of 35 /35
ŽIVOTINJSKI ŽIVOTINJSKI SVIJET SVIJET

ŽIVOTINJSKI SVIJET

  • Upload
    abiba

  • View
    49

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ŽIVOTINJSKI SVIJET. Prošlost. Popovača je u prošlosti brojila mnoge životinje domaćeg podrijetla kojih je danas malo, ali ih i ne nedostaje. One su upotpunjene raznim „uvoznim“ životinjama što možda i nije loše, ali bilo bi bolje da se očuva naša autonomija … - PowerPoint PPT Presentation

Text of ŽIVOTINJSKI SVIJET

Page 1: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ŽIVOTINJSKIŽIVOTINJSKI

SVIJETSVIJET

Page 2: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ProšlostProšlost Popovača je u prošlosti brojila mnoge životinje

domaćeg podrijetla kojih je danas malo, ali ih i ne nedostaje. One su upotpunjene raznim „uvoznim“ životinjama što možda i nije loše, ali bilo bi bolje da se očuva naša autonomija …

Neke od njih su bile istrijebljene, no opet su vraćene u naš kraj…

Svakako, bilo ih je mnogo više nego danas.. Smanjio im se broj - što zbog ljudskog faktora, a i slabe

prilagodbe promjenama u okolišu…

Page 3: ŽIVOTINJSKI SVIJET

SadašnjostSadašnjost

Kao što smo ranije spomenuli, Popovača je upotpunjena raznim uvoznim vrstama ( čagalj…)

Zanimljivo je to da je nedavno ponovno vraćena vrsta dabra, koja je izumrla u našem kraju zbog pretjeranog krčenja šuma i neuravnoteženog lova.

No, mnogo je vrsta koje još uvijek obitavaju ovdje…

Upoznajmo se s njima…

Page 4: ŽIVOTINJSKI SVIJET

DIVLJAČDIVLJAČ Divlje svinjeDivlje svinje Jelen običan Jelen običan Jelen lopatarJelen lopatar SrneSrne Divlja mačka Divlja mačka LisicaLisica Kuna zlatica Kuna zlatica JazavacJazavac Divlji zecDivlji zec KonjiKonji VjevericeVjeverice ČagaljČagalj JežJež DabarDabar

Page 5: ŽIVOTINJSKI SVIJET

DIVLJE SVINJEDIVLJE SVINJE

Divlja svinja je bliski rođak domaće svinje, živi u Divlja svinja je bliski rođak domaće svinje, živi u čoporima uglavnom oko vlažnih šuma. To je čoporima uglavnom oko vlažnih šuma. To je krupna divljač koja se lovi kod nas jer je veoma brojna. krupna divljač koja se lovi kod nas jer je veoma brojna. Izuzetno brzo trči a dobar je i plivač.Izuzetno brzo trči a dobar je i plivač.

Page 6: ŽIVOTINJSKI SVIJET

JELEN OBIČAN JELEN OBIČAN

Ima skladan oblik tijela, u grebenu viši nego u križima, Ima skladan oblik tijela, u grebenu viši nego u križima, visoke snažne noge dokazuju, da je građen za dugo i visoke snažne noge dokazuju, da je građen za dugo i ustrajno trčanje. Oblik i veličina rogova ukazuju na ustrajno trčanje. Oblik i veličina rogova ukazuju na prilagodbu za kretanje na otvorenim prostorima.Kreće prilagodbu za kretanje na otvorenim prostorima.Kreće se korakom, kasom ili trkom.se korakom, kasom ili trkom.

Page 7: ŽIVOTINJSKI SVIJET

JELEN LOPATARJELEN LOPATAR

Lopatar je velika, krupna, plemenita i dlakava divljač, Lopatar je velika, krupna, plemenita i dlakava divljač, visokog lova.Kod ovih životinja noge su vitke i tanke. visokog lova.Kod ovih životinja noge su vitke i tanke. Rogovi kod ove vrste krupne i plemenite divljaci nalaze Rogovi kod ove vrste krupne i plemenite divljaci nalaze se kod mužjaka koje košuta u pravilu nema. Kod ovog se kod mužjaka koje košuta u pravilu nema. Kod ovog jelena rogovi su u obliku lopate po kojem je i dobio jelena rogovi su u obliku lopate po kojem je i dobio naziv.naziv.

