Transcript
 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  1/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  2/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  3/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  4/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  5/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  6/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  7/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  8/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  9/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  10/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  11/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  12/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  13/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  14/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  15/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  16/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  17/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  18/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  19/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  20/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  21/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  22/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  23/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  24/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  25/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  26/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  27/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  28/29

  *k

 • 7/31/2019 2012 PPMR Kedah Geografi w Ans

  29/29

  PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

  JAWAPAN GEOGRAFI (23/1)

  1. C 21. B 41. D

  2. A 22. D 42. A3. B 23. B 43. A

  4. B 24. D 44. D5. D 25. C 45. C

  6. D 26. D 46. D

  7. C 27. B 47. D

  8. C 28. D 48. D9. A 29. A 49. C

  10. D 30. B 50. C11. B 31. B 51. B

  12. B 32. C 52. A

  13. A 33. B 53. C14. B 34. B 54. A15. A 35. C 55. A

  16. C 36. B 56. D17. A 37. C 57. C18. A 38. D 58. C

  19. A 39. B 59. A20. C 40. A 60. D

  *k