of 16/16
Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Dzi Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawi enia graficzneg o Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:50 0 1:10 00 1:20 00 Osnowa Punkt osnowy podstawowej poziomej A F 1 2 3 4 P T 2 4 7 bok trójkąta linia tekst podkreślony 4,0 0,18 1,8 3,0 0,18 1,5 Punkt osnowy podstawowej wysokościowej A J 1 2 3 4 P T 2 4 7 bok trójkąta tekst podkreślony 4,0 1,8 3,0 1,5 Punkt osnowy podstawowej X,Y,H A K 1 2 3 4 bok trójkąta linia kółko opis 4,0 0,18 0,30 1,8 3,0 0,13 0,25 1,5 Punkt osnowy szczegółowej poziomej 1234 1234 kółko linia opis 2,5 0,18 1,8 2,0 0,13 1,5 Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej 1234 1234 bok opis 2,0 1,8 1,5 1,5 Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H 1234 kółko duże kółko małe bokopis 2,5 0,6 1,8 1,8 2,0 0,5 1,45 1,5 Punkt osnowy pomiarowej poziomej 123 a b a) b) grub. linii 1,5 1,0 0,18 1,0 0,7 0,13 Grunty Punkt granicy państwa stabilizowany trwale 1 2 3 4 grub. linii opis 3,0 0,35 1,8 2,0 0,25 1,5 Punkt graniczny stabilizowany trwale 1234 grub. linii opis 1,0 0,18 1,8 0,8 0,13 1,5 Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany 1234 opis 0,18 1,8 0,18 1,5 Nazwa Państwa Rzeczpospolita Polska opis 5,0 3,5 Nazwa województwa woj. małopolskie opis 3,5 2,5 1

znaki na mapach

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of znaki na mapach

Podrczny zestaw znakw umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1

14

Podrczny zestaw znakw umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

OsnowaPunkt osnowy podstawowej poziomejA

F

1

2

3

4

P

T

2

4

7

bok trjkta

linia

tekst podkrelony4,0

0,18

1,83,0

0,18

1,5

Punkt osnowy podstawowej wysokociowejA

J

1

2

3

4

P

T

2

4

7

bok trjkta

tekst podkrelony4,0

1,83,0

1,5

Punkt osnowy podstawowej X,Y,HA

K

1

2

3

4

bok trjkta

linia

kko (opis4,0

0,18

0,30

1,83,0

0,13

0,25

1,5

Punkt osnowy szczegowej poziomej1234

1234

kko (linia

opis2,5

0,18

1,82,0

0,13

1,5

Punkt szczegowej osnowy wysokociowej1234

1234

bok

opis2,0

1,81,5

1,5

Punkt osnowy szczegowej X,Y,H1234

kko due (kko mae (bok(opis2,5

0,6

1,8

1,82,0

0,5

1,45

1,5

Punkt osnowy pomiarowej poziomej123

a

b

a)

b)

grub. linii1,5

1,0

0,181,0

0,7

0,13

GruntyPunkt granicy pastwa stabilizowany trwale1

2

3

4

(grub. linii

opis3,0

0,35

1,82,0

0,25

1,5

Punkt graniczny stabilizowany trwale1234

(grub. linii

opis1,0

0,18

1,80,8

0,13

1,5

Punkt zaamania granicy dziaki nie stabilizowany1234

(opis0,18

1,80,18

1,5

Nazwa PastwaRzeczpospolita Polskaopis5,03,5

Nazwa wojewdztwawoj. maopolskieopis3,52,5

Nazwa miasta lub powiatum.Piaopis3,52,5

Nazwa gminy lub dzielnicygm.Dopis3,52,5

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

GruntyObrb,

granica obrbu12 Brnumer i nazwa obrbu

a

b

opis

a)

b)

grub. linii3,5

3,0

2,0

0,352,5

2,1

1,4

0,25

Kontur klasyfikacyjny uytku

granica konturu4

2

P

s

I

I

I

4

3

P

s

V

numer i oznaczenie konturu

42 Ps III

a

b

opis

a)