Page 8: ŽIVOTINJSKI SVIJET

SRNESRNE

Izgled srne ukazuje na skladno, vitko, lagano i vrlo Izgled srne ukazuje na skladno, vitko, lagano i vrlo pokretno tijelo. Kreće se hodom, kasom i skokom. pokretno tijelo. Kreće se hodom, kasom i skokom. Odličan je plivač te se kupa i nikad se ne kaljuža Odličan je plivač te se kupa i nikad se ne kaljuža poput jelena i svinja. poput jelena i svinja.

Page 9: ŽIVOTINJSKI SVIJET

DIVLJE MAČKEDIVLJE MAČKE

Divlja mačka se dijeli u tri, kako zemljopisno, tako i Divlja mačka se dijeli u tri, kako zemljopisno, tako i izgledom, prilično različite skupine:izgledom, prilično različite skupine:

šumska mačka šumska mačka  afrička divlja mačkaafrička divlja mačka stepska mačka.stepska mačka. Imaju odlično razvijen sluh, vid i opip a slabije njuh. Imaju odlično razvijen sluh, vid i opip a slabije njuh.

Page 10: ŽIVOTINJSKI SVIJET

LISICALISICA

One su izrazito nedruštvene (žive samotnjački) i One su izrazito nedruštvene (žive samotnjački) i vrijeme uglavnom provode uz svoju obitelj. Lisičina vrijeme uglavnom provode uz svoju obitelj. Lisičina prehrana sastoji se od glodavaca i kukaca. Najaktivnija prehrana sastoji se od glodavaca i kukaca. Najaktivnija je noću, pa tada lakše lovi i glodavce i ptice koji su, kao je noću, pa tada lakše lovi i glodavce i ptice koji su, kao i lisica, isključivo aktivni noću. i lisica, isključivo aktivni noću.

Bojom tijela izvrsno se prilagođava okolišu.Bojom tijela izvrsno se prilagođava okolišu.

Page 11: ŽIVOTINJSKI SVIJET

KUNA ZLATICAKUNA ZLATICA

Na donjoj strani vrata nalazi se pjega obrasla dlakom Na donjoj strani vrata nalazi se pjega obrasla dlakom zlatno-žute boje, po kojoj je zlatica i dobila ime. Preko zlatno-žute boje, po kojoj je zlatica i dobila ime. Preko dana u pravilu miruje, pred večer izlazi u lov i lovi dana u pravilu miruje, pred večer izlazi u lov i lovi tijekom cijele noći. Plijen su joj sve životinje koje može tijekom cijele noći. Plijen su joj sve životinje koje može savladati, od nejakog laneta i zeca sve do miša. savladati, od nejakog laneta i zeca sve do miša. Pljačka gnijezda ptica, voli med i slatke plodove. Pljačka gnijezda ptica, voli med i slatke plodove.

Page 12: ŽIVOTINJSKI SVIJET

JAZAVACJAZAVAC Žive u podzemnoj jazbini. Sposobni su se boriti s Žive u podzemnoj jazbini. Sposobni su se boriti s

mnogo većim životinjama ( vuk, medvjed…). mnogo većim životinjama ( vuk, medvjed…). Prehrana jazavca sastoji se uglavnom od glista, Prehrana jazavca sastoji se uglavnom od glista, kukaca i ličinki. Također se hrane manjim sisavcima, kukaca i ličinki. Također se hrane manjim sisavcima, vodozemcima, gmazovima, pticama, žitaricama, vodozemcima, gmazovima, pticama, žitaricama, korijenjem, voćem, medom, ježevima, pa čak i korijenjem, voćem, medom, ježevima, pa čak i otrovnim zmijama.Mogu se penjati drvećem kako bi otrovnim zmijama.Mogu se penjati drvećem kako bi došli do košnica pčela.  došli do košnica pčela.  

