Transcript

STRUCTURA COMUNIC RII1. Argumentum 2. Preciz ri conceptuale 3. Ct de noi sunt educa iile noi? 4. Alternativele educa ionale n Romnia 5. Legisla ia nv mntului alternativ

STRUCTURA COMUNIC RII6. Activitatea din subsistemul alternativelor educa ionale 6.1. Ini iatori Planuri / Centre / Federa ii / Asocia ii 6.2. Autorizare / Acreditare Standarde / indicatori de evaluare pentru alternative 6.3. colarizare Niveluri / Forme / Tipuri de nv mnt 6.4. Re ea Grupe / Clase / Unit i 6.5. Curriculum 6.6. Evaluare / Monitorizare / Inspec ie / Control / Audit

STRUCTURA COMUNIC RII

6.7. Resurse 6.7.1. Umane 6.7.2. Financiare 6.7.3. Materiale 6.7.4. Informa ionale 6.8. Formare i dezvoltare profesional 6.9. Management institu ional 6.10. Comunicare / Parteneriate

S l s m natura s ac ioneze n lini te i ncet , veghind doar asupra a ceea ce circumstan ele nconjur toare sus in munca naturii ,,Secolul copilului, Ellen Key (1849-1929)

Marea noastr eroare const n ncercarea de a ob ine de la fiecare n parte virtu i pe care nu le are, neglijnd s le cultiv m pe cele pe care le posed . Marguerite Yourcenar

Tot ceea ce nu reu e te s m omoare mi d for F. Nietzsche Societ ile stupide sunt cele n care convingerile valabile, modalit ile de a rezolva conflictele, sistemele de evaluare i modurile de via sl besc posibilit ile inteligen ei personale. ,,Inteligen a e uat . Teoria i practica prostiei Jose Antonio Marina

Defini ia alternativelor educa ionaleNimic nu este mai puternic dect o idee c reia i-a venit vremea Victor Hugo Dic ionarul de pedagogie, ap rut n 1979, nu con ine termenul. Dic ionarul de termeni pedagogici, elaborat de Sorin Cristea, reia defini ia din Dictionnaire actuel de lducation. Dic ionarul de pedagogie, autori Horst Schaub i Karl G. Zenke, tradus la Editura Polirom, n 2001, nregistreaz termenul nv mnt alternativ pe care l define te ca fiind

activitatea care se desf oar n institu ii colare, dup obiective, organizare, con inut, forme de predare i nv are, mijloace, via a colii i activitatea p rin ilor, cu abatere total sau par ial de la caracteristicile unitare ale colii de stat i care ofer o alt variant de instruire i educare.

ALTERNATIVE EDUCA IONALEMIRCEA TEFAN - ,,LEXICON PEDAGOGIC 1. 2. 3. Modalit i de a rezolva n variante diferite o anumit problem pedagogic prezentnd avantaje educative dar i riscuri; Diferite variante ale organiz rii colare oficializate prin Legea nv mntului; Multitudinea curentelor, cooperante sau contradictorii, consultnd sisteme alternative, mai mult sau mai pu in compatibile ntre ele.

NV MNT ALTERNATIV form de organizare a procesului didactic, care ofer o alt variant organizatoric dect cea din coala oficial . PLURALISM EDUCA IONAL existen a unor institu ii colare, pe lng sistemul de nv mnt oficial organizat de stat, care ofer o nou variant de instruire i educare, propunnd alte con inuturi, strategii educa ionale i forme de evaluare, considerate ca reprezent nd un progres pedagogic. Pluralismul educa ional reprezint expresia libert ii i democra iei n domeniul nv mntului.

SISTEME ALTERNATIVE DE INSTRUIREModuri diferite de abordare a precesului instructiv-educativ, care se intalnesc atat la nivelul institutional, cat si la nivelul procesualitatii si metodologiei didactice. Alternativitatea poate fi inteleasa, pe de o parte, ca adaptare a unor tipuri de institutii educative care s-au bucurat de rasunet in trecut, incercand sa rezolvam prin ele problemele actuale ale invatamantului. Alternativitatea poare fi n eleas i in sensul adoptarii unei viziuni de ansamblu asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum si asupra practicilor scolare actuale din lume. ,,Existenta mai multor sisteme nu prsupune neaparat negarea sau anularea reciproca. In realitate, ele sunt complementare. In raport cu cerintele dezvoltarii invatamantului nostru, putem folosi, intr-o etapa sau alta, in spirit pluralist, elementele care ne sunt necesare din diferitele sisteme alternative de instruire.

,,DUBLETE PEDAGOGICEnou / vechi tradi ional / modern unitate / diversitate static / dinamic identitate / schimbare etilism / egalitarism activism / pasivism omogenitate / eterogenitate succes / e ec dirijism / nondirectivitate individ / masa conformism / nonconformism varietate / diferen iere egocentrism / alteritate conducere / autoguvernare autonomie / conformitate centralizare / descentralizare constrngere / responsabilitate informativ / formativ

EDUCA IA NOUMi care pedagogic care a reunit mai multe curente ( colile noi, educa ia liber , coala activ , coala muncii, coala n aer liber, centrele de interes, comunit ile colare, metoda complexelor, scoutismul etc.) unite prin cteva idei principale privind posibilit ile copilului: de a- i manifesta liber trebuin ele de cunoa tere, ac iune i comuniune social ; de a se elibera de constrngeri; de a se integra n grup; de a se racorda la via a real ; punerea copilului n contact cu natura; experien a practic devine surs de cunoa tere.