b)

grub. linii2,5

3,0

2,0

0,181,8

2,1

1,4

0,13

Uytek gruntowy wyczony z klasyfikacjiB

p

S

S

a

b

a = bopis

a),b)2,5

1,01,8

0,7

Dziaka ewidencyjna

granica dziaki 243

123

244

1456

124

opis

grub. linii2,5

0,181,8

0,13

Granica Pastwa b

a

grub. linii

a)

b)0,50

4,0

3,00,35

3,0

2,2

Granica wojewdztwa a bgrub. linii

a)

b)0,35

3,0

4,00,25

2,2

2,2

Granica miasta, powiatu a bgrub. linii

a)

b)0,35

4,0

2,00,25

2,9

1,4

Granica gminy, dzielnicy a bgrub. linii

a)

b)0,35

3,0

2,00,25

2,1

1,4

Granica uytkua

a

grub. linii

a)

0,18

1,00,13

0,7

Punkt adresowy

(okrela miejsce wstawienia numeru adresowego, jest umieszczany || do osi ulicy na cianie budynku zwrconej do ulicy)

19/21opis2,51,8

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznego

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

GruntyOddzia lub cz oddziau lenego1

6

7

1

2

4

/

1

1

2

4

/

2

1

2

3

Z

o

s

i

n

S

k

opis3,52,5

Granica sporna dziaek

S

VOC/1245/92znak

numer sprawy4,0

1,83,0

1,5

BudynkiObrys podpory (supa nonego)p

5

grub. linii0,180,13

Symbol podpory

(stosowa, gdy wymiary supa w skali mapy s mniejsze od 1 mm)p

5

(grub. linii1,0

0,180,7

0,13

Budynek z atrium, nawisem ipodporami nawisui

3

i3

obrys przyziemia

i funkcja budynku oraz nr najwyszej kondygnacjilinia

opis0,5

2,50,35

1,8

Symbol budynku

stosowa, gdy obrys jest mniejszy ni 2(2 mmm

2

bok

opis2,0

2,51,5

1,8

Blok budynku

(czci oddzielone dylatacj lub ze wzgldu na rn ilo kondygnacji)1

2

8

8grub. linii

opis0,18

2,50,18

1,8

Zasig nawisu budynku

(nie kreli, gdy szer.< 1 mm)h

4

a

b

grub. linii

a)

b)0,35

4,0

1,00,25

3,0

0,7

witynia chrzecijaskad

b

a

c

grub. linii (krzy)

a)

b)

c)0,18

3,0

2,0

1,00,13

2,1

1,4

0,7

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

Budynkiwitynia niechrzecijaska

k

b

a

grub. linii T

a)

b)0,18

3,0

2,00,13

2,1

1,4

Wiea cinie, widokowa, p-po.w.cn.

w.wid.

linia obrysu

opis0,5

2,50,35

1,8

Wiee - symbolw.ppo.

a

b

linia symbolu

a)

b)0,18

3,5

1,00,13

2,5

0,7

cznik napowietrzny budynkw, galeria3

p

4

p

6

a

b

grub. linii

a)

b)0,35

2,0

1,00,25

1,4

0,7

Wiata, taras odkryty na podporacha

b

grub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,00,13

1,5

0,7

Przejazd pod budynkiem

Opis:najmniejsz

a wys.

przejazdu

najmniejsz

a szer.

przejazdu

5.25

3.30

g

4

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,18

2,0

1,0

1,80,13

1,5

0,7

1,5

Wjazd do podziemiagrub. linii0,180,13

Schody zewntrznegrub. linii

odstp kresek0,18

1,00,13

0,7

Taras, werandagrub. linii

odl. linii0,18

0,60,13

0,5

wietliki do podziemiagrub. linii0,180,13

Ramparmp.

rmpgrub. linii

opis0,18

1,80,13

1,5

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

BudynkiFundament budynku, budowlif.

f.

gr. linii obrysu

opis0,18

2,50,13

1,8

Cieplarnia, szklarniaciepl

.

ciepl.

ciepl.j.w.j.w.j.w.

