Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  1/50

  ZUMAIARREN

  JAIOTZA

  LEKUEN

  MA

  PA

  ETA

  BIZTANLERIAREN

  BILAKAER

  A

  IKERKETA KUANTITATIBOA, 2012

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  2/50

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  3/50

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  4/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012

  3.5 EUSKALHERRITIKKANPOJAIOTAKOENBILAKAERA(1991-2012) ............................. 39

  4 ZUMAIAKO IKASTETXEETAKO DATUAK, JATORRIAREN ARABERA ......................... 40

  4.1 ZUMAIAKOIKASTETXEETAKOIKASLEAK,JATORRIARENARABERA ........................... 404.2 ZUMAIAKOIKASTETXETAKOIKASLEENJATORRIA,SEXUARENARABERA ................... 41

  4.3 ZUMAIAKOIKASTETXEETAKOIKASLEENJATORRIA,ADIN-TARTEARENARABERA ....... 42

  4.4 ZUMAIAKOIKASTETXEETAKOIKASLEENJATORRIA,ZENTROZ-ZENTRO .................... 434.4.1 Zumaiako soldadura eskola ....................................................................................................... 43

  4.4.2 Zumaiako soldadura brigada ..................................................................................................... 44

  4.4.3 Oikia eskola ...................................................................................................................................... 44

  4.4.4 Maria eta Jose ................................................................................................................................. 45

  4.4.5 Herri eskola...................................................................................................................................... 45

  5 ONDORIO NAGUSIAK ............................................................................................ 46

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  5/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 5

  1 EGUNGO ARGAZKI OROKORRA1.1 JAIOTZA TOKIA

  1.Taula: Zumaian erroldatutako herritarren jaiotza tokia

  Herritar kopurua Ehunekoak (%)

  Zumaia 4.990 51,9

  Gipuzkoako gainerako udalerriak 2.579 26,8

  Euskal herriko gainerako 6 lurraldeak 354 3,7

  Europa 1.281 13,3

  Espainiar Estatuko gainerako herrialdeak 1.132 11,8Frantziar Estatuko gainerako herrialdeak 17 0,2Europar Batasuneko estatuak 107 1,1Ebtik kanpoko estatuak 25 0,3

  Ameriketa 277 2,9

  Hego Amerika 191 2,0Ertamerika 37 0,4Antillak (Karibea) 36 0,4Ipar Amerika 13 0,1

  Afrika 112 1,2

  Ipar Afrika 88 0,9Saharaz hegoaldeko Afrika 24 0,2Asia 22 0,2

  Hego Ekialdeko Asia 15 0,2Mendebaldeko Asia 7 0,1

  Ozeania 1 0,0

  Guztira 9.616 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Zumaiako herritarren erdia baino gehiago (% 51,9) Zumaian bertan jaiotakoa da. Herritarren

  beste laurden bat (% 26,8) Gipuzkoako beste udalerriren batean jaio eta Zumaian bizi denada. Eta herritarren % 3,7 Euskal Herriko gainerako sei herrialdeetan jaio da. Guztira,zumaiarren gehiengo oso handi bat (% 82,4) Euskal Herrian jaiotakoa da.

  Zumaiarren % 17,6ak Euskal Herritik kanpo kokatzen du bere jaiolekua. Horien barruan,Europan jaioak (% 13,3), Amerikan jaioak (% 2,9), Afrikan jaioak (% 1,2), Asian jaioak (%0,2) eta Ozeanian jaiotako herritar bat. Bereziki aipagarriak dira Espainiar Estatuko gainerakoherrialdeetan jaiotakoen kopurua eta baita Hego Amerikan edota Ipar Afrikan jaiotakoena ere(1.132, 191 eta 88 zumaiar, hurrenez hurren).

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  6/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 6

  2.Taula: Zumaian erroldatutako herritarren jaiotza tokia, laburtuta

  Herritar kopurua Ehunekoak (%)Zumaian jaioak 4.990 51,9Gipuzkoan jaioak 7.569 78,7Euskal Herrian jaioak 7.923 82,4Munduko beste herrialdeetan jaioak 1.693 17,6Guztira 9.616 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  %0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0

  %90,0

  Zumaian jaioak Gipuzkoanjaioak

  Euskal Herrianjaioak

  Munduko besteherrialdeetan

  jaioak

  51,978,7 82,4

  17,6

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  7/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 20127

  1.2 SEXUA ETA ADIN EGITURA

  3.Taula: Zumaiako herritarren adin eta sexu egitura

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %0-4 urte 281 2,9 318 3,3 599 6,25-9 urte 261 2,7 274 2,8 535 5,610-14 urte 251 2,6 237 2,5 488 5,115-19 urte 228 2,4 218 2,3 446 4,620-24 urte 222 2,3 208 2,2 430 4,525-29 urte 266 2,8 275 2,9 541 5,630-34 urte 375 3,9 346 3,6 721 7,535-39 urte 431 4,5 447 4,6 878 9,140-44 urte 351 3,7 369 3,8 720 7,545-49 urte 362 3,8 412 4,3 774 8,050-54 urte 361 3,8 332 3,5 693 7,255-59 urte 308 3,2 336 3,5 644 6,760-64 urte 284 3,0 289 3,0 573 6,065-69 urte 239 2,5 255 2,7 494 5,170-74 urte 151 1,6 144 1,5 295 3,175-79 urte 176 1,8 148 1,5 324 3,480-84 urte 144 1,5 97 1,0 241 2,585-89 urte 104 1,1 48 0,5 152 1,6

  89 + urte 50 0,5 18 0,2 68 0,7Guztira 4.845 50,4 4.771 49,6 9.616 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2,9

  2,7

  2,6

  2,4

  2,3

  2,8

  3,9

  4,5

  3,7

  3,8

  3,8

  3,2

  3,0

  2,5

  1,6

  1,8

  1,5

  1,1

  0,5

  3,3

  2,8

  2,5

  2,3

  2,2

  2,9

  3,6

  4,6

  3,8

  4,3

  3,5

  3,5

  3,0

  2,7

  1,5

  1,5

  1,0

  0,5

  0,2

  % 6,0 % 4,0 % 2,0 %0,0 %2,0 %4,0 %6,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte

  75-79 urte80-84 urte

  85-89 urte

  89 + urte

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  8/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 20128

  Zumaiako adin piramideak edo biztanleria osaketak aspalditik ez du piramide itxura. Urte batzuetan erronbo antza handiagoa eduki du, 70.hamarkadatik aurrera jaiotza tasa jaisten hasi zelako. Horrek piramidearen oinarria asko estutzea ekarri zuen arren, azken urteetan berriroere dezenteko zabalpena ematen ari dela ikus daiteke.

  Adin eta sexu egitura honek arazo bat ekar lezake ondorengo urteetan, hau da, erronboaren alde zabala zahartu egingo da eta herritar gaztegutxi egoteak zaharrekiko dependentzia handituko du. Zumaiaren zahartze indizea (60 urtetik gorako biztanleria / 20 urtetik beherakobiztanleria), pixkanaka altutzen joan den arren, nahiko kopuru baxuetan mantentzen ari da. 103,8 puntukoa da gaur egun, Gipuzkoako edotaEuskal Herriko indizeak baino baxuagoa (139,9 eta 138,0 hurrenez hurren). Hortaz, Zumaiako populazioa gazteagoa da batez beste

  Gipuzkoakoa edo Euskal Herrikoa baino.

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  9/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 9

  1.3 SEXUA ETA JAIOTZA TOKIA

  4.Taula: Zumaiako herritarren jaiotza tokia, sexuaren arabera

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %Zumaia 2.422 50,0 2.568 53,8 4.990 51,9Gipuzkoa 1.348 27,8 1.231 25,8 2.579 26,8Euskal Herriko gainerako 6 herrialdeetan jaioak 188 3,9 166 3,5 354 3,7Espainiar Estatuko gainerako herrialdeetan jaioak 572 11,8 560 11,7 1.132 11,8Gainerako Europa 64 1,3 85 1,8 149 1,5Ameriketa 169 3,5 108 2,3 277 2,9Afrika 66 1,4 46 1,0 112 1,2

  Asia 15 0,3 7 0,1 22 0,2Ozeania 1 0,0 0 0 1 0,0Guztira 4.845 100 4.771 100 9.616 100Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Orokorrean, Zumaian ez dago ezberdintasun handirik herritarren sexua eta jaiotza tokiagurutzatzerakoan. Aipatzekoa da, gizonezkoen artean batez bestekoa baino gehiago direlaherrian bertan jaiotakoak (% 53,8) edota Europan jaiotakoak (% 1,8). Emakumeen arteanaldiz, gehiago dira Gipuzkoako beste udalerrietan jaioak (% 27,8) eta baita amerikarrak edotaafrikarrak ere (% 3,5 eta % 1,4).

