuri educative în
cazurile prevzute de art$ 114 alin$ (*) &'; evaluarea inculpatului minor se realizeaz de ctre consilierul de probaiune
din cadrul serviciului de probaiune în a crui circumscripie teritorial locuiete efectiv inculpatul minor; referatul de evaluare se întocmete i se comunic în termen de *1 de zile de la data primirii la serviciul de probaiune a solicitrii;
- referatul de evaluare conine
a) date privind mediul familial i social al minorului situaia educaional i profesional conduita "eneral a minorului;
 b) analiza comportamentului infracional riscul de svârire a unor infraciuni;
c) referiri la starea de sntate la evoluia minorului din punct de vederea fizic afectiv moral i intelectual în msura în care
acestea au influenat sau pot influena comportamentul infracional;
d) orice alte date relevante pentru situaia minorului;
e) propuneri motivate privind msura educativ considerat a fi potrivit pentru minor cu referire la natura i durata
 pro"ramelor de reinte"rare social precum i la alte obli"aii care pot fi impuse acestuia în vederea reducerii riscului de
svârire de infraciuni$
 psiholo"i consilieri colari peda"o"i medici sau ali specialiti; la solicitarea consilierului de probaiune instituiile ior"anizaiile în evidena crora s-a aflat sau se afl minorul pentru în"ri.ire tratament sau protecie social sau educaie pun
la dispoziia consilierului de probaiune în termen de + zile informaiile care prezint relevan pentru procesul de evaluare;
- evaluarea are un caracter personal  i se realizeaz în baza uneia sau mai multor întrevederi între consilierul de probaiune i
inculpatul minor i a datelor obinute din alte surse de informaii; în cazul în care inculpatul minor nu colaboreaz la
realizarea evalurii consilierul de probaiune întocmete referatul de evaluare i menioneaz în cuprinsul acestuia refuzul
de colaborare al minorului$ 2a referatul de evaluare este ataat declaraia minorului cu privire la refuzul de colaborare; în
situaia în care inculpatul minor nu este "sit consilierul de probaiune întocmete o adres de informare privind
imposibilitatea întocmirii referatului de evaluare pe care o înainteaz or"anului .udiciar;
- instana de .udecat poate dispune citarea consilierului de probaiune care a întocmit referatul de evaluare pentru a
fi audiat; consilierul de probaiune din cadrul serviciului de probaiune prezent la .udecarea minorului poate oferi
instanei de .udecat informaii i lmuriri suplimentare fa de coninutul referatului de evaluare întocmit; în faa
instanei de .udecat consilierul de probaiune poate formula cereri pentru solicitarea de informaii suplimentare
instituiilor or"anizaiilor sau persoanelor fizice care dein informaii considerate necesare pentru clarificarea
situaiei minorului i completarea evalurii; dac apreciaz necesar consilierul de probaiune prezint instanei de  .udecat propunerile privind msurile care pot fi luate fa de minor aa cum au fost formulate în coninutul
referatului de evaluare sau formuleaz completri atunci când este cazul; în cazul întocmirii unui referat fa de
un inculpat minor care se afl$ în acelai timp în e!ecutarea unei msuri educative referatul de evaluare va
cuprinde i meniuni referitoare la respectarea condiiilor de e!ecutare a msurii i a obli"aiilor impuse atunci
când este cazul;
- referatul de evaluare privind respectarea condiiilor de e!ecutare a msurii educative sau a obli"aiilor impuse se
întocmete de ctre serviciul de probaiune în toate cazurile în care instana dispune asupra msurii educative ori
asupra modificrii sau încetrii e!ecutrii obli"aiilor impuse cu e!cepia situaiei schimbrii re"imului de
e!ecutare a msurii educative privative de libertate când acesta va fi întocmit de ctre centrul educativ ori de
detenie$
Seciunea a 2!a. Regimul msurilor educative neprivative de li*ertate
§1. Reguli generale
- art$ 113 alin$ (1) pct$ 1 &' enumer msurile educative neprivative de libertate în ordinea cresctoare a "ravitii
lor dup cum urmeaz/
 b) suprave"herea;
d) asistarea zilnic$
- &' las la latitudinea instanei de .udecat stabilirea în concret a coninutului msurilor educative neprivative de
libertate; coninutul modalitilor concrete de e!ecutare a msurilor educative neprivative de libertate urmeaz a fi
stabilit inând seama de vârsta personalitatea starea de sntate situaia familial i social a minorului;
3
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 4/32
-  potrivit principiului nr$ 3 din ecomandarea 'onsiliului 5uropei nr$ *66711 privind re"ulile europene pentru
infractorii minori impunerea i punerea în aplicare a unei sanciuni sau msuri neprivative de libertate trebuie s
respecte interesul superior al minorului limitat de "ravitatea infraciunilor comise  <principiul propor- *ionalit*ii+#
s in cont de vârsta sntatea mintal i fizic de dezvoltarea de capacitile i circumstanele personale
=principiul individualizrii+ i de fiecare dat când este necesar de rapoartele psihiatrice psiholo"ice ori sociale;
tot astfel principiul nr$ , din aceeai ecomandare stipuleaz c în scopul de a adapta implementarea sanciunilor 
i msurilor comunitare la circumstanele particulare fiecrui caz autoritile responsabile de implementareaacestora trebuie sa aib un "rad suficient de libertate fr a conduce la ine"aliti "rave de tratament; msurile educative neprivative de libertate se execut în comunitate 1 , pe durata executrii acestora asigurându-se meninerea i întrirea legturilor minorului cu familia i comunitatea, dezvoltarea liber a personalitii  minorului, precum i implicarea acestuia în programele derulate, în scopul formrii sale în spirit de responsa- bilitate i respect pentru drepturile i libertile celorlali;
- minorului aflat în e!ecutarea unei msuri educative neprivative de libertate i se asi"ur potrivit principiului
interesului superior al copilului respectarea drepturilor i libertilor fundamentale prevzute de 'onstituie
conveniile internaionale la care omânia este parte i de le"islaia special în msura în care e!ercitarea acestora
nu este incompatibil cu natura i coninutul msurii;
- or"anizarea suprave"herea i controlul e!ecutrii msurilor educative neprivative de libertate se desfoar  sub coordonarea serviciului de probaiune.  serviciul de probaiune poate încredina supraveg)erea executrii
msurilor educative neprivative de libertate prevzute în 'odul penal unor instituii din comunitate abilitate!
- dup rmânerea definitiv a hotrârii prin care s-a luat fa de minor o msur educativ neprivativ dc libertate
 udectorul delegat cu executarea  (nu instana de e!ecutare) fixeaz un termen# dispunând citarea minorului a reprezentantului le"al al acestuia (prinii naturali sau adoptivi sau dup caz tutorele) a reprezentantului
serviciului de probaiune pentru punerea în e!ecutare a msurii luate i a persoanelor desemnate cu suprave"herea
acesteia8; împreun cu citaia serviciului de probaiune i se comunic i o copie de pe hotrârea instanei;
- în situaia în care prin hotrârea definitiv prin care s-a aplicat msura educativ neprivativ de libertate a
suprave"herii respectiv a consemnrii la sfârit de sptmân nu a fost desemnat de instan persoana care
asi"ur suprave"herea minorului
- in e!ecutarea msurii educative desemnarea acesteia se va face de .udectorul dele"at cu e!ecutarea dup consultarea
consilierului de probaiune anterior datei întâlnirii pentru care va fi citat i aceast persoan;
- în cadrul întâlnirii, udectorul delegat îi prezint minorului prezent i persoanei desemnate cu supraveg!erea acestuia, scopul i coninutul sanciunii 
aplicate# precum i consecinele nerespectrii acesteia întocmind în acest sens un proces-verbal! neprezentarea persoanelor 
legal citate nu afecteaz momentul de început al curgerii termenelor de exercitare a supraveg)erii  minorului în e!ecutarea
msurii educative a suprave"herii de începere a e!ecutrii msurii educative a consemnrii la sfârit de sptmân i pentru stabilirea pro"ramului zilnic pentru e!ecutarea msurii educative a asistrii zilnice  care este cel al datei la care a fost 
 stabilit întâlnirea cu udectorul delegat cu executarea!
