Zivot - September 14

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.csclubsa.com

Text of Zivot - September 14

 • PEHLED KLUBOVCH AKC

  31. srpna - Trivia kvz pro dospl 15 hod

  14. z 65. Valn hromada

  21. z Brigda Oprava dtskho hit

  17. 19. jna - Piknik v lese Mt Crawford

  26. jna - Oslava vzniku samostatnho

  eskoslovenska

  30. listopadu - Vroba adventnch vnc

  7. prosince - Mikulsk nadlka

  14. prosince - Vnon koledy

  Program a kandidtn listina piloena Nedle 14. z 2014, v 15 hodin, ve Velkm sle klubu, 51 Coglin Street, Brompton.

  Z / SEPTEMBER 2014

  Zivot Czechoslovak Club in S.A. Inc 51 Coglin Street, Brompton

  Tel. 8346 4181

  www.csclubsa.com

  INFORMAN BULLETIN ESKOSLOVENSKHO KLUBU V ADELAIDE, S.A. INFORMATION BULLETIN OF CZECHOSLOVAK CLUB IN ADELAIDE, S.A.

  OVERVIEW OF CLUBS PROGRAM

  31 August - Trivia Quiz for adults

  14 September 65th General Meeting

  21 September Help with playground

  restoration

  17-19 October - Picnic in Mt Crawford forest

  26 October - Czech National Day celebration

  30 November - Wreath making

  7 December - St Nicholas Day

  14 December - Christmas Carols

  OPRAVA DTSKHO HIT NEDLE 21.9. od 13.00 hod ESKOSLOVENSK KLUB

  Ven, ano tk se to prv vs, dobrovolnk, rodi, silnch otc a matek, kte vypout sv dti na hit eskoslovenskho klubu.

  POTEBUJEME VAI POMOC S PRAVAMI HIT.

  Jist jste si vimli, e hit je zaven. Je to z toho dvodu, e nen na pln sprvn pozici, a proto se cel konstrukce mus vykopat a pesunout. Pijte nm prosm pomoci, abychom hit mohli opt co nejdve otevt. Pineste si prosm vlastn nad. Vce

  informac u Albty Tichoov.

 • Zpis do koly

  Workshop - Birlibn

  Vzpomnka na Jendu Hbala

 • Pozvnka na 65. Valnou hromadu eskoslovenskho klubu v Jin Austrlii, V nedli 14. z 2014, v 15 hodin, ve Velkm sle klubu, 51 Coglin Street, Brompton.

  PROGRAM VRON SCHZE 1. Zahjen 2. Volba zapisovatele a sitatel hlas 3. Zpis ze 64. Valn hromady, pipomnky a schvlen 4. Zprva pedsedkyn a len odstupujcho vboru 5. Zprva pedsedy Smrho soudu 6. Zprva revizor t, udlen absolutoria odstupujcmu vboru 7. Volba pedsedy a len vboru pro volebn obdob 2014/15 8. Voln nvrhy, diskuze 9. Zakonen

  Kandidtn listina pipraven odstupujcm vborem pro volebn obdob 2014/15

  Pedsedkyn Alexandra Kovakov Prvn mstopedseda Zdenk Jirnek Druh mstopedseda Ji vehlk Jednatelka Daniela Kautsk Pokladn Kvta Koudelkov Organizan referentka Bedika Liskov Tiskov referent Alexandra Kovakov, Zdenk Jirnek Spoleensk referentka Anna Jirnkov ensk krouek Marie Ryneov Pohostinstv Ludmila Chludilov, Zdenk Jirnek Hospod Knihovn Karel ehoek, Jana ilinkov esk kola Albta Tichonov lenov vboru Blanka vehlkov, Mirka Pekrkov, Mirka Rokov, Vra Koandrlov, rka Lznikov Smr komise Jozef Drienik, Marika Trnkov Revizorka t Daniela Vereov Public Officer Alexandra Kovakov Zstupci do MCC Alexandra Kovakov, Blanka vehlkov

  Do klubovnho vboru me bt navren kterkoliv len klubu, pokud d ke sv nominaci souhlas psemn, nebo stn na Valn hromad. Nvrhy mus bt dorueny jednatelce klubu nejpozdji do 1. z 2014. Jmnem odstupujcho vboru.

