Download pdf - ai.pptx

Transcript

Slide 1

INVENTARSKI BROJ VOZILA (Ai)Ai = As + AnAs AnBroj ispravnih vozila za radBroj neispravnih vozila za radAi = AsatKoeficijent tehnike ispravnosti voznog parkaAi =AraAraBroja vozila na raduKoeficijent iskorienja voznog parka