of 14 /14
Znacaj fizicke Znacaj fizicke aktivnosti za aktivnosti za starije osobe starije osobe

Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Embed Size (px)

Text of Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Page 1: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Znacaj fizicke aktivnosti za Znacaj fizicke aktivnosti za starije osobestarije osobe

Page 2: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Fizicka aktivnost je definisana kao Fizicka aktivnost je definisana kao kretanje tela koje obavljaju skeletni kretanje tela koje obavljaju skeletni misici, a koje dovodi do potrosnje misici, a koje dovodi do potrosnje energije.energije.

Fizicka aktivnost je sveukupno kretanje Fizicka aktivnost je sveukupno kretanje u svakodnevnom zivotu, rekreacija, u svakodnevnom zivotu, rekreacija, vezbanje I sportske aktivnosti.vezbanje I sportske aktivnosti.

Fizicki aktivan stil zivota koristi Fizicki aktivan stil zivota koristi pojedincima kroz zivotni vek.pojedincima kroz zivotni vek.

Page 3: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Starost od 50 god. oznacava tacku u Starost od 50 god. oznacava tacku u zrelom dobu u kojoj se korist od redovne zrelom dobu u kojoj se korist od redovne fizicke aktivnosti najvise ocitava u fizicke aktivnosti najvise ocitava u izbegavanju, minimaliziranju i ocuvanju izbegavanju, minimaliziranju i ocuvanju od mnogih fizickih, psihickih I socijalnih od mnogih fizickih, psihickih I socijalnih razlika koji cesto prate starije doba. razlika koji cesto prate starije doba.

WHO preporucuje za odrasle osobe 30 WHO preporucuje za odrasle osobe 30 min. umerene fiz.aktivnosti svakog min. umerene fiz.aktivnosti svakog dana.dana.

Page 4: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Epidemioloska istrazivanja su Epidemioloska istrazivanja su potvrdila da fiz. neaktivnost doprinosi potvrdila da fiz. neaktivnost doprinosi 15-2015-20% vecem riziku nastanka % vecem riziku nastanka koronarne bolesti srca, dijabetesa koronarne bolesti srca, dijabetesa tipa 2, raka dojke, raka deb. creva I tipa 2, raka dojke, raka deb. creva I doprinosi prelomu zgloba kuka kod doprinosi prelomu zgloba kuka kod starijih osoba starijih osoba

Page 5: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Postoje brojni dokazi da je fiz. aktivnost Postoje brojni dokazi da je fiz. aktivnost povezana sa znacajnim poboljsanjem u povezana sa znacajnim poboljsanjem u funkcionalnoj sposobnosti I funkcionalnoj sposobnosti I zdravstvenom statusu I moze spreciti zdravstvenom statusu I moze spreciti odredjene bolesti ili smanjiti njihov odredjene bolesti ili smanjiti njihov intenzitet. Vazno je naglasiti da je korist intenzitet. Vazno je naglasiti da je korist zavisna o pravilnom I redovnom zavisna o pravilnom I redovnom sudelovanju te se povratkom sudelovanju te se povratkom neaktivnosti moze brzo ponistiti.neaktivnosti moze brzo ponistiti.

Page 6: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Naucni dokazi:Naucni dokazi:

Redovna fiz. aktivnost:Redovna fiz. aktivnost: Povecava opste blagostanje.Povecava opste blagostanje. Poboljsava sveukupno fiz.i psih. zdravlje.Poboljsava sveukupno fiz.i psih. zdravlje. Pomaze sacuvati nezavisan zivot.Pomaze sacuvati nezavisan zivot. Smanjuje rizik od razvoja hr. bolesti(srcane, Smanjuje rizik od razvoja hr. bolesti(srcane,

plucne, TA).plucne, TA). Pomaze u kontroli posebnih stanja(stres, Pomaze u kontroli posebnih stanja(stres,

gojaznost, anksioznost)i bolesti(dijabetes, gojaznost, anksioznost)i bolesti(dijabetes, hiperholesterolemija).hiperholesterolemija).

Pomaze minimaliziranju posledica odredjenih Pomaze minimaliziranju posledica odredjenih invalidnosti.invalidnosti.

Moze pomoci promeni stereotipne perspektive Moze pomoci promeni stereotipne perspektive starijeg doba.starijeg doba.

