of 9/9
Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotó · Narodowy Bank Polski zaprezentował banknoty powszechnego obiegu o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotó · Narodowy Bank Polski zaprezentował banknoty...

Zmodernizowanezabezpieczenia polskich banknotw

Narodowy Bank Polski zaprezentowa banknoty powszechnego obiegu o nominaach 10, 20, 50 i 100 zotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Najwaniejsze zmiany, jakie Polacy zobacz na banknotach ju w kwietniu 2014 roku, to odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizujcej i ulepszone zabezpieczenie recto-verso, czyli uzupeniajcy si druk obustronny.

Zmiana zabezpiecze banknotw jest operacj czysto techniczn. Projekty graficzne banknotw si nie zmieniy, ale zastosowanie nowych zabezpiecze powoduje, e rnice pomidzy zmodernizowanymi banknotami a dotychczas uywanymi bd widoczne. Banknot o nominale 200 zotych na razie pozostanie bez zmian.

Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami bd stopniowo trafiay do obiegu od kwietnia 2014 roku w ramach standardowych operacji zasilania bankw w gotwk oraz wycofywania banknotw zniszczonych lub uszkodzonych. Oznacza to, e aden banknot z nowymi zabezpieczeniami nie trafi do portfeli Polakw przed t dat, a banknoty bdce obecnie w obiegu pozostan prawnym rodkiem patniczym bezterminowo do czasu ich naturalnego zuycia.

Wprowadzone w 1995 roku zabezpieczenia oraz system zasilania obrotu gotwkowego dziaaj bez zarzutu, a poziom faszerstw znakw pieninych jest w Polsce niski. Jednak postp technologiczny, jaki daje si zauway w ostatnich latach, wymaga przepro-wadzenia technicznej operacji polegajcej na modernizacji zabezpiecze banknotw powszechnego obiegu. Jej celem jest zwikszenie bezpieczestwa obrotu gotwkowego.

Bdca obecnie w obiegu seria banknotw Wadcy polscy autorstwa Andrzeja Heidricha zostaa wprowadzona w 1995 roku. NBP przeprowadza operacj zmiany zabezpiecze banknotw tej serii po raz pierwszy. Takie dziaania s podejmowane co jaki czas przez banki centralne wszystkich krajw. W tym roku Europejski Bank Centralny wprowadzi do obiegu zmodernizowany banknot o nominale 5 euro. Nowe zabezpieczenia banknotw wprowadziy take Hiszpania 7 lat przed wstpieniem do strefy euro, oraz Sowacja i Estonia 3 i 4 lata przed przyjciem euro.

Zmodernizowane banknoty

4 5

1

3

4

Banknot o nominale 10 zotych zdobi portret ksicia Mieszka I. Z jego lewej strony przedstawiono dwie rozety inspirowane wzorem z posadzki katedry gnienieskiej, z prawej rolinny motyw spotykany na romaskich naczyniach liturgicznych.

Na odwrotnej stronie umieszczono srebrny denar z wizerunkiem kopuy kaplicy lub wyobraeniem korony z krzyykiem. Po obu stronach denara znajduj si stylizowane kolumny romaskie z opactwa benedyktynw w Tycu.

Uzupeniajcy si druk obustronny (recto-verso)Elementy graficzne znajdujce si na obu stronach banknotu ogldane pod wiato uzupeniaj si i tworz peny obraz koron w owalu.

Patrzenie pod ktem (efekt ktowy)W zalenoci od kta patrzenia wida jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominau 10.

Pas opalizujcyNa odwrotnej stronie banknotu zosta umieszczony opalizujcy pas w kolorze turkusowym z cyfrowym oznaczeniem nominau 10 i skrtem Z. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zalenoci od kta patrzenia.

4 5

Mikroskopijne napisyMikrodruki to czytelne jedynie w powikszeniu napisy umieszczone zarwno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

6

3

1

2

2

6

4

5

W ultrafiolecieW promieniach UV wida kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominau 10 i skrtem Z, seri i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu: znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominau widoczny pod wiato na niezadru-

kowanym polu (1), pas opalizujcy w kolorze turkusowym (3), korona w owalu, ktrej peny obraz tworzy si podczas ogldania banknotu pod wiato (4), wyczuwalne przy dotyku, take dla osb niewidomych, oznaczenia nominau, portret

wadcy, godo RP, podpisy Prezesa i Gwnego Skarbnika NBP.

Nitka zabezpieczajcaPodczas ogldania banknotu pod wiato wida pionow, ciemn lini z cyfrowym oznaczeniem nominau 10 i skrtem Z, widocznymi rwnie w odbiciu lustrzanym. Krj liter mikrotekstu zosta zmodyfikowany. Nitka zabezpieczajca zostaa umieszczona w strukturze papieru.

