Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stolje¤â€ ... Naime, isticanjem ba¥Œ te sekventne fraze lako

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stolje¤â€ ... Naime, isticanjem...

 • Godina XIII, broj 13, rujan 2011. ISSN 1331-9892

  Molba ravnateljima škola:

  Ako vam okolnosti poslovanja otežavaju plaćanje ovoga časopisa, lijepo vas molim da ga ne vraćate, nego zanemarite račun napisan na poleđini adrese, a časopis neka ostane na dar školskoj knjižnici, ili ga darujte najbližoj mje- snoj knjižnici ili kulturno-umjetničkom društvu. Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara opstaje i jača zahvaljujući poticanju ljubavi prema glazbi i glazbe- nome obrazovanju, čemu ovaj časopis svojim sadržajem pridonosi. (ur.)

  Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara HDGT, Gundulićeva 4, HR-10000 ZAGREB • www.hdgt.hr • MB 1353721 • OIB 44481653673 • žiro-račun: 2360000-1101500068 • Urednik: Tihomir Petrović, tihomir.petrovic@inet.hr • Članci se objavljuju u pristiglom obliku uz nužno izjednačavanje jezičnog standarda i naziva stručnih pojmova • Grafički urednik: Slavko Križnjak • Naklada ovog broja: 2500 primjeraka • Izlazi jednom godišnje, u mjesecu rujnu • Cijena: 20.00 kn • ISSN 1331-9892

  7. dani teorije glazbe, rujan – studeni 2011. Predavanja, koncerti, promocija knjige: Sanja Kiš Žuvela: Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeća Poziv na stručni seminar. Gosti predavači: Dr. John Koslovsky i mr. Nika Zlatarić

  Škola teorije glazbe započinje drugi ciklus nastave! Pridružite se! Glazbeniče, ne ljuti se! – zabavno poučna igra za sve uzraste

  Sanja Kiš Žuvela

  Zlatni rez i Fibonaccijev niz

  u glazbi 20. stoljeća

 • 2 THEORIA, godina XIII, broj 13, rujan 2011.

  Riječ urednika

  Dragi članovi Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara, dragi svi koji nas podržavate, i svi koji to još ne radite; mogli biste se konačno odlučiti na to. I opet isto: Bitna je novost to što uopće čitate ove ret- ke; drugim riječima, časopis se još “drži”. No ovaj put moram napisati da nas je po ne znam koji puta Ministarstvo kulture odbilo (sva nas Ministarstva odbijaju oduvijek, pa i nije neka novost), kao i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, od kojega je zadnja potpora stigla davne 2009. Da nije tužno bilo bi smiješno, pa mi dopustite sarkastič- nu primjedbu: VJEROJATNO SU SVI OTKRILI DA SMO TAKO DOBRI DA NAS NE TREBA POMAGATI.

  Izražavam iskreno žaljenje, jer ne samo da nam ne pomažu oni koji bi to morali, nego i zato jer nam ne pomažu ni mnogi koji bi to s mogli – mislim na mnoge doista vrlo stručne no sasvim pasivne članove Društva.

  Kako bilo, ja nikako ne odustajem od uvjerenja da teorija glazbe u nas ZASLUŽUJE SVOJ ČASOPIS. Tim više jer još uvijek njezina recepcija nije na dovoljnoj razini, i još uvijek u nas nema pravih teore- tičara glazbe; da ih ima ne bih svake godine iznova moljakao za članke na sve strane.

  Stoga, da bi časopisa i dalje bilo, ni jednom od autora članaka neće biti isplaćen čak ni simboličan honorar, a ja ću i dalje bez naknade sve potrebno koordinirati i uređivati. Ostajemo najskromniji od svih časo- pisa, na običnom papiru, crno-bijeloga tiska, s fontom slova suženim desetak postotaka, zato da više toga stane na manje stranica.

  Časopis i dalje ide u nakladi od 2.500 komada, jer se to pokazao broj dovoljan da namiri sve škole koje u svojemu programu imaju glaz- benu kulturu ili umjetnost, sve učitelje teorijskih glazbenih predmeta, sve profesore visokih škola, studente glazbenih učilišta u Hrvatskoj i, naravno, članstvo do gotovo četiristotinjak duša. Osobno nadgledam pakiranje i pošiljanje i uvijek dodam po jedan časopis više od broja nastavnika pojedine škole. Ako časopis ne dođe do vas, znači da ga je netko odbio (vratio), zametnuo ili jednostavno bacio, ignorirajući i vas i beskrajan trud male ekipe koja ga priređuje te uložena sredstva.

  I dalje je na časopisu objavljena darovnica upućena svima koji- ma okolnosti poslovanja otežavaju plaćanje ovoga časopisa. Doista, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara opstaje i jača zahvaljujući poticanju ljubavi prema glazbi i glazbenome obrazovanju, čemu ovaj časopis svojim sadržajem pridonosi.