  %0,0

  %10,0

  %20,0

  %30,0

  %40,0

  %50,0

  %60,0

  Emakumezkoak Gizonezkoak

  50,053,8

  27,8 25,8

  3,9 3,5

  11,8 11,7

  1,3 1,83,5 2,31,4 1,00,3 0,1

  Zumaia GipuzkoaEuskal Herriko gainerako 6 herrialdeetan jaioak Espainiar Estatuko gainerako herrialdeetan jaioakGainerako Europa Ameriketa

  Afrika AsiaOzeania

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  10/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201210

  1.4 ADINA ETA JAIOTZA TOKIA

  5.Taula: Zumaiako herritarren jaiotza tokia, adin-tartearen arabera

  0-16 urte 17-35 urte 36-64 urte 65 urte edo gehiago Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua %

  Zumaia 1.514 83,8 1.290 60,2 1.600 39,1 586 37,2 4.990 51,9Gipuzkoa 177 9,8 503 23,5 1.466 35,8 433 27,5 2.579 26,8Euskal Herriko gainerako 6 herrialdeetan jaioak 28 1,5 64 3,0 187 4,6 75 4,8 354 3,7Espainiar Estatuko gainerako herrialdeetan jaioak 25 1,4 61 2,8 582 14,2 464 29,5 1.132 11,8Gainerako Europa 14 0,8 59 2,8 67 1,6 9 0,6 149 1,5Ameriketa 34 1,9 110 5,1 129 3,2 4 0,3 277 2,9Afrika 13 0,7 45 2,1 51 1,2 3 0,2 112 1,2Asia 0 0,0 10 0,5 10 0,2 0 0,0 20 0,2Ozeania 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0Guztira 1.807 100,0 2.142 100,0 4.093 100,0 1.574 100,0 9.616 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Adin-tartea eta jaiotza tokia gurutzatuta ezberdintasun argiagoak nabari ditzakegu. Adin-tarte gazteenetan dago Zumaian bertan jaiotakoenehunekorik altuena (hamarretik zortzi baino gehiago 16 urtetik beherakoen artean). Adinean aurrera egin ahala eta herritar batzuk joan etabeste batzuk etortzen direnean, beherako joera nabarmentzen da herrian bertan jaiotakoen artean. Bien bitartean, Gipuzkoako zein EuskalHerriko udalerrietan jaiotako pertsonen ehunekoa goranzko bidean doa. Halere, joera orokor hori 65 urte edo gehiagoko herritarren arteanmoztu egiten da. Adin-tarte horretan hiru multzo handi bereizi genitzazke zumaiarren artean jaiotza tokiaren arabera: batetik, Zumaian bertan

  jaiotakoak (% 37,2), bestetik, Gipuzkoako gainerako herrietan jaiotakoak (% 27,5) eta, bukatzeko, Espainiar Estatuko gainerako herrialdeetanjaiotakoak (% 29,5). Adin-tarte honetan ez dago kasi beste kontinenteren batean jaiotako herritarrik.

  Zumaiako gazte eta helduen artean, lan egiteko adina dutenen artean, kokatzen dira imigrante 'berri' gehienak (Espainiar Estatukoak kontutanhartu gabe hitz egiten badugu). 224 gazte eta 258 heldu guztira. Zumaiar gazteen artean, 17-35 urte bitartekoen artean, dago immigrante'berri' horien ehuneko altuena. Adin-tarte horretako herritarren hamarretik bat baino gehiago (% 10,5).

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  11/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201211

  %0,0

  %10,0

  %20,0

  %30,0

  %40,0

  %50,0

  %60,0

  %70,0

  %80,0

  %90,0

  0-16 urte 17-35 urte 36-64 urte 65 urte edo gehiago

  83,8

  60,2

  39,137,2

  9,8

  23,5

  35,827,5

  1,5 3,0 4,6 4,81,4 2,8

  14,2

  29,5

  0,8 2,8 1,6 0,61,95,1 3,2 0,30,7 2,1 1,2 0,20,5 0,2

  Zumaia Gipuzkoa Euskal Herriko gainerako 6 herrialdeetan jaioak

  Espainiar Estatuko gainerako herrialdeetan jaioak Gainerako Europa Ameriketa

  Afrika Asia Ozeania

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  12/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 12

  1.5 ETXEAN BIZI DIREN PERTSONA KOPURUA

  6.Taula: Zumaiako herritarrak, etxean bizi diren persona

  kopuruaren arabera

  Etxebizitzak Herritarrak

  Herritarrak (%)

  Pertsona 1 797 797 8,32 pertsona 910 1.820 18,93 pertsona 759 2.277 23,74 pertsona 799 3.196 33,25 pertsona 219 1.095 11,46 pertsona 48 288 3,07 pertsona 13 91 0,9

  8 pertsona 4 32 0,39 pertsona 1 9 0,111 pertsona 1 11 0,1Guztira 3.551 9.616 100,0

  Batez bestekoa 3,4 pertsona etxekoIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Zumaiako herritarren herena (% 33,2) lau pertsonako etxebizitzetan bizi da. Binaka etahirunaka bizi direnak ere asko dira (% 18,9 eta % 23,7 hurrenez hurren). Bakarrik bizi dazumaiarren ia hamarretik bat (% 8,3) eta bost pertsona edo gehiagoko etxeetan gainerako %15,8a.

  Batez beste Zumaiako etxeetan 3,4 pertsona bizi dira.

  0 5 10 15 20 25 30 35

  11 pertsona

  9 pertsona

  8 pertsona

  7 pertsona

  6 pertsona

  5 pertsona

  4 pertsona

  3 pertsona

  2 pertsona

  Pertsona 1

  0,1

  0,1

  0,3

  0,9

  3,0

  11,4

  33,2

  23,7

  18,9

  8,3

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  13/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 13

  1.6 JAIOTZA TOKIAREN ARABERA ZENBANAKA BIZI DIREN

  7.Taula: Zumaiako herritarrak zenbanaka bizi diren, jaiotza tokiaren arabera

  Jaiotza tokiaren arabera

  zenbanaka bizi diren

  Asian jaioak 4,8Afrika jaioak 4,6Ameriketan jaioak 3,7Ozeanian jaioak 3,0Europan jaioak 3,4Euskal herrian jaioak 3,4Espainiar estatuko gainerako herrialdetan jaioak 2,9Guztira 3,4Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Esan bezala, 3,4 pertsona bizi dira batez beste Zumaiako etxeetan. Euskal Herrian jaiotakoherritarrek batez besteko hori bera dute, baita Europan jaio direnek ere.

  Batez bestekoa baino pertsona gutxiago (2,9 eta 3,0 pertsona etxebizitzako) bizi dira EspainiarEstatuko gainerako herrialdeetan eta Ozeonian jaio diren zumaiarrak. Aldiz, mediaren gainetikbizi dira amerikarrak (3,7), afrikarrak (4,6) eta asiarrak (4,8).

  0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

  Espainiar estatuko gainerako

  Ozeanian jaioak

  Euskal herrian jaioak

  Europan jaioak

  Ameriketan jaioak

  Afrika jaioak

  Asian jaioak

  2,9

  3,0

  3,4

  3,4

  3,7

  4,6

  4,8

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  14/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztallerairen bilakaera, 201214

  2 TOKI BEREAN JAIO DIREN TALDE NAGUSIEN ARGAZKIA2.1 ZUMAIAN JAIOAK

  2.1.1 Zumaian jaiotakoen adin eta sexu egitura8.Taula: Zumaian jaiotako herritarren adin eta sexu egitura

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %0-4 urte 253 5,1 295 5,9 548 11,05-9 urte 220 4,4 233 4,7 453 9,110-14 urte 194 3,9 185 3,7 379 7,615-19 urte 160 3,2 144 2,9 304 6,120-24 urte 134 2,7 146 2,9 280 5,625-29 urte 151 3,0 191 3,8 342 6,930-34 urte 198 4,0 193 3,9 391 7,835-39 urte 216 4,3 229 4,6 445 8,940-44 urte 162 3,2 164 3,3 326 6,545-49 urte 148 3,0 186 3,7 334 6,750-54 urte 117 2,3 125 2,5 242 4,855-59 urte 80 1,6 107 2,1 187 3,7

  60-64 urte 74 1,5 99 2,0 173 3,565-69 urte 84 1,7 89 1,8 173 3,570-74 urte 49 1,0 57 1,1 106 2,175-79 urte 70 1,4 53 1,1 123 2,580-84 urte 57 1,1 45 0,9 102 2,085-89 urte 37 0,7 21 0,4 58 1,289 + urte 18 0,4 6 0,1 24 0,5Guztira 2.422 48,5 2.568 51,5 4.990 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  5,1

  4,4

  3,9

  3,2

  2,73,0

  4,0

  4,3

  3,2

  3,0

  2,3

  1,6

  1,5

  1,7

  1,0

  1,4

  1,1

  0,7

  0,4

  5,9

  4,7

  3,7

  2,9

  2,93,8

  3,9

  4,6

  3,3

  3,7

  2,5

  2,1

  2,0

  1,8

  1,1

  1,1

  0,9

  0,4

  0,1

  % 6,0 % 4,0 % 2,0 %0,0 %2,0 %4,0 %6,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte

  75-79 urte

  80-84 urte

  85-89 urte

  89 + urte

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  15/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 15

  Zumaian bertan jaiotakoen adin eta sexu egitura gazteagoa da zumaiar guztien egituraorokorra baino. Irudia ez da erronbo formakoa eta oinarria oso zabala du.

  Zumaian jaiotakoen batez besteko adina 33,2 urtekoa da, batez besteko orokorra baino (40,7urte) zazpi urte eta erdi gazteagoa.

