of 40 /40
Związki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Opracowanie: Anna K. Przybył, Michał Gładysz i Jakub Grajewski pod redakcją Marii Chrzanowskiej i Jana Mileckiego Spis treści 1. Izolacja piperyny 2. Izolacja chlorowodorku glukozaminy (kozaminy) 3. Synteza kliokwinolu 4. Synteza zingeronu 5. Synteza anestezyny (benzokainy) 6. Synteza fenytoiny 7. Synteza paracetamolu (acetaminofenu) 8. Oznaczanie zawartości genisteiny i daidzeiny oraz ich glikozydów w preparacie Soyfem (suplement diety) i w ekstrakcie z soi 9. Oznaczanie szybkości uwalniania substancji leczniczej, oznaczenie wytrzymałości mechanicznej tabletek, analiza HPLC a. HPLC instrukcja obsługi b. UV-VIS instrukcja obsługi 2 4 7 10 16 21 26 29 31 40 42 Poznań 2011

Związki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

Embed Size (px)

Text of Związki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  Materiay pomocnicze do wicze laboratoryjnych

  Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  pod redakcj Marii Chrzanowskiej i Jana Mileckiego

  Spis treci

  1. Izolacja piperyny 2. Izolacja chlorowodorku glukozaminy (kozaminy) 3. Synteza kliokwinolu 4. Synteza zingeronu 5. Synteza anestezyny (benzokainy) 6. Synteza fenytoiny 7. Synteza paracetamolu (acetaminofenu) 8. Oznaczanie zawartoci genisteiny i daidzeiny oraz ich glikozydw w

  preparacie Soyfem (suplement diety) i w ekstrakcie z soi 9. Oznaczanie szybkoci uwalniania substancji leczniczej, oznaczenie

  wytrzymaoci mechanicznej tabletek, analiza HPLC a. HPLC instrukcja obsugi b. UV-VIS instrukcja obsugi

  2 4 7 10 16 21 26 29 31 40 42

  Pozna 2011

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  2 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Izolacja piperyny

  N

  O

  H

  H

  H

  H

  O

  O

  Odczynniki:

  - pieprz czarny zmielony 20 g

  - chloroform 100 ml

  - 10% roztwr KOH w 50% EtOH

  - cykloheksan

  - toluen

  Preparatyka:

  Zmielony czarny pieprz umieszcza si w papierowej gilzie w aparacie Soxhleta i ekstrahuje

  chloroformem przez 2 godziny. Otrzymany roztwr odparowuje si na wyparce prniowej do

  uzyskania brzowego, gstego oleju, a nastpnie mieszajc dodaje si 20 ml roztworu 10% KOH w

  50% etanolu. Mieszanin odscza si na lejku Bchnera, a przescz pozostawia si w lodwce przez

  noc. Powstae krysztay surowej piperyny odscza si na lejku Bchnera przemywajc 2 ml zimnej

  wody. Krysztay suszy si na powietrzu i krystalizuje si z mieszaniny cykloheksan-toluen 4:1 (v/v).

  Temperatura topnienia: 130-131 C, wydajnod: 150-400 mg

  Surowy produkt moe byd rekrystalizowany z jak najmniejszej iloci mieszaniny etanol-aceton 1:5

  (v/v)

  Uwagi:

  Po zakooczonej ekstrakcji chloroform zawracany z aparatu Soxhleta do kolby powinien byd

  bezbarwny

  Do krystalizacji uywa si mieszaniny rozpuszczalnikw w iloci okoo 10 ml na kade 200 mg

  surowego produktu.

  Zagadnienia

  Techniki ekstrakcyjne, rodzaje ekstrakcji

  Dieny i polieny sprzone oraz izolowane

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  3 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Dane spektroskopowe piperyny

  a) Widmo 1H NMR

  b) FTIR, widmo w KBr

  Literatura:

  Classics in Spectroscopy: Isolation and Structure Elucidation of Natural Products Berger S., Sicker D.,

  Wiley-VCH, New York, 2009

  Widma pochodz z bazy SDBSWeb : http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/ (National Institute of

  Advanced Industrial Science and Technology, 22.10.2011)

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  4 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Izolacja chlorowodorku glukozaminy (kozaminy)

  O

  OH

  HOHO

  NH2

  OH

  Odczynniki:

  - chityna z krabw 5 g

  - kwas solny stony 100 ml

  - celit

  - wgiel aktywny 4 g

  - etanol 4 ml

  Dwiczenie naley przeprowadzad pod wycigiem

  PREPARATYKA:

  W kolbie kulistej o pojemnoci 100 ml ogrzewa si pod chodnic zwrotn sproszkowan chityn z

  krabw z 30 ml stonego kwasu solnego intensywnie mieszajc przez trzy godziny. Mieszanin

  ochadza si do temperatury pokojowej, a nastpnie przescza si przez celit. Na lejku pozostaje

  brzowy osad. Przescz mieszany jest z wglem aktywnym przez 30 minut w temperaturze 60 C.

  Mieszanina jest ozibiana ponownie do temperatury pokojowej i sczona przez celit. Przescz

  powinien byd klarowny w kolorze jasnobrzowym. Wod odparowuje si na wyparce prniowej. Do

  otrzymanej mieszaniny krysztaw i oleju dodaje si 4 ml etanolu i po krtkim mieszaniu pozostawia

  na noc w lodwce. Powstae krysztay odscza si na lejku Bchnera, przemywa eterem dietylowym

  (5 ml). Krysztay suszy si na powietrzu lub pod zmniejszonym cinieniem.

  Temperatura topnienia: 198 C z rozkadem, wydajnod: 1,3 g

  Surowy produkt moe byd rekrystalizowany z wody. W celu poprawienia wydajnoci krystalizacji, po

  ozibieniu, do krystalizujcej soli dodaje si dwukrotn ilod etanolu w stosunku do uytej wody.

  UWAGI:

  Na pocztku ogrzewania tworzy si brzowa galareta, ktra w trakcie dalszego ogrzewania

  stopniowo si rozpuszcza.

  Sczenie przez celit wykonuje si na lejku prniowym przez okoo 1-2 cm warstw ubitego

  celitu przykrytego bibu filtracyjn.

  UWAGA podczas dodawania wgla aktywnego do mieszaniny powstaj pary zawierajce

  gazowy HCl

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  5 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Dane spektroskopowe kozaminy

  a) Widmo 1H NMR (symulacja)

  b) FTIR, widmo w KBr

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  6 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Zagadnienia

  Cukry

  Polimery i polikondensaty

  Waciwoci i reaktywnod grupy aminowej

  Literatura:

  Classics in Spectroscopy: Isolation and Structure Elucidation of Natural Products Berger S., Sicker D.,

  Wiley-VCH, New York, 2009

  Widmo IR pochodzi z bazy SDBSWeb : http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/ (National Institute of

  Advanced Industrial Science and Technology, 22.10.2011)

  Symulacja widma 1H NMR pochodzi ze strony: http://www.nmrdb.org/predictor, obliczajcej widmo

  wg algorytmu opisanego w: Fast and Accurate Algorithm for the Simulation of NMR spectra of Large

  Spin Systems. Andrs M. Castillo, Luc Patiny and Julien Wist Journal of Magnetic Resonance 2011.