Page 13: ŽIVOTINJSKI SVIJET

DIVLJI ZECDIVLJI ZEC

Zec se hrani isključivo hranom biljnog porijekla i to Zec se hrani isključivo hranom biljnog porijekla i to travama, žitaricama, plodovima polja i šume, travama, žitaricama, plodovima polja i šume, pupoljcima, mladicama, mladom korom. Zečevi se pupoljcima, mladicama, mladom korom. Zečevi se inače rijetko viđaju preko dana. Izuzetak je vrijeme inače rijetko viđaju preko dana. Izuzetak je vrijeme parenja, vrijeme trke u kasnu zimu i proljeće. parenja, vrijeme trke u kasnu zimu i proljeće.

Page 14: ŽIVOTINJSKI SVIJET

KONJIKONJI Konji su općenito krupne životinje s relativno velikom Konji su općenito krupne životinje s relativno velikom

glavom i dugim ekstremitetima. Krzno im je gusto i glavom i dugim ekstremitetima. Krzno im je gusto i najčešće kratko, a većina vrsta imaju na vratu, tjemenu najčešće kratko, a većina vrsta imaju na vratu, tjemenu i repu duže ili čak duge dlake. Konji su pravi biljožderi, i i repu duže ili čak duge dlake. Konji su pravi biljožderi, i jedu prije svega travu, a ponekad, u različitoj količini jedu prije svega travu, a ponekad, u različitoj količini lišće i druge dijelove bilja. Većina vrsta pije svaki dan, lišće i druge dijelove bilja. Većina vrsta pije svaki dan, iako mogu izdržati bez vode i duže vrijeme.iako mogu izdržati bez vode i duže vrijeme.

Page 15: ŽIVOTINJSKI SVIJET

VJEVERICAVJEVERICA Spretna je u kretanju na tlu, skakanju s grane na Spretna je u kretanju na tlu, skakanju s grane na

granu, ali i u plivanju. Zimi miruje i hrani se granu, ali i u plivanju. Zimi miruje i hrani se pripremljenim zalihama hrane. Jede orahe, lješnjake, pripremljenim zalihama hrane. Jede orahe, lješnjake, žireve, jaja i mlade ptice te za ljude otrovnu gljivu žireve, jaja i mlade ptice te za ljude otrovnu gljivu muharu. Najpoznatiji grabežljivci za nju su jastreb i muharu. Najpoznatiji grabežljivci za nju su jastreb i kuna.kuna.

Page 16: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ČAGALJČAGALJ

Čagalj je srodnik vuka. Dan provodi u brlogu koji iskopa Čagalj je srodnik vuka. Dan provodi u brlogu koji iskopa u tlu. Noću lovi male sisavce. Jede i strvine, kukce i u tlu. Noću lovi male sisavce. Jede i strvine, kukce i plodove.Glasa se neugodnim zavijanjem i lajanjem. plodove.Glasa se neugodnim zavijanjem i lajanjem. Kreće se čoporima.Kreće se čoporima.

Page 17: ŽIVOTINJSKI SVIJET

JEŽJEŽ

Jež na tijelu ima mnogobrojne bodlje koje su Jež na tijelu ima mnogobrojne bodlje koje su preobražene dlake. Kada se nađe u opasnosti, preobražene dlake. Kada se nađe u opasnosti, potpuno se sklupča i tada mu bodlje služe kao zaštita. potpuno se sklupča i tada mu bodlje služe kao zaštita. Hrani se gujavicama, puževima, kukcima, plodovima Hrani se gujavicama, puževima, kukcima, plodovima pa čak i zmijama otrovnicama jer je otporan na njihov pa čak i zmijama otrovnicama jer je otporan na njihov otrov.otrov.

