Transcript
Page 1: Clasificarea softurilor educationale

Softul educațional mijloc eficient de stimulare a

gândirii critice și învățării active la vârsta preșcolară

Softul educațional mijloc eficient de stimulare a

gândirii critice și învățării active la vârsta preșcolară

Page 2: Clasificarea softurilor educationale

Legătura omului cu societatea din care face parte se realizează prin cultură oferindu-i o „matrice” de

gândire care-şi va pune amprenta asupra întregii sale existeţe.

Legătura omului cu societatea din care face parte se realizează prin cultură oferindu-i o „matrice” de

gândire care-şi va pune amprenta asupra întregii sale existeţe.

Page 3: Clasificarea softurilor educationale

Utilizarea calculatorului de către cadrele didactice din învăţământul preşcolar atât pentru cultura lor generală şi profesională, dar şi în procesul didactic, constituie un element necesar. Dacă procurarea unui calculator nu este întotdeauna la îndemâna fiecărei familii, grădiniţa ar trebui să asigure accesul tuturor copiilor în utilizarea acestuia, formându-le abilităţile necesare.

Page 4: Clasificarea softurilor educationale

Clasificarea softurilor educationaleClasificarea softurilor educationaleO modalitate prin care se poate realiza inițierea

copiilor în utilizarea într- un mod eficient a calculatorului o reprezintă softurilor educaționale. Acestea pot fi clasificate după funcția pedagogică pe care o pot îndeplini:

•Exersare;•Prezentare interactivă de noi cunoștințe;•Prezentarea unor modele ale unor fenomene

reale•Evaluarea cunoștințelor ;•Dezvoltarea unor capacități/aptitudini printr-o

activitate de joc;•Jocuri educative.

O modalitate prin care se poate realiza inițierea copiilor în utilizarea într- un mod eficient a calculatorului o reprezintă softurilor educaționale. Acestea pot fi clasificate după funcția pedagogică pe care o pot îndeplini:

•Exersare;•Prezentare interactivă de noi cunoștințe;•Prezentarea unor modele ale unor fenomene

reale•Evaluarea cunoștințelor ;•Dezvoltarea unor capacități/aptitudini printr-o

activitate de joc;•Jocuri educative.

Page 5: Clasificarea softurilor educationale

EtapeEtape

În proiectarea eficientă a unor softuri educaționale, un cadru didactic trebuie să urmărească:

• definirea obiectivelor;

• analiza grupului țintă căruia i se adresează softul;

• analiza strategiilor pe care le include softul.

În proiectarea eficientă a unor softuri educaționale, un cadru didactic trebuie să urmărească:

• definirea obiectivelor;

• analiza grupului țintă căruia i se adresează softul;

• analiza strategiilor pe care le include softul.

Page 6: Clasificarea softurilor educationale

Puncte de referință pentru proiectarea unui soft educational

Puncte de referință pentru proiectarea unui soft educational

• natura și volumul conținutului (informației) • prezentarea conținutului softului:

• ordonarea situațiilor implicate, se vor respecta următoarele cerințe

• natura și volumul conținutului (informației) • prezentarea conținutului softului:

• ordonarea situațiilor implicate, se vor respecta următoarele cerințe

Page 7: Clasificarea softurilor educationale

Exemple de softuri educationaleExemple de softuri educationale

• Opţionalul „Prietenul meu calculatorul” a ajutat copiii să descifreze modul de utilizare a calculatorului şi să-i motiveze în interacţiunea cu aceştia în cadrul jocurilor didactice (softuri educaţionale de exersare, de prezentare interactivă de noi cunoştinţe, de evaluare a cunoştinţelor, deprinderilor, dar şi de dezvoltare a unor capacităţi sau aptitudini).

• Jocurile-ghicitori au evaluat cunoştinţe din mediul natural (anotimpuri, flori, fenomene, meserii, mijloace de transport, evenimente), dar si gradul de dezvoltare a vorbirii

• Softurile create la activităţile matematice au evaluat, într-o formă atractivă achiziţiile operaţiilor matematice

• Evaluarea cunoştinţelor de educaţie rutieră s-a realizat prin jocul

pe calculator „Învăţăm să circulăm”.

• Opţionalul „Prietenul meu calculatorul” a ajutat copiii să descifreze modul de utilizare a calculatorului şi să-i motiveze în interacţiunea cu aceştia în cadrul jocurilor didactice (softuri educaţionale de exersare, de prezentare interactivă de noi cunoştinţe, de evaluare a cunoştinţelor, deprinderilor, dar şi de dezvoltare a unor capacităţi sau aptitudini).