  10.1016/j.jmr.2010.12.008

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  7 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Synteza kliokwinolu

  Schemat reakcji:

  I ETAP Otrzymanie 5-chloro-8-chinolinolu

  Odczynniki:

  - 8-hydroksychinolina 1,5 g

  - 25% HCl 15 ml

  - chloran (V) sodu 0,45 g

  - metanol

  - NaHCO3 (roztwr nasycony)

  - aceton (bezwodny) okoo 35 ml

  Preparatyka:

  W trjszyjnej kolbie kulistej o pojemnoci 100 ml, zaopatrzonej w mieszado magnetyczne i

  termometr, rozpuszcza si 8-hydroksychinolin w kwasie solnym. Nastpnie wkrapla si chloran (V)

  sodu rozpuszczony w 3 ml wody, utrzymujc temperatur w granicach 28-32 C. Po wkropleniu

  podnosi si temperatur mieszaniny do 35-40 C i miesza jeszcze przez godzin, a nastpnie ozibia

  do temperatury okoo 10 C i pozostawia na okoo dwie godziny. Wytrcony osad chlorowodorku 5-

  chloro-8-chinolinolu odscza si na lejku Bchnera przemywa si 2 ml kwasu solnego. Wilgotny osad

  chlorowodorku przenosi si do zlewki i rozpuszcza na gorco w okoo 10-15 ml wody, a nastpnie

  zobojtnia si nasyconym wodorowglanem sodu do pH 6,5-7. Wytrcony osad 5-chloro-8-

  chinolinolu sczy si na lejku Bchnera, przemywa 3 ml zimnej wody i suszy w temperaturze 60 C.

  Temperatura topnienia: 127-130 C, wydajnod: 60 %

  Surowy produkt moe byd rekrystalizowany z 80% etanolu

  Uwagi:

  Temperatura topnienia chlorowodorku 5-chloro-8-chinolinolu wynosi 250 256 C

  Z uwagi na tworzenie si kompleksw produktu z elazem naley unikad sprztu metalowego

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  8 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  II ETAP - Synteza kliokwinolu

  Odczynniki:

  - 5-chloro-8-chinolinol 0,6 g

  - bezwodny octanu sodu 0,28 g

  - jod 0,85 g

  - etanol (absolutny) 25 ml

  - 5% siarczan(IV) sodu

  W przypadku otrzymania innej ni zakadana ilod substratu (5-chloro-8-

  chinolinolu) naley przeliczyd iloci pozostaych odczynnikw.

  Preparatyka:

  W dwuszyjnej kolbie kulistej o pojemnoci 100 ml rozpuszcza si 5-chloro-8-chinolinol w 10 ml

  etanolu, dodaje octan sodu i ogrzewa pod chodnic zwrotn dodajc w czasie okoo 30 minut

  roztwr jodu w 10 ml etanolu. Po zakooczeniu dodawania jodu ogrzewanie mieszaniny reakcyjnej

  kontynuuje si przez 15 minut i ozibia do temperatury pokojowej. Nastpnie wkrapla si do

  powstaej zawiesiny do odbarwienia roztwr siarczanu (IV) sodu, ozibia w ani lodowej do 5 C i

  pozostawia na godzin. Wytrcony 5-chloro-7-jodo-8-chinolinol odscza si na lejku Bchnera i

  przemywa dwoma porcjami 2 ml zimnego etanolu. Produkt suszy si na powietrzu.

  Temperatura topnienia: 172-174 C - z rozkadem, wydajnod: 70 %

  Surowy produkt moe byd rekrystalizowany z kwasu octowego lub octanu etylu i etanolu 4:9 (v/v)

  Uwagi:

  Kliokwinol to skadnik przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybicznego preparatu zoonego

  Viosept (Jelfa)

  Zagadnienia

  Zwizki heterocykliczne o piercieniach skondensowanych

  Fenole

  Substytucja elektrofilowa w zwizkach heterocyklicznych

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  9 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Dane spektroskopowe kliokwinolu

  Widmo 1H NMR

  FTIR, widmo w KBr

  Literatura:

  Syntezy rodkw Leczniczych pod redakcj Henryka Marony, wydawnictwo U. J. Krakw 2002.

  Widma pochodz z bazy SDBSWeb : http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/ (National Institute of

  Advanced Industrial Science and Technology, 22.10.2011)

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  10 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Synteza zingeronu

  I ETAP Kondensacja waniliny z acetonem

  4-(4'-hydroksy-3'-metoksyfenylo)-3-buten-2-on

  Odczynniki: Sprzt:

  wanilina 0,5 g kolba kulista 25 ml

  aceton 3 ml korek

  NaOH 1 ml (20% roztwr) zestaw do sczenia z

  HCl 5 ml (3 M roztwr) lejkiem Bchnera

  etanol 3 ml

  woda 2 ml

  Preparatyka:

  W kolbie kulistej o poj. 25 ml umiecid 0,5 g waniliny oraz 3 ml acetonu. Mieszad do

  rozpuszczenia ciaa staego. Nastpnie dodad 1 ml roztworu wodorotlenku sodu. Zamknd kolb

  korkiem i energicznie ni wstrzsad a pojawi si osad (biay i jasno-ty). Mieszanin pozostawid w

  temperaturze pokojowej na tydzieo. Osad stopniowo ciemnieje, a roztwr nad nim nabiera

  czerwonego koloru.

  Po tym czasie otworzyd kolb i dodad 10 ml kwasu solnego. Wstrzsad kolb a obecny w niej osad

  rozpuci si i dojdzie do strcenia nowego osadu o tej barwie. Osad odsczyd wykorzystujc

  zestaw do sczenia z lejkiem Bchnera, przemyd kolb i osad ma iloci wody. Produkt wysuszyd na

  powietrzu.

  Surowy produkt mona przekrystalizowad - rozpucid go w gorcym etanolu i dodad prawie tak sam

  objtod gorcej wody, mieszanin ostudzid. Temperatura topnienia po rekrystalizacji wynosi 127-

  128,5C.

  Produkt zwayd i pobrad prbk do wykonania widma UV.

  Obliczyd wydajnod i sprawdzid temperatur topnienia (surowy produkt, lit. t.t. 124-127C).

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  11 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) Na pytk TLC z SiO2 nanied substrat oraz otrzymany produkt. Poczekad chwil a pytka wyschnie.

  Wstawid pytk do kuwety z faz non: chlorek metylenu/octan etylu jak 10:1 (v/v). Po wysuszeniu

  plamki odczytad pod lamp UV i zakrelid plamk owkiem, a nastpnie spryskad pytk TLC

  przygotowanym 10% roztworem H2SO4 w etanolu i wyprayd na pytce grzewczej.

  Dane spektroskopowe 4-(4'-hydroksy-3'-metoksyfenylo)-3-buten-2-onu:

  a) Przewidywane widmo 1H-NMR

  b) Widmo UV :

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  12 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  II ETAP Uwodornienie do Zingeronu

  Odczynniki: Sprzt:

  4-(4'-hydroksy-3'-metoksyfenylo)-3-buten-2-on 0,5 g kolbka 25 ml

  wodr korek

  rod 5% na Al2O3 50 mg zestaw do uwodornienia

  metanol 8 ml mieszado magnetyczne

  zestaw do sczenia z ziemi

  okrzemkow oraz lejkiem Bchnera

  Preparatyka:

  W kolbie umiecid 0,5 g substratu, 50 mg katalizatora, 8 ml metanolu oraz mieszadeko

  magnetyczne. UWAGA - wszystkie czynnoci zwizane z prac z wodorem naley wykonad w

  obecnoci ASYSTENTA. Nabrad wodr do balonika i ostronie przepukad nim kolbk reakcyjn- przez

  1-2 min. Poczyd kolbk z przygotowanym zestawem do uwodornienia. Ponownie nabrad wodr do

  balonika i podczyd do przygotowanego zestawu. Zanotowad pocztkow objtod wodoru,

  uruchomid mieszado i otworzyd przepyw gazu do kolbki reakcyjnej.