Coordonate ale educa iei noi / colii noi / colii active1. 2. 3. 4. 5. Studierea riguroas a fiin ei copilului, ntr-o dubl perspectiv : conformarea la exigen ele vrstei i individualizarea acestui proces; Educa ia se impune a fi func ional , trebuie s rezolve o trebuin con tientizat ; Noua educa ie trebuie s refac leg tura colii cu via a; Educa ia nou se face printr-o coal activ , prin angajarea profund a elevului n procesul propriei transform ri; ,, colile gem sub povara materiilor de nv mnt i de aceea trebuie cultivate preponderent for ele copilului n transformarea tiin ei ntr-un bun cu valoare instrumental pentru fiecare individ; Educa ia moral-cet eneasc se realizeaza prin acordarea unei mai mari autonomii copilului.

6.

SOLU II PROPUSE DE EDUCA IA NOU / COALA ACTIV1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Introducerea metodelor active; Promovarea unei leg turi permanente ntre coal i via a practic ; Individualizarea nv mntului; Studiul psihologic al individualit ii ca punct de sprijin pentu individualizare; Utilizarea intui iei ca modalitate de cunoa tere; Primatul culturii formative; Fructificarea spontaneit ii, ca mijloc de realizare a punctului de vedere func ional; Dezideratele disciplinei libere, al autoconducerii, al cooper rii colare, ca mijloace de integrare activ n realitatea social .

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?1. ROUSSEAUISM 2. ,, COALA NOU 3. PEDAGOGIA EXPERIMENTAL 4. SISTEMUL MANNHEIM 5. EDUCA IA LIBER 6. NOILE EDUCA II 7. NV MNTUL GLOBAL 8. PEDAGOGIA SCOUT 9. PEDAGOGIA AC IUNII 10. COALA CETATE 11. COALA MUNCII 12. PEDAGOGIA MONTESSORI

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?13. COALA ACTIV 14. PLANUL DALTON 15. PLANUL WINNETKA 16. PEDAGOGIA WALDORF 17. PEDAGOGIA CURATIV 18. TEHNICILE FREINET 19. PLANUL JENA 20. PROGRESIVISM 21. SELFGOVERNEMENT 22. NV ARE EXPERIEN IAL 23. CENTRELE DE INTERES 24. PEDAGOGIA PSIHANALITIC

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?25. PEDAGOGIA PERSONALIST 26. PEDAGOGIA EXPERIEN IAL 27. EDUCA IA PROGRESIV 28. METODA COUSINET 29. NONDIRECTIVISM 30. PEDAGOGIA EXISTEN IALIST 31. METODA PROIECTELOR 32. EDUCA IA NEGATIV 33. CLASELE DESCHISE 34. PEDAGOGIA INSTITU IONAL 35. COALA COMPREHENSIV 36. TRANZAC IA EDUCA IONAL

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?37. PEDAGOGIA PROSPECTIV 38. PEDAGOGIA RECONSTRUC IONIST 39. KELLER PLAN 40. NOUL INFORMALISM 41. PROGRAMUL PARKWAY 42. STEP BY STEP 43. ORGANIZA IA AUTOPERFECTIBIL 44. PEDAGOGIA TERAPEUTIC 45. PEDAGOGIA SCEPTIC 46. PEDAGOGIA CONSTRUCTIVIST

1. ROUSSEAUISMOrientare pedagogic n spiritul concep iilor lui J. J. Rousseau: dezoltarea liber a nclina iilor, educa ia n natur , conform naturii copilului, descoperirea adev rurilor prin cercetare proprie etc. Un rousseauist al secolului al XIX-lea a fost Lev Tolstoi, prin experimentul pedagogic de la Iasnaia Poliana. Mai multe curente pedagogice din secolul al XX-lea s-au declarat rousseauiste: educa ia nou , nondirectivismul, noul informalism etc.

2. ,, COALA NOU Tipuri de institutii novatoare, care utilizau procede didactice atractive, ofereau copiilor prilej de contact cu natura si i implicau efectiv n activitatea manuala, instituind o relatie educationala bazata pe afectiune. Erau scoli internat, aparute spre sfarsitul secolului al XIX-lea, ca o reactie la intelectualismul invatamantului oficial. Principalele experiente de acest tip au fost facute de Cecil Reddie in Anglia, in 1889, de H. Lietz, in Austria, in 1896, de Ed. Demolins in Franta, in 1899, de G. Wyneken in Germania, in 1906. In 1899, s-a creat un Birou International al Scolilor Noi. Ulterior acest curent al scolilor noi s-a varsat in torentul puternic al miscarii pedagogice a educatiei noi.

3. PEDAGOGIA EXPERIMENTALMetodologie experimental utilizat n studierea proceselor de educa ie. A fost folosit pentru prima oar n 1900, de pedagogul german E. Neumann, mpreun cu colaboratorul s u W. Lang, autorul unei ,,Didactici experimentale (1903). La noi, un reprezentant valoros al pedagogiei experimentale la nceputurile ei, a fost Vladimir Ghidionescu.

4. SISTEMUL MANNHEIMMod de organizare a nv mntului pe clase de nivel, care a fost experimentat n anul 1901 de pedagogul german Dr. Sickinger, n ora ul Mannheim. Existau n paralel clase obi nuite, clase de dezvoltare, clase speciale i o sec ie special pentru copii cu aptitudini superioare.

