Click here to load reader

Zware metalen in Vlaanderen: reden tot paniek? - Bodemkundige van de TuinBodem 6... · PDF file 2018. 11. 4. · Dag van de TuinBodem, 17 september 2015 Zware metalen of essentiële

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zware metalen in Vlaanderen: reden tot paniek? - Bodemkundige van de TuinBodem 6... ·...

 • Zware metalen in Vlaanderen:

  reden tot paniek?

  Hilde Vandendriessche, BDB

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Zware metalen in Vlaanderen: reden tot paniek?

  • Zware metalen • Zware metalen en/of essentiële spoorelementen • Normale waarden van zware metalen • Lokale bodemonderzoeken • Wettelijk beoordelingskader zware metalen: Vlarebo • Situatie in Vlaamse tuinen, akkers en weiden • Situatie in Vlaamse sportvelden • Conclusies

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Zware metalen

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Zware metalen of essentiële spoorelementen

  Noodzakelijk Voornaamste symptomen

  gebrek

  Voornaamste symptomen

  overmaat

  plant dier mens plant dier plant mens en dier

  koper x x x Granen Bomen

  bij hoge pH

  Diarree, bloedarmoede,

  abnormale beender-

  groei/beharing

  Groeiremming,

  vergeling door

  verdringing van Fe

  Schapen opslag Cu in

  lever, bij stress Cu vrij

  =>dood

  zink x x x Kleine bladeren Witte strepen maïs

  Groeivertraging,

  huidaandoening,

  anorexie

  Schadelijk Darmklachten,

  huidirritatie, anemie

  cadmium - - - - - Nierbeschadiging (mens)

  lood - - - - - Bloedarmoede, zenuwstelsel, nieren

  kwik - - - - -

  chroom - - - - -

  arseen - - - - -

  nikkel - - - - -

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Zware metalen of essentiële spoorelementen

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Normale waarden zware metalen • natuurlijke gehalte • afhankelijk van mineralogische samenstelling van gesteente

  • in 1982 in Belgische bodems (Temmerman et al., 1982 & 1984) • 130 stalen, 10 cm diepte, onder gras of bos, op zand- zandleem-leem-klei

  • bodems onder bos � hogere concentraties Pb en Hg

  Gehalten in ppm op droge stof (16 u / 105 °C)

  Z, S P, L A G, E, U

  arseen (As) 10 15 20 30

  cadmium (Cd) 1 1 1 1

  chroom (Cr)* 80 150 200 300

  koper (Cu) 15 25 25 30

  kwik (Hg) 0,15 0,15 0,15 0,20

  lood (Pb) 50 50 50 50

  nikkel (Ni)* 10 20 40 80

  zink (Zn) 100 100 150 200 * totale gehalten inclusief elementen gebonden in mineralen

  Z: zand; S: lemig zand; P: licht zandleem; L: zandleem; A: leem; G: stenig leem; E: klei;

  U: zware klei.

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Lokale bodemonderzoeken

  Onderzoek in Reppel/Bocholt rond vroegere arseenfabriek

  • Arsenicumfabriek, 1895-1970 • bodem-, gewas- en waterstalen, op vraag van landbouwer

  • arseenverontreiniging in bodem (in relatie tot afstand fabriek-windrichting) • geen koper-, lood- of zinkverontreiniging in bodem • op terrein wel hoge koper- en cadmiumgehaltes

  • sanering in eind jaren ’80 – begin jaren ’90

  • onderzoek OVAM, 2014: • geen acuut risico voor mens • wel nog arseenverontreiniging in grondwater

  • geen grondwater als drinkwater gebruiken • consumptie van eigen groenten is ok,

  MAAR wel goed wassen

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Lokale bodemonderzoeken Onderzoek in Hemiksem rond “Gassite”

  • zwavelzuur- en koperfabriek, • gasproductie als nevenactiviteit • bodem-, gewas- en waterstalen, op vraag van gemeente • 1988-2005 • tuinen, serres, gazons, weides, grachten

  • geen evolutie in pollutieniveau • algemene loodverontreiniging in bodem • cadmiumverontreining in bodem (80%) • koperverontreining in bodem (>50%) • terreinen met zwerfvuil �zeer sterk verontreinigd

  (koper, lood, zink, cadmium)

  • geen groenten verbouwen (opname Cd)

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Wettelijk beoordelingskader zware metalen

  Streefwaarden

  (mg/kg droge grond)

  Richtwaarden

  (mg/kg droge grond)

  Saneringsnormen per

  bestemmingstype

  (mg/kg droge grond)