  W trakcie reakcji objtod wodoru zmniejsza si. Naley obserwowad kiedy dojdzie do zatrzymania

  lub znacznego spowolnienia tempa przepywu wodoru. Zanotowad zuyt objtod gazu.

  Zamknd dopyw wodoru. Mieszanin reakcyjn przesczyd wykorzystujc zestaw do sczenia z

  lejkiem Bchnera. W lejku umiecid niewielk ilod ziemi okrzemkowej, uyd kilku mililitrw metanolu

  eby zwilyd wypenienie lejka i przepukad kolb. Przescz odparowad, a otrzymany produkt zwayd i

  przygotowad prbk do wykonania widma UV.

  Obliczyd ilod zuytego wodoru i wydajnod reakcji. Sporzdzid widmo UV otrzymanego produktu.

  Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

  Na pytk TLC z SiO2 nanied substrat oraz otrzymany produkt. Poczekad chwil a pytka wyschnie.

  Wstawid pytk do kuwety z faz non: chlorek metylenu/octan etylu jak 10:1 (v/v). Po wysuszeniu

  plamki odczytad pod lamp UV i zakrelid plamki owkiem, a nastpnie spryskad pytk TLC

  przygotowanym 10% roztworem H2SO4 w etanolu i wyprayd na pytce grzewczej.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  13 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Dane spektroskopowe Zingeronu:

  a) Widmo UV

  b) Widmo 1H-NMR

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  14 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  c) Widmo IR

  d) Widmo MS

  Zagadnienia:

  - reakcja aldolowa i krzyowa reakcja aldolowa

  - reaktywnod grupy karbonylowej

  - redukcja wizania podwjnego C=C , reakcje uwodornienia

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  15 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Literatura:

  Rheosmin (Raspberry Ketone) and Zingerone, and Their Preparation by Crossed Aldol-Catalytic

  Hydrogenation Sequences; Smith L. R.; The Chemical Educator, 1 / vol.1, no.3, 1996 New York

  Temporal Interactions between Oral Irritants: Piperine, Zingerone, and Capsaicin; Affeltranger M. A.,

  McBurney D. H., Balaban C. D.; Chem. Senses 32; 455-462, 2007

  Dane spektralne pobrane ze rde -

  http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/IyerWebsite5/Characterisation.html

  http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1005791.html

  http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/IyerWebsite5/Characterisation.htmlhttp://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1005791.html

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  16 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Synteza benzokainy (anestezyny)

  I ETAP Synteza kwasu 4-aminobenzoesowego

  Odczynniki: kwas p-nitrobenzoesowy 2,1 g 12% NH4OH 15 mL 25% NH4OH 20 mL FeSO4x7H2O 44,6 g Kwas cytrynowy Octan etylu CH2Cl2

  Sprzt: kolba stokowa 250 mL kolba okrgodenna 250 mL zestaw do sczenia z lejkiem Bchnera kolba okrgodenna 50 mL papierki wskanikowe pH uniwersalne cylinder 100 mL zlewka 250 mL

  Preparatyka

  W kolbie okrgodennej (250 mL) przygotowad roztwr siedmiowodnego hydratu siarczanu elaza(II)

  (44,6 g) w 50 mL wody i ogrzad do wrzenia (roztwr 1).

  Jednoczenie rozpucid w kolbie stokowej (250 mL) kwas 4-nitrobenzoesowy (2,1 g) w 15 mL 12% amoniaku (roztwr 2). W celu przyspieszenia procesu mieszanin lekko ogrzad na ani wodnej. Roztwr ten dodad powoli do kolby z roztworem FeSO4, cigle mieszajc na mieszadle magnetycznym. W razie potrzeby naley energicznie wstrzsad kolb. Po 20 minutach, do mieszaniny reakcyjnej powoli dodad 25% amoniaku (~15 mL) do odczynu sabo alkalicznego (pH sprawdzad papierkiem wskanikowym). Mieszanie kontynuowad przez kolejne 20 minut. Nastpnie, gorc mieszanin przesczyd na lejku Bchnera. Otrzymany przescz zakwasid kwasem cytrynowym do odczynu lekko kwanego. Ekstrahowad (5x30 ml) mieszanin octanu etylu/chlorek metylenu 1:2 (v/v). Poczyd warstwy organiczne, osuszyd bezw. MgSO4 i odparowad na wyparce w wytarowanej kolbie. Wypadaj te krysztay kwasu 4-aminobenzoesowego o temperaturze topnienia 192 oC. Do kolejnego etapu uyd surowy produkt - bez dalszego oczyszczania. Uwaga! Produkt bardzo atwo rozpuszcza si w wodzie, etanolu i eterze!

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  17 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

  Na pytk SiO2 nanied substraty oraz otrzymany produkt. Pytk wstawid do fazy nonej: CH2Cl2 / MeOH (8:2). Po wysuszeniu pytki rezultat odczytad pod lamp UV i zakrelid sygnay owkiem, a nastpnie pytk wywoad w komorze jodowej. Dane spektroskopowe kwasu 4-aminobenzoesowego

  a) FTIR widmo w KBr

  b) widmo 1H-NMR: 400 MHz w DMSO-d6

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  18 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  II ETAP - Synteza p-aminobenzoesanu etylu (benzokaina)

  Odczynniki: kwas p-aminobenzoesowy 1.0 g abs. EtOH 8 mL H2SO4 (10% oleum) 0.6 mL 5% NH4OH ~5 mL

  Sprzt i szko: kolba kulista 100 mL lub 50 mL chodnica zwrotna kolba stokowa 100 mL zestaw do sczenia z lejkiem Bchnera papierki wskanikowe pH uniwersalne cylinder 100 mL zlewka 100 mL szalka Petriego

  W kolbie kulistej o pojemnoci 100 mL, zaopatrzonej w chodnic zwrotn, umiecid 1 g

  kwasu p-aminobenzoesowego, 8 mL bezwodnego etanolu i 0.6 mL oleum. Mieszanin ogrzewad pod

  chodnic zwrotn przez 4 godz. Po tym czasie roztwr zalkalizowad stonym amoniakiem do pH 10,

  a nastpnie ekstrahowad produkt octanem etylu (3x30 mL).

  Warstwy organiczne poczyd, przemyd solank i suszyd nad bezw. MgSO4.

  Po odparowaniu uzyskuje si surowy produkt, ktry rekrystalizuje si z etanolu. Otrzymane krysztaki

  suszyd w temp. pokojowej.

  Zwayd i obliczyd wydajnod reakcji, zmierzyd temperaturze topnienia produktu 92 oC.

  Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

  Na pytk SiO2 nanied substraty oraz otrzyman benzokain. Pytk wstawid do fazy nonej: CH2Cl2 /

  MeOH 8:2 (v/v).