5. EDUCA IA LIBERRamura principal a educa iei noi, cea mai radical n proclamarea dezvolt rii libere a copilului i a noninterven ionismului pedagogic care cere educatorului ,,s lase natura s lucreze lini tit i ncet. i-a g sit expresia n cartea ,,Secolul copilului (1900), de Ellen Key, n Casa dei Bambini ai Mariei Montessori i n coala organizat de Lev Tolstoi la Iasnaia Poliana.

6. NOILE EDUCA IIAu ap rut la sfr itul secolului al XIX-lea i au avut o mare influen n prima jum tate a secolului al XX-lea ca reac ie la intelectualismul i rigorismul procesului de nv mnt tradi ional. Termen introdus de Ed. Demolins, creatorul colii de la Roches, prin lucrarea sa ,,LEducation nouvelle, ap rut n 1898. Diferitele curente s-au unificat n 1921, n Liga Interna ional pentru Educa ia Nou . Principalii reprezentan i ai acestei mi c ri au fost: J. Dewey, M. Montessori, Ad. Ferriere, Ed. Claparede, P. Bovet, O. Decroly, R. Cousinet. Ace tia l revendicau drept p rinte spiritual pe J. J. Rousseau. Mi carea a preconizat forme active i ludice de nv are, a deschis drumuri noi educa iei fizice i estetice n coal , precum i activit ii extra colare, a bazat rela ia educa ional pe afec iune i ncredere.

7. NV

MNTUL GLOBAL

Conceput de ini iatorul s u Berthold Otto (1859-1939) drept ,,contrariul a tot ceea ce pana acum s-a numit invatamant. Copilului i se acorda autonomie totala, prin preluarea initiativei si stabilirea a ceea ce urmeaza a fi dezbatut, prin conversatii interactive, intre copii de varste diferite.

8. PEDAGOGIA SCOUTCurent pedagogic nonformal care i propune s -i ajute pe tineri s n eleag i s respecte datoria fa de Dumnezeu, datoria fa de semeni i fa de ei n i i. Curentul a fost lansat n 1907, n Anglia, pe baza experien ei i a lucr rilor lui Robert Baden-Powell.

9. PEDAGOGIA AC IUNIIOrientarea pedagogic care ncearc o extindere a ndeletnicirilor practice n nv mnt. A fost lansat de pedagogul german W. A. Lay, n 1911, prin lucrarea ,,Die Tatschule ( coala faptei).

10. COALA CETATESistem educativ american, care preconiza organizarea scolii dupa modelul viectii sociale: cu guvern ales de elevi, magistrati, functionari, munca productiva remunerata etc. A fost initiat de D. Gill, la inceputul secolului al XX-lea. Practic, s-a rezumat la cateva incercari izolate, cuprinzand mai ales tineri cu tulburari de comportament. Principalul atu pedagogic al sistemului scolii cetate era increderea acordata elevilor. Prototipul l-a constituit un oras al baietilor infiintat si condus cu mare succes de parintele Flanagan, n SUA, n anii 30.

11. COALA MUNCIICurent pedagogic apropiat de miscarea educatiei noi, care lua in considerare rolul muncii in dezvoltarea copiilor si in pregatirea lor pentru viata. S-a dezvotat in prima jumatate a secolului al XX-lea, mai ales in Germania. Termenul a fost introdus de principalul promotor al curentului, G. Kerschensteiner, prin lucrarea sa Begriff der Arbeitsschule (Notiunea de scoala a muncii), publicata in 1912. El a pus accentul pe munca in ateliere si in laborator, pe introducerea indeletnicirilor practice, pe structurarea scolii de tip profesional. Educatia in spiritul muncii era imbinata cu educatia cetateneasca, de cultivare a devotamentului viitorilor muncitori fata de stat si de patronii lor.

12. PEDAGOGIA MONTESSORISistem de idei pedagogice care sus ine c fiecare copil reprezint o personalitate unic pe care trebuie s-o l s m s se dezvolte liber, prin propria activitate. Autorul noii educa ii este Maria Montessori, cu opera principal ,,Il metodo della pedagogia scientifica applicato alleducazione infantile nelle Case dei Bambini (1909). Cartea a fost tradus i n romne te, n 1919.

13. COALA ACTIVCurent pedagogic, care sus ine dezvoltarea copilului printr-o activitate ct mai liber , pornind de la interesele sale de cunoa tere i ac iune. Termenul a fost creat de P. Bovet, n 1917 i s-a dezvoltat, n prima jum tate a secolului al XX-lea, ca parte a educa iei noi. Principalul s u reprezentant a fost Ad. Ferriere, care a publicat, in 1924, cartea ,,Scoala actiunii. Se inrudeste (dar nu in linie directa) cu scoala muncii a lui G. Kerschensteiner.

14. PLANUL DALTONRenun la predarea ca atare. Experimentat de Helen Parchurst, n 1919, la Universitatea din ora ul Dalton (Massachusset). Incearc individualizarea nv rii, prin ncheierea unui contract ntre elev i profesor, prin care elevii se oblig s - i nsu easc materia, ntr-un timp determinat. La termenul stabilit, elevului i se administreaz teste de verificare, dup care se ncheie un nou contract.

15. PLANUL WINNETKAReorganizarea instruirii colare prin individualizarea muncii, n condi iile p str rii claselor, care nu au o component fix . Experimentat n 1920 de pedagogul C. Washburn la Winnetka (Illinois, S.U.A).