Page 18: ŽIVOTINJSKI SVIJET

DABARDABAR Dabar živi na vodotocima i vodenim površinama Dabar živi na vodotocima i vodenim površinama

obraslim bogatom močvarnom vegetacijom zeljastih i obraslim bogatom močvarnom vegetacijom zeljastih i drvenastih vrsta. Osnovni stanišni uvjeti za dabra je drvenastih vrsta. Osnovni stanišni uvjeti za dabra je stalna i dovoljno duboka voda.Ukoliko nastanjuje manji stalna i dovoljno duboka voda.Ukoliko nastanjuje manji vodotok koji ponekad postaje previše plitak, na njemu vodotok koji ponekad postaje previše plitak, na njemu izgradi branu kako bi osigurao dovoljnu razinu vode i izgradi branu kako bi osigurao dovoljnu razinu vode i zaštitio ulaz u nastambu. zaštitio ulaz u nastambu.

Page 19: ŽIVOTINJSKI SVIJET

PTICEPTICE

FazanFazan PrepelicaPrepelica Orao štekavacOrao štekavac ŠljukaŠljuka ŠojkaŠojka ČapljaČaplja RodaRoda Divlja patkaDivlja patka Ptica pjevicaPtica pjevica Sova ušaraSova ušara JastrebJastreb ZebaZeba SlavujSlavuj

Page 20: ŽIVOTINJSKI SVIJET

FAZANFAZAN

Ova ptica naseljava pretežno šumarke, livade, predjele Ova ptica naseljava pretežno šumarke, livade, predjele oko riječne obale, polja i njive na kojima se hrani. oko riječne obale, polja i njive na kojima se hrani.  Gnijezde se na zemlji u periodu od travnja do lipnja.  Gnijezde se na zemlji u periodu od travnja do lipnja. Većina fazana se uzgaja u fazanerijama, a uoči sezone Većina fazana se uzgaja u fazanerijama, a uoči sezone lova se puštaju. lova se puštaju.

Page 21: ŽIVOTINJSKI SVIJET

PREPELICAPREPELICA

Najčešća su joj staništa žitna polja i ravnice s livadama. Najčešća su joj staništa žitna polja i ravnice s livadama. Hrani se sjemenkama, lisnim i cvjetnim pupoljcima te Hrani se sjemenkama, lisnim i cvjetnim pupoljcima te kupinama, a mladi se hrane uglavnom kukcima, sve dok kupinama, a mladi se hrane uglavnom kukcima, sve dok ne postanu samostalni. Ovu pticu je teško vidjeti jer više ne postanu samostalni. Ovu pticu je teško vidjeti jer više hoda nego leti i skriva se u zelenilu.Pomalo su ugrožene hoda nego leti i skriva se u zelenilu.Pomalo su ugrožene zbog lova na njih.zbog lova na njih.

Page 22: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ORAO ŠTEKAVACORAO ŠTEKAVAC Hrani se pticama močvaricama (patke, guske, Hrani se pticama močvaricama (patke, guske,

labudovi...), sisavcima do veličine zeca i lisice. Plijen labudovi...), sisavcima do veličine zeca i lisice. Plijen hvata snažnim kandžama, grubo ga očerupa i hvata snažnim kandžama, grubo ga očerupa i raskomada. Hranu brzo guta i skuplja u volji, a kasnije raskomada. Hranu brzo guta i skuplja u volji, a kasnije ju postepeno probavlja. Orao štekavac se najčešće ju postepeno probavlja. Orao štekavac se najčešće gnijezdi u blizini velikih vodenih površina: mora, jezera, gnijezdi u blizini velikih vodenih površina: mora, jezera, rijeka ili velikih ribnjaka.rijeka ili velikih ribnjaka.

Page 23: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ŠLJUKAŠLJUKA

Imaju kratke noge (ali duge nožne prste) i repove. Imaju kratke noge (ali duge nožne prste) i repove. Perje im je uglavnom s prugastim šarama. Nastanjuju Perje im je uglavnom s prugastim šarama. Nastanjuju razna nepogodna staništa, uključujući stepe, polusuhe razna nepogodna staništa, uključujući stepe, polusuhe pustinje i planinska staništa. pustinje i planinska staništa. 