2

Zmod

erni

zow

ane

Now

e

Zmod

erni

zow

ane

Wzbogacony znak wodnyPodczas ogldania banknotu pod wiato wida znak wodny przedstawiajcy wizerunek wadcy oraz cyfrowe oznaczenie nominau 10. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

1

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

6 7

4 5

1

6

2 3

1

2 6

4

5

1

3 2

4Uzupeniajcy si druk obustronny (recto-verso)Elementy graficzne znajdujce si na obu stronach banknotu ogldane pod wiato uzupeniaj si i tworz peny obraz koron w owalu.

Patrzenie pod ktem (efekt ktowy)W zalenoci od kta patrzenia wida jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominau 20.

Mikroskopijne napisyMikrodruki to czytelne jedynie w powikszeniu napisy umieszczone zarwno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecieW promieniach UV wida kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominau 20 i skrtem Z, seri i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.

Na banknocie o nominale 20 zotych widnieje portret krla Bolesawa I Chrobrego. Z jego lewej strony znajduje si portal romaski, za z prawej korona modego dbu z Drzwi Gnienieskich ze sceny wystawienia zwok w. Wojciecha.

Stron odwrotn zdobi srebrny denar Bolesawa I Chrobrego z sylwetk ptaka i napisem PRINCES POLONIE. Z lewej strony umieszczono wizerunek rotundy w. Mikoaja w Cie- szynie, a z prawej lwa rozpitego na wici rolinnej z obramowania Drzwi Gnienieskich.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu: znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominau widoczny pod wiato na niezadru-

kowanym polu (1), pas opalizujcy w kolorze liliowym (3), korona w owalu, ktrej peny obraz tworzy si podczas ogldania banknotu pod wiato (4), wyczuwalne przy dotyku, take dla osb niewidomych, oznaczenia nominau, portret

wadcy, godo RP, podpisy Prezesa i Gwnego Skarbnika NBP.

Zmod

erni

zow

ane

Now

e

Zmod

erni

zow

ane

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

Pas opalizujcyNa odwrotnej stronie banknotu zosta umieszczony opalizujcy pas w kolorze liliowym z cyfrowym oznaczeniem nominau 20 i skrtem Z. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zalenoci od kta patrzenia.

Nitka zabezpieczajcaPodczas ogldania banknotu pod wiato wida pionow, ciemn lini z cyfrowym oznaczeniem nominau 20 i skrtem Z, widocznymi rwnie w odbiciu lustrzanym. Krj liter mikrotekstu zosta zmodyfikowany. Nitka zabezpieczajca zostaa umieszczona w strukturze papieru.

Wzbogacony znak wodnyPodczas ogldania banknotu pod wiato wida znak wodny przedstawiajcy wizerunek wadcy oraz cyfrowe oznaczenie nominau 20. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

8 9

4 5

1

6

2 3

1

2 6

4

3

5

1

7

2

4 Uzupeniajcy si druk obustronny (recto-verso)Elementy graficzne znajdujce si na obu stronach banknotu ogldane pod wiato uzupeniaj si i tworz peny obraz koron w owalu.

Patrzenie pod ktem (efekt ktowy)W zalenoci od kta patrzenia wida koron lub cyfry oznaczenia nominau 50.

Krlewska litera zmieniajca kolor (farba zmienna optycznie)Wraz ze zmian kta patrzenia kolor stylizowanej litery K w koronie pynnie przechodzi z zielonego w niebieski.

Mikroskopijne napisyMikrodruki to czytelne jedynie w powikszeniu napisy umieszczone zarwno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecieW promieniach UV wida kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominau 50 i skrtem Z, seri i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu: znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominau widoczny pod wiato na niezadru-

kowanym polu (1), litera K pynnie zmieniajca kolor z zielonego na niebieski (3), korona w owalu, ktrej peny obraz tworzy si podczas ogldania banknotu pod wiato (4), wyczuwalne przy dotyku, take dla osb niewidomych, oznaczenia nominau, portret

wadcy, godo RP, podpisy Prezesa i Gwnego Skarbnika NBP.

Banknot o nominale 50 zotych zdobi portret krla Kazimierza III Wielkiego. Z jego prawej strony widnieje ukoronowana litera K z monogramu krlewskiego z drzwi katedry na Wawelu, a w tle ornament gotycki.

Odwrotn stron zdobi Orze Biay z pieczci krla Kazimierza III Wielkiego, a poniej wida bero i jabko insygnia krlewskie. W tle widnieje panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hartmanna Schedla, podrnika niemieckiego z koca XV wieku.