16. PEDAGOGIA WALDORFTeorie pedagogic care propune o adaptare a educa iei la ritmurile biofiziologice ale copilului. Fundamentat , n 1907, de Rudolf Steiner, n lucrarea ,,Educa ia copilului din perspectiva tiin elor spiritului. Aplicarea acestei teorii s-a f cut, n 1919, la coala pentru copiii angaja ilor de la fabrica de igarete Waldorf-Astoria din Stuttgart, dup care s-a creat o ntreag re ea de coli. Asigur exprimarea liber a copiilor prin activit i artistice (muzic , dans, desen), lucr ri practice (gr din rit, apicultur , silvicultur etc.) i euritmie (,,gimnastic p truns de suflet). Nu se d deau note i to i elevii erau considera i promova i.

17. PEDAGOGIA CURATIVAnsamblu al ac iunilor educative, care sunt exercitate asupra persoanelor cu tulbur ri de natur fizic sau/ i psihic , n vederea amelior rii st rii lor. Prima lacas de pedagogie curativa s-a infiintat la Lauenstein langa Jena, cu denumirea de ,,Institut de tratament si educatie pentru copii ce necesita ingrijiri sufletesti. Rudolf Steiner recomanda ca ,,mijloace adecvate: depasirea prejudecatilor colective, compasiunea obiectiva, completarea si echilibrarea defectologiei prin ,,potentiologie. In sens modern termenul a fost reintrodus de M. Debesse, n 1950, dar n 1969 defini ia dat a fost modificat , el sus innd c pedagogia curativ este ,,tratamentul acelor copii inadapta i, care, de i inteligen i, au rezultate colare slabe.

18. TEHNICILE FREINETProcedee de instruire si educare, care puneau accentul pe activitatea independenta, pe aproipierea de natura si mai ales pe viata comunitara, de grup, a elevilor. Novatoare pentru vremea lor, au fost concepute si aplicate de institutorul francez C. Freinet, incepand din 1924. Printre inova ii: imprimeria scolara, corespondenta interscolara, textul liber si desenul liber, prin care copilul sa se exprime spontan, folosirea cinematografului si a radioului in scoala s.a. Curentul pedagogic centrat pe aceste tehnici s-a numit LEcole moderne.

19. PLANUL JENAAnsamblul m surilor de reformare ale structurii i metodologiei nv mntului, prin care se nlocuiau clasele colare cu comunit ile libere de munc , cu program adecvat, conform nclina iilor copiilor. A fost conceput i experimentat de pedagogul german Peter Petersen, ncepnd din 1924.

20. PROGRESIVISMIni iat de John Dewey. Promoveaz nv area prin ac iune. n jurul acestui curent s-a organizat Asocia ia pentru educa ie progresiv care a reunit Planul Dalton, Planul Winetka, Metoda Proiectelor.

21. SELFGOVERNEMENTAutoguvernarea este propusa de curentul pedagogic al educa iei noi, dar a dus la multe exager ri. Ra ional a fost sus inut de Ad. Ferriere, n cartea ,,Lautonomie des ecoliers (1921). In Romania ncerc ri de preluare a orientarii au fost f cute de Radu Petre, autorul c r ii ,,Conducerea de sine a clasei (1925).

22. NV

ARE EXPERIEN IAL

Termen introdus de p rintele nondirectivismului, Carl Rogers. El consider c nu putem comunica nimic prin predare deoarece aceasta l face pe copil s - i piard ncrederea n experien .

23. CENTRELE DE INTERESPredarea pe obiecte de invatamant era inlocuita cu centrarea invatarii pe anumite interese ale copiilor: procurarea hranei, apararea de intemperii, prevenirea riscurilor, desfasurarea de activitati constructive etc. Metoda a fost promovata de pedagogul belgian O. Decroly (18711932). In Romania aceasta tehnica a fost prezentata in lucrari ale pedagogilor: I. C. Petrescu, Sevasta Dumitriu si Radu Petre. In 1938 programele analitice au fost alcatuite de Stanciu Stoian pe baza centrelor de interes.

24. PEDAGOGIA PSIHANALITICAnsamblu de orient ri pedagogice, care se refer la problemele educative, la problema afectivit ii, la formarea motiva iei n activitatea colar , la formarea imaginii de sine, la constituirea caracterului etc. Se bazeaz pe contribu iile lui C. G. Jung, A. Adler, J. Lacan, F. Dolta etc. J. Lacan consider c ,,dorin a este resortul rela iei pedagogice.

25. PEDAGOGIA PERSONALISTScopul educa iei este realizarea personalit ii libere i creatoare. n 1936 E. Mounier afirma: ,,noi numim personaliste toate doctrinele care afirm primatul persoanei umane asupra necesit ilor materiale i asupra aparatelor colective care sus in dezvoltarea lor. Sustinatorii ei acuza scoala contemporan c depersonalizeaz copilul.

26. PEDAGOGIA EXPERIEN IALAnsamblul ideilor pedagogice, care sunt n scute empiric, din experien a practic sau din intui ia educatorului. Termenul a fost introdus de pedagogul belgian R. Buyse, n 1935.

27. EDUCA IA PROGRESIVCurent pedagogic american care a aparut la sfarsitul secolului al XIXlea si s-a dezvoltat puternic in prima jumatate a secolului al XX-lea, legat de numele lui J. Dewey, care a formulat principiul invatarii prin experienta personala. In studiul ,,Experience and Education (1939) el pledeaza pentru experientele de invatare, prin situatiile educative create, in raport cu obiectivele urmarite.

