of 24 /24
Olomouc, červen 2016 Gabriela Kubschová Vedoucí práce: Mgr. Martina Přichystalová FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Drahé kameny a korunovační klenoty

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět...

Page 1: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Olomouc, červen 2016 Gabriela Kubschová

Vedoucí práce: Mgr. Martina Přichystalová

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Drahé kameny a korunovační

klenoty

Page 2: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

2

Obsah

1 Historie českých korunovačních klenotů ............................................................................ 6

1.1 Korunovace Karla IV. ............................................................................................ 7

1.2 Používání korunovačních klenotů .......................................................................... 7

1.3 Uskladnění korunovačních klenotů ....................................................................... 8

2 Skladba korunovačních klenotů .......................................................................................... 8

2.1 Drahokamy ............................................................................................................. 8

2.2 Kostra korunovačních klenotů ............................................................................. 11

2.3 Pouzdro královské koruny ................................................................................... 12

3 Anglické korunovační klenoty .......................................................................................... 12

3.1 Historie ................................................................................................................. 12

3.2 Žezlo .................................................................................................................... 13

3.3 Jablko ................................................................................................................... 14

3.4 Koruna britského impéria .................................................................................... 15

4 Drahokamy v přírodě ........................................................................................................ 16

5 Opracovávání drahých kamenů ........................................................................................ 19

5.1 Výbrusy ................................................................................................................ 19

Page 3: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

3

Abstrakt

Moje závěrečná práce se zabývá Karlem IV. a jeho korunovačními klenoty. Dopodrobna

jsem rozepsala skladbu a historii. Především drahokamy a historii britských

korunovačních klenotů. Drahé kameny jsou popsány v druhé části práce, která se zabývá

problematikou práce s drahokamy. Hlavně si všímám stavby drahokamů v krystalických

skupinách. Na konci práce jsem se věnovala broušení, protože se mi zdálo zajímavé, že

drahokamům dodává hodnotu až konečná faseta.

Abstract

My final work deals with the king Charles IV. and his crown jewels. In the first part I write

about history of the crown jewels, their origin, their gems and where they are stored. I am

also very interested in British crown jewels and their gems. The second part is about gems

in nature. At the end I deal with gems treatment processing, such as edging precious stones

to their final look.

Page 4: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

4

Page 5: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

5

ÚVOD

Psaní závěrečné práce o drahokamech a korunovačních klenotech jsem si vybrala proto, že

slavíme sedmisté výročí narození Karla IV. A proto bych se ráda pozastavila u jeho

korunovací a hlavně u jeho koruny, žezla, jablka, meče a pláště.

Chtěla bych rozebrat korunovační klenoty až úplně na základní kostru a podívat se, z čeho

jsou vyrobeny. Také bych vás chtěla trochu víc seznámit s jiným pohledem na drahokamy.

Page 6: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

6

1 Historie českých korunovačních klenotů

Nejprve bych se zastavila u Přemyslovských korunovačních klenotů. Ty se nedochovaly

a nezůstaly ani konkrétní informace, jak vypadaly. Proto existuje mnoho dohadů

a nepřesných pramenů o jejich používání a podobě. Nejstarší prokazatelně dochovanou

částí korunovačních klenotů je koruna, která je z 1. poloviny 14. století. V nejnovějších

zprávách ohledně podoby Přemyslovské koruny existují dva prameny. Jeden tvrdí, že

Karel IV. nechal zhotovit úplně novou korunu pro svou korunovaci, která neměla vůbec

nic společného s Přemyslovskou korunou. Ten druhý zase tvrdí úplný opak, že Karel

nechal zhotovit korunu na základě Přemyslovské koruny. Přemyslovské koruny se ale

v roce 1347 zmocnil Jan Lucemburský, který ji zastavil nebo prodal. Tak či tak nechal

Karel IV. zhotovit korunu, protože nebyla v Českém království. Neměl by tedy nic, čím by

se nechal korunovat. Po nalezení koruny Přemysla Otakara II. a Rudolfa Habsburského se

vyvrací druhá možnost, protože jejich koruny neměly nic společného s novodobou

korunou, tedy korunou Karla IV. Na Karlově koruně je použit pouze tvar lilií, kdežto na

koruně z hrobů se střídají tvary křížků a lilií. Toto však vyvrací zase jiné prameny, protože

na žádné pečeti, které zobrazovaly korunovaci panovníka, nebyla vyobrazena koruna

s kříži.

