of 52/52
Život i djelo Franje Markovića Program znanstvenoga skupa i sažeci izlaganja KRIŽEVCI Petak, 7. studenoga 2014.

Život i djelo Franje Markovića · PDF fileŽivot i djelo Franje Markovića (Križevci, 26.VII. 1845–Zagreb, 15. IX. 1914) PROGRAM ZNANSTVENOGA SKUPA I SAŽECI IZLAGANJA KRIŽEVCI

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Život i djelo Franje Markovića · PDF fileŽivot i djelo Franje Markovića (Križevci,...

 • ivot i djelo Franje Markovia

  Program znanstvenoga skupa i saeci izlaganja

  KRIEVCIPetak, 7. studenoga 2014.

 • Milan Grlovi, Album zaslunih Hrvata XIX. stoljea Zagreb 1898-1900.

 • ivot i djelo Franje Markovia

  (Krievci, 26.VII. 1845Zagreb, 15. IX. 1914)

  PROGRAM ZNANSTVENOGA SKUPA I SAECI IZLAGANJA

  KRIEVCIPetak, 7. studenoga 2014.

  Velika vijenica Grada Krievaca Ivana Zakmardija Dijankovekog 12

 • Organizatori:Zavod za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad HaZU koprivniko-krievake upanijeogranak Matice hrvatske u krievcimadrutvo hrvatskih knjievnika, Zagreb

  Organizacijski odbor za pripremu znanstvenog skupa ivot i djelo Franje MarkoviaRenata Husinec, Ogranak Matice hrvatske u KrievcimaBojan Marotti, Zavod za povijest i filozofiju znanosti HAZU, ZagrebIvan Pekli, Zavod za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad HAZU Koprivni-

  ko-krievake upanije, KrievciBoidar Petra, Drutvo hrvatskih knjievnika, ZagrebAnte Stama, Matica hrvatska, HAZU, ZagrebStjepan Sui, Matica hrvatska, ZagrebMladen Tenodi, Upravni odjel za drutvene djelatnosti, KrievciFranjo Tomi, HAZU, Zagreb

  Programsku knjiicu priredili: Renata Husinec i Stjepan Sui

  Lektura: Aleksandra Vagner

  Grafiko oblikovanje: eljko Podoreki

  Izbor i koritenje grae i likovnih priloga omoguili su:Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ZagrebGradski muzej, Varadin

  ISBN 978-953- 6298-24-2

  Znanstveni skup ivot i djelo Franje Markovia odrava se pod pokroviteljstvom Grada Krievaca i uz potporu Matice hrvatske

  i Koprivniko-krievake upanije

 • RIJE ORGANIZATORA

  Znanstveni skup ivot i djelo Franje Markovia zajedniki organiziraju Zavod za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad HAZU Koprivniko-krievake upa-nije, Ogranak Matice hrvatske u Krievcima i Drutvo hrvatskih knjievnika iz Zagreba u petak, 7. studenog 2014. u Krievcima u povodu 100. obljetnice njegove smrti. U spomen na hrvatskoga velikana i znamenitog Krievanina ve o Boiu 2013. krievaki ogranak Matice hrvatske i grad Krievci najavili su obljetnicu tiskanjem kalendara Franjo Markovi, a tijekom 2014. prireene su dvije izlobe, promoviran je prigodni potanski ig i niz od etiri prigodne omotnice i dopisnice. Odjel za filozofiju Matice hrvatske organizirao je u Za-grebu simpozij Filozofijsko djelo Franje Markovia.

  Glavni cilj znanstvenoga skupa koji se organizira pod pokroviteljstvom grada Krievaca jest podastrijeti rezultate istraivanja bogata i nedovoljno poznata ivota i rada Franje Markovia. Na skupu e dvadesetak sudionika govoriti o Markoviu kao pjesniku, filozofu, teoretiku knjievnosti i umjetnosti, puto-piscu i politiaru, sveuilinom profesoru i pedagogu, akademiku i zaslunom lanu Matice hrvatske. Njihovi e radovi biti objavljeni u periodikoj publika-ciji Civitas crisiensis radovi Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad HAZU Koprivniko-krievake upanije.

  Nadamo se da e skup pridonijeti boljem poznavanju Markovieva opusa i njegovih zasluga za hrvatsku kulturu, ne samo u Krievcima nego i irom Hrvatske.