28. METODA COUSINETEduca ia se realizeaz prin munca liber a copilului, prin cooperare n cadrul unor grupuri de lucru, n care regulile de comportare exprim chiar cerin ele cooper rii. Prezentat prima oar n lucrarea ,,Une methode de travail libre par groups (1943).

29. NONDIRECTIVISMCurent care sus ine c dezvoltarea copilului nu trebuie i nici nu poate fi direc ionat de educator, copilul purtnd n sine resursele propriei sale dezvolt ri. Curentul a fost lansat n anii 40 ai secolului trecut de psihoterapeutul american Carl Rogers i apoi a fost teoretizat n principala sa lucrare, cu caracter pedagogic ,,Freedom to Learn (1969). El preconizeaz o pedagogie experien ial , subliniind c experien a personal tr it de copil, este adev rata surs a educ rii acestuia.

30. PEDAGOGIA EXISTEN IALISTAnsamblu de curente pedagogice, care sus in c educa ia este ,,trezire, prin care tn rul ,,descoper libertatea i responsabilitatea personal , implicate n actul devenirii proprii. Curentul se dezvolt mai ales n S.U.A. i are ca reprezentan i pe F. O. Bolnow, F. G. Kneller etc.

31. METODA PROIECTELORForm de organizare a muncii colare, care nlocuie te disciplinele colare tradi ionale cu proiecte realizate pe echipe, asigurndu-se o nsu ire interdisciplinar a cuno tin elor, prin studiul independent al elevilor, la care se adaug i lucr ri practice. A fost ini iat i experimentat de pedagogul american W. H. Kilpatrick, discipol al lui J. Dewey. Metoda proiectelor i activeaz pe elevi, dar s-a dovedit vulnerabil n ceea ce prive te nsu irea sistematic a cuno tin elor i competen elor.

32. EDUCA IA NEGATIVCopilul se dezvolt singur, conform naturii sale (J. J. Rousseau). Se dezvolta prin nondirectivism: s nu-i d m copilului cuno tin e ci doar mijloace de a le descoperi, s nu tie nimic de la noi, ci numai ceea ce a n eles el singur. Accept totu i un directivism discret: copilul nu trebuie s fac dect ceea ce vrea, dar nu trebuie s vrea dect ceea ce trebuie s fac .

33. CLASELE DESCHISESistem de instruire care a fost propus si experimentat in SUA de J. L. Tewskbury si B. V. Parvan. In locul claselor obisnuite s-au organizat clase eterogene cuprinzand copii de varste diferite si la niveluri de pregatire diferite.

34. PEDAGOGIA INSTITU IONALCurent pedagogic care critic violent, demolator, coala actual cu accente de critic social . Termenul a fost introdus n 1958, de J. Oury. Termenul institu ional sugereaz c pentru a realiza schimbarea pe plan individual i social trebuie s -l eliber m pe copil de ,,ap sarea institu iilor scolare. Educatorul trebuie s renun e la puterea uzurpat i s devin un simplu membru al grupului - clasa. Se pune accent pe autogestiune, rolul instituant revenind consiliului clasei, care- i creeaz singur regulile, exercitnd o ,,institu ionalizare permanent .

35. COALA COMPREHENSIV

Tip de institutie scolara, care era deschisa aproape tuturor copiilor de varsta scolii secundare. Termenul a fost introdus de J. B. Gardner, in 1959. Denumirea sublinia caracterul cuprinzator al acestui tip alternativ de scoala secundara, pe care il preconiza, dar si faptul c propunea o larga varietate de discipline scolare, in mare parte la libera alegere a elevilor. Scolile de acest tip au inceput a se raspandi in anii 60 ai secolului trecut, n SUA, Franta, Anglia, Germania, Suedia, Spania.

36. TRANZAC IA EDUCA IONALComunicare buna si intelegere intre participantii la procesul educativ (profesor-elev sau profesor-grup), in care fiecare tine seama de bunele intentii si trebuintele celuilalt, respectandu-se reciproc. Este subinteleasa aici si o anumita ,,negociere, prin care se stabilesc ,,regulile jocului didactic. Se ajunge la un acord tacit, in care drepturile fiecaruia sunt respectate, cu conditia indeplinirii responsabilitatilor care le revin. Termenul ca atare a fost folosit, inca din anii 30 ai secolului trecut, de J. Dewey. Abia in anii 60, insa, psihopedagogii americani L. Bradford si J. Kidd au intreprins o analiza minutioasa a conceptului, in unele variante tranzactionandu-se chiar disciplinele din planul de invatamant, obiectivele didactice sau tehnologia evaluarii.

37. PEDAGOGIA PROSPECTIVConcep ie pedagogic care sus ine c n condi iile evolu iei accelerate a lumii, educa ia trebuie s se adapteze continuu acestei schimb ri. Termenul a fost introdus de pedagogul francez Gaston Berger, n 1959. Noua orientare combate ideea unei educa ii care reproduce via a social ca atare. Noua genera ie trebuie narmat anticipativ cu capacit ile i tr s turile de personalitate necesare, cu mare probabilitate, n viitor: capacitate de adaptare rapid , elasticitate spiritual , imagina ie, cutezan , asumare de riscuri, spirit de echip etc. La precizarea conceptului a participat i R. Dottrens, autorul c r ii ,,Vers une pedagogie prospective (1961).

