Transcript
 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  1/21

  A CLADIRILOR DE LOCUIT

  Conf. dr. ing. Mariana Cristina STAN

  martie 2012

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  2/21

  PROTECTIA ACUSTICA A CLADIRILOR DE LOCUIT

  LIMITE ADMISIILEA. Pri!ind "onfort#$ a"#sti" in interior#$ a%artament#$#i

  Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot interior

  E la emisie;

  R la receptie.

  De exemplu, in cladirile de locuit in care exista si spatii cu alte destinatii,

  limitele admisibile pentru nivelul de zgomot interior, provenit din exteriorulunitatii functionale, sunt precizate astfel:

  Valoarea limitei admisibile pentru nivelul de zgomot ecivalent interior,

  provenit din exteriorul unitatii functionale este &' d(A) in cazul

  apartamentelor;

  !n cazurile in care zgomotul de fond " in absenta surselor de zgomot

  exterioare # este mai mic de $% d&"'# , nivelul de zgomot ecivalent interior

  datorat tuturor surselor de zgomot exterioare unitatii functionale, trebuie sa nu

  depaseasca cu mai mult de 'unitati nivelul zgomotului de fond.

  R e s t a # r a n t E * '

  i r o #E + 0

  M a g a , i n E + '

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  L i m i t e a d m i s i b i l e a l e n i v e l u l u i d e z g o m o t ( n c l ) d i r i d e l o c u i t .

  R - & ' d ( A ) s a # ( L . ' )f o n d

  * e n t r a l ) E + %

  R

  R

  R

  R

  RR

  R

  R

  R

  R

  R

  R

  RR

  R

  R

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  3/21

  . Pri!ind i,o$area foni"a fata de rest#$ "$adirii si de e/terior

  Parametri %entr# i,o$area a"#sti"

  $a ,gomot aerian

  D n,T,w - indicele ponderat de izolare acustic) normalizat)in situ

  $a ,gomot de im%a"t

  L n,T,w -indicele ponderat de izolare acustic) normalizat)in situ:

  Ln, -indicele de (mbun)t)-ire a izol)rii la zgomot de impact:

  e prezinta mai /os cateva exemple, pentru nivelurile de performan-)

  ale acestor parametri :

  Elementul desp)r-itor D0 n,1, L 0 n,1, (ntre apartamente

  '1 ' (ntre apartamente 2i centrale termice

  34 spatii tampon

  3a$ori %entr# indi"ii D4 n5T56 si L 4 n5T56 in a$te tari

  1'R' D4 n5T56 L 4 n5T56A#stria 56 57Ang$ia 54 358Danemar"a 57 5+

  7ranta 56 358

  8re"ia 5% 34Nor!egia 57 5+S#edia 54 5+S%ania 63 998

  8 fara strat de circulatie

  I9OLAREA :MPOTRI3A 98OMOTULUI AERIAN

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  4/21

  Dup) natura sa "mai precis, dup) modul de propagare#, zgomotul

  dintro cl)dire poate fi :

  zgomot aerian care ia na2tere 2i se propag) prin aer;

  zgomot structural "produs de vibra-ia unui corp, transmis) direct uneip)r-i solide, prin care se propag)#, care, la randul sau, poate fi:

  de impact emis de un element de construc-ii pus (n vibra-ii

  prin 2oc direct;

  din instala-ii propagat prin structura cl)dirii.

  !zolare acustic): ansamblul m)surilor luate pentru reducerea transmisiei

  energiei de la surs) la locurile care trebuie prote/ate.

  !

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  5/21

  *onform acestei legi, #n e$ement este "# at;t mai

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  6/21

  H 5% IgJm$ pentru ca ea s) contribuie implicit 2i la cre2terea indicelui de

  izolare.

  E/em%$e

  R - = '6

  1 2 ' 0 ' 01 2 2 / 1 2 2 / 1 2' ' ' '

  Gn cazul (n care pl)cile sunt montate pe profile metalice independentedensitatea vatei minerale poate fi H 5%IgJm$, ea (ndeplinind (n aceast)

  situa-ie numai rol de fonoabsorb-ie.

  E/em%$e

  ' 0 ' 0' 0 ' 0' '2 / 1 2 2 / 1 2 & / 1 2 & / 1 2' ' ' '

  R - > 26 R - > '6

  7a?ade

  !zolarea unei (nc)peri (mpotriva zgomotului provenit din exterior

  depinde, pe de o parte, de calitatea p)r-ii opace din fa-ad) "perete#, iar pe de

  alt) parte, de cea a ferestrei.

  Gn cazul p)r-ii opace, trebuie subliniat faptul c), de2i din punct de

  vedere termic, polistirenul expandat se comport) asem)n)tor cu vata

  mineral), din punct de vedere al izol)rii acustice, al doilea material este net

  superior.

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  7/21

  1 > 1 >* *1 1

  R @ - ' '6 R @ - > 06 ' 0 g B m 3 a t m i n e r a $ " #

  !ndicii de izolare Rpentru o fereastr) depind de :

  calitatea geamului;

  calitatea t?mpl)riei; etan2eitatea (mbin)rilor.