-"raierea nu are efecte asupra msurilor educative neprivative de libertate în afar de cazul când se dispune altfel prin
actul de "raiere$
§2. Stagiul de formare civic
- este msura educativ neprivativ de libertate constând în obli"aia minorului de a participa la un program cu o durat de cel mult " luni stabilit de instan pentru a-1 a.uta s înelea" consecinele le"ale i sociale la care se
e!pune în cazul svâririi de infraciuni i pentru a-1 responsabiliza cu privire la comportamentul su viitor;
- le"ea prevede numai limita ma!im de timp pentru care se poate dispune msura nu i o durat minim a acesteia;
 prin urmare instana poate stabili orice perioad de timp pentru sta"iul de formare civic de la o zi la 4 luni;
- obiectivul msurii educative a sta"iului de formare civic const în spri.inirea minorului în contientizarea consecinelor le"ale i sociale la care se e!pune în cazul svâririi de infraciuni i responsabilîzarea acestuia cu
 privire la comportamentul su;
- cursurile de formare civic se elaboreaz în baza pro"ramei-cadru aprobate prin ordin comun al ministrului
 .ustiiei i al ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului care se public în 9onitorul :ficial al
omâniei;
-consilierul de probaiune sau, dup caz, persoana desemnat de acesta din cadrul instituiei din comunitate stabilite de ctre consilier, organizeaz i efectueaz demersurile necesare în vederea participrii i  supraveg!eaz minorul pe durata stagiului de formare civic;
-includerea minorului într-un curs de formare civic se efectueaz în cel mult ,6 de zile de la punerea în e!ecutare a
hotrârii;
- sta"iul de formare civic este or"anizat sub forma unor sesiuni continue sau periodice derulate pe durata a cel mult 4
luni i include unul sau mai multe module cu caracter teoretic sau aplicativ adaptate vârstei i personalitii
minorilor inclui în respectivul sta"iu i inând seama pe cât posibil de natura infraciunii comise$ n desfurarea
sta"iului stabilit de instan se va avea în vedere  un numr de # ore de formare civic lunar,  fr a afecta
 pro"ramul colar sau profesional al minorului;
4
n) suprave"herea i îndrumarea minorului în cadrul pro"ramului su zilnic presupun verificarea modului în care
acesta îi respect obli"aiile care decur" din statutul su familial colar sau profesional;
o) e!ercitarea suprave"herii începe în cel mult %6 de zile de la momentul prezentrii minorului i a persoanei
desemnate cu suprave"herea în faa .udectorului dele"at cu e!ecutarea;
- în cazul în care minorul nu respect# cu rea-credin# condiiile de desfurare ale supraveg)erii sau obligaiile impuse conform art. 1/1 &'(# instana va putea/
 p) s prelun"easc durata msurii suprave"herii pân la limita ma!im de , luni (dac aceast msur nu fusese
dispus  ab tntio  pe durata ma!im); msura educativ se menine modificându-se doar durata acesteia;
comportamentul minorului va atra"e o reindividualizare a duratei msurii suprave"herii pe parcursul e!ecutrii
acesteia;
>) s înlocuiasc suprave"herea cu o alt msur neprivativ de libertate mai sever (consemnarea la sfârit de
sptmân sau asistarea zilnic); comportamentul minorului va atra"e o reindividualizare a naturii msurii
educative dispuse prin hotrârea definitiv pe parcursul e!ecutrii acesteia;
- în plus în ambele situaii descrise mai sus instana va putea *msur facultativ# iar nu obligatorie+ impune noi
obligaii dintre cele prevzute de art$ 1*1 &' sau spori condiiile de executare ale celor existente!
- dac nici dup luarea msurilor de mai sus minorul nu respect cu rea-credin condiiile de e!ecutare ale msurii
educative neprivative sau obli"aiile impuse (perseverând astfel în comportament inadecvat) instana  va înlocui
*msur obligatorie# iar nu facultativ+ msura suprave"herii #prelun"it potrivit pct. *i+>  sau msura educativ
neprivativ de libertate mai sever dispus potrivit  pct. *ii+ cu msura internrii într-un centru educativ *cea mai uoar msur educativ privativ de libertate+!
? în cazul în care minorul svârete dou sau mai multe fapte concurente .udecate împreun pentru care instana
consider c este suficient aplicarea acestei msuri educative va  aplica o singur msur educativ cu privire la toate
 faptele# conform art. 1/6 alin. *1+ &'(!
- atunci când în cadrul pluralitii de infraciuni se re"sete i o fapt svârit dup împlinirea vârstei de 1 ani
instana va aplica re"ulile prevzute de art$ 1*< alin (*) &';
- dac msura suprave"herii a fost dispus pentru o infraciune .udecat definitiv iar în cadrul termenului de
e!ecutare a msurii  minorul este udecat pentru o infraciune concurent sau svârete o nou infraciune
înainte de maorat *indiferent de natura acesteia sau de forma de vinovie cu care este comis+# instana va
 putea# conform art 1/3 alin. *3+ &'(
a) s prelun"easc msura suprave"herii pân la limita superioar de , luni (dac aceast msur nu fusese
dispus  ab intio pe durata ma!im); msura educativ se menine modificându-se doar durata acesteia;
 pluralitatea de infraciuni sau perseverena infracional a minorului va atra"e o reindividualizare a duratei msurii suprave"herii pe parcursul e!ecutrii acesteia;
 b) s înlocuiasc msura suprave"herii cu o alt msur neprivativ de libertate mai sever (consemnarea la
sfârit de sptmân sau asistarea zilnic); pluralitatea de infraciuni sau perseverena infracional a
minorului va atra"e o reindividualizare a naturii msurii educative dispuse prin hotrârea definitiv pe
 parcursul e!ecutrii acesteia;
c)  s înlocuiasc msura suprave"herii  cu msura internrii într-un centru educativ sau într-un centru de detenie.  ,ceast din urm înlocuire poate fi dispus direct# fr a parcurge etapele prevzute de lit. a+ i b+.
- în plus în ipoteza în care instana opteaz pentru vreuna dintre soluiile de la lit$ a) sau b) de mai sus  instana va  putea *msur facultativ# iar nu obligatorie+ impune noi obligaii  dintre cele prevzute de art$ 1*1 &'   sau spori condiiile de executare ale celor existente.
§,. Consemnarea la sfârit de sptmân
- este msura educativ neprivativ de libertate constând în obli"aia minorului de a nu prsi locuina în zilele de sâmbt i duminic, pe o durat cuprins între " i 1$ sptmâni, afar de cazul în care în aceast perioad are
obli"aia de a participa la anumite pro"rame ori de a desfura anumite activiti impuse de instan;
- potrivit art. /? @(,&'(# pedeapsa amenzii executabil# aplicat pentru infraciuni comise în timpul minoritii în
baza vec)iului 'odului penal i neexecutat în tot sau în parte pân la intrarea în vigoare a &'(  se înlocuiete cu msura educativ a consemnrii la sfârit de sptmân# inând seama i de partea care a fost executat din
amend!