Symbol komina przemysowegoa

a)3,02,0

Budynek w ruinier.zab.

a

b

r.zabgrub. linii

a)

b)

opis0,50

4,0

2,0

2,50,35

3,0

1,5

1,8

KomunikacjaSup kilometrowy91.0

a

b

grub. linii

( a)

( b)

opis0,18

2,0

1,0

1,80,13

2,01,5

1,00,7

1,5

Sup hektometrowya

b

92.5

grub. linii

( a)

( b)

opis0,18

2,0

1,0

1,80,13-

2,0-

1,0-

1,3-

Punkt wysokociowy

na powierzchni uksztatowanej sztucznie56.73

56.73kropka (opis0,18

1,80,18

1,5

Znak przystankub

c

c

a

grub. linii

a)

b)

c)0,18

2,0

1,0

1,00,13-

1,5-

0,7-

0,7-

Znak drogowya

b

grub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,00,13-

1,5-

0,7-

Znak sygnalizacji wietlneja

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

0,7

0,70,13-

0,5-

0,5-

Tablica informacyjna, drogowskaza

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,00,13-

1,5-

0,7-

Znak skraju torub

a

grub. linii

a)

b)0,18

1,0

1,00,13-

0,7-

0,7-

Znak przejazdu kolejowego (krzy w. Andrzeja)a

d

e

b

c

grub. linii

a)

b)

c)

d)

e)0,18

3,0

1,0

0,5

2,0

1,00,13-

2,0-

0,7-

0,4-

1,4-

0,7-

Zapora przejazdu kolejowego - symbol.

j.asf

asf..

a

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

1,0

5,00,13-

0,7-

3,5-

Przepust (w skali)a

b

grub. linii

a)

b)0,18

1,0

1,00,13-

0,7-

0,7-

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

KomunikacjaPrzepust symbol

Symbol stosuje si wraz ze znakiem rowu, gdy rw w skali mapy jest wszy od 1 mm.

a

a

a

grub. linii

a)0,35

1,00,25-

0,7-

Krawd jezdni, linia zmiany nawierzchni

b

a

grub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,00,13

1,4

0,7

Krawnik jezdnigrub. linii0,500,35

Krawd chodnika inna ni krawnik jezdnij

.

b

e

t

.

c

h

.

b

e

t

.

c

h

.

z

.

u

.

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

3,0

1,00,13-

2,1-

0,7-

Droga nie stanowica odrbnej dziaki (rzut w skali mapy)dr 4.5

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,00,13

1,4

0,7

Droga nie stanowica odrbnej dziaki (symbol)dr 4.5

dr 4.5szeroko symb.

grub. linii

opis1,0

0,18

1,81,0

0,13

1,5

O toru tramwajowego lub kolejowego normalnegogrub. linii0,350,25

Podpora przewodw trakcyjnychd

b

a

c

grub. linii

a)

b)

c)

d)

odstp strzaki od kka0,18

3,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,13

2,0

0,7

0,7

0,4

0,4

Opis nawierzchni jezdni i chodnikach.z.

j.asf.

j.z.u.

j.asf.opis2,51,8

ciana oporowa

jeli szer. ciany < 1 mm stosowa wymiar c)a

b

c

grub. linii

a)

b)

c)dla symbolu0,18

10,0

1,0

1,00,13-

7,0-

0,7-

0,7-

Most trway

opis: rzdna grna i rz. dolna102.15

95.01

grub. linii obrysu

opis rzdnych0,50

2,50,35

1,8

Most trway (symbol)1

0

2

.

1

5

9

5

.

0

1

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,50

3,0

1,0

2,50,35

2,1

0,7

1,8

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

KomunikacjaMost drewniany

(rzut w skali mapy)102.15

99.00

linie obrysu i symb.

odstp kres. pop.

opis0,18

2,5

2,50,13

1,8

1,8

Most drewniany (symbol)1

0

2

.