  A. Kovakov, pedsedkyn. Povovac volebn lstek J,. Jmno Podpis Povuji tmto pana, pan, slenu ................................................... K odevzdn mho hlasu pi volbch na Valn hromad eskoslovenskho klubu, konan v nedli, 14. z 2014. Platnost volebnho lstku ovena Organizan referentkou

 • K L U B O V N Z P R V Y

  Oslava svtku Svat Anny a vzpomnka na nkdejho prominentnho lena klubu,

  Pana Jana Hbala, se konala v nedli, 27. ervence.

  spn a hojn navtven odpoledne. Na Posvcensk kachn a zkuscch si ten den pochutnalo celkem 135 nvtvnk. Obdy a zkusky byly lenm klubu podvny zdarma.

  Podkovn si zaslou manel Jirnkovi, kte se postarali o organizaci tohoto zdailho odpoledne.

  Nae podkovn ale pat tak panm A. Eliov, M. Ryneov, J. Vvrov a J. Krtk za jejich upeen a velice dobr zkusky, a vem pomocnkm, kte se starali o hladk prbh odpoledne: pan M. Rokov, A. Vaculkov, I. Kotskov, Z. Prov a pnov R. Pra, K. ehoek.

  lensk pspvky

  lensk pspvky na rok 2013- 2014 zaplatili : M. Hoffmanov 25.-. Ing. M.a H. lajs 50.-. K. a D. Bell 50.-. M. a A. Janovsky 50.-, J. Blaek 50.-, R. a Z. Pra 50.-, J. a K. Rillet 50.-. lensk pspvky na rok 2014 - 2015 zaplatili : A. Almassy 25.-, J. Panoch 25.-, M. Rokov 25.-, Dr. T. a K. Rozek 50.-, M. Iry 25.-, M. Mukaovski 25.-, D. Ouadov 25.-, J. a D. Kautsk 40.-, L. a . Rus 50.-, M. Kriska 25.-, N. Rus 25.-, S. Meli 25.-, J. a J. Krtk 40.-, V. a M. Novk 50.-, E. a B. Psaltis 40.-, J.

  a G. Psaltis 50.-, V. a B. Seidler 50.-, Prof.Dr. V. a D.

  Jirnek 50.-, T. a I. Macura 50.-, A. Eliov 25.-, O. a R. Michlek 40.-, R. a K. Koudelka 50.-, S.

  Tomekov 25.-, J. a E. Polnick 50.-, Z. a O. atnek 40.-, P. atnek 35.-, A. a M. atnek 50.-, J. a S. Kocman 40.-, P. a M. Vclavk 50.-, J. a K. Taylor 50.-

  , R. a J. Almassy 50.-, I. Junvirtov 25.-, K.

  Henderson 25.-, S. a G. Henderson 50.-, D. a J.

  Thompson 50.-, J. a J. Machotka 50.-, F. a V. Liptsey

  50.-, R. Vakov 25.-, Z. Komrkov 25.-, A. a T. Dubsk 40.-, M. echov 25.-, Z. a A. Jirnek 40.-, E. Rosenzweig 25.-, L. a O. Tureek 50.-, M. Kristan 50., R. a J. Stratil 50.-.

  Dary klubu : A. Eliov 15.-, J. a J. Krtk 10.-, L. Themisitokleous 100.-, P. Vclavk $ 20.-, A.

  Almassy 20.-, A. a T. Dubsk 30.-, R. a J. Stratil 10.-.

  Dkujeme vem lenm za dary a lensk pspvky. Vae pspvky jsou pro klub dleit.

  Tento msc ns opustil jeden z poslednch ijcch zakldajcch len naeho klubu, pan

  Zdenk Zacpal.

  Veden klubu, jmnem vech len vyslovuje tmto jeho manelce,

  pan Jiin Zacpalov nai upmnou soustrast.