- msura educativ a consemnrii la sfârit de sptmân are ca obiectiv evitarea contactului minorului cu anumite
 persoane sau a prezenei acestuia în anumite locuri care s-1 predispun pe minor la manifestarea unui
comportament infracional;
- interdicia impus minorului de a prsi locuina opereaz începând cu ora 6$66 a zilei de sâmbt i pân la ora
*4$66 a zilei de duminic inclusiv pentru minorii care datorit cultelor reli"ioase le"ale din care fac parte au alte
zile de repaus decât sâmbta i duminica;
- msura educativ se e!ecut pe durata unor sfârituri de sptmân consecutive# afar de cazul în care instana
sau .udectorul dele"at cu e!ecutarea la propunerea consilierului de probaiune a dispus altfel de re"ul   sub
6
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 7/32
 supraveg)erea persoanei maore cu care locuiete minorul ori a altei persoane maore desemnate de instana de
 udecat; în cazul în care persoana ma.or în suprave"herea creia se afl e!ecutarea msurii nu este desemnat
 prin hotrârea instanei sau persoana desemnat de instan nu mai poate e!ercita suprave"herea .udectorul
dele"at cu consultarea consilierului de probaiune desemneaz persoana ce urmeaz s e!ercite suprave"herea;
- controlul executrii msurii educative a consemnrii la sfârit de sptmân i controlul îndeplinirii  atribuiilor de ctre persoana care exercit supraveg!erea se realizeaz de ctre consilierul de probaiune sau,
dup caz, persoana desemnat de acesta din cadrul unei instituii din comunitate;în vederea e!ercitrii controlului minorul care locuiete sin"ur sau dup caz persoana ma.or în suprave"herea creia se
afl e!ecutarea msurii are obli"aia de a permite persoanei desemnate cu controlul e!ecutrii i suprave"herii  e"ecutrii
msurii efectuarea vizitelor pro"ramate sau inopinate la locuina minorului în zilele în care minorul trebuie s se afle în acel
spaiu potrivit hotrârii instanei$ &eres- pectarea acestei obli"aii atra"e aplicarea dispoziiilor art$ 1*% &' referitoare la
 prelun"irea sau înlocuirea msurilor neprivative de libertate;
- consemnarea la sfârit de sptmân se pune în e!ecutare în termen de cel mult 13 zile de la momentul prezentrii
minorului i a persoanei desemnate cu suprave"herea în faa .udectorului dele"at cu e!ecutarea;
- în cazul în care minorul nu respect, cu rea-credin, condiiile de desfurare ale consemnrii la sfârii de sptmân sau obligaiile impuse conform art. 1$1 %&'  instana va putea/
 fi+ s prelungeasc msura consemnrii la sfârit de sptmân pân la durata ma!im de 1* sptmâni (dac aceast
msur nu fusese dispus ab intio pe durata ma!im); msura educativ se menine modificându-se doar durata acesteia;
comportamentul minorului va atra"e o reindividualizare a duratei msurii consemnrii pe parcursul e!ecutrii acesteia;
(ii) s #nlocuiasc consemnarea la sfârit de sptmân cu asistarea zilnic; comportamentul minorului va atra"e o
reindividualizare a naturii msurii educative dispuse prin hotrârea definitiv pe parcursul e!ecutrii acesteia;
- în plus în ambele situaii descrise mai sus instana va putea *msur facultativ# iar nu obligatorie+ impune noi  obligaii  dintre cele prevzute de art$ 1*1 &' sau spori condiiile de executare ale celor existente-,
- dac nici dup luarea msurilor de mai sus minorul nu respect cu rea-credin condiiile de e!ecutare ale msurii
educative neprivative sau obli"aiile impuse (perseverând astfel în comportament inadecvat) instana  va înlocui  *msur obligatorie# iar nu facultativ+ msura consemnrii la sfârit de sptmân #prelun"it potrivit pct. (8) sau
msura asistrii zilnice dispuse potrivit pct. *ii+ cu msura internrii într-un centru educativ *cea mai uoar
msur educativ privativ de libertate+!
- în cazul în care minorul svârete dou sau mai multe fapte concurente .udecate împreun pentru care instana
consider c este suficient aplicarea acestei msuri educative  va aplica o singur msur educativ cu privire la
toate faptele# conform art. 1/6 alin. *1+ &'(!
- atunci când în cadrul pluralitii de infraciuni se re"sete i o fapt svârit dup împlinirea vârstei de 1 ani
atunci instana va aplica re"ulile prevzute de an$ 1*< alin$ (*) &'; - dac msura consemnrii la sfârit de sptmân a fost dispus pentru o infraciune .udecat definitiv iar în cadrul
termenului de e!ecutare a msurii minorul este udecat pentru o infraciune concurent sau svârete o nou infraciune înainte de maorat (indiferent de natura acesteia sau de forma de vinovie cu care este comis), instana va putea, conform art. 1$* alin. (*) %&'+
a) s prelungeasc msura consemnrii la sfârit de sptmân pân la durata ma!im de 1* sptmâni (dac aceast
msur nu fusese dispus ab intio pe durata ma!im); msura educativ se menine modificându-se doar durata acesteia;
 pluralitatea de infraciuni sau perseverena infracional a minorului va atra"e o reindividualizare a duratei msurii
consemnrii pe parcursul e!ecutrii acesteia;
! s #nlocuiasc consemnarea la sfârit de sptmân cu asistarea &ilnic% pluralitatea de infraciuni sau
perseverena infracional a minorului va atrage o reindividuali&are a naturii msurii educative dispuse
prin 'otrârea definitiv pe parcursul e"ecutrii acestuia%
sau
! s #nlocuiasc msura consemnrii -a sfârit de sptmân cu msura internrii într-un centru educativ sauîntr-un centru de detenie. ceast din urm înlocuire poate fi dispus direct, fr a parcurge etapele prevzute de /t. a) i b).
r) în plus în ipoteza în care instana opteaz pentru vreuna dintre soluiile de a lit. a) sau *) de mai sus instana va  putea *msur facultativ# iar nu obligatorie+ impune noi obligaii  dintre cele prevzute de art$ 1*1 &'   sau spori condiiile de executare ale celor existente.
§. /sistarea &ilnic
s) este msura educativ neprivativ de libertate constând în obli"aia minorului de a respecta pe o durat cuprins
între * i luni  un pro"ram stabilit de serviciul de probaiune care conine  orarul i condiiile de desfurare a
activitilor# precum i interdiciile  impuse minorului;
t) supraveg!erea executrii msurii educative a asistrii zilnice se realizeaz de consilierul de probaiune sau,
dup caz, de persoana desemnat prin decizia acestuia, din cadrul unei instituii din comunitate;
7
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 8/32
u) dac în cazul msurii educative a suprave"herii pro"ramul zilnic al minorului este cel stabilit de acesta sin"ur sau
împreun persoanele care se ocup de suprave"herea i îndrumarea sa <prinii minorului# cei care l-au adoptat 
 sau tutorele+# art$ 11 &' fcând referire la suprave"herea minorului 0   în cadrul programului su zilnic#  în
situaia msurii educative a asistrii zilnice art$ 1*6 &' prevede c programul zilnic   pe care minorul este
obli"at s îl respecte se stabilete de serviciul de probaiune!
v+ interdiciile care pot fi impuse minorului în cadrul programului zilnic de ctre serviciul de probaiune nu trebuie
 s aib coninutul vreuneia dintre obligaiile de a nu face prevzute de art. 1/1 alin. *1+ &'(# deoarece acestea pot fi impuse doar de instana de udecat în msur în care apreciaz c sunt necesare pentru reeducarea
minorului!
0) programul zilnic pe care trebuie s-1 respecte minorul i activitile pe care trebuie s le îndeplineasc minorul  sunt stabilite de comun acord de ctre consilierul de probaiune i prini, tutore sau alt persoan în gria creia se afl minorul, cu consultarea acestuia. n caz de dezacord, programul se stabilete de ctre udectorul  delegat cu executarea, prin înc!eiere motivat, dup audierea celor interesai. înc!eierea nu este supus niciunei ci de atac;
- pro"ramul zilnic trebuie sâ in cont de nevoile identificate ale minorului de situaia sa social i dup caz
 profesional i de obli"aiile i interdiciile impuse acestuia pe perioada e!ecutrii msurii$ ro"ramul are în
vedere dezvoltarea armonioas a personalitii minorului prin implicarea acestuia în activiti ce presupun
relaionare social or"anizarea modului de petrecere a timpului liber i valorificarea aptitudinilor sale;
- stabilirea pro"ramului zilnic se face în termen de cel mult %6 de zile de la momentul prezentrii minorului în faa
 udectorului delegat cu executarea iar asistarea zilnic începe cel mai târziu în 3 zile de la stabilirea
 pro"ramului; - în cazul în care msura asistrii zilnice a înlocuit o msur educativ privativ de libertate stabilirea pro"ramului
zilnic se face în termen de cel mult 13 zile de la de la punerea în libertate a minorului;
- în cazul în care minorul nu respect# cu rea-credin# condiiile de desfurare ale asistrii zilnice sau obligaiile
impuse conform art. 1/1 &'(# instana va putea/
!) s prelun"easc msura asistrii zilnice pân la durata ma!im de , luni (dac aceast msur nu fusese dispus
ab intio pe durata ma!im); msura educativ se menine modificându-se doar durata acesteia; comportamentul
minorului va atra"e o @individualizare a duratei msurii asistrii zilnice pe parcursul e!ecutrii acesteia;
- dac msura educativ a asistrii zilnice nu a fost luat  ab initio pe durata ei ma!im instana va trebui s dispun
 prelun"irea ei pe durata ma!im nefiind posibil înlocuirea acesteia cu msura internrii într-un centru educativ;
A) s înlocuiasc asistarea zilnic luat  ab initio  pe durata de , luni cu msura internrii într-un centru educativ;
comportamentul minorului va atra"e o reindi- vidualizare a naturii msurii educative dispuse prin hotrârea
definitiv pe parcursul e!ecutrii acesteia;
- în situaia de la pct *i+ instana va putea *msur facultativ# iar nu obligatorie+ impune noi obligaii dintre cele prevzute de art$ 1*1 &' sau spori condiiile de executare ale celor existente!