  Po wysuszeniu pytki plamki odczytad pod lamp UV i zakrelid sygnay owkiem, a nastpnie pytk

  wywoad w komorze jodowej.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  19 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Dane spektroskopowe benzokainy

  a) FTIR widmo w KBr

  b) widmo 1H-NMR w CDCl3

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  20 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Zagadnienia:

  - waciwoci i reaktywnod grupy karboksylowej oraz aminowej

  - otrzymywanie i waciwoci estrw

  - redukcja

  Literatura:

  Kar A. Advanced Practical Medicinal Chemistry. New Delhi: New Age International Limited;

  2006

  Widma pochodz z bazy SDBSWeb : http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/ (National Institute

  of Advanced Industrial Science and Technology, 22.10.2011)

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  21 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Synteza fenytoiny

  I ETAP Synteza dibenzoilu

  Odczynniki: benzoina 4 g bezw. CH3COOH 20 mL st. HNO3 10 mL etanol 10 mL papierek wskanikowy CH2Cl2

  Sprzt: kolba kulista 100 mL krystalizator mieszado czasza grzejna rurka do odprowadzania gazw zlewka 200 mL (wysoka) zestaw do sczenia z lejkiem Bchnera szalka Petriego

  Preparatyka

  Pod wycigiem, w kolbie kulistej o poj. 100 mL umiecid 4 g benzoiny i 20 mL bezwodnego

  kwasu octowego oraz 10 mL stonego kwasu azotowego. Ogrzewad mieszanin pod chodnic

  zwrotn przez 1 godzin.

  Przebieg reakcji naley sprawdzid na pytce TLC (faza nona: chlorek metylenu).

  Po cakowitym przereagowaniu substratu, ochodzid mieszanin i wylad j do zlewki o poj 200 mL z

  40g lodu i 20 mL zimnej wody. Caod mieszad, a olej cakowicie zastygnie, tworzc osad. Surowy

  dibenzoil odsczyd na lejku Bchnera i przemyd starannie zimn wod tak, aby odmyd kwas. Odczyn

  przesczu sprawdzad papierkiem wskanikowym.

  Krystalizacja produktu z etanolu (ok. 10 mL).

  Obliczyd wydajnod i zbadad temperatur topnienia 94 96 oC

  Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

  Na pytk SiO2 nanied substrat oraz otrzymany produkt. Pytk wysuszyd suszark i wstawid do

  kuwety z faz non: chlorek metylenu (10 mL).

  Po wysuszeniu pytki rezultat odczytad pod lamp UV i zakrelid sygnay owkiem, a nastpnie pytk

  wywoad w komorze jodowej.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  22 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Dane spektroskopowe dibenzoilu

  a) FTIR widmo w KBr

  b) widmo 1H-NMR w CDCl3

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  23 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  II ETAP - Synteza 5,5-difenyloimadazoilidyno-2,4-dionu (fenytoiny)

  Odczynniki: dibenzoil 2 g mocznik 0,96 g 95 % EtOH 50 mL + 16 mL KOH CH2Cl2 10 mL

  Sprzt: kolba kulista 100 mL chodnica zwrotna zestaw do sczenia z lejkiem Bchnera zlewka 400 mL cylinder 100 mL cylinder 50 mL krystalizator na 500 mL zlewka 50 mL

  W kolbie o poj. 100 mL umiecid 2.0 g dibenzoilu, 0.96 g mocznika i wlad 50 mL 95% etanolu.

  Caod mieszad, a do rozpuszczenia substratw. Nastpnie do mieszaniny dodad 6 mL 9.4 M

  roztworu KOH i ogrzewad pod chodnic zwrotn przez 2 godziny. Przeprowadzid analiz

  chromatograficzn (TLC) stosujc CH2Cl2 jako faz rozwijajc.

  Przy obrbce pracowad w rkawiczkach!

  Jeli substrat przereagowa cakowicie naley usund osad na lejku Bchnera, a otrzymany przescz

  przelad do zlewki (400 mL) i dodad wod z lodem (50 g lodu i 50 mL wody). Zlewk wstawid do

  krystalizatora z mieszanin wody oraz lodu. Do schodzonej mieszaniny poreakcyjnej wprowadzid

  kroplami 10% HCl, a pH roztworu osignie pH 4-5. Lodowat mieszanin przesczyd na lejeku

  Bchnera.

  Otrzymany surowy produkt krystalizowad z mieszaniny wody i etanolu 2:8 (v/v).

  Obliczyd wydajnod i zmierzyd temperatur topnienia otrzymanych krysztaw 293-294 oC.

  Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

  Na pytk SiO2 nanied substrat oraz otrzymany produkt. Pytk wstawid do kuwety z faz non:

  chlorek metylenu (10 mL).

  Po wysuszeniu pytki rezultat odczytad pod lamp UV i zakrelid plamki owkiem, a nastpnie pytk

  wywoad w komorze jodowej.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  24 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Dane spektroskopowe fenytoiny

  a) FTIR widmo w KBr

  b) widmo 1H NMR: 400 MHz w DMSO-d6

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  25 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Zagadnienia:

  - zwizki heterocykliczne o skondensowanych piercieniach - reaktywnod zwizkw z grupami: karboksylowymi, aminowymi - waciwoci i reaktywnod grupy aminowej i amidowej

  Literatura:

  Kar A. Advanced Practical Medicinal Chemistry. New Delhi: New Age International Limited;

  2006

  Widma pochodz z bazy SDBSWeb : http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/ (National Institute

  of Advanced Industrial Science and Technology, 22.10.2011) oraz ze strony

  http://www.sigmaaldrich.com

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  26 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Synteza paracetamolu (acetaminofenu)

  Odczynniki: p-aminofenol 5,5 g (0.05 mola) bezwodnik octowy 6 mL (0.06 mola) wzorzec tabletka APAP lub Paracetamol

  Sprzt: kolba okrgodenna 50 mL chodnica zwrotna zestaw do sczenia pod zmniejszonym cinieniem z lejkiem Bchnera zlewka 100 mL bagietka szalka Petriego

  Preparatyka

  Pod dygestorium, przygotowad zestaw do ogrzewania pod chodnic zwrotn.

  p-Aminofenol (5.5 g) umiecid w kolbie okrgodennej i wlad 15 mL wody destylowanej. Nastpnie

  ostronie wkroplid 6 mL bezwodnika octowego. Otrzyman mieszanin ogrzewad przez 30 min

  (kamyczki wrzenne w kolbie!). Podczas ogrzewania cay substrat ulega rozpuszczeniu i przereagowuje

  z bezwodnikiem octowym.

  Po ochodzeniu dodad powoli 5 mL wody i pozostawid do krystalizacji (jeli osad nie pojawi si, to

  naley roztwr zamieszad, pocierajc bagietk o cianki zlewki). Wytrcony produkt odsczyd i

  przekrystalizowad z 15 mL wody (ogrzewad pod chodnic zwrotn).

  Otrzymane krysztaki przesczyd na lejku Bchnera i przemyd 3 razy zimn wod, wysuszyd na

  powietrzu. Zwayd i obliczyd wydajnod procesu. Zmierzyd temperatur topnienia - 169 oC.

  Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

  Na pytk SiO2 nanied substrat, otrzymany produkt oraz wyizolowany z tabletki acetaminofenon.

  Pytk wstawid do fazy nonej: chloroform/metanol 8:2 (v/v).

  Po wysuszeniu pytki rezultat odczytad pod lamp UV i zakrelid plamki owkiem. Nastpnie pytk

  wywoad w komorze jodowej.