  I II III IV V

  arseen 16 35 58 58 103 267 267

  cadmium 0,7 1,2 2 2 6 9,5 30

  chroom 62 91 130 130 240 560 880

  koper 20 72 120 120 197 500 500

  kwik 0,1 1,7 2,9 2,9 4,8 4,8 11

  lood 31 120 200 200 560 735 1250

  nikkel 16 56 93 93 95 530 530

  zink 77 200 333 333 333 1000 1250

  (VLAREBO 2008; Bodemdecreet 2006)

  Normale

  waarden

  (mg/kg)

  30

  1

  300

  30

  0,20

  50

  80

  200

  (Temmerman 1982, 1984)

  I bosgebied, natuurgebied

  II agrarisch gebied

  III woongebied, speelgebied

  IV park- en recreatiegebied, sportterreinen

  V industriegebied

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Cu in Vlaamse akkerlanden en tuinen privaat/publiek

  meting zware metalen per gemeente

  Cu-gehalte (mg/kg droge grond)

  0 - 20

  21 - 72

  73 - 120

  121 - 197

  198 - 500

  > 500

  ±

  3

  1

  2

  9

  1

  6

  8

  2

  4

  48

  2

  3

  2

  2

  2

  5

  4

  8

  4

  3

  1

  48 1

  6

  1

  1 4

  5

  1

  2

  1

  4

  1

  2

  1

  1

  2

  1 9

  1

  1

  3 1

  2

  3

  1

  3

  2

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  11

  1

  4 21 2

  1

  4

  1

  3

  2

  3

  3

  2

  1

  111

  2 3

  1

  2

  2

  1

  4

  2

  4

  4

  1

  1

  5

  3

  3

  1 3

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  3

  3 2

  1

  1

  1

  1

  1

  4

  4

  4 6

  1 2

  2

  5

  2

  1

  1

  1

  2

  1

  2

  2

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  12

  2

  2

  3

  3

  1

  1

  2 4

  2

  1

  1

  3

  2

  4

  3

  17 13

  1

  3

  1

  3

  2

  2

  1

  2

  2 4

  1

  1

  2 1

  1

  3

  1

  1

  11 3

  4

  1

  2

  2

  1

  2 23

  1

  2

  1

  7

  2

  1

  2 31

  1

  2

  1

  3

  4 1

  1 1 1

  2

  1

  2

  2

  1

  1 1

  2

  3

  1

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  8

  1

  6

  2

  1

  6

  9

  4

  tuinen (568) ±

  5

  6

  5

  9

  9

  5

  1

  14

  8

  5

  10

  10

  9

  13

  5

  14

  5 10

  10

  9

  15

  10

  10

  10

  10 15

  13

  9

  10

  8

  9

  14

  10

  17

  8

  1

  10 10

  10

  10

  20

  10

  10

  10

  13 7

  10

  10

  13 10

  8

  1

  15 11

  15

  15

  15

  15

  10

  8

  10 1014

  9

  10

  10

  10

  10

  zware metalen per gemeente - akkers 1995 Cu-gehalte (mg/kg droge grond)

  0 - 20

  21 - 72

  73 - 120

  121 - 197

  198 - 500

  > 500

  akkerlanden (600)

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Cu in weilanden

  Procentuele verdeling van het kopergehalte van de weilandstalen in zeven

  bodemvruchtbaarheidsklassen van 1989-2011 voor België

  Bodemvruchtbaarheidsklasse ‘89-‘91 ‘92-‘95 ‘96-‘99 ‘00-‘03 ‘04-‘07 ’08-‘11

  Zeer laag 25 2,0 0,5 0,5 0,9 1,0 0,8

  30 ppm gevaar voor schapen

  100 ppm gevaar alle grazende dieren

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Cu in Vlaamse akkerlanden en tuinen privaat/publiek

  typische koperbril rond ogen

  kopergebrek bij geit

 • Dag van de TuinBodem, 17 september 2015

  Zn in Vlaamse akkerlanden en tuinen privaat/publiek

  ±

  3

  1

  2

  9

  1

  6

  8

  2

  4

  48

  2

  3

  2

  2

  2

  5

  4

  8

  4

  3

  1

  48 1

  6

  1

  1 4

  5

  1

  2

  1

  4

  1

  2

  1

  1

  2

  1 9

  1

  1

  3 1

  2

  3

  1

  3

  2

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  11

  1

  4 21 2

  1

  4

  1

  3

  2

  3

  3

  2

  1

  111

  2 3

  1

  2

  2

  1

  4

  2

  4

  4

  1

  1

  5

  3

  3

  1 3

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  3

  3 2

  1

  1

  1

  1

Search related