1

5

9

4

.

2

5

a

b

c

linia grub.

a)

b)

c)

szer. symb.

opis0,18

1,0

1,0

3,0

szer.dr.

2,50,13

0,7

0,7

2,1

szer.dr

1,8

Estakada (wiadukt)108.10

100.25

grub. linii

opis0,35

2,50,25

1,8

Uzbrojenie terenuNiezidentyfikowana armatura naziemnax

115.45

x 115.45kropka (opis0,5

1,80,5

1,5

Budowla podziemnaG

1

2

3

.

1

5

1

1

7

.

3

5

a

b

G 53.25grub. linii

a)

b)

opis0,18

2,0

1,0

1,80,13

1,4

0,7

1,5

Waz prostoktny1

2

3

.

4

5

t

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,18

1,0

2,0

1,80,13

0,7

1,5

1,5

Waz okrgy1

1

5

.

4

5

k

grub. linii

(opis0,18

1,2

1,80,13

0,8

1,5

Kratka wywietrznika1

2

3

.

4

5

c

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,18

1,0

2,0

1,80,13

0,7

1,5

1,5

Kratka ciekowa

a

b

c

grub. linii

a)

b)

c)

opis0,18

1,0

2,1

0,7

1,80,13

0,7

1,5

0,5

1,5

Podpora przewodu lub latarnigrub. linii

(0,18

1,00,13

0,7

Podpora wielosupowaa

a

grub. linii

a)0,18

1,00,13

0,7

Hydrantc

a

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

1,0

1,0

2,00,13

0,7

0,7

1,5

Zdrj ulicznyd

a

c

b

grub. linii

a)

b)

c)

d)0,18

1,0

1,0

1,0

2,00,13

0,7

0,7

0,7

1,5

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

Uzbrojenie terenuLatarnia na podporze przewodw lub na supie a

b

grub. linii

a)

b)0,18

5,0

1,00,13

4,0

0,8

Kierunek napowietrznej linii niskiego napiciaa

b

grub. linii

a)

b)0,18

10,0

2,00,13

8,05,0

1,61,0

Kierunek napowietrznej linii redniego napiciaa

c

a

b

grub. linii

a)

b)

c)

poprzeczka0,18

3,0

4,0

2,0

1,00,13

2,41,5

3,22,0

1,61,0

0,80,5

Kierunek napowietrznej linii wysokiego napiciaa

c

a

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

3,0

4,0

2,00,13

2,41,5

3,22,0

1,61,0

Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnejv

a

c

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

3,0

7,0

2,00,13

2,41,5

5,63,5

1,61,0

O przewodu nadziemnego rurowego

(trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc., k- kanaliz., c- ciep., g- gazowa, b- benzynowa, x- niezidentyf.,n- naftowa, p- poczty pneumat.)Rnw400

Rnb80

grub. linii

opis0,18

1,80,13

1,5

Obrys przewodu z obudow na- lub nadziemnegogrub. linii0,180,15

O przewodu podziemnego

(pierwsza litera oznacza rodzaj sieci, liczba rednic w mm)wlA80

kdB2000

gsA100

grub. linii0,180,13

Komora podziemna105.15

103.01

108.75

104.12

95.15

93.55

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,18

2,0

1,0

1,80,13-

1,4-

0,7-

Punkt przewodu o pomierzonej wysokoci(114.32kropka

opis0,25

1,80,25-

1,5-

Obrys obudowy przewodu podziemnegoa

b

grub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,00,13

1,41,0

0,70,5

Wcinka lub trjnik na przewodziea

a

grub. linii

a)0,18

2,00,13-

1,0-

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

Uzbrojenie terenuWylot kanau (wylew)

a

grub. linii

a)0,5

1,00,35

0,5

Osadnik kanalizacji lokalnej (d Chambeau szambo)1

2

3

.