Korunovační klenoty Karla IV.

Page 7: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

7

1.1 Korunovace Karla IV.

Karel IV. byl korunován po bitvě u Kresčaku v roce 1341. Po jeho korunovaci čekalo

České království mnoho změn. Karel IV. začal vládnout tak jako jeho Přemyslovští

předkové a rozhodl se vyvarovat chyb, které napáchal jak jeho otec Jan Lucemburský, tak

rodu Přemyslovců a tím se snažil si upevnit panovnickou moc. Už za vlády Jana

Lucemburského měl Karel velice bohaté zkušenosti se zahraniční politikou, což umocnilo

jeho politický talent. Hned od začátku své vlády ho něco uvnitř vedlo, aby dokončil

všechno, co bylo s větším či menším zdarem započato právě posledními Přemyslovci.

1.2 Používání korunovačních klenotů

Většinou se korunovační klenoty nosily po celou dobu vlády krále. Ale tyto se nosily jen

při zvláštních příležitostech, anebo při samotné korunovaci a to jenom za podmínky, že

nebyly odvezeny z Prahy. Králové vždy nosili jenom zlatý diadém kolem hlavy, aby se

koruna nezašpinila nebo nepřišla k úrazu. Zato královny při korunovaci dostaly jen stříbrný

diadém, který nosily neustále na hlavě. Koruna Karla IV. byla tradicí po celá staletí. Na

hlavě ji vystřídalo 21 králů a jedna královna Marie Terezie. Posledním korunovaným

králem byl Ferdinand V. Poté se koruna schovala do pouzdra a přestala se dále používat.

Korunovace Karla IV. jako krále

českého

Page 8: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

8

1.3 Uskladnění korunovačních klenotů

Česká královská koruna dostala nezvyklou ochranu. Zatímco ostatní panovníci koruny

dávaly do truhel a přísně střežených komnat, Karel IV. ji dal pod křídlo Svatému

Václavovi. Byla totiž uložena na jeho hrobě, kde jsou uloženy jeho ostatky. Navíc byla

vydána zvláštní listina, že ten kdo korunu ukradne, nebo ji použije v nesprávnou dobu,

bude oddělen od společnosti. Za doby Karla IV. to byl nejrozšířenější trest. Mohl se vrátit

jen tehdy, když umístil korunu zpátky na hlavu hrobky Svatého Václava. Toto rozhodnutí

Karla IV. jen poukazuje na to, že se vedle panovníka má stát ochráncem koruny i česká

šlechtická obec.

2 Skladba korunovačních klenotů

2.1 Drahokamy

Jako první bych se chtěla zastavit u koruny. Je posázena celkem 96 drahokamy a

20 perlami. Na čelní části koruny převládají kameny barvy červené. Mezi dvěma rudými

Čelní strana koruny

Page 9: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

9

spinely je modrý safír, na lilii je rubín a tři spinely. Na zadní části koruny rovněž převládá

barva červená. Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů.

Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý spinel mezi dvěma

safíry. Hrot každé lilie je zakončen perlou. Mnohé kameny jsou největší na světě.

Nejcennější na koruně jsou safíry, kterých je devatenáct. Jsou všechny modré barvy

a pocházejí z Cejlonu, Thajska a Barmy. Z červených kamenů je na koruně jenom jeden

rubín, umístěný na přední části. Tento kámen je podle nejnovějších poznatků největší na

světě. Ostatní červené kameny jsou spinely, kterých je 45. Některé dosahují mimořádné

kvality a velikosti. Jeden z kamenů se vydává za spinel, i když je to jen obyčejný křemen

podložený barevnou fólií. Spinely pochází z Dálného východu a Cejlonu. Dále se na

koruně nachází 30 smaragdů sytě trávové barvy a jsou neprůhledné. Pochází z horního

Egypta ze známých nalezišť Džebel Zabar a Sikait. Dvacet perel pochází nejspíše

z Indického oceánu. Čtyři perly, jimiž jsou ukončeny lilie, jsou vzácné velikosti. Všechny

kameny už předtím než byly dány na korunu, patřily na jiný šperk. Kameny na koruně se

nazývají valouny, protože jsou jemně opracované, aby byla co nejvíce zachována jejich

původní velikost a kvalita. Jenom safír na královské koruně je v současné době odhadován

na 6 miliónů Kč. Celková hodnota kamenů, bez perel, tedy přesahuje 31 miliónů Kč.