- dac nici dup prelun"irea msurii asistrii zilnice minorul nu respect cu rea-credin condiiile de e!ecutare ale
msurii educative neprivative sau obli"aiile impuse (perseverând astfel în comportament inadecvat) instana  va
înlocui *msur obligatorie# iar nu facultativ+  msura asistrii zilnice #prelun"it potrivit pct. *i+> cu msura
internrii într-un centru educativ *cea mai uoar msur educativ privativ de libertate+!
- în cazul în care minorul svârete în timpul minoritii dou sau mai multe fapte concurente .udecate împreun
 pentru care instana consider c este suficient aplicarea acestei msuri educative va aplica o singur msur
educativ cu privire la toate faptele# conform art. 1/6 alin. *1+ &'(!
- atunci când în cadrul pluralitii de infraciuni se re"sete i o fapt svârit dup împlinirea vârstei de 1 ani
atunci instana va aplica re"ulile prevzute de art$ 1*< alin$ (*) &';
dac msura asistrii zilnice a fost dispus pentru o infraciune .udecat definitiv iar în cadrul termenului de e!ecutare a
msurii minorul este .udecat pentru ofapt concurent sau svârete o nou infraciune în timpul minoritii instana va
 putea conform art$ 1*% alin$ (%) &'-/
- dac msura asistrii zilnice a fost dispus pentru o infraciune .udecat definitiv iar în cadrul termenului de
e!ecutare a msurii minorul este udecat pentru o infraciune concurent sau svârete o nou infraciune înainte de maorat (indiferent de natura acesteia sau de forma de vinovie cu care este comis), instana va  putea, conform art. 1$* alin. (*) %&'+ a) s prelungeasc msura asistrii &ilnice pân la durata ma"im de 0 luni +dac aceast msur nu
fusese dispus ab intio pe durata ma"im)% msura educativ se menine modificându!se doar durata
acesteia% pluralitatea de infraciuni sau perseverena infracional a minorului va atrage o
reindividuali&are a duratei msurii asistrii &ilnice pe parcursul e"ecutrii acesteia%
sau
*) s #nlocuiasc msura asistrii &ilnice cu msura internrii într-un centru educativ sau într-un centru de detenie. ceast din urm înlocuire poate fi dispus direct, fr a parcurge etapa prevzut de lit. a).
- în plus în ipoteza în care instana opteaz pentru prelun"irea msurii asistrii zilnice  instana va putea  *msur
 facultativ# iar nu obligatorie+ impune noi obligaii  dintre cele prevzute de art$ 1*1 &' sau spori condiiile de executare ale celor existente.
8
- e!ecutarea obli"aiei începe la data aducerii la cunotina minorului a coninutului concret al obli"aiei stabilit de
ctre consilierul de probaiune;
- e!ecutarea obli"aiei înceteaz de drept la data e!ecutrii sau considerrii ca e!ecutat a msurii educative pe care
o însoete$
ac) s se supun msurilor de control tratament sau #ngri$ire medical.
- în cazul dispunerii acestei obli"aii o copie de pe dispozitivul hotrârii se comunic de ctre consilierul de
 probaiune instituiei în care urmeaz s aib loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medical menionat în hotrâre;
- instana de .udecat trebuie s stabileasc instituia în care persoana suprave"heat urmeaz a se supune acestor 
msuri ce au scop curativ; în cazul în care instituia nu este menionat în hotrâre  consilierul de probaiune stabilete prin decizie instituia  în care urmeaz s aib loc controlul tratamentul sau în"ri.irea medical i
comunic acesteia copia de pe dispozitivul hotrârii precum i decizia sa;
- costurile controlului tratamentului sau în"ri.irii medicale sunt acoperite de la bu"etul de stat;
- e!ecutarea obli"aiei începe la data aducerii la cunotina minorului a coninutului concret al obli"aiei stabilit de
ctre consilierul de probaiune;
- e!ecutarea obli"aiei înceteaz de drept la data e!ecutrii sau considerrii ca e!ecutat a msurii educative pe care
o însoete$
Bceste obli"aii urmresc în esen reintegrarea social a minorului   fa de care s-a dispus o msur educativ
neprivativ de libertate$
0.2. *ligaii de a nu face3 e durata e!ecutrii oricrei msuri educative neprivative de libertate instana  poate impune  (msura facultativ nu
obli"atorie) infractorului minor obli"aia7obli"aiile urmtoare/
a) s nu depeasc fr acordul serviciului de pro*aiune limita teritorial sta*ilit de instan%
*) s nu se afle #n anumite locuri sau -a anumite manifestri sportive culturale ori la alte adunri pu*lice
sta*ilite de instan%
c) s nu se apropie i s nu comunice cu victima sau cu mem*ri de familie ai acesteia cu participanii la
svârirea infraciunii ori cu alte persoane sta*ilite de instan.
- având în vedere caracterul "eneral al obli"aiilor de 0a nu face dar i scopul acestora (prevenirea svâririi de noi
infraciuni) instana trebuie s individualizeze în concret coninutul fiecrei obli"aii inând seama de
împre.urrile cauzei (de pild s nu comunice cu C sau D membrii ai familiei victimei E sau s nu se afle pe
stadionul Fhencea din Gucureti etc$);
n cazul impunerii fa de minor  a uneiAunor obliga fii de a nu face Budectorul delegat cu executarea trimite o copie
de pe dispozitivul hotrârii definitive urmtoarelor instituii sau autoriti dup cum urmeaz/
a) pentru obli"aia de a nu depi fr acordul serviciului de probaiune limita teritorial stabilit de instan
inspectoratului .udeean de poliie în a crui circumscripie locuiete minorul;
 b) pentru obli"aia de a nu a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestri sportive culturale ori la alte
adunri publice stabilite de instan comunicarea se face inspectoratului .udeean de poliie în a crui
circumscripie îi are domiciliul precum i dac este cazul celui în care îi are locuina minorul i pentru
cazurile în care s-a dispus interdicia pentru locuri manifestri sau adunri în afara acestei circumscripii
nspectoratului Feneral al oliiei omâne;
c) pentru obli"aia de a nu se apropia i de a nu comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia cu
 participanii la svârirea infraciunii ori cu alte persoane stabilite de instan comunicarea se face
 persoanelor cu care minorul nu arc dreptul s intre în le"tur ori s se apropie inspectoratului .udeean de
 poliie în a crui circumscripie îi are domiciliul precum i dac este cazul celui în a crui cir cumscripie îi
are locuina minorul i pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instan nu domiciliaz în
aceeai circumscripie inspectoratelor .udeene de poliie de la domiciliul acestora$
2erificarea respectrii obligailor de 3a nu face4 nu cade #n sarcina Herviciului de pro*aiune ci a autoritilor sauinstituiilor  enumerare mai sus# care sunt notificate de ctre .udectorul dele"at cu e!ecutarea; în cazul constatrii înclcrii
unei7unor obli"aii de 0a nu face autoritile sau instituiile competente vor sesiza Herviciul de probaiune iar nu
 .udectorul dele"at cu e!ecutarea$
- e!ecutarea obli"aiilor de 0a nu face începe la data rmânerii definitive a hotrârii prin care au fost stabilite;
e!ecutarea obli"aiilor de a nu face înceteaz de drept la data e!ecutrii sau considerrii ca e!ecutat a msurii
educative pe care o însoesc;
- pe durata e!ecutrii msurii educative neprivative de libertate  serviciul de  probaiune are obligaia s sesizeze instana, dac/
ad) au intervenit motive care .ustific fie modificarea obli"aiilor impuse de instan fie încetarea e!ecutrii unora
dintre acestea;
ae)persoana suprave"heat nu respect condiiile de e!ecutare a msurii educative sau nu e!ecut în condiiile stabilite
obli"aiile ce îi revin caz în care instana va dispune prelun"irea sau înlocuirea msurii educative neprivative de
libertate$
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 11/32
 procesul de suprave"here a minorului cruia i s-a aplicat o msur educativa neprivativ de libertate însoit de impunerea
unei7unor obli"aii de 0a face sau 0anu face re"lementat de &' este unul fle!ibil art$ 1** &' prevzând posibi litatea
ca pe parcursul suprave"herii obli"aiile impuse prin hotrârea .udectoreasc definitiv s poat fi  modificate de instana
de e!ecutare în funcie de pro"resele înre"istrate de minor pentru a asi"ura minorului anse sporite de îndreptare i
reinte"rare social fie prin impunerea unor noi obligaii  care nu fuseser anterior impuse de instan fie prin modificarea coninutului obligaiilor existente prin sporirea5diminuarea condiiilor de executare (de pild când dei iniial ftisese im-
 pus obli"aia de a nu se afla pe stadionul Fhencea din Gucureti iar ulterior având în vedere comportamentul persoaneisuprave"heate instana impune acesteia obli"aia de a nu se afla pe niciunul dintre stadioanele din capital);
- dispoziiile art$ 1** &' sunt de natur s asigure respectarea principiului interven*iei adaptate# prin stabilirea i
continuarea interveniei în acord cu dinamica cazului!