  Smutn zprva

  Speciln podkovn

  Dkujeme Anice Jirnkov, kter nm pipravovala vynikajc jdla a starala se o nai pten pohodu. Budeme dlouho vzpomnat i na krsn vypeenou a kupavou kaenku, na kter jsme si pochutnali na svtek Aniek. Moc dkujeme Andulko.

  dost o dotaci MZV R

  V rmci dosti o poskytnut pennho daru do zahrani na rok 2015 jsme dali o dotaci na:

  Provoz a rozvoj esk koly Adelaide,

  Tisk ivota a provoz koprovacho stroje,

  Vmnu okap a okapovch rour na obvodu Velkho slu,

  Projektor a velkoplon promtac pltno. Jmno programu: Kulturn a vzdlvac projekty krajanskch spolk a spolenost ptel esk republiky v zahrani.

  4

 • Z P R V Y Z E S K K O L Y A D E L A I D E

  Ven rodie a mil dti,

  Zatek novho kolnho roku se bl, uebnice u ekaj na dti a my ekme na dti. Prosm, aby rodie vyplnili oficiln pihlku do koly, kterou mohou najt v knihovn, v klubu, na webovch strnkch koly ceskaskolaadelaide.blogspot.com pod hlavikou koln rok 2014/2015 nebo na podn na mailu ceskaskolaadelaide@gmail.com. Nevad, e vae dti nenavtvuj pten nebo nedln setkn, mete je i tak zaregistrovat! Pome nm to zjistit, kolik dt, student a batolat s eskmi koeny ije v Jin Austrlii. Vechny vkov kategorie jsou vtny! Po pihlen dtte budete mt monost konzultace, irokho vbru nahrvek a knih, kter bychom rdi v budoucnu doplnili o nov tituly a

  hlavn na prvn koln den, 12.9.2014, dti obdr svou vlastn uebnici, zpvnk a mal drobnosti.

  V nedli 21.9.2014 se uskuten zvren setkn dt nad knihou Birlibn. Bude pipravena mal vstava prac, kter dti vytvoily. Vrtme se k pbhu a zjistme, zdali se dti nauily njak nov slova, zahrajeme se hry a zazpvme si nov psniky.

  Bhem stejn nedle, 21.9.2014, se uskuten tak brigda rodi na hiti. Budete-li se chtt zapojit do brigdy, prosm, kontaktujte ns na adrese

  ceskaskolaadelaide@gmail.com nebo osobn po pten hodin.

  V nedli 26.10.2014 bude vron setkn u pleitosti zaloen eskoslovensk republiky. Mlad a star dti vystoup s psmen psniek, kter dostanou ve zpvnku na prvn koln den.

  Tme se na vidnou! Albta

  Na oficiln zpis do dalho ronku pilo 11 dt, z toho bylo 7 dt zapsno do tdy kolk, co se budou uit ze Slabike st a pst, 3 mlad dti, kter se budou uit ek psniky a slovn zsobu a 1 batole, kter rdi uvtme pi spolench akcch. Dti slibovaly, e se budou uit esky a budou chodit do koly pravideln, dostaly kneku s rznmi aktivitami a rodie informace o ptm roce.

  Dti slavnostn nastoupily do ady a od presidentky klubu obdrely medaile kolk. Moc dkujeme za ppravy a tak za vynikajc dort a oberstven dobrovolnkm. Etienne oslavil 5. narozeniny, spolen jsme si zazpvali a dali si do nosu na jeho zdrav. Gratulujeme!!!

  Posledn hodina byla vnovna knize Birlibn, kter se ucitl v Lenoind. Proli jsme se jet kolem Maskova, kde Birlibn vidl dominov plot a u byl as jt dom.

  V nedli 26.10.2014 bude vron setkn u pleitosti zaloen eskoslovensk republiky. Mlad a star dti vystoup s psmen psniek, kter dostanou ve zpvnku na prvn koln den.

  Tme se na vidnou! Albta

  Slovo editelky koly

  Jak probhl zpis do koly

  Co se dti nauily

  15. 8. 2014 - Mlad dti nakreslily pastelkou, co chtly. Nejvc se povedla straidla. Henry nakreslil sm sebe v dlouh trv, Nadia kliku u dve, Anika delfna a Ren lodiku. Potom jsme se spolen podvali na knku se zdrobnlinami. (Strom, stromek, stromeek; msa, miska, mistika,...)

  Nauily jsme se novou psniku, kter procviovala zdrobnliny - la Nanynka do zel. Dti nejdve natrhal