Boční strana koruny

Page 10: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

10

Žezlo z doby Karlovy se bohužel nedochovalo. To současné se datuje do druhé poloviny

16. století. Toto žezlo je zlaté, částečně smaltované, cizelované, posázené rubíny, safíry

a perlami. Je vysoké 67cm. Nahoře je zakončeno volutovou kyticí, na jejímž vrcholu je

zlatý kalíšek se vztyčeným broušeným rubínem.

Královské jablko pochází až z druhé poloviny 16. století. Je zlaté, složené ze dvou

zploštělých polokoulí. Na vrcholu je kříž na podstavci. Kříž i pás, který spojuje obě

polokoule, jsou posázeny safíry, rubíny a perlami. Do zlatého plechu jsou vytepány reliéfy

s biblickými náměty. Jablko, právě tak jako žezlo, je památkou renesančního umění.

Volutová kytice na konci žezla

Královské žezlo

Královské jablko

Page 11: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

11

2.2 Kostra korunovačních klenotů

Královská koruna je zhotovena z dvaceti dvou karátového 1mm silného zlatého plechu.

Hmotnost koruny je téměř dva a půl kg. Přesně je to 2358,3 g a z toho je drahokamů

a perel 0,75 kg. Koruna má základní kruhový tvar s vnějším obvodem 61 cm. Je to čelenka,

která se skládá ze čtyř dílů spojených závlačkami, z nichž každá je zakončena spinelem.

Díly, které mají podobu květu lilie, jsou pokryty drahokamy, upevněnými

v kornoutovitých šatonech, které jsou asi 2 cm vysoké.

Korunovační meč, který je pojmenován po Svatém Václavovi, pochází z doby Karla IV.

Nosil se jenom při korunovačním obřadu, ke královské přísaze a pasování. Je dlouhý

93,5 cm a má dvoubřitvovou pružnou čepel z ocele. Je uložen mimo korunovační klenoty,

tedy v pokladu Svatovítské katedrály. Jako svatováclavský je zván i proto, že je v jeho

čepeli vložen ostatek sv. Václava.

Jílec Svatováclavského meče

Svatováclavský meč

Page 12: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

12

Celková kostra královského jablka a žezla je popsána současně s drahokamy.

2.3 Pouzdro královské koruny

Pouzdro královské koruny je uloženo spolu s korunovačními klenoty v korunní komoře. Je

kožené, kulovitého tvaru, uvnitř je vykládané červenou kůží. Dal ho zhotovit Karel IV.

v roce 1347 ke cti sv. Václava. Na horní části je vyobrazena na žluté půdě černá říšská

orlice a v červeném poli je bílý lev. Na dolní části je znak pražského arcibiskupa Arnošta

z Pardubic a pražské metropolitní kapituly. Pouzdro je opatřeno postranními uchy, kterými

je provlečen bílý řemen pro lepší manévrování s korunou. Jinak je pouzdro bohatě zdobené

řezáním, tepáním a kolorováním.

3 Anglické korunovační klenoty

3.1 Historie

V roce 1284 byla vyrobena nová sada korunovačních šperků jako náhrada za ztracené

kusy. Tyto klenoty se datují do dob krále Jana Bezzemka. K tomu byla sada rozšířena

o diadém waleského prince Llywelyna. Nová série byla ukradena z Westminsterského

opatství roku 1303. Většina klenotů se naštěstí našla ve zlatnictví, které sídlilo v City of

London. Od tohoto osudného roku byly korunovační klenoty uloženy v londýnském

Pouzdro koruny České

Page 13: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

13

Toweru. Během občanské války roku 1643 bylo vydáno nařízení, aby byla otevřena truhla

s korunovačními klenoty a vyjmuta koruna, žezlo, roucho a další propriety Eduarda III.

Vyznavače. Ještě ten den proběhl pokus o jejich zesměšnění. Roku 1649 anglický politik

Oliver Cromwell nechal roztavit většinu z korunovačních klenotů. Takto učinil po

nastolení anglické republiky. Po obnovení monarchie v roce 1661, tehdy pod vládou Karla

II., byla většina klenotů znovu nahrazena. Tento set tehdy přišel na 13000 liber. Roku 1671

proběhl další neúspěšný pokus o krádež korunovačních klenotů. Významným rokem pro

Anglii byl rok 1937, kdy byla znovu zrekonstruována proslulá koruna britského impéria.

Tentokrát naposled.