- sesizarea instanei în vederea modificrii obligaiilor se poate face de 6erviciul de probaiune ori de udectorul  delegat cu executarea (la cererea minorului, prinilor, tutorelui sau a aitei persoane în gria creia se afl minorul ori a persoanei vtmate. dup consultarea referatului de evaluare întocmit de consilierul de  probaiune);
- pe parcursul e!ecutrii msurii educative neprivative de libertate se poate dispune de mai multe ori modificarea
obli"aiilor le"ea neprevzând în aceast materie nicio limitare;
- nu constituie modificare a obli"aiilor obinerea de ctre minor a permisiunii în executarea obligaiilor  prevzute
la art$ 1*1 alin$ (1) lit$ c) i d) &' (obli"aia de a nu se afla în anumite locuri sau la anumite manifestri sportive
culturale ori la alte adunri publice stabilite de instan precum i obli"aia de a nu se apropia i de a nu comunica
cu victima sau cu membri de familie ai acesteia cu participanii la svârirea infraciunii ori cu alte persoane stabilite de instan)$ ermisiunea poate fi acordat la solicitarea minorului  pentru o perioad de timp de maxim 7 zile, de consilierul de probaiune, prin decizie,  pentru motive temeinic .ustificate (de pild participarea
minorului la funeraliile unui membru de familie); le"ea nu prevede cazuri limitative în care se poate dispune
 permisiunea acestea urmând a fi apreciate in concreto de ctre consilierul de probaiune. e durata permisiunii
 prezena persoanei suprave"heate în anumite locuri sau luarea le"turii cu anumite persoane nu reprezint o
înclcare a obli"aiilor impuse$ Iurata permisiunii se include în termenul de suprave"here;
deopotriv dac instana de .udecat a impus în sarcina minorului e!ecutarea obli"aiei de a nu depi fr acordul
serviciului de probaiune$ limita teritorial stabilit de instan la solicitarea minorului pentru motive obiective  consilierul  de probaiune1 poate s acorde minorului, prin decizie, permisiunea de a depi limita teritorial stabilit de instan; i în
acest caz$ nu prevede cazuri limitative in care seoate dispune permisiunea acestea urmând a fi apreciate  in concreto de ctre
consilierul de probaiune! de asemenea fa de motivele concrete ale solicitrii  consilierul de probaiune va stabili i durata
 pentru care se acord permisiunea aceasta neftind limitat în timp printr-o dispoziie le"al; pe durata permisiunii minorul
 poate depi limita teritorial impus aceasta nereprezentând o înclcare a obli"aiei impuse;
- despre acordarea permisiunii  consilierul de probaiune încunotineaz,  dup caz inspectoratul .udeean de
 poliie în a crui circumscripie îi are domiciliul precum i dac este cazul cel în care îi are locuina minorul i
 pentru cazurile în care s-a dispus interdicia pentru locuri manifestri sau adunri în afara acestei circumscripii
nspectoratul Feneral al oliiei omâne i pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instan nu
domiciliaz în aceeai circumscripie inspectoratele .udeene de poliie de la domiciliul acestora precum i
 .udectorul dele"at cu e!ecutarea$
0.,. #ncetarea o*ligaiilor
-tot ca e!presie a caracterului fle!ibil al procesului de suprave"here ari$ 1** &' stipuleaz c  instana de executare va dispune încetarea executrii uneia7unora dintre obli"aiile pe care le-a impus prin hotrârea definitiv atunci
când apreciaz c fa de pro"resele înre"istrate de minor meninerea acestora nu mai este necesar (de pild
instana apreciaz c nu mai este necesar i proporional cu scopul urmrit restrân"erea libertii de circulaie a
minorului dispunând încetarea obli"aiei de a nu prsi teritoriul omâniei); -dispoziiile art$ 1** &' sunt de natur s asigure respectarea  principiului interveniei adaptate, prin stabilirea i
continuarea interveniei în acord cu dinamica cazului!
- sesizarea instanei de e!ecutare în vederea încetrii obli"aiilor se poate face de 6erviciul de probaiune ori de  udectorul delegat cu executarea (la cererea minorului prinilor tutorelui sau a altei persoane în "ri.a creia se
afl minorul ori a persoanei vtmate dup consultarea referatului de evaluare întocmit de consilierul de
 probaiune);
- pe parcursul e!ecutrii msurii educative neprivative de libertate se poate dispune de mai multe ori încetarea
e!ecutrii unor obli"aii le"ea neprevzând în aceast materie nicio limitare$
§(. 5relungirea sau #nlocuirea msurilor educative neprivative de li*ertate
Brt$ 1*% &' stipuleaz dou cazuri de prelun"ire sau înlocuire a msurilor educative neprivative de libertate/
1. 6erespectarea cu rea!credin a condiiilor de e"ecutare a msurii educative sau a o*ligaiilor impuse de instan%
11
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 12/32
a) Iac minorul nu respect cu rea-credin condiiile de e!ecutare a msurii educative sau ale obli"aiilor 
impuse instana poate dispune/  prelungirea msurii educative, fr a putea depi maximul prevzut de lege pentru aceasta;
-în acest caz comportamentul minorului relev c este nevoie de o durat mai mare de timp în care s fie supus msurii
educative pentru a se obine îndreptarea sa i reinte"rarea în comunitate fr a putea fi depit ma!imul prevzut
de le"e pentru aceste msuri (" luni - în cazul sta"iului de formare civic  $ luni  - în ipoteza suprave"herii 1/
 sptmâni - în situaia consemnrii la sfârit de sptmân respectiv $ luni - în cazul asistrii zilnice); - este necesar ca msura educativ s nu fi fost dispus  ab initio prin hotrârea definitiv pe durata ei ma!im
deoarece în aceast ipotez intervine fie înlocuirea msurii e!istente cu o alt msur educativ neprivativ de
libertate mai sever fie înlocuirea msurii educative a asistrii zilnice luat pe o durat de , luni cu msura
educativ a internrii într-un centru educativ;
- instana poate impune noi obligaii în sarcina minorului ori spori condiiile de executare a celor existente.
af) înlocuirea msurii luate cu o alt msur educativ neprivativ de libertate mai sever; -la înlocuirea msurilor educative neprivative de libertate instana va avea în vedere severitatea acestor msuri în
ordinea prevzut la art$ 113 alin$ (1) pct$ 1 &' (de pild se poate dispune înlocuirea sta"iului de formare civic
cu suprave"herea sau a suprave"herii cu consemnarea la sfârit de sptmân);
- le"ea nu impune obli"aia de a dispune înlocuirea unei msuri neprivative de libertate cu msura educativ imediat
urmtoare instana putând aprecia in concreto c este necesar impunerea unei msuri educative mai severe (de
 pild se poate dispune înlocuirea msurii suprave"herii cu msura asistrii zilnice);
- instana poate impune noi obligaii în sarcina minorului ori spori condiiile de executare a celor existente.
nstana va opta între soluiile prevzute la  lit. a+ sau b+ în funcie de particularitile cauzei soluia de la  lit. b+ nefiind
condiionat de dispunerea în prealabil a soluiei de la   lit. a+.  rin urmare atunci când prin hotrârea definitiv msura
educativ a sta"iului de formare civic suprave"herii respectiv consemnarea la sfârit de sptmân nu au fost luate pe
durata lor ma!im instana va aprecia dac se impune prelun"irea duratei msurii educative fr a depi durata ma!im
 prevzut de le"e ori înlocuirea acesteia cu o alt msur educativ neprivativ de libertate mai sever$ Iac msura
educativ a asistrii zilnice nu a fost luat pe durata ei ma!im instana va trebui s dispun prelun"irea ei pe durata
ma!im cu eventuala impunere de noi obli"aii ori de sporire a condiiilor de e!ecutare a celor e!istente nefiind posibil
înlocuirea acesteia cu msura internrii într-un centru educativ$
ag) înlocuirea msurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniial, s-a luat msura educativ neprivativ de libertate cea mai sever, pe durata sa maxim.
