of 22/22
Slobodan pristup informacijama kao pokretač društvenih promena Radionica za novinare Bolje razumevanje Zakona o slobodnom pristupu informacijamaBeograd, Medija centar, 17. februar 2010. godine Autor: Miroslav Janković, Misija OEBS u Srbiji

Značaj informacije danas

 • View
  31

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slobodan pristup informacijama kao pokretač društvenih promena Radionica za novinare “ Bolje razumevanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama ” Beograd, Medija centar, 17. februar 2010. godine Autor: Miroslav Janković, Misij a OEBS u Srbiji. Značaj informacije danas. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Značaj informacije danas

 • Slobodan pristup informacijama kao pokreta drutvenih promena

  Radionica za novinare Bolje razumevanje Zakona o slobodnom pristupu informacijamaBeograd, Medija centar, 17. februar 2010. godine

  Autor: Miroslav Jankovi, Misija OEBS u Srbiji

  company name

  Znaaj informacije danas

  Vie je informacija sakupljeno u poslednjih 30 godina nego u prethodnih 5000

  Nedeljno izdanje New York Times-a objavi vie informacija nego to ih je ovek u XVI veku sakupio tokom itavog ivota

  Celokupno ljudsko znanje se udvostruilo izmeu 1900 i 1950, od tada se udvostruava svakih 5 do 8 godina

  company name

  company name

  AFERA VOTERGEJT

  company name

  AFERA VOTERGEJT Novinari Vaington posta koji su istraivali aferu

  Bob VudvordKarl Berntin

  Duboko grlo Mark Felt

  company name

  Afera Votergejt - promene

  Otkrivena afera o prislukivanju rivalske Demokratske stranke koje je naredio tadanji ameriki predsednik Riard Nikson

  Riard Nikson odluio da se povue sa funkcije i time izbegne neminovnu proceduru smene ili impicmenta u Kongresu

  U budunosti, javnost e obraati vie panje na proces izborne trke i mehanizme koji se koriste i na osnovu toga donositi objektivnije procene za koga e glasati

  Novinari Vaington Posta Bob Vudvord i Karl Berntin su za istraivaki rad nagraeni prestinom Pulicerovom nagradom.

  company name

  Svinjski grip

  company name

  AFERA H1N1 - IzraelIzraelska vlada sklopila ugovor o kupovini vakcina sa kompanijama Novartis, GSK i Sanofi-Pasteur.

  NVO koja se bavi FOI trazila kopiju ugovora to je odbijeno jer su kompanije prilikom zakljuenja ugovora unele klauzulu o poverljivosti

  company name

  AFERA H1N1 Hrvatska, SlovenijaHrvatska: Organizacija Transparency International Croatia traila ugovor od vlade i dobila ga. U Hrvatskoj je vlada sklopila ugovor sa Imunolokim institutom za kupovinu vakcina po ceni od 47 kuna po vakcina. Imunoloki institut je sklopio ugovor sa Novartisom pa se ne zna kolika cena je plaena Novartisu jer je re o privatnoj kompaniji

  Slovenija: Takoe traen uvid u ugovor, ali nije doputen jer se navodno radi o poslovnoj tajni. Posle albe Natai Pirc, doneta odluka da se uvid ipak omogui

  company name

  AFERA H1N1 Italija, UK, Rumunija... SrbijaUvid u ugovore o kupovini vakcina nije bio omoguen ni u Italiji, Velikoj Britaniji, Rumuniji...

