Transcript
 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  1/15

  2

  SULIT 5227/1Pendidikan al-Quran

  dan al-SunnahOgos

  Kertas 1

  2 jam

  SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

  JABATAN PELAJARAN SABAH

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN IMTIYAZ

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

  PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

  2 jam 30 minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A danBahagian B.

  2. Bahagian Amengandungi20soalan objektif. Jawab setiap soalan dengan

  menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan.

  3. Bahagian Bmengandungienamsoalan subjektif. Jawabempatsoalan sahaja.

  Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi dalam helaian tambahan

  yang disediakan.

  4. Ikat kertas jawapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada

  pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

  Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  2/15

  3

  A

  [

  20]

  .

  A

  B

  C

  D

  2

  :

  (:7-7)

  .

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  3/15

  4

  X

  3

  A

  B

  C

  D

  4

  A

  B

  C

  D

  X

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  4/15

  5

  (:11)

  5

  A

  B

  C

  D

  ()

  6

  A

  B

  C

  D

  .

  7

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  5/15

  6

  8

  A

  B

  C

  D

  9 :

  : :

  .

  ()

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  6/15

  7

  1

  I

  II

  III

  IV

  IIIIII A

  IIIIV B

  I

  III

  IV C

  IIIIIIV D

  1

  A

  B

  C

  D

  12

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  7/15

  8

  13

  A

  B

  C

  D

  14

  A

  B

  C

  D

  64

  601

  15

  A

  B

  C D

  6

  I

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  8/15

  9

  II

  III

  IV

  IIIIII A

  IIIIV B

  IIIIIV C

  IIIIIIV D

  17

  I

  II

  III

  IV

  IIIIII A

  IIIIV B

  IIIIIV C

  IIIIIIV D

  .

  18

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  9/15

  10

  - I

  II

  III

  IV

  IIIIII A

  IIIIV B

  IIIIIV C

  IIIIIIV D

  .

  19

  A

  B

  C

  D

  20

  A

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  10/15

  11

  B

  C

  D

  B

  [ 81]

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  11/15

  12

  (a)

  :

  -:71)

  7)

  (i)

  .[2]

  (ii)

  .[

  6]

  (iii):

  a)b)c)d)

  [6]

  : (b)

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  12/15

  13

  :

  .

  ()

  (i).[2]

  (ii)

  .[2]

  (iii).[6]

  (iV)

  .[

  2]

  2(a) :

  -:32)

  3)

  (i)26.[3]

  (ii) [3.[

  (iii):

  a)

  b)

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  13/15

  14

  c)

  d)

  [

  6]

  (b):

  ::

  .

  (

  (

  (i).[2]

  (ii).[2]

  (iii).[6]

  (iv).[2]

  3(a)

  :

  (i[2]

  (ii[2]

  (b)

  .[2]

  (c)

  .

  .[6]

  (d)

  .[6]

  (e).[6]

  (f)[2]

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  14/15

  15

  4(a)

  :

  (i[2]

  (ii[2[

  (b).[2]

  (c).[6]

  (d)

  .[6]

  (e)(i.[2]

  (ii

  .[

  2](f)

  [2]

  5(a)(i

  6].[

  (ii.

  .[2]

  (iii .

  [4]

  (b)(i[6]

  (ii.[2]

  (c)(iii

  [6]

  6(a)(i.[4]

  (ii

 • 8/10/2019 8) Sabah Soalan Perc Pqs Spm 2014

  15/15

  16

  .[2]

  (iii

  .[4]

  (b)(i

  .[6]

  (ii

  [2.[

  (c)

  [6.[

  KERTAS SOALAN TAMAT