• Jocurile-ghicitori au evaluat cunoştinţe din mediul natural (anotimpuri, flori, fenomene, meserii, mijloace de transport, evenimente), dar si gradul de dezvoltare a vorbirii

• Softurile create la activităţile matematice au evaluat, într-o formă atractivă achiziţiile operaţiilor matematice

• Evaluarea cunoştinţelor de educaţie rutieră s-a realizat prin jocul

pe calculator „Învăţăm să circulăm”.

Page 8: Clasificarea softurilor educationale

Evaluarea cu ajutorul softurilor educaţionale a fost superioară celorlalte forme de

evaluare întrucât:

Evaluarea cu ajutorul softurilor educaţionale a fost superioară celorlalte forme de

evaluare întrucât:

• elementele sonore şi vizuale i-au atras pe copii;• itemii au fost simpli şi operaţionali;• aprecierile prompte, stimulative i-au motivat;• timpul de lucru a fost utilizat în mod eficient;• comunicarea copil-calculator a fost benefică;• efortul copiilor a fost cel mai ridicat;• rezultatele evaluatorilor au fost clare, concrete, • bazate doar pe efortul copiilor.

• elementele sonore şi vizuale i-au atras pe copii;• itemii au fost simpli şi operaţionali;• aprecierile prompte, stimulative i-au motivat;• timpul de lucru a fost utilizat în mod eficient;• comunicarea copil-calculator a fost benefică;• efortul copiilor a fost cel mai ridicat;• rezultatele evaluatorilor au fost clare, concrete, • bazate doar pe efortul copiilor.

Page 9: Clasificarea softurilor educationale

Tipuri de softTipuri de soft

Este deosebit de important să se evidenţieze tipul de soft educaţional (din punct de vedere al conţinutului tematic şi a strategiei) pentru a putea fi corect folosit:

• Softul interactiv de învăţare• Softul de simulare;• Softul de investigare (copilul îşi alege singur informaţiile

necesare rezolvării sarcinilor);• Softul tematic (subiecte, teme sau diferite domenii, arii

curriculare din programă);• Softul educativ (copilul este implicat într-un proces de

rezolvare a unei probleme sau situaţie)

Este deosebit de important să se evidenţieze tipul de soft educaţional (din punct de vedere al conţinutului tematic şi a strategiei) pentru a putea fi corect folosit:

• Softul interactiv de învăţare• Softul de simulare;• Softul de investigare (copilul îşi alege singur informaţiile

necesare rezolvării sarcinilor);• Softul tematic (subiecte, teme sau diferite domenii, arii

curriculare din programă);• Softul educativ (copilul este implicat într-un proces de

rezolvare a unei probleme sau situaţie)

Page 10: Clasificarea softurilor educationale

Prin aceste softuri educaţionale s-au valorificat cu prisosinţă funcţiile jocului didactic:

• Cognitiv-informativă;

• Stimulativ-motrice;

• Formativ-educativă;

• De tonifiere-echilibrare;

• Terapeutică

Prin aceste softuri educaţionale s-au valorificat cu prisosinţă funcţiile jocului didactic:

• Cognitiv-informativă;

• Stimulativ-motrice;

• Formativ-educativă;

• De tonifiere-echilibrare;

• Terapeutică

Page 11: Clasificarea softurilor educationale

Modalitatea de întocmire, prezentarea şi integrarea soft-urilor variate trebuie să trezească interesul copiilor, să-i solicite în cunoaşterea şi formularea soluţiilor, să corespundă posibilităţilor de dialog cu copiii, să permită răspunsuri desluşite şi să-i stimuleze creativitatea.

Modalitatea de întocmire, prezentarea şi integrarea soft-urilor variate trebuie să trezească interesul copiilor, să-i solicite în cunoaşterea şi formularea soluţiilor, să corespundă posibilităţilor de dialog cu copiii, să permită răspunsuri desluşite şi să-i stimuleze creativitatea.