Page 24: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ŠOJKA ŠOJKA   Postoje 33 različite podvrste.Postoje 33 različite podvrste. Hrana su im kukci, žirevi, Hrana su im kukci, žirevi,

razno sjemenje, voće, mladi ptići i jaja, miševi, zmije…razno sjemenje, voće, mladi ptići i jaja, miševi, zmije… Gnijezdi se na drveću ili velikom grmlju.Gnijezdi se na drveću ili velikom grmlju.

I mužjak i ženka zajedno hrane mladeI mužjak i ženka zajedno hrane mlade.. Poznata je i po nazivu kreja. Poznata je i po nazivu kreja.

Page 25: ŽIVOTINJSKI SVIJET

SIVA ČAPLJASIVA ČAPLJA

Čaplje uobičajeno žive uz obale slatkih voda gdje u Čaplje uobičajeno žive uz obale slatkih voda gdje u plićacima uz obalu tragaju za ribama.Najčešće ih se plićacima uz obalu tragaju za ribama.Najčešće ih se sreće uz plitka jezera i močvare, ali i uz rijeke. sreće uz plitka jezera i močvare, ali i uz rijeke.

Sve ptice močvarice su zakonom zaštićene, pa tako i Sve ptice močvarice su zakonom zaštićene, pa tako i siva čaplja.siva čaplja.

Page 26: ŽIVOTINJSKI SVIJET

RODARODA   Ženka i mužjak ne razlikuju se obojenošću. Staništa Ženka i mužjak ne razlikuju se obojenošću. Staništa

su joj područja uz močvare, poplavne livade i vlažne su joj područja uz močvare, poplavne livade i vlažne šume.Glasa se klepetanjem. šume.Glasa se klepetanjem.

Hrani se različitim malim životinjama, kao što su kukci, Hrani se različitim malim životinjama, kao što su kukci, svime onim što može uloviti. U travnju, svibnju savija svime onim što može uloviti. U travnju, svibnju savija veliko gnijezdo, u krošnji stabla ili na krovovima kuća. veliko gnijezdo, u krošnji stabla ili na krovovima kuća. Oba roditelja sjede na jajima i brinu se o mladima.Oba roditelja sjede na jajima i brinu se o mladima.

Page 27: ŽIVOTINJSKI SVIJET

DIVLJA PATKADIVLJA PATKA

Na nogama ima široke plivaće kožice.Vrlo brzo leti i Na nogama ima široke plivaće kožice.Vrlo brzo leti i dobro pliva. Nastanjuje gusto obrasle obale vodotoka dobro pliva. Nastanjuje gusto obrasle obale vodotoka i jezera, bara i močvara, a zimi je uz obrasle obale i jezera, bara i močvara, a zimi je uz obrasle obale ušća rijeka. Hrani se biljnom hranom, ali jede i ušća rijeka. Hrani se biljnom hranom, ali jede i vodene kukce, žabe i ribe. vodene kukce, žabe i ribe.

Zbog čestog lova, osjetno im se smanjio broj.Zbog čestog lova, osjetno im se smanjio broj.

Page 28: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ČEŠLJUGARČEŠLJUGAR

Pjeva tijekom cijele godine osim za vrijeme mitarenja i Pjeva tijekom cijele godine osim za vrijeme mitarenja i dok je loše vrijeme. U prirodi se ova ptica hrani dok je loše vrijeme. U prirodi se ova ptica hrani različitim sjemenjem (čičak).Gnijezde se dva puta različitim sjemenjem (čičak).Gnijezde se dva puta godišnje u periodu od svibnja do rujna.godišnje u periodu od svibnja do rujna.