 privarea de libertate a minorului prin internarea lui într-un centru educativ se va putea dispune numai dac instana îi
aplicase prin hotrâre definitiv msura educativ a asistrii zilnice pe o durat de , luni iar minorul nu respect cu rea-
credin aceast msur sau obli"aiile impuse pe lân" aceasta;
- internarea într-un centru educativ se va dispune *msur obligatorie# iar nu facultativ+ atunci când dup ce instana
a dispus anterior prelun"irea msurii educative neprivative de libertate sau înlocuirea celei dispuse iniial cu o
msur educativ neprivativ de libertate mai sever minorul persist în comportamentul su i nici de aceast
dat nu sunt respectate condiiile de e!ecutare a msurii educative sau a obli"aiilor impuse$
Iac minorul nu respect condiiile de e!ecutare a msurii educative sau obli"aiile impuse   sesizarea instanei de executare  pentru prelun"irea sau înlocuirea msurii educative neprivative de libertate se face de ctre   consilierul  deprobaiune.
relun"irea msurii educative neprivative de libertate în cazul în care minorul nu respect cu rea-credin condiiile de
e!ecutare i obli"aiile impuse se dispune de instana de executare. înlocuirea msurii luate iniial cu o alt msur educativ neprivativ de libertate mai sever ori înlocuirea msurii luate
iniial cu o msur educativ privativ de libertate se dispune de instana de executare. 2. Comiterea de minorul aflat #n e"ecutarea unei msuri educative neprivative de li*ertate a unei noi infraciuni
+#n timpul minoritii) sau $udecarea ulterioar a acestuia pentru o infraciune concurent +c'iar i #n ipote&a #n care
 #n cadrul pluralitii de infraciuni se regsete i o fapt svârit dup #mplinirea vârstei de 17 ani). în primul rând trebuie subliniat c potrivit art$ 1*< alin$ (1) &' în caz de concurs de infraciuni svârite în timpul
minoritii se stabilete i se ia o singur msur educativ pentru toate faptele.
Iac minorul aflat în e!ecutarea unei msuri educative neprivative de libertate svârete o nou infraciune sau este
 .udecat pentru o infraciune concurent instana având în vedere "ravitatea infraciunii i periculozitatea infractorului
evaluate în funcie de criteriile "enerale prevzute de art$ +4 alin$ (1) &' dispune/
a) prelungirea msurii educative luate iniial, fr a putea depi maximul prevzut de lege pentru aceasta; - este necesar ca msura educativ s nu fi fost dispus  ab initio prin hotrârea definitiv pe durata ei ma!im
deoarece în aceast ipotez intervine fie înlocuirea msurii e!istente cu o alt msur educativ neprivativ de
libertate mai sever fie înlocuirea msurii educative cu o msur educativ privativ de libertate;
- instana poate impune noi obligaii în sarcina minorului ori spori condiiile de executare a celor existente.
a!) înlocuirea msurii luate iniial cu o alt msur educativ neprivativ de libertate mai sever; -la înlocuirea msurilor educative neprivative de libertate instana va avea în vedere severitatea acestor msuri în
ordinea prevzut la art$ 113 alin$ (1) pct$ 1 &';
12
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 13/32
le"ea nu impune obli"aia de a dispune înlocuirea unei msuri neprivative de libertate cu msura educativ imediat
urmtoare instana putând aprecia  in concretoc este necesar impunerea unei msuri educative mai severe (de pild se
 poate dispune înlocuirea msurii suprave"herii cu msura asistrii zilnice);
- instana poate impune noi obligaii în sarcina minorului ori spori condiiile de executare a celor existente.
c+ înlocuirea msurii luate iniial cu o msur educativ privativ de libertate.
- nu este necesar ca prin hotrârea definitiv msura educativ s fi fost luat pe durata ei ma!im instana putând
aprecia c fa de "ravitatea infraciunii nou svârite respectiv a infraciunii concurente se impune luarea unei
msuri educative privative de libertate (internarea într-un centru educativ sau internarea într-un centru de detenie)$
Btunci când în cadrul pluralitii de infraciuni se re"sete i o fapt svârit dup împlinirea vârstei de 1 ani
instana va aplica re"ulile prevzute de art$ 1*< alin$ (*) &'$
relun"irea msurii educative neprivative de libertate se dispune de  instana care udec noua infraciune sau
infraciunea concurent.
înlocuirea msurii luate iniial cu o alt msur educativ neprivativ de libertate mai sever ori înlocuirea msurii luate
iniial cu o msur educativ privativ de libertate se  dispune de instana care udec noua infraciune sau infraciunea
concurent.
Seciunea a !a. Regimul msurilor educative privative de li*ertate
§1. Reguli generale
- art$ 113 alin$ (1) pct$ * &' enumera msurile educative privative de libertate în ordinea cresctoare a "ravitii
lor dup cum urmeaz/
 b) internarea într-un centru de detenie$
- durata e!ecutrii msurii educative privative de libertate se socotete din ziua în care infractorul a început
e!ecutarea hotrârii definitive de condamnare; ziua în care începe e!ecutarea msurii educative privative de
libertate i ziua în care înceteaz se socotesc în durata e!ecutrii$ erioada în care infractorul în cursul e!ecutrii
msurii educative privative de libertate se afl bolnav în spital intr în durata e!ecutrii$ în afar de cazul în care
i-a provocat în mod voit boala iar aceast împre.urare se constat în cursul e!ecutrii msurii educative privative
de libertate;  potrivit art$ 1*+ &' raportat la art$ +* alin$ (1) &' perioada în care o persoan a fost supus unei msuri preventive
 privative de libertate se scade din durata pedepsei msurii educative privative de libertate pronunate$ Hcderea se face i
atunci când infractorul a fost urmrit sau .udecat în acelai timp ori în mod separat pentru mai multe infraciuni concurente
chiar dac i-a fost aplicat o msur educa tiv privativ de libertate pentru o alt fapt decât cea care a determinat
dispunerea msurii preventive;
- în cazul infraciunilor svârite în strintate pentru care se aplic i le"ea penal român partea din msura educativ
 privativ de libertate precum i durata msurilor preventive privative de libertate e!ecutate în afara teritoriului rii se scad
din durata msurii educative privative de libertate aplicate pentru aceeai infraciune în omânia;
-msurile educative privative de libertate pot face obiectul unei le"i de "raiere;
- când la data pronunrii hotrârii prin care s-a luat o msur educativ privativ de libertate infractorul a împlinit vârsta de
1 ani instana inând seama de posibilitile sale de îndreptare de vârsta acestuia precum i de celelalte criterii "enerale
 prevzute în art$ +4 alin$ (1) &' poate dispune e!ecutarea msurii educative într-un penitenciar;
- sustra"erea de la e!ecutarea unei msuri educative privative de libertate prin prsirea far drept a centrului educativ sau de
detenie ori prin neprezentarea dup e!pirarea perioadei în care s-a aflat le"al în stare de libertate constituie infraciunea de
nee!ecutarea sanciunilor penale prevzut de art$ * alin$ (*) &'$
§2. -nternarea #ntr!un centru educativ
2.1 6oiune. Condiii
- este msura educativ privativ de libertate constând în internarea minorului într-o instituie specializat în recuperarea
minorilor (centru educativ) unde va urma un pro"ram de pre"tire colar i formare profesional potrivit aptitudinilor sale
 precum i pro"rame de reinte"rare social;
4sura internrii #ntr!un centru educativ se poate dispune atunci când în raport cu "ravitatea infraciunii svârite i
cu periculozitatea infractorului evaluat potrivit criteriilor "enerale prevzute de art$ +4 alin$ (1) lit$ a)-") &' instanaapreciaz c se impune privarea de libertate a infractorului care  la data svâririi infraciunii, avea vârsta cuprins între 1" i 86 ani  i care/
13
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 14/32