3.2 Žezlo

Žezlo s křížem, vyrobené v roce 1661, bylo předáno v roce 1905. Tehdy byl do žezla

vsazen diamant Cullinan. Tento diamant je známý také jako Velká hvězda Afriky. Jde

o jeden z největších broušených diamantů na světě. Má 530,2 Kt a váží 106 g. Žezlo je

Britské korunovační klenoty

Page 14: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

14

dlouhé 90 cm. Je vyrobené ze zlata a obsahuje rovněž obří ametyst a smaragd. Během

korunovace drží monarcha žezlo v pravé ruce.

3.3 Jablko

Jablko bylo vyrobeno v roce 1661 a symbolizuje, že světu vládne křesťanství. Je to zlatá,

dutá koule. Zdobený kříž, který obepíná kouli, odráží titul monarchy jako „ ochránce víry

“. Na špičce je kříž posázený diamanty. Jablko váží 1,32 kg a monarcha jej při korunovaci

drží v levé ruce.

Královské jablko

Královské žezlo

Page 15: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

15

3.4 Koruna britského impéria

Jde o věrnou kopii koruny královny Viktorie. Tato koruna byla vyrobena roku 1937 pro

korunovaci otce Alžběty II., Jiřího VI. Koruna vychází z tvaru koruny sv. Eduarda.

Panovník ji na hlavě nese na závěr korunovace, když vychází z Westminster Abbey.

Předtím má na hlavě těžší korunu sv. Eduarda. Koruna se užívá i při každoročním zahájení

Parlamentu. Koruna váží 910 g a je dlouhá 31,5 cm. Koruna obsahuje 2868 diamantů,

273 perel, 17 safírů, 11 smaragdů a 5 rubínů. Lilie, které jsou na koruně, jako heraldický

symbol představují čistotu a bývají spojovány s Pannou Marií. Uvnitř koruny je sametový

čepec s hermelínovým lemem. Na vrcholu koruny se nachází tlapatý kříž zdobený safírem

sv. Eduarda. Tento safír byl údajně vzatý z prstenu sv. Eduarda před téměř 1000 lety. Na

spodní části koruny se nachází diamant, který je druhý největší uříznutý z diamantu

Cullinan. Jmenuje se Druhá hvězda Afriky a má 317,4 Kt. Uprostřed přední strany koruny

se nachází kámen, který se jmenuje Rubín Černého prince. Tento kámen má 170 Kt, ale

není to rubín. Je to spinel, který pochází z roku 1367, tehdy jej vlastnil král Garandy. Syn

Eduarda III., Černý princ, dostal tento spinel od dona Pedra, kastilského krále, jako

odměnu za výpomoc v bitvě proti Garandě. Po obnovení monarchie pod vládou Karla II.,

se spinel vrátil do britské koruny.

Koruna britského impéria

Page 16: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

16

4 Drahokamy v přírodě

Drahé kameny jsou většinou minerály, které krystalují v různých krystalických soustavách.

Jsou to soustavy krychlová, čtverečná, šesterečná, kosočtverečná, klencová, jednoklonná

a trojklonná. Do soustavy krychlové patří zlato, stříbro, platina, diamant, granát, zelený

grosulár a spousta dalších. Orientačně je jich kolem sedmnácti druhů. V soustavě čtverečné

krystaluje kasiterit, rutil, scheelit, skapolit, tugtupit a vesuvian. Ve čtverečné soustavě

krystaluje mnoho dalších kamenů, ale tyto jsou drahokamy. Šesterečná soustava se

objevuje většinou jen zřídka. Patří do ní jen 10 drahokamů, které ale jsou známé, například

akvamarín, apatit a smaragd. Toto jsou ty nejznámější. V kosočtverečné soustavě

krystaluje hodně minerálů. Je to jedna z nejlehčích na poznání v přírodě. Krystaluje v ní

perla, topaz, zoisit, sillimanit a spousty dalších, které nejsou až tak moc známé. Celkem

jich v kosočtverečné soustavě krystaluje 22. Soustava jednoklonná je typická pro svůj

zploštělý tvar. Krystaluje v ní celkem 24 drahých kamenů. Nejznámější jsou azurit, euklas,

lazulit, malachit, mořská pěna, ortoklas a sádrovec, který je nejtypičtější pro jednoklonnou

soustavu. Trojklonná soustava je sice podobná názvem k jednoklonné, ale nemá jako

jediná souměrnou osu. Patří sem kyanid, tyrkys, rodonit, labradorit, mikroklin, albit,

amblygonit a axinit. Jiné drahokamy v této soustavě nekrystalizují. Existují také soustavy

trigonální a amorfní, které bývají hodně často uváděny u minerálů. V trigonální neboli

klencové soustavě, která je charakteristická tím, že se často zaměňuje nebo spojuje se

