15
ZORA VEČ ZDRAVJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE Z AVTIZMOM IN NJIHOVE DRUŽINE 1

ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

ZORA

VEČ ZDRAVJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE Z AVTIZMOM IN NJIHOVE DRUŽINE

1

Page 2: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

Cilj

• razvoj terapevtskih in izobraževalnih programov, ki zmanjšujejo neenakost pri zdravju otrok in mladostnikov z avtizmom, kot skupine otrok s posebnimi potrebami, in so v pomoč njihovim družinam

2

Page 3: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

3

Struktura projekta WP 1: Upravljanje in vodenje

WP 2: Informiranje in obveščanje

WP 3: Terapevtske obravnave

WP 4: Bivalni center

WP 5: Izobraževanje

Trajanje: 22. 1. 2015 – 31.12.2016

Vrednost: 718. 090 €; sofinanciranje 646.281 €

Page 4: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

4

Partnerji

Inštitut za avtizem in

sorodne motnje

nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje,

informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni center in

izobraževanje staršev

Alma Mater Europaea –

Evropski center, Maribor

partner za izobraževanje strokovnjakov

Mestna občina Maribor partner za obveščanje in informiranje

NevSom,

OSLO University Hospital

partner za izobraževanje strokovnjakov

Društvo za pomoč

otrokom z avtističnimi

motnjami „Školjke“

partner za obveščanje/informiranje in izobraževanje staršev

Page 5: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

lokacija

5

Page 6: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

ekipa

6

Page 7: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

7

Kaj je bilo narejenega?

• Terapevtske obravnave: 100 otrok /4500 obravnav

• 240/4200

• Bivalni center: 50 otrok/500 oskrbnih dni

• 69 otrok/519 oskrbnih dni

• Izobraževanje strokovnjakov: 55/81 (87 vpisanih)

• Izobraževanje staršev: 100/130

• Upravljanje: 3 sestanki UO/4

• Informiranje/obveščanje:

• novinarske konference: 3/3

• letaki, brošura, film, predstavitve na konferencah, članki, spletna stran,

facebook….

Page 8: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

terapevtske

8

Page 9: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

9

Bivalni center

Page 10: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

10

Izobraževanje

3rd steering committee meeting

Page 11: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

11

Obveščanje

• Spletna stran: http://zora.instavtizem.org/

• Facebook: https://www.facebook.com/institutavtizem

Page 12: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

12

Obveščanje

Page 13: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

Kako naprej?

• Bivalni center do maja 2016

• Terapevtske obravnave do dec 2016

• Nov 2016: • 4. sestanek UO

• konferenca: Avtizem: izzivi za prihodnost • zaključek projekta; gost Christopher Gillberg

• več info na: www.instavtizem.org

13

Page 14: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

Kako naprej?

• Pobude na Ministrstvo za zdravje • Povečanje programa ZZZS?

• danes v Slo ni možnosti za zgodnjo obravnavo otrok s SAM v okviru javnega zdravstva

• Inštitut za avtizem

• 0,6 koncesije (6.000 eur/mes)

• 2 zaposleni + materialni stroški

• 800 pacientov, vsako leto 100 novih

• ni odgovorov

• Ustanovitev fundacije Za otroke in odrasle z avtizmom

3rd steering committee meeting 14

Page 15: ZORA - mz.gov.si · PDF file4 Partnerji Inštitut za avtizem in sorodne motnje nosilec projekta; odgovoren za vodenje, upravljanje, informiranje/obveščanje, zgodnjo obravnavo, bivalni

hvala

ng 15