Transcript
 • BAZE PODATAKAVježba 1

 • mag. ing. Denis Štajduhar

  [email protected]

  @B414

  Vježbe:

  @B525

  10 vježbi: 5 - teorija

  5 – PostgreSQL

  1 izostanak – dodatna teorijska pitanja na

  obrani seminarskog rada

  2 izostanka – dodatni projekt

  3,4,... izostanka – javiti se prof. Papiću

  Seminarski rad:

  Grupe po 2 studenta

  Popis tema za seminarske radove na

  portalu

  Do 22.10. dogovoriti grupe i teme

  Do 15.01. predati gotov seminarski

  rad (dokumentaciju i bazu poslati

  na mail [email protected])

  21.01. prezentacije seminarskih

  radova

 • SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE

  BAZAMA PODATAKA

 • Baza podataka

  Skup međusobno povezanih podataka, pohranjenih

  u vanjskoj memoriji računala.

  Podaci su istovremeno dostupni raznim korisnicima

  i aplikacijskim programima.

  Podaci nisu razbacani po nezavisnim datotekama

  nego su organizirani u jedinstvenu strukturu baze

  podataka.

 • Koraci u projektiranju baze

  podataka

  Analiza podataka

  Modeliranje podataka

  Pretvaranje modela podataka u relacije

  Baza podataka

 • Model baze podataka

  Sredstvo za prikazivanje objekata sustava, njihovih

  atributa i njihovih međusobnih veza.

  Hijerarhijski model

  Mrežni model

  RELACIJSKI MODEL

  Objektni model

  ...

 • Entity-Relationship diagram

 • Ono o čemu želimo spremati podatke.

  Skup objekata koji imaju neka zajednička svojstva.

  Entitet može biti objekt ili biće (npr. kuća,

  student,...) odnosno događaj ili pojava (npr.

  nogometna utakmica, praznik, ...).

  Entitet

  ENTITET

 • Atribut

  • Entitet je opisan nizom atributa.

  • Ukoliko neki atribut i sam zahtjeva svoje atribute,

  tada ga se treba smatrati novim entitetom.

  • Izborom atributa izražava se ono što nas u

  realnom svijetu zanima.

  ATRIBUT

 • Primarni ključ

  • Za svaki entitet moramo izabrati primarni ključ.

  • Primarni ključ je minimalni set atributa koji

  jednoznačno određuje jedan entitet.

  • Npr. za tip entiteta AUTOMOBIL, kandidat za

  primarni ključ je atribut REGISTRACIJSKI_BROJ.

  ATRIBUT

 • Veza

  • Veza predstavlja odnos između dva ili više entiteta.

  • Veza može sadržavati opisne atribute koji opisuju

  odnos između entiteta.

  VEZA

 • Funkcionalnost veza

  • Načini na koji veza može povezati primjerke

  entiteta određeni su svojstvima funkcionalnosti,

  obaveznosti članstva, odnosno kardinalnosti.

  • Funkcionalnost je svojstvo koje kaže može li se

  veza interpretirati kao preslikavanje (funkcija) iz

  skupa primjeraka entiteta jednog tipa u skup

  primjeraka entiteta drugog tipa.

  • Funkcionalnost veze može biti:

  • 1:1

  • 1:N

  • N:M

 • Funkcionalnost veza

  Jedan-naprama-jedan ( 1 : 1 )

  • Jedan primjerak prvog tipa

  entiteta može biti u vezi s

  najviše jednim primjerkom

  drugog tipa entiteta.

  • Također, jedan primjerak drugog

  tipa entiteta može biti u vezi s

  najviše jednim primjerkom

  prvog tipa entiteta.

  STUDENT

  INDEKS

  DODJELJENO

  1

  1

 • Funkcionalnost veza

  Jedan-naprama-mnogo ( 1 : N )

  • Jedan primjerak prvog tipa

  entiteta može biti u vezi s 0,1 ili

  više primjeraka drugog tipa

  entiteta.

  • No, jedan primjerak drugog tipa

  entiteta može biti u vezi s

  najviše jednim primjerkom

  prvog tipa entiteta.