  Zahvaljujemo predavaima na odazivu, a gradu Krievcima, Matici hrvatskoj i Koprivniko-krievakoj upaniji na potpori kojom su pomogli odravanje ovoga skupa.

  Organizacijski odbor

 • Franjo Markovi, 1886. Gradski muzej, Varadin

 • 5

  PROGRAM

  9:00 Otvaranje skupa i pozdravni govori

  9:309:45 Jelena Boroak-Marijanovi: Dr. Franjo Markovi i njegovo doba

  9:4510:00 Alojz Jembrih: Beko studijsko razdoblje Franje Markovia

  10:0010:15 Ladislav Heka: Politika gledita Franje Markovia i njegov odnos prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi i maarizaciji

  10:1510:30 Mira Kolar-Dimitrijevi: Markovieva borba protiv ukidanja krievake upanije

  10:3010:45 eljko Karaula: Izbor iz pisama Metela Oegovia Franji Markoviu (18821889)

  Stanka

  11:0511:20 Renata Husinec, Stjepan Sui: Franjo Markovi i Matica hrvatska

  11:2011:35 Vinko Brei: Franjo Markovi i Vienac

  11:3511:50 Ivan Pekli: Kazalite i Franjo Markovi

  11:5012:05 Ante Been: Franjo Markovi zaetnik hrvatske akademske pedagogije i metodike

  12:0512:20 eljko Vegh: Franjo Markovi kao putopisac: crtica Rodni kraj Stanka Vraza

  12:2012:35 Petar Milas: Franjo Markovi: Dom i svijet

  Stanka za ruak

  14:2014:35 Pavao Pavlii: Zvono iz dubine interpretacija

  14:3514:50 Boidar Petra: O Markovievu predavanju na izlobi Drutva hrvatskih umjetnika

  14:5015:05 Ante Stama: Markoviev nauk o baladama

  15:0515:20 Stipe Botica: Markoviev etiki nauk u hrvatskim narodnim pjesmama

  Stanka

 • 6

  15:4015:55 Goran Sunajko: Uloga filozofije u izgradnji narodnog duha: filozofija kao vita activa u miljenju Franje Markovia

  16:1016:25 eljko kuljevi: O traginom u estetici Franje pl. Markovia

  16:2516:40 Eduard Vargovi: Franjo Markovi filozofija psihologija komuniciranje: slobodna interpretacija

  16:4016:55 Bojan Marotti: O Markovievim filozofskim rukopisima u arhivima HAZU

  16:5517:10 Ozren Blagec: Graa o dr. Franji Markoviu u fundusu Gradskog muzeja Krievci

  17:1017:30 Rasprava i zavretak skupa

  Posjet izlobi o Franji Markoviu u likovnoj galeriji Gradskoga muzeja krievci

  18:00 Sveana akademija u velikoj dvorani Hrvatskoga doma

  Hrvatsko pjevako drutvo Kalnik iz Krievaca pod ravnanjem Ozrena Bogdanovia i uz glasovirsku pratnju Zlate ivoti izvodi hrvatsku himnu Lijepa naa domovino te skladbe Nek se hrusti aka mala (Ljudevit Vukotinovi), Domovini (Franjo Pokorni, stihovi Antun Nemi), Prosto zrakom ptica leti (Vatroslav Lisinski, stihovi Dimitrija Demeter), Puna srca pune ae (Aleksandar Zdenaj), U boj! (Ivan Zajc, stihovi Franjo Markovi).

  Uenici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovekog iz Krievaca govore izabrane tekstove iz djela Franje Markovia.