4

5

k

l

grub. linii

( symbolu

opis0,18

2,0

1,80,13

1,4

1,5

Szafa sterownicza przewodu

t

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,18

3,0

1,5

1,80,13-

2,0-

1,0-

1,5-

Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu

123.45a

grub. linii

a)

opis0,18

1,0

1,80,13-

0,7-

1,5-

Symbol komory podziemnej 105.15 103.35

grub. linii

( symbolu

opis0,18

1,5

1,80,13-

1,0-

1,5-

Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficznePunkt wysokociowy56.7

(56,7kropka

opis 0,18

1,80,18

1,5

Warstwica ciga i jej opis

grub. linii

opis0,13

1,50,13

1,5

Warstwica pomocnicza i jej opis

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,13

4,0

2,0

1,50,13

3,0

1,5

1,5

Warstwica uzupeniajca

a

b

grub. linii

a)

b)

opis0,13

2,0

1,0

1,50,13

1,4

0,7

1,5

Warstwica pogrubiona

grub. linii

opis0,35

1,80,25

1,8

Skarpa umocniona

(kreski krtkie sigaj do poowy szer. skarpy, odstp kresek = 1

2

szer. skarpy)

grub. linii0,180,13

Symbol skarpy umocnionej

(stosowa dla skali 1:2000, gdy rzut < 2 mm)

a

a

grub. linii

a)-

-0,13

1,0

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzneOsuwisko, wwz,

wypuczysko

a

a

c

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

1,0

1,0

2,00,13

0,7

0,7

1,4

Zwa kamieni, stoek nasypowy

a

b

c

d

grub. linii

a)

b)

c)

d)0,18

2,0

1,0

1,0

1,50,13

1,4

0,7

0,7

1,0

Strumie, rzeka

(rzut w skali mapy)

grub. linii

opis0,18

1,80,13

1,5

Strumie, rzeka

(symbol)

grub. linii

odstp linii

opis0,18

1,0

1,80,13

0,7

1,5

Woda stojcajez. Goplana

ws

grub. linii

opis0,18

1,80,13

1,5

Trzciny, szuwary (symbol)ws

a

c

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

2,6

1,8

2,00,13

1,95

1,35

1,5

Brd

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

2.0

1,00,13

1,4

0,7

rdob

a

b

b

b

r

Pieniawagrub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,00,13-

1,4-

0,7-

Zabagnienie, mokradows

d

a

c

d

b

grub. linii

a)

b)

c)

d)0,18

5,0

2,0

1,0

1,00,134,03,0

1,61,2

0,80,6

0,80,6

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzneWydma, acha piaszczysta

(symbol)

ws

b

a

( kropki

a)

b)0,18

3,0

2,50,13

2,5

2,1

ZagospodarowanieOgrodzenie trwae (rzut w skali)

Ogrodzenie trwae (symbol)

grub. linii

( kropki

rozstaw kropek0,35

0,7

15,00,25

0,70,5

10,08,0

ywopot

a) przy granicy

b) w granicyb)

a)

a

b

c

d

grub. linii

a)

b)

c)

d)odstp0,18

2,0

1,0

1,0

0,60,13

1,5

0,75

0,75

0,45

Brama w ogrodzeniu

r

grub. linii

promie r

kt odcinka uku0,35

3,0

60(0,25

2,0

60(

Studnia

grub. linii

( zewn.

( wewn.0,18

3,0

1,00,13

2,11,8

0,70,6

Studnia gbinowaa

c

b

d

r

grub. linii

a)( zewn.

b)( wewn.

c)

d)

r- promie uku0,18

3,0

1,0

1,0

2,0

0,50,13

2,11,8

0,70,6

0,70,6

1,41,20,40,3

Fontanna

(rodek obiektu w rodku okrgu)a

c

b

r

grub. linii

a)

b)

c)

r- promie uku0,18

2,0

3,5

2,0

1,00,13-1,0-1,75-1,0-

0,5

Pomnika

c

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

3,0

3,0

1,50,13

2,0

2,0

1,0

Krzy przydronya

c

b

d

grub. linii

a)

b)

c)

d)0,25

2,0

1,0

2,0

2,00,18

2,0

1,0

2,0

2,0

Figura lub kapliczka przydronab

a

c

grub. linii

a)