Zmod

erni

zow

ane

Now

e

Zmod

erni

zow

ane

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

Nitka zabezpieczajcaPodczas ogldania banknotu pod wiato wida pionow, ciemn lini z cyfrowym oznaczeniem nominau 50 i skrtem Z, widocznymi rwnie w odbiciu lustrzanym. Krj liter mikrotekstu zosta zmodyfikowany. Nitka zabezpieczajca zostaa umieszczona w strukturze papieru.

Wzbogacony znak wodnyPodczas ogldania banknotu pod wiato wida znak wodny przedstawiajcy wizerunek wadcy oraz cyfrowe oznaczenie nominau 50. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

10 11

4 5

1

6

2 3

1

5

2 6

4

3

5

7

1

2

4Uzupeniajcy si druk obustronny (recto-verso)Elementy graficzne znajdujce si na obu stronach banknotu ogldane pod wiato uzupeniaj si i tworz peny obraz koron w owalu.

Patrzenie pod ktem (efekt ktowy)W zalenoci od kta patrzenia z prawej strony portretu wadcy wida koron lub cyfry oznaczenia nominau 100, z lewej za sowne i cyfrowe oznaczenia nominau, a pomidzy nimi skrt NBP.

Rozeta zmieniajca kolor (farba zmienna optycznie)Wraz ze zmian kta patrzenia kolor rozety pynnie przechodzi ze zotego w zielony.

Mikroskopijne napisyMikrodruki to czytelne jedynie w powikszeniu napisy umieszczone zarwno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecieW promieniach UV wida kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominau 100 i skrtem Z, seri i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.

Na banknocie o nominale 100 zotych umieszczono portret krla Wadysawa II Jagiey. W tle po jego obu stronach znajduj si stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej.

Stron odwrotn zdobi Orze Biay na tarczy herbowej z nagrobka krla. Poniej tarczy umieszczono hem, paszcz krzyacki oraz dwa miecze nawizujce do zwyciskiej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Z lewej strony tarczy widnieje zarys zamku krzyackiego w Malborku.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu: znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominau widoczny pod wiato na niezadru-

kowanym polu (1), rozeta pynnie zmieniajca kolor ze zotego na zielony (3), korona w owalu, ktrej peny obraz tworzy si podczas ogldania banknotu pod wiato (4), wyczuwalne przy dotyku, take dla osb niewidomych, oznaczenia nominau, portret

wadcy, godo RP, podpisy Prezesa i Gwnego Skarbnika NBP.

Zmod

erni

zow

ane

Now

e

Zmod

erni

zow

ane

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

Zmod

erni

zow

ane

Dot

ychc

zaso

we

Now

e

Nitka zabezpieczajcaPodczas ogldania banknotu pod wiato wida pionow, ciemn lini z cyfrowym oznaczeniem nominau 100 i skrtem Z, widocznymi rwnie w odbiciu lustrzanym. Krj liter mikrotekstu zosta zmodyfikowany. Nitka zabezpieczajca zostaa umieszczona w strukturze papieru.

Wzbogacony znak wodnyPodczas ogldania banknotu pod wiato wida znak wodny przedstawiajcy wizerunek wadcy oraz cyfrowe oznaczenie nominau 100. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Zmodernizowane banknotyObecne banknoty

12 13

Banknot o nominale 200 zotych obecnie pozostaje bez zmian

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem pastwa odpowiadajcym za po-lityk pienin i stabilno cen. Jego funk-cje okrelaj Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyczne prawo emisji pienidza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunkw bankowych oby-wateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytw. Prowadzi natomiast ob-sug budetu pastwa, a take podmiotw sektora finansw publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe pastwa i zarzdza nimi. Peni funkcj banku bankw, tworzc wa-runki do dziaania systemu bankowego. Jest rwnie jednym z najwaniejszych orodkw naukowo-analitycznych w dziedzinie eko-nomii i rynkw finansowych. Wicej o NBP: www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski

Podstawowe zasady rozpoznawania autentycznoci banknotw

1. Zapoznaj si z zabezpieczeniami autentycznych banknotw.

2. Zawsze sprawdzaj otrzymywane banknoty.

3. Przy ocenie autentycznoci banknotu korzystaj z 4 prostych krokw: dotknij, popatrz, przechyl i sprawd.

4. Sprawdzaj kilka zabezpiecze.

5. Zachowaj ostrono, jeli banknot jest uszkodzony lub zniszczony.

6. W razie wtpliwoci porwnaj go z innym banknotem, co do ktrego masz pewno, e jest autentyczny.

7. W razie potrzeby udaj si do najbliszego banku, by sprawdzi autentyczno banknotu.

8. Pamitaj, aby nie wprowadza faszywych znakw pieninych do obiegu.

9. Dodatkowych informacji szukaj na stronie internetowej: www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze.

www.nbp.pl