  2.1.2 Batez besteko adina, sexuaren arabera9.Taula: Zumaian jaiotakoen batez besteko adina, sexuaren arabera

  Zumaian jaioak Orokorra Ezberdintasuna

  Emakumezkoak 33,6 41,5 -7,9Gizonezkoak 32,9 39,9 -7,0

  Guztira 33,2 40,7 -7,5Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2.1.3 Etxeko kide kopurua10.Taula: Zumaian jaiotakoak zenbanaka bizi diren

  Zumaian jaioak Orokorra Ezberdintasuna

  Etxeko kide kopurua 3,4 3,4 0,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  33,6 32,9 33,2

  41,5 39,9 40,7

  Zumaian jaioak

  Orokorra

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  Etxeko kide kopurua

  3,4 3,4

  Zumaian jaioak

  Orokorra

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  16/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201216

  2.2 GIPUZKOAKO GAINONTZEKO UDALERRIETAN JAIOTAKOAK2.2.1 Adin eta sexu egitura11.Taula: Gipuzkoako gainerako herrietan jaiotakoen adin eta

  sexu egitura

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %0-4 urte 15 0,6 14 0,5 29 1,15-9 urte 18 0,7 26 1,0 44 1,710-14 urte 44 1,7 34 1,3 78 3,015-19 urte 42 1,6 49 1,9 91 3,520-24 urte 53 2,1 44 1,7 97 3,825-29 urte 50 1,9 49 1,9 99 3,830-34 urte 97 3,8 95 3,7 192 7,435-39 urte 133 5,2 137 5,3 270 10,540-44 urte 123 4,8 136 5,3 259 10,045-49 urte 138 5,4 140 5,4 278 10,850-54 urte 153 5,9 131 5,1 284 11,055-59 urte 125 4,8 102 4,0 227 8,860-64 urte 107 4,1 91 3,5 198 7,765-69 urte 77 3,0 72 2,8 149 5,870-74 urte 39 1,5 38 1,5 77 3,075-79 urte 47 1,8 40 1,6 87 3,4

  80-84 urte 46 1,8 24 0,9 70 2,785-89 urte 26 1,0 5 0,2 31 1,289 + urte 15 0,6 4 0,2 19 0,7Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  0,6

  0,7

  1,7

  1,6

  2,1

  1,9

  3,8

  5,2

  4,8

  5,4

  5,9

  4,8

  4,1

  3,0

  1,51,8

  1,8

  1,0

  0,6

  0,5

  1,0

  1,3

  1,9

  1,7

  1,9

  3,7

  5,3

  5,3

  5,4

  5,1

  4,0

  3,5

  2,8

  1,51,6

  0,9

  0,2

  0,2

  % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 %1,0 %3,0 %5,0 %7,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte75-79 urte

  80-84 urte

  85-89 urte

  89 + urte

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  17/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 17

  Gipuzkoako gainerako udalerrietan jaiotakoak, batez beste, zaharragoak dira zumaiar guztiakkontutan hartuta baino. Gipuzkoako herrietan jaiotakoen media (46,6 urte) batez bestekoorokorra baino (40,7 urte) ia sei urte zaharragoa da.Guzti hau biztanleria piramidean ikus dezakegu. Kasu honetan, 25 urte arteko herritar gutxidaude. Ia denak 30 eta 70 urte bitartean kokatzen dira.

  2.2.2 Batez besteko adina, sexuaren arabera12.Taula: Gipuzkoako gainerako herrietan jaiotakoen

  batez besteko adina, sexuaren arabera

  Gipuzkoa Orokorra Ezberdintasuna

  Emakumezkoak 47,7 41,5 6,2Gizonezkoak 45,4 39,9 5,5Guztira 46,6 40,7 5,9Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2.2.3 Batez besteko adina13.Taula: Gipuzkoako gainerako herrietan jaiotakoak

  zenbanaka bizi diren

  Gipuzkoa Orokorra Ezberdintasuna

  Etxeko kide kopurua 3,3 3,4 -0,1Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  0,05,0

  10,015,020,025,030,035,040,045,050,0

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  47,745,4 46,6

  41,5 39,9 40,7

  Gipuzkoa

  Orokorra

  0,00,5

  1,01,52,02,5

  3,03,54,0

  Etxeko kide kopurua

  3,3 3,4

  Gipuzkoa

  Orokorra

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  18/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 18

  2.2.4 Zein herritakoak dira (10 herriko ranking-a)14.Taula: Gipuzkoako gainerako herrietan

  jaiotakoak zein udalerritakoak diren

  Maiztasuna Ehunekoak (%)

  Donostia 659 25,6Zestoa 388 15,0Deba 230 8,9Zarautz 177 6,9Eibar 161 6,2Azpeitia 142 5,5Azkoitia 110 4,3Getaria 110 4,3Elgoibar 69 2,7

  Aizarnazabal 43 1,7Guztira 2.579 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Gipuzkoako udalerri ezberdinetatik Zumaiara bizitzera joandakoak 2.579 pertsona dira.Horietatik laurden bat (% 25,6) Donostian jaioak dira eta beste laurden bat Urola Erdikoeskualdean (Zestoan % 15,0; Azpeitian % 5,5; Azkoitian % 4,3). Urola Kostako gainerakoudalerrietan ere zumaiar asko jaio dira (% 6,9 Zarautzen; % 4,3 Getarian edota % 1,7Aizarnazabalen). Baita Debabarrena eskualdean ere (Deba eta Eibarren batez ere).

  %0,0 %5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0

  Aizarnazabal

  Elgoibar

  Getaria

  Azkoitia

  Azpeitia

  Eibar

  Zarautz

  Deba

  Zestoa

  Donostia

  1,7

  2,7

  4,3

  4,3

  5,5

  6,2

  6,9

  8,9

  15,0

  25,6

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  19/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201219

  2.3 EUSKAL HERRIKO GAINERAKO HERRIALDEETAN JAIOAK2.3.1 Adin eta sexu egitura15.Taula: Euskal Herriko gainerako herrialdeetan jaiotakoen

  adin eta sexu egitura

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %0-4 urte 5 1,4 4 1,1 9 2,55-9 urte 6 1,7 6 1,7 12 3,410-14 urte 2 0,6 3 0,8 5 1,415-19 urte 3 0,8 4 1,1 7 2,020-24 urte 3 0,8 1 0,3 4 1,125-29 urte 10 2,8 4 1,1 14 4,030-34 urte 15 4,2 14 4,0 29 8,235-39 urte 24 6,8 21 5,9 45 12,740-44 urte 19 5,4 15 4,2 34 9,645-49 urte 18 5,1 23 6,5 41 11,650-54 urte 12 3,4 14 4,0 26 7,355-59 urte 10 2,8 16 4,5 26 7,360-64 urte 14 4,0 13 3,7 27 7,665-69 urte 11 3,1 9 2,5 20 5,670-74 urte 7 2,0 5 1,4 12 3,475-79 urte 8 2,3 7 2,0 15 4,2

  80-84 urte 6 1,7 5 1,4 11 3,185-89 urte 7 2,0 2 0,6 9 2,589 + urte 8 2,3 0 0,0 8 2,3Guztira 188 53,1 166 46,9 354 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Euskal Herriko gainerako 6 herrialdeetan jaiotako zumaiarrak (media 48,0 urte) udalerriko batez bestekoa baino zaharragoak dira (7,3 urtezaharragoak). Multzo handiena adin ertainekoen artean kokatzen da, hau da, 30 eta 64 urte bitartean.

  1,41,7

  0,6

  0,8

  0,8

  2,8

  4,2

  6,8

  5,4

  5,1

  3,4

  2,8

  4,0

  3,1

  2,0

  2,31,7

  2,0

  2,3

  1,11,7

  0,8

  1,1

  0,3

  1,1

  4,0

  5,9

  4,2

  6,5

  4,0

  4,5

  3,7

  2,5

  1,4

  2,01,4

  0,6

  % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 %1,0 %3,0 %5,0 %7,0

  0-4 urte5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte

  75-79 urte80-84 urte

  85-89 urte

  89 + urte

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  20/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 20

  2.3.2 Batez besteko adina, sexuaren arabera16.Taula: Euskal Herriko gainerako herrialdeetan jaiotakoen

  batez besteko adina, sexuaren arabera

  Euskal Herria Orokorra Ezberdintasuna

  Emakumezkoak 49,2 41,5 7,7Gizonezkoak 46,6 39,9 6,7Guztira 48,0 40,7 7,3Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2.3.3 Etxeko kide kopurua17.Taula: Euskal Herriko gainerako herrialdeetan jaiotakoak

  zenbanaka bizi diren

  Euskal herria Orokorra Ezberdintasuna

  Etxeko kide kopurua 3,3 3,4 -0,1Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  0,05,0

  10,015,020,025,030,035,0

  40,045,050,0

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  49,246,6

  48,0

  41,5 39,9 40,7

  Euskal Herria

  Orokorra

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  Etxeko kide kopurua

  3,3 3,4

  Euskal herria

  Orokorra

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  21/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 21

  2.3.4 Zein herrialdetakoak dira18.Taula: Euskal Herriko gainerako herrialdeetan

  jaiotakoak zein lurraldetan jaio diren

  Maiztasuna Ehunekoak (%)

  Bizkaia 232 65,5Nafarroa 67 18,9Araba 42 11,9Lapurdi 13 3,7Guztira 354 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Euskal Herriko gainontzeko sei lurraldeetatik Zumaiara bizitzera joandako 354 herritarretatik iabi herenak (% 65,5) bizkaitarrak dira. Besteak, % 18,9a nafarra, % 11,9a arabarra eta % 3,7alapurtarra.