b)

c)0,18

4,0

2,0

2,00,13

1,5

0,75

0,75

Cmentarz wojenny

(symbol)a

c

b

1863

linie (linie (a)

b)

c)

opis0,35

0,18

4,0

8,0

5,0

1,80,25

0,13

3,0

6,0

3,75

1,5

Pomnik walki i mczestwa

grub. linii

wysoko

szeroko

szer. ramienia

( okrgu0,18

6,0

6,0

3,0

2,00,13

4,0

4,0

2,0

1,7

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

ZagospodarowanieDrzewo iglaste

a) o pooeniu pomierzonym

b) o pooeniu nie pomierzonym (symbol) a

EMBED Word.Picture.8 a

a) b)

grub. linii

a)

kropka0,18

3,0

0,180,13

2,0

0,18

Drzewo liciaste

a) o pooeniu pomierzonym

b) o pooeniu nie pomierzonym

(symbol)b

a

c

d

EMBED Word.Picture.8b

a

c

d

grub. linii

a)

b)

c)

d)

kropka0,18

1,50

1,30

0,75

0,75

0,180,13

1,00

0,87

0,50

0,50

0,18

Drzewo pomnik przyrody e

EMBED Word.Picture.8b

a

c

d

wierk Janosik db Bartekgrub. linii

( kka

a)

b)

c)

d)

e)

opis nazwy0,18

1,0

2,0

1,75

1,0

1,0

4,0

2,50,18

0,75

1,5

1,31

0,75

0,75

3,0

2,5

Las iglasty

(symbol)

a

c

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

3,0

2,0

2,00,13

2,1

1,4

1,4

Las liciasty i mieszany

(symbol)

a

b

grub. linii

a)

b)

sektor nie krel.

rozstaw symboli0,18

3,0

2,0

30(3,50,13

2,1

1,4

30(2,5

Trawnik

(symbol)

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

1,0

1,50,13

0,7

1,0

Zakrzewienie

(symbol)

grub. linii

(0,18

2,00,13

1,5

Ogrd dziakowy

(symbol opisowy)O.dz.opis2,51,8

Cmentarz chrzecijaski

(symbol)

a

c

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

1,0

2,0

2,00,13

0,7

1,4

1,4

Cmentarz niechrzecijaski

(symbol)

a

b

grub. linii

a)

b)0,18

3,0

2,00,13

2,1

1,4

Cmentarz komunalny

(symbol)

a

a

rozstaw poz.

rozstaw pion.2,0

2,01,4

1,4

Plac sportowy

(symbol)a

b

grub. linii

( k

a)

b)0,18

3,0

1,5

3,750,13

2,0

1,0

2,5

Plac gier i zabaw

(symbol)b

a

danejakwyej

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

ZagospodarowanieRw nie stanowicy odrbnej dziaki (rzut)w

5

.

0

grub. linii

kreska i przerwa

opis0,18

1,0

2,50,13

0,7

1,8

Rw nie stanowicy odrbnej dziaki (symbol)

w 2.0

a

a)

opis1,0

1,80,7

1,5

Basen

basen

grub. linii

opis0,18

2,50,13

1,8

Jaz, prg wodny (rzut)jaz

215.25

214.00

a

b

grub. linii

a)

b)

opiso,18

2,0

1,5

1,80,13

1,5

1,1

1,5

Jaz, prg wodny (symbol)215.25

214.00

jaz

c

grub. linii symb.

c)0,50

3,00,35

2,0

Wodospad (rzut i symbol)214.00

wdsp.