(i) a comis o nou infraciune pe parcursul executrii unei msuri educative (privative sau neprivative de libertate) aplicate printr-o !otrâre definitiv
- prin comparaie cu re"imul sancionator al ma.orilor aceasta este o form de 0recidiv postcondamnatorie a minorului
delincvent;
- pentru  infraciunea comis anterior   instana trebuie s fi dispus prin hotrâre definitiv aplicarea unei msuri educative
 privative sau neprivative de libertate; este posibil ca msura educativ s fi fost dispus prin hotrâre definitiv pentru
sancionarea unui concurs de infraciuni;  noua infraciune
 este comis pe parcursul e!ecutrii msurii educative aplicate
 prin hotrârea definitiv
nu prezint importan "ravitatea infraciunii comise anterior, nici dac aceasta a fost comis cu intenie praeterintenie
sau din culp ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice i nici dac infraciunea a rmas în faza tentativei sau
a fost consumat ori epuizat; deopotriv nu prezint importan dac   infraciunea nou-comis a rmas în faza tentativei
sau a fost consumat ori epuizat ori dac a fost svârit cu intenie praeterintenie sau din culp ori în calitate de autor
coautor insti"ator sau complice;
- pedeapsa prevzut de le"e  pentru infraciunea nou-comis  poate s fie amenda sau amenda alternativ cu
 pedeapsa închisorii de pân la + ani ori numai pedeapsa închisorii de pân la + ani; în ipoteza în care fapta a rmas
în faza tentativei prezint importan pedeapsa prevzut de le"e pentru infraciunea consumat; dac pedeapsa
 prevzut de le"e este închisoarea de + ani sau mai mare ori deteniunea pe via este incident cazul de la  pct. *iii+
de mai .os;
- competena de a dispune luarea msurii internrii într-un centru educativ în acest caz aparine instanei care
 udec noua infraciune. ai) a mai svârit o infraciune pentru care i s-a aplicat prin !otrâre definitiv o msur educativ (privativ sau
neprivativ de libertate) ce a fost executat; - prin comparaie cu re"imul sancionator al ma.orilor aceasta este o form de 0recidiv poste!ecutorie a minorului
delincvent;
- pentru  infraciunea comis anterior  instana trebuie s fi dispus prin hotrâre definitiv aplicarea unei msuri
educative privative sau neprivative de libertate; este posibil ca msura educativ s fi fost dispus prin hotrâre
definitiv pentru sancionarea unui concurs de infraciuni;  noua infraciune este comis dup e!ecutarea msurii
educative aplicate prin hotrârea definitiv
- nu prezint importan "ravitatea  infraciunii comise anterior#  nici dac aceasta a fost comis cu intenie
 praeterintenie sau din culp ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice i nici dac a rmas în faza
tentativei sau a fost consumat ori epuizat; deopotriv nu prezint importan dac infraciunea nou-comis  a
rmas în faza tentativei sau a fost consumat ori epuizat ori dac a fost svârit cu intenie praeterintenie sau
din culp ori în calitate de autor coautor insti"ator sau complice; - pedeapsa prevzut de le"e  pentru infraciunea nou-comis  poate s fie amenda sau amenda alternativ cu
 pedeapsa închisorii de pân la + ani ori numai pedeapsa închisorii de pân la + ani; în ipoteza în care fapta a rmas
în faza tentativei prezint importan pedeapsa prevzut de le"e pentru infraciunea consumat; dac pedeapsa
 prevzut de le"e este închisoarea de + ani sau mai mare ori deteniunea pe via este incident cazul de la  pct. *iii+
de mai .os;
a) a comis o infraciune pentru care legea prevede pedeapsa înc!isorii de 9 ani sau mai mare ori deteniunea pe via.
-se va avea în vedere pedeapsa prevzut de le"e pentru infraciunea fapt consumat;
- nu prezint importan forma de vinovie cu care minorul a comis infraciunea (intenie praeterintenie sau
culp) nici dac aceasta a rmas în faza tentativei sau a fost consumat ori epuizat i nici dac acestuia i-a mai
fost aplicat anterior vreo msur educativ (privativ sau neprivativ de libertate);
 @a executarea msurii internrii într-un centru educativ se poate aunge i în ipoteza  înlocuirii  unei msuri educative
neprivative de libertate dispuse printr-o)otrâre definitiv cu msura internrii într-un centru de educare în urmtoarele
cazuri+
! 6erespectarea cu rea!credin a condiiilor de e"ecutare a msurii educative neprivative de li*ertate sau a
o*ligaiilor impuse de instan%
Iac minorul nu respect cu rea-credin condiiile de e!ecutare a msurii educative neprivative de libertate sau ale
obli"aiilor impuse instana poate dispune înlocuirea acesteia cu msura internrii într-un centru de educare atunci când/
a) instana îi aplicase minorului prin hotrâre definitiv msura educativ a asistrii zilnice pe o durat ma!im
de , luni iar minorul nu respect cu rea-credin aceast msur sau obli"aiile impuse pe lân" aceasta;
 b) dup ce instana a dispus anterior prelun"irea msurii educative neprivative de libertate sau înlocuirea celei
dispuse iniial cu o msur educativ neprivativ de libertate mai sever minorul persist în comportamentul
su i nici de aceast dat nu sunt respectate condiiile de e!ecutare a msurii educative sau a obli"aiilor 
impuse; în aceast ultim ipotez înlocuirea este obli"atorie iar nu facultativ;
! Comiterea de minorul aflat #n e"ecutarea unei msuri educative nepriva! tive de li*ertate a unei noi infraciuni
+#n timpul minoritii) sau $udecarea ulterioar a acestuia pentru o infraciune concurent +c'iar i #n ipote&a #n care #n cadrul pluralitii de infraciuni se regsete i o fapt svârit dup #mplinirea vârstei
de 17 ani).
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 15/32
a=) msura internrii într-un centru educativ se poate dispune pe o perioad determinat cuprins între 1 i  3 ani, ce
va fi stabilit în funcie de criteriile "enerale de individualizare prevzute de art$ +4 alin$ (1) &' e!ecutându-se
fie înainte fie dup împlinirea vârstei de 1 ani fie atât înainte cât i dup împlinirea vârstei de 1 ani în funcie
de data rmânerii definitive a hotrârii .udectoreti; aadar instana de .udecat nu va meniona în minut c
internarea într-un centru educativ se dispune pân la împlinirea vârstei de 1 ani;
al) dup rmânerea definitiv a !otrârii udectoreti, punerea în executare a internrii într-un centru educativ
se face de udectorul delegat cu executarea prin trimiterea unei copii de pe !otrâre organului de poliie de lalocul unde se afl minorul (organul de poliie în circumscripia cruia la momentul rmânerii definitive a !otrârii udectoreti locuiete în fapt minorul); organul de poliie ia msuri pentru internarea minorului;
am) cu ocazia punerii în e!ecutare a msurii educative a internrii într-un centru educativ or"anul de poliie poate
 ptrunde în domiciliul sau reedina unei persoane fr învoirea acesteia precum i în sediul unei persoane
 .uridice fr învoirea reprezentantului le"al al acesteia; pentru ptrunderea în spaiile private în vederea punerii in
e!ecutare a msurii educative privative de libertate nu este nccesar obinerea în prealabil a unei autorizaii de
 percheziie;
- dac minorul fa de care s-a luat msura educativ a internrii într-un centru educativ nu este "sit or"anul de
 poliie constat aceasta printr-un proces-verbal i sesizeaz de îndat or"anele competente pentru darea în
urmrire precum i pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei;  un e!emplar al procesului-verbal
se înainteaz centrului educativ în care se va face internarea; copia de pe hotrâre se pred cu ocazia e!ecutrii
msurii centrului educativ în care minorul este internat; conductorul centrului educativ comunic de îndat
instanei care a dispus msura despre efectuarea internrii;
- potrivit art$ 1 din 2e"ea nr$ *347*61% la data intrrii în vi"oare a acestei le"i penitenciarele pentru minori i tineri i centrele de reeducare se reor"anizeaz în centre de detenie i centre educative.