  %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0

  Lapurdi

  Araba

  Nafarroa

  Bizkaia

  3,7

  11,9

  18,9

  65,5

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  22/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 22

  2.4 EUSKAL HERRITIK KANPOKO KOLEKTIBO KOPURUTSUENAKZUMAIAN

  2.4.1 Estatuz-estatu ranking-a19.Taula: Euskal Herritik kanpo jaiotakoak,

  estatus estatu

  Maiztasuna

  Ehunekoak

  (%)

  Espainiar Estatua 1.132 66,9Maroko 73 4,3Errumania 56 3,3Kolonbia 44 2,6Venezuela 36 2,1Nikaragua 28 1,7Brasil 27 1,6Kuba 24 1,4Bolivia 23 1,4Argentina 19 1,1Txile 18 1,1Frantzia 17 1,0Portugal 15 0,9Txina 13 0,8Argelia 12 0,7Dominikar Errepublika 12 0,7Ekuatore Ginea 11 0,7Ekuador 10 0,6Britainia Handia 9 0,5Suitza 9 0,5Alemania 8 0,5Estatu Batuak 8 0,5Ukraina 8 0,5Armenia 7 0,4Peru 7 0,4Uruguay 7 0,4Bulgaria 6 0,4Honduras 6 0,4

  Senegal 6 0,4Mexico 5 0,3Errusia 5 0,3Irlanda 3 0,2Italia 3 0,2Belgika 2 0,1Ginea 2 0,1Herbehereak 2 0,1Panama 2 0,1Polonia 2 0,1Sahara 2 0,1Angola 1 0,1Australia 1 0,1Bielorrusia 1 0,1Bosnia-herzegovina 1 0,1Cabo verde 1 0,1Kamerun 1 0,1Costa rica 1 0,1Egipto 1 0,1Hungaria 1 0,1India 1 0,1Japonia 1 0,1Mali 1 0,1Hego Afrika 1 0,1Guztira 1.692 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Euskal Herritik kanpo jaiotako zumaiarrak 1.692 pertsona dira. Biztanleriaren % 17,6adira.

  Horien artean erabat nagusitzen den multzoa, bi heren (% 66,9) osatzen duena,Espainiar Estatuan jaiotakoena da. Zumaiarren hamarretik bat baino gehiago (% 11,8)Espainiar Estatuko gainerako herrialdeetan jaiotakoa da. Euskal Herritik kanpo

  jaiotakoen artean talde handiak osatzen dituzte baita ere marokoarrek (% 4,3),errumaniarrek (% 3,3) edota kolonbiarrek (% 2,6).

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  23/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 23

  %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0

  Txina

  Portugal

  Frantzia

  Txile

  Argentina

  Bolivia

  Kuba

  Brasil

  Nikaragua

  Venezuela

  Kolonbia

  Errumania

  Maroko

  Espainiar Estatua

  0,8

  0,9

  1,0

  1,1

  1,1

  1,4

  1,4

  1,6

  1,7

  2,1

  2,6

  3,3

  4,3

  66,9

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  24/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201224

  2.4.2 Espainiar Estatuan jaioak2.4.2.1Adin eta sexu egitura20.Taula: Espainiar Estatuan jaiotako herritarren adin eta sexu

  egitura

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %

  0-4 urte 5 0,4 2 0,2 7 0,65-9 urte 6 0,5 4 0,4 10 0,910-14 urte 2 0,2 2 0,2 4 0,415-19 urte 3 0,3 5 0,4 8 0,720-24 urte 5 0,4 4 0,4 9 0,825-29 urte 8 0,7 7 0,6 15 1,330-34 urte 10 0,9 13 1,1 23 2,035-39 urte 21 1,9 19 1,7 40 3,540-44 urte 22 1,9 25 2,2 47 4,245-49 urte 24 2,1 33 2,9 57 5,050-54 urte 57 5,0 44 3,9 101 8,955-59 urte 83 7,3 100 8,8 183 16,260-64 urte 82 7,2 82 7,2 164 14,565-69 urte 64 5,7 80 7,1 144 12,770-74 urte 53 4,7 44 3,9 97 8,675-79 urte 50 4,4 45 4,0 95 8,480-84 urte 35 3,1 23 2,0 58 5,185-89 urte 33 2,9 20 1,8 53 4,7

  89 + urte 9 0,8 8 0,7 17 1,5Guztira 572 50,5 560 49,5 1.132 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Espainiar Estatuan jaiotako zumaiarren adin eta sexu egitura berezia da. Batetik, 50. hamarkadan hasi eta 70. hamarkadara arte luzatu zengarapen industrialari lotutako immigrazioa daukagu. Euskal Herrira lan bila etorri zirenak eta haien familiak. Bestetik, gaztetxo batzuk erebadaude Espainiar Estatutik etorri direnak eta noski, hauen familiak.Orokorrean, Zumaiako herritar guztiak kontutan hartuta baino dezente kolektibo zaharragoa da Espainiar Estatuan jaio diren zumaiarrena(batez beste 50,6 urte dituzte, media orokorra baino 19,9 urte gehiago).

  0,4

  0,5

  0,2

  0,3

  0,4

  0,7

  0,9

  1,9

  1,9

  2,1

  5,0

  7,3

  7,2

  5,7

  4,7

  4,4

  3,1

  2,9

  0,8

  0,2

  0,4

  0,2

  0,4

  0,4

  0,6

  1,1

  1,7

  2,2

  2,9

  3,9

  8,8

  7,2

  7,1

  3,9

  4,0

  2,0

  1,8

  0,7

  % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 %0,0 %2,0 %4,0 %6,0 %8,0 %10,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte

  75-79 urte

  80-84 urte

  85-89 urte

  89 + urte

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  25/50

  AZumaiartren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 25

  2.4.2.2 Batez besteko adina, sexuaren arabera21.Taula: Espainiar Estatuan jaiotakoen batez besteko adina, sexuaren

  arabera

  Espainiar estatukogainerako herrialdeak Orokorra Ezberdintasuna

  Emakumezkoak 61,1 41,5 19,6Gizonezkoak 60,0 39,9 20,1Guztira 60,6 40,7 19,9Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2.4.2.3 Etxeko kide kopurua22.Taula: Espainiar Estatuan jaiotakoak zenbanaka bizi diren

  Espainiar estatuko

  gainerako herrialdeak Orokorra Ezberdintasuna

  Etxeko kide kopurua 2,9 3,4 -0,5Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,060,0

  70,0

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  61,1 60,0 60,6

  41,5 39,9 40,7Espainiar estatuko gainerakoherrialdeak

  Orokorra

  0,00,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  Etxeko kide kopurua

  2,93,4

  Espainiar estatukogainerako herrialdeak

  Orokorra

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  26/50

  AZumaiartren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 26

  2.4.2.4 Zein herrialdetakoak diren (5 herrialdeko ranking-a)23.Taula: Espainiar Estatuan jaiotakoak zein

  herrialdetakoak diren

  Maiztasuna Ehunekoak (%)

  Badajoz 412 36,4vila 119 10,5Salamanca 87 7,7Burgos 45 4,0Sevilla 43 3,8Guztira 1.132 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Espainiar Estatuan jaiotako 1.132 zumaiarretatik multzo handiena Badajoz-koa da (% 36,4 eta412 herritar). Avilan edota Salamancan jaioak dira bigarren eta hirugarren multzokopurutsuenak (% 10,5 eta % 7,7rekin hurrenez hurren).

  Badajozen jaiotakoen artean, Zalamea de la Serena, Esparragosa de la Serena edotaBarcarrota udalerrietakoak aipa genitzazke (62, 56 eta 52 zumaiar hurrenez hurren).

  %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0

  Sevilla

  Burgos

  Salamanca

  vila

  Badajoz

  3,8

  4,0

  7,7

  10,5

  36,4

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  27/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201227

  2.4.3 Hego Amerikan jaioak2.4.3.1Adin eta sexu egitura24.Taula: Hego Amerikan jaiotako herritarren adin eta sexu

  egitura

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %

  0-4 urte 1 0,5 1 0,5 2 1,05-9 urte 3 1,6 3 1,6 6 3,110-14 urte 4 2,1 3 1,6 7 3,715-19 urte 8 4,2 8 4,2 16 8,420-24 urte 10 5,2 6 3,1 16 8,425-29 urte 14 7,3 7 3,7 21 11,030-34 urte 18 9,4 14 7,3 32 16,835-39 urte 13 6,8 14 7,3 27 14,140-44 urte 7 3,7 7 3,7 14 7,345-49 urte 13 6,8 6 3,1 19 9,950-54 urte 10 5,2 10 5,2 20 10,555-59 urte 4 2,1 4 2,1 8 4,260-64 urte 2 1,0 0 0,0 2 1,065-69 urte 0 0,0 1 0,5 1 0,570-74 urte 0 0,0 0 0,0 0 0,075-79 urte 0 0,0 0 0,0 0 0,080-84 urte 0 0,0 0 0,0 0 0,085-89 urte 0 0,0 0 0,0 0 0,0

  89 + urte 0 0,0 0 0,0 0 0,0Guztira 107 56,0 84 44,0 191 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Hego Amerikan jaiotako zumaiarrak bi berezitasun nabarmen dituzte. Batetik, oso gazteak dira, batez beste 34,2 urte dituzte (mediaorokorra baino 6,5 urte gutxiago). Eta bestetik, gehienbat emakumezkoak dira (% 56,0).