  Dane spektroskopowe paracetamolu

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  27 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  a) FTIR widmo w KBr

  b) widmo 1H NMR w DMSO-d6

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  28 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Zagadnienia:

  - waciwoci i reaktywnod grupy aminowej i amidowej - fenole - waciwoci i reaktywnod bezwodnikw kwasowych

  Literatura:

  Kar A., Advanced Practical Medicinal Chemistry. New Delhi: New Age International Limited;

  2006.

  Corey E.J., Czak B., Krti L., Molecules and Medicine, Wiley, 2007.

  Widma pochodz z bazy SDBSWeb : http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/ (National Institute

  of Advanced Industrial Science and Technology, 22.10.2011)

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  29 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Oznaczanie zawartoci genisteiny i daidzeiny oraz

  ich glikozydw w preparacie Soyfem (suplement diety)

  i w ekstrakcie z soi

  Procedura:

  1. Tabletk Soyfemu pokruszyd w modzierzu, umiecid w fiolce, dodad 2 mL metanolu i

  pozostawid na 30 min, wstrzsajc co par minut.

  2. W drugiej fiolce umiecid ok. 300 mg odtuszczonej mki sojowej i potraktowad tak samo.

  3. Przygotowad chromatograf (instrukcja) i przemywad kolumn przez 15 min. eluentem

  pocztkowym (przepyw 1 mL/min).

  4. Po 30 min pobrad poprzez filtr strzykawkowy po ok. 500 L ekstraktu do probwek

  Eppendorffa.

  5. Wczyd program analizy, wybierajc odpowiedni metod (wskazana przez prowadzcego).

  Przykadowe warunki rozdziau:

  Eluent A 2% wodny kwas octowy; eluent B metanol

  0 min 70% A, 30 % B, gradient liniowy do 27% A, 73% B w cigu 18 min. Rozdzia

  izokratyczny do 20 min.; powrt do warunkw pocztkowych w 22 min.

  6. Nastrzyknd 10 l ekstraktu z pierwszej prbki i prowadzid analiz.

  7. Przemyd kolumn po analizie i powtrzyd nastrzyk dla drugiej prbki.

  8. Wydrukowad chromatogramy i porwnad czasy retencji z czasami retencji podanymi dla

  substancji wzorcowych. Okrelid (na podstawie integracji ) wzgldne stenia genisteiny i

  daidzeiny oraz ich glikozydw w obu ekstraktach.

  9. Uruchomid program pukania kolumny chromatograficznej.

  .

  U W A G A ! P r z e d r o z p o c z c i e m a n a l i z y z a p o z n a d s i z

  i n s t r u k c j u y t k o w a n i a c h r o m a t o g r a f u H P L C .

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  30 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Chromatogramy:

  a) glikozyd genisteiny

  222120191817161514131211109876543210

  1650

  1600

  1550

  1500

  1450

  1400

  1350

  1300

  1250

  1200

  1150

  1100

  1050

  1000

  950

  900

  850

  800

  750

  700

  650

  600

  550

  500

  450

  400

  350

  300

  250

  200

  150

  100

  50

  0

  -50

  SP

  W 0

  ,20

  ST

  H 1

  0,0

  0

  RT [min]

  RUN_genist_glikozyd_poDMSO1.DATAmAU

  a) genisteina

  2423222120191817161514131211109876543210

  2500

  2400

  2300

  2200

  2100

  2000

  1900

  1800

  1700

  1600

  1500

  1400

  1300

  1200

  1100

  1000

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  -100

  SP

  W 0

  ,20

  ST

  H 1

  0,0

  0

  RT [min]

  RUN_genist3_metanoliza2.DATAmAU

  Zagadnienia:

  - chromatografia, rodzaje i zastosowania

  - HPLC, mechanizm dziaania, typy chromatografw, ukad faz

  - izoflawonoidy, ich lecznicze waciwoci

  Literatura:

  Molecules of Interest Genistein, R. A. Dixon, D. Ferreira, Phytochemistry, 2002, 60, 205-211

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  31 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Oznaczanie szybkoci uwalniania substancji leczniczej,

  oznaczenie wytrzymaoci mechanicznej tabletek,

  analiza HPLC

  OKRELENIE JEDNOLITOCI ZAWARTOCI SUBSTANCJI LECZNICZEJ:

  Oznaczenie przeprowadza si dla tabletek o deklarowanej zawartoci substancji leczniczej 2 mg i

  poniej lub o zawartoci poniej 2% cakowitej masy tabletki. Zawartod substancji leczniczej w kadej

  z 10 losowo wybranych tabletek jednej serii w co najmniej 9 tabletkach nie moe byd mniejsza ni

  85% i wiksza ni 115% redniej zawartoci.

  OZNACZANIE CZASU ROZPADU LUB ROZPUSZCZANIA:

  Czas, w ktrym tabletka w odpowiednim rodowisku ulegnie rozpadowi lub rozpuszczeniu, jest

  jednym z czynnikw decydujcych o jej wartoci leczniczej. Czas rozpadu zwykle stosowanych

  tabletek do poykania powinien byd jak najkrtszy, natomiast tabletek dojelitowych dostosowany do

  miejsca wchaniania.

  "Czas rozpadu tabletek jest to czas, po ktrym tabletka zanurzona w odpowiedniej cieczy ulegnie

  rozpadowi lub rozpuszczeniu, a na siatce o rednicy oczek 2,0 mm nie pozostan czstki tabletki;

  mog pozostad elementy nierozpuszczonej otoczki. Dopuszcza si pozostanie na siatce mikkiej

  masy, bez twardego nawilonego rdzenia." (FP VI)

  Zasadnicze znaczenie dla czasu rozpadu maj: wielkod nacisku przy tabletkowaniu, zwilalnod

  kapilar i porowatod.

  Oznaczenie dla tabletek musujcych lub dopochwowych przeprowadza si w zlewkach szklanych o

  paskim dnie. Natomiast dla innych tabletek w odpowiednim aparacie. Podstawowym elementem

  aparatu jest uchwyt z rurkami z przezroczystego tworzywa, ograniczonymi sitem, wprowadzony w

  ruch pionowy o amplitudzie 5,5 cm z czstotliwoci 30 na min. Rurki zanurzone s w zlewce o poj.

  1000 ml zawierajcej odpowiedni pyn o temp. 37C. Tabletki umieszcza si w rurkach i obcia

  cylindrycznymi krkami z tworzywa sztucznego.

  Czas rozpadu w odpowiedniej cieczy dla poszczeglnych rodzajw tabletek:

  - Tabletki niepowlekane do stosowania wewntrznego - do 15 min; w wodzie.

  - Tabletki do ssania - nie krtszy ni 15 min i nie duszy ni 60 min; w wodzie.

  - Tabletki powlekane otoczk z substancji wielkoczsteczkowych - do 30 min, a otoczk cukrow - do

  60 min; w wodzie. Jeeli warunek ten nie zostanie speniony, badanie naley powtrzyd w kwasie

  solnym (0,1 mol/L).

  - Tabletki dojelitowe - nie powinny rozpad si ani wykazywad pknid otoczki w 0,1 mol/L kwasie

  solnym przez 2 h, a w buforze fosforanowym o pH 6,8 powinny rozpad si przed upywem 60 min.

  - Tabletki do sporzdzania roztworw i zawiesin - do 3 min w wodzie o temp. pokojowej.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  32 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  - Tabletki musujce - do 5 min; oznaczenie naley przeprowadzid w zlewce o poj. 250 mL zawierajcej

  200 mL wody o temp. 15-25C.