šesterečnou soustavou, je zařazeno 37 minerálů. Mezi těmito minerály je achát, turmalín,

ametyst, aventurin, citrín, dolomit, hematit, jaspis, chalcedon a spousta dalších a poměrně

známých minerálů. Skupina amorfních minerálů má na svém kontě 6 drahokamů. Mezi ně

se řadí gagát, jantar, obsidian, opál, slonovina a tektity. U minerálů se určují fyzikální

prvky a chemické vlastnosti. U fyzikálních vlastností se určuje hustota, barva, propustnost

světla, vryp, lesk a tvrdost. Tvrdost se určuje podle Mohsovy stupnice tvrdosti.

U chemických prvků to je rozpustnost ve vodě a reakce s kyselinami a hydroxidy.

Z chemického hlediska každý kámen je sloučenina několika prvků. Nejčastější jsou hliník,

stříbro, zlato, bór, baryum, beryllium, uhlík, vápník, chlór, chrom, měď, fluor, železo,

vodík, draslík, lithium, hořčík, mangan, sodík, kyslík, fosfor, olovo, platina, síra, křemík,

cín, stroncium, titan, wolfram, zinek a zirkon. Ve všech sloučeninách se objevují tyto

prvky, byť jen stopově. Drahokamy se také dělí do skupin podle barvy a lesku. Když

chceme určovat drahokam podle barvy, musíme znát tyto skupiny. Drahokamy se tedy dělí

Page 17: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

17

na vždy bezbarvé, obvykle bezbarvé, někdy bezbarvé, vždy červené nebo růžové, obvykle

červené nebo růžové, někdy červené nebo růžové, vždy bílé nebo stříbrné, obvykle bílé

nebo stříbrné, někdy bílé nebo stříbrné, vždy žlutohnědé, obvykle žlutohnědé, někdy

žlutohnědé, vždy zelené, obvykle zelené, někdy zelené, vždy modré nebo fialové, obvykle

modré nebo fialové, někdy modré nebo fialové, vždy černé, obvykle černé, někdy černé

a měňavé. Pokud nejsme cvičený geolog, těžko poznáme, jaký kámen je jak barevný.

Diamant Cullinan (v poměru s rukou)

Page 18: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

18

Krystalové soustavy:

a) Trojklonná

b) Jednoklonná

c) Kosočtverečná

d) Čtverečná

e) Klencová

f) Šesterečná

g) Krychlová

Page 19: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

19

5 Opracovávání drahých kamenů

5.1 Výbrusy

Odborně se tomu říká fasetování. Každý surový kámen se musí opracovat a vybrousit tak,

aby měl určitou cenu, protože když se najde tak nevypadá nějak „úchvatně“. Existuje

12 typů výbrusů. Dělí se ještě na briliantový výbrus, stupňovec, smíšený výbrus a fantasy

výbrus, neboli podle naší představy. Briliantový výbrus se dále dělí na koláček a ovál.

Stupňovec se dělí na tabulkovec, čtvercový roháček, osmihran, podlouhlý roháček a ovál.

Smíšený výbrus má dvě podoby a to polštářek a smíšený tvar, v podstatě cokoliv.

A nakonec fantasy má podob tolik, kolik má výrobců. Zdokumentované a nejzajímavější

jsou pendlok, markýz a strkaný brus. Záleží jenom na tom, kolik světla vnikne do

drahokamu, protože světlo dělá z kamene drahokam. Je ještě jeden poměrně často

využívaný výbrus, který se jmenuje čočkovec. Používá se hodně na prsteny a do náušnic.

Prostě tak, aby nevystupoval z druhé strany šperku. Na opracovávání drahokamů se

používá to nejjemnější náčiní. Při práci s drahokamy jsou potřeba velice jemné a šikovné

ruce a hlavně trpělivost, která nebývá moc často na seznamu vlastností každého člověka.

