Download ppt - Cieplny przepływ energii

Transcript
 • Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Sposoby przekazywania ciepa:PrzewodnictwoKonwekcjaPromieniowanie

  Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • 1. Cieplny przepyw energiiDowiadczenie 1: Na stole kadziemy dwa przedmioty drewniany i metalowy i pozostawiamy na pewien czas. Dotknij rk metalu, a drug rk dotknij drewna. Co odczuwasz?

  Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Wniosek:

  Odnosimy wraenie, e metalowy przedmiot ma nisz temperatur.

  Podobne odczucia mamy, gdy w zimie dotykamy metalowej klamki- wydaje si duo chodniejsza ni drewniane drzwi.

  Gdy dotykamy metalu nastpuje szybki odpyw energii. Dlaczego tak si dzieje?Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Metalowy przedmiot wydaje si chodniejszy, gdy rozprowadza ciepo po caej swojej objtoci i cay czas pobiera od doni kolejne porcji energii.

  Drewniany przedmiot natomiast szybko wyrwnuje temperatur w miejscu zetknicia z doni i po chwili przestajemy odczuwa odpyw ciepa.Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Metal dobrze Drewno le przewodzi ciepo przewodzi ciepoMetal jest dobrym przewodnikiem ciepaDrewno jest izolatorem ciepaAutor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Q1Q2Q1=Q2Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Szczeglnie dobrymi przewodnikami ciepa s metale materiay, ktre dobrze przewodz rwnie prd elektryczny.

  Szko, drewno i plastik le przewodz zarwno ciepo, jak i prd elektryczny.Najlepszym izolatorem ciepa jest prnia, gdy nie zawiera adnych czsteczek. Autor mgr Boena Daczka

  CiaoPrzewodno cieplna Ciao2Przewodno cieplna 3Aluminium0,50 - 0,53Drewno0,1 0,17Aluminiowe stopy 0,31 - 0,47Ld0,005Antymon0,44Metal 0,06Bizmut0,019Mosidz0,15Brz0,18Mied0,918Brzal0,18Nikiel0,14Cyna0,154Nowe srebro0,07Cynk0,265Ow0,083Duraluminium0,35Papier0,003Powietrze0,000057Szko0,0022Platyna0,166Woda0,0014Srebro1Wolfram0,0476Stal0,11 - 0,12Zoto0,7Staliwo0,1eliwo0,07 - 0,12

  Autor mgr Boena Daczka

 • prniaSpecjalna cega zawierajca kanay powietrzneAutor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • izolatorprzewodnikAutor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • 2. Konwekcja Zjawisko konwekcji polega na unoszeniu si ciepa ku grze.Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Konwekcja w atmosferze i wodzie ma due znaczenie w ksztatowaniu klimatu i pogody na Ziemi.Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Dziki konwekcji zawdziczamy powstawanie pasatw, wiatrw monsunowych oraz prdw powietrznychAutor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Ruchy konwekcyjne powietrzaAutor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Dziki konwekcji nagrzana od palnika woda unosi si do gry , a chodna opada na dno czajnikaAutor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • 3. PromieniowanieEnergia jest wymieniana w postaci fali elektromagnetycznej midzy powierzchniami cia o rnej temperaturze.Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka

 • Autor mgr Boena Daczka

  Autor mgr Boena Daczka


Recommended