38. PEDAGOGIA RECONSTRUC IONISTOrientare pedagogic american care sus ine ,,reinventarea educa iei cet ene ti. Sub aspect didactic propune o nv are activ , care s elibereze capacitatea creativ a copiilor. Inspirat de lucrarea lui J. Dewey, ,,Reconstruction in Philosophy. Unul din cei mai importan i reprezentan i ai acestui curent a fost Th. Brameld, autorul c r ii ,,Education for Emerging Age (1961).

39. KELLER PLANSistem de nv mnt care pune accent pe activitatea individual a elevului, n ritm propriu, pe baza unor cursuri programate i a unei bune cunoa teri a obiectivelor. mbin autonv area de tip Winetka, cu elemente de instruire programat . A fost conceput i validat de F. S. Keller la Universitatea din Brasilia, n 1964, r spndindu-se apoi n mai multe ri. Aceast pedagogie exclude lec iile, nlocuindu-le cu consulta ii.

40. NOUL INFORMALISMCurent pedagogic american, care compar clasa colar ,,cu un grup de de inu i, care nainteaz sub amenin are pe un drum dificil, care nu le place i a c rei direc ie nu o cunosc. Actul de na tere a fost cartea ,,How Children Fail (Cum dau gre copiii), ap rut n 1964, sub semn tura lui J. Holt, la care s-au ad ugat apoi lucr ri de H. Kohl, E. Friedenberg etc. Curentul neag rolul instruirii colare, al programelor, manualelor i al oric rei proiect ri didactice, toate fiind considerate ,,constrngeri. Cadrul ideal pentru educa ie ar fi influen ele informale. ,,Strada poate fi cel mai interesant i mai fertil mediu educativ, scrie J. Holt.

41. PROGRAMUL PARKWAYProgram pedagogic experimental, desf urat la Philadelphia n anii 70 ai secolului trecut. Orientarea este cunoscuta i sub numele de ,,metoda parcurilor pentu c propunea n locul organizatiei colare, parcurile, unde activit ile se desf urau n aer liber. Grupuri mici, de circa 15 elevi, lucrau la organizarea unor proiecte, n parte n mediul natural, dar i n ntreprinderi, biblioteci, muzee, cu care se ncheiau contracte. Elevii se ntlneau la coal doar cteva ore pe s pt mn , pentru a- i evalua rezultatele.

42. STEP BY STEPAlternativa educationala, care este practicata in tara noastra ,sub egida Centrului Step By Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala. Centrul si-a inceput activitatea in 1994, cu sprijinul unor specialisti din SUA. Se porneste de la o buna cunoastere a copiilor, urmarindu-se valorizarea nsusirilor pozitive ale fiecaruia, in special a initiativei, a intereselor de cunoastere, a nevoilor de activitate si comunicare. Invatarea este organizata interdisciplinar, pe centre de activitate si se desfasoara in buna masura sub forma de joc, respectandu-se optiunile si ritmurile de lucru personale. Se pune accentul pe relatiile dintre copii, pe legatura afectiva copileducator si pe implicarea parintilor in organizarea activitatilor.

43. ORGANIZA IA AUTOPERFECTIBILTermen introdus de Peter Senge n ,,The Fifth Discipline The Art & Practice of the Learning Organisation, ap rut n 1990. Autorul critic organiza ia tradi ional , autoritar , cu accent pe management, structurare ierarhic i control i preconizeaz organiza ia care nva , n care oamenii ac ioneaz mpreun , solidar, pentru a face fa situa iilor mereu noi.

44. PEDAGOGIA TERAPEUTICAnsamblul ac iunilor pedagogice care pe lng efectul lor educativ au i efecte recuperatorii pe plan fizic sau psihic. Termenul a fost folosit de T. Heller, n 1992.

45. PEDAGOGIA SCEPTICAfirm nencrederea n puterea formatoare a educa iei i atribuie calit ile personale numai mo tenirii genetice. Contest principiile pedagogiei, metodele de educa ie i instruire i chiar legitimitatea ac iunii educative. Lansat ca i curent la colocviul organizat n 1993 de Institutul de tiin e ale Educa iei din Viena.

46. PEDAGOGIA CONSTRUCTIVISTOrientare pedagogic contemporan care sus ine c realitatea nu poate fi cunoscut n esen a sa, ci numai a a cum o construim. Centrul constructivismului este n Germania, unde a avut loc i primul Congres de Constructivism (Heidelberg, 1998) i unde tr iesc principalii s i reprezentan i (E. von Glaserfeld, H. Siebert, F. Varela etc.). nv area reprezint autoconstruirea realului de c tre cel ce nva .

ALTERNATIVELE EDUCA IONALE N ROMNIAIn evolutia alternativelor educationale se disting cinci etape: 1. Precursorii autohtoni (a doua jum tate a secolului al XIX-lea) 2. Noile educatii in Romania la inceputul secolului al XX-lea 3. Preluare critic , aplicare i experimentare (contributii romanesti interbelice) 4. ,,Lec ia de t cere (perioada comunist ) 5. Revenirea la pluralismul educa ional, dupa 1989

PRECURSORISt. C. Mihailescu ,,O lec iune de lucruri nu s-a pomenit, de i peste tot se vorbe te de metodul intuitiv Apostol Culea ,,Intui ia este insuficient reprezentat n metodologia didactic , iar programele de nv mnt oglindesc insuficient nevoile locale i regionale N. Moisescu (1912) ,, coala veche i coala nou coala veche a devenit stnjenitoare coala nou d ntietate st rilor suflete ti, nu att goana dup cuno tin e, ct mai ales st ruin a de a g si ct mai multe aplica iuni