  Beraien artean ez dago erroldatuta adineko pertsonarik. Ia denak lan egiteko adinean daude.

  0,5

  1,6

  2,1

  4,2

  5,2

  7,3

  9,4

  6,8

  3,7

  6,8

  5,2

  2,1

  1,0

  0,5

  1,6

  1,6

  4,2

  3,1

  3,7

  7,3

  7,3

  3,7

  3,1

  5,2

  2,1

  0,5

  % 10,0 % 5,0 %0,0 %5,0 %10,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte

  75-79 urte

  80-84 urte

  85-89 urte

  89 + urte

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  28/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 28

  2.4.3.2 Batez besteko adina, sexuaren arabera25.Taula: Hego American jaiotakoen batez besteko adina,

  sexuaren arabera

  Hego America Orokorra Ezberdintasuna

  Emakumezkoak 33,9 41,5 -7,6Gizonezkoak 34,5 39,9 -5,4Guztira 34,2 40,7 -6,5Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2.4.3.3 Etxeko kide kopurua26.Taula: Hego American jaiotakoak zenbanaka bizi diren

  Hego America Orokorra Ezberdintasuna

  Etxeko kide kopurua 3,7 3,4 0,3Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  0,05,0

  10,015,020,025,030,0

  35,040,045,0

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  33,9 34,5 34,2

  41,5 39,9 40,7

  Hego Amerika

  Orokorra

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,03,5

  4,0

  Etxeko kide kopurua

  3,73,4

  Hego America

  Orokorra

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  29/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 29

  2.4.3.4 Zein herrialdetakoak diren27.Taula: Hego Amerikan jaiotako zumaiarrak

  zein herrialdetakoak diren

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Kolonbia 44 23,0Venezuela 36 18,8Brasil 27 14,1Bolivia 23 12,0Argentina 19 9,9Txile 18 9,4Ekuador 10 5,2Peru 7 3,7Uruguay 7 3,7Guztira 191 100,0

  Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  %0,0 %5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0

  Peru

  Uruguay

  Ekuador

  Txile

  Argentina

  Bolivia

  Brasil

  Venezuela

  Kolonbia

  3,7

  3,7

  5,2

  9,4

  9,9

  12,0

  14,1

  18,8

  23,0

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  30/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201230

  2.4.4 Ipar Afrikan jaioak2.4.4.1Adin eta sexu egitura28.Taula: Ipar Afrikan jaiotako herritarren adin eta sexu

  egitura

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %

  0-4 urte 1 1,1 0 0,0 1 1,15-9 urte 3 3,4 0 0,0 3 3,410-14 urte 0 0,0 1 1,1 1 1,115-19 urte 3 3,4 2 2,3 5 5,720-24 urte 4 4,5 0 0,0 4 4,525-29 urte 7 8,0 5 5,7 12 13,630-34 urte 7 8,0 6 6,8 13 14,835-39 urte 8 9,1 10 11,4 18 20,540-44 urte 6 6,8 5 5,7 11 12,545-49 urte 4 4,5 3 3,4 7 8,050-54 urte 2 2,3 2 2,3 4 4,555-59 urte 2 2,3 2 2,3 4 4,560-64 urte 2 2,3 0 0,0 2 2,365-69 urte 1 1,1 1 1,1 2 2,370-74 urte 0 0,0 0 0,0 0 0,075-79 urte 0 0,0 0 0,0 0 0,080-84 urte 0 0,0 0 0,0 0 0,085-89 urte 1 1,1 0 0,0 1 1,1

  89 + urte 0 0,0 0 0,0 0 0,0Guztira 51 58,0 37 42,0 88 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa.2012

  Ipar Afrikan jaiotako zumaiarrak adin egituraren aldetik Hego Amerikan jaiotakoen antzekoak dira. Batez beste 35,9 urte dituzte (mediaorokorra baino 4,8 urte gutxiago). Multzo honetako ia pertsona guztiak 25 eta 49 urte bitartean kokatzen dira.Sexuen banaketan ere emakumezkoak (% 58,0) gizonezkoak baino (% 42,0) gehiago dira.

  0,5

  3,4

  3,4

  4,5

  8,0

  8,0

  9,1

  6,8

  4,5

  2,3

  2,3

  2,3

  1,1

  1,1

  1,1

  2,3

  5,7

  6,8

  11,4

  5,7

  3,4

  2,3

  2,3

  1,1

  % 12,0 % 9,0 % 6,0 % 3,0 %0,0 %3,0 %6,0 %9,0 %12,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte70-74 urte

  75-79 urte

  80-84 urte

  85-89 urte

  89 + urte

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  31/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 31

  2.4.4.2 Batez besteko adina, sexuaren arabera29.Taula: Ipar Afrikan jaiotakoen batez besteko adina,

  sexuaren arabera

  Ipar Afrika Orokorra Ezberdintasuna

  Emakumezkoak 35,1 41,5 -6,4Gizonezkoak 37,0 39,9 -2,9Guztira 35,9 40,7 -4,8Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2.4.4.3 Etxeko kide kopurua30.Taula: Ipar Afrikan jaiotakoak zenbanaka bizi diren

  Ipar Afrika Orokorra Ezberdintasuna

  Etxeko kide kopurua 4,1 3,4 0,7Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  30,0

  32,0

  34,0

  36,038,0

  40,0

  42,0

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  35,1

  37,0

  35,9

  41,539,9

  40,7

  Ipar Afrika

  Orokorra

  0,00,51,01,52,02,53,03,54,0

  4,5

  Etxeko kide kopurua

  4,1

  3,4

  Ipar Afrika

  Orokorra

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  32/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 32

  2.4.4.4 Zein herrialdetakoak diren31.Taula: Ipar Afrikan jaiotako zumaiarrak

  zein herrialdetakoak diren

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Maroko 73 83,0Argelia 12 13,6Sahara 2 2,3Egipto 1 1,1Guztira 88 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0

  Egipto

  Sahara

  Argelia

  Maroko

  1,1

  2,3

  13,6

  83,0

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  33/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 33

  3 ZUMAIAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA3.1 ZUMAIAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA 1900. URTETIK HONA

  1900. urtetik hona laukoiztu egin da Zumaiako biztanleria. 2.370 biztanle izatetik 9.616 izaterapasa da. Grafikoan ikus daitekeen bezala, XX. mendeko lehen erdian zehar populazioarenigoera konstante bat eduki du udalerriak, nahiz eta, igoera hori oso indartsua ez izan.Biztanleriaren igoera esanguratsuena 50, 60 eta 70. hamarkadatan gertatu zen, hiruhamarkadatan bikoiztu baino gehiago egin zelako Zumaiako biztanleria. Batez ere, EspainiarEstatuko herrialdeetatik lan bila joandako immigranteez elikatu zen gorakada hau. 1991.urtean Espainiar Estatuan jaiotako ia 1.500 herritar zenbatu ziren.

  1980 eta 2012 bitartean populazioak goraka jarraitu du baina erritmo motelean berriro. Esanbeharra dago XXI. mendeko lehen hamarkadan zertxobait azkartu zela igoera hau, immigrazio

  olatu berriarekin, Espainiar Estatutik haratagoko etorkinekin. Halere, ez den lehenengoolatuaren parekoa izan.

  2.370 2.7092.997 3.142 3.222

  3.5514.444

  6.341

  7.840 8.1628.527

  9.285 9.616

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2009 2012

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  34/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 34

  3.2 ZUMAIAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA AZKEN HAMABOST URTEETAN,SEXUAREN ARABERA

  32.Taula: Zumaiako biztanleriaren bilakaera 1998 eta 2012 bitartean, urteka

  Guztira Emakumezkoak Gizonezkoak

  Biztanleria Saldoa Biztanleria Saldoa Biztanleria Saldoa1998 8.305 0 4.152 0 4.153 01999 8.331 26 4.174 22 4.157 42000 8.392 61 4.209 35 4.183 262001 8.455 63 4.236 27 4.219 362002 8.560 105 4.260 24 4.300 812003 8.656 96 4.319 59 4.337 372004 8.705 49 4.350 31 4.355 182005 8.739 34 4.375 25 4.364 92006 8.837 98 4.434 59 4.403 392007 8.976 139 4.507 73 4.469 662008 9.099 123 4.573 66 4.526 572009 9.285 186 4.652 79 4.633 1072010 9.337 52 4.689 37 4.648 152011 9.461 124 4.761 72 4.700 522012 9.581 120 4.831 70 4.750 50Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  33.Taula: Zumaiako biztanleriaren bilakaera 1998 eta 2012 bitartean, epealdikaSaldoa guztira Gizonezkoen saldoa Emakumezkoen saldoa

  1998-2002 255 108 1472002-2007 416 247 1692007-2012 605 324 281Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  34.Taula:

  Saldoa guztira Gizonezkoen saldoa Emakumezkoen saldoa

  1998-2012 1.276 679 597Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  35/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201235

  1998 eta 2012 bitartean Zumaiakobiztanleriak urtero gora egin du.Bereziki aipagarria da, azken urteetan,krisi ekonomikoaren urteetan ari delagehien hazten populazioa. 2008tik

  hona 400 herritar baino gehiagokohazkundea eduki du.