  NASTAVNIK

  KOLEGIJ

  PREDAJE

  1

  N

 • Funkcionalnost veza

  Mnogo-naprama-mnogo ( M : N )

  • Jedan primjerak prvog tipa

  entiteta može biti u vezi s 0,1 ili

  više primjeraka drugog tipa

  entiteta.

  • Također, jedan primjerak drugog

  tipa entiteta može biti u vezi s

  0,1 ili više primjeraka prvog tipa

  entiteta.

  STUDENT

  KOLEGIJ

  UPISAO

  M

  N

 • Potrebno je napraviti bazu podataka za fakultet u

  kojoj će se voditi evidencija o studentima koji su

  upisali pojedini kolegij, o nastavnicima koji predaju

  na pojedinom kolegiju, te o zavodu na kojem se

  nalazi pojedini kolegij.

 • Zadatak 1Cilj nam je napraviti bazu podataka za vođenje evidencija o osobnoj

  kolekciji filmskih naslova koje posjedujemo. Za svaki filmski naslov željeli

  bismo moći pohraniti osnovne informacije o filmu, poput naziva filma,

  kratkog sadržaja, trajanja, žanra kojem pripada i sl. Kao i informacije o

  osobi koja je film režirala te glumcima koji se u njemu pojavljuju, odnosno

  ulogama koje su ostvarili.

  Neka od pitanja na koja bismo pomoću spomenute baze trebali moći

  odgovoriti su:

  • Tko je sve glumio u određenom filmu?

  • Tko je režirao određeni filmski naslov?

  • Kojem žanru pripada određeni filmski naslov?

  • Koja je duljina trajanja određenog filma?

  • Kako glasi izvorni naslov određenog filma?

  • U kojim je sve filmovima glumio određeni glumac?

  • Koje sve filmove određenog žanra posjedujemo?

 • Zadatak 1

 • Složeni oblici u ER-modelima

  • Slabi entiteti

  • Involuirane veze

  • Pod-tipovi

  • Ternarne veze

  • Agregacija

 • Slabi entitet

  SLABI ENTITET

  • Entiteti koji ovise o nekim drugim entitetima.

 • Slabi entitet

  • Jednoznačnost slabog entiteta postiže se

  kombiniranjem nekog od njegovih atributa sa

  ključem nekog drugog atributa

  • Skup entiteta iz kojeg uzimamo primarni ključ

  naziva se identificirajući vlasnik slabog entiteta

  (eng. identifying owner)

  • Identificirajući vlasnik slabog identiteta vezuje se sa

  slabim entitetom vezom tipa 1:N

  • Svi elementi slabog entiteta imaju obavezno

  članstvo u identificirajućem skupu veza

 • Involuirane veze

  • Povezuje jedan tip entiteta sa tim istim tipom

  • Binarni odnos

 • Pod-tipovi

  • Tip entiteta E1 je

  podtip tipa entiteta

  E2 ako je svaki

  primjerak od E1

  također i primjerak od

  E2

  • E1 nasljeđuje sve

  atribute od E2, no E1

  može imati i dodatne

  atribute

 • Ternarne veze

  • Uspostavljaju se između tri tipa entiteta

  • Ternarni odnos

 • Agregacija

  • Veza između skupa entiteta i skupa veza

  • Agregaciju koristiti kada imamo potrebu

  uspostaviti vezu sa nekom drugom postojećom

  vezom

  • Agregacijom veze tretiramo kao entitete višeg

  reda (apstraktni entitet)

 • Agregacija

 • Zadatak 2

  (Nastavak prvog zadatka) … No, što ako u svojoj kućnoj kolekciji, osim

  filmskih naslova, posjedujemo i različite televizijske serije te bismo

  također željeli moći doći do odgovora na pitanja poput:

  • Koliko sezona određene televizijske sezone posjedujemo?

  • Koliko epizoda određene sezone određene televizijske serije

  posjedujemo?

  • Tko sve glumi u pojedinoj sezoni određene televizijske serije?

  • Tko sve glumi u određenoj epizodi određene sezone određene

  televizijske serije?

  • Tko je sve režirao epizode u pojedinoj sezoni određene televizijske

  serije?

  • Koliko traje određena epizoda određene sezone određene televizijske

  serije?