NOILE EDUCA II N ROMNIA LA NCEPUTUL SECOLULUI XXPresa pedagogica: Scoala moderna, Revista generala a invatamantului, Educatia, Gazeta scoalei Legaturi cu practicile scolare moderne din Occident: Vladimir Ghidionescu Scoala de la Mannheim Izabela Sadoveanu Claparede, Bovet, Ferriere I. Nisipeanu K. Gaudig Radu Petre Decroly 1928 vizita lui Ferriere la Cluj Traduceri C. V. Bu ureanu (1910) Curente pedagogice I. G. Marinescu Lucrari ale lui A. Binet, John Dewey, Ferriere P. Itcus Ellen Key

CONTRIBUTII ROMANESTI INTERBELICEDoctrinari I.C.Petrescu Individualizarea nv S. Mehedinti coala muncii M. Gradinaru, Gh. T. Dumitrescu, V. Duiculescu, P. R. Petrescu Coopera ia colar Ilie Popescu-Teiusan Pedagogia comunit ilor colare de munc Practicieni Radu Petre Experimentele de autoguvernare de la colile M gurele-Ilfov, Pite ti i Rmnicu-S rat C. Sporea Conducerea de sine a clasei Toma Cocisiu-Blaj Metoda centrelor de interes, metoda proiectelor D. Gusti Metoda global sintetic , adaptarea doctrinei Decroly la realit ile noastre mntului; regionalismul educativ Stanciu Stoian Din problemele localismului educativ

LEC IA DE T CEREPublicarea operelor unora dintre doctrinarii educa iei noi: G. Berger; Ed. Claparede; R. Cousinet; J. Dewey; J. Hassenforder; M. Montessori; B. Suchodolski.

Miturile alternativelor educa ionaleMitul nu are accep ia jungian ci sensurile atribuite acestuia de G. Durand, G. Sorel sau N. Deroche i anume: Reprezentare simplist , admis de cvasitotalitatea membrilor unei comunit i.

Fondatorului Genera iei spontanee Eternei rentoarceri Paidocentrismului Abunden ei Str in t ii Elitelor Minoritarului Alterit ii

Fondatorii Pedagogia Waldorf Rudolf Steiner (1867-1925) Pedagogia curativ Karl Knig (1902-1966) Pedagogia Montessori Maria Montessori (18701952) Pedagogia Freinet Celestin Freinet (1896-1966) Planul Jena Peter Petersen (1884-1952) Step-by-step nceputuri n anii 60 ai secolului trecut, cu titulatura Head Start. Din 1995 func ioneaz cu actuala denumire.

Genera ia spontanee coala activ sfr itul sec. XIX nceputul sec. XX Vladimir Ghidovescu M. Vasilache Gh. Bogdan Duic

Perioada interbelic : coala muncii, coala activ integral, regionalismul educativ coala creatoare, localismul educa ional Cluj Petre Ilcu , Gheorgeh Cornilescu, tef nescu Goang , Dimitrie Tudoran Bucure ti Ilie ulea-Firu, Em. Brndz , Dumitru Muster Coopera ia i comunit ile de munc I.C. Petrescu, M. Gr dinaru coala normal Bac u Grigore Tabacaru M gurele, Ilfov, Pite ti, Rm. S rat Radu Petre Blaj Toma Coci iu Timi Emil Florescu

Traduceri: C.V. Butureanu, Ilie ulea-Firu, P. Lenghel-Izeanu, A. Manolache, Lucian Bologa, tefan Bars nescu, Ilie Popescu Teiu anu, M. Gr dinaru

Eterna rentoarcerePromotori ai alternativelor educa ionale n Romnia, dup 1989Waldorf Ernst Schuberth, Hans-Gerhard Wyneken, Leonida Pop, Adrian Pintea, Liliana Dumitriu, Gheorghe Paxino Step-by-step Carmen Lic , Elena Mihai, Ioana Herseni, Carmen Anghelescu Montessori Ilie ulea-Firu, Elisabeta Negreanu, Mihaela Fulga, Mirela Tec u, Ramona Buzatu-Veleanu Freinet Mihaela R dulescu, Mariana Bndea, Smaranda Pu ca , Mihaela Dobnd , Irina Haurile Planul Jena Monica Cuciureanu, Teodora C lin, M rioara Catan Pedagogia curativa Ligia Vlad, Oana Cretu Ministerul nv mntului Gheorghe tefan, Liviu Maior, Ioan Neac u Institutul de tiin e ale Educa iei Viorel Nicolescu

PAIDOCENTRISMULnv mntul tradi ional* coala preg te te elevii pentru via * Cadrul didactic pune cuno tin ele la dispozi ia elevilor * colarizarea este o sarcin de suportat *Educa ia este privit ca rezultat *Procesul de nv are este o progresie liniar prin acumularea de informa ii i deprinderi *Elevii sunt consumatori pasivi de informa ie i autoritate

nv mntul alternativ* coala face parte din via *Cuno tin ele sunt descoperite de copil * colarizarea este interesant i neconstrng toare *Educa ia este privit ca proces *Procesul de nv are este v zut ca o spiral care se tot extinde avnd con inut, profunzime i amplitudine *Elevii sunt activ implica i n solu ionarea problemelor i particip la elaborarea proiectelor