  - Tabletki dopochwowe - do 15 min; oznaczenie naley przeprowadzid w zlewkach zawierajcych po

  100 mL kwasu mlekowego (1 g/L) o temp. 37C. W odstpach 5 min naley mieszad zawartod

  zlewek ruchem obrotowym.

  OZNACZENIE SZYBKOCI UWALNIANIA SUBSTANCJI LECZNICZEJ (DOSTPNOCI

  FARMACEUTYCZNEJ):

  Substancja lecznicza przed wchoniciem musi si rozpucid, np. w soku odkowym lub jelitowym.

  Szybkod, z jak pojawi si w krwiobiegu, zaley od szybkoci jej uwolnienia (rozpuszczenia) z tabletek

  w miejscu wchaniania.

  Do badao uwalniania substancji leczniczej stosuje si rne typy aparatw (opatkowy, koszyczkowy i

  przepywowy), w ktrych stara si odtworzyd - w sposb modelowy - warunki, jakie wystpuj w

  poszczeglnych odcinkach przewodu pokarmowego. Aparaty do uwalniania zbudowane s z

  przezroczystych materiaw, co umoliwia obserwowanie badanej formy podczas badania.

  Rys.1. Aparat do uwalniania substancji leczniczej.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  33 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  Istotne dla wszystkich metod jest utrzymanie staych warunkw oznaczania: temperatury, szybkoci

  mieszania i (lub) przepywu pynu oraz pH. Temperatur pynu, niezalenie od typu aparatu,

  utrzymuje si na staym poziomie 37C. Szybkod obrotw mieszada wynosi 50 lub 75 obr./min, a

  koszyczka, najczciej 100 obr./min. W aparacie przepywowym, szybkod przepywu rozpuszczalnika

  przez komor powinna byd staa i wynosi 4-16 mL/min.

  Objtod pynu do uwalniania wynosi najczciej 900 mL. Nie zaleca si zmniejszania objtoci pynu

  poniej 500 mL. Do oceny tabletek o niemodyfikowanej szybkoci uwalniania (zwykych) uywa si

  kwasu solnego (0,1 mol/L) lub wody. Dla tabletek dojelitowych badanie szybkoci uwalniania

  prowadzi si dwufazowo, zmieniajc pH: w czasie pierwszych 2 godzin tabletka umieszczana jest w

  kwasie solnym (0,1 mol/L), a w czasie dalszych 45 min lub duej w buforze fosforanowym o pH 6,8.

  W celu zmiany pH stosuje si stopniow lub cakowit wymian pynu.

  W zalecanych odstpach czasu pobiera si do badania prbki roztworu i oznacza si w nich,

  odpowiedni metod (najczciej spektrofotometryczn lub wysokosprawnej chromatografii

  cieczowej) zawartod rozpuszczonej substancji leczniczej. W przypadku postaci o niemodyfikowanej

  szybkoci uwalniania czas prowadzenia badania wynosi 30, 45 lub 60 min. Po tym czasie powinno si

  uwolnid co najmniej 80% substancji leczniczej. W badaniach tabletek o modyfikowanej szybkoci

  uwalniania naley uwzgldnid, e proces uwalniania in vivo zachodzi w czasie znacznie duszym (8-12

  h) zarwno w odku, jak i w jelitach.

  OZNACZENIE DOSTPNOCI BIOLOGICZNEJ:

  Dostpnod biologiczn charakteryzuj trzy parametry: uamek dawki wchonitej do organizmu (AUC

  area under curve - pole powierzchni pod krzyw zalenoci stenia substancji leczniczej we krwi od

  czasu), czas, po ktrym zostaje osignite stenie maksymalne - tmaks , i wartod maksymalna

  stenia cmaks. Parametry te wyznacza si, ledzc stenie substancji leczniczej we krwi, rzadziej w

  innych pynach ustrojowych (linie, moczu).

  Rys. 2. Wykres zalenoci stenia substancji leczniczej we krwi od czasu.

  Dostpnod biologiczna naley do podstawowych parametrw wyznaczajcych jakod terapeutyczn

  leku. Okrela si j w lekach o dziaaniu oglnym, podawanych przede wszystkim doustnie w postaci

  tabletek, kapsuek, proszkw lub pynnych ukadw, w ktrych substancja lecznicza jest zawieszona

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  34 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  lub zemulgowana, podawanych doodbytniczo czopkw, kapsuek, tabletek i przezskrnie w postaci

  roztworw, eli, maci, plastrw.

  Dostpnod biologiczna jest szczeglnie wana dla substancji trudno rozpuszczalnych w pynach

  ustrojowych. Szczegowe postpowanie i interpretacja danych s przedmiotem nauczania

  biofarmacji.

  LEKI SYNONIMOWE - (zasadniczo podobne) produkty farmaceutyczne pochodzce od rnych

  producentw, ktre zawieraj te same iloci okrelonej substancji leczniczej w tej samej postaci,

  ktrych dostpnod farmaceutyczna, dostpnod biologiczna, skutecznod lecznicza i bezpieczeostwo

  stosowania nie rni si znamiennie.

  OZNACZANIE WYTRZYMAOCI MECHANICZNEJ:

  Do podstawowych badao wytrzymaoci mechanicznej tabletek, zalicza si badanie cieralnoci

  (odpornod tabletek na tarcie, toczenie, uderzanie), twardoci (odpornod tabletek na zgniatanie) i

  wytrzymaoci tabletek na zamanie.

  Oznaczenie odpornoci mechanicznej tabletek na cieranie przeprowadza si w przyrzdach zwanych

  FRIABILATORAMI. Przyjmuje si, e jeeli podczas 4-minutowego (100 obr.) przetaczania tabletki nie

  strac na masie wicej ni 1.0%,to ich wytrzymaod jest wystarczajca. Oznaczenia przeprowadza si

  tylko dla tabletek niepowlekanych.

  Rys. 3. Friabilator aparat do badania cieralnoci tabletek.

  Twardod tabletek oznacza si w przyrzdach zwanych TWARDOCIOMIERZAMI. Zasada oznaczania

  twardoci polega na dziaaniu na tabletk zwikszajcej si liniowo siy nacisku i rejestrowaniu

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  35 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  wartoci siy, przy ktrej tabletka ulega pkniciu. Aparaty umoliwiaj pomiar w zakresie nacisku 3-

  300 N. W niektrych twardociomierzach istnieje rwnie moliwod pomiaru rednicy tabletek w

  zakresie 3-30 mm.

  Rys. 4. Twardociomierz aparat do badania twardoci tabletek.

  Twardod tabletek mona wyrazid wielkoci Pmaks., tj. si, przy ktrej nastpi zgniecenie tabletki, lub

  tzw. wspczynnikiem twardoci T:

  - T - wspczynnik twardoci wyraony w N/m2 lub kG/mm2,

  - Pmaks. - sia potrzebna do zgniecenia tabletki w N lub kG,

  - r - promieo tabletki w m lub mm,

  - h - grubod tabletki w m lub mm.

  Tabletki mona uznad za dostatecznie odporne na zgniecenie, jeli wspczynnik twardoci jest

  wikszy od 0.1 kG/mm2 (> N/m2).

  BADANIE CIERALNOCI

  1. Uruchom friabilator (Rys.3) przyciskiem z tyu obudowy, wcz drukark. Sprawd czy dioda

  gotowoci drukarki na przednim panelu gwnego moduu si wieci, jeli nie, wcinij przycisk

  PRINT.

