Transcript
 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  1/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  2/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  3/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  4/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  5/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  6/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  7/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  8/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  9/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  10/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  11/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  12/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  13/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  14/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  15/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  16/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  17/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  18/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  19/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  20/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  21/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  22/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  23/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  24/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  25/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  26/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  27/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  28/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  29/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  30/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  31/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  32/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  33/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  34/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  35/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  36/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  37/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  38/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  39/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  40/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  41/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  42/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  43/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  44/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  45/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  46/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  47/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  48/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  49/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  50/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  51/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  52/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  53/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  54/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  55/65

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  56/65

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR NEGERI KEDAHSKIMA JAWAPAN 2012

  MATEMATIK 50/1

  1 D 11 B 21 B 31 D

  2 B 12 D 22 D 32 B

  3 A 13 A 23 C 33 B

  4 A 14 B 24 A 34 C

  5 A 15 D 25 B 35 C

  6 D 16 D 26 B 36 A

  7 A 17 D 27 C 37 C

  8 D 18 A 28 C 38 A

  9 C 19 C 29 C 39 C

  10 D 20 A 30 B 40 B

  ANALISA PILIHAN JAWAPAN

  A B C D

  10 10 10 10

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  57/65

  1

  Program Peningkatan Prestasi Penilaian Menengah Rendah 2012

  Skema Pemarkahan Matematik Kertas 2 (50/2)

  No Butiran Markah Markah Penuh

  1 5 atau 13

  65

  5

  K1

  N1

  2

  2 3.76 atau5

  28.11atau 0.752 atau 2.256

  2.26

  K1

  N12

  3 (a) 5

  (b)

  3

  2atau

  3

  6atau 2

  8

  P1

  K1

  N1

  3

  4 (a) 7 (b) 4

  3

  2

  yatau 122 y atau

  2

  12y atau

  2

  12y atau

  setara

  6

  N1

  K1

  N1

  3

  5 Reflection atau Pantulan

  in linex = 3 atau pada garis x = 3 atau x = 3

  Catatan:

  i. Abaikan ejaan salah.ii. Terima garisanx = 3 pada rajah. P1

  P1

  P1

  2

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  58/65

  2

  6 Rajah dilukis lengkap dan tepat

  Nota: Mana-mana 2 sisi betul P1

  Catatan :

  i. Imej dilukis dengan garis putus-putus (dotted line) atau garis

  berkembar (double line) atau lakaran (sketch) tolak 1 markah dari

  markah N.

  N2

  2

  7 (a)5

  4

  (b) QS = 6 + 12

  = 18

  13 cm

  12 cm

  6 cm

  y

  x

  T

  S

  RQ

  P

  Nota:

  i. QS= 18 TK atau dilihat pada rajah K1N1ii. QR = 6 atau RS= 12 atau RT= 13 cm dilihat pada rajah P1

  N1

  K1

  N1

  3

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  59/65

  3

  8 (a) 3m6

  (b) 6p28p + 9p12 atau setara

  6p2 +p12

  Nota :

  i. 6p2 +p12 TK K1N1ii. Jangan terima 6p2 + 1p12 N0

  P1

  K1

  N13

  9 (a) m(6n + 1)

  (b) 2(2x + 3) atauy(2x + 3) atau 2x(2 +y) atau 3(2 +y)(2 +y)(2x + 3) atau (2x + 3)(2 +y)

  P1

  K1

  N1

  3

  1022

  6

  23

  6

  35

  m

  m

  m

  m

  atau

  226

  23

  6

  15

  m

  m

  m

  m atau

  33

  2

  12

  )23(2

  12

  65

  m

  mm

  m

  m

  atau 3

  2

  3

  2

  12

  46

  12

  30

  m

  mm

  m

  m

  atau 26

  2315

  m

  mm

  atau 3

  22

  12

  4630

  m

  mmm

  26

  212

  m

  m atau

  2

  6

  162

  m

  m atau

  3

  2

  12

  424

  m

  mm atau

  3

  12

  164

  m

  mm

  23

  16

  m

  m

  K1

  K1

  N1

  3

  11 (a) pCatatan :

