Transcript
 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  1/14

  DISEDIAKAN OLEH :

  SHASHA BINTI MAZLAN

  PRASEKOLAH SEM 8 IPTHO

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  2/14

  Ciri-ciriKualiti

  Guru

  Prasekolah

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  3/14

  TINGKAHLAKU

  Sabar

  Penyayang

  Sopan

  Ikhlas

  Amanah

  Hormat

  Yakin

  Responsif

  Adil

  Ceria

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  4/14

  TINGKAHLAKU

  Pembersih

  Cermat

  Teliti

  Berempati

  Bertolak ansur

  Mesra

  Jujur

  Berwibawa

  Rajin

  Proaktif

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  5/14

  TINGKAHLAKU

  Pantas

  Positif

  Berdisiplin

  Bersemangat

  Peka

  Cergas

  Tabah

  Role model

  Beradab

  Prihatin

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  6/14

  Berkongsi HormatBertolak

  ansurPositif

  Peka Bekerjasama Penyayang Bermoral

  Mudah

  Senyum Mesra Rajin Berani

  Amanah Baik hati Sopan Kecindan

  Sosial

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  7/14

  Percaya Cekap Berkepimpinan Kental

  CergasPandai tarik

  minatBerhikmah Beradab

  PrihatinPandai

  membina rapoBerani

  Sosial

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  8/14

  Bijaksana

  Banyak ilmu

  Jujur

  Amanah Kreatif

  Berkongsi

  Role model

  Unggul Berkepimpinan

  Akauntabiliti

  Pakar

  Inovatif Positif

  Cekap

  Berintegriti

  Berkemahiran

  Pencapaian akademik

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  9/14

  Sopan Kemas Unggul Menarik Ceria Bersih

  Selamat Berdisiplin Selesa Beretika Amanah Yakin

  Cara Berpakaian

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  10/14

  Ikhlas Menyerlah Positif Berintegriti

  BerpenampilanMengikutbudaya

  setempatBeradab Role model

  Cara Berpakaian

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  11/14

  Berilmu Adil Mesra Responsif

  Sediaberkorban

  Ikhlas Menarik Jujur

  Amanah KecindanBertimbang

  rasaAkauntabiliti

  Cara Mengajar

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  12/14

  Proaktif Cergas Berhikmah Dedikasi

  Tertib Berintegriti Jelas Beradab

  Bertenaga Bersemangat Peka Prihatin

  Cara Mengajar

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  13/14

  Berkaliber Cekap Berkepimpinan Berdisiplin

  Kreatif RajinTegas ada

  lembutYakin

  Berinovasi Penyayang Bermoral Positif

  Cara Mengajar

 • 8/10/2019 Ciri2 Kualiti Guru Pra 3143

  14/14

  SEKIAN,

  TERIMAKASIH