  Keamurile dintro singur) foaie de sticl) sunt, de cele mai multe ori,

  insuficiente din punct de vedere al izol)rii termice dar 2i al izol)rii fonice.

  erestrele cu geam de tip termopan au caracteristici termofono

  izolatoare ridicate. 'cestea pot fi (mbun)t)-ite fie prin introducerea unui gaz

  inert (n spa-iul dintre foile de geamM#

  , fie prin realizarea fiec)rei foi din dou)sticle separate printro folie de r)2in) acrilic), cu grosimea 4 mm.

  M# se pot ob-ine (n plus 7 $d& .

  *ompozi-ia

  geamului

  R0

  6 3 6 $76 3 $3

  6 3 4% $966 R 4% $+55 R 47 4% 6$

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  8/21

  I9OLAREA

  IMPOTRI3A 98OMOTULUI DE IMPACT

  Ngomotele de impact sunt cele emise de un element de construc-ie pus (n vibra-ie

  de un 2oc " !n acest caz, sursele de zgomot se afl) numai (n exteriorul spatiului de

  recep-ie#.

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  9/21

  !ndicele de izolare la zgomot de impact LOn1 :

  LOn1 are valori :

  pentru plan2eu de 46 cm 9+ d&

  pentru plan2eu de 43 cm 9 d&

  pentru plan2eu de 4 cm 99 d&

  !indicele de (mbun)t)-ire a izol)rii la zgomot de impact Ln, :

  Ln, are valori: pentru mocete 46 P 76 d&

  pentru covor

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  10/21

  a# Elementele verticale trebuie s) a/ung) p?n) la plan2eu

  e $ e m e n te $ a s t i "

  % a r " F e t

  f o $ i e% o $ i e t i $ e n

  % e r e t e " a r e a G # n g e% ; n $ a % $ a n H e #

  b# Este incorect ca elementele verticale s) se opreasc) pe dala flotant)

  % e r e t e m o n t a t % ed a $ a f $ o t a n t

  *ontactul dintre u2) 2i pardosel) trebuie realizat astfel:

  C A M E R I J O L% a r " F e t % r a g

  % e r ie d i n" a # " i# "

  # H

  " o r n i e r

  IN SPATIUL DE RECEPTIE

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  11/21

  !zolarea la zgomotul de impact (n spa-iul de recep-ie se face prin montarea

  unui tavan fonoizolator, care trebuie s) aib):

  mas);

  desprindere pe contur;

  prinderi elastice.

  Exemple de prinderi elastice:

  !n cazuri speciale, cand este necesara o izolare mare la zgomot de impact

  " de exemplu, la amplasarea posturilor de transformare electrica in parterul

  cladirilor de locuit # se recomand) sistemul Qcas) (n cas)Q.

  3 a t m in e r a $ > > 0 g B m

  P $ a s r a < i ?t e n " # i t

  f e rm m e t a $i "

  OR8ANI9AREA UNITKILOR 7UNCKIONALE

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  12/21

  :N 7UNCKIE DE 98OMOT

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  13/21

  m 1 m 2

  'erul dintre cei doi pere-i are efect de cupla/ elastic, put?nd fi asimilat

  cu un resort cu rigiditatea , leg?nd cei doi pere-i cu mase m12i m2.

  e formeaz) un sistem oscilant cu dou) grade de libertate.Datorit) leg)turii pe contur (ntre elemente va exista o frecven-) la care

  cele dou) vor vibra (n faz). e va produce deci o rezonan-) "care va facilita

  transmisia sonor)#.

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  14/21

  'stfel materialul fonoabsorbant poate duce la cre2terea izol)rii acustice

  la zgomotul aerian.

  'lte exemple de pere-i dubli

  "din catalog R!K! '

  R 6 - > .. . + 0 5 0

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  15/21

  La to-i ace2ti pere-i , pe contur trebuie pus) band) autoadeziva de etan2are

  din polietilena permant elastica cu grosime de 5 mm.

  II.

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  16/21

  vata minerala cu densitate mai mare de 4%% IgJmc gros. min. $ cm, sau

  polistren ecruisat " >F EU1RFD'1 # gros. min. $ cm.

  !n loc de vata sau polistiren , cu grosimi de min. $ cm, se pot aseza

  membrane izolatoare la zgomot de impact, de exemplu =>',

  !=LK=', 1R=*ELLE>, !==> care au grosimi de maximum 4% mm

  si pot avea o imbunatatire a indicelui de izolare la zgomot de impact:

  L - 2'...2* d(A)

  EEMPLE DE MEMRANE I9OLATOARE

  LA 98OMOT DE IMPACT

  TIP ISOL8OMMA

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  17/21

  TIP TROCELLEN

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  18/21

  TIP ISO7ON

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  19/21

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  20/21

  Valorile indicelui de izolare Ln,

  pentru plan2ee din beton armat

  >r.

  crt. tructura plan2euluiLn56

  "d

 • 7/24/2019 6-Protectia Acustica a Cladirilor de Locuit(1) (1)

  21/21

  >r

  .cr

  t.

  1ipul de pardoseal)

  Gmbun)t)-irea

  izol)rii la

  zgomot de

  impact L

  "dPar"Fet

  4


Recommended