 • 7

  SaeCi iZlaGanja

 • Diploma zaasnog lana Hrvatskoga pedagogijsko-knjievnog zbora iz 1882. HR AHAZU 325

 • 9

  ANTE BEENUiteljski fakultet Sveuilita u Zagrebu

  FRANJO MARKOVI ZAETNIK HRVATSKE AKADEMSKE PEDAGOGIJE I METODIKE

  U svom vrlo plodnu ivotu Franjo Markovi istaknuo se, osim to je bio meu najvienijim intelektualcima i javnim radnicima svoga vremena, u vie pod-ruja stvaralatva, meu kojima su tri najvanija: knjievnost, filozofija (este-tika) i pedagogija. No dok su njegova knjievna djela uglavnom objavljena za autorova ivota te su u to doba smatrana vrhuncem knjievnoga stvaralatva, a njegova filozofska razmatranja ostala zapisana u Estetici i interpretacijama sljedbenika, Markovieva pedagoka ostavtina najmanje je poznata jer, sve do danas, nije cjelovito objavljena, ve se nalazi pohranjena u rukopisu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. A zasluge Franje Markovia za pedagogiju povijesne su: odrao je prva predavanja iz pedagogije i metodike na Mudroslovnom (danas Filozofskom) fakultetu u Zagrebu, napisao opsene rukopise Pedagogika i Gimnazijska pedagogika te izdao itanku za IV. razred gi-mnazijski u kojoj je primijenio svoje estetiko i metodiko uenje. Iako je pre-davanja iz pedagogije i metodike drao u okviru studija filozofije (prve samo-stalne kolegije pedagogije vodit e njegov nasljednik uro Arnold), ipak se za Franju Markovia moe rei da je bio osniva akademske pedagogije na 1874. upravo osnovanu modernom Sveuilitu u Zagrebu (ove godine slavimo 140. obljetnicu), a njegova je Gimnazijska pedagogika zapravo prvi tekst akademske metodike klasinih jezika na hrvatskome jeziku. Te su mu injenice osigurale mjesto zaetnika hrvatske znanstvene pedagogije i metodike.

  OZREN BLAGECGradski muzej, Krievci

  GRAA O DR. FRANJI MARKOVIU U FUNDUSU GRADSKOGA MUZEJA KRIEVCI

  U fundusu Gradskoga muzeja Krievci nalazi se dvadesetak inventiranih pred-meta povezanih s Franjom Markoviem i njegovom obitelji. Najzanimljiviji su portret Franje Markovia, autora slikara Jose Buana, te plemika povelja

 • 10

  Jurja Markovia, djeda Franje Markovia. Sauvan je i album fotografija koji je pripadao Franji Markoviu, u kojem se nalazi dvjestotinjak fotografija lanova njegove ue i ire obitelji, prijatelja, suradnika, ali i znamenitih povijesnih osoba kojih je fotografije Markovi uvao.

  Paradna sablja ete sveuilinih graana Zagrebakog sveuilita iz 1895, koja je pripadala Franji Markoviu, takoer je sauvana i izloena u stalnom posta-vu Zbirke oruja Krievakog muzeja. Meu zanimljivostima iz Markovieve ostavtine treba svakako navesti zaruniku posjetnicu, pisanu njemakim je-zikom, dr. Franza v. Markovia i Charlotte Leitner te prvo izdanje knjige Kohan i Vlasta, s posvetom Franje Markovia sestri Milici (Milki) Markovi.

  U muzejskoj zbirci nalazi se i knjiga Dom i svijet iz 1923, dva primjerka knjige Krste Pavletia ivot i pjesnika djela Franje Markovia te knjiica s njegovim govorima u Hrvatskom saboru odranima 27. studenog i 2. prosinca 1888.

  Od sauvanih pisama najzanimljivije je pismo koje, kao sedamnaestogodinji student, po dolasku u Be, Franjo Markovi alje majci u Krievce. Uz to pismo sauvano je jo jedno pismo majci, poslano 1883, u povodu njezina roendana, te jo nekoliko pisama to ih je Franjo Markovi poslao ili primio od lanova obitelji i suradnika.

  Iako sauvana graa o dr. Markoviu u Gradskom muzeju Krievci nije opse-na, neki od sauvanih predmeta zasigurno mogu potaknuti interes istraiva-a, bilo kao temeljni predmet istraivanja, bilo kao dio obuhvatnijeg istrai-vakog projekta.

  JELENA BOROAK-MARIJANOVIHrvatski povijesni muzej, Zagreb

  DR. FRANJO MARKOVI I NJEGOVO DOBA

  Autorica donosi saetu biografiju Franje Markovia, sveuilinoga profesora filozofije, filologa, knjievnika i opozicijskog zastupnika krievakoga kotara u Saboru Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u doba banova-nja Khuena Hdervryja. Ukazat e na obiljeja Khuenova reima (18831903). Istaknut e Markovie