  2. Na ekranie pojawi si liczba 100 - jest to ilod obrotw bbna w prowadzonym tecie.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  36 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  3. Dokadnie zwa tabletki, ktre umiecisz w komorze 1 i 2.

  4. Z pomoc asystenta! Po bben pomiarowy pasko na grnej obudowie aparatu. Zdejmij

  pokrywk bbna i ostronie od na bok. Umied tabletki w komorze 1 i 2. Nakryj bben

  pokrywk i ostronie umied na wale. Zamontuj i dokrd zacisk bbna.

  5. Po naciniciu przycisku START/STOP pojawi si pole, w ktrym naley wpisad mas tabletek

  z komory 1. Potwierd przyciskiem ENTER, poprawki moesz wprowadzid po naciniciu

  CLEAR.

  6. Wpisz na klawiaturze mas tabletek z komory 2, potwierd wciskajc ENTER. Test cieralnoci

  automatycznie rozpocznie si.

  7. Po wykonaniu 100 obrotw aparatura zatrzymuje si, test zostaje zakooczony. Ostronie

  zdejmij bben, wyjmij tabletki z komr 1 i 2. Dokadnie zwa tabletki wykorzystane w tecie.

  8. Wpisz na klawiaturze mas tabletki z komory 1 i wcinij ENTER. Powtrz czynnoci dla

  tabletek z komory 2. Zostanie wydrukowany raport, a aparatura powrci do stanu gotowoci

  do kolejnego testu.

  9. Wykonaj testy dla cznie 10 tabletek.

  10. Po wykonanych testach, wycz drukark.

  11. Wycz gwny modu.

  BADANIE TWARDOCI

  1. Uruchom twardociomierz (Rys.4) przyciskiem z tyu aparatu. Drukark uruchom przyciskiem

  po jej prawej stronie.

  2. Wcz zewntrzny modu - urzdzenie do pomiaru gruboci i rednicy tabletki.

  3. Podczas pierwszego uycia wyzeruj urzdzenie przez nacinicie i przytrzymanie przycisku

  ORIGIN.

  4. Dwigni przesuo ku doowi, co spowoduje uniesienie si toczka pomiarowego. Pod

  toczkiem umied tabletk w pozycji - na pasko.

  5. Zwolnij dwigni, toczek przesunie si w d, opierajc na tabletce. Odczytaj wynik pomiaru

  [mm].

  6. Powtrz pomiar umieszczajc tabletk pod toczkiem w pozycji - na krawdzi. Odczytaj

  wartod jej rednicy *mm+.

  7. Na grnej obudowie gwnego moduu znajduj si szczki do pomiaru twardoci tabletki.

  Umied tabletk pomidzy nimi, w pozycji - na pasko, tak aby opieraa si o szczk

  sensorow (szczka po lewej stronie).

  8. Nakryj szczki plastikow pokrywk ochronn i nacinij przycisk TEST (badanie wykonuj w

  okularach ochronnych!).

  9. Odczytaj wynik z ekranu [kp ; N]. (kilogram sia 1kp = 1kgf = 9,80665 N)

  10. W celu uzyskania raportu i oczyszczenia pamici urzdzenia, wcinij przycisk

  INITIALIZE/PRINT.

  11. Powtrz pomiary dla cznie 5 tabletek.

  12. Wycz drukark.

  13. Wycz modu do pomiaru gruboci tabletki.

  14. Wycz modu gwny.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  37 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  UWALNIANIE SUBSTANCJI LECZNICZEJ

  1. Aparatur do uwalniania substancji leczniczej (Rys. 1) uruchom wcznikiem na jej tylnej

  obudowie. "Centrum dowodzenia" z panelem sterowania i ekranem, uruchom wcznikiem

  po lewej stronie grnego moduu.

  2. W ani wodnej na dole maszyny znajduje si ju woda destylowana.

  3. Proces uwalniania prowadza si w naczyniach (vessels) zanurzonych w ani. Trzymajc za

  uchwyt z przodu grnego moduu podnie go. Do naczynia A wlej 900 mL wody destylowanej,

  do naczynia B wlej 900 mL 0,1M roztwr kwasu solnego.

  4. Korzystajc z panelu dotykowego wybierz MENU i ustal - temperatur ani - 37C ; ilod

  obrotw opatek na minut - 75 ; czas trwania testu - 2 h 15 min.

  5. Poczekaj a temperatura ani, a przez to rwnie temperatura pynu w naczyniach

  ustabilizuje si na 37C. Aparat zaopatrzony jest w termometr, po umieszczeniu go w danym

  naczyniu, mona ledzid na ekranie zmiany temperatury.

  6. Wprowad jedn tabletk do naczynia z faz wodn oraz drug tabletk do naczynia z 0,1M

  roztworem HCl.

  7. Uruchom proces uwalniania naciskajc przycisk RUN.

  8. Pobieraj prbki - pierwsza po 15 min, kada nastpna co 30 min.

  9. Prbki poddaj badaniu absorpcji na spektrofotometrze UV-VIS.

  10. Po zakooczeniu procesu uwalniania podnie grny modu. W obecnoci asystenta! Umyj

  naczynia oraz opatki, ewentualne pozostaoci tabletek wyrzud.

  11. Po ponownym zmontowaniu poszczeglnych elementw aparatury wycz grny modu,

  nastpnie wycz maszyn przyciskiem z tyu obudowy.

  Literatura:

  FARMACJA STOSOWANA, Podrcznik dla studentw farmacji pod redakcj Stanisawa Janickiego,

  Adolfa Fiebiga, Magorzaty Sznitowskiej, PZWL, 2008

  FARMAKOPEA POLSKA VIII

  Instrukcje obsugi aparatury.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  38 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  HPLC

  High Performance Liquid Chromatography wysokosprawna chromatografia cieczowa

  1. Wcz poszczeglne moduy HPLC (przyciski z przodu obudowy), nastpnie uruchom

  komputer.

  2. Uruchom program GALAXIE, wybr potwierd OK.

  3. Na dole ekranu wybierz SYSTEMS, zaznacz pole PROSTAR.

  4. W polu ze schematem aparatu wcz lamp deuterow - kliknij D2, i czekaj a pojawi si

  zielone pole.

  5. W tym samym polu uruchom - VIS. Poczekaj a aparatura bdzie gotowa do pracy - zielone

  pole na METHOD READY.

  6. Jeli metoda wykorzystywana przy danej analizie jest ju zapisana w systemie, to przejd do

  wyznaczenia warunkw pomiaru. Jeli metody nie ma w systemie to trzeba j ustawid.

  7. Ustawianie metody:

  a) Klikaj w kolejnoci na FILE - NEW - NEW METHOD. Wybierz system PROSTAR, kliknij

  NEXT. Wpisz nazw dla metody i kliknij NEXT.

  b) Na dole ekranu po lewej stronie kliknij myszk na CONTROL.

  c) W gwnym polu - pasek po lewej, jego grna czd - kliknij na pole pompa 210.

  d) Wybierz A i B - uywane w analizie rozpuszczalniki - zgodnie z tym jak podczone s

  butelki z rozpuszczalnikami.

  e) W tabelce poniej wybierz odpowiedni procent fazy nonej oraz czas jej uycia.

