1
PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMEROV ITA JUNKAR, univ. dipl. inž. kem. Študijski program: Nanoznanosti in nanotehnologije, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana MENTOR: doc. dr. MIRAN MOZETIČ SOMENTOR: doc. dr. UROŠ CVELBAR Inštitut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana ZNANSTEVNI TEMELJI PLAZMA je ioniziran plin (četrto agregatno stanje snovi) in predstavlja vir kemijsko aktivnih skupin (ionov, elektronov, atomov, radikalov in fotonov) želimo spremeniti morfološke lastnosti površine in povečati hrapavost površine želimo povečati hidrofilnost površine (kisikova, dušikova, argonova plazma…) želimo povečati hidrofobnost površine (CF 4 plazma) želimo tvoriti nove kemijske vezi na površini - z okolju prijazno tehnologijo (izognemo se uporabi mokrih kemijskih postopkov, ki so okolju škodljivi) želimo spremeniti zgolj površino polimera (modifikacija sega do nekaj nm v globino) ne da bi spremenili lastnosti celotnega materiala spremembo omočljivosti površine S plazemsko obdelavo lahko dosežemo: 0 2 4 6 8 10 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Plasm a treatm enttim e (s) Sa (nm ) oxygen plasm a treated nitrogen plasm a treated untreated PET foil 1.vrh: C-C in C-H vezi 2.vrh: C-O vezi 3.vrh: O=C-O vezi PET obdelan s kisikovo plazmo PET obdelan z dušikovo plazmo neobdelan PET spremembo morfoloških lastnostih površine spremembo kemijske sestave površine PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMEROV JE UČINKOVIT POSTOPEK, kadar: spremembo hrapavosti površine plazma KISIKOVI ATOMI IN IONI COR COH C=O COOH plazma IZBOLJŠANJE ADHEZIJE TVORBO HIDROFILNIH ALI HIDROFOBNIH POVRŠIN uporabno pri barvanju plastičnih materialov (npr. avtomobilsk i odbijači) uporabno, ko želimo na površino kemijsko vezati nanose (npr. vezava PDMS polimera na steklo) MEDICINSKE APLIKACIJE vezava bioaktivnih nanosov (npr. vezava kolagena na umetne žile) povečanje razraščan ja celic UPORABNO ZA

ZNANSTEVNI TEMELJI

  • Upload
    melva

  • View
    67

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

plazma. KISIKOVI ATOMI IN IONI. neobdelan PET. C=O. COOH. COR. COH. PET obdelan s kisikovo plazmo. PET obdelan z dušikovo plazmo. MEDICINSKE APLIKACIJE. TVORBO HIDROFILNIH ALI HIDROFOBNIH POVRŠIN. IZBOLJŠANJE ADHEZIJE. vezava bioaktivnih nanosov - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ZNANSTEVNI TEMELJI

PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMEROV

ITA JUNKAR, univ. dipl. inž. kem.Študijski program: Nanoznanosti in nanotehnologije,

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana MENTOR: doc. dr. MIRAN MOZETIČ

SOMENTOR: doc. dr. UROŠ CVELBARInštitut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

ZNANSTEVNI TEMELJI

PLAZMA je ioniziran plin (četrto agregatno stanje snovi) in predstavlja vir kemijsko aktivnih skupin (ionov, elektronov, atomov, radikalov in fotonov)

► želimo spremeniti morfološke lastnosti površine in povečati hrapavost površine

► želimo povečati hidrofilnost površine (kisikova, dušikova, argonova plazma…)

► želimo povečati hidrofobnost površine (CF4

plazma)

► želimo tvoriti nove kemijske vezi na površini - z okolju prijazno tehnologijo (izognemo se uporabi mokrih kemijskih postopkov, ki so okolju škodljivi)

► želimo spremeniti zgolj površino polimera (modifikacija sega do nekaj nm v globino) ne da bi spremenili lastnosti celotnega materiala

►spremembo omočljivosti površine

S plazemsko obdelavo lahko dosežemo:

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Plasma treatment time (s)

Sa

(nm

)

oxygen plasma treated

nitrogen plasma treated

untreated PET foil

1.vrh: C-C in C-H vezi2.vrh: C-O vezi3.vrh: O=C-O vezi

PET obdelan s kisikovo plazmo

PET obdelan z dušikovo plazmo

neobdelan PET ► spremembo

morfoloških lastnostih površine

►spremembo kemijske sestave površine

PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMEROV JE UČINKOVIT POSTOPEK, kadar:

► spremembo hrapavosti površine

plazma

KISIKOVI ATOMI IN IONI

CO

R

CO

H

C=

O

CO

OH

plazma

IZBOLJŠANJE ADHEZIJE

TVORBO HIDROFILNIH ALI HIDROFOBNIH

POVRŠIN

uporabno pri barvanju plastičnih materialov

(npr. avtomobilski odbijači)

uporabno, ko želimo na površino kemijsko vezati nanose

(npr. vezava PDMS polimera na steklo)

MEDICINSKE APLIKACIJE

vezava bioaktivnih nanosov

(npr. vezava kolagena na umetne žile)

povečanje razraščanja celic

UPORABNO ZA