  Jangan terima 33

  p ataup1 N0

  (b) 1m atau 1m atau 2k 2mk

  Nota :

  2mk TK K1N1

  N1

  K1

  N1

  3

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  60/65

  4

  12 (a) Jadual diisi dengan lengkap dan betul

  Nota :

  i. Sekurang-kurang 3 nilai kekerapan diisi dengan betul P1

  (b)2

  43atau

  2

  7

  3.5 atau2

  13

  P2

  K1

  N1

  4

  133

  2 atau 23

  2 atau 21

  16 atau 16 atau 4 atau4

  2 atau2

  2 atau 8

  322

  atau

  12

  atau1

  2

  1atau

  8

  4

  2

  1atau 0.5

  K1

  K1

  N1

  3

  14 32 pxkx atau 32 pxkx atau setara

  32 pkx

  pkx 2

  3

  P1

  P1

  N13

  Marks

  Markah1 2 3 4 5

  Frequency

  Kekerapan3 4 3 5 5

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  61/65

  5

  15 Rajah dilukis dengan betul dan tepat (abaikan label)

  Sekurang-kurangnya 2 sisi (selain diberi) dilukis dengan betul P1

  Catatan:

  i. Lakaran (sketch), garisan putus-putus (dotted line), garisanberkembar ( double line ) tolak 1 markah dari markah P2

  P2

  2

  P

  JK

  L

  M

  N

  M

  N

  JK

  L

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  62/65

  6

  16 (a) PSatau garis PSatau pepenjuru PS atau dilukis pada rajahNota :

  Jangan terimaP,Satau P dan S N0

  (b) i. Lokus Y di lukis dengan betul

  ii. LokusZ di lukis dengan betul

  (c) Tanda titik persilangan dengan betul

  Catatan :

  i. Abaikan labelii. Terima tanda persilangan dengan tanda yang lain

  Lakaran (sketch), garis putus-putus ( dotted line) dan garisan berkembar

  (double line) tolak 1 markah dari dari markah K.

  N1

  K1

  K1

  N1

  4

  17 (a) Semua 6 titik diplot dengan tepat

  Garis disambung dengan lurus dan tepat

  Nota :

  i. Sekurang-kurangnya 3 titik diplot dengan tepat K1ii. Sambungan titik dengan garis putus-putus (dotted, line),

  lakaran(sketch) dan garis berkembar (double line) N0

  K2

  N1

  4

  PQ

  O

  Lokus Y

  LokusZ

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  63/65

  7

  (b) 110

  18 (a) 115 1

  (b) i. Persilangan lengkok untuk membina sudut 60 dengan tepat

  ii. Membina sudut 60

  iii. Membina lengkokKN= 7 cmiv. Melengkapkan sisi empat KLMN

  N1

  K1

  N1

  K1

  N15

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Rainfall

  Hujan (mm)

  January

  Januari

  February

  Februari

  March

  Mac

  April

  April

  May

  Mei

  June

  Jun

  Month

  Bulan

  120

  x

  x

  x

  x

  x

  x

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  64/65

  8

  N1

  N1

  K1

  K1

  N

  M

  L

  K

  19 2x

  4x

  24 x K1K1

  2,1,0,1,2,3 x

  K1

  K1

  N1

  3

  20 (a) Skala paksi-y seragam dalam julat ( 1934 y )

  (b) Plot semua (7) titik betul

  (c) Lengkungan licin melalui semua titik

  Nota:

  i. Plot 5 titik betul beri P1ii. Guna skala sendiri betul K1K2N1 - 1

  K1

  K2

  N1

  4

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Math 12 w Ans

  65/65

  -1-2-3

  -5

  -10

  O 1 2 3 4

  x

  5

  -15

  10

  15

  20

  y

  x

  x

  x

  xx

  x

  -20

  x

  25

  30

  35