  Guztira, azken 15 urteetako balantzeaeginez gero, Zumaiak 1.276 herritargehiago ditu.

  0

  1.000

  2.000

  3.000

  4.0005.000

  6.000

  7.000

  8.000

  9.000

  10.000

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  4.152 4.174 4.209 4.236 4.260 4.319 4.350 4.375 4.434 4.507 4.573 4.652 4.689 4.7614.831

  4.153 4.157 4.183 4.219 4.300 4.337 4.3554.364 4.403 4.469 4.526

  4.633 4.648 4.700 4.750

  Emakumezkoak Gizonezkoak

  255

  108

  147

  416

  247

  169

  605

  324281

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  Aldaketa guztira Gizonezkoak aldaketa Emakumezkoak aldaketa

  1998-2002 2002-2007 2007-2012

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  36/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201236

  3.3 ZUMAIAKO HERRITARREN ADIN ETA SEXU EGITURAREN BILAKAERA (2001-2012)

  35.Taula: Zumaiako herritarren adin eta sexu egitura, 2001ean

  2001

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %0-4 urte 205 2,4 225 2,6 430 5,05-9 urte 205 2,4 182 2,1 387 4,510-14 urte 208 2,4 224 2,6 432 5,115-19 urte 244 2,9 256 3,0 500 5,920-24 urte 375 4,4 343 4,0 718 8,425-29 urte 343 4,0 397 4,7 740 8,730-34 urte 321 3,8 353 4,1 674 7,935-39 urte 323 3,8 373 4,4 696 8,240-44 urte 352 4,1 331 3,9 683 8,045-49 urte 308 3,6 329 3,9 637 7,550-54 urte 285 3,3 325 3,8 610 7,255-59 urte 204 2,4 249 2,9 453 5,360-64 urte 155 1,8 166 1,9 321 3,865-69 urte 196 2,3 185 2,2 381 4,570-74 urte 183 2,1 118 1,4 301 3,575-79 urte 173 2,0 123 1,4 296 3,580-84 urte 97 1,1 63 0,7 160 1,985 urte edo gehiago 83 1,0 25 0,3 108 1,3

  Guztira 4.260 50,0 4.267 50,0 8.527 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2,4

  2,4

  2,4

  2,9

  4,4

  4,0

  3,8

  3,8

  4,1

  3,6

  3,3

  2,4

  1,8

  2,3

  2,1

  2,01,1

  1,0

  2,6

  2,1

  2,6

  3,0

  4,0

  4,7

  4,1

  4,4

  3,9

  3,9

  3,8

  2,9

  1,9

  2,2

  1,4

  1,40,7

  0,3

  % 6,0 % 4,0 % 2,0 %0,0 %2,0 %4,0 %6,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte

  75-79 urte80-84 urte

  85 urte edo gehiago

  Emakumezkoak Gizonezkoak

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  37/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201237

  36.Taula: Zumaiako herritarren adin eta sexu egitura, 2012an

  2012

  Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

  Kopurua % Kopurua % Kopurua %0-4 urte 281 2,9 318 3,3 599 6,25-9 urte 261 2,7 274 2,8 535 5,610-14 urte 251 2,6 237 2,5 488 5,1

  15-19 urte 228 2,4 218 2,3 446 4,620-24 urte 222 2,3 208 2,2 430 4,525-29 urte 266 2,8 275 2,9 541 5,630-34 urte 375 3,9 346 3,6 721 7,535-39 urte 431 4,5 447 4,6 878 9,140-44 urte 351 3,7 369 3,8 720 7,545-49 urte 362 3,8 412 4,3 774 8,050-54 urte 361 3,8 332 3,5 693 7,255-59 urte 308 3,2 336 3,5 644 6,760-64 urte 284 3,0 289 3,0 573 6,065-69 urte 239 2,5 255 2,7 494 5,170-74 urte 151 1,6 144 1,5 295 3,175-79 urte 176 1,8 148 1,5 324 3,480-84 urte 144 1,5 97 1,0 241 2,585 urte edo gehiago 154 1,6 66 0,7 220 2,3Guztira 4.845 50,4 4.771 49,6 9.616 100,0Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  2,9

  2,7

  2,6

  2,4

  2,3

  2,8

  3,9

  4,5

  3,7

  3,8

  3,8

  3,2

  3,0

  2,5

  1,6

  1,8

  1,5

  1,6

  3,3

  2,8

  2,5

  2,3

  2,2

  2,9

  3,6

  4,6

  3,8

  4,3

  3,5

  3,5

  3,0

  2,7

  1,5

  1,5

  1,0

  0,7

  % 6,0 % 4,0 % 2,0 %0,0 %2,0 %4,0 %6,0

  0-4 urte

  5-9 urte

  10-14 urte

  15-19 urte

  20-24 urte

  25-29 urte

  30-34 urte

  35-39 urte

  40-44 urte

  45-49 urte

  50-54 urte

  55-59 urte

  60-64 urte

  65-69 urte

  70-74 urte

  75-79 urte

  80-84 urte

  85 urte edo gehiago

  Emakumezkoak Gizonezkoak

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  38/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 38

  3.4 ZAHARTZE INDIZEAREN BILAKAERA (1991-2012)

  37.Taula: Zumaiako biztanleriaren zahartze indizearen

  bilakaera (1991-2012)

  1991 2001 2012

  Zahartze indizea 62,7 89,6 103,8Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  1991 eta 2001. urteen artean zumaiako biztanleriaren zahartze indizeak asko egin zuen gora,jaiotza tasa oso baxuagatik batez ere. 2001 eta 2012. urteen artean aldiz, fenomeno horifrenatzea lortu da eta jaiotza tasaren handitzearekin batera piramide poblazionalaren oinarriazabaltzea lortu da. Halere, herritarren gehiengoa piramidearen (erronboaren) erdian kokatzenda eta pixkanaka jende multzo handi hori zahartzarora iristen denean, adineko pertsonekikodependentzia handia izango da.

  Udalerriaren zahartze indizeak gora egin du azken hamarkadan, nahiz eta, gorakadasuabeagoa izan den. Dena dela, Zumaia nahiko herri gaztea dela kontsidera genezake,

  Gipuzkoa edo Euskal Herri mailako egoera demografikoa zein den ikusita.

  62,7

  89,6

  103,8

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  1991 2001 2012

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  39/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 39

  3.5 EUSKAL HERRITIK KANPO JAIOTAKOEN BILAKAERA (1991-2012)

  38.Taula: Euskal Herritik kanpo jaiotako zumaiarren bilakaera

  (1991-2012)

  Espainiar Estatukogainerako herrialdeak

  Espainiar Estatutikkanpo jaioak

  1991 1.428 862001 1.315 1682011 1.150 5082012 1.132 561Iturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Euskal Herritik kanpo jaiotakoak bi multzo nagusitan banatu genitzazke gaur egun Zumaian.Batetik, lehen etorkin olatuan etorri zirenak dauzkagu, Espainiar Estatuko herrialdeetatik batezere 50, 60 eta 70. hamarkadetan iritsitakoak. Hauek eta hauen ondorengoak beherakotendentzia markatzen dute kopurutan, adinean gora doazen neurrian. Azken hogei urteetan1.428 izatetik 1.132 izatera pasa dira. Halere, kopuru txikitan bada ere, badirudi EspainiarEstatuko herrialdeetatik berriro jendea etortzen hasi dela krisi ekonomikoa dela eta.

  Bestetik, etorkin olatu berriarekin Zumaiara iritsitakoak dauzkagu, Espainiar Estatua bainourrunagotik etorriak, batez ere, Hego Amerikatik edota Ipar Afrikatik. 2000. urtetik hona askoigo da beraien kopurua Zumaian eta tendentzia gorakoa da.

  14281315

  1150 1132

  86168

  508 561

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  1991 2001 2011 2012

  Espainiar Estatuko gainerako herrialdeak Espainiar Estatutik kanpo jaioak

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  40/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 40

  4 ZUMAIAKO IKASTETXEETAKO DATUAK,JATORRIAREN ARABERA

  4.1 ZUMAIAKO IKASTETXEETAKO IKASLEAK, JATORRIAREN ARABERA

  39.Taula: Zumaiako ikastetxeetako ikasleak, jatorriaren arabera

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Zumaia 700 82,7Gipuzkoako gainerako udalerriak 93 11,0Euskal Herriko gainerako sei herrialdeak 11 1,3Espainiar Estatua 8 0,9Europa 9 1,1Afrika 11 1,3Amerika 11 1,3Asia 3 0,4Guztira 846 100,0Oharra: Ikasle guztiak ez dira Zumaian biziIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Zumaiako ikastetxe ezberdinak kontutan hartuta, Euskal Herritik kanpo jaiotakoen kopurua% 5,0koa da. Kopuru altuenetik baxuenera ordenatuta, afrikarrak (% 1,3), amerikarrak(% 1,3), Europako gainerako estatuetatik etorriak (% 1,1), Espainiar Estatuko herrialdeetatik

  etorriak (% 0,9) eta asiarrak (% 0,4).

