Click here to load reader

ZIVA Nas Rad

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZIVA Nas Rad

IVA U SVAKODNEVNOM IVOTUPosledice ili preventiva?! Uvod

iva se koristi u raznim potroakim proizvodima jer pokazuje osobine i metala i tenosti na sobnoj temperaturi, dobar je provodnik struje i reguje precizno na promene temperature i pritiska. Na nesreu kada se takav proizvod polomi i ispusti ivu bilo u kanalizaciju, deponiju ili prirodu, iva ulazi u organe najsitnih ivotinja, a lancima ishrane se nakuplja (akumulira) sve vie u organizmima koji su pri vrhu lanca ishrane. Treba posebno primetiti da je na samom vrhu lanca ishrane - ovek.

iva, iako je metal, ima i osobinu da pod manjom toplotom drastino isprava. To izaziva da na deponijama smea kada dolazi do pregrevanja deponija usled raspadanja, razlaganja smea kada se oslobaaju gasovi, jedna komponenta tih gasova bude i iva. Takoe osloboena iva, ako ne ispari uspeno prolazi kroz najmanju pukotinu u deponiji i odlazi u zemlju i vodu, pa u lance ishrane.

Prema USEPA agenciji u USA 300 000 dece GODINJE zadobije oteenje mozga usled trovanja ivom, iako je USA smanjila do 2007.g zagaenje ivom za 90%, a do 20017. preostalo zagaenje e smanjiti za jo 70%.

Odlian primer je jedna neonska sijalica ili mala tablet baterija za sat koja sadri 20 miligrama ive u sebi i koja razbijena ili delom u vodi isputa ivu koja zagauje 20 000 litara vode inei je neupotrebljivom za pie jer standard dozvoljava 0.001 miligram ive po litru vode.

U Republici Srbiji se sa proizvodima koji sadre ivu postupa nepropisno, ili bolje rei ne postupa se nikako. Proizvodi koji sade velike koliine ive ili manje koliine ive u svom sastavu, ali se koriste svakodnevno i u velikim koliinama, ti proizvodi nigde na sebi prema naem zakonodavstvu ne moraju da imaju oznaku da sadre ivu, kao ni oznaku o nainu odlaganja kao opasan otpad! Prema naim istraivanjima, takvi proizvodi ove oznake ne nose samo u zemljama koje to dozvoljavaju, pa tako jedan isti proizvod, na svojoj ambalai moe ili ne mora nositi oznake da je opasan po ivotnu sredinu i ivot.Trovanje ivom izaziva deformitet ploda i oteenja mozga, a moe biti I smrtonosno. Sredinom 1950.g. u gradu Minamata, Japan, hemijska industrija bacila je u reku 27 tona ive. Ptice su padale sa neba, a ljudi su umirali paralisanog nervnog sistema. Bolest trovanja ivom nazvana je MINAMATA.

Posledice trovanja ivom minamata.

PROIZVODI KOJI SADRE OPASNU IVU

Barometri i vakum merai

Upotreba: Barometri se koriste da mere pritisak.

Opis: Barometri sa ivom su obino dugake cilindrine cevke punjene ivom gde normalan atmosferski pritisak zamenjuje pritisak ive. Koriste se u kolskim, kunim, aerodromskim, metereolokim i ureajima na farmama. Barometri sa ivom napravljeni su za mnoge ureaje gde je merenje pritiska bitno. istorijski to su najee barometri ija je cev savijena u obliku slova U i napunjena je ivom ili su to prave cevi zatvorene odozgo i uronjene u posudu sa ivom da bi se merio pritisak.

Prepoznavanje: Barometri-merai pritiska koji sadre ivu mogu biti pronaeni u mnogim ureajima i mogu biti prepoznati jer sadre cevku koja sadri tenost srebrne boje u instrumentu koji meri pritisak. Na primer stari kuni metereoloki barometri sadre posudu sa ogromnom koliinom ive, koja je sakrivena u drvetu koje je ulepano duborezom ili je u visoko poliranoj metalnoj posudi koja izgleda lepo. Laboratorijski i profesionalni barometri nisu dekorativni jer im je funkcija namena, a ne izgled.

Koliina ive: Koliina ive u barometrima kree se od 300 do 600 grama. Retki su barometri koji su kolekcionarski primerci i sadre 6 kilograma ive. (izvor P.Collins, Barometer World Ltd, 2003, personal communication).

Podobnija zamena: Elektronski i digitalni barometri koji su takoe jednako precizni kao i barometri sa ivom. (izvor Galligan, 2002).

Korisne informacije na internetu: http://www.ec.gc.ca/MERCURY/EN/lk.cfm#gaugesKljune rei za pretraivanje na engleskom jeziku: Barometers and Vacuum Gauges Baterije

Upotreba: Baterije sa ivom su najee one krune pljosnate koriene u satovima, digitronima, prenosivim malim ureajima i drugim elektronskim ureajima. (NEWMOA, 2003).

Opis: Baterije sa ivinim oksidom, one sa srebro oksidom, pljosnate baterije, najee sadre ivu (NEWMOA, 2003). Od kasnih 1990-tih severno ameriki proizvoai smanjili su procenat ive za 95%. Ukinuli su upotrebu ive u alkalnim baterijama, ali ne i u pljosnatim. (GLBTS, 2003).

