of 16 /16
Zhodnocení fungování pobídek po novele Ing. Ondřej Votruba | ředitel Divize Investic Brno, 8. říjen 2013

Zhodnocení fungování pobídek po novele

  • Upload
    terena

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zhodnocení fungování pobídek po novele. Ing. Ondřej Votruba | ředitel Divize Investic Brno, 8. říjen 2013. Zhodnocení fungování pobídek po novele. 12. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která významně přispěla k nárůstu přijatých záměrů - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zhodnocení fungování pobídek po novele

Page 1: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Zhodnocení fungování pobídek po noveleIng. Ondřej Votruba | ředitel Divize InvesticBrno, 8. říjen 2013

Page 2: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Zhodnocení fungování pobídek po novele

12. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která významně přispěla k

nárůstu přijatých záměrů

zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu

převážně se jedná o expanze (rozšíření výroby)

urychlení administrativního procesu vyřízení žádosti o investiční pobídky

Page 3: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Statistiky 2012

Page 4: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Srovnání investičních záměrů žádajícícho pobídky 2009 - 2012

2009 2010 2011 2012

21 21

4348

Počet přijatých investičních záměrů (projektů)

2009 2010 2011 2012

2,5753,142

5,434 5,472Počet nových pracovních míst

2009 2010 2011 2012

10.5 10

25

20

Investice / v mld. korun

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

Page 5: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Srovnání investičních záměrů žádajícícho pobídky dle regionů a typu investic (2012)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

109

7 7

5

3 3 3 3

2 2 2

Počet investičních projektů dle regionů

39

9

Dle typu investic

ExpanzeNoví investoři

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

Page 6: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Srovnání investičních záměrů žádajícícho pobídky dle sektorů a typu investiční akce (2012)

02468

101214161820 19

7 64 3 3 2 2 1 1

Počet investičních projektů dle sektorů

44

2 2

Dle typu investic

MFGTCBSS

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

Page 7: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Důsledek novely zákona o investičních pobídkách v roce 2012

1. 1. - 11. 7. 2012 12. 7. - 31. 12. 2012

1

19

Nárůst přijatých investičních záměrů dle výše investice před a po novele zákona o investičních pobídkách v roce

2012 (mld. Kč)

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

Page 8: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Statistiky 2013

Page 9: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Pozitivní trend pokračuje i v roce 2013

od ledna do září 2013 přijato 73 záměrů získat investiční pobídkycelková hodnota přislíbených investic 33,5 mld. Kč 8 300 přislíbených nových pracovních míst

Porovnání s 1. pololetím 20121. pololetí

20111. pololetí

20121. pololetí

20133. čtvrtletí

2013Počet záměrů 21 7 36 37Hodnota přislíbených investic

15,4 mld. Kč 1 mld. Kč 18,4 mld.

Kč15,1 mld.

Počet nových pracovních míst 3 800 267 4 400 3 900

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2013

Page 10: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Srovnání investičních záměrů žádajícícho pobídky dle regionů a typu investic (2013)

0

2

4

6

8

10

12

1413

8 87 7 7 7

54

3 3

1

Počet investičních projektů dle regionů

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2013

69

4

Dle typu investic

ExpanzeNoví investoři

Page 11: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Srovnání investičních záměrů žádajících o pobídky dle sektorů (2013)

0

5

10

15

20

25 23

12

8 75 4 4 4

2 1 1 1 1

Počet investičních projektů dle sektorů

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2013

Page 12: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Zrychlení administrativního procesu po novele v roce 2012

59

43

Dle typu investiční akce

rozhodnuténerozhodnuté

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2013

novela zjednodušila proces vyřízení žádosti v případě expanzí (zaveden jednokolový proces místo dvoukolového)ze 102 přijatých záměrů – expanzí od novely jich už 59 obdrželo rozhodnutí o příslibulhůta pro vyřízení žádosti u expanzí trvá cca 2 měsíce od podání záměru na CzechInvest

Page 13: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Srovnání investičních záměrů žádajících o pobídky dle typu investiční akce (2013)

71

1 1

Dle typu investiční akce

MFG TC

BSS

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2013

malý zájem o investiční pobídky pro technologická centra a centra strategických služebpřipravovaná novela zákona o investičních pobídkách na rok 2014 by měla zatraktivnit investiční pobídky i pro tyto investice

mírnější podmínky výhodnější formy podpory

Page 14: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Srovnání investičních záměrů žádajícícho pobídky

Období Počet přijatých investičních záměrů

Investice(v mld. Kč)

Počet nových pracovních míst

2009 21 10,5 2 575

2010 21 10 3 142

2011 43 25 5 434

2012 48 20 5 472

1. 1. - 11. 7. 2012 7 1 267

12. 7. - 31. 12. 2012 41 19 5 205

1. 1. – 30. 9. 2013 73 33,5 8 300

2014 ? ? ?

Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2013

Page 15: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Děkuji za pozornost.

Ing. Ondřej [email protected], tel.: +420 296 342 818

Page 16: Zhodnocení fungování pobídek po novele

Agentura pro podporu podnikání a investicStátní příspěvková organizace založena v roce 1992

Štěpánská 15120 00  Prahatel. 296 342 500