  %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0

  Asia

  Amerika

  Afrika

  Europa

  Espainiar Estatua

  Euskal Herriko gainerako sei herrialdeak

  Gipuzkoako gainerako udalerriak

  Zumaia

  0,4

  1,3

  1,3

  1,1

  0,9

  1,3

  11,0

  82,7

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  41/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 41

  4.2 ZUMAIAKO IKASTETXETAKO IKASLEEN JATORRIA, SEXUAREN ARABERA

  40.Taula: Zumaiako ikastetxeetako ikasleen jatorria, sexuaren arabera

  Emakumezkoa Gizonezkoa Guztira

  Maiztasuna Ehunekoa (%) Maiztasuna Ehunekoa (%) Maiztasuna Ehunekoa (%)Zumaia 323 84,3 374 87,2 697 85,8Gipuzkoa 40 10,4 37 8,6 77 9,5EH 4 1,0 7 1,6 11 1,4Espainia 5 1,3 2 0,5 7 0,9Europa 2 0,5 4 0,9 6 0,7Afrika 4 1,0 1 0,2 5 0,6Amerika 4 1,0 4 0,9 8 1,0Asia 1 0,3 0 0,0 1 0,1

  Guztira 383 100,0 429 100,0 812 100,0Oharra: Soldadura ikastetxeko ikasleak falta diraIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Sexuaren arabera begiratuz gero, nahiz eta ikasle gehiago diren gizonezkoak, etorkinenkasuan emakumezkoak dira nagusi. Euskal Herritik kanpo jaiotako ikasleen artean 27tik 16emakumezkoak dira.

  0,0

  10,0

  20,0

  30,040,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  Zumaia Gipuzkoa EH Espainia Europa Afrika Amerika Asia

  84,3

  10,4

  1,0 1,3 0,5 1,0 1,0 0,3

  87,2

  8,61,6 0,5 0,9 0,2 0,9

  Emakumezkoa Gizonezkoa

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  42/50

  Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 201242

  4.3 ZUMAIAKO IKASTETXEETAKO IKASLEEN JATORRIA, ADIN-TARTEAREN ARABERA

  41.Taula: Zumaiako ikastetxeetako ikasleen jatorria, adin-tartearen arabera

  0-4 urte 5-9 urte 10 urte edo gehiago Guztira

  Maiztasuna Ehunekoa (%) Maiztasuna Ehunekoa (%) Maiztasuna Ehunekoa (%) Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Zumaia 258 89,3 303 84,4 136 82,9 697 85,8Gipuzkoa 24 8,3 31 8,6 22 13,4 77 9,5EH 4 1,4 7 1,9 0 0,0 11 1,4Espainia 1 0,3 6 1,7 0 0,0 7 0,9Europa 0 0,0 4 1,1 2 1,2 6 0,7Afrika 1 0,3 3 0,8 1 0,6 5 0,6Amerika 1 0,3 4 1,1 3 1,8 8 1,0Asia 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,1Guztira 289 100,0 359 100,0 164 100,0 812 100,0Oharra: Soldadura ikastetxeko ikasleak falta diraIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  %0,0

  %10,0

  %20,0

  %30,0

  %40,0

  %50,0

  %60,0

  %70,0

  %80,0

  %90,0

  Zumaia Gipuzkoa EH Espainia Europa Afrika Amerika Asia

  89,3

  8,31,4 0,3 0,3 0,3

  84,4

  8,61,9 1,7 1,1 0,8 1,1 0,3

  82,9

  13,4

  1,2 0,6 1,8

  0-4 urte 5-9 urte 10 urte edo gehiago

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  43/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 43

  4.4 ZUMAIAKO IKASTETXEETAKO IKASLEEN JATORRIA, ZENTROZ-ZENTRO

  4.4.1 Zumaiako soldadura eskola

  42.Taula: Zumaiako soldadura eskola, 2012-2013 ikasturtea

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Zumaia 2 8,0Gipuzkoako gainerako udalerriak 11 44,0Europa 3 12,0Afrika 5 20,0Amerika 2 8,0Asia 2 8,0Guztira 25 100,0Oharra: Ikasle guztiak ez dira Zumaian biziIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0

  Asia

  Amerika

  Afrika

  Europa

  Gipuzkoako gainerako udalerriak

  Zumaia

  8,0

  8,0

  20,0

  12,0

  44,0

  8,0

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  44/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 44

  4.4.2 Zumaiako soldadura brigada43.Taula: Zumaiako soldadura brigada, 2012-2013 ikasturtea

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Zumaia 1 11,1Gipuzkoako gainerako udalerriak 5 55,6Espainiar Estatua 1 11,1Afrika 1 11,1Amerika 1 11,1Guztira 9 100,0Oharra: Ikasle guztiak ez dira Zumaian biziIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  4.4.3 Oikia eskola44.Taula: Oikia eskola, 2012-2013 ikasturtea

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Zumaia 28 96,6Amerika 1 3,4Guztira 29 100,0Oharra: Ikasle guztiak ez dira Zumaian biziIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0

  Amerika

  Afrika

  Espainiar Estatua

  Gipuzkoako gainerako udalerriak

  Zumaia

  11,1

  11,1

  11,1

  55,6

  11,1

  Zumaia;%96,6

  Amerika;%3,4

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  45/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 45

  4.4.4 Maria eta Jose45.Taula: Maria eta Jose, 2012-2013 ikasturtea

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Zumaia 53 84,1Gipuzkoako gainerako udalerriak 10 15,9Guztira 63 100,0Oharra: Ikasle guztiak ez dira Zumaian biziIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  4.4.5 Herri eskola46.Taula: Herri eskola, 2012-2013ikasturtea

  Maiztasuna Ehunekoa (%)

  Zumaia 616 85,6Gipuzkoako gainerako udalerriak 67 9,3Euskal Herriko gainerako sei herrialdeak 11 1,5Espainiar Estatua 7 1,0Europa 6 0,8Afrika 5 0,7Amerika 7 1,0Asia 1 0,1Guztira 720 100,0Oharra: Ikasle guztiak ez dira Zumaian biziIturria: Aztiker, bigarren mailako datuen ustiaketa. 2012

  Zumaia; %84,1

  Gipuzkoakogainerako

  udalerriak; %15,9

  %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0

  Asia

  Amerika

  Afrika

  Europa

  Espainiar Estatua

  Euskal Herriko gainerako sei herrialdeak

  Gipuzkoako gainerako udalerriak

  Zumaia

  0,1

  1,0

  0,7

  0,8

  1,0

  1,5

  9,3

  85,6

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  46/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 46

  5 ONDORIO NAGUSIAK

  Zumaiarren artean Euskal Herrian jaiotakoek ehuneko oso altua osatzen dute. Herritarren% 82,4a dira, horietatik gehienak Zumaiako udalerrian bertan jaiotakoak. Gipuzkoakogainerako udalerrietan jaiotakoen kopurua ere altua da, herritarren laurden bat izaterainoiristen delarik. Zumaiarren gainerako % 17,6a Euskal Herriko mugetatik kanpo jaiotakoa da.Multzo honen barruan, jaioleku kopurutsuena Espainiar Estatuko gainerako herrialdeak dira.Euskal Herritik kanpo jaiotakoen bi herena bertakoa da eta guztira Zumaiako herritarrenhamarretik bata baino gehiago osatzen dute (% 11,8). Jaiotza leku kopurutsua dira baita ereMaroko, Errumania edota Kolonbia. Guztira 52 estatu ezberdinetan jaiotako herritarrak bizidira Zumaian.

  Txostenean zehar esan bezala, Zumaiako biztanleria piramidea ez da piramide itxurakoa,erronbo forma gehiago du. Orokorrean, mendebaldeko herrialde ekonomikoki garatugehienetan gertatzen den fenomenoa da hau, jaiotza tasaren beherakada azkarra eta biziesperantzaren luzatzearen eraginez. Zumaian, halere, azken urteetan piramide horrenoinarria dezente zabaldu da eta Gipuzkoa edo Euskal Herriarekin alderatuta biztanleria gazteaduela esan daiteke. Jaiotza tasaren igoera handia eman dela ikus daiteke, horretan etorkin

  berrien gaztetasunak eragin garbia duelarik.

  Immigrazio fluxu berriek biztanleriaren adin egitura gaztetzea eragiten dute, kanpotik

  datorren jendea nahiko gaztea izan ohi baita (kasu askotan haur edo gaztetxoekin gainera).Bestetik, immigrazio tradizionala, hau da, 50, 60 eta 70. hamarkadetan iritsitako Espainiar

  Estatuan jaiotako herritarrak jada adinean aurrera joan dira. Hamarkada batzuetan fluxu horietenda egon den arren, azken urteetan Espainiar Estatua jasaten ari den krisi ekonomikogogorrak fenomeno hori berriro goruzko joeran jarri duela eta begiratu beharreko aspektuadela dirudi.