Prepoznavanje: Prouavanje oblika baterije je najbolji metod za prepoznavanje baterija koje sadre ivu. Prouavanje specifikacije ambalae moe biti takoe korisno u prepoznavanju baterija sa ivom.Koliina ive: Baterije sadre izmeu 5 i 25 miligrama ive po bateriji. Specijalne baterije za vojsku, bolnice i laboratorije mogu imati i veu koliinu ive u sebi. (NEWMOA, 2003).

Podobnija zamena: Kada je mogue podobnije je koristiti ureaje na struju umesto onih na baterije. Upotreba punjivih baterija je takoe bolje reenje od obinih i iako su skuplje isplate se jer su dugotrajnije. Alkalne baterije sadre mnogo manje ive od obinih. Ako se ne odlau prema preporukama baterije su opasne po ivotnu sredinu. Baterije se mogu reciklirati ako je to obezbeeno programima. Zubne plombe sa amalganom

Upotreba: Zubni amalgam sa ivom koriste zubari da naprave visoko izdrljive plombe za zube.

Opis: Zubni amalgam se koristi za popravku zuba i priprema se meanjem priblino jednakih delova tene ive i legiranog praha srebra, kalaja, bakra i cinka.

Prepoznavanje: iva se nalazi u zubarskim ordinacijama u amalgamskim kapsulama i verovatmo u elementarnoj formi i metalno srebrne je boje.

Koliina ive: Srebrno bojeni zubni amalgam sadri oko 50% ive.

Podobnija zamena: Podobniji materijali su kompoziti, keramika, zlato, legirano zlato, kombinacija metal keramika, legura galijuma. Ove opcije mogu biti skuplje i ne toliko trajne kao one sa ivom. Kada se popravljaju zubi bolje je koristiti ve pripremljen amalgam kapsule nego elementarnu ivu. Takoe bolje je koristiti kapsule raznih veliina da bi se bolje odabrala koliina materijala za restauraciju zuba.

Korisne informacije na internetu: http://www.ec.gc.ca/MERCURY/MM/EN/mm-cws.cfm?SELECT=MM#DAhttp://www.ec.gc.ca/MERCURY/DA/EN/da-i.cfm Senzori plamena

Upotreba: ivini senzori plamena korieni su u starijim tipovima ureaja (suare, topionice, gasne pei) da puste ili prekinu dotok gasa. Drugi tip senzora je korien u otkrivanju poara tako to aktivira prskalice vodom ili alarm.

Opis: Stariji tipovi ureaja sadre ivine senzore plamena sainjene od metalne lopte i tanke cevi prikaene na slavinu za kontrolu gasa. Unutar tanke cevi je iva koja koja se ili iri ili sakuplja da otvori ili zatvori dotok.(G&S Mechanical Services, 2003).

Prepoznavanje: Senzori plamena sa ivom mogu see prepoznati po takom i dugakom paretu bakarne cevi koja je sa jedne strane uglavljena u ureaj a drugi kraj je zapeaen sa mali veom cevi koja sadri ivu (G&S Mechanical Services, 2003) . Koliina ive: Senzori sadre oko 1 gram ive.

Podobnija zamena: Usled ekonominosti ne savetuje se zamena starih senzora sa ivom sa novima bez nje jer je troak neopravdan. Veia novih ureaja proizvodi se sa senzorima bez ive(Purdue University, 2003).

Korisne informacije na internetu: http://www.ec.gc.ca/MERCURY/EN/lk.cfm#Flame%20sensorKljune rei za pretraivanje na engleskom jeziku: Flame Sensors Merai protoka Upotreba: Merai protoka mere protok gasa ili tenosti.

Opis: Merai protoka koriste se u pogonskim postrojenjima, postrojenjima za navodnjavanje i svim industrijskim objektima. Nove generacije merea protoka ne sadre ivu (Galligan et al., 2002).

Prepoznavanje: Merai protoka prepoznaju se jer je na njih prikaen manometar koji meri protok gasa ili tenosti.Koliina ive: Merai protoka mogu sadrati i do 5000 grama ive.(Purdue University, 2003).

Podobnija zamena: Digitalni i elektronski instrumenti mogu zameniti veinu manometara sa ivom u meraima protoka Kljune rei za pretraivanje na engleskom jeziku: Flowmeters Hidrometri Upotreba: Hidrometri mere specifinu teinu i gustinu tenosti.

Opis: Hidrometri se najee koriste u laboratorijama, petrohemijskoj i prehrambenoj industriji gde se proizvodi alkohol.

Prepoznavanje: Hidrometri imaju dugo telo u staklenoj cevi, slino laboratorijskiim termometrima, sem to je staklena loptica na dnu vea i balansirana da dri hidrometar uspavnim kada je potopljen u tenost.

Koliina ive: Sadraj moe biti 0.002 gram do 1 gram zavisno od namene i veliine instrumenta.

Podobnija zamena: Podobnija zamena hidrometrima sa ivom su hidrometri ispunjeni alkoholom, digitalni ili aneroidni hidrometri (NEWMOA, 2003). Hidrometri ispunjeni alkoholom su jednako precizni onima sa ivom.Kljune rei za pretraivanje na engleskom jeziku: Hydrometers Higrometri-Psihrometri Upotreba: Higrometri mere vlanost u vazduhu. Psihrometri su najei tip higrometara.

Opis: Psihrometar je najlake opisati kao duple termometre, jedan sa mokrim krajem drugi sa suvim. Vlaga iz mokrog dela isparava i odnosi sa sobom toplotu pa oitavanje temperature opada. Relativna vlanost se rauna kao razlika iz

Search related