215.25

EMBED Word.Picture.8215.25

214.00

wdsp.

b

a

c

grub. linii

a)

b)

opis

grub. linii symb

c)o,18

2,0

1,5

1,8

0,50

3,00,13

1,5

1,1

1,5

0,35

2,0

Zapora na cieku (rzut)315.25

303.10

grub. linii obrysu

opis0,50

2,50,35

1,8

Obrys wau ochronnego, grobli

EMBED Word.Picture.8

EMBED Word.Picture.8wymiary jak na str. 210

Elementy graficznePrzehaczenie symbol przynalenoci dziaki

b

a

grub. linii

a)

b)0,18

2,0

1,50,13

1,5

1,1

Strzaka kierunkuc

a

b

grub. linii

a)

b)

c)0,18

5,0

1,0

2,00,134,03,0

0,80,6

1,61,2

DziaObiektPrzedstawienie graficzneElementy przedstawienia graficznegoWaniejsze wymiary

Rodzaj1:5001:1000

1:2000

Elementy graficzneNazwa ulicy

opis2,51,8

Tekst dodatkowy, duyZalew Szczeciskiopis3,52,5

Tekst dodatkowy, mayMuzeum Sztukiopis2,51,8

Odnonik

(stosuje si wyjtkowo, przy duym zagszczeniu napisw)

123.45

grub. linii0,180,18

_951740755.doc

a

_951751018.doc

3

p

4

p

6

_984297412.doc

b

a

_998913583.doc

_999060764.doc

1

0

2

.

1

5

9

4

.

2

5

_999061894.doc

_999062127.doc

_999063143.doc

0

.

5

w

_999063201.doc w 2.0

_999063328.doc

_999062681.doc

_999062071.doc

_999062102.doc

_999061935.doc

_999061374.doc

_999061640.doc

_999061151.doc

_999060060.doc

_999060387.doc

1

0

2

.

1

5

9

5

.

0

1

_999059849.doc

_984297436.doc

a

b

_984300496.doc

c

d

_984301984.doc

ws

ws

_984297440.doc

ws

_984313864.doc

e

_984301272.doc

ws

jez. Goplana

_984297442.doc

d

a

c

d

b

_984297447.doc

b

a

_984297956.doc

b

c

_984297444.doc

EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6

ws

_984297438.doc

r

b

b

b

b

a

_984297432.doc

b

c

a

_984297434.doc

_854454076.bin

_984297430.doc

ws

_984289160.doc

_984297406.doc

_984297410.doc

_984297401.doc

a

a

_984214926.unknown

_984219501.doc

.j.asf asf..

_958466362.doc

5

4

.

3

2

1

_978431103.unknown

_956511763.doc

b)

a)

_951740774.doc

a

a

_951740786.doc

c

_951740792.doc

wdsp.

215.25

214.00

_951740817.doc

_951740820.doc

_951740824.doc

b

a

_951740826.doc

c

b

a

_951740822.doc

_951740819.doc

_951740804.doc

315.25

303.10

_951740787.doc

wdsp.

214.00

215.25

_951740791.doc

b

a

_951740782.doc

214.00

jaz

215.25

_951740785.doc

jaz

215.25

214.00

_951740784.doc

b

a

_951740776.doc

b

a

_951740781.doc

EMBED MSWordArt.2 \s

basen

_951740775.doc

a

b

_951740764.doc

_951740767.doc

_951740768.doc

_951740766.doc

a

b

_951740759.doc

a

d

c

b

_951740761.doc

b

a

_951740756.doc

a

d

c

b

_951740370.doc

a

a

_951740741.doc

a

c

b

r

_951740748.doc

1863

c

b

a

_951740750.doc

_951740752.doc

a

_951740753.doc

a

d

c

b

_951740749.doc

_951740744.doc

a

c

b

d

_951740747.doc

c

a

b

_951740742.doc

a

c

b

_951740736.doc

_951740738.doc

_951740740.doc

r

d

c

b

a

_951740737.doc

r

_951740729.doc

_951740734.doc

a

b

c

d

_951740726.doc

_951740358.doc

a

b

_951740363.doc

_951740367.doc

_951740368.doc

_951740364.doc

_951740360.doc

b

a

_951740362.doc

_951740359.doc

_951643179.doc

_951740354.doc

_951740356.doc

_951740351.doc

56.7

_951643176.doc

a

_951643178.doc

_951643174.doc