  GIPUZKOAN ETA EUSKAL HERRIAN JAIO DIRENEN EZAUGARRIAK

  Zumaiatik kanpo, baina Gipuzkoa edo Euskal Herriko udalerrietan jaio diren gehienak adineznagusiak dira, Zumaiako batez besteko adina baino zertxobait zaharragoak. Sexuaren arabera,emakumezkoak (% 52,4) zertxobait gehiago dira gizonezkoak baino (% 47,6).Gipuzkoan jaiotakoak eta egun Zumaian bizi direnak 2.579 pertsona dira. Horietatik laurdenbat (% 25,6) Donostian jaioak dira eta beste laurden bat Urola Erdiko eskualdean (Zestoan %15,0; Azpeitian % 5,5; Azkoitian % 4,3). Urola Kostako gainerako udalerrietan ere zumaiarasko jaio dira (% 6,9 Zarautzen; % 4,3 Getarian edota % 1,7 Aizarnazabalen). Bestetik,gainerako sei euskal lurraldeetan jaiotako zumaiarren artean (354 dira guztira) aipagarriena da

  bizkaitarrak direla bi herena (% 65,5).

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  47/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 47

  EUSKAL HERRITIK KANPO JAIO DIRENEN EZAUGARRIAK

  Euskal Herritik kanpo jaiotako zumaiarrak 1.692 dira, herritarren % 17,6a. Gehiago diraemakumezkoak (% 52,4) gizonezkoak baino (% 47,6). Euskal Herritik kanpo jaiotakoherritarren ehunekoa ez da bereziki altua ez eta baxua ere udalerri honetan. Hemen herritarmultzorik esanguratsuena Espainiar Estatuan jaiotakoena da. 1.132 zumaiar Espaniar Estatuan

  jaiotakoak dira eta herritarren % 11,8a osatzen dute (65 urtetik gorakoen artean % 29,5a).Badajoz probintzian jaiotakoak dira heren bat baino gehiago (% 36), batez ere, Zalamea de laSerena, Esparragosa de la Serena edota Barcarrota udalerrietakoak aipa genitzazke (62, 56eta 52 zumaiar hurrenez hurren).

  Euskal Herritik kanpo jaiotako kolektibo nagusiek era ezberdinean eragiten dute Zumaiakoherritarren biztanleria egituran. Espainiar Estatuan jaiotako zumaiarrak adinez zaharrak dira

  gehienak, XX. mendeko 50 eta 70. hamarkadetako migrazioei lotuak, Euskal Herrian eman zengarapen industrialaren eraginez etorritakoak. Aldiz, urrunagotik etorritako herritarrek(marokoarrek, errumaniarrek, hego amerikarrek, etb) biztanleriaren gaztetzea eragiten dute,nahiko kolektibo gazteak direlako, 30 eta 40 urte bitartekoak gehienak. XXI. mendeko lehenhamarkadan zehar emandako migrazioei lotuak. Kontutan hartu beharrekoa da, azken aldianEspainiar Estatuan jaiotako jende berria (helduak zein gaztetxoak) ere badagoela herrian.Berriro ere zonalde horretatik datozen immigratzaileen seinale izan daiteke, Euskadi estatumailan ekonomikoki hobeto dagoela eta.

  Sexuaren arabera aztertuz gero, Espainiar Estatuan jaiotako zumaiarrak oso antzeko daudebanatuta. Gizonezkoak (% 49,5) emakumezkoak baino (% 50,5) zertxobait gutxiago dirakopurutan. Euskal Herritik kanpo jaio diren gainerako herritarren artean emakumezkoengehiengoa nabariagoa da.

  Bestetik, adin-tarteak eta jaiotza tokia gurutzatuta hiru multzotan bereizi genezake Zumaiakobiztanleria. Gaztetxoen artean (0-16 urte) gehiengo oso handia (% 93,6) Gipuzkoan jaiotakoada, Zumaia barne. Adinekoen artean (65 urte edo gehiago) hiru talde nagusi bereiz ditzakegu:Zumaian jaiotakoak (% 37,2), Espainiar Estatuko herrialdeetan jaiotakoak (% 29,5) etaGipuzkoako gainerako herrietan jaiotakoak (% 27,5). Espainiar Estatuan jaiotakoen kopururikhandiena adin-tarte honetan kokatzen da. 65 urte edo gehiagoko zumaiarren ia hamarretikhiru Espainiar Estatuan jaioa da. Bukatzeko, lan egiteko adinean daudenen artean (17-64)

  hamarretik zortzi inguru euskal herritarrak dira, Espainiar Estatuan jaioak gutxiago dira, etamunduko beste tokietan jaio direnen ehunekoa agertzen da (% 10 ingurukoa). Immigraziofluxu berriarekinetorri direnak lan egiteko adinean etorri dira.

  Euskal Herritik kanpo jaiotakoak bi multzo nagusitan banatu genitzazke gaur egun Zumaianeta bi tendentzia kontrajarri antzematen dira. Batetik, lehen etorkin olatuan etorri zirenakdauzkagu, Espainiar Estatuko herrialdeetatik batez ere 50, 60 eta 70. hamarkadetaniritsitakoak. Hauek eta hauen ondorengoak beherako tendentzia markatzen dute kopurutan,adinean gora doazen neurrian. Azken hogei urteetan 1.428 izatetik 1.132 izatera pasa dira.Halere, kopuru txikitan bada ere, badirudi Espainiar Estatuko herrialdeetatik berriro jendeaetortzen hasi dela krisi ekonomikoa dela eta.

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  48/50

  AZumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera, 2012 48

  Bestetik, etorkin olatu berriarekin Zumaiara iritsitakoak dauzkagu, Espainiar Estatua bainourrunagotik etorriak, batez ere, Hego Amerikatik edota Ipar Afrikatik. 2000. urtetik hona askoigo da beraien kopurua Zumaian eta tendentzia gorakoa da.

  Duela hamarkada batzuk Espainiar Estatutik etorritako imigranteek aniztasuna sortu bazutenherrian (aniztasun sozial, kultura edota politikoa), gaur egun are eta gehiago, Europako besteestatuetatik eta munduko herrialde ezberdinetatik etorritako herritarrekin. Komunitateezberdinen arteko ezagutza, aitortza eta bizikidetza proiektuak egiteko ezinbestekoa daerrealitate hau kontutan hartzea. Pista txiki batzuk eskaintzen ditu mapa honek, diagnostikobat egiteko balio du eta aurrera begirako estrategia bat martxan jartzeko aukera zabaltzen dumaila ezberdinetan, hala nola, hezkuntzan, kulturan, hizkuntzan edo lan-munduan.

  Biztanleriaren jaioterriaren araberako konposizio anitzak erronkak sortzen ditu nazio bezala etaudalerri bezala. Garrantzitsua da detektatzea beste herrialdeetatik etorritako zumaiarrek edota

  bertan jaiotako herritarrek zein behar eta zein zailtasun dituzten elkarren arteko ezagutza,aitortza eta bizikidetza eszenatoki baten aldera bidea egiteko.

  ZUMAIAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA

  1900. urtetik hona laukoiztu egin da Zumaiako biztanleria. 2.370 biztanle izatetik 9.616 izaterapasa da. XX. mendeko lehen erdian zehar populazioaren igoera konstante bat eduki duudalerriak, nahiz eta, igoera hori oso indartsua ez izan. Biztanleriaren igoera esanguratsuena50, 60 eta 70. hamarkadatan gertatu zen, batez ere, Espainiar Estatuko herrialdeetatik lan bila

  joandako immigranteez elikatu zen gorakada hau.

  1980 eta 2012 bitartean populazioak goraka jarraitu du baina erritmo motelean berriro. Esanbeharra dago XXI. mendeko lehen hamarkadan zertxobait azkartu zela igoera hau, immigrazioolatu berriarekin, Espainiar Estatutik haratagoko etorkinekin. Halere, ez den lehenengoolatuaren parekoa izan.

  ZUMAIAKO IKASTETXEETAKO IKASLEAK ETA BERAIEN JAIOTZA TOKIA

  Abian dagoen ikasturteko (2012/2013) datuen arabera, Zumaiako ikastetxeetan ikasten dutenhaur eta gaztetxoen gehiengo handi bat (% 96,7) Euskal Herrian jaiotakoa da, ia denakZumaian bertan. Horien artean bi gurasoak Euskal Herritik kanpo jaiotakoak dituzten batzukere sartzen dira, noski. Zumaiako ikastetxeen ikasleen artean, Euskal Herritik kanpo jaiodirenak, beraz, ez dira asko. Bertan kokatzen dira Espainiar Estatuko, Europar Batasunekobeste estatu batzuetako, Ipar Afrikako, Asiako edota Hego Amerikako haur eta gaztetxoak.Sexuaren arabera, nahiz eta ikasle gehiago izan gizonezkoak, Euskal Herritik kanpoko ikasleenartean emakumezkoen kopurua altuagoa da.

  Hezkuntzak eskaintzen duen harreman esparrua lehentasunezkotzat jo behar da elkar

  ezagutza, aitortza eta bizikidetza erronkak jorratzerako orduan. Eskema horretan hezitzen dirahaur eta gaztetxoak eta, bestalde, helduen artean ere elkar ezagutza eta harremanak lantzekoaukera ematen du.

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  49/50

 • 7/27/2019 Zumaiarren jaiotza lekuen mapa eta biztanleriaren bilakaera 2012

  50/50

  Martin Ugalde Kultur Parkea, Gudarien Etorbidea z/g20140 ANDOAIN [GIPUZKOA]

  943 59 30 06 / 608 018 512

  [email protected]