  Tihomir Petrović

  Sadržaj

  Popijevke za djecu: Puž, Vjeverica .......................................................3

  Za glazbu. Komorni solilokvij u više stavaka Vesna Vančik .........................................................................................4

  Sanja Kiš Žuvela: Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeća Tihomir Petrović ...................................................................................6

  Repetitio est mater studiorum – ponavljanje kao didaktički i skladbeni postupak u nastavi teorijskih glazbenih predmeta Sanja Kiš Žuvela ...................................................................................8

  Predstavljamo članove Društva: Tihomir Petrović Martina Belković ................................................................................13

  Škole teorije glazbe ...........................................................................17

  “Nedostajuća karika” Tihomir Petrović .................................................................................18

  Glazba – Putovanje među tonovima – Pitanja Hari Zlodre ..........................................................................................20

  Leon Stefanija: Metode analize glazbe Dalibor Davidović ...............................................................................22

  Glazbeniče, ne ljuti se ..................................................................24, 25

  7. dani teorije glazbe, rujan – studeni 2011. Stručni seminar i radionice .................................................................26

  Zašto i kako puočavati harmoniju Tihomir Petrović ................................................................................27

  Harmonizacija soprana ili 410 godina života jednog napjeva Tihomir Petrović .................................................................................34

  Kako i zašto poučavati kontrapunkt Tihomir Petrović .................................................................................38

  Vladimir Bodegrajac: We Tihomir Petrović .................................................................................27

  Okarina Krešimir Cindrić .................................................................................38

  Upisnica u Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara

  Ime i prezime: _____________________________________________________________________________________________________

  Stručna sprema i stečeni naziv: ________________________________________________________________________________________

  Radno mjesto i naziv ustanove: ________________________________________________________________________________________

  Adresa na koju želim primati obavijesti: _________________________________________________________________________________

  Mjesto i poštanski broj: ______________________________________________________________________________________________

  Elektronička adresa: ___________________________________________________

  U _____________________________, dana _____________________________ Potpis člana: ____________________________________

  Upisninu od 100 kuna uplatite na žiro-račun Zagrebačke banke broj: 2360000-1101500068, a potvrdu o uplati pošaljite poštom na adresu:

  HDGT, Gundulićeva 4, 10000 ZAGREB

  Upišite se u Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara! Time najbolje pomažete njegovo djelovanje!

 • THEORIA, godina XIII, broj 13, rujan 2011. 3

  Na samome početku časopisa, kao i obično, dočekuju vas popijevke za djecu. Uz radost koju pružaju najmlađima, Puž može pomoći u rješavanju ritamske discipline i kontrole nad metrom, a Vjeverica će svakako pridonijeti poboljšanju ritamske preciznosti.

  Sekvenca u Vjeverici, na početku drugoga dijela skladbe, zacijelo će izazvati znatiželju učenika. No, kako spoznati uopće koji im je dio skladbe intrigantniji? Jednostavno: Ja zatražim od učenika da pjevaju svaki po jedan dio popijevke – imam ih tridesetak i više u razredu, ne bi se stiglo raditi ništa drugo da svaki učenik pjeva cijelu popijevku, a svi to žele. No, ubrzo počinje prebrojavanje, zamjena mjesta u klupama, i moljakanje: “mogu ja drugi dio, neću prvi, ja bi drugi…” Naravno, valja odmah to iskoristiti, rastumačiti im što je u drugome dijelu zanimljivo, dati toj pojavi točan naziv, napisati ga na ploču, upitati učenike sjećaju li se koje druge popijevke ili skladbe u kojoj se uočava sekvenca (Puž), odsvirati im nekoliko glazbenih primjera sa sekvencama itd. A kako odgovoriti na prošnje učenika? Lako: krenut ćemo s pjevanjem iznova. Jedan po jedan pjevat će prvu, drugu ili četvrtu četverotaktnu frazu (gotovo da su jednake pa se nitko neće osjećati ugrožen), a treću – onu najljepšu, sekventnu – pjevat će čitav razred. “Popijevka cijela, učenici siti”, pa još i zadovoljni i raspjevani, obrazovani, i, osim svega, harmonijski osviješteni.

  Naime, isticanjem baš te sekventne fraze lako se i sasvim spontano i nesvjesno usvaja i slijed akorda na kojemu se temelji: V – I, II (D/V) – V. Slično i početak popijevke Puž ne samo sekventnim ponavljanjem prve fraze, nego i lijepom progresijom pridonosi recepciji skladbe i usvajanju još jedne harmonijske progresije, i učenici je, iz generacije u generaciju, rado pjevaju. (Tihomir Petrović)

 • 4 THEORIA, godina XIII, broj 13, rujan 2011.

  Za glazbu

  Komorni s