Surový jantar

Page 20: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

20

Závěr

Zpracování závěrečné práce mě moc bavilo, protože to bylo velice zajímavé a aktuální

téma. Měla jsem k dispozici mnoho materiálů a zajímavé literatury. Paní učitelka byla

velice ochotná mi s čímkoliv pomoci a poskytla mi i část potřebných materiálů

na zpracování. I já sama jsem se dozvěděla mnoho nových a zajímavých skutečností, jak

o Karlu IV., tak o drahokamech a klenotech. Chtěla jsem čtenáři trochu objasnit situaci

ohledně drahokamů a zejména ženám, předat zajímavé informace o tom, co nosí na hlavě

a hrudi.

Broušený jantar

Page 21: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

21

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracovala samostatně a uvedla jsem použitou literaturu.

V Olomouci, červen 2016 _______________________

podpis

Literatura a zdroje

Knihy:

Velebil, Dalibor: Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách: Hlavní minerály, jejich

vznik, výskyt a použití. Praha: Academia, 2012

Skýbová, Anna: České královské korunovační klenoty. 1. vydání Praha: Panorama, 1982

Hallová, Cally: Drahé kameny. Praha: Knižní klub, 2005

Suda, Jaromír: Drsná krása drahých kamenů. Praha: Expos, 2004

Croweová, Judith: Drahé kameny a šperky: Kompletní průvodce užitím šperkových kamenů

od výbrusů a barev až po tvary a zasazení. Praha: Slovart, s. r. o., 2007

Boněk, Jan a Boněk Tomáš: České korunovační klenoty: Neznámá historie, Skrytá

poselství, Zapomenuté symboly. Praha: Eminent, 2006

Page 22: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

22

Chytil, Karel: Česká koruna královská: A koruny panovničí do XVII. století. Praha: F.

Topič, 1917

webové stránky:

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.newslab.cz/britske-korunovacni-

klenoty/

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.drahe-kameny.com/kameny-

druhy.html

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z:http://www.drahekameny.cz/

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.drahe-kameny.com/

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.radynacestu.cz/magazin/korunovacni-

klenoty/

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z:

http://pro.studenty.sweb.cz/korunovacni_klenoty.html

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.praguecityline.cz/kralovska-cesta-

2/ceske-korunovacni-klenoty

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.korunovacni-klenoty.cz/cs/uvod.html

[online]. [cit. 2016-05-31]. Dostupné z: http://www.korunovacni-klenoty.cz/cs/texty/ceske-

korunovacni-klenoty.html

[online]. [cit. 2016-06-07]. Dostupné z:

http://www.minerals.webgarden.cz/temata/krystalove-soustavy

obrázky a fotografie:

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.zlate-

cihly.cz/Z6_Korunovacni_klenoty.htm

Page 23: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

23

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.klecany.cz/obsah/korunovacni-

klenoty-378.html

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:

http://www.cestipanovnici.estranky.cz/clanky/korunovacni-klenoty/ceske-korunovacni-

klenoty.html

[online. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-

navstevniky/ostatni/korunovacni-klenoty-10202

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:

http://www.aktivniseniori.cz/kategorie/show/aktuality/korunovacni-klenoty-na-dosah

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://svobodneforum.cz/udalosti/korunovacni-

klenoty-si-za-dva-tydny-prohledlo-pres-40-000-lidi/

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/relax/znalostni-

testy/test-co-vite-o-karlovi-iv-nejvetsim-cechovi-historie_187675.html

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:

http://www.cestipanovnici.estranky.cz/clanky/korunovacni-klenoty/ceske-korunovacni-

klenoty.html

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A151109_161112_zahranicni_ert&foto=

ERT5f2807_profimedia_0118919157.jpg

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://minerals.webgarden.cz/temata/krystalove-

soustavy

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.fler.cz/zbozi/surovy-jantar-2847622

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://blog.private-diamond-club.com/the-most-

famous-diamond-in-the-word/cullinan-i-the-great-star-of-africa-530-2-carats/

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.mineraly-prodej.cz/cz-detail-

901842946-prirodni-lesteny-jantar-sumatra-18.html

Page 24: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE...Uprostřed dvou rozet z pěti kamenů je modrý safír a na lilii je pět spinelů. Na bočních dílech je dominantní modrá barva. Na každém díle je rudý

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

24

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.fragmenty.cz/archiv/iy099996.html

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:

http://www.simonak.eu/index.php?stranka=pages/korunovacni_klenoty.htm

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:

http://www.kade.cz/londyn2014/slides/200652414339_MTnew_ceremsym_crownjewels_g

alleryiii.html

[online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z:

http://www.kade.cz/londyn2014/slides/200652414440_MTnew_ceremsym_crownjewels_g

alleryvi.html