Re eaua alternativelor educa ionale din RomniaBOTOSANI

SATU MARE

MARAMURES

BISTRITANASAUD

SUCEAVA

- WaldorfIASI

- Pedagogie Curativ

BIHOR

SALAJ CLUJ

MURES

HARGHITA

NEAMT

VASLUI BACAU

ARAD

GORJ MEHEDINTI ALBA

TIMIS

SIBIU

BRASOV

COVASNA

VRANCEA GALATI

- Step by Step - Montessori - Freinet - Planul Jena - f r alternative

HUNEDOARA

CARASSEVERIN

VALCEA

ARGES

DAMBOVITA

DOLJ

OLT

BRAILA PRAHOVA BUZAU IALOMITA BUCURESTI CALARASI GIURGIU

TULCEA

CONSTANTA

TELEORMAN

Legisla ie Legea nr. 84/1995 modificat i completat , Art. 14 alineatul 1 precizeaz c n sistemul na ional de nv mnt, de stat i particular, pot fi ini iate i organizate alternative educa ionale, cu acordul Ministerului Educa iei Na ionale, conform legii iar n alineatul 2 se stipuleaz c evaluarea i acreditarea alternativelor na ionale se fac de c tre Ministerul Educa iei Na ionale, potrivit legii. Legea nr. 87/2006 de adoptare a O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie. OMEN nr. 4517/13.09.2000 privind Regulamentul de organizare i func ionare a nv mntului alternativ (de stat i particular) OMEN nr. 4516/13.09.2000 privind constituirea i func ionarea Comisiei Na ionale pentru Alternative Educa ionale OMEN nr. 3840/16.05.2001 privind modificarea componen ei Comisiei Na ionale pentru Alternative Educa ionale

Proiectul pachetului legislativLegea Invatamantului preuniversitar: Art. 13. In sistemul national de invatamant se pot initia si organiza, conform legii, alternative educationale, cu respectarea specificului alternativei, in conformitate cu acordurile, conventiile incheiate in acest sens, la care Ministerul Educatiei este parte. Invatamant alternativ Art. 61. In sistemul de invatamant preuniversitar pot fi initiate si organizate alternative educationale, cu acordul Ministerului Educatiei, pe baza unui regulament, aprobat prin ordin al ministrului. Art. 62. Alternativele educationale se evalueaza si se acrediteaza potrivit legii.

Structura nv

mntului alternativM.E.C. C.N.A.E.

Federatia Waldorf din Romnia Centrul Step-by-step F.W.R. pentru Educatie si Dezvoltare Profesional C.E.D.P.Inspectoratele

Asociatia Montessori din Romnia A.M.R.

Asociatia Romn pentru o Scoal Modern Celestin Freinet A.R.S.M.

Planul Jena

colare

Jude ene

grupe, clase, unitti

grupe, clase, unitti

grupe

grupe

grupe

Bibliografie Felea, Gheorghe Alternativele educa ionale din Romnia, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2002 Steiner, Rudolf Antropologie general , Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001 Carlgren, Frans Educa ie pentru libertate, Editura Humanitas, Bucure ti, 1994 Burke, Walsh K. Predarea orientat dup necesit ile copilului, 1998 Burke, Walsh K. - Crearea claselor orientate dup neceseit ile copiilor de 8, 9, 10 ani, 1998 Montessori, Maria Descoperirea copilului, EDP, Bucure ti, 1977 R dulescu, Mihaela t. Pedagogia Freinet. Un demers inovator, Editura Polirom, Ia i, 1999 *** - Un deceniu de pedagogie Freinet n Romnia, Timi oara, 2003 Petersen, Peter O coal primar liber i general dup Planul Jena, Cultura Romneasc , Bucure ti, 1940

Bibliografie tefan, Mircea Lexicon pedagogic, Editura Aramis Print, Bucure ti, 2006 Cerghet, I. Sisteme de instruire alternative i complementare, Editura Aramis, Bucure ti, 2003 Stoian, St.; Alexandru, P. Pedagogie i folclor, Editura D. P., Bucure ti, 1978 Doll, W. A Post-Modern Perspective on Curriculum, Teachers College Press, New-York, 1993 Dewey, J. Experien i educa ie, n volumul trei, Scrieri despre educa ie, 1977 Cousinet, R. Educa ia nou , EDP, Bucure ti, 1978 Snzders, G. ncotro merg pedagogiile nondirective, Editura D.P., Bucure ti, 1978 Ketele, J.M. de; Kahn, J. La pedagogie du projet, Louvain la Neuve, 1982 Suchodolski, B. Pedagogia i marile curente filosofice; Pedagogia esen ei i pedagogia existen ei, E.D.P., Bucure ti, 1975

Bibliografie Siebert, H. Pedagogie constructivist . Bilan al dezbaterii constructiviste asupra politicii evaluative, Institutul European, Ia i, 2001 Marcade, Michel Via a mpreun , Editura Triade, Cluj-Napoca, 1999 Debesse, M. La pedagogie curative comme methode de readaptation, Cahiers de pedagogie moderne, Paris, 1969 Peretti, Andre de; Bouchez, Eric Ecoles et cultures en Europe, Savoir-Livre, Paris, 1990 Landsheere, G. de Istoria universala a pedagogiei experimentale, E.D.P., Bucure ti, 1995 Oury, F.; Vasquez, A. Vers une pedagogie institutionelle, Maspero, Paris, 1967 Berger, G. Omul modern si educatia sa, E.D.P., Bucuresti, 1973 Popescu-Teiusan, I. Pedagogia comunitatilor de munca, Editura Ramuri, Craiova, 1940