Page 7: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Koristi od fiz. aktivnosti za Koristi od fiz. aktivnosti za pojedincapojedinca

Fizioloske:Fizioloske:1.1. Trenutne koristi:Trenutne koristi: nivo glukoze – fiz. aktivnost pomaze nivo glukoze – fiz. aktivnost pomaze

regulaciju nivoa krvnog seceraregulaciju nivoa krvnog secera kateholaminska aktivnost – nivoi kateholaminska aktivnost – nivoi

adrenalina I noradrenalina adrenalina I noradrenalina podstaknuti su fiz. aktivnoscu.podstaknuti su fiz. aktivnoscu.

poboljsano spavanje poboljsano spavanje

Page 8: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

2. Dugotrajni ucinci:2. Dugotrajni ucinci:- aerobna kardiovaskularna izdrzljivost.aerobna kardiovaskularna izdrzljivost.- naporno vezbanje - jacanje misica.naporno vezbanje - jacanje misica.- ravnoteza I koordinacija – redovna fiz. ravnoteza I koordinacija – redovna fiz.

aktivnost pomaze u sprecavanju ili aktivnost pomaze u sprecavanju ili odgadjanju s godinama rizik od padova.odgadjanju s godinama rizik od padova.

- brzina kretanja – usporeno kretanje brzina kretanja – usporeno kretanje karakteristika je odmaklog doba, karakteristika je odmaklog doba, pojedinci koji su redovno aktivni mogu da pojedinci koji su redovno aktivni mogu da odgode ta ustupanja.odgode ta ustupanja.

Page 9: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Psiholoske:Psiholoske: Trenutne koristi:Trenutne koristi: opustanjeopustanje smanjenje stresa smanjenje stresa

I teskoceI teskoce poboljsano poboljsano

raspolozenje raspolozenje

Page 10: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

2. Dugotrajne koristi:2. Dugotrajne koristi: opste blagostanje opste blagostanje poboljsano mentalno zdravlje – redovno poboljsano mentalno zdravlje – redovno

vezbanje moze znacajno pridoneti lecenju vezbanje moze znacajno pridoneti lecenju mentalnih bolesti(depresija, anksioznost…)mentalnih bolesti(depresija, anksioznost…)

kontrola motorickih radnji – redovna fiz. kontrola motorickih radnji – redovna fiz. aktivnost sprecava I odgadja sa godinama aktivnost sprecava I odgadja sa godinama povezana odstupanja u finim I grubim mot. povezana odstupanja u finim I grubim mot. radnjamaradnjama

sticanje vestina-nove vestine mogu se sticanje vestina-nove vestine mogu se nauciti, a postojece oplemeniti kod svakog nauciti, a postojece oplemeniti kod svakog pojedinca, nezavisno od starosti.pojedinca, nezavisno od starosti.

Page 11: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Socijalne:Socijalne:1.1. Trenutne koristi:Trenutne koristi: Osposobljavanje starijih pojedinaca – Osposobljavanje starijih pojedinaca –

veliki deo starije populacije postupno veliki deo starije populacije postupno prihvata sedeci nacin zivota, koji prihvata sedeci nacin zivota, koji konacno preti smanjenjem konacno preti smanjenjem nezavisnosti, primerena fiz. aktivnost nezavisnosti, primerena fiz. aktivnost moze pomoci osposobljavanju starijih moze pomoci osposobljavanju starijih osoba I pomaze im u igranju aktivnije osoba I pomaze im u igranju aktivnije uloge u drustvu.uloge u drustvu.

Page 12: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Poboljsana socijalna integracija – Poboljsana socijalna integracija – programi fiz. aktivnosti posebno kada programi fiz. aktivnosti posebno kada se izvode u manjim grupama ili se izvode u manjim grupama ili drustvenom okruzenju povecavaju drustvenom okruzenju povecavaju socijalne I medju kulturalne reakcije socijalne I medju kulturalne reakcije za mnoge starije osobeza mnoge starije osobe

Page 13: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

2. Dugotrajni ucinci:2. Dugotrajni ucinci: poboljsana integracija za redovno poboljsana integracija za redovno

aktivne osobe manja je verovatnost aktivne osobe manja je verovatnost povlacenja od drustva I veci su povlacenja od drustva I veci su izgledi za aktivan doprinos u drustvu.izgledi za aktivan doprinos u drustvu.

sirenje drustvenog okruzenja – fiz. sirenje drustvenog okruzenja – fiz. aktivnost omogucava pojedincima da aktivnost omogucava pojedincima da dodju u priliku da prosire drustvena dodju u priliku da prosire drustvena okruzenja.okruzenja.

Page 14: Znacaj Fizicke Aktivnosti Za Starije Osobe

Fizicki aktivan nacin zivota moze Fizicki aktivan nacin zivota moze odgoditi pojavu fizicke slabosti I odgoditi pojavu fizicke slabosti I bolesti, cime se znacajno smanjuju bolesti, cime se znacajno smanjuju troskovi zdravstvene I socijalne nege.troskovi zdravstvene I socijalne nege.

Fiz. aktivan nacin zivota za starije Fiz. aktivan nacin zivota za starije osobe ima vece izglede da iskoristi osobe ima vece izglede da iskoristi bogato iskustvo I mudrost koju imaju bogato iskustvo I mudrost koju imaju stariji pojedinci u zajednici.stariji pojedinci u zajednici.