  Dodajc kolejne linie klikaj na "+". Zaznacz w jakim czasie ma dojd do zmiany

  stenia faz. Na koocu powrd do warunkw pocztkowych analizy. Klikajc na "-"

  moesz cofnd wybr.

  f) W zakadce wybierz MISCELLANEOUS i nastpnie zaznacz START MODE - INJECT

  TRIGGER ON PUMP A. Pozostae opcje pozostaw bez zmian.

  g) W gwnym polu - pasek po lewej, jego grna czd - kliknij na pole 325 i wybierz

  dugod fali detektora podczas analizy.

  h) Metoda jest gotowa do uycia, zapisz metod klikajc w kolejnoci na FILE - SAVE -

  SAVE METHOD.

  i) Kliknij na dole ekranu na zakadk SYSTEMS.

  8. Przejd do wyznaczenia ta pomiaru i wymycia kolumny. Na grze ekranu kliknij na

  ACQUISITIONS, nastpnie na MONITORING BASELINE i wybierze stosowan metod.

  Poczekaj! a pojawi si komunikat RUNNING na schemacie aparatury.

  9. Poczekaj a kolumna zostanie przemyta - ok. 10 - 15 min (a linia podstawowa bdzie rwna -

  wyzerowana).

  10. Gdy linia podstawowa jest niezmienna moemy przerwad przemywanie, kliknij na STOP

  (grny lewy rg gwnego pola) i nastpnie OK.

  11. Na grnym pasku ekranu kliknij ikon QUICK START. Wybierz nazw systemu PROSTAR i

  wybierz uywan przez Ciebie metod potwierd OK.

  12. Nazwij plik. Jeli chcesz to moesz zmienid czas pomiaru (ACQUISITION TIME).

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  39 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  13. Kliknij na START. Poczekaj a aparatura bdzie gotowa do pracy - na schemacie pojawi si

  informacja o oczekiwaniu na nastrzyk.

  14. ZAWR INIEKCYJNY znajduje si w grnej prawej czci aparatu, umied go w pozycji LOAD

  (jeli ju nie znajduje si w tej pozycji). Wykonaj nastrzyk wprowadzajc do ptli maksymalnie

  20 L analizy (strzykawk umieszczajc w zaworze - "do oporu"). Przekrd zawr do pozycji

  INJECT. Gdy na ekranie zacznie pojawiad si wykres, przekrd zawr do pozycji LOAD i wyjmij

  strzykawk (przemyj j wod destylowan i metanolem).

  15. Obserwuj ekran monitora i czekaj na wynik. W gwnym polu - na grze - pojawiaj si

  wskazania detektora. Po lewej stronie kliknij na ikon pompy 210. W polu na dole ekranu

  pokazany jest skad procentowy fazy w danym momencie analizy. Na maym wykresie po

  prawej stronie, pokazana jest planowana zmiana stenia fazy.

  16. Po zakooczonej analizie gdy uzyskasz ju wynik (moesz zatrzymad proces wczeniej

  przyciskiem STOP) przejd do wydrukowania chromatogramu. W tym celu klikaj w kolejnoci

  FILE - OPEN CHROMATOGRAM - wybierz KATALOG danego miesica - wybierz nazywany

  przez Ciebie PLIK. Nastpnie klikaj na FILE - PRINT, chromatogram zostanie wydrukowany.

  17. Przejd do pukania ukadu, w tym celu uruchom metod MYCIE (10-15 min.).

  18. Po zakooczeniu pukania, korzystajc z pola systemu (schemat aparatury) wycz detektor

  UV-VIS oraz lamp D2.

  19. Zamknij program GALAXIE. Wycz komputer. Poszczeglne moduy wycz przyciskami na

  przedniej obudowie aparatu.

  20. Wycz zasilacz.

 • Zwizki pochodzenia naturalnego w chemii medycznej

  40 Opracowanie: Anna K. Przyby, Micha Gadysz i Jakub Grajewski

  SPEKTROFOTOMETR UV-VIS

  1. Podcz wtyczk do gniazdka i wcz listw bezpieczeostwa. Teraz moesz uruchomid

  komputer. Spektrofotometr uruchamia si automatycznie, razem z komputerem. Podczas

  startu komputera aparatura rozgrzewa si - poczekaj a ucichn sygnay dwikowe.

  2. Dobierz dwie takie same kuwety (wysokod, szerokod, grubod cianek). W jednej z nich

  umied sam rozpuszczalnik - w celu zerowania linii podstawowej. W drugiej kuwecie umied

  odpowiednio przygotowan (rozcieoczon) prbk - kuweta pomiarowa.

  3. Kliknij 2x na folder - Cary WinUV. Nastpnie kliknij 2x na ikon - SCAN, odczekaj a umilkn

  sygnay dwikowe.

  4. Na ekranie monitora pojawi si okno robocze. Kliknij pole SETUP po lewej stronie.

  a) W nowym oknie, w zakadce CARY, moesz zmienid dugod fali w pomiarach (zakres

  800-200 nm).

  b) Upewnij si e pole CYCLE MODE jest odhaczone.

  c) W konfiguracji skanu wybierz pole SIMPLE i szybkod MEDIUM lub FAST.

  d) Dla osi Y wybierz Abs - absorbancj, i odpowiedni zakres, np. 0-3.

  e) Pole Beam mode ustaw- Dual Beam. Dla opcji wywietlania wybierze - OVERLAY DATA

  f) Przejd do zakadki BASELINE i w polu CORRECTION zaznacz - BASELINE CORRECTION.

  g) Aby potwierdzid wybr wszystkich opcji kliknij pole OK.

  5. Po powrocie do gwnego okna kliknij na pole BASELINE po lewej stronie ekranu.

  6. Na ekranie pojawi si komunikat. Przesuo pokryw komory pomiarowej i umied w niej

  kuwet z samym rozpuszczalnikiem (przezroczystymi ciankami zgodnie z przebiegiem wizki

  wiata).

  7. Wyjmij kuwet kalibracyjn i umied w komorze pomiarowej kuwet z prbk badanej

  substancji. Kliknij pole START na grze ekranu.

  8. Otworzy si pole zapisu skanu i wyboru nazwy prbki. Nazwij plik swoim nazwiskiem i zapisz

  w folderze CHEMIA LEKW - DATA DWICZEO. Po klikniciu pola SAVE, wybierz nr prbki i

  kliknij OK.

  9. Aparat wykona analiz i wywietli wynik pomiaru na ekranie. Sprawd czy drukarka jest

  wczona i czy jest papier! Aby wydrukowad wykres kliknij, FILE - PRINT - (zaznacz ilod stron)

  - OK.

  10. Aby otworzyd (i wydrukowad) dwa wykresy na jednym ekranie (kartce) otwrz plik z

  wykresem. Nastpnie kolejny plik przecignij na otwarte ju okno programu i na grnym

  pasku wybierz opcje - SINGLE/MULTI GRAPH i AUTO ARRANGE GRAPHS.

  11. Jeli wykres jest poza skal - rozcieocz prbk i powtrz analiz. Jeli sygnay s za sabe -

  dobierz wiksze stenie. Gdy zmieniasz dugod fali, wykalibruj ponownie aparat na

  rozpuszczalniku.

  12. Kuwetki przemywaj wod i metanolem, powtrz pomiar dla wszystkich prbek. Gdy

  skooczysz analiz, umyj kuwetki pomiarowe i wycz program (FILE - EXIT). Wycz komputer,

  drukark i listw.