Page 12: Clasificarea softurilor educationale

Avantaje Avantaje

• Este un mijloc de învăţare preferat de copii (apare animat, viu, interactiv);

• Stimulează interesul, curiozitatea, independenţa în rezolvarea sarcinilor şi căutarea soluţiilor;

• Permite minţii şi mâinii “să se joace” până la găsirea soluţiei;• Dezvoltă creativitatea, gândirea logică, perspicacitatea, puterea de

concentrare, îndemânarea;• Permite trecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util;• Începând cu vârsta preşcolară, calculatorul este uşor de folosit;• Funcţia didactică fundamentală a activităţii este îndeplinită;• Furnizează un mare volum de date;• Asigură o instruire individualizată ;• Favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe, prin paşi

mici, adaptaţi nevoilor individuale ;

• Este un mijloc de învăţare preferat de copii (apare animat, viu, interactiv);

• Stimulează interesul, curiozitatea, independenţa în rezolvarea sarcinilor şi căutarea soluţiilor;

• Permite minţii şi mâinii “să se joace” până la găsirea soluţiei;• Dezvoltă creativitatea, gândirea logică, perspicacitatea, puterea de

concentrare, îndemânarea;• Permite trecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util;• Începând cu vârsta preşcolară, calculatorul este uşor de folosit;• Funcţia didactică fundamentală a activităţii este îndeplinită;• Furnizează un mare volum de date;• Asigură o instruire individualizată ;• Favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe, prin paşi

mici, adaptaţi nevoilor individuale ;

Page 13: Clasificarea softurilor educationale

•Facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient ;

•Oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct ;

•Descurajează învăţarea sporadică, speculativă ;

•Rolul educatorului este de consilier, copilul intrând în dialog cu acesta fără a fi stresat, căci el este stimulat în învăţare ;

•Jocurile educaţionale de pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, spiritului de observaţie, memoriei vizuale, atenţiei voluntare, operaţiilor intelectuale prematematice, abilităţi de utilizare a calculatorului ;

•Facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient ;

•Oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct ;

•Descurajează învăţarea sporadică, speculativă ;

•Rolul educatorului este de consilier, copilul intrând în dialog cu acesta fără a fi stresat, căci el este stimulat în învăţare ;

•Jocurile educaţionale de pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, spiritului de observaţie, memoriei vizuale, atenţiei voluntare, operaţiilor intelectuale prematematice, abilităţi de utilizare a calculatorului ;

Page 14: Clasificarea softurilor educationale

Dezavantaje Dezavantaje •Poziţie statică, solicitarea coloanei

vertebrale, generând poziţii defectuoase;•Afectarea vederii;•Poate încuraja violenţa (prin unele

jocuri);•Nu favorizează socializarea, relaţiile

sociale favorizând izolarea, “singurătatea computerizată”;

•Excesivitatea în folosire poate determina îngrădirea şi limitarea afectivităţii copiilor;

•Creează dependenţă;•Timpul afectat calculatorului

diminuează lumea poveştilor, a jocurilor în aer liber;

•Prezintă segmente de instruire fixe, uneori răspunsul incorect este cotat în funcţie de detalii şi nu de esenţă.

•Poziţie statică, solicitarea coloanei vertebrale, generând poziţii defectuoase;

•Afectarea vederii;•Poate încuraja violenţa (prin unele

jocuri);•Nu favorizează socializarea, relaţiile

sociale favorizând izolarea, “singurătatea computerizată”;

•Excesivitatea în folosire poate determina îngrădirea şi limitarea afectivităţii copiilor;

•Creează dependenţă;•Timpul afectat calculatorului

diminuează lumea poveştilor, a jocurilor în aer liber;

•Prezintă segmente de instruire fixe, uneori răspunsul incorect este cotat în funcţie de detalii şi nu de esenţă.

Page 15: Clasificarea softurilor educationale

ConcluziiConcluziiExistă o necesitate reală pentru a planifica un

curriculum extins şi echilibrat prin softurile educaţionale atractive.

Sigur, folosirea calculatorului nu trebuie să înlăture activităţile tradiţionale, ci să le completeze; jocurile de mişcare, poveştile, poeziile, cântecele, jocurile de rol, plimbările, etc rămân să aducă farmecul specific copilăriei.

Există o necesitate reală pentru a planifica un curriculum extins şi echilibrat prin softurile educaţionale atractive.

Sigur, folosirea calculatorului nu trebuie să înlăture activităţile tradiţionale, ci să le completeze; jocurile de mişcare, poveştile, poeziile, cântecele, jocurile de rol, plimbările, etc rămân să aducă farmecul specific copilăriei.

Page 16: Clasificarea softurilor educationale