an) 5relungirea sau #nlocuirea internrii #ntr!un centru educativ cu internarea #ntr!un centru de detenie
Iac în perioada internrii într-un centru educativ minorul svârete   o nou infraciune sau este udecat pentru o
infraciune concurent svârit anterior instana poate dispune una dintre urmtoarele soluii+ meninerea msurii internrii într-un centru educativ, prelungind (msur obligatorie) îns durata acesteia,
 fr a depi maximul de * ani prevzut de lege; msura educativ se menine, modificându-se doar  durata acesteia; pluralitatea de infraciuni sau perseverena infracional a minorului va atrage o reindividualizare a duratei msurii internrii într-un centru educativ pe parcursul executrii acesteia;
înlocuirea msurii internrii într-un centru educativ cu msura internrii într-un centru de detenie;  pluralitatea de infraciuni sau perseverena infracional a minorului va atrage reindividual:zarea naturii  msurii educative neprivative de libertate dispuse prin !otrârea definitiv pe parcursul executrii  acesteia;
- una dintre soluiile de mai sus vor putea fi dispuse / în ipoteza în care in perioada internrii într-un centru educativ minorul a comis un concurs (real sau ideal) de infraciuni sau este .udecat pentru un concurs (real sau
ideal) de infraciuni
comise anterior;
- chiar i în ipoteza în care msura internrii într-un centru educativ a fost dispus ab initio pe durata ei ma!im
le"ea nu impune instanei obli"aia de a înlocui aceast msur cu cea a internrii într-un centru de detenie
 putându-se dispune doar meninerea msurii iniiale (de pild în ipoteza comiterii din nou a unei infraciuni din
culp ce are un pericol social foarte redus);
- an 1*4 &' nu prevede posibilitatea ca din durata msurii internrii într-un centru de detenie s fie dedus
 perioada în care minorul s-a aflat într-un centru educativ$
-instan competent s dispun prelun"irea duratei msurii educative sau înlocuirea acesteia cu msura educativ a
internrii într-un centru de detenie este instana creia îi revine competena s .udece noua infraciune sau
infraciunea concurent svârit anterior$
2.. #nlocuirea internrii #ntr!un centru educativ cu msura asistrii &ilnice
în cazul în care pe durata internrii într-un centru educativ  minorul  a dovedit interes constant   pentru însuirea
cunotinelor colare i profesionale i a fcut  pro-grese evidente în vederea reinte"rrii sociale dup e!ecutarea a  cel puin  umtate din durata internrii  instana poate dispune (msur facultativ) înlocuirea internrii într-un centru educativ cu msura educativ a asistrii zilnice pe o perioad egal cu durata internrii neexecutate, dar nu mai mult de luni,
- este re"lementat o modalitate de reindividualizare a naturii msurii educative aplicate prin hotrârea definitiv pe
 parcursul e!ecutrii acesteia în considerarea comportamentului minorului;
- este necesar pentru a se dispune înlocuirea internrii într-un centru educativ cu msura educativ a asistrii zilnice
ca minorul s fi executat cel puin umtate din durata internrii într-un centru educativ i s nu fi împlinit  vârsta de 1# ani la data pronunrii !otrârii rmase definitive;
- dac minorul a împlinit vârsta de 1 ani pe parcursul e!ecutrii msurii educative privative de libertate sau pe
 parcursul procedurii de înlocuire a acesteia cu asistarea zilnic înlocuirea nu va putea fi dispus putând fi
inciden în cauz doar liberarea din e!ecutarea msurii internrii într-un centru educativ; - potrivit art$ 1+< din 2e"ea nr$ *347*61% consiliul educativ , cu participarea .udectorului de suprave"here a privrii
de libertate la centrul educativ în calitate de preedinte i a unui consilier de probaiune din cadrul serviciului de
15
http://slidepdf.com/reader/full/colaje-raspunderea-minorului 16/32
 probaiune de pe lân" tribunalul în circumscripia cruia se afl centrul  stabilete dac minorul a dovedit interes
constant pentru însuirea cunotinelor colare i profesionale i a fcut pro"rese în vederea reinte"rrii sociale în
 prezena acestuia  i formuleaz propunerea de înlocuire a internrii într-un centru educativ cu msura educativ a asistrii zilnice. 2a formularea propunerii se ine seama i de perioadele de internare anterioare$ Iac
se apreciaz c se impune înlocuirea internrii cu msura educativ a asistrii zilnice  propunerea cuprins într-un
 proces-verbal motivat#  împreun cu documentele care atest meniunile consemnate în acesta se înainteaz
instanei în a crei circumscripie teritorial  se afl centrul educativ, corespunztoare în grad instanei deexecutare;  în cazul în care comisia constat c minorul nu întrunete condiiile pentru   a fi dispus înlocuirea
msurii internrii în centrul educativ cu aceea a asistrii zilnice  în procesul-verbal se fixeaz un termen pentru
reexaminarea situaiei acesteia# care nu poate fi mai mare de " luni. Jotodat comisia comunic procesul-verbal
minorului care are posibilitatea ca în termen de % zile de la aducerea a cunotin sub semntur s se adreseze
cu cerere de înlocuire a msurii internrii în centrul educativ cu msura educativ a asistrii zilnice instanei în a
crei circumscripie teritorial se afl centrul educativ# corespunztoare în grad instanei de executare!
- competena de a se pronuna asupra înlocuirii aparine instanei în circumscripia teritorial a creia se afl centrul educativ, corespunztoare în grad instanei de executare;  instana se pronun prin sentin care poate fi
atacat cu contestaia în termen de % zile de la comunicare; competena soluionrii contestaiei aparine potrivit
dispoziiilor art$ 171 alin$ (%) din Legea nr$ *348291 instanei în circumscripia teritorial a creia se afl centrul
corespunztoare în  grad instanei care a avut competena s .udece apelul hotrârii prin care s-a aplicat msura
educativ; rezult aadar c art$ 11 alin$ (%) din 2e"ea nr$ *347*61% instituie competena de soluionare a
contestaiei în favoarea curii de apel în circumscripia creia se afl centrul educativ #prin dero"area de la re"ulile
"enerale prevzute de art$ 4*31 alin$ (3) &'$
- instana va proceda la individualizarea concret a duratei msurii educative a asistrii zilnice care va fi impus
 pentru o perioad egal cu durata internrii într-un centru educativ rmase neexecutate# dar nu mai mult de $ 
luni!
- odat cu  înlocuirea internrii într-un centru educativ cu msura asistrii zilnice instana  trebuie s impun respectarea uneia sau mai multora dintre obli"aiile prevzute de art$ 1*1 &' pân la împlinirea duratei msurii
internrii;
- dac minorul respect obli"aiile impuse i nu mai comite vreo alt infraciunii msura educativ se consider
e!ecutat;
- dac minorul nu respect cu rea-credin condiiile de e!ecutare a msurii asistrii zilnice sau obli"aiile impuse
instana care a udecat cauza în prim instan, la sesizarea procurorului ori a consilierului de probaiune,
revine asupra înlocuirii *msur obligatorie# iar nu facultativ+ i dispune executarea restului rmas neexecutat  *la data înlocuirii+ din durata msurii internrii într-un centru educativ.
- în cazul în care pe durata de executare a msurii asistrii zilnice   (care a înlocuit internarea într-un centru
educativ) minorul comite în calitate de autor coautor insti"ator sau complice  o nou infraciune sau un concurs
(real sau ideal) de infraciuni #indiferent de "ravitatea infraciunii ori de pedeapsa prevzut de le"e sau de forma
de vinovie cu care a fost svârit comis (intenie praeterintenie sau din culp) ori de forma acesteia (tentativ
infraciune fapt consumat sau epuizat) instana creia îi revine competena s udece noua infraciune svârit de minor va dispune revenirea asupra înlocuirii  *msur obligatorie# iar nu facultativ+ i apoi# în funcie de
 particularitile cauzei va dispune+ ao) e"ecutarea restului rmas nee"ecutat +la data #nlocuirii) din durata msurii internrii iniiale cu
posi*ilitatea prelungirii duratei acesteia pân la ma"imul de ani +#n acest ultim ca& fiind necesar ca  ab initio internarea s nu fi fost dispus pe durata ei ma"im)% prelungirea duratei msurii internrii #ntr!un
centru educativ rmâne la li*era apreciere a instanei #n funcie de particularitile cau&ei%
ap) internarea #ntr!un centru de detenie.
 &'( nu mai folosete instituia revocrii în aceast ipotez# ci  pe cea a revenirii, care în esen are aceeai logic de
 funcionare ca i revocarea.
în situaia în care pe durata de executare a msurii asistrii zilnice  (care a înlocuit internarea într-un centru educativ) este
comis de persoana care e!ecut msura educativ o nou infraciune în calitate de autor coautor insti"ator sau complice
dup #mplinirea vârstei de 17 ani  instana va dispune revenirea asupra înlocuirii ! apoi pentru infraciunea comis se va
aplica re"imul sancionator al ma.orilor prin stabilirea unei pedepse; pedeapsa astfel stabilit se va contopi potrivit re"ulilor 
 prevzute de art$ 1*< alin$ (*) lit$ b)-d) &' cu msura educativ a internrii într-un centru educativ$
2.,. Li*erarea minorului din centrul educativ
n cazul în care pe durata internrii într-un centru educativ persoana care a  #mplinit vârsta de 17 ani  aflat în
e!ecutarea msurii educative a dovedit  interes constant  pentru însuirea cunotinelor colare i profesionale i a fcut
 progrese evidente în vederea reinte"rrii sociale poate fi liberat de instan (msur facultativ) dup e"ecutarea a cel