»y‡ ekologicznie

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ranking najlepszych ( i najgorszych) miejsc na świecie. Żyć ekologicznie. PRACA KONKURSOWA NR 11. Literatura: „Reader’s Digest”. Przegląd – edycja polska – 10/2007. - PowerPoint PPT Presentation

Text of »y‡ ekologicznie

 • y ekologicznieRanking najlepszych ( i najgorszych) miejsc na wiecieLiteratura: Readers Digest. Przegld edycja polska 10/2007PRACA KONKURSOWA NR 11

 • Analiza danych na temat 141 pastw pozwolia na stworzenie rankingu najbardziej ekologicznych i dogodnych do zamieszkania miejsc na naszej planecie. Badano wskaniki ekologiczne (nastpne slajdy pokazuj, w jakich krajach niektre z tych wskanikw s najwysze i najnisze, a take jak wypada Polska i kraje, ktre zdobyy pierwsze i ostatnie miejsce w gwnym rankingu) oraz czynniki spoeczne (jak dochd i wyksztacenie).

 • Ocena pastwPIERWSZA PITKA:FinlandiaIslandiaNorwegiaSzwecjaAustria

  OSTATNIA PITKA:137 Czad138 Burkina Faso 139 Sierra Leone140 Niger141 Etiopia

  Polska zaja 48. pozycj

 • Moe by lepiej. Co poprawi?Nawet najczystsze pastwa miewaj problemy ekologiczne. Wzorowa Finlandia zdobywa punkty za jako powietrza i wody, niski wskanik chorb niemowlt i ochron ludnoci przed zanieczyszcze-niami wody i klskami ywioowymi. Ale ten kraj wytwarza te ponadprzecitn ilo gazw cieplar-nianych , a zagroenie rodowiska jest tu due. Pastwa, ktre chc by bardziej zielone, powinny lepiej wykorzysta swoje atuty. Finlandia, jeden z gwnych eksporterw technologii energetyki wiatrowej, wytwarza za jej pomoc niespena 1% swojej energii elektrycznej, cho rednia warto wiatrw na wybrzeu wynosi tam ponad 6 m/s. (W Polsce: latem 2,8 m/s, a zim 3,8 m/s.)

 • JAKO POWIETRZA I WODY1 Modawia8 Finlandia38 Polska126 Etiopia141 Gwatemala Wedug stenia zanieczyszcze na obszarach miejskich 1 Norwegia2 Finlandia79 Polska127 Etiopia141 Maroko Wedug wspczynnika zanieczyszcze i innych czynnikw wpywajcych na czysto wody

 • Z myl o jutrze. Co poprawi?Brak wystarczajcej liczby oczyszczalni w Polsce powoduje, e okoo 10% ciekw, ktre trafiaj do naszych rzek, nie podlega adnemu oczyszczaniu. Szczeglnie toksyczne s cieki przemysowe zawierajce metale cikie, substancje ropo-pochodne, azotany, fosforany i inne. Szans na popraw stanu rzek jest obowizujca od 2001 roku ustawa Prawo wodne. Wszdzie, gdzie liczba mieszkacw przekracza 2 tysice, musz powsta do 2015 roku sieci komunalne z oczyszczalniami.

 • Najbardziej zielone przyjazne miasta Oceniono 72 due miasta wiata pod wzgldem czystoci rodowiska i warunkw ycia. 10 Najlepszych1 Sztokholm 6 Stuttgart2 Oslo 7 Lyon3 Monachium 8 Dusseldorf4 Pary 9 Nantes5 Frankfurt 10 Kopenhaga10 Najgorszych63 Ateny 68 Bangkok64 Tel Awiw 69 Guangzhou65 Chennai 70 Bombaj66 Krakw 71 Szanghaj67 Tajpej 72 Pekin

 • LASY I DRZEWA. Co poprawi? Dzikie naturalne lasy znikny w wikszoci pastw rozwinitych, ale w Kanadzie maj si wietnie. Obecno tych naturalnych lasw tumaczy wysok pozycj tego kraju we wszystkich rankingach dotyczcych czystoci powietrza i wody. Ma on dobre notowania pomimo sytuacji w gsto zaludnionych poudniowych regionach kraju, gdzie miasta (Montreal, Toronto) wspuczestnicz w emisji dwutlenku siarki w ilociach prawie dwukrotnie wikszych od redniej emisji w pastwach o podobnym poziomie rozwoju. Te zanieczyszczenia pogbiaj istniejcy problem kwanych deszczy. Inne kraje powinny pj w lady Kanady i chroni wszelkie pozostaoci pierwotnej przyrody. W ten sposb mona osabi szkodliwy wpyw miejskich zanieczyszcze.

 • Gazy cieplarniane1. Czad18. Etiopia75. Finlandia124. Polska141. Turkmenistanrodowisko a zdrowieWg emisji na jednego mieszkaca i PKB1. Austria8. Finlandia17. Polska125. Etiopia141. TurkmenistanWg umieralnoci dzieci , chorb , zgonw na skutek infekcji jelitowychWydajno energetyczna1. Dem. Rep. Konga17. Etiopia66. Finlandia105. Polska141. Trynidad i TobagoOchrona rodowiska i wykorzystanie odnawialnych rde energii

 • WSPLNA KORZY. Co poprawi?Nie da si zaprzeczy: mieszkacy bogatych krajw zwykle s lepiej wyksztaceni, ich standard ycia jest wyszy, duej yj i maj lepsze perspektywy. Minus jest taki, e dobrobyt skutkuje wyszym zuyciem wgla. Na szczcie zamono i wyksztacenie sprawia, e mieszkacy tych pastw czciej s wiadomi problemu i skonni aktywnie wczy si w jego rozwizywanie.

  W interesie wszystkich krajw i kadego z osobna jest prowadzenie polityki na rzecz ksztacenia obywateli. Celem jest zaangaowane i wiadome spoeczestwo, ktre potrafi podj dziaania przeciwko niszczeniu rodowiska.