Page 29: ŽIVOTINJSKI SVIJET

SOVA UŠKASOVA UŠKA

Velike, prema naprijed usmjerene oči oštra su joj Velike, prema naprijed usmjerene oči oštra su joj pogleda i prilagođene za vid noću. Kao pravi pogleda i prilagođene za vid noću. Kao pravi grabežljivac ima jake kanđe na nogama i savijen, grabežljivac ima jake kanđe na nogama i savijen, šiljasti kljun. Zbog mekanog perja na krilima leti šiljasti kljun. Zbog mekanog perja na krilima leti nečujno. Lovi zečeve, miševe, štakore i manje ptice. nečujno. Lovi zečeve, miševe, štakore i manje ptice. Zakonom je zaštićena. Zakonom je zaštićena.

Page 30: ŽIVOTINJSKI SVIJET

JASTREBJASTREB

Jastreb je ptica grabljivica koja napada svoj plijen. Jastreb je ptica grabljivica koja napada svoj plijen. Čvrsto ga drži nogama na kojima ima jake kandže. Ima Čvrsto ga drži nogama na kojima ima jake kandže. Ima izuzetno dobar vid i oštar kukasti kljun. Lovi manje izuzetno dobar vid i oštar kukasti kljun. Lovi manje ptice, zečeve, vjeverice i veće kukce. Živi sam,osim u ptice, zečeve, vjeverice i veće kukce. Živi sam,osim u vrijeme parenjavrijeme parenja. .

Page 31: ŽIVOTINJSKI SVIJET

ZEBAZEBA

Zeba je ptica koja gradi gnijezda u grmlju ili na drveću Zeba je ptica koja gradi gnijezda u grmlju ili na drveću na sunčanim mjestima. Jede kukce i sjemenke. Ženke na sunčanim mjestima. Jede kukce i sjemenke. Ženke su sivosmeđe, a mužjaci su žarkih boja. Glasno su sivosmeđe, a mužjaci su žarkih boja. Glasno pjevaju. Zakonom su zaštićene.pjevaju. Zakonom su zaštićene.

Page 32: ŽIVOTINJSKI SVIJET

SLAVUJSLAVUJ

Slavuj je ptica prekrasnog pjeva. Danas je brojnost Slavuj je ptica prekrasnog pjeva. Danas je brojnost slavuja smanjena zbog kraćenja grmlja i upotrebe slavuja smanjena zbog kraćenja grmlja i upotrebe kemijskih sredstava u poljoprivredi. Zakonom je kemijskih sredstava u poljoprivredi. Zakonom je zaštićenzaštićen..

Page 33: ŽIVOTINJSKI SVIJET

NAJČEŠĆE LOVNE VRSTENAJČEŠĆE LOVNE VRSTE Divlje svinje, jelen i divlji zec zbog ukusnog mesa.Divlje svinje, jelen i divlji zec zbog ukusnog mesa. Divlja mačka, lisica, kuna zlatica i jazavac služe za Divlja mačka, lisica, kuna zlatica i jazavac služe za

trofeje.trofeje. Fazan, šljuka, prepelica i divlja patka imaju ukusno Fazan, šljuka, prepelica i divlja patka imaju ukusno

meso i služe za trofeje. meso i služe za trofeje. Jazavac je lovna vrsta jer se od njega proizvodi mast.Jazavac je lovna vrsta jer se od njega proizvodi mast.

Page 34: ŽIVOTINJSKI SVIJET

BudućnostBudućnost Neke vrste su polako pred izumiranjem. Nastavimo li ne

činiti ništa i zatvarati oči pred neprestanim narušavanjem životinjske raznolikosti polako će izumrijeti.

Pokrenimo akciju za zaštitu životinjskog svijeta i probudimo ekološku svijest u ljudima. Zbog pretjeranog lova, sječe šuma, širenja industrije, učestalih požara svake godine sve je manje vrsta i baš zbog toga budimo ekološki osviješteni, očuvajmo sve što se nalazi oko nas i ne zaboravite -

NESTANKOM BILO KOJE ŽIVOTINJSKE VRSTE, POLAKO NESTAJEMO I MI!!!!!!!!

KRAJ

Page 35: ŽIVOTINJSKI SVIJET

Prezentaciju radile:Prezentaciju radile:

Petra MalekinužićPetra Malekinužić

Dorotea Ložar 8.cDorotea Ložar 8.c..