  U Srbiji nijedan novinar nije traio uvid u ugovor, iako bi to bilo veoma zanimljiva istraivaka tema. Svi su bili skoncentrisani na mogue negativne posledice vakcine

  company name

  AFERA H1N1 - promenePovodom mnogih sumnji koje su se pojavile u vezi sa vakcinama H1N1, Savet Evrope je odluio da se istrai mogui uticaj koji su proizvoai lekova imali na Svetsku zdravstvenu organizaciju da proglasi pandemiju. Na taj nain vlade su dovedene u poloaj da moraju hitno da naruuju vakcine to celu stvar oko ugovora koji su sklopljeni ini jo interesantnijom

  SE je nakon odrane debate na ovu temu u februaru 2010. godine odredio osobu koja e pripremiti opiran izvetaj do jula ili oktobra 2010

  company name

  Agencija za privatizaciju protiv MANS-a

  company name

  MANS podneo zahtev Agenciji za privatizaciju za dostavljanje kopije dokumenta koji sadri imena lanova tenderskih komisijaAgencija odobrila samo uvid u dokument jer nema uslove za kopiranje i slanje dokumentaOmogueno im samo da vide dokument, ali ne i da ga snime ili kopiraju o svom trokuTime se onemoguava detaljnija analiza, dalja distribucija informacija i potvrda postojanja i sadraja dokumentacije u koju je izvren uvid, to je posebno znaajno u sluajevima koji ukazuju na postojanje korupcije ili konflikta interesa.

  company name

  company name

  Sluaj MANS - promenePrva promena, negativna, Agencija je zabranila ulazak u zgradu Vlade sa tehnikim ureajimaDruga promena, javnosti obelodanjen odnos Agencije prema zakonu kroz snimak koji je napravljenTrea: Vrhovni sud u kasnijem postupku utvrdio da takva praksa predstavlja krenje prava na slobodan pristup informacijama koje, prema meunarodnim dokumentima, podrazumeva slobodu traenja, primanja, ali i irenja informacija.

  company name

  SLUAJ BIAPRISLUKIVANJE

  company name

  Inicijativa mladih za ljudska prava podnela zahtev BIA traei da joj dostavi broj prislukivanih ljudi tokom te kalendarske godineInformacija nje dobijena, podneta alba povereniku. Poverenik reenjem naloio BIA da dostavi informaciju. BIA podnela tubu Vrhovnom sudu.Vrhovni sud doneo odluku da BIA ne moe biti stranka u sporu ne ulazei u meritum i odbacio tubu

  company name

  Sluaj BIA privukao veliku panju javnosti u Srbijiore Mamula, poslanik DSS-a izjavio: Ukrtanjem tog podatka sa brojem stanovnika Srbije, brojem punoletnih graana, analitika stranih slubi moe doi do podataka o mogunostima BIA

  company name

  Ministar pravde Srbije Zoran Stojkovi je ceo sluaj video na sledei nain: Od zahteva da BIA dostavi podatke o prislukivanju ne bismo mogli da dobijemo nita sem istog politikanstva... Ovo to radi poverenik za informacije Rodoljub abi samo je na tetu draveDirektor Centra za unapreivanje pravnih studija u Beogradu dr Vladimir Vodineli tvrdi: BIA u ovom sluaju nije u pravu, jer je re o statistikom podatku, koji nigde u svetu nije i ne moe biti tajnaProfesor Bogoljub Milosavljevi, autor knjiga o kontroli bezbednosnih slubi, kae: Odluka poverenika I Vrhovnog suda Srbije je dobra i moe da poslui kao povod da se pokrene pitanje pune civilne kontrole BIA

  company name

  Sluaj BIA - promenePitanje civilne kontrole nad radom BIA dignuto na nivo javne rasprave

  Postavilo se pitanje efikasnosti mehanizma po kome Vlada Republike Srbije bi trebalo da obezbedi izvrenje reenja Poverenika

  company name

  ZakljuciKao i dobijanje odreenih informacija, tako i njihove nedobijanje moe da predstavlja poetak novinarske prie koja za rezultat moe imati eljene drutvene promenePosedovanje dokumenata na kojima se gradi novinarski izvetaj dovodi do zatite novinara od tubi jer tada novinar ne pria o onome to misli ve o onome to moe da dokaePristup informacijama nije privilegija to je pravo koje pripada svima

  company name

  HVALA NA [email protected]

  ****